Sośnicowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Sośnicowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sośnicowice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu gliwickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sośnicowice.
 • 1 965 Liczba mieszkańców
 • 11,7 km² Powierzchnia
 • 168,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 250 m n.p.m Wysokość
 • od 1506 do 1742 od 1853 do 1945 od 1996 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SGL Tablice rejestracyjne
 • Leszek Jerzy Kołodziej Burmistrz miasta
Sośnicowice na mapie
Identyfikatory
 • 18.528650.2719 Współrzędne GPS
 • 2405064 TERYT (TERC)
 • 0221936 SIMC
Herb miasta Sośnicowice
Sośnicowice herb
Flaga miasta Sośnicowice
Sośnicowice flaga

Jak Sośnicowice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Sośnicowice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Sośnicowice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Sośnicowice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
10Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
17Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
26Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
34Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
59Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
69Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
78Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
109Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
118Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
122Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
155Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
161Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
173Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
179Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
242Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
246Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
265Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
293Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
335Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce

Sośnicowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
44-153Poczta Sośnicowice, ul. Rynek 3/5
44-153Skrytki Pocztowe Poczta Sośnicowice, ul. Rynek 3/5

Sośnicowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sośnicowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Zabrzu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szczęść Boże 18
41-800 Zabrze
Urząd Miejski w Sośnicowicach
(32) 238-71-91
(32) 238-75-50
Rynek 19
44-153 Sośnicowice

Sośnicowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Sośnicowice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 965, z czego 57,1% stanowią kobiety, a 42,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 8,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sośnicowic zawarli w 2022 roku 4 małżeństw, co odpowiada 2,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,0% mieszkańców Sośnicowic jest stanu wolnego, 58,9% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Sośnicowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,64 na 1000 mieszkańców Sośnicowic. W 2022 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 45,5% dziewczynek i 54,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 325 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,8% zgonów w Sośnicowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Sośnicowicach były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sośnicowic przypada 13.24 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 36 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 31 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sośnicowic 5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,4% mieszkańców Sośnicowic jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sośnicowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 965 Liczba mieszkańców
 • 1 122 Kobiety
 • 843 Mężczyźni
 • 57,1%
  42,9%
 • 133 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 133 kobiet)
 • 75 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 75 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sośnicowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sośnicowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sośnicowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sośnicowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,0 lat
  śląskie
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sośnicowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sośnicowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sośnicowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sośnicowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sośnicowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  25,4%
  woj. śląskie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 30,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,1%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Sośnicowice
  9,0%
  Województwo
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,4%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  śląskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sośnicowicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Sośnicowice
  2,0
  woj. śląskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 4 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sośnicowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -15 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,64 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,6
  woj. śląskie
  -5,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sośnicowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sośnicowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sośnicowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sośnicowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 6 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,5%
  54,5%
 • 5,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Sośnicowice
  5,6
  woj. śląskie
  7,3
  Polska
  8,1
 • 33,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Sośnicowice
  33,5
  Województwo
  32,5
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 325 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 225 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 421 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 325 g
  Województwo
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 64 Waga 4000g - 4499g
 • 64
 • 250 Waga 3500g - 3999g
 • 250
 • 344 Waga 3000g - 3499g
 • 344
 • 159 Waga 2500g - 2999g
 • 159
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Sośnicowice
  1,27
  śląskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  śląskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,65
  śląskie
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Sośnicowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 9 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 65,4%
  34,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Sośnicowice
  13,2
  woj. śląskie
  13,0
  Polska
  11,9
 • 154,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  154,1
  śląskie
  179,4
  Cała Polska
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,5
  woj. śląskie
  4,8
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,3
  śląskie
  3,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gliwickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,8%
  Województwo
  36,4%
  Polska
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,3%
  śląskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  5,2%
  Cała Polska
  6,7%
 • 88 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,4
  Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Polska
  70,6
 • 297,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  297,6
  śląskie
  315,1
  Cały kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,1
  Cała Polska
  253,9
 • 408,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 416,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 400,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  408,9
  Województwo
  473,7
  Kraj
  426,2
 • 52,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 115,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  52,8
  Województwo
  63,1
  Polska
  62,9
 • 42,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  42,9
  śląskie
  39,0
  Kraj
  33,8
 • 10,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Sośnicowice
  10,3
  woj. śląskie
  8,1
  Cały kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,0%
  woj. śląskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 Saldo migracji wewnętrznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sośnicowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sośnicowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sośnicowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sośnicowicach oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sośnicowicach to 621 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 316 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  83,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 16,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sośnicowicach to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Sośnicowicach to 146,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,03% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,14% mieszkań posiada łazienkę, 78,42% korzysta z centralnego ogrzewania, a 19,65% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gliwickiego.

