Dzierzgoń w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Dzierzgoń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dzierzgoń to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego, powiatu sztumskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dzierzgoń.
 • 5 242 Liczba mieszkańców
 • 3,9 km² Powierzchnia
 • 1 344,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1290 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • GSZ Tablice rejestracyjne
 • Jolanta Marzenna Szewczun Burmistrz miasta
Dzierzgoń na mapie
Identyfikatory
 • 19.347253.9215 Współrzędne GPS
 • 2216014 TERYT (TERC)
 • 0932726 SIMC
Herb miasta Dzierzgoń
Dzierzgoń herb

Jak Dzierzgoń wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dzierzgoń na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dzierzgoń wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dzierzgoń plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
7Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
8Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
10Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
17Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
24Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
25Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
33Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
79Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
96Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
115Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
135Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
190Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
193Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
198Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
206Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
212Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
245Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
265Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
273Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
274Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
283Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
312Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki

Dzierzgoń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
82-440Poczta Dzierzgoń

Dzierzgoń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dzierzgoniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Sztumie (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mickiewicza 34
82-400 Sztum

Dzierzgoń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Dzierzgoń jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 242, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dzierzgonia zawarli w 2021 roku 16 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,8% mieszkańców Dzierzgonia jest stanu wolnego, 51,8% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Dzierzgoń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -48. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,07 na 1000 mieszkańców Dzierzgonia. W 2021 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 44,8% dziewczynek i 55,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 315 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,3% zgonów w Dzierzgoniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,1% zgonów w Dzierzgoniu były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dzierzgonia przypada 14.55 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 67 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dzierzgonia -28. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -8.

  61,4% mieszkańców Dzierzgonia jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dzierzgonia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 242 Liczba mieszkańców
 • 2 685 Kobiety
 • 2 557 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dzierzgoniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dzierzgoniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dzierzgoniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dzierzgonia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Dzierzgoń
  41,7 lat
  Pomorskie
  41,0 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dzierzgoń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dzierzgonia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dzierzgoń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dzierzgoń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dzierzgoń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 32,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  33,0%
  Pomorskie
  30,3%
  Polska
  29,1%
 • 27,1% Kobiety
  (Panny)
 • 39,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,8% Żonaci/Zamężne
 • Dzierzgoń
  51,8%
  Pomorskie
  53,3%
  Polska
  54,0%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Dzierzgoń
  8,2%
  Województwo
  7,5%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Dzierzgoń
  7,0%
  Województwo
  7,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dzierzgoniu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,0
  Pomorskie
  4,7
  Kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,5
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dzierzgoniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -48 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -33 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,07 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -9,1
  Pomorskie
  -2,0
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dzierzgoniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dzierzgoniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dzierzgoniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dzierzgoniu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,8%
  55,2%
 • 5,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,5
  Województwo
  10,0
  Kraj
  8,7
 • 31,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  31,4
  Województwo
  42,2
  Polska
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 64 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 64
 • 57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 57
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 315 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 166 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 461 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Dzierzgoń
  3 315 g
  woj. pomorskie
  3 428 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 35 Waga 4000g - 4499g
 • 35
 • 82 Waga 3500g - 3999g
 • 82
 • 113 Waga 3000g - 3499g
 • 113
 • 37 Waga 2500g - 2999g
 • 37
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,11
  Województwo
  1,49
  Kraj
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,55
  woj. pomorskie
  0,72
  Kraj
  0,64
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,62
  Pomorskie
  0,83
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Dzierzgoniu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77 Zgony
 • 46 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 59,7%
  40,3%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 14,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,6
  Pomorskie
  12,0
  Cały kraj
  13,6
 • 162,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Dzierzgoń
  162,2
  Województwo
  120,3
  Cały kraj
  156,7
 • 16,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  16,7
  woj. pomorskie
  4,1
  Kraj
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Dzierzgoń
  4,0
  woj. pomorskie
  3,1
  Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sztumskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  37,3%
  Pomorskie
  35,1%
  Polska
  34,8%
 • 24,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Dzierzgoń
  24,1%
  Pomorskie
  21,5%
  Polska
  19,6%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,7%
  Pomorskie
  6,0%
  Polska
  5,4%
 • 75 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  22,5
  Kraj
  13,3
 • 67,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  67,4
  Cały kraj
  74,4
 • 297,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  297,2
  woj. pomorskie
  256,3
  Kraj
  268,1
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  239,1
  Cała Polska
  246,5
 • 459,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 436,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 483,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Dzierzgoń
  459,7
  woj. pomorskie
  417,4
  Cały kraj
  475,8
 • 73,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 112,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Dzierzgoń
  73,0
  woj. pomorskie
  61,2
  Cały kraj
  70,6
 • 25,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Dzierzgoń
  25,4
  Pomorskie
  27,8
  Cały kraj
  32,6
 • 20,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  20,3
  woj. pomorskie
  7,3
  Kraj
  6,9
 • 1,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,8%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 67 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -36 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -28 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dzierzgoniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dzierzgoń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dzierzgoń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Dzierzgoniu oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,57 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dzierzgoniu to 1 841 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dzierzgoniu to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Dzierzgoniu to 160,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,57% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,80% mieszkań posiada łazienkę, 90,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 99,35% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sztumskiego.

  Powiat sztumski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 841 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 346,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  346,10
  woj. pomorskie
  389,50
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 66,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  66,80 m2
  Województwo
  72,40 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 23,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Dzierzgoń
  23,10 m2
  Pomorskie
  28,20 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,73
  woj. pomorskie
  3,76
  Polska
  3,82
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,89
  woj. pomorskie
  2,57
  Cała Polska
  2,55
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,77
  Województwo
  0,68
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,57 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,57
  Województwo
  9,27
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,00
  Pomorskie
  3,49
  Cały kraj
  3,90
 • 3,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  3,43
  Pomorskie
  32,34
  Cała Polska
  24,07
 • 481 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 160,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Dzierzgoń
  160,3 m2
  Pomorskie
  81,1 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Dzierzgoń
  0,09 m2
  Województwo
  0,75 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,84%
  Pomorskie
  99,36%
  Polska
  96,97%
 • 99,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,57%
  woj. pomorskie
  98,15%
  Cały kraj
  94,01%
 • 98,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Dzierzgoń
  98,80%
  Województwo
  96,02%
  Polska
  91,78%
 • 90,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  90,06%
  Pomorskie
  88,26%
  Polska
  83,08%
 • 99,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  99,35%
  Pomorskie
  56,41%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Dzierzgoń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dzierzgoniu na 1000 mieszkańców pracuje 224osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dzierzgoniu wynosiło w 2021 roku 10,4% (17,9% wśród kobiet i 4,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dzierzgoniu wynosiło 4 984,90 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dzierzgonia 192 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 149 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -43.

  25,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Dzierzgonia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 8,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 224 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  224,0
  woj. pomorskie
  250,0
  Cała Polska
  257,0
 • 10,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,9% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,4%
  Pomorskie
  5,1%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dzierzgoniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dzierzgoniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dzierzgoniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 985 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 985 PLN
  Pomorskie
  5 994 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dzierzgoniu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 192 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 149 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -43 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 19,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,7% Pozostałe
 • 46,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dzierzgoniu w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 174 Pracujący ogółem
 • 554 Kobiety
 • 620 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dzierzgoniu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dzierzgoń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  62,9
  Pomorskie
  69,7
  Cała Polska
  69,0
 • 35,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dzierzgoń
  35,6
  Pomorskie
  35,9
  Cały kraj
  38,2
 • 130,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  130,0
  Województwo
  106,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dzierzgoń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dzierzgoniu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 657 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 442 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 47 nowych podmiotów, a 36 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (101) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (35) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (71) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (19) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dzierzgoniu najwięcej (35) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (616) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,6% (214) podmiotów, a 66,2% (435) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dzierzgoniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (32.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 657 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 214 Przemysł i budownictwo
 • 435 Pozostała działalność
 • 47 Podmioty nowo zarejestrowane w Dzierzgoniu w 2021 roku
 • 36 Podmioty wyrejestrowane w Dzierzgoniu w 2021 roku
 • 442 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 616 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 616
 • 32 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 32
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 657 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 657
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 42 Spółki handlowe ogółem
 • 42
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 35  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 35
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 26 Spółki cywilne ogółem
 • 26
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 442 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 144 Budownictwo
 • 144
 • 99 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 99
 • 36 Przetwórstwo przemysłowe
 • 36
 • 30 Pozostała działalność
 • 30
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 25 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 25
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dzierzgoń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Dzierzgoniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 82 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dzierzgoniu wynosi 77,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dzierzgonia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,23 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 5,70 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,69 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,49 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dzierzgonia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dzierzgoń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 82
 • 59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 59
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 30 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 30
 • 15,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Dzierzgoń
  15,46
  woj. pomorskie
  21,85
  Polska
  21,51
 • 11,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,23
  Województwo
  14,09
  Cały kraj
  12,82
 • 1,49 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Dzierzgoń
  1,49
  Pomorskie
  5,33
  Kraj
  5,89
 • 1,69 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Dzierzgoń
  1,69
  Województwo
  1,61
  Polska
  1,85
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Dzierzgoń
  0,32
  Województwo
  0,34
  Kraj
  0,35
 • 5,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,70
  Województwo
  12,67
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dzierzgoń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Dzierzgoń
  78%
  woj. pomorskie
  63%
  Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Dzierzgoń
  76%
  woj. pomorskie
  56%
  Kraj
  64%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  53%
  Pomorskie
  64%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Pomorskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Województwo
  83%
  Kraj
  89%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  56%
  Województwo
  45%
  Polska
  53%

Dzierzgoń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Dzierzgonia wyniosła w 2021 roku 57,5 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Dzierzgonia - 24.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (7%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,9 mln złotych, czyli 12,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dzierzgonia wyniosła w 2021 roku 59,3 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.1%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (7.1%). W budżecie Dzierzgonia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 585 złotych na mieszkańca (9,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 27,2 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,0%.
 • Wydatki budżetu w Dzierzgoniu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dzierzgonia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dzierzgoń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dzierzgonia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,2 mln

  3,5 tys(100%)

  30,0 mln

  3,2 tys(100%)

  37,0 mln

  3,9 tys(100%)

  41,2 mln

  4,4 tys(100%)

  43,7 mln

  4,7 tys(100%)

  50,1 mln

  5,4 tys(100%)

  52,5 mln

  5,7 tys(100%)

  57,5 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,9 mln

  2,2 tys(35.8%)

  11,9 mln

  2,2 tys(39.5%)

  12,1 mln

  2,2 tys(32.7%)

  12,8 mln

  2,4 tys(30.9%)

  13,0 mln

  2,4 tys(29.8%)

  14,1 mln

  2,6 tys(28.1%)

  14,0 mln

  2,6 tys(26.7%)

  14,1 mln

  2,7 tys(24.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,8 mln

  1,4 tys(23.6%)

  7,9 mln

  1,4 tys(26.4%)

  14,4 mln

  2,6 tys(39%)

  3,6 mln

  657(8.6%)

  3,4 mln

  629(7.7%)

  4,1 mln

  768(8.2%)

  3,6 mln

  681(6.9%)

  4,0 mln

  769(7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  912,9 tys

  165(2.7%)

  1,7 mln

  313(5.7%)

  1,2 mln

  218(3.2%)

  1,2 mln

  227(3%)

  1,2 mln

  226(2.8%)

  1,5 mln

  278(3%)

  1,0 mln

  192(1.9%)

  3,9 mln

  750(6.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  451(7.5%)

  2,6 mln

  465(8.5%)

  2,7 mln

  489(7.2%)

  2,9 mln

  543(7.1%)

  3,1 mln

  574(7%)

  3,4 mln

  628(6.7%)

  4,0 mln

  744(7.5%)

  3,7 mln

  711(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  307(5.1%)

  970,3 tys

  176(3.2%)

  928,5 tys

  170(2.5%)

  637,4 tys

  118(1.5%)

  1,8 mln

  334(4.1%)

  3,9 mln

  723(7.7%)

  5,3 mln

  996(10.1%)

  3,5 mln

  677(6.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  9,0 tys

  1,6(0%)

  268,7 tys

  48,8(0.9%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  6,0 tys

  1,1(0%)

  751,4 tys

  140(1.7%)

  820,2 tys

  154(1.6%)

  640,1 tys

  120(1.2%)

  3,2 mln

  617(5.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,8 mln

  865(14.4%)

  1,1 mln

  206(3.8%)

  1,8 mln

  330(4.9%)

  2,9 mln

  530(7%)

  4,1 mln

  771(9.5%)

  3,7 mln

  701(7.5%)

  2,9 mln

  549(5.6%)

  3,1 mln

  594(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  903,0 tys

  163(2.7%)

  889,8 tys

  162(3%)

  1,2 mln

  216(3.2%)

  2,2 mln

  413(5.4%)

  1,5 mln

  282(3.5%)

  1,4 mln

  254(2.7%)

  1,7 mln

  324(3.3%)

  2,7 mln

  519(4.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  227(3.8%)

  1,2 mln

  216(4%)

  938,7 tys

  171(2.5%)

  876,4 tys

  162(2.1%)

  963,7 tys

  180(2.2%)

  1,1 mln

  215(2.3%)

  1,2 mln

  230(2.3%)

  1,8 mln

  347(3.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  691,2 tys

  125(2.1%)

  673,4 tys

  122(2.2%)

  679,4 tys

  124(1.8%)

  632,9 tys

  117(1.5%)

  634,1 tys

  118(1.4%)

  670,4 tys

  126(1.3%)

  667,3 tys

  125(1.3%)

  665,5 tys

  127(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  110,0 tys

  19,9(0.3%)

  170,0 tys

  30,9(0.6%)

  525,5 tys

  96,0(1.4%)

  170,0 tys

  31,4(0.4%)

  397,8 tys

  74,1(0.9%)

  250,0 tys

  46,9(0.5%)

  294,8 tys

  55,4(0.6%)

  403,6 tys

  77,0(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  156,6 tys

  28,4(0.5%)

  209,2 tys

  38,0(0.7%)

  203,6 tys

  37,2(0.6%)

  298,7 tys

  55,2(0.7%)

  238,5 tys

  44,4(0.5%)

  261,4 tys

  49,0(0.5%)

  795,6 tys

  150(1.5%)

  310,5 tys

  59,2(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  123,2 tys

  22,3(0.4%)

  118,4 tys

  21,5(0.4%)

  121,7 tys

  22,2(0.3%)

  126,8 tys

  23,4(0.3%)

  136,3 tys

  25,4(0.3%)

  136,7 tys

  25,6(0.3%)

  163,4 tys

  30,7(0.3%)

  235,5 tys

  44,9(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  236,6 tys

  42,8(0.7%)

  169,1 tys

  30,7(0.6%)

  134,2 tys

  24,5(0.4%)

  141,6 tys

  26,2(0.3%)

  154,3 tys

  28,8(0.4%)

  179,4 tys

  33,6(0.4%)

  147,9 tys

  27,8(0.3%)

  139,0 tys

  26,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  50,3 tys

  9,1(0.2%)

  53,6 tys

  9,7(0.2%)

  61,6 tys

  11,3(0.2%)

  80,0 tys

  14,8(0.2%)

  51,1 tys

  9,5(0.1%)

  68,0 tys

  12,7(0.1%)

  90,7 tys

  17,1(0.2%)

  128,5 tys

  24,5(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,3 tys

  19,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  94,8 tys

  17,2(0.3%)

  107,8 tys

  19,6(0.4%)

  13,3 tys

  2,4(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  114,1 tys

  21,3(0.3%)

  124,4 tys

  23,3(0.2%)

  114,2 tys

  21,5(0.2%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  16,2 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dzierzgoniu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dzierzgonia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dzierzgoń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dzierzgonia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,0 mln

  3,5 tys(100%)

  30,9 mln

  3,3 tys(100%)

  37,6 mln

  4,0 tys(100%)

  41,6 mln

  4,4 tys(100%)

  42,4 mln

  4,6 tys(100%)

  49,1 mln

  5,3 tys(100%)

  52,9 mln

  5,8 tys(100%)

  59,3 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,2 mln

  2,0 tys(33.9%)

  11,2 mln

  2,0 tys(36.3%)

  12,0 mln

  2,2 tys(32%)

  12,5 mln

  2,3 tys(30%)

  12,3 mln

  2,3 tys(29%)

  13,6 mln

  2,5 tys(27.7%)

  16,0 mln

  3,0 tys(30.2%)

  15,8 mln

  3,0 tys(26.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,9 mln

  1,6 tys(26.9%)

  8,4 mln

  1,5 tys(27%)

  8,5 mln

  1,6 tys(22.7%)

  9,2 mln

  1,7 tys(22.2%)

  9,8 mln

  1,8 tys(23.2%)

  10,5 mln

  2,0 tys(21.4%)

  11,4 mln

  2,1 tys(21.5%)

  11,9 mln

  2,3 tys(20.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  260(4.4%)

  861,0 tys

  156(2.8%)

  1,1 mln

  210(3.1%)

  1,3 mln

  241(3.1%)

  1,2 mln

  222(2.8%)

  1,4 mln

  257(2.8%)

  1,6 mln

  292(2.9%)

  4,2 mln

  801(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  433(7.2%)

  868,6 tys

  158(2.8%)

  872,2 tys

  159(2.3%)

  1,4 mln

  266(3.5%)

  1,8 mln

  344(4.4%)

  2,9 mln

  550(6%)

  2,0 mln

  385(3.9%)

  3,0 mln

  570(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  195(2.5%)

  547,8 tys

  103(1.1%)

  432,7 tys

  81,3(0.8%)

  2,8 mln

  529(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  1,1 tys(18.4%)

  6,1 mln

  1,1 tys(19.7%)

  12,5 mln

  2,3 tys(33.2%)

  1,8 mln

  326(4.2%)

  1,6 mln

  294(3.7%)

  1,9 mln

  351(3.8%)

  1,7 mln

  312(3.1%)

  1,7 mln

  318(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  918,0 tys

  166(2.8%)

  1,5 mln

  275(4.9%)

  934,4 tys

  171(2.5%)

  955,0 tys

  176(2.3%)

  902,7 tys

  168(2.1%)

  1,1 mln

  210(2.3%)

  1,2 mln

  218(2.2%)

  1,3 mln

  254(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  449,7 tys

  81,4(1.4%)

  608,1 tys

  111(2%)

  66,2 tys

  12,1(0.2%)

  5,8 tys

  1,1(0%)

  27,4 tys

  5,1(0.1%)

  2,0 mln

  380(4.1%)

  1,6 mln

  292(2.9%)

  1,3 mln

  240(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  350

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  847

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  421

  0,1(0%)

  1,0 mln

  198(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  785,5 tys

  142(2.4%)

  839,3 tys

  153(2.7%)

  830,2 tys

  152(2.2%)

  1,2 mln

  219(2.8%)

  937,9 tys

  175(2.2%)

  872,9 tys

  164(1.8%)

  1,0 mln

  193(1.9%)

  943,9 tys

  180(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  341,3 tys

  61,8(1%)

  329,3 tys

  59,8(1.1%)

  312,6 tys

  57,1(0.8%)

  237,3 tys

  43,8(0.6%)

  262,9 tys

  49,0(0.6%)

  261,5 tys

  49,0(0.5%)

  217,7 tys

  40,9(0.4%)

  178,3 tys

  34,0(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  120,4 tys

  21,8(0.4%)

  91,4 tys

  16,6(0.3%)

  192,7 tys

  35,2(0.5%)

  124,5 tys

  23,0(0.3%)

  183,1 tys

  34,1(0.4%)

  159,7 tys

  29,9(0.3%)

  195,0 tys

  36,6(0.4%)

  174,6 tys

  33,3(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,2 tys

  6,4(0.1%)

  62,7 tys

  12,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  15,0 tys

  2,7(0%)

  28,6 tys

  5,2(0.1%)

  70,0 tys

  12,8(0.2%)

  297,0 tys

  54,9(0.7%)

  156,2 tys

  29,1(0.4%)

  6,1 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  94,8 tys

  17,2(0.3%)

  107,8 tys

  19,6(0.3%)

  13,3 tys

  2,4(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  114,1 tys

  21,3(0.3%)

  124,4 tys

  23,3(0.3%)

  114,2 tys

  21,5(0.2%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 tys

  0,6(0%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  4,4 tys

  0,8(0%)

  36,0 tys

  6,7(0.1%)

  423

  0,1(0%)

  8,2 tys

  1,5(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  50,1

  0,0(0%)

  100,0 tys

  18,3(0.3%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  47,1 tys

  8,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  317,0 tys

  57,4(1%)

  13,1 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dzierzgoń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 187 mieszkańców Dzierzgonia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 563 kobiet oraz 624 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 13,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2% mieszkańców Dzierzgonia, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 17,9% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy Dzierzgonia mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dzierzgoniu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,4%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz średnie zawodowe (19,9%).

  W roku 2021 w Dzierzgoniu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 160 dzieci (80 dziewczynek oraz 80 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dzierzgoniu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 176 dzieci (74 dziewczynki oraz 102 chłopców). Dostępne były 153 miejsca.

  15,2% mieszkańców Dzierzgonia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 146 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 28 oddziałach uczyło się 523 uczniów (246 kobiet oraz 277 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dzierzgoniu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 27 oddziałach uczyło się 577 uczniów (276 kobiet oraz 301 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 25,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,7 uczniów.

  W Dzierzgoniu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 122 uczniów (58 kobiet oraz 64 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dzierzgoniu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 157 uczniów (112 kobiet oraz 45 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 56 absolwentów.

  W Dzierzgoniu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 76 uczniów (21 kobiet oraz 55 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,6% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 21,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,3 uczniów. 19,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,2% mieszkańców Dzierzgonia w wieku potencjalnej nauki (28,6% kobiet i 26,0% mężczyzn).

 • 13,6% Wykształcenie wyższe
 • Dzierzgoń
  13,6%
  woj. pomorskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 17,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Dzierzgoń
  33,2%
  woj. pomorskie
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,6%
  Województwo
  12,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Dzierzgoń
  18,9%
  Pomorskie
  18,1%
  Kraj
  20,0%
 • 18,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,2%
  woj. pomorskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,0%
  woj. pomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Dzierzgoń
  17,9%
  Pomorskie
  11,9%
  Cała Polska
  12,3%
 • 20,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  4,0%
  Pomorskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1146 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 146,0
  Pomorskie
  852,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,89
  Pomorskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 165 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Dzierzgoń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 160 Dzieci
 • 80 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 80 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 38 3 lata
 • 38
 • 55 4 lata
 • 55
 • 56 5 lata
 • 56
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 23 3 lata
 • 23
 • 26 4 lata
 • 26
 • 26 5 lata
 • 26
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 29 4 lata
 • 29
 • 30 5 lata
 • 30
 • 6 6 lat
 • 6
 • 71 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 12,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dzierzgoniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dzierzgoniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
  Publiczne
  55 276-26-49
  55 276-00-40
  ul. Słowackiego 4
  82-440 Dzierzgoń
  920115
 • Szkoły podstawowe w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dzierzgoń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 523 Uczniowie
 • 246 Kobiety
  (uczniowie)
 • 277 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,0%
  53,0%
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,7
  woj. pomorskie
  17,6
  Polska
  16,7
 •  
 • 42,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 33,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dzierzgoniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dzierzgoniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego
  Publiczna
  55 276-25-16
  55 276-25-16
  ul. Krzywa 17
  82-440 Dzierzgoń
  2549345
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Dzierzgoń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 122 Uczniowie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,5%
  52,5%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,3
  Województwo
  26,7
  Kraj
  26,3
 •  
 • 12,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Dzierzgoń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Dzierzgoń
  19,0
  Pomorskie
  22,6
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dzierzgoniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dzierzgoniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  55 276-26-27
  55 276-26-27
  ul. Zawadzkiego 15
  82-440 Dzierzgoń
  4101-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  55 276-26-27
  55 276-26-27
  ul. Zawadzkiego 15
  82-440 Dzierzgoń
  391-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  55 276-26-27
  55 276-26-27
  ul. Traugutta 13
  82-440 Dzierzgoń
  374-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  55 276-26-27
  55 276-26-27
  ul. Gen. A. Zawadzkiego 15
  82-440 Dzierzgoń
  367-
  Szkoła Policealna w Zespole Szkół w Dzierzgoniu
  Publiczna
  55 276-26-27
  55 276-26-27
  ul. Gen. A. Zawadzkiego 15
  82-440 Dzierzgoń
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dzierzgoń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dzierzgoń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dzierzgoń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dzierzgoń - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dzierzgoniu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dzierzgoniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dzierzgoniu
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Dzierzgoniu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Dzierzgoniu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 50 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 60 (uczestnicy: 6 020)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 160)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 70)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 800)
  • koncerty: 28 (uczestnicy: 4 200)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 10)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 11 (uczestnicy: 480)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 63)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 3 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 8)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 63)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 8)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 3 (członkowie: 20)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Dzierzgoniu działały 2 muzea łącznie z oddziałami .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Dzierzgoniu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 180 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 950 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Dzierzgoniu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 197 członków. Zarejestrowano 178 ćwiczących (mężczyźni: 165, kobiety: 13, chłopcy do lat 18: 150, dziewczęta do lat 18: 13). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dzierzgoniu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dzierzgoniu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dzierzgonia znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Dzierzgoniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Dzierzgoń, st.3 ze średniowieczadnia 1970-12-05, wykaz dokumentów: 113/Archeol. z 1970-12-05
  • Kościół z 1. poł. XIV w.dnia 1956-12-18, wykaz dokumentów: 49/16/56 z 1956-12-18
  • Kościół z XIV w. (ul. Żurawia 11)dnia 1956-12-19, wykaz dokumentów: 50/17/56 z 1956-12-19
  • Klasztor z końca XVII w. (ul. Krzywa 16)dnia 1956-12-19, wykaz dokumentów: 50/17/56 z 1956-12-19
  • Cmentarz ewangelicki z końca XVIII w.dnia 1988-08-17, wykaz dokumentów: 99/88 z 1988-08-17
  • Kaplica z XIV w. (ul. Elbląska 10)dnia 1993-03-29, wykaz dokumentów: 256/93 z 1993-03-29
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z końca XVIII w.dnia 1993-03-29, wykaz dokumentów: 256/93 z 1993-03-29
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Odrodzenia 9)dnia 1993-07-27, wykaz dokumentów: 287/93 z 1993-07-27
  • Spichlerz z pocz. XX w. (ul. Odrodzenia 4)dnia 1993-07-30, wykaz dokumentów: 286/93 z 1993-07-30
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Romualda Traugutta 21)dnia 1993-07-30, wykaz dokumentów: 288/93 z 1993-07-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1901 r. (ul. Juliusza Słowackiego 13)dnia 1993-07-30, wykaz dokumentów: 289/93 z 1993-07-30
 • Formy ochrony przyrody w Dzierzgoniu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dzierzgonia znajduje się 19 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dzierzgoniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Rzeki Dzierzgoń (woj. pomorskie) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Powierzchnia 4371 ha., Data ustanowienia: 1985-07-01, Powierzchnia: 4371.0 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-08-01, Opis granicy: Park przydworski w Nowinach; na skraju parku
  • Pomnik przyrodyOpis: odcięte gałęzie nad drogą, Data ustanowienia: 1997-08-01, Opis granicy: przysiółek Andrzejewo polna droga przy pastwisku; odległość do drogi polnej 2m
  • Pomnik przyrodyOpis: 2 dziuple w pniu drzewa suche gałęzie, Data ustanowienia: 1997-08-01, Opis granicy: Park przydworski w Nowinach
  • Pomnik przyrodyOpis: 3 gałęzie odcięte sucha gałąź, Data ustanowienia: 1997-08-01, Opis granicy: w zadrzewieniu
  • Pomnik przyrodyOpis: główny konar suchy; obiekt porośnięty jemiołą, Data ustanowienia: 1997-08-01, Opis granicy: teren przy zabudowaniach po starym młynie nad Młynkówką
  • Pomnik przyrodyOpis: główny konar złamany na wys 18m 1 gałąź sucha, Data ustanowienia: 2005-11-24, Opis granicy: Park przydworski w Nowinach
  • Pomnik przyrodyOpis: 2 gałęzie odcięte dziupla w pniu drzewa suchy 1 konar, Data ustanowienia: 2005-11-24, Opis granicy: Park przydworski w Nowinach
  • Pomnik przyrodyOpis: główny konar złamany, Data ustanowienia: 2005-11-24, Opis granicy: Most na rzece Dzierzgoń w Stanówku; odległość do drogi bitumicznej 7m
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-11-24, Opis granicy: Teren przy budynku mieszkaniowym nr 15; odległość od budynku 3m odległość do krawędzi drogi 14m
  • Pomnik przyrodyOpis: dolne gałęzie odcięte, Data ustanowienia: 2005-11-24, Opis granicy: Teren przy budynku mieszkaniowym nr 15; odległość do skrzyżowania 12m odległość od budynku 6 5m
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-11-24, Opis granicy: cmentarz żydowski
  • Pomnik przyrodyOpis: 1 gałąź odcięta, Data ustanowienia: 2005-11-24, Opis granicy: cmentarz żydowski; 8m od drogi bitumicznej przy ogrodzeniu cmentarza
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie od dołu, Data ustanowienia: 2005-11-24, Opis granicy: cmentarz żydowski; 11m od drogi betonowej; przy ogrodzeniu cmentarza
  • Pomnik przyrodyOpis: 2 gałęzie odcięte dziupla w pniu drzewa 3 konary suche obiekt porośnięty jemiołą, Data ustanowienia: 2005-11-24, Opis granicy: Cmentarz ewangelicki przy ulicach Krzywej i Wojska Polskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: jeden z głównych konarów złamany 2 boczne gałęzie złamane, Data ustanowienia: 2005-11-24, Opis granicy: Cmentarz ewangelicki przy ulicach Krzywej i Wojska Polskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: pęknięcie pnia wzdłuż konarów, Data ustanowienia: 2008-12-02, Opis granicy: pn. część parku zesp. dworsko-pałacowego w Bruku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-12-02, Opis granicy: pn. część parku zesp. dworsko-pałacowego w Bruku
  • Jar Starych Dębów - zespół przyrodniczo-krajobrazowyData ustanowienia: 2005-01-01

Dzierzgoń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 21 wypadków drogowych w Dzierzgoniu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 396,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Dzierzgoniu znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sztumskiego.

  Powiat sztumski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dzierzgoniu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 21 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 21 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dzierzgoniu w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 396,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  396,9
  woj. pomorskie
  1 283,6
  Polska
  1 035,8
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  0,0
  Pomorskie
  85,0
  Cała Polska
  98,5
 • 396,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  396,9
  Pomorskie
  1 605,8
  Kraj
  1 251,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Dzierzgoń
  0,0
  woj. pomorskie
  6,6
  Kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  125,1
  Cała Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dzierzgoniu w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 122,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Dzierzgoń
  122,1 km
  Województwo
  845,8 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Dzierzgoń
  1,8 km
  woj. pomorskie
  6,6 km
  Kraj
  4,9 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dzierzgoń przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 515droga wojewódzka nr 515(Susz - Różnowo - Kamieniec - Stary Dzierzgoń - Zakręty - Stare Miasto - Dzierzgoń - Litewki - Poliksy - Ramoty - Brzozówka - Tropy Sztumskie - Kalwa - Jurkowice - Łabuń - Grzymała - Nowa Wieś Malborska - Malbork)
  • DW 527droga wojewódzka nr 527( Dzierzgoń - Pachoły - Sójki - Protowo - Krupin - Kwietniewo - Dymnik - Rychliki - Marwica - Jelonki - Nowe Kusy - Krosno - Pasłęk - Rogajny - Surowe - Kwitajny - Kalnik - Kępa Kalnicka - Łączno - Morąg - Silin - Bramka - Zawroty - Florczaki - Łukta - Pelnik - Stękiny - Wrzesina - Giedajty - Warkały - Gutkowo - Olsztyn)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dzierzgoniu istnieje 42 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Betoniarzy

  ul. Czereśniowa

  ul. Elbląska

  os. Jana Pawła II

  ul. Kajki

  ul. Kościelna

  pl. Kościuszki

  ul. Krzywa

  ul. Kwiatowa

  ul. Limanowskiego

  ul. Linki

  ul. Mickiewicza

  ul. Miodowa

  ul. Morcinka

  ul. Odrodzenia

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrzei

  Osiedle im. Ignacego Krasickiego

  ul. Pionierska

  ul. Pogodna

  ul. Porzeczkowa

  ul. Promienna

  ul. Przemysłowa

  ul. Przytulna

  ul. Reja

  ul. Różana

  ul. Spokojna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"

  ul. Traugutta

  os. Westerplatte

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  os. im. Władysława Jagiełły

  ul. Łączna

  ul. Żeromskiego

  ul. Żurawia