Świerzawa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Świerzawa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Świerzawa to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu złotoryjskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świerzawa.
 • 2 015 Liczba mieszkańców
 • 1,8 km² Powierzchnia
 • 1 144,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1268 Data założenia
 • 1295 do 1973, odzyskane 1984 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 75 Numer kierunkowy
 • DZL Tablice rejestracyjne
 • Paweł Przemysław Kisowski Burmistrz miasta
Świerzawa na mapie
Identyfikatory
 • 15.894851.0140 Współrzędne GPS
 • 0226044 TERYT (TERC)
 • 0936486 SIMC
Herb miasta Świerzawa
Świerzawa herb
Flaga miasta Świerzawa
Świerzawa flaga

Jak Świerzawa wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Świerzawa na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Świerzawa wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Świerzawa plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
35Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
39Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
40Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
54Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
59Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
68Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
80Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
121Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
134Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
150Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
159Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
173Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
175Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
216Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
228Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
238Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
250Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
256Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
289Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
292Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce

Świerzawa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
59-540Poczta Świerzawa

Świerzawa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Świerzawie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Złotoryi (podlega pod: ZUS Oddział w Legnicy)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Basztowa 9
59-500 Złotoryja
Urząd Miasta i Gminy Świerzawa
(75) 713-53-60 21
(75) 7135390wew.21
Plac Wolności 60
59-540 Świerzawa

Świerzawa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Świerzawa jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 015, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 19,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,5 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Świerzawy zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców Świerzawy jest stanu wolnego, 51,7% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Świerzawa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,32 na 1000 mieszkańców Świerzawy. W 2022 roku urodziło się 10 dzieci, w tym 30,0% dziewczynek i 70,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 265 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,47 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 49,1% zgonów w Świerzawie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w Świerzawie były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Świerzawy przypada 13.22 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 14 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 41 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Świerzawy -27. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,2% mieszkańców Świerzawy jest w wieku produkcyjnym, 14,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Świerzawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 015 Liczba mieszkańców
 • 1 040 Kobiety
 • 975 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Świerzawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Świerzawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Świerzawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Świerzawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,5 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 46,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Świerzawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Świerzawy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Świerzawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Świerzawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Świerzawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Świerzawa
  30,5%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  51,7%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Polska
  54,0%
 • 51,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,0%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Świerzawa
  8,8%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Świerzawa
  0,0%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Świerzawie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,4
  Dolnośląskie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  Dolnośląskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Świerzawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,32 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -8,3
  Dolnośląskie
  -4,6
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Świerzawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Świerzawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Świerzawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Świerzawie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 Urodzenia żywe
 • 3 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 30,0%
  70,0%
 • 4,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,9
  Województwo
  7,9
  Cała Polska
  8,1
 • 28,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,5
  Dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 265 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 200 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 339 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 265 g
  Województwo
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 15 Waga 4000g - 4499g
 • 15
 • 81 Waga 3500g - 3999g
 • 81
 • 97 Waga 3000g - 3499g
 • 97
 • 45 Waga 2500g - 2999g
 • 45
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,10
  Województwo
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Świerzawa
  0,59
  Dolnośląskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,47
  Dolnośląskie
  0,63
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Świerzawie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,2
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Polska
  11,9
 • 210,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  210,7
  Województwo
  158,8
  Cały kraj
  147,0
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Świerzawa
  3,8
  Województwo
  3,9
  Polska
  3,8
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Świerzawa
  4,2
  Dolnośląskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie złotoryjskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  49,1%
  Dolnośląskie
  44,6%
  Polska
  36,0%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,5%
  woj. dolnośląskie
  23,6%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,3%
  Dolnośląskie
  9,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 38 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  13,9
  Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  85,1
  Cały kraj
  70,6
 • 287,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  287,1
  woj. dolnośląskie
  294,0
  Cały kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  272,2
  Polska
  253,9
 • 656,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 676,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 636,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  656,9
  Województwo
  556,8
  Cały kraj
  426,2
 • 115,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  115,8
  Województwo
  96,5
  Kraj
  62,9
 • 33,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  33,3
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Polska
  33,8
 • 14,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  14,3
  Dolnośląskie
  8,3
  Cała Polska
  7,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Świerzawa
  1,2%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 41 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -27 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -27 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Świerzawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Świerzawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świerzawa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Świerzawie oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Świerzawie to 868 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 427 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Świerzawie to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Świerzawie to 99,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,65% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,62% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,70% mieszkań posiada łazienkę, 82,37% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,12% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu złotoryjskiego.

