Kańczuga w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Kańczuga - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kańczuga to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu przeworskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga.
 • 3 182 Liczba mieszkańców
 • 7,6 km² Powierzchnia
 • 418,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • śr. ok. 220 m n.p.m Wysokość
 • 1427 r. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RPZ Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Marek Żygadło Burmistrz miasta
Kańczuga na mapie
Identyfikatory
 • 22.411649.9834 Współrzędne GPS
 • 1814054 TERYT (TERC)
 • 0972424 SIMC
Herb miasta Kańczuga
Kańczuga herb

Kańczuga - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-220Poczta Kańczuga
37-220Skrytki Pocztowe Poczta Kańczuga

Kańczuga - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kańczudze)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Przeworsku (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dworcowa 1
37-200 Przeworsk
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
(16) 642-31-42
(16) 642-66-30
ul. Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga

Kańczuga - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Kańczuga jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 182, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 25 małżeństw, co odpowiada 7,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców Kańczugi jest stanu wolnego, 57,6% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Kańczuga ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,31 na 1000 mieszkańców Kańczugi. W 2017 roku urodziło się 30 dzieci, w tym 36,7% dziewczynek i 63,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 370 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,09 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,8% zgonów w Kańczudze spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,6% zgonów w Kańczudze były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kańczugi przypada 6.52 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 80 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kańczugi -55. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  66,7% mieszkańców Kańczugi jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kańczugi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 182 Liczba mieszkańców
 • 1 622 Kobiety
 • 1 560 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kańczudze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kańczudze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kańczudze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kańczugi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,5 lat
  Podkarpackie
  40,6 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 40,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kańczuga, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kańczugi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Kańczuga
  30,3%
  woj. podkarpackie
  30,5%
  Polska
  28,8%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,7%
  Województwo
  57,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,5%
  Podkarpackie
  8,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  2,2%
  woj. podkarpackie
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 2,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. podkarpackie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kańczudze w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  7,9
  Podkarpackie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Kańczuga
  0,8
  woj. podkarpackie
  1,2
  Cała Polska
  1,7
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kańczudze w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,31 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,3
  Podkarpackie
  1,2
  Kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kańczudze w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kańczudze w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kańczudze w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kańczudze w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 30 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 36,7%
  63,3%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,4
  Województwo
  10,3
  Polska
  10,5
 • 43,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  43,7
  Podkarpackie
  42,4
  Polska
  44,2
 • 9.96 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.96
 • 45.15 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.15
 • 102.2 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102.2
 • 86.83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86.83
 • 33.21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.21
 • 7.8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.8
 • 3 370 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 298 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 443 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 370 g
  Województwo
  3 345 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 280 Waga 3500g - 3999g
 • 280
 • 297 Waga 3000g - 3499g
 • 297
 • 126 Waga 2500g - 2999g
 • 126
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,42
  Województwo
  1,37
  Cały kraj
  1,45
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kańczuga
  0,71
  Podkarpackie
  0,66
  Kraj
  0,71
 • 1,09 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,09
  Podkarpackie
  1,13
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Kańczudze w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 21 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 12 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,9%
  57,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 6,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,5
  woj. podkarpackie
  9,0
  Kraj
  10,1
 • 98,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kańczuga
  98,4
  woj. podkarpackie
  94,3
  Kraj
  101,5
 • 6,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,7
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,0
 • 2,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kańczuga
  2,0
  Województwo
  2,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przeworskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kańczuga
  50,4%
  Województwo
  53,4%
  Cała Polska
  45,7%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kańczuga
  21,4%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  26,7%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,9%
  Województwo
  4,2%
  Kraj
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,0
  Polska
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  70,2
  Kraj
  74,3
 • 208,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  208,0
  woj. podkarpackie
  214,7
  Cała Polska
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  211,1
  Kraj
  261,6
 • 490,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 551,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 428,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  490,7
  woj. podkarpackie
  487,3
  Polska
  469,0
 • 61,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kańczuga
  61,1
  Podkarpackie
  83,0
  Polska
  87,7
 • 15,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kańczuga
  15,0
  Podkarpackie
  24,2
  Polska
  31,8
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,0
  Województwo
  5,3
  Cała Polska
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Podkarpackie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 80 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 49 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -55 Saldo migracji
 • -35 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -20 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -55 Saldo migracji wewnętrznych
 • -35 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -20 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kańczudze w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 72,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 71,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kańczuga, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kańczuga - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Kańczudze oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,26 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kańczudze to 992 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 309 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kańczudze to 6,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Kańczudze to 124,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,96% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,03% mieszkań posiada łazienkę, 79,23% korzysta z centralnego ogrzewania, a 76,92% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 992 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 308,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  308,80
  Podkarpackie
  308,20
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 83,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  83,90 m2
  Podkarpackie
  81,40 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 25,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  25,90 m2
  Województwo
  25,10 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Kańczuga
  4,28
  woj. podkarpackie
  4,09
  Kraj
  3,82
 • 3,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Kańczuga
  3,24
  Województwo
  3,24
  Cały kraj
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Kańczuga
  0,76
  Województwo
  0,79
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,26 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,26
  woj. podkarpackie
  3,82
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 5 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 26 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  6,50
  Podkarpackie
  4,63
  Cała Polska
  3,91
 • 8,17 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  8,17
  Województwo
  17,67
  Polska
  18,14
 • 498 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 124,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  124,5 m2
  Podkarpackie
  106,5 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,16 m2
  Podkarpackie
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,78%
  woj. podkarpackie
  94,57%
  Cały kraj
  96,79%
 • 94,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  94,96%
  woj. podkarpackie
  91,58%
  Polska
  93,66%
 • 91,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Kańczuga
  91,03%
  Województwo
  89,42%
  Kraj
  91,31%
 • 79,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,23%
  Podkarpackie
  77,61%
  Cała Polska
  82,12%
 • 76,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  76,92%
  woj. podkarpackie
  73,50%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Kańczuga - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Kańczudze na 1000 mieszkańców pracuje 454 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 37,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 62,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kańczudze wynosiło w 2017 roku 15,0% (17,1% wśród kobiet i 13,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kańczudze wynosiło 3 336,59 PLN, co odpowiada 73.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kańczugi 20 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 46 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 26.

  55,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Kańczugi pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,3% w przemyśle i budownictwie, a 7,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 454 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  454,0
  Województwo
  213,0
  Kraj
  247,0
 • 15,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,1% Kobiety
 • 13,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  15,0%
  Podkarpackie
  9,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kańczudze w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kańczudze w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kańczudze w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 337 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 337 PLN
  Województwo
  3 837 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kańczudze w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 20 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 26 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 55,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,3% Przemysł i budownictwo
 • 9,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,5% Pozostałe
 • 24,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kańczudze w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 444 Pracujący ogółem
 • 539 Kobiety
 • 905 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kańczudze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 66,7% W wieku produkcyjnym
 • 62,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kańczuga, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 50,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kańczuga
  50,0
  Podkarpackie
  60,2
  Cała Polska
  63,4
 • 24,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  24,2
  Podkarpackie
  30,9
  Polska
  34,0
 • 94,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kańczuga
  94,1
  woj. podkarpackie
  105,6
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kańczuga - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Kańczudze w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 261 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 184 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (14) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (27) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kańczudze najwięcej (21) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (240) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,4% (61) podmiotów, a 75,1% (196) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kańczudze najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (38.6%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (12.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 261 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61 Przemysł i budownictwo
 • 196 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w Kańczudze w 2017 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Kańczudze w 2017 roku
 • 184 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 240 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 240
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 260 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 260
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 24 Spółki handlowe ogółem
 • 24
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 21  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 184 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 71 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 71
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 19 Budownictwo
 • 19
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kańczuga - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Kańczudze stwierdzono szacunkowo 27 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,38 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kańczudze wynosi 86,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kańczugi najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,57 (wykrywalność 74%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,40 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,93 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,60 (89%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kańczugi.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 27
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 11 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 11
 • 8,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,38
  Podkarpackie
  13,97
  Cała Polska
  19,62
 • 4,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kańczuga
  4,40
  Podkarpackie
  6,34
  Polska
  12,07
 • 1,60 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,60
  woj. podkarpackie
  5,46
  Kraj
  4,94
 • 1,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,93
  Województwo
  1,62
  Cały kraj
  1,78
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,23
  woj. podkarpackie
  0,39
  Cała Polska
  0,49
 • 3,57 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,57
  woj. podkarpackie
  7,56
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  87%
  Podkarpackie
  80%
  Kraj
  72%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  79%
  woj. podkarpackie
  63%
  Cała Polska
  60%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  90%
  Podkarpackie
  93%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  80%
  Podkarpackie
  85%
  Cała Polska
  84%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Kańczuga
  75%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  52%

Kańczuga - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Kańczugi wyniosła w 2016 roku 42,4 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Kańczugi - 39.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (34.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,0 mln złotych, czyli 4,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kańczugi wyniosła w 2016 roku 43,2 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 23.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (30.4%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.3%). W budżecie Kańczugi wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 372 złotych na mieszkańca (10,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,5 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,7%.
 • Wydatki budżetu w Kańczudze według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kańczugi według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kańczugi według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,5 mln

  2,4 tys(100%)

  31,3 mln

  2,5 tys(100%)

  30,0 mln

  2,4 tys(100%)

  32,0 mln

  2,5 tys(100%)

  35,5 mln

  2,8 tys(100%)

  34,0 mln

  2,7 tys(100%)

  34,7 mln

  2,8 tys(100%)

  42,4 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,7 mln

  3,7 tys(38.3%)

  12,3 mln

  3,9 tys(39.3%)

  13,1 mln

  4,1 tys(43.9%)

  14,1 mln

  4,3 tys(43.9%)

  14,1 mln

  4,4 tys(39.9%)

  14,6 mln

  4,5 tys(42.9%)

  15,8 mln

  4,9 tys(45.6%)

  16,9 mln

  5,3 tys(39.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  1,6 tys(17.1%)

  5,5 mln

  1,7 tys(17.4%)

  5,6 mln

  1,7 tys(18.7%)

  6,0 mln

  1,9 tys(18.8%)

  6,3 mln

  1,9 tys(17.7%)

  6,4 mln

  2,0 tys(18.9%)

  6,6 mln

  2,0 tys(19.1%)

  14,5 mln

  4,5 tys(34.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  818(8.5%)

  2,6 mln

  818(8.3%)

  2,8 mln

  852(9.2%)

  2,9 mln

  883(8.9%)

  2,7 mln

  848(7.7%)

  2,7 mln

  845(8%)

  2,9 mln

  892(8.3%)

  3,0 mln

  925(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  403(4.2%)

  4,3 mln

  1,4 tys(13.8%)

  2,7 mln

  838(9%)

  1,2 mln

  384(3.9%)

  5,1 mln

  1,6 tys(14.3%)

  1,8 mln

  548(5.2%)

  2,2 mln

  670(6.3%)

  2,2 mln

  695(5.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,3 mln

  1,7 tys(17.4%)

  2,6 mln

  820(8.3%)

  2,3 mln

  699(7.5%)

  2,0 mln

  631(6.4%)

  1,9 mln

  575(5.2%)

  2,8 mln

  852(8.1%)

  2,0 mln

  628(5.9%)

  2,1 mln

  658(5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  679,5 tys

  214(2.2%)

  791,5 tys

  249(2.5%)

  864,5 tys

  268(2.9%)

  1,0 mln

  322(3.3%)

  987,6 tys

  305(2.8%)

  1,0 mln

  315(3%)

  993,7 tys

  307(2.9%)

  1,1 mln

  330(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  793,4 tys

  250(2.6%)

  1,1 mln

  343(3.5%)

  642,6 tys

  199(2.1%)

  1,4 mln

  433(4.4%)

  2,3 mln

  721(6.6%)

  2,4 mln

  744(7.1%)

  1,4 mln

  430(4%)

  674,4 tys

  210(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  413(4.3%)

  269,5 tys

  84,8(0.9%)

  284,8 tys

  88,2(1%)

  342,7 tys

  106(1.1%)

  274,7 tys

  84,9(0.8%)

  491,2 tys

  152(1.4%)

  716,7 tys

  221(2.1%)

  480,3 tys

  150(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  173,8 tys

  54,7(0.6%)

  177,5 tys

  55,9(0.6%)

  200,4 tys

  62,0(0.7%)

  237,2 tys

  73,2(0.7%)

  266,3 tys

  82,3(0.8%)

  280,8 tys

  86,7(0.8%)

  285,3 tys

  88,0(0.8%)

  315,4 tys

  98,2(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  342,4 tys

  108(1.1%)

  978,6 tys

  308(3.1%)

  223,9 tys

  69,3(0.7%)

  302,8 tys

  93,4(0.9%)

  377,0 tys

  116(1.1%)

  365,3 tys

  113(1.1%)

  755,7 tys

  233(2.2%)

  259,2 tys

  80,7(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  569,9 tys

  179(1.9%)

  97,1 tys

  30,6(0.3%)

  89,6 tys

  27,7(0.3%)

  1,7 mln

  525(5.3%)

  67,6 tys

  20,9(0.2%)

  91,9 tys

  28,4(0.3%)

  187,2 tys

  57,8(0.5%)

  215,9 tys

  67,2(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  12,0 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,9 tys

  38,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,8 tys

  30,8(0.3%)

  180,6 tys

  55,8(0.5%)

  202,5 tys

  63,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  220,4 tys

  69,4(0.7%)

  207,9 tys

  65,4(0.7%)

  376,8 tys

  117(1.3%)

  299,0 tys

  92,2(0.9%)

  326,4 tys

  101(0.9%)

  331,4 tys

  102(1%)

  197,5 tys

  60,9(0.6%)

  162,8 tys

  50,7(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  119,6 tys

  37,7(0.4%)

  109,5 tys

  34,5(0.3%)

  129,4 tys

  40,1(0.4%)

  163,7 tys

  50,5(0.5%)

  182,1 tys

  56,3(0.5%)

  199,3 tys

  61,6(0.6%)

  139,6 tys

  43,1(0.4%)

  133,5 tys

  41,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  120,5 tys

  37,9(0.4%)

  91,7 tys

  28,9(0.3%)

  82,7 tys

  25,6(0.3%)

  70,3 tys

  21,7(0.2%)

  59,4 tys

  18,4(0.2%)

  40,3 tys

  12,4(0.1%)

  53,3 tys

  16,5(0.2%)

  80,7 tys

  25,1(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  6,3 tys

  2,0(0%)

  97,0 tys

  30,5(0.3%)

  144,6 tys

  44,8(0.5%)

  224,3 tys

  69,2(0.7%)

  132,9 tys

  41,1(0.4%)

  129,9 tys

  40,1(0.4%)

  85,7 tys

  26,5(0.2%)

  66,9 tys

  20,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  24,3 tys

  7,6(0.1%)

  65,9 tys

  20,7(0.2%)

  26,8 tys

  8,3(0.1%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  77,9 tys

  24,1(0.2%)

  99,2 tys

  30,6(0.3%)

  11,0 tys

  3,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,3 tys

  2,0(0%)

  3,6 tys

  1,1(0%)

  4,0 tys

  1,2(0%)

  7,2 tys

  2,2(0%)

  10,2 tys

  3,2(0%)

  4,5 tys

  1,4(0%)

  4,6 tys

  1,4(0%)

  5,6 tys

  1,8(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  268,2 tys

  83,0(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,3 tys

  16,5(0.2%)

  72,6 tys

  22,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  809

  0,2(0%)

  357,2 tys

  110(1%)

  137,2 tys

  42,4(0.4%)

  5,9 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  36,6 tys

  11,5(0.1%)

  35,4 tys

  11,2(0.1%)

  37,8 tys

  11,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kańczudze według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kańczugi według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kańczugi według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,1 mln

  2,3 tys(100%)

  27,1 mln

  2,1 tys(100%)

  31,0 mln

  2,5 tys(100%)

  32,0 mln

  2,5 tys(100%)

  32,9 mln

  2,6 tys(100%)

  36,8 mln

  2,9 tys(100%)

  35,1 mln

  2,8 tys(100%)

  43,2 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,6 mln

  4,6 tys(50.3%)

  13,7 mln

  4,3 tys(50.7%)

  15,2 mln

  4,7 tys(48.9%)

  16,3 mln

  5,0 tys(50.9%)

  16,2 mln

  5,0 tys(49.2%)

  15,8 mln

  4,9 tys(43%)

  16,4 mln

  5,1 tys(46.6%)

  16,8 mln

  5,2 tys(38.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  1,5 tys(15.8%)

  4,9 mln

  1,5 tys(18.1%)

  4,9 mln

  1,5 tys(15.8%)

  5,3 mln

  1,6 tys(16.4%)

  5,4 mln

  1,7 tys(16.3%)

  5,4 mln

  1,7 tys(14.6%)

  5,5 mln

  1,7 tys(15.6%)

  13,2 mln

  4,1 tys(30.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,4 mln

  2,0 tys(21.9%)

  5,6 mln

  1,8 tys(20.8%)

  6,4 mln

  2,0 tys(20.6%)

  7,2 mln

  2,2 tys(22.4%)

  8,4 mln

  2,6 tys(25.7%)

  10,4 mln

  3,2 tys(28.2%)

  9,2 mln

  2,8 tys(26.1%)

  9,2 mln

  2,9 tys(21.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  372,2 tys

  117(1.3%)

  407,2 tys

  128(1.5%)

  526,8 tys

  163(1.7%)

  430,8 tys

  133(1.3%)

  567,9 tys

  175(1.7%)

  909,2 tys

  281(2.5%)

  1,0 mln

  320(3%)

  1,1 mln

  354(2.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  806

  0,3(0%)

  255,3 tys

  80,3(0.9%)

  2,0 mln

  616(6.4%)

  295,3 tys

  91,1(0.9%)

  36,0 tys

  11,1(0.1%)

  2,2 mln

  681(6%)

  988,3 tys

  305(2.8%)

  1,1 mln

  329(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  379(4.1%)

  372,8 tys

  117(1.4%)

  613,4 tys

  190(2%)

  90,0 tys

  27,8(0.3%)

  344,3 tys

  106(1%)

  404,1 tys

  125(1.1%)

  422,6 tys

  130(1.2%)

  581,2 tys

  181(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  706,2 tys

  222(2.4%)

  631,4 tys

  199(2.3%)

  586,3 tys

  182(1.9%)

  626,4 tys

  193(2%)

  975,9 tys

  302(3%)

  740,8 tys

  229(2%)

  361,3 tys

  112(1%)

  409,4 tys

  127(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  156,2 tys

  49,2(0.5%)

  160,8 tys

  50,6(0.6%)

  179,7 tys

  55,6(0.6%)

  213,8 tys

  66,0(0.7%)

  241,2 tys

  74,5(0.7%)

  256,4 tys

  79,2(0.7%)

  262,5 tys

  81,0(0.7%)

  294,2 tys

  91,6(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,3 tys

  16,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,3 tys

  27,9(0.2%)

  163,4 tys

  50,4(0.5%)

  143,0 tys

  44,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  208,9 tys

  65,8(0.7%)

  157,3 tys

  49,5(0.6%)

  340,1 tys

  105(1.1%)

  257,2 tys

  79,3(0.8%)

  270,1 tys

  83,5(0.8%)

  272,3 tys

  84,1(0.7%)

  154,9 tys

  47,8(0.4%)

  124,8 tys

  38,9(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  115,3 tys

  36,3(0.4%)

  151,2 tys

  47,6(0.6%)

  202,9 tys

  62,8(0.7%)

  145,1 tys

  44,8(0.5%)

  128,9 tys

  39,8(0.4%)

  149,5 tys

  46,2(0.4%)

  92,5 tys

  28,6(0.3%)

  117,2 tys

  36,5(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  666,0 tys

  210(2.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  265,0 tys

  81,8(0.8%)

  112,5 tys

  35,0(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,2 tys

  7,8(0.1%)

  77,1 tys

  23,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  9,3(0.1%)

  40,0 tys

  12,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  24,3 tys

  7,6(0.1%)

  65,9 tys

  20,7(0.2%)

  26,8 tys

  8,3(0.1%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  77,9 tys

  24,1(0.2%)

  99,2 tys

  30,6(0.3%)

  11,0 tys

  3,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,8 tys

  1,2(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  3,4 tys

  1,1(0%)

  4,7 tys

  1,5(0%)

  6,6 tys

  2,0(0%)

  8,7 tys

  2,7(0%)

  9,4 tys

  2,9(0%)

  8,5 tys

  2,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,3 tys

  0,7(0%)

  587,0 tys

  185(2.2%)

  5,1 tys

  1,6(0%)

  9,1 tys

  2,8(0%)

  5,9 tys

  1,8(0%)

  24,8 tys

  7,7(0.1%)

  182,9 tys

  56,4(0.5%)

  3,4 tys

  1,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  576

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  430

  0,1(0%)

  860

  0,3(0%)

  205

  0,1(0%)

  945

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,7 tys

  4,0(0%)

  4,9 tys

  1,5(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  609

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  355(3.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  687

  0,2(0%)

  303,6 tys

  93,8(0.9%)

  64,9 tys

  20,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kańczuga - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 682 mieszkańców Kańczugi jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 352 kobiet oraz 330 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców Kańczugi, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 23,4% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Kańczugi mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kańczudze największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz podstawowe ukończone (20,3%).

  20,7% mieszkańców Kańczugi w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 23,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 496 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 24,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 152,27.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,4% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 157,32.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,0% mieszkańców Kańczugi w wieku potencjalnej nauki (28,7% kobiet i 27,3% mężczyzn).

 • 12,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,7%
  Podkarpackie
  15,7%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kańczuga
  30,3%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Kańczuga
  2,2%
  Województwo
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,2%
  Podkarpackie
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,9%
  Podkarpackie
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Kańczuga
  26,0%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  6,3%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,4%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 26,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,2%
  Podkarpackie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2496 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Kańczuga
  2 496,0
  Województwo
  773,0
  Polska
  811,0
 • 0,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,27
  Podkarpackie
  1,12
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kańczudze

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kańczudze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejsko-Gminne Przedszkole
  Publiczne
  16 642-38-70
  16 642-30-22
  ul. Witosa 1
  37-220 Kańczuga
  1433223
 • Szkoły podstawowe w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 152,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Kańczuga
  152,27
  Województwo
  92,92
  Cały kraj
  96,62
 • 150,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  150,00
  Podkarpackie
  90,73
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kańczuga) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kańczuga) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,0
  woj. podkarpackie
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kańczudze

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kańczudze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego (Król Jan III Sobieski)
  Publiczna
  16 642-31-48
  16 642-31-48
  ul. SZKOLNA 7
  37-220 Kańczuga
  1526027
 • Szkoły gimnazjalne w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 157,32 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Kańczuga
  157,32
  woj. podkarpackie
  96,07
  Cała Polska
  100,01
 • 153,66 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Kańczuga
  153,66
  woj. podkarpackie
  91,31
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kańczuga) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kańczuga) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Kańczuga
  18,0
  Województwo
  20,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Kańczudze

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kańczudze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kańczudze (Jan Paweł II)
  Publiczne
  16 642-31-17
  16 642-31-17
  ul. Szkolna 7
  37-220 Kańczuga
  613016
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Kańczudze w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Kańczuga
  24,0
  woj. podkarpackie
  27,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  19,0
  Województwo
  26,0
  Kraj
  24,0
 • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 19
 • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 19
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Kańczudze

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kańczudze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  16 642-38-30
  16 642-38-30
  ul. M.KONOPNICKIEJ 6
  37-220 Kańczuga
  10190-
  Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kańczudze
  Publiczna
  16 648-39-34
  ul. Szkolna 7
  37-220 Kańczuga
  -11916
  Liceum Ogólnokształcące (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  16 642-38-30
  16 642-38-30
  ul. Marii Konopnickiej 6
  37-220 Kańczuga
  247-
 • Edukacyjne grupy wieku w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 20,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kańczuga, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kańczuga, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kańczuga, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kańczuga - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kańczudze

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kańczudze w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Kańczudze: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kańczudze 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 42 (uczestnicy: 10 870)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 250)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 850)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 8 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 550)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 300)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 535)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 50)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 110)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 180)
  • koło gospodyń wiejskich: 8 (członkowie: 160)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 107)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)
  • wiedzy praktycznej: 5 (absolwenci: 70)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 256)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 120)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 70)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 50)
  • taneczne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Kańczudze działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 255 wolumenów oraz 22 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 568 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Kańczudze działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 76 członków. Zarejestrowano 64 ćwiczących (mężczyźni: 47, kobiety: 17, chłopcy do lat 18: 31, dziewczęta do lat 18: 12). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kańczudze w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kańczudze
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kańczugi znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kańczudze
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1611 r.dnia 1952-11-27, wykaz dokumentów: Z.N./55 z 1952-11-27; A-304 z 2008-12-02
  • Cerkiew z XVII w.dnia 1984-01-16, wykaz dokumentów: A-625 z 1984-01-16
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1984-01-16, wykaz dokumentów: A-625 z 1984-01-16
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 3. ćw. XIX w.dnia 1990-06-04, wykaz dokumentów: A-358 z 1990-06-04
  • Dworzec z 1890 - 1904dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Magazyn z 1890 - 1904dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Wieża ciśnień z 1890 - 1904dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Plebania z 1866 r. (ul. Kwiatowa 1)dnia 2012-01-27, wykaz dokumentów: A-726 z 2012-01-27
  • Kaplica z 1895 r.dnia 2016-08-05, wykaz dokumentów: A-1414 z 2016-08-05
 • Formy ochrony przyrody w Kańczudze
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kańczugi znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kańczudze
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja lipowa złożona z 58 drzew o wym.: obwody pni na wys. 1 3 m od 150 do 280 cm wys. drzew od 12 do 18 m w wieku 60 do 80 lat., Data ustanowienia: 1973-08-31, Opis granicy: pomnikowa aleja znajduje się przy drodze kańczuga - żuklin
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 200 lat, Data ustanowienia: 1973-08-31, Opis granicy: zabytek zanjduje się przy stacji pkp w kańczudze.

Kańczuga - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Kańczuga i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przeworskiego.

Powiat przeworski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kańczuga przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 835droga wojewódzka nr 835(Lublin - Kolonia Wólka Abramowicka - Ćmiłów - Głuszczyzna - Czarniejów - Jabłonna - Piotrków - Gierniak - Giełczew - Wysokie - Nowy Dwór - Guzówka - Tarnawa Mała - Huta Torubińska - Zagrody - Goraj - Frampol - Korytków - Biłgoraj - Okrągłe - Korczów - Nowy Majdan - Markowicze - Księżpol - Płusy - Tarnogród - Majdan Sieniawski - Adamówka - Rudka - Wylewa - Sieniawa - Ubieszyn - Tryńcza - Wólka Małkowa - Gniewczyna Tryniecka - Gniewczyna Łańcucka - Gorliczyna - Przeworsk - Wojciechówka - Urzejowice - Mikulice - Niżatyce - Kańczuga - Siedleczka - Manasterz - Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie - Widaczów - Jawornik Polski - Szklary - Dynów - Nozdrzec - Wara - Niewistka - Krzemienna - Dydnia - Jabłonka - Niebocko - Grabownica Starzeńska)
  • DW 881droga wojewódzka nr 881(Sokołów Małopolski - Trzeboś - Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka - Pogwizdów - Podbórz - Czarna - Łańcut - Sonina - Markowa - Sietesz - Kańczuga - Pantalowice - Rozbórz Długi - Pruchnik - Chorzów - Rokietnica - Maćkowice - Żurawica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kańczuga nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 91Linia kolejowa nr 91: Kraków Główny Osobowy - Medyka [o znaczeniu państwowym] (Kraków Główny Osobowy - Kraków Zabłocie - Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Osobowy - Kraków Bieżanów - Kokotów - Węgrzce Wielkie - Podłęże - Staniątki - Szarów - Kłaj - Stanisławice - Cikowice - Bochnia - Rzezawa - Jasień Brzeski - Brzesko Okocim - Sterkowiec - Biadoliny - Bogumiłowice - Tarnów Mościce - Tarnów - Wola Rzędzińska - Wałki - Czarna Tarnowska - Grabiny - Grabiny (stacja towarowa) - Dębica - Lubzina - Ropczyce - Ropczyce-Witkowice - Sędziszów Małopolski - Będziemyśl - Trzciana - Świlcza - Rudna Wielka - Rzeszów Główny - Rzeszów Załęże - Strażów - Krzemienica - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno koło Łańcuta - Grzęska - Przeworsk PK - Przeworsk - Przeworsk Towarowy - Pełkinie - Jarosław - Munina - Ostrowiecko - Radymno - Sośnica Jarosławska - Niziny - Walawa - Żurawica Rozrządowa - Żurawica - Przemyśl Zasanie - Przemyśl Główny - Hurko - Medyka Towarowa - Medyka Rozrządowa - Medyka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kańczudze istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11-go Listopada

  ul. 15-go Sierpnia

  ul. 3-go Maja

  ul. Adama Głowackiego

  ul. Bajeczna

  ul. Bohaterów Westerplatte

  ul. Bolesława Płachcińskiego

  ul. Grunwaldzka

  ul. Jarzębinowa

  ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kościuszki

  ul. Kwiatowa

  ul. Leona Grzebyka

  ul. Leopolda Okulickiego

  ul. Lisa-Kuli

  ul. M. Konopnickiej

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Mickiewicza

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Rynek

  ul. Sawickiego

  ul. Sportowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Widokowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Węgierska

  ul. Władysława Kojdra

  ul. Zaciszna

  ul. Zakościelna

  ul. Zielona

  ul. Świętej Barbary