Świerzawa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Świerzawa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Świerzawa to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu złotoryjskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świerzawa.
 • 2 182 Liczba mieszkańców
 • 1,8 km² Powierzchnia
 • 1 239,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1268 Data założenia
 • 1295 do 1973, odzyskane 1984 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 75 Numer kierunkowy
 • DZL Tablice rejestracyjne
 • Paweł Przemysław Kisowski Burmistrz miasta
Świerzawa na mapie
Identyfikatory
 • 15.894851.0140 Współrzędne GPS
 • 0226044 TERYT (TERC)
 • 0936486 SIMC
Herb miasta Świerzawa
Świerzawa herb
Flaga miasta Świerzawa
Świerzawa flaga

Jak Świerzawa wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Świerzawa na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Świerzawa wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Świerzawa plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
35Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
46Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
60Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
64Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
73Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
77Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
95Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
100Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
109Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
115Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
117Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
145Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
157Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
167Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
168Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
213Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
217Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
221Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
231Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
235Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
242Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
257Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
262Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce

Świerzawa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
59-540Poczta Świerzawa

Świerzawa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Świerzawie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Złotoryi (podlega pod: ZUS Oddział w Legnicy)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Basztowa 9
59-500 Złotoryja
Urząd Miasta i Gminy Świerzawa
(75) 713-53-60 21
(75) 7135390wew.21
Plac Wolności 60
59-540 Świerzawa

Świerzawa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Świerzawa jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 182, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 13,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Świerzawy zawarli w 2021 roku 10 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców Świerzawy jest stanu wolnego, 51,7% żyje w małżeństwie, 8,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Świerzawa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,36 na 1000 mieszkańców Świerzawy. W 2021 roku urodziło się 8 dzieci, w tym 62,5% dziewczynek i 37,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 273 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,46 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 44,6% zgonów w Świerzawie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w Świerzawie były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Świerzawy przypada 14.99 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 44 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Świerzawy -21. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  60,0% mieszkańców Świerzawy jest w wieku produkcyjnym, 14,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Świerzawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 182 Liczba mieszkańców
 • 1 125 Kobiety
 • 1 057 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Świerzawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Świerzawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Świerzawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Świerzawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,1 lat
  woj. dolnośląskie
  43,0 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 45,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Świerzawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Świerzawy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Świerzawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Świerzawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Świerzawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,5%
  Województwo
  31,1%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  51,7%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 51,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Świerzawa
  9,0%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,8%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Polska
  7,6%
 • 9,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Świerzawie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Świerzawa
  4,5
  Dolnośląskie
  4,4
  Cała Polska
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Świerzawa
  1,7
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Świerzawie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,36 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -11,4
  Dolnośląskie
  -5,5
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Świerzawie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Świerzawie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Świerzawie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Świerzawie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 3 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 62,5%
  37,5%
 • 3,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,6
  Dolnośląskie
  8,5
  Polska
  8,7
 • 27,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  27,8
  Dolnośląskie
  36,7
  Polska
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 54 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 54
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 273 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 280 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 273 g
  Województwo
  3 341 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 19 Waga 4000g - 4499g
 • 19
 • 68 Waga 3500g - 3999g
 • 68
 • 110 Waga 3000g - 3499g
 • 110
 • 55 Waga 2500g - 2999g
 • 55
 • 7 Waga 2000g - 2499g
 • 7
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 0,98 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,98
  Dolnośląskie
  1,30
  Kraj
  1,32
 • 0,45 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,45
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,46 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,46
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Świerzawie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 33 Zgony
 • 20 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 60,6%
  39,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,0 Zgony na 1000 ludności
 • Świerzawa
  15,0
  Dolnośląskie
  14,0
  Cała Polska
  13,6
 • 219,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  219,5
  Dolnośląskie
  165,2
  Polska
  156,7
 • 7,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,4
  woj. dolnośląskie
  4,5
  Polska
  3,9
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,5
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie złotoryjskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Świerzawa
  44,6%
  Dolnośląskie
  43,0%
  Polska
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  18,9%
  Dolnośląskie
  19,7%
  Cały kraj
  19,6%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,9%
  Dolnośląskie
  6,2%
  Polska
  5,4%
 • 94 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,3
  Cała Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,1
  Cała Polska
  74,4
 • 272,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Świerzawa
  272,5
  Województwo
  273,5
  Polska
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  256,8
  Cała Polska
  246,5
 • 641,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 695,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 585,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  641,4
  Województwo
  597,6
  Cała Polska
  475,8
 • 110,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 54,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 165,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  110,6
  Województwo
  108,7
  Polska
  70,6
 • 33,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  33,1
  Województwo
  29,9
  Cały kraj
  32,6
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,7
  Województwo
  6,0
  Kraj
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 23 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 44 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Świerzawie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Świerzawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świerzawa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Świerzawie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,92 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Świerzawie to 860 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 385 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Świerzawie to 4,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Świerzawie to 71,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,77% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,37% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,23% mieszkań posiada łazienkę, 77,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu złotoryjskiego.

  Powiat złotoryjski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 860 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 385,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  385,00
  Dolnośląskie
  424,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 65,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Świerzawa
  65,10 m2
  Województwo
  72,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 25,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,10 m2
  Województwo
  30,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,55 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,55
  Województwo
  3,81
  Cała Polska
  3,82
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,60
  Województwo
  2,35
  Kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Świerzawa
  0,73
  Dolnośląskie
  0,62
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,92 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,92
  woj. dolnośląskie
  8,67
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 8 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  4,00
  woj. dolnośląskie
  3,56
  Polska
  3,90
 • 3,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  3,67
  woj. dolnośląskie
  30,86
  Cała Polska
  24,07
 • 142 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 71,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  71,0 m2
  woj. dolnośląskie
  83,3 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,07 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Świerzawa
  0,07 m2
  Dolnośląskie
  0,72 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Świerzawa
  99,77%
  Dolnośląskie
  98,69%
  Polska
  96,97%
 • 98,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,37%
  Województwo
  95,19%
  Cały kraj
  94,01%
 • 95,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Świerzawa
  95,23%
  woj. dolnośląskie
  93,09%
  Polska
  91,78%
 • 77,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  77,33%
  woj. dolnośląskie
  82,55%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,00%
  Województwo
  66,02%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Świerzawa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Świerzawie na 1000 mieszkańców pracuje 168osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Świerzawie wynosiło w 2021 roku 17,0% (20,0% wśród kobiet i 14,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Świerzawie wynosiło 5 591,14 PLN, co odpowiada 93.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Świerzawy 207 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 138 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -69.

  32,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Świerzawy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,9% w przemyśle i budownictwie, a 8,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 168 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Świerzawa
  168,0
  Województwo
  281,0
  Cały kraj
  257,0
 • 17,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 20,0% Kobiety
 • 14,5% Mężczyźni
 • Świerzawa
  17,0%
  Województwo
  4,8%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Świerzawie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Świerzawie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Świerzawie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 591 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Świerzawa
  5 591 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 243 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Świerzawie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 207 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 138 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -69 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 32,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,9% Przemysł i budownictwo
 • 16,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,4% Pozostałe
 • 41,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Świerzawie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 366 Pracujący ogółem
 • 216 Kobiety
 • 150 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Świerzawie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Świerzawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Świerzawa
  66,6
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Kraj
  69,0
 • 43,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  43,0
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Kraj
  38,2
 • 182,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  182,2
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Świerzawa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Świerzawie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 225 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 158 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (11) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Świerzawie najwięcej (12) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (218) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,9% (65) podmiotów, a 69,3% (156) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Świerzawie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 225 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 65 Przemysł i budownictwo
 • 156 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Świerzawie w 2021 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Świerzawie w 2021 roku
 • 158 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 218 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 218
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 225 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 225
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 158 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 43 Budownictwo
 • 43
 • 35 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 35
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 4 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świerzawa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Świerzawie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 61 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 28,04 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Świerzawie wynosi 66,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Świerzawy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 20,09 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 13,82 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,09 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,97 (38%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Świerzawy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 61
 • 44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 44
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 30 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 30
 • 28,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Świerzawa
  28,04
  Województwo
  28,36
  Kraj
  21,51
 • 20,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,09
  woj. dolnośląskie
  19,16
  Cała Polska
  12,82
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,97
  Dolnośląskie
  5,14
  Polska
  5,89
 • 3,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Świerzawa
  3,09
  woj. dolnośląskie
  2,39
  Kraj
  1,85
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,44
  Województwo
  0,41
  Cała Polska
  0,35
 • 13,82 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Świerzawa
  13,82
  woj. dolnośląskie
  15,90
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  66%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  62%
  Dolnośląskie
  60%
  Cała Polska
  64%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Świerzawa
  39%
  Dolnośląskie
  61%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Świerzawa
  84%
  Województwo
  88%
  Kraj
  89%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  44%
  woj. dolnośląskie
  46%
  Cały kraj
  53%

Świerzawa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Świerzawy wyniosła w 2021 roku 41,3 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Świerzawy - 24.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,4 mln złotych, czyli 17,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Świerzawy wyniosła w 2021 roku 44,3 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.3%). W budżecie Świerzawy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 615 złotych na mieszkańca (10,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,5 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,2%.
 • Wydatki budżetu w Świerzawie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Świerzawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Świerzawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,9 mln

  3,3 tys(100%)

  24,5 mln

  3,2 tys(100%)

  26,3 mln

  3,4 tys(100%)

  31,7 mln

  4,2 tys(100%)

  44,8 mln

  5,9 tys(100%)

  38,1 mln

  5,0 tys(100%)

  35,1 mln

  4,7 tys(100%)

  41,3 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,4 mln

  3,2 tys(28.6%)

  7,1 mln

  3,1 tys(29.1%)

  7,1 mln

  3,0 tys(26.9%)

  8,0 mln

  3,5 tys(25.2%)

  8,6 mln

  3,7 tys(19.1%)

  9,1 mln

  4,0 tys(23.8%)

  9,3 mln

  4,2 tys(26.6%)

  10,1 mln

  4,6 tys(24.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,7 mln

  1,6 tys(14.4%)

  1,6 mln

  683(6.5%)

  1,6 mln

  695(6.1%)

  1,6 mln

  698(5.1%)

  14,0 mln

  6,1 tys(31.2%)

  4,8 mln

  2,1 tys(12.5%)

  2,7 mln

  1,2 tys(7.8%)

  8,2 mln

  3,7 tys(19.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  1,1 tys(10%)

  2,7 mln

  1,2 tys(11.1%)

  2,7 mln

  1,2 tys(10.4%)

  2,9 mln

  1,2 tys(9%)

  2,8 mln

  1,2 tys(6.2%)

  5,0 mln

  2,2 tys(13.1%)

  3,7 mln

  1,7 tys(10.5%)

  4,0 mln

  1,8 tys(9.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  2,3 tys(20.6%)

  5,2 mln

  2,2 tys(21.5%)

  9,2 mln

  4,0 tys(35.2%)

  2,5 mln

  1,1 tys(8%)

  2,6 mln

  1,2 tys(5.9%)

  2,6 mln

  1,2 tys(6.8%)

  2,4 mln

  1,1 tys(6.9%)

  2,5 mln

  1,1 tys(6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  533(4.8%)

  1,2 mln

  503(4.8%)

  1,4 mln

  623(5.5%)

  1,2 mln

  502(3.7%)

  2,0 mln

  888(4.5%)

  1,4 mln

  630(3.7%)

  1,7 mln

  759(4.8%)

  1,5 mln

  704(3.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  612,2 tys

  262(2.4%)

  261,8 tys

  112(1.1%)

  257,8 tys

  111(1%)

  474,7 tys

  205(1.5%)

  320,1 tys

  140(0.7%)

  288,4 tys

  128(0.8%)

  458,4 tys

  205(1.3%)

