Dukla w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Dukla - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dukla to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dukla.
 • 1 971 Liczba mieszkańców
 • 5,5 km² Powierzchnia
 • 359,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIV wiek Data założenia
 • 1380 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • RKR Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Bytnar Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.683249.5555 Współrzędne GPS
 • 1807024 TERYT (TERC)
 • 0952924 SIMC
Herb miasta Dukla
Dukla herb

Jak Dukla wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dukla na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dukla wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dukla plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
56Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
122Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
139Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
155Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
172Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
221Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
237Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
245Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
251Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
277Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
280Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
283Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
305Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
327Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
332Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce

Dukla - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-450Poczta Dukla
38-450Skrytki Pocztowe Poczta Dukla

Dukla - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dukli)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Krośnie (podlega pod: ZUS Oddział w Jaśle)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
Urząd Miejski w Dukli
(13) 433-91-00
(13) 433-10-11
Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla

Dukla - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Dukla jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 971, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dukli zawarli w 2022 roku 9 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Dukli jest stanu wolnego, 58,6% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Dukla ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,01 na 1000 mieszkańców Dukli. W 2022 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 58,3% dziewczynek i 41,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 353 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,3% zgonów w Dukli spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Dukli były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dukli przypada 13.01 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 14 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 35 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dukli -21. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,2% mieszkańców Dukli jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 971 Liczba mieszkańców
 • 1 038 Kobiety
 • 933 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dukli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dukli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dukli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,7 lat
  Podkarpackie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dukla, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dukli
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dukla,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dukla,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dukla,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,2%
  Województwo
  29,4%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,7%
  Województwo
  57,0%
  Polska
  54,0%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,7%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,2%
  Województwo
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dukli w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Dukla
  4,5
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Dukla
  1,2
  Podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dukli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Dukla
  -7,0
  Podkarpackie
  -2,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dukli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dukli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dukli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dukli w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,3%
  41,7%
 • 6,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,0
  Podkarpackie
  8,1
  Polska
  8,1
 • 35,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  35,1
  woj. podkarpackie
  35,1
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 353 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 295 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 404 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Dukla
  3 353 g
  Podkarpackie
  3 312 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 272 Waga 3500g - 3999g
 • 272
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,31
  Województwo
  1,25
  Cała Polska
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Podkarpackie
  0,60
  Cała Polska
  0,61
 • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Dukla
  0,66
  Województwo
  0,77
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dukli w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 12 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,8%
  46,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • Dukla
  13,0
  Podkarpackie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 151,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  151,5
  Podkarpackie
  130,5
  Cała Polska
  147,0
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Dukla
  1,2
  woj. podkarpackie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,8
  Województwo
  2,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Dukla
  41,3%
  Województwo
  44,0%
  Kraj
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,4%
  woj. podkarpackie
  21,3%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,7%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 102 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  18,0
  Kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  68,8
  Cały kraj
  70,6
 • 291,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Dukla
  291,0
  Podkarpackie
  224,0
  Kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  198,8
  Polska
  253,9
 • 493,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 552,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 432,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Dukla
  493,3
  Podkarpackie
  463,9
  Cały kraj
  426,2
 • 74,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  74,8
  woj. podkarpackie
  72,9
  Cały kraj
  62,9
 • 54,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  54,1
  woj. podkarpackie
  25,5
  Kraj
  33,8
 • 12,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Dukla
  12,6
  Podkarpackie
  4,8
  Kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dukli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dukla, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dukla - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dukli oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,01 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dukli to 698 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 353 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dukli to 7,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Dukli to 222,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,00% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,85% mieszkań posiada łazienkę, 89,40% korzysta z centralnego ogrzewania, a 92,69% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 698 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 352,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  352,90
  Województwo
  342,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  81,70 m2
  Podkarpackie
  84,50 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,80 m2
  Podkarpackie
  29,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,42
  woj. podkarpackie
  4,24
  Kraj
  3,83
 • 2,83 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Dukla
  2,83
  Województwo
  2,92
  Cały kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  Podkarpackie
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,01 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,01
  woj. podkarpackie
  5,39
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 14 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 7,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Dukla
  7,00
  Podkarpackie
  4,42
  Polska
  3,89
 • 7,08 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  7,08
  Podkarpackie
  23,86
  Cała Polska
  24,56
 • 444 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 222,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Dukla
  222,0 m2
  woj. podkarpackie
  105,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,22 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,00%
  woj. podkarpackie
  97,52%
  Cała Polska
  97,75%
 • 99,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,00%
  Województwo
  94,28%
  Cały kraj
  95,18%
 • 98,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Dukla
  98,85%
  woj. podkarpackie
  92,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 89,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,40%
  Podkarpackie
  84,55%
  Cały kraj
  85,83%
 • 92,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Dukla
  92,69%
  Województwo
  78,45%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Dukla - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dukli na 1000 mieszkańców pracuje 347osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 53,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dukli wynosiło w 2023 roku 8,3% (8,3% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dukli wynosiło 4 841,46 PLN, co odpowiada 72.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dukli 336 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 332 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4.

  24,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Dukli pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 13,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 347 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Dukla
  347,0
  Podkarpackie
  224,0
  Cała Polska
  259,0
 • 9,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,3% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • Miasto
  8,3%
  woj. podkarpackie
  8,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dukli w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dukli w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dukli w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 433 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Dukla
  4 841 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dukli w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 336 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 332 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -4 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 15,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,1% Pozostałe
 • 43,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dukli w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 699 Pracujący ogółem
 • 377 Kobiety
 • 322 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dukli w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 51,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dukla, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dukla
  72,0
  Województwo
  64,6
  Polska
  69,0
 • 42,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  42,1
  Podkarpackie
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 141,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Dukla
  141,1
  woj. podkarpackie
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dukla - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Dukli w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 263 podmioty gospodarki narodowej, z czego 163 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (27) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (7) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (23) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dukli najwięcej (25) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (248) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,6% (49) podmiotów, a 79,5% (209) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dukli najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.7%) oraz Budownictwo (14.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 263 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49 Przemysł i budownictwo
 • 209 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane w Dukli w 2023 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Dukli w 2023 roku
 • 163 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 248 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 248
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 263 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 263
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 22  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 22
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 25 Spółki cywilne ogółem
 • 25
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 163 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 50 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 50
 • 23 Budownictwo
 • 23
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dukla - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dukli stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 29 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dukli wynosi 77,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dukli najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,97 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,24 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 4,63 (70%), drogowe - 1,28 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dukli.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dukla, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 29
 • 9 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 9
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 14,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Dukla
  14,50
  Województwo
  12,93
  Polska
  22,81
 • 4,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,63
  Województwo
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 8,24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,24
  woj. podkarpackie
  3,93
  Cały kraj
  6,99
 • 1,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,28
  woj. podkarpackie
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,20
  Podkarpackie
  0,32
  Cały kraj
  0,35
 • 9,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Dukla
  9,97
  woj. podkarpackie
  6,46
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dukla, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  77%
  woj. podkarpackie
  68%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  woj. podkarpackie
  56%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Dukla
  100%
  woj. podkarpackie
  99%
  Kraj
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  82%
  Podkarpackie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  70%
  woj. podkarpackie
  48%
  Cała Polska
  51%

Dukla - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Dukli wyniosła w 2022 roku 100,1 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Dukli - 29.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (10.3%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,1 mln złotych, czyli 19,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dukli wyniosła w 2022 roku 90,7 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.2%). W budżecie Dukli wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 698 złotych na mieszkańca (10,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 27,1 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,6%.
 • Wydatki budżetu w Dukli według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dukli według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dukla, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dukli według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,1 mln

  3,1 tys(100%)

  55,6 mln

  3,8 tys(100%)

  67,5 mln

  4,6 tys(100%)

  67,0 mln

  4,6 tys(100%)

  72,3 mln

  4,9 tys(100%)

  83,5 mln

  5,9 tys(100%)

  80,7 mln

  5,7 tys(100%)

  100,1 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,0 mln

  8,9 tys(41.3%)

  19,5 mln

  9,2 tys(35.2%)

  24,9 mln

  11,9 tys(36.9%)

  21,7 mln

  10,4 tys(32.4%)

  22,7 mln

  11,0 tys(31.4%)

  24,2 mln

  11,8 tys(28.9%)

  25,9 mln

  12,9 tys(32.1%)

  29,7 mln

  15,0 tys(29.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  527,8 tys

  248(1.1%)

  1,4 mln

  659(2.5%)

  1,7 mln

  829(2.6%)

  1,5 mln

  721(2.2%)

  1,3 mln

  622(1.8%)

  2,2 mln

  1,1 tys(2.6%)

  1,6 mln

  789(2%)

  10,3 mln

  5,2 tys(10.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 mln

  4,8 tys(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,7 mln

  5,0 tys(23.2%)

  19,8 mln

  9,3 tys(35.6%)

  5,2 mln

  2,5 tys(7.7%)

  5,2 mln

  2,5 tys(7.8%)

  5,6 mln

  2,7 tys(7.8%)

  5,6 mln

  2,7 tys(6.7%)

  5,7 mln

  2,8 tys(7.1%)

  8,3 mln

  4,2 tys(8.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,6 mln

  2,1 tys(9.9%)

  4,7 mln

  2,2 tys(8.4%)

  5,5 mln

  2,6 tys(8.1%)

  5,9 mln

  2,8 tys(8.7%)

  6,2 mln

  3,0 tys(8.5%)

  5,9 mln

  2,9 tys(7%)

  6,2 mln

  3,1 tys(7.7%)

  7,0 mln

  3,5 tys(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  1,3 tys(6.2%)

  2,9 mln

  1,3 tys(5.2%)

  4,6 mln

  2,2 tys(6.9%)

  3,6 mln

  1,7 tys(5.4%)

  5,8 mln

  2,8 tys(8%)

  8,5 mln

  4,2 tys(10.2%)

  5,3 mln

  2,6 tys(6.6%)

  5,5 mln

  2,8 tys(5.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  623(2.9%)

  1,5 mln

  696(2.7%)

  1,6 mln

  763(2.4%)

  1,7 mln

  832(2.6%)

  2,2 mln

  1,0 tys(3%)

  2,2 mln

  1,1 tys(2.6%)

  2,2 mln

  1,1 tys(2.7%)

  3,6 mln

  1,8 tys(3.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  355,4 tys

  167(0.8%)

  322,7 tys

  152(0.6%)

  393,9 tys

  188(0.6%)

  1,1 mln

  515(1.6%)

  1,1 mln

  523(1.5%)

  1,6 mln

  771(1.9%)

  1,5 mln

  735(1.8%)

  2,3 mln

  1,2 tys(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  741(3.4%)

  1,4 mln

  645(2.5%)

  1,2 mln

  570(1.8%)

  1,3 mln

  601(1.9%)

  1,3 mln

  641(1.8%)

  1,5 mln

  728(1.8%)

  2,1 mln

  1,1 tys(2.6%)

  2,3 mln

  1,2 tys(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  1,0 tys(4.8%)

  1,8 mln

  839(3.2%)

  1,9 mln

  913(2.8%)

  2,5 mln

  1,2 tys(3.7%)

  2,4 mln

  1,2 tys(3.3%)

  3,3 mln

  1,6 tys(4%)

  2,3 mln

  1,2 tys(2.9%)

  1,7 mln

  836(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  639,5 tys

  301(1.4%)

  247,5 tys

  116(0.4%)

  134,1 tys

  63,9(0.2%)

  154,9 tys

  74,3(0.2%)

  201,2 tys

  97,2(0.3%)

  245,1 tys

  120(0.3%)

  435,4 tys

  216(0.5%)

  1,3 mln

  647(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  346,2 tys

  163(0.8%)

  263,1 tys

  124(0.5%)

  308,1 tys

  147(0.5%)

  387,9 tys

  186(0.6%)

  352,9 tys

  170(0.5%)

  251,6 tys

  123(0.3%)

  182,3 tys

  90,4(0.2%)

  769,0 tys

  389(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  211,6 tys

  99,5(0.5%)

  204,0 tys

  95,9(0.4%)

  274,4 tys

  131(0.4%)

  421,5 tys

  202(0.6%)

  152,1 tys

  73,5(0.2%)

  207,5 tys

  102(0.2%)

  293,0 tys

  145(0.4%)

  393,5 tys

  199(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  534(2.5%)

  1,0 mln

  487(1.9%)

  1,2 mln

  581(1.8%)

  1,1 mln

  541(1.7%)

  1,3 mln

  627(1.8%)

  1,4 mln

  692(1.7%)

  1,4 mln

  672(1.7%)

  249,2 tys

  126(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,4 tys

  1,1(0%)

  64,4 tys

  30,3(0.1%)

  490,5 tys

  234(0.7%)

  649,3 tys

  312(1%)

  36,5 tys

  17,6(0.1%)

  104,6 tys

  51,2(0.1%)

  343,1 tys

  170(0.4%)

  207,0 tys

  105(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  190,1 tys

  89,4(0.4%)

  195,7 tys

  92,0(0.4%)

  118,8 tys

  56,6(0.2%)

  189,1 tys

  90,8(0.3%)

  240,9 tys

  116(0.3%)

  189,0 tys

  92,4(0.2%)

  234,3 tys

  116(0.3%)

  191,3 tys

  96,7(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,7 tys

  49,4(0.2%)

  115,0 tys

  55,2(0.2%)

  119,4 tys

  57,7(0.2%)

  115,7 tys

  56,6(0.1%)

  86,0 tys

  42,6(0.1%)

  136,4 tys

  68,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  106,8 tys

  50,2(0.2%)

  101,9 tys

  47,9(0.2%)

  146,7 tys

  69,9(0.2%)

  97,7 tys

  46,9(0.1%)

  95,7 tys

  46,2(0.1%)

  83,8 tys

  41,0(0.1%)

  86,9 tys

  43,1(0.1%)

  104,4 tys

  52,8(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  96,5 tys

  45,4(0.2%)

  77,7 tys

  36,5(0.1%)

  76,4 tys

  36,4(0.1%)

  78,7 tys

  37,8(0.1%)

  76,5 tys

  37,0(0.1%)

  31,1 tys

  15,2(0%)

  68,8 tys

  34,1(0.1%)

  45,8 tys

  23,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  67,8 tys

  31,9(0.1%)

  121,6 tys

  57,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  210

  0,1(0%)

  187

  0,1(0%)

  1,1 mln

  522(1.3%)

  30,7

  0,0(0%)

  20,3 tys

  10,3(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 tys

  2,8(0%)

  9,5 tys

  4,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  155,5 tys

  73,1(0.3%)

  17,2 tys

  8,1(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  204,5 tys

  98,2(0.3%)

  153,1 tys

  73,9(0.2%)

  146,1 tys

  71,5(0.2%)

  3,0 tys

  1,5(0%)

  3,0 tys

  1,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  891

  0,4(0%)

  555

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  4,2 tys

  2,0(0%)

  136

  0,1(0%)

  955

  0,5(0%)

  955

  0,5(0%)

  955

  0,5(0%)

  955

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dukli według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dukli według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dukla, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dukli według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,0 mln

  3,3 tys(100%)

  55,7 mln

  3,8 tys(100%)

  65,7 mln

  4,5 tys(100%)

  67,1 mln

  4,6 tys(100%)

  73,0 mln

  5,0 tys(100%)

  84,8 mln

  6,0 tys(100%)

  95,4 mln

  6,8 tys(100%)

  90,7 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,9 mln

  9,4 tys(41.5%)

  19,8 mln

  9,3 tys(35.6%)

  21,4 mln

  10,2 tys(32.6%)

  22,5 mln

  10,8 tys(33.5%)

  24,3 mln

  11,7 tys(33.3%)

  29,1 mln

  14,2 tys(34.3%)

  39,7 mln

  19,7 tys(41.7%)

  30,5 mln

  15,4 tys(33.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,7 mln

  6,0 tys(26.6%)

  13,6 mln

  6,4 tys(24.4%)

  15,1 mln

  7,2 tys(22.9%)

  15,6 mln

  7,5 tys(23.3%)

  16,1 mln

  7,8 tys(22.1%)

  16,1 mln

  7,9 tys(19%)

  17,7 mln

  8,8 tys(18.6%)

  21,0 mln

  10,6 tys(23.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 mln

  4,7 tys(10.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  4,1 tys(18.1%)

  18,0 mln

  8,5 tys(32.3%)

  3,4 mln

  1,6 tys(5.1%)

  3,3 mln

  1,6 tys(5%)

  3,9 mln

  1,9 tys(5.3%)

  3,6 mln

  1,8 tys(4.2%)

  3,5 mln

  1,8 tys(3.7%)

  5,7 mln

  2,9 tys(6.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  582(2.6%)

  1,2 mln

  572(2.2%)

  2,5 mln

  1,2 tys(3.9%)

  1,6 mln

  773(2.4%)

  3,3 mln

  1,6 tys(4.5%)

  6,5 mln

  3,2 tys(7.6%)

  6,2 mln

  3,1 tys(6.5%)

  3,4 mln

  1,7 tys(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  545(2.4%)

  1,2 mln

  573(2.2%)

  4,1 mln

  2,0 tys(6.3%)

  3,4 mln

  1,6 tys(5.1%)

  1,5 mln

  720(2%)

  2,2 mln

  1,1 tys(2.5%)

  2,1 mln

  1,1 tys(2.2%)

  2,5 mln

  1,3 tys(2.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  119,7 tys

  56,3(0.2%)

  135,6 tys

  63,8(0.2%)

  129,0 tys

  61,5(0.2%)

  188,3 tys

  90,4(0.3%)

  360,1 tys

  174(0.5%)

  206,4 tys

  101(0.2%)

  167,3 tys

  82,9(0.2%)

  568,5 tys

  287(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  434,7 tys

  204(0.9%)

  489,5 tys

  230(0.9%)

  353,8 tys

  169(0.5%)

  447,3 tys

  215(0.7%)

  554,7 tys

  268(0.8%)

  498,8 tys

  244(0.6%)

  705,3 tys

  350(0.7%)

  466,3 tys

  236(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  614,7 tys

  289(1.3%)

  239,9 tys

  113(0.4%)

  333,3 tys

  159(0.5%)

  286,7 tys

  138(0.4%)

  485,9 tys

  235(0.7%)

  345,1 tys

  169(0.4%)

  411,9 tys

  204(0.4%)

  447,4 tys

  226(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  350,6 tys

  165(0.7%)

  163,1 tys

  76,7(0.3%)

  176,2 tys

  84,0(0.3%)

  172,7 tys

  82,9(0.3%)

  198,6 tys

  95,9(0.3%)

  193,3 tys

  94,6(0.2%)

  204,6 tys

  101(0.2%)

  253,2 tys

  128(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  425,6 tys

  200(0.9%)

  302,5 tys

  142(0.5%)

  288,3 tys

  137(0.4%)

  242,4 tys

  116(0.4%)

  306,6 tys

  148(0.4%)

  279,6 tys

  137(0.3%)

  221,7 tys

  110(0.2%)

  220,9 tys

  112(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  59,1 tys

  27,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  18,0(0.1%)

  73,4 tys

  35,2(0.1%)

  41,8 tys

  20,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,1 tys

  35,7(0.1%)

  219,3 tys

  111(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  123,7 tys

  58,2(0.3%)

  126,4 tys

  59,5(0.2%)

  139,5 tys

  66,5(0.2%)

  125,2 tys

  60,1(0.2%)

  109,0 tys

  52,7(0.1%)

  117,5 tys

  57,5(0.1%)

  103,7 tys

  51,4(0.1%)

  214,7 tys

  109(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  75,0 tys

  35,3(0.2%)

  84,8 tys

  39,9(0.2%)

  78,8 tys

  37,6(0.1%)

  103,0 tys

  49,5(0.2%)

  137,5 tys

  66,4(0.2%)

  121,2 tys

  59,3(0.1%)

  158,2 tys

  78,5(0.2%)

  171,1 tys

  86,5(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  372,0 tys

  175(0.8%)

  237,4 tys

  112(0.4%)

  4,4 tys

  2,1(0%)

  88,3 tys

  42,4(0.1%)

  720,7 tys

  348(1%)

  640,7 tys

  313(0.8%)

  70,8 tys

  35,1(0.1%)

  88,5 tys

  44,7(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  20,8(0.1%)

  74,6 tys

  35,8(0.1%)

  73,3 tys

  35,4(0.1%)

  74,0 tys

  36,2(0.1%)

  76,3 tys

  37,8(0.1%)

  77,0 tys

  38,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  667(3%)

  55,7 tys

  26,2(0.1%)

  117,4 tys

  55,9(0.2%)

  48,2 tys

  23,1(0.1%)

  43,8 tys

  21,2(0.1%)

  279,0 tys

  137(0.3%)

  98,3 tys

  48,7(0.1%)

  51,5 tys

  26,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 tys

  1,7(0%)

  800

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,5 tys

  72,2(0.2%)

  311,4 tys

  152(0.4%)

  6,4 tys

  3,2(0%)

  34,1 tys

  17,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  155,5 tys

  73,1(0.3%)

  17,2 tys

  8,1(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  204,5 tys

  98,2(0.3%)

  153,1 tys

  73,9(0.2%)

  146,1 tys

  71,5(0.2%)

  3,0 tys

  1,5(0%)

  3,0 tys

  1,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  555

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,1

  0,0(0%)

  815

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  148

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  73,0

  0,0(0%)

  34,2 tys

  16,1(0.1%)

  3,1 tys

  1,5(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  8,0

  0,0(0%)

  253

  0,1(0%)

  26,8 tys

  13,3(0%)

  69,1

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  94,3 tys

  44,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dukla - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 415 mieszkańców Dukli jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 199 kobiet oraz 217 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców Dukli, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,0% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Dukli mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dukli największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,4%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2022 w Dukli mieściło się 1 przedszkole, w którym do 11 oddziałów uczęszczało 275 dzieci (130 dziewczynek oraz 145 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dukli mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 103 dzieci (43 dziewczynki oraz 60 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  17,3% mieszkańców Dukli w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 3 893 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,18 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 547 uczniów (266 kobiet oraz 281 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dukli placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 412 uczniów (205 kobiet oraz 207 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (31,3% wśród dziewczynek i 21,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 382,52.

  W Dukli znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 23 uczniów (10 kobiet oraz 13 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 18 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dukli placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 80 uczniów (50 kobiet oraz 30 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 23 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,2% mieszkańców (20,9% wśród dziewczyn i 21,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 11,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,0% mieszkańców Dukli w wieku potencjalnej nauki (16,9% kobiet i 24,8% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,7%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,5%
  Województwo
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,2%
  Województwo
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,0%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Dukla
  25,6%
  Podkarpackie
  22,5%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Dukla
  2,9%
  woj. podkarpackie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,0%
  Województwo
  12,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3893 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Dukla
  3 893,0
  Podkarpackie
  896,0
  Kraj
  927,0
 • 0,18 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,18
  Podkarpackie
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 11 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 245 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Dukla) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 275 Dzieci
 • 130 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 145 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 74 3 lata
 • 74
 • 64 4 lata
 • 64
 • 73 5 lata
 • 73
 • 64 6 lat
 • 64
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 36 3 lata
 • 36
 • 28 4 lata
 • 28
 • 34 5 lata
 • 34
 • 32 6 lat
 • 32
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 38 3 lata
 • 38
 • 36 4 lata
 • 36
 • 39 5 lata
 • 39
 • 32 6 lat
 • 32
 • 13 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 19,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 19,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dukli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dukli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Gminne w Dukli
  Publiczne
  13 433-17-72
  ul. Kościuszki 13
  38-450 Dukla
  7169-
 • Szkoły podstawowe w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dukla) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 547 Uczniowie
 • 266 Kobiety
  (uczniowie)
 • 281 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 67 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 46 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,8
  Województwo
  15,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 35,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 382,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  382,52
  Podkarpackie
  90,63
  Kraj
  95,96
 • 381,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  381,82
  woj. podkarpackie
  89,99
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dukla) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dukla) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dukli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dukli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Dukli
  Publiczna
  13 433-15-70
  13 433-15-70
  ul. Kościuszki 13
  38-450 Dukla
  21459-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Dukla) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,5%
  56,5%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Dukla
  11,5
  woj. podkarpackie
  27,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dukli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dukli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana z Dukli w Dukli (Święty Jan z Dukli)
  Publiczne
  13 433-00-08
  13 433-00-08
  ul. Armii Krajowej 1
  38-450 Dukla
  370-
 • Edukacyjne grupy wieku w Dukli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dukla, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dukla, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dukla, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dukla - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dukli

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dukli w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dukli
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Dukli: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Dukli 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 127 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 52 (uczestnicy: 11 058)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 300)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 263)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 1 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 30)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 60)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 8 000)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 255)
  • inne: 4 (uczestnicy: 650)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 125)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 45)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 17)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 17)


  Według danych z 2022 w Dukli działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 13 284 zwiedzających, co daje 66 487 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Dukli działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 37 075 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 498 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2022 w Dukli działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 5 150 wolumenów w tym ziobry specjalne: 64. Odnotowano 4 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 4 593 wolumeny. Odnotowano 27 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Dukli działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 119 członków. Zarejestrowano 114 ćwiczących (mężczyźni: 103, kobiety: 11, chłopcy do lat 18: 77, dziewczęta do lat 18: 11). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dukli w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dukli
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dukli znajduje się 25 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Dukli
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko ciałopalne Łęki Dukielskie, st.5 z epoki żelazadnia 1970-02-09, wykaz dokumentów: A-559 z 1970-02-09
  • Mur/ogrodzenie z XVII w.dnia 1948-07-02, wykaz dokumentów: KS-IIIB-5-7-47 z 1948-07-02; A-276 z 1992-04-02; A-1164 z 2013-06-26
  • Zespół - pałac z 1764 - 1765dnia 1948-07-02, wykaz dokumentów: KS-IIIB-5-7-47 z 1948-07-02; A-276 z 1992-04-02; A-1164 z 2013-06-26
  • Park z XVII - XVIIIdnia 1948-07-02, wykaz dokumentów: KS-IIIB-5-7-47 z 1948-07-02; A-276 z 1992-04-02; A-1164 z 2013-06-26
  • Kościół z 1770 r. (ul. Trakt Węgierski 20)dnia 1949-11-01, wykaz dokumentów: III-B-4-6-48 z 1949-11-01
  • Dzwonnica z 1764 - 1765 (ul. Trakt Węgierski 20)dnia 1949-11-01, wykaz dokumentów: III-B-4-6-48 z 1949-11-01
  • Kościół z 1764 r.dnia 1968-01-05, wykaz dokumentów: A-89 z 1968-01-05; A-1058 z 2012-12-11
  • Klasztor z 2. poł. XVIII w. (ul. Pocztowa 5)dnia 1968-01-05, wykaz dokumentów: A-89 z 1968-01-05; A-1058 z 2012-12-11
  • Zespół - kościół z 1764 r. (ul. Pocztowa 5)dnia 1968-01-05, wykaz dokumentów: A-89 z 1968-01-05; A-1058 z 2012-12-11; A-1238 z 2014-04-04
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Pocztowa 3)dnia 1984-11-27, wykaz dokumentów: A-47 z 1984-11-27
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 16)dnia 1986-01-16, wykaz dokumentów: A-89 z 1986-01-16
  • Komora celna z poł. XVI w. (ul. Kościuszki 7)dnia 1989-05-16, wykaz dokumentów: A-148 z 1989-05-16; brak numeru z 2002-10-28
  • Cmentarz żydowski z XVIII w.dnia 1989-07-28, wykaz dokumentów: A-157 z 1989-07-28
  • Synagoga z 1758 r.dnia 1989-12-07, wykaz dokumentów: A-187 z 1989-12-07
  • Ratusz z pocz. XVII w.dnia 1991-10-22, wykaz dokumentów: A-247 z 1991-10-22; A-1398 z 2016-05-13
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. 3 Maja 2a)dnia 1991-10-24, wykaz dokumentów: A-251 z 1991-10-24
  • Pałac z 1764 - 1765 (ul. Trakt Węgierski 5)dnia 1992-04-02, wykaz dokumentów: A-276 z 1992-04-02; A-1164 z 2013-06-26
  • Oficyna mieszkalna z XVII - XVIII (ul. Trakt Węgierski 5)dnia 1992-04-02, wykaz dokumentów: A-276 z 1992-04-02; A-1164 z 2013-06-26
  • Oficyna mieszkalna z XVII - XVIII (ul. Trakt Węgierski 5)dnia 1992-04-02, wykaz dokumentów: A-276 z 1992-04-02; A-1164 z 2013-06-26
  • Kaplica z 1875 r.dnia 1992-04-02, wykaz dokumentów: A-276 z 1992-04-02; A-1164 z 2013-06-26
  • Lodownia (data nieznana)dnia 1992-04-02, wykaz dokumentów: A-276 z 1992-04-02; A-1164 z 2013-06-26
  • Studnia z XVIII w.dnia 1992-04-02, wykaz dokumentów: A-276 z 1992-04-02; A-1164 z 2013-06-26
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 2)dnia 2011-09-26, wykaz dokumentów: A-657 z 2011-09-26
  • Aleja z 1. poł. XIX w.dnia 2012-04-06, wykaz dokumentów: A-801 z 2012-04-06; brak numeru z 2012-06-21; A-801 z 2013-02-20
  • Mur/ogrodzenie z 3. ćw. XVIII w. (ul. Pocztowa 5)dnia 2014-04-04, wykaz dokumentów: A-1238 z 2014-04-04
 • Formy ochrony przyrody w Dukli
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dukli znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dukli
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego leży w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego. Łączy się z Magurskim Parkiem Narodowym Jaśliskim Parkiem Krajobrazowym i Wschodniobeskidzkim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Charakteryzuje się dużą lesistością i niskim stopniem przekształcenia antropogenicznego. Dominują łagodne pasma zalesionych pasm górskich. Obszar składa się z kompleksu głównego kompleksu Grab oraz mniejszych kompleksów: Krempna Olchowiec i Polany., Data ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Opis granic głównego kompleksu reguluje uchwała Nr VI/116/15 z dnia 30 marca 2015 r. Począwszy od zachodu granica głównego kompleksu Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego rozpoczyna się w miejscu przecięcia zachodniej granicy administracyjnej gminy Dębowiec z drogą wojewódzką Gorlice Dukla w miejscowości Wola Cieklińska i biegnie linią ciągłą kolejnymi opisanymi niżej odcinkami: 1) w kierunku wschodnim ww. drogą wojewódzką do miejscowości Dukla 2) w kierunku północno-wschodnim drogą krajową Nr 9 Barwinek-Rzeszów do przecięcia z drogą powiatową Krosno-Rogi-Iwonicz Wieś w miejscowości Rogi 3) w kierunku wschodnim ww. drogą powiatową do miejsca przecięcia się z drogą krajową Nr 28 Wadowice-Przemyśl w miejscowości Iwonicz-Wieś 4) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą krajową do zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Rymanów 5) w kierunku południowym wschodnim a następnie północnym południowymi granicami administracyjnymi miasta Rymanów do drogi powiatowej Rymanów-Sieniawa z zastrzeżeniem pkt.3 6) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą powiatową oraz drogą lokalną do miejscowości Sieniawa 7) w kierunku północnym drogą powiatową Głebokie-Sieniawa-Rymanów drogą wojewódzką Szczawne-Sieniawa do drogi krajowej Wadowice-Przemyśl 8) w kierunku wschodnim ww. drogą krajową do miejscowości Posada Zarszyńska 9) w kierunku południowo-wschodnim terenami miejscowości Posada Zarszyńska drogami polnymi i lokalnymi przez przysiółki Stachanów i Pod Lasem do drogi powiatowej Pisarowice-Nowotaniec w miejscowości Pielnia 10) w kierunku południowo-zachodnim ww. drogą powiatową drogą wojewódzką Sieniawa-Szczawne do miejscowości Bukowsko 11) w kierunku północno-wschodnim drogami powiatowymi do południowej granicy administracyjnej miasta Sanok 12) w kierunku południowo-wschodnim południową granicą administracyjną Miasta Sanok do drogi krajowej Sanok-Krośnienko z zastrzeżeniem pkt.4 13) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą krajową do zachodniej granicy administracyjnej Miasta Zagórz 14) w kierunku południowym a następnie wschodnim zachodnią i południową granicą administracyjną Miasta Zagórz do rzeki Osława z zastrzeżeniem pkt.5 15) w kierunku południowo-zachodnim rzeką Osława następnie rzeką Osławica do wschodniej granicy Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Opisany fragment granicy Obszaru na odcinku od przecięcia południowej granicy administracyjnej Miasta Zagórz z rzeką Osława do przecięcia rzeki Osławica ze wschodnią granicą Jaśliskiego Parku Krajobrazowego stanowi jednocześnie zachodnią granicę Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 16) w kierunku północno-zachodnim następnie południowo-zachodnim wschodnią a następnie północno-zachodnią granicą Jaśliskiego Parku Krajobrazowego do miejsca przecięcia drogi powiatowej Huta Polańska -Polany z granicą Magurskiego Parku Narodowego w pobliżu miejscowości Polany 17) w kierunku północno-wschodnim wschodnią a następnie północną granicą Magurskiego Parku Narodowego do miejsca przecięcia zachodniej granicy administracyjnej gminy Dębowiec z drogą wojewódzką Gorlice Dukla w miejscowości Wola Cieklińska skąd rozpoczęto opis granicy. Opis granic enklaw reguluje uchwała Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014. Począwszy od zachodu granica kompleksu Grab rozpoczyna się w miejscu przecięcia zachodniej granicy administracyjnej gminy Krempna z południową granicą Magurskiego Parku Narodowego w miejscowości Wyszowatka i biegnie linią ciągłą kolejnymi opisanymi niżej odcinkami: 1) w kierunku południowo-wschodnim południową granica Magurskiego Parku Narodowego do granicy państwowej ze Słowacją w okolicy punktu granicznego w miejscowości Ożenna; 2) w kierunku południowo-zachodnim a następnie północno-zachodnim granicą państwową ze Słowacją do zachodniej granicy administracyjnej Gminy Krempna z zastrzeżeniem pkt.3; 3) w kierunku północno-zachodni a następnie północno-wschodnim zachodnia granica administracyjną Gminy Krempna do granicy Magurskiego Parku narodowego skąd rozpoczęto opis granicy z zastrzeżeniem pkt.4; 3. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Obszaru wyznaczonym punktami jej załamania a faktycznym przebiegiem polsko-słowackiej granicy państwowej za prawidłowy przebieg granicy Obszaru należy uznać granicę państwową. 4. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Obszaru wyznaczonym punktami jej załamania a faktycznym przebiegiem zachodniej granicy administracyjnej Gminy Krempna za prawidłowy przebieg granicy Obszaru należy uznać granicę administracyjną Gminy Krempna. 5. W skład powierzchni Obszaru wchodzą również enklawy położone w obrębie Magurskiego Parku Narodowego na terenie miejscowości: 1) Krempna: dz. ew. nr 183 102/2 2) Olchowiec: dz. ew. nr 291 nr 289 nr 201 częśc dz. 357 3) Polany: nr 383 nr 318/1 nr 318/2 nr 340/2 nr 396 nr 399 nr 401 nr 407/1 nr403 nr 404 nr 405 nr 390 nr 392 nr 409 nr 415 nr 85 nr 86 366/2 365/2. 6. Z powierzchni Obszaru wyłącza się enklawy należące do Magurskiego Parku Narodowego położone na terenie miejscowości: 1) Świątkowa Wielka: dz. ew. Ne 30 nr 62 nr 440 nr 106/1 nr 284/8; 2) Krempna: dz. ew. nr 22/24 nr 22/25 nr 60 nr 81 nr 39 355 nr 295/2; 3) Polany: dz. ew. nr 52; 4) Nowy Żmigród: dz. ew. nr 1032 nr 1790 nr 1776 nr 1791/3;, Powierzchnia: 82946.0 ha
  • Beskid Niski - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 151966.61 ha
  • Jasiołka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 686.73 ha
  • Trzciana - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 2285.53 ha
  • Wodospad przy Młynie - Pomnik przyrodyOpis: Odcinek rzeki Iwielka o powierzchni 0 052 ha powstały w wyniku działania erozji rzecznej wodospad., Data ustanowienia: 2002-02-15, Opis granicy: W skład pomnika przyrody wchodzą grunty pod wodami rzeki Iwielka na odcinku od km 16+640 do km 16+560 stanowiące część działki ewidencyjnej o numerze 802 wsi Iwla (Gmina Dukla) będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek 450 lat, Data ustanowienia: 1983-09-02, Opis granicy: drzewo pomnikowe znajduje się w ogrodzie klasztornym ojców bernardynów

Dukla - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Dukli odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 151,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Dukli znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dukli
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dukli w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 151,67 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  151,7
  Województwo
  51,1
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Podkarpackie
  4,2
  Kraj
  5,0
 • 252,78 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  252,8
  Województwo
  60,8
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  8,3
  Polska
  8,9
 • 166,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  166,7
  Województwo
  119,0
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dukla przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 19droga krajowa nr 19(granica (Białoruś) - Kuźnica - Popławce - Zadworzany - Sokółka - Wierzchłowce - Podjanowszczyzna - Moczalnia Stara - Straż - Czarna Białostocka - Horodnianka - Wasilków - Sochonie - Jurowce - Sielachowskie - Białystok - Kuriany - Zwierki - Kucharówka - Zabłudów - Koźliki - Laszki - Ryboły - Chraboły - Haćki - Proniewicze - Bielsk Podlaski - Piliki - Knorydy - Boćki - Andryjanki - Wojeniec - Dziadkowice - Wierciń Duży - Leszczka - Siemiatycze - Turna Mała - Kózki - Chlebczyn - Sarnaki - Platerów - Ostromęczyn - Puczyce-Kolonia - Woźniki - Łosice - Mszanna - Kopce - Mostów - Łukowisko - Międzyrzec Podlaski - Rzeczyca - Rudnik - Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna - Żakowola Radzyńska - Turów - Bedlno Radzyńskie - Białka - Radzyń Podlaski - Borki - Kock - Bykowszczyzna - Firlej - Lubartów - Łucka-Kolonia - Trzciniec - Niemce - Leonów - Ciecierzyn - Elizówka - Lublin - Konopnica - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeżkowice Duże - Niedrzwica Duża - Niedrzwica Kościelna Druga - Niedrzwica Kościelna - Sobieszczany-Kolonia - Wilkołaz - Zdrapy - Rudnik Szlachecki - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Gierlachy - Łążek Ordynacki - Domostawa - Katy - Ździary - Podborek - Zarzecze - Nisko - Nowosielec - Jeżowe - Błonie - Kamień - Sokołów Małopolski - Nienadówka - Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Boguchwała - Lutoryż - Zarzecze - Babica - Wyżne - Połomia - Baryczka - Małówka - Niebylec - Jawornik - Lutcza - Domaradz - Jasienica Rosielna - Iskrzynia - Krościenko Wyżne - Pustyny - Łężany - Miejsce Piastowe - Rogi - Równe - Zboiska - Dukla - Lipowica - Nowa Wieś - Trzciana - Tylawa - Barwinek - granica (Słowacja))
  • DW 993droga wojewódzka nr 993( Dukla - Głojsce - Łysa Góra - Nowy Żmigród - Samoklęski - Pielgrzymka - Bednarka - Rozdziele - Kryg - Dominikowice - Gorlice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dukli istnieje 28 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bernardyńska

  ul. Cergowska

  ul. I. Krasickiego

  ul. I. Łukasiewicza

  ul. J. Słowackiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana Strycharskiego

  ul. Kopernika

  ul. Kościuszki

  ul. M. Konopnickiej

  ul. Mickiewicza

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Rynek

  ul. Słowacka

  ul. Trakt Węgierski

  ul. Zielona

  ul. dr. Józefa Samuela Blocha

  ul. gen. J. Bema

  ul. ks. Antoniego Typrowicza

  ul. Łąki

  ul. św. Jana z Dukli

  ul. Żwirki i Wigury