Złoczew w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Złoczew - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Złoczew to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu sieradzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Złoczew.
 • 3 419 Liczba mieszkańców
 • 13,8 km² Powierzchnia
 • 247,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • ESI Tablice rejestracyjne
 • Dominik Piotr Drzazga Burmistrz miasta
Złoczew na mapie
Identyfikatory
 • 18.603651.4172 Współrzędne GPS
 • 1014114 TERYT (TERC)
 • 0976830 SIMC
Herb miasta Złoczew
Złoczew herb

Jak Złoczew wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Złoczew na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Złoczew wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Złoczew plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
77Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
80Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
111Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
116Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
127Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
140Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
142Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
160Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
194Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
197Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
208Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
215Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
218Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
219Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
224Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
236Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
249Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
255Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
258Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
267Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
269Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
307Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Złoczew - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
98-270Poczta Złoczew koło Sieradza

Złoczew - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Złoczewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Złoczewie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Sieradzu (podlega pod: ZUS II Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piłsudskiego 8
98-200 Sieradz
Ochotnicza Straż Pożarna Stolec
Stolec
98-270 Złoczew
Ochotnicza Straż Pożarna Uników
Uników 16
98-270 Złoczew
Ochotnicza Straż Pożarna Złoczew
Szeroka 17
98-270 Złoczew
Komisariat Policji w Złoczewie
(43) 820-22-07
ul. Parkowa 12b
98-270 Złoczew
Urząd Miejski w Złoczewie
(43) 820-22-70
(43) 820-25-92
ul. Szkolna 16
98-270 Złoczew

Złoczew - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Złoczew jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 419, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Złoczewa zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 2,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Złoczewa jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Złoczew ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,34 na 1000 mieszkańców Złoczewa. W 2022 roku urodziło się 28 dzieci, w tym 35,7% dziewczynek i 64,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,5% zgonów w Złoczewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w Złoczewie były nowotwory, a 9,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Złoczewa przypada 10.54 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 55 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 37 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Złoczewa 18. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,9% mieszkańców Złoczewa jest w wieku produkcyjnym, 20,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Złoczewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 419 Liczba mieszkańców
 • 1 805 Kobiety
 • 1 614 Mężczyźni
 • 52,8%
  47,2%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Złoczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Złoczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Złoczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Złoczewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Złoczew
  40,7 lat
  Województwo
  43,4 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Złoczew, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Złoczewa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Złoczew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Złoczew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Złoczew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,5%
  łódzkie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,6%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,6%
  Województwo
  10,0%
  Kraj
  8,5%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,2%
  Województwo
  8,6%
  Kraj
  7,6%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Złoczew
  0,0%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Złoczewie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,3
  woj. łódzkie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,3
  łódzkie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Złoczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -8 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,3
  Województwo
  -6,4
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Złoczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Złoczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Złoczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Złoczewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 28 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 35,7%
  64,3%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,2
  woj. łódzkie
  7,6
  Polska
  8,1
 • 37,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,9
  woj. łódzkie
  34,6
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 114 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 351 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 307 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 392 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Złoczew
  3 351 g
  Województwo
  3 354 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 69 Waga 4000g - 4499g
 • 69
 • 286 Waga 3500g - 3999g
 • 286
 • 376 Waga 3000g - 3499g
 • 376
 • 125 Waga 2500g - 2999g
 • 125
 • 46 Waga 2000g - 2499g
 • 46
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Złoczew
  1,41
  łódzkie
  1,28
  Polska
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Złoczew
  0,67
  woj. łódzkie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Złoczew
  0,64
  łódzkie
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Złoczewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,9%
  61,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,5
  Województwo
  14,0
  Polska
  11,9
 • 156,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Złoczew
  156,8
  łódzkie
  183,7
  Kraj
  147,0
 • 1,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,1
  łódzkie
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  łódzkie
  3,7
  Cały kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sieradzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Złoczew
  32,5%
  łódzkie
  29,5%
  Kraj
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,1%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 9,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Złoczew
  9,0%
  łódzkie
  7,9%
  Polska
  6,7%
 • 85 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,0
  Cała Polska
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  71,8
  Cała Polska
  70,6
 • 284,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  284,8
  łódzkie
  306,0
  Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  274,1
  Cały kraj
  253,9
 • 418,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 450,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 385,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Złoczew
  418,8
  woj. łódzkie
  412,1
  Polska
  426,2
 • 62,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  62,0
  łódzkie
  53,5
  Polska
  62,9
 • 32,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  32,9
  łódzkie
  38,6
  Polska
  33,8
 • 5,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,2
  łódzkie
  8,0
  Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  łódzkie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 37 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Saldo migracji
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 18 Saldo migracji wewnętrznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Złoczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Złoczew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Złoczew - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Złoczewie oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,80 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Złoczewie to 1 257 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 368 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Złoczewie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Złoczewie to 149,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,30% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,96% mieszkań posiada łazienkę, 83,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sieradzkiego.

  Powiat sieradzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 257 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 367,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  367,90
  Województwo
  445,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 83,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  83,50 m2
  woj. łódzkie
  71,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 30,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Złoczew
  30,70 m2
  woj. łódzkie
  32,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,19 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Złoczew
  4,19
  woj. łódzkie
  3,68
  Polska
  3,83
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,72
  łódzkie
  2,24
  Cały kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Złoczew
  0,65
  łódzkie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,80 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,80
  woj. łódzkie
  5,58
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 78 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,00
  Województwo
  3,80
  Kraj
  3,89
 • 22,83 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Złoczew
  22,83
  Województwo
  21,24
  Polska
  24,56
 • 1 946 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 149,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  149,7 m2
  łódzkie
  93,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,57 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,57 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,30%
  woj. łódzkie
  96,76%
  Cały kraj
  97,75%
 • 93,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  93,95%
  Województwo
  92,46%
  Kraj
  95,18%
 • 91,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Złoczew
  91,96%
  Województwo
  89,88%
  Polska
  93,75%
 • 83,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  83,13%
  łódzkie
  82,27%
  Polska
  85,83%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Złoczew
  0,00%
  woj. łódzkie
  46,52%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Złoczew - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Złoczewie na 1000 mieszkańców pracuje 168osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 66,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Złoczewie wynosiło w 2023 roku 5,4% (5,4% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Złoczewie wynosiło 5 626,08 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Złoczewa 319 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 180 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -139.

  28,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Złoczewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 168 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  168,0
  łódzkie
  258,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,0% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Miasto
  5,4%
  Województwo
  5,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Złoczewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Złoczewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Złoczewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 106 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Złoczew
  5 626 PLN
  Województwo
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Złoczewie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 319 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 180 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -139 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,56 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 31,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,1% Pozostałe
 • 38,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Złoczewie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 571 Pracujący ogółem
 • 381 Kobiety
 • 190 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Złoczewie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Złoczew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Złoczew
  72,9
  woj. łódzkie
  72,7
  Polska
  69,0
 • 38,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,0
  Województwo
  43,1
  Cała Polska
  38,2
 • 108,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Złoczew
  108,7
  Województwo
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Złoczew - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Złoczewie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 374 podmioty gospodarki narodowej, z czego 292 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 37 nowych podmiotów, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (37) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (22) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (71) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Złoczewie najwięcej (23) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (355) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,8% (119) podmiotów, a 65,5% (245) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Złoczewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%) oraz Budownictwo (22.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 374 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 119 Przemysł i budownictwo
 • 245 Pozostała działalność
 • 37 Podmioty nowo zarejestrowane w Złoczewie w 2023 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Złoczewie w 2023 roku
 • 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 355 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 355
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 374 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 374
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 27 Spółki handlowe ogółem
 • 27
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 23  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 23
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 74 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 74
 • 65 Budownictwo
 • 65
 • 36 Przetwórstwo przemysłowe
 • 36
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Złoczew - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Złoczewie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Złoczewie wynosi 73,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Złoczewa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 7,98 (wykrywalność 54%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,25 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,00 (72%), drogowe - 1,82 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Złoczewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Złoczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 28
 • 21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 21
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 27 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 27
 • 16,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Złoczew
  16,61
  łódzkie
  19,38
  Cała Polska
  22,81
 • 8,25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,25
  łódzkie
  11,45
  Polska
  12,98
 • 6,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,00
  woj. łódzkie
  5,35
  Kraj
  6,99
 • 1,82 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,82
  łódzkie
  1,94
  Cały kraj
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Złoczew
  0,20
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 7,98 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,98
  Województwo
  10,36
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Złoczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  woj. łódzkie
  65%
  Kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  67%
  woj. łódzkie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  73%
  łódzkie
  67%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  87%
  woj. łódzkie
  86%
  Cała Polska
  88%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Złoczew
  54%
  woj. łódzkie
  44%
  Polska
  51%

Złoczew - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Złoczewa wyniosła w 2022 roku 57,0 mln złotych, co daje 8,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 30.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Złoczewa - 31.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,5 mln złotych, czyli 21,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Złoczewa wyniosła w 2022 roku 53,4 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.3%). W budżecie Złoczewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (13,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,9 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,0%.
 • Wydatki budżetu w Złoczewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Złoczewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Złoczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Złoczewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,3 mln

  3,5 tys(100%)

  28,7 mln

  4,0 tys(100%)

  32,4 mln

  4,5 tys(100%)

  31,7 mln

  4,4 tys(100%)

  36,5 mln

  5,1 tys(100%)

  38,0 mln

  5,4 tys(100%)

  44,2 mln

  6,3 tys(100%)

  57,0 mln

  8,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,8 mln

  3,2 tys(42.8%)

  10,6 mln

  3,1 tys(36.8%)

  10,8 mln

  3,2 tys(33.2%)

  10,6 mln

  3,1 tys(33.4%)

  11,3 mln

  3,4 tys(30.9%)

  12,2 mln

  3,7 tys(32.1%)

  13,0 mln

  3,9 tys(29.4%)

  17,8 mln

  5,2 tys(31.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 mln

  1,9 tys(11.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,9 mln

  1,5 tys(19.4%)

  2,3 mln

  683(8%)

  2,6 mln

  771(8%)

  2,9 mln

  853(9.1%)

  3,0 mln

  897(8.3%)

  3,2 mln

  960(8.4%)

  3,7 mln

  1,1 tys(8.3%)

  4,9 mln

  1,4 tys(8.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  443,5 tys

  132(1.8%)

  542,9 tys

  161(1.9%)

  507,5 tys

  151(1.6%)

  522,1 tys

  154(1.6%)

  735,8 tys

  219(2%)

  725,8 tys

  217(1.9%)

  753,6 tys

  228(1.7%)

  4,6 mln

  1,3 tys(8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  399(5.3%)

  1,7 mln

  501(5.9%)

  1,9 mln

  580(6%)

  1,9 mln

  557(6%)

  1,8 mln

  531(4.9%)

  2,5 mln

  737(6.5%)

  5,9 mln

  1,8 tys(13.5%)

  4,1 mln

  1,2 tys(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  1,4 tys(19.1%)

  10,2 mln

  3,0 tys(35.6%)

  2,3 mln

  686(7.1%)

  2,6 mln

  765(8.2%)

  2,5 mln

  754(6.9%)

  2,5 mln

  759(6.7%)

  2,6 mln

  777(5.8%)

  4,1 mln

  1,2 tys(7.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  629,4 tys

  188(2.5%)

  670,0 tys

  199(2.3%)

  2,2 mln

  665(6.9%)

  1,0 mln

  308(3.3%)

  3,6 mln

  1,1 tys(9.9%)

  2,2 mln

  645(5.7%)

  2,1 mln

  649(4.9%)

  3,6 mln

  1,1 tys(6.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  317(4.2%)

  1,1 mln

  335(3.9%)

  1,2 mln

  369(3.8%)

  1,4 mln

  415(4.4%)

  1,6 mln

  466(4.3%)

  1,4 mln

  423(3.7%)

  1,5 mln

  456(3.4%)

  1,8 mln

  532(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  70,5 tys

  21,0(0.3%)

  82,7 tys

  24,5(0.3%)

  150,1 tys

  44,8(0.5%)

  89,0 tys

  26,3(0.3%)

  118,0 tys

  35,1(0.3%)

  142,1 tys

  42,5(0.4%)

  226,3 tys

  68,6(0.5%)

  763,6 tys

  223(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  230,6 tys

  68,7(0.9%)

  254,1 tys

  75,4(0.9%)

  249,2 tys

  74,4(0.8%)

  284,7 tys

  84,1(0.9%)

  288,5 tys

  85,8(0.8%)

  503,7 tys

  151(1.3%)

  593,0 tys

  180(1.3%)

  671,5 tys

  197(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  337,9 tys

  101(1.3%)

  319,1 tys

  94,7(1.1%)

  318,9 tys

  95,2(1%)

  311,1 tys

  91,9(1%)

  290,2 tys

  86,3(0.8%)

  216,0 tys

  64,7(0.6%)

  145,6 tys

  44,1(0.3%)

  493,4 tys

  144(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  74,3 tys

  22,2(0.3%)

  117,3 tys

  34,8(0.4%)

  131,5 tys

  39,2(0.4%)

  170,1 tys

  50,3(0.5%)

  159,7 tys

  47,5(0.4%)

  146,6 tys

  43,9(0.4%)

  1,9 mln

  560(4.2%)

  367,1 tys

  107(0.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  73,0 tys

  21,7(0.3%)

  413,3 tys

  123(1.4%)

  122,1 tys

  36,4(0.4%)

  80,6 tys

  23,8(0.3%)

  395,8 tys

  118(1.1%)

  433,2 tys

  130(1.1%)

  219,8 tys

  66,6(0.5%)

  340,1 tys

  99,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  126,5 tys

  37,7(0.5%)

  135,7 tys

  40,3(0.5%)

  131,9 tys

  39,4(0.4%)

  135,1 tys

  39,9(0.4%)

  158,3 tys

  47,1(0.4%)

  167,5 tys

  50,2(0.4%)

  168,8 tys

  51,1(0.4%)

  205,8 tys

  60,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,8 tys

  19,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,1 tys

  27,0(0.2%)

  135,0 tys

  39,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  258,0 tys

  76,9(1%)

  239,7 tys

  71,1(0.8%)

  284,1 tys

  84,8(0.9%)

  191,6 tys

  56,6(0.6%)

  194,1 tys

  57,7(0.5%)

  135,9 tys

  40,7(0.4%)

  125,7 tys

  38,1(0.3%)

  51,4 tys

  15,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,1 tys

  5,7(0.1%)

  23,6 tys

  7,0(0.1%)

  20,9 tys

  6,2(0.1%)

  89,0 tys

  26,3(0.3%)

  22,0 tys

  6,5(0.1%)

  22,9 tys

  6,9(0.1%)

  24,2 tys

  7,3(0.1%)

  17,5 tys

  5,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  72,0 tys

  21,5(0.3%)

  9,4 tys

  2,8(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  109,3 tys

  32,3(0.3%)

  77,8 tys

  23,1(0.2%)

  69,3 tys

  20,7(0.2%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  8,1 tys

  2,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Złoczewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Złoczewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Złoczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Złoczewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,3 mln

  3,6 tys(100%)

  29,7 mln

  4,1 tys(100%)

  31,6 mln

  4,4 tys(100%)

  32,7 mln

  4,5 tys(100%)

  37,0 mln

  5,2 tys(100%)

  38,2 mln

  5,5 tys(100%)

  45,2 mln

  6,5 tys(100%)

  53,4 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,3 mln

  3,4 tys(42.8%)

  11,4 mln

  3,4 tys(38.4%)

  11,0 mln

  3,3 tys(34.8%)

  11,5 mln

  3,4 tys(35%)

  12,3 mln

  3,7 tys(33.2%)

  12,7 mln

  3,8 tys(33.2%)

  18,8 mln

  5,7 tys(41.5%)

  23,2 mln

  6,8 tys(43.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,1 mln

  1,8 tys(23.1%)

  6,2 mln

  1,9 tys(21.1%)

  7,3 mln

  2,2 tys(23%)

  7,1 mln

  2,1 tys(21.8%)

  7,8 mln

  2,3 tys(21.1%)

  7,9 mln

  2,4 tys(20.7%)

  8,8 mln

  2,7 tys(19.4%)

  11,6 mln

  3,4 tys(21.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  303(3.9%)

  871,7 tys

  259(2.9%)

  930,0 tys

  278(2.9%)

  800,5 tys

  237(2.4%)

  904,8 tys

  269(2.4%)

  1,5 mln

  437(3.8%)

  2,2 mln

  679(5%)

  3,9 mln

  1,1 tys(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  1,2 tys(14.7%)

  9,2 mln

  2,7 tys(31%)

  1,3 mln

  387(4.1%)

  1,7 mln

  497(5.1%)

  1,7 mln

  492(4.5%)

  1,6 mln

  478(4.2%)

  1,6 mln

  485(3.5%)

  2,8 mln

  828(5.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  631,3 tys

  188(2.4%)

  513,4 tys

  152(1.7%)

  556,1 tys

  166(1.8%)

  506,1 tys

  150(1.5%)

  577,4 tys

  172(1.6%)

  705,9 tys

  211(1.8%)

  670,6 tys

  203(1.5%)

  1,1 mln

  332(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  165,3 tys

  49,3(0.5%)

  756,1 tys

  223(2.3%)

  2,3 mln

  670(6.1%)

  540,3 tys

  162(1.4%)

  238,0 tys

  72,1(0.5%)

  944,8 tys

  277(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  537,5 tys

  160(2%)

  578,9 tys

  172(2%)

  482,8 tys

  144(1.5%)

  495,4 tys

  146(1.5%)

  693,5 tys

  206(1.9%)

  700,6 tys

  210(1.8%)

  724,2 tys

  219(1.6%)

  812,3 tys

  238(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  342,3 tys

  102(1.3%)

  517,7 tys

  154(1.7%)

  97,5 tys

  29,1(0.3%)

  151,3 tys

  44,7(0.5%)

  212,5 tys

  63,2(0.6%)

  779,3 tys

  233(2%)

  550,2 tys

  167(1.2%)

  807,6 tys

  236(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  784,1 tys

  229(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  646(8.2%)

  101,8 tys

  30,2(0.3%)

  100,4 tys

  30,0(0.3%)

  112,8 tys

  33,3(0.3%)

  99,2 tys

  29,5(0.3%)

  101,7 tys

  30,4(0.3%)

  117,8 tys

  35,7(0.3%)

  340,1 tys

  99,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  140,4 tys

  41,9(0.5%)

  113,7 tys

  33,7(0.4%)

  135,4 tys

  40,4(0.4%)

  138,7 tys

  41,0(0.4%)

  144,7 tys

  43,0(0.4%)

  149,8 tys

  44,8(0.4%)

  161,8 tys

  49,0(0.4%)

  147,9 tys

  43,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,8 tys

  19,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,1 tys

  27,0(0.2%)

  135,0 tys

  39,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  104,3 tys

  31,1(0.4%)

  102,0 tys

  30,3(0.3%)

  102,7 tys

  30,6(0.3%)

  71,3 tys

  21,1(0.2%)

  48,7 tys

  14,5(0.1%)

  50,3 tys

  15,1(0.1%)

  38,1 tys

  11,5(0.1%)

  41,3 tys

  12,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  33,0 tys

  9,8(0.1%)

  7,7 tys

  2,3(0%)

  29,6 tys

  8,8(0.1%)

  10,2 tys

  3,0(0%)

  23,0 tys

  6,8(0.1%)

  5,9 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,5 tys

  11,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  72,0 tys

  21,5(0.3%)

  9,4 tys

  2,8(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  109,3 tys

  32,3(0.3%)

  77,8 tys

  23,1(0.2%)

  69,3 tys

  20,7(0.2%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  8,1 tys

  2,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,2

  0,0(0%)

  25,0 tys

  7,4(0.1%)

  40,0 tys

  11,9(0.1%)

  53,2 tys

  15,9(0.1%)

  70,2 tys

  21,3(0.2%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  37,0 tys

  11,0(0.1%)

  9,6 tys

  2,8(0%)

  15,9 tys

  4,8(0.1%)

  13,0 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Złoczew - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 811 mieszkańców Złoczewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 409 kobiet oraz 402 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,0% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Złoczewa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 16,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Złoczewa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Złoczewie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,6%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,6%) oraz średnie zawodowe (20,6%).

  W roku 2022 w Złoczewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 226 dzieci (99 dziewczynek oraz 127 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Złoczewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 141 dzieci (68 dziewczynek oraz 73 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  19,7% mieszkańców Złoczewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 22,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 415 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 424 uczniów (205 kobiet oraz 219 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Złoczewie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 378 uczniów (191 kobiet oraz 187 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 136,77.

  W Złoczewie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 92 uczniów (73 kobiety oraz 19 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 19 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Złoczewie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 10 oddziałach uczyło się 267 uczniów (177 kobiet oraz 90 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 82 absolwentów.

  W Złoczewie znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 134 uczniów (52 kobiety oraz 82 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 12 absolwentów.

  W Złoczewie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 78 uczniów (31 kobiet oraz 47 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,0 uczniów. 26,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,8% mieszkańców Złoczewa w wieku potencjalnej nauki (21,3% kobiet i 20,3% mężczyzn).

 • 19,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,0%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 23,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Złoczew
  34,2%
  Województwo
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,0%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,5%
  łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,5%
  łódzkie
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,2%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1415 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 415,0
  Województwo
  934,0
  Kraj
  927,0
 • 0,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Złoczew
  0,48
  Województwo
  0,90
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Złoczew) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 226 Dzieci
 • 99 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 127 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,8%
  56,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 36 3 lata
 • 36
 • 57 4 lata
 • 57
 • 70 5 lata
 • 70
 • 60 6 lat
 • 60
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 18 3 lata
 • 18
 • 24 4 lata
 • 24
 • 28 5 lata
 • 28
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 33 4 lata
 • 33
 • 42 5 lata
 • 42
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 12,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 24 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Złoczew) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Dzieci
 • 9 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 6 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 60,0%
  40,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 6 3 lata
 • 6
 • 4 4 lata
 • 4
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 4 lata
 • 3
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4 lata
 • 1
 •  
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Złoczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Złoczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Złoczewie
  Publiczne
  43 820-22-39
  ul. Kilińskiego 44
  98-270 Złoczew
  614111
 • Szkoły podstawowe w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Złoczew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 424 Uczniowie
 • 205 Kobiety
  (uczniowie)
 • 219 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,2
  woj. łódzkie
  16,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 32,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 136,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  136,77
  woj. łódzkie
  97,10
  Cała Polska
  95,96
 • 136,13 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  136,13
  Województwo
  95,87
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Złoczew) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Złoczew) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Złoczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Złoczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOCZEWIE (MIKOŁAJ KOPERNIK)
  Publiczna
  43 820-23-30
  43 820-23-30
  ul. BURZENIŃSKA 4/6
  98-270 Złoczew
  1835030
 • Szkoły ponadpodstawowe w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Złoczew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 92 Uczniowie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 79,3%
  20,7%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Złoczew
  23,0
  woj. łódzkie
  26,6
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Złoczew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 134 Uczniowie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie)
 • 82 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,8%
  61,2%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Złoczew
  26,8
  łódzkie
  23,9
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Złoczew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  26,0
  łódzkie
  20,5
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Złoczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Złoczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  LiceumOgólnokształcące (Wojciech Urbański)
  Publiczne
  ul. Szeroka 1/7
  98-270 Złoczew
  4115-
  Technikum
  Publiczne
  43 820-22-12
  43 820-20-35
  ul. Szeroka 1/7
  98-270 Złoczew
  4101-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Szeroka 1/7
  98-270 Złoczew
  382-
  Technikum Uzupełniające "Lider" w Złoczewie
  Niepubliczne
  43 820-22-12
  43 820-20-35
  ul. Szeroka 1/7
  98-270 Złoczew
  ---
  Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie
  Niepubliczna
  43 820-22-12
  43 820-20-35
  ul. Szeroka 1/7
  98-270 Złoczew
  ---
  Trzyletnie liceum ogólnokształcące "Lider"
  Niepubliczne
  Złoczew
  98-270 Złoczew
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Złoczew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Złoczew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Złoczew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Złoczew - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Złoczewie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Złoczewie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Złoczewie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Złoczewie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Złoczewie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 220 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 30 (uczestnicy: 3 040)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 140)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 280)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 5 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 25)
  • teatralne: 3 (członkowie: 26)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 90)
  • inne: 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 25)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 25)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 199)
  • teatralne: 3 (członkowie: 26)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 4)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 35)
  • taneczne: 5 (członkowie: 100)
  • inne: 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Złoczewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 28 023 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 160 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
 • Zabytki w Złoczewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Złoczewa znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Złoczewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z pocz. XVII w.dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 875 z 1967-12-28; 100/A z 2001-03-16
  • Kościół z pocz. XVII w. (ul. Sieradzka 3)dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 876 z 1967-12-28; 102/A z 1996-08-28
  • Klasztor z pocz. XVII w. (ul. Sieradzka 3)dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 877 z 1967-12-28; 103/A z 1996-08-28
  • Kaplica z XVII w. (ul. Sieradzka 3)dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 878 z 1967-12-28; 104/A z 1996-08-28
  • Mur/ogrodzenie z XVII - XVIIIdnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 879 z 1967-12-28; 105/A z 1996-08-28
  • Pałac z pocz. XVII w. (ul. Szkolna 8)dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 880 z 1967-12-28; 106/A z 1996-05-27
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Szkolna 8/3)dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 881 z 1967-12-28; 109/A z 1996-05-27
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Szkolna 8/2)dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 882 z 1967-12-28; 108/A z 1996-05-27
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Szkolna 8/1)dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 883 z 1967-12-28; 107/A z 1996-05-27
 • Formy ochrony przyrody w Złoczewie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Złoczewa znajduje się 14 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Złoczewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Paza - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1996-02-07, Powierzchnia: 27.04 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: Złoczew park miejski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: Złoczew park miejski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: Złoczew park miejski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: Złoczew park miejski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: Złoczew park miejski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: Złoczew cegielnia
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 61 Buków zwyczajnych 1 Dąb szypułkowy; 1784_11:ułamany; 1784_17:uschnięty; 1784_19:uschnięty; 1784_21:ułamany; 1784_29:huba; 1784_32:ułamany; 1784_33:ułamany; 1784_41:ułamany; 1784_51:dąb; 1784_54:ułamany, Data ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: Potok teren leśny oddz. 156 no N - ctwo Złoczew
  • Pomnik przyrodyOpis: stanowisko Bluszczu, Data ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: Potok teren leśny oddz. 175 k N - ctwo Złoczew
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1996-06-06, Opis granicy: położone w L-ctwie Potok oddz. 153 - d f; gm. Złoczew, Powierzchnia: 0.15 ha
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1996-06-06, Opis granicy: położone w L-ctwie Grójec oddz. 200 - a; gm. Złoczew, Powierzchnia: 0.39 ha
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1996-06-06, Opis granicy: położone w L-ctwie Grójec oddz. 200 - g; gm. Złoczew, Powierzchnia: 0.22 ha
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1996-06-06, Opis granicy: położone w L-ctwie Grójec oddz. 200 - i; gm. Złoczew, Powierzchnia: 0.36 ha
  • Parki Złoczewskie - zespół przyrodniczo-krajobrazowyData ustanowienia: 2004-12-18

Złoczew - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Złoczewie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 117,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Złoczewie znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sieradzkiego.

  Powiat sieradzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Złoczewie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Złoczewie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 117,06 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  117,1
  Województwo
  92,9
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  łódzkie
  6,9
  Kraj
  5,0
 • 146,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  146,3
  Województwo
  110,7
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Złoczew
  0,0
  łódzkie
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  125,0
  Województwo
  119,2
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Złoczewie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 213,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  213,5 km
  Województwo
  624,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,7 km
  łódzkie
  4,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Złoczew przechodzi 5 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S8droga ekspresowa S8(Magnice - Tyniec Mały - Wrocław - Łozina - Oleśnica - Cieśle - Szczodrów - Syców - Bralin - Kępno - Wieruszów - Walichnowy - Złoczew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Polichno - Wolbórz - Studzianki-Kolonia - Zawada - Tomaszów Mazowiecki - Jakubów - Emilianów - Czerniewice - Wólka Jagielczyńska - Podkonice Duże - Rawa Mazowiecka - Julianów - Babsk - Kowiesy - Huta Zawadzka - Mszczonów - Radziejowice - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Radzymin - Wola Rasztowska - Trojany - Niegów - Mostówka - Wyszków - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Zambrów - Wiśniewo - Kołaki Kościelne - Mężenin - Jeżewo Stare - Rzędziany - Złotoryia - Choroszcz - Białystok)
  • DK 45droga krajowa nr 45(Zabełków - Roszków - Krzyżanowice - Tworków - Bieńkowice - Racibórz - Rudnik - Szonowice - Witosławice - Ciężkowice - Polska Cerkiew - Zakrzów - Długomiłowice - Reńska Wieś - Większyce - Komorno - Poborszów - Mechnica - Stradunia - Żużela - Żywocice - Krapkowice - Gwoździce - Dąbrówka Górna - Zimnice Wielkie - Zimnice Małe - Źlinice - Boguszyce - Chrzowice - Folwark - Opole - Zawada - Borek - Węgry - Osowiec Śląski - Jełowa - Bierdzany - Trzebiszyn - Kopalina - Jasienie - Kuniów - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Kowale - Sołtysy - Wierzbie - Morzykobyła - Kadłub - Gaszyn - Wieluń - Wydrzyn - Czarnożyły - Emanuelina - Nietuszyna - Gwizdałki - Dobroszyny - Wola Rudlicka - Oleśnica - Złoczew)
  • DW 477droga wojewódzka nr 477( Złoczew)
  • DW 477droga wojewódzka nr 477( Złoczew)
  • DW 482droga wojewódzka nr 482(Dobroń - Przygoń - Łask - Orchów - Okup Wielki - Ostrówek - Zduńska Wola - Czechy - Grabowiec - Sieradz - Dębołęka - Tumidaj - Zapole - Rembów - Złoczew - Bujnów - Kluski - Lututów - Siedliska - Wieruszów - Kępno - Bralin)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Złoczewie istnieje 62 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 9 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Boczna

  ul. Bródkowa

  ul. Burzenińska

  ul. Błaszkowska

  ul. Cegielniana

  ul. Chabrowa

  ul. Cmentarna

  ul. Dojazdowa

  ul. Dolna

  ul. Działkowa

  ul. Fiołkowa

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jarzębinowa

  ul. Kaczeńcowa

  ul. Klasztorna

  ul. Klonowa

  ul. Kościelna

  ul. Krańcowa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lututowska

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mokra

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Opłotki

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Porzeczkowa

  ul. Południowa

  ul. Przechodnia

  ul. Przylaszczek

  ul. Przylesie

  ul. Rolnicza

  ul. Sadownicza

  ul. Sieradzka

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Starowiejska

  ul. Starowieluńska

  ul. Stawiska

  ul. Szeroka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Wielgi Las

  ul. Wieluńska

  ul. Wodna

  ul. Wspólna

  ul. Wyzwolenia

  ul. XX Lecia Międzywojennego

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa

  ul. Żurawia