Sejny w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Sejny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sejny to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu sejneńskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Sejny.
 • 4 935 Liczba mieszkańców
 • 4,5 km² Powierzchnia
 • 1 099,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 87 Numer kierunkowy
 • BSE Tablice rejestracyjne
 • Arkadiusz Adam Nowalski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 23.346954.1081 Współrzędne GPS
 • 2009011 TERYT (TERC)
 • 0977918 SIMC
Herb miasta Sejny
Sejny herb
Flaga miasta Sejny
Sejny flaga

Jak Sejny wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Sejny na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Sejny wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Sejny plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
2Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
4Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
10Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
14Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
22Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
23Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
30Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
53Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
54Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
110Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
111Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
117Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
125Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
140Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
147Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
172Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
175Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
176Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
176Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
187Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
190Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce

Sejny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-500Poczta Sejny, ul. Piłsudskiego 24

Sejny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sejnach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Sejnach aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Suwałkach (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. 1 Maja 33
16-400 Suwałki
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Sejny
875163841, ,
875163851,
Strażacka 2
16-500 Sejny
Komenda Powiatowa Policji Sejny
875162063, ,
875166215,
1 Maja 13
16-500 Sejny
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sejnach
875162066, ,
875162013,
1-go Maja 1
16-500 Sejny
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Sejny
875173350, ,
875173450,
Rittiera 2
16-500 Sejny
Powiatowy Inspektorat Wetewrynarii w Sejnach
875162511, 875173401,
875162511,
ul. Zawadzkiego 19
16-500 Sejny
Starostwo Powiatowe w Sejnach
(87) 517-39-10
(87) 517-39-12
ul. 1 Maja
16-500 Sejny
Urząd Miasta Sejny
(87) 516-20-73
(87) 516-20-55
ul. Józafa Piłsudskiego 25
16-500 Sejny

Sejny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Sejny jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 935, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 18,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,2 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sejn zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 2,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,8% mieszkańców Sejn jest stanu wolnego, 50,9% żyje w małżeństwie, 6,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.

  Sejny ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,42 na 1000 mieszkańców Sejn. W 2022 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 61,3% dziewczynek i 38,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 396 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,5% zgonów w Sejnach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,9% zgonów w Sejnach były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sejn przypada 12.64 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 19 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 85 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sejn -66. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,4% mieszkańców Sejn jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sejn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 935 Liczba mieszkańców
 • 2 596 Kobiety
 • 2 339 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sejnach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sejnach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sejnach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sejn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Sejny
  44,2 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 46,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sejny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sejn
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sejny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sejny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sejny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  32,1%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Polska
  29,1%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 39,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  50,9%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 50,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,2% Wdowcy/Wdowy
 • Sejny
  10,9%
  Podlaskie
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 18,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,1%
  Podlaskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sejnach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Sejny
  2,2
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,7
  Podlaskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sejnach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -26 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,42 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Sejny
  -6,4
  Podlaskie
  -3,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sejnach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sejnach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sejnach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sejnach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,3%
  38,7%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Sejny
  6,2
  woj. podlaskie
  8,0
  Polska
  8,1
 • 34,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,5
  Województwo
  35,9
  Kraj
  35,1
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 46 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 396 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 416 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 396 g
  Województwo
  3 431 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4000g - 4499g
 • 12
 • 51 Waga 3500g - 3999g
 • 51
 • 55 Waga 3000g - 3499g
 • 55
 • 15 Waga 2500g - 2999g
 • 15
 • 1 Waga 2000g - 2499g
 • 1
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Sejny
  1,29
  Podlaskie
  1,27
  Cała Polska
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  Podlaskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,55
  woj. podlaskie
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Sejnach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63 Zgony
 • 25 Kobiety
  (Zgony)
 • 38 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 39,7%
  60,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,6
  Podlaskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 182,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  182,7
  Podlaskie
  147,1
  Polska
  147,0
 • 7,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,2
  woj. podlaskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,5
  woj. podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sejneńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  44,5%
  woj. podlaskie
  45,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 16,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  16,9%
  Województwo
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Sejny
  7,1%
  woj. podlaskie
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 14 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  14,6
  Polska
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  78,6
  Cały kraj
  70,6
 • 227,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  227,6
  Województwo
  257,1
  Cały kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  232,8
  Kraj
  253,9
 • 598,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 662,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 533,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  598,1
  Podlaskie
  529,3
  Cały kraj
  426,2
 • 39,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 0,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  39,9
  woj. podlaskie
  52,4
  Kraj
  62,9
 • 10,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,5
  woj. podlaskie
  31,3
  Cała Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Sejny
  0,0
  woj. podlaskie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 85 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -66 Saldo migracji
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -33 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -66 Saldo migracji wewnętrznych
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -33 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sejnach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sejny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sejny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sejnach oddano do użytku 35 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sejnach to 2 050 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 415 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  91,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 8,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sejnach to 3,00 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Sejnach to 66,50 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,10% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,12% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,54% mieszkań posiada łazienkę, 90,83% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,32% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sejneńskiego.

