Powiat stargardzki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat stargardzki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 120 056 Liczba mieszkańców
 • 1 520 km2 Powierzchnia
 • 79 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,2% Stopa urbanizacji
 • Iwona Wiśniewska Starosta
 • ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński Adres starostwa powiatowego
 • ZST Tablice rejestracyjne
Powiat stargardzki na mapie
Identyfikatory
 • 3214 TERYT (TERC)
Herb powiatu stargardzkiego
powiat stargardzki herb
Flaga powiatu stargardzkiego
powiat stargardzki flaga

powiat stargardzki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim
91 578 87 53
91 578 87 54
ul. Bogusława IV 21
73-100 Stargard
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim
91 481 35 11, 91 481 35 05
91 481 35 13, 91 481 35 08
ul. Warszawska 29
73-110 Stargard
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie Szczecińskim
91 578 28 85
91 578 28 85
ul. Czarneckiego 34
73-110 Stargard
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim
91 480 48 29 91 480 48 3091 480 48 29 91 480 48 30
91 480 48 31
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie Szczecińskim
91 577 10 72
91 577 00 36
ul. Broniewskiego 1
73-110 Stargard
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
(91) 480-48-00
(91) 480-48-01
ul. Skarbowa
73-110 Stargard

Powiat stargardzki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat stargardzki ma 120 056 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu stargardzkiego w 2050 roku wynosi 102 775, z czego 51 910 to kobiety, a 50 865 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu stargardzkiego zawarli w 2021 roku 499 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców powiatu stargardzkiego jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 8,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat stargardzki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -579. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,83 na 1000 mieszkańców powiatu stargardzkiego. W 2021 roku urodziło się 930 dzieci, w tym 50,1% dziewczynek i 49,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,5% zgonów w powiecie stargardzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w powiecie stargardzkim były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu stargardzkiego przypada 12.58 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 909 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 520 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu stargardzkiego 389. W tym samym roku 81 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 48 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 33.

  59,4% mieszkańców powiatu stargardzkiego jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu stargardzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 120 056 Liczba mieszkańców
 • 61 280 Kobiety
 • 58 776 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie stargardzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie stargardzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie stargardzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu stargardzkiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 102 775 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 51 910 Kobiety
 • 50 865 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie stargardzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie stargardzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie stargardzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu stargardzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat stargardzki
  42,1 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,9 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat stargardzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu stargardzkiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat stargardzki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat stargardzki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat stargardzki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat stargardzki
  27,1%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat stargardzki
  53,7%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,2%
  woj. zachodniopomorskie
  8,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,4%
  Województwo
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • powiat stargardzki
  2,6%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie stargardzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. stargardzki
  4,2
  woj. zachodniopomorskie
  4,2
  Polska
  4,4
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,9
  Zachodniopomorskie
  1,9
  Polska
  1,6
 • 499 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie stargardzkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -579 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -228 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -351 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,83 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,8
  Województwo
  -6,2
  Kraj
  -4,9
 • -5,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie stargardzkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie stargardzkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie stargardzkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie stargardzkim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 930 Urodzenia żywe
 • 466 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 464 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,1%
  49,9%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat stargardzki
  7,8
  woj. zachodniopomorskie
  7,6
  Cała Polska
  8,7
 • 34,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. stargardzki
  34,0
  woj. zachodniopomorskie
  33,4
  Cały kraj
  37,5
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 358 g Średnia waga noworodków
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 428 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. stargardzki
  3 358 g
  Województwo
  3 329 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 87 Waga 4000g - 4499g
 • 87
 • 296 Waga 3500g - 3999g
 • 296
 • 346 Waga 3000g - 3499g
 • 346
 • 151 Waga 2500g - 2999g
 • 151
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat stargardzki
  1,20
  Zachodniopomorskie
  1,21
  Cała Polska
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,60
  woj. zachodniopomorskie
  0,59
  Kraj
  0,64
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. stargardzki
  0,62
  woj. zachodniopomorskie
  0,55
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie stargardzkim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 509 Zgony
 • 694 Kobiety
  (Zgony)
 • 815 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,0%
  54,0%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat stargardzki
  12,6
  woj. zachodniopomorskie
  13,8
  Cała Polska
  13,6
 • 162,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. stargardzki
  162,3
  Województwo
  180,9
  Polska
  156,7
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,2
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  3,9
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,5
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  3,6
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie stargardzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat stargardzki
  33,5%
  woj. zachodniopomorskie
  36,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat stargardzki
  22,5%
  woj. zachodniopomorskie
  20,9%
  Polska
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • 235 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  14,6
  Cały kraj
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  80,0
  Cały kraj
  74,4
 • 285,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  285,5
  Województwo
  293,2
  Cały kraj
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Cała Polska
  246,5
 • 424,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 441,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 407,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. stargardzki
  424,9
  Zachodniopomorskie
  506,4
  Cały kraj
  475,8
 • 78,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat stargardzki
  78,4
  Zachodniopomorskie
  88,9
  Polska
  70,6
 • 29,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  29,7
  woj. zachodniopomorskie
  31,0
  Polska
  32,6
 • 8,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  8,2
  woj. zachodniopomorskie
  7,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie stargardzkim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64 Osoby w zamachach samobójczych
 • 17 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 47 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 40 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 24 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 53 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  53,0
  Województwo
  35,0
  Polska
  36,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat stargardzki
  18,0
  Województwo
  15,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 11 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 11
 • 10 zażycie innych leków
 • 10
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 30 powieszenie się
 • 30
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 20 powieszenie się
 • 20
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 13 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 13
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 6 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 6
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 11 zawód miłosny
 • 11
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 4 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 4
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 16 nieustalona
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 6 13-18 lat
 • 6
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 24 30-49 lat
 • 24
 • 22 50-60 lat
 • 22
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy9
  • pod wpływem alkoholu22
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków9
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony24
 • 9 trzeźwy
 • 22 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 9 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony17
 • 1 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 17 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 19 kawaler/panna
 • 19
 • 31 żonaty/zamężna
 • 31
 • 5 konkubinat
 • 5
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne8
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony49
 • 1 podstawowe niepełne
 • 8 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 49 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony20
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 20 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 17 praca
 • 17
 • 15 na utrzymaniu innej osoby
 • 15
 • 2 renta
 • 2
 • 6 emerytura
 • 6
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 19 nieustalony
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 10 praca
 • 10
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 909 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 986 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 923 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 81 Zameldowania z zagranicy
 • 39 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 42 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 520 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 812 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 708 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Wymeldowania za granicę
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 422 Saldo migracji
 • 188 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 234 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 389 Saldo migracji wewnętrznych
 • 174 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 215 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 33 Saldo migracji zagranicznych
 • 14 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 19 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie stargardzkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat stargardzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stargardzki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie stargardzkim oddano do użytku 582 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie stargardzkim to 42 477 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  65,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 34,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie stargardzkim to 3,74 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie stargardzkim to 81,40 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,03% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,43% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,89% mieszkań posiada łazienkę, 87,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 62,31% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie stargardzkim 951 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 289 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 071 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 385 transakcji (mediana cen - 4 326 zł/m2, średnia - 4 359 zł/m2), a na rynku wtórnym 566 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 191 zł/m2, średnia - 3 890 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 289 zł
 • Tutaj
  4 289 zł
  Zachodniopomorskie
  4 224 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 289 zł Ogółem
 • 4 289 zł
 • 4 274 zł do 40 m2
 • 4 274 zł
 • 4 329 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 329 zł
 • 4 253 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 253 zł
 • 3 611 zł od 80,1 m2
 • 3 611 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 071 zł
 • pow. stargardzki
  4 071 zł
  woj. zachodniopomorskie
  4 777 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 4 071 zł Ogółem
 • 4 071 zł
 • 4 277 zł do 40 m2
 • 4 277 zł
 • 4 197 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 197 zł
 • 3 995 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 995 zł
 • 3 459 zł od 80,1 m2
 • 3 459 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 951
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2207
  • od 40,1 do 60 m2504
  • od 60,1 do 80 m2181
  • od 80,1 m259
 • 207 do 40 m2
 • 504 od 40,1 do 60 m2
 • 181 od 60,1 do 80 m2
 • 59 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie stargardzkim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 326 zł
 • powiat stargardzki
  4 326 zł
  Zachodniopomorskie
  5 358 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 4 326 zł Ogółem
 • 4 326 zł
 • 4 247 zł do 40 m2
 • 4 247 zł
 • 4 360 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 360 zł
 • 4 408 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 408 zł
 • 4 049 zł od 80,1 m2
 • 4 049 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 359 zł
 • powiat stargardzki
  4 359 zł
  woj. zachodniopomorskie
  6 645 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 4 359 zł Ogółem
 • 4 359 zł
 • 4 309 zł do 40 m2
 • 4 309 zł
 • 4 408 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 408 zł
 • 4 434 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 434 zł
 • 3 916 zł od 80,1 m2
 • 3 916 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 385
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m297
  • od 40,1 do 60 m2206
  • od 60,1 do 80 m267
  • od 80,1 m215
 • 97 do 40 m2
 • 206 od 40,1 do 60 m2
 • 67 od 60,1 do 80 m2
 • 15 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 191 zł
 • Powiat
  4 191 zł
  Zachodniopomorskie
  3 606 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 4 191 zł Ogółem
 • 4 191 zł
 • 4 433 zł do 40 m2
 • 4 433 zł
 • 4 307 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 307 zł
 • 3 901 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 901 zł
 • 3 269 zł od 80,1 m2
 • 3 269 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 890 zł
 • Powiat
  3 890 zł
  woj. zachodniopomorskie
  3 911 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 890 zł Ogółem
 • 3 890 zł
 • 4 250 zł do 40 m2
 • 4 250 zł
 • 4 050 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 050 zł
 • 3 752 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 752 zł
 • 3 300 zł od 80,1 m2
 • 3 300 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 566
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2110
  • od 40,1 do 60 m2298
  • od 60,1 do 80 m2114
  • od 80,1 m244
 • 110 do 40 m2
 • 298 od 40,1 do 60 m2
 • 114 od 60,1 do 80 m2
 • 44 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42 477 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 353,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  353,60
  woj. zachodniopomorskie
  401,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 67,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  67,80 m2
  Województwo
  70,90 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 24,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat stargardzki
  24,00 m2
  woj. zachodniopomorskie
  28,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,79
  woj. zachodniopomorskie
  3,82
  Cały kraj
  3,82
 • 2,83 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,83
  woj. zachodniopomorskie
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. stargardzki
  0,75
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 582 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat stargardzki
  4,85
  woj. zachodniopomorskie
  6,03
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 177 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  3,74
  Województwo
  3,41
  Polska
  3,90
 • 18,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  18,13
  Zachodniopomorskie
  20,55
  Polska
  24,07
 • 47 387 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 81,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat stargardzki
  81,4 m2
  Zachodniopomorskie
  79,8 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. stargardzki
  0,39 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,03%
  Województwo
  99,24%
  Polska
  96,97%
 • 97,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat stargardzki
  97,43%
  woj. zachodniopomorskie
  97,31%
  Cała Polska
  94,01%
 • 94,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat stargardzki
  94,89%
  woj. zachodniopomorskie
  95,33%
  Cała Polska
  91,78%
 • 87,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. stargardzki
  87,07%
  Zachodniopomorskie
  86,83%
  Cały kraj
  83,08%
 • 62,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  62,31%
  woj. zachodniopomorskie
  63,98%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat stargardzki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie stargardzkim na 1000 mieszkańców pracuje 186osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie stargardzkim wynosiło w 2021 roku 7,5% (9,7% wśród kobiet i 5,6% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie stargardzkim wynosiło 5 126,31 PLN, co odpowiada 85.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu stargardzkiego 6 821 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 765 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 056.

  15,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu stargardzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,4% w przemyśle i budownictwie, a 19,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 186 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat stargardzki
  186,0
  Zachodniopomorskie
  218,0
  Cały kraj
  257,0
 • 7,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,7% Kobiety
 • 5,6% Mężczyźni
 • pow. stargardzki
  7,5%
  Województwo
  7,1%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie stargardzkim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie stargardzkim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie stargardzkim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 126 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. stargardzki
  5 126 PLN
  Zachodniopomorskie
  5 550 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie stargardzkim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 821 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 765 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 056 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,4% Przemysł i budownictwo
 • 23,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,9% Pozostałe
 • 40,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie stargardzkim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 278 Pracujący ogółem
 • 11 718 Kobiety
 • 10 560 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie stargardzkim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat stargardzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat stargardzki
  68,3
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Polska
  69,0
 • 37,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat stargardzki
  37,9
  Zachodniopomorskie
  40,0
  Cała Polska
  38,2
 • 124,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat stargardzki
  124,5
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat stargardzki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie stargardzkim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 13 573 podmioty gospodarki narodowej, z czego 10 418 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 092 nowe podmioty, a 734 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 387) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (1 008) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 487) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (631) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie stargardzkim najwięcej (712) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (13 194) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (269) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,8% (4 040) podmiotów, a 68,3% (9 264) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie stargardzkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 573 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 269 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 040 Przemysł i budownictwo
 • 9 264 Pozostała działalność
 • 1 092 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie stargardzkim w 2021 roku
 • 734 Podmioty wyrejestrowane w powiecie stargardzkim w 2021 roku
 • 10 418 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 194 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 13 194
 • 315 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 315
 • 59 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 59
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 13 568 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 13 568
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 35 Spółdzielnie ogółem
 • 35
 • 866 Spółki handlowe ogółem
 • 866
 • 128  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 128
 • 10  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10
 • 712  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 712
 • 124    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 124
 • 629 Spółki cywilne ogółem
 • 629
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 418 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 580 Budownictwo
 • 2 580
 • 1 989 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 989
 • 951 Przetwórstwo przemysłowe
 • 951
 • 885 Transport i gospodarka magazynowa
 • 885
 • 857 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 857
 • 720 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 720
 • 582 Pozostała działalność
 • 582
 • 381 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 381
 • 280 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 280
 • 269 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 269
 • 251 Informacja i komunikacja
 • 251
 • 220 Edukacja
 • 220
 • 181 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 181
 • 147 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 147
 • 100 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 100
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stargardzki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie stargardzkim stwierdzono 2 231 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,60 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie stargardzkim wynosi 68,60% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu stargardzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,74 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 8,86 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,19 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,93 (91%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat stargardzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 231 Przestępstwa ogółem
 • 2 231
 • 1 648 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 648
 • 231 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 231
 • 263 Przestępstwa drogowe
 • 263
 • 46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 46
 • 1 063 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 063
 • 18,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,60
  woj. zachodniopomorskie
  23,72
  Polska
  21,51
 • 13,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. stargardzki
  13,74
  woj. zachodniopomorskie
  16,62
  Kraj
  12,82
 • 1,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,93
  Zachodniopomorskie
  3,52
  Cała Polska
  5,89
 • 2,19 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,19
  woj. zachodniopomorskie
  2,54
  Cały kraj
  1,85
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,38
  Województwo
  0,48
  Cały kraj
  0,35
 • 8,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat stargardzki
  8,86
  Zachodniopomorskie
  10,31
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat stargardzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. stargardzki
  69%
  Województwo
  75%
  Kraj
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat stargardzki
  59%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  91%
  Zachodniopomorskie
  88%
  Kraj
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  87%
  Zachodniopomorskie
  92%
  Polska
  89%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. stargardzki
  43%
  Zachodniopomorskie
  52%
  Kraj
  53%

Powiat stargardzki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu stargardzkiego wyniosła w 2021 roku 161,8 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu stargardzkiego - 44.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.3%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,7 mln złotych, czyli 12,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu stargardzkiego wyniosła w 2021 roku 161,5 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.2%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6.4%). W budżecie powiatu stargardzkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 265 złotych na mieszkańca (19,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,0 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie stargardzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu stargardzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat stargardzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu stargardzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  100,8 mln

  836(100%)

  102,8 mln

  853(100%)

  102,8 mln

  855(100%)

  117,0 mln

  973(100%)

  128,1 mln

  1,1 tys(100%)

  133,9 mln

  1,1 tys(100%)

  141,4 mln

  1,2 tys(100%)

  161,8 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  42,0 mln

  348(41.7%)

  44,6 mln

  370(43.3%)

  43,7 mln

  363(42.5%)

  46,7 mln

  389(39.9%)

  47,7 mln

  398(37.3%)

  53,4 mln

  445(39.9%)

  63,7 mln

  530(45.1%)

  72,5 mln

  604(44.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,1 mln

  83,7(10%)

  9,5 mln

  79,2(9.3%)

  7,5 mln

  62,7(7.3%)

  16,1 mln

  134(13.8%)

  20,6 mln

  172(16.1%)

  17,1 mln

  142(12.8%)

  11,8 mln

  97,9(8.3%)

  19,8 mln

  165(12.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,6 mln

  46,3(5.5%)

  6,1 mln

  50,9(6%)

  6,2 mln

  51,8(6.1%)

  9,4 mln

  78,1(8%)

  10,7 mln

  88,7(8.3%)

  11,8 mln

  97,9(8.8%)

  12,5 mln

  104(8.9%)

  14,6 mln

  121(9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  53,6(6.4%)

  7,4 mln

  61,4(7.2%)

  7,4 mln

  61,5(7.2%)

  7,2 mln

  59,8(6.1%)

  7,5 mln

  62,1(5.8%)

  8,1 mln

  67,6(6.1%)

  9,5 mln

  78,9(6.7%)

  10,5 mln

  87,4(6.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,2 mln

  68,3(8.2%)

  8,6 mln

  71,2(8.3%)

  9,3 mln

  77,5(9.1%)

  9,2 mln

  76,6(7.9%)

  9,8 mln

  81,7(7.7%)

  9,6 mln

  79,6(7.1%)

  10,0 mln

  82,8(7%)

  10,2 mln

  85,3(6.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,0 mln

  50,1(6%)

  4,6 mln

  37,9(4.4%)

  3,5 mln

  29,0(3.4%)

  3,9 mln

  32,2(3.3%)

  5,8 mln

  48,3(4.5%)

  5,1 mln

  42,7(3.8%)

  7,0 mln

  58,3(4.9%)

  7,3 mln

  60,6(4.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,9 mln

  98,6(11.8%)

  12,1 mln

  100(11.7%)

  12,8 mln

  107(12.5%)

  3,3 mln

  27,8(2.9%)

  3,9 mln

  32,1(3%)

  4,3 mln

  35,8(3.2%)

  4,8 mln

  40,2(3.4%)

  5,5 mln

  45,6(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,2 mln

  42,8(5.1%)

  4,3 mln

  35,8(4.2%)

  6,1 mln

  51,0(6%)

  5,3 mln

  43,7(4.5%)

  6,5 mln

  54,0(5.1%)

  8,9 mln

  73,6(6.6%)

  4,7 mln

  39,1(3.3%)

  3,7 mln

  31,0(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,3 mln

  19,3(2.3%)

  2,7 mln

  22,2(2.6%)

  2,6 mln

  21,8(2.6%)

  2,7 mln

  22,2(2.3%)

  2,1 mln

  17,1(1.6%)

  2,1 mln

  17,6(1.6%)

  2,6 mln

  21,5(1.8%)

  2,9 mln

  24,2(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  365,3 tys

  3,0(0.4%)

  855,7 tys

  7,1(0.8%)

  790,2 tys

  6,6(0.8%)

  844,1 tys

  7,0(0.7%)

  1,0 mln

  8,7(0.8%)

  858,6 tys

  7,1(0.6%)

  1,7 mln

  14,4(1.2%)

  1,9 mln

  15,9(1.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  310,9 tys

  2,6(0.3%)

  323,4 tys

  2,7(0.3%)

  326,2 tys

  2,7(0.3%)

  355,0 tys

  3,0(0.3%)

  358,9 tys

  3,0(0.3%)

  357,8 tys

  3,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  430,1 tys

  3,6(0.4%)

  413,9 tys

  3,4(0.4%)

  431,4 tys

  3,6(0.4%)

  459,4 tys

  3,8(0.4%)

  393,8 tys

  3,3(0.3%)

  269,4 tys

  2,2(0.2%)

  263,9 tys

  2,2(0.2%)

  311,0 tys

  2,6(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,6 mln

  13,6(1.6%)

  1,3 mln

  10,5(1.2%)

  1,1 mln

  8,8(1%)

  989,3 tys

  8,2(0.8%)

  909,5 tys

  7,6(0.7%)

  1,1 mln

  9,5(0.8%)

  392,9 tys

  3,3(0.3%)

  215,2 tys

  1,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  260,2 tys

  2,2(0.3%)

  228,0 tys

  1,9(0.2%)

  289,3 tys

  2,4(0.3%)

  344,9 tys

  2,9(0.3%)

  308,2 tys

  2,6(0.2%)

  207,4 tys

  1,7(0.2%)

  114,2 tys

  1,0(0.1%)

  214,5 tys

  1,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  128,7 tys

  1,1(0.1%)

  137,7 tys

  1,1(0.1%)

  380,2 tys

  3,2(0.4%)

  148,6 tys

  1,2(0.1%)

  169,2 tys

  1,4(0.1%)

  161,4 tys

  1,3(0.1%)

  173,1 tys

  1,4(0.1%)

  200,4 tys

  1,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  27,8 tys

  0,2(0%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  20,5 tys

  0,2(0%)

  24,4 tys

  0,2(0%)

  97,8 tys

  0,8(0.1%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  182,1 tys

  1,5(0.1%)

  5,7 tys

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  16,7 tys

  0,1(0%)

  106,1 tys

  0,9(0.1%)

  76,2 tys

  0,6(0.1%)

  42,0 tys

  0,3(0%)

  39,2 tys

  0,3(0%)

  27,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  146,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,2 tys

  0,5(0%)

  57,0 tys

  0,5(0%)

  57,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  74,4 tys

  0,6(0.1%)

  24,3 tys

  0,2(0%)

  207,9 tys

  1,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,4 tys

  0,5(0.1%)

  5,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  82,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,0 tys

  0,4(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie stargardzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu stargardzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat stargardzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu stargardzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  105,9 mln

  878(100%)

  107,0 mln

  887(100%)

  109,7 mln

  912(100%)

  116,3 mln

  968(100%)

  122,7 mln

  1,0 tys(100%)

  139,6 mln

  1,2 tys(100%)

  150,0 mln

  1,2 tys(100%)

  161,5 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  57,1 mln

  474(53.9%)

  55,3 mln

  459(51.7%)

  56,4 mln

  469(51.4%)

  55,6 mln

  463(47.8%)

  57,6 mln

  480(47%)

  67,0 mln

  557(48%)

  79,8 mln

  664(53.2%)

  83,9 mln

  699(51.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  25,5 mln

  212(24.1%)

  27,8 mln

  231(26%)

  28,3 mln

  236(25.8%)

  31,1 mln

  259(26.7%)

  32,9 mln

  274(26.8%)

  36,0 mln

  300(25.8%)

  36,0 mln

  300(24%)

  40,7 mln

  339(25.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,4 mln

  53,1(6%)

  7,1 mln

  58,7(6.6%)

  7,6 mln

  62,8(6.9%)

  7,0 mln

  58,6(6.1%)

  7,4 mln

  61,6(6%)

  8,0 mln

  66,7(5.7%)

  9,3 mln

  77,8(6.2%)

  10,4 mln

  86,6(6.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  9,6(1.1%)

  2,8 mln

  23,4(2.6%)

  1,2 mln

  10,4(1.1%)

  5,9 mln

  49,2(5.1%)

  6,8 mln

  57,0(5.6%)

  13,3 mln

  111(9.5%)

  5,0 mln

  41,3(3.3%)

  4,4 mln

  36,7(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  19,8(2.3%)

  2,4 mln

  19,8(2.2%)

  3,5 mln

  28,7(3.1%)

  2,4 mln

  20,2(2.1%)

  2,5 mln

  20,9(2%)

  2,9 mln

  23,8(2.1%)

  3,0 mln

  24,8(2%)

  3,7 mln

  30,6(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  31,3(3.6%)

  2,2 mln

  18,6(2.1%)

  1,1 mln

  9,2(1%)

  2,2 mln

  18,3(1.9%)

  2,4 mln

  20,1(2%)

  2,2 mln

  18,7(1.6%)

  4,5 mln

  37,5(3%)

  3,6 mln

  29,8(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  875,8 tys

  7,3(0.8%)

  857,0 tys

  7,1(0.8%)

  2,3 mln

  18,8(2.1%)

  2,1 mln

  17,2(1.8%)

  2,0 mln

  16,7(1.6%)

  2,3 mln

  19,0(1.6%)

  2,5 mln

  20,8(1.7%)

  3,2 mln

  26,5(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  12,3(1.4%)

  1,6 mln

  13,3(1.5%)

  2,6 mln

  21,9(2.4%)

  2,1 mln

  17,9(1.8%)

  3,6 mln

  30,1(2.9%)

  1,3 mln

  10,5(0.9%)

  2,4 mln

  19,6(1.6%)

  3,1 mln

  25,7(1.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,6 mln

  38,1(4.3%)

  4,1 mln

  33,7(3.8%)

  3,3 mln

  27,5(3%)

  2,1 mln

  17,7(1.8%)

  2,2 mln

  18,3(1.8%)

  2,0 mln

  16,7(1.4%)

  2,2 mln

  18,3(1.5%)

  2,9 mln

  24,0(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  732,0 tys

  6,1(0.7%)

  1,3 mln

  10,7(1.2%)

  1,3 mln

  11,0(1.2%)

  2,4 mln

  19,6(2%)

  1,0 mln

  8,5(0.8%)

  1,2 mln

  10,0(0.9%)

  1,5 mln

  12,1(1%)

  2,3 mln

  19,1(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  362,9 tys

  3,0(0.3%)

  475,7 tys

  3,9(0.4%)

  385,2 tys

  3,2(0.4%)

  582,8 tys

  4,9(0.5%)

  346,9 tys

  2,9(0.3%)

  367,1 tys

  3,1(0.3%)

  300,7 tys

  2,5(0.2%)

  337,0 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  305,1 tys

  2,5(0.3%)

  311,6 tys

  2,6(0.3%)

  311,6 tys

  2,6(0.3%)

  329,0 tys

  2,7(0.2%)

  329,6 tys

  2,7(0.2%)

  323,3 tys

  2,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  361,3 tys

  3,0(0.3%)

  419,2 tys

  3,5(0.4%)

  465,4 tys

  3,9(0.4%)

  330,6 tys

  2,8(0.3%)

  992,8 tys

  8,3(0.8%)

  434,6 tys

  3,6(0.3%)

  329,2 tys

  2,7(0.2%)

  297,7 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  880,5 tys

  7,3(0.8%)

  539,8 tys

  4,5(0.5%)

  423,5 tys

  3,5(0.4%)

  344,2 tys

  2,9(0.3%)

  424,0 tys

  3,5(0.3%)

  236,9 tys

  2,0(0.2%)

  296,1 tys

  2,5(0.2%)

  280,8 tys

  2,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  80,1 tys

  0,7(0.1%)

  81,3 tys

  0,7(0.1%)

  323,2 tys

  2,7(0.3%)

  93,4 tys

  0,8(0.1%)

  115,2 tys

  1,0(0.1%)

  96,8 tys

  0,8(0.1%)

  99,1 tys

  0,8(0.1%)

  102,4 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  285

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  0,2(0%)

  19,0 tys

  0,2(0%)

  47,1 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,2 tys

  0,5(0%)

  57,0 tys

  0,5(0%)

  57,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  70,9 tys

  0,6(0.1%)

  24,3 tys

  0,2(0%)

  207,9 tys

  1,7(0.2%)

  192,9 tys

  1,6(0.2%)

  64,4 tys

  0,5(0.1%)

  5,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  82,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,0 tys

  0,4(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat stargardzki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 612 mieszkańców powiatu stargardzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 047 kobiet oraz 13 565 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,2% mieszkańców powiatu stargardzkiego, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 14,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu stargardzkiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie stargardzkim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,1%) oraz średnie zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,3%) oraz średnie zawodowe (23,8%).

  W roku 2021 w powiecie stargardzkim mieściło się 38 przedszkoli, w których do 159 oddziałów uczęszczało 3 230 dzieci (1 589 dziewczynek oraz 1 641 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie stargardzkim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 51 oddziałów uczęszczało 1 217 dzieci (539 dziewczynek oraz 678 chłopców). Dostępnych było 1 209 miejsc.

  18,3% mieszkańców powiatu stargardzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 794 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,06 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 38 szkół podstawowych, w których w 554 oddziałach uczyło się 9 611 uczniów (4 664 kobiety oraz 4 947 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie stargardzkim placówkę miało 35 szkół podstawowych, w których w 383 oddziałach uczyło się 7 198 uczniów (3 502 kobiety oraz 3 696 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,3 uczniów.

  W powiecie stargardzkim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 74 oddziałach uczyło się 2 064 uczniów (1 362 kobiety oraz 702 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 307 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie stargardzkim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 101 oddziałach uczyło się 2 772 uczniów (1 741 kobiet oraz 1 031 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 936 absolwentów.

  W powiecie stargardzkim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 32 oddziałach uczyło się 763 uczniów (216 kobiet oraz 547 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,9 uczniów. 23,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,4% mieszkańców powiatu stargardzkiego w wieku potencjalnej nauki (26,4% kobiet i 26,5% mężczyzn).

 • 21,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  21,1%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 25,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,6%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,1%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,1%
  Województwo
  13,1%
  Kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,4%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  21,2%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat stargardzki
  3,5%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  14,3%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat stargardzki
  3,2%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 794 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat stargardzki
  794,0
  Zachodniopomorskie
  867,0
  Kraj
  896,0
 • 1,06 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,06
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 38Przedszkola
 • 24 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 159 Oddziały
 • 48 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 258 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat stargardzki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 230 Dzieci
 • 1 589 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 641 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 47 2 lata i mniej
 • 47
 • 757 3 lata
 • 757
 • 881 4 lata
 • 881
 • 906 5 lata
 • 906
 • 606 6 lat
 • 606
 • 33 7 lat i więcej
 • 33
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 371 3 lata
 • 371
 • 437 4 lata
 • 437
 • 443 5 lata
 • 443
 • 306 6 lat
 • 306
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 386 3 lata
 • 386
 • 444 4 lata
 • 444
 • 463 5 lata
 • 463
 • 300 6 lat
 • 300
 • 21 7 lat i więcej
 • 21
 • 949 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 218,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 217,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 57,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 8 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat stargardzki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Dzieci
 • 11 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 25 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 30,6%
  69,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 11 4 lata
 • 11
 • 8 5 lata
 • 8
 • 5 6 lat
 • 5
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4 lata
 • 1
 • 3 5 lata
 • 3
 • 2 6 lat
 • 2
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 10 4 lata
 • 10
 • 5 5 lata
 • 5
 • 3 6 lat
 • 3
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Szkoły podstawowe w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat stargardzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 490 Oddziały
 • 9 289 Uczniowie
 • 4 555 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 734 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 1 161 Uczniowie w 1 klasie
 • 558 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 603 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 889 Absolwenci
 • 430 Kobiety
  (absolwenci)
 • 459 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 64 Oddziały
 • 322 Uczniowie
 • 109 Kobiety
  (uczniowie)
 • 213 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,9%
  66,1%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 17 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,3
  woj. zachodniopomorskie
  17,1
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,3
 • 17,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,3
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,0
 • 5,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,0
 •  
 • 726,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 631,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 94,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 62,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat stargardzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 66 Oddziały
 • 1 886 Uczniowie
 • 1 268 Kobiety
  (uczniowie)
 • 618 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,2%
  32,8%
 • 480 Uczniowie w 1 klasie
 • 307 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 230 Absolwenci
 • 144 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 178 Uczniowie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,8%
  47,2%
 • 77 Absolwenci
 • 49 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat stargardzki
  27,9
  Zachodniopomorskie
  25,0
  Polska
  26,3
 •  
 • 112,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 84,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat stargardzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 219 Uczniowie w 1 klasie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 160 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  23,8
  woj. zachodniopomorskie
  18,0
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat stargardzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat stargardzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat stargardzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stargardzki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie stargardzkim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie stargardzkim znajdowało się 6 hoteli (3 ★★★, 1 ★★, 2 ), 1 motel (kategorii ) oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 2 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 10, liczba miejsc: 435)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 15


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie stargardzkim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie stargardzkim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 752 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 240 (uczestnicy: 67 131)
  • seanse filmowe: 32 (uczestnicy: 2 200)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 660)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 24 700)
  • koncerty: 59 (uczestnicy: 35 040)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 13 (uczestnicy: 155)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 2 730)
  • konkursy: 19 (uczestnicy: 418)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 215)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 10)
  • warsztaty: 62 (uczestnicy: 1 003)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 168)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 47)
  • taneczne: 2 (członkowie: 42)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 29)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 8)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 13)
  • inne: 2 (członkowie: 17)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 35)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 12)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 242)
  • teatralne: 2 (członkowie: 27)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 51)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 58)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 56)
  • taneczne: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie stargardzkim działały 2 kina posiadające 3 sale z 632 miejscami na widowni. Odbyło się 2 268 seansów, na które przyszło 36 194 widzów, w tym 685 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 174 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie stargardzkim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 6 840 zwiedzających, co daje 570 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie stargardzkim działało 25 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 332 261 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 44 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 457 779 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 146
  • dostępne dla czytelników: 87
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 85
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 16


 • Biblioteki naukowe w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie stargardzkim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 14 125 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 883. Odnotowano 12 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 18 102 wolumeny. Odnotowano 33 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie stargardzkim działało 55 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 195 członków. Zarejestrowano 3 910 ćwiczących (mężczyźni: 3 005, kobiety: 905, chłopcy do lat 18: 1 802, dziewczęta do lat 18: 778). Aktywnych było 86 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (97), instruktora sportowego (84) oraz inne osoby (32).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie stargardzkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stargardzki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat stargardzki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 53 wypadków drogowych w powiecie stargardzkim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 59 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,8 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 2,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 35,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie stargardzkim zarejestrowanych było 97 377 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 76 000 samochodów osobowych (632,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 9 781 samochodów ciężarowych (89,0 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 473 autobusów (3,9 - więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 914 ciągników siodłowych (7,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 445 motocykli (45,3 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,9 lat.


  W 2021 roku w powiecie stargardzkim znajdowały się 85 km ścieżek rowerowych, 0,1 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 247 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 247 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie stargardzkim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 53 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 59 Ranni
  (rok 2021)
 • 35 Lekko ranni
 • 24 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie stargardzkim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 44,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. stargardzki
  44,1
  Zachodniopomorskie
  56,4
  Cały kraj
  59,9
 • 5,83 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  5,8
  woj. zachodniopomorskie
  5,7
  Kraj
  5,9
 • 49,14 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. stargardzki
  49,1
  woj. zachodniopomorskie
  65,2
  Cały kraj
  69,4
 • 2,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  2,1
  woj. zachodniopomorskie
  7,4
  Kraj
  7,6
 • 35,94 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. stargardzki
  35,9
  woj. zachodniopomorskie
  74,6
  Kraj
  80,2
 • 13,21 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  13,2
  Województwo
  10,0
  Polska
  9,8
 • 111,32 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. stargardzki
  111,3
  Zachodniopomorskie
  115,5
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 97 377 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie stargardzkim w 2020 roku
 • 76 000 Samochody osobowe
 • 9 781 Samochody ciężarowe
 • 84 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 473 Autobusy
 • 603 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 917 Ciągniki samochodowe
 • 914   Ciągniki siodłowe
 • 4 158 Ciągniki rolnicze
 • 5 445 Motocykle
 • 2 102   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 636 Motorowery
 • 76 000Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie stargardzkim
 • Samochody osobowe w powiecie stargardzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 632,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  632,6
  Województwo
  624,0
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 059
  • 1400-1649 kg17 666
  • 1650-1899 kg17 889
  • 1900 kg i więcej23 386
 • 17 059 do 1399 kg
 • 17 666 1400-1649 kg
 • 17 889 1650-1899 kg
 • 23 386 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 565 do 1399 cm3
 • 24 565
 • 44 001 1400-1999 cm3
 • 44 001
 • 7 434 2000 i więcej cm3
 • 7 434
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie stargardzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna41 130
  • olej napędowy27 283
  • gaz (LPG)6 923
  • pozostałe664
 • 41 130 benzyna
 • 27 283 olej napędowy
 • 6 923 gaz (LPG)
 • 664 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 652 do 1 roku
 • 652
 • 488 2 lata
 • 488
 • 632 3 lata
 • 632
 • 1 668 4-5 lat
 • 1 668
 • 1 958 6-7 lat
 • 1 958
 • 2 892 8-9 lat
 • 2 892
 • 3 680 10-11 lat
 • 3 680
 • 11 996 12-15 lat
 • 11 996
 • 15 519 16-20 lat
 • 15 519
 • 13 495 21-25 lat
 • 13 495
 • 9 225 26-30 lat
 • 9 225
 • 13 795 31 lat i więcej
 • 13 795
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie stargardzkim
 • powiat stargardzki
  20,8 lat
  woj. zachodniopomorskie
  19,8 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 9 781Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie stargardzkim
 • Samochody ciężarowe w powiecie stargardzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 89,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat stargardzki
  89,0
  Województwo
  96,6
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 920 do 999 kg
 • 4 920
 • 2 889 1000-1499 kg
 • 2 889
 • 607 1500-2999 kg
 • 607
 • 85 3000-3499 kg
 • 85
 • 159 3500-4999 kg
 • 159
 • 596 5000-6999 kg
 • 596
 • 253 7000-9999 kg
 • 253
 • 185 10000-14999 kg
 • 185
 • 87 15000 kg i więcej
 • 87
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 152
  • olej napędowy6 218
  • gaz (LPG)281
  • pozostałe1 130
 • 2 152 benzyna
 • 6 218 olej napędowy
 • 281 gaz (LPG)
 • 1 130 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 98 do 1 roku
 • 98
 • 42 2 lata
 • 42
 • 59 3 lata
 • 59
 • 203 4-5 lat
 • 203
 • 268 6-7 lat
 • 268
 • 342 8-9 lat
 • 342
 • 493 10-11 lat
 • 493
 • 1 268 12-15 lat
 • 1 268
 • 1 695 16-20 lat
 • 1 695
 • 1 445 21-25 lat
 • 1 445
 • 887 26-30 lat
 • 887
 • 2 981 31 lat i więcej
 • 2 981
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie stargardzkim
 • powiat stargardzki
  22,6 lat
  woj. zachodniopomorskie
  20,7 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 473Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie stargardzkim
 • Autobusy w powiecie stargardzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,9
  Zachodniopomorskie
  3,7
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22
  • olej napędowy298
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe152
 • 22 benzyna
 • 298 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 152 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 9 2 lata
 • 9
 • 3 3 lata
 • 3
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 29 12-15 lat
 • 29
 • 45 16-20 lat
 • 45
 • 67 21-25 lat
 • 67
 • 61 26-30 lat
 • 61
 • 228 31 lat i więcej
 • 228
 • 26,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie stargardzkim
 • pow. stargardzki
  26,7 lat
  Zachodniopomorskie
  23,2 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 914Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie stargardzkim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie stargardzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,6
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy726
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe181
 • 5 benzyna
 • 726 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 181 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 8 3 lata
 • 8
 • 70 4-5 lat
 • 70
 • 44 6-7 lat
 • 44
 • 80 8-9 lat
 • 80
 • 36 10-11 lat
 • 36
 • 198 12-15 lat
 • 198
 • 123 16-20 lat
 • 123
 • 79 21-25 lat
 • 79
 • 80 26-30 lat
 • 80
 • 193 31 lat i więcej
 • 193
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie stargardzkim
 • Tutaj
  19,0 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 5 445Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie stargardzkim
 • Motocykle w powiecie stargardzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 45,3 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat stargardzki
  45,3
  Województwo
  43,7
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 60 do 1 roku
 • 60
 • 31 2 lata
 • 31
 • 24 3 lata
 • 24
 • 158 4-5 lat
 • 158
 • 85 6-7 lat
 • 85
 • 97 8-9 lat
 • 97
 • 119 10-11 lat
 • 119
 • 387 12-15 lat
 • 387
 • 436 16-20 lat
 • 436
 • 420 21-25 lat
 • 420
 • 197 26-30 lat
 • 197
 • 3 431 31 lat i więcej
 • 3 431
 • 27,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie stargardzkim
 • pow. stargardzki
  27,9 lat
  Województwo
  26,3 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 85 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 52 km  Będących pod zarządem gminy
 • 22 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 11 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie stargardzkim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 555,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  555,9 km
  Zachodniopomorskie
  481,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 7,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat stargardzki
  7,0 km
  Województwo
  6,6 km
  Polska
  4,9 km
 • 0,1 km Długość bus-pasów
 • 247 Liczba licencji na taksówki
 • 247 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami