Krzeszowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Krzeszowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Krzeszowice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Krzeszowice.
 • 9 726 Liczba mieszkańców
 • 17,0 km² Powierzchnia
 • 573,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1286 Data założenia
 • 1933 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KRA Tablice rejestracyjne
 • Wacław Jan Gregorczyk Burmistrz miasta
Krzeszowice na mapie
Identyfikatory
 • 19.632350.1419 Współrzędne GPS
 • 1206064 TERYT (TERC)
 • 0951570 SIMC
Herb miasta Krzeszowice
Krzeszowice herb
Flaga miasta Krzeszowice
Krzeszowice flaga

Jak Krzeszowice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Krzeszowice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Krzeszowice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Krzeszowice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
19Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
78Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
83Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
84Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
85Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
96Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
123Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
132Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
166Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
169Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
171Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
235Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
239Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
257Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
259Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
265Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
270Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
318Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
372Miasta o największej powierzchni w Polsce
374Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
397Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
416Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku

Krzeszowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-065Poczta Krzeszowice 001, ul. Daszyńskiego 9
32-065Skrytki Pocztowe Poczta Krzeszowice 001, ul. Daszyńskiego 9

Krzeszowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Krzeszowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Krakowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków
Urząd Miejski w Krzeszowicach
(12) 252-08-00
(12) 252-08-02
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice

Krzeszowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Krzeszowice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 726, z czego 53,2% stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,9 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Krzeszowic zawarli w 2022 roku 37 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Krzeszowic jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,8% to wdowy/wdowcy.

  Krzeszowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -55. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,61 na 1000 mieszkańców Krzeszowic. W 2022 roku urodziło się 70 dzieci, w tym 57,1% dziewczynek i 42,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 333 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,6% zgonów w Krzeszowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w Krzeszowicach były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Krzeszowic przypada 12.75 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 104 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 94 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Krzeszowic 10. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  56,0% mieszkańców Krzeszowic jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Krzeszowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 726 Liczba mieszkańców
 • 5 171 Kobiety
 • 4 555 Mężczyźni
 • 53,2%
  46,8%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Krzeszowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Krzeszowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Krzeszowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Krzeszowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,9 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 46,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Krzeszowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Krzeszowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Krzeszowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Krzeszowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Krzeszowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Krzeszowice
  27,2%
  Województwo
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • Krzeszowice
  59,9%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 58,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,6%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,1%
  Małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Krzeszowice
  0,2%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Krzeszowicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  Małopolskie
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,7
  woj. małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Krzeszowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -55 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -36 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,61 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,6
  woj. małopolskie
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Krzeszowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Krzeszowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Krzeszowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Krzeszowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 70 Urodzenia żywe
 • 40 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 30 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,1%
  42,9%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,1
  Małopolskie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Krzeszowice
  33,3
  woj. małopolskie
  38,0
  Kraj
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 333 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Krzeszowice
  3 333 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 23 Waga 4500g - 4999g
 • 23
 • 177 Waga 4000g - 4499g
 • 177
 • 700 Waga 3500g - 3999g
 • 700
 • 965 Waga 3000g - 3499g
 • 965
 • 352 Waga 2500g - 2999g
 • 352
 • 106 Waga 2000g - 2499g
 • 106
 • 27 Waga 1500g - 1999g
 • 27
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  Województwo
  1,29
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Krzeszowice
  0,61
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,87
  Małopolskie
  0,86
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Krzeszowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 125 Zgony
 • 59 Kobiety
  (Zgony)
 • 66 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Krzeszowice
  12,8
  woj. małopolskie
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 114,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  114,8
  woj. małopolskie
  115,7
  Polska
  147,0
 • 1,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,3
  Małopolskie
  2,8
  Kraj
  3,8
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,3
  Województwo
  2,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Krzeszowice
  44,6%
  woj. małopolskie
  41,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Krzeszowice
  25,6%
  Województwo
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,0%
  Województwo
  5,3%
  Kraj
  6,7%
 • 182 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Kraj
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Cały kraj
  70,6
 • 232,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Krzeszowice
  232,4
  Województwo
  266,5
  Cały kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,5
  Cały kraj
  253,9
 • 405,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 419,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 390,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  405,0
  Małopolskie
  431,8
  Cały kraj
  426,2
 • 59,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  59,4
  woj. małopolskie
  61,4
  Cała Polska
  62,9
 • 21,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  21,6
  woj. małopolskie
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Krzeszowice
  4,6
  Małopolskie
  6,1
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Krzeszowice
  0,6%
  Małopolskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 104 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 58 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 94 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 49 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Saldo migracji
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 10 Saldo migracji wewnętrznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Krzeszowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Krzeszowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krzeszowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krzeszowicach oddano do użytku 34 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Krzeszowicach to 4 370 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 448 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  73,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 26,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Krzeszowicach to 6,03 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Krzeszowicach to 122,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,81% mieszkań posiada łazienkę, 83,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 85,24% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 370 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 448,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  448,00
  Małopolskie
  385,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  69,90 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,30 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,74
  Województwo
  3,98
  Kraj
  3,83
 • 2,23 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,23
  Małopolskie
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Krzeszowice
  0,60
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 34 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,49
  Województwo
  6,96
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 205 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,03 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Krzeszowice
  6,03
  Małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 21,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  21,01
  woj. małopolskie
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 4 155 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 122,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  122,2 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Krzeszowice
  0,43 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,16%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Cały kraj
  97,75%
 • 95,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Krzeszowice
  95,68%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Cała Polska
  95,18%
 • 94,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,81%
  woj. małopolskie
  95,21%
  Polska
  93,75%
 • 83,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  83,71%
  Województwo
  86,21%
  Cały kraj
  85,83%
 • 85,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  85,24%
  woj. małopolskie
  67,24%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Krzeszowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Krzeszowicach na 1000 mieszkańców pracuje 369osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 44,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Krzeszowicach wynosiło w 2023 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krzeszowicach wynosiło 6 385,62 PLN, co odpowiada 95.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Krzeszowic 1 005 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 698 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 693.

  14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Krzeszowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 29,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 369 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  369,0
  Małopolskie
  254,0
  Cała Polska
  259,0
 • 7,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,1% Kobiety
 • 6,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,4%
  Województwo
  4,2%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Krzeszowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Krzeszowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Krzeszowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 562 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Krzeszowice
  6 386 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Krzeszowicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 005 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 698 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 693 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Przemysł i budownictwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 29,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,9% Pozostałe
 • 33,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Krzeszowicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 627 Pracujący ogółem
 • 1 623 Kobiety
 • 2 004 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Krzeszowicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,0% W wieku produkcyjnym
 • 51,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Krzeszowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  78,7
  woj. małopolskie
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 48,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  48,2
  Małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 158,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  158,3
  Małopolskie
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Krzeszowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Krzeszowicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 475 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 039 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 97 nowych podmiotów, a 45 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (134) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (73) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (148) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (32) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Krzeszowicach najwięcej (129) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 419) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,8% (351) podmiotów, a 75,6% (1 115) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Krzeszowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.9%) oraz Budownictwo (15.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 475 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 351 Przemysł i budownictwo
 • 1 115 Pozostała działalność
 • 97 Podmioty nowo zarejestrowane w Krzeszowicach w 2023 roku
 • 45 Podmioty wyrejestrowane w Krzeszowicach w 2023 roku
 • 1 039 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 419 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 419
 • 42 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 42
 • 13 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 13
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 474 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 474
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 166 Spółki handlowe ogółem
 • 166
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 129  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 129
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 106 Spółki cywilne ogółem
 • 106
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 039 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 228 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 228
 • 164 Budownictwo
 • 164
 • 147 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 147
 • 110 Przetwórstwo przemysłowe
 • 110
 • 75 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 75
 • 66 Informacja i komunikacja
 • 66
 • 54 Transport i gospodarka magazynowa
 • 54
 • 39 Edukacja
 • 39
 • 33 Pozostała działalność
 • 33
 • 32 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 32
 • 28 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 28
 • 24 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 24
 • 21 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 21
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krzeszowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krzeszowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 96 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Krzeszowicach wynosi 69,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Krzeszowic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,41 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 3,95 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,58 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (45%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Krzeszowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Krzeszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 96 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 96
 • 53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 53
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 9,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Krzeszowice
  9,91
  Małopolskie
  21,90
  Cała Polska
  22,81
 • 5,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Krzeszowice
  5,41
  Województwo
  12,25
  Cały kraj
  12,98
 • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,07
  Województwo
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,58
  Województwo
  1,39
  Cała Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Krzeszowice
  0,17
  Województwo
  0,26
  Cały kraj
  0,35
 • 3,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,95
  Województwo
  10,41
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Krzeszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  69%
  Małopolskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  65%
  Małopolskie
  71%
  Kraj
  63%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  46%
  woj. małopolskie
  72%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Małopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Krzeszowice
  94%
  Małopolskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Krzeszowice
  38%
  Województwo
  56%
  Polska
  51%

Krzeszowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Krzeszowic wyniosła w 2022 roku 180,8 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Krzeszowic - 35.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.5%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,9 mln złotych, czyli 12,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Krzeszowic wyniosła w 2022 roku 172,1 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.4%). W budżecie Krzeszowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (21,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 39,5 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,7%.
 • Wydatki budżetu w Krzeszowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Krzeszowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Krzeszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Krzeszowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,7 mln

  2,7 tys(100%)

  102,1 mln

  3,2 tys(100%)

  110,1 mln

  3,4 tys(100%)

  138,1 mln

  4,3 tys(100%)

  152,9 mln

  4,8 tys(100%)

  161,1 mln

  5,0 tys(100%)

  169,3 mln

  5,3 tys(100%)

  180,8 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  35,9 mln

  3,5 tys(40.9%)

  36,7 mln

  3,6 tys(36%)

  38,6 mln

  3,8 tys(35.1%)

  45,1 mln

  4,5 tys(32.7%)

  62,5 mln

  6,3 tys(40.9%)

  46,9 mln

  4,7 tys(29.1%)

  51,9 mln

  5,2 tys(30.7%)

  63,5 mln

  6,5 tys(35.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  14,5 mln

  1,4 tys(16.5%)

  10,5 mln

  1,0 tys(10.3%)

  10,1 mln

  996(9.1%)

  19,6 mln

  1,9 tys(14.2%)

  12,3 mln

  1,2 tys(8%)

  20,9 mln

  2,1 tys(13%)

  19,3 mln

  1,9 tys(11.4%)

  19,0 mln

  1,9 tys(10.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,0 tys

  0,5(0%)

  10,7 tys

  1,1(0%)

  20,0 tys

  2,0(0%)

  19,0 tys

  1,9(0%)

  16,4 tys

  1,6(0%)

  46,1 tys

  4,6(0%)

  21,2 tys

  2,1(0%)

  16,9 mln

  1,7 tys(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,0 mln

  890(10.3%)

  8,8 mln

  873(8.6%)

  9,4 mln

  930(8.5%)

  10,2 mln

  1,0 tys(7.4%)

  11,0 mln

  1,1 tys(7.2%)

  11,1 mln

  1,1 tys(6.9%)

  12,2 mln

  1,2 tys(7.2%)

  14,3 mln

  1,5 tys(7.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,7 mln

  463(5.4%)

  6,1 mln

  608(6%)

  5,1 mln

  510(4.7%)

  11,0 mln

  1,1 tys(8%)

  4,9 mln

  493(3.2%)

  9,2 mln

  921(5.7%)

  13,9 mln

  1,4 tys(8.2%)

  11,7 mln

  1,2 tys(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,3 mln

  1,1 tys(12.9%)

  26,3 mln

  2,6 tys(25.8%)

  5,7 mln

  569(5.2%)

  6,3 mln

  624(4.5%)

  6,7 mln

  676(4.4%)

  7,9 mln

  792(4.9%)

  7,8 mln

  784(4.6%)

  10,5 mln

  1,1 tys(5.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,7 mln

  165(1.9%)

  1,5 mln

  152(1.5%)

  3,0 mln

  294(2.7%)

  2,2 mln

  215(1.6%)

  2,2 mln

  224(1.5%)

  1,8 mln

  176(1.1%)

  1,8 mln

  186(1.1%)

  4,7 mln

  482(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  127(1.5%)

  3,5 mln

  349(3.4%)

  3,0 mln

  300(2.8%)

  4,5 mln

  449(3.3%)

  4,3 mln

  427(2.8%)

  7,2 mln

  723(4.5%)

  6,5 mln

  652(3.8%)

  4,4 mln

  455(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,7 mln

  369(4.3%)

  3,4 mln

  338(3.3%)

  3,2 mln

  319(2.9%)

  4,3 mln

  426(3.1%)

  4,5 mln

  448(2.9%)

  6,6 mln

  667(4.1%)

  7,0 mln

  707(4.1%)

  4,0 mln

  413(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  712,0 tys

  70,2(0.8%)

  784,9 tys

  77,8(0.8%)

  1,1 mln

  112(1%)

  1,6 mln

  158(1.2%)

  3,0 mln

  297(1.9%)

  1,4 mln

  142(0.9%)

  1,6 mln

  157(0.9%)

  3,3 mln

  335(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  98,8(1.1%)

  768,9 tys

  76,2(0.8%)

  795,1 tys

  78,8(0.7%)

  689,1 tys

  68,6(0.5%)

  1,0 mln

  104(0.7%)

  595,7 tys

  59,8(0.4%)

  531,3 tys

  53,6(0.3%)

  2,1 mln

  215(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,5 mln

  152(1.8%)

  1,7 mln

  168(1.7%)

  1,9 mln

  188(1.7%)

  2,0 mln

  197(1.4%)

  2,3 mln

  230(1.5%)

  2,4 mln

  242(1.5%)

  2,5 mln

  251(1.5%)

  1,2 mln

  124(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  486,4 tys

  48,0(0.6%)

  924,6 tys

  91,7(0.9%)

  677,3 tys

  67,1(0.6%)

  695,9 tys

  69,2(0.5%)

  528,8 tys

  53,0(0.3%)

  363,5 tys

  36,5(0.2%)

  599,2 tys

  60,4(0.4%)

  589,5 tys

  60,4(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  255,8 tys

  25,2(0.3%)

  315,3 tys

  31,3(0.3%)

  237,7 tys

  23,6(0.2%)

  335,7 tys

  33,4(0.2%)

  251,8 tys

  25,2(0.2%)

  297,8 tys

  29,9(0.2%)

  308,5 tys

  31,1(0.2%)

  571,3 tys

  58,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  607,0 tys

  59,8(0.7%)

  251,0 tys

  24,9(0.2%)

  324,3 tys

  32,1(0.3%)

  248,2 tys

  24,7(0.2%)

  290,2 tys

  29,1(0.2%)

  220,1 tys

  22,1(0.1%)

  258,2 tys

  26,0(0.2%)

  374,1 tys

  38,3(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  324,2 tys

  32,0(0.4%)

  299,6 tys

  29,7(0.3%)

  340,8 tys

  33,8(0.3%)

  344,7 tys

  34,3(0.2%)

  348,4 tys

  34,9(0.2%)

  292,9 tys

  29,4(0.2%)

  313,6 tys

  31,6(0.2%)

  330,2 tys

  33,8(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  33,6 tys

  3,3(0%)

  66,2 tys

  6,6(0.1%)

  94,9 tys

  9,4(0.1%)

  94,7 tys

  9,4(0.1%)

  1,5 mln

  150(1%)

  339,6 tys

  34,1(0.2%)

  77,5 tys

  7,8(0%)

  55,7 tys

  5,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,6 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  18,1 tys

  1,8(0%)

  10,5 tys

  1,1(0%)

  6,2 tys

  0,6(0%)

  12,3 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  219,7 tys

  21,7(0.3%)

  28,0 tys

  2,8(0%)

  12,9 tys

  1,3(0%)

  235,3 tys

  23,4(0.2%)

  257,4 tys

  25,8(0.2%)

  246,0 tys

  24,7(0.2%)

  6,1 tys

  0,6(0%)

  6,5 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,0 tys

  1,0(0%)

  9,9 tys

  1,0(0%)

  15,0 tys

  1,5(0%)

  34,5 tys

  3,4(0%)

  15,0 tys

  1,5(0%)

  7,1 tys

  0,7(0%)

  14,4 tys

  1,5(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,8(0%)

  34,7 tys

  3,4(0%)

  1,4 mln

  143(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,6 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  331,6 tys

  32,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Krzeszowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Krzeszowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Krzeszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Krzeszowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  89,9 mln

  2,8 tys(100%)

  103,7 mln

  3,2 tys(100%)

  112,7 mln

  3,5 tys(100%)

  132,5 mln

  4,1 tys(100%)

  152,8 mln

  4,8 tys(100%)

  162,7 mln

  5,0 tys(100%)

  185,2 mln

  5,8 tys(100%)

  172,1 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  43,5 mln

  4,3 tys(48.4%)

  45,4 mln

  4,5 tys(43.8%)

  48,3 mln

  4,8 tys(42.8%)

  53,7 mln

  5,3 tys(40.5%)

  57,8 mln

  5,8 tys(37.8%)

  57,3 mln

  5,7 tys(35.2%)

  64,8 mln

  6,5 tys(35%)

  64,8 mln

  6,6 tys(37.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,6 mln

  2,3 tys(26.3%)

  23,5 mln

  2,3 tys(22.7%)

  23,4 mln

  2,3 tys(20.8%)

  25,2 mln

  2,5 tys(19%)

  27,9 mln

  2,8 tys(18.3%)

  36,7 mln

  3,7 tys(22.5%)

  39,0 mln

  3,9 tys(21%)

  47,4 mln

  4,9 tys(27.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,2 mln

  616(7%)

  3,4 mln

  335(3.3%)

  3,8 mln

  376(3.4%)

  9,0 mln

  900(6.8%)

  5,2 mln

  525(3.4%)

  8,9 mln

  896(5.5%)

  11,3 mln

  1,1 tys(6.1%)

  11,1 mln

  1,1 tys(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,7 mln

  755(8.5%)

  22,6 mln

  2,2 tys(21.8%)

  1,9 mln

  189(1.7%)

  2,1 mln

  204(1.5%)

  2,1 mln

  210(1.4%)

  2,1 mln

  210(1.3%)

  2,7 mln

  270(1.4%)

  4,8 mln

  495(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,8 mln

  272(3.1%)

  3,2 mln

  313(3%)

  3,7 mln

  370(3.3%)

  4,9 mln

  489(3.7%)

  12,7 mln

  1,3 tys(8.3%)

  4,0 mln

  404(2.5%)

  5,0 mln

  507(2.7%)

  4,7 mln

  478(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  602,9 tys

  59,4(0.7%)

  888,6 tys

  88,1(0.9%)

  454,7 tys

  45,1(0.4%)

  4,7 mln

  468(3.6%)

  1,8 mln

  183(1.2%)

  796,3 tys

  79,9(0.5%)

  9,0 mln

  908(4.9%)

  4,0 mln

  410(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,8 tys

  3,3(0%)

  845

  0,1(0%)

  3,5 mln

  360(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  105,7 tys

  10,4(0.1%)

  90,9 tys

  9,0(0.1%)

  1,1 mln

  114(1%)

  90,2 tys

  9,0(0.1%)

  454,0 tys

  45,5(0.3%)

  110,1 tys

  11,0(0.1%)

  129,0 tys

  13,0(0.1%)

  2,6 mln

  265(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  157(1.8%)

  2,5 mln

  249(2.4%)

  1,9 mln

  187(1.7%)

  2,8 mln

  275(2.1%)

  6,5 mln

  650(4.2%)

  6,2 mln

  620(3.8%)

  7,9 mln

  793(4.2%)

  2,0 mln

  208(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  817,3 tys

  80,6(0.9%)

  452,4 tys

  44,9(0.4%)

  494,8 tys

  49,0(0.4%)

  406,6 tys

  40,5(0.3%)

  402,6 tys

  40,4(0.3%)

  337,7 tys

  33,9(0.2%)

  345,1 tys

  34,8(0.2%)

  1,9 mln

  199(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  587,1 tys

  57,9(0.7%)

  559,9 tys

  55,5(0.5%)

  568,5 tys

  56,3(0.5%)

  589,3 tys

  58,6(0.4%)

  662,2 tys

  66,4(0.4%)

  720,6 tys

  72,3(0.4%)

  708,4 tys

  71,4(0.4%)

  751,5 tys

  77,0(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  35,3 tys

  3,5(0%)

  40,0 tys

  4,0(0%)

  54,0 tys

  5,3(0%)

  49,1 tys

  4,9(0%)

  31,7 tys

  3,2(0%)

  20,8 tys

  2,1(0%)

  25,1 tys

  2,5(0%)

  719,2 tys

  73,7(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  574,7 tys

  56,7(0.6%)

  28,2 tys

  2,8(0%)

  36,0 tys

  3,6(0%)

  197,9 tys

  19,7(0.1%)

  132,6 tys

  13,3(0.1%)

  631,9 tys

  63,4(0.4%)

  140,1 tys

  14,1(0.1%)

  656,7 tys

  67,3(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  117(1.3%)

  630,2 tys

  62,5(0.6%)

  487,2 tys

  48,3(0.4%)

  604,6 tys

  60,2(0.5%)

  905,1 tys

  90,7(0.6%)

  1,8 mln

  176(1.1%)

  1,2 mln

  126(0.7%)

  358,7 tys

  36,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  113,4 tys

  11,2(0.1%)

  118,0 tys

  11,7(0.1%)

  100,8 tys

  10,0(0.1%)

  127,1 tys

  12,6(0.1%)

  103,8 tys

  10,4(0.1%)

  114,8 tys

  11,5(0.1%)

  115,1 tys

  11,6(0.1%)

  282,8 tys

  29,0(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  214,2 tys

  21,1(0.2%)

  208,8 tys

  20,7(0.2%)

  210,0 tys

  20,8(0.2%)

  215,8 tys

  21,5(0.2%)

  203,5 tys

  20,4(0.1%)

  157,9 tys

  15,8(0.1%)

  177,0 tys

  17,9(0.1%)

  168,5 tys

  17,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  219,7 tys

  21,7(0.2%)

  28,0 tys

  2,8(0%)

  12,9 tys

  1,3(0%)

  235,3 tys

  23,4(0.2%)

  257,4 tys

  25,8(0.2%)

  246,0 tys

  24,7(0.2%)

  6,1 tys

  0,6(0%)

  6,5 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,6 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  15,9 tys

  1,6(0%)

  12,7 tys

  1,3(0%)

  6,2 tys

  0,6(0%)

  6,3 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,0 tys

  0,5(0%)

  55,9 tys

  5,5(0.1%)

  4,9 tys

  0,5(0%)

  6,9 tys

  0,7(0%)

  10,0 tys

  1,0(0%)

  11,2 tys

  1,1(0%)

  57,8 tys

  5,8(0%)

  6,2 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,7 tys

  0,2(0%)

  5,1 tys

  0,5(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  9,4 tys

  0,9(0%)

  7,3 tys

  0,7(0%)

  8,2 tys

  0,8(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  707,0 tys

  70,3(0.5%)

  372,1 tys

  37,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  209

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,6 tys

  1,2(0%)

  22,0

  0,0(0%)

  253

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720,8 tys

  72,3(0.5%)

  7,7

  0,0(0%)

  502,5 tys

  50,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Krzeszowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 042 mieszkańców Krzeszowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 957 kobiet oraz 1 088 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 26,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców Krzeszowic, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 10,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Krzeszowic mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Krzeszowicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2022 w Krzeszowicach mieściło się 8 przedszkoli, w których do 33 oddziałów uczęszczało 634 dzieci (301 dziewczynek oraz 333 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Krzeszowicach mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 254 dzieci (123 dziewczynki oraz 131 chłopców). Dostępnych było 261 miejsc.

  17,8% mieszkańców Krzeszowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 727 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,34 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 43 oddziałach uczyło się 985 uczniów (460 kobiet oraz 525 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Krzeszowicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 27 oddziałach uczyło się 603 uczniów (311 kobiet oraz 292 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 30,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 125,00.

  W Krzeszowicach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 13 oddziałach uczyło się 346 uczniów (206 kobiet oraz 140 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 56 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Krzeszowicach placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 434 uczniów (243 kobiety oraz 191 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 170 absolwentów.

  W Krzeszowicach znajduje się 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 280 uczniów (92 kobiety oraz 188 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 40 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Krzeszowicach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 245 uczniów (111 kobiet oraz 134 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 33 absolwentów.

  W Krzeszowicach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 7 oddziałach uczyło się 171 uczniów (57 kobiet oraz 114 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 15,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,6 uczniów. 24,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,4% mieszkańców Krzeszowic w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 20,3% mężczyzn).

 • 26,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  26,5%
  Małopolskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 30,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Krzeszowice
  33,2%
  Małopolskie
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Krzeszowice
  10,9%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Krzeszowice
  19,3%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Kraj
  20,0%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,2%
  Małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Krzeszowice
  10,8%
  Województwo
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 11,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  Małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1727 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 727,0
  Województwo
  929,0
  Polska
  927,0
 • 0,34 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,34
  woj. małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 33 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 739 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Krzeszowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 634 Dzieci
 • 301 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 333 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 150 3 lata
 • 150
 • 166 4 lata
 • 166
 • 164 5 lata
 • 164
 • 130 6 lat
 • 130
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 67 3 lata
 • 67
 • 75 4 lata
 • 75
 • 76 5 lata
 • 76
 • 69 6 lat
 • 69
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 83 3 lata
 • 83
 • 91 4 lata
 • 91
 • 88 5 lata
 • 88
 • 61 6 lat
 • 61
 •  
 • 47,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 47,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Krzeszowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krzeszowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  12 357-12-05
  ul. Batalionów Chłopskich 9
  32-065 Krzeszowice
  1225722
  Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków
  Niepubliczne
  60 345-24-26
  ul. ŻBICKA 7
  32-065 Krzeszowice
  ---
  NIepubliczne Przedszkole TUPTUSIE
  Niepubliczne
  12 257-91-50
  12 257-91-50
  ul. Żbicka 91
  32-065 Krzeszowice
  ---
  Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach (Św. Andrzej)
  Niepubliczne
  12 282-01-43
  12 282-07-08
  ul. Nowa Wieś 59
  32-065 Krzeszowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Krzeszowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 43 Oddziały
 • 985 Uczniowie
 • 460 Kobiety
  (uczniowie)
 • 525 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,7%
  53,3%
 • 123 Uczniowie w 1 klasie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 152 Absolwenci
 • 77 Kobiety
  (absolwenci)
 • 75 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,9
  Małopolskie
  16,7
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 61,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 51,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 125,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  125,00
  Małopolskie
  95,57
  Cała Polska
  95,96
 • 124,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  124,24
  Województwo
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krzeszowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krzeszowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Krzeszowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krzeszowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  12 282-00-61
  12 282-00-61
  ul. Szkolna 7
  32-065 Krzeszowice
  2762650
 • Szkoły ponadpodstawowe w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Krzeszowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 346 Uczniowie
 • 206 Kobiety
  (uczniowie)
 • 140 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,5%
  40,5%
 • 125 Uczniowie w 1 klasie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,6
  woj. małopolskie
  26,8
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 21,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Krzeszowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 280 Uczniowie
 • 92 Kobiety
  (uczniowie)
 • 188 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,9%
  67,1%
 • 94 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  23,3
  Województwo
  26,1
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 21,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Krzeszowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Krzeszowice
  24,4
  Województwo
  21,6
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Krzeszowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krzeszowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  12 282-05-40
  12 282-22-11
  ul. Krakowska 15
  32-065 Krzeszowice
  11284-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (Zygmunt Noskowski)
  Publiczna
  12 282-08-25
  12 282-08-25
  ul. OGRODOWA 7
  32-065 Krzeszowice
  -20226
  Liceum Ogólnokształcące (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  12 282-03-46
  12 282-03-46
  ul. Ogrodowa 3
  32-065 Krzeszowice
  720227
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  12 282-05-40
  12 282-22-11
  ul. Krakowska 15
  32-065 Krzeszowice
  5129-
  Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych
  Publiczne
  12 282-05-40
  12 282-22-11
  ul. Krakowska 15
  32-065 Krzeszowice
  271-
  Szkoła Policealna Zaoczna
  Publiczna
  12 282-05-40
  12 282-22-11
  ul. Krakowska 15
  32-065 Krzeszowice
  ---
  Szkoła Główna Służb Społecznych Kolegium Królewskie w Krzeszowicach
  Niepubliczna
  12 633-26-06
  ul. ul. Szkolna 7
  32-065 Krzeszowice
  ---
  Kolegium Królewskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krzeszowicach
  Niepubliczne
  12 633-26-06
  ul. ul. Szkolna 7
  32-065 Krzeszowice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, zaoczne
  Niepubliczne
  60 621-21-33
  ul. Długa 22
  32-065 Krzeszowice
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne mgr Stefana Kwietniowskiego
  Niepubliczne
  12 276-50-91
  12 276-50-91
  ul. Szkolna 7
  32-065 Krzeszowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Krzeszowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Krzeszowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Krzeszowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krzeszowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Krzeszowicach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Krzeszowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Krzeszowicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Krzeszowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 75 (uczestnicy: 7 950)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 450)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 4 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 80)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 250)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 140)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 450)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 280)
  • inne: 2 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 395)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 150)
  • taneczne: 2 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 30)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 60)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 30)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)


