Drohiczyn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Drohiczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Drohiczyn to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu siemiatyckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Drohiczyn.
 • 2 011 Liczba mieszkańców
 • 15,7 km² Powierzchnia
 • 128,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XI wiek Data założenia
 • 1498 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BSI Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Jerzy Borzym Burmistrz miasta
Drohiczyn na mapie
Identyfikatory
 • 22.658652.4003 Współrzędne GPS
 • 2010024 TERYT (TERC)
 • 0922998 SIMC
Herb miasta Drohiczyn
Drohiczyn herb

Drohiczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
17-312Poczta Drohiczyn, ul. Ciechanowiecka 2

Drohiczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Drohiczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Siemiatyczach (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ogrodowa 5
17-300 Siemiatycze
Urząd Miejski w Drohiczynie
(85) 656-52-60
(85) 655-70-80
ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn

Drohiczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Drohiczyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 011, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,5 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 8 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców Drohiczyna jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,5% to wdowy/wdowcy.

  Drohiczyn ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,47 na 1000 mieszkańców Drohiczyna. W 2017 roku urodziło się 15 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 398 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,4% zgonów w Drohiczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,8% zgonów w Drohiczynie były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Drohiczyna przypada 10.71 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 24 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Drohiczyna -8. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  63,0% mieszkańców Drohiczyna jest w wieku produkcyjnym, 12,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 011 Liczba mieszkańców
 • 1 047 Kobiety
 • 964 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Drohiczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Drohiczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Drohiczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 44,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,5 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 46,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Drohiczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Drohiczyn
  29,5%
  Podlaskie
  29,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • Drohiczyn
  53,8%
  Województwo
  54,9%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  12,4%
  Województwo
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 20,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,8%
  Podlaskie
  4,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,6%
  Podlaskie
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Drohiczynie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Drohiczyn
  4,0
  Podlaskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,1
  Podlaskie
  1,5
  Kraj
  1,7
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Drohiczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  2,5
  Podlaskie
  -0,4
  Cała Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Drohiczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Drohiczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Drohiczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Drohiczynie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Drohiczyn
  7,4
  Podlaskie
  10,2
  Cały kraj
  10,5
 • 35,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,2
  Podlaskie
  43,1
  Polska
  44,2
 • 14.76 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.76
 • 24.94 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24.94
 • 98.81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.81
 • 65.57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65.57
 • 32.97 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.97
 • 3.93 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3.93
 • 3 398 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 474 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 398 g
  woj. podlaskie
  3 447 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 38 Waga 4000g - 4499g
 • 38
 • 110 Waga 3500g - 3999g
 • 110
 • 133 Waga 3000g - 3499g
 • 133
 • 62 Waga 2500g - 2999g
 • 62
 • 7 Waga 2000g - 2499g
 • 7
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,21
  Podlaskie
  1,40
  Cała Polska
  1,45
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,61
  woj. podlaskie
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,96
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Drohiczynie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,7
  woj. podlaskie
  10,3
  Kraj
  10,1
 • 170,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Drohiczyn
  170,4
  woj. podlaskie
  107,9
  Polska
  101,5
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,8
  Podlaskie
  3,3
  Cała Polska
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Podlaskie
  3,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie siemiatyckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  51,4%
  Województwo
  43,7%
  Kraj
  45,7%
 • 20,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,6%
  Podlaskie
  25,1%
  Cała Polska
  26,7%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Drohiczyn
  7,3%
  Podlaskie
  6,6%
  Polska
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Cały kraj
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,1
  Cała Polska
  74,3
 • 278,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  278,8
  Województwo
  259,5
  Cała Polska
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  255,5
  Cała Polska
  261,6
 • 696,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 642,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 751,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  696,0
  woj. podlaskie
  451,4
  Cała Polska
  469,0
 • 101,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 160,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  101,5
  Podlaskie
  51,1
  Cały kraj
  87,7
 • 17,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  17,0
  Podlaskie
  27,5
  Polska
  31,8
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Drohiczyn
  4,3
  woj. podlaskie
  6,9
  Cały kraj
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Drohiczynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 10,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Drohiczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Drohiczynie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Drohiczynie to 824 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 406 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Drohiczynie to 4,67 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Drohiczynie to 113,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,74% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,32% mieszkań posiada łazienkę, 74,51% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,24% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 824 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 405,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  405,90
  Podlaskie
  375,20
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 87,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  87,80 m2
  Województwo
  76,40 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 35,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  35,70 m2
  Podlaskie
  28,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Drohiczyn
  4,70
  Podlaskie
  4,02
  Polska
  3,82
 • 2,46 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,46
  Podlaskie
  2,67
  Polska
  2,69
 • 0,52 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,52
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Drohiczyn
  1,49
  Podlaskie
  4,24
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 14 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  4,67
  woj. podlaskie
  4,26
  Cały kraj
  3,91
 • 6,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Drohiczyn
  6,96
  Podlaskie
  18,06
  Kraj
  18,14
 • 341 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 113,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Drohiczyn
  113,7 m2
  Województwo
  102,8 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,17 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  93,57%
  Podlaskie
  93,11%
  Kraj
  96,79%
 • 87,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  87,74%
  Województwo
  88,61%
  Kraj
  93,66%
 • 85,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  85,32%
  woj. podlaskie
  86,57%
  Cała Polska
  91,31%
 • 74,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Drohiczyn
  74,51%
  Podlaskie
  78,57%
  Cały kraj
  82,12%
 • 0,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Drohiczyn
  0,24%
  woj. podlaskie
  31,24%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Drohiczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Drohiczynie na 1000 mieszkańców pracuje 113 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 73,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 26,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Drohiczynie wynosiło w 2017 roku 7,0% (7,0% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drohiczynie wynosiło 3 581,00 PLN, co odpowiada 79.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Drohiczyna 55 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 10 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -45.

  58,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Drohiczyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,6% w przemyśle i budownictwie, a 9,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 113 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  113,0
  woj. podlaskie
  192,0
  Cały kraj
  247,0
 • 7,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,0% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • Drohiczyn
  7,0%
  Podlaskie
  8,5%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Drohiczynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Drohiczynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Drohiczynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 581 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 581 PLN
  woj. podlaskie
  4 006 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Drohiczynie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 55 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 10 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -45 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,18 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 58,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 65,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,6% Przemysł i budownictwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,1% Pozostałe
 • 25,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Drohiczynie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 227 Pracujący ogółem
 • 166 Kobiety
 • 61 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Drohiczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Drohiczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Drohiczyn
  58,8
  woj. podlaskie
  60,8
  Kraj
  63,4
 • 38,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,8
  Podlaskie
  32,8
  Polska
  34,0
 • 193,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  193,3
  Województwo
  117,4
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Drohiczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Drohiczynie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 171 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 112 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 11 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (20) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (9) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (14) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2015 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Drohiczynie najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (162) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,8% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,7% (56) podmiotów, a 61,4% (105) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Drohiczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 171 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56 Przemysł i budownictwo
 • 105 Pozostała działalność
 • 11 Podmioty nowo zarejestrowane w Drohiczynie w 2017 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Drohiczynie w 2017 roku
 • 112 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 162 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 162
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 171 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 171
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 112 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 35 Budownictwo
 • 35
 • 23 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 23
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Pozostała działalność
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Drohiczynie stwierdzono szacunkowo 21 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,65 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Drohiczynie wynosi 85,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Drohiczyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,68 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 3,05 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,65 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,63 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,73 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Drohiczyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 21
 • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 11
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 6 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 6
 • 10,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,65
  woj. podlaskie
  13,89
  Cały kraj
  19,62
 • 5,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Drohiczyn
  5,68
  Województwo
  8,20
  Cała Polska
  12,07
 • 1,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,63
  Województwo
  3,06
  Kraj
  4,94
 • 2,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Drohiczyn
  2,65
  Województwo
  2,00
  Kraj
  1,78
 • 0,73 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,73
  Podlaskie
  0,58
  Cały kraj
  0,49
 • 3,05 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,05
  Podlaskie
  6,61
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  85%
  woj. podlaskie
  74%
  Polska
  72%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  78%
  woj. podlaskie
  61%
  Cały kraj
  60%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Drohiczyn
  82%
  Województwo
  87%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Drohiczyn
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Drohiczyn
  97%
  Podlaskie
  84%
  Cały kraj
  84%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Drohiczyn
  56%
  Województwo
  54%
  Cały kraj
  52%

Drohiczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Drohiczyna wyniosła w 2016 roku 26,7 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Drohiczyna - 31.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (28.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,5 mln złotych, czyli 16,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Drohiczyna wyniosła w 2016 roku 28,9 mln złotych, co daje 4,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (23.9%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.5%). W budżecie Drohiczyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 273 złotych na mieszkańca (6,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,1 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,6%.
 • Wydatki budżetu w Drohiczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,1 mln

  2,6 tys(100%)

  20,8 mln

  3,0 tys(100%)

  29,2 mln

  4,3 tys(100%)

  25,6 mln

  3,8 tys(100%)

  24,6 mln

  3,7 tys(100%)

  23,6 mln

  3,5 tys(100%)

  24,3 mln

  3,7 tys(100%)

  26,7 mln

  4,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  3,0 tys(35.2%)

  6,6 mln

  3,3 tys(32%)

  6,9 mln

  3,2 tys(23.7%)

  7,1 mln

  3,4 tys(27.8%)

  7,4 mln

  3,5 tys(30%)

  6,6 mln

  3,1 tys(28.1%)

  6,3 mln

  3,0 tys(25.7%)

  8,4 mln

  4,1 tys(31.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  1,3 tys(16.1%)

  2,9 mln

  1,4 tys(14.1%)

  2,8 mln

  1,3 tys(9.7%)

  2,9 mln

  1,3 tys(11.1%)

  3,2 mln

  1,5 tys(13.2%)

  3,1 mln

  1,5 tys(13.3%)

  3,3 mln

  1,6 tys(13.4%)

  7,6 mln

  3,7 tys(28.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  1,6 tys(19.4%)

  2,7 mln

  1,3 tys(13%)

  4,6 mln

  2,1 tys(15.6%)

  3,0 mln

  1,4 tys(11.6%)

  3,1 mln

  1,5 tys(12.7%)

  2,1 mln

  970(8.7%)

  1,9 mln

  909(7.7%)

  3,0 mln

  1,5 tys(11.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  230,8 tys

  113(1.4%)

  184,5 tys

  90,8(0.9%)

  387,1 tys

  181(1.3%)

  253,9 tys

  120(1%)

  340,3 tys

  160(1.4%)

  1,1 mln

  535(4.8%)

  1,1 mln

  547(4.6%)

  1,9 mln

  918(7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  778(9.3%)

  1,5 mln

  759(7.4%)

  1,6 mln

  754(5.5%)

  1,7 mln

  804(6.7%)

  2,2 mln

  1,0 tys(8.8%)

  2,8 mln

  1,3 tys(12%)

  2,0 mln

  975(8.3%)

  1,8 mln

  903(6.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  704,9 tys

  346(4.1%)

  729,2 tys

  359(3.5%)

  1,3 mln

  587(4.3%)

  757,7 tys

  357(3%)

  876,2 tys

  412(3.6%)

  887,1 tys

  419(3.8%)

  968,9 tys

  469(4%)

  1,0 mln

  513(3.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  574(6.8%)

  3,9 mln

  1,9 tys(18.6%)

  4,3 mln

  2,0 tys(14.6%)

  5,0 mln

  2,4 tys(19.7%)

  4,8 mln

  2,2 tys(19.4%)

  897,8 tys

  424(3.8%)

  1,2 mln

  571(4.8%)

  970,8 tys

  478(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  443,9 tys

  218(2.6%)

  658,4 tys

  324(3.2%)

  590,7 tys

  277(2%)

  1,5 mln

  726(6%)

  816,4 tys

  384(3.3%)

  1,4 mln

  658(5.9%)

  988,0 tys

  478(4.1%)

  894,4 tys

  441(3.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  256,4 tys

  126(1.5%)

  263,2 tys

  130(1.3%)

  2,1 mln

  977(7.1%)

  296,3 tys

  140(1.2%)

  305,8 tys

  144(1.2%)

  345,4 tys

  163(1.5%)

  469,3 tys

  227(1.9%)

  371,0 tys

  183(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  104,5 tys

  51,3(0.6%)

  135,9 tys

  66,9(0.7%)

  293,9 tys

  138(1%)

  491,5 tys

  232(1.9%)

  472,6 tys

  222(1.9%)

  368,4 tys

  174(1.6%)

  293,3 tys

  142(1.2%)

  265,6 tys

  131(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  223,9 tys

  110(1.3%)

  248,0 tys

  122(1.2%)

  341,9 tys

  160(1.2%)

  311,0 tys

  147(1.2%)

  317,4 tys

  149(1.3%)

  340,1 tys

  161(1.4%)

  229,4 tys

  111(0.9%)

  247,1 tys

  122(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  68,9 tys

  33,8(0.4%)

  68,5 tys

  33,7(0.3%)

  81,3 tys

  38,1(0.3%)

  71,1 tys

  33,5(0.3%)

  67,4 tys

  31,7(0.3%)

  104,0 tys

  49,1(0.4%)

  105,1 tys

  50,9(0.4%)

  108,4 tys

  53,4(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  13,1 tys

  6,4(0.1%)

  254,5 tys

  125(1.2%)

  3,1 mln

  1,5 tys(10.6%)

  437,7 tys

  206(1.7%)

  28,1 tys

  13,2(0.1%)

  77,2 tys

  36,4(0.3%)

  34,7 tys

  16,8(0.1%)

  39,6 tys

  19,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  36,4 tys

  17,9(0.2%)

  36,7 tys

  18,1(0.2%)

  29,5 tys

  13,8(0.1%)

  581,7 tys

  274(2.3%)

  13,1 tys

  6,2(0.1%)

  28,1 tys

  13,3(0.1%)

  13,8 tys

  6,7(0.1%)

  21,8 tys

  10,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  34,1 tys

  16,7(0.2%)

  48,7 tys

  24,0(0.2%)

  33,9 tys

  15,9(0.1%)

  15,9 tys

  7,5(0.1%)

  28,5 tys

  13,4(0.1%)

  147,9 tys

  69,8(0.6%)

  17,5 tys

  8,5(0.1%)

  11,3 tys

  5,6(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,7 tys

  31,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 mln

  1,2 tys(10.5%)

  3,3 tys

  1,6(0%)

  8,4 tys

  4,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,8 tys

  6,8(0.1%)

  38,3 tys

  18,8(0.2%)

  19,3 tys

  9,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  46,5 tys

  21,9(0.2%)

  53,0 tys

  25,7(0.2%)

  4,9 tys

  2,4(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  31,4 tys

  15,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  26,4 tys

  12,5(0.1%)

  5,1 mln

  2,5 tys(20.8%)

  2,9 tys

  1,4(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  69,7 tys

  34,2(0.4%)

  362,2 tys

  178(1.7%)

  613,5 tys

  287(2.1%)

  1,1 mln

  515(4.3%)

  661,2 tys

  311(2.7%)

  688,7 tys

  325(2.9%)

  371,3 tys

  180(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  145,7 tys

  68,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  51,5 tys

  25,3(0.3%)

  44,5 tys

  21,9(0.2%)

  51,7 tys

  24,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Drohiczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,5 mln

  2,5 tys(100%)

  17,6 mln

  2,6 tys(100%)

  27,6 mln

  4,0 tys(100%)

  23,3 mln

  3,5 tys(100%)

  23,8 mln

  3,6 tys(100%)

  23,6 mln

  3,5 tys(100%)

  25,0 mln

  3,8 tys(100%)

  28,9 mln

  4,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,2 mln

  4,0 tys(49.8%)

  8,4 mln

  4,1 tys(47.7%)

  8,2 mln

  3,8 tys(29.8%)

  8,1 mln

  3,8 tys(34.7%)

  8,5 mln

  4,0 tys(35.7%)

  7,3 mln

  3,4 tys(30.8%)

  7,9 mln

  3,8 tys(31.6%)

  10,5 mln

  5,2 tys(36.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  1,1 tys(14.2%)

  2,5 mln

  1,2 tys(14.3%)

  2,4 mln

  1,1 tys(8.6%)

  2,4 mln

  1,1 tys(10.2%)

  2,7 mln

  1,3 tys(11.5%)

  2,6 mln

  1,2 tys(10.9%)

  2,7 mln

  1,3 tys(10.7%)

  6,9 mln

  3,4 tys(23.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,2 mln

  1,6 tys(19.6%)

  4,0 mln

  2,0 tys(22.6%)

  4,2 mln

  2,0 tys(15.4%)

  4,8 mln

  2,3 tys(20.7%)

  5,5 mln

  2,6 tys(23.2%)

  6,7 mln

  3,1 tys(28.2%)

  6,6 mln

  3,2 tys(26.5%)

  6,5 mln

  3,2 tys(22.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  912,6 tys

  448(5.5%)

  742,5 tys

  366(4.2%)

  1,7 mln

  807(6.2%)

  817,0 tys

  385(3.5%)

  1,3 mln

  617(5.5%)

  904,4 tys

  427(3.8%)

  862,2 tys

  418(3.5%)

  1,3 mln

  621(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  973,9 tys

  478(5.9%)

  604,4 tys

  298(3.4%)

  1,3 mln

  603(4.7%)

  698,8 tys

  329(3%)

  784,1 tys

  369(3.3%)

  805,3 tys

  380(3.4%)

  865,0 tys

  419(3.5%)

  949,5 tys

  468(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  84,8 tys

  41,6(0.5%)

  265,1 tys

  131(1.5%)

  156,0 tys

  73,1(0.6%)

  207,9 tys

  98,0(0.9%)

  208,5 tys

  98,1(0.9%)

  201,2 tys

  95,0(0.9%)

  264,9 tys

  128(1.1%)

  696,1 tys

  343(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  107,9 tys

  52,9(0.7%)

  341,2 tys

  168(1.9%)

  170,2 tys

  79,7(0.6%)

  200,4 tys

  94,5(0.9%)

  257,6 tys

  121(1.1%)

  290,9 tys

  137(1.2%)

  260,5 tys

  126(1%)

  685,9 tys

  338(2.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,3 tys

  8,6(0.1%)

  3,7 mln

  1,8 tys(14.9%)

  613,5 tys

  302(2.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  117,6 tys

  57,7(0.7%)

  36,6 tys

  18,0(0.2%)

  4,4 mln

  2,1 tys(16.1%)

  3,5 mln

  1,6 tys(14.9%)

  2,9 mln

  1,3 tys(12%)

  415,5 tys

  196(1.8%)

  616,2 tys

  298(2.5%)

  531,4 tys

  262(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  133,6 tys

  65,6(0.8%)

  147,5 tys

  72,6(0.8%)

  154,7 tys

  72,5(0.6%)

  153,3 tys

  72,3(0.7%)

  168,9 tys

  79,5(0.7%)

  187,0 tys

  88,3(0.8%)

  137,0 tys

  66,4(0.5%)

  148,1 tys

  73,0(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  138,0 tys

  67,7(0.8%)

  115,5 tys

  56,8(0.7%)

  108,3 tys

  50,7(0.4%)

  139,3 tys

  65,7(0.6%)

  678,1 tys

  319(2.9%)

  880,6 tys

  416(3.7%)

  302,4 tys

  146(1.2%)

  73,4 tys

  36,1(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  32,0 tys

  15,7(0.2%)

  4,3 tys

  2,1(0%)

  1,4 mln

  672(5.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5

  0,0(0%)

  7,0 tys

  3,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,5 tys

  2,7(0%)

  3,3 tys

  1,6(0%)

  3,7 tys

  1,7(0%)

  7,1 tys

  3,4(0%)

  7,6 tys

  3,6(0%)

  5,8 tys

  2,7(0%)

  5,5 tys

  2,7(0%)

  5,4 tys

  2,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,8 tys

  6,8(0.1%)

  38,3 tys

  18,8(0.2%)

  19,3 tys

  9,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  46,5 tys

  21,9(0.2%)

  53,0 tys

  25,7(0.2%)

  4,9 tys

  2,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  11,1 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  311,7 tys

  147(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  156,0 tys

  76,6(0.9%)

  361,8 tys

  178(2.1%)

  613,5 tys

  287(2.2%)

  1,1 mln

  514(4.7%)

  680,2 tys

  320(2.9%)

  1,0 mln

  480(4.3%)

  358,8 tys

  174(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,0 tys

  12,3(0.2%)

  50,0 tys

  24,6(0.3%)

  4,4 tys

  2,1(0%)

  434,1 tys

  205(1.9%)

  25,0 tys

  11,8(0.1%)

  25,0 tys

  11,8(0.1%)

  300,7 tys

  146(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,3 tys

  19,9(0.2%)

  2,3 mln

  1,1 tys(9.9%)

  2,8 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  2,6(0%)

  2,6 mln

  1,2 tys(9.5%)

  507,9 tys

  239(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,3 tys

  16,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Drohiczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 409 mieszkańców Drohiczyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 194 kobiet oraz 215 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 16,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,6% mieszkańców Drohiczyna, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 32,8% podstawowym ukończonym. 5,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Drohiczyna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Drohiczynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,5%) oraz średnie zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (33,1%) oraz zasadnicze zawodowe (23,1%).

  11,2% mieszkańców Drohiczyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,4% wśród dziewczynek i 10,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 514 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 22,7% ludności (22,7% wśród dziewczynek i 22,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 485,26.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 9,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 462,50.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 23,0% mieszkańców (23,7% wśród dziewczyn i 22,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,3% mieszkańców Drohiczyna w wieku potencjalnej nauki (29,4% kobiet i 34,9% mężczyzn).

 • 10,5% Wykształcenie wyższe
 • Drohiczyn
  10,5%
  Województwo
  17,5%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,0%
  Podlaskie
  32,9%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Drohiczyn
  2,2%
  Podlaskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,7%
  Województwo
  12,0%
  Kraj
  12,4%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,1%
  Podlaskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  17,6%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Polska
  22,9%
 • 12,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Drohiczyn
  5,9%
  Województwo
  5,9%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 32,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  32,8%
  Województwo
  23,3%
  Kraj
  19,3%
 • 32,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 33,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 5,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  5,3%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Kraj
  1,4%
 • 6,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1514 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 514,0
  Podlaskie
  789,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,00
  Podlaskie
  1,10
  Kraj
  1,01
 •  
 • Szkoły podstawowe w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 485,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  485,26
  Województwo
  94,06
  Cała Polska
  96,62
 • 472,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  472,63
  Województwo
  90,89
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drohiczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drohiczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  woj. podlaskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Drohiczynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drohiczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Drohiczynie (im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)
  Publiczna
  85 655-70-25
  85 655-70-25
  ul. Warszawska 51
  17-312 Drohiczyn
  12271-
 • Szkoły gimnazjalne w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 462,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  462,50
  woj. podlaskie
  95,74
  Cały kraj
  100,01
 • 444,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Drohiczyn
  444,64
  Województwo
  89,67
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Drohiczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Drohiczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  22,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Drohiczynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drohiczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Drohiczynie (im. Jana Pawła II)
  Publiczne
  85 655-70-25
  85 655-70-25
  ul. Warszawska 51
  17-312 Drohiczyn
  7192-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Drohiczynie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Drohiczyn
  19,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 19 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 19
 • 19 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 19
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Drohiczynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drohiczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Drohiczynie (Józef Ignacy Kraszewski)
  Publiczne
  85 655-70-25
  85 655-70-25
  ul. Warszawska 51
  17-312 Drohiczyn
  6115-
 • Edukacyjne grupy wieku w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 11,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 10,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Drohiczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Drohiczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Drohiczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Drohiczynie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Drohiczynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Drohiczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Drohiczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 168 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 108 (uczestnicy: 27 429)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 1 075)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 204)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 11 135)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 474)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 37 (uczestnicy: 12 869)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 492)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 264)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 142)
  • inne: 8 (uczestnicy: 574)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 132)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 9)
  • taneczne: 3 (członkowie: 52)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 13)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 25)
  • inne: 1 (członkowie: 23)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 109)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 38)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 34)
  • taneczne: 2 (członkowie: 18)
  • inne: 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Drohiczynie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 7 621 zwiedzających, co daje 37 672 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Drohiczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 44 098 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 0 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 40 383 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Drohiczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Drohiczyna znajduje się 22 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Drohiczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Drohiczyn, st.2 ze średniowieczadnia 1966-10-20, wykaz dokumentów: 214/32A z 1966-10-20; C-26 z 2004-02-10
  • Osada Drohiczyn, st.1 ze średniowieczadnia 1970-11-30, wykaz dokumentów: 134/A z 1970-11-30; C-25 z 2004-02-06
  • Grób kurhan Drohiczyn, st.17 ze średniowieczadnia 1978-12-27, wykaz dokumentów: 236/A z 1978-12-27
  • Osada Drohiczyn, st.3 ze średniowieczadnia 1995-09-26, wykaz dokumentów: 274/A z 1995-09-26; C-27 z 2004-02-10
  • Miasto z 1061 r.dnia 1957-01-07, wykaz dokumentów: 79 z 1957-01-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 23)dnia 1966-10-14, wykaz dokumentów: 278 z 1966-10-14; brak numeru z 2016-12-22
  • Dzwonnica z 1778 r. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 268 z 1966-11-10
  • Kościół z XVIII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 268 z 1966-11-10; 270 z 1966-11-10
  • Klasztor z 2. poł. XVII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 269 z 1966-11-10
  • Zespół - klasztor z 1613 - 1617 (ul. Benedyktyńska 6)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: Kl-III-1/272/66 z 1966-11-10; A-40 z 2003-08-28; A-425 z 2012-06-06
  • Kościół z 1744 r. (ul. Benedyktyńska 6)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: Kl-III-1/272/66 z 1966-11-10; A-425 z 2012-06-06
  • Klasztor z XVII w.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: 273 z 1966-11-11
  • Klasztor z 1661 - 1710 (ul. Kościelna 10)dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/276/66 z 1966-11-11
  • Seminarium duchowne z 1747 r. (ul. Kościelna 10)dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/277/66 z 1966-11-11
  • Dzwonnica z 1885 - 1887dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/279/66 z 1966-11-11
  • Kościół z 1709 r.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl.-III-1/271/66 z 1966-11-11
  • Cerkiew z 1792 r.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl.III.1/280/66 z 1966-11-11; A-41 z 2003-08-28
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A)dnia 1966-11-14, wykaz dokumentów: 276 z 1966-11-14
  • Wartownia z XVIII w.dnia 1966-11-14, wykaz dokumentów: 277 z 1966-11-14
  • Kapliczka z 1. poł. XIX w.dnia 1966-11-25, wykaz dokumentów: 299 z 1966-11-25
  • Cmentarz żydowski z XVI w.dnia 2004-11-18, wykaz dokumentów: A-121 z 2004-11-18
  • Klasztor z poł. XVIII w. (ul. Benedyktyńska 6)dnia 2012-06-06, wykaz dokumentów: A-425 z 2012-06-06
 • Formy ochrony przyrody w Drohiczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Drohiczyna znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Drohiczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Bugu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi wraz z obszarami chronionymi z sąsiednich województw i Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu element całościowej ochrony doliny Bugu. Tereny przyległe do rzeki Bug charakteryzują sie stosunkowo dużą powierzchnią zajętą przez naturalne zbiorowiska leśne łąkowe i wodne. Fauna jest bogata i interesująca z wieloma gatunkami chronionymi i rzadkimi w skali kraju. Łączna pow. Obszaru wynosi 30.162 ha., Data ustanowienia: 1986-01-01, Powierzchnia: 30162.0 ha
  • Dolina Dolnego Bugu - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 74309.92 ha
  • Ostoja Nadbużańska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 46036.74 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedynczy głaz, Data ustanowienia: 1971-06-16

Drohiczyn - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Drohiczynie znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siemiatyckiego.

  Powiat siemiatycki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Drohiczynie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 235,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Drohiczyn
  235,6 km
  Podlaskie
  256,3 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 7,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  7,7 km
  woj. podlaskie
  4,4 km
  Polska
  3,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Drohiczyn przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 62droga krajowa nr 62(Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Drohiczynie istnieje 59 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Jagiellończyka

  ul. Benedyktyńska

  ul. Bohaterów Września

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Ciechanowiecka

  ul. Daniela Romanowicza

  ul. Farna

  ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hołdu Pruskiego

  ul. Jana Krzysztofa Kluka

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana z Drohiczyna

  al. Jaćwieży

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztanowa

  Kolonia

  ul. Kotlarska

  ul. Kościelna

  ul. Kramczewska

  ul. Litewska

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mazowiecka

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Monterska

  ul. Nadbużańska

  ul. Nieznanego Żołnierza

  ul. Olimpijska

  ul. Piastowska

  ul. Podlaska

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Prosta

  ul. Ratuszowa

  ul. Samuela Różyckiego

  ul. Sokołowska

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Batorego

  ul. Słoneczna

  pl. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Warszawska

  ul. Wielkiego Księcia Witolda

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zamkowa

  ul. Zdrojowa

  ul. Zygmunta Szmita

  ul. ks. bp. Władysława Jędruszuka

  ul. ks. bp. Zygmunta Łozińskiego

  ul. Świętojańska