  Powiat sejneński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 050 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 414,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  414,70
  woj. podlaskie
  411,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  71,50 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,70 m2
  Województwo
  32,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,97 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,97
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,83
 • 2,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,41
  woj. podlaskie
  2,43
  Polska
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,60
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 35 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Sejny
  7,08
  Województwo
  5,72
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 105 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,00
  Podlaskie
  4,14
  Cały kraj
  3,89
 • 21,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Sejny
  21,24
  Województwo
  23,68
  Polska
  24,56
 • 2 328 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 66,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  66,5 m2
  woj. podlaskie
  98,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Sejny
  0,47 m2
  Województwo
  0,56 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,10%
  woj. podlaskie
  97,54%
  Cały kraj
  97,75%
 • 97,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Sejny
  97,12%
  Województwo
  92,28%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Sejny
  96,54%
  woj. podlaskie
  90,71%
  Cała Polska
  93,75%
 • 90,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  90,83%
  woj. podlaskie
  83,62%
  Cały kraj
  85,83%
 • 1,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  1,32%
  Podlaskie
  33,39%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Sejny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sejnach na 1000 mieszkańców pracuje 332osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 41,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sejnach wynosiło w 2023 roku 10,3% (10,3% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sejnach wynosiło 6 308,40 PLN, co odpowiada 94.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sejn 167 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 184 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 17.

  39,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Sejn pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 3,3% w przemyśle i budownictwie, a 41,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 332 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  332,0
  Województwo
  209,0
  Cały kraj
  259,0
 • 14,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,9% Kobiety
 • 16,6% Mężczyźni
 • Miasto
  10,3%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sejnach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sejnach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sejnach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 537 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 308 PLN
  woj. podlaskie
  6 013 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sejnach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 167 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 184 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 17 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,10 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 3,3% Przemysł i budownictwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 41,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 53,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,9% Pozostałe
 • 35,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sejnach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 669 Pracujący ogółem
 • 695 Kobiety
 • 974 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sejnach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,4% W wieku produkcyjnym
 • 50,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sejny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Sejny
  71,4
  woj. podlaskie
  66,2
  Kraj
  69,0
 • 44,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  44,3
  woj. podlaskie
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 163,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  163,8
  woj. podlaskie
  126,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 42,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sejny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Sejnach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 609 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 404 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 39 nowych podmiotów, a 25 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (67) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (37) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (67) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (17) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sejnach najwięcej (69) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (577) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,5% (125) podmiotów, a 78,5% (478) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sejnach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 609 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 125 Przemysł i budownictwo
 • 478 Pozostała działalność
 • 39 Podmioty nowo zarejestrowane w Sejnach w 2023 roku
 • 25 Podmioty wyrejestrowane w Sejnach w 2023 roku
 • 404 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 577 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 577
 • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 25
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 608 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 608
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 78 Spółki handlowe ogółem
 • 78
 • 51  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 51
 • 69  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 69
 • 51    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 51
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 404 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 93 Budownictwo
 • 93
 • 85 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 85
 • 34 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 34
 • 32 Transport i gospodarka magazynowa
 • 32
 • 31 Pozostała działalność
 • 31
 • 28 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 28
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 17 Przetwórstwo przemysłowe
 • 17
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sejny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sejnach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 88 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,78 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sejnach wynosi 88,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sejn najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,47 (wykrywalność 82%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,09 (wykrywalność 91%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,77 (71%), drogowe - 2,49 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,85 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sejn.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sejny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 88
 • 42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 42
 • 30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 30
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 29 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 29
 • 17,78 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,78
  Województwo
  19,92
  Cały kraj
  22,81
 • 8,47 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,47
  Województwo
  8,92
  Cała Polska
  12,98
 • 6,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,09
  Podlaskie
  7,89
  Cały kraj
  6,99
 • 2,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,49
  Podlaskie
  2,21
  Polska
  1,82
 • 0,85 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Sejny
  0,85
  woj. podlaskie
  0,46
  Cały kraj
  0,35
 • 5,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,77
  Województwo
  6,92
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sejny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Sejny
  88%
  Podlaskie
  81%
  Cały kraj
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  83%
  woj. podlaskie
  74%
  Polska
  63%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  91%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  75%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Sejny
  96%
  woj. podlaskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. podlaskie
  92%
  Polska
  88%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Sejny
  72%
  Województwo
  53%
  Polska
  51%

