Powiat łaski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łaski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 48 804 Liczba mieszkańców
 • 618 km2 Powierzchnia
 • 79 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 36,7% Stopa urbanizacji
 • Teresa Wesołowska Starosta
 • ul. Południowa 1, 98-100 Łask Adres starostwa powiatowego
 • ELA Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łaskim (1)
 • Łask
Powiat łaski na mapie
Identyfikatory
 • 1003 TERYT (TERC)
Herb powiatu łaskiego
powiat łaski herb
Flaga powiatu łaskiego
powiat łaski flaga

powiat łaski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku
ul. Południowa 1, (43) 675-34-19
98-100 Łask
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
(43) 675-21-08, (43) 675-91-13
ul. M. Konopnickiej 21
98-100 Łask
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku
(43) 675-34-39, fax. 676-13-99
ul. Strażacka 2
98-100 Łask
Komenda Powiatowa Policji w Łasku
(43) 675-69-11
ul. 9-Maja 32-36
98-100 Łask
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Łasku
(43) 675-22-94, 675-23-15
ul.Warszawska 38
98-100 Łask
Starostwo Powiatowe w Łasku
(43) 675-68-00
(43) 675-68-09
ul. Południowa
98-100 Łask

Powiat łaski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat łaski ma 48 804 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łaskiego w 2050 roku wynosi 44 878, z czego 23 040 to kobiety, a 21 838 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łaskiego zawarli w 2022 roku 183 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu łaskiego jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łaski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -308. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,28 na 1000 mieszkańców powiatu łaskiego. W 2022 roku urodziło się 357 dzieci, w tym 52,1% dziewczynek i 47,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,8% zgonów w powiecie łaskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,6% zgonów w powiecie łaskim były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łaskiego przypada 13.56 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 614 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 521 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łaskiego 93. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  59,6% mieszkańców powiatu łaskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 48 804 Liczba mieszkańców
 • 25 060 Kobiety
 • 23 744 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łaskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 44 878 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 040 Kobiety
 • 21 838 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,0 lat
  Województwo
  43,4 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łaski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łaski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łaski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łaski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,2%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,9%
  Województwo
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,0%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Kraj
  8,5%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. łaski
  6,9%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. łaski
  0,0%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łaskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,7
  łódzkie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. łaski
  1,9
  woj. łódzkie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 183 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -308 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -137 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -171 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -6,3
  woj. łódzkie
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • -6,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łaskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 357 Urodzenia żywe
 • 186 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 171 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,1%
  47,9%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,3
  łódzkie
  7,6
  Kraj
  8,1
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  33,6
  łódzkie
  34,6
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 358 g Średnia waga noworodków
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 463 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. łaski
  3 358 g
  łódzkie
  3 354 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 106 Waga 3500g - 3999g
 • 106
 • 156 Waga 3000g - 3499g
 • 156
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,25
  woj. łódzkie
  1,28
  Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. łaski
  0,65
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,54
  woj. łódzkie
  0,54
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie łaskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 665 Zgony
 • 323 Kobiety
  (Zgony)
 • 342 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,6%
  51,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat łaski
  13,6
  Województwo
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 186,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łaski
  186,3
  łódzkie
  183,7
  Cała Polska
  147,0
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łaski
  5,6
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,1
  łódzkie
  3,7
  Kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łaskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  40,8%
  Województwo
  29,5%
  Polska
  36,0%
 • 18,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,6%
  łódzkie
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat łaski
  8,1%
  łódzkie
  7,9%
  Cały kraj
  6,7%
 • 39 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,0
  Cały kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  71,8
  Cały kraj
  70,6
 • 252,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. łaski
  252,8
  woj. łódzkie
  306,0
  Cała Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Polska
  253,9
 • 552,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 618,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 482,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  552,5
  woj. łódzkie
  412,1
  Cały kraj
  426,2
 • 89,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  89,4
  Województwo
  53,5
  Cały kraj
  62,9
 • 27,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat łaski
  27,8
  woj. łódzkie
  38,6
  Cały kraj
  33,8
 • 11,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  11,9
  łódzkie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  woj. łódzkie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łaskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Osoby w zamachach samobójczych
 • 10 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 65 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat łaski
  65,0
  Województwo
  60,0
  Cała Polska
  38,0
 • 27 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. łaski
  27,0
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 7 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 7
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 8 inna nie wymieniona
 • 8
 • 9 nieustalona
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 13 30-49 lat
 • 13
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu14
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków6
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 3 trzeźwy
 • 14 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 6 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 13 kawaler/panna
 • 13
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne10
  • zasadnicze zawodowe8
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony10
 • 2 podstawowe niepełne
 • 10 podstawowe i gimnazjalne
 • 8 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 1 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 13 praca
 • 13
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 3 emerytura
 • 3
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 614 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 314 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 300 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 521 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 272 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 249 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 95 Saldo migracji
 • 43 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 52 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 93 Saldo migracji wewnętrznych
 • 42 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 51 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łaski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie łaskim oddano do użytku 147 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łaskim to 20 125 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 411 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  98,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 1,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łaskim to 4,81 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie łaskim to 129,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,79% mieszkań posiada łazienkę, 76,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 5,59% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie łaskim 54 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 553 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 406 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 553 zł
 • Powiat
  4 553 zł
  łódzkie
  6 223 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 4 553 zł Ogółem
 • 4 553 zł
 • 4 762 zł do 40 m2
 • 4 762 zł
 • 4 717 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 717 zł
 • 4 007 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 007 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 406 zł
 • powiat łaski
  4 406 zł
  woj. łódzkie
  6 145 zł
  Polska
  7 224 zł
 • 4 406 zł Ogółem
 • 4 406 zł
 • 4 556 zł do 40 m2
 • 4 556 zł
 • 4 472 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 472 zł
