Wodzisław w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Wodzisław - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wodzisław to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu jędrzejowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wodzisław.
 • 967 Liczba mieszkańców
 • 7,9 km² Powierzchnia
 • 121,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1366–1870, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TJE Tablice rejestracyjne
 • Dominik Łukasik Burmistrz miasta
Wodzisław na mapie
Identyfikatory
 • 20.191750.5208 Współrzędne GPS
 • 2602094 TERYT (TERC)
 • 0279686 SIMC
Herb miasta Wodzisław
Wodzisław herb

Jak Wodzisław wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wodzisław na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wodzisław wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wodzisław plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
6Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
10Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
60Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
63Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
72Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
106Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
126Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
230Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
256Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
258Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
286Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
291Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
300Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
304Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
319Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
330Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
333Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
377Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca

Wodzisław - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-330Poczta Wodzisław koło Jędrzejowa

Wodzisław - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wodzisławiu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Wodzisław
(41) 380-61-18 33
(41) 380-61-18
ul. Krakowska 6
28-330 Wodzisław

Wodzisław - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wodzisław jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 967, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 24,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,9 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wodzisławia zawarli w 2022 roku 9 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Wodzisławia jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Wodzisław ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,28 na 1000 mieszkańców Wodzisławia. W 2022 roku urodziło się 8 dzieci, w tym 75,0% dziewczynek i 25,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 293 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,8% zgonów w Wodzisławiu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w Wodzisławiu były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wodzisławia przypada 16.84 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 4 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 16 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wodzisławia -12. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  54,3% mieszkańców Wodzisławia jest w wieku produkcyjnym, 14,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 31,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wodzisławia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 967 Liczba mieszkańców
 • 492 Kobiety
 • 475 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wodzisławiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wodzisławiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wodzisławiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wodzisławia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  46,9 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 50,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wodzisław, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wodzisławia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wodzisław,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wodzisław,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wodzisław,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,1%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 20,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,4%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,1%
  Województwo
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wodzisław
  5,1%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Wodzisław
  0,3%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wodzisławiu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,3
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Wodzisław
  1,3
  świętokrzyskie
  1,3
  Cały kraj
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wodzisławiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wodzisław
  -11,3
  Województwo
  -6,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wodzisławiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wodzisławiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wodzisławiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wodzisławiu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 75,0%
  25,0%
 • 5,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Wodzisław
  5,6
  świętokrzyskie
  6,9
  Cały kraj
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Wodzisław
  33,3
  Województwo
  31,9
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 293 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 220 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 360 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 293 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 170 Waga 3500g - 3999g
 • 170
 • 241 Waga 3000g - 3499g
 • 241
 • 98 Waga 2500g - 2999g
 • 98
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Wodzisław
  1,26
  woj. świętokrzyskie
  1,19
  Kraj
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,60
  świętokrzyskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Wodzisław
  0,52
  świętokrzyskie
  0,52
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wodzisławiu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 Zgony
 • 3 Kobiety
  (Zgony)
 • 6 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 33,3%
  66,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,8
  świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 192,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  192,3
  Województwo
  193,5
  Cała Polska
  147,0
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Wodzisław
  3,4
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  świętokrzyskie
  3,6
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jędrzejowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wodzisław
  44,8%
  Województwo
  38,8%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,1%
  świętokrzyskie
  23,4%
  Polska
  23,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Wodzisław
  3,7%
  świętokrzyskie
  4,8%
  Polska
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  17,5
  Kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,1
  Cała Polska
  70,6
 • 322,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Wodzisław
  322,8
  woj. świętokrzyskie
  312,9
  Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  284,7
  Cała Polska
  253,9
 • 624,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 654,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 594,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  624,9
  świętokrzyskie
  517,8
  Cały kraj
  426,2
 • 75,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 179,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  75,6
  Województwo
  63,9
  Kraj
  62,9
 • 31,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Wodzisław
  31,3
  świętokrzyskie
  34,3
  Cały kraj
  33,8
 • 12,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,0
  świętokrzyskie
  8,6
  Cała Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Wodzisław
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 3 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -13 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -12 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wodzisławiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 7,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 58,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 27,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 34,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wodzisław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wodzisław - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wodzisławiu oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 11,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wodzisławiu to 472 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 481 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wodzisławiu to 5,82 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wodzisławiu to 147,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,44% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,81% mieszkań posiada łazienkę, 72,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jędrzejowskiego.

  Powiat jędrzejowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 472 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 481,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  481,10
  Województwo
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,80 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 38,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  38,90 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,88
  Województwo
  3,91
  Polska
  3,83
 • 2,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Wodzisław
  2,08
  woj. świętokrzyskie
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,54 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,54
  świętokrzyskie
  0,66
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 11,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wodzisław
  11,21
  świętokrzyskie
  3,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,82 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,82
  Województwo
  4,75
  Kraj
  3,89
 • 65,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wodzisław
  65,24
  świętokrzyskie
  17,76
  Cała Polska
  24,56
 • 1 623 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 147,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  147,5 m2
  woj. świętokrzyskie
  109,9 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 1,65 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Wodzisław
  1,65 m2
  świętokrzyskie
  0,41 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  94,49%
  woj. świętokrzyskie
  95,94%
  Cały kraj
  97,75%
 • 86,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Wodzisław
  86,44%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Kraj
  95,18%
 • 78,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  78,81%
  Województwo
  88,22%
  Kraj
  93,75%
 • 72,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Wodzisław
  72,88%
  Województwo
  82,88%
  Polska
  85,83%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  woj. świętokrzyskie
  46,61%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Wodzisław - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wodzisławiu na 1000 mieszkańców pracuje 70osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 77,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 22,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wodzisławiu wynosiło w 2023 roku 7,0% (7,0% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wodzisławiu wynosiło 5 829,63 PLN, co odpowiada 86.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  35,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Wodzisławia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 70 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  70,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Cała Polska
  259,0
 • 8,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,4% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • Wodzisław
  7,0%
  Województwo
  7,8%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wodzisławiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wodzisławiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wodzisławiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 351 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wodzisław
  5 830 PLN
  świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wodzisławiu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 35,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 38,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wodzisławiu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 231 Pracujący ogółem
 • 179 Kobiety
 • 52 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wodzisławiu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 54,3% W wieku produkcyjnym
 • 44,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 31,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 41,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wodzisław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 84,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wodzisław
  84,1
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Cały kraj
  69,0
 • 57,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wodzisław
  57,8
  Województwo
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 220,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  220,0
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 53,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 52,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 46,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 47,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wodzisław - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Wodzisławiu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 128 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 91 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 7 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (12) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (2) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (9) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2020 roku, najmniej (1) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wodzisławiu najwięcej (5) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (121) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,8% (24) podmiotów, a 78,1% (100) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wodzisławiu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.4%) oraz Budownictwo (15.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 128 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24 Przemysł i budownictwo
 • 100 Pozostała działalność
 • 7 Podmioty nowo zarejestrowane w Wodzisławiu w 2023 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w Wodzisławiu w 2023 roku
 • 91 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 121 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 121
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 128 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 128
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 91 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 24 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 24
 • 14 Budownictwo
 • 14
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 7 Przetwórstwo przemysłowe
 • 7
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wodzisław - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wodzisławiu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 12 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wodzisławiu wynosi 70,30% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wodzisławia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,59 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 4,82 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,58 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,20 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wodzisławia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wodzisław, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 12
 • 7 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 5 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 5
 • 12,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,00
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Cały kraj
  22,81
 • 7,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,59
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Kraj
  12,98
 • 2,20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,20
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Cała Polska
  6,99
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Wodzisław
  1,58
  Województwo
  1,83
  Cała Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Wodzisław
  0,22
  świętokrzyskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 4,82 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wodzisław
  4,82
  świętokrzyskie
  8,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wodzisław, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  70%
  Województwo
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  67%
  świętokrzyskie
  69%
  Kraj
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  58%
  Województwo
  78%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  83%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Wodzisław
  45%
  woj. świętokrzyskie
  59%
  Cały kraj
  51%