Sejny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Sejn wyniosła w 2022 roku 42,8 mln złotych, co daje 8,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 30.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Sejn - 25.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.4%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,7 mln złotych, czyli 27,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sejn wyniosła w 2022 roku 36,0 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.4%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (10.2%). W budżecie Sejn wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (18,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 29,4 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,5%.
 • Wydatki budżetu w Sejnach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sejn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sejny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sejn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,4 mln

  2,8 tys(100%)

  18,7 mln

  3,4 tys(100%)

  20,8 mln

  3,8 tys(100%)

  21,8 mln

  4,0 tys(100%)

  24,5 mln

  4,6 tys(100%)

  27,3 mln

  5,3 tys(100%)

  33,4 mln

  6,6 tys(100%)

  42,8 mln

  8,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,1 mln

  1,3 tys(45.9%)

  7,7 mln

  1,4 tys(41.1%)

  9,1 mln

  1,7 tys(43.5%)

  8,9 mln

  1,7 tys(40.8%)

  9,2 mln

  1,7 tys(37.5%)

  10,5 mln

  2,0 tys(38.2%)

  10,6 mln

  2,1 tys(31.7%)

  10,7 mln

  2,2 tys(25.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  30,4 tys

  5,4(0.2%)

  67,4 tys

  12,2(0.4%)

  31,0 tys

  5,7(0.1%)

  82,2 tys

  15,4(0.4%)

  1,8 mln

  335(7.2%)

  200,5 tys

  38,9(0.7%)

  203,7 tys

  40,1(0.6%)

  8,7 mln

  1,8 tys(20.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  716,0 tys

  128(4.6%)

  702,1 tys

  127(3.8%)

  589,9 tys

  108(2.8%)

  572,8 tys

  107(2.6%)

  404,8 tys

  77,0(1.7%)

  656,7 tys

  127(2.4%)

  5,0 mln

  985(15%)

  4,1 mln

  834(9.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  1,8(0%)

  9,6 tys

  1,8(0%)

  9,0 tys

  1,7(0%)

  10,8 tys

  2,1(0%)

  2,9 mln

  583(6.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  326(11.8%)

  1,8 mln

  330(9.8%)

  2,3 mln

  428(11.2%)

  2,4 mln

  442(10.8%)

  2,4 mln

  455(9.8%)

  2,4 mln

  458(8.6%)

  2,8 mln

  545(8.3%)

  2,7 mln

  541(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  458(16.6%)

  5,2 mln

  930(27.6%)

  1,3 mln

  238(6.2%)

  1,4 mln

  269(6.6%)

  1,8 mln

  346(7.4%)

  1,9 mln

  360(6.8%)

  1,9 mln

  380(5.8%)

  2,5 mln

  506(5.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  261(9.4%)

  1,5 mln

  273(8.1%)

  1,2 mln

  225(5.9%)

  1,7 mln

  312(7.6%)

  1,4 mln

  273(5.9%)

  2,1 mln

  412(7.8%)

  2,1 mln

  414(6.3%)

  2,0 mln

  413(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  164,9 tys

  29,5(1.1%)

  224,4 tys

  40,5(1.2%)

  236,7 tys

  43,3(1.1%)

  206,4 tys

  38,6(0.9%)

  286,5 tys

  54,5(1.2%)

  267,3 tys

  51,8(1%)

  279,6 tys

  55,1(0.8%)

  1,3 mln

  260(3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  16,4 tys

  2,9(0.1%)

  22,2 tys

  4,0(0.1%)

  41,9 tys

  7,7(0.2%)

  150,0 tys

  28,1(0.7%)

  36,7 tys

  7,0(0.1%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  840,6 tys

  166(2.5%)

  827,6 tys

  167(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  624,0 tys

  112(4%)

  780,5 tys

  141(4.2%)

  536,7 tys

  98,1(2.6%)

  748,8 tys

  140(3.4%)

  694,2 tys

  132(2.8%)

  2,0 mln

  389(7.3%)

  692,6 tys

  136(2.1%)

  795,9 tys

  161(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  60,0 tys

  10,7(0.4%)

  75,6 tys

  13,6(0.4%)

  88,9 tys

  16,2(0.4%)

  407,4 tys

  76,2(1.9%)

  111,5 tys

  21,2(0.5%)

  159,0 tys

  30,8(0.6%)

  1,6 mln

  316(4.8%)

  779,7 tys

  158(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  432,9 tys

  77,5(2.8%)

  352,2 tys

  63,5(1.9%)

  292,5 tys

  53,5(1.4%)

  237,7 tys

  44,5(1.1%)

  173,2 tys

  32,9(0.7%)

  102,9 tys

  20,0(0.4%)

  98,3 tys

  19,4(0.3%)

  495,5 tys

  100(1.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  126,4 tys

  22,6(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  276,7 tys

  56,0(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,9 tys

  2,9(0.1%)

  24,7 tys

  4,5(0.1%)

  28,1 tys

  5,1(0.1%)

  35,9 tys

  6,7(0.2%)

  39,0 tys

  7,4(0.2%)

  104,4 tys

  20,2(0.4%)

  34,4 tys

  6,8(0.1%)

  73,6 tys

  14,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  44,4 tys

  7,9(0.3%)

  14,9 tys

  2,7(0.1%)

  79,7 tys

  14,6(0.4%)

  54,2 tys

  10,1(0.2%)

  81,8 tys

  15,5(0.3%)

  36,5 tys

  7,1(0.1%)

  87,0 tys

  17,1(0.3%)

  62,2 tys

  12,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  233,4 tys

  41,8(1.5%)

  215,2 tys

  38,8(1.2%)

  192,2 tys

  35,1(0.9%)

  180,8 tys

  33,8(0.8%)

  184,8 tys

  35,1(0.8%)

  198,6 tys

  38,5(0.7%)

  181,3 tys

  35,7(0.5%)

  29,3 tys

  5,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,7 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  6,0 tys

  1,1(0%)

  5,6 tys

  1,1(0%)

  5,4 tys

  1,1(0%)

  6,4 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  42,2 tys

  7,6(0.3%)

  15,6 tys

  2,8(0.1%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  71,3 tys

  13,3(0.3%)

  49,6 tys

  9,4(0.2%)

  39,3 tys

  7,6(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sejnach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sejn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sejny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sejn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,4 mln

  3,1 tys(100%)

  20,1 mln

  3,6 tys(100%)

  22,7 mln

  4,1 tys(100%)

  22,9 mln

  4,2 tys(100%)

  25,8 mln

  4,9 tys(100%)

  26,2 mln

  5,1 tys(100%)

  37,9 mln

  7,5 tys(100%)

  36,0 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,2 mln

  1,1 tys(35.5%)

  5,8 mln

  1,0 tys(28.8%)

  6,1 mln

  1,1 tys(27.1%)

  7,0 mln

  1,3 tys(30.5%)

  7,4 mln

  1,4 tys(28.6%)

  7,1 mln

  1,4 tys(27.1%)

  7,9 mln

  1,6 tys(20.8%)

  10,8 mln

  2,2 tys(30%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,6 mln

  1,2 tys(37.8%)

  6,7 mln

  1,2 tys(33.4%)

  6,8 mln

  1,2 tys(29.8%)

  7,3 mln

  1,4 tys(31.9%)

  7,6 mln

  1,4 tys(29.5%)

  8,0 mln

  1,6 tys(30.6%)

  8,7 mln

  1,7 tys(23%)

  8,1 mln

  1,6 tys(22.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  886,6 tys

  159(5.1%)

  1,3 mln

  227(6.2%)

  1,3 mln

  242(5.8%)

  1,1 mln

  214(5%)

  1,1 mln

  202(4.1%)

  1,1 mln

  208(4.1%)

  5,0 mln

  981(13.1%)

  3,7 mln

  745(10.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 mln

  587(8.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  636,9 tys

  114(3.7%)

  758,6 tys

  137(3.8%)

  1,5 mln

  274(6.6%)

  972,2 tys

  182(4.2%)

  1,2 mln

  220(4.5%)

  1,2 mln

  230(4.5%)

  1,6 mln

  322(4.3%)

  1,5 mln

  301(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  334(10.7%)

  4,5 mln

  805(22.1%)

  608,7 tys

  111(2.7%)

  658,5 tys

  123(2.9%)

  1,0 mln

  193(3.9%)

  868,7 tys

  168(3.3%)

  784,7 tys

  155(2.1%)

  1,2 mln

  246(3.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  848,6 tys

  152(4.9%)

  775,5 tys

  140(3.9%)

  730,2 tys

  133(3.2%)

  891,9 tys

  167(3.9%)

  684,8 tys

  130(2.7%)

  1,0 mln

  199(3.9%)

  1,1 mln

  220(2.9%)

  1,2 mln

  239(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,5 tys

  7,0(0.1%)

  1,0 mln

  202(2.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  7,7 tys

  1,4(0%)

  13,3 tys

  2,4(0.1%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  32,0 tys

  6,0(0.1%)

  104,0 tys

  19,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  819,5 tys

  166(2.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  82,4 tys

  14,8(0.5%)

  25,0 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  299,7 tys

  60,6(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  11,4 tys

  2,0(0.1%)

  17,7 tys

  3,2(0.1%)

  5,8 tys

  1,1(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  69,4 tys

  13,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  700,7 tys

  138(1.8%)

  299,5 tys

  60,6(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  173,1 tys

  31,0(1%)

  184,3 tys

  33,3(0.9%)

  915,4 tys

  167(4%)

  247,4 tys

  46,3(1.1%)

  157,6 tys

  30,0(0.6%)

  163,6 tys

  31,7(0.6%)

  208,8 tys

  41,1(0.6%)

  175,3 tys

  35,5(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  21,5 tys

  3,9(0.1%)

  62,7

  0,0(0%)

  305

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  128,0 tys

  24,8(0.5%)

  642,7 tys

  127(1.7%)

  93,2 tys

  18,9(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  231

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,5(0%)

  10,0 tys

  1,9(0%)

  15,2 tys

  2,9(0.1%)

  204,6 tys

  40,3(0.5%)

  48,0 tys

  9,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  100,6 tys

  18,0(0.6%)

  79,1 tys

  14,3(0.4%)

  61,5 tys

  11,2(0.3%)

  49,4 tys

  9,2(0.2%)

  43,7 tys

  8,3(0.2%)

  35,8 tys

  6,9(0.1%)

  23,2 tys

  4,6(0.1%)

  23,8 tys

  4,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,3 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  5,6 tys

  1,1(0%)

  5,2 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  6,0 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  41,9 tys

  7,5(0.2%)

  15,6 tys

  2,8(0.1%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  71,3 tys

  13,3(0.3%)

  49,6 tys

  9,4(0.2%)

  39,3 tys

  7,6(0.2%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,4 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  701,2 tys

  133(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 mln

  906(12.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sejny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 038 mieszkańców Sejn jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 509 kobiet oraz 528 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 14,0% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 14,0% mieszkańców Sejn, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 22,3% podstawowym ukończonym. 4,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Sejn mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sejnach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,3%) oraz podstawowe ukończone (22,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (23,4%) oraz podstawowe ukończone (22,1%).

  W roku 2022 w Sejnach mieściły się 3 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 212 dzieci (95 dziewczynek oraz 117 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Sejnach mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 177 dzieci (96 dziewczynek oraz 81 chłopców). Dostępnych było 157 miejsc.

  16,2% mieszkańców Sejn w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 512 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,62 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 528 uczniów (259 kobiet oraz 269 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Sejnach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 521 uczniów (236 kobiet oraz 285 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 144,66.

  W Sejnach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 170 uczniów (117 kobiet oraz 53 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 39 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Sejnach placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 407 uczniów (243 kobiety oraz 164 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 102 absolwentów.

  W Sejnach znajdują się 2 Technika, w których w 15 oddziałach uczyło się 273 uczniów (86 kobiet oraz 187 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 48 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Sejnach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 311 uczniów (114 kobiet oraz 197 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 64 absolwentów.

  W Sejnach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 25 uczniów (2 kobiety oraz 23 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (20,7% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,3 uczniów. 12,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 18,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Sejn w wieku potencjalnej nauki (19,9% kobiet i 26,9% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,7%
  Województwo
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 25,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,3%
  Podlaskie
  36,5%
  Polska
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  14,0%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Sejny
  18,5%
  Województwo
  21,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 14,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Sejny
  14,0%
  Województwo
  17,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 7,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Sejny
  3,2%
  Podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  22,3%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,5%
  Podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 5,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1512 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 512,0
  Podlaskie
  915,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,62 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Sejny
  0,62
  woj. podlaskie
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 221 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Sejny) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 212 Dzieci
 • 95 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 117 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,8%
  55,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 54 3 lata
 • 54
 • 57 4 lata
 • 57
 • 75 5 lata
 • 75
 • 22 6 lat
 • 22
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 28 4 lata
 • 28
 • 37 5 lata
 • 37
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 33 3 lata
 • 33
 • 29 4 lata
 • 29
 • 38 5 lata
 • 38
 • 14 6 lat
 • 14
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 47 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 15,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sejnach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sejnach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczne
  87 516-20-90
  ul. ZAWADZKIEGO 13
  16-500 Sejny
  615010
  Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania "Žiburys" w Sejnach
  Niepubliczne
  87 517-35-36
  87 517-35-36
  ul. 22 Lipca 18b
  16-500 Sejny
  ---
 • Szkoły podstawowe w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sejny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 528 Uczniowie
 • 259 Kobiety
  (uczniowie)
 • 269 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 97 Absolwenci
 • 50 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,5
  Województwo
  16,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 43,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 34,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 144,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Sejny
  144,66
  woj. podlaskie
  92,82
  Cały kraj
  95,96
 • 144,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  144,38
  woj. podlaskie
  91,85
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sejny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sejny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sejnach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sejnach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach (mjr Henryk Dobrzański "Hubal")
  Publiczna
  87 516-22-64
  87 516-22-63
  ul. Wojska Polskiego 64
  16-500 Sejny
  1940035
  Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania "Žiburys" w Sejnach
  Niepubliczna
  87 517-35-36
  87 517-35-36
  ul. 22 Lipca 18b
  16-500 Sejny
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Sejny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 170 Uczniowie
 • 117 Kobiety
  (uczniowie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,8%
  31,2%
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,3
  Województwo
  25,4
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 15,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Sejny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 273 Uczniowie
 • 86 Kobiety
  (uczniowie)
 • 187 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,5%
  68,5%
 • 96 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Sejny
  18,2
  Podlaskie
  22,1
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 36,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 19,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Sejny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 12,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  12,5
  Województwo
  18,5
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Sejnach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sejnach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Szymona Konarskiego w Sejnach (Szymon Konarski)
  Publiczne
  87 516-21-67
  87 516-20-18
  ul. Łąkowa 1
  16-500 Sejny
  9242-
  Technikum
  Publiczne
  87 516-36-40
  87 516-36-40
  ul. Konarskiego 23
  16-500 Sejny
  11229-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 w Sejnach
  Publiczna
  87 516-21-67
  87 516-20-18
  ul. Łąkowa 1
  16-500 Sejny
  239-
  Zasadnicza Szkoła zawodowa
  Publiczna
  87 516-36-40
  87 516-36-40
  ul. Konarskiego 23
  16-500 Sejny
  122-
  Technikum Uzupełniające
  Publiczne
  87 516-36-40
  87 516-36-40
  ul. Konarskiego 23
  16-500 Sejny
  115-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  87 516-36-40
  87 516-36-40
  ul. Konarskiego 23
  16-500 Sejny
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sejnach
  Publiczne
  87 516-21-67
  87 516-20-18
  ul. Łąkowa 1
  16-500 Sejny
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Sejnach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sejny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sejny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sejny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sejny - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sejnach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Sejnach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 80)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sejnach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Sejnach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Sejnach: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Sejnach 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 230 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 476 (uczestnicy: 28 123)
  • seanse filmowe: 57 (uczestnicy: 2 678)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 1 850)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 50)
  • koncerty: 359 (uczestnicy: 20 185)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 1 675)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 325)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 700)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 25 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 199)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 50)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 46)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 9)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 16)
  • teatralne: 2 (członkowie: 32)
  • literackie: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 16)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 320)
  • teatralne: 2 (członkowie: 50)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 50)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 190)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Sejnach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 44 238 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 38 069 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Sejnach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 148 członków. Zarejestrowano 120 ćwiczących (mężczyźni: 45, kobiety: 75, chłopcy do lat 18: 30, dziewczęta do lat 18: 74). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sejnach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sejnach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sejn znajduje się 17 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Sejnach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w.dnia 1956-03-19, wykaz dokumentów: 40 z 1956-03-19; 1 z 1979-02-09
  • Kościół z 1610 - 1619 (ul. Agaty 3)dnia 1956-03-19, wykaz dokumentów: 40 z 1956-03-19; 41 z 1956-03-19; 1 z 1979-02-09
  • Zespół - klasztor z XVII w. (ul. Agaty 3)dnia 1956-03-19, wykaz dokumentów: 40 z 1956-03-19; 41 z 1956-03-19; 1 z 1979-02-09
  • Klasztor z 1619 - 1706 (ul. Agaty 3)dnia 1956-03-19, wykaz dokumentów: 41 z 1956-03-19; 1 z 1979-02-09
  • Miasto z przełomu XVI/XVII w.dnia 1956-11-24, wykaz dokumentów: 74 z 1956-11-24; 19 z 1979-02-23
  • Karczma z końca XVIII w. (ul. 1 Maja 1)dnia 1958-11-12, wykaz dokumentów: 134 z 1958-11-12
  • Synagoga z 1860 - 1870 (ul. Józefa Piłsudskiego 39)dnia 1960-04-20, wykaz dokumentów: 170 z 1960-04-20; 15 z 1979-02-19
  • Ratusz z 1840 r. (ul. Józefa Piłsudskiego 25)dnia 1962-02-15, wykaz dokumentów: 177 z 1962-02-15; 14 z 1979-02-17
  • Szkoła z 3. ćw. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 37)dnia 1979-05-23, wykaz dokumentów: 37 z 1979-05-23; 171 z 2012-04-20
  • Pałac z 1. poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 28)dnia 1983-03-17, wykaz dokumentów: 377 z 1983-03-17
  • Brama (data nieznana) (ul. Józefa Piłsudskiego 28)dnia 1983-03-17, wykaz dokumentów: 377 z 1983-03-17
  • Mauzoleum z XIX w.dnia 1983-03-17, wykaz dokumentów: 378 z 1983-03-17
  • Kaplica z 1789 r.dnia 1983-03-17, wykaz dokumentów: 379 z 1983-03-17
  • Skwer (data nieznana)dnia 1983-03-17, wykaz dokumentów: 379 z 1983-03-17
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1986-07-23, wykaz dokumentów: 519 z 1986-07-23
  • Kościół z poł. XIX w. (ul. Zawadzkiego 4)dnia 1989-03-10, wykaz dokumentów: 658 z 1989-03-10
  • Poczta z końca XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 35)dnia 1994-10-14, wykaz dokumentów: 1011 z 1994-10-14
 • Formy ochrony przyrody w Sejnach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sejn znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sejnach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pojezierze Sejneńskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Ochrona Obszaru polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych związanych z urozmaiconą rzeżbą polodowcową Pojezierza Sejneńskiego z licznymi jeziorami kemami ozami i wzgórzami morenowymi o łącznej pow. 37.880 ha., Data ustanowienia: 1991-01-01, Powierzchnia: 37880.0 ha

Sejny - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Sejnach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 60,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 20,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Sejnach znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sejneńskiego.

  Powiat sejneński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Sejnach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Sejnach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 60,69 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  60,7
  Podlaskie
  29,1
  Cały kraj
  56,5
 • 20,23 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Sejny
  20,2
  Podlaskie
  6,0
  Kraj
  5,0
 • 60,69 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  60,7
  Województwo
  31,5
  Cała Polska
  65,5
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  33,3
  Podlaskie
  20,7
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. podlaskie
  108,1
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Sejnach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4 454,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Sejny
  4 454,3 km
  Podlaskie
  409,4 km
  Kraj
  633,6 km
 • 4,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,1 km
  Podlaskie
  7,2 km
  Kraj
  5,3 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sejny przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 651droga wojewódzka nr 651(Gołdap - Jurkiszki - Rakówko - Pluszkiejmy - Rogajny - Zawiszyn - Dubeninki - Linowo - Błąkały - Żytkiejmy - Lenkupie - Bolcie - Wiżajny - Rowele - Kadaryszki - Rutka-Tartak - Baranowo - Ignatowizna - Białobłota - Becejły - Szypliszki - Słobódka - Zaboryszki - Smolany - Murowany Most - Michnowce - Sejny)
  • DW 653droga wojewódzka nr 653(Olecko - Szczecinki - Bakałarzewo - Malinówka - Kamionka Poprzeczna - Orłowo - Żyliny - Przebród - Suwałki - Krzywe - Leszczewek - Stary Folwark - Ryżówka - Żubrówka - Krasnopol - Sejny - Poćkuny)
  • DW 663droga wojewódzka nr 663(Pomorze - Posejanka - Sejny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Sejnach istnieje 47 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Brzozowa

  ul. Cisowa

  pl. Dominikański

  ul. Dębowa

  ul. Elektryczna

  ul. Emilii Plater

  ul. Grodzka

  ul. Głowackiego

  ul. Jerzego Grodzińskiego

  ul. Jeziorna

  ul. Jodłowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Konarskiego

  ul. Krzywa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Młynarska

  ul. Niecała

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Pogodna

  ul. Powstańców Sejneńskich

  ul. Projektowana III

  ul. Przyrzeczna

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wileńska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zawadzkiego

  ul. dr. Edwarda Rittlera

  ul. Łączna

  ul. Łąkowa

  pl. św. Agaty

  ul. Żwirki i Wigury