 • 4 161 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 161 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 54
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m213
  • od 40,1 do 60 m231
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 13 do 40 m2
 • 31 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łaskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 553 zł
 • pow. łaski
  4 553 zł
  Województwo
  5 818 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 4 553 zł Ogółem
 • 4 553 zł
 • 4 762 zł do 40 m2
 • 4 762 zł
 • 4 717 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 717 zł
 • 4 007 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 007 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 406 zł
 • Tutaj
  4 406 zł
  łódzkie
  5 791 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 4 406 zł Ogółem
 • 4 406 zł
 • 4 556 zł do 40 m2
 • 4 556 zł
 • 4 472 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 472 zł
 • 4 161 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 161 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 54
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m213
  • od 40,1 do 60 m231
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 13 do 40 m2
 • 31 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 125 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 410,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. łaski
  410,80
  woj. łódzkie
  445,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat łaski
  81,50 m2
  woj. łódzkie
  71,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 33,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,50 m2
  łódzkie
  32,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,02
  łódzkie
  3,68
  Kraj
  3,83
 • 2,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,43
  Województwo
  2,24
  Cała Polska
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. łaski
  0,61
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 147 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. łaski
  3,00
  łódzkie
  5,58
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 707 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,81 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,81
  łódzkie
  3,80
  Polska
  3,89
 • 14,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  14,43
  woj. łódzkie
  21,24
  Kraj
  24,56
 • 19 036 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 129,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat łaski
  129,5 m2
  łódzkie
  93,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. łaski
  0,39 m2
  łódzkie
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,63%
  woj. łódzkie
  96,76%
  Kraj
  97,75%
 • 87,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. łaski
  87,81%
  woj. łódzkie
  92,46%
  Cała Polska
  95,18%
 • 84,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  84,79%
  łódzkie
  89,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 76,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat łaski
  76,72%
  woj. łódzkie
  82,27%
  Kraj
  85,83%
 • 5,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat łaski
  5,59%
  Województwo
  46,52%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat łaski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łaskim na 1000 mieszkańców pracuje 152osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łaskim wynosiło w 2023 roku 7,4% (7,4% wśród kobiet i 7,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łaskim wynosiło 5 241,99 PLN, co odpowiada 78.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łaskiego 6 935 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 374 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 561.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łaskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 152 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. łaski
  152,0
  łódzkie
  258,0
  Polska
  259,0
 • 8,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,2% Kobiety
 • 8,2% Mężczyźni
 • pow. łaski
  7,4%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łaskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łaskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łaskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 475 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 242 PLN
  Województwo
  6 211 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łaskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 935 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 374 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 561 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,9% Przemysł i budownictwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 36,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łaskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 467 Pracujący ogółem
 • 4 010 Kobiety
 • 3 457 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łaskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łaski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,9
  łódzkie
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 39,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,0
  Województwo
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 134,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. łaski
  134,8
  woj. łódzkie
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łaski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie łaskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 243 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 197 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 334 nowe podmioty, a 209 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (454) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (314) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (505) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (176) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łaskim najwięcej (268) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 039) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (137) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,1% (1 474) podmiotów, a 69,3% (3 632) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łaskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.5%) oraz Budownictwo (18.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 243 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 137 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 474 Przemysł i budownictwo
 • 3 632 Pozostała działalność
 • 334 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łaskim w 2023 roku
 • 209 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łaskim w 2023 roku
 • 4 197 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 039 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 039
 • 172 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 172
 • 28 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 28
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 5 239 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 239
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 287 Spółki handlowe ogółem
 • 287
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 236  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 236
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 268 Spółki cywilne ogółem
 • 268
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 197 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 113 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 113
 • 788 Budownictwo
 • 788
 • 478 Przetwórstwo przemysłowe
 • 478
 • 393 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 393
 • 231 Pozostała działalność
 • 231
 • 226 Transport i gospodarka magazynowa
 • 226
 • 212 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 212
 • 156 Informacja i komunikacja
 • 156
 • 121 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 121
 • 112 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 112
 • 99 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 99
 • 96 Edukacja
 • 96
 • 85 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 85
 • 37 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 37
 • 35 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 35
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie łaskim stwierdzono 736 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łaskim wynosi 65,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łaskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,64 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 6,79 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,24 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (24%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 736 Przestępstwa ogółem
 • 736
 • 473 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 473
 • 121 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 121
 • 110 Przestępstwa drogowe
 • 110
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 333 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 333
 • 15,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,00
  Województwo
  19,38
  Cały kraj
  22,81
 • 9,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  9,64
  woj. łódzkie
  11,45
  Cały kraj
  12,98
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,47
  łódzkie
  5,35
  Kraj
  6,99
 • 2,24 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,24
  woj. łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  0,29
  łódzkie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 6,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  6,79
  łódzkie
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat łaski
  65%
  woj. łódzkie
  65%
  Kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  65%
  łódzkie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 24% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat łaski
  24%
  woj. łódzkie
  67%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. łaski
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  93%
  woj. łódzkie
  86%
  Cały kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  38%
  woj. łódzkie
  44%
  Kraj
  51%

