Konstancin-Jeziorna w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Konstancin-Jeziorna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Konstancin-Jeziorna to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu piaseczyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Konstancin-Jeziorna.
 • 16 937 Liczba mieszkańców
 • 17,7 km² Powierzchnia
 • 954,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 75-100 m n.p.m Wysokość
 • XIV w. Jeziorna; 1407 Skolimów; 1897 Konstancin Data założenia
 • 1952 ; 1962 ; 1969 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WPI Tablice rejestracyjne
 • Kazimierz Jańczuk Burmistrz miasta
Konstancin-Jeziorna na mapie
Identyfikatory
 • 21.117752.0939 Współrzędne GPS
 • 1418024 TERYT (TERC)
 • 0920634 SIMC
Herb miasta Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna herb
Flaga miasta Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna flaga

Jak Konstancin-Jeziorna wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Konstancin-Jeziorna na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Konstancin-Jeziorna wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Konstancin-Jeziorna plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
10Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
19Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
45Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
46Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
53Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
57Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
60Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
64Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
66Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
67Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
111Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
119Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
125Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
125Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
133Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
170Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
196Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
202Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
232Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
252Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności

Konstancin-Jeziorna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-510Poczta Konstancin-Jeziorna 001, ul. Moniuszki 22 b
05-510Skrytki Pocztowe Poczta Konstancin-Jeziorna 001, ul. Moniuszki 22 b
05-520Poczta Konstancin-Jeziorna 004, ul. Wilanowska 1
05-520Skrytki Pocztowe Poczta Konstancin-Jeziorna 004, ul. Wilanowska 1

Konstancin-Jeziorna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Konstancinie-Jeziornie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
(22) 756-48-10
(22) 756-48-85
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Konstancin-Jeziorna jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 937, z czego 53,4% stanowią kobiety, a 46,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 3,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,7 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Konstancina-Jeziorny zawarli w 2022 roku 56 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Konstancina-Jeziorny jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,4% to wdowy/wdowcy.

  Konstancin-Jeziorna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -134. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,89 na 1000 mieszkańców Konstancina-Jeziorny. W 2022 roku urodziło się 105 dzieci, w tym 51,4% dziewczynek i 48,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 386 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,06 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 24,8% zgonów w Konstancinie-Jeziornie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w Konstancinie-Jeziornie były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Konstancina-Jeziorny przypada 14.06 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 292 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 200 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Konstancina-Jeziorny 92. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 13.

  55,0% mieszkańców Konstancina-Jeziorny jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Konstancina-Jeziorny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 937 Liczba mieszkańców
 • 9 044 Kobiety
 • 7 893 Mężczyźni
 • 53,4%
  46,6%
 • 115 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 115 kobiet)
 • 87 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 87 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Konstancinie-Jeziornie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Konstancinie-Jeziornie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Konstancinie-Jeziornie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Konstancina-Jeziorny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Konstancin-Jeziorna
  44,7 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Konstancin-Jeziorna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Konstancina-Jeziorny
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Konstancin-Jeziorna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Konstancin-Jeziorna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Konstancin-Jeziorna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,7%
  Mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 30,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,9%
  Mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,4% Wdowcy/Wdowy
 • Konstancin-Jeziorna
  6,3%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 10,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Konstancin-Jeziorna
  7,9%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 8,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Konstancinie-Jeziornie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,3
  Mazowieckie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Konstancin-Jeziorna
  1,8
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 56 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Konstancinie-Jeziornie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -134 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -65 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -69 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,89 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,9
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Konstancinie-Jeziornie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Konstancinie-Jeziornie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Konstancinie-Jeziornie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Konstancinie-Jeziornie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 105 Urodzenia żywe
 • 54 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 51 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,4%
  48,6%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,2
  woj. mazowieckie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 39,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,8
  Mazowieckie
  38,1
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 112 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 112
 • 45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 45
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 386 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 464 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Konstancin-Jeziorna
  3 386 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 207 Waga 4000g - 4499g
 • 207
 • 676 Waga 3500g - 3999g
 • 676
 • 806 Waga 3000g - 3499g
 • 806
 • 271 Waga 2500g - 2999g
 • 271
 • 67 Waga 2000g - 2499g
 • 67
 • 23 Waga 1500g - 1999g
 • 23
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,56 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,56
  woj. mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Konstancin-Jeziorna
  0,74
  Mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 1,06 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,06
  Mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Konstancinie-Jeziornie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 239 Zgony
 • 119 Kobiety
  (Zgony)
 • 120 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,8%
  50,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,1
  Województwo
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 94,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  94,5
  woj. mazowieckie
  124,6
  Polska
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Konstancin-Jeziorna
  2,5
  Mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Konstancin-Jeziorna
  24,8%
  woj. mazowieckie
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,7%
  Województwo
  23,5%
  Polska
  23,6%
 • 8,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,0%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 81 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Cały kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 230,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  230,6
  Województwo
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Kraj
  253,9
 • 231,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 244,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 216,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  231,1
  Województwo
  326,2
  Cała Polska
  426,2
 • 40,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 76,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  40,4
  Województwo
  46,3
  Kraj
  62,9
 • 29,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  29,3
  woj. mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Konstancin-Jeziorna
  4,6
  Województwo
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 292 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 152 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 140 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 200 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 114 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 86 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 105 Saldo migracji
 • 45 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 60 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 92 Saldo migracji wewnętrznych
 • 38 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 54 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Konstancinie-Jeziornie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Konstancin-Jeziorna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Konstancin-Jeziorna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Konstancinie-Jeziornie oddano do użytku 139 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,17 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Konstancinie-Jeziornie to 8 210 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 483 mieszkania. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  59,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Konstancinie-Jeziornie to 5,01 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Konstancinie-Jeziornie to 158,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,66% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,92% mieszkań posiada łazienkę, 83,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 76,71% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piaseczyńskiego.

  Powiat piaseczyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 210 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 482,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  482,80
  woj. mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Konstancin-Jeziorna
  101,20 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 48,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Konstancin-Jeziorna
  48,90 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,08
  woj. mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Konstancin-Jeziorna
  2,07
  Mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,51 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Konstancin-Jeziorna
  0,51
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 139 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 8,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Konstancin-Jeziorna
  8,17
  Województwo
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 696 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,01 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,01
  woj. mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 40,93 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Konstancin-Jeziorna
  40,93
  Województwo
  29,00
  Polska
  24,56
 • 22 057 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 158,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  158,7 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 1,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Konstancin-Jeziorna
  1,30 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,66%
  Województwo
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Konstancin-Jeziorna
  97,32%
  Mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 95,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  95,92%
  Mazowieckie
  93,83%
  Polska
  93,75%
 • 83,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  83,31%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Cała Polska
  85,83%
 • 76,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  76,71%
  Mazowieckie
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Konstancin-Jeziorna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Konstancinie-Jeziornie na 1000 mieszkańców pracuje 253osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 57,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Konstancinie-Jeziornie wynosiło w 2023 roku 3,5% (3,5% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Konstancinie-Jeziornie wynosiło 6 499,96 PLN, co odpowiada 96.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Konstancina-Jeziorny 1 037 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 254 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 217.

  6,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Konstancina-Jeziorny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 33,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 253 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  253,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Cały kraj
  259,0
 • 4,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,4% Kobiety
 • 4,8% Mężczyźni
 • Miasto
  3,5%
  Województwo
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Konstancinie-Jeziornie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Konstancinie-Jeziornie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Konstancinie-Jeziornie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 665 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 500 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Konstancinie-Jeziornie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 037 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 254 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 217 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,21 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 33,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 28,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 37,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,0% Pozostałe
 • 43,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Konstancinie-Jeziornie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 303 Pracujący ogółem
 • 2 458 Kobiety
 • 1 845 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Konstancinie-Jeziornie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,0% W wieku produkcyjnym
 • 49,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Konstancin-Jeziorna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 81,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  81,9
  Mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 50,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Konstancin-Jeziorna
  50,0
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 156,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Konstancin-Jeziorna
  156,7
  Mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 54,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 56,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 45,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 43,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Konstancin-Jeziorna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Konstancinie-Jeziornie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 809 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 680 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 245 nowych podmiotów, a 151 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (275) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (191) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (223) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (105) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Konstancinie-Jeziornie najwięcej (514) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 685) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,6% (632) podmiotów, a 83,2% (3 168) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Konstancinie-Jeziornie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (21.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 809 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 632 Przemysł i budownictwo
 • 3 168 Pozostała działalność
 • 245 Podmioty nowo zarejestrowane w Konstancinie-Jeziornie w 2023 roku
 • 151 Podmioty wyrejestrowane w Konstancinie-Jeziornie w 2023 roku
 • 2 680 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 685 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 685
 • 111 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 111
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 3 805 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 805
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 605 Spółki handlowe ogółem
 • 605
 • 60  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 60
 • 12  Spółki handlowe - akcyjne
 • 12
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 514  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 514
 • 56    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 56
 • 253 Spółki cywilne ogółem
 • 253
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 680 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 579 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 579
 • 463 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 463
 • 283 Budownictwo
 • 283
 • 224 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 224
 • 203 Informacja i komunikacja
 • 203
 • 159 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 159
 • 149 Przetwórstwo przemysłowe
 • 149
 • 112 Transport i gospodarka magazynowa
 • 112
 • 107 Edukacja
 • 107
 • 103 Pozostała działalność
 • 103
 • 102 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 102
 • 75 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 75
 • 69 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 69
 • 45 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 45
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Konstancin-Jeziorna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Konstancinie-Jeziornie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 313 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Konstancinie-Jeziornie wynosi 55,90% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Konstancina-Jeziorny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,48 (wykrywalność 49%) oraz przeciwko mieniu - 11,42 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,84 (53%), drogowe - 1,73 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Konstancina-Jeziorny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Konstancin-Jeziorna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 313 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 313
 • 211 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 211
 • 65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 65
 • 29 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 29
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 193 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 193
 • 18,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,54
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 12,48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,48
  Mazowieckie
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 3,84 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Konstancin-Jeziorna
  3,84
  woj. mazowieckie
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,73
  Województwo
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,28
  woj. mazowieckie
  0,29
  Polska
  0,35
 • 11,42 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Konstancin-Jeziorna
  11,42
  Województwo
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Konstancin-Jeziorna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  56%
  Mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  49%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  54%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  35%
  Mazowieckie
  42%
  Polska
  51%

Konstancin-Jeziorna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Konstancina-Jeziorny wyniosła w 2022 roku 213,3 mln złotych, co daje 8,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Konstancina-Jeziorny - 31.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 38,5 mln złotych, czyli 18,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Konstancina-Jeziorny wyniosła w 2022 roku 220,9 mln złotych, co daje 8,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (60.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (11.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.7%). W budżecie Konstancina-Jeziorny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 4,0 tys złotych na mieszkańca (45,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 226 złotych na mieszkańca (2,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,6%.
 • Wydatki budżetu w Konstancinie-Jeziornie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Konstancina-Jeziorny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Konstancin-Jeziorna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Konstancina-Jeziorny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  138,5 mln

  5,6 tys(100%)

  144,2 mln

  5,8 tys(100%)

  164,1 mln

  6,6 tys(100%)

  167,2 mln

  6,8 tys(100%)

  187,0 mln

  7,6 tys(100%)

  185,5 mln

  7,3 tys(100%)

  194,7 mln

  7,7 tys(100%)

  213,3 mln

  8,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  39,0 mln

  2,3 tys(28.1%)

  36,1 mln

  2,1 tys(25.1%)

  41,7 mln

  2,4 tys(25.4%)

  49,4 mln

  2,9 tys(29.6%)

  54,2 mln

  3,2 tys(29%)

  49,3 mln

  2,9 tys(26.6%)

  54,7 mln

  3,3 tys(28.1%)

  67,2 mln

  4,0 tys(31.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,8 mln

  798(9.9%)

  11,7 mln

  680(8.1%)

  14,4 mln

  835(8.8%)

  13,7 mln

  803(8.2%)

  13,0 mln

  762(6.9%)

  12,2 mln

  724(6.6%)

  18,1 mln

  1,1 tys(9.3%)

  24,7 mln

  1,5 tys(11.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  19,3 mln

  1,1 tys(13.9%)

  22,0 mln

  1,3 tys(15.3%)

  19,7 mln

  1,1 tys(12%)

  21,7 mln

  1,3 tys(13%)

  24,9 mln

  1,5 tys(13.3%)

  23,0 mln

  1,4 tys(12.4%)

  28,2 mln

  1,7 tys(14.5%)

  24,4 mln

  1,4 tys(11.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  22,2 mln

  1,3 tys(16%)

  19,5 mln

  1,1 tys(13.6%)

  29,5 mln

  1,7 tys(18%)

  18,5 mln

  1,1 tys(11.1%)

  17,1 mln

  1,0 tys(9.2%)

  16,3 mln

  967(8.8%)

  16,3 mln

  973(8.4%)

  18,4 mln

  1,1 tys(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,0 mln

  521(6.5%)

  19,8 mln

  1,2 tys(13.7%)

  6,2 mln

  363(3.8%)

  7,1 mln

  416(4.2%)

  7,5 mln

  438(4%)

  7,9 mln

  468(4.3%)

  8,9 mln

  530(4.5%)

  15,1 mln

  888(7.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,6 mln

  269(3.3%)

  3,4 mln

  200(2.4%)

  1,9 mln

  113(1.2%)

  4,9 mln

  284(2.9%)

  3,6 mln

  213(1.9%)

  6,7 mln

  397(3.6%)

  4,6 mln

  278(2.4%)

  11,2 mln

  659(5.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,7 mln

  157(2%)

  3,0 mln

  176(2.1%)

  2,8 mln

  161(1.7%)

  3,5 mln

  202(2.1%)

  5,5 mln

  322(2.9%)

  5,1 mln

  299(2.7%)

  3,6 mln

  213(1.8%)

  11,0 mln

  644(5.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,7 mln

  677(8.4%)

  12,7 mln

  736(8.8%)

  8,7 mln

  506(5.3%)

  8,3 mln

  485(5%)

  9,1 mln

  533(4.9%)

  9,6 mln

  570(5.2%)

  10,0 mln

  598(5.1%)

  8,9 mln

  524(4.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,9 mln

  284(3.5%)

  5,0 mln

  289(3.4%)

  6,5 mln

  379(4%)

  8,1 mln

  472(4.8%)

  12,0 mln

  703(6.4%)

  8,2 mln

  487(4.4%)

  7,9 mln

  471(4%)

  6,7 mln

  397(3.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,0 mln

  119(1.5%)

  2,5 mln

  144(1.7%)

  2,7 mln

  159(1.7%)

  2,7 mln

  156(1.6%)

  2,9 mln

  172(1.6%)

  2,3 mln

  135(1.2%)

  2,3 mln

  140(1.2%)

  2,7 mln

  159(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,2 mln

  299(3.7%)

  4,4 mln

  257(3.1%)

  7,3 mln

  426(4.5%)

  5,4 mln

  318(3.3%)

  5,4 mln

  316(2.9%)

  6,0 mln

  357(3.2%)

  2,0 mln

  118(1%)

  2,4 mln

  142(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  657,7 tys

  38,1(0.5%)

  709,8 tys

  41,3(0.5%)

  593,4 tys

  34,5(0.4%)

  742,6 tys

  43,5(0.4%)

  827,8 tys

  48,6(0.4%)

  824,9 tys

  48,8(0.4%)

  750,8 tys

  44,9(0.4%)

  754,0 tys

  44,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  78,6(1%)

  1,5 mln

  84,5(1%)

  1,7 mln

  101(1.1%)

  1,9 mln

  110(1.1%)

  2,3 mln

  136(1.2%)

  2,0 mln

  118(1.1%)

  2,3 mln

  135(1.2%)

  374,9 tys

  22,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  202,0 tys

  11,7(0.1%)

  399,5 tys

  23,2(0.3%)

  382,2 tys

  22,2(0.2%)

  421,3 tys

  24,7(0.3%)

  204,2 tys

  12,0(0.1%)

  161,7 tys

  9,6(0.1%)

  79,5 tys

  4,8(0%)

  136,4 tys

  8,0(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  19,1 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,0 tys

  2,8(0%)

  21,4 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  2,6(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  6,7 tys

  0,4(0%)

  9,0 tys

  0,5(0%)

  12,2 tys

  0,7(0%)

  34,0 tys

  2,0(0%)

  73,3 tys

  4,3(0%)

  19,0 tys

  1,1(0%)

  38,9 tys

  2,3(0%)

  29,1 tys

  1,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  53,5 tys

  3,1(0%)

  36,0 tys

  2,1(0%)

  127,6 tys

  7,4(0.1%)

  15,1 tys

  0,9(0%)

  10,9 tys

  0,6(0%)

  9,8 tys

  0,6(0%)

  197,8 tys

  11,8(0.1%)

  22,6 tys

  1,3(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  129,6 tys

  7,5(0.1%)

  39,1 tys

  2,3(0%)

  18,6 tys

  1,1(0%)

  6,2 tys

  0,4(0%)

  4,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  86,4(1.1%)

  1,4 mln

  79,1(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,0 tys

  8,8(0.1%)

  230,3 tys

  13,6(0.1%)

  68,3 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  293

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  12,8 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  201,2 tys

  11,7(0.1%)

  23,8 tys

  1,4(0%)

  54,4 tys

  3,2(0%)

  127,0 tys

  7,4(0.1%)

  227,5 tys

  13,3(0.1%)

  214,2 tys

  12,7(0.1%)

  4,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  3,2 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Konstancinie-Jeziornie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Konstancina-Jeziorny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Konstancin-Jeziorna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Konstancina-Jeziorny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  156,1 mln

  6,3 tys(100%)

  146,4 mln

  5,9 tys(100%)

  152,8 mln

  6,2 tys(100%)

  166,9 mln

  6,7 tys(100%)

  185,4 mln

  7,5 tys(100%)

  190,6 mln

  7,5 tys(100%)

  217,6 mln

  8,6 tys(100%)

  220,9 mln

  8,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  95,0 mln

  5,5 tys(60.9%)

  96,3 mln

  5,6 tys(65.8%)

  103,1 mln

  6,0 tys(67.5%)

  112,0 mln

  6,6 tys(67.1%)

  119,0 mln

  7,0 tys(64.2%)

  111,2 mln

  6,6 tys(58.3%)

  132,2 mln

  7,9 tys(60.8%)

  133,3 mln

  7,8 tys(60.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,7 mln

  908(10%)

  20,8 mln

  1,2 tys(14.2%)

  18,2 mln

  1,1 tys(11.9%)

  22,5 mln

  1,3 tys(13.5%)

  21,5 mln

  1,3 tys(11.6%)

  24,9 mln

  1,5 tys(13.1%)

  30,9 mln

  1,8 tys(14.2%)

  26,1 mln

  1,5 tys(11.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  23,9 mln

  1,4 tys(15.3%)

  4,4 mln

  255(3%)

  3,4 mln

  196(2.2%)

  5,1 mln

  301(3.1%)

  7,9 mln

  464(4.3%)

  11,1 mln

  655(5.8%)

  10,5 mln

  626(4.8%)

  10,5 mln

  615(4.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,3 mln

  249(2.8%)

  5,5 mln

  318(3.7%)

  4,7 mln

  274(3.1%)

  2,0 mln

  119(1.2%)

  4,4 mln

  257(2.4%)

  2,4 mln

  140(1.2%)

  4,2 mln

  252(1.9%)

  8,2 mln

  480(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  252(2.8%)

  15,2 mln

  882(10.4%)

  1,2 mln

  70,2(0.8%)

  1,3 mln

  74,8(0.8%)

  1,3 mln

  76,0(0.7%)

  1,3 mln

  74,0(0.7%)

  1,3 mln

  75,4(0.6%)

  6,8 mln

  401(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  99,0 tys

  5,7(0.1%)

  47,9 tys

  2,8(0%)

  181,0 tys

  10,5(0.1%)

  90,3 tys

  5,3(0.1%)

  50,1 tys

  2,9(0%)

  166,5 tys

  9,9(0.1%)

  89,1 tys

  5,3(0%)

  6,6 mln

  386(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,3 mln

  189(2.1%)

  2,8 mln

  161(1.9%)

  2,6 mln

  150(1.7%)

  3,2 mln

  190(1.9%)

  3,2 mln

  189(1.7%)

  3,8 mln

  227(2%)

  4,1 mln

  246(1.9%)

  3,7 mln

  217(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  180,8 tys

  10,5(0.1%)

  144,6 tys

  8,4(0.1%)

  142,7 tys

  8,3(0.1%)

  213,1 tys

  12,5(0.1%)

  226,7 tys

  13,3(0.1%)

  391,9 tys

  23,2(0.2%)

  338,0 tys

  20,2(0.2%)

  3,6 mln

  211(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  138,4 tys

  8,0(0.1%)

  92,4 tys

  5,4(0.1%)

  93,2 tys

  5,4(0.1%)

  123,6 tys

  7,2(0.1%)

  139,2 tys

  8,2(0.1%)

  132,9 tys

  7,9(0.1%)

  130,3 tys

  7,8(0.1%)

  2,2 mln

  129(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,9 mln

  457(5.1%)

  726,1 tys

  42,3(0.5%)

  658,2 tys

  38,3(0.4%)

  659,3 tys

  38,6(0.4%)

  673,2 tys

  39,5(0.4%)

  945,7 tys

  56,0(0.5%)

  737,3 tys

  44,1(0.3%)

  2,0 mln

  118(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  632,5 tys

  36,7(0.4%)

  223,4 tys

  13,0(0.2%)

  234,5 tys

  13,6(0.2%)

  209,7 tys

  12,3(0.1%)

  215,6 tys

  12,7(0.1%)

  179,2 tys

  10,6(0.1%)

  176,8 tys

  10,6(0.1%)

  272,3 tys

  16,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  31,6 tys

  1,8(0%)

  23,2 tys

  1,3(0%)

  24,3 tys

  1,4(0%)

  36,1 tys

  2,1(0%)

  63,8 tys

  3,7(0%)

  24,9 tys

  1,5(0%)

  52,1 tys

  3,1(0%)

  137,1 tys

  8,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  20,0 tys

  1,2(0%)

  9,4 tys

  0,5(0%)

  17,2 tys

  1,0(0%)

  29,2 tys

  1,7(0%)

  91,3 tys

  5,4(0%)

  182,3 tys

  10,8(0.1%)

  51,3 tys

  3,1(0%)

  134,1 tys

  7,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,8 tys

  4,5(0.1%)

  0,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  133,7 tys

  7,9(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  408

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  431

  0,0(0%)

  30,1 tys

  1,8(0%)

  100,1 tys

  5,9(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  404,1 tys

  23,4(0.3%)

  197,1 tys

  11,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,4 tys

  8,8(0.1%)

  230,0 tys

  13,6(0.1%)

  68,3 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  190

  0,0(0%)

  344

  0,0(0%)

  37,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  201,2 tys

  11,7(0.1%)

  23,8 tys

  1,4(0%)

  14,9 tys

  0,9(0%)

  127,0 tys

  7,4(0.1%)

  227,5 tys

  13,3(0.1%)

  214,2 tys

  12,7(0.1%)

  4,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Konstancin-Jeziorna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 545 mieszkańców Konstancina-Jeziorny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 738 kobiet oraz 1 809 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 38,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,6% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 11,3% mieszkańców Konstancina-Jeziorny, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 9,0% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Konstancina-Jeziorny mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Konstancinie-Jeziornie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (43,3%) oraz średnie ogólnokształcące (14,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (33,9%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  W roku 2022 w Konstancinie-Jeziornie mieściło się 12 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 601 dzieci (296 dziewczynek oraz 305 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Konstancinie-Jeziornie mieściły się 4 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 343 dzieci (155 dziewczynek oraz 188 chłopców). Dostępne były 343 miejsca.

  16,5% mieszkańców Konstancina-Jeziorny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 352 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 92 oddziałach uczyło się 1 669 uczniów (854 kobiety oraz 815 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Konstancinie-Jeziornie placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 52 oddziałach uczyło się 920 uczniów (450 kobiet oraz 470 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (29,5% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 115,26.

  W Konstancinie-Jeziornie znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 464 uczniów (253 kobiety oraz 211 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 95 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Konstancinie-Jeziornie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 11 oddziałach uczyło się 212 uczniów (116 kobiet oraz 96 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 45 absolwentów.

  W Konstancinie-Jeziornie znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 131 uczniów (26 kobiet oraz 105 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 22 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,9% mieszkańców (18,6% wśród dziewczyn i 19,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,0 uczniów. 26,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,5% mieszkańców Konstancina-Jeziorny w wieku potencjalnej nauki (18,4% kobiet i 20,6% mężczyzn).

 • 38,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  38,9%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 43,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,2%
  Województwo
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,6%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,7%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 11,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  11,3%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 8,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  9,0%
  Mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 9,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,6%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1352 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Konstancin-Jeziorna
  1 352,0
  Województwo
  970,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Konstancin-Jeziorna
  0,52
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 12Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 36 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 735 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Konstancin-Jeziorna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 601 Dzieci
 • 296 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 305 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 172 3 lata
 • 172
 • 154 4 lata
 • 154
 • 192 5 lata
 • 192
 • 69 6 lat
 • 69
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 90 3 lata
 • 90
 • 73 4 lata
 • 73
 • 91 5 lata
 • 91
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 82 3 lata
 • 82
 • 81 4 lata
 • 81
 • 101 5 lata
 • 101
 • 36 6 lat
 • 36
 • 180 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 39,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 38,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 97 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Konstancin-Jeziorna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9 Dzieci
 • 5 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 4 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,6%
  44,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4 lata
 • 1
 • 1 5 lata
 • 1
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 1 5 lata
 • 1
 • 1 6 lat
 • 1
 •  
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Konstancinie-Jeziornie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Konstancinie-Jeziornie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Chatka"
  Publiczne
  22 756-32-01
  22 756-32-01
  ul. Warecka 6
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  511517
  Gminne Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  22 756-41-66
  22 756-41-66
  ul. Oborska 2
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  3759
  Tęczowe Przedszkole Gminy Konstancin-Jeziorna
  Publiczne
  22 754-32-34
  22 754-32-34
  ul. Jaworskiego 3
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  36110
  Przedszkole Niepubliczne "Bimbo"
  Niepubliczny
  22 756-30-06
  ul. Oborska 4
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Punkt Przedszkolny GOODSTART
  Niepubliczny
  22 757-66-20
  ul. Długa 7a
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Kolorowe Nutki"
  Niepubliczne
  22 756-43-80
  22 756-43-80
  ul. Warszawska 44
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SKRZATKA OCZATKA
  Niepubliczne
  51 122-52-29
  ul. FABRYCZNA 14
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
  No Bell Przedszkole Montessori
  Niepubliczne
  22 756-98-88
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Ochronka bł. Edmunda Bojanowskiego" (Bł. Edmund Bojanowski)
  Niepubliczne
  22 756-44-36
  22 756-44-36
  ul. Wilanowska 26
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Blue Bell
  Niepubliczne
  60 944-61-31
  ul. Wiejska 35a
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Przedszkole Niepubliczne N3 Kid's Academy (-)
  Niepubliczne
  48506021
  ul. Łąkowa 38
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Wesoły Reksio
  Niepubliczne
  79 629-06-08
  ul. Piaseczyńska 27
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
 • Szkoły podstawowe w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Konstancin-Jeziorna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 78 Oddziały
 • 1 601 Uczniowie
 • 806 Kobiety
  (uczniowie)
 • 795 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 230 Uczniowie w 1 klasie
 • 129 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 248 Absolwenci
 • 119 Kobiety
  (absolwenci)
 • 129 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 68 Uczniowie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,6%
  29,4%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Konstancin-Jeziorna
  18,1
  woj. mazowieckie
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,1
 • 18,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,1
 • 20,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,5
 • 4,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,9
 •  
 • 138,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 109,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 115,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  115,26
  Mazowieckie
  99,83
  Cała Polska
  95,96
 • 113,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  113,95
  Województwo
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Konstancin-Jeziorna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Konstancin-Jeziorna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Konstancinie-Jeziornie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Konstancinie-Jeziornie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  22 756-41-58
  22 754-68-20
  ul. Wojewódzka 12
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  18380-
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  22 756-41-91
  22 756-41-91
  ul. Żeromskiego 15
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  19374-
  Szkoła Podstawowa nr 3 (0)
  Publiczna
  22 756-42-82
  22 756-42-82
  ul. Bielawska 57
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  17332-
  Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi NR 5
  Publiczna
  22 756-43-07
  22 756-43-07
  ul. Szkolna 7
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  7129-
  Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkół w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji
  Publiczna
  22 754-74-48
  22 754-74-48
  ul. Długa 40/42
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  -43-
  No Bell Szkoła Podstawowa Montessori
  Niepubliczna
  22 756-98-88
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Konstancin-Jeziorna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 428 Uczniowie
 • 226 Kobiety
  (uczniowie)
 • 202 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,8%
  47,2%
 • 141 Uczniowie w 1 klasie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 11 Oddziały
 • 36 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,0%
  25,0%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Konstancin-Jeziorna
  16,0
  Mazowieckie
  26,9
  Cały kraj
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 16,0 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 16,0
 • 16,0 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 16,0
 • 3,3 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 33,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 19,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Konstancin-Jeziorna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 131 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 105 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 19,8%
  80,2%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Konstancin-Jeziorna
  26,2
  Mazowieckie
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Szkoły policealne (Konstancin-Jeziorna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne specjalne
 • 2 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Konstancin-Jeziorna
  12,5
  Województwo
  27,7
  Kraj
  23,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 12,5 Szkoły policealne ogółem
 • 12,5
 • 12,5 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 12,5
 • 12,5 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 12,5
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Konstancinie-Jeziornie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Konstancinie-Jeziornie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  22 756-42-81
  22 756-45-40
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  230-
  Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie
  Niepubliczna
  Konstancin-Jeziorna
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  Publiczna
  22 756-42-81
  22 756-45-40
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Technikum Ochrony Środowiska Nr 1
  Publiczne
  22 756-42-81
  22 756-45-40
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Origin Szkoła Opiekunów Medycznych
  Niepubliczna
  72 158-31-63
  ul. Leśna 15-17
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Szkoła Policealna
  Niepubliczna
  22 754-71-75
  22 756-30-81
  ul. Gąsiorowskiego 12/14
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  ---
  I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  22 756-42-81
  22 756-45-40
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Konstancin-Jeziorna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Konstancin-Jeziorna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Konstancin-Jeziorna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Konstancin-Jeziorna - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Konstancinie-Jeziornie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Konstancinie-Jeziornie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • domy pracy twórczej: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 250)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Konstancinie-Jeziornie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Konstancinie-Jeziornie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Konstancinie-Jeziornie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 252 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 330 (uczestnicy: 23 585)
  • seanse filmowe: 49 (uczestnicy: 4 225)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 1 700)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 2 220)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 3 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 32 (uczestnicy: 1 270)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 29 (uczestnicy: 3 915)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 3 300)
  • warsztaty: 146 (uczestnicy: 2 120)
  • inne: 22 (uczestnicy: 1 035)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 819)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 80)
  • taneczne: 2 (członkowie: 59)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 51)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 404)
  • inne: 5 (członkowie: 200)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 120)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 120)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 74)
  • teatralne: 1 (członkowie: 11)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 63)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Konstancinie-Jeziornie działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 68 382 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 50 744 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3
  Według danych z 2016 w Konstancinie-Jeziornie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 243 członków. Zarejestrowano 458 ćwiczących (mężczyźni: 350, kobiety: 108, chłopcy do lat 18: 288, dziewczęta do lat 18: 86). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Konstancinie-Jeziornie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Konstancina-Jeziorny znajduje się 153 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Konstancinie-Jeziornie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Papiernia z 1838 r. (ul. Wojska Polskiego 3)dnia 1958-06-09, wykaz dokumentów: 167/49/38 z 1958-06-09; brak numeru z 2000-09-14
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Stefana Żeromskiego 4)dnia 1968-08-16, wykaz dokumentów: 782 z 1968-08-16
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1968-08-16, wykaz dokumentów: 782 z 1968-08-16
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. Józefa Sułkowskiego 1)dnia 1971-05-22, wykaz dokumentów: 903 z 1971-05-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1948 r. (ul. Stefana Batorego 32)dnia 1975-05-17, wykaz dokumentów: 1116 z 1975-05-17
  • Willa z 1910 r. (ul. Długa 59)dnia 1976-09-22, wykaz dokumentów: 1128 z 1976-09-22
  • Willa z 1906 r. (ul. Jagiellońska 23)dnia 1976-09-22, wykaz dokumentów: 1585 z 1976-09-22; brak numeru z 1994-06-03; brak numeru z 1997-09-09
  • Domek dozorcy z 1909 - 1911dnia 1976-09-22, wykaz dokumentów: 56 z 1976-09-22; brak numeru z 2000-08-16; A-962 z 2010-09-30
  • Willa z 1909 - 1911 (ul. Stefana Batorego 17)dnia 1976-09-22, wykaz dokumentów: 56 z 1976-09-22; brak numeru z 2000-08-16; A-962 z 2010-09-30
  • Zespół - willa z 1909 - 1911dnia 1976-09-22, wykaz dokumentów: 56 z 1976-09-22; brak numeru z 2000-08-16; A-962 z 2010-09-30
  • Ogród z 1909 - 1911dnia 1976-09-22, wykaz dokumentów: 56 z 1976-09-22; brak numeru z 2000-08-16; A-962 z 2010-09-30
  • Willa z 1911 r. (ul. Jagiellońska 9)dnia 1977-05-18, wykaz dokumentów: 898 z 1977-05-18
  • Ogród z 1911 r.dnia 1977-05-18, wykaz dokumentów: 898 z 1977-05-18
  • Willa z 1930 r. (ul. Ireneusza Wierzejewskiego 10)dnia 1977-05-18, wykaz dokumentów: 899 z 1977-05-18
  • Ogród z 1930 r.dnia 1977-05-18, wykaz dokumentów: 899 z 1977-05-18
  • Willa z 1925 r. (ul. Chylicka 31)dnia 1977-05-18, wykaz dokumentów: 900 z 1977-05-18
  • Ogród z 1925 r.dnia 1977-05-18, wykaz dokumentów: 900 z 1977-05-18
  • Willa z 1905 r. (ul. Stefana Żeromskiego 10)dnia 1977-05-20, wykaz dokumentów: 901 z 1977-05-20
  • Ogród z 1905 r.dnia 1977-05-20, wykaz dokumentów: 901 z 1977-05-20
  • Wieża ciśnień z przełomu XIX/XX w. (ul. Stefana Żeromskiego 7)dnia 1977-05-23, wykaz dokumentów: 902 z 1977-05-23
  • Ogród z przełomu XIX/XX w.dnia 1977-05-23, wykaz dokumentów: 902 z 1977-05-23
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Deotymy 8)dnia 1977-05-24, wykaz dokumentów: 903 z 1977-05-24
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1977-05-24, wykaz dokumentów: 903 z 1977-05-24
  • Kościół z 1913 r.dnia 1977-05-25, wykaz dokumentów: 904 z 1977-05-25
  • Ogród z 1913 r.dnia 1977-05-25, wykaz dokumentów: 904 z 1977-05-25
  • Willa z 1912 r. (ul. Jagiellońska 37)dnia 1977-08-01, wykaz dokumentów: 905A z 1977-08-01
  • Ogród z 1912 r.dnia 1977-08-01, wykaz dokumentów: 905A z 1977-08-01
  • Willa z końca XIX w. (ul. Stefana Żeromskiego 11)dnia 1977-08-02, wykaz dokumentów: 906A z 1977-08-02
  • Ogród z końca XIX w.dnia 1977-08-02, wykaz dokumentów: 906A z 1977-08-02
  • Willa z 1890 r.dnia 1977-08-03, wykaz dokumentów: 907A z 1977-08-03
  • Ogród z 1890 r.dnia 1977-08-03, wykaz dokumentów: 907A z 1977-08-03
  • Willa z 1912 r. (ul. Stefana Batorego 20)dnia 1977-08-04, wykaz dokumentów: 908A z 1977-08-04
  • Ogród z 1912 r.dnia 1977-08-04, wykaz dokumentów: 908A z 1977-08-04
  • Willa z 1904 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 19)dnia 1977-08-05, wykaz dokumentów: 909A z 1977-08-05
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1977-08-05, wykaz dokumentów: 909A z 1977-08-05
  • Willa z 1934 r. (ul. Piotra Skargi 11)dnia 1977-08-06, wykaz dokumentów: 910A z 1977-08-06
  • Ogród z 1934 r.dnia 1977-08-06, wykaz dokumentów: 910A z 1977-08-06
  • Willa z 1910 r. (ul. Środkowa 30)dnia 1977-08-08, wykaz dokumentów: 911A z 1977-08-08
  • Ogród z 1910 r.dnia 1977-08-08, wykaz dokumentów: 911A z 1977-08-08
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 15)dnia 1977-08-09, wykaz dokumentów: 912A z 1977-08-09
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1977-08-09, wykaz dokumentów: 912A z 1977-08-09
  • Willa z 1911 r. (ul. Słomczyńska 20)dnia 1977-08-10, wykaz dokumentów: 913A z 1977-08-10
  • Ogród z 1911 r.dnia 1977-08-10, wykaz dokumentów: 913A z 1977-08-10
  • Willa z 1910 r. (ul. Jagiellońska 28)dnia 1977-08-10, wykaz dokumentów: 914A z 1977-08-10
  • Ogród z 1910 r.dnia 1977-08-10, wykaz dokumentów: 914A z 1977-08-10
  • Mur/ogrodzenie z 1907 - 1909dnia 1977-11-10, wykaz dokumentów: 918A z 1977-11-10
  • Kościół z 1907 - 1909dnia 1977-11-10, wykaz dokumentów: 918A z 1977-11-10; A-1319 z 2015-11-02
  • Willa z 1903 - 1907 (ul. Wilanowska 37A)dnia 1979-08-03, wykaz dokumentów: 984A z 1979-08-03
  • Ogród z 1903 - 1907dnia 1979-08-03, wykaz dokumentów: 984A z 1979-08-03
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. Piasta 32)dnia 1980-11-25, wykaz dokumentów: 996A z 1980-11-25
  • Ogród z 1920 - 1930dnia 1980-11-25, wykaz dokumentów: 996A z 1980-11-25
  • Willa z 1904 r. (ul. Stefana Batorego 15)dnia 1982-12-04, wykaz dokumentów: A-1204 z 1982-12-04
  • Ogród z 1909 r.dnia 1982-12-04, wykaz dokumentów: A-1204 z 1982-12-04
  • Willa z 1901 - 1903 (ul. Wojska Polskiego 19)dnia 1983-01-06, wykaz dokumentów: 1214 z 1983-01-06
  • Willa z 1909 r. (ul. Stefana Batorego 41)dnia 1983-04-12, wykaz dokumentów: 1225A z 1983-04-12
  • Ogród z 1909 r.dnia 1983-04-12, wykaz dokumentów: 1225A z 1983-04-12
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Jana Sobieskiego 13)dnia 1983-04-27, wykaz dokumentów: 1226 z 1983-04-27
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1983-04-27, wykaz dokumentów: 1226 z 1983-04-27
  • Willa z 1901 r. (ul. Józefa Sułkowskiego 7)dnia 1983-08-29, wykaz dokumentów: 1233 z 1983-08-29
  • Ogród z 1901 r.dnia 1983-08-29, wykaz dokumentów: 1233 z 1983-08-29
  • Willa z 1900 r. (ul. Piotra Skargi 7)dnia 1987-05-12, wykaz dokumentów: 1286 z 1987-05-12
  • Willa z 1926 - 1927 (ul. Bolesława Prusa 10)dnia 1988-08-19, wykaz dokumentów: 1356-A z 1988-08-19
  • Ogród z 1926 - 1927dnia 1988-08-19, wykaz dokumentów: 1356-A z 1988-08-19
  • Willa z 1. ćw. XX w. (ul. Stefana Batorego 43)dnia 1988-09-22, wykaz dokumentów: A-1135 z 1988-09-22
  • Oficyna gospodarcza (data nieznana) (ul. Stefana Batorego 43)dnia 1988-09-22, wykaz dokumentów: A-1135 z 1988-09-22
  • Ogród (data nieznana)dnia 1988-09-22, wykaz dokumentów: A-1135 z 1988-09-22
  • Willa z 1904 r. (ul. Józefa Piłsudskiego 21)dnia 1989-03-10, wykaz dokumentów: 1373-A z 1989-03-10; brak numeru z 1989-08-04; 1373-A z 1990-09-03
  • Willa z 1900 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 5)dnia 1989-03-10, wykaz dokumentów: 1373-A z 1989-03-10; brak numeru z 1989-08-04; 1373-A z 1990-09-03
  • Ogród z 1904 r.dnia 1989-03-10, wykaz dokumentów: 1373-A z 1989-03-10; brak numeru z 1989-08-04; 1373-A z 1990-09-03
  • Willa z 1909 r.dnia 1989-07-07, wykaz dokumentów: 1389-A z 1989-07-07
  • Ogród z 1909 r.dnia 1989-07-07, wykaz dokumentów: 1389-A z 1989-07-07
  • Willa z 1930 r. (ul. Potulickich 42)dnia 1989-11-27, wykaz dokumentów: 1401-A z 1989-11-27
  • Inny budynek mieszkalny z 4. ćw. XIX w. (ul. Juliusza Słowackiego 12)dnia 1990-02-12, wykaz dokumentów: 1414-A z 1990-02-12
  • Ogród z 4. ćw. XIX w.dnia 1990-02-12, wykaz dokumentów: 1414-A z 1990-02-12
  • Miasto z 1900 - 1939dnia 1990-02-28, wykaz dokumentów: 1415-A z 1990-02-28
  • Zespół - miasto z 1900 - 1939dnia 1990-02-28, wykaz dokumentów: 1415-A z 1990-02-28; brak numeru z 1995-02-23
  • Willa z 1928 r. (ul. Jasna 25)dnia 1990-08-31, wykaz dokumentów: 1445-A z 1990-08-31
  • Ogród z 1928 r.dnia 1990-08-31, wykaz dokumentów: 1445-A z 1990-08-31
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. Stefana Batorego 33)dnia 1990-12-05, wykaz dokumentów: 1454-A z 1990-12-05
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Szpitalna 14)dnia 1991-08-05, wykaz dokumentów: 1493-A z 1991-08-05
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Szpitalna 16)dnia 1991-08-05, wykaz dokumentów: 1493-A z 1991-08-05
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1991-08-05, wykaz dokumentów: 1493-A z 1991-08-05
  • Willa z 1899 r. (ul. Józefa Sułkowskiego 2)dnia 1991-09-09, wykaz dokumentów: 1496-A z 1991-09-09
  • Ogród z 1899 r.dnia 1991-09-09, wykaz dokumentów: 1496-A z 1991-09-09
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 7)dnia 1993-03-23, wykaz dokumentów: 1544-A z 1993-03-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 r. (ul. Kazimierza Pułaskiego 6)dnia 1993-03-29, wykaz dokumentów: 1545-A z 1993-03-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930 (ul. Kazimierza Pułaskiego 6)dnia 1993-03-29, wykaz dokumentów: 1545-A z 1993-03-29
  • Domek dozorcy z 1927 r. (ul. Kazimierza Pułaskiego 6)dnia 1993-03-29, wykaz dokumentów: 1545-A z 1993-03-29
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930dnia 1993-03-29, wykaz dokumentów: 1545-A z 1993-03-29
  • Willa z 1907 - 1909 (ul. Środkowa 25)dnia 1993-12-27, wykaz dokumentów: 1551-A z 1993-12-27
  • Ogród z 1907 - 1909dnia 1993-12-27, wykaz dokumentów: 1551-A z 1993-12-27
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Jana Sobieskiego 4)dnia 1996-04-02, wykaz dokumentów: 1619-A z 1996-04-02
  • Park z pocz. XX w.dnia 1996-04-02, wykaz dokumentów: 1619-A z 1996-04-02
  • Willa z 1928 r. (ul. Piotra Skargi 18)dnia 1996-08-09, wykaz dokumentów: 1609-A z 1996-08-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1928 r. (ul. Piotra Skargi 18)dnia 1996-08-09, wykaz dokumentów: 1609-A z 1996-08-09
  • Ogród z 1928 r.dnia 1996-08-09, wykaz dokumentów: 1609-A z 1996-08-09
  • Willa z 1934 r. (ul. Warecka 2)dnia 1996-08-23, wykaz dokumentów: 1610-A z 1996-08-23
  • Ogród z 1934 r.dnia 1996-08-23, wykaz dokumentów: 1610-A z 1996-08-23
  • Willa z 1909 r. (ul. Kościelna 3)dnia 1998-09-10, wykaz dokumentów: 1658-A z 1998-09-10
  • Inna budowla parkowa z 1909 r.dnia 1998-09-10, wykaz dokumentów: 1658-A z 1998-09-10
  • Kapliczka z 1914 - 1918dnia 1998-09-10, wykaz dokumentów: 1658-A z 1998-09-10
  • Zespół - willa z 1. ćw. XX w. (ul. Kościelna 3)dnia 1998-09-10, wykaz dokumentów: 1658-A z 1998-09-10
  • Park z 1. ćw. XX w.dnia 1998-09-10, wykaz dokumentów: 1658-A z 1998-09-10
  • Magazyn z 1912 r. (ul. Wojska Polskiego 3)dnia 2001-12-21, wykaz dokumentów: 75/A z 2001-12-21; 16-A z 2003-04-24
  • Willa z 1907 r. (ul. Adama Mickiewicza 1)dnia 2003-02-24, wykaz dokumentów: A-44 z 2003-02-24; brak numeru z 2003-04-15
  • Ogród z 1907 r.dnia 2003-02-24, wykaz dokumentów: A-44 z 2003-02-24; brak numeru z 2003-04-15
  • Domek dozorcy z 1910 r. (ul. Ireneusza Wierzejewskiego 15)dnia 2003-02-24, wykaz dokumentów: A-45 z 2003-02-24
  • Willa z 1910 r. (ul. Ireneusza Wierzejewskiego 15)dnia 2003-02-24, wykaz dokumentów: A-45 z 2003-02-24
  • Mur/ogrodzenie z 1910 r. (ul. Ireneusza Wierzejewskiego 15)dnia 2003-02-24, wykaz dokumentów: A-45 z 2003-02-24
  • Ogród z 1910 r.dnia 2003-02-24, wykaz dokumentów: A-45 z 2003-02-24
  • Park z pocz. XX w.dnia 2004-12-23, wykaz dokumentów: WKZD.MC41140-1/12113/2004 z 2004-12-23
  • Pensjonat z 1902 r.dnia 2008-02-21, wykaz dokumentów: A-781 z 2008-02-21
  • Willa z 1922 - 1924 (ul. Ireneusza Wierzejewskiego 12f)dnia 2008-09-09, wykaz dokumentów: A-814 z 2008-09-09
  • Pensjonat z 1914 r. (ul. Stefana Batorego 16)dnia 2008-09-09, wykaz dokumentów: A-818 z 2008-09-09
  • Mur/ogrodzenie z 1914 r. (ul. Stefana Batorego 16)dnia 2008-09-09, wykaz dokumentów: A-818 z 2008-09-09
  • Pensjonat z 1914 r. (ul. Jana Matejki 14)dnia 2008-09-09, wykaz dokumentów: A-824 z 2008-09-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1917 r. (ul. Jagiellońska 21)dnia 2008-09-09, wykaz dokumentów: A-825 z 2008-09-09
  • Willa z 1910 r. (ul. Piotra Skargi 4)dnia 2008-09-09, wykaz dokumentów: WD.4164-84/1/08 z 2008-09-09; brak numeru z 2010-05-21; A-1324 z 2015-11-23
  • Willa z 1910 r. (ul. Źródlana 2)dnia 2008-09-10, wykaz dokumentów: A-816 z 2008-09-10
  • Willa z 1906 r. (ul. Wilanowska 19)dnia 2008-09-10, wykaz dokumentów: A-857 z 2008-09-10; brak numeru z 2009-05-11
  • Willa z 1902 r. (ul. Stefana Żeromskiego 5)dnia 2009-02-04, wykaz dokumentów: A-843 z 2009-02-04
  • Mur/ogrodzenie z 1902 r.dnia 2009-02-04, wykaz dokumentów: A-843 z 2009-02-04
  • Willa z 1903 r. (ul. Adama Mickiewicza 7)dnia 2009-02-17, wykaz dokumentów: A-848 z 2009-02-17
  • Willa z 1914 r. (ul. Jana Matejki 18)dnia 2009-03-26, wykaz dokumentów: A-845 z 2009-03-26
  • Figura z 1914 r. (ul. Jana Matejki 18)dnia 2009-03-26, wykaz dokumentów: A-845 z 2009-03-26
  • Willa z 1905 r. (ul. Stefana Batorego 19)dnia 2009-03-26, wykaz dokumentów: A-850 z 2009-03-26
  • Kordegarda z 1934 r. (ul. Stanisława Żółkiewskiego 31)dnia 2009-07-08, wykaz dokumentów: A-1098 z 2009-07-08; brak numeru z 2010-02-22; A-1252 z 2014-07-28
  • Brama z 1934 r. (ul. Stanisława Żółkiewskiego 31)dnia 2009-07-08, wykaz dokumentów: A-1098 z 2009-07-08; brak numeru z 2010-02-22; A-1252 z 2014-07-28
  • Zespół - willa z 1934 r. (ul. Stanisława Żółkiewskiego 31)dnia 2009-07-08, wykaz dokumentów: A-1098 z 2009-07-08; brak numeru z 2010-02-22; A-1252 z 2014-07-28
  • Willa z 1911 r. (ul. Stefana Żeromskiego 6)dnia 2009-11-25, wykaz dokumentów: A-889 z 2009-11-25
  • Willa z 1911 r. (ul. Piotra Skargi 10)dnia 2010-12-24, wykaz dokumentów: A-1035 z 2010-12-24
  • Willa z 1912 r. (ul. Stefana Batorego 28)dnia 2011-05-26, wykaz dokumentów: A-1025 z 2011-05-26
  • Willa z 1914 r. (ul. Przebieg 11)dnia 2013-07-26, wykaz dokumentów: A-1195 z 2013-07-26
  • Willa z 1934 r. (ul. Wacława Gąsiorowskiego 15)dnia 2014-11-13, wykaz dokumentów: A-1295 z 2014-11-13; brak numeru z 2015-03-17
  • Budynek administracyjny z 1860 r. (ul. Mirkowska 51)dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1820 r. (ul. Mirkowska 49)dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Pralnia z 1900 r. (ul. Mirkowska 45)dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Turbinownia z 1910 r.dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1903 r. (ul. Mirkowska 45)dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1888 - 1894 (ul. Mirkowska 45)dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1898 r. (ul. Mirkowska 45)dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1890 r. (ul. Mirkowska 45)dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1910 r. (ul. Mirkowska 45)dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Magazyn z 1913 r. (ul. Mirkowska 45)dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Warsztat z 1935 r.dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Warsztat z 1888 - 1894dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Komin z 1900 - 1918dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Fasada z 1925 - 1928 (ul. Mirkowska 45)dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Droga z 1888 - 1918dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Zespół - papiernia z 1820 r. (ul. Mirkowska 45)dnia 2014-11-14, wykaz dokumentów: A-1287 z 2014-11-14
  • Willa z 1922 - 1924 (ul. Ireneusza Wierzejewskiego 12)dnia 2014-12-01, wykaz dokumentów: A-1272 z 2014-12-01
  • Osiedle z przełomu XIX/XX w.dnia 2015-11-02, wykaz dokumentów: A-1319 z 2015-11-02
  • Zespół - osiedle z 1880 - 1906dnia 2015-11-02, wykaz dokumentów: A-1319 z 2015-11-02
 • Formy ochrony przyrody w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Konstancina-Jeziorny znajduje się 35 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Konstancinie-Jeziornie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Chojnowski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1993-06-01, Powierzchnia: 6796.0 ha, Powierzchnia otuliny: 4727 ha
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
  • Dolina Środkowej Wisły - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 30777.88 ha
  • Marian - Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 283 cm, Data ustanowienia: 2017-01-25, Opis granicy: na nieruchomości położonej przy ul. Mirkowskiej 3 w Konstancinie-Jeziornie (działka nr ewid. 852/6 z obrębu 0001 Bielawa) - we frontowej części działki przy ulicy
  • Mieszko - Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 360 cm, Data ustanowienia: 2017-01-25, Opis granicy: przy ul. Leśnej 11 działka o numerze ewidencyjnym 1 z obrębu 0304
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1961-02-20, Opis granicy: Lipowa 1c (dawny Bielawa 9) ogród prywatny 50 m na południe od budynku obok dawnego koryta rzeki Jeziorki (obr 0001)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1962-01-20, Opis granicy: ul. Sobieskiego 28A działka prywatna przed budynkiem mieszkalnym (obr 313)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1971-08-10, Opis granicy: ul. Sobieskiego 21 ogród przy domu pracy twórczej ZAIKS; między budynkami przy parkingu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1974-07-31, Opis granicy: ul. Sobieskiego 21 ogród przy domu pracy twórczej ZAIKS; przy ogrodzeniu u wylotu ul. Matejki
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1974-07-31, Opis granicy: zieleń przyuliczna - pasaż Sienkiewicza ul. Sobieskiego naprzeciwko Nr 33
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1977-12-29, Opis granicy: ul. Kołobrzeska 54 ogród prywatny przy ogrodzeniu posesji od str. wschodniej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-11-14, Opis granicy: ul. Batorego 47 ogród prywatny przed budynkiem
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-11-14, Opis granicy: ul. Batorego 43 ogród prywatny za budynkiem obok podjazdu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1979-12-31, Opis granicy: ul. Saneczkowa 4 działka prywatna przy domu mieszkalnym przy ogrodzeniu posesji od str. północnej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1981-09-20, Opis granicy: ul. Matejki 12 6 m od budynku mieszkalnego ogród prywatny
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1981-09-20, Opis granicy: ogród prywatny (obr 313)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1981-09-20, Opis granicy: ogród prywatny (obr 310)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1981-09-20, Opis granicy: ogród prywatny (obr 310)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1981-09-20, Opis granicy: ogród prywatny (obr 313)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1981-09-20
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1982-06-28, Opis granicy: ogród prywatny obok budynku (obr 313)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1984-05-23, Opis granicy: ul. Wilanowska 37 ogród prywatny w części lesnej nieopodal parkingu (obr 315)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1984-05-23, Opis granicy: ul. Tulipanów 7 ogród prywatny obok budynku (obr 104)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1985-05-15, Opis granicy: ul. Słoneczna 6 ogród prywatny (obr 104)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-05-15, Opis granicy: ul. Sadowa 14 ogród prywatny działka bez dostęu do drogi publicznej (obr 102)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1985-05-15, Opis granicy: ul. Sadowa 18 ogród prywatny - za budynkiem przy ogrodzeniu (obr 102)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-12-27, Opis granicy: ul. Wierzbnowska 30 działka prywatna obok budynku (obr 325)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1990-12-27, Opis granicy: ul. Batorego 20 ogród prywatny - za budynkiem (obr 313)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: ogród prywatny przy ullicy (obr 313)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: ogród prywatny - za budynkiem (obr 313)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: ogród prywatny - za budynkiem (obr 313)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-11-13, Opis granicy: ogród prywatny - przed budynkiem przy podjeździe (obr 313)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-08-28, Opis granicy: ogród prywatny (obr 304)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-07-31, Opis granicy: ul. Sułkowskiego 5 u wylotu ul. Wojewódzkiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-07-31

Konstancin-Jeziorna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Konstancinie-Jeziornie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 29,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Konstancinie-Jeziornie znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piaseczyńskiego.

  Powiat piaseczyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Konstancinie-Jeziornie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Konstancinie-Jeziornie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 29,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  29,4
  Mazowieckie
  52,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. mazowieckie
  5,2
  Cała Polska
  5,0
 • 35,28 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  35,3
  woj. mazowieckie
  61,7
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,9
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  120,0
  Mazowieckie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Konstancinie-Jeziornie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 412,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Konstancin-Jeziorna
  1 412,6 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 4,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,4 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Konstancin-Jeziorna przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 721droga wojewódzka nr 721(Nadarzyn - Sękocin Las - Magdalenka - Lesznowola - Stara Iwiczna - Piaseczno - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna - Habdzin - Opacz - Ciszyca - Józefów - Wiązowna - Boryszew - Duchnów - Brzeziny)
  • DW 724droga wojewódzka nr 724(Warszawa - Konstancin-Jeziorna - Łyczyn - Słomczyn - Turowice - Kawęczyn - Brzeście - Moczydłów - Góra Kalwaria)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Konstancin-Jeziorna nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 8Linia kolejowa nr 8: Warszawa Zachodnia - Kraków Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Rakowiec - Warszawa Żwirki i Wigury - Warszawa Służewiec - Warszawa Okęcie - Warszawa Dawidy - Warszawa Jeziorki - Nowa Iwiczna - Piaseczno - Zalesie Górne - Ustanówek - Czachówek Górny - Czachówek Południowy - Sułkowice - Chynów - Krężel - Michalczew - Gośniewice - Warka - Grabów nad Pilicą - Strzyżyna - Dobieszyn - Kruszyna - Wola Bierwiecka - Bartodzieje - Lesiów - Radom - Radom Południowy - Rożki - Ruda Wielka - Wola Lipieniecka - Jastrząb - Gąsawy Plebańskie - Szydłowiec - Lipowe Pole - Skarżysko Kamienna Północ - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Zachodnie - Suchedniów Północny - Suchedniów - Berezów - Łączna - Ostojów - Lekomin - Zagnańsk - Tumlin - Kostomłoty - Kielce Piaski - Kielce - Kielce Białogon - Słowik Przystanek - Sitkówka Nowiny - Radkowice - Wolica - Sobków - Miąsowa - Podchojny - Jędrzejów - Potok - Krzcięcice - Sędziszów - Gniewięcin - Klimontów - Kozłów - Kamionka Z - Tunel - Dziadówki - Miechów - Kamieńczyce - Szczepanowice - Smroków - Słomniki - Słomniki Miasto - Niedźwiedź - Goszcza - Łuczyce - Baranówka - Zastów - Zesławice - Kraków Batowice - Kraków Główny Osobowy)
  • LK 937Linia kolejowa nr 937: Warszawa Okęcie - Jeziorna [o znaczenia miejscowym] (Warszawa Okęcie - Jeziorna)