Kańczuga w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kańczuga - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kańczuga to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu przeworskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga.
 • 2 912 Liczba mieszkańców
 • 7,6 km² Powierzchnia
 • 383,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • śr. ok. 220 m n.p.m Wysokość
 • 1427 r. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RPZ Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Marek Żygadło Burmistrz miasta
Kańczuga na mapie
Identyfikatory
 • 22.411649.9834 Współrzędne GPS
 • 1814054 TERYT (TERC)
 • 0972424 SIMC
Herb miasta Kańczuga
Kańczuga herb

Jak Kańczuga wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kańczuga na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kańczuga wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kańczuga plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
34Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
54Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
67Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
67Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
68Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
76Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
167Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
169Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
187Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
205Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
217Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
229Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
236Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
248Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
252Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
287Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
302Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
329Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
337Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
349Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę

Kańczuga - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-220Poczta Kańczuga
37-220Skrytki Pocztowe Poczta Kańczuga

Kańczuga - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kańczudze)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Przeworsku (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dworcowa 1
37-200 Przeworsk
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
(16) 642-31-42
(16) 642-66-30
ul. Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga

Kańczuga - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kańczuga jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 912, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kańczugi zawarli w 2022 roku 13 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców Kańczugi jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Kańczuga ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,34 na 1000 mieszkańców Kańczugi. W 2022 roku urodziło się 30 dzieci, w tym 40,0% dziewczynek i 60,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 42,7% zgonów w Kańczudze spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,8% zgonów w Kańczudze były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kańczugi przypada 10.56 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 53 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 71 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kańczugi -18. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  61,8% mieszkańców Kańczugi jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kańczugi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 912 Liczba mieszkańców
 • 1 522 Kobiety
 • 1 390 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kańczudze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kańczudze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kańczudze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kańczugi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,6 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kańczuga, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kańczugi
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kańczuga,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kańczuga,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kańczuga,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,3%
  Podkarpackie
  29,4%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,0%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Polska
  54,0%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,2%
  Podkarpackie
  5,0%
  Kraj
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Kańczuga
  0,3%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kańczudze w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,4
  Podkarpackie
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,0
  Województwo
  1,2
  Polska
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kańczudze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,3
  Podkarpackie
  -2,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kańczudze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kańczudze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kańczudze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kańczudze w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 30 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,0%
  60,0%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  10,2
  Województwo
  8,1
  Cały kraj
  8,1
 • 36,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,5
  Województwo
  35,1
  Cały kraj
  35,1
 • 1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 1
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 338 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 269 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 398 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Kańczuga
  3 338 g
  Podkarpackie
  3 312 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 206 Waga 3500g - 3999g
 • 206
 • 243 Waga 3000g - 3499g
 • 243
 • 106 Waga 2500g - 2999g
 • 106
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  Podkarpackie
  1,25
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  woj. podkarpackie
  0,60
  Kraj
  0,61
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Kańczuga
  0,79
  woj. podkarpackie
  0,77
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kańczudze w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,9%
  58,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,6
  Województwo
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 126,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kańczuga
  126,5
  Województwo
  130,5
  Cała Polska
  147,0
 • 6,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Kańczuga
  6,2
  woj. podkarpackie
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,8
  Województwo
  2,6
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przeworskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  42,7%
  Województwo
  44,0%
  Kraj
  36,0%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,8%
  Podkarpackie
  21,3%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Kańczuga
  7,5%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 58 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  18,0
  Cały kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  68,8
  Cały kraj
  70,6
 • 232,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  232,4
  Podkarpackie
  224,0
  Polska
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  198,8
  Polska
  253,9
 • 455,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 494,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 414,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kańczuga
  455,5
  Podkarpackie
  463,9
  Polska
  426,2
 • 62,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  62,2
  Województwo
  72,9
  Cała Polska
  62,9
 • 23,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  23,2
  Podkarpackie
  25,5
  Cała Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Podkarpackie
  4,8
  Cała Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  Podkarpackie
  0,5%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 53 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 71 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -24 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kańczudze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kańczuga, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kańczuga - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kańczudze oddano do użytku 21 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,16 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kańczudze to 1 049 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kańczudze to 5,81 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kańczudze to 132,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,42% mieszkań posiada łazienkę, 84,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,89% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przeworskiego.

  Powiat przeworski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 049 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 357,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  357,40
  Województwo
  342,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kańczuga
  86,80 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Kańczuga
  31,00 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,44 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Kańczuga
  4,44
  Województwo
  4,24
  Cały kraj
  3,83
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,80
  woj. podkarpackie
  2,92
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  Podkarpackie
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 21 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  7,16
  Województwo
  5,39
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 122 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,81 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,81
  Podkarpackie
  4,42
  Cała Polska
  3,89
 • 41,57 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  41,57
  Podkarpackie
  23,86
  Cała Polska
  24,56
 • 2 790 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 132,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  132,9 m2
  woj. podkarpackie
  105,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,95 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,95 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kańczuga
  98,19%
  Województwo
  97,52%
  Kraj
  97,75%
 • 95,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,81%
  Podkarpackie
  94,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 93,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,42%
  woj. podkarpackie
  92,88%
  Kraj
  93,75%
 • 84,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  84,08%
  Województwo
  84,55%
  Kraj
  85,83%
 • 81,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  81,89%
  Podkarpackie
  78,45%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kańczuga - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kańczudze na 1000 mieszkańców pracuje 487osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 37,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 62,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kańczudze wynosiło w 2023 roku 13,6% (13,6% wśród kobiet i 13,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kańczudze wynosiło 5 110,08 PLN, co odpowiada 76.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kańczugi 20 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 46 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 26.

  24,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Kańczugi pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,6% w przemyśle i budownictwie, a 11,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 487 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  487,0
  Województwo
  224,0
  Cała Polska
  259,0
 • 17,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 20,9% Kobiety
 • 15,0% Mężczyźni
 • Kańczuga
  13,6%
  Podkarpackie
  8,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kańczudze w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kańczudze w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kańczudze w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 698 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 110 PLN
  Podkarpackie
  5 663 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kańczudze w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 20 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 26 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,6% Przemysł i budownictwo
 • 17,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,9% Pozostałe
 • 41,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kańczudze w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 443 Pracujący ogółem
 • 541 Kobiety
 • 902 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kańczudze w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kańczuga, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kańczuga
  61,7
  woj. podkarpackie
  64,6
  Cały kraj
  69,0
 • 33,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,4
  Podkarpackie
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 117,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kańczuga
  117,9
  Podkarpackie
  116,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kańczuga - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kańczudze w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 294 podmioty gospodarki narodowej, z czego 209 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 nowych podmiotów, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (14) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (27) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kańczudze najwięcej (22) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (275) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,6% (81) podmiotów, a 71,4% (210) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kańczudze najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.1%) oraz Budownictwo (18.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 294 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 81 Przemysł i budownictwo
 • 210 Pozostała działalność
 • 17 Podmioty nowo zarejestrowane w Kańczudze w 2023 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Kańczudze w 2023 roku
 • 209 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 275 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 275
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 293 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 293
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 24 Spółki handlowe ogółem
 • 24
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 22  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 22
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 209 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 65 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 65
 • 38 Budownictwo
 • 38
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 18
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kańczuga - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kańczudze stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 28 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kańczudze wynosi 76,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kańczugi najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,00 (wykrywalność 63%) oraz o charakterze kryminalnym - 3,89 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,00 (65%), drogowe - 1,27 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kańczugi.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 28
 • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 11
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 9,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,61
  woj. podkarpackie
  12,93
  Kraj
  22,81
 • 3,89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,89
  Województwo
  6,81
  Cały kraj
  12,98
 • 4,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,00
  woj. podkarpackie
  3,93
  Cała Polska
  6,99
 • 1,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,27
  woj. podkarpackie
  1,47
  Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,20
  Podkarpackie
  0,32
  Kraj
  0,35
 • 5,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,00
  woj. podkarpackie
  6,46
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  76%
  Podkarpackie
  68%
  Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  77%
  Województwo
  66%
  Polska
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  66%
  Podkarpackie
  56%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Kańczuga
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Podkarpackie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Kańczuga
  64%
  woj. podkarpackie
  48%
  Cała Polska
  51%

Kańczuga - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kańczugi wyniosła w 2022 roku 78,6 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kańczugi - 33.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,9 mln złotych, czyli 10,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kańczugi wyniosła w 2022 roku 81,3 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.5%). W budżecie Kańczugi wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 754 złotych na mieszkańca (11,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 60,2 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,1%.
 • Wydatki budżetu w Kańczudze według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kańczugi według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kańczugi według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,7 mln

  2,8 tys(100%)

  42,4 mln

  3,4 tys(100%)

  50,8 mln

  4,1 tys(100%)

  49,7 mln

  4,0 tys(100%)

  57,8 mln

  4,7 tys(100%)

  66,1 mln

  5,5 tys(100%)

  68,1 mln

  5,7 tys(100%)

  78,6 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,8 mln

  4,9 tys(45.6%)

  16,9 mln

  5,3 tys(39.9%)

  20,1 mln

  6,3 tys(39.6%)

  18,4 mln

  5,8 tys(37%)

  20,4 mln

  6,5 tys(35.4%)

  23,3 mln

  7,5 tys(35.3%)

  25,2 mln

  8,2 tys(37.1%)

  26,4 mln

  9,0 tys(33.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  180,6 tys

  55,8(0.5%)

  202,5 tys

  63,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 mln

  3,2 tys(12.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  670(6.3%)

  2,2 mln

  695(5.3%)

  3,6 mln

  1,1 tys(7.1%)

  3,7 mln

  1,2 tys(7.5%)

  6,3 mln

  2,0 tys(10.9%)

  5,0 mln

  1,6 tys(7.6%)

  4,5 mln

  1,4 tys(6.6%)

  7,3 mln

  2,5 tys(9.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  892(8.3%)

  3,0 mln

  925(7%)

  3,8 mln

  1,2 tys(7.5%)

  3,7 mln

  1,2 tys(7.4%)

  4,6 mln

  1,5 tys(8%)

  5,1 mln

  1,6 tys(7.8%)

  5,3 mln

  1,7 tys(7.8%)

  5,9 mln

  2,0 tys(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  2,0 tys(19.1%)

  14,5 mln

  4,5 tys(34.2%)

  2,2 mln

  687(4.3%)

  2,8 mln

  896(5.7%)

  2,9 mln

  923(5.1%)

  4,5 mln

  1,4 tys(6.9%)

  3,3 mln

  1,1 tys(4.8%)

  5,4 mln

  1,8 tys(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  628(5.9%)

  2,1 mln

  658(5%)

  1,6 mln

  506(3.2%)

  2,5 mln

  782(5%)

  1,3 mln

  412(2.3%)

  2,6 mln

  818(3.9%)

  2,2 mln

  725(3.3%)

  3,8 mln

  1,3 tys(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  993,7 tys

  307(2.9%)

  1,1 mln

  330(2.5%)

  1,2 mln

  375(2.4%)

  1,2 mln

  378(2.4%)

  1,3 mln

  424(2.3%)

  1,3 mln

  404(1.9%)

  1,7 mln

  557(2.5%)

  2,0 mln

  688(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  716,7 tys

  221(2.1%)

  480,3 tys

  150(1.1%)

  369,8 tys

  116(0.7%)

  381,3 tys

  120(0.8%)

  742,5 tys

  235(1.3%)

  1,5 mln

  463(2.2%)

  1,4 mln

  450(2%)

  1,6 mln

  561(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  430(4%)

  674,4 tys

  210(1.6%)

  1,5 mln

  461(2.9%)

  704,1 tys

  222(1.4%)

  1,3 mln

  411(2.3%)

  1,2 mln

  389(1.8%)

  1,2 mln

  396(1.8%)

  1,2 mln

  404(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  285,3 tys

  88,0(0.8%)

  315,4 tys

  98,2(0.7%)

  311,9 tys

  98,0(0.6%)

  320,8 tys

  101(0.6%)

  490,5 tys

  155(0.8%)

  544,3 tys

  174(0.8%)

  511,2 tys

  165(0.8%)

  682,8 tys

  233(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  85,7 tys

  26,5(0.2%)

  66,9 tys

  20,8(0.2%)

  72,1 tys

  22,7(0.1%)

  104,1 tys

  32,8(0.2%)

  120,6 tys

  38,1(0.2%)

  106,5 tys

  34,0(0.2%)

  108,7 tys

  35,1(0.2%)

  434,1 tys

  148(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  755,7 tys

  233(2.2%)

  259,2 tys

  80,7(0.6%)

  302,0 tys

  94,9(0.6%)

  369,6 tys

  117(0.7%)

  308,9 tys

  97,7(0.5%)

  732,5 tys

  234(1.1%)

  348,6 tys

  113(0.5%)

  418,1 tys

  142(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  139,6 tys

  43,1(0.4%)

  133,5 tys

  41,6(0.3%)

  102,6 tys

  32,2(0.2%)

  154,4 tys

  48,7(0.3%)

  138,3 tys

  43,7(0.2%)

  125,5 tys

  40,1(0.2%)

  160,7 tys

  51,9(0.2%)

  241,1 tys

  82,2(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  53,3 tys

  16,5(0.2%)

  80,7 tys

  25,1(0.2%)

  257,7 tys

  81,0(0.5%)

  422,1 tys

  133(0.8%)

  391,8 tys

  124(0.7%)

  141,9 tys

  45,3(0.2%)

  155,7 tys

  50,3(0.2%)

  145,0 tys

  49,4(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  187,2 tys

  57,8(0.5%)

  215,9 tys

  67,2(0.5%)

  163,8 tys

  51,5(0.3%)

  66,0 tys

  20,8(0.1%)

  268,6 tys

  84,9(0.5%)

  183,6 tys

  58,6(0.3%)

  132,4 tys

  42,8(0.2%)

  139,5 tys

  47,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  197,5 tys

  60,9(0.6%)

  162,8 tys

  50,7(0.4%)

  153,7 tys

  48,3(0.3%)

  168,5 tys

  53,1(0.3%)

  168,0 tys

  53,1(0.3%)

  181,1 tys

  57,8(0.3%)

  156,0 tys

  50,4(0.2%)

  123,7 tys

  42,1(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  72,6 tys

  22,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,4 tys

  31,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,6 tys

  1,4(0%)

  5,6 tys

  1,8(0%)

  4,3 tys

  1,4(0%)

  5,4 tys

  1,7(0%)

  12,0 tys

  3,8(0%)

  6,7 tys

  2,1(0%)

  33,0 tys

  10,7(0%)

  30,6 tys

  10,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  99,2 tys

  30,6(0.3%)

  11,0 tys

  3,4(0%)

  3,4 tys

  1,1(0%)

  102,2 tys

  32,2(0.2%)

  95,5 tys

  30,2(0.2%)

  96,6 tys

  30,9(0.1%)

  9,5 tys

  3,1(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  5,9 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kańczudze według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kańczugi według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kańczuga, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kańczugi według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,1 mln

  2,8 tys(100%)

  43,2 mln

  3,5 tys(100%)

  49,6 mln

  4,0 tys(100%)

  51,5 mln

  4,2 tys(100%)

  55,7 mln

  4,5 tys(100%)

  63,8 mln

  5,3 tys(100%)

  68,3 mln

  5,7 tys(100%)

  81,3 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,4 mln

  5,1 tys(46.6%)

  16,8 mln

  5,2 tys(38.9%)

  17,8 mln

  5,6 tys(35.9%)

  19,7 mln

  6,2 tys(38.3%)

  20,8 mln

  6,6 tys(37.3%)

  23,6 mln

  7,5 tys(37%)

  27,0 mln

  8,7 tys(39.6%)

  26,5 mln

  9,0 tys(32.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,2 mln

  2,8 tys(26.1%)

  9,2 mln

  2,9 tys(21.3%)

  10,2 mln

  3,2 tys(20.6%)

  11,5 mln

  3,6 tys(22.3%)

  11,8 mln

  3,7 tys(21.2%)

  12,3 mln

  3,9 tys(19.2%)

  13,5 mln

  4,4 tys(19.8%)

  15,9 mln

  5,4 tys(19.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  163,4 tys

  50,4(0.5%)

  143,0 tys

  44,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,2 mln

  3,5 tys(12.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  988,3 tys

  305(2.8%)

  1,1 mln

  329(2.4%)

  1,6 mln

  512(3.3%)

  1,1 mln

  356(2.2%)

  1,3 mln

  427(2.4%)

  2,7 mln

  862(4.2%)

  2,7 mln

  884(4%)

  5,8 mln

  2,0 tys(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  1,7 tys(15.6%)

  13,2 mln

  4,1 tys(30.4%)

  1,1 mln

  357(2.3%)

  1,7 mln

  541(3.3%)

  1,5 mln

  480(2.7%)

  2,4 mln

  758(3.7%)

  1,6 mln

  507(2.3%)

  3,5 mln

  1,2 tys(4.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  422,6 tys

  130(1.2%)

  581,2 tys

  181(1.3%)

  206,8 tys

  65,0(0.4%)

  432,1 tys

  136(0.8%)

  505,3 tys

  160(0.9%)

  813,7 tys

  260(1.3%)

  11,1 tys

  3,6(0%)

  2,6 mln

  900(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  320(3%)

  1,1 mln

  354(2.6%)

  2,2 mln

  693(4.4%)

  1,4 mln

  450(2.8%)

  2,0 mln

  644(3.7%)

  1,3 mln

  418(2.1%)

  1,6 mln

  530(2.4%)

  1,7 mln

  595(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  92,5 tys

  28,6(0.3%)

  117,2 tys

  36,5(0.3%)

  342,1 tys

  108(0.7%)

  170,8 tys

  53,9(0.3%)

  113,2 tys

  35,8(0.2%)

  149,7 tys

  47,8(0.2%)

  136,3 tys

  44,0(0.2%)

  614,0 tys

  209(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  361,3 tys

  112(1%)

  409,4 tys

  127(0.9%)

  751,2 tys

  236(1.5%)

  500,9 tys

  158(1%)

  300,5 tys

  95,0(0.5%)

  465,5 tys

  149(0.7%)

  542,7 tys

  175(0.8%)

  606,7 tys

  207(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  262,5 tys

  81,0(0.7%)

  294,2 tys

  91,6(0.7%)

  288,6 tys

  90,7(0.6%)

  296,7 tys

  93,6(0.6%)

  440,2 tys

  139(0.8%)

  496,2 tys

  158(0.8%)

  442,0 tys

  143(0.6%)

  553,5 tys

  189(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  30,0 tys

  9,3(0.1%)

  40,0 tys

  12,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,0 tys

  30,3(0.1%)

  8,0 tys

  2,6(0%)

  510,9 tys

  174(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  609

  0,2(0%)

  795

  0,2(0%)

  613

  0,2(0%)

  439

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,3 tys

  12,1(0.1%)

  173,2 tys

  59,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  154,9 tys

  47,8(0.4%)

  124,8 tys

  38,9(0.3%)

  108,6 tys

  34,1(0.2%)

  104,1 tys

  32,8(0.2%)

  108,3 tys

  34,3(0.2%)

  136,1 tys

  43,5(0.2%)

  80,4 tys

  26,0(0.1%)

  75,7 tys

  25,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  265,0 tys

  81,8(0.8%)

  112,5 tys

  35,0(0.3%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,1 tys

  33,5(0.2%)

  149,2 tys

  47,7(0.2%)

  39,7 tys

  12,8(0.1%)

  51,4 tys

  17,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  9,4 tys

  2,9(0%)

  8,5 tys

  2,6(0%)

  20,0 tys

  6,3(0%)

  17,3 tys

  5,5(0%)

  17,5 tys

  5,5(0%)

  17,2 tys

  5,5(0%)

  52,8 tys

  17,0(0.1%)

  26,2 tys

  8,9(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 tys

  2,8(0%)

  9,0 tys

  3,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  182,9 tys

  56,4(0.5%)

  3,4 tys

  1,1(0%)

  6,7 tys

  2,1(0%)

  24,5 tys

  7,7(0%)

  9,8 tys

  3,1(0%)

  55,3 tys

  17,7(0.1%)

  30,2 tys

  9,8(0%)

  2,6 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  99,2 tys

  30,6(0.3%)

  11,0 tys

  3,4(0%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  102,2 tys

  32,2(0.2%)

  95,5 tys

  30,2(0.2%)

  96,6 tys

  30,9(0.2%)

  9,5 tys

  3,1(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  205

  0,1(0%)

  945

  0,3(0%)

  292

  0,1(0%)

  384

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  530,4 tys

  171(0.8%)

  140

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kańczuga - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 668 mieszkańców Kańczugi jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 336 kobiet oraz 333 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 24,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,6% mieszkańców Kańczugi, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Kańczugi mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kańczudze największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,2%) oraz średnie zawodowe (21,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (27,0%).

  W roku 2022 w Kańczudze mieściło się 1 przedszkole, w którym do 19 oddziałów uczęszczało 426 dzieci (199 dziewczynek oraz 227 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kańczudze mieściło się 1 przedszkole, w którym do 14 oddziałów uczęszczało 280 dzieci (137 dziewczynek oraz 143 chłopców). Dostępnych było 350 miejsc.

  21,1% mieszkańców Kańczugi w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,8% wśród dziewczynek i 20,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 3 211 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 354 uczniów (165 kobiet oraz 189 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kańczudze placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 313 uczniów (159 kobiet oraz 154 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 31,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 138,28.

  W Kańczudze znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 60 uczniów (52 kobiety oraz 8 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 13 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kańczudze placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 168 uczniów (114 kobiet oraz 54 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 54 absolwentów.

  W Kańczudze znajduje się 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 140 uczniów (40 kobiet oraz 100 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kańczudze placówkę miała 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 264 uczniów (119 kobiet oraz 145 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 52 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 12,0 uczniów. 12,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,6% mieszkańców Kańczugi w wieku potencjalnej nauki (21,2% kobiet i 20,0% mężczyzn).

 • 18,8% Wykształcenie wyższe
 • Kańczuga
  18,8%
  Województwo
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,7%
  Podkarpackie
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Kańczuga
  10,1%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  24,1%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  20,0%
 • 21,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,6%
  Województwo
  22,5%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Podkarpackie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Kańczuga
  14,6%
  Województwo
  12,7%
  Polska
  12,3%
 • 16,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3211 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Kańczuga
  3 211,0
  Województwo
  896,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,22
  Podkarpackie
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 19 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 450 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kańczuga) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 426 Dzieci
 • 199 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 227 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,7%
  53,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 89 3 lata
 • 89
 • 95 4 lata
 • 95
 • 121 5 lata
 • 121
 • 116 6 lat
 • 116
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 46 3 lata
 • 46
 • 38 4 lata
 • 38
 • 62 5 lata
 • 62
 • 51 6 lat
 • 51
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 43 3 lata
 • 43
 • 57 4 lata
 • 57
 • 59 5 lata
 • 59
 • 65 6 lat
 • 65
 •  
 • 27,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 27,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kańczudze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kańczudze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejsko-Gminne Przedszkole
  Publiczne
  16 642-38-70
  16 642-30-22
  ul. Witosa 1
  37-220 Kańczuga
  1433223
 • Szkoły podstawowe w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kańczuga) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 354 Uczniowie
 • 165 Kobiety
  (uczniowie)
 • 189 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,6%
  53,4%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,6
  woj. podkarpackie
  15,1
  Kraj
  17,0
 •  
 • 26,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 138,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Kańczuga
  138,28
  woj. podkarpackie
  90,63
  Cała Polska
  95,96
 • 137,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kańczuga
  137,11
  woj. podkarpackie
  89,99
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kańczuga) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kańczuga) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kańczudze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kańczudze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego (Król Jan III Sobieski)
  Publiczna
  16 642-31-48
  16 642-31-48
  ul. SZKOLNA 7
  37-220 Kańczuga
  1526027
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kańczuga) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 60 Uczniowie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 86,7%
  13,3%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Kańczuga
  12,0
  Województwo
  27,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Kańczuga) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 140 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Kańczuga
  12,7
  woj. podkarpackie
  26,4
  Kraj
  24,9
 •  
 • 12,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kańczudze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kańczudze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  16 642-38-30
  16 642-38-30
  ul. M.KONOPNICKIEJ 6
  37-220 Kańczuga
  10190-
  Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kańczudze
  Publiczna
  16 648-39-34
  ul. Szkolna 7
  37-220 Kańczuga
  -11916
  Liceum Ogólnokształcące (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  16 642-38-30
  16 642-38-30
  ul. Marii Konopnickiej 6
  37-220 Kańczuga
  247-
 • Edukacyjne grupy wieku w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 21,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kańczuga, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kańczuga, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kańczuga, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kańczuga - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kańczudze

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kańczudze w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kańczudze
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kańczudze: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kańczudze 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 35 (uczestnicy: 3 560)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 450)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 1 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 60)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 300)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 450)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 140)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 60)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 68)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 8)
  • wiedzy praktycznej: 3 (absolwenci: 45)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 213)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 95)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 80)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 26)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kańczudze działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 302 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 568 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kańczudze działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 76 członków. Zarejestrowano 64 ćwiczących (mężczyźni: 47, kobiety: 17, chłopcy do lat 18: 31, dziewczęta do lat 18: 12). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kańczudze w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kańczudze
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kańczugi znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kańczudze
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1611 r.dnia 1952-11-27, wykaz dokumentów: Z.N./55 z 1952-11-27; A-304 z 2008-12-02
  • Cerkiew z XVII w.dnia 1984-01-16, wykaz dokumentów: A-625 z 1984-01-16
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1984-01-16, wykaz dokumentów: A-625 z 1984-01-16
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 3. ćw. XIX w.dnia 1990-06-04, wykaz dokumentów: A-358 z 1990-06-04
  • Dworzec z 1890 - 1904dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Magazyn z 1890 - 1904dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Wieża ciśnień z 1890 - 1904dnia 1991-09-30, wykaz dokumentów: A-463 z 1991-09-30
  • Plebania z 1866 r. (ul. Kwiatowa 1)dnia 2012-01-27, wykaz dokumentów: A-726 z 2012-01-27
  • Kaplica z 1895 r.dnia 2016-08-05, wykaz dokumentów: A-1414 z 2016-08-05
 • Formy ochrony przyrody w Kańczudze
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kańczugi znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kańczudze
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja lipowa złożona z 58 drzew o wym.: obwody pni na wys. 1 3 m od 150 do 280 cm wys. drzew od 12 do 18 m w wieku 60 do 80 lat., Data ustanowienia: 1973-08-31, Opis granicy: pomnikowa aleja znajduje się przy drodze kańczuga - żuklin
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 200 lat, Data ustanowienia: 1973-08-31, Opis granicy: zabytek zanjduje się przy stacji pkp w kańczudze.

Kańczuga - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 49 wypadków drogowych w Kańczudze odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 56 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 669,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 102,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kańczudze znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przeworskiego.

  Powiat przeworski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kańczudze
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 49 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 56 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 49 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kańczudze w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 669,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 669,5
  Województwo
  1 006,8
  Kraj
  1 100,9
 • 102,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  102,2
  Województwo
  91,5
  Cały kraj
  104,4
 • 1 908,01 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Kańczuga
  1 908,0
  Podkarpackie
  1 225,3
  Kraj
  1 327,3
 • 6,12 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  6,1
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  9,5
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  114,3
  woj. podkarpackie
  121,7
  Cały kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kańczuga przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 835droga wojewódzka nr 835(Lublin - Kolonia Wólka Abramowicka - Ćmiłów - Głuszczyzna - Czarniejów - Jabłonna - Piotrków - Gierniak - Giełczew - Wysokie - Nowy Dwór - Guzówka - Tarnawa Mała - Huta Torubińska - Zagrody - Goraj - Frampol - Korytków - Biłgoraj - Okrągłe - Korczów - Nowy Majdan - Markowicze - Księżpol - Płusy - Tarnogród - Majdan Sieniawski - Adamówka - Rudka - Wylewa - Sieniawa - Ubieszyn - Tryńcza - Wólka Małkowa - Gniewczyna Tryniecka - Gniewczyna Łańcucka - Gorliczyna - Przeworsk - Wojciechówka - Urzejowice - Mikulice - Niżatyce - Kańczuga - Siedleczka - Manasterz - Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie - Widaczów - Jawornik Polski - Szklary - Dynów - Nozdrzec - Wara - Niewistka - Krzemienna - Dydnia - Jabłonka - Niebocko - Grabownica Starzeńska)
  • DW 881droga wojewódzka nr 881(Sokołów Małopolski - Trzeboś - Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka - Pogwizdów - Podbórz - Czarna - Łańcut - Sonina - Markowa - Sietesz - Kańczuga - Pantalowice - Rozbórz Długi - Pruchnik - Chorzów - Rokietnica - Maćkowice - Żurawica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kańczuga nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 91Linia kolejowa nr 91: Kraków Główny Osobowy - Medyka [o znaczeniu państwowym] (Kraków Główny Osobowy - Kraków Zabłocie - Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Osobowy - Kraków Bieżanów - Kokotów - Węgrzce Wielkie - Podłęże - Staniątki - Szarów - Kłaj - Stanisławice - Cikowice - Bochnia - Rzezawa - Jasień Brzeski - Brzesko Okocim - Sterkowiec - Biadoliny - Bogumiłowice - Tarnów Mościce - Tarnów - Wola Rzędzińska - Wałki - Czarna Tarnowska - Grabiny - Grabiny (stacja towarowa) - Dębica - Lubzina - Ropczyce - Ropczyce-Witkowice - Sędziszów Małopolski - Będziemyśl - Trzciana - Świlcza - Rudna Wielka - Rzeszów Główny - Rzeszów Załęże - Strażów - Krzemienica - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno koło Łańcuta - Grzęska - Przeworsk PK - Przeworsk - Przeworsk Towarowy - Pełkinie - Jarosław - Munina - Ostrowiecko - Radymno - Sośnica Jarosławska - Niziny - Walawa - Żurawica Rozrządowa - Żurawica - Przemyśl Zasanie - Przemyśl Główny - Hurko - Medyka Towarowa - Medyka Rozrządowa - Medyka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kańczudze istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11-go Listopada

  ul. 15-go Sierpnia

  ul. 3-go Maja

  ul. Adama Głowackiego

  ul. Bajeczna

  ul. Bohaterów Westerplatte

  ul. Bolesława Płachcińskiego

  ul. Grunwaldzka

  ul. Jarzębinowa

  ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kościuszki

  ul. Kwiatowa

  ul. Leona Grzebyka

  ul. Leopolda Okulickiego

  ul. Lisa-Kuli

  ul. M. Konopnickiej

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Mickiewicza

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Rynek

  ul. Sawickiego

  ul. Sportowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Widokowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Węgierska

  ul. Władysława Kojdra

  ul. Zaciszna

  ul. Zakościelna

  ul. Zielona

  ul. Świętej Barbary