Pszczyna w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Pszczyna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pszczyna to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu pszczyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pszczyna.
 • 25 260 Liczba mieszkańców
 • 22,5 km² Powierzchnia
 • 1 123,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 262 m n.p.m Wysokość
 • przełom XIII/XIV wieku Data założenia
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SPS Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Mariusz Skrobol Burmistrz miasta
Pszczyna na mapie
Identyfikatory
 • 18.947749.9858 Współrzędne GPS
 • 2410054 TERYT (TERC)
 • 0942222 SIMC
Herb miasta Pszczyna
Pszczyna herb
Flaga miasta Pszczyna
Pszczyna flaga

Jak Pszczyna wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pszczyna na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pszczyna wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pszczyna plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
75Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
91Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
93Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
111Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
130Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
136Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
143Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
146Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
172Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
173Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
181Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
212Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
225Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
234Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
236Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
249Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
255Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
256Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
260Miasta o największej powierzchni w Polsce
263Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
263Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu

Pszczyna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-200Poczta Pszczyna, ul. Batorego Stefana 1
43-200Skrytki Pocztowe Poczta Pszczyna, ul. Batorego Stefana 1

Pszczyna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pszczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Pszczynie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Pszczynie
(32) 449-22-00
(32) 449-22-05
3 Maja 4
43-200 Pszczyna
ZUS Inspektorat w Pszczynie (podlega pod: ZUS Oddział w Rybniku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kopernika 22
43-200 Pszczyna
Komenda Powiatowa PSP w Pszczynie
32/ 449-37-20
32/ 449-37-22
ul. Górnośląska 7
43-200 Pszczyna
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
32/ 449-32-00 Tel. dyż. 32/ 449-32-55
32/ 449-32-44
ul. Bogedaina 18
43-200 Pszczyna
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pszczynie
32/ 475-70-42
32/ 475-70-42 wew. 15
ul. Korfantego 6
43-200 Pszczyna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie
32/ 210-38-59
32/ 210-51-66
ul. Hallera 7
43-200 Pszczyna
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
(32) 449-23-00
(32) 449-23-45
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna
Urząd Miejski w Pszczynie
(32) 449-39-00
(32) 449-39-55
Rynek 2
43-200 Pszczyna

Pszczyna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pszczyna jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 25 260, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 1,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pszczyny zawarli w 2022 roku 106 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,0% mieszkańców Pszczyny jest stanu wolnego, 61,5% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,4% to wdowy/wdowcy.

  Pszczyna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -69. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,73 na 1000 mieszkańców Pszczyny. W 2022 roku urodziło się 233 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 331 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,92 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,8% zgonów w Pszczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,6% zgonów w Pszczynie były nowotwory, a 2,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pszczyny przypada 11.93 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 225 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 348 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pszczyny -123. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  58,0% mieszkańców Pszczyny jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 260 Liczba mieszkańców
 • 13 152 Kobiety
 • 12 108 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pszczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pszczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pszczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,0 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pszczyna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pszczyny
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pszczyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pszczyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pszczyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,0% Kawalerowie/Panny
 • Pszczyna
  26,1%
  Województwo
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 30,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,5% Żonaci/Zamężne
 • Pszczyna
  61,5%
  Województwo
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 60,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,3%
  Województwo
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,1%
  Województwo
  8,0%
  Polska
  7,6%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Pszczyna
  0,0%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pszczynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Pszczyna
  4,2
  woj. śląskie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  śląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 106 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pszczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -69 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -38 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,7
  woj. śląskie
  -5,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pszczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pszczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pszczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pszczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 233 Urodzenia żywe
 • 112 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 121 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,2
  śląskie
  7,3
  Kraj
  8,1
 • 38,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  38,9
  woj. śląskie
  32,5
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 331 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 255 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 402 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 331 g
  Województwo
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 316 Waga 3500g - 3999g
 • 316
 • 394 Waga 3000g - 3499g
 • 394
 • 139 Waga 2500g - 2999g
 • 139
 • 45 Waga 2000g - 2499g
 • 45
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,42
  woj. śląskie
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Pszczyna
  0,68
  woj. śląskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,92 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,92
  śląskie
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pszczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 302 Zgony
 • 150 Kobiety
  (Zgony)
 • 152 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,7%
  50,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,9
  woj. śląskie
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 108,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  108,9
  Województwo
  179,4
  Cała Polska
  147,0
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  woj. śląskie
  3,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pszczyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,8%
  śląskie
  35,1%
  Kraj
  34,8%
 • 21,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,6%
  Województwo
  20,2%
  Kraj
  19,6%
 • 2,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  2,9%
  śląskie
  3,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 249 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,9
  Cała Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  83,3
  Polska
  74,4
 • 239,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  239,8
  woj. śląskie
  304,2
  Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  279,8
  Kraj
  246,5
 • 397,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 399,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 395,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  397,6
  śląskie
  529,0
  Kraj
  475,8
 • 65,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  65,4
  śląskie
  81,3
  Kraj
  70,6
 • 35,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,3
  śląskie
  39,9
  Polska
  32,6
 • 12,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,4
  woj. śląskie
  6,9
  Kraj
  6,9
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Pszczyna
  1,2%
  śląskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 225 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 122 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 103 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 348 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 185 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 163 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -118 Saldo migracji
 • -58 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -60 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -123 Saldo migracji wewnętrznych
 • -63 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -60 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pszczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pszczyna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pszczyna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pszczynie oddano do użytku 64 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pszczynie to 9 492 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 376 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  71,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pszczynie to 4,66 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pszczynie to 126,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,02% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,60% mieszkań posiada łazienkę, 88,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,72% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pszczyńskiego.

  Powiat pszczyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 492 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 375,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  375,80
  śląskie
  423,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 82,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  82,50 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,00 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,19 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,19
  Województwo
  3,79
  Polska
  3,83
 • 2,66 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,66
  Województwo
  2,36
  Cały kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  śląskie
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 64 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Pszczyna
  2,53
  woj. śląskie
  4,31
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 298 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,66 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pszczyna
  4,66
  woj. śląskie
  4,13
  Cały kraj
  3,89
 • 11,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  11,80
  Województwo
  17,79
  Cały kraj
  24,56
 • 8 070 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 126,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Pszczyna
  126,1 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,32 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,02%
  woj. śląskie
  99,05%
  Cała Polska
  97,71%
 • 97,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,85%
  woj. śląskie
  96,66%
  Polska
  95,10%
 • 97,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,60%
  śląskie
  95,69%
  Cała Polska
  93,66%
 • 88,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Pszczyna
  88,06%
  Województwo
  84,31%
  Cały kraj
  85,62%
 • 89,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Pszczyna
  89,72%
  śląskie
  68,18%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Pszczyna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Pszczynie na 1000 mieszkańców pracuje 414osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Pszczynie wynosiło w 2022 roku 3,2% (3,2% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pszczynie wynosiło 5 980,40 PLN, co odpowiada 89.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pszczyny 2 320 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 556 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 236.

  8,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Pszczyny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 47,3% w przemyśle i budownictwie, a 16,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 414 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  414,0
  woj. śląskie
  393,0
  Kraj
  402,0
 • 3,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,2% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Pszczyna
  3,2%
  woj. śląskie
  3,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pszczynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pszczynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pszczynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 980 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 980 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pszczynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 320 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 3 556 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 236 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 47,3% Przemysł i budownictwo
 • 21,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 65,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 46,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pszczynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,0% W wieku produkcyjnym
 • 52,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pszczyna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 72,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pszczyna
  72,3
  śląskie
  70,5
  Polska
  69,0
 • 40,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  40,1
  woj. śląskie
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 124,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Pszczyna
  124,5
  śląskie
  139,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pszczyna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Pszczynie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 318 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 909 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 247 nowych podmiotów, a 153 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (366) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (214) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (341) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (127) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pszczynie najwięcej (509) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 082) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (78) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,5% (1 145) podmiotów, a 71,7% (3 095) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pszczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.3%) oraz Budownictwo (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 318 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 78 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 145 Przemysł i budownictwo
 • 3 095 Pozostała działalność
 • 247 Podmioty nowo zarejestrowane w Pszczynie w 2022 roku
 • 153 Podmioty wyrejestrowane w Pszczynie w 2022 roku
 • 2 909 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 082 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 082
 • 197 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 197
 • 37 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 37
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 4 316 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 316
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 599 Spółki handlowe ogółem
 • 599
 • 26  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 509  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 509
 • 25    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 25
 • 432 Spółki cywilne ogółem
 • 432
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 909 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 648 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 648
 • 577 Budownictwo
 • 577
 • 344 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 344
 • 233 Przetwórstwo przemysłowe
 • 233
 • 207 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 207
 • 164 Pozostała działalność
 • 164
 • 132 Informacja i komunikacja
 • 132
 • 129 Transport i gospodarka magazynowa
 • 129
 • 102 Edukacja
 • 102
 • 90 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 90
 • 78 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 78
 • 67 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 67
 • 58 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 58
 • 40 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 40
 • 34 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 34
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pszczyna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pszczynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 362 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pszczynie wynosi 63,00% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pszczyny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,66 (wykrywalność 56%) oraz przeciwko mieniu - 6,61 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,30 (56%), drogowe - 1,75 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pszczyny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pszczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 362 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 362
 • 193 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 193
 • 109 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 109
 • 44 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 44
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 167 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 167
 • 14,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,32
  śląskie
  35,08
  Polska
  22,81
 • 7,66 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,66
  woj. śląskie
  14,39
  Cały kraj
  12,98
 • 4,30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Pszczyna
  4,30
  woj. śląskie
  17,79
  Polska
  6,99
 • 1,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,75
  Województwo
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,27
  woj. śląskie
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 6,61 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,61
  śląskie
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pszczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Pszczyna
  63%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  56%
  śląskie
  67%
  Kraj
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  56%
  Województwo
  88%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Pszczyna
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  Województwo
  89%
  Polska
  88%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  37%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  51%

Pszczyna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pszczyny wyniosła w 2022 roku 352,9 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pszczyny - 37.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 49,8 mln złotych, czyli 14,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pszczyny wyniosła w 2022 roku 319,7 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.1%). W budżecie Pszczyny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (22,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 60,9 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,6%.
 • Wydatki budżetu w Pszczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pszczyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pszczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pszczyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  155,0 mln

  3,0 tys(100%)

  191,8 mln

  3,7 tys(100%)

  221,0 mln

  4,2 tys(100%)

  246,8 mln

  4,7 tys(100%)

  272,9 mln

  5,2 tys(100%)

  296,9 mln

  5,6 tys(100%)

  313,2 mln

  5,9 tys(100%)

  352,9 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  75,2 mln

  2,9 tys(48.5%)

  79,2 mln

  3,0 tys(41.3%)

  87,4 mln

  3,4 tys(39.6%)

  95,9 mln

  3,7 tys(38.9%)

  106,5 mln

  4,1 tys(39%)

  106,4 mln

  4,1 tys(35.9%)

  112,1 mln

  4,4 tys(35.8%)

  130,8 mln

  5,2 tys(37.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  13,9 mln

  536(9%)

  12,7 mln

  487(6.6%)

  17,8 mln

  689(8.1%)

  18,9 mln

  733(7.7%)

  18,5 mln

  717(6.8%)

  22,4 mln

  871(7.5%)

  26,9 mln

  1,1 tys(8.6%)

  36,5 mln

  1,4 tys(10.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,2 mln

  469(7.9%)

  12,9 mln

  495(6.7%)

  15,3 mln

  590(6.9%)

  16,8 mln

  651(6.8%)

  17,2 mln

  665(6.3%)

  18,3 mln

  711(6.2%)

  20,1 mln

  786(6.4%)

  24,6 mln

  974(7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,2 mln

  278(4.7%)

  8,8 mln

  337(4.6%)

  9,1 mln

  351(4.1%)

  9,0 mln

  350(3.7%)

  9,7 mln

  375(3.6%)

  9,4 mln

  367(3.2%)

  15,6 mln

  610(5%)

  22,7 mln

  899(6.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,5 mln

  136(2.3%)

  3,8 mln

  146(2%)

  3,9 mln

  149(1.7%)

  4,2 mln

  164(1.7%)

  4,6 mln

  178(1.7%)

  4,7 mln

  184(1.6%)

  4,9 mln

  194(1.6%)

  21,7 mln

  861(6.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,0 mln

  306(5.1%)

  8,8 mln

  340(4.6%)

  11,0 mln

  426(5%)

  21,2 mln

  821(8.6%)

  16,7 mln

  648(6.1%)

  16,4 mln

  638(5.5%)

  19,5 mln

  763(6.2%)

  18,5 mln

  731(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  58,7(1%)

  2,0 mln

  77,0(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,1 mln

  636(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,2 mln

  739(12.4%)

  50,3 mln

  1,9 tys(26.2%)

  6,8 mln

  263(3.1%)

  6,4 mln

  249(2.6%)

  6,6 mln

  254(2.4%)

  7,0 mln

  273(2.4%)

  7,3 mln

  285(2.3%)

  15,7 mln

  622(4.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,3 mln

  166(2.8%)

  4,6 mln

  178(2.4%)

  4,1 mln

  159(1.9%)

  6,3 mln

  243(2.5%)

  9,9 mln

  381(3.6%)

  13,6 mln

  530(4.6%)

  7,7 mln

  303(2.5%)

  6,1 mln

  241(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,2 mln

  83,5(1.4%)

  2,4 mln

  90,5(1.2%)

  3,0 mln

  114(1.3%)

  2,5 mln

  95,4(1%)

  2,3 mln

  88,8(0.8%)

  2,7 mln

  106(0.9%)

  2,3 mln

  91,1(0.7%)

  2,6 mln

  103(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  41,6(0.7%)

  865,7 tys

  33,3(0.5%)

  657,9 tys

  25,4(0.3%)

  441,5 tys

  17,1(0.2%)

  634,4 tys

  24,6(0.2%)

  472,0 tys

  18,4(0.2%)

  510,7 tys

  20,0(0.2%)

  2,3 mln

  92,0(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  69,7(1.2%)

  1,6 mln

  61,3(0.8%)

  1,5 mln

  56,9(0.7%)

  1,6 mln

  62,1(0.6%)

  2,1 mln

  80,9(0.8%)

  1,7 mln

  66,4(0.6%)

  2,6 mln

  102(0.8%)

  2,3 mln

  89,9(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,7 mln

  105(1.8%)

  3,1 mln

  121(1.6%)

  3,3 mln

  127(1.5%)

  3,8 mln

  146(1.5%)

  4,0 mln

  156(1.5%)

  4,4 mln

  171(1.5%)

  4,5 mln

  177(1.4%)

  1,5 mln

  57,6(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  555,2 tys

  21,4(0.4%)

  658,9 tys

  25,4(0.3%)

  729,4 tys

  28,2(0.3%)

  780,5 tys

  30,2(0.3%)

  1,0 mln

  39,5(0.4%)

  943,2 tys

  36,7(0.3%)

  1,2 mln

  47,6(0.4%)

  1,3 mln

  50,1(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  474,3 tys

  18,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  52,2(0.9%)

  112,8 tys

  4,3(0.1%)

  224,3 tys

  8,7(0.1%)

  685,3 tys

  26,5(0.3%)

  65,9 tys

  2,6(0%)

  103,0 tys

  4,0(0%)

  205,4 tys

  8,0(0.1%)

  176,7 tys

  7,0(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  12,5 tys

  0,5(0%)

  16,5 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 tys

  0,3(0%)

  47,7 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  315,6 tys

  12,1(0.2%)

  38,7 tys

  1,5(0%)

  8,8 tys

  0,3(0%)

  260,5 tys

  10,1(0.1%)

  328,5 tys

  12,7(0.1%)

  292,4 tys

  11,4(0.1%)

  8,5 tys

  0,3(0%)

  8,5 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,4 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pszczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pszczyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pszczyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pszczyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  164,5 mln

  3,2 tys(100%)

  197,1 mln

  3,8 tys(100%)

  230,6 mln

  4,4 tys(100%)

  238,1 mln

  4,5 tys(100%)

  267,9 mln

  5,1 tys(100%)

  301,8 mln

  5,7 tys(100%)

  327,8 mln

  6,2 tys(100%)

  319,7 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  82,7 mln

  3,2 tys(50.3%)

  85,2 mln

  3,3 tys(43.2%)

  94,3 mln

  3,6 tys(40.9%)

  101,1 mln

  3,9 tys(42.5%)

  107,1 mln

  4,1 tys(40%)

  110,8 mln

  4,3 tys(36.7%)

  121,3 mln

  4,8 tys(37%)

  122,0 mln

  4,8 tys(38.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  39,0 mln

  1,5 tys(23.7%)

  42,1 mln

  1,6 tys(21.3%)

  44,7 mln

  1,7 tys(19.4%)

  50,2 mln

  1,9 tys(21.1%)

  56,5 mln

  2,2 tys(21.1%)

  68,1 mln

  2,6 tys(22.6%)

  75,9 mln

  3,0 tys(23.2%)

  70,1 mln

  2,8 tys(21.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,8 mln

  299(4.7%)

  7,0 mln

  271(3.6%)

  18,2 mln

  701(7.9%)

  10,0 mln

  389(4.2%)

  11,1 mln

  431(4.2%)

  12,3 mln

  478(4.1%)

  19,8 mln

  775(6%)

  22,7 mln

  898(7.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  196,4 tys

  7,6(0.1%)

  212,5 tys

  8,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  17,9 mln

  710(5.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,6 mln

  252(4%)

  6,1 mln

  233(3.1%)

  6,4 mln

  248(2.8%)

  6,4 mln

  248(2.7%)

  5,7 mln

  219(2.1%)

  5,9 mln

  228(1.9%)

  9,0 mln

  354(2.8%)

  14,2 mln

  562(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,1 mln

  542(8.6%)

  45,3 mln

  1,7 tys(23%)

  2,5 mln

  95,7(1.1%)

  2,2 mln

  83,7(0.9%)

  2,5 mln

  95,3(0.9%)

  2,2 mln

  86,8(0.7%)

  2,1 mln

  82,6(0.6%)

  9,9 mln

  391(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,2 mln

  278(4.4%)

  8,2 mln

  315(4.1%)

  7,9 mln

  306(3.4%)

  9,3 mln

  360(3.9%)

  8,2 mln

  318(3.1%)

  6,9 mln

  267(2.3%)

  9,3 mln

  362(2.8%)

  9,3 mln

  369(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  51,3(0.8%)

  1,4 mln

  53,1(0.7%)

  1,1 mln

  40,7(0.5%)

  1,3 mln

  50,0(0.5%)

  4,2 mln

  164(1.6%)

  7,1 mln

  275(2.3%)

  4,3 mln

  170(1.3%)

  5,0 mln

  199(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  599,5 tys

  23,1(0.4%)

  471,8 tys

  18,2(0.2%)

  552,6 tys

  21,3(0.2%)

  531,0 tys

  20,6(0.2%)

  581,7 tys

  22,5(0.2%)

  564,7 tys

  22,0(0.2%)

  592,7 tys

  23,2(0.2%)

  1,0 mln

  40,4(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  47,3(0.7%)

  314,5 tys

  12,1(0.2%)

  331,9 tys

  12,8(0.1%)

  918,4 tys

  35,6(0.4%)

  1,1 mln

  43,6(0.4%)

  2,2 mln

  85,6(0.7%)

  641,9 tys

  25,1(0.2%)

  696,6 tys

  27,6(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650,6 tys

  25,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  325,9 tys

  12,5(0.2%)

  358,1 tys

  13,8(0.2%)

  376,6 tys

  14,5(0.2%)

  365,6 tys

  14,2(0.2%)

  472,8 tys

  18,3(0.2%)

  501,5 tys

  19,5(0.2%)

  514,5 tys

  20,2(0.2%)

  639,3 tys

  25,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  73,4(1.2%)

  96,4 tys

  3,7(0%)

  105,0 tys

  4,1(0%)

  125,7 tys

  4,9(0.1%)

  294,7 tys

  11,4(0.1%)

  182,0 tys

  7,1(0.1%)

  185,0 tys

  7,2(0.1%)

  246,5 tys

  9,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  787,8 tys

  30,3(0.5%)

  30,0 tys

  1,2(0%)

  57,4 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  32,0 tys

  1,2(0%)

  12,0 tys

  0,5(0%)

  80,3 tys

  3,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  338,7 tys

  13,0(0.2%)

  309,8 tys

  11,9(0.2%)

  230,1 tys

  8,9(0.1%)

  168,7 tys

  6,5(0.1%)

  116,7 tys

  4,5(0%)

  91,5 tys

  3,6(0%)

  75,9 tys

  3,0(0%)

  76,1 tys

  3,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  53,1 tys

  2,0(0%)

  56,4 tys

  2,2(0%)

  65,2 tys

  2,5(0%)

  66,8 tys

  2,6(0%)

  78,2 tys

  3,0(0%)

  52,1 tys

  2,0(0%)

  99,6 tys

  3,9(0%)

  60,7 tys

  2,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  30,8 tys

  1,2(0%)

  51,2 tys

  2,0(0%)

  207,6 tys

  8,0(0.1%)

  128,3 tys

  5,0(0.1%)

  20,8 tys

  0,8(0%)

  117,7 tys

  4,6(0%)

  19,3 tys

  0,8(0%)

  15,7 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  315,6 tys

  12,1(0.2%)

  38,7 tys

  1,5(0%)

  8,8 tys

  0,3(0%)

  260,5 tys

  10,1(0.1%)

  328,5 tys

  12,7(0.1%)

  292,4 tys

  11,4(0.1%)

  8,5 tys

  0,3(0%)

  8,5 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  10,0 tys

  0,4(0%)

  13,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pszczyna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 665 mieszkańców Pszczyny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 825 kobiet oraz 2 837 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,2% mieszkańców Pszczyny, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 9,2% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Pszczyny mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pszczynie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,7%) oraz zasadnicze zawodowe (23,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,8%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2021 w Pszczynie mieściło się 12 przedszkoli, w których do 64 oddziałów uczęszczało 1 165 dzieci (582 dziewczynki oraz 583 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pszczynie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 564 dzieci (282 dziewczynki oraz 282 chłopców). Dostępnych było 521 miejsc.

  19,4% mieszkańców Pszczyny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,0% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 103 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 9 szkół podstawowych, w których w 159 oddziałach uczyło się 2 322 uczniów (1 166 kobiet oraz 1 156 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pszczynie placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 79 oddziałach uczyło się 1 568 uczniów (757 kobiet oraz 811 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,8% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 105,50.

  W Pszczynie znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 291 uczniów (879 kobiet oraz 412 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 361 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pszczynie placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 40 oddziałach uczyło się 1 125 uczniów (736 kobiet oraz 389 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 387 absolwentów.

  W Pszczynie znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 30 oddziałach uczyło się 589 uczniów (176 kobiet oraz 413 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,1 uczniów. 19,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,1% mieszkańców Pszczyny w wieku potencjalnej nauki (20,8% kobiet i 21,4% mężczyzn).

 • 20,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,6%
  woj. śląskie
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Pszczyna
  33,6%
  woj. śląskie
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Pszczyna
  2,8%
  śląskie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,8%
  Województwo
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,0%
  woj. śląskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Pszczyna
  30,2%
  Województwo
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 23,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Pszczyna
  9,2%
  Województwo
  10,6%
  Kraj
  12,3%
 • 10,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Pszczyna
  3,3%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1103 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Pszczyna
  1 103,0
  śląskie
  906,0
  Kraj
  883,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,80
  Województwo
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 12Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 64 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 043 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pszczyna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 165 Dzieci
 • 582 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 583 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 263 3 lata
 • 263
 • 287 4 lata
 • 287
 • 290 5 lata
 • 290
 • 302 6 lat
 • 302
 • 18 7 lat i więcej
 • 18
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 126 3 lata
 • 126
 • 141 4 lata
 • 141
 • 145 5 lata
 • 145
 • 158 6 lat
 • 158
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 137 3 lata
 • 137
 • 146 4 lata
 • 146
 • 145 5 lata
 • 145
 • 144 6 lat
 • 144
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • 67 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 99,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 99,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pszczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pszczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne nr 2 (Julian Tuwim)
  Publiczne
  32 210-38-66
  32 210-38-66
  ul. Zamenhofa 12
  43-200 Pszczyna
  925022
  Przedszkole Publiczne nr 21 (Misia Puchatka)
  Publiczne
  32 210-40-50
  32 210-40-50
  ul. Księżycowa 27
  43-200 Pszczyna
  613416
  Przedszkole Publiczne nr 8
  Publiczne
  32 210-35-92
  32 210-03-59
  ul. Jana Kupca 1
  43-200 Pszczyna
  512314
  Przedszkole Publiczne Nr 7
  Publiczne
  32 210-17-08
  32 210-17-08
  ul. Staromiejska 41
  43-200 Pszczyna
  511314
  Przedszkole Publiczne nr 4
  Publiczne
  32 210-51-64
  32 210-51-64
  ul. Narcyzów 30
  43-200 Pszczyna
  2486
  Niepubliczne Przedszkole Radocha - Radosny Rozwój Dziecka
  Niepubliczne
  51 403-10-60
  ul. Dobrawy 42
  43-200 Pszczyna
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Pociecha"
  Niepubliczne
  32 449-35-41
  32 449-35-41
  ul. Bielska 29
  43-200 Pszczyna
  ---
 • Szkoły podstawowe w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pszczyna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 134 Oddziały
 • 2 232 Uczniowie
 • 1 124 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 108 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 267 Uczniowie w 1 klasie
 • 126 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 222 Absolwenci
 • 115 Kobiety
  (absolwenci)
 • 107 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 25 Oddziały
 • 90 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,7%
  53,3%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Pszczyna
  14,6
  Województwo
  17,2
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,6
 • 14,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,6
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,7
 • 3,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,6
 •  
 • 189,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 172,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 105,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Pszczyna
  105,50
  Województwo
  97,17
  Cały kraj
  95,71
 • 104,13 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  104,13
  Województwo
  95,97
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pszczyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pszczyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pszczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pszczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (im.Książąt Pszczyńskich)
  Publiczna
  32 210-36-86
  32 210-36-86
  ul. Bogedaina 1
  43-200 Pszczyna
  2554650
  Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi (ks. J.Twardowski)
  Publiczna
  32 210-42-21
  32 210-42-21
  ul. Księżycowa 25
  43-200 Pszczyna
  2244757
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (Jadwiga Śląska)
  Publiczna
  32 210-39-30
  32 210-39-30
  ul. Katowicka 47
  43-200 Pszczyna
  1633031
  Szkoła Podstawowa nr 3 (Jana Pawła II)
  Publiczna
  32 212-82-78
  32 212-82-78
  ul. Staromiejska 41
  43-200 Pszczyna
  13235-
  Szkoła Podstawowa nr 4 (Józef Pukowiec)
  Publiczna
  32 210-40-03
  32 210-40-03
  ul. Marii Konopnickiej 39
  43-200 Pszczyna
  818026
  Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna
  Publiczna
  ul. Zamenhofa 5
  43-200 Pszczyna
  1263-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Pszczyna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 1 155 Uczniowie
 • 797 Kobiety
  (uczniowie)
 • 358 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,0%
  31,0%
 • 282 Uczniowie w 1 klasie
 • 199 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 317 Absolwenci
 • 212 Kobiety
  (absolwenci)
 • 105 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 136 Uczniowie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,3%
  39,7%
 • 44 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Pszczyna
  28,1
  śląskie
  26,5
  Polska
  26,3
 •  
 • 85,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 66,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Pszczyna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 148 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  19,6
  śląskie
  17,9
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,6
 • 21,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,1
 • 6,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,7
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pszczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pszczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM NR 3 (KAROL MIARKA)
  Publiczne
  32 210-34-63
  32 210-34-63
  ul. SZYMANOWSKIEGO 12
  43-200 Pszczyna
  34794-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
  Publiczna
  ul. Poniatowskiego 2
  43-200 Pszczyna
  17458-
  I Liceum Ogólnokształcace im. Bolesława Chrobrego (im. Bolesława Chrobrego)
  Publiczne
  32 210-37-27
  32 210-37-27
  ul. 3Maja 7
  43-200 Pszczyna
  17451-
  III Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  32 210-36-20
  32 210-36-20
  ul. Kazimierza Wielkiego 5
  43-200 Pszczyna
  12341-
  IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (KAROL MIARKA)
  Publiczne
  32 210-34-63
  32 210-34-63
  ul. SZYMANOWSKIEGO 12
  43-200 Pszczyna
  6152-
  Technikum nr 1
  Publiczne
  ul. Poniatowskiego 2
  43-200 Pszczyna
  481-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 (KAROL MIARKA)
  Publiczna
  32 210-34-63
  32 210-34-63
  ul. SZYMANOWSKIEGO 12
  43-200 Pszczyna
  342-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  32 210-37-27
  32 210-37-27
  ul. 3Maja 7
  43-200 Pszczyna
  233-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  ul. Zamenhofa 5
  43-200 Pszczyna
  428-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Specjalna
  Publiczna
  ul. Zamenhofa 5
  43-200 Pszczyna
  323-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  ul. Poniatowskiego 2
  43-200 Pszczyna
  113-
  Szkoła Główna Służb Społecznych Kolegium Królewskie w Pszczynie
  Publiczna
  12 633-26-06
  ul. ul. Szymanowskiego 12
  43-200 Pszczyna
  ---
  Kolegium Królewskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pszczynie
  Niepubliczne
  12 633-26-06
  ul. ul. Szymanowskiego 12
  43-200 Pszczyna
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 19,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pszczyna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pszczyna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pszczyna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pszczyna - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pszczynie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Pszczynie znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 2 ), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 30)
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pszczynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pszczynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pszczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pszczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 260 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 269 (uczestnicy: 39 690)
  • seanse filmowe: 13 (uczestnicy: 470)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 3 870)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 5 550)
  • koncerty: 125 (uczestnicy: 22 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 60 (uczestnicy: 1 900)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 120)
  • pokazy teatralne: 28 (uczestnicy: 4 040)
  • warsztaty: 27 (uczestnicy: 540)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 53 (członkowie: 467)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 110)
  • taneczne: 23 (członkowie: 234)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • literackie: 2 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 13 (członkowie: 97)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 40)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 4 (absolwenci: 40)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 85)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 85)


  Według danych z 2022 w Pszczynie działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 229 748 zwiedzających, co daje 90 781 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Pszczynie działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 70 549 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 15 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 6 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 72 607 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 39
  • dostępne dla czytelników: 16
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 16
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5
  Według danych z 2022 w Pszczynie działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 67 818 wolumenów w tym ziobry specjalne: 520. Odnotowano 611 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 7 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 57 748 wolumenów. Odnotowano 1 539 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pszczynie działało 16 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 509 członków. Zarejestrowano 1 505 ćwiczących (mężczyźni: 867, kobiety: 638, chłopcy do lat 18: 526, dziewczęta do lat 18: 341). Aktywnych było 20 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (37) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pszczynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pszczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pszczyny znajduje się 63 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pszczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dwór z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Ksawerego Dunikowskiego 1)dnia 1946-12-14, wykaz dokumentów: R5/46 z 1946-12-14; 538/65 z 1965-02-07
  • Miasto z 2. poł. XIII w.dnia 1953-03-14, wykaz dokumentów: R/391/53 z 1953-03-14; 770/67 z 1967-12-20
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Ratuszowa 1)dnia 1965-01-20, wykaz dokumentów: 483/65 z 1965-01-20
  • Oficyna mieszkalna z XIX w. (ul. Ksawerego Dunikowskiego 2)dnia 1965-02-07, wykaz dokumentów: 537/65 z 1965-02-07
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 3)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 436/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 4)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 438/65 z 1965-12-14
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Żorska 4)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 442/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 5)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 443/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 8)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 444/65 z 1965-12-14
  • Stodoła (data nieznana)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 449/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 9)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 457/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 10)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 458/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 11)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 459/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 12)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 460/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 13)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 461/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 14)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 462/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 15)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 463/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 16)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 464/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 18)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 465/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 19)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 466/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 20)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 467/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 21)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 468/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 22)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 469/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Piastowska 13)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 470/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Piastowska 15)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 471/65 z 1965-12-14
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Piastowska 26)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 472/65 z 1965-12-14; 1288/82 z 1982-04-19
  • Kamienica z XVIII w.dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 473/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Piastowska 16)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 474/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Wojska Polskiego 1)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 476/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Wojska Polskiego 2)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 477/65 z 1965-12-14
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Piekarska 10)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 479/65 z 1965-12-14
  • Kościół z XVII w.dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 480/65 z 1965-12-14
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Warowna 51)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 481/65 z 1965-12-14
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Warowna 43)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 482/65 z 1965-12-14
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Warowna 6)dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 485/65 z 1965-12-14
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1965-12-14, wykaz dokumentów: 486/65 z 1965-12-14
  • Piekarnia z XVIII w. (ul. Żorska 2)dnia 1966-01-20, wykaz dokumentów: 484/65 z 1966-01-20
  • Wozownia z XVIII w.dnia 1966-01-20, wykaz dokumentów: 511/65 z 1966-01-20
  • Plebania z XIX w.dnia 1966-01-20, wykaz dokumentów: 520/65 z 1966-01-20
  • Oficyna gospodarcza z XIX w.dnia 1966-01-20, wykaz dokumentów: 520/65 z 1966-01-20
  • Oficyna gospodarcza z XIX w.dnia 1966-01-20, wykaz dokumentów: 520/65 z 1966-01-20
  • Zespół - plebania z XIX w.dnia 1966-01-20, wykaz dokumentów: 520/65 z 1966-01-20
  • Stodoła z XIX w.dnia 1966-01-20, wykaz dokumentów: 527/65 z 1966-01-20; 1219/76 z 1976-07-15
  • Pałac z XVIII w. (ul. Brama Wybrańców 1)dnia 1966-02-07, wykaz dokumentów: 535/65 z 1966-02-07
  • Park z XVIII w.dnia 1966-02-07, wykaz dokumentów: 535/65 z 1966-02-07
  • Oficyna mieszkalna z XIX w. (ul. Basztowa 1)dnia 1966-02-07, wykaz dokumentów: 536/65 z 1966-02-07
  • Brama z XVII w. (ul. Brama Wybrańców 2)dnia 1966-02-07, wykaz dokumentów: 536/65 z 1966-02-07
  • Stodoła z XVIII w. (ul. Łowiecka 6)dnia 1966-02-07, wykaz dokumentów: 539/65 z 1966-02-07
  • Rządcówka z XIX w. (ul. Korfantego 6)dnia 1966-02-07, wykaz dokumentów: 540/65 z 1966-02-07
  • Stajnia z 3. ćw. XIX w. (ul. Basztowa 4)dnia 1972-08-02, wykaz dokumentów: 1184/72 z 1972-08-02
  • Wozownia z 3. ćw. XIX w.dnia 1972-08-02, wykaz dokumentów: 1184/72 z 1972-08-02
  • Spichlerz z XVIII w.dnia 1976-07-15, wykaz dokumentów: 1219/76 z 1976-07-15
  • Kuźnia z XIX w.dnia 1976-07-15, wykaz dokumentów: 1219/76 z 1976-07-15
  • Chałupa z 1831 r.dnia 1976-07-15, wykaz dokumentów: 1219/76 z 1976-07-15
  • Inny budynek gospodarczy z 1799 r.dnia 1976-07-15, wykaz dokumentów: 1219/76 z 1976-07-15
  • Brama z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1976-07-15, wykaz dokumentów: 1219/76 z 1976-07-15
  • Zespół - skansen (data nieznana)dnia 1976-07-15, wykaz dokumentów: 1219/76 z 1976-07-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. Stefana Batorego 28)dnia 1992-12-21, wykaz dokumentów: A/1508/92 z 1992-12-21
  • Ogród (data nieznana)dnia 1992-12-21, wykaz dokumentów: A/1508/92 z 1992-12-21
  • Hotel z 1880 r. (ul. Bolesława Chrobrego 5)dnia 1995-08-14, wykaz dokumentów: A/1614/95 z 1995-08-14
  • Budynek administracyjny z 1902 r. (ul. dr. Witolda Antesa 6)dnia 2005-12-14, wykaz dokumentów: A/163/05 z 2005-12-14; brak numeru z 2006-01-10
  • Willa z 1892 r. (ul. ks. bp Bogedaina 3)dnia 2010-08-20, wykaz dokumentów: A/313/10 z 2010-08-20
  • Willa z 1878 r. (ul. Pszczyna 1)dnia 2014-09-01, wykaz dokumentów: A/422/14 z 2014-09-01
 • Formy ochrony przyrody w Pszczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pszczyny znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pszczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz narzutowy - kształt prostopadłościenny krawędzie ostre rodzaj skały - granit szary obwód 650 cm długość 210 cm szerokość 100 cm wysokość 300 cm obiekt poprzez wykucie godeł i napisu służy obecnie jako pomnik pamięci pomordowanych Polaków we w, Data ustanowienia: 1960-05-21, Opis granicy: Park miejski w Pszczynie (Zwierzyniec) - na "Grobli Łąckiej"
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa jednogatunkowa - Dąb szypułkowy - 2 szt., Data ustanowienia: 1961-09-05, Opis granicy: Rośnie w Studzionce przy ul. Powstańców 111
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa jednogatunkowa - Dąb szypułkowy - 2 szt., Data ustanowienia: 1962-07-06, Opis granicy: Rośnie na terenie Szpitala Powiatowego przy budynku pralni
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa jednogatunkowa - Dąb szypułkowy - 2 szt., Data ustanowienia: 1962-07-06, Opis granicy: Rośnie na terenie Szpitala Powiatowego przy budynku prosektorium
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - okazała równomiernie korona dobry stan zdrowotny, Data ustanowienia: 1965-09-13, Opis granicy: Rośnie na prywatnej nieruchomości przy ul. Barbórki
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - okazała równomiernie rozwinięta korona, Data ustanowienia: 1981-09-17, Opis granicy: Rośnie na terenie cmenatrza przy ul. Chopina 4
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Aleja jednogatunkowa - 290 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur). W 2015 r. zniesienie 3 szt., Data ustanowienia: 1981-09-17, Opis granicy: Rosną przy ul. Łowieckiej w Pszczynie Piasku i Czarkowej (do granicy lasu)

Pszczyna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 18 wypadków drogowych w Pszczynie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pszczynie znajdowało się 28 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 27 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 21 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pszczyńskiego.

  Powiat pszczyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pszczynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 18 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pszczynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 71,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  71,3
  Województwo
  45,6
  Polska
  56,5
 • 7,92 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  7,9
  śląskie
  3,6
  Cała Polska
  5,0
 • 71,26 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  71,3
  woj. śląskie
  52,1
  Polska
  65,5
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  11,1
  Województwo
  7,8
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Pszczyna
  100,0
  Województwo
  114,1
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 17 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pszczynie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 580,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 580,1 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 5,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Pszczyna
  5,2 km
  śląskie
  3,2 km
  Kraj
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 21 Liczba licencji na taksówki
 • 27 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pszczyna przechodzi 5 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 1droga krajowa nr 1(Sosnowiec Dolny - Łódź - Starowa Góra - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Piotrków Trybunalski - Gąski - Siomki - Kamieńsk - Stobiecko Szlacheckie - Radomsko - Wiłków - Kruszyna - Mykanów - Częstochowa - Wrzosowa - Nowa Wieś - Poczesna - Romanów - Koziegłowy - Rzeniszów - Brudzowice - Siewierz - Podwarpie - Wojkowice Kościelne - Dąbrowa Górnicza - Tychy - Kobiór - Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój - Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała - Przybędza - Węgierska Górka - Milówka)
  • DW 931droga wojewódzka nr 931(Bieruń - Bojszowy - Miedzyrzecze - Jankowice - Pszczyna)
  • DW 933droga wojewódzka nr 933(Rzuchów - Pszów - Wodzisław Śląski - Mszana - Jastrzębie-Zdrój - Pawłowice - Studzionka - Brzeźce - Poręba - Pszczyna - Ćwiklice - Miedźna - Matuszowiec - Brzeszcze - Rajsko - Oświęcim - Broszkowice - Gorzów - Bobrek - Budzowy - Libiąż - Chrzanów)
  • DW 935droga wojewódzka nr 935(Racibórz - Kornowac - Rzuchów - Rydułtowy - Rybnik - Żory - Rudziczka - Suszec - Kobielice - Radostowice - Pszczyna)
  • DW 939droga wojewódzka nr 939( Pszczyna - Łąka - Wisła Wielka - Wisła Mała - Strumień - Zbytków)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pszczyna przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 139Linia kolejowa nr 139: Katowice - Zwardoń [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Brynów - Katowice Ligota - Katowice Piotrowice - Katowice Podlesie - Mąkołowiec - Tychy - Tychy Żwaków - Kobiór - Piasek -Pszczyna - Goczałkowice - Goczałkowice Zdrój - Czechowice Dziedzice - Czechowice Dziedzice Przystanek - Czechowice Dziedzice Południowe - Bielsko-Biała Północ Fiat - Bielsko-Biała Komorowice - Bielsko-Biała Północ - Bielsko-Biała Główna - Bielsko-Biała Lipnik - Bielsko-Biała Leszczyny - Bielsko-Biała Mikuszowice - Wilkowice Bystra - Łodygowice Górne - Łodygowice - Pietrzykowice Żywieckie - Żywiec - Radziechowy Wieprz - Cięcina Dolna - Cięcina - Węgierska Górka - Cisiec - Milówka - Milówka Zabawa - Rajcza - Rajcza Centrum - Rycerka - Sól - Sól Kiczora - Laliki - Zwardoń)
  • LK 148Linia kolejowa nr 148: Pszczyna - Rybnik [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Pszczyna -Pszczyna Czarków - Radostowice - Suszec - Suszec Kopalnia - Suszec Rudziczka - Żory - Szczejkowice - Rybnik Gotartowice - Rybnik Piaski - Rybnik)