Powiat łaski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łaski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 50 224 Liczba mieszkańców
 • 618 km2 Powierzchnia
 • 81 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 36,7% Stopa urbanizacji
 • Teresa Wesołowska Starosta
 • ul. Południowa 1, 98-100 Łask Adres starostwa powiatowego
 • ELA Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łaskim (1)
 • Łask
Powiat łaski na mapie
Identyfikatory
 • 1003 TERYT (TERC)
Herb powiatu łaskiego
powiat łaski herb
Flaga powiatu łaskiego
powiat łaski flaga

powiat łaski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku
ul. Południowa 1, (43) 675-34-19
98-100 Łask
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
(43) 675-21-08, (43) 675-91-13
ul. M. Konopnickiej 21
98-100 Łask
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku
(43) 675-34-39, fax. 676-13-99
ul. Strażacka 2
98-100 Łask
Komenda Powiatowa Policji w Łasku
(43) 675-69-11
ul. 9-Maja 32-36
98-100 Łask
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Łasku
(43) 675-22-94, 675-23-15
ul.Warszawska 38
98-100 Łask
Starostwo Powiatowe w Łasku
(43) 675-68-00
(43) 675-68-09
ul. Południowa
98-100 Łask

Powiat łaski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat łaski ma 50 224 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łaskiego w 2050 roku wynosi 44 878, z czego 23 040 to kobiety, a 21 838 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łaskiego zawarli w 2017 roku 230 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu łaskiego jest stanu wolnego, 56,0% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łaski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -85. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,69 na 1000 mieszkańców powiatu łaskiego. W 2017 roku urodziło się 510 dzieci, w tym 50,8% dziewczynek i 49,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,1% zgonów w powiecie łaskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w powiecie łaskim były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łaskiego przypada 11.47 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 577 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 582 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łaskiego -5. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  61,5% mieszkańców powiatu łaskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 50 224 Liczba mieszkańców
 • 25 790 Kobiety
 • 24 434 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łaskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 44 878 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 040 Kobiety
 • 21 838 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łaskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łaskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łaskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,0 lat
  woj. łódzkie
  42,7 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łaski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,8%
  woj. łódzkie
  26,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,0% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,0%
  łódzkie
  55,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat łaski
  10,9%
  łódzkie
  11,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat łaski
  4,1%
  łódzkie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat łaski
  0,2%
  Województwo
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łaskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. łaski
  4,6
  woj. łódzkie
  4,7
  Cała Polska
  5,0
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  2,0
  Województwo
  1,8
  Kraj
  1,7
 • 230 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łaskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -85 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -75 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,69 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,7
  Województwo
  -3,0
  Kraj
  -0,0
 • -1,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łaskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łaskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łaskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łaskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 510 Urodzenia żywe
 • 259 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 251 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,8%
  49,2%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,2
  Województwo
  9,6
  Cały kraj
  10,5
 • 44,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  44,0
  woj. łódzkie
  42,0
  Kraj
  44,2
 • 9.98 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.98
 • 56.21 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.21
 • 94.96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.96
 • 88.35 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88.35
 • 36.52 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.52
 • 9.5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.5
 • 3 358 g Średnia waga noworodków
 • 3 265 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. łaski
  3 358 g
  woj. łódzkie
  3 360 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 35 Waga 4000g - 4499g
 • 35
 • 168 Waga 3500g - 3999g
 • 168
 • 200 Waga 3000g - 3499g
 • 200
 • 71 Waga 2500g - 2999g
 • 71
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,47 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. łaski
  1,47
  woj. łódzkie
  1,41
  Kraj
  1,45
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,75
  łódzkie
  0,69
  Polska
  0,71
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. łaski
  0,86
  woj. łódzkie
  0,76
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie łaskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 576 Zgony
 • 278 Kobiety
  (Zgony)
 • 298 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,5
  woj. łódzkie
  12,1
  Polska
  10,1
 • 119,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  119,5
  łódzkie
  132,5
  Kraj
  101,5
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,1
  łódzkie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. łaski
  3,4
  łódzkie
  4,0
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łaskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat łaski
  41,7%
  woj. łódzkie
  41,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 27,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,5%
  Województwo
  25,2%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,8%
  łódzkie
  7,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  10,1
  Kraj
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  83,3
  Cała Polska
  74,3
 • 342,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat łaski
  342,7
  Województwo
  314,0
  Cały kraj
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  295,4
  Kraj
  261,6
 • 518,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 561,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 474,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łaski
  518,9
  łódzkie
  519,0
  Cała Polska
  469,0
 • 75,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  75,9
  Województwo
  90,2
  Polska
  87,7
 • 34,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  34,8
  łódzkie
  36,2
  Cały kraj
  31,8
 • 23,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat łaski
  23,2
  łódzkie
  10,4
  Cały kraj
  8,0
 • 2,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  2,1%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 577 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 287 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 290 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 582 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 321 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 261 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 Saldo migracji
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 30 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -34 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łaskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łaski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie łaskim oddano do użytku 149 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,97 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łaskim to 19 292 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 384 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 85,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,1% na mieszkania spółdzielcze.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łaskim to 4,85 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie łaskim to 129,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,59% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,00% mieszkań posiada łazienkę, 70,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,09% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 292 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 383,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  383,70
  woj. łódzkie
  406,30
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 77,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  77,60 m2
  Województwo
  68,90 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 29,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,80 m2
  woj. łódzkie
  28,00 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,89
  Województwo
  3,60
  Cały kraj
  3,82
 • 2,61 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat łaski
  2,61
  woj. łódzkie
  2,46
  Cały kraj
  2,69
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,67
  łódzkie
  0,68
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 149 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,97
  woj. łódzkie
  3,02
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 121 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 723 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat łaski
  4,85
  Województwo
  4,43
  Cała Polska
  3,91
 • 14,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. łaski
  14,40
  Województwo
  13,36
  Cała Polska
  18,14
 • 19 297 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 129,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  129,5 m2
  łódzkie
  113,3 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat łaski
  0,38 m2
  woj. łódzkie
  0,34 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. łaski
  90,59%
  Województwo
  94,69%
  Cała Polska
  96,79%
 • 83,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  83,59%
  łódzkie
  89,51%
  Cała Polska
  93,66%
 • 79,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. łaski
  79,00%
  woj. łódzkie
  85,48%
  Kraj
  91,31%
 • 70,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat łaski
  70,21%
  woj. łódzkie
  77,15%
  Cały kraj
  82,12%
 • 1,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  1,09%
  łódzkie
  44,57%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat łaski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie łaskim na 1000 mieszkańców pracuje 144 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łaskim wynosiło w 2017 roku 9,4% (9,9% wśród kobiet i 9,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łaskim wynosiło 3 227,11 PLN, co odpowiada 71.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łaskiego 6 935 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 374 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 561.

