Międzylesie w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Międzylesie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Międzylesie to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Międzylesie.
 • 2 410 Liczba mieszkańców
 • 14,4 km² Powierzchnia
 • 167,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 435-470 m n.p.m Wysokość
 • koniec XI wieku Data założenia
 • 1249/1294 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DKL Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Korczak Burmistrz miasta
Międzylesie na mapie
Identyfikatory
 • 16.667150.1477 Współrzędne GPS
 • 0208104 TERYT (TERC)
 • 0984226 SIMC
Herb miasta Międzylesie
Międzylesie herb
Flaga miasta Międzylesie
Międzylesie flaga

Jak Międzylesie wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Międzylesie na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Międzylesie wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Międzylesie plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
40Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
53Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
73Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
81Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
81Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
107Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
116Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
134Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
137Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
145Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
151Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
156Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
169Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
170Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
190Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
223Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
226Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
233Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
238Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
239Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce

Międzylesie - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-530Poczta Międzylesie koło Bystrzycy Kłodzkiej

Międzylesie - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Międzylesiu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Bystrzycy Kłodzkiej (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
(74) 812-63-27
(74) 812-61-26
Pl.Wolności 1
57-530 Międzylesie

Międzylesie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Międzylesie jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 410, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 16,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Międzylesia zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  31,5% mieszkańców Międzylesia jest stanu wolnego, 48,9% żyje w małżeństwie, 9,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Międzylesie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,04 na 1000 mieszkańców Międzylesia. W 2022 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 76,9% dziewczynek i 23,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 302 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,36 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,5% zgonów w Międzylesiu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,5% zgonów w Międzylesiu były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Międzylesia przypada 14.38 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 20 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 26 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Międzylesia -6. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,8% mieszkańców Międzylesia jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Międzylesia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 410 Liczba mieszkańców
 • 1 240 Kobiety
 • 1 170 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Międzylesiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Międzylesiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Międzylesiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Międzylesia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,9 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Międzylesie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Międzylesia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Międzylesie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Międzylesie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Międzylesie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,5% Kawalerowie/Panny
 • Międzylesie
  31,4%
  Województwo
  31,1%
  Cała Polska
  29,1%
 • 26,0% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 48,9% Żonaci/Zamężne
 • Międzylesie
  48,9%
  Województwo
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 47,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,8%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Polska
  7,6%
 • 10,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Międzylesiu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Międzylesiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -22 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,04 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,0
  Dolnośląskie
  -4,6
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Międzylesiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Międzylesiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Międzylesiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Międzylesiu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 3 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 76,9%
  23,1%
 • 5,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Międzylesie
  5,3
  woj. dolnośląskie
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 26,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Międzylesie
  26,9
  Województwo
  33,7
  Polska
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 57
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 302 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 219 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 302 g
  Dolnośląskie
  3 335 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 231 Waga 3500g - 3999g
 • 231
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 153 Waga 2500g - 2999g
 • 153
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Międzylesie
  1,07
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,51
  Dolnośląskie
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,36 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,36
  Dolnośląskie
  0,63
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Międzylesiu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 60,0%
  40,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,4
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Kraj
  11,9
 • 277,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  277,8
  Dolnośląskie
  158,8
  Cały kraj
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,8
  Dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,4
  Dolnośląskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłodzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,5%
  Dolnośląskie
  43,0%
  Kraj
  34,8%
 • 18,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  18,5%
  Dolnośląskie
  19,7%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Międzylesie
  6,1%
  Dolnośląskie
  6,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • 498 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Cały kraj
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,1
  Cały kraj
  74,4
 • 325,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Międzylesie
  325,5
  Dolnośląskie
  273,5
  Polska
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  256,8
  Polska
  246,5
 • 714,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 696,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 734,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  714,4
  Województwo
  597,6
  Cały kraj
  475,8
 • 134,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 56,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 211,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  134,8
  Dolnośląskie
  108,7
  Kraj
  70,6
 • 38,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  38,1
  woj. dolnośląskie
  29,9
  Cała Polska
  32,6
 • 6,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,4
  woj. dolnośląskie
  6,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Międzylesie
  0,4%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Międzylesiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Międzylesie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Międzylesie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Międzylesiu oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Międzylesiu to 1 071 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 444 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Międzylesiu to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Międzylesiu to 152,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,36% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,74% mieszkań posiada łazienkę, 78,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,81% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 071 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 444,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Międzylesie
  444,40
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Międzylesie
  70,30 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,20 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,49 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,49
  Dolnośląskie
  3,67
  Cała Polska
  3,83
 • 2,25 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,25
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,83
  woj. dolnośląskie
  7,66
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Międzylesie
  6,00
  Dolnośląskie
  3,62
  Cały kraj
  3,89
 • 4,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Międzylesie
  4,98
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Kraj
  24,56
 • 305 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 152,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  152,5 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,13 m2
  Dolnośląskie
  0,66 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Międzylesie
  99,53%
  woj. dolnośląskie
  98,19%
  Polska
  97,71%
 • 96,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,36%
  Dolnośląskie
  95,29%
  Cały kraj
  95,10%
 • 93,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,74%
  Województwo
  93,85%
  Cała Polska
  93,66%
 • 78,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  78,69%
  Dolnośląskie
  84,79%
  Kraj
  85,62%
 • 89,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  89,81%
  Województwo
  64,70%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Międzylesie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Międzylesiu na 1000 mieszkańców pracuje 252osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Międzylesiu wynosiło w 2022 roku 11,8% (11,8% wśród kobiet i 11,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Międzylesiu wynosiło 5 670,31 PLN, co odpowiada 84.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Międzylesia 127 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 150 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 23.

  10,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Międzylesia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,4% w przemyśle i budownictwie, a 17,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 252 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  252,0
  Dolnośląskie
  402,0
  Polska
  402,0
 • 11,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,8% Kobiety
 • 11,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,8%
  Województwo
  4,5%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Międzylesiu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Międzylesiu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Międzylesiu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 670 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 670 PLN
  Województwo
  6 945 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Międzylesiu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 127 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 150 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 23 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,18 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 39,9% Pozostałe
 • 53,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Międzylesiu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,8% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Międzylesie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 72,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Międzylesie
  72,9
  Dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 44,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  44,8
  Dolnośląskie
  40,7
  Cały kraj
  38,2
 • 159,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Międzylesie
  159,3
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 57,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 42,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Międzylesie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Międzylesiu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 267 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 137 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (8) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Międzylesiu najwięcej (21) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (258) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,5% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 13,9% (37) podmiotów, a 81,6% (218) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Międzylesiu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.3%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (10.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 267 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37 Przemysł i budownictwo
 • 218 Pozostała działalność
 • 8 Podmioty nowo zarejestrowane w Międzylesiu w 2022 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Międzylesiu w 2022 roku
 • 137 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 258 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 258
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 267 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 267
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółki handlowe ogółem
 • 17
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 137 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 47
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 13 Budownictwo
 • 13
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Międzylesie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Międzylesiu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 54 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,11 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Międzylesiu wynosi 73,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Międzylesia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,70 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 9,59 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,64 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,34 (58%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Międzylesia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Międzylesie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 54
 • 36 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 36
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 22,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  22,11
  Województwo
  29,03
  Polska
  22,81
 • 14,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,70
  woj. dolnośląskie
  19,57
  Cała Polska
  12,98
 • 3,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,34
  Dolnośląskie
  5,59
  Cały kraj
  6,99
 • 2,64 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,64
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,49
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 9,59 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,59
  Województwo
  16,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Międzylesie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  74%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Dolnośląskie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  58%
  woj. dolnośląskie
  62%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Międzylesie
  99%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  50%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Cała Polska
  51%

Międzylesie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Międzylesia wyniosła w 2022 roku 49,7 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 30.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Międzylesia - 25.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,9 mln złotych, czyli 20,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Międzylesia wyniosła w 2022 roku 56,0 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 28.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.4%). W budżecie Międzylesia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 990 złotych na mieszkańca (12,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 24,6%.
 • Wydatki budżetu w Międzylesiu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Międzylesia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Międzylesie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Międzylesia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,6 mln

  3,0 tys(100%)

  24,6 mln

  3,3 tys(100%)

  26,3 mln

  3,6 tys(100%)

  29,0 mln

  4,0 tys(100%)

  30,3 mln

  4,2 tys(100%)

  34,5 mln

  4,9 tys(100%)

  38,5 mln

  5,6 tys(100%)

  49,7 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,2 mln

  2,7 tys(32.1%)

  7,5 mln

  2,8 tys(30.4%)

  8,0 mln

  3,1 tys(30.6%)

  8,6 mln

  3,3 tys(29.7%)

  9,1 mln

  3,6 tys(30%)

  9,9 mln

  3,9 tys(28.5%)

  10,1 mln

  4,1 tys(26.4%)

  12,8 mln

  5,3 tys(25.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 mln

  2,9 tys(13.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  832(9.9%)

  1,9 mln

  730(7.8%)

  1,6 mln

  625(6.2%)

  1,6 mln

  631(5.6%)

  902,7 tys

  352(3%)

  1,3 mln

  500(3.6%)

  2,8 mln

  1,1 tys(7.4%)

  6,2 mln

  2,6 tys(12.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  969(11.5%)

  2,6 mln

  998(10.7%)

  2,9 mln

  1,1 tys(11.1%)

  2,7 mln

  1,1 tys(9.4%)

  2,9 mln

  1,1 tys(9.4%)

  3,0 mln

  1,2 tys(8.6%)

  3,4 mln

  1,4 tys(8.9%)

  5,2 mln

  2,2 tys(10.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  685(8.1%)

  1,8 mln

  698(7.5%)

  1,9 mln

  721(7.2%)

  2,4 mln

  920(8.2%)

  2,6 mln

  1,0 tys(8.5%)

  3,2 mln

  1,3 tys(9.2%)

  3,8 mln

  1,5 tys(9.8%)

  3,8 mln

  1,6 tys(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  1,7 tys(19.7%)

  6,6 mln

  2,5 tys(26.7%)

  1,8 mln

  681(6.8%)

  1,8 mln

  691(6.2%)

  1,9 mln

  741(6.3%)

  1,9 mln

  754(5.5%)

  2,1 mln

  843(5.4%)

  2,8 mln

  1,2 tys(5.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  878,2 tys

  328(3.9%)

  926,7 tys

  351(3.8%)

  1,1 mln

  429(4.3%)

  989,2 tys

  382(3.4%)

  1,7 mln

  672(5.7%)

  1,2 mln

  482(3.5%)

  1,3 mln

  525(3.4%)

  1,7 mln

  715(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  443,4 tys

  166(2%)

  444,7 tys

  168(1.8%)

  581,9 tys

  222(2.2%)

  483,6 tys

  187(1.7%)

  504,8 tys

  197(1.7%)

  556,5 tys

  221(1.6%)

  523,5 tys

  212(1.4%)

  1,4 mln

  597(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  383,7 tys

  143(1.7%)

  258,1 tys

  97,7(1.1%)

  338,8 tys

  129(1.3%)

  1,4 mln

  538(4.8%)

  454,5 tys

  177(1.5%)

  514,4 tys

  205(1.5%)

  362,3 tys

  147(0.9%)

  1,2 mln

  496(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  590,7 tys

  221(2.6%)

  1,2 mln

  442(4.8%)

  713,2 tys

  272(2.7%)

  658,9 tys

  254(2.3%)

  1,2 mln

  458(3.9%)

  778,4 tys

  310(2.3%)

  839,3 tys

  340(2.2%)

  803,4 tys

  333(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  859,0 tys

  321(3.8%)

  386,5 tys

  146(1.6%)

  502,6 tys

  192(1.9%)

  364,3 tys

  141(1.3%)

  338,3 tys

  132(1.1%)

  406,2 tys

  162(1.2%)

  3,5 mln

  1,4 tys(9%)

  508,1 tys

  211(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  47,1 tys

  17,6(0.2%)

  17,4 tys

  6,6(0.1%)

  113,5 tys

  43,3(0.4%)

  983,3 tys

  379(3.4%)

  685,9 tys

  268(2.3%)

  1,0 mln

  398(2.9%)

  220,6 tys

  89,5(0.6%)

  260,5 tys

  108(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  133,6 tys

  49,9(0.6%)

  133,2 tys

  50,4(0.5%)

  125,5 tys

  47,9(0.5%)

  138,2 tys

  53,3(0.5%)

  142,7 tys

  55,7(0.5%)

  138,0 tys

  54,9(0.4%)

  219,1 tys

  88,8(0.6%)

  254,5 tys

  106(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  329,1 tys

  123(1.5%)

  336,9 tys

  128(1.4%)

  359,0 tys

  137(1.4%)

  352,0 tys

  136(1.2%)

  388,3 tys

  152(1.3%)

  444,3 tys

  177(1.3%)

  521,7 tys

  212(1.4%)

  54,0 tys

  22,4(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,6 tys

  22,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  16,2 tys

  6,1(0.1%)

  28,8 tys

  10,9(0.1%)

  27,4 tys

  10,5(0.1%)

  29,0 tys

  11,2(0.1%)

  25,9 tys

  10,1(0.1%)

  41,0 tys

  16,3(0.1%)

  20,1 tys

  8,1(0.1%)

  22,4 tys

  9,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  228

  0,1(0%)

  400

  0,2(0%)

  508

  0,2(0%)

  62,3 tys

  24,1(0.2%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  2,2 tys

  0,9(0%)

  3,4 tys

  1,4(0%)

  4,5 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  90,9 tys

  33,9(0.4%)

  10,1 tys

  3,8(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  90,8 tys

  35,1(0.3%)

  87,3 tys

  34,1(0.3%)

  83,0 tys

  33,0(0.2%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  650

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  459,0 tys

  171(2%)

  398,2 tys

  151(1.6%)

  300,6 tys

  115(1.1%)

  198,4 tys

  76,6(0.7%)

  110,1 tys

  43,0(0.4%)

  38,0 tys

  15,1(0.1%)

  2,8 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Międzylesiu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Międzylesia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Międzylesie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Międzylesia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,0 mln

  3,2 tys(100%)

  26,1 mln

  3,6 tys(100%)

  28,0 mln

  3,8 tys(100%)

  29,9 mln

  4,1 tys(100%)

  31,8 mln

  4,4 tys(100%)

  35,9 mln

  5,1 tys(100%)

  43,9 mln

  6,4 tys(100%)

  56,0 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,2 mln

  2,3 tys(26%)

  6,5 mln

  2,5 tys(24.9%)

  6,9 mln

  2,6 tys(24.6%)

  7,5 mln

  2,9 tys(25%)

  7,6 mln

  3,0 tys(24.1%)

  7,7 mln

  3,1 tys(21.4%)

  8,8 mln

  3,6 tys(20%)

  21,1 mln

  8,8 tys(37.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,5 mln

  3,6 tys(39.7%)

  9,9 mln

  3,8 tys(38.1%)

  10,2 mln

  3,9 tys(36.4%)

  10,6 mln

  4,1 tys(35.3%)

  11,1 mln

  4,3 tys(34.9%)

  12,6 mln

  5,0 tys(35.1%)

  18,4 mln

  7,4 tys(41.8%)

  13,5 mln

  5,6 tys(24.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 mln

  2,9 tys(12.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  471(5.3%)

  860,6 tys

  326(3.3%)

  603,5 tys

  230(2.2%)

  527,3 tys

  204(1.8%)

  231,5 tys

  90,4(0.7%)

  104,0 tys

  41,4(0.3%)

  184,0 tys

  74,6(0.4%)

  3,4 mln

  1,4 tys(6.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  481(5.4%)

  1,1 mln

  426(4.3%)

  1,1 mln

  423(4%)

  1,1 mln

  424(3.7%)

  1,6 mln

  640(5.2%)

  1,9 mln

  750(5.2%)

  2,1 mln

  834(4.7%)

  2,2 mln

  933(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,3 tys(14.3%)

  5,5 mln

  2,1 tys(21.2%)

  891,1 tys

  340(3.2%)

  821,5 tys

  317(2.8%)

  816,9 tys

  319(2.6%)

  738,5 tys

  294(2.1%)

  653,5 tys

  265(1.5%)

  1,3 mln

  529(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  984,6 tys

  368(4.1%)

  872,4 tys

  330(3.3%)

  1,5 mln

  568(5.3%)

  2,0 mln

  782(6.8%)

  483,3 tys

  189(1.5%)

  534,5 tys

  213(1.5%)

  3,6 mln

  1,5 tys(8.2%)

  570,7 tys

  237(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  324,9 tys

  121(1.4%)

  329,2 tys

  125(1.3%)

  475,2 tys

  181(1.7%)

  515,0 tys

  199(1.7%)

  480,6 tys

  188(1.5%)

  495,8 tys

  197(1.4%)

  720,6 tys

  292(1.6%)

  480,5 tys

  199(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  397,3 tys

  148(1.7%)

  378,3 tys

  143(1.5%)

  417,2 tys

  159(1.5%)

  413,3 tys

  159(1.4%)

  409,5 tys

  160(1.3%)

  479,0 tys

  191(1.3%)

  431,8 tys

  175(1%)

  456,7 tys

  190(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  196,9 tys

  73,5(0.8%)

  135,1 tys

  51,1(0.5%)

  100,2 tys

  38,2(0.4%)

  216,3 tys

  83,5(0.7%)

  103,3 tys

  40,4(0.3%)

  317,8 tys

  126(0.9%)

  122,6 tys

  49,7(0.3%)

  366,7 tys

  152(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  77,2 tys

  28,8(0.3%)

  14,9 tys

  5,6(0.1%)

  14,5 tys

  5,5(0.1%)

  122,0 tys

  47,1(0.4%)

  24,5 tys

  9,6(0.1%)

  464,9 tys

  185(1.3%)

  36,4 tys

  14,8(0.1%)

  213,3 tys

  88,5(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,7 tys

  18,9(0.2%)

  264,9 tys

  100(1%)

  36,5 tys

  13,9(0.1%)

  3,5 tys

  1,4(0%)

  132,3 tys

  51,6(0.4%)

  221,6 tys

  88,2(0.6%)

  56,7 tys

  23,0(0.1%)

  116,2 tys

  48,2(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,6 tys

  22,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  120

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,5 tys

  32,2(0.3%)

  760,1 tys

  297(2.4%)

  549,0 tys

  218(1.5%)

  622,7 tys

  253(1.4%)

  33,6 tys

  13,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  100,6 tys

  37,5(0.4%)

  59,7 tys

  22,6(0.2%)

  54,6 tys

  20,8(0.2%)

  40,0 tys

  15,4(0.1%)

  29,2 tys

  11,4(0.1%)

  18,8 tys

  7,5(0.1%)

  15,8 tys

  6,4(0%)

  15,2 tys

  6,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  14,1 tys

  5,3(0.1%)

  54,7 tys

  20,7(0.2%)

  10,7 tys

  4,1(0%)

  42,0 tys

  16,2(0.1%)

  828,4 tys

  323(2.6%)

  33,0 tys

  13,1(0.1%)

  12,1 tys

  4,9(0%)

  6,1 tys

  2,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  90,9 tys

  33,9(0.4%)

  10,1 tys

  3,8(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  90,8 tys

  35,1(0.3%)

  87,3 tys

  34,1(0.3%)

  83,0 tys

  33,0(0.2%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  553

  0,2(0%)

  121

  0,0(0%)

  755

  0,3(0%)

  454

  0,2(0%)

  613

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  650

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,9 tys

  14,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Międzylesie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 508 mieszkańców Międzylesia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 244 kobiet oraz 263 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,1% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Międzylesia, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,1% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Międzylesia mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Międzylesiu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,4%) oraz średnie zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w Międzylesiu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 108 dzieci (54 dziewczynki oraz 54 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Międzylesiu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 92 dzieci (53 dziewczynki oraz 39 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  16,1% mieszkańców Międzylesia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 190 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 367 uczniów (179 kobiet oraz 188 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Międzylesiu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 11 oddziałach uczyło się 223 uczniów (89 kobiet oraz 134 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,4% ludności (31,7% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 173,93.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (20,0% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,0% mieszkańców Międzylesia w wieku potencjalnej nauki (17,9% kobiet i 22,0% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Międzylesie
  17,2%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 20,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  39,1%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Cały kraj
  35,2%
 • 40,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,1% Wykształcenie policealne
 • Międzylesie
  4,1%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 5,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Międzylesie
  12,6%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Międzylesie
  23,4%
  Województwo
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Międzylesie
  3,0%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,1%
  Województwo
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1190 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 190,0
  Województwo
  892,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Międzylesie
  0,61
  Dolnośląskie
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Międzylesie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 108 Dzieci
 • 54 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 54 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 29 4 lata
 • 29
 • 33 5 lata
 • 33
 • 32 6 lat
 • 32
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 18 4 lata
 • 18
 • 15 5 lata
 • 15
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 11 4 lata
 • 11
 • 18 5 lata
 • 18
 • 20 6 lat
 • 20
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Międzylesiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Międzylesiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole
  Publiczne
  74 812-63-58
  ul. Wojska Polskiego 25
  57-530 Międzylesie
  51139
 • Szkoły podstawowe w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Międzylesie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 367 Uczniowie
 • 179 Kobiety
  (uczniowie)
 • 188 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,3
  Województwo
  17,5
  Polska
  16,7
 •  
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 173,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Międzylesie
  173,93
  Dolnośląskie
  96,38
  Polska
  95,71
 • 172,99 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Międzylesie
  172,99
  woj. dolnośląskie
  95,04
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Międzylesie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Międzylesie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Międzylesiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Międzylesiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
  Publiczna
  74 812-63-28
  74 812-63-28
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  57-530 Międzylesie
  14286-
 • Edukacyjne grupy wieku w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Międzylesie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Międzylesie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Międzylesie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Międzylesie - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Międzylesiu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Międzylesiu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Międzylesiu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Międzylesiu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Międzylesiu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 38 (uczestnicy: 1 840)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 600)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 22 (uczestnicy: 440)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 92)
  • taneczne: 2 (członkowie: 60)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • muzyczne: 1
  • politechniczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Międzylesiu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 640 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 50 805 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Międzylesiu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 161 członków. Zarejestrowano 161 ćwiczących (mężczyźni: 153, kobiety: 8, chłopcy do lat 18: 75, dziewczęta do lat 18: 8). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Międzylesiu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Międzylesiu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Międzylesia znajduje się 18 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Międzylesiu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 332 z 1956-11-06; A/5242/332 z 2011-05-12
  • Sukiennice z XVIII w.dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 333 z 1956-11-06; 639 z 1960-02-10; A/966/333 z 2006-09-07
  • Miasto (data nieznana)dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 357 z 1956-11-25; A/965/357 z 2006-09-07
  • Pałac (data nieznana)dnia 1957-10-10, wykaz dokumentów: 468 z 1957-10-10; A/5241/468 z 2011-05-12
  • Kościół z XVII w.dnia 1964-02-24, wykaz dokumentów: 1071 z 1964-02-24; A/954/1071 z 2006-09-06
  • Kościół z XVII w.dnia 1965-08-03, wykaz dokumentów: 1337 z 1965-08-03; A/957/1337 z 2006-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1971-12-22, wykaz dokumentów: 1987 z 1971-12-22; brak numeru z 2004-12-17; A/967/1987 z 2006-09-07
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1971-12-22, wykaz dokumentów: 1987 z 1971-12-22; brak numeru z 2004-12-17; A/967/1987 z 2006-09-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1972-05-25, wykaz dokumentów: 2032 z 1972-05-25; A/968/2032 z 2006-09-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1972-05-25, wykaz dokumentów: 2032 z 1972-05-25; A/968/2032 z 2006-09-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1972-05-25, wykaz dokumentów: 2032 z 1972-05-25; A/968/2032 z 2006-09-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1972-05-25, wykaz dokumentów: 2032 z 1972-05-25; A/968/2032 z 2006-09-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1972-05-25, wykaz dokumentów: 2032 z 1972-05-25; A/968/2032 z 2006-09-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1972-05-25, wykaz dokumentów: 2032 z 1972-05-25; A/968/2032 z 2006-09-07
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1972-05-25, wykaz dokumentów: 2032 z 1972-05-25; A/968/2032 z 2006-09-07
  • Park z 1705 r.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 673/Wł z 1977-10-04; A/970/673/Wł z 2006-09-07
  • Plebania z 2. poł. XVIII w.dnia 1985-10-25, wykaz dokumentów: 1140/WŁ z 1985-10-25; A/963/1140/Wł z 2006-09-06
  • Wieża ciśnień z 1908 r.dnia 1996-12-18, wykaz dokumentów: 1541/WŁ z 1996-12-18; A/969/1541/Wł z 2006-09-07
 • Formy ochrony przyrody w Międzylesiu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Międzylesia znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Międzylesiu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Góry Bystrzyckie i Orlickie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu "Góry Bystrzyckie i Orlickie" obejmuje zalesione obszary masywów z wyłączeniem miejscowości Poręba Nowa Bystrzyca Młoty Wójtowice Bobrowniki i Duszniki Zdrój. Pod względem geologicznym Góry Bystrzyckie tworzą wspólny blok prekambryjski z Górami Orlickimi i są równoległym do nich pasmem opadającym tektonicznym stopniem do Kotliny Kłodzkiej. Na stokach i płaskich wierzchowinach występują lasy piętra regla dolnego łąki górskie i polany. Na dziale wodnym Orlicy i Bystrzycy znajduje się rozległe torfowisko wysokie z reliktową roślinnością tundrową. Powierzchnia Obszaru wynosi 22 500 ha., Data ustanowienia: 1981-01-01, Powierzchnia: 22500.0 ha
  • Solna Jama - Pomnik przyrodyOpis: błąd w opisie jest to jaskinia krasowa a nie wyrobisko powydobyciu soli. Nazwa pochodzi od wapienia gruboziarnistego przypominajacego wyglądem kryształy soli. Wapienie te tworzą soczewkę w obrębie łupków., Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Znajduje się w lesie przy niebieskim szlaku ok. 1300 m na południe od Gniewoszowa i ok. 120 m na południe od granicy lasu
  • Pomnik przyrodyOpis: 3 główne konary martwe wypróchnienie w pniu na wysokości 2 m gniazdo pszczół w pniu., Data ustanowienia: 1995-09-27, Opis granicy: Rośnie przy ul. Wojska Polskiego przy kapliczce w sąsiedztwie drugiej pomnikowej Lipy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-09-27, Opis granicy: Drzewo rośnie pomiędzy stawem hodowlanym a rzeką Nysą Kłodzką

Międzylesie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 13 wypadków drogowych w Międzylesiu odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 539,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 83,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Międzylesiu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Międzylesiu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Międzylesiu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 539,42 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  539,4
  Województwo
  1 022,8
  Kraj
  1 100,9
 • 82,99 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Międzylesie
  83,0
  woj. dolnośląskie
  94,6
  Cały kraj
  104,4
 • 580,91 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Międzylesie
  580,9
  woj. dolnośląskie
  1 295,9
  Polska
  1 327,3
 • 15,38 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  15,4
  Dolnośląskie
  9,2
  Polska
  9,5
 • 107,69 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  107,7
  Dolnośląskie
  126,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Międzylesie przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 33droga krajowa nr 33(Kłodzko - Jaszkowa Dolna - Żelazno - Mielnik - Zabłocie - Bystrzyca Kłodzka - Domaszków - Roztoki - Nagodzice - Międzylesie - Smreczyna - Boboszów - granica (Czechy))
  • DW 389droga wojewódzka nr 389(Duszniki-Zdrój - Zieleniec - Lasówka - Mostowice - Spalona - Gniewoszów - Różanka - Międzylesie)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Międzylesie przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 276Linia kolejowa nr 276: Wrocław Główny - Międzylesie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski - Żórawina - Węgry - Boreczek - Warkocz - Strzelin - Biały Kościół - Henryków - Ziębice - Starczów - Kamieniec Ząbkowicki - Suszka - Bardo Przyłęk - Bardo Śląskie - Ławica - Kłodzko Główne - Kłodzko Miasto - Krosnowice Kłodzkie - Krosnowice Górne - Gorzanów - Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Kłodzka Przedmieście - Długopole Zdrój - Domaszków - Roztoki Bystrzyckie -Międzylesie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Międzylesiu istnieje 28 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Graniczna

  ul. Jana Sobieskiego

  ul. Jesionowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludwika Waryńskiego

  ul. Na Wzgórzu

  ul. Osiedle

  ul. Pionierów

  ul. Polna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Sportowa

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego

  ul. Warszawska

  ul. Widokowa

  ul. Wiosenna

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Władysława Syrokomli