Powiat łaski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łaski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 49 533 Liczba mieszkańców
 • 618 km2 Powierzchnia
 • 80 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 36,7% Stopa urbanizacji
 • Teresa Wesołowska Starosta
 • ul. Południowa 1, 98-100 Łask Adres starostwa powiatowego
 • ELA Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łaskim (1)
 • Łask
Powiat łaski na mapie
Identyfikatory
 • 1003 TERYT (TERC)
Herb powiatu łaskiego
powiat łaski herb
Flaga powiatu łaskiego
powiat łaski flaga

powiat łaski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku
ul. Południowa 1, (43) 675-34-19
98-100 Łask
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
(43) 675-21-08, (43) 675-91-13
ul. M. Konopnickiej 21
98-100 Łask
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku
(43) 675-34-39, fax. 676-13-99
ul. Strażacka 2
98-100 Łask
Komenda Powiatowa Policji w Łasku
(43) 675-69-11
ul. 9-Maja 32-36
98-100 Łask
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Łasku
(43) 675-22-94, 675-23-15
ul.Warszawska 38
98-100 Łask
Starostwo Powiatowe w Łasku
(43) 675-68-00
(43) 675-68-09
ul. Południowa
98-100 Łask

Powiat łaski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat łaski ma 49 533 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łaskiego w 2050 roku wynosi 44 878, z czego 23 040 to kobiety, a 21 838 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łaskiego zawarli w 2021 roku 202 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu łaskiego jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łaski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -285. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,75 na 1000 mieszkańców powiatu łaskiego. W 2021 roku urodziło się 401 dzieci, w tym 47,9% dziewczynek i 52,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 339 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,6% zgonów w powiecie łaskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,0% zgonów w powiecie łaskim były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łaskiego przypada 13.84 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 650 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 585 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łaskiego 65. W tym samym roku 11 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  59,6% mieszkańców powiatu łaskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 49 533 Liczba mieszkańców
 • 25 478 Kobiety
 • 24 055 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łaskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44 878 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 040 Kobiety
 • 21 838 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. łaski
  42,8 lat
  woj. łódzkie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łaski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łaski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łaski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łaski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,2%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,9%
  Województwo
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,0%
  Województwo
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,9%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Kraj
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. łaski
  0,0%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łaskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. łaski
  4,1
  woj. łódzkie
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  1,2
  łódzkie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 202 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łaskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -285 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -152 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -133 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. łaski
  -5,8
  woj. łódzkie
  -7,6
  Kraj
  -4,9
 • -5,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łaskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łaskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łaskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łaskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 401 Urodzenia żywe
 • 192 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 209 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,9%
  52,1%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,1
  woj. łódzkie
  8,1
  Polska
  8,7
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,1
  łódzkie
  36,2
  Kraj
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 339 g Średnia waga noworodków
 • 3 270 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 402 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 339 g
  łódzkie
  3 349 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 36 Waga 4000g - 4499g
 • 36
 • 105 Waga 3500g - 3999g
 • 105
 • 173 Waga 3000g - 3499g
 • 173
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. łaski
  1,25
  łódzkie
  1,29
  Kraj
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,60
  woj. łódzkie
  0,63
  Polska
  0,64
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. łaski
  0,58
  Województwo
  0,51
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie łaskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 686 Zgony
 • 344 Kobiety
  (Zgony)
 • 342 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,1%
  49,9%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,8
  woj. łódzkie
  15,7
  Cała Polska
  13,6
 • 171,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łaski
  171,1
  Województwo
  194,3
  Kraj
  156,7
 • 10,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łaski
  10,0
  łódzkie
  3,6
  Cała Polska
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat łaski
  3,6
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łaskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. łaski
  35,6%
  łódzkie
  29,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 23,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  23,0%
  Województwo
  18,5%
  Polska
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  łódzkie
  6,3%
  Cały kraj
  5,4%
 • 81 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,7
  Cały kraj
  74,4
 • 321,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  321,1
  woj. łódzkie
  293,1
  Cały kraj
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  266,5
  Kraj
  246,5
 • 495,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 562,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 426,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  495,8
  Województwo
  463,6
  Polska
  475,8
 • 73,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  73,4
  woj. łódzkie
  63,6
  Cały kraj
  70,6
 • 35,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  35,6
  Województwo
  36,5
  Cały kraj
  32,6
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat łaski
  7,9
  woj. łódzkie
  7,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,6%
  łódzkie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łaskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 38 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  38,0
  woj. łódzkie
  56,0
  Kraj
  36,0
 • 20 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat łaski
  20,0
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 6 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 3 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie3
  • wyższe4
  • nieustalony2
 • 1 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 4 wyższe
 • 2 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie0
  • wyższe2
  • nieustalony1
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 2 wyższe
 • 1 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 650 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 346 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 304 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 585 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 295 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 290 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 73 Saldo migracji
 • 53 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 20 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 65 Saldo migracji wewnętrznych
 • 51 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łaskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łaski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie łaskim oddano do użytku 190 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łaskim to 19 798 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 398 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  92,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łaskim to 4,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie łaskim to 129,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,26% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,81% mieszkań posiada łazienkę, 71,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 5,02% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie łaskim 53 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 253 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 242 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 transakcje (mediana cen - 4 180 zł/m2, średnia - 3 929 zł/m2), a na rynku wtórnym 49 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 235 zł/m2, średnia - 3 181 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 253 zł
 • pow. łaski
  3 253 zł
  Województwo
  5 134 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 253 zł Ogółem
 • 3 253 zł
 • 3 096 zł do 40 m2
 • 3 096 zł
 • 3 313 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 313 zł
 • 3 325 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 325 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 242 zł
 • Powiat
  3 242 zł
  łódzkie
  5 078 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 242 zł Ogółem
 • 3 242 zł
 • 3 170 zł do 40 m2
 • 3 170 zł
 • 3 323 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 323 zł
 • 3 125 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 125 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 53
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m215
  • od 40,1 do 60 m228
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 15 do 40 m2
 • 28 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łaskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 180 zł
 • powiat łaski
  4 180 zł
  woj. łódzkie
  5 615 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 180 zł Ogółem
 • 4 180 zł
 • 4 250 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 250 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 929 zł
 • pow. łaski
  3 929 zł
  Województwo
  5 598 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 3 929 zł Ogółem
 • 3 929 zł
 • 4 264 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 264 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 4
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m23
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 3 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 235 zł
 • Tutaj
  3 235 zł
  łódzkie
  4 769 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 235 zł Ogółem
 • 3 235 zł
 • 3 096 zł do 40 m2
 • 3 096 zł
 • 3 235 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 235 zł
 • 3 397 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 397 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 181 zł
 • pow. łaski
  3 181 zł
  woj. łódzkie
  4 688 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 181 zł Ogółem
 • 3 181 zł
 • 3 170 zł do 40 m2
 • 3 170 zł
 • 3 219 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 219 zł
 • 3 110 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 110 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 49
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m215
  • od 40,1 do 60 m225
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m20
 • 15 do 40 m2
 • 25 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 798 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 398,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  398,10
  woj. łódzkie
  427,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  78,90 m2
  łódzkie
  69,90 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,40 m2
  łódzkie
  29,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,91
  Województwo
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. łaski
  2,51
  Województwo
  2,34
  Kraj
  2,55
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. łaski
  0,64
  łódzkie
  0,65
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 190 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  3,84
  łódzkie
  4,99
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 912 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  4,80
  woj. łódzkie
  4,01
  Kraj
  3,90
 • 18,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat łaski
  18,41
  łódzkie
  19,99
  Cały kraj
  24,07
 • 24 601 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 129,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. łaski
  129,5 m2
  łódzkie
  97,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,50 m2
  woj. łódzkie
  0,48 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. łaski
  90,97%
  woj. łódzkie
  94,90%
  Cała Polska
  96,97%
 • 84,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  84,26%
  łódzkie
  89,89%
  Cała Polska
  94,01%
 • 79,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat łaski
  79,81%
  woj. łódzkie
  86,01%
  Kraj
  91,78%
 • 71,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat łaski
  71,29%
  Województwo
  77,97%
  Cała Polska
  83,08%
 • 5,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. łaski
  5,02%
  łódzkie
  45,26%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat łaski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łaskim na 1000 mieszkańców pracuje 151osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łaskim wynosiło w 2021 roku 6,9% (6,9% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łaskim wynosiło 4 475,37 PLN, co odpowiada 74.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łaskiego 6 935 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 374 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 561.

  43,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łaskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,5% w przemyśle i budownictwie, a 12,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. łaski
  151,0
  woj. łódzkie
  256,0
  Cała Polska
  257,0
 • 6,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,9% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • Powiat
  6,9%
  Województwo
  5,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łaskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łaskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łaskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 475 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 475 PLN
  łódzkie
  5 622 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łaskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 935 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 374 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 561 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 43,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 47,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Przemysł i budownictwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,4% Pozostałe
 • 28,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łaskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 467 Pracujący ogółem
 • 4 010 Kobiety
 • 3 457 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łaskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łaski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,9
  Województwo
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 39,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łaski
  39,0
  woj. łódzkie
  43,1
  Kraj
  38,2
 • 134,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  134,8
  Województwo
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łaski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łaskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 994 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 031 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 346 nowych podmiotów, a 185 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (454) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (314) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (505) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (176) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łaskim najwięcej (269) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 787) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (137) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,3% (1 412) podmiotów, a 69,0% (3 445) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łaskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.6%) oraz Budownictwo (18.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 994 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 137 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 412 Przemysł i budownictwo
 • 3 445 Pozostała działalność
 • 346 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łaskim w 2021 roku
 • 185 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łaskim w 2021 roku
 • 4 031 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 787 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 787
 • 175 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 175
 • 28 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 28
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 4 990 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 990
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 230 Spółki handlowe ogółem
 • 230
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 180  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 180
 • 14    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 269 Spółki cywilne ogółem
 • 269
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 031 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 112 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 112
 • 735 Budownictwo
 • 735
 • 481 Przetwórstwo przemysłowe
 • 481
 • 356 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 356
 • 229 Transport i gospodarka magazynowa
 • 229
 • 214 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 214
 • 212 Pozostała działalność
 • 212
 • 130 Informacja i komunikacja
 • 130
 • 114 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 114
 • 107 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 107
 • 94 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 94
 • 88 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 88
 • 84 Edukacja
 • 84
 • 33 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 33
 • 30 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 30
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie łaskim stwierdzono 938 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łaskim wynosi 70,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łaskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,27 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 8,85 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,13 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,85 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 938 Przestępstwa ogółem
 • 938
 • 559 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 559
 • 191 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 191
 • 155 Przestępstwa drogowe
 • 155
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 439 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 439
 • 18,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  18,92
  woj. łódzkie
  22,60
  Cały kraj
  21,51
 • 11,27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,27
  łódzkie
  11,92
  Kraj
  12,82
 • 3,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,85
  woj. łódzkie
  8,03
  Kraj
  5,89
 • 3,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  3,13
  łódzkie
  2,00
  Kraj
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  0,28
  łódzkie
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 8,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  8,85
  woj. łódzkie
  10,47
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  70%
  łódzkie
  70%
  Cała Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat łaski
  67%
  woj. łódzkie
  57%
  Polska
  64%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. łaski
  52%
  Województwo
  81%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  woj. łódzkie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. łódzkie
  86%
  Kraj
  89%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  44%
  woj. łódzkie
  47%
  Polska
  53%

Powiat łaski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łaskiego wyniosła w 2021 roku 58,1 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu łaskiego - 28.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (25.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,4 mln złotych, czyli 19,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łaskiego wyniosła w 2021 roku 61,0 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9.2%). W budżecie powiatu łaskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 263 złotych na mieszkańca (21,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łaskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,6 mln

