Powiat kozienicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kozienicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 60 699 Liczba mieszkańców
 • 916 km2 Powierzchnia
 • 67 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,2% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Jung Starosta
 • ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice Adres starostwa powiatowego
 • WKZ Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie kozienickim (1)
 • Kozienice
Powiat kozienicki na mapie
Identyfikatory
 • 1407 TERYT (TERC)
Herb powiatu kozienickiego
powiat kozienicki herb
Flaga powiatu kozienickiego
powiat kozienicki flaga

powiat kozienicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
48 611 78 98
48 611 78 88
ul.Nowy Świat 3
26-900 Kozienice
Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
48 614 97 00
48 614 97 46
ul.Radomska 1
26-900 Kozienice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlaneg w Kozienicach
48 382 05 60
48 382 05 61
ul.J. Kochanowskiego 15
26-900 Kozienice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach
48 611 04 20
48 614 24 43
ul. Świerczewskiego 27
26-900 Kozienice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach
48 614 23 30
48 611 00 98
ul.Świerczewskiego 56
26-900 Kozienice
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
(48) 611-73-00
(48) 611-73-17
ul. Kochanowskiego
26-900 Kozienice

Powiat kozienicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat kozienicki ma 60 699 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kozienickiego w 2050 roku wynosi 48 484, z czego 24 062 to kobiety, a 24 422 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kozienickiego zawarli w 2017 roku 311 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców powiatu kozienickiego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kozienicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -59. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,97 na 1000 mieszkańców powiatu kozienickiego. W 2017 roku urodziło się 622 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 369 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,0% zgonów w powiecie kozienickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,1% zgonów w powiecie kozienickim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kozienickiego przypada 11.6 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 504 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 770 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kozienickiego -266. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  61,2% mieszkańców powiatu kozienickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kozienickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60 699 Liczba mieszkańców
 • 30 569 Kobiety
 • 30 130 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kozienickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kozienickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kozienickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kozienickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 48 484 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 062 Kobiety
 • 24 422 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kozienickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kozienickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kozienickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kozienickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat kozienicki
  41,6 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kozienicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kozienickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kozienicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kozienicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kozienicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat kozienicki
  28,7%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Polska
  28,8%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. kozienicki
  57,5%
  Województwo
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,3%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. kozienicki
  3,2%
  Mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 3,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat kozienicki
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kozienickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,1
  woj. mazowieckie
  5,1
  Cała Polska
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. kozienicki
  1,2
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 311 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kozienickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -59 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -66 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,97 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat kozienicki
  -1,0
  Mazowieckie
  0,9
  Cała Polska
  -0,0
 • -1,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kozienickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kozienickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kozienickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kozienickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 622 Urodzenia żywe
 • 308 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 314 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,2
  Mazowieckie
  11,5
  Cały kraj
  10,5
 • 45,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  45,3
  Mazowieckie
  48,2
  Polska
  44,2
 • 7.06 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.06
 • 37.41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37.41
 • 110.63 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110.63
 • 98.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 98.64
 • 36.72 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.72
 • 7.44 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.44
 • 3 369 g Średnia waga noworodków
 • 3 307 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 429 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 369 g
  woj. mazowieckie
  3 405 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 192 Waga 3500g - 3999g
 • 192
 • 243 Waga 3000g - 3499g
 • 243
 • 96 Waga 2500g - 2999g
 • 96
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,49 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. kozienicki
  1,49
  woj. mazowieckie
  1,57
  Kraj
  1,45
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat kozienicki
  0,74
  woj. mazowieckie
  0,76
  Cały kraj
  0,71
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,91
  Mazowieckie
  1,08
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie kozienickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 709 Zgony
 • 320 Kobiety
  (Zgony)
 • 389 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,1%
  54,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. kozienicki
  11,6
  Województwo
  10,2
  Cała Polska
  10,1
 • 125,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  125,3
  Województwo
  92,1
  Cały kraj
  101,5
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,5
  woj. mazowieckie
  3,3
  Polska
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. kozienicki
  3,4
  Mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kozienickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  46,7%
  Mazowieckie
  45,4%
  Cała Polska
  45,7%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kozienicki
  23,9%
  woj. mazowieckie
  26,7%
  Kraj
  26,7%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kozienicki
  4,8%
  Mazowieckie
  8,5%
  Polska
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  1,3
  Kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,2
  Cała Polska
  74,3
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat kozienicki
  268,5
  Mazowieckie
  275,0
  Cały kraj
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  264,5
  Kraj
  261,6
 • 525,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 592,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  525,6
  Mazowieckie
  467,3
  Cały kraj
  469,0
 • 84,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 123,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kozienicki
  84,4
  Województwo
  92,2
  Polska
  87,7
 • 48,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. kozienicki
  48,5
  Województwo
  35,2
  Kraj
  31,8
 • 9,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. kozienicki
  9,7
  woj. mazowieckie
  7,6
  Cała Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,9%
  woj. mazowieckie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 504 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 249 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 255 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 770 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 410 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 360 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -258 Saldo migracji
 • -156 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -102 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -266 Saldo migracji wewnętrznych
 • -161 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -105 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kozienickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kozienicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kozienicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kozienickim oddano do użytku 168 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,77 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kozienickim to 22 088 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 362 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 96,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kozienickim to 5,27 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie kozienickim to 127,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,27% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,25% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,54% mieszkań posiada łazienkę, 72,66% korzysta z centralnego ogrzewania, a 34,23% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 088 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 361,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  361,80
  woj. mazowieckie
  415,20
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 78,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  78,20 m2
  Województwo
  72,00 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 28,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat kozienicki
  28,30 m2
  woj. mazowieckie
  29,90 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat kozienicki
  3,81
  woj. mazowieckie
  3,63
  Cały kraj
  3,82
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. kozienicki
  2,76
  Mazowieckie
  2,41
  Polska
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat kozienicki
  0,72
  Mazowieckie
  0,66
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 168 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,77 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,77
  Mazowieckie
  6,92
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 137 Użytek własny
 • 3 Sprzedaż lub wynajem
 • 97,9%
  2,1%
 • 886 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,27 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,27
  Województwo
  3,55
  Cały kraj
  3,91
 • 14,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  14,60
  Województwo
  24,57
  Cały kraj
  18,14
 • 21 396 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 127,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  127,4 m2
  Mazowieckie
  84,7 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,35 m2
  woj. mazowieckie
  0,59 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  88,27%
  woj. mazowieckie
  95,77%
  Polska
  96,79%
 • 83,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  83,25%
  Województwo
  93,42%
  Kraj
  93,66%
 • 80,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  80,54%
  Województwo
  91,38%
  Cały kraj
  91,31%
 • 72,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  72,66%
  Mazowieckie
  86,29%
  Cały kraj
  82,12%
 • 34,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat kozienicki
  34,23%
  Województwo
  57,68%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat kozienicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kozienickim na 1000 mieszkańców pracuje 177 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kozienickim wynosiło w 2017 roku 11,2% (13,1% wśród kobiet i 9,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kozienickim wynosiło 5 164,02 PLN, co odpowiada 114.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kozienickiego 8 942 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 484 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -458.

  42,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kozienickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,4% w przemyśle i budownictwie, a 6,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 177 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kozienicki
  177,0
  Województwo
  305,0
  Cały kraj
  247,0
 • 11,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,1% Kobiety
 • 9,7% Mężczyźni
 • pow. kozienicki
  11,2%
  Mazowieckie
  5,6%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kozienickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kozienickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kozienickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 164 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 164 PLN
  Mazowieckie
  5 524 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kozienickim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 942 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 484 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -458 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,95 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 45,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,4% Przemysł i budownictwo
 • 11,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,0% Pozostałe
 • 33,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kozienickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 765 Pracujący ogółem
 • 4 849 Kobiety
 • 5 916 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kozienickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kozienicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,4
  Województwo
  66,4
  Cały kraj
  63,4
 • 34,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,8
  woj. mazowieckie
  35,0
  Cały kraj
  34,0
 • 121,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat kozienicki
  121,5
  woj. mazowieckie
  111,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kozienicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kozienickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 065 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 185 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 331 nowych podmiotów, a 294 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (356) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (254) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (504) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (198) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kozienickim najwięcej (191) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 862) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (83) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,3% (1 068) podmiotów, a 71,7% (2 914) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kozienickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Budownictwo (19.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 065 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 83 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 068 Przemysł i budownictwo
 • 2 914 Pozostała działalność
 • 331 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kozienickim w 2017 roku
 • 294 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kozienickim w 2017 roku
 • 3 185 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 862 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 862
 • 165 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 165
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 061 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 061
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 153 Spółki handlowe ogółem
 • 153
 • 15  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 122  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 122
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 191 Spółki cywilne ogółem
 • 191
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 185 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 896 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 896
 • 617 Budownictwo
 • 617
 • 311 Przetwórstwo przemysłowe
 • 311
 • 271 Transport i gospodarka magazynowa
 • 271
 • 263 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 263
 • 169 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 169
 • 165 Pozostała działalność
 • 165
 • 96 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 96
 • 88 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 88
 • 71 Informacja i komunikacja
 • 71
 • 69 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69
 • 66 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 66
 • 51 Edukacja
 • 51
 • 23 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 23
 • 18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 18
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kozienicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kozienickim stwierdzono 943 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kozienickim wynosi 71,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kozienickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,22 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 6,42 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,74 (69%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kozienicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 943 Przestępstwa ogółem
 • 943
 • 622 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 622
 • 106 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 106
 • 125 Przestępstwa drogowe
 • 125
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 391 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 391
 • 15,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. kozienicki
  15,49
  Mazowieckie
  19,35
  Polska
  19,62
 • 10,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,22
  Mazowieckie
  13,22
  Polska
  12,07
 • 1,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat kozienicki
  1,74
  woj. mazowieckie
  3,63
  Polska
  4,94
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kozienicki
  2,05
  Województwo
  1,78
  Polska
  1,78
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,38
  woj. mazowieckie
  0,40
  Kraj
  0,49
 • 6,42 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,42
  Mazowieckie
  10,51
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kozienicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  71%
  Województwo
  60%
  Polska
  72%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat kozienicki
  63%
  Mazowieckie
  49%
  Polska
  60%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  74%
  Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kozienicki
  83%
  woj. mazowieckie
  84%
  Kraj
  84%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat kozienicki
  44%
  Województwo
  37%
  Cały kraj
  52%

Powiat kozienicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kozienickiego wyniosła w 2016 roku 54,3 mln złotych, co daje 887 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu kozienickiego - 26.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (18.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,7 mln złotych, czyli 10,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kozienickiego wyniosła w 2016 roku 56,2 mln złotych, co daje 919 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.3%). W budżecie powiatu kozienickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 181 złotych na mieszkańca (19,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,2 złotych na mieszkańca (1,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kozienickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kozienickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kozienicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kozienickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,3 mln

  772(100%)

  53,9 mln

  859(100%)

  57,7 mln

  922(100%)

  65,3 mln

  1,0 tys(100%)

  58,0 mln

  933(100%)

  53,9 mln

  871(100%)

  54,2 mln

  883(100%)

  54,3 mln

  887(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,1 mln

  214(27.7%)

  14,8 mln

  242(27.4%)

  15,2 mln

  244(26.4%)

  16,0 mln

  257(24.5%)

  15,6 mln

  251(26.9%)

  15,4 mln

  249(28.5%)

  14,3 mln

  233(26.3%)

  14,6 mln

  239(26.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,6 mln

  108(14%)

  7,6 mln

  124(14.1%)

  8,9 mln

  143(15.5%)

  10,5 mln

  169(16.1%)

  10,2 mln

  164(17.6%)

  10,0 mln

  162(18.6%)

  9,7 mln

  158(17.9%)

  10,1 mln

  165(18.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  77,3(10%)

  4,7 mln

  76,6(8.7%)

  5,5 mln

  88,0(9.5%)

  7,2 mln

  115(11%)

  6,2 mln

  101(10.8%)

  6,3 mln

  101(11.6%)

  6,6 mln

  108(12.2%)

  7,4 mln

  121(13.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,8 mln

  145(18.7%)

  10,1 mln

  165(18.7%)

  9,7 mln

  155(16.8%)

  9,4 mln

  151(14.4%)

  7,9 mln

  127(13.6%)

  5,1 mln

  82,1(9.4%)

  2,9 mln

  47,3(5.4%)

  5,2 mln

  84,8(9.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,6 mln

  58,2(7.5%)

  3,7 mln

  60,8(6.9%)

  4,1 mln

  66,1(7.2%)

  4,3 mln

  68,5(6.5%)

  4,0 mln

  64,4(6.9%)

  3,8 mln

  61,6(7.1%)

  4,0 mln

  64,6(7.3%)

  4,0 mln

  66,1(7.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  62,4(8.1%)

  3,8 mln

  62,0(7%)

  3,9 mln

  62,1(6.7%)

  3,8 mln

  60,4(5.8%)

  3,9 mln

  62,7(6.7%)

  3,8 mln

  61,2(7%)

  3,6 mln

  58,0(6.6%)

  3,7 mln

  61,0(6.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  37,2(4.8%)

  3,6 mln

  59,2(6.7%)

  4,4 mln

  70,4(7.6%)

  4,6 mln

  73,9(7%)

  3,7 mln

  59,4(6.4%)

  3,8 mln

  62,3(7.1%)

  6,8 mln

  110(12.5%)

  3,2 mln

  52,0(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  24,9(3.2%)

  2,2 mln

  36,1(4.1%)

  2,4 mln

  39,2(4.2%)

  2,5 mln

  39,7(3.8%)

  2,6 mln

  41,1(4.4%)

  2,6 mln

  42,3(4.8%)

  2,7 mln

  43,6(4.9%)

  2,7 mln

  44,3(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  158,8 tys

  2,6(0.3%)

  1,0 mln

  16,4(1.8%)

  2,9 mln

  47,1(4.5%)

  1,1 mln

  17,3(1.9%)

  356,5 tys

  5,8(0.7%)

  1,4 mln

  22,4(2.5%)

  1,8 mln

  29,3(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  296,8 tys

  4,8(0.6%)

  296,4 tys

  4,9(0.5%)

  638,8 tys

  10,2(1.1%)

  511,7 tys

  8,2(0.8%)

  403,7 tys

  6,5(0.7%)

  362,7 tys

  5,9(0.7%)

  513,6 tys

  8,4(0.9%)

  465,8 tys

  7,6(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  50,0 tys

  0,8(0.1%)

  1,5 mln

  24,1(2.7%)

  294,6 tys

  4,7(0.5%)

  522,0 tys

  8,4(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  654,0 tys

  10,6(1.2%)

  336,6 tys

  5,5(0.6%)

  365,5 tys

  6,0(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  684,1 tys

  11,2(1.4%)

  639,8 tys

  10,5(1.2%)

  607,9 tys

  9,7(1.1%)

  949,0 tys

  15,2(1.5%)

  374,2 tys

  6,0(0.6%)

  422,0 tys

  6,8(0.8%)

  362,7 tys

  5,9(0.7%)

  316,4 tys

  5,2(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  116,6 tys

  1,9(0.2%)

  85,8 tys

  1,4(0.2%)

  54,2 tys

  0,9(0.1%)

  94,0 tys

  1,5(0.1%)

  215,3 tys

  3,5(0.4%)

  92,7 tys

  1,5(0.2%)

  137,3 tys

  2,2(0.3%)

  168,6 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,5 tys

  2,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  204,2 tys

  3,3(0.4%)

  217,7 tys

  3,6(0.4%)

  233,3 tys

  3,7(0.4%)

  251,9 tys

  4,0(0.4%)

  122,1 tys

  2,0(0.2%)

  120,8 tys

  2,0(0.2%)

  120,0 tys

  2,0(0.2%)

  121,0 tys

  2,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  164,1 tys

  2,7(0.3%)

  176,0 tys

  2,9(0.3%)

  188,5 tys

  3,0(0.3%)

  217,3 tys

  3,5(0.3%)

  96,5 tys

  1,6(0.2%)

  69,0 tys

  1,1(0.1%)

  51,2 tys

  0,8(0.1%)

  50,0 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  21,1(2.7%)

  427,3 tys

  7,0(0.8%)

  466,1 tys

  7,5(0.8%)

  255,1 tys

  4,1(0.4%)

  43,7 tys

  0,7(0.1%)

  853,8 tys

  13,8(1.6%)

  840,3 tys

  13,7(1.5%)

  11,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  220

  0,0(0%)

  107,5 tys

  1,7(0.2%)

  288,8 tys

  4,7(0.5%)

  144,8 tys

  2,3(0.3%)

  64,8 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  27,1 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  20,2(1.9%)

  1,3 mln

  21,6(2.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kozienickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kozienickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kozienicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kozienickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,1 mln

  737(100%)

  56,0 mln

  893(100%)

  60,1 mln

  961(100%)

  58,0 mln

  930(100%)

  55,5 mln

  892(100%)

  55,3 mln

  894(100%)

  57,5 mln

  936(100%)

  56,2 mln

  919(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,4 mln

  318(43.1%)

  21,0 mln

  344(37.6%)

  21,1 mln

  338(35.1%)

  21,2 mln

  340(36.5%)

  20,5 mln

  331(37%)

  18,8 mln

  305(34%)

  19,2 mln

  313(33.4%)

  20,6 mln

  338(36.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,2 mln

  118(16%)

  12,1 mln

  199(21.7%)

  13,1 mln

  209(21.8%)

  9,8 mln

  157(16.9%)

  10,6 mln

  170(19%)

  10,3 mln

  167(18.7%)

  12,5 mln

  204(21.8%)

  13,6 mln

  223(24.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  46,7(6.3%)

  2,9 mln

  48,2(5.3%)

  3,2 mln

  50,7(5.3%)

  4,6 mln

  74,5(8%)

  4,2 mln

  68,2(7.6%)

  4,6 mln

  75,1(8.4%)

  4,8 mln

  77,6(8.3%)

  5,2 mln

  85,9(9.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  62,4(8.5%)

  3,6 mln

  59,6(6.5%)

  3,7 mln

  59,2(6.2%)

  3,7 mln

  59,6(6.4%)

  3,9 mln

  62,7(7%)

  3,7 mln

  60,4(6.7%)

  3,6 mln

  58,0(6.2%)

  3,7 mln

  61,0(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 mln

  67,3(7.3%)

  5,7 mln

  90,5(9.4%)

  3,8 mln

  60,3(6.5%)

  2,0 mln

  31,5(3.5%)

  4,1 mln

  65,9(7.3%)

  4,2 mln

  68,7(7.3%)

  3,6 mln

  59,3(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  37,2(5%)

  3,4 mln

  55,3(6%)

  3,4 mln

  54,3(5.6%)

  3,9 mln

  63,4(6.8%)

  3,4 mln

  55,3(6.2%)

  3,7 mln

  60,5(6.7%)

  6,7 mln

  109(11.6%)

  2,8 mln

  46,4(5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  72,0(9.8%)

  3,8 mln

  62,3(6.8%)

  3,4 mln

  54,6(5.7%)

  3,9 mln

  63,0(6.8%)

  3,2 mln

  52,1(5.8%)

  1,5 mln

  24,9(2.8%)

  469,3 tys

  7,7(0.8%)

  1,3 mln

  21,2(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  532,7 tys

  8,7(1.2%)

  1,0 mln

  16,6(1.8%)

  1,2 mln

  19,1(2%)

  1,0 mln

  16,3(1.8%)

  1,3 mln

  20,2(2.3%)

  1,4 mln

  22,4(2.5%)

  1,1 mln

  17,4(1.8%)

  1,1 mln

  18,2(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  937,8 tys

  15,3(2.1%)

  724,5 tys

  11,9(1.3%)

  1,1 mln

  17,6(1.8%)

  937,9 tys

  15,1(1.6%)

  1,0 mln

  16,6(1.9%)

  2,0 mln

  32,2(3.6%)

  1,7 mln

  27,6(2.9%)

  1,1 mln

  18,0(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  296,8 tys

  4,8(0.7%)

  296,4 tys

  4,9(0.5%)

  1,2 mln

  19,2(2%)

  767,5 tys

  12,3(1.3%)

  699,5 tys

  11,3(1.3%)

  784,8 tys

  12,7(1.4%)

  1,0 mln

  16,6(1.8%)

  1,0 mln

  16,4(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  361,7 tys

  5,9(0.8%)

  789,5 tys

  12,9(1.4%)

  706,4 tys

  11,3(1.2%)

  1,6 mln

  25,2(2.7%)

  1,8 mln

  29,1(3.3%)

  863,6 tys

  14,0(1.6%)

  793,8 tys

  12,9(1.4%)

  900,3 tys

  14,7(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  28,9(3.9%)

  1,7 mln

  28,0(3.1%)

  1,9 mln

  30,7(3.2%)

  2,2 mln

  35,3(3.8%)

  2,1 mln

  33,9(3.8%)

  2,2 mln

  36,1(4%)

  612,8 tys

  10,0(1.1%)

  550,0 tys

  9,0(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  376,1 tys

  6,1(0.8%)

  227,5 tys

  3,7(0.4%)

  293,7 tys

  4,7(0.5%)

  397,7 tys

  6,4(0.7%)

  591,6 tys

  9,5(1.1%)

  398,0 tys

  6,4(0.7%)

  410,1 tys

  6,7(0.7%)

  307,9 tys

  5,0(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,5 tys

  2,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  107,9 tys

  1,8(0.2%)

  114,1 tys

  1,9(0.2%)

  114,8 tys

  1,8(0.2%)

  119,4 tys

  1,9(0.2%)

  120,0 tys

  1,9(0.2%)

  119,3 tys

  1,9(0.2%)

  119,3 tys

  1,9(0.2%)

  118,1 tys

  1,9(0.2%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  657

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  666,0 tys

  10,9(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  620,7 tys

  10,1(1.1%)

  421,0 tys

  6,9(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  50,2 tys

  0,8(0.1%)

  50,2 tys

  0,8(0.1%)

  60,6 tys

  1,0(0.1%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  115

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kozienicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14 384 mieszkańców powiatu kozienickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 985 kobiet oraz 7 399 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,7% mieszkańców powiatu kozienickiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 24,9% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kozienickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kozienickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,0%) oraz zasadnicze zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,0%) oraz podstawowe ukończone (23,9%).

  16,6% mieszkańców powiatu kozienickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 781 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (24,8% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,71.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,11.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,4% mieszkańców powiatu kozienickiego w wieku potencjalnej nauki (33,1% kobiet i 33,6% mężczyzn).

 • 13,3% Wykształcenie wyższe
 • powiat kozienicki
  13,3%
  Mazowieckie
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 22,2% W miastach
  (wyższe)
 • 9,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat kozienicki
  30,0%
  Mazowieckie
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • powiat kozienicki
  1,7%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,1%
  Mazowieckie
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,2%
  Mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. kozienicki
  23,7%
  Województwo
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 17,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat kozienicki
  5,9%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  24,9%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 26,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,1%
  Mazowieckie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 781 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  781,0
  Województwo
  880,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat kozienicki
  1,46
  Województwo
  0,95
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 91,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 90,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 47,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kozienicki
  94,71
  Województwo
  100,57
  Kraj
  96,62
 • 92,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kozienicki
  92,18
  Województwo
  95,87
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kozienicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kozienicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. kozienicki
  15,0
  Mazowieckie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2
 •  
 • 285,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 251,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. kozienicki
  96,11
  Województwo
  105,11
  Cały kraj
  100,01
 • 90,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  90,65
  Województwo
  95,78
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kozienicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kozienicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat kozienicki
  19,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 3 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 3
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 9
 •  
 • 155,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 116,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kozienickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,0
  woj. mazowieckie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 22 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22
 • 50,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 38,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. kozienicki
  23,0
  Mazowieckie
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 45,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 27,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  30,0
  Mazowieckie
  20,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 30 Szkoły policealne ogółem
 • 30
 • 30 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 30
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kozienicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kozienicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kozienicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kozienicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kozienickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie kozienickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 2
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 250)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie kozienickim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie kozienickim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 356 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 114 (uczestnicy: 30 741)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 720)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 4 100)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 8 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 45 (uczestnicy: 11 250)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 1 015)
  • pokazy teatralne: 19 (uczestnicy: 5 611)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 45)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 42 (członkowie: 1 197)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 296)
  • taneczne: 15 (członkowie: 135)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 191)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 19)
  • literackie: 1 (członkowie: 11)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 420)
  • inne: 5 (członkowie: 125)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 37)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 37)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 234)
  • teatralne: 4 (członkowie: 46)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 89)
  • taneczne: 7 (członkowie: 99)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie kozienickim działało 1 kino posiadające 2 sale z 486 miejscami na widowni. Odbyło się 1 069 seansów, na które przyszło 42 941 widzów, w tym 275 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 16 500 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie kozienickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 11 900 zwiedzających, co daje 1 955 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kozienickim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 162 601 wolumenów oraz 82 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 38 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 165 669 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 116
  • dostępne dla czytelników: 73
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 73
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 13
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 13


 • Biblioteki naukowe w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kozienickim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 28 458 wolumenów w tym ziobry specjalne: 365. Odnotowano 444 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 48 947 wolumenów. Odnotowano 955 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kozienickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kozienickim działało 17 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 383 członków. Zarejestrowano 1 432 ćwiczących (mężczyźni: 1 067, kobiety: 365, chłopcy do lat 18: 822, dziewczęta do lat 18: 273). Aktywnych było 21 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (23), instruktora sportowego (22) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kozienickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kozienicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kozienicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 75 wypadków drogowych w powiecie kozienickim odnotowano 14 ofiar śmiertelnych oraz 75 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 122,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 22,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 25,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 135,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie kozienickim zarejestrowanych było 55 283 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 38 014 samochodów osobowych (622,7 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 7 082 samochodów ciężarowych (123,2 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 269 autobusów (4,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 436 ciągników siodłowych (7,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 576 motocykli (42,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,7 lat.


  W 2017 roku w powiecie kozienickim znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 21 taksówek oraz 21 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 75 Wypadki drogowe
 • 14 Ofiary śmiertelne
 • 75 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kozienickim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 122,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  122,9
  woj. mazowieckie
  76,0
  Cała Polska
  87,6
 • 22,90 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  22,9
  woj. mazowieckie
  9,5
  Cały kraj
  7,9
 • 25,32 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat kozienicki
  25,3
  Województwo
  11,4
  Cały kraj
  10,6
 • 135,67 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. kozienicki
  135,7
  Województwo
  109,9
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 55 283 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kozienickim w 2016 roku
 • 38 014 Samochody osobowe
 • 7 082 Samochody ciężarowe
 • 691 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 269 Autobusy
 • 284 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 445 Ciągniki samochodowe
 • 436   Ciągniki siodłowe
 • 6 613 Ciągniki rolnicze
 • 2 576 Motocykle
 • 890   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 480 Motorowery
 • 38 014Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kozienickim
 • Samochody osobowe w powiecie kozienickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 622,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. kozienicki
  622,7
  woj. mazowieckie
  620,5
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 792
  • 1400-1649 kg11 779
  • 1650-1899 kg8 804
  • 1900 kg i więcej7 639
 • 9 792 do 1399 kg
 • 11 779 1400-1649 kg
 • 8 804 1650-1899 kg
 • 7 639 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 073 do 1399 cm3
 • 14 073
 • 21 305 1400-1999 cm3
 • 21 305
 • 2 636 2000 i więcej cm3
 • 2 636
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kozienickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 034
  • olej napędowy8 949
  • gaz (LPG)11 884
  • pozostałe147
 • 17 034 benzyna
 • 8 949 olej napędowy
 • 11 884 gaz (LPG)
 • 147 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 277 do 1 roku
 • 277
 • 167 2 lata
 • 167
 • 255 3 lata
 • 255
 • 783 4-5 lat
 • 783
 • 1 010 6-7 lat
 • 1 010
 • 1 964 8-9 lat
 • 1 964
 • 2 316 10-11 lat
 • 2 316
 • 6 358 12-15 lat
 • 6 358
 • 9 467 16-20 lat
 • 9 467
 • 5 215 21-25 lat
 • 5 215
 • 3 819 26-30 lat
 • 3 819
 • 6 383 31 lat i więcej
 • 6 383
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kozienickim
 • pow. kozienicki
  20,0 lat
  woj. mazowieckie
  16,6 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 7 082Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kozienickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kozienickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 123,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. kozienicki
  123,2
  Województwo
  119,0
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 244 do 999 kg
 • 3 244
 • 2 278 1000-1499 kg
 • 2 278
 • 574 1500-2999 kg
 • 574
 • 76 3000-3499 kg
 • 76
 • 91 3500-4999 kg
 • 91
 • 428 5000-6999 kg
 • 428
 • 213 7000-9999 kg
 • 213
 • 134 10000-14999 kg
 • 134
 • 44 15000 kg i więcej
 • 44
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 776
  • olej napędowy3 900
  • gaz (LPG)1 304
  • pozostałe102
 • 1 776 benzyna
 • 3 900 olej napędowy
 • 1 304 gaz (LPG)
 • 102 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 28 2 lata
 • 28
 • 30 3 lata
 • 30
 • 93 4-5 lat
 • 93
 • 203 6-7 lat
 • 203
 • 281 8-9 lat
 • 281
 • 297 10-11 lat
 • 297
 • 819 12-15 lat
 • 819
 • 1 480 16-20 lat
 • 1 480
 • 825 21-25 lat
 • 825
 • 882 26-30 lat
 • 882
 • 2 116 31 lat i więcej
 • 2 116
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kozienickim
 • Powiat
  23,0 lat
  Województwo
  17,0 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 269Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kozienickim
 • Autobusy w powiecie kozienickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,4
  Województwo
  3,3
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13
  • olej napędowy231
  • gaz (LPG)22
  • pozostałe3
 • 13 benzyna
 • 231 olej napędowy
 • 22 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 2 lata
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 8 4-5 lat
 • 8
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 19 10-11 lat
 • 19
 • 32 12-15 lat
 • 32
 • 36 16-20 lat
 • 36
 • 30 21-25 lat
 • 30
 • 53 26-30 lat
 • 53
 • 71 31 lat i więcej
 • 71
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kozienickim
 • Tutaj
  22,6 lat
  Mazowieckie
  18,5 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 436Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kozienickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kozienickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 7,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,1
  Województwo
  16,2
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy421
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe10
 • 0 benzyna
 • 421 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 10 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 11 3 lata
 • 11
 • 25 4-5 lat
 • 25
 • 26 6-7 lat
 • 26
 • 80 8-9 lat
 • 80
 • 36 10-11 lat
 • 36
 • 79 12-15 lat
 • 79
 • 100 16-20 lat
 • 100
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 12 31 lat i więcej
 • 12
 • 14,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kozienickim
 • powiat kozienicki
  14,4 lat
  woj. mazowieckie
  9,3 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 2 576Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kozienickim
 • Motocykle w powiecie kozienickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 42,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  42,2
  woj. mazowieckie
  32,5
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 39 do 1 roku
 • 39
 • 16 2 lata
 • 16
 • 12 3 lata
 • 12
 • 39 4-5 lat
 • 39
 • 69 6-7 lat
 • 69
 • 83 8-9 lat
 • 83
 • 119 10-11 lat
 • 119
 • 231 12-15 lat
 • 231
 • 232 16-20 lat
 • 232
 • 152 21-25 lat
 • 152
 • 401 26-30 lat
 • 401
 • 1 183 31 lat i więcej
 • 1 183
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kozienickim
 • Tutaj
  25,7 lat
  Mazowieckie
  21,3 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kozienickim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 149,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. kozienicki
  149,5 km
  Mazowieckie
  439,0 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 2,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,3 km
  Województwo
  2,9 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 21 Liczba licencji na taksówki
 • 21 Liczba taksówek