Drohiczyn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Drohiczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Drohiczyn to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu siemiatyckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Drohiczyn.
 • 1 921 Liczba mieszkańców
 • 15,7 km² Powierzchnia
 • 122,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XI wiek Data założenia
 • 1498 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BSI Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Jerzy Borzym Burmistrz miasta
Drohiczyn na mapie
Identyfikatory
 • 22.658652.4003 Współrzędne GPS
 • 2010024 TERYT (TERC)
 • 0922998 SIMC
Herb miasta Drohiczyn
Drohiczyn herb

Drohiczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
17-312Poczta Drohiczyn, ul. Ciechanowiecka 2

Drohiczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Drohiczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Siemiatyczach (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ogrodowa 5
17-300 Siemiatycze
Urząd Miejski w Drohiczynie
(85) 656-52-60
(85) 655-70-80
ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn

Drohiczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Drohiczyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 921, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,8 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Drohiczyna zawarli w 2020 roku 6 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców Drohiczyna jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,5% to wdowy/wdowcy.

  Drohiczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -27. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -13,80 na 1000 mieszkańców Drohiczyna. W 2020 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 16,7% dziewczynek i 83,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,42 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 44,6% zgonów w Drohiczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,6% zgonów w Drohiczynie były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Drohiczyna przypada 19.93 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 27 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Drohiczyna -2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  61,9% mieszkańców Drohiczyna jest w wieku produkcyjnym, 11,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 921 Liczba mieszkańców
 • 996 Kobiety
 • 925 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Drohiczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Drohiczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Drohiczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 45,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Drohiczyn
  45,8 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 48,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Drohiczyn, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,5%
  Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,8%
  Podlaskie
  54,9%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  12,4%
  Podlaskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 20,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Drohiczyn
  3,8%
  Podlaskie
  4,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,6%
  Podlaskie
  1,2%
  Kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Drohiczynie w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  3,1
  Podlaskie
  3,8
  Cała Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Drohiczyn
  0,9
  Podlaskie
  1,2
  Cały kraj
  1,3
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Drohiczynie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -27 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -17 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -13,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -13,8
  Podlaskie
  -3,5
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Drohiczynie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Drohiczynie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Drohiczynie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Drohiczynie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 2 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 16,7%
  83,3%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,1
  woj. podlaskie
  9,0
  Cała Polska
  9,3
 • 31,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,2
  Podlaskie
  39,2
  Cała Polska
  39,9
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 61 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 61
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 284 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 505 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 387 g
  woj. podlaskie
  3 446 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 95 Waga 3500g - 3999g
 • 95
 • 98 Waga 3000g - 3499g
 • 98
 • 52 Waga 2500g - 2999g
 • 52
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,05 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,05
  Województwo
  1,31
  Kraj
  1,38
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  woj. podlaskie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • 0,42 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Drohiczyn
  0,42
  woj. podlaskie
  0,72
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Drohiczynie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 19,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  19,9
  Podlaskie
  12,4
  Cała Polska
  12,5
 • 240,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  240,3
  Podlaskie
  138,5
  Cały kraj
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  woj. podlaskie
  3,4
  Kraj
  3,6
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  woj. podlaskie
  3,2
  Cała Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie siemiatyckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Drohiczyn
  44,6%
  Podlaskie
  41,7%
  Polska
  39,4%
 • 19,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,6%
  Województwo
  24,3%
  Cały kraj
  26,5%
 • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,6%
  Województwo
  8,1%
  Cały kraj
  6,6%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Polska
  9,9
 • 70,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,0
  Cały kraj
  70,4
 • 272,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  272,7
  woj. podlaskie
  257,9
  Cały kraj
  283,2
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  252,7
  Cały kraj
  261,3
 • 619,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 685,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 551,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  619,8
  Podlaskie
  442,2
  Polska
  421,0
 • 62,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Drohiczyn
  62,3
  woj. podlaskie
  42,5
  Cały kraj
  69,5
 • 22,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  22,1
  Podlaskie
  28,0
  Cały kraj
  35,1
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  Podlaskie
  8,8
  Kraj
  7,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Drohiczynie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 8,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 10,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Drohiczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Drohiczynie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Drohiczynie to 830 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 430 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Drohiczynie to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Drohiczynie to 146,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,19% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,78% mieszkań posiada łazienkę, 75,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siemiatyckiego.

  Powiat siemiatycki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 830 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 429,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  429,60
  Podlaskie
  397,50
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 88,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Drohiczyn
  88,40 m2
  Podlaskie
  77,30 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 38,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  38,00 m2
  Podlaskie
  30,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,71
  Województwo
  4,02
  Cała Polska
  3,82
 • 2,33 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Drohiczyn
  2,33
  Podlaskie
  2,52
  Cała Polska
  2,55
 • 0,49 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,49
  woj. podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Drohiczyn
  1,55
  Podlaskie
  5,48
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 15 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Drohiczyn
  5,00
  Województwo
  4,00
  Cała Polska
  3,77
 • 7,76 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  7,76
  Województwo
  21,92
  Kraj
  21,77
 • 439 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 146,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  146,3 m2
  Podlaskie
  96,5 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,23 m2
  Województwo
  0,53 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,98%
  woj. podlaskie
  93,45%
  Cała Polska
  96,97%
 • 88,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Drohiczyn
  88,19%
  Podlaskie
  89,18%
  Cały kraj
  94,01%
 • 85,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Drohiczyn
  85,78%
  woj. podlaskie
  87,24%
  Cały kraj
  91,78%
 • 75,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  75,06%
  woj. podlaskie
  79,62%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Drohiczyn
  0,00%
  Podlaskie
  32,87%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Drohiczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Drohiczynie na 1000 mieszkańców pracuje 118osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 72,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 27,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Drohiczynie wynosiło w 2020 roku 5,7% (6,8% wśród kobiet i 4,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drohiczynie wynosiło 4 473,99 PLN, co odpowiada 81.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Drohiczyna 55 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 10 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -45.

  56,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Drohiczyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,8% w przemyśle i budownictwie, a 9,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 118 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  118,0
  woj. podlaskie
  200,0
  Cały kraj
  252,0
 • 5,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,8% Kobiety
 • 4,8% Mężczyźni
 • Drohiczyn
  5,7%
  woj. podlaskie
  7,8%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Drohiczynie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Drohiczynie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Drohiczynie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 474 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 474 PLN
  Podlaskie
  4 930 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Drohiczynie w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 55 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 10 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -45 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,18 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 56,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,8% Przemysł i budownictwo
 • 12,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,2% Pozostałe
 • 26,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Drohiczynie w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 228 Pracujący ogółem
 • 165 Kobiety
 • 63 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Drohiczynie w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 10,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Drohiczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,7
  Województwo
  65,1
  Polska
  68,0
 • 43,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  43,3
  woj. podlaskie
  36,2
  Cały kraj
  37,5
 • 235,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Drohiczyn
  235,0
  Województwo
  125,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Drohiczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Drohiczynie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 175 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 123 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (20) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (7) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (14) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Drohiczynie najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (168) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,7% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,3% (60) podmiotów, a 60,0% (105) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Drohiczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (35.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 175 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60 Przemysł i budownictwo
 • 105 Pozostała działalność
 • 17 Podmioty nowo zarejestrowane w Drohiczynie w 2020 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w Drohiczynie w 2020 roku
 • 123 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 168 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 168
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 175 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 175
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 123 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 43 Budownictwo
 • 43
 • 21 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 21
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Pozostała działalność
 • 3
 • 3 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Drohiczynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 25 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,89 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Drohiczynie wynosi 90,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Drohiczyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,77 (wykrywalność 90%) oraz przeciwko mieniu - 4,17 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,89 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,50 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Drohiczyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 25
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 12,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,89
  Województwo
  14,95
  Kraj
  19,96
 • 7,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Drohiczyn
  7,77
  Województwo
  9,01
  Kraj
  12,25
 • 1,50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,50
  Podlaskie
  2,99
  Cały kraj
  5,17
 • 2,89 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,89
  Podlaskie
  2,20
  Kraj
  1,73
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,41
  woj. podlaskie
  0,45
  Polska
  0,37
 • 4,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,17
  woj. podlaskie
  6,26
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Drohiczyn
  91%
  Województwo
  80%
  Polska
  73%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Drohiczyn
  90%
  woj. podlaskie
  75%
  Cała Polska
  65%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Drohiczyn
  71%
  Podlaskie
  78%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Drohiczyn
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Drohiczyn
  100%
  Województwo
  91%
  Cała Polska
  87%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  76%
  Podlaskie
  61%
  Cały kraj
  54%

Drohiczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Drohiczyna wyniosła w 2020 roku 31,2 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Drohiczyna - 24.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,2 mln złotych, czyli 13,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Drohiczyna wyniosła w 2020 roku 35,2 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (6.6%). W budżecie Drohiczyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 397 złotych na mieszkańca (7,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,3 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,5%.
 • Wydatki budżetu w Drohiczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,6 mln

  3,7 tys(100%)

  23,6 mln

  3,5 tys(100%)

  24,3 mln

  3,7 tys(100%)

  26,7 mln

  4,1 tys(100%)

  30,6 mln

  4,8 tys(100%)

  32,4 mln

  5,1 tys(100%)

  31,5 mln

  5,0 tys(100%)

  31,2 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,4 mln

  3,5 tys(30%)

  6,6 mln

  3,1 tys(28.1%)

  6,3 mln

  3,0 tys(25.7%)

  8,4 mln

  4,1 tys(31.4%)

  8,0 mln

  4,0 tys(26.1%)

  8,0 mln

  4,0 tys(24.6%)

  7,8 mln

  4,0 tys(24.9%)

  7,6 mln

  3,9 tys(24.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  1,5 tys(13.2%)

  3,1 mln

  1,5 tys(13.3%)

  3,3 mln

  1,6 tys(13.4%)

  7,6 mln

  3,7 tys(28.4%)

  2,4 mln

  1,2 tys(7.8%)

  2,5 mln

  1,2 tys(7.7%)

  3,0 mln

  1,5 tys(9.5%)

  3,7 mln

  1,9 tys(12%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,8 mln

  2,2 tys(19.4%)

  897,8 tys

  424(3.8%)

  1,2 mln

  571(4.8%)

  970,8 tys

  478(3.6%)

  848,6 tys

  422(2.8%)

  924,8 tys

  465(2.9%)

  2,5 mln

  1,3 tys(7.9%)

  3,4 mln

  1,8 tys(11%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  816,4 tys

  384(3.3%)

  1,4 mln

  658(5.9%)

  988,0 tys

  478(4.1%)

  894,4 tys

  441(3.4%)

  963,8 tys

  479(3.2%)

  1,1 mln

  542(3.3%)

  1,1 mln

  573(3.6%)

  2,6 mln

  1,4 tys(8.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  1,0 tys(8.8%)

  2,8 mln

  1,3 tys(12%)

  2,0 mln

  975(8.3%)

  1,8 mln

  903(6.9%)

  1,9 mln

  927(6.1%)

  2,1 mln

  1,1 tys(6.5%)

  2,3 mln

  1,2 tys(7.3%)

  2,4 mln

  1,2 tys(7.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  876,2 tys

  412(3.6%)

  887,1 tys

  419(3.8%)

  968,9 tys

  469(4%)

  1,0 mln

  513(3.9%)

  1,7 mln

  825(5.4%)

  2,0 mln

  986(6%)

  2,6 mln

  1,3 tys(8.3%)

  1,5 mln

  772(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  1,5 tys(12.7%)

  2,1 mln

  970(8.7%)

  1,9 mln

  909(7.7%)

  3,0 mln

  1,5 tys(11.4%)

  5,8 mln

  2,9 tys(19%)

  3,5 mln

  1,7 tys(10.7%)

  1,5 mln

  749(4.7%)

  1,1 mln

  589(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  340,3 tys

  160(1.4%)

  1,1 mln

  535(4.8%)

  1,1 mln

  547(4.6%)

  1,9 mln

  918(7%)

  1,9 mln

  938(6.2%)

  2,1 mln

  1,0 tys(6.3%)

  474,6 tys

  242(1.5%)

  378,0 tys

  196(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  305,8 tys

  144(1.2%)

  345,4 tys

  163(1.5%)

  469,3 tys

  227(1.9%)

  371,0 tys

  183(1.4%)

  350,5 tys

  174(1.1%)

  387,7 tys

  195(1.2%)

  343,7 tys

  175(1.1%)

  363,2 tys

  188(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  317,4 tys

  149(1.3%)

  340,1 tys

  161(1.4%)

  229,4 tys

  111(0.9%)

  247,1 tys

  122(0.9%)

  230,4 tys

  115(0.8%)

  240,4 tys

  121(0.7%)

  247,1 tys

  126(0.8%)

  191,9 tys

  99,3(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  472,6 tys

  222(1.9%)

  368,4 tys

  174(1.6%)

  293,3 tys

  142(1.2%)

  265,6 tys

  131(1%)

  235,4 tys

  117(0.8%)

  239,7 tys

  121(0.7%)

  273,7 tys

  139(0.9%)

  172,4 tys

  89,3(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  67,4 tys

  31,7(0.3%)

  104,0 tys

  49,1(0.4%)

  105,1 tys

  50,9(0.4%)

  108,4 tys

  53,4(0.4%)

  91,0 tys

  45,2(0.3%)

  89,0 tys

  44,8(0.3%)

  89,4 tys

  45,5(0.3%)

  100,4 tys

  52,0(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,9 tys

  0,9(0%)

  26,4 tys

  12,5(0.1%)

  5,1 mln

  2,5 tys(20.8%)

  2,9 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,8 tys

  22,8(0.1%)

  94,0 tys

  48,7(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,2 tys

  0,6(0%)

  46,5 tys

  21,9(0.2%)

  53,0 tys

  25,7(0.2%)

  4,9 tys

  2,4(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  86,9 tys

  43,7(0.3%)

  54,1 tys

  27,5(0.2%)

  49,4 tys

  25,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  28,5 tys

  13,4(0.1%)

  147,9 tys

  69,8(0.6%)

  17,5 tys

  8,5(0.1%)

  11,3 tys

  5,6(0%)

  37,9 tys

  18,8(0.1%)

  10,0 tys

  5,1(0%)

  16,8 tys

  8,6(0.1%)

  35,4 tys

  18,3(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 mln

  1,2 tys(10.5%)

  3,3 tys

  1,6(0%)

  8,4 tys

  4,1(0%)

  95,6 tys

  47,5(0.3%)

  3,0 mln

  1,5 tys(9.1%)

  2,4 mln

  1,2 tys(7.8%)

  23,5 tys

  12,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  28,1 tys

  13,2(0.1%)

  77,2 tys

  36,4(0.3%)

  34,7 tys

  16,8(0.1%)

  39,6 tys

  19,5(0.1%)

  30,0 tys

  14,9(0.1%)

  164,0 tys

  82,5(0.5%)

  44,4 tys

  22,6(0.1%)

  19,5 tys

  10,1(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  834

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  13,1 tys

  6,2(0.1%)

  28,1 tys

  13,3(0.1%)

  13,8 tys

  6,7(0.1%)

  21,8 tys

  10,7(0.1%)

  6,8 tys

  3,4(0%)

  30,2 tys

  15,2(0.1%)

  168,7 tys

  85,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  661,2 tys

  311(2.7%)

  688,7 tys

  325(2.9%)

  371,3 tys

  180(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116,2 tys

  58,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Drohiczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,8 mln

  3,6 tys(100%)

  23,6 mln

  3,5 tys(100%)

  25,0 mln

  3,8 tys(100%)

  28,9 mln

  4,4 tys(100%)

  29,9 mln

  4,6 tys(100%)

  31,2 mln

  4,9 tys(100%)

  34,8 mln

  5,6 tys(100%)

  35,2 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,5 mln

  4,0 tys(35.7%)

  7,3 mln

  3,4 tys(30.8%)

  7,9 mln

  3,8 tys(31.6%)

  10,5 mln

  5,2 tys(36.4%)

  9,3 mln

  4,6 tys(31.1%)

  9,8 mln

  4,9 tys(31.3%)

  9,9 mln

  5,0 tys(28.4%)

  11,5 mln

  6,0 tys(32.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,5 mln

  2,6 tys(23.2%)

  6,7 mln

  3,1 tys(28.2%)

  6,6 mln

  3,2 tys(26.5%)

  6,5 mln

  3,2 tys(22.5%)

  6,7 mln

  3,3 tys(22.4%)

  6,9 mln

  3,5 tys(22%)

  6,8 mln

  3,5 tys(19.5%)

  7,1 mln

  3,6 tys(20.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  1,3 tys(11.5%)

  2,6 mln

  1,2 tys(10.9%)

  2,7 mln

  1,3 tys(10.7%)

  6,9 mln

  3,4 tys(23.9%)

  1,8 mln

  874(5.9%)

  1,8 mln

  921(5.9%)

  2,5 mln

  1,3 tys(7.2%)

  2,3 mln

  1,2 tys(6.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  617(5.5%)

  904,4 tys

  427(3.8%)

  862,2 tys

  418(3.5%)

  1,3 mln

  621(4.4%)

  2,8 mln

  1,4 tys(9.3%)

  1,4 mln

  691(4.4%)

  640,9 tys

  326(1.8%)

  1,7 mln

  895(4.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  1,3 tys(12%)

  415,5 tys

  196(1.8%)

  616,2 tys

  298(2.5%)

  531,4 tys

  262(1.8%)

  428,7 tys

  213(1.4%)

  434,4 tys

  219(1.4%)

  1,2 mln

  605(3.4%)

  1,5 mln

  796(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  784,1 tys

  369(3.3%)

  805,3 tys

  380(3.4%)

  865,0 tys

  419(3.5%)

  949,5 tys

  468(3.3%)

  973,9 tys

  484(3.3%)

  1,4 mln

  681(4.3%)

  2,6 mln

  1,3 tys(7.5%)

  1,4 mln

  723(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,0 tys

  11,8(0.1%)

  25,0 tys

  11,8(0.1%)

  300,7 tys

  146(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,4 tys

  35,5(0.2%)

  1,1 mln

  560(3.2%)

  1,3 mln

  667(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  257,6 tys

  121(1.1%)

  290,9 tys

  137(1.2%)

  260,5 tys

  126(1%)

  685,9 tys

  338(2.4%)

  530,3 tys

  264(1.8%)

  607,1 tys

  306(1.9%)

  441,6 tys

  225(1.3%)

  439,0 tys

  227(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  208,5 tys

  98,1(0.9%)

  201,2 tys

  95,0(0.9%)

  264,9 tys

  128(1.1%)

  696,1 tys

  343(2.4%)

  1,1 mln

  543(3.7%)

  610,7 tys

  307(2%)

  477,5 tys

  243(1.4%)

  373,6 tys

  193(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  168,9 tys

  79,5(0.7%)

  187,0 tys

  88,3(0.8%)

  137,0 tys

  66,4(0.5%)

  148,1 tys

  73,0(0.5%)

  129,6 tys

  64,5(0.4%)

  140,1 tys

  70,5(0.4%)

  164,7 tys

  83,8(0.5%)

  110,6 tys

  57,2(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  678,1 tys

  319(2.9%)

  880,6 tys

  416(3.7%)

  302,4 tys

  146(1.2%)

  73,4 tys

  36,1(0.3%)

  75,7 tys

  37,6(0.3%)

  67,0 tys

  33,7(0.2%)

  75,5 tys

  38,4(0.2%)

  105,0 tys

  54,4(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  42,3 tys

  19,9(0.2%)

  2,3 mln

  1,1 tys(9.9%)

  2,8 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  883(5.6%)

  2,2 mln

  1,1 tys(6.4%)

  73,1 tys

  37,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,2 tys

  0,6(0%)

  46,5 tys

  21,9(0.2%)

  53,0 tys

  25,7(0.2%)

  4,9 tys

  2,4(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  86,9 tys

  43,7(0.3%)

  54,1 tys

  27,5(0.2%)

  49,4 tys

  25,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,3 tys

  16,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,3 tys

  40,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  6,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5

  0,0(0%)

  7,0 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,4 tys

  32,9(0.2%)

  2,5 tys

  1,2(0%)

  5,7 tys

  2,9(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  6,4(0%)

  76,4 tys

  38,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  680,2 tys

  320(2.9%)

  1,0 mln

  480(4.3%)

  358,8 tys

  174(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116,2 tys

  58,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,6 tys

  3,6(0%)

  5,8 tys

  2,7(0%)

  5,5 tys

  2,7(0%)

  5,4 tys

  2,7(0%)

  3,4 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  18,3 tys

  8,6(0.1%)

  3,7 mln

  1,8 tys(14.9%)

  613,5 tys

  302(2.1%)

  13,7 tys

  6,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Drohiczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 349 mieszkańców Drohiczyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 165 kobiet oraz 184 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 16,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,6% mieszkańców Drohiczyna, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 32,8% podstawowym ukończonym. 5,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Drohiczyna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Drohiczynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,5%) oraz średnie zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (33,1%) oraz zasadnicze zawodowe (23,1%).

  10,9% mieszkańców Drohiczyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (10,3% wśród dziewczynek i 11,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 588 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2018 w Drohiczynie placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 30 oddziałach uczyło się 544 uczniów (253 kobiety oraz 291 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Drohiczynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 279 uczniów (138 kobiet oraz 141 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,5% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 21,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 461,02.

  W Drohiczynie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 131 uczniów (73 kobiety oraz 58 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 72 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Drohiczynie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 108 uczniów (60 kobiet oraz 48 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 29 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,3% mieszkańców (18,8% wśród dziewczyn i 17,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,7 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,4% mieszkańców Drohiczyna w wieku potencjalnej nauki (33,3% kobiet i 35,3% mężczyzn).

 • 10,5% Wykształcenie wyższe
 • Drohiczyn
  10,5%
  Podlaskie
  17,5%
  Polska
  17,9%
 • 12,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,0%
  Województwo
  32,9%
  Kraj
  33,3%
 • 31,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,2%
  Podlaskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,7%
  woj. podlaskie
  12,0%
  Polska
  12,4%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Drohiczyn
  16,1%
  Województwo
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  17,6%
  Województwo
  17,5%
  Kraj
  22,9%
 • 12,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,9%
  woj. podlaskie
  5,9%
  Kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 32,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  32,8%
  Podlaskie
  23,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 32,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 33,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 5,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  5,3%
  Podlaskie
  3,0%
  Kraj
  1,4%
 • 6,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1588 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 588,0
  Województwo
  855,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,00
  Województwo
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • Szkoły podstawowe w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Drohiczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 544 Uczniowie
 • 253 Kobiety
  (uczniowie)
 • 291 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci 2016
 • 14 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,1
  woj. podlaskie
  17,1
  Polska
  17,3
 •  
 • 461,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  461,02
  woj. podlaskie
  93,75
  Cały kraj
  95,46
 • 459,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Drohiczyn
  459,32
  Województwo
  92,55
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drohiczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drohiczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Drohiczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drohiczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Drohiczynie (im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)
  Publiczna
  85 655-70-25
  85 655-70-25
  ul. Warszawska 51
  17-312 Drohiczyn
  12271-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Drohiczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 131 Uczniowie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,7%
  44,3%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  18,7
  Województwo
  25,3
  Kraj
  26,2
 •  
 •  
 • 263 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski131
  • rosyjski49
  • niemiecki38
  • hiszpański29
  • francuski11
  • włoski5
 • 131 angielski
 • 49 rosyjski
 • 38 niemiecki
 • 29 hiszpański
 • 11 francuski
 • 5 włoski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Drohiczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drohiczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Drohiczynie (Józef Ignacy Kraszewski)
  Publiczne
  85 655-70-25
  85 655-70-25
  ul. Warszawska 51
  17-312 Drohiczyn
  6115-
 • Edukacyjne grupy wieku w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 10,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 10,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 35,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Drohiczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Drohiczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Drohiczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Drohiczynie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Drohiczynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Drohiczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Drohiczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 168 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 19 (uczestnicy: 1 750)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 400)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 450)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 91)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 15)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 71)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Drohiczynie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 4 507 zwiedzających, co daje 23 030 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Drohiczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 47 372 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 40 383 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Drohiczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Drohiczyna znajduje się 22 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Drohiczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Drohiczyn, st.2 ze średniowieczadnia 1966-10-20, wykaz dokumentów: 214/32A z 1966-10-20; C-26 z 2004-02-10
  • Osada Drohiczyn, st.1 ze średniowieczadnia 1970-11-30, wykaz dokumentów: 134/A z 1970-11-30; C-25 z 2004-02-06
  • Grób kurhan Drohiczyn, st.17 ze średniowieczadnia 1978-12-27, wykaz dokumentów: 236/A z 1978-12-27
  • Osada Drohiczyn, st.3 ze średniowieczadnia 1995-09-26, wykaz dokumentów: 274/A z 1995-09-26; C-27 z 2004-02-10
  • Miasto z 1061 r.dnia 1957-01-07, wykaz dokumentów: 79 z 1957-01-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 23)dnia 1966-10-14, wykaz dokumentów: 278 z 1966-10-14; brak numeru z 2016-12-22
  • Dzwonnica z 1778 r. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 268 z 1966-11-10
  • Kościół z XVIII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 268 z 1966-11-10; 270 z 1966-11-10
  • Klasztor z 2. poł. XVII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 269 z 1966-11-10
  • Zespół - klasztor z 1613 - 1617 (ul. Benedyktyńska 6)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: Kl-III-1/272/66 z 1966-11-10; A-40 z 2003-08-28; A-425 z 2012-06-06
  • Kościół z 1744 r. (ul. Benedyktyńska 6)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: Kl-III-1/272/66 z 1966-11-10; A-425 z 2012-06-06
  • Klasztor z XVII w.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: 273 z 1966-11-11
  • Klasztor z 1661 - 1710 (ul. Kościelna 10)dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/276/66 z 1966-11-11
  • Seminarium duchowne z 1747 r. (ul. Kościelna 10)dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/277/66 z 1966-11-11
  • Dzwonnica z 1885 - 1887dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/279/66 z 1966-11-11
  • Kościół z 1709 r.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl.-III-1/271/66 z 1966-11-11
  • Cerkiew z 1792 r.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl.III.1/280/66 z 1966-11-11; A-41 z 2003-08-28
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A)dnia 1966-11-14, wykaz dokumentów: 276 z 1966-11-14
  • Wartownia z XVIII w.dnia 1966-11-14, wykaz dokumentów: 277 z 1966-11-14
  • Kapliczka z 1. poł. XIX w.dnia 1966-11-25, wykaz dokumentów: 299 z 1966-11-25
  • Cmentarz żydowski z XVI w.dnia 2004-11-18, wykaz dokumentów: A-121 z 2004-11-18
  • Klasztor z poł. XVIII w. (ul. Benedyktyńska 6)dnia 2012-06-06, wykaz dokumentów: A-425 z 2012-06-06
 • Formy ochrony przyrody w Drohiczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Drohiczyna znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Drohiczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Bugu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi wraz z obszarami chronionymi z sąsiednich województw i Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu element całościowej ochrony doliny Bugu. Tereny przyległe do rzeki Bug charakteryzują sie stosunkowo dużą powierzchnią zajętą przez naturalne zbiorowiska leśne łąkowe i wodne. Fauna jest bogata i interesująca z wieloma gatunkami chronionymi i rzadkimi w skali kraju. Łączna pow. Obszaru wynosi 30.162 ha., Data ustanowienia: 1986-01-01, Powierzchnia: 30162.0 ha
  • Dolina Dolnego Bugu - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 74309.92 ha
  • Ostoja Nadbużańska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 46036.74 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedynczy głaz, Data ustanowienia: 1971-06-16

Drohiczyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 11 wypadków drogowych w Drohiczynie odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 569,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 155,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Drohiczynie znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siemiatyckiego.

  Powiat siemiatycki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Drohiczynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 11 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 10 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Drohiczynie w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 569,36 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Drohiczyn
  569,4
  Województwo
  649,0
  Cały kraj
  971,2
 • 155,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Drohiczyn
  155,3
  Podlaskie
  113,2
  Cała Polska
  92,2
 • 517,60 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  517,6
  woj. podlaskie
  776,4
  Polska
  1 176,3
 • 27,27 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  27,3
  Podlaskie
  17,4
  Polska
  9,5
 • 90,91 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  90,9
  Podlaskie
  119,6
  Kraj
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Drohiczynie w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 250,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  250,0 km
  Województwo
  362,6 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 8,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Drohiczyn
  8,5 km
  Województwo
  6,2 km
  Kraj
  4,5 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Drohiczyn przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 62droga krajowa nr 62(Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Drohiczynie istnieje 59 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Jagiellończyka

  ul. Benedyktyńska

  ul. Bohaterów Września

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Ciechanowiecka

  ul. Daniela Romanowicza

  ul. Farna

  ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hołdu Pruskiego

  ul. Jana Krzysztofa Kluka

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana z Drohiczyna

  al. Jaćwieży

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztanowa

  Kolonia

  ul. Kotlarska

  ul. Kościelna

  ul. Kramczewska

  ul. Litewska

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mazowiecka

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Monterska

  ul. Nadbużańska

  ul. Nieznanego Żołnierza

  ul. Olimpijska

  ul. Piastowska

  ul. Podlaska

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Prosta

  ul. Ratuszowa

  ul. Samuela Różyckiego

  ul. Sokołowska

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Batorego

  ul. Słoneczna

  pl. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Warszawska

  ul. Wielkiego Księcia Witolda

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zamkowa

  ul. Zdrojowa

  ul. Zygmunta Szmita

  ul. ks. bp. Władysława Jędruszuka

  ul. ks. bp. Zygmunta Łozińskiego

  ul. Świętojańska