Powiat łaski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łaskiego wyniosła w 2022 roku 57,0 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu łaskiego - 25.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (21.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (17.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,8 mln złotych, czyli 19,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łaskiego wyniosła w 2022 roku 63,4 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.1%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9.2%). W budżecie powiatu łaskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 360 złotych na mieszkańca (27,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,1 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łaskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,0 mln

  752(100%)

  41,3 mln

  823(100%)

  43,2 mln

  859(100%)

  50,0 mln

  997(100%)

  47,9 mln

  957(100%)

  50,5 mln

  1,0 tys(100%)

  58,1 mln

  1,2 tys(100%)

  57,0 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,0 mln

  238(31.5%)

  12,2 mln

  242(29.4%)

  11,9 mln

  237(27.6%)

  11,1 mln

  222(22.2%)

  12,9 mln

  259(27%)

  14,5 mln

  291(28.7%)

  16,3 mln

  329(28.1%)

  14,4 mln

  293(25.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,3 mln

  105(14%)

  5,5 mln

  109(13.3%)

  6,1 mln

  121(14%)

  7,5 mln

  149(14.9%)

  6,4 mln

  129(13.4%)

  7,2 mln

  145(14.3%)

  8,3 mln

  167(14.3%)

  12,5 mln

  255(21.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  78,3(10.4%)

  8,2 mln

  162(19.7%)

  10,0 mln

  199(23.2%)

  15,9 mln

  317(31.8%)

  12,9 mln

  259(27%)

  11,7 mln

  236(23.2%)

  14,6 mln

  295(25.1%)

  9,8 mln

  199(17.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 mln

  99,4(13.2%)

  3,8 mln

  75,0(9.1%)

  4,1 mln

  81,7(9.5%)

  4,2 mln

  84,4(8.5%)

  4,5 mln

  90,7(9.5%)

  5,0 mln

  101(10%)