Wodzisław - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wodzisławia wyniosła w 2022 roku 47,2 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wodzisławia - 22.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,7 mln złotych, czyli 18,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wodzisławia wyniosła w 2022 roku 45,2 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.6%). W budżecie Wodzisławia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 920 złotych na mieszkańca (13,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,8%.
 • Wydatki budżetu w Wodzisławiu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wodzisławia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wodzisław, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wodzisławia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------37,0 mln

  5,6 tys(100%)

  47,2 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------9,8 mln

  8,9 tys(26.5%)

  10,8 mln

  11,0 tys(22.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------5,1 mln

  4,7 tys(13.9%)

  6,2 mln

  6,3 tys(13.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ------0,0

  0,0(0%)

  6,1 mln

  6,2 tys(13%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------1,7 mln

  1,5 tys(4.5%)

  4,1 mln

  4,2 tys(8.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------6,4 mln

  5,8 tys(17.2%)

  3,8 mln

  3,9 tys(8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------1,6 mln

  1,5 tys(4.3%)

  3,1 mln

  3,2 tys(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------1,4 mln

  1,3 tys(3.7%)

  2,6 mln

  2,7 tys(5.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------548,4 tys

  499(1.5%)

  1,9 mln

  2,0 tys(4.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ------322,0 tys

  293(0.9%)

  1,0 mln

  1,1 tys(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------832,1 tys

  757(2.2%)

  896,0 tys

  913(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ------320,1 tys

  291(0.9%)

  506,4 tys

  516(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ------58,7 tys

  53,4(0.2%)

  368,6 tys

  376(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------244,4 tys

  222(0.7%)

  222,5 tys

  227(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ------87,1 tys

  79,2(0.2%)

  120,5 tys

  123(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------186,5 tys

  170(0.5%)

  106,4 tys

  108(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ------0,0

  0,0(0%)

  88,3 tys

  90,0(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------54,5 tys

  49,6(0.1%)

  79,9 tys

  81,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------1,5 tys

  1,4(0%)

  1,5 tys

  1,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wodzisławiu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wodzisławia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wodzisław, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wodzisławia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------39,0 mln

  5,9 tys(100%)

  45,2 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ------16,8 mln

  15,3 tys(43%)

  13,1 mln

  13,4 tys(29%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ------7,1 mln

  6,5 tys(18.2%)

  9,7 mln

  9,9 tys(21.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ------0,0

  0,0(0%)

  6,2 mln

  6,3 tys(13.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------1,6 mln

  1,5 tys(4.2%)

  3,1 mln

  3,2 tys(6.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------955,6 tys

  869(2.4%)

  2,4 mln

  2,4 tys(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------562,3 tys

  512(1.4%)

  1,7 mln

  1,7 tys(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------1,2 mln

  1,1 tys(3%)

  1,5 mln

  1,5 tys(3.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ------740,2 tys

  674(1.9%)

  1,3 mln

  1,3 tys(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------622,9 tys

  567(1.6%)

  554,6 tys

  565(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------179,1 tys

  163(0.5%)

  419,4 tys

  428(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------664

  0,6(0%)

  211,2 tys

  215(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------73,0 tys

  66,4(0.2%)

  95,1 tys

  97,0(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ------0,0

  0,0(0%)

  88,3 tys

  90,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ------12,0 tys

  10,9(0%)

  16,0 tys

  16,3(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------833,4 tys

  758(2.1%)

  3,8 tys

  3,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------1,8 tys

  1,7(0%)

  1,8 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------1,5 tys

  1,4(0%)

  1,5 tys

  1,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------27,3 tys

  24,8(0.1%)

  350

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ------25,0

  0,0(0%)

  26,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wodzisław - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 207 mieszkańców Wodzisławia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 103 kobiet oraz 104 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Wodzisławia, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Wodzisławia mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wodzisławiu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz średnie zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,0%) oraz średnie zawodowe (25,5%).

  W roku 2022 w Wodzisławiu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 90 dzieci (40 dziewczynek oraz 50 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  14,6% mieszkańców Wodzisławia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (11,2% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 810 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 9 oddziałach uczyło się 158 uczniów (72 kobiety oraz 86 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 21,1% ludności (16,9% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 309,80.