  838,7 tys

  384(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  500(4.5%)

  1,2 mln

  533(5.1%)

  1,3 mln

  573(5.1%)

  1,3 mln

  571(4.2%)

  1,5 mln

  646(3.3%)

  2,3 mln

  1,0 tys(6%)

  685,5 tys

  307(2%)

  698,4 tys

  320(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  793(7.2%)

  3,9 mln

  1,7 tys(16%)

  1,4 mln

  615(5.4%)

  4,2 mln

  1,8 tys(13.4%)

  582,7 tys

  254(1.3%)

  596,2 tys

  265(1.6%)

  1,4 mln

  623(4%)

  560,7 tys

  257(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  18,6 tys

  7,9(0.1%)

  32,9 tys

  14,1(0.1%)

  161,2 tys

  69,6(0.6%)

  54,8 tys

  23,7(0.2%)

  411,4 tys

  180(0.9%)

  481,7 tys

  214(1.3%)

  309,9 tys

  139(0.9%)

  488,1 tys

  224(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,9(0%)

  21,7 tys

  9,3(0.1%)

  17,2 tys

  7,4(0.1%)

  52,6 tys

  22,7(0.2%)

  56,2 tys

  24,5(0.1%)

  50,1 tys

  22,3(0.1%)

  49,6 tys

  22,2(0.1%)

  396,9 tys

  182(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  444,7 tys

  190(1.7%)

  421,0 tys

  180(1.7%)

  427,5 tys

  185(1.6%)

  395,5 tys

  171(1.2%)

  314,2 tys

  137(0.7%)

  311,3 tys

  138(0.8%)

  305,5 tys

  137(0.9%)

  306,7 tys

  141(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  41,1 tys

  17,6(0.2%)

  122,2 tys

  52,4(0.5%)

  108,9 tys

  47,0(0.4%)

  169,6 tys

  73,3(0.5%)

  46,1 tys

  20,1(0.1%)

  50,3 tys

  22,4(0.1%)

  62,2 tys

  27,9(0.2%)

  249,6 tys

  114(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  927,0 tys

  396(3.6%)

  99,9 tys

  42,8(0.4%)

  112,3 tys

  48,5(0.4%)

  124,5 tys

  53,8(0.4%)

  315,7 tys

  138(0.7%)

  393,6 tys

  175(1%)

  165,3 tys

  74,0(0.5%)

  201,2 tys

  92,2(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  262,7 tys

  112(1%)

  206,1 tys

  88,3(0.8%)

  159,8 tys

  69,0(0.6%)

  134,0 tys

  57,9(0.4%)

  259,4 tys

  113(0.6%)

  447,6 tys

  199(1.2%)

  327,7 tys

  147(0.9%)

  174,4 tys

  79,9(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  138,9 tys

  59,4(0.5%)

  165,8 tys

  71,1(0.7%)

  135,1 tys

  58,3(0.5%)

  138,1 tys

  59,7(0.4%)

  119,1 tys

  52,0(0.3%)

  105,8 tys

  47,1(0.3%)

  80,1 tys

  35,8(0.2%)

  138,3 tys

  63,4(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  33,3 tys

  14,2(0.1%)

  14,8 tys

  6,3(0.1%)

  42,9 tys

  18,5(0.2%)

  6,2 tys

  2,7(0%)

  1,7 mln

  748(3.8%)

  26,0 tys

  11,6(0.1%)

  7,5 tys

  3,4(0%)

  103,0 tys

  47,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  412

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  6,2 tys

  2,7(0%)

  3,8 tys

  1,7(0%)

  5,5 tys

  2,4(0%)

  10,5 tys

  4,7(0%)

  6,6 tys

  3,0(0%)

  7,0 tys

  3,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  69,2 tys

  29,6(0.3%)

  86,7 tys

  37,2(0.4%)

  9,7 tys

  4,2(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  90,8 tys

  39,6(0.2%)

  87,1 tys

  38,7(0.2%)

  85,2 tys

  38,1(0.2%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,0 tys

  20,5(0.1%)