  5,7 mln

  116(9.9%)

  6,3 mln

  129(11.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,1 mln

  82,1(10.9%)

  3,5 mln

  70,1(8.5%)

  3,5 mln

  69,9(8.1%)

  4,0 mln

  79,1(7.9%)

  3,7 mln

  73,6(7.7%)

  4,1 mln

  82,2(8.1%)

  4,2 mln

  85,3(7.3%)

  3,7 mln

  76,4(6.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  30,9(4.1%)

  1,6 mln

  31,3(3.8%)

  1,6 mln

  31,7(3.7%)

  1,6 mln

  32,2(3.2%)

  1,6 mln

  31,3(3.3%)

  1,9 mln

  38,2(3.8%)

  2,0 mln

  40,6(3.5%)

  2,2 mln

  44,1(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  37,8(5%)

  1,6 mln

  32,7(4%)

  1,3 mln

  26,3(3.1%)

  1,2 mln

  24,5(2.5%)

  1,1 mln

  21,5(2.2%)

  1,1 mln

  22,0(2.2%)

  1,3 mln

  26,8(2.3%)

  1,4 mln

  28,0(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  616,8 tys

  12,3(1.6%)

  584,3 tys

  11,6(1.4%)

  632,9 tys

  12,6(1.5%)

  615,9 tys

  12,3(1.2%)

  656,8 tys

  13,2(1.4%)

  598,1 tys

  12,0(1.2%)

  718,0 tys

  14,5(1.2%)

  1,4 mln

  27,7(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  53,0(7%)

  2,6 mln

  52,4(6.4%)

  773,6 tys

  15,4(1.8%)

  856,2 tys

  17,1(1.7%)

  929,6 tys

  18,6(1.9%)

  1,0 mln

  20,6(2%)

  1,5 mln

  29,4(2.5%)

  1,2 mln

  25,5(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  44,6 tys

  0,9(0.1%)

  53,1 tys

  1,1(0.1%)

  53,6 tys

  1,1(0.1%)

  47,2 tys

  0,9(0.1%)

  52,7 tys

  1,1(0.1%)

  38,9 tys

  0,8(0.1%)

  54,4 tys

  1,1(0.1%)

  888,7 tys

  18,1(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  584,5 tys

  11,6(1.5%)

  511,0 tys

  10,2(1.2%)

  445,4 tys

  8,9(1%)

  385,0 tys

  7,7(0.8%)

  324,6 tys

  6,5(0.7%)

  206,7 tys

  4,2(0.4%)

  131,9 tys

  2,7(0.2%)

  342,6 tys

  7,0(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  124,3 tys

  2,5(0.3%)

  168,6 tys

  3,4(0.4%)

  314,4 tys

  6,3(0.7%)

  176,2 tys

  3,5(0.4%)

  250,8 tys

  5,0(0.5%)

  290,0 tys

  5,8(0.6%)

  544,9 tys

  11,0(0.9%)

  323,5 tys

  6,6(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,6(0.3%)

  132,0 tys

  2,7(0.3%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  106,9 tys

  2,1(0.3%)

  108,4 tys

  2,2(0.3%)

  108,8 tys

  2,2(0.3%)

  108,5 tys

  2,2(0.2%)

  121,2 tys

  2,4(0.3%)

  135,4 tys

  2,7(0.3%)

  133,3 tys

  2,7(0.2%)

  49,8 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  29,1 tys

  0,6(0.1%)

  29,6 tys

  0,6(0.1%)

  34,0 tys

  0,7(0.1%)

  28,4 tys

  0,6(0.1%)

  38,7 tys

  0,8(0.1%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,2(0%)

  27,5 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 tys

  0,0(0%)

  109,6 tys

  2,2(0.3%)

  32,8 tys

  0,7(0.1%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  647,6 tys

  12,9(1.6%)

  59,7 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,0 tys

  1,4(0.1%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  32,0 tys

  0,6(0.1%)

  32,6 tys

  0,7(0.1%)

  32,6 tys

  0,7(0.1%)

  184

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łaskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,3 mln

  838(100%)

  43,1 mln

  859(100%)

  45,9 mln

  914(100%)

  47,9 mln

  955(100%)

  53,4 mln

  1,1 tys(100%)

  50,6 mln

  1,0 tys(100%)

  61,0 mln

  1,2 tys(100%)

  63,4 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,0 mln

  359(42.7%)

  17,5 mln

  348(40.6%)

  17,8 mln

  354(38.7%)

  17,4 mln

  347(36.2%)

  19,6 mln

  392(36.7%)

  21,0 mln

  422(41.4%)

  25,8 mln

  521(42.3%)

  22,0 mln

  448(34.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,6 mln

  171(20.4%)

  9,4 mln

  186(21.7%)

  9,8 mln

  196(21.4%)

  11,3 mln

  226(23.6%)

  12,8 mln

  256(23.9%)

  12,5 mln

  251(24.7%)

  13,8 mln

  280(22.7%)

  18,5 mln

  377(29.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,8 mln

  96,3(11.4%)

  3,8 mln

  74,8(8.7%)

  4,1 mln

  81,6(8.9%)

  4,2 mln

  84,1(8.8%)

  4,5 mln

  90,0(8.4%)

  5,0 mln

  101(9.9%)

  5,6 mln

  113(9.2%)

  5,8 mln

  118(9.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  697,2 tys

  13,9(1.6%)

  2,7 mln

  54,2(6.3%)

  4,2 mln

  83,4(9.1%)

  4,4 mln

  87,9(9.2%)

  5,9 mln

  118(11%)

  2,3 mln

  46,2(4.5%)

  3,6 mln

  73,6(6%)

  4,1 mln

  84,7(6.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,8 mln

  75,0(8.9%)

  3,5 mln

  70,1(8.2%)

  3,2 mln

  63,9(7%)

  3,2 mln

  63,1(6.6%)

  3,0 mln

  60,0(5.6%)

  3,1 mln

  62,5(6.1%)

  3,5 mln

  70,6(5.7%)

  3,7 mln

  74,6(5.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  32,5(3.9%)

  1,9 mln

  37,1(4.3%)

  2,2 mln

  44,6(4.9%)

  3,1 mln

  61,2(6.4%)

  2,0 mln

  40,6(3.8%)

  1,8 mln

  36,5(3.6%)

  1,9 mln

  38,8(3.1%)

  2,4 mln

  48,6(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  21,0(2.5%)

  441,8 tys

  8,8(1%)

  538,0 tys

  10,7(1.2%)

  403,3 tys

  8,0(0.8%)

  1,1 mln

  21,6(2%)

  424,4 tys

  8,5(0.8%)

  1,0 mln

  21,0(1.7%)

  2,2 mln

  44,6(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  21,8(2.6%)

  1,1 mln

  22,2(2.6%)

  1,1 mln

  22,4(2.4%)

  1,1 mln

  22,8(2.4%)

  1,1 mln

  22,6(2.1%)

  1,1 mln

  21,1(2.1%)

  1,2 mln

  24,3(2%)

  1,3 mln

  26,3(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  141,1 tys

  2,8(0.3%)

  167,1 tys

  3,3(0.4%)

  140,5 tys

  2,8(0.3%)

  214,9 tys

  4,3(0.4%)

  283,5 tys

  5,7(0.5%)

  326,8 tys

  6,6(0.6%)

  325,6 tys

  6,6(0.5%)

  538,8 tys

  11,0(0.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  718,7 tys

  14,3(1.7%)

  975,6 tys

  19,4(2.3%)

  329,6 tys

  6,6(0.7%)

  379,8 tys

  7,6(0.8%)

  420,9 tys

  8,4(0.8%)

  475,5 tys

  9,6(0.9%)

  883,2 tys

  17,8(1.4%)

  520,5 tys

  10,6(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  612,9 tys

  12,2(1.4%)

  622,0 tys

  12,4(1.4%)

  666,8 tys

  13,3(1.5%)

  543,7 tys

  10,9(1.1%)

  376,7 tys

  7,5(0.7%)

  547,2 tys

  11,0(1.1%)

  568,7 tys

  11,5(0.9%)

  476,1 tys

  9,7(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  604,1 tys

  12,0(1.4%)

  492,2 tys

  9,8(1.1%)

  499,0 tys

  9,9(1.1%)

  370,8 tys

  7,4(0.8%)

  943,1 tys

  18,9(1.8%)

  394,1 tys

  7,9(0.8%)

  1,0 mln

  21,1(1.7%)

  455,9 tys

  9,3(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  275,4 tys

  5,5(0.7%)

  211,1 tys

  4,2(0.5%)

  206,7 tys

  4,1(0.5%)

  220,0 tys

  4,4(0.5%)

  213,1 tys

  4,3(0.4%)

  170,2 tys

  3,4(0.3%)

  215,1 tys

  4,3(0.4%)

  328,6 tys

  6,7(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.3%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  32,0 tys

  0,6(0.1%)

  52,3 tys

  1,0(0.1%)

  71,7 tys

  1,4(0.1%)

  25,5 tys

  0,5(0%)

  74,8 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  130,2 tys

  2,6(0.3%)

  140,5 tys

  2,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  80,0 tys

  1,6(0.2%)

  70,0 tys

  1,4(0.1%)

  55,0 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  73,7 tys

  1,5(0.2%)

  77,2 tys

  1,5(0.2%)

  77,0 tys

  1,5(0.2%)

  68,6 tys

  1,4(0.1%)

  26,9 tys

  0,5(0.1%)

  23,3 tys

  0,5(0%)

  20,9 tys

  0,4(0%)

  29,6 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  709

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  962

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  964

  0,0(0%)

  485

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łaski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 666 mieszkańców powiatu łaskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 176 kobiet oraz 5 491 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,0% mieszkańców powiatu łaskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łaskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łaskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2022 w powiecie łaskim mieściło się 17 przedszkoli, w których do 72 oddziałów uczęszczało 1 502 dzieci (746 dziewczynek oraz 756 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łaskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 798 dzieci (378 dziewczynek oraz 420 chłopców). Dostępne były 784 miejsca.

  17,5% mieszkańców powiatu łaskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 878 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 19 szkół podstawowych, w których w 226 oddziałach uczyło się 3 606 uczniów (1 704 kobiety oraz 1 902 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łaskim placówkę miały 23 szkoły podstawowe, w których w 170 oddziałach uczyło się 3 030 uczniów (1 495 kobiet oraz 1 535 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,56.

  W powiecie łaskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 714 uczniów (400 kobiet oraz 314 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 182 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łaskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 31 oddziałach uczyło się 834 uczniów (510 kobiet oraz 324 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 283 absolwentów.

  W powiecie łaskim znajdują się 2 Technika, w których w 23 oddziałach uczyło się 525 uczniów (201 kobiet oraz 324 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 86 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łaskim placówkę miały 4 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 771 uczniów (387 kobiet oraz 384 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 216 absolwentów.

  W powiecie łaskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 124 uczniów (45 kobiet oraz 79 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,8 uczniów. 20,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,6% mieszkańców powiatu łaskiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 27,3% mężczyzn).

 • 19,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,3%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 23,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  35,3%
  łódzkie
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,0%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat łaski
  12,6%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  19,8%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. łaski
  24,0%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Kraj
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,0%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  15,3%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. łaski
  3,2%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 878 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  878,0
  łódzkie
  934,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,00
  Województwo
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 17Przedszkola
 • 10 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 72 Oddziały
 • 14 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 310 Miejsca
  (rok 2018)
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat łaski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 502 Dzieci
 • 746 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 756 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 336 3 lata
 • 336
 • 416 4 lata
 • 416
 • 401 5 lata
 • 401
 • 321 6 lat
 • 321
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 173 3 lata
 • 173
 • 199 4 lata
 • 199
 • 189 5 lata
 • 189
 • 170 6 lat
 • 170
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 163 3 lata
 • 163
 • 217 4 lata
 • 217
 • 212 5 lata
 • 212
 • 151 6 lat
 • 151
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 261 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 112,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 111,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łaski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 5 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,4%
  55,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 4 3 lata
 • 4
 • 1 4 lata
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4 lata
 • 1
 • Szkoły podstawowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 208 Oddziały
 • 3 560 Uczniowie
 • 1 689 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 871 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 427 Uczniowie w 1 klasie
 • 198 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 229 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 653 Absolwenci
 • 328 Kobiety
  (absolwenci)
 • 325 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,6%
  67,4%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat łaski
  16,0
  Województwo
  16,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,0
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,0
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,1
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 280,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 243,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 88,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat łaski
  88,56
  Województwo
  97,10
  Kraj
  95,96
 • 87,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,55
  Województwo
  95,87
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łaski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łaski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 714 Uczniowie
 • 400 Kobiety
  (uczniowie)
 • 314 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,0%
  44,0%
 • 266 Uczniowie w 1 klasie
 • 143 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 182 Absolwenci
 • 112 Kobiety
  (absolwenci)
 • 70 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat łaski
  23,8
  łódzkie
  26,6
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 50,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 37,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat łaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 525 Uczniowie
 • 201 Kobiety
  (uczniowie)
 • 324 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,3%
  61,7%
 • 150 Uczniowie w 1 klasie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 46 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. łaski
  22,8
  woj. łódzkie
  23,9
  Polska
  24,9
 •  
 • 44,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 31,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 3 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  20,7
  Województwo
  20,5
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,7
 • 30,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 30,3
 • 1,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 1,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łaski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łaski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łaski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łaskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie łaskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 196)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie łaskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie łaskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 639 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 176 (uczestnicy: 24 035)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 193)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 419)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 9 391)
  • koncerty: 45 (uczestnicy: 9 090)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 42 (uczestnicy: 1 986)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 29 (uczestnicy: 912)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 220)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 959)
  • warsztaty: 26 (uczestnicy: 697)
  • inne: 3 (uczestnicy: 168)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 35 (członkowie: 738)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 182)
  • taneczne: 4 (członkowie: 91)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 31)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 43)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 135)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 232)
  • inne: 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 99)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 16)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 31)
  • tańca: 1 (absolwenci: 27)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 25)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 44 (członkowie: 699)
  • teatralne: 3 (członkowie: 64)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 119)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 111)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 97)
  • taneczne: 19 (członkowie: 296)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łaskim działało 13 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 177 164 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 26 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 253 011 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 90
  • dostępne dla czytelników: 39
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 38
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Biblioteki naukowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łaskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 712 wolumenów w tym ziobry specjalne: 634. Odnotowano 1 222 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 787 wolumenów. Odnotowano 1 223 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łaskim działało 21 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 481 członków. Zarejestrowano 1 358 ćwiczących (mężczyźni: 982, kobiety: 376, chłopcy do lat 18: 716, dziewczęta do lat 18: 355). Aktywnych było 27 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (25).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łaskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łaski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 27 wypadków drogowych w powiecie łaskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 55,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 10,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 51,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie łaskim zarejestrowanych było 55 955 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 40 738 samochodów osobowych (831,5 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 420 samochodów ciężarowych (126,6 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 126 autobusów (2,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 783 ciągników siodłowych (16,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 711 motocykli (75,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie łaskim znajdowały się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łaskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 29 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 27 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łaskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 55,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat łaski
  55,1
  łódzkie
  92,9
  Kraj
  56,5
 • 10,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. łaski
  10,2
  woj. łódzkie
  6,9
  Polska
  5,0
 • 59,19 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  59,2
  Województwo
  110,7
  Kraj
  65,5
 • 8,94 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  8,9
  woj. łódzkie
  7,2
  Kraj
  5,4
 • 51,83 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  51,8
  Województwo
  114,8
  Cała Polska
  71,0
 • 18,52 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  18,5
  łódzkie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 107,41 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  107,4
  woj. łódzkie
  119,2
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 55 955 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łaskim w 2022 roku
 • 40 738 Samochody osobowe
 • 5 420 Samochody ciężarowe
 • 12 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 126 Autobusy
 • 350 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 783 Ciągniki samochodowe
 • 783   Ciągniki siodłowe
 • 4 827 Ciągniki rolnicze
 • 3 711 Motocykle
 • 1 300   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 439 Motorowery
 • 40 738Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Samochody osobowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 831,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. łaski
  831,5
  łódzkie
  715,9
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 959
  • 1400-1649 kg10 479
  • 1650-1899 kg10 187
  • 1900 kg i więcej11 113
 • 8 959 do 1399 kg
 • 10 479 1400-1649 kg
 • 10 187 1650-1899 kg
 • 11 113 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 442 do 1399 cm3
 • 15 442
 • 22 156 1400-1999 cm3
 • 22 156
 • 3 140 2000 i więcej cm3
 • 3 140
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łaskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20 096
  • olej napędowy11 391
  • gaz (LPG)8 311
  • pozostałe940
 • 20 096 benzyna
 • 11 391 olej napędowy
 • 8 311 gaz (LPG)
 • 940 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 311 do 1 roku
 • 311
 • 163 2 lata
 • 163
 • 322 3 lata
 • 322
 • 975 4-5 lat
 • 975
 • 1 153 6-7 lat
 • 1 153
 • 1 305 8-9 lat
 • 1 305
 • 1 794 10-11 lat
 • 1 794
 • 5 713 12-15 lat
 • 5 713
 • 9 302 16-20 lat
 • 9 302
 • 6 444 21-25 lat
 • 6 444
 • 4 229 26-30 lat
 • 4 229
 • 9 027 31 lat i więcej
 • 9 027
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łaskim
 • Powiat
  21,4 lat
  Województwo
  19,9 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 5 420Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 126,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat łaski
  126,6
  Województwo
  119,2
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 635 do 999 kg
 • 2 635
 • 1 763 1000-1499 kg
 • 1 763
 • 366 1500-2999 kg
 • 366
 • 27 3000-3499 kg
 • 27
 • 97 3500-4999 kg
 • 97
 • 233 5000-6999 kg
 • 233
 • 132 7000-9999 kg
 • 132
 • 127 10000-14999 kg
 • 127
 • 40 15000 kg i więcej
 • 40
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 075
  • olej napędowy3 458
  • gaz (LPG)310
  • pozostałe577
 • 1 075 benzyna
 • 3 458 olej napędowy
 • 310 gaz (LPG)
 • 577 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 22 do 1 roku
 • 22
 • 22 2 lata
 • 22
 • 33 3 lata
 • 33
 • 124 4-5 lat
 • 124
 • 159 6-7 lat
 • 159
 • 208 8-9 lat
 • 208
 • 239 10-11 lat
 • 239
 • 736 12-15 lat
 • 736
 • 871 16-20 lat
 • 871
 • 866 21-25 lat
 • 866
 • 530 26-30 lat
 • 530
 • 1 610 31 lat i więcej
 • 1 610
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łaskim
 • powiat łaski
  22,6 lat
  woj. łódzkie
  21,3 lat
  Cała Polska
  20,0 lat
 • 126Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Autobusy w powiecie łaskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. łaski
  2,6
  łódzkie
  3,1
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16
  • olej napędowy70
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe40
 • 16 benzyna
 • 70 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 40 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 15 4-5 lat
 • 15
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 5 12-15 lat
 • 5
 • 18 16-20 lat
 • 18
 • 9 21-25 lat
 • 9
 • 7 26-30 lat
 • 7
 • 67 31 lat i więcej
 • 67
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łaskim
 • Tutaj
  25,7 lat
  woj. łódzkie
  23,3 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 783Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 16,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat łaski
  16,0
  łódzkie
  13,0
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy685
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe81
 • 17 benzyna
 • 685 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 81 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 11 3 lata
 • 11
 • 38 4-5 lat
 • 38
 • 107 6-7 lat
 • 107
 • 63 8-9 lat
 • 63
 • 107 10-11 lat
 • 107
 • 122 12-15 lat
 • 122
 • 129 16-20 lat
 • 129
 • 89 21-25 lat
 • 89
 • 43 26-30 lat
 • 43
 • 67 31 lat i więcej
 • 67
 • 15,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łaskim
 • pow. łaski
  15,5 lat
  łódzkie
  14,6 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 3 711Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Motocykle w powiecie łaskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,7 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. łaski
  75,7
  Województwo
  50,3
  Cały kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 19 2 lata
 • 19
 • 19 3 lata
 • 19
 • 53 4-5 lat
 • 53
 • 114 6-7 lat
 • 114
 • 69 8-9 lat
 • 69
 • 80 10-11 lat
 • 80
 • 281 12-15 lat
 • 281
 • 402 16-20 lat
 • 402
 • 365 21-25 lat
 • 365
 • 212 26-30 lat
 • 212
 • 2 066 31 lat i więcej
 • 2 066
 • 27,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łaskim
 • powiat łaski
  27,0 lat
  woj. łódzkie
  25,1 lat
  Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 15 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łaskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 362,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat łaski
  362,3 km
  łódzkie
  624,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 4,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,6 km
  woj. łódzkie
  4,8 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami