Świerzawa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Świerzawa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Świerzawa to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu złotoryjskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świerzawa.
 • 2 315 Liczba mieszkańców
 • 1,8 km² Powierzchnia
 • 1 315,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1268 Data założenia
 • 1295 do 1973, odzyskane 1984 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 75 Numer kierunkowy
 • DZL Tablice rejestracyjne
 • Paweł Przemysław Kisowski Burmistrz miasta
Świerzawa na mapie
Identyfikatory
 • 15.894851.0140 Współrzędne GPS
 • 0226044 TERYT (TERC)
 • 0936486 SIMC
Herb miasta Świerzawa
Świerzawa herb
Flaga miasta Świerzawa
Świerzawa flaga

Świerzawa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
59-540Poczta Świerzawa

Świerzawa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Świerzawie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Złotoryi (podlega pod: ZUS Oddział w Legnicy)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Basztowa 9
59-500 Złotoryja
Urząd Miasta i Gminy Świerzawa
(75) 713-53-60 21
(75) 7135390wew.21
Plac Wolności 60
59-540 Świerzawa

Świerzawa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Świerzawa jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 315, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 7,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  32,2% mieszkańców Świerzawy jest stanu wolnego, 52,3% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Świerzawa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,90 na 1000 mieszkańców Świerzawy. W 2017 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 22,2% dziewczynek i 77,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 302 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 37,4% zgonów w Świerzawie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,8% zgonów w Świerzawie były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Świerzawy przypada 9.5 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 34 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 22 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Świerzawy 12. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,6% mieszkańców Świerzawy jest w wieku produkcyjnym, 15,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Świerzawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 315 Liczba mieszkańców
 • 1 202 Kobiety
 • 1 113 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Świerzawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Świerzawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Świerzawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Świerzawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Świerzawa
  42,3 lat
  woj. dolnośląskie
  42,2 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Świerzawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Świerzawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  32,2%
  Województwo
  29,8%
  Cały kraj
  28,8%
 • 26,7% Kobiety
  (Panny)
 • 38,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,3%
  Województwo
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 51,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,6%
  Dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,7%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Świerzawa
  0,2%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Świerzawie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Świerzawa
  2,6
  Dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,7
  Dolnośląskie
  2,0
  Kraj
  1,7
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Świerzawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,90 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,9
  Województwo
  -1,3
  Kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Świerzawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Świerzawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Świerzawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Świerzawie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 22,2%
  77,8%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,8
  Województwo
  9,8
  Polska
  10,5
 • 39,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Świerzawa
  39,4
  woj. dolnośląskie
  41,7
  Polska
  44,2
 • 10.5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.5
 • 55.35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 55.35
 • 85.93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85.93
 • 68.11 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68.11
 • 32.08 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.08
 • 4.51 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.51
 • 3 302 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 216 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 390 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Świerzawa
  3 302 g
  Województwo
  3 348 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 21 Waga 4000g - 4499g
 • 21
 • 115 Waga 3500g - 3999g
 • 115
 • 169 Waga 3000g - 3499g
 • 169
 • 78 Waga 2500g - 2999g
 • 78
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,27
  Województwo
  1,36
  Polska
  1,45
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Świerzawa
  0,64
  woj. dolnośląskie
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,89
  woj. dolnośląskie
  0,89
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Świerzawie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,9%
  59,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Świerzawa
  9,5
  Dolnośląskie
  10,5
  Kraj
  10,1
 • 117,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  117,3
  Województwo
  111,3
  Polska
  101,5
 • 7,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Świerzawa
  7,9
  Województwo
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Świerzawa
  3,8
  woj. dolnośląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie złotoryjskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,2%
  Dolnośląskie
  45,1%
  Polska
  45,7%
 • 26,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Świerzawa
  26,6%
  woj. dolnośląskie
  27,4%
  Kraj
  26,7%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,8%
  woj. dolnośląskie
  6,3%
  Polska
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  8,5
  Cały kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  78,7
  Cały kraj
  74,3
 • 299,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  299,4
  Dolnośląskie
  297,3
  Cała Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  281,7
  Polska
  261,6
 • 509,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 595,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 419,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  509,4
  Województwo
  489,6
  Cały kraj
  469,0
 • 80,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  80,2
  Województwo
  97,3
  Cały kraj
  87,7
 • 39,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Świerzawa
  39,4
  woj. dolnośląskie
  32,6
  Cały kraj
  31,8
 • 13,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,1
  Województwo
  8,9
  Cały kraj
  8,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,2%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 34 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Saldo migracji
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 12 Saldo migracji wewnętrznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Świerzawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Świerzawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świerzawa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Świerzawie oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,43 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Świerzawie to 856 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 370 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Świerzawie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Świerzawie to 81,00 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,77% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,36% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,21% mieszkań posiada łazienkę, 77,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 856 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 369,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Świerzawa
  369,80
  woj. dolnośląskie
  396,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 64,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  64,80 m2
  Dolnośląskie
  72,40 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 24,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  24,00 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,54
  Województwo
  3,84
  Cały kraj
  3,82
 • 2,70 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,70
  Województwo
  2,52
  Cała Polska
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,76
  Dolnośląskie
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,43 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,43
  Województwo
  5,88
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 4 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Świerzawa
  6,00
  woj. dolnośląskie
  3,48
  Cała Polska
  3,91
 • 2,59 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Świerzawa
  2,59
  woj. dolnośląskie
  20,49
  Cała Polska
  18,14
 • 81 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 81,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  81,0 m2
  Województwo
  81,8 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,03 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Świerzawa
  0,03 m2
  Dolnośląskie
  0,48 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,77%
  Dolnośląskie
  98,59%
  Polska
  96,79%
 • 98,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Świerzawa
  98,36%
  woj. dolnośląskie
  94,82%
  Cały kraj
  93,66%
 • 95,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,21%
  Dolnośląskie
  92,57%
  Kraj
  91,31%
 • 77,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Świerzawa
  77,22%
  woj. dolnośląskie
  81,32%
  Kraj
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Województwo
  64,85%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Świerzawa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Świerzawie na 1000 mieszkańców pracuje 151 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Świerzawie wynosiło w 2017 roku 20,9% (24,7% wśród kobiet i 17,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Świerzawie wynosiło 4 113,06 PLN, co odpowiada 90.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Świerzawy 207 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 138 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -69.

  31,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Świerzawy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  151,0
  Dolnośląskie
  268,0
  Kraj
  247,0
 • 20,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 24,7% Kobiety
 • 17,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  20,9%
  Województwo
  5,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Świerzawie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Świerzawie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Świerzawie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 113 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 113 PLN
  Dolnośląskie
  4 655 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Świerzawie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 207 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 138 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -69 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,2% Przemysł i budownictwo
 • 15,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,2% Pozostałe
 • 42,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Świerzawie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 350 Pracujący ogółem
 • 207 Kobiety
 • 143 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Świerzawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Świerzawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  59,7
  Województwo
  63,4
  Polska
  63,4
 • 35,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  35,6
  woj. dolnośląskie
  35,8
  Cała Polska
  34,0
 • 147,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  147,9
  Dolnośląskie
  129,6
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Świerzawa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Świerzawie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 219 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 127 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 24 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (11) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Świerzawie najwięcej (15) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (209) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,4% (49) podmiotów, a 76,3% (167) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Świerzawie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.9%) oraz Budownictwo (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 219 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49 Przemysł i budownictwo
 • 167 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Świerzawie w 2017 roku
 • 24 Podmioty wyrejestrowane w Świerzawie w 2017 roku
 • 127 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 209 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 209
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 219 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 219
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 127 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 38 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 38
 • 27 Budownictwo
 • 27
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świerzawa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Świerzawie stwierdzono szacunkowo 101 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 43,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Świerzawie wynosi 80,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Świerzawy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 19,20 (wykrywalność 59%) oraz o charakterze gospodarczym - 20,04 (wykrywalność 97%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 16,24 (52%), drogowe - 2,37 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Świerzawy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 101 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 101
 • 45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 45
 • 47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 47
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 43,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  43,49
  Dolnośląskie
  25,10
  Polska
  19,62
 • 19,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,20
  Dolnośląskie
  17,91
  Cały kraj
  12,07
 • 20,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  20,04
  woj. dolnośląskie
  4,00
  Cała Polska
  4,94
 • 2,37 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Świerzawa
  2,37
  Dolnośląskie
  2,10
  Polska
  1,78
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,43
  woj. dolnośląskie
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 16,24 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,24
  woj. dolnośląskie
  14,49
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  81%
  Województwo
  64%
  Cały kraj
  72%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  60%
  woj. dolnośląskie
  55%
  Cała Polska
  60%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Świerzawa
  97%
  woj. dolnośląskie
  81%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Świerzawa
  99%
  woj. dolnośląskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  84%
  Województwo
  83%
  Polska
  84%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  woj. dolnośląskie
  45%
  Kraj
  52%

Świerzawa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Świerzawy wyniosła w 2016 roku 26,3 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Świerzawy - 35.2% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (26.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,2 mln złotych, czyli 4,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Świerzawy wyniosła w 2016 roku 28,3 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (28.3%). W budżecie Świerzawy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 394 złotych na mieszkańca (10,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,9 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,5%.
 • Wydatki budżetu w Świerzawie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Świerzawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Świerzawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,1 mln

  2,3 tys(100%)

  23,8 mln

  3,0 tys(100%)

  19,5 mln

  2,5 tys(100%)

  22,7 mln

  2,9 tys(100%)

  25,3 mln

  3,2 tys(100%)

  25,9 mln

  3,3 tys(100%)

  24,5 mln

  3,2 tys(100%)

  26,3 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  1,7 tys(21.6%)

  4,7 mln

  2,0 tys(19.6%)

  4,8 mln

  2,0 tys(24.6%)

  5,3 mln

  2,2 tys(23.5%)

  4,9 mln

  2,1 tys(19.6%)

  5,3 mln

  2,3 tys(20.6%)

  5,2 mln

  2,2 tys(21.5%)

  9,2 mln

  4,0 tys(35.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,8 mln

  2,5 tys(32.3%)

  6,4 mln

  2,7 tys(26.9%)

  6,2 mln

  2,6 tys(32%)

  6,8 mln

  2,8 tys(30.2%)

  7,0 mln

  3,0 tys(27.8%)

  7,4 mln

  3,2 tys(28.6%)

  7,1 mln

  3,1 tys(29.1%)

  7,1 mln

  3,0 tys(26.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  966(12.6%)

  2,4 mln

  1,0 tys(10.3%)

  2,3 mln

  956(11.9%)

  2,5 mln

  1,0 tys(10.8%)

  2,5 mln

  1,0 tys(9.9%)

  2,6 mln

  1,1 tys(10%)

  2,7 mln

  1,2 tys(11.1%)

  2,7 mln

  1,2 tys(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  812,3 tys

  344(4.5%)

  3,9 mln

  1,7 tys(16.5%)

  1,5 mln

  619(7.7%)

  1,3 mln

  558(5.9%)

  3,3 mln

  1,4 tys(13.2%)

  3,7 mln

  1,6 tys(14.4%)

  1,6 mln

  683(6.5%)

  1,6 mln

  695(6.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  937,0 tys

  397(5.2%)

  1,8 mln

  777(7.7%)

  1,4 mln

  583(7.2%)

  1,7 mln

  700(7.4%)

  1,5 mln

  634(6%)

  1,2 mln

  533(4.8%)

  1,2 mln

  503(4.8%)

  1,4 mln

  623(5.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  792,3 tys

  335(4.4%)

  1,4 mln

  592(5.9%)

  1,1 mln

  464(5.8%)

  1,7 mln

  715(7.6%)

  3,1 mln

  1,3 tys(12.1%)

  1,9 mln

  793(7.2%)

  3,9 mln

  1,7 tys(16%)

  1,4 mln

  615(5.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  495,9 tys

  210(2.7%)

  415,9 tys

  176(1.8%)

  425,1 tys

  176(2.2%)

  1,0 mln

  434(4.6%)

  1,1 mln

  466(4.4%)

  1,2 mln

  500(4.5%)

  1,2 mln

  533(5.1%)

  1,3 mln

  573(5.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  458,0 tys

  194(2.5%)

  514,8 tys

  218(2.2%)

  550,1 tys

  228(2.8%)

  570,3 tys

  237(2.5%)

  456,1 tys

  192(1.8%)

  444,7 tys

  190(1.7%)

  421,0 tys

  180(1.7%)

  427,5 tys

  185(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  198,2 tys

  83,9(1.1%)

  661,2 tys

  280(2.8%)

  198,3 tys

  82,2(1%)

  322,7 tys

  134(1.4%)

  265,6 tys

  112(1.1%)

  612,2 tys

  262(2.4%)

  261,8 tys

  112(1.1%)

  257,8 tys

  111(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  67,5 tys

  28,6(0.4%)

  58,2 tys

  24,6(0.2%)

  53,1 tys

  22,0(0.3%)

  589,6 tys

  245(2.6%)

  320,0 tys

  135(1.3%)

  18,6 tys

  7,9(0.1%)

  32,9 tys

  14,1(0.1%)

  161,2 tys

  69,6(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  551,6 tys

  233(3%)

  340,9 tys

  144(1.4%)

  356,4 tys

  148(1.8%)

  416,1 tys

  173(1.8%)

  274,2 tys

  115(1.1%)

  262,7 tys

  112(1%)

  206,1 tys

  88,3(0.8%)

  159,8 tys

  69,0(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  120,5 tys

  51,0(0.7%)

  116,0 tys

  49,1(0.5%)

  121,5 tys

  50,4(0.6%)

  125,8 tys

  52,2(0.6%)

  136,0 tys

  57,3(0.5%)

  138,9 tys

  59,4(0.5%)

  165,8 tys

  71,1(0.7%)

  135,1 tys

  58,3(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  630(8.2%)

  667,2 tys

  282(2.8%)

  125,5 tys

  52,1(0.6%)

  132,9 tys

  55,2(0.6%)

  101,2 tys

  42,6(0.4%)

  927,0 tys

  396(3.6%)

  99,9 tys

  42,8(0.4%)

  112,3 tys

  48,5(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  41,1 tys

  17,4(0.2%)

  41,1 tys

  17,4(0.2%)

  41,1 tys

  17,0(0.2%)

  41,1 tys

  17,1(0.2%)

  41,1 tys

  17,3(0.2%)

  41,1 tys

  17,6(0.2%)

  122,2 tys

  52,4(0.5%)

  108,9 tys

  47,0(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  91,6 tys

  38,8(0.4%)

  110,2 tys

  45,7(0.6%)

  28,7 tys

  11,9(0.1%)

  171,4 tys

  72,2(0.7%)

  33,3 tys

  14,2(0.1%)

  14,8 tys

  6,3(0.1%)

  42,9 tys

  18,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  9,9 tys

  4,2(0.1%)

  85,3 tys

  36,1(0.4%)

  58,4 tys

  24,2(0.3%)

  24,0 tys

  10,0(0.1%)

  22,4 tys

  9,4(0.1%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  21,7 tys

  9,3(0.1%)

  17,2 tys

  7,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  24,6 tys

  10,4(0.1%)

  56,8 tys

  24,0(0.2%)

  24,3 tys

  10,1(0.1%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  69,2 tys

  29,6(0.3%)

  86,7 tys

  37,2(0.4%)

  9,7 tys

  4,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  990

  0,4(0%)

  4,5 tys

  1,9(0%)

  903

  0,4(0%)

  135

  0,1(0%)

  424

  0,2(0%)

  412

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  6,2 tys

  2,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  66,9 tys

  28,3(0.4%)

  65,3 tys

  27,6(0.3%)