  Powiat gliwicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 621 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 316,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Sośnicowice
  316,20
  śląskie
  423,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 108,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  108,80 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 34,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Sośnicowice
  34,40 m2
  woj. śląskie
  30,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,96
  śląskie
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 3,16 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Sośnicowice
  3,16
  Województwo
  2,36
  Cała Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  woj. śląskie
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Sośnicowice
  3,05
  Województwo
  4,31
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 34 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Sośnicowice
  5,67
  śląskie
  4,13
  Kraj
  3,89
 • 17,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  17,31
  Województwo
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 878 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 146,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  146,3 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,45 m2
  woj. śląskie
  0,44 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,03%
  woj. śląskie
  99,06%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,39%
  Województwo
  96,69%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Sośnicowice
  96,14%
  śląskie
  95,74%
  Kraj
  93,75%
 • 78,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Sośnicowice
  78,42%
  woj. śląskie
  84,47%
  Kraj
  85,83%
 • 19,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  19,65%
  woj. śląskie
  68,55%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Sośnicowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sośnicowicach na 1000 mieszkańców pracuje 602osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 39,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 60,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sośnicowicach wynosiło w 2023 roku 3,5% (3,5% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sośnicowicach wynosiło 6 067,07 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sośnicowic 184 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 387 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 203.

  7,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Sośnicowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,4% w przemyśle i budownictwie, a 20,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 602 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  602,0
  śląskie
  282,0
  Cały kraj
  259,0
 • 4,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,4% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,5%
  śląskie
  3,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sośnicowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sośnicowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sośnicowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 063 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 067 PLN
  śląskie
  6 728 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sośnicowicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 184 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 387 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 203 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,10 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,4% Przemysł i budownictwo
 • 19,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,0% Pozostałe
 • 50,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sośnicowicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 185 Pracujący ogółem
 • 471 Kobiety
 • 714 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sośnicowicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sośnicowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,2
  śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 34,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Sośnicowice
  34,6
  Województwo
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 102,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  102,8
  woj. śląskie
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sośnicowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Sośnicowicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 257 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 159 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (22) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (9) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (14) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sośnicowicach najwięcej (33) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (235) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,8% (74) podmiotów, a 70,4% (181) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sośnicowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%) oraz Budownictwo (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 257 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74 Przemysł i budownictwo
 • 181 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w Sośnicowicach w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Sośnicowicach w 2023 roku
 • 159 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 235 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 235
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 257 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 257
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 45 Spółki handlowe ogółem
 • 45
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 33  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 33
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 23 Spółki cywilne ogółem
 • 23
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 159 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 35 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 35
 • 25 Budownictwo
 • 25
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sośnicowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sośnicowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 33 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,97 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sośnicowicach wynosi 68,50% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sośnicowic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,69 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 7,98 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,92 (48%), drogowe - 1,62 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (98%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sośnicowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sośnicowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 33
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 16,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,97
  woj. śląskie
  35,08
  Cała Polska
  22,81
 • 10,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,69
  śląskie
  14,39
  Cały kraj
  12,98
 • 3,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,92
  śląskie
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 1,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,62
  Województwo
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Sośnicowice
  0,55
  śląskie
  0,44
  Cały kraj
  0,35
 • 7,98 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Sośnicowice
  7,98
  śląskie
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sośnicowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Sośnicowice
  69%
  śląskie
  80%
  Kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  70%
  woj. śląskie
  67%
  Cała Polska
  63%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Sośnicowice
  48%
  Województwo
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Sośnicowice
  98%
  Województwo
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  45%
  Województwo
  60%
  Cała Polska
  51%

Sośnicowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Sośnicowic wyniosła w 2022 roku 80,0 mln złotych, co daje 8,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 52.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Sośnicowic - 32.9% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (23.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 25,8 mln złotych, czyli 32,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sośnicowic wyniosła w 2022 roku 78,8 mln złotych, co daje 8,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 31.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.6%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (14.1%). W budżecie Sośnicowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,6 tys złotych na mieszkańca (18,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 43,0 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,3%.
 • Wydatki budżetu w Sośnicowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sośnicowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sośnicowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sośnicowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,3 mln

  3,5 tys(100%)

  32,3 mln

  3,7 tys(100%)

  37,8 mln

  4,3 tys(100%)

  45,0 mln

  5,1 tys(100%)

  55,9 mln

  6,3 tys(100%)

  61,8 mln

  6,9 tys(100%)

  52,3 mln

  5,9 tys(100%)

  80,0 mln

  8,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  1,4 tys(8.5%)

  2,5 mln

  1,4 tys(7.9%)

  2,5 mln

  1,3 tys(6.7%)

  3,1 mln

  1,6 tys(6.8%)

  4,0 mln

  2,1 tys(7.2%)

  4,6 mln

  2,4 tys(7.5%)

  6,7 mln

  3,4 tys(12.8%)

  26,3 mln

  13,4 tys(32.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,0 mln

  6,0 tys(36.3%)

  11,1 mln

  5,9 tys(34.3%)

  12,2 mln

  6,5 tys(32.4%)

  13,3 mln

  7,0 tys(29.5%)

  18,5 mln

  9,7 tys(33%)

  21,7 mln

  11,2 tys(35%)

  16,5 mln

  8,4 tys(31.6%)

  18,8 mln

  9,6 tys(23.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,0 mln

  2,2 tys(13.2%)

  4,0 mln

  2,1 tys(12.3%)

  5,0 mln

  2,6 tys(13.2%)

  5,3 mln

  2,8 tys(11.8%)

  5,7 mln

  3,0 tys(10.3%)

  5,4 mln

  2,8 tys(8.8%)

  6,5 mln

  3,3 tys(12.4%)

  7,4 mln

  3,8 tys(9.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 mln

  3,5 tys(8.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  1,5 tys(9.3%)

  3,9 mln

  2,1 tys(12%)

  2,7 mln

  1,4 tys(7.2%)

  5,1 mln

  2,7 tys(11.3%)

  7,6 mln

  4,0 tys(13.6%)

  6,8 mln

  3,5 tys(11.1%)

  4,8 mln

  2,5 tys(9.3%)

  5,9 mln

  3,0 tys(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  1,6 tys(9.5%)

  7,4 mln

  3,9 tys(22.8%)

  1,7 mln

  884(4.4%)

  1,6 mln

  859(3.6%)

  1,9 mln

  983(3.4%)

  1,7 mln

  874(2.7%)

  1,8 mln

  928(3.5%)

  2,5 mln

  1,3 tys(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  387,9 tys

  210(1.3%)

  290,0 tys

  155(0.9%)

  700,7 tys

  373(1.9%)

  1,3 mln

  694(2.9%)

  702,3 tys

  368(1.3%)

  336,9 tys

  175(0.5%)

  553,2 tys

  281(1.1%)

  1,4 mln

  717(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  774,3 tys

  420(2.6%)

  905,2 tys

  484(2.8%)

  938,6 tys

  499(2.5%)

  1,1 mln

  554(2.3%)

  1,2 mln

  623(2.1%)

  956,3 tys

  496(1.5%)

  825,9 tys

  420(1.6%)

  1,3 mln

  663(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  614,4 tys

  333(2%)

  527,6 tys

  282(1.6%)

  2,6 mln

  1,4 tys(6.8%)

  3,7 mln

  2,0 tys(8.3%)

  1,0 mln

  551(1.9%)

  723,3 tys

  375(1.2%)

  660,6 tys

  336(1.3%)

  574,1 tys

  292(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,7 mln

  2,0 tys(12.2%)

  300,6 tys

  161(0.9%)

  547,2 tys

  291(1.4%)

  713,4 tys

  374(1.6%)

  1,5 mln

  763(2.6%)

  266,7 tys

  138(0.4%)

  180,4 tys

  91,6(0.3%)

  560,1 tys

  285(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  91,7 tys

  49,7(0.3%)

  69,7 tys

  37,2(0.2%)

  43,1 tys

  22,9(0.1%)

  19,9 tys

  10,4(0%)

  22,4 tys

  11,8(0%)

  30,7 tys

  15,9(0%)

  145,6 tys

  74,0(0.3%)

  460,6 tys

  235(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  607,9 tys

  330(2%)

  688,1 tys

  368(2.1%)

  1,2 mln

  636(3.2%)

  1,5 mln

  765(3.2%)

  3,3 mln

  1,7 tys(5.9%)

  6,5 mln

  3,4 tys(10.5%)

  587,5 tys

  299(1.1%)

  430,1 tys

  219(0.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  46,0 tys

  24,9(0.2%)

  155,9 tys

  83,3(0.5%)

  11,3 tys

  6,0(0%)

  204,5 tys

  107(0.5%)

  2,1 tys

  1,1(0%)

  18,6

  0,0(0%)

  68,4 tys

  34,7(0.1%)

  346,3 tys

  176(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  217,0 tys

  118(0.7%)

  203,6 tys

  109(0.6%)

  206,4 tys

  110(0.5%)

  173,2 tys

  90,9(0.4%)

  249,8 tys

  131(0.4%)

  208,9 tys

  108(0.3%)

  367,3 tys

  187(0.7%)

  318,4 tys

  162(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  155,1 tys

  84,2(0.5%)

  160,7 tys

  85,9(0.5%)

  228,9 tys

  122(0.6%)

  181,8 tys

  95,4(0.4%)

  162,3 tys

  85,1(0.3%)

  188,4 tys

  97,8(0.3%)

  152,6 tys

  77,6(0.3%)

  207,9 tys

  106(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  260,5 tys

  141(0.9%)

  35,5 tys

  19,0(0.1%)

  17,5 tys

  9,3(0%)

  19,1 tys

  10,0(0%)

  14,8 tys

  7,8(0%)

  13,4 tys

  7,0(0%)

  6,3 tys

  3,2(0%)

  112,2 tys

  57,2(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  20,8 tys

  11,3(0.1%)

  18,9 tys

  10,1(0.1%)

  21,8 tys

  11,6(0.1%)

  21,7 tys

  11,4(0%)

  17,9 tys

  9,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  2,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,4 tys

  43,6(0.3%)

  12,3 tys

  6,6(0%)

  5,7 tys

  3,0(0%)

  81,6 tys

  42,8(0.2%)

  92,7 tys

  48,6(0.2%)

  80,8 tys

  41,9(0.1%)

  3,2 tys

  1,6(0%)

  1,8 tys

  0,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  40,4 tys

  21,9(0.1%)

  27,9 tys

  14,9(0.1%)

  16,2 tys

  8,6(0%)

  16,3 tys

  8,6(0%)

  7,2 tys

  3,8(0%)

  6,0 tys

  3,1(0%)

  1,6 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  227

  0,1(0%)

  264

  0,1(0%)

  293

  0,2(0%)

  800

  0,4(0%)

  299

  0,2(0%)

  100,0

  0,1(0%)

  800

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  25,0 tys

  13,6(0.1%)

  25,0 tys

  13,4(0.1%)

  25,0 tys

  13,3(0.1%)

  25,0 tys

  13,1(0.1%)

  25,0 tys

  13,1(0%)

  25,0 tys

  13,0(0%)

  308

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sośnicowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sośnicowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sośnicowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sośnicowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,7 mln

  3,6 tys(100%)

  40,2 mln

  4,6 tys(100%)

  39,6 mln

  4,5 tys(100%)

  45,3 mln

  5,1 tys(100%)

  50,7 mln

  5,7 tys(100%)

  52,9 mln

  5,9 tys(100%)

  59,5 mln

  6,7 tys(100%)

  78,8 mln

  8,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,3 mln

  9,4 tys(54.8%)

  16,3 mln

  8,7 tys(40.4%)

  17,7 mln

  9,4 tys(44.7%)

  18,8 mln

  9,9 tys(41.4%)

  20,1 mln

  10,5 tys(39.6%)

  20,5 mln

  10,7 tys(38.8%)

  22,9 mln

  11,6 tys(38.5%)

  25,0 mln

  12,7 tys(31.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  580(3.4%)

  1,1 mln

  587(2.7%)

  1,2 mln

  656(3.1%)

  1,2 mln

  645(2.7%)

  1,5 mln

  764(2.9%)

  2,2 mln

  1,1 tys(4.2%)

  4,0 mln

  2,0 tys(6.7%)

  11,5 mln

  5,8 tys(14.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,3 mln

  4,5 tys(26.1%)

  9,6 mln

  5,1 tys(23.9%)

  8,6 mln

  4,6 tys(21.8%)

  9,5 mln

  5,0 tys(21.1%)

  9,2 mln

  4,8 tys(18.2%)

  9,7 mln

  5,0 tys(18.3%)

  13,4 mln

  6,8 tys(22.5%)

  11,1 mln

  5,7 tys(14.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  1,1 tys(6.6%)

  4,8 mln

  2,6 tys(12%)

  3,0 mln

  1,6 tys(7.5%)

  2,7 mln

  1,4 tys(6%)

  2,5 mln

  1,3 tys(5%)

  927,7 tys

  481(1.8%)

  3,5 mln

  1,8 tys(5.8%)

  8,4 mln

  4,3 tys(10.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 mln

  3,8 tys(9.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  868,2 tys

  464(2.2%)

  23,9 tys

  12,7(0.1%)

  1,2 mln

  613(2.6%)

  3,7 mln

  2,0 tys(7.4%)

  1,4 mln

  719(2.6%)

  749,1 tys

  381(1.3%)

  5,4 mln

  2,7 tys(6.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  509,2 tys

  276(1.6%)

  486,2 tys

  260(1.2%)

  840,5 tys

  447(2.1%)

  527,4 tys

  277(1.2%)

  774,3 tys

  406(1.5%)

  3,6 mln

  1,9 tys(6.8%)

  975,8 tys

  496(1.6%)

  1,3 mln

  674(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  1,0 tys(5.9%)

  6,0 mln

  3,2 tys(14.9%)

  396,5 tys

  211(1%)

  336,8 tys

  177(0.7%)

  372,9 tys

  196(0.7%)

  292,4 tys

  152(0.6%)

  332,6 tys

  169(0.6%)

  722,2 tys

  368(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  197,8 tys

  107(0.6%)

  498,6 tys

  266(1.2%)

  434,9 tys

  231(1.1%)

  664,9 tys

  349(1.5%)

  458,3 tys

  240(0.9%)

  278,6 tys

  145(0.5%)

  137,6 tys

  69,9(0.2%)

  449,9 tys

  229(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  800

  0,4(0%)

  800

  0,4(0%)

  50,2 tys

  26,7(0.1%)

  654,8 tys

  344(1.4%)

  800

  0,4(0%)

  544,8 tys

  283(1%)

  677

  0,3(0%)

  337,7 tys

  172(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  159,7 tys

  86,6(0.5%)

  291,9 tys

  156(0.7%)

  198,5 tys

  106(0.5%)

  181,6 tys

  95,3(0.4%)

  1,9 mln

  998(3.8%)

  1,1 mln

  584(2.1%)

  233,3 tys

  119(0.4%)

  283,2 tys

  144(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  28,7 tys

  15,6(0.1%)

  246,3 tys

  132(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  112,2 tys

  57,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,8 tys

  21,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,9 tys

  25,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,4 tys

  43,6(0.3%)

  12,3 tys

  6,6(0%)

  5,7 tys

  3,0(0%)

  81,6 tys

  42,8(0.2%)

  92,7 tys

  48,6(0.2%)

  80,8 tys

  41,9(0.2%)

  3,2 tys

  1,6(0%)

  1,8 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  508(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  6,5(0%)

  2,0 tys

  1,1(0%)

  1,8 mln

  928(3.9%)

  118,4 tys

  62,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  31,4 tys

  17,0(0.1%)

  13,8 tys

  7,4(0%)

  12,4 tys

  6,6(0%)

  9,4 tys

  4,9(0%)

  4,1 tys

  2,2(0%)

  4,8 tys

  2,5(0%)

  444

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  227

  0,1(0%)

  264

  0,1(0%)

  293

  0,2(0%)

  800

  0,4(0%)

  299

  0,2(0%)

  100,0

  0,1(0%)

  800

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sośnicowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 449 mieszkańców Sośnicowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 249 kobiet oraz 200 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców Sośnicowic, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 11,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Sośnicowic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sośnicowicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,5%) oraz zasadnicze zawodowe (21,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,3%) oraz średnie zawodowe (23,6%).

  W roku 2022 w Sośnicowicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 144 dzieci (70 dziewczynek oraz 74 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Sośnicowicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 60 dzieci (26 dziewczynek oraz 34 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  21,2% mieszkańców Sośnicowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,8% wśród dziewczynek i 20,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 457 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 308 uczniów (155 kobiet oraz 153 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Sośnicowicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 6 oddziałach uczyło się 137 uczniów (66 kobiet oraz 71 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (32,1% wśród dziewczynek i 23,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 182,25.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,5% mieszkańców (14,7% wśród dziewczyn i 23,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 17,6% mieszkańców Sośnicowic w wieku potencjalnej nauki (14,7% kobiet i 21,3% mężczyzn).

 • 20,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,3%
  woj. śląskie
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 23,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,3%
  woj. śląskie
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Sośnicowice
  10,5%
  Województwo
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,1%
  woj. śląskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Sośnicowice
  27,7%
  woj. śląskie
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 21,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,5%
  Województwo
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1457 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Sośnicowice
  1 457,0
  śląskie
  951,0
  Polska
  927,0
 • 0,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,37
  śląskie
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 147 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Sośnicowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 144 Dzieci
 • 70 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 74 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 28 3 lata
 • 28
 • 36 4 lata
 • 36
 • 38 5 lata
 • 38
 • 38 6 lat
 • 38
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 14 4 lata
 • 14
 • 22 5 lata
 • 22
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 22 4 lata
 • 22
 • 16 5 lata
 • 16
 • 19 6 lat
 • 19
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 10,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sośnicowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sośnicowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole
  Publiczne
  32 238-70-17
  ul. Szprynek 3
  44-153 Sośnicowice
  511313
 • Szkoły podstawowe w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sośnicowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 308 Uczniowie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie)
 • 153 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,0
  woj. śląskie
  17,5
  Kraj
  17,0
 •  
 • 21,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 182,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  182,25
  śląskie
  96,89
  Polska
  95,96
 • 181,07 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Sośnicowice
  181,07
  Województwo
  95,51
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sośnicowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sośnicowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sośnicowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sośnicowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im.Juliusza Rogera)
  Publiczna
  32 238-75-25
  32 238-75-25
  ul. Gliwicka 21
  44-153 Sośnicowice
  816220
 • Edukacyjne grupy wieku w Sośnicowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 21,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sośnicowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sośnicowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sośnicowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sośnicowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sośnicowicach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Sośnicowicach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sośnicowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Sośnicowicach
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Według danych z 2022 w Sośnicowicach działało 1 muzeum lub oddział .

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2022 w Sośnicowicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 575 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 839 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
   • dostępne dla czytelników: 7
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Sośnicowicach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 102 członków. Zarejestrowano 100 ćwiczących (mężczyźni: 79, kobiety: 21, chłopcy do lat 18: 72, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (2).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Sośnicowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Sośnicowicach
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sośnicowic znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Sośnicowicach
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Kościół z 1780 r. (ul. Kościelna 4)dnia 1950-05-02, wykaz dokumentów: R/310 z 1950-05-02; 364/60 z 1960-03-10
   • Miasto z XVI w.dnia 1953-03-31, wykaz dokumentów: R/406/53 z 1953-03-31; 805/67 z 1967-12-20
   • Pałac z XVIII w. (ul. Kozielska 1)dnia 1955-06-14, wykaz dokumentów: 443/55 z 1955-06-14; 363/60 z 1960-03-10
   • Park z XVIII w.dnia 1955-06-14, wykaz dokumentów: 443/55 z 1955-06-14; 363/60 z 1960-03-10
  • Formy ochrony przyrody w Sośnicowicach
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sośnicowic znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sośnicowicach
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud WielkichData ustanowienia: 1994-01-04, Powierzchnia: 63400.0 ha
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - 4 szt., Data ustanowienia: 1981-09-17, Opis granicy: Łany Wielkie
   • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity (Fagus silvatica), Data ustanowienia: 1997-02-27, Opis granicy: Nadleśnictwo Rudziniec Leśnictwo Ostropa oddział 108c

  Sośnicowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Sośnicowicach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 101,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Sośnicowicach znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gliwickiego.

   Powiat gliwicki - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Sośnicowicach
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 2 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 2 Ranni
   (rok 2022)
  • 0 Lekko ranni
  • 2 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Sośnicowicach w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 101,83 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Sośnicowice
   101,8
   śląskie
   45,6
   Cała Polska
   56,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Sośnicowice
   0,0
   woj. śląskie
   3,6
   Kraj
   5,0
  • 101,83 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   101,8
   woj. śląskie
   52,1
   Cały kraj
   65,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Tutaj
   0,0
   woj. śląskie
   7,8
   Kraj
   8,9
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Miasto
   100,0
   woj. śląskie
   114,1
   Cały kraj
   116,0
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 1 km  Będących pod zarządem gminy
  • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Sośnicowicach w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 274,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Miasto
   274,5 km
   woj. śląskie
   1 123,1 km
   Cała Polska
   633,6 km
  • 3,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Tutaj
   3,6 km
   Województwo
   3,2 km
   Cała Polska
   5,3 km
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Sośnicowice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 408droga wojewódzka nr 408(Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce - Stare Koźle - Bierawa - Ortowice - Kotlarnia - Goszyce - Sierakowice - Sośnicowice - Gliwice)
   • DW 919droga wojewódzka nr 919(Racibórz - Babice - Nędza - Szymocice - Jankowice - Rudy - Bargłówka - Trachy - Sośnicowice)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Sośnicowice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Sośnicowicach istnieje 32 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. Arki Bożka

   ul. Bema

   ul. Ceramików

   ul. Dolna

   ul. Gimnazjalna

   ul. Gliwicka

   ul. Graniczna

   ul. Jagiellońska

   ul. Jana Styczyńskiego

   ul. Juliusza Ligonia

   ul. Józefa Szafranka

   ul. Kasztanowa

   ul. Korfantego

   ul. Kozielska

   ul. Kościelna

   ul. Kuźniczka

   ul. Lompy

   ul. Młyńska

   ul. Olchowa

   ul. Parkowa

   ul. Polna

   ul. Powstańców

   ul. Przemysłowa

   ul. Raciborska

   Rynek

   ul. Smolnicka

   ul. Szkolna

   ul. Szprynek

   ul. Tadeusza Kościuszki

   ul. Zielona

   ul. Łabędzka

   ul. św. Jakuba