Powiat łaski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łaski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 48 992 Liczba mieszkańców
 • 618 km2 Powierzchnia
 • 79 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 36,7% Stopa urbanizacji
 • Teresa Wesołowska Starosta
 • ul. Południowa 1, 98-100 Łask Adres starostwa powiatowego
 • ELA Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łaskim (1)
 • Łask
Powiat łaski na mapie
Identyfikatory
 • 1003 TERYT (TERC)
Herb powiatu łaskiego
powiat łaski herb
Flaga powiatu łaskiego
powiat łaski flaga

powiat łaski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku
ul. Południowa 1, (43) 675-34-19
98-100 Łask
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
(43) 675-21-08, (43) 675-91-13
ul. M. Konopnickiej 21
98-100 Łask
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku
(43) 675-34-39, fax. 676-13-99
ul. Strażacka 2
98-100 Łask
Komenda Powiatowa Policji w Łasku
(43) 675-69-11
ul. 9-Maja 32-36
98-100 Łask
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Łasku
(43) 675-22-94, 675-23-15
ul.Warszawska 38
98-100 Łask
Starostwo Powiatowe w Łasku
(43) 675-68-00
(43) 675-68-09
ul. Południowa
98-100 Łask

Powiat łaski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat łaski ma 48 992 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 4,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łaskiego w 2050 roku wynosi 44 878, z czego 23 040 to kobiety, a 21 838 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łaskiego zawarli w 2022 roku 183 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu łaskiego jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łaski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -308. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,28 na 1000 mieszkańców powiatu łaskiego. W 2022 roku urodziło się 357 dzieci, w tym 52,1% dziewczynek i 47,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,6% zgonów w powiecie łaskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,0% zgonów w powiecie łaskim były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łaskiego przypada 13.56 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 614 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 521 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łaskiego 93. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  59,6% mieszkańców powiatu łaskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 992 Liczba mieszkańców
 • 25 170 Kobiety
 • 23 822 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łaskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 878 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 040 Kobiety
 • 21 838 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,0 lat
  Województwo
  43,4 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łaski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łaski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łaski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łaski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,2%
  Województwo
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,9%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. łaski
  10,0%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. łaski
  6,9%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Kraj
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  łódzkie
  1,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łaskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. łaski
  3,7
  woj. łódzkie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,9
  woj. łódzkie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 183 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -308 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -137 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -171 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,3
  łódzkie
  -6,4
  Kraj
  -3,8
 • -6,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łaskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 357 Urodzenia żywe
 • 186 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 171 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,1%
  47,9%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,3
  łódzkie
  7,6
  Polska
  8,1
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. łaski
  33,6
  łódzkie
  34,6
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 358 g Średnia waga noworodków
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 463 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 358 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 106 Waga 3500g - 3999g
 • 106
 • 156 Waga 3000g - 3499g
 • 156
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. łaski
  1,25
  Województwo
  1,28
  Cała Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  woj. łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat łaski
  0,54
  Województwo
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie łaskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 665 Zgony
 • 323 Kobiety
  (Zgony)
 • 342 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,6%
  51,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. łaski
  13,6
  łódzkie
  14,0
  Cała Polska
  11,9
 • 186,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łaski
  186,3
  Województwo
  183,7
  Cały kraj
  147,0
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,6
  łódzkie
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. łaski
  4,1
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łaskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,6%
  łódzkie
  29,3%
  Cały kraj
  34,8%
 • 23,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat łaski
  23,0%
  łódzkie
  18,5%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  Województwo
  6,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • 81 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,0
  Kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Cała Polska
  74,4
 • 321,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  321,1
  łódzkie
  293,1
  Cały kraj
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  266,5
  Cały kraj
  246,5
 • 495,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 562,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 426,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  495,8
  Województwo
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 73,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łaski
  73,4
  woj. łódzkie
  63,6
  Cały kraj
  70,6
 • 35,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  35,6
  łódzkie
  36,5
  Cała Polska
  32,6
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,9
  woj. łódzkie
  7,0
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat łaski
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łaskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Osoby w zamachach samobójczych
 • 10 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 65 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. łaski
  65,0
  Województwo
  60,0
  Cała Polska
  38,0
 • 27 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  27,0
  łódzkie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 7 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 7
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 8 inna nie wymieniona
 • 8
 • 9 nieustalona
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 13 30-49 lat
 • 13
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu14
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków6
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 3 trzeźwy
 • 14 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 6 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 13 kawaler/panna
 • 13
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne10
  • zasadnicze zawodowe8
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony10
 • 2 podstawowe niepełne
 • 10 podstawowe i gimnazjalne
 • 8 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 1 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 13 praca
 • 13
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 3 emerytura
 • 3
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 614 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 314 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 300 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 521 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 272 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 249 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 95 Saldo migracji
 • 43 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 52 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 93 Saldo migracji wewnętrznych
 • 42 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 51 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łaski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie łaskim oddano do użytku 147 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łaskim to 20 125 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 411 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  98,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 1,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łaskim to 4,81 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie łaskim to 129,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,68% mieszkań posiada łazienkę, 76,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 5,09% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie łaskim 72 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 935 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 807 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 transakcje (mediana cen - 4 781 zł/m2, średnia - 4 820 zł/m2), a na rynku wtórnym 69 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 905 zł/m2, średnia - 3 770 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 935 zł
 • powiat łaski
  3 935 zł
  woj. łódzkie
  5 692 zł
  Polska
  5 877 zł
 • 3 935 zł Ogółem
 • 3 935 zł
 • 3 970 zł do 40 m2
 • 3 970 zł
 • 3 953 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 953 zł
 • 3 784 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 784 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 807 zł
 • pow. łaski
  3 807 zł
  Województwo
  5 595 zł
  Cała Polska
  6 334 zł
 • 3 807 zł Ogółem
 • 3 807 zł
 • 3 850 zł do 40 m2
 • 3 850 zł
 • 3 844 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 844 zł
 • 3 648 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 648 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 72
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m220
  • od 40,1 do 60 m242
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 20 do 40 m2
 • 42 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łaskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 781 zł
 • Tutaj
  4 781 zł
  łódzkie
  6 182 zł
  Cała Polska
  6 412 zł
 • 4 781 zł Ogółem
 • 4 781 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 820 zł
 • pow. łaski
  4 820 zł
  woj. łódzkie
  6 133 zł
  Kraj
  6 899 zł
 • 4 820 zł Ogółem
 • 4 820 zł
 • 3Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 905 zł
 • powiat łaski
  3 905 zł
  woj. łódzkie
  5 218 zł
  Cały kraj
  5 254 zł
 • 3 905 zł Ogółem
 • 3 905 zł
 • 3 852 zł do 40 m2
 • 3 852 zł
 • 3 939 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 939 zł
 • 3 784 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 784 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 770 zł
 • Tutaj
  3 770 zł
  łódzkie
  5 180 zł
  Cała Polska
  5 903 zł
 • 3 770 zł Ogółem
 • 3 770 zł
 • 3 731 zł do 40 m2
 • 3 731 zł
 • 3 822 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 822 zł
 • 3 648 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 648 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 69
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m218
  • od 40,1 do 60 m241
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 18 do 40 m2
 • 41 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 125 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 410,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  410,80
  łódzkie
  445,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  81,50 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. łaski
  33,50 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. łaski
  4,02
  łódzkie
  3,68
  Kraj
  3,83
 • 2,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,43
  łódzkie
  2,24
  Polska
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,61
  woj. łódzkie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 147 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat łaski
  3,00
  łódzkie
  5,58
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 707 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,81 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. łaski
  4,81
  łódzkie
  3,80
  Cały kraj
  3,89
 • 14,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  14,43
  woj. łódzkie
  21,24
  Kraj
  24,56
 • 19 036 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 129,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. łaski
  129,5 m2
  woj. łódzkie
  93,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,39 m2
  łódzkie
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 94,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat łaski
  94,58%
  woj. łódzkie
  96,72%
  Kraj
  97,71%
 • 87,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat łaski
  87,72%
  Województwo
  92,36%
  Cała Polska
  95,10%
 • 84,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. łaski
  84,68%
  łódzkie
  89,76%
  Polska
  93,66%
 • 76,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. łaski
  76,55%
  woj. łódzkie
  82,06%
  Cała Polska
  85,62%
 • 5,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  5,09%
  Województwo
  46,57%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat łaski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie łaskim na 1000 mieszkańców pracuje 415osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łaskim wynosiło w 2022 roku 7,6% (7,6% wśród kobiet i 7,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łaskim wynosiło 5 241,99 PLN, co odpowiada 78.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łaskiego 6 935 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 374 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 561.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łaskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 415 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  415,0
  łódzkie
  422,0
  Kraj
  402,0
 • 7,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,6% Kobiety
 • 7,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,6%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łaskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łaskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łaskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 242 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. łaski
  5 242 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łaskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 935 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 374 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 561 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,9% Przemysł i budownictwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 36,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łaskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łaski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,9
  Województwo
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 39,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat łaski
  39,0
  woj. łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 134,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  134,8
  łódzkie
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łaski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie łaskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 109 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 111 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 361 nowych podmiotów, a 244 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (454) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (314) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (505) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (176) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łaskim najwięcej (267) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 901) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (135) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,8% (1 419) podmiotów, a 69,6% (3 555) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łaskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.6%) oraz Budownictwo (18.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 109 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 135 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 419 Przemysł i budownictwo
 • 3 555 Pozostała działalność
 • 361 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łaskim w 2022 roku
 • 244 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łaskim w 2022 roku
 • 4 111 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 901 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 901
 • 176 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 176
 • 28 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 28
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 5 105 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 105
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 261 Spółki handlowe ogółem
 • 261
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 206  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 206
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 267 Spółki cywilne ogółem
 • 267
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 111 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 134 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 134
 • 752 Budownictwo
 • 752
 • 467 Przetwórstwo przemysłowe
 • 467
 • 376 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 376
 • 225 Transport i gospodarka magazynowa
 • 225
 • 224 Pozostała działalność
 • 224
 • 211 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 211
 • 147 Informacja i komunikacja
 • 147
 • 120 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 120
 • 111 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 111
 • 93 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 93
 • 87 Edukacja
 • 87
 • 85 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 85
 • 34 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 34
 • 33 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 33
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie łaskim stwierdzono 736 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łaskim wynosi 65,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łaskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,64 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 6,79 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,24 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (24%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 736 Przestępstwa ogółem
 • 736
 • 473 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 473
 • 121 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 121
 • 110 Przestępstwa drogowe
 • 110
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 333 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 333
 • 15,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,00
  woj. łódzkie
  19,38
  Kraj
  22,81
 • 9,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  9,64
  łódzkie
  11,45
  Kraj
  12,98
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  2,47
  łódzkie
  5,35
  Kraj
  6,99
 • 2,24 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  2,24
  woj. łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,29
  łódzkie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 6,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  6,79
  woj. łódzkie
  10,36
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. łaski
  65%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  65%
  woj. łódzkie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 24% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  24%
  woj. łódzkie
  67%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. łódzkie
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  93%
  łódzkie
  86%
  Cały kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  38%
  woj. łódzkie
  44%
  Cały kraj
  51%