  939(100%)

  38,0 mln

  752(100%)

  41,3 mln

  823(100%)

  43,2 mln

  859(100%)

  50,0 mln

  997(100%)

  47,9 mln

  957(100%)

  50,5 mln

  1,0 tys(100%)

  58,1 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,1 mln

  240(25.5%)

  12,0 mln

  238(31.5%)

  12,2 mln

  242(29.4%)

  11,9 mln

  237(27.6%)

  11,1 mln

  222(22.2%)

  12,9 mln

  259(27%)

  14,5 mln

  291(28.7%)

  16,3 mln

  329(28.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,1 mln

  120(12.8%)

  3,9 mln

  78,3(10.4%)

  8,2 mln

  162(19.7%)

  10,0 mln

  199(23.2%)

  15,9 mln

  317(31.8%)

  12,9 mln

  259(27%)

  11,7 mln

  236(23.2%)

  14,6 mln

  295(25.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  102(10.9%)

  5,3 mln

  105(14%)

  5,5 mln

  109(13.3%)

  6,1 mln

  121(14%)

  7,5 mln

  149(14.9%)

  6,4 mln

  129(13.4%)

  7,2 mln

  145(14.3%)

  8,3 mln

  167(14.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  73,9(7.9%)

  5,0 mln

  99,4(13.2%)

  3,8 mln

  75,0(9.1%)

  4,1 mln

  81,7(9.5%)

  4,2 mln

  84,4(8.5%)

  4,5 mln

  90,7(9.5%)

  5,0 mln

  101(10%)

  5,7 mln

  116(9.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,6 mln

  71,5(7.6%)

  4,1 mln

  82,1(10.9%)

  3,5 mln

  70,1(8.5%)

  3,5 mln

  69,9(8.1%)

  4,0 mln

  79,1(7.9%)

  3,7 mln

  73,6(7.7%)

  4,1 mln

  82,2(8.1%)

  4,2 mln

  85,3(7.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  28,2(3%)

  1,6 mln

  30,9(4.1%)

  1,6 mln

  31,3(3.8%)

  1,6 mln

  31,7(3.7%)

  1,6 mln

  32,2(3.2%)

  1,6 mln

  31,3(3.3%)

  1,9 mln

  38,2(3.8%)

  2,0 mln

  40,6(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  58,3(6.2%)

  2,7 mln

  53,0(7%)

  2,6 mln

  52,4(6.4%)

  773,6 tys

  15,4(1.8%)

  856,2 tys

  17,1(1.7%)

  929,6 tys

  18,6(1.9%)

  1,0 mln

  20,6(2%)

  1,5 mln

  29,4(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  11,0 mln

  217(23.1%)

  1,9 mln

  37,8(5%)

  1,6 mln

  32,7(4%)

  1,3 mln

  26,3(3.1%)

  1,2 mln

  24,5(2.5%)

  1,1 mln

  21,5(2.2%)

  1,1 mln

  22,0(2.2%)

  1,3 mln

  26,8(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  539,4 tys

  10,7(1.1%)

  616,8 tys

  12,3(1.6%)

  584,3 tys

  11,6(1.4%)

  632,9 tys

  12,6(1.5%)

  615,9 tys

  12,3(1.2%)

  656,8 tys

  13,2(1.4%)

  598,1 tys

  12,0(1.2%)

  718,0 tys

  14,5(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  100,0 tys

  2,0(0.2%)

  124,3 tys

  2,5(0.3%)

  168,6 tys

  3,4(0.4%)

  314,4 tys

  6,3(0.7%)

  176,2 tys

  3,5(0.4%)

  250,8 tys

  5,0(0.5%)

  290,0 tys

  5,8(0.6%)

  544,9 tys

  11,0(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  103,8 tys

  2,1(0.2%)

  106,9 tys

  2,1(0.3%)

  108,4 tys

  2,2(0.3%)

  108,8 tys

  2,2(0.3%)

  108,5 tys

  2,2(0.2%)

  121,2 tys

  2,4(0.3%)

  135,4 tys

  2,7(0.3%)

  133,3 tys

  2,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,6(0.3%)

  132,0 tys

  2,7(0.3%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  609,6 tys

  12,1(1.3%)

  584,5 tys

  11,6(1.5%)

  511,0 tys

  10,2(1.2%)

  445,4 tys

  8,9(1%)

  385,0 tys

  7,7(0.8%)

  324,6 tys

  6,5(0.7%)

  206,7 tys

  4,2(0.4%)

  131,9 tys

  2,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  37,8 tys

  0,7(0.1%)

  44,6 tys

  0,9(0.1%)

  53,1 tys

  1,1(0.1%)

  53,6 tys

  1,1(0.1%)

  47,2 tys

  0,9(0.1%)

  52,7 tys

  1,1(0.1%)

  38,9 tys

  0,8(0.1%)

  54,4 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  26,2 tys

  0,5(0.1%)

  29,1 tys

  0,6(0.1%)

  29,6 tys

  0,6(0.1%)

  34,0 tys

  0,7(0.1%)

  28,4 tys

  0,6(0.1%)

  38,7 tys

  0,8(0.1%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  647,6 tys

  12,9(1.6%)

  59,7 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,0 tys

  1,4(0.1%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  32,0 tys

  0,6(0.1%)

  32,6 tys

  0,7(0.1%)

  32,6 tys

  0,7(0.1%)

  184

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  109,6 tys

  2,2(0.3%)

  32,8 tys

  0,7(0.1%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,3 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łaskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,9 mln

  847(100%)

  42,3 mln

  838(100%)

  43,1 mln

  859(100%)

  45,9 mln

  914(100%)

  47,9 mln

  955(100%)

  53,4 mln

  1,1 tys(100%)

  50,6 mln

  1,0 tys(100%)

  61,0 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,5 mln

  365(43%)

  18,0 mln

  359(42.7%)

  17,5 mln

  348(40.6%)

  17,8 mln

  354(38.7%)

  17,4 mln

  347(36.2%)

  19,6 mln

  392(36.7%)

  21,0 mln

  422(41.4%)

  25,8 mln

  521(42.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,1 mln

  159(18.8%)

  8,6 mln

  171(20.4%)

  9,4 mln

  186(21.7%)

  9,8 mln

  196(21.4%)

  11,3 mln

  226(23.6%)

  12,8 mln

  256(23.9%)

  12,5 mln

  251(24.7%)

  13,8 mln

  280(22.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  73,5(8.7%)

  4,8 mln

  96,3(11.4%)

  3,8 mln

  74,8(8.7%)

  4,1 mln

  81,6(8.9%)

  4,2 mln

  84,1(8.8%)

  4,5 mln

  90,0(8.4%)

  5,0 mln

  101(9.9%)

  5,6 mln

  113(9.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  28,0(3.3%)

  697,2 tys

  13,9(1.6%)

  2,7 mln

  54,2(6.3%)

  4,2 mln

  83,4(9.1%)

  4,4 mln

  87,9(9.2%)

  5,9 mln

  118(11%)

  2,3 mln

  46,2(4.5%)

  3,6 mln

  73,6(6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  92,5(10.9%)

  3,8 mln

  75,0(8.9%)

  3,5 mln

  70,1(8.2%)

  3,2 mln

  63,9(7%)

  3,2 mln

  63,1(6.6%)

  3,0 mln

  60,0(5.6%)

  3,1 mln

  62,5(6.1%)

  3,5 mln

  70,6(5.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  41,0(4.8%)

  1,6 mln

  32,5(3.9%)

  1,9 mln

  37,1(4.3%)

  2,2 mln

  44,6(4.9%)

  3,1 mln

  61,2(6.4%)

  2,0 mln

  40,6(3.8%)

  1,8 mln

  36,5(3.6%)

  1,9 mln

  38,8(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  513,9 tys

  10,2(1.2%)

  1,1 mln

  21,8(2.6%)

  1,1 mln

  22,2(2.6%)

  1,1 mln

  22,4(2.4%)

  1,1 mln

  22,8(2.4%)

  1,1 mln

  22,6(2.1%)

  1,1 mln

  21,1(2.1%)

  1,2 mln

  24,3(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  663,0 tys

  13,1(1.5%)

  604,1 tys

  12,0(1.4%)

  492,2 tys

  9,8(1.1%)

  499,0 tys

  9,9(1.1%)

  370,8 tys

  7,4(0.8%)

  943,1 tys

  18,9(1.8%)

  394,1 tys

  7,9(0.8%)

  1,0 mln

  21,1(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  24,3(2.9%)

  1,1 mln

  21,0(2.5%)

  441,8 tys

  8,8(1%)

  538,0 tys

  10,7(1.2%)

  403,3 tys

  8,0(0.8%)

  1,1 mln

  21,6(2%)

  424,4 tys

  8,5(0.8%)

  1,0 mln

  21,0(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,0 mln

  20,6(2.4%)

  718,7 tys

  14,3(1.7%)

  975,6 tys

  19,4(2.3%)

  329,6 tys

  6,6(0.7%)

  379,8 tys

  7,6(0.8%)

  420,9 tys

  8,4(0.8%)

  475,5 tys

  9,6(0.9%)

  883,2 tys

  17,8(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  458,7 tys

  9,1(1.1%)

  612,9 tys

  12,2(1.4%)

  622,0 tys

  12,4(1.4%)

  666,8 tys

  13,3(1.5%)

  543,7 tys

  10,9(1.1%)

  376,7 tys

  7,5(0.7%)

  547,2 tys

  11,0(1.1%)

  568,7 tys

  11,5(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  179,7 tys

  3,6(0.4%)

  141,1 tys

  2,8(0.3%)

  167,1 tys

  3,3(0.4%)

  140,5 tys

  2,8(0.3%)

  214,9 tys

  4,3(0.4%)

  283,5 tys

  5,7(0.5%)

  326,8 tys

  6,6(0.6%)

  325,6 tys

  6,6(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  299,2 tys

  5,9(0.7%)

  275,4 tys

  5,5(0.7%)

  211,1 tys

  4,2(0.5%)

  206,7 tys

  4,1(0.5%)

  220,0 tys

  4,4(0.5%)

  213,1 tys

  4,3(0.4%)

  170,2 tys

  3,4(0.3%)

  215,1 tys

  4,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.3%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  130,2 tys

  2,6(0.3%)

  140,5 tys

  2,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  80,0 tys

  1,6(0.2%)

  70,0 tys

  1,4(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  32,0 tys

  0,6(0.1%)

  52,3 tys

  1,0(0.1%)

  71,7 tys

  1,4(0.1%)

  25,5 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  82,2 tys

  1,6(0.2%)

  73,7 tys

  1,5(0.2%)

  77,2 tys

  1,5(0.2%)

  77,0 tys

  1,5(0.2%)

  68,6 tys

  1,4(0.1%)

  26,9 tys

  0,5(0.1%)

  23,3 tys

  0,5(0%)

  20,9 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  640

  0,0(0%)

  962

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  964

  0,0(0%)

  485

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,3 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łaski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 688 mieszkańców powiatu łaskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 187 kobiet oraz 5 501 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,0% mieszkańców powiatu łaskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łaskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łaskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2021 w powiecie łaskim mieściło się 17 przedszkoli, w których do 68 oddziałów uczęszczało 1 393 dzieci (677 dziewczynek oraz 716 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łaskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 798 dzieci (378 dziewczynek oraz 420 chłopców). Dostępne były 784 miejsca.

  17,5% mieszkańców powiatu łaskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 878 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 19 szkół podstawowych, w których w 232 oddziałach uczyło się 3 775 uczniów (1 802 kobiety oraz 1 973 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łaskim placówkę miały 23 szkoły podstawowe, w których w 170 oddziałach uczyło się 3 030 uczniów (1 495 kobiet oraz 1 535 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,3 uczniów.

