Suchedniów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Suchedniów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Suchedniów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu skarżyskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Suchedniów.
 • 7 537 Liczba mieszkańców
 • 59,4 km² Powierzchnia
 • 126,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XVI w. Data założenia
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TSK Tablice rejestracyjne
 • Cezary Tomasz Błach Burmistrz miasta
Suchedniów na mapie
Identyfikatory
 • 20.829351.0476 Współrzędne GPS
 • 2610054 TERYT (TERC)
 • 0948360 SIMC
Herb miasta Suchedniów
Suchedniów herb

Jak Suchedniów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Suchedniów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Suchedniów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Suchedniów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
20Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
27Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
30Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
34Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
49Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
52Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
55Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
60Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
61Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
66Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
74Miasta o największej powierzchni w Polsce
86Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
87Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
89Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
110Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
121Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
128Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
143Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
156Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
202Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
212Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
229Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
258Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców

Suchedniów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-130Poczta Suchedniów

Suchedniów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Suchedniowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Skarżysku Kamiennej (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kossaka 3
26-110 Skarżysko Kamienna
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
(41) 254-31-86
(41) 254-30-90
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów

Suchedniów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Suchedniów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 537, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 17,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,5 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Suchedniowa zawarli w 2022 roku 26 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców Suchedniowa jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 9,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Suchedniów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -79. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,33 na 1000 mieszkańców Suchedniowa. W 2022 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 43,2% dziewczynek i 56,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 295 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,34 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,0% zgonów w Suchedniowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w Suchedniowie były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Suchedniowa przypada 15.17 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 44 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 77 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Suchedniowa -33. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  57,2% mieszkańców Suchedniowa jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Suchedniowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 537 Liczba mieszkańców
 • 3 861 Kobiety
 • 3 676 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Suchedniowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Suchedniowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Suchedniowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Suchedniowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  45,5 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 47,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Suchedniów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Suchedniowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Suchedniów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Suchedniów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Suchedniów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,2%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,8%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 51,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • Suchedniów
  10,8%
  Województwo
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  6,8%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Suchedniów
  0,2%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Suchedniowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,4
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 26 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Suchedniowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -79 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -37 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -42 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Suchedniów
  -10,3
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Suchedniowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Suchedniowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Suchedniowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Suchedniowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 37 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,2%
  56,8%
 • 4,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,8
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Kraj
  8,1
 • 26,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Suchedniów
  26,1
  Województwo
  31,9
  Kraj
  35,1
 • 1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 1
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 68 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 68
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 295 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 217 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 295 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 24 Waga 4000g - 4499g
 • 24
 • 108 Waga 3500g - 3999g
 • 108
 • 137 Waga 3000g - 3499g
 • 137
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,00 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Suchedniów
  1,00
  Województwo
  1,19
  Kraj
  1,26
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,50
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,34 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,34
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Suchedniowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 116 Zgony
 • 53 Kobiety
  (Zgony)
 • 63 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,7%
  54,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 15,2 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,2
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 295,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  295,6
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Kraj
  147,0
 • 8,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Suchedniów
  8,2
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Suchedniów
  4,3
  świętokrzyskie
  3,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie skarżyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,0%
  Województwo
  38,8%
  Cały kraj
  36,0%
 • 24,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Suchedniów
  24,0%
  świętokrzyskie
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,6%
  Województwo
  4,8%
  Polska
  6,7%
 • 93 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  17,5
  Polska
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,1
  Cała Polska
  70,6
 • 372,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  372,5
  świętokrzyskie
  312,9
  Kraj
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  284,7
  Cała Polska
  253,9
 • 621,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 630,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 611,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  621,2
  woj. świętokrzyskie
  517,8
  Cała Polska
  426,2
 • 89,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 161,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Suchedniów
  89,7
  woj. świętokrzyskie
  63,9
  Cały kraj
  62,9
 • 52,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  52,5
  woj. świętokrzyskie
  34,3
  Polska
  33,8
 • 11,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,1
  woj. świętokrzyskie
  8,6
  Cała Polska
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,8%
  woj. świętokrzyskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 77 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -34 Saldo migracji
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -33 Saldo migracji wewnętrznych
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Suchedniowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Suchedniów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Suchedniów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Suchedniowie oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Suchedniowie to 3 276 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 432 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Suchedniowie to 5,53 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Suchedniowie to 125,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,45% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,56% mieszkań posiada łazienkę, 82,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 71,46% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu skarżyskiego.

  Powiat skarżyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 276 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 431,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  431,70
  świętokrzyskie
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Suchedniów
  72,80 m2
  Województwo
  77,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,40 m2
  świętokrzyskie
  30,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,83
  Województwo
  3,91
  Cała Polska
  3,83
 • 2,32 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,32
  woj. świętokrzyskie
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Suchedniów
  0,60
  świętokrzyskie
  0,66
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,98
  świętokrzyskie
  3,74
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 83 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,53 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Suchedniów
  5,53
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Kraj
  3,89
 • 10,94 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,94
  świętokrzyskie
  17,76
  Cała Polska
  24,56
 • 1 880 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  125,3 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Suchedniów
  0,25 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Suchedniów
  95,45%
  Województwo
  95,94%
  Polska
  97,75%
 • 88,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  88,55%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Kraj
  95,18%
 • 85,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Suchedniów
  85,56%
  Województwo
  88,22%
  Cała Polska
  93,75%
 • 82,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,48%
  świętokrzyskie
  82,88%
  Kraj
  85,83%
 • 71,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  71,46%
  świętokrzyskie
  46,61%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Suchedniów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Suchedniowie na 1000 mieszkańców pracuje 187osób . Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Suchedniowie wynosiło w 2023 roku 14,6% (14,6% wśród kobiet i 14,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Suchedniowie wynosiło 5 704,16 PLN, co odpowiada 85.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Suchedniowa 661 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 270 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -391.

  5,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Suchedniowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 25,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 187 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  187,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Cała Polska
  259,0
 • 17,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,1% Kobiety
 • 17,0% Mężczyźni
 • Miasto
  14,6%
  woj. świętokrzyskie
  7,8%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Suchedniowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Suchedniowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Suchedniowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 118 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 704 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Suchedniowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 661 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 270 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -391 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 5,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Przemysł i budownictwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,6% Pozostałe
 • 47,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Suchedniowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 439 Pracujący ogółem
 • 830 Kobiety
 • 609 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Suchedniowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 50,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Suchedniów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Suchedniów
  75,0
  świętokrzyskie
  69,3
  Cały kraj
  69,0
 • 49,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  49,1
  Województwo
  41,5
  Cała Polska
  38,2
 • 190,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Suchedniów
  190,3
  świętokrzyskie
  149,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Suchedniów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Suchedniowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 933 podmioty gospodarki narodowej, z czego 737 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 55 nowych podmiotów, a 53 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (117) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (49) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (118) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (34) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Suchedniowie najwięcej (60) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (898) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,9% (279) podmiotów, a 69,0% (644) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Suchedniowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.3%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (14.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 933 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 279 Przemysł i budownictwo
 • 644 Pozostała działalność
 • 55 Podmioty nowo zarejestrowane w Suchedniowie w 2023 roku
 • 53 Podmioty wyrejestrowane w Suchedniowie w 2023 roku
 • 737 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 898 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 898
 • 30 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 30
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 933 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 933
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 51 Spółki handlowe ogółem
 • 51
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 45  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 45
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 60 Spółki cywilne ogółem
 • 60
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 737 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 216 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 216
 • 107 Przetwórstwo przemysłowe
 • 107
 • 99 Budownictwo
 • 99
 • 48 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 48
 • 46 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 46
 • 39 Pozostała działalność
 • 39
 • 31 Transport i gospodarka magazynowa
 • 31
 • 26 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 26
 • 25 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 25
 • 25 Informacja i komunikacja
 • 25
 • 21 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 21
 • 15 Edukacja
 • 15
 • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 13
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Suchedniów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Suchedniowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 215 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 28,13 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Suchedniowie wynosi 81,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Suchedniowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 17,98 (wykrywalność 74%) oraz o charakterze kryminalnym - 14,08 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 11,27 (90%), drogowe - 1,73 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Suchedniowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Suchedniów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 215 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 215
 • 108 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 108
 • 86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 86
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 137 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 137
 • 28,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  28,13
  świętokrzyskie
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 14,08 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Suchedniów
  14,08
  Województwo
  10,85
  Polska
  12,98
 • 11,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Suchedniów
  11,27
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Kraj
  6,99
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,73
  Województwo
  1,83
  Cały kraj
  1,82
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,26
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 17,98 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,98
  Województwo
  8,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Suchedniów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Suchedniów
  81%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Suchedniów
  70%
  woj. świętokrzyskie
  69%
  Kraj
  63%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  78%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Suchedniów
  89%
  świętokrzyskie
  87%
  Polska
  88%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  59%
  Cała Polska
  51%

Suchedniów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Suchedniowa wyniosła w 2022 roku 73,9 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 40.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Suchedniowa - 22.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (13.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,1 mln złotych, czyli 24,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Suchedniowa wyniosła w 2022 roku 66,6 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16%). W budżecie Suchedniowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (15,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 41,3 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,3%.
 • Wydatki budżetu w Suchedniowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Suchedniowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Suchedniów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Suchedniowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,1 mln

  2,3 tys(100%)

  34,5 mln

  3,3 tys(100%)

  40,3 mln

  3,9 tys(100%)

  45,4 mln

  4,4 tys(100%)

  42,5 mln

  4,2 tys(100%)

  54,3 mln

  5,6 tys(100%)

  53,4 mln

  5,6 tys(100%)

  73,9 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,0 mln

  1,3 tys(45.6%)

  11,5 mln

  1,3 tys(33.2%)

  12,6 mln

  1,5 tys(31.3%)

  13,5 mln

  1,6 tys(29.7%)

  13,8 mln

  1,7 tys(32.6%)

  17,0 mln

  2,1 tys(31.2%)

  14,9 mln

  1,8 tys(27.9%)

  16,3 mln

  2,1 tys(22.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  182(6.5%)

  3,3 mln

  387(9.6%)

  3,0 mln

  359(7.5%)

  10,4 mln

  1,2 tys(22.8%)

  4,3 mln

  522(10.2%)

  7,3 mln

  884(13.4%)

  6,6 mln

  816(12.4%)

  11,0 mln

  1,4 tys(14.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  865,7 tys

  101(3.6%)

  1,1 mln

  127(3.1%)

  1,5 mln

  174(3.7%)

  739,7 tys

  88,3(1.6%)

  733,8 tys

  88,2(1.7%)

  4,4 mln

  537(8.2%)

  5,4 mln

  667(10.1%)

  10,2 mln

  1,3 tys(13.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  283(10.1%)

  2,9 mln

  336(8.3%)

  2,8 mln

  333(7%)

  3,1 mln

  367(6.8%)

  3,2 mln

  389(7.6%)

  3,5 mln

  422(6.4%)

  4,4 mln

  547(8.3%)

  6,9 mln

  908(9.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  59,1 tys

  6,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 mln

  713(7.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  77,8 tys

  9,1(0.3%)

  76,0 tys

  8,9(0.2%)

  104,4 tys

  12,3(0.3%)

  132,8 tys

  15,8(0.3%)

  214,8 tys

  25,8(0.5%)

  115,9 tys

  14,1(0.2%)

  104,4 tys

  12,9(0.2%)

  4,3 mln

  571(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  536(19.1%)

  9,2 mln

  1,1 tys(26.8%)

  2,0 mln

  234(4.9%)

  2,0 mln

  245(4.5%)

  2,3 mln

  274(5.4%)

  3,1 mln

  378(5.8%)

  2,8 mln

  342(5.2%)

  4,2 mln

  558(5.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 mln

  333(8.2%)

  2,7 mln

  321(6.7%)

  2,7 mln

  327(6%)

  2,8 mln

  331(6.5%)

  2,7 mln

  331(5%)

  3,0 mln

  376(5.7%)

  2,6 mln

  343(3.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  831,8 tys

  97,0(3.5%)

  947,0 tys

  111(2.7%)

  4,3 mln

  512(10.8%)

  1,4 mln

  162(3%)

  1,7 mln

  205(4%)

  1,6 mln

  190(2.9%)

  1,6 mln

  193(2.9%)

  1,8 mln

  234(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  835,0 tys

  97,4(3.5%)

  1,4 mln

  161(4%)

  1,0 mln

  124(2.6%)

  1,2 mln

  140(2.6%)

  1,2 mln

  146(2.9%)

  1,4 mln

  168(2.6%)

  1,4 mln

  168(2.6%)

  1,5 mln

  199(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  494,5 tys

  57,7(2.1%)

  445,3 tys

  52,2(1.3%)

  418,4 tys

  49,4(1%)

  441,4 tys

  52,7(1%)

  456,7 tys

  54,9(1.1%)

  329,1 tys

  39,9(0.6%)

  256,7 tys

  31,6(0.5%)

  1,0 mln

  138(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  175,3 tys

  20,4(0.7%)

  205,3 tys

  24,1(0.6%)

  193,8 tys

  22,9(0.5%)

  302,3 tys

  36,1(0.7%)

  197,9 tys

  23,8(0.5%)

  151,8 tys

  18,4(0.3%)

  341,4 tys

  42,1(0.6%)

  427,2 tys

  56,3(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  319,2 tys

  37,2(1.3%)

  138,7 tys

  16,2(0.4%)

  176,1 tys

  20,8(0.4%)

  59,6 tys

  7,1(0.1%)

  83,3 tys

  10,0(0.2%)

  67,1 tys

  8,1(0.1%)

  49,4 tys

  6,1(0.1%)

  223,3 tys

  29,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,8 tys

  0,9(0%)

  13,6 tys

  1,6(0%)

  9,8 tys

  1,2(0%)

  8,3 tys

  1,0(0%)

  17,6 tys

  2,1(0%)

  22,6 tys

  2,7(0%)

  20,0 tys

  2,5(0%)

  39,0 tys

  5,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  506,5 tys

  59,1(2.1%)

  495,0 tys

  58,0(1.4%)

  505,9 tys

  59,7(1.3%)

  491,2 tys

  58,6(1.1%)

  548,2 tys

  65,9(1.3%)

  417,7 tys

  50,6(0.8%)

  452,9 tys

  55,8(0.8%)

  32,1 tys

  4,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,6 tys

  2,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,4 tys

  0,4(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  4,5 tys

  0,5(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  6,0 tys

  0,7(0%)

  7,1 tys

  0,9(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  217,3 tys

  25,3(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,8 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  480,9 tys

  57,8(1.1%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  121,4 tys

  14,2(0.5%)

  13,7 tys

  1,6(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  118,6 tys

  14,2(0.3%)

  114,2 tys

  13,7(0.3%)

  114,5 tys

  13,9(0.2%)

  5,9 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  232

  0,0(0%)

  236

  0,0(0%)

  235

  0,0(0%)

  242

  0,0(0%)

  236

  0,0(0%)

  239

  0,0(0%)

  242

  0,0(0%)

  261

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Suchedniowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Suchedniowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Suchedniów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Suchedniowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,0 mln

  2,4 tys(100%)

  37,7 mln

  3,6 tys(100%)

  39,2 mln

  3,8 tys(100%)

  42,4 mln

  4,1 tys(100%)

  42,7 mln

  4,2 tys(100%)

  60,8 mln

  6,3 tys(100%)

  55,7 mln

  5,9 tys(100%)

  66,6 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,7 mln

  1,2 tys(42.7%)

  11,0 mln

  1,3 tys(29.2%)

  11,7 mln

  1,4 tys(29.8%)

  13,0 mln

  1,6 tys(30.8%)

  13,7 mln

  1,6 tys(32.1%)

  15,3 mln

  1,9 tys(25.1%)

  16,0 mln

  2,0 tys(28.7%)

  17,7 mln

  2,3 tys(26.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,5 mln

  987(33.9%)

  8,9 mln

  1,0 tys(23.7%)

  8,2 mln

  965(20.9%)

  8,5 mln

  1,0 tys(20.1%)

  10,1 mln

  1,2 tys(23.6%)

  14,3 mln

  1,7 tys(23.5%)

  13,1 mln

  1,6 tys(23.5%)

  11,2 mln

  1,5 tys(16.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  686,1 tys

  80,0(2.7%)

  2,6 mln

  306(6.9%)

  2,0 mln

  238(5.2%)

  6,5 mln

  779(15.4%)

  2,9 mln

  351(6.8%)

  4,9 mln

  598(8.1%)

  4,8 mln

  588(8.6%)

  10,6 mln

  1,4 tys(16%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  59,1 tys

  6,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 mln

  713(8.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  1,4(0%)

  5,3 tys

  0,6(0%)

  4,4 tys

  0,5(0%)

  3,4 mln

  452(5.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  171,6 tys

  20,0(0.7%)

  2,7 mln

  320(7.3%)

  2,6 mln

  308(6.7%)

  2,5 mln

  302(6%)

  2,6 mln

  312(6.1%)

  2,6 mln

  314(4.3%)

  2,8 mln

  347(5.1%)

  3,4 mln

  445(5.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  27,9 tys

  3,3(0.1%)

  2,1 mln

  251(5.7%)

  213,0 tys

  25,1(0.5%)

  174,3 tys

  20,8(0.4%)

  273,0 tys

  32,8(0.6%)

  5,2 mln

  625(8.5%)

  3,0 mln

  375(5.5%)

  2,6 mln

  348(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  427(14.7%)

  8,1 mln

  954(21.6%)

  894,2 tys

  105(2.3%)

  815,5 tys

  97,3(1.9%)

  823,8 tys

  99,0(1.9%)

  1,7 mln

  205(2.8%)

  1,2 mln

  150(2.2%)

  2,3 mln

  305(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  464,6 tys

  54,2(1.9%)

  641,3 tys

  75,1(1.7%)

  1,8 mln

  217(4.7%)

  1,1 mln

  126(2.5%)

  987,6 tys

  119(2.3%)

  3,7 mln

  454(6.2%)

  1,3 mln

  165(2.4%)

  636,1 tys

  83,8(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  171,8 tys

  20,0(0.7%)

  193,8 tys

  22,7(0.5%)

  2,5 mln

  298(6.4%)

  378,5 tys

  45,2(0.9%)

  489,7 tys

  58,8(1.1%)

  356,4 tys

  43,2(0.6%)

  427,2 tys

  52,7(0.8%)

  498,4 tys

  65,7(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  126,8 tys

  14,8(0.5%)

  121,4 tys

  14,2(0.3%)

  164,6 tys

  19,4(0.4%)

  104,5 tys

  12,5(0.2%)

  156,9 tys

  18,9(0.4%)

  349,5 tys

  42,4(0.6%)

  308,9 tys

  38,1(0.6%)

  360,3 tys

  47,5(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  158,3 tys

  18,5(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  311,4 tys

  37,4(0.7%)

  105,3 tys

  12,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,5 tys

  39,6(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  95,4 tys

  11,1(0.4%)

  210,5 tys

  24,7(0.6%)

  134,6 tys

  15,9(0.3%)

  288,7 tys

  34,5(0.7%)

  151,3 tys

  18,2(0.4%)

  270,5 tys

  32,8(0.4%)

  264,4 tys

  32,6(0.5%)

  294,8 tys

  38,9(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  82,7 tys

  9,6(0.3%)

  69,7 tys

  8,2(0.2%)

  59,5 tys

  7,0(0.2%)

  51,0 tys

  6,1(0.1%)

  49,2 tys

  5,9(0.1%)

  24,4 tys

  3,0(0%)

  29,3 tys

  3,6(0.1%)

  28,9 tys

  3,8(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  24,6 tys

  2,9(0.1%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  4,6 tys

  0,5(0%)

  4,5 tys

  0,5(0%)

  6,7 tys

  0,8(0%)

  12,4 tys

  1,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,6(0%)

  10,1 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  121,4 tys

  14,2(0.5%)

  13,7 tys

  1,6(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  118,6 tys

  14,2(0.3%)

  114,2 tys

  13,7(0.3%)

  114,5 tys

  13,9(0.2%)

  5,9 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  240

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  850

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  529,0 tys

  65,2(1%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,4 tys

  0,9(0%)

  876,2 tys

  103(2.3%)

  4,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,5 tys

  9,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Suchedniów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 520 mieszkańców Suchedniowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 737 kobiet oraz 783 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,1% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 25,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,4% mieszkańców Suchedniowa, gimnazjalnym 2,4%, natomiast 10,1% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Suchedniowa mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Suchedniowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,7%) oraz średnie zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (30,3%) oraz zasadnicze zawodowe (25,3%).

  W roku 2022 w Suchedniowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 187 dzieci (97 dziewczynek oraz 90 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Suchedniowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 127 dzieci (62 dziewczynki oraz 65 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  16,7% mieszkańców Suchedniowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 017 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,95 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 464 uczniów (213 kobiet oraz 251 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Suchedniowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 449 uczniów (215 kobiet oraz 234 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 29,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,86.

  W Suchedniowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 21 uczniów (13 kobiet oraz 8 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 10 absolwentów.

  W Suchedniowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 26 uczniów (8 kobiet oraz 18 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 1 absolwenta. Dla porównania w 2008 roku w Suchedniowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 78 uczniów (41 kobiet oraz 37 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 41 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 5,3 uczniów. 5,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców Suchedniowa w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 22,8% mężczyzn).

 • 24,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  24,0%
  Województwo
  23,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 27,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 40,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  40,5%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Polska
  35,2%
 • 40,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 40,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  4,1%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 5,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,4%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  25,0%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 20,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  20,4%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,4%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 1,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,1%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Cały kraj
  12,3%
 • 11,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Suchedniów
  2,6%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1017 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 017,0
  Województwo
  893,0
  Kraj
  927,0
 • 0,95 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,95
  świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Suchedniów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 187 Dzieci
 • 97 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 90 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,9%
  48,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 50 3 lata
 • 50
 • 75 4 lata
 • 75
 • 53 5 lata
 • 53
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 24 3 lata
 • 24
 • 40 4 lata
 • 40
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 26 3 lata
 • 26
 • 35 4 lata
 • 35
 • 28 5 lata
 • 28
 • 60 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 13,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Suchedniowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Suchedniowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie (Jan Paweł II)
  Publiczne
  41 254-34-17
  41 254-34-17
  ul. Emilii Peck 15a
  26-130 Suchedniów
  615311
 • Szkoły podstawowe w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Suchedniów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 464 Uczniowie
 • 213 Kobiety
  (uczniowie)
 • 251 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,9%
  54,1%
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 99 Absolwenci
 • 50 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,2
  świętokrzyskie
  14,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 42,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 32,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 82,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  82,86
  woj. świętokrzyskie
  90,62
  Cała Polska
  95,96
 • 82,14 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  82,14
  woj. świętokrzyskie
  89,66
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Suchedniów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Suchedniów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Suchedniowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Suchedniowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  41 254-30-27
  41 254-30-27
  ul. Kościelna 1
  26-130 Suchedniów
  1527328
  Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchedniowie (Emilia Peck)
  Publiczna
  41 254-30-34
  41 254-55-98
  ul. Ogrodowa 12
  26-130 Suchedniów
  815822
 • Szkoły ponadpodstawowe w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Suchedniów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,9%
  38,1%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  5,3
  woj. świętokrzyskie
  27,0
  Polska
  26,5
 •  
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Suchedniów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,8%
  69,2%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Suchedniów
  5,2
  Województwo
  24,8
  Polska
  24,9
 •  
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Suchedniowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Suchedniowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Zespołu Szkół (im. H. Sienkiewicza)
  Publiczne
  41 254-32-53
  41 254-32-53
  ul. Sportowa 3
  26-130 Suchedniów
  459-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół (im. H. Sienkiewicza)
  Publiczna
  41 254-32-53
  41 254-32-53
  ul. Sportowa 3
  26-130 Suchedniów
  344-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Szkół (im. H. Sienkiewicza)
  Publiczne
  41 254-32-53
  41 254-32-53
  ul. Sportowa 3
  26-130 Suchedniów
  224-
  Uzupełniajace Technikum Zespołu Szkół (im. H. Sienkiewicza)
  Publiczne
  41 254-32-53
  41 254-32-53
  ul. Sportowa 3
  26-130 Suchedniów
  115-
  Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół (im. H. Sienkiewicza)
  Publiczne
  41 254-32-53
  41 254-32-53
  ul. Sportowa 3
  26-130 Suchedniów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Suchedniów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Suchedniów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Suchedniów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Suchedniów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Suchedniowie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Suchedniowie znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 555)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Suchedniowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Suchedniowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Suchedniowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Suchedniowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 153 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 41 (uczestnicy: 3 540)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 1 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 800)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 60)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 200)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 40)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 40)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 40)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 25)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 135)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 1 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Suchedniowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 155 miejscami na widowni. Odbyły się 403 seanse, na które przyszło 3 792 widzów, w tym 125 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 281 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Suchedniowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 46 074 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 43 462 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Suchedniowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 93 członków. Zarejestrowano 84 ćwiczących (mężczyźni: 47, kobiety: 37, chłopcy do lat 18: 21, dziewczęta do lat 18: 33). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Suchedniowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Suchedniowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Suchedniowa znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Suchedniowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z poł. XIX w. (ul. Kościelna 11)dnia 1957-01-24, wykaz dokumentów: 423 z 1957-01-24; 299 z 1967-02-15; A.796 z 2010-12-03
  • Dwór z XVIII w. (ul. Berezów 3)dnia 1957-02-04, wykaz dokumentów: 437 z 1957-02-04; 635 z 1971-10-28; A.798 z 2010-12-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1855 r. (ul. Bodzentyńska 30)dnia 1976-03-16, wykaz dokumentów: 872 z 1976-03-16; A.799 z 2010-12-03; brak numeru z 2012-05-15
  • Dwór z 1870 r. (ul. Kielecka 54)dnia 1976-03-16, wykaz dokumentów: 873 z 1976-03-16; A.800 z 2010-12-03
  • Kapliczka z XIX w. (ul. Warszawska 3)dnia 1985-10-11, wykaz dokumentów: 1036 z 1985-10-11; A.797 z 2010-12-03
 • Formy ochrony przyrody w Suchedniowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Suchedniowa znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Suchedniowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Suchedniowsko-Oblęgorski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1988-06-10, Powierzchnia: 21407.0 ha, Powierzchnia otuliny: 25681 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Kamiennej tereny rozcjagające się wzdłuż doliny rzeki Kamiennej i jednego z jej prawobrzeżnych dopływów-Kamionki. Zach. części charakterystycznymi cechami zróżnicowanej i urozmajconej rzexby terenu są kopulaste pagóry i garby powstałe na wychodniach piaskowcowych i piaskowcowo-mułowcowo-ilastych osadów triasu dolnego (retu) jury dolnej (liasu). W obu tych formacjach występuja cienkie pokłady syderytowych rud żelaza które były przez kilka wieków przedmiotem eksploatacji górniczej i przetwórstwa metalurgicznego lokalizujacego się gł. wzdłuż rzeki Kamiennej. Główna osią krajobrazowa i gospodarczą jest dolina rzeki Kamiennej często o charakterze malowniczych przełomów przez garby kuesty i stoliwa skalne (okolice Krynek Kunowa Ćmielowa a nade wszystko Bałtowa). Ze wzgledu na wystepujące rudy żelaza i urodzajne gleby brunatne rozwinięte na lesach opatowskich dolina Kamiennej i polozone wzdłuż niej tereny zostały już bardzo dawno zasiedlone i intensywnie zagospodarowane rolniczo a nastepnie przemysłowo. Pomimo to zachowało się tutaj bardzo wiele wartości przyrodniczych krajobrazowych i kulturowych decydujących o atrakcyjności tych terenów i dużym znaczeniu także ekologicznym. Szczególnie atrakcyjna jest tutaj szata roślinna zróżnicowana i bogata ze względu na bardzo urozmajcone siedliska uwarunkowane zmiennym podłożem skalnym i glebowym rzeźbą terenu stosunkami wodnymi a także silnym wpływem działalności człowieka. Na większości terenów zbudowanych z piaskowcowo-ilastych skał pokrytych piaszczysto-gliniastymi osadami pleistoceńskimi przeważaja siedliska oligotroficzne zajęte przez bory mieszane i świeże bory sosnowe tworzące duże kompleksy tzw. Lasów Iłżeckich na pograniczu województw swietokrzyskiego i mazowieckiego. Pomimo iz w większości są to drzewostany pochodzenia antropogenicznego sa interesujące florystycznie z uwagi na występowanie wielu bardzo rzadkich chronionych roslin (np. wawrzynek główkowaty wisienka stepowa zawilec wielokwiatowy len złocisty aster gawędka). Te gatunki zachowały się głównie na stromych krawędziach doliny Kamiennej w okolicach Bodzechowa Bałtowa wśród fragmentów naturalnych drzewostanów dębowo-lipowych lub naturalnych borów mieszanych. Do najbardziej wartościowych osobliwości florystycznych należą murawy i zrośla kserotermiczne z takimi osobliwościami jak np. stepowa ostnica Jana. Na lesowy blebach Wyżyny Sandomierskiej na prawym brzegu Kamiennej zachowały się fragmentarycznie żyzne grądowe lasy liściaste z udziałem rzdkich i chronionych gatunków takich roślin jak: tojad dziobaty i tojad mołdawski pluskwica europejska i dzwonecznik wonny a także fragmenty świetlistej dąbrowy w okolicach Sudołu Maksymilianowa i Janika. Dużą wartość przyrodnicza tych zbiorowisk roślinnych podkreślaja rezerwaty leśne: Modrzewie w Bałtowie i Lisiny Bodzechowskie k. Ostrowca. Na terenie OChK Doliny Kamiennej zgrupowane są wyjatkowo liczne zabytki kultury klasy europejskiej a nawet światowej. W okolicach Skarżyska połozony rezerwat archeologiczny Rydno dokumentuje paleontologiczne kopalnie czerwonych barwników hematytowych wspomniany rezerwat archeologiczny Krzemionki Opatowskie niedawno uznane za Narodowy Pomnik Historii-eksponuje udostępnione do zwiedzania turystycznego unikatowe szyby podziemnych neolitycznych kopalni krzemieni i warsztaty produkujace narzędzia ze słynnych krzemieni pasiastych., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej) OChKDK obejmuje dolinę rzeki Kamienna od doliny rz. Kamionki w Suchedniowie po Bałtów oraz kompleks Lasów Iłżeckich. Północna granica OChKDK bierze początek w Skarżysku-Kościelnym i biegnie generalnie w kierunku wschodnim północną granicą województwa świętokrzyskiego. Począwszy od styku granic obrębów Skarżysko-Kościelne Grzybowa Góra i Jagodne granicą obrębu Jagodne do styku z północną granicą województwa świętokrzyskiego i dalej z tą granicą aż do styku granic gmin Bałtów i Tarłów z granicą województwa w przysiółku Przymiarki. Tutaj granica OChKDK odchodząc od granicy województwa zmienia kierunek na południowo - wschodni przecina dolinę rz. Kamiennej i biegnąc po granicy gminy Bałtów zgodnie z jej przebiegiem skręca na zachód. W okolicach Maksymilianowa granica OChKDK skręca na południowy zachód biegnąc po wschodniej i południowej granicy gminy Bodzechów (przecinając ponownie dolinę Kamiennej i drogę Ostrowiec Świętokrzyski - Sandomierz) aż do granicy z gminą Waśniów. Dalej granicą tą biegnie do jej styku z granicami obrębów Worowice Kraszków i Truskolasy w gm. Sadowie i zachodnimi granicami obrębów: Worowice Garbacz Zajączkowice Waśniów południowymi granicami obrębów: Pękosławice Prusinowice południowo-zachodnią granicą obrębu Boleszyn zachodnimi granicami obrębów: Szeligi oraz Kałków w gm. Pawłów biegnie obierając kierunek ściśle północny. We wsi Jabłonna zmienia kierunek na zachodni biegnąc zgodnie z południowymi granicami obrębów Jabłonna Styków i Kuczów w gm. Brody. W Kuczowie granica skręca na północ i biegnie zachodnimi granicami obrębów Kuczów i Dziurów a następnie biegnie wzdłuż zachodniej granicy obrębu Adamów dochodzi do skrzyżowania drogi Starachowice-Lubienia. Północną stroną tej drogi kieruje się na zachód w stronę zabudowań Starachowic i omijając hałdy pohutnicze dochodzi do granicy gm. Wąchock. Granicą tą biegnie generalnie na zachód dochodzi do obrębu Marcinków i biegnie po jego wschodniej i południowej granicy. Następnie biegnąc południową granicą obrębu Majków przecina drogę Wąchock - Skarżysko - Kamienna skąd kieruje się na południe biegnąc fragmentem granic gminy Suchedniów a następnie granicą miasta Suchedniów dochodzi do drogi Suchedniów - Wąchock przecina ją i dalej biegnąc wzdłuż jej północnej strony otaczając od południa zabudowania Suchedniowa - ul. Langiewicza kieruje się na zachód dochodząc do linii kolejowej Skarżysko-Kamienna -Kielce. Tam skręca na południe i wzdłuż jej wschodniego nasypu biegnie do południowego cypla granicy m. Suchedniów. Następnie granicą tą biegnie do drogi Skarżysko-Kamienna - Kielce wzdłuż której gwałtownie skręca na północ dochodząc do ostatnich zabudowań w Suchedniowie ul. Warszawskiej gdzie ok. 400 metrowym odcinkiem skręca na wschód a następnie na północny wschód biegnąc drogami lokalnymi do styku północnej granicy gminy Suchedniów z gminą Skarżysko - Kamienna. Potem ponownie skręca na wschód i dalej po w/w granicy kilkakrotnie załamując się przecina drogę Skarżysko - Kamienna - Wąchock. Stąd zachodnią granicą obrębów: Majków i Michałów dochodzi do korytarza rz. Kamienna w Skarżysku Kamienna a następnie otaczając miasto oraz obręb Skarżysko - Kościelne biegnie ich granicą wschodnią na północny wschód osiągając punkt styku trzech obrębów w gm. Skarżysko - Kościelne gdzie zamyka się granica OChKDK. Z opisanego obszaru wyłącza się teren miasta Ostrowiec - Świętokrzyski zgodnie z jego administracyjną granicą., Powierzchnia: 72634.0 ha
  • Suchedniowsko-Oblęgorski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi otulinę Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego obejmując tereny rolnicze gęsto zaludnione oraz obszary leśne. Na terenie Obszaru znajduje się rezerwat geologiczno-archeologiczny "Kręgi Kamienne". Jest on cennym stanowiskiem archeologicznym. Ochroną objęto także pojedyncze obiekty przyrody żywej i nieożywionej-20 pomników przyrody 3 użytki ekologiczne 1 stanowisko dokumentacyjne i 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Na terenie Obszaru znajdują się liczne zabytki kultury materialnej-sakralnej i świeckiej. Unikalne w skali ogólnokrajowej znaczenie naukowe kulturowe i krajoznawcze mają obiekty dawnego przemysłu i techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego., Data ustanowienia: 2001-11-03, Opis granicy: Opis granic Suchedniowsko - Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/880/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Suchedniowsko - Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Wewnętrzną granicę Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowi granica Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Przebieg zewnętrznej granicy obszaru jest następujący: od północy północną granicą administracyjną obrębu Wólka Kłucka zachodnią i północną granicą obrębu Grzymałków północną granicą obrębu Borki północno-zachodnimi granicami obrębów Węgrzynów i Mniów zachodnią granicą obrębu Serbinów zachodnią północną i wschodnią granicą obrębu Komorów północno-wschodnią granicą obrębu Krasna północną i wschodnią granicą obrębu Gustawów północno-zachodnimi granicami obrębów Kucębów i Nowy Odrowążek północnymi granicami obrębów: Odrowążek Sorbin Zbrojów Drożdżów północną i wschodnią granicą obrębu Bliżyn północno-wschodnią granicą obrębu Wojtyniów północno-wschodnią granicą obrębu Wołów do rzeki Kamiennej rzeką Kamienną do drogi krajowej nr 7 Gdańsk - Warszawa - Kraków - Chyżne tą drogą na południe do ulicy Słonecznej w Skarżysku Kamiennej i tą ulicą do granicy lasów państwowych tą granicą (oddziały 146 147 148 149 wg Leśnej Mapy Numerycznej stan na lipiec 2013 r. dla Nadleśnictwa Suchedniów) do ulicy Warszawskiej która przechodzi w ulicę Kielecką (starodroże dawnej drogi krajowej nr 7 Gdańsk - Warszawa - Kraków - Chyżne) wzdłuż tych dróg na południe do granicy administracyjnej obrębu Ostojów północną wschodnią i południową granicą obrębu Ostojów południowo-wschodnimi granicami obrębów: Łączna Gózd Występa Zachełmie Zagnańsk Jaworze południową granicą obrębu Tumlin wschodnią i południową granicą obrębu Kostomłoty Drugie południową i zachodnią granicą obrębu Chełmce południowymi granicami obrębów Strawczynek i Strawczyn południową i zachodnią granicą obrębu Ruda Strawczyńska zachodnimi granicami obrębów Kuźniaki i Wólka Kłucka do północnej granicy obrębu Wólka Kłucka., Powierzchnia: 27514.0 ha
  • Lasy Suchedniowskie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 19120.89 ha
  • Obrozik - Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 300 lat, Data ustanowienia: 1954-01-05, Opis granicy: Nadleśnictwo Suchedniów obręb Suchedniów leśnictwo Kruk oddział 91a
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 200 lat, Data ustanowienia: 1954-01-05, Opis granicy: Nadleśnictwo Suchedniów obręb Suchedniów leśnictwo Rejów oddział 125b
  • Pomnik przyrodyOpis: brak informacji, Data ustanowienia: 1954-10-28, Opis granicy: Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Rejów oddział 150j
  • Pomnik przyrodyOpis: brak informacji, Data ustanowienia: 1995-01-19, Opis granicy: Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Kleszczyny oddział 197b (akt) 197f (gm.)
  • Pomnik przyrodyOpis: o średnicy pnia na wys. 1 30 m od ziemi - 0 95 m, Data ustanowienia: 1995-01-19, Opis granicy: Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Kleszczyny oddział 221d
  • Pomnik przyrodyOpis: brak informacji, Data ustanowienia: 1995-01-19, Opis granicy: W pobliżu zabudowań pracowników Lasów Państwowych przy granicy lasu. Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Rejów oddział 83k (akt) 83g (gm.)
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 250 lat, Data ustanowienia: 2000-06-10, Opis granicy: przy ulicy Bodzentyńskiej droga wojewódzka Suchedniów-Bodzentyn

Suchedniów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Suchedniowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 65,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Suchedniowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu skarżyskiego.

  Powiat skarżyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Suchedniowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Suchedniowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 65,89 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  65,9
  świętokrzyskie
  55,1
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  5,7
  Cała Polska
  5,0
 • 79,07 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Suchedniów
  79,1
  woj. świętokrzyskie
  64,6
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Suchedniów
  0,0
  świętokrzyskie
  10,3
  Cała Polska
  8,9
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  120,0
  Województwo
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Suchedniów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S7droga ekspresowa S7(Straszyn - Gdańsk - Przejazdowo - Koszwały - Elbląg - Bogaczewo - Pasłęk - Marzewo - Małdyty - Miłomłyn - Ostróda - Rychnowo - Olsztynek - Pawłowo - Waplewo - Rączki - Załuski - Nidzica - Powierz - Napierki - Płońsk - Siedlin - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Kazuń Nowy - Czosnów - Głuchów - Grójec - Skurów - Juzefów - Broniszew - Falęcice - Białobrzegi - Kamień - Stary Gózd - Kępiny - Radom - Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna - Suchedniów - Zalezianka - Barcza - Wiśniówka - Kielce - Chęciny - Jędrzejów - Łączyn - Mierzawa - Wodzisław - Rząska - Balice - Kraków - Myślenice - Stróża - Pcim - Lubień)
  • DW 751droga wojewódzka nr 751( Suchedniów - Michniów - Kopciowiec - Bodzentyn - Dąbrowa Górna - Wojciecjów - Jeziorko - Mirocice - Baszowice - Nowa Słupia - Stara Słupia - Wałsnów - Sarnia Zwola - Czajęcice - Waśniów - Strupice - Śnieżkowice - Szwarszowice - Podszkodzie - Szyby - Ostrowiec Świętokrzyski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Suchedniów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 8Linia kolejowa nr 8: Warszawa Zachodnia - Kraków Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Rakowiec - Warszawa Żwirki i Wigury - Warszawa Służewiec - Warszawa Okęcie - Warszawa Dawidy - Warszawa Jeziorki - Nowa Iwiczna - Piaseczno - Zalesie Górne - Ustanówek - Czachówek Górny - Czachówek Południowy - Sułkowice - Chynów - Krężel - Michalczew - Gośniewice - Warka - Grabów nad Pilicą - Strzyżyna - Dobieszyn - Kruszyna - Wola Bierwiecka - Bartodzieje - Lesiów - Radom - Radom Południowy - Rożki - Ruda Wielka - Wola Lipieniecka - Jastrząb - Gąsawy Plebańskie - Szydłowiec - Lipowe Pole - Skarżysko Kamienna Północ - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Zachodnie -Suchedniów Północny -Suchedniów - Berezów - Łączna - Ostojów - Lekomin - Zagnańsk - Tumlin - Kostomłoty - Kielce Piaski - Kielce - Kielce Białogon - Słowik Przystanek - Sitkówka Nowiny - Radkowice - Wolica - Sobków - Miąsowa - Podchojny - Jędrzejów - Potok - Krzcięcice - Sędziszów - Gniewięcin - Klimontów - Kozłów - Kamionka Z - Tunel - Dziadówki - Miechów - Kamieńczyce - Szczepanowice - Smroków - Słomniki - Słomniki Miasto - Niedźwiedź - Goszcza - Łuczyce - Baranówka - Zastów - Zesławice - Kraków Batowice - Kraków Główny Osobowy)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Suchedniowie istnieje 73 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Berezów

  ul. Bodzentyńska

  ul. Brzozowa

  ul. Bugaj

  ul. Burdzyńskiego

  ul. Cmentarna

  ul. Dawidowicza

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Emilii Peck

  ul. Fabryczna

  ul. Gajzlera

  ul. Graniczna

  ul. Harcerska

  ul. Jagodowa

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jasna

  ul. Jałowcowa

  ul. Jodłowa

  ul. Józefów

  ul. Kielecka

  ul. Klonowa

  ul. Kopalniana

  ul. Koszykowa

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Langiewicza

  ul. Leśna

  ul. Mickiewicza

  ul. Miła

  ul. Modrzewiowa

  ul. Młynarska

  ul. Niska

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Pasternik

  Plac im. ks. Infułata Józefa Wójcika

  ul. Placowa

  ul. Polna

  ul. Porzeczkowa

  ul. Powstańców 1863 r.

  ul. Poziomkowa

  ul. Przechodnia

  ul. Przejściowa

  ul. Sokolica

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Suchyni

  ul. Staszica

  ul. Stokowiec

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szeroka

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Topolowa

  ul. Traugutta

  ul. Warszawska

  ul. Warszawska Gajówka Rejów

  ul. Wierzbowa

  ul. Wrzosowa

  ul. Wspólna

  ul. Zagórska

  ul. dr. Poziomskiego

  ul. inż. Wincentego Choroszewskiego

  os. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. Świerkowa

  ul. Źródłowa

  ul. Żeromskiego