  W Wodzisławiu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 97 uczniów (62 kobiety oraz 35 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 16 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 25,4% mieszkańców (30,3% wśród dziewczyn i 20,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,3 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców Wodzisławia w wieku potencjalnej nauki (21,3% kobiet i 25,0% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Wodzisław
  19,6%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Kraj
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,6%
  Województwo
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,0%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,8%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,4%
  Województwo
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Wodzisław
  16,0%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Wodzisław
  3,5%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2810 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Wodzisław
  2 810,0
  woj. świętokrzyskie
  893,0
  Kraj
  927,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Wodzisław) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 50 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,4%
  55,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 19 4 lata
 • 19
 • 21 5 lata
 • 21
 • 28 6 lat
 • 28
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 7 4 lata
 • 7
 • 9 5 lata
 • 9
 • 15 6 lat
 • 15
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 11 3 lata
 • 11
 • 12 4 lata
 • 12
 • 12 5 lata
 • 12
 • 13 6 lat
 • 13
 •  
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wodzisławiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wodzisławiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
  Publiczne
  41 380-63-17
  ul. Szkolna 3
  28-330 Wodzisław
  4797
 • Szkoły podstawowe w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wodzisław) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 158 Uczniowie
 • 72 Kobiety
  (uczniowie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,6%
  54,4%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Wodzisław
  17,6
  Województwo
  14,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 16,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 309,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  309,80
  świętokrzyskie
  90,62
  Cała Polska
  95,96
 • 309,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wodzisław
  309,80
  Województwo
  89,66
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wodzisław) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wodzisław) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wodzisławiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wodzisławiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół (Wojska Polskiego)
  Publiczna
  41 380-60-39
  41 380-60-39
  ul. Szkolna 4
  28-330 Wodzisław
  6117-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Wodzisław) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 97 Uczniowie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,9%
  36,1%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Wodzisław
  24,3
  świętokrzyskie
  27,0
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Szkoły policealne (Wodzisław) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 5 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 6,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  6,0
  woj. świętokrzyskie
  21,6
  Polska
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Wodzisławiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wodzisławiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Wodzisławiu (Maria Konopnicka)
  Publiczne
  41 380-60-18
  41 380-60-18
  ul. Szkolna 4
  28-330 Wodzisław
  7144-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wodzisławiu
  Publiczna
  41 380-60-18
  41 380-80-18
  ul. Szkolna 4
  28-330 Wodzisław
  117-
 • Edukacyjne grupy wieku w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wodzisław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wodzisław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wodzisław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wodzisław - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wodzisławiu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wodzisławiu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Wodzisławiu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Wodzisławiu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 857 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 631 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Wodzisławiu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 105 członków. Zarejestrowano 90 ćwiczących (mężczyźni: 81, kobiety: 9, chłopcy do lat 18: 38, dziewczęta do lat 18: 4). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wodzisławiu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wodzisławiu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wodzisławia znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wodzisławiu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Wodzisław, st.5 ze średniowieczadnia 1972-03-07, wykaz dokumentów: 690A z 1972-03-07
  • Kościół z 1621 - 1644 (ul. Kościelna 1b)dnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 261 z 1956-10-16; 228 z 1967-02-11; A.170/1-2 z 2008-09-01
  • Zespół - kościół z 1621 - 1815 (ul. Kościelna 1b)dnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 261 z 1956-10-16; 228 z 1967-02-11; A.170/1-2 z 2008-09-01
  • Dzwonnica z 1815 r. (ul. Kościelna 1b)dnia 1967-02-11, wykaz dokumentów: 228 z 1967-02-11; A.170/1-2 z 2008-09-01
  • Zbór z przełomu XVI/XVII w. (ul. Okopowa 1a)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 209 z 1967-06-23; A.171 z 2008-09-01
  • Pałac z 1561 r. (ul. Brzezie 23)dnia 1971-09-06, wykaz dokumentów: 211 z 1971-09-06; 966 z 1977-07-07; A.172/1-4 z 2008-09-01
  • Dwór z końca XVIII w. (ul. Brzezie 21)dnia 1971-09-06, wykaz dokumentów: 211 z 1971-09-06; 966 z 1977-07-07; A.172/1-4 z 2008-09-01
  • Rządcówka z poł. XIX w. (ul. Brzezie 23)dnia 1971-09-06, wykaz dokumentów: 211 z 1971-09-06; 966 z 1977-07-07; A.172/1-4 z 2008-09-01
  • Zespół - pałac z 1561 - 1957 (ul. 21 21)dnia 1971-09-06, wykaz dokumentów: 211 z 1971-09-06; 966 z 1977-07-07; A.172/1-4 z 2008-09-01
  • Park z XIX w.dnia 1971-09-06, wykaz dokumentów: 211 z 1971-09-06; 966 z 1977-07-07; A.172/1-4 z 2008-09-01
 • Formy ochrony przyrody w Wodzisławiu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wodzisławia znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wodzisławiu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miechowsko-Działoszycki - obszar chronionego krajobrazuOpis: Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu wchodzi w granice mezoregionów Garbu Wodzisławskiego Wyżyny Miechowskiej i w małym fragmencie Płaskowyżu Jędrzejowskiego (w okolicach Słupi Jędrzejowskiej) będących elementami makroregionu geograficznego Niecki Miechowskiej. Jest to ważny obszar wododziałowy Nidy Pilicy i Wisły. Na terenach płaskowyżu Jędrzejowskiego i Garbu Wodzisławskiego odsłaniają się osady margliste i opoki kredy środkowej w formie szerokich spłaszczonych garbów ogołoconych z pokryw osadów lodowcowych które zachowały się w dnach stosunkowo wąskich obniżeń. W kierunku płd. na osadach kredowych pojawiają się początkowo płaty a następnie zwarta pokrywa osadów lessowych które całkowicie dominują w krajobrazie Wyżyny Miechowskiej. W M-DOChK zachowała się szata roślinna która należy do najbardziej interesującej na terenie całej Niecki Nidziańskiej. Na jej bogactwo składają się lasy wśród których największe znaczenie biocenotyczne naukowe i dydaktyczne maja zbiorowiska grądowe i świetlistej dąbrowy. Stosunkowo duże dobrze wykształcone ich kompleksy zachowały się w okolicach Miechowa Książa Wielkiego Wodzisławia Tunelu Kozła i Słupi. Najpiękniejsze ich fragmenty chronione są w czterech rezerwatach leśnych: Kwiatków Kępie Na Wyżynie Miechowskiej Lipny Dół i Lubcza a kilka innych równie cennych zbiorowisk leśnych proponowanych jest do objęcia ochrona rezerwatową m. in. w: uroczysku Chrusty Sadkach Bugaju koło Wodzisławia Tunelu i w innych okolicach. Zbiorowiska te z uwagi na dużą zmienność siedlisk spowodowaną bogatą rzeźbą terenu są bardzo bogate pod wzgledem florystycznym. Występuje w nich wiele gatunków rzadkich i chronionych m. in.: zawilec wielkokwiatowy lilia złotogłów wawrzynek wilczełyko róża francuska kokoryczka okółkowa bluszcz pospolity i inne. Na odlesionych pagurkach lesowych i stromych zboczach wąwozów lesowych rozwijają się bogate florystycznie i kwietne murawy stepowe z udziałem bardzo wielu rzadkich w skali kraju i chronionych gatunków roslin m. in.: dziewięćsiła popłocholistnego dziewięćsiła bezłodygowego powojnika prostego miłka wiosennego wisienki stepowej i innych. Również ze wzgledów kulturowych M-DOChK jest bardzo interesujacy. Zasiedlony już od neolitu przez rolnicze ludy kultury ceramiki wstegowej zachował liczne archeologiczne stanowiska z najbardziej charakterystycznymi formami tzw. kurhanów małopolskich które zarejestrowano w okolicach Moiechowa Brzescia Moczydła Rzadowic Sudołu Dziemierzyc. Kopiec z epoki brazu połozony jest w Szczotkowicach. Grodziska znane są na stanowiskach w Siedliskach i Książu Wielkim a dwory obronne w Kozłowie Klimontowie i Korzelowie. Ruiny zamku obronnego zachowały sie w Janowiczkach. Zachowało się wiele zespołów rezydencjalnych i dworsko-parkowych w tym o wybitnej wartości założenie krajobrazowo-parkowe pałacu w Książu Wielkim-Mirowie i pałac z parkiem w Mianocicach i Lubczy dwory i parki w Paszkowie Przelowie Niegosławicach Przezwodach Opatkowicach Węchadłowie Rzędowicach Zareszynie Zagorowie Święcicach Sancydgniowie i Marchocicach. Zespoły drewnianej zabudowy wsi zachowały się fragmentarycznie w Dąbrowicy i w Cisiej. Na całym obszarze jest ponadto wiele kaplic i kapliczek z rzeźbionymi figurami przydrożnymi w tym też objęte ochroną konserwatorską., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/622/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego stanowiąc cześć większego obszaru położonego również na terenie województwa małopolskiego. Granica M-DOChK rozpoczyna się od północnego krańca zachodniej granicy obrębu Dąbrowica w gm. Słupia Jędrzejowska i biegnie najpierw w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy tej gminy a następnie przecinając magistralę kolejową w kierunku wschodnim północną granicą gm. Słupia Jędrzejowska aż do Rożnicy a następnie biegnie na południe wzdłuż wschodnich granic obrębów: Słupia Jędrzejowska (gm. Słupia Jędrzejowska) Szałas Krzelów i Białowieża (gm. Sędziszów). Tutaj granica M-DOChK skręca ponownie na wschód i biegnie północną i północno-wschodnią granicą obrębu Jeżów a następnie północnymi granicami obrębów Klimontów i Klimontówek (gm. Sędziszów) przecinając linię kolejową Warszawa - Kielce - Kraków do granicy gmin Wodzisław i Sędziszów i dalej tą granicą otaczając obręb Sielec biegnie do granicy obrębu Brzeście (gm. Wodzisław). Dalej biegnie wschodnią granicą tego obrębu północnymi granicami obrębu Stara Olszówka Wodzisław do drogi przebiegającej przez miejscowości Łany Laskowa następnie południową stroną tej drogi do wschodniej granicy działki nr 911 wzdłuż wschodniej granicy tej działki oraz zachodniej granicy działki nr 912 do rzeki Mozgawy i wzdłuż niej do wschodniej granicy obrębu Wodzisław granicą tego obrębu dalej granica biegnie zachodnimi granicami obrębów: Podlesie Piotrkowice Zarzecze Judasze oraz północnymi granicami obrębów: Judasze Strzeszkowice (tutaj granica przecina rzekę Mierzawę) Konary Niegosławice (gm. Wodzisław) oraz Sędowice Opatkowice Cysterskie (gm. Michałów) a następnie Opatkowice Pojałowskie i Zegartowice (gm. Imielno). Potem w kierunku południowo-wschodnim i południowym wschodnią granicą obrębu Tur Piaski fragmentem północnej granicy obrębu Wrocieryż północnymi granicami obrębów: Jelcza Wielka i Jelcza Mała wschodnimi granicami obrębów: Jelcza Mała i Zagajówek i południowymi granicami obrębów: Zagajówek Zagajów Karolów (gm. Michałów) wschodnią granicą obrębów: Wola Lubecka Lubcza (gm. Wodzisław) Węchadłów (gm. Michałów) Zagórze Dziewięczyce Wolica Szyszczyce Januszowice Kwaszyn (gm. Działoszyce). Dalej po granicach obrębów Kujawki i Sudół biegnie na południowy zachód zgodnie z południową granicą gminy Działoszyce aż do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego w okolicy m. Łopaty. Tutaj granica M-DOChK leżącego na terenie województwa świętokrzyskiego skręca w kierunku północno-zachodnim zgodnie z przebiegiem fragmentu granicy wschodniej województwa świętokrzyskiego aż do Droblina skąd skręca generalnie na zachód biegnąc dalej po granicy województwa aż do miejsca styku województw małopolskiego śląskiego i świętokrzyskiego w okolicach m. Przełaj. Dalej granica ta biegnie fragmentem zachodniej granicy gm. Sędziszów a następnie południową i zachodnią granicą gminy Słupia Jędrzejowska do północnego krańca zachodniej granicy obrębu Dąbrowica w tej gminie gdzie zamyka się opisywany obszar., Powierzchnia: 41152.0 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Woda wypływa w kilku miejscach w dwóch niszach powstałych w wyniku erozji wstecznej. Woda odpływa dość wąskim korytem którego dno wysłane jest drobnymi okruchami margli. W mniejszej niszy woda wypływa wprost ze szczelin w marglach z dużą intensywnością., Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: akt: we wschodniej części wsi Laskowa na południe od drogi przez wieś w odległości ok. 100 m; gm.:na północnym zboczu doliny Mozgawy naprzeciw posesji nr 56

Wodzisław - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 25 wypadków drogowych w Wodzisławiu odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 37 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 2 548,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 509,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Wodzisławiu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jędrzejowskiego.

  Powiat jędrzejowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wodzisławiu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 25 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 37 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Lekko ranni
 • 29 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wodzisławiu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 2 548,42 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  2 548,4
  woj. świętokrzyskie
  1 329,3
  Kraj
  1 100,9
 • 509,68 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  509,7
  Województwo
  137,7
  Kraj
  104,4
 • 3 771,66 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  3 771,7
  woj. świętokrzyskie
  1 628,0
  Cały kraj
  1 327,3
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Wodzisław
  20,0
  woj. świętokrzyskie
  10,4
  Polska
  9,5
 • 148,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  148,0
  świętokrzyskie
  122,5
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wodzisław przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S7droga ekspresowa S7(Straszyn - Gdańsk - Przejazdowo - Koszwały - Elbląg - Bogaczewo - Pasłęk - Marzewo - Małdyty - Miłomłyn - Ostróda - Rychnowo - Olsztynek - Pawłowo - Waplewo - Rączki - Załuski - Nidzica - Powierz - Napierki - Płońsk - Siedlin - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Kazuń Nowy - Czosnów - Głuchów - Grójec - Skurów - Juzefów - Broniszew - Falęcice - Białobrzegi - Kamień - Stary Gózd - Kępiny - Radom - Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna - Suchedniów - Zalezianka - Barcza - Wiśniówka - Kielce - Chęciny - Jędrzejów - Łączyn - Mierzawa - Wodzisław - Rząska - Balice - Kraków - Myślenice - Stróża - Pcim - Lubień)
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wodzisław nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 8Linia kolejowa nr 8: Warszawa Zachodnia - Kraków Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Rakowiec - Warszawa Żwirki i Wigury - Warszawa Służewiec - Warszawa Okęcie - Warszawa Dawidy - Warszawa Jeziorki - Nowa Iwiczna - Piaseczno - Zalesie Górne - Ustanówek - Czachówek Górny - Czachówek Południowy - Sułkowice - Chynów - Krężel - Michalczew - Gośniewice - Warka - Grabów nad Pilicą - Strzyżyna - Dobieszyn - Kruszyna - Wola Bierwiecka - Bartodzieje - Lesiów - Radom - Radom Południowy - Rożki - Ruda Wielka - Wola Lipieniecka - Jastrząb - Gąsawy Plebańskie - Szydłowiec - Lipowe Pole - Skarżysko Kamienna Północ - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Zachodnie - Suchedniów Północny - Suchedniów - Berezów - Łączna - Ostojów - Lekomin - Zagnańsk - Tumlin - Kostomłoty - Kielce Piaski - Kielce - Kielce Białogon - Słowik Przystanek - Sitkówka Nowiny - Radkowice - Wolica - Sobków - Miąsowa - Podchojny - Jędrzejów - Potok - Krzcięcice - Sędziszów - Gniewięcin - Klimontów - Kozłów - Kamionka Z - Tunel - Dziadówki - Miechów - Kamieńczyce - Szczepanowice - Smroków - Słomniki - Słomniki Miasto - Niedźwiedź - Goszcza - Łuczyce - Baranówka - Zastów - Zesławice - Kraków Batowice - Kraków Główny Osobowy)