Powiat łaski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łaskiego wyniosła w 2022 roku 57,0 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu łaskiego - 25.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (21.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (17.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,8 mln złotych, czyli 19,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łaskiego wyniosła w 2022 roku 63,4 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.1%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9.2%). W budżecie powiatu łaskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 360 złotych na mieszkańca (27,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,1 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łaskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,0 mln

  752(100%)

  41,3 mln

  823(100%)

  43,2 mln

  859(100%)

  50,0 mln

  997(100%)

  47,9 mln

  957(100%)

  50,5 mln

  1,0 tys(100%)

  58,1 mln

  1,2 tys(100%)

  57,0 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,0 mln

  238(31.5%)

  12,2 mln

  242(29.4%)

  11,9 mln

  237(27.6%)

  11,1 mln

  222(22.2%)

  12,9 mln

  259(27%)

  14,5 mln

  291(28.7%)

  16,3 mln

  329(28.1%)

  14,4 mln

  293(25.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,3 mln

  105(14%)

  5,5 mln

  109(13.3%)

  6,1 mln

  121(14%)

  7,5 mln

  149(14.9%)

  6,4 mln

  129(13.4%)

  7,2 mln

  145(14.3%)

  8,3 mln

  167(14.3%)

  12,5 mln

  255(21.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  78,3(10.4%)

  8,2 mln

  162(19.7%)

  10,0 mln

  199(23.2%)

  15,9 mln

  317(31.8%)

  12,9 mln

  259(27%)

  11,7 mln

  236(23.2%)

  14,6 mln

  295(25.1%)

  9,8 mln

  199(17.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 mln

  99,4(13.2%)

  3,8 mln

  75,0(9.1%)

  4,1 mln

  81,7(9.5%)

  4,2 mln

  84,4(8.5%)

  4,5 mln

  90,7(9.5%)

  5,0 mln

  101(10%)

  5,7 mln

  116(9.9%)

  6,3 mln

  129(11.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,1 mln

  82,1(10.9%)

  3,5 mln

  70,1(8.5%)

  3,5 mln

  69,9(8.1%)

  4,0 mln

  79,1(7.9%)

  3,7 mln

  73,6(7.7%)

  4,1 mln

  82,2(8.1%)

  4,2 mln

  85,3(7.3%)

  3,7 mln

  76,4(6.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  30,9(4.1%)

  1,6 mln

  31,3(3.8%)

  1,6 mln

  31,7(3.7%)

  1,6 mln

  32,2(3.2%)

  1,6 mln

  31,3(3.3%)

  1,9 mln

  38,2(3.8%)

  2,0 mln

  40,6(3.5%)

  2,2 mln

  44,1(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  37,8(5%)

  1,6 mln

  32,7(4%)

  1,3 mln

  26,3(3.1%)

  1,2 mln

  24,5(2.5%)

  1,1 mln

  21,5(2.2%)

  1,1 mln

  22,0(2.2%)

  1,3 mln

  26,8(2.3%)

  1,4 mln

  28,0(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  616,8 tys

  12,3(1.6%)

  584,3 tys

  11,6(1.4%)

  632,9 tys

  12,6(1.5%)

  615,9 tys

  12,3(1.2%)

  656,8 tys

  13,2(1.4%)

  598,1 tys

  12,0(1.2%)

  718,0 tys

  14,5(1.2%)

  1,4 mln

  27,7(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  53,0(7%)

  2,6 mln

  52,4(6.4%)

  773,6 tys

  15,4(1.8%)

  856,2 tys

  17,1(1.7%)

  929,6 tys

  18,6(1.9%)

  1,0 mln

  20,6(2%)

  1,5 mln

  29,4(2.5%)

  1,2 mln

  25,5(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  44,6 tys

  0,9(0.1%)

  53,1 tys

  1,1(0.1%)

  53,6 tys

  1,1(0.1%)

  47,2 tys

  0,9(0.1%)

  52,7 tys

  1,1(0.1%)

  38,9 tys

  0,8(0.1%)

  54,4 tys

  1,1(0.1%)

  888,7 tys

  18,1(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  584,5 tys

  11,6(1.5%)

  511,0 tys

  10,2(1.2%)

  445,4 tys

  8,9(1%)

  385,0 tys

  7,7(0.8%)

  324,6 tys

  6,5(0.7%)

  206,7 tys

  4,2(0.4%)

  131,9 tys

  2,7(0.2%)

  342,6 tys

  7,0(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  124,3 tys

  2,5(0.3%)

  168,6 tys

  3,4(0.4%)

  314,4 tys

  6,3(0.7%)

  176,2 tys

  3,5(0.4%)

  250,8 tys

  5,0(0.5%)

  290,0 tys

  5,8(0.6%)

  544,9 tys

  11,0(0.9%)

  323,5 tys

  6,6(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,6(0.3%)

  132,0 tys

  2,7(0.3%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  106,9 tys

  2,1(0.3%)

  108,4 tys

  2,2(0.3%)

  108,8 tys

  2,2(0.3%)

  108,5 tys

  2,2(0.2%)

  121,2 tys

  2,4(0.3%)

  135,4 tys

  2,7(0.3%)

  133,3 tys

  2,7(0.2%)

  49,8 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  29,1 tys

  0,6(0.1%)

  29,6 tys

  0,6(0.1%)

  34,0 tys

  0,7(0.1%)

  28,4 tys

  0,6(0.1%)

  38,7 tys

  0,8(0.1%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,2(0%)

  27,5 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 tys

  0,0(0%)

  109,6 tys

  2,2(0.3%)

  32,8 tys

  0,7(0.1%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  647,6 tys

  12,9(1.6%)

  59,7 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,0 tys

  1,4(0.1%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  32,0 tys

  0,6(0.1%)

  32,6 tys

  0,7(0.1%)

  32,6 tys

  0,7(0.1%)

  184

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łaskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,3 mln

  838(100%)

  43,1 mln

  859(100%)

  45,9 mln

  914(100%)

  47,9 mln

  955(100%)

  53,4 mln

  1,1 tys(100%)

  50,6 mln

  1,0 tys(100%)

  61,0 mln

  1,2 tys(100%)

  63,4 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,0 mln

  359(42.7%)

  17,5 mln

  348(40.6%)

  17,8 mln

  354(38.7%)

  17,4 mln

  347(36.2%)

  19,6 mln

  392(36.7%)

  21,0 mln

  422(41.4%)

  25,8 mln

  521(42.3%)

  22,0 mln

  448(34.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,6 mln

  171(20.4%)

  9,4 mln

  186(21.7%)

  9,8 mln

  196(21.4%)

  11,3 mln

  226(23.6%)

  12,8 mln

  256(23.9%)

  12,5 mln

  251(24.7%)

  13,8 mln

  280(22.7%)

  18,5 mln

  377(29.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,8 mln

  96,3(11.4%)

  3,8 mln

  74,8(8.7%)

  4,1 mln

  81,6(8.9%)

  4,2 mln

  84,1(8.8%)

  4,5 mln

  90,0(8.4%)

  5,0 mln

  101(9.9%)

  5,6 mln

  113(9.2%)

  5,8 mln

  118(9.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  697,2 tys

  13,9(1.6%)

  2,7 mln

  54,2(6.3%)

  4,2 mln

  83,4(9.1%)

  4,4 mln

  87,9(9.2%)

  5,9 mln

  118(11%)

  2,3 mln

  46,2(4.5%)

  3,6 mln

  73,6(6%)

  4,1 mln

  84,7(6.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,8 mln

  75,0(8.9%)

  3,5 mln

  70,1(8.2%)

  3,2 mln

  63,9(7%)

  3,2 mln

  63,1(6.6%)

  3,0 mln

  60,0(5.6%)

  3,1 mln

  62,5(6.1%)

  3,5 mln

  70,6(5.7%)

  3,7 mln

  74,6(5.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  32,5(3.9%)

  1,9 mln

  37,1(4.3%)

  2,2 mln

  44,6(4.9%)

  3,1 mln

  61,2(6.4%)

  2,0 mln

  40,6(3.8%)

  1,8 mln

  36,5(3.6%)

  1,9 mln

  38,8(3.1%)

  2,4 mln

  48,6(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  21,0(2.5%)

  441,8 tys

  8,8(1%)

  538,0 tys

  10,7(1.2%)

  403,3 tys

  8,0(0.8%)

  1,1 mln

  21,6(2%)

  424,4 tys

  8,5(0.8%)

  1,0 mln

  21,0(1.7%)

  2,2 mln

  44,6(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  21,8(2.6%)

  1,1 mln

  22,2(2.6%)

  1,1 mln

  22,4(2.4%)

  1,1 mln

  22,8(2.4%)

  1,1 mln

  22,6(2.1%)

  1,1 mln

  21,1(2.1%)

  1,2 mln

  24,3(2%)

  1,3 mln

  26,3(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  141,1 tys

  2,8(0.3%)

  167,1 tys

  3,3(0.4%)

  140,5 tys

  2,8(0.3%)

  214,9 tys

  4,3(0.4%)

  283,5 tys

  5,7(0.5%)

  326,8 tys

  6,6(0.6%)

  325,6 tys

  6,6(0.5%)

  538,8 tys

  11,0(0.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  718,7 tys

  14,3(1.7%)

  975,6 tys

  19,4(2.3%)

  329,6 tys

  6,6(0.7%)

  379,8 tys

  7,6(0.8%)

  420,9 tys

  8,4(0.8%)

  475,5 tys

  9,6(0.9%)

  883,2 tys

  17,8(1.4%)

  520,5 tys

  10,6(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  612,9 tys

  12,2(1.4%)

  622,0 tys

  12,4(1.4%)

  666,8 tys

  13,3(1.5%)

  543,7 tys

  10,9(1.1%)

  376,7 tys

  7,5(0.7%)

  547,2 tys

  11,0(1.1%)

  568,7 tys

  11,5(0.9%)

  476,1 tys

  9,7(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  604,1 tys

  12,0(1.4%)

  492,2 tys

  9,8(1.1%)

  499,0 tys

  9,9(1.1%)

  370,8 tys

  7,4(0.8%)

  943,1 tys

  18,9(1.8%)

  394,1 tys

  7,9(0.8%)

  1,0 mln

  21,1(1.7%)

  455,9 tys

  9,3(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  275,4 tys

  5,5(0.7%)

  211,1 tys

  4,2(0.5%)

  206,7 tys

  4,1(0.5%)

  220,0 tys

  4,4(0.5%)

  213,1 tys

  4,3(0.4%)

  170,2 tys

  3,4(0.3%)

  215,1 tys

  4,3(0.4%)

  328,6 tys

  6,7(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.3%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  32,0 tys

  0,6(0.1%)

  52,3 tys

  1,0(0.1%)

  71,7 tys

  1,4(0.1%)

  25,5 tys

  0,5(0%)

  74,8 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  130,2 tys

  2,6(0.3%)

  140,5 tys

  2,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  80,0 tys

  1,6(0.2%)

  70,0 tys

  1,4(0.1%)

  55,0 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  73,7 tys

  1,5(0.2%)

  77,2 tys

  1,5(0.2%)

  77,0 tys

  1,5(0.2%)

  68,6 tys

  1,4(0.1%)

  26,9 tys

  0,5(0.1%)

  23,3 tys

  0,5(0%)

  20,9 tys

  0,4(0%)

  29,6 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  709

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  962

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  964

  0,0(0%)

  485

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łaski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 666 mieszkańców powiatu łaskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 176 kobiet oraz 5 491 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,0% mieszkańców powiatu łaskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łaskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łaskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2021 w powiecie łaskim mieściło się 17 przedszkoli, w których do 68 oddziałów uczęszczało 1 393 dzieci (677 dziewczynek oraz 716 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łaskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 798 dzieci (378 dziewczynek oraz 420 chłopców). Dostępne były 784 miejsca.

  17,5% mieszkańców powiatu łaskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 858 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 19 szkół podstawowych, w których w 232 oddziałach uczyło się 3 775 uczniów (1 802 kobiety oraz 1 973 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łaskim placówkę miały 23 szkoły podstawowe, w których w 170 oddziałach uczyło się 3 030 uczniów (1 495 kobiet oraz 1 535 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,83.

  W powiecie łaskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 27 oddziałach uczyło się 644 uczniów (380 kobiet oraz 264 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 99 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łaskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 31 oddziałach uczyło się 834 uczniów (510 kobiet oraz 324 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 283 absolwentów.

  W powiecie łaskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 145 uczniów (53 kobiety oraz 92 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,9 uczniów. 18,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,6% mieszkańców powiatu łaskiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 27,3% mężczyzn).

 • 19,3% Wykształcenie wyższe
 • powiat łaski
  19,3%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  35,3%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • pow. łaski
  3,0%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  12,6%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  19,8%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. łaski
  24,0%
  Województwo
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,0%
  łódzkie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  15,3%
  Województwo
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat łaski
  3,2%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 858 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat łaski
  858,0
  Województwo
  895,0
  Kraj
  883,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,00
  Województwo
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 17Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 68 Oddziały
 • 17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 310 Miejsca
  (rok 2018)
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat łaski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 393 Dzieci
 • 677 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 716 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 353 3 lata
 • 353
 • 417 4 lata
 • 417
 • 385 5 lata
 • 385
 • 216 6 lat
 • 216
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 174 3 lata
 • 174
 • 201 4 lata
 • 201
 • 195 5 lata
 • 195
 • 95 6 lat
 • 95
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 179 3 lata
 • 179
 • 216 4 lata
 • 216
 • 190 5 lata
 • 190
 • 121 6 lat
 • 121
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 303 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 106,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 106,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łaski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Dzieci
 • 8 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 6 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,1%
  42,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 6 3 lata
 • 6
 • 3 4 lata
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 4 3 lata
 • 4
 • 1 4 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • Szkoły podstawowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 214 Oddziały
 • 3 727 Uczniowie
 • 1 787 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 940 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 483 Uczniowie w 1 klasie
 • 207 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 276 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 450 Absolwenci
 • 228 Kobiety
  (absolwenci)
 • 222 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,3%
  68,8%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat łaski
  16,3
  łódzkie
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,3
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,3
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,4
 • 2,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,7
 •  
 • 289,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 247,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. łaski
  90,83
  woj. łódzkie
  96,76
  Polska
  95,71
 • 90,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,21
  Województwo
  95,70
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łaski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łaski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 644 Uczniowie
 • 380 Kobiety
  (uczniowie)
 • 264 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,0%
  41,0%
 • 176 Uczniowie w 1 klasie
 • 102 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 99 Absolwenci
 • 62 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat łaski
  23,9
  łódzkie
  26,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 47,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 35,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 8 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. łaski
  18,1
  woj. łódzkie
  19,3
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,1
 • 34,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 34,3
 • 2,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 2,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łaski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łaski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łaski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łaskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie łaskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 196)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie łaskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie łaskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 639 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 176 (uczestnicy: 24 035)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 193)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 419)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 9 391)
  • koncerty: 45 (uczestnicy: 9 090)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 42 (uczestnicy: 1 986)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 29 (uczestnicy: 912)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 220)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 959)
  • warsztaty: 26 (uczestnicy: 697)
  • inne: 3 (uczestnicy: 168)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 35 (członkowie: 738)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 182)
  • taneczne: 4 (członkowie: 91)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 31)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 43)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 135)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 232)
  • inne: 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 99)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 16)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 31)
  • tańca: 1 (absolwenci: 27)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 25)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 44 (członkowie: 699)
  • teatralne: 3 (członkowie: 64)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 119)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 111)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 97)
  • taneczne: 19 (członkowie: 296)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łaskim działało 13 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 177 164 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 26 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 253 011 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 90
  • dostępne dla czytelników: 39
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 38
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Biblioteki naukowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łaskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 712 wolumenów w tym ziobry specjalne: 634. Odnotowano 1 222 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 787 wolumenów. Odnotowano 1 223 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łaskim działało 21 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 481 członków. Zarejestrowano 1 358 ćwiczących (mężczyźni: 982, kobiety: 376, chłopcy do lat 18: 716, dziewczęta do lat 18: 355). Aktywnych było 27 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (25).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łaskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łaski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 27 wypadków drogowych w powiecie łaskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 55,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 10,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,1 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 63,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie łaskim zarejestrowanych było 54 899 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 40 041 samochodów osobowych (814,5 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 322 samochodów ciężarowych (123,1 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 123 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 730 ciągników siodłowych (14,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 582 motocykli (72,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie łaskim znajdowały się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łaskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 29 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 27 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łaskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 55,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  55,1
  Województwo
  92,9
  Kraj
  56,5
 • 10,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  10,2
  woj. łódzkie
  6,9
  Kraj
  5,0
 • 59,19 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  59,2
  Województwo
  110,7
  Cała Polska
  65,5
 • 9,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  9,1
  łódzkie
  8,5
  Cała Polska
  6,6
 • 63,75 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  63,8
  woj. łódzkie
  122,8
  Kraj
  77,6
 • 18,52 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. łaski
  18,5
  łódzkie
  7,4
  Polska
  8,9
 • 107,41 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  107,4
  Województwo
  119,2
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 54 899 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łaskim w 2021 roku
 • 40 041 Samochody osobowe
 • 5 322 Samochody ciężarowe
 • 12 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 123 Autobusy
 • 341 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 730 Ciągniki samochodowe
 • 730   Ciągniki siodłowe
 • 4 760 Ciągniki rolnicze
 • 3 582 Motocykle
 • 1 244   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 413 Motorowery
 • 40 041Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Samochody osobowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 814,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat łaski
  814,5
  Województwo
  698,0
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 055
  • 1400-1649 kg10 417
  • 1650-1899 kg10 020
  • 1900 kg i więcej10 549
 • 9 055 do 1399 kg
 • 10 417 1400-1649 kg
 • 10 020 1650-1899 kg
 • 10 549 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 234 do 1399 cm3
 • 15 234
 • 21 764 1400-1999 cm3
 • 21 764
 • 3 043 2000 i więcej cm3
 • 3 043
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łaskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19 805
  • olej napędowy11 161
  • gaz (LPG)8 276
  • pozostałe799
 • 19 805 benzyna
 • 11 161 olej napędowy
 • 8 276 gaz (LPG)
 • 799 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 258 do 1 roku
 • 258
 • 254 2 lata
 • 254
 • 324 3 lata
 • 324
 • 983 4-5 lat
 • 983
 • 1 108 6-7 lat
 • 1 108
 • 1 298 8-9 lat
 • 1 298
 • 1 920 10-11 lat
 • 1 920
 • 6 117 12-15 lat
 • 6 117
 • 9 073 16-20 lat
 • 9 073
 • 6 364 21-25 lat
 • 6 364
 • 4 232 26-30 lat
 • 4 232
 • 8 110 31 lat i więcej
 • 8 110
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łaskim
 • powiat łaski
  21,0 lat
  woj. łódzkie
  19,5 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 5 322Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 123,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. łaski
  123,1
  łódzkie
  116,5
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 602 do 999 kg
 • 2 602
 • 1 691 1000-1499 kg
 • 1 691
 • 378 1500-2999 kg
 • 378
 • 28 3000-3499 kg
 • 28
 • 97 3500-4999 kg
 • 97
 • 236 5000-6999 kg
 • 236
 • 133 7000-9999 kg
 • 133
 • 118 10000-14999 kg
 • 118
 • 39 15000 kg i więcej
 • 39
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 077
  • olej napędowy3 363
  • gaz (LPG)309
  • pozostałe573
 • 1 077 benzyna
 • 3 363 olej napędowy
 • 309 gaz (LPG)
 • 573 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 24 do 1 roku
 • 24
 • 27 2 lata
 • 27
 • 42 3 lata
 • 42
 • 115 4-5 lat
 • 115
 • 191 6-7 lat
 • 191
 • 184 8-9 lat
 • 184
 • 324 10-11 lat
 • 324
 • 715 12-15 lat
 • 715
 • 837 16-20 lat
 • 837
 • 857 21-25 lat
 • 857
 • 479 26-30 lat
 • 479
 • 1 527 31 lat i więcej
 • 1 527
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łaskim
 • Tutaj
  22,2 lat
  woj. łódzkie
  20,8 lat
  Cała Polska
  19,6 lat
 • 123Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Autobusy w powiecie łaskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat łaski
  2,5
  łódzkie
  3,0
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16
  • olej napędowy67
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe40
 • 16 benzyna
 • 67 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 40 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 4 12-15 lat
 • 4
 • 18 16-20 lat
 • 18
 • 9 21-25 lat
 • 9
 • 7 26-30 lat
 • 7
 • 66 31 lat i więcej
 • 66
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łaskim
 • pow. łaski
  25,7 lat
  łódzkie
  23,1 lat
  Cały kraj
  22,0 lat
 • 730Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 14,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. łaski
  14,7
  Województwo
  12,4
  Cały kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy618
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe95
 • 17 benzyna
 • 618 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 95 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 11 2 lata
 • 11
 • 23 3 lata
 • 23
 • 38 4-5 lat
 • 38
 • 73 6-7 lat
 • 73
 • 96 8-9 lat
 • 96
 • 68 10-11 lat
 • 68
 • 134 12-15 lat
 • 134
 • 98 16-20 lat
 • 98
 • 82 21-25 lat
 • 82
 • 43 26-30 lat
 • 43
 • 59 31 lat i więcej
 • 59
 • 15,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łaskim
 • powiat łaski
  15,1 lat
  woj. łódzkie
  14,2 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 582Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Motocykle w powiecie łaskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 72,9 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat łaski
  72,9
  łódzkie
  48,1
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 24 do 1 roku
 • 24
 • 19 2 lata
 • 19
 • 21 3 lata
 • 21
 • 55 4-5 lat
 • 55
 • 106 6-7 lat
 • 106
 • 61 8-9 lat
 • 61
 • 82 10-11 lat
 • 82
 • 303 12-15 lat
 • 303
 • 372 16-20 lat
 • 372
 • 331 21-25 lat
 • 331
 • 182 26-30 lat
 • 182
 • 2 026 31 lat i więcej
 • 2 026
 • 27,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łaskim
 • Tutaj
  27,0 lat
  woj. łódzkie
  25,1 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 15 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łaskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 362,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  362,3 km
  Województwo
  624,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 4,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. łaski
  4,6 km
  Województwo
  4,8 km
  Kraj
  5,2 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami