Kańczuga w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Kańczuga - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kańczuga to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu przeworskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga.
 • 3 099 Liczba mieszkańców
 • 7,6 km² Powierzchnia
 • 407,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • śr. ok. 220 m n.p.m Wysokość
 • 1427 r. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RPZ Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Marek Żygadło Burmistrz miasta
Kańczuga na mapie
Identyfikatory
 • 22.411649.9834 Współrzędne GPS
 • 1814054 TERYT (TERC)
 • 0972424 SIMC
Herb miasta Kańczuga
Kańczuga herb

Kańczuga - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-220Poczta Kańczuga
37-220Skrytki Pocztowe Poczta Kańczuga

Kańczuga - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kańczudze)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Przeworsku (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dworcowa 1
37-200 Przeworsk
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
(16) 642-31-42
(16) 642-66-30
ul. Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga

Kańczuga - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Kańczuga jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 099, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kańczugi zawarli w 2020 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców Kańczugi jest stanu wolnego, 57,6% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Kańczuga ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,68 na 1000 mieszkańców Kańczugi. W 2020 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 43,8% dziewczynek i 56,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 405 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 42,5% zgonów w Kańczudze spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w Kańczudze były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kańczugi przypada 10.73 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 50 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kańczugi -10. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  63,5% mieszkańców Kańczugi jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kańczugi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 099 Liczba mieszkańców
 • 1 576 Kobiety
 • 1 523 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kańczudze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kańczudze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kańczudze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kańczugi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Kańczuga
  40,7 lat
  woj. podkarpackie
  41,4 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kańczuga, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kańczugi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,3%
  Województwo
  30,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,7%
  Podkarpackie
  57,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,5%
  woj. podkarpackie
  8,7%
  Polska
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,2%
  woj. podkarpackie
  2,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Podkarpackie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kańczudze w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Kańczuga
  3,2
  woj. podkarpackie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,9
  Podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,3
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kańczudze w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,7
  Województwo
  -2,2
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kańczudze w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kańczudze w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kańczudze w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kańczudze w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,8%
  56,3%
 • 5,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,1
  Podkarpackie
  9,2
  Polska
  9,3
 • 39,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,9
  Województwo
  38,8
  Cały kraj
  39,9
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 405 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 345 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 405 g
  Województwo
  3 352 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 78 Waga 4000g - 4499g
 • 78
 • 242 Waga 3500g - 3999g
 • 242
 • 280 Waga 3000g - 3499g
 • 280
 • 96 Waga 2500g - 2999g
 • 96
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Kańczuga
  1,32
  Podkarpackie
  1,30
  Kraj
  1,38
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,67
  Podkarpackie
  0,63
  Polska
  0,67
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,76
  woj. podkarpackie
  0,81
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Kańczudze w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 34 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Kańczuga
  10,7
  woj. podkarpackie
  11,4
  Kraj
  12,5
 • 132,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  132,4
  Województwo
  123,3
  Kraj
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Kańczuga
  0,0
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  3,6
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kańczuga
  3,0
  woj. podkarpackie
  2,8
  Kraj
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przeworskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kańczuga
  42,5%
  Województwo
  42,8%
  Cały kraj
  39,4%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,6%
  Województwo
  25,2%
  Kraj
  26,5%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,3%
  Podkarpackie
  6,3%
  Cała Polska
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  12,1
  Cały kraj
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  64,0
  Cała Polska
  70,4
 • 247,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  247,6
  Podkarpackie
  236,9
  Cały kraj
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  209,0
  Polska
  261,3
 • 411,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 442,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 378,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kańczuga
  411,0
  Podkarpackie
  403,2
  Polska
  421,0
 • 48,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 68,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kańczuga
  48,8
  Podkarpackie
  56,6
  Polska
  69,5
 • 22,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  22,6
  Województwo
  25,3
  Cała Polska
  35,1
 • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,5
  Podkarpackie
  6,5
  Cała Polska
  7,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Podkarpackie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 50 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kańczudze w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kańczuga, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kańczuga - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Kańczudze oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,92 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kańczudze to 1 019 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 326 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kańczudze to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Kańczudze to 129,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,19% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,36% mieszkań posiada łazienkę, 79,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,72% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przeworskiego.

  Powiat przeworski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 019 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 325,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  325,50
  Podkarpackie
  324,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  85,80 m2
  Województwo
  82,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Kańczuga
  27,90 m2
  woj. podkarpackie
  26,70 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Kańczuga
  4,33
  Województwo
  4,11
  Cały kraj
  3,82
 • 3,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Kańczuga
  3,07
  Województwo
  3,09
  Cały kraj
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  woj. podkarpackie
  0,75
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,92 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  1,92
  Podkarpackie
  4,73
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 34 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  5,67
  Województwo
  4,38
  Polska
  3,77
 • 10,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  10,86
  Podkarpackie
  20,74
  Cała Polska
  21,77
 • 778 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 129,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  129,7 m2
  Podkarpackie
  102,8 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,25 m2
  woj. podkarpackie
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,94%
  woj. podkarpackie
  94,86%
  Polska
  96,97%
 • 95,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Kańczuga
  95,19%
  Województwo
  92,04%
  Kraj
  94,01%
 • 91,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,36%
  Podkarpackie
  89,99%
  Cała Polska
  91,78%
 • 79,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,88%
  woj. podkarpackie
  78,75%
  Kraj
  83,08%
 • 77,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  77,72%
  Województwo
  75,14%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Kańczuga - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Kańczudze na 1000 mieszkańców pracuje 457osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 36,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 63,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kańczudze wynosiło w 2020 roku 13,5% (15,7% wśród kobiet i 11,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kańczudze wynosiło 4 255,41 PLN, co odpowiada 77.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kańczugi 20 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 46 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 26.

  53,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Kańczugi pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,3% w przemyśle i budownictwie, a 7,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 457 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  457,0
  Podkarpackie
  217,0
  Cały kraj
  252,0
 • 13,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,7% Kobiety
 • 11,5% Mężczyźni
 • Miasto
  13,5%
  Województwo
  9,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kańczudze w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kańczudze w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kańczudze w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 255 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Kańczuga
  4 255 PLN
  Podkarpackie
  4 708 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kańczudze w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 20 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 26 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 53,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 52,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,3% Przemysł i budownictwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,1% Pozostałe
 • 24,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kańczudze w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 432 Pracujący ogółem
 • 528 Kobiety
 • 904 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kańczudze w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kańczuga, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 57,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,4
  Podkarpackie
  63,7
  Polska
  68,0
 • 29,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kańczuga
  29,8
  woj. podkarpackie
  34,0
  Cały kraj
  37,5
 • 107,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  107,6
  Podkarpackie
  114,6
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kańczuga - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Kańczudze w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 279 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 200 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (14) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (27) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kańczudze najwięcej (20) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (261) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,5% (74) podmiotów, a 72,4% (202) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kańczudze najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.0%) oraz Budownictwo (16.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 279 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74 Przemysł i budownictwo
 • 202 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Kańczudze w 2020 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w Kańczudze w 2020 roku
 • 200 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 261 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 261
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 278 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 278
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 20  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 20
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 200 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 66 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 66
 • 33 Budownictwo
 • 33
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 12 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kańczuga - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Kańczudze stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 31 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,01 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kańczudze wynosi 82,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kańczugi najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,14 (wykrywalność 74%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,56 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,55 (77%), drogowe - 1,57 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,12 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kańczugi.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 31
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 10,01 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Kańczuga
  10,01
  Podkarpackie
  15,15
  Polska
  19,96
 • 4,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,56
  woj. podkarpackie
  7,01
  Kraj
  12,25
 • 3,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,55
  Województwo
  6,10
  Cały kraj
  5,17
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,57
  woj. podkarpackie
  1,52
  Cała Polska
  1,73
 • 0,12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,12
  woj. podkarpackie
  0,29
  Polska
  0,37
 • 5,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,14
  Podkarpackie
  8,68
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  woj. podkarpackie
  80%
  Cała Polska
  73%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  80%
  Podkarpackie
  70%
  Polska
  65%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  78%
  Województwo
  87%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kańczuga
  100%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  87%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  74%
  Podkarpackie
  74%
  Cała Polska
  54%

Kańczuga - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Kańczugi wyniosła w 2020 roku 66,1 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Kańczugi - 35.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (7.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,0 mln złotych, czyli 7,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kańczugi wyniosła w 2020 roku 63,8 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.2%). W budżecie Kańczugi wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 491 złotych na mieszkańca (9,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 67,5 złotych na mieszkańca (1,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,8%.
 • Wydatki budżetu w Kańczudze według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kańczugi według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kańczugi według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,5 mln

  2,8 tys(100%)

  34,0 mln

  2,7 tys(100%)

  34,7 mln

  2,8 tys(100%)

  42,4 mln

  3,4 tys(100%)

  50,8 mln

  4,1 tys(100%)

  49,7 mln

  4,0 tys(100%)

  57,8 mln

  4,7 tys(100%)

  66,1 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,1 mln

  4,4 tys(39.9%)

  14,6 mln

  4,5 tys(42.9%)

  15,8 mln

  4,9 tys(45.6%)

  16,9 mln

  5,3 tys(39.9%)

  20,1 mln

  6,3 tys(39.6%)

  18,4 mln

  5,8 tys(37%)

  20,4 mln

  6,5 tys(35.4%)

  23,3 mln

  7,5 tys(35.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  848(7.7%)

  2,7 mln

  845(8%)

  2,9 mln

  892(8.3%)

  3,0 mln

  925(7%)

  3,8 mln

  1,2 tys(7.5%)

  3,7 mln

  1,2 tys(7.4%)

  4,6 mln

  1,5 tys(8%)

  5,1 mln

  1,6 tys(7.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,1 mln

  1,6 tys(14.3%)

  1,8 mln

  548(5.2%)

  2,2 mln

  670(6.3%)

  2,2 mln

  695(5.3%)

  3,6 mln

  1,1 tys(7.1%)

  3,7 mln

  1,2 tys(7.5%)

  6,3 mln

  2,0 tys(10.9%)

  5,0 mln

  1,6 tys(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  1,9 tys(17.7%)

  6,4 mln

  2,0 tys(18.9%)

  6,6 mln

  2,0 tys(19.1%)

  14,5 mln

  4,5 tys(34.2%)

  2,2 mln

  687(4.3%)

  2,8 mln

  896(5.7%)

  2,9 mln

  923(5.1%)

  4,5 mln

  1,4 tys(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  575(5.2%)

  2,8 mln

  852(8.1%)

  2,0 mln

  628(5.9%)

  2,1 mln

  658(5%)

  1,6 mln

  506(3.2%)

  2,5 mln

  782(5%)

  1,3 mln

  412(2.3%)

  2,6 mln

  818(3.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  274,7 tys

  84,9(0.8%)

  491,2 tys

  152(1.4%)

  716,7 tys

  221(2.1%)

  480,3 tys

  150(1.1%)

  369,8 tys

  116(0.7%)

  381,3 tys

  120(0.8%)

  742,5 tys

  235(1.3%)

  1,5 mln

  463(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  987,6 tys

  305(2.8%)

  1,0 mln

  315(3%)

  993,7 tys

  307(2.9%)

  1,1 mln

  330(2.5%)

  1,2 mln

  375(2.4%)

  1,2 mln

  378(2.4%)

  1,3 mln

  424(2.3%)

  1,3 mln

  404(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  721(6.6%)

  2,4 mln

  744(7.1%)

  1,4 mln

  430(4%)

  674,4 tys

  210(1.6%)

  1,5 mln

  461(2.9%)

  704,1 tys

  222(1.4%)

  1,3 mln

  411(2.3%)

  1,2 mln

  389(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  377,0 tys

  116(1.1%)

  365,3 tys

  113(1.1%)

  755,7 tys

  233(2.2%)

  259,2 tys

  80,7(0.6%)

  302,0 tys

  94,9(0.6%)

  369,6 tys

  117(0.7%)

  308,9 tys

  97,7(0.5%)

  732,5 tys

  234(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  266,3 tys

  82,3(0.8%)

  280,8 tys

  86,7(0.8%)

  285,3 tys

  88,0(0.8%)

  315,4 tys

  98,2(0.7%)

  311,9 tys

  98,0(0.6%)

  320,8 tys

  101(0.6%)

  490,5 tys

  155(0.8%)

  544,3 tys

  174(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  67,6 tys

  20,9(0.2%)

  91,9 tys

  28,4(0.3%)

  187,2 tys

  57,8(0.5%)

  215,9 tys

  67,2(0.5%)

  163,8 tys

  51,5(0.3%)

  66,0 tys

  20,8(0.1%)

  268,6 tys

  84,9(0.5%)

  183,6 tys

  58,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  326,4 tys

  101(0.9%)

  331,4 tys

  102(1%)

  197,5 tys

  60,9(0.6%)

  162,8 tys

  50,7(0.4%)

  153,7 tys

  48,3(0.3%)

  168,5 tys

  53,1(0.3%)

  168,0 tys

  53,1(0.3%)

  181,1 tys

  57,8(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  59,4 tys

  18,4(0.2%)

  40,3 tys

  12,4(0.1%)

  53,3 tys

  16,5(0.2%)

  80,7 tys

  25,1(0.2%)

  257,7 tys

  81,0(0.5%)

  422,1 tys

  133(0.8%)

  391,8 tys

  124(0.7%)

  141,9 tys

  45,3(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  182,1 tys

  56,3(0.5%)

  199,3 tys

  61,6(0.6%)

  139,6 tys

  43,1(0.4%)

  133,5 tys

  41,6(0.3%)

  102,6 tys

  32,2(0.2%)

  154,4 tys

  48,7(0.3%)

  138,3 tys

  43,7(0.2%)

  125,5 tys

  40,1(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  132,9 tys

  41,1(0.4%)

  129,9 tys

  40,1(0.4%)

  85,7 tys

  26,5(0.2%)

  66,9 tys

  20,8(0.2%)

  72,1 tys

  22,7(0.1%)

  104,1 tys

  32,8(0.2%)

  120,6 tys

  38,1(0.2%)

  106,5 tys

  34,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,1 tys

  0,6(0%)

  77,9 tys

  24,1(0.2%)

  99,2 tys

  30,6(0.3%)

  11,0 tys

  3,4(0%)

  3,4 tys

  1,1(0%)

  102,2 tys

  32,2(0.2%)

  95,5 tys

  30,2(0.2%)

  96,6 tys

  30,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,2 tys

  3,2(0%)

  4,5 tys

  1,4(0%)

  4,6 tys

  1,4(0%)

  5,6 tys

  1,8(0%)

  4,3 tys

  1,4(0%)

  5,4 tys

  1,7(0%)

  12,0 tys

  3,8(0%)

  6,7 tys

  2,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  53,3 tys

  16,5(0.2%)

  72,6 tys

  22,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  99,8 tys

  30,8(0.3%)

  180,6 tys

  55,8(0.5%)

  202,5 tys

  63,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  357,2 tys

  110(1%)

  137,2 tys

  42,4(0.4%)

  5,9 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kańczudze według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kańczugi według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kańczugi według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,9 mln

  2,6 tys(100%)

  36,8 mln

  2,9 tys(100%)

  35,1 mln

  2,8 tys(100%)

  43,2 mln

  3,5 tys(100%)

  49,6 mln

  4,0 tys(100%)

  51,5 mln

  4,2 tys(100%)

  55,7 mln

  4,5 tys(100%)

  63,8 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,2 mln

  5,0 tys(49.2%)

  15,8 mln

  4,9 tys(43%)

  16,4 mln

  5,1 tys(46.6%)

  16,8 mln

  5,2 tys(38.9%)

  17,8 mln

  5,6 tys(35.9%)

  19,7 mln

  6,2 tys(38.3%)

  20,8 mln

  6,6 tys(37.3%)

  23,6 mln

  7,5 tys(37%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,4 mln

  2,6 tys(25.7%)

  10,4 mln

  3,2 tys(28.2%)

  9,2 mln

  2,8 tys(26.1%)

  9,2 mln

  2,9 tys(21.3%)

  10,2 mln

  3,2 tys(20.6%)

  11,5 mln

  3,6 tys(22.3%)

  11,8 mln

  3,7 tys(21.2%)

  12,3 mln

  3,9 tys(19.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  36,0 tys

  11,1(0.1%)

  2,2 mln

  681(6%)

  988,3 tys

  305(2.8%)

  1,1 mln

  329(2.4%)

  1,6 mln

  512(3.3%)

  1,1 mln

  356(2.2%)

  1,3 mln

  427(2.4%)

  2,7 mln

  862(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  1,7 tys(16.3%)

  5,4 mln

  1,7 tys(14.6%)

  5,5 mln

  1,7 tys(15.6%)

  13,2 mln

  4,1 tys(30.4%)

  1,1 mln

  357(2.3%)

  1,7 mln

  541(3.3%)

  1,5 mln

  480(2.7%)

  2,4 mln

  758(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  567,9 tys

  175(1.7%)

  909,2 tys

  281(2.5%)

  1,0 mln

  320(3%)

  1,1 mln

  354(2.6%)

  2,2 mln

  693(4.4%)

  1,4 mln

  450(2.8%)

  2,0 mln

  644(3.7%)

  1,3 mln

  418(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  344,3 tys

  106(1%)

  404,1 tys

  125(1.1%)

  422,6 tys

  130(1.2%)

  581,2 tys

  181(1.3%)

  206,8 tys

  65,0(0.4%)

  432,1 tys

  136(0.8%)

  505,3 tys

  160(0.9%)

  813,7 tys

  260(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  241,2 tys

  74,5(0.7%)

  256,4 tys

  79,2(0.7%)

  262,5 tys

  81,0(0.7%)

  294,2 tys

  91,6(0.7%)

  288,6 tys

  90,7(0.6%)

  296,7 tys

  93,6(0.6%)

  440,2 tys

  139(0.8%)

  496,2 tys

  158(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  975,9 tys

  302(3%)

  740,8 tys

  229(2%)

  361,3 tys

  112(1%)

  409,4 tys

  127(0.9%)

  751,2 tys

  236(1.5%)

  500,9 tys

  158(1%)

  300,5 tys

  95,0(0.5%)

  465,5 tys

  149(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  128,9 tys

  39,8(0.4%)

  149,5 tys

  46,2(0.4%)

  92,5 tys

  28,6(0.3%)

  117,2 tys

  36,5(0.3%)

  342,1 tys

  108(0.7%)

  170,8 tys

  53,9(0.3%)

  113,2 tys

  35,8(0.2%)

  149,7 tys

  47,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  265,0 tys

  81,8(0.8%)

  112,5 tys

  35,0(0.3%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,1 tys

  33,5(0.2%)

  149,2 tys

  47,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  270,1 tys

  83,5(0.8%)

  272,3 tys

  84,1(0.7%)

  154,9 tys

  47,8(0.4%)

  124,8 tys

  38,9(0.3%)

  108,6 tys

  34,1(0.2%)

  104,1 tys

  32,8(0.2%)

  108,3 tys

  34,3(0.2%)

  136,1 tys

  43,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,1 tys

  0,6(0%)

  77,9 tys

  24,1(0.2%)

  99,2 tys

  30,6(0.3%)

  11,0 tys

  3,4(0%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  102,2 tys

  32,2(0.2%)

  95,5 tys

  30,2(0.2%)

  96,6 tys

  30,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  9,3(0.1%)

  40,0 tys

  12,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,0 tys

  30,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,9 tys

  1,8(0%)

  24,8 tys

  7,7(0.1%)

  182,9 tys

  56,4(0.5%)

  3,4 tys

  1,1(0%)

  6,7 tys

  2,1(0%)

  24,5 tys

  7,7(0%)

  9,8 tys

  3,1(0%)

  55,3 tys

  17,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,6 tys

  2,0(0%)

  8,7 tys

  2,7(0%)

  9,4 tys

  2,9(0%)

  8,5 tys

  2,6(0%)

  20,0 tys

  6,3(0%)

  17,3 tys

  5,5(0%)

  17,5 tys

  5,5(0%)

  17,2 tys

  5,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  430

  0,1(0%)

  860

  0,3(0%)

  205

  0,1(0%)

  945

  0,3(0%)

  292

  0,1(0%)

  384

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  90,3 tys

  27,9(0.2%)

  163,4 tys

  50,4(0.5%)

  143,0 tys

  44,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  609

  0,2(0%)

  795

  0,2(0%)

  613

  0,2(0%)

  439

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  303,6 tys

  93,8(0.9%)

  64,9 tys

  20,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kańczuga - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 660 mieszkańców Kańczugi jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 326 kobiet oraz 334 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców Kańczugi, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 23,4% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Kańczugi mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kańczudze największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz podstawowe ukończone (20,3%).

  W roku 2018 w Kańczudze mieściło się 1 przedszkole, w którym do 18 oddziałów uczęszczało 405 dzieci (197 dziewczynek oraz 208 chłopców). Dostępnych było 450 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kańczudze mieściło się 1 przedszkole, w którym do 14 oddziałów uczęszczało 280 dzieci (137 dziewczynek oraz 143 chłopców). Dostępnych było 350 miejsc.

  19,4% mieszkańców Kańczugi w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 21,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 857 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 346 uczniów (181 kobiet oraz 165 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kańczudze placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 313 uczniów (159 kobiet oraz 154 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,5% ludności (31,0% wśród dziewczynek i 32,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 138,40.

  W Kańczudze znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 84 uczniów (28 kobiet oraz 56 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 42 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kańczudze placówkę miała 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 264 uczniów (119 kobiet oraz 145 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 52 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,1% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 14,4% wśród chłopaków). 16,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,6% mieszkańców Kańczugi w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 22,5% mężczyzn).

 • 12,7% Wykształcenie wyższe
 • Kańczuga
  12,7%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kańczuga
  30,3%
  Województwo
  32,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,2%
  Podkarpackie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,2%
  Podkarpackie
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Kańczuga
  18,9%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,0%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,3%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,4%
  Podkarpackie
  20,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 26,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kańczuga
  1,2%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2857 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 857,0
  Podkarpackie
  849,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Kańczuga
  0,22
  Województwo
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 18 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 450 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Kańczuga) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 405 Dzieci
 • 197 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 208 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 84 3 lata
 • 84
 • 94 4 lata
 • 94
 • 102 5 lata
 • 102
 • 115 6 lat
 • 115
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 44 3 lata
 • 44
 • 44 4 lata
 • 44
 • 48 5 lata
 • 48
 • 55 6 lat
 • 55
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 40 3 lata
 • 40
 • 50 4 lata
 • 50
 • 54 5 lata
 • 54
 • 60 6 lat
 • 60
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kańczudze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kańczudze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejsko-Gminne Przedszkole
  Publiczne
  16 642-38-70
  16 642-30-22
  ul. Witosa 1
  37-220 Kańczuga
  1433223
 • Szkoły podstawowe w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kańczuga) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 346 Uczniowie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie)
 • 165 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,3%
  47,7%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Absolwenci 2016
 • 18 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,2
  Podkarpackie
  15,5
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 138,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  138,40
  woj. podkarpackie
  93,09
  Kraj
  95,46
 • 138,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kańczuga
  138,40
  woj. podkarpackie
  92,29
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kańczuga) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kańczuga) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kańczudze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kańczudze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego (Król Jan III Sobieski)
  Publiczna
  16 642-31-48
  16 642-31-48
  ul. SZKOLNA 7
  37-220 Kańczuga
  1526027
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Technika (Kańczuga) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 84 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 42 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Kańczuga
  16,8
  woj. podkarpackie
  26,5
  Polska
  23,8
 •  
 •  
 • 168 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 84 niemiecki
 • 84 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kańczudze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kańczudze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  16 642-38-30
  16 642-38-30
  ul. M.KONOPNICKIEJ 6
  37-220 Kańczuga
  10190-
  Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kańczudze
  Publiczna
  16 648-39-34
  ul. Szkolna 7
  37-220 Kańczuga
  -11916
  Liceum Ogólnokształcące (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  16 642-38-30
  16 642-38-30
  ul. Marii Konopnickiej 6
  37-220 Kańczuga
  247-
 • Edukacyjne grupy wieku w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kańczuga, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kańczuga, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kańczuga, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kańczuga - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kańczudze

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kańczudze w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Kańczudze: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kańczudze 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 22 (uczestnicy: 2 350)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 30)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 40)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 303)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 45)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 80)
  • koło gospodyń wiejskich: 12 (członkowie: 150)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 91)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 6)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 45)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 192)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 100)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 45)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 35)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Kańczudze działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 410 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 568 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kańczudze działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 76 członków. Zarejestrowano 64 ćwiczących (mężczyźni: 47, kobiety: 17, chłopcy do lat 18: 31, dziewczęta do lat 18: 12). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kańczudze w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kańczudze
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kańczugi znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kańczudze
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1611 r.dnia 1952-11-27, wykaz dokumentów: Z.N./55 z 1952-11-27; A-304 z 2008-12-02
  • Cerkiew z XVII w.dnia 1984-01-16, wykaz dokumentów: A-625 z 1984-01-16
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1984-01-16, wykaz dokumentów: A-625 z 1984-01-16
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 3. ćw. XIX w.dnia 1990-06-04, wykaz dokumentów: A-358 z 1990-06-04
  • Dworzec z 1890 - 1904dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Magazyn z 1890 - 1904dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Wieża ciśnień z 1890 - 1904dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Plebania z 1866 r. (ul. Kwiatowa 1)dnia 2012-01-27, wykaz dokumentów: A-726 z 2012-01-27
  • Kaplica z 1895 r.dnia 2016-08-05, wykaz dokumentów: A-1414 z 2016-08-05
 • Formy ochrony przyrody w Kańczudze
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kańczugi znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kańczudze
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja lipowa złożona z 58 drzew o wym.: obwody pni na wys. 1 3 m od 150 do 280 cm wys. drzew od 12 do 18 m w wieku 60 do 80 lat., Data ustanowienia: 1973-08-31, Opis granicy: pomnikowa aleja znajduje się przy drodze kańczuga - żuklin
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 200 lat, Data ustanowienia: 1973-08-31, Opis granicy: zabytek zanjduje się przy stacji pkp w kańczudze.

Kańczuga - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Kańczudze odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 95,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Kańczudze znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przeworskiego.

  Powiat przeworski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kańczudze
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 3 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kańczudze w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 95,82 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Kańczuga
  95,8
  Województwo
  55,0
  Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Kańczuga
  0,0
  woj. podkarpackie
  6,2
  Kraj
  6,5
 • 95,82 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  95,8
  Województwo
  58,5
  Kraj
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  11,3
  Cały kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Kańczuga
  100,0
  Podkarpackie
  106,3
  Kraj
  112,4
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kańczuga przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 835droga wojewódzka nr 835(Lublin - Kolonia Wólka Abramowicka - Ćmiłów - Głuszczyzna - Czarniejów - Jabłonna - Piotrków - Gierniak - Giełczew - Wysokie - Nowy Dwór - Guzówka - Tarnawa Mała - Huta Torubińska - Zagrody - Goraj - Frampol - Korytków - Biłgoraj - Okrągłe - Korczów - Nowy Majdan - Markowicze - Księżpol - Płusy - Tarnogród - Majdan Sieniawski - Adamówka - Rudka - Wylewa - Sieniawa - Ubieszyn - Tryńcza - Wólka Małkowa - Gniewczyna Tryniecka - Gniewczyna Łańcucka - Gorliczyna - Przeworsk - Wojciechówka - Urzejowice - Mikulice - Niżatyce - Kańczuga - Siedleczka - Manasterz - Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie - Widaczów - Jawornik Polski - Szklary - Dynów - Nozdrzec - Wara - Niewistka - Krzemienna - Dydnia - Jabłonka - Niebocko - Grabownica Starzeńska)
  • DW 881droga wojewódzka nr 881(Sokołów Małopolski - Trzeboś - Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka - Pogwizdów - Podbórz - Czarna - Łańcut - Sonina - Markowa - Sietesz - Kańczuga - Pantalowice - Rozbórz Długi - Pruchnik - Chorzów - Rokietnica - Maćkowice - Żurawica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kańczuga nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 91Linia kolejowa nr 91: Kraków Główny Osobowy - Medyka [o znaczeniu państwowym] (Kraków Główny Osobowy - Kraków Zabłocie - Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Osobowy - Kraków Bieżanów - Kokotów - Węgrzce Wielkie - Podłęże - Staniątki - Szarów - Kłaj - Stanisławice - Cikowice - Bochnia - Rzezawa - Jasień Brzeski - Brzesko Okocim - Sterkowiec - Biadoliny - Bogumiłowice - Tarnów Mościce - Tarnów - Wola Rzędzińska - Wałki - Czarna Tarnowska - Grabiny - Grabiny (stacja towarowa) - Dębica - Lubzina - Ropczyce - Ropczyce-Witkowice - Sędziszów Małopolski - Będziemyśl - Trzciana - Świlcza - Rudna Wielka - Rzeszów Główny - Rzeszów Załęże - Strażów - Krzemienica - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno koło Łańcuta - Grzęska - Przeworsk PK - Przeworsk - Przeworsk Towarowy - Pełkinie - Jarosław - Munina - Ostrowiecko - Radymno - Sośnica Jarosławska - Niziny - Walawa - Żurawica Rozrządowa - Żurawica - Przemyśl Zasanie - Przemyśl Główny - Hurko - Medyka Towarowa - Medyka Rozrządowa - Medyka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kańczudze istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11-go Listopada

  ul. 15-go Sierpnia

  ul. 3-go Maja

  ul. Adama Głowackiego

  ul. Bajeczna

  ul. Bohaterów Westerplatte

  ul. Bolesława Płachcińskiego

  ul. Grunwaldzka

  ul. Jarzębinowa

  ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kościuszki

  ul. Kwiatowa

  ul. Leona Grzebyka

  ul. Leopolda Okulickiego

  ul. Lisa-Kuli

  ul. M. Konopnickiej

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Mickiewicza

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Rynek

  ul. Sawickiego

  ul. Sportowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Widokowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Węgierska

  ul. Władysława Kojdra

  ul. Zaciszna

  ul. Zakościelna

  ul. Zielona

  ul. Świętej Barbary