  44,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łaskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 144 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  144,0
  łódzkie
  244,0
  Kraj
  247,0
 • 9,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,9% Kobiety
 • 9,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,4%
  Województwo
  6,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łaskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łaskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łaskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 227 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. łaski
  3 227 PLN
  Województwo
  4 142 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łaskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 935 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 374 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 561 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 49,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,6% Przemysł i budownictwo
 • 19,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,7% Pozostałe
 • 28,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łaskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 220 Pracujący ogółem
 • 4 052 Kobiety
 • 3 168 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łaski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łaski
  62,5
  łódzkie
  66,6
  Kraj
  63,4
 • 34,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  34,9
  łódzkie
  38,5
  Polska
  34,0
 • 126,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  126,4
  woj. łódzkie
  136,9
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łaski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie łaskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 424 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 538 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 381 nowych podmiotów, a 319 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (454) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (346) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (505) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (254) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łaskim najwięcej (260) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 213) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (143) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,0% (1 194) podmiotów, a 69,8% (3 087) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łaskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.9%) oraz Budownictwo (14.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 424 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 143 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 194 Przemysł i budownictwo
 • 3 087 Pozostała działalność
 • 381 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łaskim w 2017 roku
 • 319 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łaskim w 2017 roku
 • 3 538 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 213 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 213
 • 176 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 176
 • 31 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 31
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 4 420 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 420
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 212 Spółki handlowe ogółem
 • 212
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 167  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 167
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 260 Spółki cywilne ogółem
 • 260
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 538 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 130 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 130
 • 528 Budownictwo
 • 528
 • 464 Przetwórstwo przemysłowe
 • 464
 • 304 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 304
 • 223 Transport i gospodarka magazynowa
 • 223
 • 172 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 172
 • 157 Pozostała działalność
 • 157
 • 119 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 119
 • 91 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 91
 • 83 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 83
 • 75 Informacja i komunikacja
 • 75
 • 70 Edukacja
 • 70
 • 63 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 63
 • 26 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 26
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie łaskim stwierdzono 963 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,17 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łaskim wynosi 82,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łaskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,33 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,22 (wykrywalność 93%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,21 (46%), drogowe - 1,95 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 963 Przestępstwa ogółem
 • 963
 • 469 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 469
 • 363 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 363
 • 98 Przestępstwa drogowe
 • 98
 • 17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 17
 • 262 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 262
 • 19,17 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  19,17
  łódzkie
  17,76
  Cały kraj
  19,62
 • 9,33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. łaski
  9,33
  łódzkie
  11,26
  Cały kraj
  12,07
 • 7,22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,22
  woj. łódzkie
  3,84
  Kraj
  4,94
 • 1,95 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. łaski
  1,95
  woj. łódzkie
  1,95
  Cała Polska
  1,78
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  łódzkie
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 5,21 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  5,21
  woj. łódzkie
  9,64
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat łaski
  83%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  72%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. łaski
  71%
  łódzkie
  53%
  Polska
  60%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. łaski
  94%
  woj. łódzkie
  84%
  Cała Polska
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  97%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  94%
  łódzkie
  82%
  Kraj
  84%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  Województwo
  47%
  Cały kraj
  52%

Powiat łaski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łaskiego wyniosła w 2016 roku 41,3 mln złotych, co daje 823 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu łaskiego - 29.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (19.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,7 mln złotych, czyli 18,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łaskiego wyniosła w 2016 roku 43,1 mln złotych, co daje 859 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.7%). W budżecie powiatu łaskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 175 złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,0 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łaskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,3 mln

  735(100%)

  41,6 mln

  816(100%)

  41,6 mln

  819(100%)

  37,6 mln

  742(100%)

  54,0 mln

  1,1 tys(100%)

  47,6 mln

  939(100%)

  38,0 mln

  752(100%)

  41,3 mln

  823(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,0 mln

  236(32.2%)

  12,2 mln

  239(29.3%)

  12,9 mln

  255(31.1%)

  12,7 mln

  251(33.8%)

  12,7 mln

  250(23.5%)

  12,1 mln

  240(25.5%)

  12,0 mln

  238(31.5%)

  12,2 mln

  242(29.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,2 mln

  142(19.4%)

  9,7 mln

  191(23.3%)

  8,4 mln

  165(20.2%)

  4,2 mln

  83,0(11.2%)

  4,0 mln

  78,8(7.4%)

  6,1 mln

  120(12.8%)

  3,9 mln

  78,3(10.4%)

  8,2 mln

  162(19.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,0 mln

  98,0(13.4%)

  5,9 mln

  115(14.1%)

  5,4 mln

  107(13.1%)

  4,7 mln

  93,2(12.6%)

  4,9 mln

  95,9(9%)

  5,2 mln

  102(10.9%)

  5,3 mln

  105(14%)

  5,5 mln

  109(13.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  64,3(8.8%)

  3,4 mln

  67,1(8.2%)

  3,5 mln

  68,7(8.4%)

  3,5 mln

  68,3(9.2%)

  3,6 mln

  71,5(6.7%)

  3,7 mln

  73,9(7.9%)

  5,0 mln

  99,4(13.2%)

  3,8 mln

  75,0(9.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,3 mln

  64,7(8.8%)

  3,5 mln

  67,9(8.3%)

  3,4 mln

  66,8(8.1%)

  3,5 mln

  68,6(9.2%)

  3,5 mln

  69,7(6.5%)

  3,6 mln

  71,5(7.6%)

  4,1 mln

  82,1(10.9%)

  3,5 mln

  70,1(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  48,7(6.6%)

  2,7 mln

  53,9(6.6%)

  2,6 mln

  51,3(6.2%)

  2,9 mln

  57,2(7.7%)

  3,0 mln

  58,3(5.5%)

  2,9 mln

  58,3(6.2%)

  2,7 mln

  53,0(7%)

  2,6 mln

  52,4(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,7 mln

  34,3(4.7%)

  2,0 mln

  38,6(4.7%)

  2,2 mln

  44,1(5.4%)

  2,1 mln

  42,0(5.6%)

  19,0 mln

  376(35.3%)

  11,0 mln

  217(23.1%)

  1,9 mln

  37,8(5%)

  1,6 mln

  32,7(4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  27,0(3.7%)

  1,4 mln

  27,5(3.4%)

  1,5 mln

  28,9(3.5%)

  1,4 mln

  27,7(3.7%)

  1,4 mln

  26,8(2.5%)

  1,4 mln

  28,2(3%)

  1,6 mln

  30,9(4.1%)

  1,6 mln

  31,3(3.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  647,6 tys

  12,9(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  418,7 tys

  8,2(1.1%)

  447,3 tys

  8,8(1.1%)

  880,2 tys

  17,4(2.1%)

  929,7 tys

  18,4(2.5%)

  874,1 tys

  17,2(1.6%)

  539,4 tys

  10,7(1.1%)

  616,8 tys

  12,3(1.6%)

  584,3 tys

  11,6(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  186,3 tys

  3,7(0.5%)

  156,6 tys

  3,1(0.4%)

  420,8 tys

  8,3(1%)

  796,2 tys

  15,7(2.1%)

  793,0 tys

  15,6(1.5%)

  609,6 tys

  12,1(1.3%)

  584,5 tys

  11,6(1.5%)

  511,0 tys

  10,2(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  100,8 tys

  2,0(0.3%)

  53,5 tys

  1,1(0.1%)

  54,3 tys

  1,1(0.1%)

  162,5 tys

  3,2(0.4%)

  94,9 tys

  1,9(0.2%)

  100,0 tys

  2,0(0.2%)

  124,3 tys

  2,5(0.3%)

  168,6 tys

  3,4(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,5(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  320

  0,0(0%)

  53,5 tys

  1,1(0.1%)

  260

  0,0(0%)

  499

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  109,6 tys

  2,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  84,7 tys

  1,7(0.2%)

  88,6 tys

  1,7(0.2%)

  97,0 tys

  1,9(0.2%)

  98,1 tys

  1,9(0.3%)

  102,6 tys

  2,0(0.2%)

  103,8 tys

  2,1(0.2%)

  106,9 tys

  2,1(0.3%)

  108,4 tys

  2,2(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  53,0 tys

  1,0(0.1%)

  46,2 tys

  0,9(0.1%)

  136,8 tys

  2,7(0.3%)

  587,1 tys

  11,6(1.6%)

  37,2 tys

  0,7(0.1%)

  37,8 tys

  0,7(0.1%)

  44,6 tys

  0,9(0.1%)

  53,1 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  23,4 tys

  0,5(0.1%)

  20,4 tys

  0,4(0%)

  18,8 tys

  0,4(0%)

  19,6 tys

  0,4(0.1%)

  23,0 tys

  0,5(0%)

  26,2 tys

  0,5(0.1%)

  29,1 tys

  0,6(0.1%)

  29,6 tys

  0,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  46,0 tys

  0,9(0.1%)

  21,5 tys

  0,4(0.1%)

  21,5 tys

  0,4(0.1%)

  9,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,7 tys

  0,2(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  16,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,3 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łaskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,9 mln

  747(100%)

  40,2 mln

  789(100%)

  42,1 mln

  829(100%)

  42,0 mln

  829(100%)

  40,7 mln

  805(100%)

  42,9 mln

  847(100%)

  42,3 mln

  838(100%)

  43,1 mln

  859(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,7 mln

  368(49.2%)

  19,8 mln

  390(49.4%)

  19,8 mln

  391(47.1%)

  19,5 mln

  386(46.5%)

  19,6 mln

  386(48.1%)

  18,5 mln

  365(43%)

  18,0 mln

  359(42.7%)

  17,5 mln

  348(40.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,3 mln

  104(14%)

  5,6 mln

  110(14%)

  6,5 mln

  128(15.4%)

  6,9 mln

  137(16.5%)

  7,2 mln

  142(17.7%)

  8,1 mln

  159(18.8%)

  8,6 mln

  171(20.4%)

  9,4 mln

  186(21.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  64,1(8.6%)

  3,4 mln

  66,6(8.4%)

  3,5 mln

  68,5(8.3%)

  3,5 mln

  68,3(8.2%)

  3,6 mln

  71,5(8.9%)

  3,7 mln

  73,5(8.7%)

  4,8 mln

  96,3(11.4%)

  3,8 mln

  74,8(8.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  27,5(3.7%)

  1,8 mln

  34,8(4.4%)

  2,0 mln

  40,2(4.8%)

  4,1 mln

  80,6(9.7%)

  3,3 mln

  66,0(8.2%)

  4,7 mln

  92,5(10.9%)

  3,8 mln

  75,0(8.9%)

  3,5 mln

  70,1(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  86,6(11.6%)

  4,4 mln

  86,2(10.9%)

  4,7 mln

  93,2(11.2%)

  872,5 tys

  17,2(2.1%)

  446,1 tys

  8,8(1.1%)

  1,4 mln

  28,0(3.3%)

  697,2 tys

  13,9(1.6%)

  2,7 mln

  54,2(6.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  37,0(5%)

  2,2 mln

  42,5(5.4%)

  1,8 mln

  36,2(4.4%)

  1,8 mln

  35,6(4.3%)

  1,9 mln

  37,7(4.7%)

  2,1 mln

  41,0(4.8%)

  1,6 mln

  32,5(3.9%)

  1,9 mln

  37,1(4.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  418,8 tys

  8,2(1.1%)

  441,4 tys

  8,7(1.1%)

  881,0 tys

  17,4(2.1%)

  928,4 tys

  18,3(2.2%)

  841,7 tys

  16,6(2.1%)

  513,9 tys

  10,2(1.2%)

  1,1 mln

  21,8(2.6%)

  1,1 mln

  22,2(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  683,4 tys

  13,4(1.8%)

  853,5 tys

  16,8(2.1%)

  895,6 tys

  17,7(2.1%)

  1,2 mln

  23,7(2.9%)

  1,1 mln

  21,5(2.7%)

  1,0 mln

  20,6(2.4%)

  718,7 tys

  14,3(1.7%)

  975,6 tys

  19,4(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  381,0 tys

  7,5(1%)

  480,6 tys

  9,4(1.2%)

  622,1 tys

  12,3(1.5%)

  423,7 tys

  8,4(1%)

  414,0 tys

  8,2(1%)

  458,7 tys

  9,1(1.1%)

  612,9 tys

  12,2(1.4%)

  622,0 tys

  12,4(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  487,7 tys

  9,6(1.3%)

  460,5 tys

  9,1(1.1%)

  555,2 tys

  10,9(1.3%)

  797,9 tys

  15,8(1.9%)

  843,5 tys

  16,6(2.1%)

  663,0 tys

  13,1(1.5%)

  604,1 tys

  12,0(1.4%)

  492,2 tys

  9,8(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  598,2 tys

  11,8(1.6%)

  210,6 tys

  4,1(0.5%)

  210,8 tys

  4,2(0.5%)

  1,2 mln

  24,6(3%)

  884,0 tys

  17,4(2.2%)

  1,2 mln

  24,3(2.9%)

  1,1 mln

  21,0(2.5%)

  441,8 tys

  8,8(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  361,5 tys

  7,1(1%)

  346,2 tys

  6,8(0.9%)

  311,3 tys

  6,1(0.7%)

  322,6 tys

  6,4(0.8%)

  320,9 tys

  6,3(0.8%)

  299,2 tys

  5,9(0.7%)

  275,4 tys

  5,5(0.7%)

  211,1 tys

  4,2(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  84,6 tys

  1,7(0.2%)

  67,4 tys

  1,3(0.2%)

  143,2 tys

  2,8(0.3%)

  172,0 tys

  3,4(0.4%)

  151,6 tys

  3,0(0.4%)

  179,7 tys

  3,6(0.4%)

  141,1 tys

  2,8(0.3%)

  167,1 tys

  3,3(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,2 tys

  2,6(0.3%)

  140,5 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,5(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  14,6

  0,0(0%)

  135,1 tys

  2,7(0.3%)

  75,6 tys

  1,5(0.2%)

  69,3 tys

  1,4(0.2%)

  35,9 tys

  0,7(0.1%)

  82,2 tys

  1,6(0.2%)

  73,7 tys

  1,5(0.2%)

  77,2 tys

  1,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  439

  0,0(0%)

  620

  0,0(0%)

  779

  0,0(0%)

  331

  0,0(0%)

  8,2

  0,0(0%)

  640

  0,0(0%)

  962

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,7 tys

  0,6(0.1%)

  200,0 tys

  3,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  16,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,3 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łaski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 237 mieszkańców powiatu łaskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 450 kobiet oraz 5 787 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców powiatu łaskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 24,1% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łaskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łaskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,1%) oraz podstawowe ukończone (22,8%).

  17,0% mieszkańców powiatu łaskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 740 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,70.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,16.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 28 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,7% mieszkańców powiatu łaskiego w wieku potencjalnej nauki (32,2% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 13,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. łaski
  13,1%
  woj. łódzkie
  16,6%
  Kraj
  17,9%
 • 15,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,5% W miastach
  (wyższe)
 • 9,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,9%
  Województwo
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • powiat łaski
  2,1%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,8%
  łódzkie
  13,7%
  Kraj
  12,4%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,0%
  woj. łódzkie
  17,7%
  Kraj
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat łaski
  24,5%
  łódzkie
  20,8%
  Kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat łaski
  5,3%
  łódzkie
  4,8%
  Kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat łaski
  24,1%
  woj. łódzkie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 25,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,1%
  łódzkie
  1,6%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 740 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat łaski
  740,0
  woj. łódzkie
  818,0
  Polska
  811,0
 • 1,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. łaski
  1,22
  Województwo
  1,01
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 78,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 77,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  95,70
  woj. łódzkie
  97,48
  Cały kraj
  96,62
 • 91,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,78
  woj. łódzkie
  93,50
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łaski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łaski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  woj. łódzkie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 205,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 183,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,16 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  97,16
  łódzkie
  101,43
  Cały kraj
  100,01
 • 90,52 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  90,52
  woj. łódzkie
  93,10
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łaski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łaski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat łaski
  23,0
  woj. łódzkie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 99,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 80,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łaskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  25,0
  woj. łódzkie
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 37,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. łaski
  28,0
  woj. łódzkie
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 28 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 28
 • 28 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 28
 • 35,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 27,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łaski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łaski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łaski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łaskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie łaskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 160)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie łaskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie łaskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 649 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 174 (uczestnicy: 46 555)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 1 800)
  • wystawy: 16 (uczestnicy: 810)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 6 750)
  • koncerty: 51 (uczestnicy: 10 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 28 (uczestnicy: 3 630)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 4 850)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 1 735)
  • pokazy teatralne: 35 (uczestnicy: 8 550)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 730)
  • inne: 4 (uczestnicy: 7 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 494)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 78)
  • taneczne: 3 (członkowie: 55)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 22)
  • teatralne: 2 (członkowie: 43)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 40)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 198)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 48)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 34)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 34)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 56 (członkowie: 807)
  • teatralne: 11 (członkowie: 140)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 173)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 128)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 76)
  • taneczne: 21 (członkowie: 290)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie łaskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 490 zwiedzających, co daje 297 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łaskim działało 13 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 177 796 wolumenów oraz 30 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 36 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 253 011 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 78
  • dostępne dla czytelników: 40
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 40
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 6
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łaskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 628 wolumenów w tym ziobry specjalne: 409. Odnotowano 1 881 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 787 wolumenów. Odnotowano 1 223 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łaskim działało 21 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 481 członków. Zarejestrowano 1 358 ćwiczących (mężczyźni: 982, kobiety: 376, chłopcy do lat 18: 716, dziewczęta do lat 18: 355). Aktywnych było 27 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (25).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łaskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łaski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 51 wypadków drogowych w powiecie łaskim odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 56 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 101,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 23,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 25,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 119,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie łaskim zarejestrowanych było 46 869 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 33 997 samochodów osobowych (676,1 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 710 samochodów ciężarowych (103,1 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 132 autobusów (2,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 475 ciągników siodłowych (9,4 - więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju) oraz 2 914 motocykli (57,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,1 lat.


  W 2017 roku w powiecie łaskim znajdowało się 16 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 taksówek oraz 12 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 51 Wypadki drogowe
 • 12 Ofiary śmiertelne
 • 56 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łaskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 101,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  101,4
  woj. łódzkie
  169,9
  Kraj
  87,6
 • 23,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  23,9
  woj. łódzkie
  8,6
  Cały kraj
  7,9
 • 25,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. łaski
  25,6
  Województwo
  11,2
  Polska
  10,6
 • 119,48 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  119,5
  łódzkie
  276,0
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 46 869 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łaskim w 2016 roku
 • 33 997 Samochody osobowe
 • 4 710 Samochody ciężarowe
 • 266 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 132 Autobusy
 • 266 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 475 Ciągniki samochodowe
 • 475   Ciągniki siodłowe
 • 4 375 Ciągniki rolnicze
 • 2 914 Motocykle
 • 992   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 169 Motorowery
 • 33 997Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Samochody osobowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 676,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  676,1
  Województwo
  570,1
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 778
  • 1400-1649 kg10 083
  • 1650-1899 kg7 919
  • 1900 kg i więcej6 217
 • 9 778 do 1399 kg
 • 10 083 1400-1649 kg
 • 7 919 1650-1899 kg
 • 6 217 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 071 do 1399 cm3
 • 14 071
 • 17 682 1400-1999 cm3
 • 17 682
 • 2 244 2000 i więcej cm3
 • 2 244
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łaskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 663
  • olej napędowy8 683
  • gaz (LPG)7 636
  • pozostałe15
 • 17 663 benzyna
 • 8 683 olej napędowy
 • 7 636 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 243 do 1 roku
 • 243
 • 170 2 lata
 • 170
 • 224 3 lata
 • 224
 • 638 4-5 lat
 • 638
 • 937 6-7 lat
 • 937
 • 1 670 8-9 lat
 • 1 670
 • 2 191 10-11 lat
 • 2 191
 • 5 949 12-15 lat
 • 5 949
 • 8 632 16-20 lat
 • 8 632
 • 5 197 21-25 lat
 • 5 197
 • 3 016 26-30 lat
 • 3 016
 • 5 130 31 lat i więcej
 • 5 130
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łaskim
 • powiat łaski
  19,6 lat
  Województwo
  18,2 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 4 710Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 103,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat łaski
  103,1
  Województwo
  98,8
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 393 do 999 kg
 • 2 393
 • 1 362 1000-1499 kg
 • 1 362
 • 331 1500-2999 kg
 • 331
 • 33 3000-3499 kg
 • 33
 • 91 3500-4999 kg
 • 91
 • 233 5000-6999 kg
 • 233
 • 118 7000-9999 kg
 • 118
 • 112 10000-14999 kg
 • 112
 • 37 15000 kg i więcej
 • 37
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 105
  • olej napędowy3 257
  • gaz (LPG)342
  • pozostałe6
 • 1 105 benzyna
 • 3 257 olej napędowy
 • 342 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 35 2 lata
 • 35
 • 47 3 lata
 • 47
 • 119 4-5 lat
 • 119
 • 248 6-7 lat
 • 248
 • 252 8-9 lat
 • 252
 • 247 10-11 lat
 • 247
 • 686 12-15 lat
 • 686
 • 987 16-20 lat
 • 987
 • 518 21-25 lat
 • 518
 • 396 26-30 lat
 • 396
 • 1 142 31 lat i więcej
 • 1 142
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łaskim
 • Powiat
  20,6 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 132Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Autobusy w powiecie łaskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat łaski
  2,6
  łódzkie
  2,6
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16
  • olej napędowy116
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 16 benzyna
 • 116 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 21 16-20 lat
 • 21
 • 13 21-25 lat
 • 13
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 44 31 lat i więcej
 • 44
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łaskim
 • pow. łaski
  26,0 lat
  woj. łódzkie
  21,3 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 475Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 9,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,4
  Województwo
  8,6
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna18
  • olej napędowy456
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe0
 • 18 benzyna
 • 456 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 4 3 lata
 • 4
 • 26 4-5 lat
 • 26
 • 31 6-7 lat
 • 31
 • 67 8-9 lat
 • 67
 • 83 10-11 lat
 • 83
 • 80 12-15 lat
 • 80
 • 81 16-20 lat
 • 81
 • 42 21-25 lat
 • 42
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 35 31 lat i więcej
 • 35
 • 15,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łaskim
 • powiat łaski
  15,1 lat
  łódzkie
  13,0 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 2 914Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Motocykle w powiecie łaskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 57,9 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. łaski
  57,9
  woj. łódzkie
  36,8
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 46 do 1 roku
 • 46
 • 16 2 lata
 • 16
 • 15 3 lata
 • 15
 • 36 4-5 lat
 • 36
 • 57 6-7 lat
 • 57
 • 101 8-9 lat
 • 101
 • 105 10-11 lat
 • 105
 • 203 12-15 lat
 • 203
 • 240 16-20 lat
 • 240
 • 139 21-25 lat
 • 139
 • 331 26-30 lat
 • 331
 • 1 625 31 lat i więcej
 • 1 625
 • 27,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łaskim
 • Powiat
  27,1 lat
  Województwo
  25,2 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 10 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łaskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 252,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  252,3 km
  woj. łódzkie
  399,9 km
  Kraj
  388,2 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,1 km
  Województwo
  2,9 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba taksówek