Zaklików w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Zaklików - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zaklików to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu stalowowolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zaklików.
 • 2 777 Liczba mieszkańców
 • 11,4 km² Powierzchnia
 • 243,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 175 m n.p.m Wysokość
 • 1565 Data założenia
 • 1565-1869; 2014 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • RST Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Toczyski Burmistrz miasta
Zaklików na mapie
Identyfikatory
 • 22.102250.7578 Współrzędne GPS
 • 1818054 TERYT (TERC)
 • 0810615 SIMC
Herb miasta Zaklików
Zaklików herb

Jak Zaklików wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zaklików na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zaklików wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zaklików plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
15Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
73Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
76Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
105Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
120Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
120Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
127Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
173Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
175Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
221Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
228Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
239Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
249Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
265Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
268Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
321Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
330Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
340Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
341Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
342Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce

Zaklików - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-470Poczta Zaklików

Zaklików - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zaklikowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Stalowej Woli (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ks. J. Popiełuszki 8
37-450 Stalowa Wola
Urząd Miejski w Zaklikowie
(15) 873-84-76 21
(15) 873-83-24
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików

Zaklików - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Zaklików jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 777, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2014-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zaklikowa zawarli w 2022 roku 17 małżeństw, co odpowiada 6,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Zaklikowa jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Zaklików ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,20 na 1000 mieszkańców Zaklikowa. W 2022 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 55,6% dziewczynek i 44,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 311 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,4% zgonów w Zaklikowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w Zaklikowie były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zaklikowa przypada 12.82 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 26 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zaklikowa -4. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -10.

  58,6% mieszkańców Zaklikowa jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zaklikowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 777 Liczba mieszkańców
 • 1 432 Kobiety
 • 1 345 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zaklikowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zaklikowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zaklikowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zaklikowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Zaklików
  43,4 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zaklików, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zaklikowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zaklików,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zaklików,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zaklików,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Zaklików
  28,2%
  Województwo
  29,4%
  Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,8%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Kraj
  54,0%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,5%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Zaklików
  7,0%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Polska
  7,6%
 • 7,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Zaklików
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zaklikowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  6,1
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  woj. podkarpackie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zaklikowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,20 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,2
  Podkarpackie
  -2,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zaklikowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zaklikowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zaklikowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zaklikowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 27 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,6%
  44,4%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Zaklików
  9,6
  woj. podkarpackie
  8,1
  Cały kraj
  8,1
 • 27,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  27,2
  woj. podkarpackie
  35,1
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 311 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 246 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 369 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 311 g
  Województwo
  3 312 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 171 Waga 3500g - 3999g
 • 171
 • 265 Waga 3000g - 3499g
 • 265
 • 118 Waga 2500g - 2999g
 • 118
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1,03 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Zaklików
  1,03
  woj. podkarpackie
  1,25
  Kraj
  1,26
 • 0,48 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,48
  Podkarpackie
  0,60
  Kraj
  0,61
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,56
  Województwo
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zaklikowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,7%
  58,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Zaklików
  12,8
  woj. podkarpackie
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 179,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  179,5
  Podkarpackie
  130,5
  Kraj
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,4
  Podkarpackie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  Województwo
  2,6
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie stalowowolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  38,4%
  Podkarpackie
  44,0%
  Polska
  36,0%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,5%
  Województwo
  21,3%
  Kraj
  23,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,5%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Kraj
  6,7%
 • 109 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  18,0
  Cały kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  68,8
  Kraj
  70,6
 • 247,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  247,2
  Województwo
  224,0
  Polska
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  198,8
  Polska
  253,9
 • 421,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 419,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 424,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  421,8
  Województwo
  463,9
  Polska
  426,2
 • 69,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 103,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  69,3
  Podkarpackie
  72,9
  Cały kraj
  62,9
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Zaklików
  24,8
  Województwo
  25,5
  Cały kraj
  33,8
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Zaklików
  9,5
  woj. podkarpackie
  4,8
  Kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Podkarpackie
  0,5%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zaklikowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zaklików, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zaklików - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zaklikowie oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,36 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zaklikowie to 972 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 347 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zaklikowie to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zaklikowie to 157,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,55% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,29% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,30% mieszkań posiada łazienkę, 69,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu stalowowolskiego.

  Powiat stalowowolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 972 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 346,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  346,50
  woj. podkarpackie
  342,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 93,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  93,00 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 32,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,20 m2
  woj. podkarpackie
  29,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,39
  Województwo
  4,24
  Kraj
  3,83
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,89
  woj. podkarpackie
  2,92
  Cała Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,66
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,36 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,36
  Podkarpackie
  5,39
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Podkarpackie
  4,42
  Kraj
  3,89
 • 1,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,78
  woj. podkarpackie
  23,86
  Cała Polska
  24,56
 • 157 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 157,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  157,0 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,06 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,06 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  94,55%
  Województwo
  97,52%
  Polska
  97,75%
 • 85,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  85,29%
  Podkarpackie
  94,28%
  Polska
  95,18%
 • 82,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  82,30%
  woj. podkarpackie
  92,88%
  Polska
  93,75%
 • 69,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Zaklików
  69,86%
  Województwo
  84,55%
  Cały kraj
  85,83%
 • 50,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  50,00%
  Województwo
  78,45%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Zaklików - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zaklikowie na 1000 mieszkańców pracuje 282osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla Polski. 43,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zaklikowie wynosiło w 2023 roku 4,8% (4,8% wśród kobiet i 4,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zaklikowie wynosiło 5 817,58 PLN, co odpowiada 86.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  7,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Zaklikowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 48,2% w przemyśle i budownictwie, a 17,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 282 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  282,0
  Województwo
  224,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,6% Kobiety
 • 4,4% Mężczyźni
 • Miasto
  4,8%
  Podkarpackie
  8,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zaklikowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zaklikowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zaklikowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 263 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 818 PLN
  Podkarpackie
  5 663 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zaklikowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 48,2% Przemysł i budownictwo
 • 22,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,3% Pozostałe
 • 45,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zaklikowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 798 Pracujący ogółem
 • 344 Kobiety
 • 454 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zaklikowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 51,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zaklików, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  70,7
  Województwo
  64,6
  Kraj
  69,0
 • 42,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zaklików
  42,8
  Podkarpackie
  34,8
  Cały kraj
  38,2
 • 153,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  153,2
  Województwo
  116,6
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zaklików - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Zaklikowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 248 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 195 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (9) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (23) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2014 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zaklikowie najwięcej (16) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (232) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,0% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,3% (80) podmiotów, a 63,7% (158) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zaklikowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 248 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 80 Przemysł i budownictwo
 • 158 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Zaklikowie w 2023 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Zaklikowie w 2023 roku
 • 195 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 232 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 232
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 248 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 248
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 195 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 52 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 52
 • 37 Przetwórstwo przemysłowe
 • 37
 • 34 Budownictwo
 • 34
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zaklików - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zaklikowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 38 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,49 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zaklikowie wynosi 65,80% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zaklikowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,48 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 5,92 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,62 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,81 (43%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zaklikowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zaklików, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 38
 • 27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 27
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 13,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,49
  Województwo
  12,93
  Cały kraj
  22,81
 • 9,48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,48
  woj. podkarpackie
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 1,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,81
  Województwo
  3,93
  Cała Polska
  6,99
 • 1,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,62
  Podkarpackie
  1,47
  Polska
  1,82
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Zaklików
  0,53
  Podkarpackie
  0,32
  Polska
  0,35
 • 5,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,92
  woj. podkarpackie
  6,46
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zaklików, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  66%
  Podkarpackie
  68%
  Cały kraj
  71%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Zaklików
  63%
  Podkarpackie
  66%
  Cały kraj
  63%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Zaklików
  43%
  Podkarpackie
  56%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Zaklików
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  woj. podkarpackie
  87%
  Kraj
  88%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  41%
  Województwo
  48%
  Cała Polska
  51%

Zaklików - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zaklikowa wyniosła w 2022 roku 58,8 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 28.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zaklikowa - 24.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,8 mln złotych, czyli 25,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zaklikowa wyniosła w 2022 roku 52,8 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.2%). W budżecie Zaklikowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 934 złotych na mieszkańca (14,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,3 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,2%.
 • Wydatki budżetu w Zaklikowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zaklikowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zaklików, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zaklikowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,3 mln

  3,4 tys(100%)

  31,8 mln

  3,7 tys(100%)

  36,5 mln

  4,2 tys(100%)

  52,9 mln

  6,2 tys(100%)

  40,4 mln

  4,7 tys(100%)

  44,8 mln

  5,4 tys(100%)

  46,4 mln

  5,7 tys(100%)

  58,8 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,9 mln

  3,6 tys(37.3%)

  10,6 mln

  3,5 tys(33.3%)

  13,0 mln

  4,3 tys(35.7%)

  10,8 mln

  3,6 tys(20.4%)

  11,2 mln

  3,8 tys(27.8%)

  12,3 mln

  4,2 tys(27.5%)

  13,6 mln

  4,6 tys(29.2%)

  14,3 mln

  5,1 tys(24.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  1,3 tys(13.2%)

  1,6 mln

  519(4.9%)

  1,8 mln

  594(4.9%)

  19,4 mln

  6,4 tys(36.6%)

  2,0 mln

  660(4.8%)

  3,3 mln

  1,1 tys(7.3%)

  2,4 mln

  828(5.2%)

  7,3 mln

  2,6 tys(12.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  573(6%)

  3,7 mln

  1,2 tys(11.5%)

  2,8 mln

  931(7.7%)

  3,6 mln

  1,2 tys(6.7%)

  3,7 mln

  1,3 tys(9.2%)

  2,7 mln

  899(5.9%)

  2,4 mln

  818(5.2%)

  7,1 mln

  2,5 tys(12%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 mln

  1,9 tys(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  933(9.8%)

  2,9 mln

  959(9.1%)

  3,2 mln

  1,1 tys(8.8%)

  3,5 mln

  1,2 tys(6.6%)

  3,9 mln

  1,3 tys(9.6%)

  3,7 mln

  1,3 tys(8.3%)

  3,4 mln

  1,1 tys(7.2%)

  3,9 mln

  1,4 tys(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  1,8 tys(19.3%)

  10,4 mln

  3,4 tys(32.7%)

  1,9 mln

  635(5.3%)

  1,8 mln

  607(3.5%)

  1,9 mln

  634(4.6%)

  1,9 mln

  648(4.3%)

  2,1 mln

  733(4.6%)

  3,7 mln

  1,3 tys(6.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  591,5 tys

  193(2%)

  577,2 tys

  191(1.8%)

  764,8 tys

  253(2.1%)

  1,1 mln

  382(2.2%)

  1,1 mln

  379(2.8%)

  2,2 mln

  746(4.9%)

  2,2 mln

  737(4.7%)

  2,2 mln

  772(3.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  461,4 tys

  151(1.6%)

  203,7 tys

  67,2(0.6%)

  215,4 tys

  71,4(0.6%)

  166,7 tys

  55,3(0.3%)

  434,9 tys

  147(1.1%)

  1,5 mln

  516(3.4%)

  3,1 mln

  1,1 tys(6.7%)

  1,6 mln

  583(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  346,8 tys

  113(1.2%)

  311,7 tys

  103(1%)

  185,0 tys

  61,3(0.5%)

  519,4 tys

  172(1%)

  700,8 tys

  237(1.7%)

  511,3 tys

  173(1.1%)

  519,7 tys

  177(1.1%)

  1,1 mln

  386(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  172,9 tys

  56,5(0.6%)

  171,1 tys

  56,5(0.5%)

  166,4 tys

  55,2(0.5%)

  194,8 tys

  64,6(0.4%)

  290,2 tys

  98,2(0.7%)

  153,4 tys

  51,9(0.3%)

  107,8 tys

  36,8(0.2%)

  513,3 tys

  183(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  213,0 tys

  69,6(0.7%)

  198,3 tys

  65,4(0.6%)

  223,3 tys

  74,0(0.6%)

  215,0 tys

  71,4(0.4%)

  1,1 mln

  389(2.8%)

  1,1 mln

  359(2.4%)

  1,2 mln

  396(2.5%)

  507,4 tys

  181(0.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  85,9 tys

  28,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  713,0 tys

  236(2%)

  50,7 tys

  16,8(0.1%)

  766,9 tys

  260(1.9%)

  9,0 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,0 tys

  132(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  15,6 tys

  5,1(0.1%)

  25,1 tys

  8,3(0.1%)

  45,7 tys

  15,1(0.1%)

  58,0 tys

  19,2(0.1%)

  307,4 tys

  104(0.8%)

  228,3 tys

  77,3(0.5%)

  279,2 tys

  95,3(0.6%)

  291,5 tys

  104(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  140,1 tys

  45,8(0.5%)

  160,2 tys

  52,9(0.5%)

  160,9 tys

  53,3(0.4%)

  145,9 tys

  48,4(0.3%)

  180,6 tys

  61,1(0.4%)

  180,7 tys

  61,2(0.4%)

  183,4 tys

  62,6(0.4%)

  194,7 tys

  69,4(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,4 mln

  450(4.7%)

  340,5 tys

  112(1.1%)

  332,4 tys

  110(0.9%)

  368,4 tys

  122(0.7%)

  194,9 tys

  65,9(0.5%)

  512,2 tys

  173(1.1%)

  156,0 tys

  53,3(0.3%)

  155,7 tys

  55,5(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  109,8 tys

  35,9(0.4%)

  111,5 tys

  36,8(0.4%)

  119,5 tys

  39,6(0.3%)

  112,6 tys

  37,4(0.2%)

  96,3 tys

  32,6(0.2%)

  80,2 tys

  27,1(0.2%)

  120,8 tys

  41,2(0.3%)

  152,1 tys

  54,2(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  70,7 tys

  23,1(0.2%)

  55,6 tys

  18,4(0.2%)

  39,8 tys

  13,2(0.1%)

  54,6 tys

  18,1(0.1%)

  16,9 tys

  5,7(0%)

  46,2 tys

  15,6(0.1%)

  106,7 tys

  36,4(0.2%)

  130,7 tys

  46,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  499,8 tys

  163(1.7%)

  477,5 tys

  158(1.5%)

  491,6 tys

  163(1.3%)

  511,7 tys

  170(1%)

  501,2 tys

  170(1.2%)

  567,0 tys

  192(1.3%)

  567,6 tys

  194(1.2%)

  96,7 tys

  34,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,6 tys

  0,5(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  2,2 tys

  0,8(0%)

  8,5 tys

  3,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  95,1 tys

  31,1(0.3%)

  28,7 tys

  9,5(0.1%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  85,0 tys

  28,2(0.2%)

  80,6 tys

  27,3(0.2%)

  83,5 tys

  28,3(0.2%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  56,5 tys

  18,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zaklikowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zaklikowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zaklików, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zaklikowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,6 mln

  3,4 tys(100%)

  33,0 mln

  3,8 tys(100%)

  35,0 mln

  4,1 tys(100%)

  44,7 mln

  5,2 tys(100%)

  48,5 mln

  5,7 tys(100%)

  49,4 mln

  6,0 tys(100%)

  49,1 mln

  6,0 tys(100%)

  52,8 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,2 mln

  4,0 tys(41.2%)

  12,5 mln

  4,1 tys(37.8%)

  12,8 mln

  4,3 tys(36.6%)

  13,1 mln

  4,4 tys(29.4%)

  13,8 mln

  4,7 tys(28.5%)

  20,1 mln

  6,8 tys(40.8%)

  16,3 mln

  5,6 tys(33.2%)

  16,1 mln

  5,8 tys(30.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,9 mln

  1,9 tys(20%)

  6,6 mln

  2,2 tys(19.9%)

  6,9 mln

  2,3 tys(19.6%)

  7,6 mln

  2,5 tys(17%)

  7,9 mln

  2,7 tys(16.4%)

  8,3 mln

  2,8 tys(16.7%)

  9,6 mln

  3,3 tys(19.6%)

  11,9 mln

  4,2 tys(22.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 mln

  1,9 tys(10.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  1,6 tys(16.6%)

  9,6 mln

  3,2 tys(29%)

  1,2 mln

  401(3.5%)

  1,1 mln

  350(2.4%)

  1,0 mln

  349(2.1%)

  1,0 mln

  345(2.1%)

  945,4 tys

  323(1.9%)

  2,4 mln

  856(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  66,3 tys

  21,7(0.2%)

  1,4 mln

  473(4.3%)

  726,4 tys

  241(2.1%)

  602,6 tys

  200(1.3%)

  1,4 mln

  470(2.9%)

  939,0 tys

  318(1.9%)

  1,8 mln

  606(3.6%)

  2,0 mln

  727(3.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  1,1 tys(11.2%)

  1,2 mln

  395(3.6%)

  1,5 mln

  497(4.3%)

  8,5 mln

  2,8 tys(19%)

  9,2 mln

  3,1 tys(19%)

  2,1 mln

  697(4.2%)

  2,1 mln

  722(4.3%)

  1,8 mln

  646(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  822,6 tys

  269(2.8%)

  811,7 tys

  268(2.5%)

  911,0 tys

  302(2.6%)

  2,9 mln

  960(6.5%)

  791,7 tys

  268(1.6%)

  1,3 mln

  443(2.7%)

  1,3 mln

  446(2.7%)

  1,3 mln

  475(2.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  325,2 tys

  106(1.1%)

  20,6 tys

  6,8(0.1%)

  22,1 tys

  7,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,6 tys

  32,4(0.2%)

  405,3 tys

  137(0.8%)

  1,2 mln

  425(2.5%)

  959,0 tys

  342(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  140,5 tys

  45,9(0.5%)

  141,9 tys

  46,8(0.4%)

  150,6 tys

  49,9(0.4%)

  165,0 tys

  54,8(0.4%)

  170,9 tys

  57,8(0.4%)

  400,4 tys

  136(0.8%)

  669,1 tys

  228(1.4%)

  573,0 tys

  204(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  99,5 tys

  32,5(0.3%)

  111,4 tys

  36,8(0.3%)

  116,4 tys

  38,6(0.3%)

  103,1 tys

  34,2(0.2%)

  105,6 tys

  35,7(0.2%)

  185,6 tys

  62,8(0.4%)

  119,8 tys

  40,9(0.2%)

  348,5 tys

  124(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  93,1 tys

  30,4(0.3%)

  51,7 tys

  17,1(0.2%)

  73,3 tys

  24,3(0.2%)

  48,4 tys

  16,1(0.1%)

  601,8 tys

  204(1.2%)

  94,2 tys

  31,9(0.2%)

  172,9 tys

  59,0(0.4%)

  171,3 tys

  61,1(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  29,7 tys

  9,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  225

  0,1(0%)

  315,0 tys

  107(0.6%)

  367,9 tys

  125(0.7%)

  513,8 tys

  175(1%)

  170,3 tys

  60,7(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,1 tys

  2,3(0%)

  6,7 tys

  2,2(0%)

  804

  0,3(0%)

  53,7

  0,0(0%)

  594,5 tys

  201(1.2%)

  280,0 tys

  94,8(0.6%)

  18,9 tys

  6,5(0%)

  61,2 tys

  21,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  165,6 tys

  54,1(0.6%)

  122,2 tys

  40,3(0.4%)

  91,9 tys

  30,5(0.3%)

  74,1 tys

  24,6(0.2%)

  65,5 tys

  22,2(0.1%)

  55,8 tys

  18,9(0.1%)

  50,0 tys

  17,1(0.1%)

  57,5 tys

  20,5(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,3 mln

  427(4.4%)

  429,1 tys

  142(1.3%)

  437,3 tys

  145(1.2%)

  450,7 tys

  150(1%)

  466,9 tys

  158(1%)

  299,7 tys

  101(0.6%)

  43,4 tys

  14,8(0.1%)

  36,3 tys

  12,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,2 tys

  0,7(0%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  3,0 tys

  1,0(0%)

  4,6 tys

  1,5(0%)

  7,1 tys

  2,4(0%)

  7,0 tys

  2,4(0%)

  7,7 tys

  2,6(0%)

  15,6 tys

  5,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  95,1 tys

  31,1(0.3%)

  11,3 tys

  3,7(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  85,0 tys

  28,2(0.2%)

  80,6 tys

  27,3(0.2%)

  83,5 tys

  28,3(0.2%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  594

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  340

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  533,6 tys

  182(1.1%)

  300

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  230,5 tys

  78,0(0.5%)

  22,0 tys

  7,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  16,0 tys

  5,2(0.1%)

  29,6 tys

  9,8(0.1%)

  20,0 tys

  6,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  74,6 tys

  24,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zaklików - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 624 mieszkańców Zaklikowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 315 kobiet oraz 309 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 22,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,7% mieszkańców Zaklikowa, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,9% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Zaklikowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zaklikowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,4%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,4%) oraz średnie zawodowe (25,6%).

  W roku 2022 w Zaklikowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 102 dzieci (57 dziewczynek oraz 45 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  15,8% mieszkańców Zaklikowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 138 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 216 uczniów (117 kobiet oraz 99 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (29,9% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,43.

  W Zaklikowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 22 uczniów (14 kobiet oraz 8 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 10 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,1% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 24,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 11,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,4% mieszkańców Zaklikowa w wieku potencjalnej nauki (24,3% kobiet i 22,6% mężczyzn).

 • 23,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  23,0%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 26,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,6%
  Województwo
  36,1%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,8%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Polska
  11,9%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Zaklików
  22,5%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  20,7%
  Województwo
  22,5%
  Kraj
  21,2%
 • 15,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Zaklików
  2,9%
  woj. podkarpackie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,9%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Zaklików
  2,9%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1138 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 138,0
  Podkarpackie
  896,0
  Polska
  927,0
 • 0,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,82
  Podkarpackie
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zaklików) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 102 Dzieci
 • 57 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 45 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,9%
  44,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 28 4 lata
 • 28
 • 33 5 lata
 • 33
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 15 4 lata
 • 15
 • 19 5 lata
 • 19
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 13 4 lata
 • 13
 • 14 5 lata
 • 14
 • 14 6 lat
 • 14
 •  
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zaklikowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zaklikowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Zaklikowie
  Publiczne
  15 873-84-51
  15 873-84-51
  ul. Krzywa
  37-470 Zaklików
  41009
 • Szkoły podstawowe w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zaklików) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 216 Uczniowie
 • 117 Kobiety
  (uczniowie)
 • 99 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,2%
  45,8%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Zaklików
  16,6
  woj. podkarpackie
  15,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 21,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 96,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,43
  Podkarpackie
  90,63
  Kraj
  95,96
 • 96,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Zaklików
  96,43
  Podkarpackie
  89,99
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zaklików) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zaklików) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zaklikowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zaklikowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Szkoła Podstawowa (Adam Sapiński)
  Publiczna
  15 873-84-09
  15 873-84-09
  ul. Sandomierska 56
  37-470 Zaklików
  11198-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Zaklików) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,6%
  36,4%
 • 10 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  11,0
  Województwo
  27,1
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zaklikowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zaklikowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Liceum Ogólnokształcace (Adama Sapińskiego)
  Publiczne
  15 873-84-09
  15 873-84-09
  ul. Sandomierska 56
  37-470 Zaklików
  481-
 • Edukacyjne grupy wieku w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zaklików, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zaklików, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zaklików, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zaklików - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zaklikowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zaklikowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zaklikowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Zaklikowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zaklikowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 21 (uczestnicy: 1 310)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 450)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 550)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 70)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 140)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 106)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 14)
  • taneczne: 3 (członkowie: 24)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 68)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 146)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 31)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 55)
  • taneczne: 1 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Zaklikowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 615 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Zaklikowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 58 członków. Zarejestrowano 133 ćwiczących (mężczyźni: 118, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 50, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zaklikowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zaklikowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zaklikowa znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Zaklikowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z pocz. XVII w.dnia 1957-06-17, wykaz dokumentów: V-Oa/220/56 z 1957-06-17; A/434 z 1969-06-07; 233/A z 1982-08-02; A-587 z 2011-06-01
  • Dzwonnica z 1786 r.dnia 1957-06-17, wykaz dokumentów: V-Oa/220/56 z 1957-06-17; A/434 z 1969-06-07; 233/A z 1982-08-02; A-587 z 2011-06-01
  • Kościół z XVIII w.dnia 1957-06-17, wykaz dokumentów: kl.V-Oa/209/56 z 1957-06-17; A/104 z 1966-11-30; 234/A z 1982-08-02; A-588 z 2011-06-01
  • Założenie urbanistyczne z 1565 r.dnia 1972-12-30, wykaz dokumentów: A/671 z 1972-12-30; 232/A z 1982-08-02; brak numeru z 2001-01-29
  • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1991-04-22, wykaz dokumentów: 453/A z 1991-04-22; A-729 z 2012-01-18
  • Młyn z przełomu XIX/XX w.dnia 1996-03-01, wykaz dokumentów: 583/A z 1996-03-01
  • Mur/ogrodzenie z XIX w.dnia 2016-10-20, wykaz dokumentów: A-1423 z 2016-10-20
  • Cmentarz przykościelny z 1608 r.dnia 2016-10-20, wykaz dokumentów: A-1423 z 2016-10-20
  • Kapliczka z 1880 r.dnia 2016-10-20, wykaz dokumentów: A-1423 z 2016-10-20
  • Kapliczka z 1880 r.dnia 2016-10-20, wykaz dokumentów: A-1423 z 2016-10-20
 • Formy ochrony przyrody w Zaklikowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zaklikowa znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zaklikowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Lasy Janowskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 60235.75 ha
  • Uroczyska Lasów Janowskich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 34544.25 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: w parku podworskim obok budynku mieszkalnego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: w pobiżu linii oddziału 1222
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: obwód 230-400 wys 25-30, Data ustanowienia: 1991-07-30, Opis granicy: przy drodze antoniówka - zaklików przy opuszcz. bud.

Zaklików - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Zaklikowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 35,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zaklikowie znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu stalowowolskiego.

  Powiat stalowowolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zaklikowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zaklikowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 35,65 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Zaklików
  35,7
  Podkarpackie
  51,1
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Podkarpackie
  4,2
  Polska
  5,0
 • 35,65 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  35,7
  woj. podkarpackie
  60,8
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Zaklików
  0,0
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. podkarpackie
  119,0
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zaklikowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 544,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  544,2 km
  Województwo
  418,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 13,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  13,6 km
  woj. podkarpackie
  3,6 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zaklików przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 855droga wojewódzka nr 855(Olbięcin - Trzydnik Duży-Kolonia - Trzydnik Duży - Wola Trzydnicka - Węglinek - Węglin - Zdziechowice Drugie - Zaklików - Lipa - Dąbrowa Rzeczycka - Rzeczyca Okrągła - Rzeczyca Długa - Brandwica - Stalowa Wola)
  • DW 857droga wojewódzka nr 857(Modliborzyce - Słupie - Stojeszyn Drugi - Brzeziny - Potoczek - Łysaków - Zaklików)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zaklików przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 68Linia kolejowa nr 68: Lublin - Przeworsk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Lublin - Lublin Zalew - Lublin Zemborzyce - Krężnica Jara - Majdan - Niedrzwica - Niedrzwica Kościelna - Leśniczówka - Wilkołaz Wieś - Wilkołaz - Pułankowice - Kraśnik - Sulów - Szastarka - Polichna Kraśnicka - Rzeczyca - Potok Kraśnicki -Zaklików - Lipa - Kępa - Pilchów - Stalowa Wola Rozwadów - Stalowa Wola Centrum - Stalowa Wola - Stalowa Wola Południe - Moskale - Nisko Osiedle - Nisko - Nisko Racławice - Nisko Podwolina - Rudnik Stróża - Rudnik nad Sanem - Łętownia - Nowa Sarzyna Kolonia - Nowa Sarzyna - Jelna - Leżajsk - Wierzawice - Grodzisko Dolne - Tryńcza - Gniewczyna - Przeworsk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zaklikowie istnieje 48 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Anny Nagórskiej

  ul. Armii Krajowej

  ul. Belkowszczyzna

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Dzika

  ul. Długa

  ul. Jagodowa

  ul. Janowska

  ul. Jasna

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krzywa

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Leśniczówka

  ul. Lipowa

  ul. Lubelska

  ul. Mickiewicza

  ul. Murarska

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Nowa

  ul. Okólna

  Plac Sienkiewicza

  ul. Ptasia

  ul. Pułankowa

  ul. Rozwadowska

  ul. Sandomierska

  ul. Sportowa

  ul. Stolarska

  ul. Strażacka

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Tartak

  ul. Turystyczna

  ul. Ujazdowska

  ul. Wesoła

  ul. Widok

  ul. Władysława Słubickiego

  ul. Zachodnia

  ul. Zamkowa

  ul. Zarogi

  ul. Zaśluzie

  ul. Zielona

  ul. św. Anny