Węgliniec w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Węgliniec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Węgliniec to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu zgorzeleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Węgliniec.
 • 2 654 Liczba mieszkańców
 • 8,7 km² Powierzchnia
 • 304,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1967 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 75 Numer kierunkowy
 • DZG Tablice rejestracyjne
 • Mariusz Wieczorek Burmistrz miasta
Węgliniec na mapie
Identyfikatory
 • 15.229951.2880 Współrzędne GPS
 • 0225064 TERYT (TERC)
 • 0936492 SIMC
Herb miasta Węgliniec
Węgliniec herb
Flaga miasta Węgliniec
Węgliniec flaga

Jak Węgliniec wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Węgliniec na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Węgliniec wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Węgliniec plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
17Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
24Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
25Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
29Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
29Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
73Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
116Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
131Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
159Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
174Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
194Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
209Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
217Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
222Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
232Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
236Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
257Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
308Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców

Węgliniec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
59-940Poczta Węgliniec

Węgliniec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Węglińcu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Zgorzelcu (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Prusa 3
59-903 Zgorzelec
Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
(75) 771-25-56
(75) 771-25-51
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

Węgliniec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Węgliniec jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 654, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Węglińca zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców Węglińca jest stanu wolnego, 49,4% żyje w małżeństwie, 10,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Węgliniec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,72 na 1000 mieszkańców Węglińca. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 63,2% dziewczynek i 36,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 304 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,7% zgonów w Węglińcu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w Węglińcu były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Węglińca przypada 13.82 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Węglińca -1. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,2% mieszkańców Węglińca jest w wieku produkcyjnym, 15,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Węglińca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 654 Liczba mieszkańców
 • 1 366 Kobiety
 • 1 288 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Węglińcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Węglińcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Węglińcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Węglińca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,1 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 46,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Węgliniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Węglińca
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Węgliniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Węgliniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Węgliniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Węgliniec
  30,6%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Kraj
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  49,5%
  Województwo
  50,8%
  Polska
  54,0%
 • 49,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 49,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,1%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 10,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  10,2%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Polska
  7,6%
 • 10,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Miasto
  0,7%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Węglińcu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Węgliniec
  5,6
  Dolnośląskie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Węgliniec
  1,8
  Dolnośląskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Węglińcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,72 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Węgliniec
  -6,7
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Węglińcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Węglińcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Węglińcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Węglińcu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 63,2%
  36,8%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,1
  Dolnośląskie
  7,9
  Cały kraj
  8,1
 • 28,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,0
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72
 • 56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 304 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 304 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 164 Waga 3500g - 3999g
 • 164
 • 196 Waga 3000g - 3499g
 • 196
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,08
  woj. dolnośląskie
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Węgliniec
  0,53
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Węgliniec
  0,44
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Węglińcu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,4%
  48,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,8
  Dolnośląskie
  12,5
  Cały kraj
  11,9
 • 226,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  226,6
  Województwo
  158,8
  Cały kraj
  147,0
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Węgliniec
  5,6
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Węgliniec
  4,3
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zgorzeleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  44,7%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,3%
  Województwo
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,6%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  6,7%
 • 70 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,9
  Cała Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  85,1
  Kraj
  70,6
 • 284,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Węgliniec
  284,1
  woj. dolnośląskie
  294,0
  Cały kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  272,2
  Cała Polska
  253,9
 • 626,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 652,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 598,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  626,3
  woj. dolnośląskie
  556,8
  Polska
  426,2
 • 124,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 178,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  124,1
  woj. dolnośląskie
  96,5
  Cały kraj
  62,9
 • 40,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  40,5
  Województwo
  33,7
  Polska
  33,8
 • 2,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,2
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Węgliniec
  0,2%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Węglińcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Węgliniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Węgliniec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Węglińcu oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,88 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Węglińcu to 1 166 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 439 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Węglińcu to 5,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Węglińcu to 143,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,71% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,57% mieszkań posiada łazienkę, 72,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,12% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zgorzeleckiego.

  Powiat zgorzelecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 166 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 438,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  438,80
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  64,60 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 28,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  28,40 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,58 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,58
  Dolnośląskie
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 2,28 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,28
  Dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Węgliniec
  0,64
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,88 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,88
  Dolnośląskie
  7,66
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 28 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,60
  Dolnośląskie
  3,62
  Cała Polska
  3,89
 • 10,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,54
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Polska
  24,56
 • 719 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 143,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  143,8 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,27 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Węgliniec
  99,74%
  woj. dolnośląskie
  98,22%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Węgliniec
  98,71%
  Województwo
  95,37%
  Cała Polska
  95,18%
 • 96,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,57%
  woj. dolnośląskie
  93,95%
  Kraj
  93,75%
 • 72,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  72,56%
  woj. dolnośląskie
  85,03%
  Polska
  85,83%
 • 4,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  4,12%
  Dolnośląskie
  64,57%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Węgliniec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Węglińcu na 1000 mieszkańców pracuje 174osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Węglińcu wynosiło w 2023 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Węglińcu wynosiło 5 980,91 PLN, co odpowiada 89.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Węglińca 283 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 106 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -177.

  4,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Węglińca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 23,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 174 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Węgliniec
  174,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Cała Polska
  259,0
 • 7,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,0% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • Węgliniec
  5,0%
  Województwo
  4,4%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Węglińcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Węglińcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Węglińcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 346 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Węgliniec
  5 981 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Węglińcu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 283 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 106 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -177 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 5,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 15,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 6,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,2% Pozostałe
 • 52,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Węglińcu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 467 Pracujący ogółem
 • 215 Kobiety
 • 252 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Węglińcu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 50,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Węgliniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,7
  Dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 45,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  45,5
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 173,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  173,2
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Węgliniec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Węglińcu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 379 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 172 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (38) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (12) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Węglińcu najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (368) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,4% (85) podmiotów, a 75,7% (287) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Węglińcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 379 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 85 Przemysł i budownictwo
 • 287 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Węglińcu w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Węglińcu w 2023 roku
 • 172 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 368 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 368
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 379 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 379
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 172 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 49 Budownictwo
 • 49
 • 35 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 35
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 7 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Węgliniec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Węglińcu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 101 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 37,81 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Węglińcu wynosi 59,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Węglińca najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 23,52 (wykrywalność 47%) oraz przeciwko mieniu - 20,75 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,71 (85%), o charakterze gospodarczym - 4,40 (48%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Węglińca.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Węgliniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 101 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 101
 • 63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 63
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 55 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 55
 • 37,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Węgliniec
  37,81
  Województwo
  29,03
  Kraj
  22,81
 • 23,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  23,52
  Dolnośląskie
  19,57
  Cały kraj
  12,98
 • 4,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Węgliniec
  4,40
  Dolnośląskie
  5,59
  Kraj
  6,99
 • 3,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,71
  Województwo
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Węgliniec
  0,16
  woj. dolnośląskie
  0,40
  Polska
  0,35
 • 20,75 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Węgliniec
  20,75
  Dolnośląskie
  16,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Węgliniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Węgliniec
  60%
  Dolnośląskie
  63%
  Polska
  71%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  48%
  woj. dolnośląskie
  57%
  Polska
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  49%
  woj. dolnośląskie
  62%
  Polska
  75%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Węgliniec
  85%
  Dolnośląskie
  97%
  Cały kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  86%
  Dolnośląskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  37%
  Dolnośląskie
  43%
  Polska
  51%

Węgliniec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Węglińca wyniosła w 2022 roku 55,7 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Węglińca - 23.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,4 mln złotych, czyli 18,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Węglińca wyniosła w 2022 roku 54,4 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.3%). W budżecie Węglińca wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 56,0 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,3%.
 • Wydatki budżetu w Węglińcu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Węglińca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Węgliniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Węglińca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,7 mln

  3,5 tys(100%)

  31,8 mln

  3,8 tys(100%)

  32,1 mln

  3,8 tys(100%)

  37,2 mln

  4,4 tys(100%)

  37,9 mln

  4,5 tys(100%)

  43,6 mln

  5,4 tys(100%)

  47,6 mln

  6,0 tys(100%)

  55,7 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,1 mln

  3,1 tys(30.5%)

  9,4 mln

  3,2 tys(29.6%)

  10,0 mln

  3,5 tys(31.1%)

  11,2 mln

  3,9 tys(30%)

  11,5 mln

  4,1 tys(30.4%)

  13,9 mln

  5,0 tys(31.8%)

  15,5 mln

  5,6 tys(32.5%)

  13,1 mln

  4,9 tys(23.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 mln

  2,8 tys(13.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  859,3 tys

  292(2.9%)

  1,1 mln

  369(3.4%)

  1,1 mln

  390(3.5%)

  1,4 mln

  502(3.9%)

  1,3 mln

  460(3.4%)

  2,5 mln

  881(5.7%)

  3,8 mln

  1,4 tys(8%)

  6,2 mln

  2,3 tys(11.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,3 mln

  1,8 tys(17.8%)

  6,6 mln

  2,3 tys(20.6%)

  4,5 mln

  1,6 tys(14.1%)

  4,3 mln

  1,5 tys(11.5%)

  4,3 mln

  1,5 tys(11.2%)

  4,1 mln

  1,4 tys(9.3%)

  5,4 mln

  2,0 tys(11.4%)

  6,1 mln

  2,3 tys(11%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  1,1 tys(10.6%)

  3,6 mln

  1,2 tys(11.2%)

  3,5 mln

  1,2 tys(10.9%)

  3,5 mln

  1,2 tys(9.3%)

  3,8 mln

  1,3 tys(10.1%)

  3,8 mln

  1,4 tys(8.8%)

  4,3 mln

  1,6 tys(9.1%)

  5,3 mln

  2,0 tys(9.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  1,7 tys(16.7%)

  8,4 mln

  2,9 tys(26.4%)

  1,8 mln

  634(5.7%)

  1,8 mln

  644(5%)

  2,0 mln

  690(5.1%)

  2,0 mln

  713(4.6%)

  2,4 mln

  850(4.9%)

  3,5 mln

  1,3 tys(6.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  121,1 tys

  41,1(0.4%)

  125,2 tys

  42,9(0.4%)

  131,0 tys

  45,7(0.4%)

  123,7 tys

  43,2(0.3%)

  135,7 tys

  48,0(0.4%)

  151,4 tys

  54,0(0.3%)

  219,9 tys

  79,4(0.5%)

  2,0 mln

  750(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  839,6 tys

  285(2.8%)

  946,6 tys

  325(3%)

  1,0 mln

  357(3.2%)

  1,2 mln

  403(3.1%)

  1,3 mln

  450(3.4%)

  954,2 tys

  341(2.2%)

  1,0 mln

  379(2.2%)

  1,2 mln

  451(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  587,0 tys

  199(2%)

  84,3 tys

  28,9(0.3%)

  79,6 tys

  27,8(0.2%)

  79,8 tys

  27,9(0.2%)

  361,9 tys

  128(1%)

  63,9 tys

  22,8(0.1%)

  135,1 tys

  48,8(0.3%)

  1,1 mln

  430(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  470,2 tys

  160(1.6%)

  485,4 tys

  167(1.5%)

  1,1 mln

  397(3.5%)

  1,1 mln

  390(3%)

  539,4 tys

  191(1.4%)

  593,6 tys

  212(1.4%)

  1,3 mln

  475(2.8%)

  774,7 tys

  292(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  270,7 tys

  91,9(0.9%)

  257,6 tys

  88,4(0.8%)

  270,4 tys

  94,3(0.8%)

  264,4 tys

  92,5(0.7%)

  301,4 tys

  106(0.8%)

  243,5 tys

  86,9(0.6%)

  263,0 tys

  95,0(0.6%)

  690,3 tys

  260(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  258,8 tys

  87,8(0.9%)

  181,4 tys

  62,2(0.6%)

  219,1 tys

  76,4(0.7%)

  775,2 tys

  271(2.1%)

  238,2 tys

  84,2(0.6%)

  3,0 mln

  1,1 tys(6.9%)

  1,0 mln

  371(2.2%)

  429,2 tys

  162(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,4 mln

  1,2 tys(11.5%)

  129,2 tys

  44,3(0.4%)

  169,9 tys

  59,2(0.5%)

  3,0 mln

  1,0 tys(8.1%)

  2,7 mln

  971(7.2%)

  414,0 tys

  148(0.9%)

  150,9 tys

  54,5(0.3%)

  357,9 tys

  135(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  500

  0,2(0%)

  20,0 tys

  6,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  551,6 tys

  193(1.5%)

  10,0 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,3 tys

  14,2(0.1%)

  287,9 tys

  108(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  204,1 tys

  76,8(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,7 tys

  14,4(0.1%)

  43,3 tys

  15,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,4 tys

  16,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,4 tys

  2,2(0%)

  21,5 tys

  7,4(0.1%)

  23,4 tys

  8,2(0.1%)

  22,8 tys

  8,0(0.1%)

  22,3 tys

  7,9(0.1%)

  29,5 tys

  10,5(0.1%)

  23,8 tys

  8,6(0%)

  34,3 tys

  12,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  136,5 tys

  46,3(0.5%)

  307,3 tys

  105(1%)

  111,4 tys

  38,8(0.3%)

  192,0 tys

  67,1(0.5%)

  102,4 tys

  36,2(0.3%)

  100,1 tys

  35,7(0.2%)

  137,4 tys

  49,6(0.3%)

  23,0 tys

  8,7(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  206,3 tys

  70,0(0.7%)

  230,8 tys

  79,2(0.7%)

  271,1 tys

  94,5(0.8%)

  296,1 tys

  104(0.8%)

  300,9 tys

  106(0.8%)

  242,3 tys

  86,5(0.6%)

  269,3 tys

  97,3(0.6%)

  18,1 tys

  6,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  76,8 tys

  26,1(0.3%)

  9,2 tys

  3,1(0%)

  4,9 tys

  1,7(0%)

  113,8 tys

  39,8(0.3%)

  80,4 tys

  28,4(0.2%)

  81,5 tys

  29,1(0.2%)

  4,9 tys

  1,8(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  192

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Węglińcu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Węglińca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Węgliniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Węglińca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,6 mln

  3,5 tys(100%)

  32,7 mln

  3,9 tys(100%)

  32,6 mln

  3,9 tys(100%)

  36,4 mln

  4,3 tys(100%)

  40,3 mln

  4,8 tys(100%)

  45,5 mln

  5,7 tys(100%)

  49,3 mln

  6,2 tys(100%)

  54,4 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,2 mln

  3,5 tys(34.4%)

  10,4 mln

  3,6 tys(31.7%)

  10,9 mln

  3,8 tys(33.5%)

  12,9 mln

  4,5 tys(35.4%)

  14,2 mln

  5,0 tys(35.2%)

  13,8 mln

  4,9 tys(30.3%)

  16,3 mln

  5,9 tys(33.1%)

  16,2 mln

  6,1 tys(29.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,0 mln

  3,4 tys(33.7%)

  10,9 mln

  3,7 tys(33.3%)

  10,4 mln

  3,6 tys(31.8%)

  11,1 mln

  3,9 tys(30.6%)

  11,2 mln

  4,0 tys(27.9%)

  11,1 mln

  4,0 tys(24.3%)

  15,0 mln

  5,4 tys(30.4%)

  12,5 mln

  4,7 tys(22.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,8 mln

  2,9 tys(14.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  756(7.5%)

  2,8 mln

  970(8.6%)

  1,5 mln

  540(4.7%)

  1,7 mln

  579(4.6%)

  2,3 mln

  813(5.7%)

  1,9 mln

  688(4.2%)

  2,4 mln

  867(4.9%)

  3,2 mln

  1,2 tys(5.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  266,6 tys

  90,5(0.9%)

  355,5 tys

  122(1.1%)

  168,6 tys

  58,8(0.5%)

  112,2 tys

  39,2(0.3%)

  174,6 tys

  61,7(0.4%)

  911,1 tys

  325(2%)

  2,1 mln

  756(4.2%)

  2,3 mln

  852(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  1,2 tys(12.2%)

  7,1 mln

  2,4 tys(21.7%)

  895,1 tys

  312(2.7%)

  840,9 tys

  294(2.3%)

  936,3 tys

  331(2.3%)

  919,9 tys

  328(2%)

  975,7 tys

  352(2%)

  2,1 mln

  805(3.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  148,2 tys

  50,3(0.5%)

  171,6 tys

  58,9(0.5%)

  109,7 tys

  38,3(0.3%)

  125,6 tys

  43,9(0.3%)

  200,3 tys

  70,8(0.5%)

  586,5 tys

  209(1.3%)

  461,7 tys

  167(0.9%)

  1,7 mln

  624(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  513,8 tys

  174(1.7%)

  469,5 tys

  161(1.4%)

  486,5 tys

  170(1.5%)

  399,5 tys

  140(1.1%)

  2,3 mln

  800(5.6%)

  2,8 mln

  986(6.1%)

  1,1 mln

  384(2.2%)

  1,0 mln

  391(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  116,1 tys

  39,4(0.4%)

  122,5 tys

  42,0(0.4%)

  120,9 tys

  42,2(0.4%)

  122,4 tys

  42,8(0.3%)

  103,9 tys

  36,7(0.3%)

  112,2 tys

  40,0(0.2%)

  120,5 tys

  43,5(0.2%)

  723,5 tys

  272(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  36,7 tys

  12,4(0.1%)

  8,2 tys

  2,8(0%)

  150,2 tys

  52,4(0.5%)

  77,2 tys

  27,0(0.2%)

  60,1 tys

  21,2(0.1%)

  53,4 tys

  19,0(0.1%)

  134,0 tys

  48,4(0.3%)

  296,4 tys

  112(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  719(7.2%)

  205,1 tys

  70,3(0.6%)

  439,4 tys

  153(1.3%)

  1,9 mln

  669(5.3%)

  116,2 tys

  41,1(0.3%)

  118,6 tys

  42,3(0.3%)

  99,3 tys

  35,9(0.2%)

  126,5 tys

  47,6(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  29,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,4 tys

  16,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  60,6 tys

  20,6(0.2%)

  51,4 tys

  17,6(0.2%)

  40,6 tys

  14,2(0.1%)

  33,4 tys

  11,7(0.1%)

  29,4 tys

  10,4(0.1%)

  23,4 tys

  8,4(0.1%)

  12,8 tys

  4,6(0%)

  14,5 tys

  5,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,9(0%)

  634,9 tys

  229(1.3%)

  10,5 tys

  3,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  29,7 tys

  10,2(0.1%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  25,8 tys

  9,0(0.1%)

  3,2 tys

  1,1(0%)

  8,0 tys

  2,9(0%)

  950

  0,3(0%)

  5,8 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  76,8 tys

  26,1(0.3%)

  9,2 tys

  3,1(0%)

  4,9 tys

  1,7(0%)

  113,8 tys

  39,8(0.3%)

  80,4 tys

  28,4(0.2%)

  81,5 tys

  29,1(0.2%)

  4,9 tys

  1,8(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  133,9 tys

  45,5(0.5%)

  19,4 tys

  6,7(0.1%)

  10,1 tys

  3,5(0%)

  56,9 tys

  19,9(0.2%)

  200

  0,1(0%)

  1,0 mln

  357(2.2%)

  245,6 tys

  88,7(0.5%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  199,1 tys

  70,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  264

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  192

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,7 tys

  9,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  112,2 tys

  38,1(0.4%)

  91,2 tys

  31,3(0.3%)

  114,0 tys

  39,7(0.3%)

  89,4 tys

  31,3(0.2%)

  94,4 tys

  33,4(0.2%)

  116,8 tys

  41,7(0.3%)

  133,6 tys

  48,2(0.3%)

  -100,0

  -0,0(-0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Węgliniec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 546 mieszkańców Węglińca jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 254 kobiet oraz 292 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 22,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców Węglińca, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Węglińca mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Węglińcu największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (20,3%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (24,8%).

  W roku 2022 w Węglińcu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 148 dzieci (70 dziewczynek oraz 78 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Węglińcu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 48 dzieci (21 dziewczynek oraz 27 chłopców). Dostępnych było 45 miejsc.

  18,0% mieszkańców Węglińca w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,4% wśród dziewczynek i 14,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 790 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 282 uczniów (132 kobiety oraz 150 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Węglińcu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 245 uczniów (116 kobiet oraz 129 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 142,42.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,8% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,8% mieszkańców Węglińca w wieku potencjalnej nauki (22,0% kobiet i 27,2% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,0%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,5%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 38,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Węgliniec
  2,9%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Węgliniec
  12,0%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Węgliniec
  22,6%
  Województwo
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Węgliniec
  24,6%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 19,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Węgliniec
  14,2%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Polska
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Węgliniec
  3,4%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1790 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Węgliniec
  1 790,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Polska
  927,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Węgliniec
  1,00
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 70 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Węgliniec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 148 Dzieci
 • 70 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 78 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 42 4 lata
 • 42
 • 45 5 lata
 • 45
 • 33 6 lat
 • 33
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 18 4 lata
 • 18
 • 20 5 lata
 • 20
 • 20 6 lat
 • 20
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 24 4 lata
 • 24
 • 25 5 lata
 • 25
 • 13 6 lat
 • 13
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Węglińcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Węglińcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole Publiczne (im.Św.Mikołaja)
  Publiczne
  75 771-20-34
  75 771-20-34
  ul. Kościuszki 26a
  59-940 Węgliniec
  3708
 • Szkoły podstawowe w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Węgliniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 282 Uczniowie
 • 132 Kobiety
  (uczniowie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,8%
  53,2%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,6
  Województwo
  18,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 142,42 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  142,42
  Województwo
  98,48
  Cały kraj
  95,96
 • 139,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  139,39
  Województwo
  96,90
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Węgliniec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Węgliniec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Węglińcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Węglińcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Maria Krasicka)
  Publiczna
  75 771-21-57
  75 771-21-57
  ul. Kościuszki 2 i 5
  59-940 Węgliniec
  14243-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Węglińcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Węglińcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Węglińcu
  Niepubliczne
  ul. Kościuszki 5
  59-940 Węgliniec
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Węgliniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Węgliniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Węgliniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Węgliniec - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Węglińcu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Węglińcu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Węglińcu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Węglińcu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Węglińcu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 20 (uczestnicy: 5 580)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 5 000)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 160)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 140)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 120)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 106)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 34)
  • taneczne: 3 (członkowie: 32)
  • inne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 9)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Węglińcu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 316 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 490 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Węglińcu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 140 członków. Zarejestrowano 114 ćwiczących (mężczyźni: 96, kobiety: 18, chłopcy do lat 18: 71, dziewczęta do lat 18: 18). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Węglińcu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Węglińcu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Węglińca znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Węglińcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1878 r.dnia 2008-01-15, wykaz dokumentów: A/1041 z 2008-01-15
 • Formy ochrony przyrody w Węglińcu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Węglińca znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Węglińcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Torfowisko pod Węglińcem - torfowiskowy rezerwat przyrodyTyp: florystyczny, Data ustanowienia: 1959-09-30, Powierzchnia: 1.35 ha
  • Bory Dolnośląskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 172093.39 ha
  • Uroczyska Borów Dolnośląskich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 8067.76 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Pojedyncze gałęzie bez ulistnienia, Data ustanowienia: 1992-04-21, Opis granicy: Pomnik znajduje się przy trasie z Zielonki do Dłużyny Dolnej ok. 1100 m od zabudowań Zielonki a ok. 880 m na północ od wiaduktu kolejowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-21, Opis granicy: Pomnik znajduje się przy trasie z Zielonki do Dłużyny Dolnej ok. 870 m od zabudowań Zielonki

Węgliniec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 5 wypadków drogowych w Węglińcu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 188,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Węglińcu znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zgorzeleckiego.

  Powiat zgorzelecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Węglińcu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Węglińcu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 188,18 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  188,2
  woj. dolnośląskie
  1 022,8
  Kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Węgliniec
  0,0
  woj. dolnośląskie
  94,6
  Polska
  104,4
 • 263,46 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  263,5
  Dolnośląskie
  1 295,9
  Kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Węgliniec
  0,0
  woj. dolnośląskie
  9,2
  Cała Polska
  9,5
 • 140,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  140,0
  Województwo
  126,7
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Węglińcu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 336,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Węgliniec
  336,1 km
  woj. dolnośląskie
  616,8 km
  Kraj
  633,6 km
 • 14,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Węgliniec
  14,5 km
  Województwo
  4,3 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Węgliniec przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 296droga wojewódzka nr 296(Kożuchów - Podbrzezie Górne - Stypułów - Jelenin - Kocin - Stara Kopernia - Żagań - Żaganiec - Czerna - Iłowa - Klików - Ruszów - Jagodzin - Piaseczna - Stary Węgliniec - Czerwona Woda - Jeleniów - Godzieszów - Henryków Lubański - Lubań)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Węgliniec przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 278Linia kolejowa nr 278: Węgliniec - Zgorzelec [o znaczeniu państwowym] (Węgliniec - Pieńsk - Lasów - Jędrzychowice - Zgorzelec Miasto - Zgorzelec)
  • LK 282Linia kolejowa nr 282: Miłkowice - Jasień [o znaczeniu państwowym] (Miłkowice - Chojnów - Osetnica - Okmiany - Tomaszów Bolesławiecki - Bolesławiec - Zebrzydowa - Zagajnik -Węgliniec - Stary Węgliniec - Jagodzin - Ruszów - Okrąglica - Iłowa Żagańska - Konin Żagański - Jankowa Żagańska - Żary Kunice - Żary - Sieniawa Żarska - Lipsk Żarski - Jasień)
  • LK 279Linia kolejowa nr 279: Lubań - Węgliniec [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Lubań Śląski - Gierałtów - Gierałtów Wykroty -Węgliniec)
  • LK 295Linia kolejowa nr 295: Węgliniec - Bielawa Dolna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Węgliniec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Węglińcu istnieje 27 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Bytomska

  ul. Daszyńskiego

  ul. Dąbrowska

  ul. Karola Wojtyły

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Leśna

  ul. Mickiewicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piłsudskiego

  ul. Plac Wolności

  ul. Polna

  ul. Sikorskiego

  ul. Skrajna

  ul. Sportowa

  ul. Słoneczna

  ul. Widokowa

  ul. Wiejska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolna

  ul. Wschodnia

  ul. Zła Droga