Łask w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Łask - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łask to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu łaskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łask.
 • 16 115 Liczba mieszkańców
 • 15,7 km² Powierzchnia
 • 1 028,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 176 m n.p.m Wysokość
 • 1422 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • ELA Tablice rejestracyjne
 • Gabriel Szkudlarek Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.132851.5906 Współrzędne GPS
 • 1003024 TERYT (TERC)
 • 0976296 SIMC
Herb miasta Łask
Łask herb

Jak Łask wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Łask na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Łask wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Łask plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
78Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
89Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
98Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
109Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
114Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
123Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
140Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
142Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
144Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
158Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
182Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
192Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
221Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
255Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
255Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
257Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
265Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
267Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
283Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
291Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami

Łask - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
98-100Poczta Łask, ul. Żeromskiego 11/15

Łask - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łasku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Łasku aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Łasku
(43) 671-13-00
Brak
9 Maja 31
98-100 Łask
ZUS II Oddział w Łodzi
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kilińskiego 7/11
98-220 Zduńska Wola
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku
ul. Południowa 1, (43) 675-34-19
98-100 Łask
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
(43) 675-21-08, (43) 675-91-13
ul. M. Konopnickiej 21
98-100 Łask
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku
(43) 675-34-39, fax. 676-13-99
ul. Strażacka 2
98-100 Łask
Ochotnicza Straż Pożarna Kolumna
(43) 675-60-15
ul. Armii Ludowej 63
98-100 Łask
Ochotnicza Straż Pożarna Łask
(43) 675-87-77
ul. Strażacka 4
98-100 Łask
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Łask
(43) 675-34-39
ul. Strażacka 2
98-100 Łask
Komenda Powiatowa Policji w Łasku
(43) 675-69-11
ul. 9-Maja 32-36
98-100 Łask
Posterunek Policji w Łasku - Kolumnie
(43) 675-42-07
ul. Szarych Szeregów 5
98-100 Łask
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Łasku
(43) 675-22-94, 675-23-15
ul.Warszawska 38
98-100 Łask
Urząd Miejski w Łasku
(43) 676-83-00
(43) 676-83-87
ul. Warszawska 14
98-100 Łask
Starostwo Powiatowe w Łasku
(43) 675-68-00
(43) 675-68-09
ul. Południowa 1
98-100 Łask

Łask - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Łask jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 115, z czego 53,2% stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 15,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łasku zawarli w 2022 roku 74 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Łasku jest stanu wolnego, 54,8% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Łask ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -111. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,82 na 1000 mieszkańców Łasku. W 2022 roku urodziło się 116 dzieci, w tym 56,9% dziewczynek i 43,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,8% zgonów w Łasku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,6% zgonów w Łasku były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łasku przypada 13.95 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 153 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 228 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łasku -75. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  56,7% mieszkańców Łasku jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 115 Liczba mieszkańców
 • 8 578 Kobiety
 • 7 537 Mężczyźni
 • 53,2%
  46,8%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łasku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łasku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łasku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,5 lat
  woj. łódzkie
  43,4 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 46,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łask, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łasku
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łask,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łask,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łask,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,2%
  łódzkie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,9%
  Województwo
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,0%
  Województwo
  10,0%
  Kraj
  8,5%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,9%
  Województwo
  8,6%
  Kraj
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Łask
  0,0%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łasku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,5
  łódzkie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Łask
  1,9
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 74 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łasku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -111 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -42 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -69 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,82 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Łask
  -6,8
  łódzkie
  -6,4
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łasku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łasku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łasku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łasku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 116 Urodzenia żywe
 • 66 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 50 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,9%
  43,1%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,1
  Województwo
  7,6
  Cała Polska
  8,1
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Łask
  33,6
  łódzkie
  34,6
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 358 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 463 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 358 g
  Województwo
  3 354 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 106 Waga 3500g - 3999g
 • 106
 • 156 Waga 3000g - 3499g
 • 156
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Łask
  1,25
  woj. łódzkie
  1,28
  Cały kraj
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Łask
  0,65
  woj. łódzkie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,54
  Województwo
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Łasku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 227 Zgony
 • 108 Kobiety
  (Zgony)
 • 119 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,0
  woj. łódzkie
  14,0
  Polska
  11,9
 • 186,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  186,3
  woj. łódzkie
  183,7
  Cały kraj
  147,0
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,6
  woj. łódzkie
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Łask
  4,1
  woj. łódzkie
  3,7
  Cała Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łaskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  40,8%
  woj. łódzkie
  29,5%
  Kraj
  36,0%
 • 18,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  18,6%
  woj. łódzkie
  21,9%
  Cała Polska
  23,6%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,1%
  Województwo
  7,9%
  Cała Polska
  6,7%
 • 39 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,0
  Cały kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Polska
  70,6
 • 252,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Łask
  252,8
  woj. łódzkie
  306,0
  Cały kraj
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  274,1
  Cała Polska
  253,9
 • 552,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 618,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 482,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łask
  552,5
  Województwo
  412,1
  Cała Polska
  426,2
 • 89,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łask
  89,4
  woj. łódzkie
  53,5
  Cała Polska
  62,9
 • 27,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  27,8
  Województwo
  38,6
  Kraj
  33,8
 • 11,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,9
  woj. łódzkie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  woj. łódzkie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 153 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 84 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 69 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 228 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 113 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 115 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -75 Saldo migracji
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -44 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -75 Saldo migracji wewnętrznych
 • -29 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łasku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łask, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łask - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łasku oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łasku to 7 650 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 473 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łasku to 4,93 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Łasku to 136,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,90% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,09% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,59% mieszkań posiada łazienkę, 83,73% korzysta z centralnego ogrzewania, a 9,92% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łaskiego.

  Powiat łaski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 650 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 472,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Łask
  472,50
  woj. łódzkie
  445,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  65,90 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,20 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,69
  łódzkie
  3,68
  Polska
  3,83
 • 2,12 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,12
  woj. łódzkie
  2,24
  Polska
  2,42
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,93
  woj. łódzkie
  5,58
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Łask
  4,93
  woj. łódzkie
  3,80
  Cała Polska
  3,89
 • 4,57 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,57
  Województwo
  21,24
  Kraj
  24,56
 • 2 050 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 136,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  136,7 m2
  łódzkie
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,13 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Łask
  97,90%
  Województwo
  96,76%
  Cały kraj
  97,75%
 • 94,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  94,09%
  woj. łódzkie
  92,46%
  Polska
  95,18%
 • 92,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Łask
  92,59%
  łódzkie
  89,88%
  Kraj
  93,75%
 • 83,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Łask
  83,73%
  Województwo
  82,27%
  Cała Polska
  85,83%
 • 9,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  9,92%
  łódzkie
  46,52%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Łask - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łasku na 1000 mieszkańców pracuje 237osób . Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. 58,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łasku wynosiło w 2023 roku 7,4% (7,4% wśród kobiet i 7,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łasku wynosiło 5 241,99 PLN, co odpowiada 78.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łasku 1 118 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 925 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 807.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Łasku pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 237 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  237,0
  woj. łódzkie
  258,0
  Cały kraj
  259,0
 • 8,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,8% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • Miasto
  7,4%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łasku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łasku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łasku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 475 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Łask
  5 242 PLN
  łódzkie
  6 211 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łasku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 118 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 925 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 807 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,9% Przemysł i budownictwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 36,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łasku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 882 Pracujący ogółem
 • 2 257 Kobiety
 • 1 625 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łasku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,7% W wieku produkcyjnym
 • 50,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łask, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łask
  76,3
  woj. łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 48,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łask
  48,7
  woj. łódzkie
  43,1
  Cała Polska
  38,2
 • 176,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Łask
  176,6
  woj. łódzkie
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łask - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Łasku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 124 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 651 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 124 nowe podmioty, a 97 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (210) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (115) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (240) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (69) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łasku najwięcej (149) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 024) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (27) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,0% (510) podmiotów, a 74,7% (1 587) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łasku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.6%) oraz Budownictwo (15.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 124 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 510 Przemysł i budownictwo
 • 1 587 Pozostała działalność
 • 124 Podmioty nowo zarejestrowane w Łasku w 2023 roku
 • 97 Podmioty wyrejestrowane w Łasku w 2023 roku
 • 1 651 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 024 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 024
 • 80 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 80
 • 18 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 18
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 122 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 122
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 126 Spółki handlowe ogółem
 • 126
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 105  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 105
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 149 Spółki cywilne ogółem
 • 149
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 651 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 456 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 456
 • 249 Budownictwo
 • 249
 • 177 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 177
 • 170 Przetwórstwo przemysłowe
 • 170
 • 100 Pozostała działalność
 • 100
 • 99 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 99
 • 83 Transport i gospodarka magazynowa
 • 83
 • 77 Informacja i komunikacja
 • 77
 • 50 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 50
 • 48 Edukacja
 • 48
 • 45 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 45
 • 40 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 40
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łask - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łasku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 243 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łasku wynosi 65,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łasku najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,64 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 6,79 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,24 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (24%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łasku.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łask, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 243 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 243
 • 156 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 156
 • 40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 40
 • 36 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 36
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 110 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 110
 • 15,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,00
  łódzkie
  19,38
  Kraj
  22,81
 • 9,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,64
  Województwo
  11,45
  Cały kraj
  12,98
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,47
  łódzkie
  5,35
  Polska
  6,99
 • 2,24 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,24
  Województwo
  1,94
  Cały kraj
  1,82
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Łask
  0,29
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 6,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,79
  Województwo
  10,36
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łask, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  65%
  Kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Łask
  65%
  Województwo
  57%
  Kraj
  63%
 • 24% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Łask
  24%
  Województwo
  67%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. łódzkie
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  łódzkie
  86%
  Kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  38%
  Województwo
  44%
  Cała Polska
  51%

Łask - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Łasku wyniosła w 2022 roku 154,2 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Łasku - 29.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,7 mln złotych, czyli 13,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łasku wyniosła w 2022 roku 149,2 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.2%). W budżecie Łasku wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (18,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 34,2 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,2%.
 • Wydatki budżetu w Łasku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łasku według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łask, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łasku według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,8 mln

  2,7 tys(100%)

  87,1 mln

  3,1 tys(100%)

  98,8 mln

  3,5 tys(100%)

  109,8 mln

  3,9 tys(100%)

  126,5 mln

  4,6 tys(100%)

  128,7 mln

  4,7 tys(100%)

  135,3 mln

  5,0 tys(100%)

  154,2 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,5 mln

  1,6 tys(36.2%)

  27,8 mln

  1,6 tys(32%)

  30,9 mln

  1,8 tys(31.3%)

  32,7 mln

  1,9 tys(29.8%)

  34,5 mln

  2,0 tys(27.3%)

  38,5 mln

  2,3 tys(29.9%)

  43,6 mln

  2,6 tys(32.2%)

  46,0 mln

  2,8 tys(29.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,3 mln

  472(11%)

  9,8 mln

  559(11.3%)

  12,5 mln

  717(12.7%)

  17,6 mln

  1,0 tys(16%)

  24,4 mln

  1,4 tys(19.3%)

  13,6 mln

  803(10.6%)

  11,5 mln

  687(8.5%)

  16,9 mln

  1,0 tys(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,6 mln

  597(13.9%)

  7,8 mln

  444(9%)

  8,2 mln

  467(8.3%)

  8,7 mln

  503(7.9%)

  9,0 mln

  522(7.1%)

  9,7 mln

  576(7.6%)

  10,1 mln

  604(7.5%)

  13,9 mln

  857(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,5 mln

  425(9.9%)

  6,3 mln

  359(7.3%)

  7,7 mln

  440(7.8%)

  9,1 mln

  524(8.3%)

  10,4 mln

  605(8.2%)

  12,4 mln

  730(9.6%)

  13,8 mln

  826(10.2%)

  13,8 mln

  855(9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  206,1 tys

  11,7(0.3%)

  256,3 tys

  14,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,8 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 mln

  844(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,7 mln

  717(16.7%)

  26,5 mln

  1,5 tys(30.4%)

  6,7 mln

  382(6.8%)

  5,8 mln

  332(5.2%)

  7,9 mln

  461(6.2%)

  6,1 mln

  358(4.7%)

  6,4 mln

  382(4.7%)

  11,8 mln

  727(7.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  94,3(2.2%)

  1,8 mln

  103(2.1%)

  2,2 mln

  127(2.3%)

  2,3 mln

  135(2.1%)

  3,1 mln

  180(2.4%)

  2,6 mln

  152(2%)

  3,5 mln

  207(2.6%)

  5,5 mln

  340(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  78,3(1.8%)

  466,7 tys

  26,5(0.5%)

  865,2 tys

  49,5(0.9%)

  815,6 tys

  47,0(0.7%)

  449,2 tys

  26,2(0.4%)

  2,1 mln

  124(1.6%)

  1,2 mln

  74,4(0.9%)

  4,5 mln

  281(3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,9 mln

  109(2.6%)

  2,9 mln

  165(3.3%)

  1,8 mln

  102(1.8%)

  2,3 mln

  133(2.1%)

  2,2 mln

  127(1.7%)

  2,2 mln

  129(1.7%)

  2,3 mln

  140(1.7%)

  2,9 mln

  179(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  225,2 tys

  12,7(0.3%)

  235,9 tys

  13,4(0.3%)

  372,7 tys

  21,3(0.4%)

  301,5 tys

  17,4(0.3%)

  644,9 tys

  37,6(0.5%)

  520,9 tys

  30,8(0.4%)

  318,9 tys

  19,1(0.2%)

  1,2 mln

  75,5(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  466,3 tys

  26,4(0.6%)

  352,7 tys

  20,0(0.4%)

  282,4 tys

  16,1(0.3%)

  236,7 tys

  13,6(0.2%)

  325,2 tys

  19,0(0.3%)

  233,4 tys

  13,8(0.2%)

  149,8 tys

  9,0(0.1%)

  911,0 tys

  56,3(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  89,6(2.1%)

  1,0 mln

  58,0(1.2%)

  627,4 tys

  35,9(0.6%)

  652,8 tys

  37,6(0.6%)

  784,9 tys

  45,8(0.6%)

  2,0 mln

  117(1.5%)

  4,7 mln

  280(3.4%)

  828,2 tys

  51,1(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  466,5 tys

  26,4(0.6%)

  431,2 tys

  24,5(0.5%)

  451,8 tys

  25,8(0.5%)

  450,2 tys

  26,0(0.4%)

  465,3 tys

  27,1(0.4%)

  168,7 tys

  10,0(0.1%)

  249,1 tys

  14,9(0.2%)

  367,4 tys

  22,7(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  324,3 tys

  20,0(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  1,3(0%)

  96,0 tys

  5,8(0.1%)

  113,8 tys

  7,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  64,3(1.5%)

  1,1 mln

  64,3(1.3%)

  1,1 mln

  61,6(1.1%)

  1,1 mln

  63,3(1%)

  1,2 mln

  72,7(1%)

  1,2 mln

  69,5(0.9%)

  1,1 mln

  66,5(0.8%)

  96,9 tys

  6,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,6 tys

  0,4(0%)

  32,5 tys

  1,8(0%)

  53,2 tys

  3,0(0.1%)

  62,8 tys

  3,6(0.1%)

  66,8 tys

  3,9(0.1%)

  16,1 tys

  1,0(0%)

  18,3 tys

  1,1(0%)

  14,0 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  207,1 tys

  11,7(0.3%)

  24,8 tys

  1,4(0%)

  5,7 tys

  0,3(0%)

  243,3 tys

  14,0(0.2%)

  195,9 tys

  11,4(0.2%)

  192,0 tys

  11,3(0.1%)

  5,6 tys

  0,3(0%)

  5,5 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,0

  0,0(0%)

  129,5 tys

  7,4(0.1%)

  162,4 tys

  9,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  0,8(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,8 tys

  5,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łasku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łasku według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łask, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łasku według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,1 mln

  2,9 tys(100%)

  93,0 mln

  3,3 tys(100%)

  95,5 mln

  3,4 tys(100%)

  108,7 mln

  3,9 tys(100%)

  123,3 mln

  4,4 tys(100%)

  123,1 mln

  4,5 tys(100%)

  143,0 mln

  5,3 tys(100%)

  149,2 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  35,3 mln

  2,0 tys(44%)

  35,6 mln

  2,0 tys(38.3%)

  37,6 mln

  2,2 tys(39.4%)

  41,5 mln

  2,4 tys(38.2%)

  43,6 mln

  2,5 tys(35.4%)

  43,8 mln

  2,6 tys(35.6%)

  49,3 mln

  3,0 tys(34.5%)

  50,0 mln

  3,1 tys(33.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,0 mln

  1,2 tys(26.2%)

  20,8 mln

  1,2 tys(22.3%)

  19,1 mln

  1,1 tys(20%)

  22,2 mln

  1,3 tys(20.4%)

  24,2 mln

  1,4 tys(19.7%)

  25,4 mln

  1,5 tys(20.6%)

  35,4 mln

  2,1 tys(24.8%)

  30,1 mln

  1,9 tys(20.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  94,1 tys

  5,3(0.1%)

  137,1 tys

  7,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 mln

  845(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  194(4.3%)

  4,4 mln

  248(4.7%)

  4,0 mln

  231(4.2%)

  5,7 mln

  327(5.2%)

  5,4 mln

  313(4.4%)

  7,0 mln

  415(5.7%)

  7,9 mln

  475(5.5%)

  10,0 mln

  618(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,3 mln

  527(11.6%)

  23,1 mln

  1,3 tys(24.8%)

  3,6 mln

  206(3.8%)

  2,6 mln

  151(2.4%)

  3,8 mln

  223(3.1%)

  2,4 mln

  142(2%)

  2,5 mln

  152(1.8%)

  7,2 mln

  445(4.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  133(2.9%)

  394,1 tys

  22,4(0.4%)

  590,4 tys

  33,8(0.6%)

  656,2 tys

  37,8(0.6%)

  401,3 tys

  23,4(0.3%)

  587,1 tys

  34,7(0.5%)

  450,6 tys

  27,0(0.3%)

  5,2 mln

  324(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  270(5.9%)

  3,1 mln

  178(3.4%)

  3,0 mln

  173(3.2%)

  3,8 mln

  218(3.5%)

  5,0 mln

  293(4.1%)

  3,8 mln

  222(3.1%)

  5,4 mln

  322(3.8%)

  5,1 mln

  317(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  72,1(1.6%)

  1,3 mln

  73,3(1.4%)

  998,2 tys

  57,1(1%)

  1,1 mln

  61,9(1%)

  979,2 tys

  57,1(0.8%)

  913,2 tys

  54,0(0.7%)

  1,1 mln

  65,9(0.8%)

  2,3 mln

  144(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  708,0 tys

  40,1(0.9%)

  296,4 tys

  16,8(0.3%)

  319,0 tys

  18,2(0.3%)

  339,9 tys

  19,6(0.3%)

  421,9 tys

  24,6(0.3%)

  416,5 tys

  24,6(0.3%)

  1,4 mln

  85,6(1%)

  1,9 mln

  114(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  58,5 tys

  3,3(0.1%)

  47,6 tys

  2,7(0.1%)

  52,7 tys

  3,0(0.1%)

  41,9 tys

  2,4(0%)

  41,6 tys

  2,4(0%)

  102,7 tys

  6,1(0.1%)

  69,1 tys

  4,1(0%)

  715,8 tys

  44,2(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  650,8 tys

  36,8(0.8%)

  2,3 mln

  133(2.5%)

  536,1 tys

  30,7(0.6%)

  4,1 mln

  234(3.7%)

  7,7 mln

  450(6.3%)

  1,5 mln

  87,9(1.2%)

  3,0 mln

  182(2.1%)

  714,7 tys

  44,1(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  474,5 tys

  26,9(0.6%)

  476,7 tys

  27,1(0.5%)

  480,0 tys

  27,5(0.5%)

  498,5 tys

  28,7(0.5%)

  506,2 tys

  29,5(0.4%)

  548,0 tys

  32,4(0.4%)

  551,6 tys

  33,1(0.4%)

  688,9 tys

  42,5(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  498,9 tys

  30,8(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  341,7 tys

  19,3(0.4%)

  884,0 tys

  50,2(1%)

  318,7 tys

  18,2(0.3%)

  397,6 tys

  22,9(0.4%)

  507,9 tys

  29,6(0.4%)

  205,9 tys

  12,2(0.2%)

  273,6 tys

  16,4(0.2%)

  420,1 tys

  25,9(0.3%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  84,3 tys

  5,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  183,8 tys

  10,4(0.2%)

  170,7 tys

  9,7(0.2%)

  148,4 tys

  8,5(0.2%)

  116,6 tys

  6,7(0.1%)

  85,2 tys

  5,0(0.1%)

  70,2 tys

  4,1(0.1%)

  56,2 tys

  3,4(0%)

  83,1 tys

  5,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  207,1 tys

  11,7(0.3%)

  24,8 tys

  1,4(0%)

  5,7 tys

  0,3(0%)

  243,3 tys

  14,0(0.2%)

  195,9 tys

  11,4(0.2%)

  192,0 tys

  11,3(0.2%)

  5,6 tys

  0,3(0%)

  5,5 tys

  0,3(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  239

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,3 tys

  5,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  13,4 tys

  0,8(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,5 tys

  2,5(0%)

  22,4 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łask - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 188 mieszkańców Łasku jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 550 kobiet oraz 1 638 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,0% mieszkańców Łasku, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Łasku mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łasku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2022 w Łasku mieściło się 7 przedszkoli, w których do 43 oddziałów uczęszczało 847 dzieci (409 dziewczynek oraz 438 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łasku mieściło się 5 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 605 dzieci (292 dziewczynki oraz 313 chłopców). Dostępnych było 619 miejsc.

  17,6% mieszkańców Łasku w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 541 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,54 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 84 oddziałach uczyło się 1 585 uczniów (760 kobiet oraz 825 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łasku placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 228 uczniów (584 kobiety oraz 644 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 135,12.

  W Łasku znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 436 uczniów (274 kobiety oraz 162 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 138 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łasku placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 776 uczniów (481 kobiet oraz 295 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 258 absolwentów.

  W Łasku znajduje się 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 379 uczniów (146 kobiet oraz 233 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 65 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łasku placówkę miały 2 Technika, w których w 14 oddziałach uczyło się 367 uczniów (184 kobiety oraz 183 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 92 absolwentów.

  W Łasku znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 124 uczniów (45 kobiet oraz 79 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (16,2% wśród dziewczyn i 15,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,2 uczniów. 20,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców Łasku w wieku potencjalnej nauki (22,8% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 19,3% Wykształcenie wyższe
 • Łask
  19,3%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 23,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Łask
  35,3%
  Województwo
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Łask
  3,0%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Łask
  12,6%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,8%
  Województwo
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,0%
  Województwo
  20,1%
  Kraj
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  łódzkie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Łask
  15,3%
  Województwo
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Łask
  3,2%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1541 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 541,0
  Województwo
  934,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,54 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,54
  Województwo
  0,90
  Kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 43 Oddziały
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 791 Miejsca
  (rok 2018)
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łask) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 847 Dzieci
 • 409 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 438 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 176 3 lata
 • 176
 • 221 4 lata
 • 221
 • 228 5 lata
 • 228
 • 212 6 lat
 • 212
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 91 3 lata
 • 91
 • 97 4 lata
 • 97
 • 102 5 lata
 • 102
 • 115 6 lat
 • 115
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 85 3 lata
 • 85
 • 124 4 lata
 • 124
 • 126 5 lata
 • 126
 • 97 6 lat
 • 97
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 66,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 66,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Łask) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 5 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,4%
  55,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 4 3 lata
 • 4
 • 1 4 lata
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4 lata
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łasku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łasku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łasku
  Publiczne
  43 675-44-60
  43 675-44-60
  ul. Łączna 1
  98-100 Łask
  614815
  Przedszkole Publiczne Nr 1
  Publiczne
  43 675-34-50
  ul. Jana Pawła II 6b
  98-100 Łask
  512514
  Przedszkole Publiczne nr 5 (Julian Tuwim)
  Publiczne
  43 675-35-64
  ul. Jana Pawła II 11
  98-100 Łask
  512311
  Przedszkole Publiczne Nr 6 im. "Słoneczko" w Łasku
  Publiczne
  43 675-32-70
  43 675-32-70
  ul. Batorego 32
  98-100 Łask
  512213
  Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Misiaczek
  Publiczne
  43 675-20-32
  ul. Narutowicza 11a
  98-100 Łask
  410010
  Przedszkole Specjalne Nr 7
  Publiczne
  43 675-26-37
  43 676-33-27
  ul. Mickiewicza 6
  98-100 Łask
  27-
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Ptyś
  Niepubliczny
  50 476-76-42
  ul. 1 Maja 4
  98-100 Łask
  ---
 • Szkoły podstawowe w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łask) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 66 Oddziały
 • 1 539 Uczniowie
 • 745 Kobiety
  (uczniowie)
 • 794 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 179 Uczniowie w 1 klasie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 97 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 297 Absolwenci
 • 162 Kobiety
  (absolwenci)
 • 135 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,6%
  67,4%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,9
  Województwo
  16,8
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,9
 • 18,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,9
 • 23,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23,3
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 94,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 84,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 135,12 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  135,12
  woj. łódzkie
  97,10
  Cała Polska
  95,96
 • 133,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  133,08
  Województwo
  95,87
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łask) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łask) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łasku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łasku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  43 675-35-21
  43 675-35-21
  ul. 9 Maja 12
  98-100 Łask
  2353542
  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  43 676-10-23
  43 676-10-23
  ul. Szkolna 1
  98-100 Łask
  1945735
  Szkoła Podstawowa nr 4 w ZSO
  Publiczna
  ul. Toruńska 1
  98-100 Łask
  14301-
  Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna
  Publiczna
  43 675-26-37
  43 676-33-27
  ul. Mickiewicza 6
  98-100 Łask
  628-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łask) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 436 Uczniowie
 • 274 Kobiety
  (uczniowie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,8%
  37,2%
 • 167 Uczniowie w 1 klasie
 • 100 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 138 Absolwenci
 • 88 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Łask
  24,2
  łódzkie
  26,6
  Polska
  26,5
 •  
 • 29,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 22,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Łask) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 379 Uczniowie
 • 146 Kobiety
  (uczniowie)
 • 233 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,5%
  61,5%
 • 91 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Łask
  25,3
  Województwo
  23,9
  Kraj
  24,9
 •  
 • 26,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 20,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Łask) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 3 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  20,7
  łódzkie
  20,5
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,7
 • 30,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 30,3
 • 1,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 1,5
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łasku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łasku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  43 675-35-26
  43 675-35-26
  ul. Mickiewicza 1
  98-100 Łask
  1438037
  Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku (Generał Władysław Anders)
  Publiczne
  43 675-21-03
  43 675-21-03
  ul. 9-go Maja 28
  98-100 Łask
  10261-
  Liceum Ogólnokształcące w ZSO
  Publiczne
  ul. Toruńska 1
  98-100 Łask
  5128-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku (Generał Władysław Anders)
  Publiczna
  43 675-21-03
  43 675-21-03
  ul. 9 Maja 28
  98-100 Łask
  4114-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Łasku
  Publiczna
  43 675-20-16
  43 671-14-11
  ul. WARSZAWSKA 13
  98-100 Łask
  255-
  Technikum nr 2 w Łasku
  Publiczne
  43 675-20-16
  43 671-14-11
  ul. WARSZAWSKA 13
  98-100 Łask
  255-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  43 675-26-37
  43 676-33-27
  ul. Mickiewicza 6
  98-100 Łask
  328-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3
  Publiczna
  43 675-26-37
  43 676-33-27
  ul. Mickiewicza 6
  98-100 Łask
  220-
  II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku (Generał Wladysław Anders)
  Publiczne
  43 675-21-03
  43 675-21-03
  ul. 9-go Maja 28
  98-100 Łask
  ---
  III Liceum Ogólnokształcące w Łasku
  Publiczne
  43 675-20-16
  43 671-14-11
  ul. WARSZAWSKA 13
  98-100 Łask
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łasku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łask, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łask, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łask, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łask - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łasku

 • Według danych GUS z 2022 roku w Łasku znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 106)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łasku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łasku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Łasku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Łasku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 189 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 117 (uczestnicy: 15 115)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 93)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 419)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 8 841)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 2 060)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 41 (uczestnicy: 1 686)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 642)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 859)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 497)
  • inne: 1 (uczestnicy: 18)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 526)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 85)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 31)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 43)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 135)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 193)
  • inne: 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 68)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 16)
  • tańca: 1 (absolwenci: 27)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 25)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 272)
  • teatralne: 3 (członkowie: 64)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 27)
  • taneczne: 11 (członkowie: 161)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Łasku działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 82 704 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 103 518 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 37
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3
  Według danych z 2022 w Łasku działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 712 wolumenów w tym ziobry specjalne: 634. Odnotowano 1 222 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 787 wolumenów. Odnotowano 1 223 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Łasku działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 857 członków. Zarejestrowano 841 ćwiczących (mężczyźni: 559, kobiety: 282, chłopcy do lat 18: 503, dziewczęta do lat 18: 271). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (16) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łasku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łasku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łasku znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Łasku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1525 r.dnia 1947-03-22, wykaz dokumentów: 60-IV-8 z 1947-03-22; 40 z 1967-07-19; 245/A z 2000-02-02
  • Obelisk/kolumna z XVIII w.dnia 1949-09-09, wykaz dokumentów: 411/IV-35 z 1949-09-09
  • Kościół z 1666 r.dnia 1950-02-27, wykaz dokumentów: 522.III.23 z 1950-02-27; 41 z 1967-07-19; 246/A z 2000-02-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. 11 Listopada 1)dnia 1967-07-19, wykaz dokumentów: 422 z 1967-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. 11 Listopada 2)dnia 1967-07-19, wykaz dokumentów: 423 z 1967-07-19; 241/A z 1998-10-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. 11 Listopada 3)dnia 1967-07-19, wykaz dokumentów: 424 z 1967-07-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. 11 Listopada 6)dnia 1967-07-19, wykaz dokumentów: 425 z 1967-07-19; 243/A z 2001-11-22; brak numeru z 2008-05-21
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. 11 Listopada 7)dnia 1967-07-19, wykaz dokumentów: 426 z 1967-07-19
  • Park z poł. XVIII w.dnia 1990-06-25, wykaz dokumentów: 386/A/90 z 1990-06-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1909 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 2)dnia 1991-10-28, wykaz dokumentów: 391/A z 1991-10-28
 • Formy ochrony przyrody w Łasku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łasku znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łasku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grabia - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1670.48 ha
  • Janusz - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2012-11-08, Opis granicy: teren drogi powiatowej połozonej przy Placu Gwiaździstym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: park miejski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: park miejski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: park miejski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: park miejski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: park miejski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: park miejski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: park miejski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-12, Opis granicy: obok parku miejskiego dz. Nr 83/1
  • Dolina Grabi - zespół przyrodniczo-krajobrazowyData ustanowienia: 1998-09-24, Powierzchnia: 4007.0 ha

Łask - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w Łasku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 49,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Łasku znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łaskiego.

  Powiat łaski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łasku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łasku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 49,41 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  49,4
  woj. łódzkie
  92,9
  Polska
  56,5
 • 6,18 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  6,2
  łódzkie
  6,9
  Cały kraj
  5,0
 • 43,23 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  43,2
  łódzkie
  110,7
  Cały kraj
  65,5
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  12,5
  woj. łódzkie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 87,50 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  87,5
  woj. łódzkie
  119,2
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łasku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 715,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Łask
  715,5 km
  woj. łódzkie
  624,9 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,9 km
  woj. łódzkie
  4,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łask przechodzi 6 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S8droga ekspresowa S8(Magnice - Tyniec Mały - Wrocław - Łozina - Oleśnica - Cieśle - Szczodrów - Syców - Bralin - Kępno - Wieruszów - Walichnowy - Złoczew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Polichno - Wolbórz - Studzianki-Kolonia - Zawada - Tomaszów Mazowiecki - Jakubów - Emilianów - Czerniewice - Wólka Jagielczyńska - Podkonice Duże - Rawa Mazowiecka - Julianów - Babsk - Kowiesy - Huta Zawadzka - Mszczonów - Radziejowice - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Radzymin - Wola Rasztowska - Trojany - Niegów - Mostówka - Wyszków - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Zambrów - Wiśniewo - Kołaki Kościelne - Mężenin - Jeżewo Stare - Rzędziany - Złotoryia - Choroszcz - Białystok)
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DW 473droga wojewódzka nr 473(Koło - Powiercie - Skobielice - Przybyłów - Chełmno - Sobótka - Dąbie - Domanin - Kolonia Rożniatów - Stanisławów - Uniejów - Dominikowice - Krępa - Porczyny - Borki Lipkowskie - Dąbrówka - Wierzchy - Chodaki - Zygry - Leszkomin - Choszczewo - Szadek - Dziadkowice - Bałucz - Łask - Wola Łaska - Teodory - Gucin - Karczmy - Kuźnica - Zabiełłów - Chynów - Zwierzyniec - Wadlew - Rusociny - Grabica - Szydłów - Piotrków Trybunalski)
  • DW 481droga wojewódzka nr 481( Łask - Łopatki - Sięganów - Pruszków - Sędziejowice - Stare Kozuby - Nowe Kozuby - Wola Wężykowa - Rogoźno - Widawa - Witoldów - Kocina - Osieczno - Rychłocice - Wielgie - Dębiec - Masłowice - Małyszyn - Wieluń)
  • DW 482droga wojewódzka nr 482(Dobroń - Przygoń - Łask - Orchów - Okup Wielki - Ostrówek - Zduńska Wola - Czechy - Grabowiec - Sieradz - Dębołęka - Tumidaj - Zapole - Rembów - Złoczew - Bujnów - Kluski - Lututów - Siedliska - Wieruszów - Kępno - Bralin)
  • DW 483droga wojewódzka nr 483( Łask - Komorniki - Gorczyn - Czestków A - Czestków B - Buczek - Weronika - Kurówek - Kurów - Krześlów - Wypychów - Podlesie - Szczerców - Chabielice-Kolonia - Bogumiłowice - Ostrołęka - Skąpa - Strzelce Wielkie - Dubidze - Nowa Brzeźnica - Stara Brzeźnica - Ważne Młyny - Stary Broniszew - Stary Cykarzew - Kokawa - Radostków - Lubojna - Wola Kiedrzyńska - Częstochowa)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Łask przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna -Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)