  66,2 tys

  27,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Świerzawie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Świerzawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Świerzawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,5 mln

  3,0 tys(100%)

  19,9 mln

  2,5 tys(100%)

  20,8 mln

  2,7 tys(100%)

  23,1 mln

  3,0 tys(100%)

  24,8 mln

  3,2 tys(100%)

  27,6 mln

  3,6 tys(100%)

  27,2 mln

  3,5 tys(100%)

  28,3 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,1 mln

  2,6 tys(26.1%)

  5,8 mln

  2,5 tys(29.4%)

  6,4 mln

  2,7 tys(30.9%)

  6,7 mln

  2,8 tys(28.9%)

  7,1 mln

  3,0 tys(28.7%)

  7,8 mln

  3,3 tys(28.3%)

  8,2 mln

  3,5 tys(30.2%)

  8,4 mln

  3,6 tys(29.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,0 mln

  3,0 tys(29.7%)

  7,2 mln

  3,0 tys(36%)

  6,6 mln

  2,7 tys(31.9%)

  7,7 mln

  3,2 tys(33.2%)

  7,7 mln

  3,3 tys(31.2%)

  7,9 mln

  3,4 tys(28.7%)

  8,2 mln

  3,5 tys(30.1%)

  8,1 mln

  3,5 tys(28.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,4 tys(14.5%)

  4,0 mln

  1,7 tys(20%)

  4,0 mln

  1,6 tys(19.1%)

  4,6 mln

  1,9 tys(19.8%)

  4,2 mln

  1,8 tys(16.9%)

  4,5 mln

  1,9 tys(16.4%)

  4,3 mln

  1,8 tys(15.7%)

  8,0 mln

  3,5 tys(28.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  949,4 tys

  402(4%)

  39,9 tys

  16,9(0.2%)

  1,2 mln

  515(6%)

  555,4 tys

  231(2.4%)

  557,5 tys

  235(2.2%)

  2,9 mln

  1,2 tys(10.6%)

  1,7 mln

  739(6.3%)

  1,1 mln

  473(3.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,5 mln

  1,5 tys(14.8%)

  45,5 tys

  19,2(0.2%)

  275,3 tys

  114(1.3%)

  354,6 tys

  147(1.5%)

  316,0 tys

  133(1.3%)

  531,6 tys

  227(1.9%)

  738,8 tys

  317(2.7%)

  721,7 tys

  312(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  415,0 tys

  176(1.8%)

  562,5 tys

  238(2.8%)

  499,5 tys

  207(2.4%)

  1,3 mln

  536(5.6%)

  2,2 mln

  911(8.7%)

  1,3 mln

  576(4.9%)

  2,5 mln

  1,1 tys(9.2%)

  610,5 tys

  264(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  486,9 tys

  206(2.1%)

  410,4 tys

  174(2.1%)

  431,7 tys

  179(2.1%)

  420,8 tys

  175(1.8%)

  446,1 tys

  188(1.8%)

  488,4 tys

  209(1.8%)

  509,0 tys

  218(1.9%)

  564,7 tys

  244(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  478,5 tys

  203(2%)

  219,8 tys

  93,0(1.1%)

  291,8 tys

  121(1.4%)

  628,9 tys

  261(2.7%)

  672,0 tys

  283(2.7%)

  185,4 tys

  79,3(0.7%)

  293,2 tys

  126(1.1%)

  232,1 tys

  100(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  45,5 tys

  19,3(0.2%)

  145,5 tys

  61,5(0.7%)

  392,9 tys

  163(1.9%)

  447,3 tys

  186(1.9%)

  260,1 tys

  109(1%)

  283,4 tys

  121(1%)

  100,6 tys

  43,1(0.4%)

  207,3 tys

  89,5(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  214,3 tys

  90,7(0.9%)

  238,0 tys

  101(1.2%)

  244,2 tys

  101(1.2%)

  234,7 tys

  97,4(1%)

  192,4 tys

  81,0(0.8%)

  185,4 tys

  79,2(0.7%)

  173,3 tys

  74,3(0.6%)

  167,4 tys

  72,3(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  230,3 tys

  97,5(1%)

  395,1 tys

  167(2%)

  131,6 tys

  54,6(0.6%)

  138,4 tys

  57,4(0.6%)

  1,1 mln

  448(4.3%)

  641,1 tys

  274(2.3%)

  301,4 tys

  129(1.1%)

  157,2 tys

  67,9(0.6%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  24,6 tys

  10,4(0.1%)

  56,8 tys

  24,0(0.3%)

  24,3 tys

  10,1(0.1%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  69,2 tys

  29,6(0.3%)

  86,7 tys

  37,2(0.3%)

  9,7 tys

  4,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,5 tys

  3,6(0%)

  5,4 tys

  2,3(0%)

  6,0 tys

  2,5(0%)

  11,3 tys

  4,7(0%)

  11,6 tys

  4,9(0%)

  10,5 tys

  4,5(0%)

  9,3 tys

  4,0(0%)

  8,2 tys

  3,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,4(0%)

  119,0 tys

  50,3(0.6%)

  1 000

  0,4(0%)

  98,0 tys

  40,7(0.4%)

  1 000

  0,4(0%)

  146,0 tys

  62,4(0.5%)

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,7 tys

  17,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  8,2 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  613,0 tys

  259(2.6%)

  618,0 tys

  261(3.1%)

  66,7 tys

  27,7(0.3%)

  697

  0,3(0%)

  25,0 tys

  10,5(0.1%)

  454,1 tys

  194(1.6%)

  19,8 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,0 tys

  4,7(0%)

  49,9 tys

  21,1(0.3%)

  49,9 tys

  20,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,8(0%)

  108,5 tys

  45,0(0.5%)

  4,3 tys

  1,8(0%)

  58,4 tys

  24,6(0.2%)

  76,7 tys

  32,8(0.3%)

  31,3 tys

  13,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Świerzawa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 466 mieszkańców Świerzawy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 239 kobiet oraz 227 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 18,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,9% mieszkańców Świerzawy, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Świerzawy mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Świerzawie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,3%) oraz podstawowe ukończone (19,5%).

  17,6% mieszkańców Świerzawy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 159 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (23,8% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 200,00.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,3% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 423,68.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,5% mieszkańców (19,7% wśród dziewczyn i 19,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,5% mieszkańców Świerzawy w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 22,9% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  11,8%
  Województwo
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 14,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,8%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Świerzawa
  10,2%
  Województwo
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,2%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,9%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Świerzawa
  5,9%
  Województwo
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,7%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,0%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1159 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Świerzawa
  1 159,0
  Dolnośląskie
  819,0
  Kraj
  811,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Świerzawa
  0,69
  Województwo
  0,97
  Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Świerzawie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Świerzawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Świerzawie
  Publiczne
  75 713-53-11
  ul. Kościuszki 12
  59-540 Świerzawa
  5107-
 • Szkoły podstawowe w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 200,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  200,00
  woj. dolnośląskie
  96,05
  Cały kraj
  96,62
 • 187,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  187,40
  Województwo
  91,14
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Świerzawa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Świerzawa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Świerzawa
  20,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Świerzawie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Świerzawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Świerzawie
  Publiczna
  75 713-53-97
  75 713-53-97
  ul. Dworcowa 3
  59-540 Świerzawa
  13256-
 • Szkoły gimnazjalne w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 423,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  423,68
  Dolnośląskie
  98,13
  Cała Polska
  100,01
 • 407,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Świerzawa
  407,89
  Dolnośląskie
  88,95
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Świerzawa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Świerzawa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Świerzawa
  20,0
  Dolnośląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Świerzawie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Świerzawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Świerzawie
  Publiczne
  75 713-53-79
  75 713-53-79
  ul. REYMONTA 22
  59-540 Świerzawa
  918818
 • Edukacyjne grupy wieku w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Świerzawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Świerzawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Świerzawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świerzawa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Świerzawie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Świerzawie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Świerzawie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Świerzawie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 60 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 36 (uczestnicy: 3 500)
  • seanse filmowe: 20 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 800)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 1 200)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 170)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • koło gospodyń wiejskich: 9 (członkowie: 90)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 40)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Świerzawie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 034 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 366 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Świerzawie działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 145 członków. Zarejestrowano 192 ćwiczących (mężczyźni: 127, kobiety: 65, chłopcy do lat 18: 99, dziewczęta do lat 18: 65). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Świerzawie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Świerzawie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Świerzawy znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Świerzawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek z XVII w.dnia 1951-05-11, wykaz dokumentów: 283 z 1951-05-11
  • Kościół z poł. XIII w.dnia 1958-05-08, wykaz dokumentów: 483 z 1958-05-08; 1929 z 1967-06-05; A/2465/483 z 2010-07-07; brak numeru z 2010-09-01
  • Kościół z XIV w.dnia 1959-03-03, wykaz dokumentów: 536 z 1959-03-03; A/1988/536 z 2010-04-08
  • Miasto z 1295 r.dnia 1959-08-24, wykaz dokumentów: 537 z 1959-08-24; 537/835/J z 1984-03-20; A/1818/537/835/J z 2010-03-24
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1964-12-17, wykaz dokumentów: 1220 z 1964-12-17; A/3378/1220 z 2010-08-24
  • Ratusz z 1810 r.dnia 1967-06-05, wykaz dokumentów: 1927 z 1967-06-05; A/3378/1927 z 2010-08-24
  • Plebania z 1800 r.dnia 1967-06-05, wykaz dokumentów: 1928 z 1967-06-05; A/3377/1928 z 2010-08-24
  • Park z 1920 - 1930dnia 1980-01-16, wykaz dokumentów: 602/J z 1980-01-16; A/3376/602/J z 2010-08-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1767 r.dnia 1984-03-27, wykaz dokumentów: 836/J z 1984-03-27; A/3380/836/J z 2010-08-24
  • Kościół z 1762 r.dnia 1984-05-17, wykaz dokumentów: 837/J z 1984-05-17; A/2463/837/J z 2010-07-07
  • Most z XVI w.dnia 1988-08-09, wykaz dokumentów: 934/J z 1988-08-09; A/3381/934/J z 2010-08-24
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z poł. XIII w.dnia 1990-11-08, wykaz dokumentów: 1056/J z 1990-11-08

Świerzawa - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Świerzawa i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu złotoryjskiego.

Powiat złotoryjski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Świerzawa przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 328droga wojewódzka nr 328(Nowe Miasteczko - Popęszyce - Mycielin - Niegosławice - Rudziny - Przemków - Wilkocin - Wysoka - Jakubowo Lubińskie - Chocianów - Brzozy - Rokitki - Czernikowice - Chojnów - Gołaczów - Brochocin - Łukaszów - Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja - Nowy Kościół - Sędziszowa - Świerzawa - Stara Kraśnica - Wojcieszów - Kaczorów - Świdnik - Marciszów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Świerzawa nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 284Linia kolejowa nr 284: Legnica - Jerzmanice Zdrój [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Legnica - Wilczyce - Kozów - Złotoryja - Jerzmanice Zdrój)
  • LK 312Linia kolejowa nr 312: Krzeniów II - Jerzmanice Zdrój [o znaczeniu drugorzędnym] (Krzeniów - Jerzmanice Zdrój)
  • LK 342Linia kolejowa nr 342: Jerzmanice Zdrój - Wilków Złotoryjski [o znaczenia miejscowym] (Jerzmanice Zdrój - Wilków Złotoryjski)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Świerzawie istnieje 22 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Dworcowa

  ul. Jeleniogórska

  ul. Kościuszki

  ul. Kusocińskiego

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  pl. Najświętszej Marii Panny

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Plac Bolesława Piasta

  ul. Polna

  ul. Reymonta

  ul. Skowronia Góra

  ul. Spółdzielcza

  pl. Strzelecki

  pl. Wolności

  pl. Zamkowy

  ul. Zielona

  ul. Złotoryjska

  ul. Łączna