  Według danych z 2022 w Krzeszowicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 43 004 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 40 844 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 24
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Krzeszowicach działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 224 członków. Zarejestrowano 289 ćwiczących (mężczyźni: 189, kobiety: 100, chłopcy do lat 18: 32, dziewczęta do lat 18: 89). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Krzeszowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Krzeszowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Krzeszowic znajduje się 24 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Krzeszowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1832 r. (ul. Grunwaldzka 1)dnia 1947-03-21, wykaz dokumentów: L.K.S.I-3-20/46 z 1947-03-21; A-262 z 1971-06-01
  • Park z 1849 r.dnia 1956-01-26, wykaz dokumentów: Kl.V-111/9/56 z 1956-01-26; A-423/M z 2012-04-17
  • Pałac z 1850 - 1857dnia 1976-07-23, wykaz dokumentów: A-432 z 1976-07-23; A-643/M z 2009-08-19
  • Pałac z 1. poł. XIX w. (ul. Ogrodowa 4)dnia 1976-07-23, wykaz dokumentów: A-433 z 1976-07-23
  • Pałac z 1783 - 1789 (ul. Ignacego Daszyńskiego 1)dnia 1976-07-23, wykaz dokumentów: A-434 z 1976-07-23
  • Miasto z XIII - XIXdnia 1985-02-13, wykaz dokumentów: A-498 z 1985-02-13
  • Oficyna mieszkalna z 4. ćw. XVIII w. (ul. Ignacego Daszyńskiego 2)dnia 1986-06-05, wykaz dokumentów: A-534 z 1986-06-05
  • Pensjonat z 1876 r. (ul. Ogrodowa 3)dnia 1986-06-05, wykaz dokumentów: A-536 z 1986-06-05
  • Dom zdrojowy z 4. ćw. XVIII w.dnia 1986-06-06, wykaz dokumentów: A-535 z 1986-06-06
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Szkolna 7)dnia 1987-07-08, wykaz dokumentów: A-562 z 1987-07-08
  • Spichlerz z 1848 r. (ul. T. Kościuszki 3a)dnia 1989-10-20, wykaz dokumentów: A-614 z 1989-10-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1844 r. (ul. ks. Bandurskiego 59)dnia 1991-11-14, wykaz dokumentów: A-641 z 1991-11-14
  • Ogród (data nieznana)dnia 1991-11-14, wykaz dokumentów: A-641 z 1991-11-14
  • Inny budynek mieszkalny z 1881 r. (ul. ks. Bandurskiego 2)dnia 1991-11-21, wykaz dokumentów: A-642 z 1991-11-21
  • Kapliczka z 1858 r.dnia 1991-12-30, wykaz dokumentów: A-643 z 1991-12-30
  • Pawilon zdrojowy z 2. poł. XIX w.dnia 1991-12-30, wykaz dokumentów: A-644 z 1991-12-30
  • Stajnia z 1848 r. (ul. T. Kościuszki 3)dnia 1992-10-01, wykaz dokumentów: A-649 z 1992-10-01
  • Kaplica z 1875 r. (ul. Nowa Wieś 8)dnia 1993-12-01, wykaz dokumentów: A-667 z 1993-12-01
  • Plebania z 1. poł. XIX w. (ul. Wincentego Danka 1)dnia 1994-05-07, wykaz dokumentów: A-677 z 1994-05-07
  • Mauzoleum z 1863 r.dnia 1994-05-09, wykaz dokumentów: A-678 z 1994-05-09
  • Oficyna mieszkalna z 2. poł. XIX w.dnia 2009-08-19, wykaz dokumentów: A-643/M z 2009-08-19
  • Oficyna mieszkalna (data nieznana)dnia 2009-08-19, wykaz dokumentów: A-643/M z 2009-08-19
  • Oranżeria z 1850 - 1857dnia 2009-08-19, wykaz dokumentów: A-643/M z 2009-08-19
  • Piwnica z 2. poł. XIX w.dnia 2009-08-19, wykaz dokumentów: A-643/M z 2009-08-19
 • Formy ochrony przyrody w Krzeszowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Krzeszowic znajduje się 38 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Krzeszowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Eliaszówki - krajobrazowy rezerwat przyrodyTyp: kulturowy, Data ustanowienia: 1989-04-15, Powierzchnia: 109.57 ha
  • Park Krajobrazowy Dolinki KrakowskieData ustanowienia: 1981-12-02, Opis granicy: Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie biegnie z centrum miejscowości Bolechowice (Gmina Zabierzów) na południowy - wschód drogą powiatową nr K 2131 (Zabierzów - Bolechowice - Biały Kościół). Po około 0 75 km koło kapliczki skręca na drogę gminną którą dochodzi do miejscowości Ujazd gdzie skręca na północ a po około 0 5 km na wschód i drogą gminną dochodzi do miejscowości Tomaszowice. Po minięciu zabudowań Tomaszowic schodzi z drogi gminnej początkowo przez około 0 5 km biegnie na południowy - wschód ciekiem wodnym będącym prawym dopływem potoku Wedonka a następnie polną ścieżką którą dochodzi do miejscowości Modlniczka. Drogami gminnymi przecina Modlniczkę po czym skręca na północny - wschód i nadal drogą gminną po około 1 0 km dochodzi do południowych granic miejscowości Modlnica. Tu skręca na wschód przecina drogę krajową nr 94 (Kraków - Olkusz) i biegnie polną ścieżką którą po około 1 0 km dochodzi w punkcie wysokościowym 263 4 m n.p.m. do granicy miasta Krakowa. Granicą Krakowa po około 0 8 km dochodzi do drogi biegnącej od Fortu Syberia którą na południowy - wschód przez około 0 35 km po czym na południe ulicą Jurajską (ulica w Krakowie) oraz na wschód drogą powiatową nr K 2158 (Węgrzce - Bibice - Tonie) do miejscowości Bibice gdzie przechodzi na drogę gminną prowadzącą na północny - wschód przez punkt wysokościowy 291 3 m n.p.m. do drogi krajowej nr 7 (Kraków - Warszawa Tą drogą prowadzi na północ przez około 0 5 km dochodząc do północnej granicy gminy Zielonki którą na północny - zachód przez około 1 0 km do drogi gminnej (Komora - Górna Wieś) którą idzie nadal w tym samym kierunku przez około 1 5 km następnie skręca na wschód na drogę gminną do Michałowic a po około 0 5 km przechodzi na polną ścieżkę którą okrąża od wschodu kompleks leśny "Uroczysko Michałowice" (po granicy oddziału leśnego nr 92 obręb Skała Nadleśnictwo Miechów). Następnie biegnąc nadal polną ścieżką w kierunku północnym po około 1 2 km dochodzi do drogi gminnej z miejscowości Michałowice II którą na zachód przez Warszawkę będącą częścią miejscowości Michałowice. Po około 2 0 km przecina drogę powiatową nr K 2151 (Zielonki - Wilczkowice) i przez około 0 9 km biegnie na zachód po granicy gminy Iwanowice po czym skręca na południowy - zachód i prowadzi około 0 25 km polną ścieżką do punktu wysokościowego 294 4 m n. p. m. Od tego miejsca granica biegnie na południe drogą gminną do Międzygaja będącego częścią miejscowości Owczary gdzie skręca na zachód i drogą gminną dochodzi do Pod Brzozówki będącej częścią miejscowości Brzozówka i do granicy otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. Z Pod Brzozówki prowadzi na południe drogą gminną przez około 0 75 km następnie polną ścieżką przez punkty wysokościowe 322 6 i 319 5 m n.p.m. stopniowo skręcając na zachód przekracza drogę wojewódzką nr 778 (Kraków - Wolbrom) i biegnie na zachód drogą gminną przez miejscowość Giebułtów do drogi krajowej nr 94 (Kraków - Olkusz) którą w kierunku miejscowości Jerzmanowice (na tym odcinku pokrywa się z granicą otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego Tuż przed Jerzmanowicami w Gościńcu będącym częścią tej miejscowości granica parku odchodzi od granicy otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. Z drogi krajowej nr 94 (Kraków - Olkusz) skręca na południowy - zachód i biegnie przez około 1 3 km po granicy zabudowy Jerzmanowic następnie skręca na północny - zachód i polną ścieżką przez około 1 25 km prowadzi do Koloni Zachodniej będącej również częścią Jerzmanowic skąd drogami gminnymi na północ wokół Góry Żarnowiec (461 4 m n.p.m.) i na północny - zachód do drogi krajowej nr 94 (Kraków - Olkusz) którą biegnie w tym samym kierunku. Po około 2 25 km skręca z drogi krajowej na południe w drogę powiatową nr K 2126 (Krzeszowice - Przeginia) którą prowadzi przez około 3 75 km do miejscowości Czubrowice następnie skręca na północny - zachód i polną ścieżką przez punkty wysokościowe 416 5 409 9 m n.p.m. oraz drogą gminną przez przysiółek Kolonia Polesie dochodzi do punktu wysokościowego 420 0 m n.p.m. i do granicy gminy Olkusz. Następnie skręca na północ i granicą gminy Olkusz biegnie przez około 1 9 km po czym w punkcie wysokościowym 412 2 m n.p.m. skręca na zachód i polną ścieżką po około 1 5 km dochodzi do północnej granicy miejscowości Zawada I przekracza drogę przez tę miejscowość i prowadzi nadal na zachód północnym brzegiem kompleksu leśnego (lasy prywatne). Po około 3 25 km przekracza drogę biegnącą przez miejscowość Osiek i wchodzi na drogę gminną którą na zachód do Kasprzyk będących częścią miejscowości Niesułowice skąd na północny - zachód drogą gminną ("Droga Niesułkowska") do przysiółka Podpolis. W miejscu skrzyżowania tej drogi z drogą gminną Olkusz - Bukowno ("Droga Wojskowa") granica skręca na zachód i biegnie ścieżką przez kompleks leśny " Uroczysko Olkusz " (wzdłuż północnej granicy oddziałów nr 109 i 110 - obręb Olkusz Nadleśnictwo Olkusz). Po około 1 5 km dochodzi do drogi gminnej (Bukowno Trzebinia) którą na południe przez około 0 4 km po czym skręca na zachód i prowadzi około 0 85 km ścieżką przez kompleks leśny " Uroczysko Olkusz " (po granicy oddziału leśnego nr 111 - obręb Olkusz Nadleśnictwo Olkusz) oraz na południe przez około 1 0 km po granicy oddziałów leśnych nr 117 i 123 włączając do parku Górę Stoskową i Diablą Górę. Po dojściu do drogi gminnej (Bór Biskupi - Podlesie) przechodzi na nią i biegnie na wschód przez około 0 25 km po czym skręca na polną ścieżkę którą przez około 1 5 km omija od północy zabudowania przysiółka Podlesie. Następnie skręca na południe i ścieżką przez kompleks leśny "Uroczysko Olkusz" (wschodnią granicą oddziału leśnego nr 151 - obręb Olkusz Nadleśnictwo Olkusz) dochodzi do granicy gminy Trzebinia którą na południowy - wschód przez około 1 4 km. Dalej biegnie drogą gminną w kierunku miejscowości Płoki przez punkt wysokościowy 398 1 m n.p.m. Przed Płokami skręca na wschód i prowadzi przez około 0 25 km drogą gminną a następnie przez około 1 0 km ścieżkami po granicy kompleksu leśnego " Uroczysko Płoki " (południową granicą oddziałów leśnych nr 16 15 14 41 - obręb Trzebinia Nadleśnictwo Chrzanów) dalej skręca na południowy - zachód i biegnie około 1 75 km ścieżką początkowo po granicy oddziałów leśnych nr 41 i 42 (obręb Trzebinia Nadleśnictwo Chrzanów) a później przez lasy prywatne po czym skręca na południowy - wschód i nadal leśną ścieżką przez przełęcz między wzgórzami 444 8 i 340 0 m n. p. m dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 791 (Trzebinia - Olkusz - Wanaty) którą przekracza. Następnie biegnie wciąż na południowy - wschód przecinając ścieżkami kompleks leśny "Uroczysko Płoki" (przez oddziały leśne nr 57 i 56 - obręb Trzebinia Nadleśnictwo Chrzanów) po około 0 85 km skręca na wschód i przez około 0 35 km prowadzi południową granicą oddziałów leśnych nr 56 i 55 po czym skręca na południowy - wschód i polną ścieżką prowadzącą przez około 2 1 km omija od wschodu miejscowość Psary i przysiółek Nowa Wieś. Przy wschodnich obrzeżach Nowej Wsi skręca na zachód i prowadzi południową granicą zabudowy tego przysiółka a po około 1 1 km skręca na południe i biegnie wschodnią granicą zabudowy miejscowości Karniowice. Następnie omija miejscowość Dulowa lewym odgałęzieniem drogi gminnej z Karniowic (biegnącej wzdłuż potoku Dulówka) po czym około 0 5 km przed jej skrzyżowaniem z drogą krajową nr 79 (Kraków - Katowice) skręca na północny - wschód i prowadzi polną ścieżką po około 0 75 km dochodząc do zachodniej granicy gminy Krzeszowice. W tym miejscu skręca na południowy - wschód i nadal polną ścieżką po około 1 7 km dochodzi do drogi krajowej nr 79 (Kraków - Katowice) którą na wschód przez około 0 15 km po czym skręca na północny - wschód i drogą gminną po około 0 75 km dochodzi do miejscowości Filipowice. W Filipowicach granica skręca na północ i prowadzi drogą powiatową nr K 2124 (Rudno - Paryż) następnie po około 1 5 km w punkcie wysokościowym 313 9 m n.p.m. skręca na wschód w drogę gminną biegnącą południowym skrajem nieczynnego kamieniołomu "Kowalska Góra" oraz przez nieczynny kamieniołom "Miękinia" przekracza w miejscowości Miękinia drogę powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Nowa Góra) po czym nadal drogą gminną przez tereny poeksploatacyjne dochodzi do nieczynnej linii kolejowej (z kamieniołomu "Miękinia") którą przez około 2 5 km na południowy - wschód do drogi powiatowej nr K 1076 (Krzeszowice - Czerna). Dalej skręca na północ i ww. drogą powiatową dochodzi do granicy rezerwatu " Dolina Eliaszówki "i równocześnie do granicy kompleksu leśnego " Uroczysko Czerna" (obręb Krzeszowice Nadleśnictwo Krzeszowice). W tym miejscu skręca na wschód i omijając kamieniołom " Czatkowice " biegnie południową granicą rezerwatu a następnie oddziałów leśnych nr 78 77 76 następnie skręca na południe i prowadzi zachodnią granicą oddziałów nr 75 84 94 po czym ponownie skręca na wschód i południową granicą oddziałów nr 94 i 92 dochodzi do źródła "Dzwonek" przy wschodnich obrzeżach osiedla Żbik (osiedle miasta Krzeszowice). Następnie doliną "Za Żbikiem" biegnie na południe i po około 0 75 km dochodzi do drogi powiatowej nr K 2127 (Krzeszowice - Siedlec) którą na wschód do miejscowości Siedlec skąd drogą gminną do miejscowości Radwanowice. Dalej skręca na północ i prowadzi około 0 8 km drogą gminną przez Radwanowice po czym przechodzi na polną ścieżkę którą dalej na wschód przez punkt wysokościowy 311 00 m n.p.m. przysiółek Łączki Brzezińskie i punkt wysokościowy 298 7 m n.p.m. Po około 2 75 km w punkcie wysokościowym 307 2 m n.p.m. granica dochodzi do miejscowości Kobylany i do drogi powiatowej nr K 2130 (Więckowice - Kobylany - Będkowice - Bębło) którą biegnie na wschód przez około 0 25 km. Następnie skręca na południe i drogą gminną przez około 0 5 km okrąża główną część zabudowy Kobylan po czym powraca na drogę powiatową nr K 2130 którą na południe przez około 0 25 km. Dalej skręca na północny - wschód i prowadzi polną ścieżką przecinającą potok Kobylanka. Po około 0 7 km przechodzi na drogę gminną którą do miejscowości Karniowice i dalej do skrzyżowania z drogą powiatową nr K 2131 (Zabierzów - Bolechowice - Biały Kościół) w miejscowości Bolechowice. W obrębie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie określonego ww. granicami znajduje się fragment otuliny obejmujący tereny zainwestowane miejscowości Ostrężnica (gmina Krzeszowice) wraz z sąsiednimi kompleksami użytków rolnych. Granica tego obszaru biegnie północną granicą gminy Krzeszowice od miejsca jej przecięcia z drogą powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica) na wschód przez około 3 35 km dalej skręca na południe i polną ścieżką pomiędzy wzgórzami 446 i 451 2 m n.p.m. dochodzi do Osiedla będącego częścią miejscowości Nowa Góra po granicy zabudowy omija od północy miejscowość Nowa Góra dochodzi do skrzyżowania drogi powiatowej nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica) z drogą gminną (Nowa Góra - Filipowice). Następnie skręca na północny - zachód i prowadzi drogą powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica) do północnej granicy gminy Krzeszowice. Do obszaru Parku Krajobrazowego nie należą ścieżki cieki wodne drogi oraz linie kolejowe którymi zostały poprowadzone granice Parku., Powierzchnia: 20686.1 ha, Powierzchnia otuliny: 13017 ha
  • Czerna - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 76.39 ha
  • Dolinki Jurajskie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 886.51 ha
  • Krzeszowice - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 39.83 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-11-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1969-08-01, Opis granicy: Planty obok pomnika Nieznanego Żołnierza
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1969-08-01, Opis granicy: Planty obok pomnika Nieznanego Żołnierza
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1969-08-01, Opis granicy: Przy drodze Krzeszowice - Katowice
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1969-08-01, Opis granicy: Po prawej stronie drogi Krzeszowice - Rzeczki
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1969-08-01, Opis granicy: Po prawej stronie drogi Krzeszowice - Rzeczki
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-11-16
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-11-16
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Przed mostkiem
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Na polu

Krzeszowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 87 wypadków drogowych w Krzeszowicach odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 111 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 891,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 30,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Krzeszowicach znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 15 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Krzeszowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 87 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 111 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 48 Lekko ranni
 • 63 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Krzeszowicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 891,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  891,9
  woj. małopolskie
  1 301,5
  Polska
  1 100,9
 • 30,75 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  30,8
  Małopolskie
  76,8
  Cały kraj
  104,4
 • 1 137,88 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Krzeszowice
  1 137,9
  Województwo
  1 571,6
  Polska
  1 327,3
 • 3,45 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  5,9
  Cały kraj
  9,5
 • 127,59 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Krzeszowice
  127,6
  woj. małopolskie
  120,8
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Krzeszowicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 316,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Krzeszowice
  316,5 km
  Województwo
  599,5 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,4 km
  woj. małopolskie
  2,7 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 15 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Krzeszowice przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Krzeszowice przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 133Linia kolejowa nr 133: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny [o znaczeniu państwowym] (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Huta Katowice - Dąbrowa Górnicza Południowa - Jaworzno Szczakowa Lokomotywownia - Jaworzno Szczakowa - Jaworzno Ciężkowice - Balin - Trzebinia - Dulowa - Wola Filipowska -Krzeszowice - Rudawa - Zabierzów - Kraków Business Park - Kraków Mydlniki Wapiennik - Kraków Mydlniki - Kraków Łobzów - Kraków Główny Towarowy - Kraków Główny Osobowy)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Krzeszowicach istnieje 122 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3-go Maja

