Drohiczyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Drohiczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Drohiczyn to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu siemiatyckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Drohiczyn.
 • 1 771 Liczba mieszkańców
 • 15,7 km² Powierzchnia
 • 112,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XI wiek Data założenia
 • 1498 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BSI Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Jerzy Borzym Burmistrz miasta
Drohiczyn na mapie
Identyfikatory
 • 22.658652.4003 Współrzędne GPS
 • 2010024 TERYT (TERC)
 • 0922998 SIMC
Herb miasta Drohiczyn
Drohiczyn herb

Jak Drohiczyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Drohiczyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Drohiczyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Drohiczyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
7Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
11Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
13Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
13Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
32Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
36Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
60Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
61Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
77Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
135Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
142Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
150Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
154Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
214Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
230Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
232Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
236Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
317Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
341Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego

Drohiczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
17-312Poczta Drohiczyn, ul. Ciechanowiecka 2

Drohiczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Drohiczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Siemiatyczach (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ogrodowa 5
17-300 Siemiatycze
Urząd Miejski w Drohiczynie
(85) 656-52-60
(85) 655-70-80
ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn

Drohiczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Drohiczyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 771, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 15,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,5 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Drohiczyna zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,6% mieszkańców Drohiczyna jest stanu wolnego, 52,6% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Drohiczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,75 na 1000 mieszkańców Drohiczyna. W 2022 roku urodziło się 6 dzieci, w tym 16,7% dziewczynek i 83,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 391 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,40 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 50,7% zgonów w Drohiczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,6% zgonów w Drohiczynie były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Drohiczyna przypada 11.07 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 9 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 15 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Drohiczyna -6. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,8% mieszkańców Drohiczyna jest w wieku produkcyjnym, 12,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 29,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 771 Liczba mieszkańców
 • 916 Kobiety
 • 855 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Drohiczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Drohiczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Drohiczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Drohiczyn
  46,5 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 48,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 44,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Drohiczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Drohiczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Drohiczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Drohiczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,6% Kawalerowie/Panny
 • Drohiczyn
  29,8%
  Województwo
  28,6%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 37,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,6%
  Województwo
  54,2%
  Cały kraj
  54,0%
 • 51,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,3%
  Podlaskie
  9,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 18,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,3%
  Podlaskie
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Drohiczyn
  0,0%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Drohiczynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,9
  Podlaskie
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,8
  Podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Drohiczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Drohiczyn
  -7,8
  Podlaskie
  -3,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Drohiczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Drohiczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Drohiczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Drohiczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 Urodzenia żywe
 • 1 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 16,7%
  83,3%
 • 3,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,3
  Podlaskie
  8,0
  Polska
  8,1
 • 29,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  29,2
  woj. podlaskie
  35,9
  Cała Polska
  35,1
 • 1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 1
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 391 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 372 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 407 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 391 g
  Podlaskie
  3 431 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 26 Waga 4000g - 4499g
 • 26
 • 81 Waga 3500g - 3999g
 • 81
 • 86 Waga 3000g - 3499g
 • 86
 • 40 Waga 2500g - 2999g
 • 40
 • 5 Waga 2000g - 2499g
 • 5
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,08
  woj. podlaskie
  1,27
  Cała Polska
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,52
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,40 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,40
  woj. podlaskie
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Drohiczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • Drohiczyn
  11,1
  woj. podlaskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 247,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  247,8
  Podlaskie
  147,1
  Cała Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Podlaskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,8
  woj. podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie siemiatyckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  50,7%
  Podlaskie
  45,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 18,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Drohiczyn
  18,6%
  Podlaskie
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,0%
  Województwo
  7,2%
  Cały kraj
  6,7%
 • 18 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  14,6
  Cały kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,6
  Cała Polska
  70,6
 • 275,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Drohiczyn
  275,7
  Województwo
  257,1
  Cały kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  232,8
  Cała Polska
  253,9
 • 749,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 895,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 597,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  749,8
  Podlaskie
  529,3
  Cały kraj
  426,2
 • 86,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  86,5
  Podlaskie
  52,4
  Polska
  62,9
 • 28,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Drohiczyn
  28,4
  woj. podlaskie
  31,3
  Cały kraj
  33,8
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,7
  Podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  Podlaskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Drohiczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Drohiczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Drohiczynie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,68 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Drohiczynie to 786 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 440 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Drohiczynie to 4,00 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Drohiczynie to 76,30 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,17% mieszkań posiada łazienkę, 64,76% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,51% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siemiatyckiego.

  Powiat siemiatycki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 786 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 440,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  440,10
  Województwo
  411,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 91,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  91,00 m2
  Podlaskie
  78,20 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 40,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Drohiczyn
  40,00 m2
  Podlaskie
  32,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,71
  Podlaskie
  4,04
  Polska
  3,83
 • 2,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,27
  Województwo
  2,43
  Cała Polska
  2,42
 • 0,48 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Drohiczyn
  0,48
  Podlaskie
  0,60
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,68 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,68
  woj. podlaskie
  5,72
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Drohiczyn
  4,00
  Podlaskie
  4,14
  Kraj
  3,89
 • 6,72 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Drohiczyn
  6,72
  Województwo
  23,68
  Cała Polska
  24,56
 • 229 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 76,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  76,3 m2
  Województwo
  98,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,13 m2
  Podlaskie
  0,56 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,18%
  Województwo
  97,54%
  Kraj
  97,75%
 • 92,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,11%
  woj. podlaskie
  92,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 88,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Drohiczyn
  88,17%
  Podlaskie
  90,71%
  Cały kraj
  93,75%
 • 64,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Drohiczyn
  64,76%
  woj. podlaskie
  83,62%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,51%
  woj. podlaskie
  33,39%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Drohiczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Drohiczynie na 1000 mieszkańców pracuje 120osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 72,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 27,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Drohiczynie wynosiło w 2023 roku 6,3% (6,3% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drohiczynie wynosiło 5 439,21 PLN, co odpowiada 81.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Drohiczyna 55 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 10 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -45.

  43,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Drohiczyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,4% w przemyśle i budownictwie, a 12,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 120 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Drohiczyn
  120,0
  Podlaskie
  209,0
  Kraj
  259,0
 • 6,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,8% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,3%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Drohiczynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Drohiczynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Drohiczynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 834 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Drohiczyn
  5 439 PLN
  woj. podlaskie
  6 013 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Drohiczynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 55 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 10 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -45 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,18 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 43,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,4% Przemysł i budownictwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,4% Pozostałe
 • 34,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Drohiczynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 219 Pracujący ogółem
 • 159 Kobiety
 • 60 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Drohiczynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,8% W wieku produkcyjnym
 • 50,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 29,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 37,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Drohiczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  73,0
  Podlaskie
  66,2
  Polska
  69,0
 • 50,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  50,8
  Województwo
  37,0
  Polska
  38,2
 • 229,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  229,2
  woj. podlaskie
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 55,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 57,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 43,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Drohiczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Drohiczynie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 173 podmioty gospodarki narodowej, z czego 121 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (20) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (7) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (14) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Drohiczynie najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (166) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,6% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,4% (56) podmiotów, a 63,0% (109) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Drohiczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (33.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 173 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56 Przemysł i budownictwo
 • 109 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane w Drohiczynie w 2023 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Drohiczynie w 2023 roku
 • 121 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 166 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 166
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 173 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 173
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 121 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 41 Budownictwo
 • 41
 • 18 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 18
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 8 Przetwórstwo przemysłowe
 • 8
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Drohiczynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 30 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Drohiczynie wynosi 89,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Drohiczyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,34 (wykrywalność 88%) oraz o charakterze gospodarczym - 3,99 (wykrywalność 80%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,68 (61%), drogowe - 2,95 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Drohiczyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 30
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 16,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Drohiczyn
  16,71
  Województwo
  19,92
  Cała Polska
  22,81
 • 8,34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,34
  Województwo
  8,92
  Kraj
  12,98
 • 3,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Drohiczyn
  3,99
  Województwo
  7,89
  Kraj
  6,99
 • 2,95 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,95
  Podlaskie
  2,21
  Cały kraj
  1,82
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,51
  Podlaskie
  0,46
  Kraj
  0,35
 • 3,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,68
  woj. podlaskie
  6,92
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  89%
  woj. podlaskie
  81%
  Cały kraj
  71%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Drohiczyn
  89%
  Województwo
  74%
  Polska
  63%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Drohiczyn
  80%
  woj. podlaskie
  82%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Drohiczyn
  100%
  Podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Drohiczyn
  95%
  Województwo
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Drohiczyn
  61%
  Województwo
  53%
  Cała Polska
  51%

Drohiczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Drohiczyna wyniosła w 2022 roku 48,4 mln złotych, co daje 8,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Drohiczyna - 20.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,3 mln złotych, czyli 21,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Drohiczyna wyniosła w 2022 roku 46,5 mln złotych, co daje 8,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.8%). W budżecie Drohiczyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 897 złotych na mieszkańca (11,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,6 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,9%.
 • Wydatki budżetu w Drohiczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,3 mln

  3,7 tys(100%)

  26,7 mln

  4,1 tys(100%)

  30,6 mln

  4,8 tys(100%)

  32,4 mln

  5,1 tys(100%)

  31,5 mln

  5,0 tys(100%)

  31,2 mln

  5,2 tys(100%)

  41,0 mln

  6,9 tys(100%)

  48,4 mln

  8,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,3 mln

  3,0 tys(25.7%)

  8,4 mln

  4,1 tys(31.4%)

  8,0 mln

  4,0 tys(26.1%)

  8,0 mln

  4,0 tys(24.6%)

  7,8 mln

  4,0 tys(24.9%)

  7,6 mln

  3,9 tys(24.4%)

  8,3 mln

  4,4 tys(20.2%)

  9,8 mln

  5,5 tys(20.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  571(4.8%)

  970,8 tys

  478(3.6%)

  848,6 tys

  422(2.8%)

  924,8 tys

  465(2.9%)

  2,5 mln

  1,3 tys(7.9%)

  3,4 mln

  1,8 tys(11%)

  7,4 mln

  3,9 tys(18.1%)

  6,3 mln

  3,5 tys(13%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  1,6 tys(13.4%)

  7,6 mln

  3,7 tys(28.4%)

  2,4 mln

  1,2 tys(7.8%)

  2,5 mln

  1,2 tys(7.7%)

  3,0 mln

  1,5 tys(9.5%)

  3,7 mln

  1,9 tys(12%)

  3,6 mln

  1,9 tys(8.9%)

  5,0 mln

  2,8 tys(10.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  371,3 tys

  180(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116,2 tys

  58,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 mln

  2,4 tys(8.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  547(4.6%)

  1,9 mln

  918(7%)

  1,9 mln

  938(6.2%)

  2,1 mln

  1,0 tys(6.3%)

  474,6 tys

  242(1.5%)

  378,0 tys

  196(1.2%)

  450,3 tys

  237(1.1%)

  3,4 mln

  1,9 tys(7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  975(8.3%)

  1,8 mln

  903(6.9%)

  1,9 mln

  927(6.1%)

  2,1 mln

  1,1 tys(6.5%)

  2,3 mln

  1,2 tys(7.3%)

  2,4 mln

  1,2 tys(7.6%)

  2,7 mln

  1,4 tys(6.7%)

  3,2 mln

  1,8 tys(6.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,3 tys

  1,6(0%)

  8,4 tys

  4,1(0%)

  95,6 tys

  47,5(0.3%)

  3,0 mln

  1,5 tys(9.1%)

  2,4 mln

  1,2 tys(7.8%)

  23,5 tys

  12,2(0.1%)

  3,9 tys

  2,1(0%)

  3,1 mln

  1,7 tys(6.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  988,0 tys

  478(4.1%)

  894,4 tys

  441(3.4%)

  963,8 tys

  479(3.2%)

  1,1 mln

  542(3.3%)

  1,1 mln

  573(3.6%)

  2,6 mln

  1,4 tys(8.4%)

  2,5 mln

  1,3 tys(6.1%)

  3,0 mln

  1,7 tys(6.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  968,9 tys

  469(4%)

  1,0 mln

  513(3.9%)

  1,7 mln

  825(5.4%)

  2,0 mln

  986(6%)

  2,6 mln

  1,3 tys(8.3%)

  1,5 mln

  772(4.8%)

  2,0 mln

  1,1 tys(4.9%)

  1,6 mln

  898(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  909(7.7%)

  3,0 mln

  1,5 tys(11.4%)

  5,8 mln

  2,9 tys(19%)

  3,5 mln

  1,7 tys(10.7%)

  1,5 mln

  749(4.7%)

  1,1 mln

  589(3.7%)

  5,0 mln

  2,6 tys(12.2%)

  1,1 mln

  597(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  469,3 tys

  227(1.9%)

  371,0 tys

  183(1.4%)

  350,5 tys

  174(1.1%)

  387,7 tys

  195(1.2%)

  343,7 tys

  175(1.1%)

  363,2 tys

  188(1.2%)

  520,2 tys

  273(1.3%)

  1,1 mln

  595(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  293,3 tys

  142(1.2%)

  265,6 tys

  131(1%)

  235,4 tys

  117(0.8%)

  239,7 tys

  121(0.7%)

  273,7 tys

  139(0.9%)

  172,4 tys

  89,3(0.6%)

  155,1 tys

  81,5(0.4%)

  584,9 tys

  327(1.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  834

  0,4(0%)

  125,7 tys

  66,0(0.3%)

  274,1 tys

  153(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  105,1 tys

  50,9(0.4%)

  108,4 tys

  53,4(0.4%)

  91,0 tys

  45,2(0.3%)

  89,0 tys

  44,8(0.3%)

  89,4 tys

  45,5(0.3%)

  100,4 tys

  52,0(0.3%)

  131,3 tys

  69,0(0.3%)

  208,7 tys

  117(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  229,4 tys

  111(0.9%)

  247,1 tys

  122(0.9%)

  230,4 tys

  115(0.8%)

  240,4 tys

  121(0.7%)

  247,1 tys

  126(0.8%)

  191,9 tys

  99,3(0.6%)

  182,2 tys

  95,7(0.4%)

  101,6 tys

  56,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  17,5 tys

  8,5(0.1%)

  11,3 tys

  5,6(0%)

  37,9 tys

  18,8(0.1%)

  10,0 tys

  5,1(0%)

  16,8 tys

  8,6(0.1%)

  35,4 tys

  18,3(0.1%)

  12,3 tys

  6,5(0%)

  53,7 tys

  30,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  34,7 tys

  16,8(0.1%)

  39,6 tys

  19,5(0.1%)

  30,0 tys

  14,9(0.1%)

  164,0 tys

  82,5(0.5%)

  44,4 tys

  22,6(0.1%)

  19,5 tys

  10,1(0.1%)

  60,0 tys

  31,5(0.1%)

  46,6 tys

  26,1(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  5,1 mln

  2,5 tys(20.8%)

  2,9 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,8 tys

  22,8(0.1%)

  94,0 tys

  48,7(0.3%)

  81,6 tys

  42,9(0.2%)

  20,4 tys

  11,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  13,8 tys

  6,7(0.1%)

  21,8 tys

  10,7(0.1%)

  6,8 tys

  3,4(0%)

  30,2 tys

  15,2(0.1%)

  168,7 tys

  85,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  6,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  53,0 tys

  25,7(0.2%)

  4,9 tys

  2,4(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  86,9 tys

  43,7(0.3%)

  54,1 tys

  27,5(0.2%)

  49,4 tys

  25,6(0.2%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Drohiczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,0 mln

  3,8 tys(100%)

  28,9 mln

  4,4 tys(100%)

  29,9 mln

  4,6 tys(100%)

  31,2 mln

  4,9 tys(100%)

  34,8 mln

  5,6 tys(100%)

  35,2 mln

  5,9 tys(100%)

  46,3 mln

  7,8 tys(100%)

  46,5 mln

  8,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,9 mln

  3,8 tys(31.6%)

  10,5 mln

  5,2 tys(36.4%)

  9,3 mln

  4,6 tys(31.1%)

  9,8 mln

  4,9 tys(31.3%)

  9,9 mln

  5,0 tys(28.4%)

  11,5 mln

  6,0 tys(32.8%)

  14,3 mln

  7,5 tys(30.8%)

  12,1 mln

  6,8 tys(26.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,6 mln

  3,2 tys(26.5%)

  6,5 mln

  3,2 tys(22.5%)

  6,7 mln

  3,3 tys(22.4%)

  6,9 mln

  3,5 tys(22%)

  6,8 mln

  3,5 tys(19.5%)

  7,1 mln

  3,6 tys(20.1%)

  7,4 mln

  3,9 tys(15.9%)

  10,1 mln

  5,7 tys(21.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  616,2 tys

  298(2.5%)

  531,4 tys

  262(1.8%)

  428,7 tys

  213(1.4%)

  434,4 tys

  219(1.4%)

  1,2 mln

  605(3.4%)

  1,5 mln

  796(4.4%)

  4,6 mln

  2,4 tys(9.9%)

  6,4 mln

  3,6 tys(13.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  358,8 tys

  174(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116,2 tys

  58,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 mln

  2,5 tys(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  1,3 tys(10.7%)

  6,9 mln

  3,4 tys(23.9%)

  1,8 mln

  874(5.9%)

  1,8 mln

  921(5.9%)

  2,5 mln

  1,3 tys(7.2%)

  2,3 mln

  1,2 tys(6.6%)

  2,5 mln

  1,3 tys(5.4%)

  3,2 mln

  1,8 tys(6.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  865,0 tys

  419(3.5%)

  949,5 tys

  468(3.3%)

  973,9 tys

  484(3.3%)

  1,4 mln

  681(4.3%)

  2,6 mln

  1,3 tys(7.5%)

  1,4 mln

  723(4%)

  1,8 mln

  957(3.9%)

  1,6 mln

  914(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  260,5 tys

  126(1%)

  685,9 tys

  338(2.4%)

  530,3 tys

  264(1.8%)

  607,1 tys

  306(1.9%)

  441,6 tys

  225(1.3%)

  439,0 tys

  227(1.2%)

  474,4 tys

  249(1%)

  792,0 tys

  443(1.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,8 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  883(5.6%)

  2,2 mln

  1,1 tys(6.4%)

  73,1 tys

  37,8(0.2%)

  2,3 mln

  1,2 tys(4.9%)

  732,5 tys

  410(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  37,5

  0,0(0%)

  7,0 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,4 tys

  32,9(0.2%)

  2,5 tys

  1,2(0%)

  5,7 tys

  2,9(0%)

  9,4 tys

  4,9(0%)

  590,7 tys

  331(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  264,9 tys

  128(1.1%)

  696,1 tys

  343(2.4%)

  1,1 mln

  543(3.7%)

  610,7 tys

  307(2%)

  477,5 tys

  243(1.4%)

  373,6 tys

  193(1.1%)

  3,3 mln

  1,7 tys(7.1%)

  564,2 tys

  316(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  862,2 tys

  418(3.5%)

  1,3 mln

  621(4.4%)

  2,8 mln

  1,4 tys(9.3%)

  1,4 mln

  691(4.4%)

  640,9 tys

  326(1.8%)

  1,7 mln

  895(4.9%)

  1,9 mln

  1,0 tys(4.1%)

  500,0 tys

  280(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  302,4 tys

  146(1.2%)

  73,4 tys

  36,1(0.3%)

  75,7 tys

  37,6(0.3%)

  67,0 tys

  33,7(0.2%)

  75,5 tys

  38,4(0.2%)

  105,0 tys

  54,4(0.3%)

  82,2 tys

  43,2(0.2%)

  265,4 tys

  149(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  137,0 tys

  66,4(0.5%)

  148,1 tys

  73,0(0.5%)

  129,6 tys

  64,5(0.4%)

  140,1 tys

  70,5(0.4%)

  164,7 tys

  83,8(0.5%)

  110,6 tys

  57,2(0.3%)

  106,2 tys

  55,8(0.2%)

  91,1 tys

  51,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  300,7 tys

  146(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,4 tys

  35,5(0.2%)

  1,1 mln

  560(3.2%)

  1,3 mln

  667(3.7%)

  12,8 tys

  6,7(0%)

  62,1 tys

  34,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  33,3 tys

  16,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,3 tys

  40,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  6,1(0%)

  13,7 tys

  7,2(0%)

  12,6 tys

  7,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  6,4(0%)

  76,4 tys

  38,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  3,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  3,7 mln

  1,8 tys(14.9%)

  613,5 tys

  302(2.1%)

  13,7 tys

  6,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  5,0(0%)

  2,4 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  53,0 tys

  25,7(0.2%)

  4,9 tys

  2,4(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  86,9 tys

  43,7(0.3%)

  54,1 tys

  27,5(0.2%)

  49,4 tys

  25,6(0.1%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,9 tys

  17,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,5 tys

  2,7(0%)

  5,4 tys

  2,7(0%)

  3,4 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Drohiczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 347 mieszkańców Drohiczyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 168 kobiet oraz 178 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,3% mieszkańców Drohiczyna, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 22,2% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Drohiczyna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Drohiczynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,2%) oraz średnie zawodowe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,0%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  12,7% mieszkańców Drohiczyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,6% wśród dziewczynek i 12,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 553 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2022 w Drohiczynie placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 427 uczniów (191 kobiet oraz 236 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Drohiczynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 279 uczniów (138 kobiet oraz 141 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,2% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 22,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 406,67.

  W Drohiczynie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 130 uczniów (81 kobiet oraz 49 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 65 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Drohiczynie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 108 uczniów (60 kobiet oraz 48 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 29 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (18,9% wśród dziewczyn i 16,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,4% mieszkańców Drohiczyna w wieku potencjalnej nauki (30,8% kobiet i 32,0% mężczyzn).

 • 16,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,7%
  Podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Drohiczyn
  35,1%
  Podlaskie
  36,5%
  Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,2%
  Podlaskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,5%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Polska
  20,0%
 • 21,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Drohiczyn
  19,3%
  Województwo
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  22,2%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 22,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 4,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1553 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 553,0
  Podlaskie
  915,0
  Kraj
  927,0
 •  
 •  
 • 0,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Drohiczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 427 Uczniowie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie)
 • 236 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,7%
  55,3%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,1
  Województwo
  16,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 19,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 406,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  406,67
  Województwo
  92,82
  Polska
  95,96
 • 401,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  401,90
  woj. podlaskie
  91,85
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drohiczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drohiczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Drohiczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drohiczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Drohiczynie (im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)
  Publiczna
  85 655-70-25
  85 655-70-25
  ul. Warszawska 51
  17-312 Drohiczyn
  12271-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Drohiczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 130 Uczniowie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,3%
  37,7%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  26,0
  woj. podlaskie
  25,4
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 0,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Drohiczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drohiczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Drohiczynie (Józef Ignacy Kraszewski)
  Publiczne
  85 655-70-25
  85 655-70-25
  ul. Warszawska 51
  17-312 Drohiczyn
  6115-
 • Edukacyjne grupy wieku w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 12,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Drohiczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Drohiczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Drohiczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Drohiczynie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Drohiczynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Drohiczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Drohiczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 168 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 66 (uczestnicy: 14 994)
  • seanse filmowe: 15 (uczestnicy: 1 098)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 1 050)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 80)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 9 800)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 86)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 430)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 50)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 81)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 8)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 31)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 42)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Drohiczynie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 121 zwiedzających, co daje 28 356 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Drohiczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 48 494 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 40 383 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Drohiczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Drohiczyna znajduje się 22 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Drohiczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Drohiczyn, st.2 ze średniowieczadnia 1966-10-20, wykaz dokumentów: 214/32A z 1966-10-20; C-26 z 2004-02-10
  • Osada Drohiczyn, st.1 ze średniowieczadnia 1970-11-30, wykaz dokumentów: 134/A z 1970-11-30; C-25 z 2004-02-06
  • Grób kurhan Drohiczyn, st.17 ze średniowieczadnia 1978-12-27, wykaz dokumentów: 236/A z 1978-12-27
  • Osada Drohiczyn, st.3 ze średniowieczadnia 1995-09-26, wykaz dokumentów: 274/A z 1995-09-26; C-27 z 2004-02-10
  • Miasto z 1061 r.dnia 1957-01-07, wykaz dokumentów: 79 z 1957-01-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 23)dnia 1966-10-14, wykaz dokumentów: 278 z 1966-10-14; brak numeru z 2016-12-22
  • Dzwonnica z 1778 r. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 268 z 1966-11-10
  • Kościół z XVIII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 268 z 1966-11-10; 270 z 1966-11-10
  • Klasztor z 2. poł. XVII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 269 z 1966-11-10
  • Zespół - klasztor z 1613 - 1617 (ul. Benedyktyńska 6)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: Kl-III-1/272/66 z 1966-11-10; A-40 z 2003-08-28; A-425 z 2012-06-06
  • Kościół z 1744 r. (ul. Benedyktyńska 6)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: Kl-III-1/272/66 z 1966-11-10; A-425 z 2012-06-06
  • Klasztor z XVII w.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: 273 z 1966-11-11
  • Klasztor z 1661 - 1710 (ul. Kościelna 10)dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/276/66 z 1966-11-11
  • Seminarium duchowne z 1747 r. (ul. Kościelna 10)dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/277/66 z 1966-11-11
  • Dzwonnica z 1885 - 1887dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/279/66 z 1966-11-11
  • Kościół z 1709 r.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl.-III-1/271/66 z 1966-11-11
  • Cerkiew z 1792 r.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl.III.1/280/66 z 1966-11-11; A-41 z 2003-08-28
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A)dnia 1966-11-14, wykaz dokumentów: 276 z 1966-11-14
  • Wartownia z XVIII w.dnia 1966-11-14, wykaz dokumentów: 277 z 1966-11-14
  • Kapliczka z 1. poł. XIX w.dnia 1966-11-25, wykaz dokumentów: 299 z 1966-11-25
  • Cmentarz żydowski z XVI w.dnia 2004-11-18, wykaz dokumentów: A-121 z 2004-11-18
  • Klasztor z poł. XVIII w. (ul. Benedyktyńska 6)dnia 2012-06-06, wykaz dokumentów: A-425 z 2012-06-06
 • Formy ochrony przyrody w Drohiczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Drohiczyna znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Drohiczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Bugu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi wraz z obszarami chronionymi z sąsiednich województw i Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu element całościowej ochrony doliny Bugu. Tereny przyległe do rzeki Bug charakteryzują sie stosunkowo dużą powierzchnią zajętą przez naturalne zbiorowiska leśne łąkowe i wodne. Fauna jest bogata i interesująca z wieloma gatunkami chronionymi i rzadkimi w skali kraju. Łączna pow. Obszaru wynosi 30.162 ha., Data ustanowienia: 1986-01-01, Powierzchnia: 30162.0 ha
  • Dolina Dolnego Bugu - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 74309.92 ha
  • Ostoja Nadbużańska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 46036.74 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedynczy głaz, Data ustanowienia: 1971-06-16

Drohiczyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 13 wypadków drogowych w Drohiczynie odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 727,9 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 280,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Drohiczynie znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siemiatyckiego.

  Powiat siemiatycki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Drohiczynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 10 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Drohiczynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 727,88 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Drohiczyn
  727,9
  Województwo
  733,0
  Cała Polska
  1 100,9
 • 279,96 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  280,0
  Województwo
  129,1
  Kraj
  104,4
 • 559,91 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Drohiczyn
  559,9
  Województwo
  870,2
  Cały kraj
  1 327,3
 • 38,46 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Drohiczyn
  38,5
  Podlaskie
  17,6
  Cała Polska
  9,5
 • 76,92 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  76,9
  woj. podlaskie
  118,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Drohiczynie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 250,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  250,1 km
  Podlaskie
  409,4 km
  Polska
  633,6 km
 • 9,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  9,0 km
  Podlaskie
  7,2 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Drohiczyn przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 62droga krajowa nr 62(Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Drohiczynie istnieje 59 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Jagiellończyka

  ul. Benedyktyńska

  ul. Bohaterów Września

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Ciechanowiecka

  ul. Daniela Romanowicza

  ul. Farna

  ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hołdu Pruskiego

  ul. Jana Krzysztofa Kluka

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana z Drohiczyna

  al. Jaćwieży

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztanowa

  Kolonia

  ul. Kotlarska

  ul. Kościelna

  ul. Kramczewska

  ul. Litewska

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mazowiecka

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Monterska

  ul. Nadbużańska

  ul. Nieznanego Żołnierza

  ul. Olimpijska

  ul. Piastowska

  ul. Podlaska

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Prosta

  ul. Ratuszowa

  ul. Samuela Różyckiego

  ul. Sokołowska

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Batorego

  ul. Słoneczna

  pl. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Warszawska

  ul. Wielkiego Księcia Witolda

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zamkowa

  ul. Zdrojowa

  ul. Zygmunta Szmita

  ul. ks. bp. Władysława Jędruszuka

  ul. ks. bp. Zygmunta Łozińskiego

  ul. Świętojańska