  Powiat złotoryjski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 868 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 427,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  427,20
  Województwo
  448,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  65,30 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,90 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,55 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Świerzawa
  3,55
  Dolnośląskie
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 2,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,34
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,66
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,49
  woj. dolnośląskie
  7,66
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,00
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Polska
  3,89
 • 2,46 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Świerzawa
  2,46
  Dolnośląskie
  27,76
  Kraj
  24,56
 • 99 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 99,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Świerzawa
  99,0 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,05 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Świerzawa
  99,65%
  woj. dolnośląskie
  98,22%
  Polska
  97,75%
 • 98,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,62%
  woj. dolnośląskie
  95,37%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,70%
  Województwo
  93,95%
  Polska
  93,75%
 • 82,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Świerzawa
  82,37%
  Województwo
  85,03%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Świerzawa
  0,12%
  Województwo
  64,57%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Świerzawa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Świerzawie na 1000 mieszkańców pracuje 177osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Świerzawie wynosiło w 2023 roku 13,2% (13,2% wśród kobiet i 13,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Świerzawie wynosiło 6 235,18 PLN, co odpowiada 93.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Świerzawy 207 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 138 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -69.

  16,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Świerzawy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,4% w przemyśle i budownictwie, a 11,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 177 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Świerzawa
  177,0
  woj. dolnośląskie
  279,0
  Cały kraj
  259,0
 • 18,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 21,9% Kobiety
 • 15,9% Mężczyźni
 • Świerzawa
  13,2%
  woj. dolnośląskie
  4,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Świerzawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Świerzawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Świerzawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 591 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 235 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 945 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Świerzawie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 207 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 138 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -69 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,4% Przemysł i budownictwo
 • 21,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,5% Pozostałe
 • 49,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Świerzawie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 366 Pracujący ogółem
 • 216 Kobiety
 • 150 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Świerzawie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Świerzawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,2
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Polska
  69,0
 • 42,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Świerzawa
  42,9
  Województwo
  40,7
  Kraj
  38,2
 • 184,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  184,5
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Świerzawa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Świerzawie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 227 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 162 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (10) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Świerzawie najwięcej (12) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (220) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,6% (74) podmiotów, a 66,1% (150) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Świerzawie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (34.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 227 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74 Przemysł i budownictwo
 • 150 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Świerzawie w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Świerzawie w 2023 roku
 • 162 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 220 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 220
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 227 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 227
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 3 Spółki handlowe ogółem
 • 3
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 162 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 55 Budownictwo
 • 55
 • 34 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 34
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świerzawa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Świerzawie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 67 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 32,82 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Świerzawie wynosi 71,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Świerzawy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 20,22 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 19,00 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,06 (66%), drogowe - 3,07 (93%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Świerzawy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 67
 • 41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 41
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 39 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 39
 • 32,82 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  32,82
  Dolnośląskie
  29,03
  Polska
  22,81
 • 20,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Świerzawa
  20,22
  woj. dolnośląskie
  19,57
  Kraj
  12,98
 • 7,06 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,06
  Województwo
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 3,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Świerzawa
  3,07
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  1,82
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,44
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 19,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,00
  Dolnośląskie
  16,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Świerzawa
  71%
  Dolnośląskie
  63%
  Kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  66%
  Województwo
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Świerzawa
  67%
  Województwo
  62%
  Kraj
  75%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  94%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  Województwo
  82%
  Kraj
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Cała Polska
  51%

Świerzawa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Świerzawy wyniosła w 2022 roku 50,3 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Świerzawy - 24.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,0 mln złotych, czyli 19,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Świerzawy wyniosła w 2022 roku 50,4 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.6%). W budżecie Świerzawy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 943 złotych na mieszkańca (13,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,7 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,4%.
 • Wydatki budżetu w Świerzawie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Świerzawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Świerzawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,5 mln

  3,2 tys(100%)

  26,3 mln

  3,4 tys(100%)

  31,7 mln

  4,2 tys(100%)

  44,8 mln

  5,9 tys(100%)

  38,1 mln

  5,0 tys(100%)

  35,1 mln

  4,9 tys(100%)

  41,3 mln

  5,8 tys(100%)

  50,3 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,1 mln

  3,1 tys(29.1%)

  7,1 mln

  3,0 tys(26.9%)

  8,0 mln

  3,5 tys(25.2%)

  8,6 mln

  3,7 tys(19.1%)

  9,1 mln

  4,0 tys(23.8%)

  9,3 mln

  4,2 tys(26.6%)

  10,1 mln

  4,6 tys(24.4%)

  12,2 mln

  6,0 tys(24.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  683(6.5%)

  1,6 mln

  695(6.1%)

  1,6 mln

  698(5.1%)

  14,0 mln

  6,1 tys(31.2%)

  4,8 mln

  2,1 tys(12.5%)

  2,7 mln

  1,2 tys(7.8%)

  8,2 mln

  3,7 tys(19.8%)

  8,0 mln

  4,0 tys(16%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  122,2 tys

  52,4(0.5%)

  108,9 tys

  47,0(0.4%)

  169,6 tys

  73,3(0.5%)

  46,1 tys

  20,1(0.1%)

  50,3 tys

  22,4(0.1%)

  62,2 tys

  27,9(0.2%)

  249,6 tys

  114(0.6%)

  7,3 mln

  3,6 tys(14.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  1,2 tys(11.1%)

  2,7 mln

  1,2 tys(10.4%)

  2,9 mln

  1,2 tys(9%)

  2,8 mln

  1,2 tys(6.2%)

  5,0 mln

  2,2 tys(13.1%)

  3,7 mln

  1,7 tys(10.5%)

  4,0 mln

  1,8 tys(9.8%)

  4,6 mln

  2,3 tys(9.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  1,7 tys(16%)

  1,4 mln

  615(5.4%)

  4,2 mln

  1,8 tys(13.4%)

  582,7 tys

  254(1.3%)

  596,2 tys

  265(1.6%)

  1,4 mln

  623(4%)

  560,7 tys

  257(1.4%)

  3,3 mln

  1,6 tys(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  2,2 tys(21.5%)

  9,2 mln

  4,0 tys(35.2%)

  2,5 mln

  1,1 tys(8%)

  2,6 mln

  1,2 tys(5.9%)

  2,6 mln

  1,2 tys(6.8%)

  2,4 mln

  1,1 tys(6.9%)

  2,5 mln

  1,1 tys(6%)

  3,1 mln

  1,5 tys(6.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  503(4.8%)

  1,4 mln

  623(5.5%)

  1,2 mln

  502(3.7%)

  2,0 mln

  888(4.5%)

  1,4 mln

  630(3.7%)

  1,7 mln

  759(4.8%)

  1,5 mln

  704(3.7%)

  2,3 mln

  1,1 tys(4.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  533(5.1%)

  1,3 mln

  573(5.1%)

  1,3 mln

  571(4.2%)

  1,5 mln

  646(3.3%)

  2,3 mln

  1,0 tys(6%)

  685,5 tys

  307(2%)

  698,4 tys

  320(1.7%)

  780,3 tys

  384(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  206,1 tys

  88,3(0.8%)

  159,8 tys

  69,0(0.6%)

  134,0 tys

  57,9(0.4%)

  259,4 tys

  113(0.6%)

  447,6 tys

  199(1.2%)

  327,7 tys

  147(0.9%)

  174,4 tys

  79,9(0.4%)

  578,9 tys

  285(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  261,8 tys

  112(1.1%)

  257,8 tys

  111(1%)

  474,7 tys

  205(1.5%)

  320,1 tys

  140(0.7%)

  288,4 tys

  128(0.8%)

  458,4 tys

  205(1.3%)

  838,7 tys

  384(2%)

  476,1 tys

  234(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  32,9 tys

  14,1(0.1%)

  161,2 tys

  69,6(0.6%)

  54,8 tys

  23,7(0.2%)

  411,4 tys

  180(0.9%)

  481,7 tys

  214(1.3%)

  309,9 tys

  139(0.9%)

  488,1 tys

  224(1.2%)

  338,2 tys

  166(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  165,8 tys

  71,1(0.7%)

  135,1 tys

  58,3(0.5%)

  138,1 tys

  59,7(0.4%)

  119,1 tys

  52,0(0.3%)

  105,8 tys

  47,1(0.3%)

  80,1 tys

  35,8(0.2%)

  138,3 tys

  63,4(0.3%)

  216,8 tys

  107(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  99,9 tys

  42,8(0.4%)

  112,3 tys

  48,5(0.4%)

  124,5 tys

  53,8(0.4%)

  315,7 tys

  138(0.7%)

  393,6 tys

  175(1%)

  165,3 tys

  74,0(0.5%)

  201,2 tys

  92,2(0.5%)

  159,6 tys

  78,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  421,0 tys

  180(1.7%)

  427,5 tys

  185(1.6%)

  395,5 tys

  171(1.2%)

  314,2 tys

  137(0.7%)

  311,3 tys

  138(0.8%)

  305,5 tys

  137(0.9%)

  306,7 tys

  141(0.7%)

  51,9 tys

  25,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  21,7 tys

  9,3(0.1%)

  17,2 tys

  7,4(0.1%)

  52,6 tys

  22,7(0.2%)

  56,2 tys

  24,5(0.1%)

  50,1 tys

  22,3(0.1%)

  49,6 tys

  22,2(0.1%)

  396,9 tys

  182(1%)

  33,9 tys

  16,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,8 tys

  6,3(0.1%)

  42,9 tys

  18,5(0.2%)

  6,2 tys

  2,7(0%)

  1,7 mln

  748(3.8%)

  26,0 tys

  11,6(0.1%)

  7,5 tys

  3,4(0%)

  103,0 tys

  47,2(0.2%)

  14,2 tys

  7,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,7 tys

  0,7(0%)

  6,2 tys

  2,7(0%)

  3,8 tys

  1,7(0%)

  5,5 tys

  2,4(0%)

  10,5 tys

  4,7(0%)

  6,6 tys

  3,0(0%)

  7,0 tys

  3,2(0%)

  7,7 tys

  3,8(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  3,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,7 tys

  37,2(0.4%)

  9,7 tys

  4,2(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  90,8 tys

  39,6(0.2%)

  87,1 tys

  38,7(0.2%)

  85,2 tys

  38,1(0.2%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,0 tys

  20,5(0.1%)

  30,1 tys

  13,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Świerzawie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Świerzawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Świerzawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Świerzawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,2 mln

  3,5 tys(100%)

  28,3 mln

  3,7 tys(100%)

  30,3 mln

  4,0 tys(100%)

  42,0 mln

  5,5 tys(100%)

  38,3 mln

  5,1 tys(100%)

  38,7 mln

  5,3 tys(100%)

  44,3 mln

  6,2 tys(100%)

  50,4 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,2 mln

  3,5 tys(30.2%)

  8,4 mln

  3,6 tys(29.7%)

  8,8 mln

  3,8 tys(29.1%)

  9,4 mln

  4,1 tys(22.3%)

  9,8 mln

  4,4 tys(25.7%)

  9,7 mln

  4,3 tys(25%)

  9,8 mln

  4,5 tys(22.1%)

  13,5 mln

  6,6 tys(26.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,2 mln

  3,5 tys(30.1%)

  8,1 mln

  3,5 tys(28.7%)

  8,5 mln

  3,7 tys(28.2%)

  8,9 mln

  3,9 tys(21.2%)

  9,8 mln

  4,3 tys(25.5%)

  11,0 mln

  4,9 tys(28.6%)

  17,8 mln

  8,1 tys(40.1%)

  12,0 mln

  5,9 tys(23.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  39,7 tys

  17,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,0 tys

  31,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 mln

  3,6 tys(14.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  739(6.3%)

  1,1 mln

  473(3.9%)

  1,1 mln

  464(3.5%)

  7,5 mln

  3,3 tys(17.8%)

  4,8 mln

  2,1 tys(12.5%)

  2,1 mln

  924(5.3%)

  2,8 mln

  1,3 tys(6.3%)

  5,1 mln

  2,5 tys(10.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  1,8 tys(15.7%)

  8,0 mln

  3,5 tys(28.3%)

  1,6 mln

  690(5.3%)

  1,6 mln

  693(3.8%)

  1,4 mln

  639(3.8%)

  1,3 mln

  583(3.4%)

  1,2 mln

  532(2.6%)

  1,8 mln

  890(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  738,8 tys

  317(2.7%)

  721,7 tys

  312(2.5%)

  349,2 tys

  151(1.2%)

  479,3 tys

  209(1.1%)

  342,3 tys

  152(0.9%)

  424,0 tys

  190(1.1%)

  618,0 tys

  283(1.4%)

  1,5 mln

  716(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  293,2 tys

  126(1.1%)

  232,1 tys

  100(0.8%)

  379,1 tys

  164(1.3%)

  71,9 tys

  31,4(0.2%)

  183,6 tys

  81,7(0.5%)

  398,5 tys

  178(1%)

  764,6 tys

  350(1.7%)

  798,8 tys

  393(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  1,1 tys(9.2%)

  610,5 tys

  264(2.2%)

  921,9 tys

  398(3%)

  1,8 mln

  807(4.4%)

  100,0 tys

  44,5(0.3%)

  2,0

  0,0(0%)

  151,8 tys

  69,6(0.3%)

  734,5 tys

  361(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  509,0 tys

  218(1.9%)

  564,7 tys

  244(2%)

  539,9 tys

  233(1.8%)

  778,8 tys

  340(1.9%)

  681,1 tys

  303(1.8%)

  647,9 tys

  290(1.7%)

  633,9 tys

  290(1.4%)

  721,3 tys

  355(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  301,4 tys

  129(1.1%)

  157,2 tys

  67,9(0.6%)

  191,6 tys

  82,7(0.6%)

  731,8 tys

  319(1.7%)

  989,4 tys

  440(2.6%)

  1,7 mln

  763(4.4%)

  276,3 tys

  127(0.6%)

  591,9 tys

  291(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  173,3 tys

  74,3(0.6%)

  167,4 tys

  72,3(0.6%)

  126,8 tys

  54,8(0.4%)

  85,1 tys

  37,1(0.2%)

  77,0 tys

  34,2(0.2%)

  52,8 tys

  23,6(0.1%)

  40,1 tys

  18,4(0.1%)

  34,0 tys

  16,7(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  65,5 tys

  28,3(0.2%)

  1 000

  0,4(0%)

  26,0 tys

  11,6(0.1%)

  781

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  5,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  100,6 tys

  43,1(0.4%)

  207,3 tys

  89,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  697,1 tys

  304(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,0 tys

  32,7(0.2%)

  71,4 tys

  32,7(0.2%)

  9,9 tys

  4,8(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  1,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,3 tys

  4,0(0%)

  8,2 tys

  3,5(0%)

  9,9 tys

  4,3(0%)

  9,9 tys

  4,3(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  1,9 tys

  0,8(0%)

  888

  0,4(0%)

  2,4 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,7 tys

  37,2(0.3%)

  9,7 tys

  4,2(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  90,8 tys

  39,6(0.2%)

  87,1 tys

  38,7(0.2%)

  85,2 tys

  38,1(0.2%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  31,3 tys

  13,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  921,9 tys

  402(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  566,2 tys

  253(1.5%)

  30,0 tys

  13,7(0.1%)

  476

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  306,1 tys

  140(0.7%)

  320

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  19,8 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,9 tys

  32,3(0.2%)

  80,0 tys

  35,6(0.2%)

  960

  0,4(0%)

  723

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  22,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,1 tys

  33,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Świerzawa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 412 mieszkańców Świerzawy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 198 kobiet oraz 214 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Świerzawy, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Świerzawy mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Świerzawie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,7%) oraz wyższe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2022 w Świerzawie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 99 dzieci (37 dziewczynek oraz 62 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Świerzawie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 110 dzieci (52 dziewczynki oraz 58 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  15,6% mieszkańców Świerzawy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,8% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 703 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,54 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 288 uczniów (126 kobiet oraz 162 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Świerzawie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 269 uczniów (137 kobiet oraz 132 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,6% ludności (24,3% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 225,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,9% mieszkańców (20,6% wśród dziewczyn i 19,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,9% mieszkańców Świerzawy w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 25,7% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Świerzawa
  16,2%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,9%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Świerzawa
  9,6%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Świerzawa
  20,7%
  Województwo
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  28,7%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,3%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Świerzawa
  15,3%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Świerzawa
  3,6%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2703 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 703,0
  woj. dolnośląskie
  946,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,54 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,54
  Dolnośląskie
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 90 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Świerzawa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99 Dzieci
 • 37 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 62 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 37,4%
  62,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 29 3 lata
 • 29
 • 31 4 lata
 • 31
 • 38 5 lata
 • 38
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 12 4 lata
 • 12
 • 16 5 lata
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 19 4 lata
 • 19
 • 22 5 lata
 • 22
 • 39 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Świerzawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Świerzawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Świerzawie
  Publiczne
  75 713-53-11
  ul. Kościuszki 12
  59-540 Świerzawa
  5107-
 • Szkoły podstawowe w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Świerzawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 288 Uczniowie
 • 126 Kobiety
  (uczniowie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,3%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,2
  woj. dolnośląskie
  18,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 22,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 225,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  225,00
  Dolnośląskie
  98,48
  Polska
  95,96
 • 224,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  224,22
  Dolnośląskie
  96,90
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Świerzawa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Świerzawa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Świerzawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Świerzawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Świerzawie
  Publiczna
  75 713-53-97
  75 713-53-97
  ul. Dworcowa 3
  59-540 Świerzawa
  13256-
 • Edukacyjne grupy wieku w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Świerzawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Świerzawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Świerzawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świerzawa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Świerzawie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Świerzawie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Świerzawie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Świerzawie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Świerzawie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 23 (uczestnicy: 3 560)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 160)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 20)
  • inne: 2 (członkowie: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • ceramiczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 35)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 6)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Świerzawie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 725 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 366 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Świerzawie działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 145 członków. Zarejestrowano 192 ćwiczących (mężczyźni: 127, kobiety: 65, chłopcy do lat 18: 99, dziewczęta do lat 18: 65). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Świerzawie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Świerzawie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Świerzawy znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Świerzawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek z XVII w.dnia 1951-05-11, wykaz dokumentów: 283 z 1951-05-11
  • Kościół z poł. XIII w.dnia 1958-05-08, wykaz dokumentów: 483 z 1958-05-08; 1929 z 1967-06-05; A/2465/483 z 2010-07-07; brak numeru z 2010-09-01
  • Kościół z XIV w.dnia 1959-03-03, wykaz dokumentów: 536 z 1959-03-03; A/1988/536 z 2010-04-08
  • Miasto z 1295 r.dnia 1959-08-24, wykaz dokumentów: 537 z 1959-08-24; 537/835/J z 1984-03-20; A/1818/537/835/J z 2010-03-24
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1964-12-17, wykaz dokumentów: 1220 z 1964-12-17; A/3378/1220 z 2010-08-24
  • Ratusz z 1810 r.dnia 1967-06-05, wykaz dokumentów: 1927 z 1967-06-05; A/3378/1927 z 2010-08-24
  • Plebania z 1800 r.dnia 1967-06-05, wykaz dokumentów: 1928 z 1967-06-05; A/3377/1928 z 2010-08-24
  • Park z 1920 - 1930dnia 1980-01-16, wykaz dokumentów: 602/J z 1980-01-16; A/3376/602/J z 2010-08-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1767 r.dnia 1984-03-27, wykaz dokumentów: 836/J z 1984-03-27; A/3380/836/J z 2010-08-24
  • Kościół z 1762 r.dnia 1984-05-17, wykaz dokumentów: 837/J z 1984-05-17; A/2463/837/J z 2010-07-07
  • Most z XVI w.dnia 1988-08-09, wykaz dokumentów: 934/J z 1988-08-09; A/3381/934/J z 2010-08-24
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z poł. XIII w.dnia 1990-11-08, wykaz dokumentów: 1056/J z 1990-11-08

Świerzawa - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 8 wypadków drogowych w Świerzawie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 393,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 49,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Świerzawie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu złotoryjskiego.

  Powiat złotoryjski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Świerzawie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Świerzawie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 393,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Świerzawa
  393,7
  Województwo
  1 022,8
  Kraj
  1 100,9
 • 49,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Świerzawa
  49,2
  Dolnośląskie
  94,6
  Cały kraj
  104,4
 • 393,70 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  393,7
  woj. dolnośląskie
  1 295,9
  Polska
  1 327,3
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  12,5
  woj. dolnośląskie
  9,2
  Cała Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Świerzawa
  100,0
  Dolnośląskie
  126,7
  Polska
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Świerzawa przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 328droga wojewódzka nr 328(Nowe Miasteczko - Popęszyce - Mycielin - Niegosławice - Rudziny - Przemków - Wilkocin - Wysoka - Jakubowo Lubińskie - Chocianów - Brzozy - Rokitki - Czernikowice - Chojnów - Gołaczów - Brochocin - Łukaszów - Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja - Nowy Kościół - Sędziszowa - Świerzawa - Stara Kraśnica - Wojcieszów - Kaczorów - Świdnik - Marciszów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Świerzawa nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 284Linia kolejowa nr 284: Legnica - Jerzmanice Zdrój [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Legnica - Wilczyce - Kozów - Złotoryja - Jerzmanice Zdrój)
  • LK 312Linia kolejowa nr 312: Krzeniów II - Jerzmanice Zdrój [o znaczeniu drugorzędnym] (Krzeniów - Jerzmanice Zdrój)
  • LK 342Linia kolejowa nr 342: Jerzmanice Zdrój - Wilków Złotoryjski [o znaczenia miejscowym] (Jerzmanice Zdrój - Wilków Złotoryjski)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Świerzawie istnieje 22 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Dworcowa

  ul. Jeleniogórska

  ul. Kościuszki

  ul. Kusocińskiego

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  pl. Najświętszej Marii Panny

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Plac Bolesława Piasta

  ul. Polna

  ul. Reymonta

  ul. Skowronia Góra

  ul. Spółdzielcza

  pl. Strzelecki

  pl. Wolności

  pl. Zamkowy

  ul. Zielona

  ul. Złotoryjska

  ul. Łączna