  ul. Akacjowa

  Aleja Solidarności

  ul. Andrzeja Stopki

  ul. Anny Studenckiej

  ul. Armii Krajowej

  ul. Astronoma Jana Gadomskiego

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Brzeziny

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Cicha

  ul. Czatkowice Dolne

  ul. Czatkowice Górne

  ul. Działkowa

  ul. Dębowe Wzgórze

  ul. Długa

  pl. Franciszka Kulczyckiego

  ul. Franciszka Wężyka

  ul. Gminna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Głogowa

  ul. Hallerczyków

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. I. Daszyńskiego

  ul. J. Chłopickiego

  ul. J. Dąbrowskiego

  ul. Jasna

  ul. Jaśminowa

  ul. Jesionowa

  ul. Jurajska

  ul. K. Wyki

  ul. Kalinowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konwaliowa

  ul. Krakowska

  ul. Krzemionki

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Legionów Polskich

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Lipinówka

  ul. Lipowa

  ul. Majowa

  park Miejski

  ul. Miękińska

  ul. Modrzewiowa

  ul. Na Błonie

  ul. Na Skarpie

  ul. Na Skałkę

  ul. Na Wzgórze

  ul. Nad Potokiem

  ul. Nowa

  ul. Nowa Wieś

  ul. Nowa Wieś Dolna

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  Osiedle Centrum

  Osiedle Czatkowice

  Osiedle Jurajskie

  Osiedle Nowy Świat

  Osiedle Parkowe

  Osiedle Żbik

  Park Miejski im. Adama Bogackiego

  ul. Parkowa

  ul. Podleśna

  ul. Polana Brzozowa

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Rodzinna

  Rondo im. Świętego Jana Pawła II

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Różana Dolina

  Skwer Prażaby Czatkowickiej

  Skwer im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Czycza

  ul. Stanisława Polaczka

  ul. Stroma

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Szwedzka Droga

  ul. Słoneczna

  ul. T. Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Trzebińska

  ul. Tęczowa

  ul. Walerego Krawczyńskiego

  ul. Widokowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wincentego Danka

  ul. Wiśniowa

  ul. Wrzosowa

  ul. Wspólna

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wąska

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Władysława Śmiałka

  ul. Zacisze

  ul. Zagrody

  ul. Zielona

  ul. Zielone Wzgórze

  ul. Zimna Woda

  ul. dr. Ignacego Wróbla

  ul. dr. Jana Walkowskiego

  ul. inż. Karola Ślusarczyka

  ul. ks. Bandurskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. Świętego Floriana

  ul. Źródlana

  ul. Żbicka

  ul. Żołnierzy Września

  ul. Żwirki i Wigury