Drohiczyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Drohiczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Drohiczyn to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu siemiatyckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Drohiczyn.
 • 1 904 Liczba mieszkańców
 • 15,7 km² Powierzchnia
 • 121,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XI wiek Data założenia
 • 1498 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BSI Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Jerzy Borzym Burmistrz miasta
Drohiczyn na mapie
Identyfikatory
 • 22.658652.4003 Współrzędne GPS
 • 2010024 TERYT (TERC)
 • 0922998 SIMC
Herb miasta Drohiczyn
Drohiczyn herb

Jak Drohiczyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Drohiczyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Drohiczyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Drohiczyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
7Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
11Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
12Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
18Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
34Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
46Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
46Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
96Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
96Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
112Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
130Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
132Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
141Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
150Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
155Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
177Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
177Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
217Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
220Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
222Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
230Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
235Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce

Drohiczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
17-312Poczta Drohiczyn, ul. Ciechanowiecka 2

Drohiczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Drohiczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Siemiatyczach (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ogrodowa 5
17-300 Siemiatycze
Urząd Miejski w Drohiczynie
(85) 656-52-60
(85) 655-70-80
ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn

Drohiczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Drohiczyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 904, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,3 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Drohiczyna zawarli w 2021 roku 8 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców Drohiczyna jest stanu wolnego, 52,6% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Drohiczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,45 na 1000 mieszkańców Drohiczyna. W 2021 roku urodziło się 7 dzieci, w tym 71,4% dziewczynek i 28,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 401 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,34 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 42,5% zgonów w Drohiczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,8% zgonów w Drohiczynie były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Drohiczyna przypada 15.1 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 22 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Drohiczyna 4. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,3% mieszkańców Drohiczyna jest w wieku produkcyjnym, 11,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 904 Liczba mieszkańców
 • 990 Kobiety
 • 914 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Drohiczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Drohiczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Drohiczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  46,3 lat
  woj. podlaskie
  42,4 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 48,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Drohiczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Drohiczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Drohiczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Drohiczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,8%
  Województwo
  28,6%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 37,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,6% Żonaci/Zamężne
 • Drohiczyn
  52,6%
  Podlaskie
  54,2%
  Cała Polska
  54,0%
 • 51,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Drohiczyn
  11,3%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 18,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,3%
  Województwo
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Drohiczynie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,2
  Podlaskie
  4,3
  Cały kraj
  4,4
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Drohiczyn
  0,9
  Podlaskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Drohiczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -22 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -11,5
  Podlaskie
  -5,7
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Drohiczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Drohiczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Drohiczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Drohiczynie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 71,4%
  28,6%
 • 3,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  3,6
  Podlaskie
  8,7
  Cała Polska
  8,7
 • 27,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Drohiczyn
  27,5
  Podlaskie
  37,9
  Cały kraj
  37,5
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 26
 • 54 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 54
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 401 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 291 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 541 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 401 g
  Podlaskie
  3 430 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 26 Waga 4000g - 4499g
 • 26
 • 74 Waga 3500g - 3999g
 • 74
 • 101 Waga 3000g - 3499g
 • 101
 • 42 Waga 2500g - 2999g
 • 42
 • 3 Waga 2000g - 2499g
 • 3
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 0,93 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,93
  woj. podlaskie
  1,28
  Cała Polska
  1,32
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,52
  Podlaskie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,34 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,34
  woj. podlaskie
  0,60
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Drohiczynie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,9%
  62,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,1
  Województwo
  14,3
  Kraj
  13,6
 • 295,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  295,0
  woj. podlaskie
  165,4
  Kraj
  156,7
 • 11,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Drohiczyn
  11,6
  woj. podlaskie
  4,7
  Polska
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  Podlaskie
  3,6
  Cała Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie siemiatyckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  42,5%
  woj. podlaskie
  35,6%
  Kraj
  34,8%
 • 16,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  16,8%
  Województwo
  17,0%
  Kraj
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,0%
  Podlaskie
  5,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 119 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  10,8
  Kraj
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  76,2
  Cała Polska
  74,4
 • 304,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  304,6
  Województwo
  245,9
  Cała Polska
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,4
  Cały kraj
  246,5
 • 773,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 812,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 733,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  773,4
  Podlaskie
  515,8
  Cała Polska
  475,8
 • 87,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 135,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  87,7
  woj. podlaskie
  60,8
  Cała Polska
  70,6
 • 42,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  42,0
  Podlaskie
  33,1
  Cały kraj
  32,6
 • 14,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,0
  Podlaskie
  8,6
  Polska
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Drohiczyn
  0,8%
  woj. podlaskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 4 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Drohiczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 8,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 10,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Drohiczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Drohiczynie oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Drohiczynie to 830 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 430 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Drohiczynie to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Drohiczynie to 138,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,19% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,78% mieszkań posiada łazienkę, 75,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siemiatyckiego.

  Powiat siemiatycki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 830 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 429,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  429,60
  Podlaskie
  397,50
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 88,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  88,40 m2
  Podlaskie
  77,30 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 38,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  38,00 m2
  Województwo
  30,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,71
  Podlaskie
  4,02
  Cały kraj
  3,82
 • 2,33 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Drohiczyn
  2,33
  Podlaskie
  2,52
  Polska
  2,55
 • 0,49 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,49
  Podlaskie
  0,63
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  2,10
  Województwo
  6,64
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Drohiczyn
  5,25
  Podlaskie
  3,93
  Cała Polska
  3,90
 • 11,03 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  11,03
  woj. podlaskie
  26,06
  Cały kraj
  24,07
 • 555 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 138,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Drohiczyn
  138,8 m2
  Podlaskie
  91,5 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Drohiczyn
  0,29 m2
  Województwo
  0,61 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  93,98%
  Województwo
  93,45%
  Kraj
  96,97%
 • 88,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  88,19%
  Podlaskie
  89,18%
  Kraj
  94,01%
 • 85,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  85,78%
  Województwo
  87,24%
  Kraj
  91,78%
 • 75,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  75,06%
  woj. podlaskie
  79,62%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Drohiczyn
  0,00%
  Podlaskie
  32,87%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Drohiczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Drohiczynie na 1000 mieszkańców pracuje 115osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 72,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 27,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Drohiczynie wynosiło w 2021 roku 5,2% (5,6% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drohiczynie wynosiło 4 834,47 PLN, co odpowiada 80.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Drohiczyna 55 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 10 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -45.

  56,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Drohiczyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,0% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 115 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Drohiczyn
  115,0
  woj. podlaskie
  206,0
  Cały kraj
  257,0
 • 5,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,6% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,2%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Drohiczynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Drohiczynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Drohiczynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 834 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Drohiczyn
  4 834 PLN
  Podlaskie
  5 413 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Drohiczynie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 55 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 10 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -45 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,18 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 56,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,0% Przemysł i budownictwo
 • 11,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,1% Pozostałe
 • 26,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Drohiczynie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 219 Pracujący ogółem
 • 159 Kobiety
 • 60 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Drohiczynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 10,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 52,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Drohiczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,9
  woj. podlaskie
  66,2
  Cały kraj
  69,0
 • 46,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Drohiczyn
  46,9
  woj. podlaskie
  37,0
  Kraj
  38,2
 • 246,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  246,8
  Podlaskie
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Drohiczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Drohiczynie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 175 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 123 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (20) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (7) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (14) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Drohiczynie najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (168) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,6% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,4% (62) podmiotów, a 60,0% (105) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Drohiczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (35.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 175 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62 Przemysł i budownictwo
 • 105 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w Drohiczynie w 2021 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Drohiczynie w 2021 roku
 • 123 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 168 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 168
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 175 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 175
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 123 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 44 Budownictwo
 • 44
 • 21 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 21
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 3 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Drohiczynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 23 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,78 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Drohiczynie wynosi 87,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Drohiczyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,04 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 3,97 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,82 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,15 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Drohiczyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 23
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 11,78 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,78
  Województwo
  15,33
  Polska
  21,51
 • 7,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,04
  woj. podlaskie
  8,50
  Cały kraj
  12,82
 • 1,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Drohiczyn
  1,15
  Województwo
  3,88
  Cała Polska
  5,89
 • 2,82 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,82
  Województwo
  2,20
  Kraj
  1,85
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Drohiczyn
  0,39
  Województwo
  0,41
  Kraj
  0,35
 • 3,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,97
  Podlaskie
  6,55
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  87%
  Podlaskie
  77%
  Kraj
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  83%
  woj. podlaskie
  73%
  Polska
  64%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  74%
  woj. podlaskie
  68%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Drohiczyn
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Drohiczyn
  100%
  woj. podlaskie
  92%
  Cała Polska
  89%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Drohiczyn
  68%
  Podlaskie
  54%
  Cały kraj
  53%

Drohiczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Drohiczyna wyniosła w 2021 roku 41,0 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 33.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Drohiczyna - 20.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18.1%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,9 mln złotych, czyli 29,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Drohiczyna wyniosła w 2021 roku 46,3 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 33.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.9%). W budżecie Drohiczyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 441 złotych na mieszkańca (5,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,2 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,7%.
 • Wydatki budżetu w Drohiczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,6 mln

  3,5 tys(100%)

  24,3 mln

  3,7 tys(100%)

  26,7 mln

  4,1 tys(100%)

  30,6 mln

  4,8 tys(100%)

  32,4 mln

  5,1 tys(100%)

  31,5 mln

  5,0 tys(100%)

  31,2 mln

  5,0 tys(100%)

  41,0 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,6 mln

  3,1 tys(28.1%)

  6,3 mln

  3,0 tys(25.7%)

  8,4 mln

  4,1 tys(31.4%)

  8,0 mln

  4,0 tys(26.1%)

  8,0 mln

  4,0 tys(24.6%)

  7,8 mln

  4,0 tys(24.9%)

  7,6 mln

  3,9 tys(24.4%)

  8,3 mln

  4,4 tys(20.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  897,8 tys

  424(3.8%)

  1,2 mln

  571(4.8%)

  970,8 tys

  478(3.6%)

  848,6 tys

  422(2.8%)

  924,8 tys

  465(2.9%)

  2,5 mln

  1,3 tys(7.9%)

  3,4 mln

  1,8 tys(11%)

  7,4 mln

  3,9 tys(18.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  970(8.7%)

  1,9 mln

  909(7.7%)

  3,0 mln

  1,5 tys(11.4%)

  5,8 mln

  2,9 tys(19%)

  3,5 mln

  1,7 tys(10.7%)

  1,5 mln

  749(4.7%)

  1,1 mln

  589(3.7%)

  5,0 mln

  2,6 tys(12.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,5 tys(13.3%)

  3,3 mln

  1,6 tys(13.4%)

  7,6 mln

  3,7 tys(28.4%)

  2,4 mln

  1,2 tys(7.8%)

  2,5 mln

  1,2 tys(7.7%)

  3,0 mln

  1,5 tys(9.5%)

  3,7 mln

  1,9 tys(12%)

  3,6 mln

  1,9 tys(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  1,3 tys(12%)

  2,0 mln

  975(8.3%)

  1,8 mln

  903(6.9%)

  1,9 mln

  927(6.1%)

  2,1 mln

  1,1 tys(6.5%)

  2,3 mln

  1,2 tys(7.3%)

  2,4 mln

  1,2 tys(7.6%)

  2,7 mln

  1,4 tys(6.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  658(5.9%)

  988,0 tys

  478(4.1%)

  894,4 tys

  441(3.4%)

  963,8 tys

  479(3.2%)

  1,1 mln

  542(3.3%)

  1,1 mln

  573(3.6%)

  2,6 mln

  1,4 tys(8.4%)

  2,5 mln

  1,3 tys(6.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  887,1 tys

  419(3.8%)

  968,9 tys

  469(4%)

  1,0 mln

  513(3.9%)

  1,7 mln

  825(5.4%)

  2,0 mln

  986(6%)

  2,6 mln

  1,3 tys(8.3%)

  1,5 mln

  772(4.8%)

  2,0 mln

  1,1 tys(4.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  345,4 tys

  163(1.5%)

  469,3 tys

  227(1.9%)

  371,0 tys

  183(1.4%)

  350,5 tys

  174(1.1%)

  387,7 tys

  195(1.2%)

  343,7 tys

  175(1.1%)

  363,2 tys

  188(1.2%)

  520,2 tys

  273(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  535(4.8%)

  1,1 mln

  547(4.6%)

  1,9 mln

  918(7%)

  1,9 mln

  938(6.2%)

  2,1 mln

  1,0 tys(6.3%)

  474,6 tys

  242(1.5%)

  378,0 tys

  196(1.2%)

  450,3 tys

  237(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  340,1 tys

  161(1.4%)

  229,4 tys

  111(0.9%)

  247,1 tys

  122(0.9%)

  230,4 tys

  115(0.8%)

  240,4 tys

  121(0.7%)

  247,1 tys

  126(0.8%)

  191,9 tys

  99,3(0.6%)

  182,2 tys

  95,7(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  368,4 tys

  174(1.6%)

  293,3 tys

  142(1.2%)

  265,6 tys

  131(1%)

  235,4 tys

  117(0.8%)

  239,7 tys

  121(0.7%)

  273,7 tys

  139(0.9%)

  172,4 tys

  89,3(0.6%)

  155,1 tys

  81,5(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  104,0 tys

  49,1(0.4%)

  105,1 tys

  50,9(0.4%)

  108,4 tys

  53,4(0.4%)

  91,0 tys

  45,2(0.3%)

  89,0 tys

  44,8(0.3%)

  89,4 tys

  45,5(0.3%)

  100,4 tys

  52,0(0.3%)

  131,3 tys

  69,0(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  834

  0,4(0%)

  125,7 tys

  66,0(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  26,4 tys

  12,5(0.1%)

  5,1 mln

  2,5 tys(20.8%)

  2,9 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,8 tys

  22,8(0.1%)

  94,0 tys

  48,7(0.3%)

  81,6 tys

  42,9(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  77,2 tys

  36,4(0.3%)

  34,7 tys

  16,8(0.1%)

  39,6 tys

  19,5(0.1%)

  30,0 tys

  14,9(0.1%)

  164,0 tys

  82,5(0.5%)

  44,4 tys

  22,6(0.1%)

  19,5 tys

  10,1(0.1%)

  60,0 tys

  31,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  147,9 tys

  69,8(0.6%)

  17,5 tys

  8,5(0.1%)

  11,3 tys

  5,6(0%)

  37,9 tys

  18,8(0.1%)

  10,0 tys

  5,1(0%)

  16,8 tys

  8,6(0.1%)

  35,4 tys

  18,3(0.1%)

  12,3 tys

  6,5(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,5 mln

  1,2 tys(10.5%)

  3,3 tys

  1,6(0%)

  8,4 tys

  4,1(0%)

  95,6 tys

  47,5(0.3%)

  3,0 mln

  1,5 tys(9.1%)

  2,4 mln

  1,2 tys(7.8%)

  23,5 tys

  12,2(0.1%)

  3,9 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,5 tys

  21,9(0.2%)

  53,0 tys

  25,7(0.2%)

  4,9 tys

  2,4(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  86,9 tys

  43,7(0.3%)

  54,1 tys

  27,5(0.2%)

  49,4 tys

  25,6(0.2%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  688,7 tys

  325(2.9%)

  371,3 tys

  180(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116,2 tys

  58,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  28,1 tys

  13,3(0.1%)

  13,8 tys

  6,7(0.1%)

  21,8 tys

  10,7(0.1%)

  6,8 tys

  3,4(0%)

  30,2 tys

  15,2(0.1%)

  168,7 tys

  85,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Drohiczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,6 mln

  3,5 tys(100%)

  25,0 mln

  3,8 tys(100%)

  28,9 mln

  4,4 tys(100%)

  29,9 mln

  4,6 tys(100%)

  31,2 mln

  4,9 tys(100%)

  34,8 mln

  5,6 tys(100%)

  35,2 mln

  5,7 tys(100%)

  46,3 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,3 mln

  3,4 tys(30.8%)

  7,9 mln

  3,8 tys(31.6%)

  10,5 mln

  5,2 tys(36.4%)

  9,3 mln

  4,6 tys(31.1%)

  9,8 mln

  4,9 tys(31.3%)

  9,9 mln

  5,0 tys(28.4%)

  11,5 mln

  6,0 tys(32.8%)

  14,3 mln

  7,5 tys(30.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,7 mln

  3,1 tys(28.2%)

  6,6 mln

  3,2 tys(26.5%)

  6,5 mln

  3,2 tys(22.5%)

  6,7 mln

  3,3 tys(22.4%)

  6,9 mln

  3,5 tys(22%)

  6,8 mln

  3,5 tys(19.5%)

  7,1 mln

  3,6 tys(20.1%)

  7,4 mln

  3,9 tys(15.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  415,5 tys

  196(1.8%)

  616,2 tys

  298(2.5%)

  531,4 tys

  262(1.8%)

  428,7 tys

  213(1.4%)

  434,4 tys

  219(1.4%)

  1,2 mln

  605(3.4%)

  1,5 mln

  796(4.4%)

  4,6 mln

  2,4 tys(9.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  201,2 tys

  95,0(0.9%)

  264,9 tys

  128(1.1%)

  696,1 tys

  343(2.4%)

  1,1 mln

  543(3.7%)

  610,7 tys

  307(2%)

  477,5 tys

  243(1.4%)

  373,6 tys

  193(1.1%)

  3,3 mln

  1,7 tys(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  1,2 tys(10.9%)

  2,7 mln

  1,3 tys(10.7%)

  6,9 mln

  3,4 tys(23.9%)

  1,8 mln

  874(5.9%)

  1,8 mln

  921(5.9%)

  2,5 mln

  1,3 tys(7.2%)

  2,3 mln

  1,2 tys(6.6%)

  2,5 mln

  1,3 tys(5.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,3 mln

  1,1 tys(9.9%)

  2,8 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  883(5.6%)

  2,2 mln

  1,1 tys(6.4%)

  73,1 tys

  37,8(0.2%)

  2,3 mln

  1,2 tys(4.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  904,4 tys

  427(3.8%)

  862,2 tys

  418(3.5%)

  1,3 mln

  621(4.4%)

  2,8 mln

  1,4 tys(9.3%)

  1,4 mln

  691(4.4%)

  640,9 tys

  326(1.8%)

  1,7 mln

  895(4.9%)

  1,9 mln

  1,0 tys(4.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  805,3 tys

  380(3.4%)

  865,0 tys

  419(3.5%)

  949,5 tys

  468(3.3%)

  973,9 tys

  484(3.3%)

  1,4 mln

  681(4.3%)

  2,6 mln

  1,3 tys(7.5%)

  1,4 mln

  723(4%)

  1,8 mln

  957(3.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  290,9 tys

  137(1.2%)

  260,5 tys

  126(1%)

  685,9 tys

  338(2.4%)

  530,3 tys

  264(1.8%)

  607,1 tys

  306(1.9%)

  441,6 tys

  225(1.3%)

  439,0 tys

  227(1.2%)

  474,4 tys

  249(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  187,0 tys

  88,3(0.8%)

  137,0 tys

  66,4(0.5%)

  148,1 tys

  73,0(0.5%)

  129,6 tys

  64,5(0.4%)

  140,1 tys

  70,5(0.4%)

  164,7 tys

  83,8(0.5%)

  110,6 tys

  57,2(0.3%)

  106,2 tys

  55,8(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  880,6 tys

  416(3.7%)

  302,4 tys

  146(1.2%)

  73,4 tys

  36,1(0.3%)

  75,7 tys

  37,6(0.3%)

  67,0 tys

  33,7(0.2%)

  75,5 tys

  38,4(0.2%)

  105,0 tys

  54,4(0.3%)

  82,2 tys

  43,2(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,9 tys

  17,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  33,3 tys

  16,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,3 tys

  40,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  6,1(0%)

  13,7 tys

  7,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,0 tys

  11,8(0.1%)

  300,7 tys

  146(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,4 tys

  35,5(0.2%)

  1,1 mln

  560(3.2%)

  1,3 mln

  667(3.7%)

  12,8 tys

  6,7(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  18,3 tys

  8,6(0.1%)

  3,7 mln

  1,8 tys(14.9%)

  613,5 tys

  302(2.1%)

  13,7 tys

  6,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  5,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  37,5

  0,0(0%)

  7,0 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,4 tys

  32,9(0.2%)

  2,5 tys

  1,2(0%)

  5,7 tys

  2,9(0%)

  9,4 tys

  4,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,5 tys

  21,9(0.2%)

  53,0 tys

  25,7(0.2%)

  4,9 tys

  2,4(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  86,9 tys

  43,7(0.3%)

  54,1 tys

  27,5(0.2%)

  49,4 tys

  25,6(0.1%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  6,4(0%)

  76,4 tys

  38,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  480(4.3%)

  358,8 tys

  174(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116,2 tys

  58,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,8 tys

  2,7(0%)

  5,5 tys

  2,7(0%)

  5,4 tys

  2,7(0%)

  3,4 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Drohiczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 334 mieszkańców Drohiczyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 164 kobiet oraz 170 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,3% mieszkańców Drohiczyna, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 22,2% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Drohiczyna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Drohiczynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,2%) oraz średnie zawodowe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,0%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  11,7% mieszkańców Drohiczyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (11,0% wśród dziewczynek i 12,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 633 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2021 w Drohiczynie placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 485 uczniów (227 kobiet oraz 258 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Drohiczynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 279 uczniów (138 kobiet oraz 141 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 21,9% ludności (23,8% wśród dziewczynek i 20,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,0 uczniów.

  W Drohiczynie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 99 uczniów (59 kobiet oraz 40 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 41 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Drohiczynie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 108 uczniów (60 kobiet oraz 48 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 29 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (18,9% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,8 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 35,9% mieszkańców Drohiczyna w wieku potencjalnej nauki (34,8% kobiet i 37,1% mężczyzn).

 • 16,7% Wykształcenie wyższe
 • Drohiczyn
  16,7%
  Województwo
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Drohiczyn
  35,1%
  Województwo
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  Podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,3%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Drohiczyn
  10,2%
  Podlaskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,5%
  Województwo
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 21,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,3%
  Podlaskie
  17,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Drohiczyn
  22,2%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  12,3%
 • 22,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 4,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1633 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 633,0
  woj. podlaskie
  895,0
  Kraj
  896,0
 •  
 • Szkoły podstawowe w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Drohiczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 485 Uczniowie
 • 227 Kobiety
  (uczniowie)
 • 258 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,8%
  53,2%
 • 67 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,0
  Podlaskie
  16,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 20,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Drohiczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drohiczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Drohiczynie (im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)
  Publiczna
  85 655-70-25
  85 655-70-25
  ul. Warszawska 51
  17-312 Drohiczyn
  12271-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Drohiczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 99 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,6%
  40,4%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  19,8
  Podlaskie
  25,6
  Kraj
  26,3
 •  
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Drohiczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drohiczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Drohiczynie (Józef Ignacy Kraszewski)
  Publiczne
  85 655-70-25
  85 655-70-25
  ul. Warszawska 51
  17-312 Drohiczyn
  6115-
 • Edukacyjne grupy wieku w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 11,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 11,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 35,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 37,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Drohiczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Drohiczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Drohiczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Drohiczynie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Drohiczynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Drohiczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Drohiczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 168 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 76 (uczestnicy: 13 156)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 89)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 324)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 523)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 84)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 10 852)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 496)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 338)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 58)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 145)
  • inne: 10 (uczestnicy: 247)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 28)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 16)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 75)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 37)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 35)
  • taneczne: 1 (członkowie: 3)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Drohiczynie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 6 123 zwiedzających, co daje 31 874 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Drohiczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 48 144 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 40 383 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Drohiczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Drohiczyna znajduje się 22 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Drohiczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Drohiczyn, st.2 ze średniowieczadnia 1966-10-20, wykaz dokumentów: 214/32A z 1966-10-20; C-26 z 2004-02-10
  • Osada Drohiczyn, st.1 ze średniowieczadnia 1970-11-30, wykaz dokumentów: 134/A z 1970-11-30; C-25 z 2004-02-06
  • Grób kurhan Drohiczyn, st.17 ze średniowieczadnia 1978-12-27, wykaz dokumentów: 236/A z 1978-12-27
  • Osada Drohiczyn, st.3 ze średniowieczadnia 1995-09-26, wykaz dokumentów: 274/A z 1995-09-26; C-27 z 2004-02-10
  • Miasto z 1061 r.dnia 1957-01-07, wykaz dokumentów: 79 z 1957-01-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 23)dnia 1966-10-14, wykaz dokumentów: 278 z 1966-10-14; brak numeru z 2016-12-22
  • Dzwonnica z 1778 r. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 268 z 1966-11-10
  • Kościół z XVIII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 268 z 1966-11-10; 270 z 1966-11-10
  • Klasztor z 2. poł. XVII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 269 z 1966-11-10
  • Zespół - klasztor z 1613 - 1617 (ul. Benedyktyńska 6)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: Kl-III-1/272/66 z 1966-11-10; A-40 z 2003-08-28; A-425 z 2012-06-06
  • Kościół z 1744 r. (ul. Benedyktyńska 6)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: Kl-III-1/272/66 z 1966-11-10; A-425 z 2012-06-06
  • Klasztor z XVII w.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: 273 z 1966-11-11
  • Klasztor z 1661 - 1710 (ul. Kościelna 10)dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/276/66 z 1966-11-11
  • Seminarium duchowne z 1747 r. (ul. Kościelna 10)dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/277/66 z 1966-11-11
  • Dzwonnica z 1885 - 1887dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/279/66 z 1966-11-11
  • Kościół z 1709 r.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl.-III-1/271/66 z 1966-11-11
  • Cerkiew z 1792 r.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl.III.1/280/66 z 1966-11-11; A-41 z 2003-08-28
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A)dnia 1966-11-14, wykaz dokumentów: 276 z 1966-11-14
  • Wartownia z XVIII w.dnia 1966-11-14, wykaz dokumentów: 277 z 1966-11-14
  • Kapliczka z 1. poł. XIX w.dnia 1966-11-25, wykaz dokumentów: 299 z 1966-11-25
  • Cmentarz żydowski z XVI w.dnia 2004-11-18, wykaz dokumentów: A-121 z 2004-11-18
  • Klasztor z poł. XVIII w. (ul. Benedyktyńska 6)dnia 2012-06-06, wykaz dokumentów: A-425 z 2012-06-06
 • Formy ochrony przyrody w Drohiczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Drohiczyna znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Drohiczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Bugu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi wraz z obszarami chronionymi z sąsiednich województw i Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu element całościowej ochrony doliny Bugu. Tereny przyległe do rzeki Bug charakteryzują sie stosunkowo dużą powierzchnią zajętą przez naturalne zbiorowiska leśne łąkowe i wodne. Fauna jest bogata i interesująca z wieloma gatunkami chronionymi i rzadkimi w skali kraju. Łączna pow. Obszaru wynosi 30.162 ha., Data ustanowienia: 1986-01-01, Powierzchnia: 30162.0 ha
  • Dolina Dolnego Bugu - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 74309.92 ha
  • Ostoja Nadbużańska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 46036.74 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedynczy głaz, Data ustanowienia: 1971-06-16

Drohiczyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 13 wypadków drogowych w Drohiczynie odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 676,7 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 260,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Drohiczynie znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siemiatyckiego.

  Powiat siemiatycki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Drohiczynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 10 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Drohiczynie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 676,73 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  676,7
  Województwo
  690,7
  Cała Polska
  1 035,8
 • 260,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  260,3
  Województwo
  120,7
  Polska
  98,5
 • 520,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  520,6
  woj. podlaskie
  823,0
  Polska
  1 251,4
 • 38,46 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  38,5
  woj. podlaskie
  17,5
  Cały kraj
  9,5
 • 76,92 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Drohiczyn
  76,9
  Województwo
  119,2
  Cała Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Drohiczynie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 250,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  250,0 km
  Województwo
  389,8 km
  Kraj
  591,9 km
 • 8,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Drohiczyn
  8,6 km
  Województwo
  6,8 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Drohiczyn przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 62droga krajowa nr 62(Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Drohiczynie istnieje 59 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Jagiellończyka

  ul. Benedyktyńska

  ul. Bohaterów Września

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Ciechanowiecka

  ul. Daniela Romanowicza

  ul. Farna

  ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hołdu Pruskiego

  ul. Jana Krzysztofa Kluka

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana z Drohiczyna

  al. Jaćwieży

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztanowa

  Kolonia

  ul. Kotlarska

  ul. Kościelna

  ul. Kramczewska

  ul. Litewska

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mazowiecka

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Monterska

  ul. Nadbużańska

  ul. Nieznanego Żołnierza

  ul. Olimpijska

  ul. Piastowska

  ul. Podlaska

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Prosta

  ul. Ratuszowa

  ul. Samuela Różyckiego

  ul. Sokołowska

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Batorego

  ul. Słoneczna

  pl. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Warszawska

  ul. Wielkiego Księcia Witolda

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zamkowa

  ul. Zdrojowa

  ul. Zygmunta Szmita

  ul. ks. bp. Władysława Jędruszuka

  ul. ks. bp. Zygmunta Łozińskiego

  ul. Świętojańska