  30,1 tys

  13,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Świerzawie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Świerzawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Świerzawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,6 mln

  3,6 tys(100%)

  27,2 mln

  3,5 tys(100%)

  28,3 mln

  3,7 tys(100%)

  30,3 mln

  4,0 tys(100%)

  42,0 mln

  5,5 tys(100%)

  38,3 mln

  5,1 tys(100%)

  38,7 mln

  5,2 tys(100%)

  44,3 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,9 mln

  3,4 tys(28.7%)

  8,2 mln

  3,5 tys(30.1%)

  8,1 mln

  3,5 tys(28.7%)

  8,5 mln

  3,7 tys(28.2%)

  8,9 mln

  3,9 tys(21.2%)

  9,8 mln

  4,3 tys(25.5%)

  11,0 mln

  4,9 tys(28.6%)

  17,8 mln

  8,1 tys(40.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,8 mln

  3,3 tys(28.3%)

  8,2 mln

  3,5 tys(30.2%)

  8,4 mln

  3,6 tys(29.7%)

  8,8 mln

  3,8 tys(29.1%)

  9,4 mln

  4,1 tys(22.3%)

  9,8 mln

  4,4 tys(25.7%)

  9,7 mln

  4,3 tys(25%)

  9,8 mln

  4,5 tys(22.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  1,2 tys(10.6%)

  1,7 mln

  739(6.3%)

  1,1 mln

  473(3.9%)

  1,1 mln

  464(3.5%)

  7,5 mln

  3,3 tys(17.8%)

  4,8 mln

  2,1 tys(12.5%)

  2,1 mln

  924(5.3%)

  2,8 mln

  1,3 tys(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  1,9 tys(16.4%)

  4,3 mln

  1,8 tys(15.7%)

  8,0 mln

  3,5 tys(28.3%)

  1,6 mln

  690(5.3%)

  1,6 mln

  693(3.8%)

  1,4 mln

  639(3.8%)

  1,3 mln

  583(3.4%)

  1,2 mln

  532(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  185,4 tys

  79,3(0.7%)

  293,2 tys

  126(1.1%)

  232,1 tys

  100(0.8%)

  379,1 tys

  164(1.3%)

  71,9 tys

  31,4(0.2%)

  183,6 tys

  81,7(0.5%)

  398,5 tys

  178(1%)

  764,6 tys

  350(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  488,4 tys

  209(1.8%)

  509,0 tys

  218(1.9%)

  564,7 tys

  244(2%)

  539,9 tys

  233(1.8%)

  778,8 tys

  340(1.9%)

  681,1 tys

  303(1.8%)

  647,9 tys

  290(1.7%)

  633,9 tys

  290(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  531,6 tys

  227(1.9%)

  738,8 tys

  317(2.7%)

  721,7 tys

  312(2.5%)

  349,2 tys

  151(1.2%)

  479,3 tys

  209(1.1%)

  342,3 tys

  152(0.9%)

  424,0 tys

  190(1.1%)

  618,0 tys

  283(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  306,1 tys

  140(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  641,1 tys

  274(2.3%)

  301,4 tys

  129(1.1%)

  157,2 tys

  67,9(0.6%)

  191,6 tys

  82,7(0.6%)

  731,8 tys

  319(1.7%)

  989,4 tys

  440(2.6%)

  1,7 mln

  763(4.4%)

  276,3 tys

  127(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  576(4.9%)

  2,5 mln

  1,1 tys(9.2%)

  610,5 tys

  264(2.2%)

  921,9 tys

  398(3%)

  1,8 mln

  807(4.4%)

  100,0 tys

  44,5(0.3%)

  2,0

  0,0(0%)

  151,8 tys

  69,6(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  283,4 tys

  121(1%)

  100,6 tys

  43,1(0.4%)

  207,3 tys

  89,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  697,1 tys

  304(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,0 tys

  32,7(0.2%)

  71,4 tys

  32,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  185,4 tys

  79,2(0.7%)

  173,3 tys

  74,3(0.6%)

  167,4 tys

  72,3(0.6%)

  126,8 tys

  54,8(0.4%)

  85,1 tys

  37,1(0.2%)

  77,0 tys

  34,2(0.2%)

  52,8 tys

  23,6(0.1%)

  40,1 tys

  18,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  76,7 tys

  32,8(0.3%)

  31,3 tys

  13,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  921,9 tys

  402(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  566,2 tys

  253(1.5%)

  30,0 tys

  13,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  69,2 tys

  29,6(0.3%)

  86,7 tys

  37,2(0.3%)

  9,7 tys

  4,2(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  90,8 tys

  39,6(0.2%)

  87,1 tys

  38,7(0.2%)

  85,2 tys

  38,1(0.2%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,5 tys

  4,5(0%)

  9,3 tys

  4,0(0%)

  8,2 tys

  3,5(0%)

  9,9 tys

  4,3(0%)

  9,9 tys

  4,3(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  1,9 tys

  0,8(0%)

  888

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  454,1 tys

  194(1.6%)

  19,8 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,9 tys

  32,3(0.2%)

  80,0 tys

  35,6(0.2%)

  960

  0,4(0%)

  723

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  39,7 tys

  17,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,0 tys

  31,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  22,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  146,0 tys

  62,4(0.5%)

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  65,5 tys

  28,3(0.2%)

  1 000

  0,4(0%)

  26,0 tys

  11,6(0.1%)

  781

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,1 tys

  33,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Świerzawa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 425 mieszkańców Świerzawy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 202 kobiet oraz 223 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Świerzawy, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Świerzawy mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Świerzawie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,7%) oraz wyższe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2021 w Świerzawie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 104 dzieci (41 dziewczynek oraz 63 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Świerzawie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 110 dzieci (52 dziewczynki oraz 58 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  16,7% mieszkańców Świerzawy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 122 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,54 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 303 uczniów (141 kobiet oraz 162 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Świerzawie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 269 uczniów (137 kobiet oraz 132 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,9% ludności (23,3% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,9 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (18,3% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,3% mieszkańców Świerzawy w wieku potencjalnej nauki (30,7% kobiet i 24,2% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,2%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 19,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,9%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Świerzawa
  2,7%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,6%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,7%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Świerzawa
  28,7%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 22,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Świerzawa
  3,3%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  15,3%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,6%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2122 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Świerzawa
  2 122,0
  Dolnośląskie
  905,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,54 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Świerzawa
  0,54
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 90 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Świerzawa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 104 Dzieci
 • 41 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 39,4%
  60,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 38 4 lata
 • 38
 • 35 5 lata
 • 35
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 14 4 lata
 • 14
 • 14 5 lata
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 24 4 lata
 • 24
 • 21 5 lata
 • 21
 • 42 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Świerzawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Świerzawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Świerzawie
  Publiczne
  75 713-53-11
  ul. Kościuszki 12
  59-540 Świerzawa
  5107-
 • Szkoły podstawowe w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Świerzawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 303 Uczniowie
 • 141 Kobiety
  (uczniowie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,9
  woj. dolnośląskie
  17,5
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 24,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Świerzawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Świerzawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Świerzawie
  Publiczna
  75 713-53-97
  75 713-53-97
  ul. Dworcowa 3
  59-540 Świerzawa
  13256-
 • Edukacyjne grupy wieku w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Świerzawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Świerzawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Świerzawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świerzawa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Świerzawie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Świerzawie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Świerzawie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Świerzawie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 20 (uczestnicy: 2 450)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 150)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 1 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 600)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Według danych z 2021 w Świerzawie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 016 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 366 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Świerzawie działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 145 członków. Zarejestrowano 192 ćwiczących (mężczyźni: 127, kobiety: 65, chłopcy do lat 18: 99, dziewczęta do lat 18: 65). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Świerzawie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Świerzawie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Świerzawy znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Świerzawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek z XVII w.dnia 1951-05-11, wykaz dokumentów: 283 z 1951-05-11
  • Kościół z poł. XIII w.dnia 1958-05-08, wykaz dokumentów: 483 z 1958-05-08; 1929 z 1967-06-05; A/2465/483 z 2010-07-07; brak numeru z 2010-09-01
  • Kościół z XIV w.dnia 1959-03-03, wykaz dokumentów: 536 z 1959-03-03; A/1988/536 z 2010-04-08
  • Miasto z 1295 r.dnia 1959-08-24, wykaz dokumentów: 537 z 1959-08-24; 537/835/J z 1984-03-20; A/1818/537/835/J z 2010-03-24
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1964-12-17, wykaz dokumentów: 1220 z 1964-12-17; A/3378/1220 z 2010-08-24
  • Ratusz z 1810 r.dnia 1967-06-05, wykaz dokumentów: 1927 z 1967-06-05; A/3378/1927 z 2010-08-24
  • Plebania z 1800 r.dnia 1967-06-05, wykaz dokumentów: 1928 z 1967-06-05; A/3377/1928 z 2010-08-24
  • Park z 1920 - 1930dnia 1980-01-16, wykaz dokumentów: 602/J z 1980-01-16; A/3376/602/J z 2010-08-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1767 r.dnia 1984-03-27, wykaz dokumentów: 836/J z 1984-03-27; A/3380/836/J z 2010-08-24
  • Kościół z 1762 r.dnia 1984-05-17, wykaz dokumentów: 837/J z 1984-05-17; A/2463/837/J z 2010-07-07
  • Most z XVI w.dnia 1988-08-09, wykaz dokumentów: 934/J z 1988-08-09; A/3381/934/J z 2010-08-24
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z poł. XIII w.dnia 1990-11-08, wykaz dokumentów: 1056/J z 1990-11-08

Świerzawa - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 8 wypadków drogowych w Świerzawie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 363,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 45,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Świerzawie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu złotoryjskiego.

  Powiat złotoryjski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Świerzawie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 8 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Świerzawie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 363,47 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  363,5
  Dolnośląskie
  960,6
  Cała Polska
  1 035,8
 • 45,43 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  45,4
  woj. dolnośląskie
  90,1
  Polska
  98,5
 • 363,47 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  363,5
  Dolnośląskie
  1 222,9
  Polska
  1 251,4
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  12,5
  Dolnośląskie
  9,4
  Kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Świerzawa
  100,0
  Województwo
  127,3
  Kraj
  120,8
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Świerzawa przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 328droga wojewódzka nr 328(Nowe Miasteczko - Popęszyce - Mycielin - Niegosławice - Rudziny - Przemków - Wilkocin - Wysoka - Jakubowo Lubińskie - Chocianów - Brzozy - Rokitki - Czernikowice - Chojnów - Gołaczów - Brochocin - Łukaszów - Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja - Nowy Kościół - Sędziszowa - Świerzawa - Stara Kraśnica - Wojcieszów - Kaczorów - Świdnik - Marciszów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Świerzawa nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 284Linia kolejowa nr 284: Legnica - Jerzmanice Zdrój [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Legnica - Wilczyce - Kozów - Złotoryja - Jerzmanice Zdrój)
  • LK 312Linia kolejowa nr 312: Krzeniów II - Jerzmanice Zdrój [o znaczeniu drugorzędnym] (Krzeniów - Jerzmanice Zdrój)
  • LK 342Linia kolejowa nr 342: Jerzmanice Zdrój - Wilków Złotoryjski [o znaczenia miejscowym] (Jerzmanice Zdrój - Wilków Złotoryjski)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Świerzawie istnieje 22 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Dworcowa

  ul. Jeleniogórska

  ul. Kościuszki

  ul. Kusocińskiego

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  pl. Najświętszej Marii Panny

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Plac Bolesława Piasta

  ul. Polna

  ul. Reymonta

  ul. Skowronia Góra

  ul. Spółdzielcza

  pl. Strzelecki

  pl. Wolności

  pl. Zamkowy

  ul. Zielona

  ul. Złotoryjska

  ul. Łączna