  W powiecie łaskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 27 oddziałach uczyło się 644 uczniów (380 kobiet oraz 264 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 99 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łaskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 31 oddziałach uczyło się 834 uczniów (510 kobiet oraz 324 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 283 absolwentów.

  W powiecie łaskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 145 uczniów (53 kobiety oraz 92 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,9 uczniów. 18,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,6% mieszkańców powiatu łaskiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 27,3% mężczyzn).

 • 19,3% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  19,3%
  łódzkie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  35,3%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • powiat łaski
  3,0%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  12,6%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. łaski
  19,8%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,0%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Kraj
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,0%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. łaski
  15,3%
  Województwo
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 16,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,2%
  łódzkie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 878 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  878,0
  Województwo
  905,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat łaski
  1,00
  Województwo
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 17Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 68 Oddziały
 • 17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 310 Miejsca
  (rok 2018)
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat łaski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 393 Dzieci
 • 677 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 716 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 353 3 lata
 • 353
 • 417 4 lata
 • 417
 • 385 5 lata
 • 385
 • 216 6 lat
 • 216
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 174 3 lata
 • 174
 • 201 4 lata
 • 201
 • 195 5 lata
 • 195
 • 95 6 lat
 • 95
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 179 3 lata
 • 179
 • 216 4 lata
 • 216
 • 190 5 lata
 • 190
 • 121 6 lat
 • 121
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 303 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 106,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 106,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łaski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Dzieci
 • 8 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 6 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,1%
  42,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 6 3 lata
 • 6
 • 3 4 lata
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 4 3 lata
 • 4
 • 1 4 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • Szkoły podstawowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 214 Oddziały
 • 3 727 Uczniowie
 • 1 787 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 940 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 483 Uczniowie w 1 klasie
 • 207 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 276 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 450 Absolwenci
 • 228 Kobiety
  (absolwenci)
 • 222 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,3%
  68,8%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat łaski
  16,3
  Województwo
  16,5
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,3
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,3
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,4
 • 2,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,7
 •  
 • 289,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 247,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 644 Uczniowie
 • 380 Kobiety
  (uczniowie)
 • 264 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,0%
  41,0%
 • 176 Uczniowie w 1 klasie
 • 102 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 99 Absolwenci
 • 62 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  23,9
  Województwo
  26,0
  Polska
  26,3
 •  
 • 47,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 35,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 8 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat łaski
  18,1
  łódzkie
  19,3
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,1
 • 34,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 34,3
 • 2,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 2,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łaski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łaski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łaski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łaskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie łaskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 196)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie łaskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie łaskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 639 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 92 (uczestnicy: 8 804)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 374)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 297)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 203)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 5 031)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 381)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 1 459)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 370)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 187)
  • inne: 3 (uczestnicy: 102)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 37 (członkowie: 732)
  • plastyczne/techniczne: 15 (członkowie: 202)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 41)
  • informatyczne: 5 (członkowie: 54)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 151)
  • literackie: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 160)
  • inne: 3 (członkowie: 104)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 125)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 84)
  • tańca: 1 (absolwenci: 26)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 52 (członkowie: 791)
  • teatralne: 4 (członkowie: 44)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 193)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 125)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 9 (członkowie: 134)
  • taneczne: 18 (członkowie: 279)
  • inne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łaskim działało 13 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 177 565 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 25 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 253 011 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 90
  • dostępne dla czytelników: 43
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 43
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łaskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 997 wolumenów w tym ziobry specjalne: 634. Odnotowano 1 051 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 787 wolumenów. Odnotowano 1 223 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łaskim działało 21 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 481 członków. Zarejestrowano 1 358 ćwiczących (mężczyźni: 982, kobiety: 376, chłopcy do lat 18: 716, dziewczęta do lat 18: 355). Aktywnych było 27 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (25).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łaskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łaski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 35 wypadków drogowych w powiecie łaskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 35 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 70,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 76,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie łaskim zarejestrowanych było 53 301 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 38 850 samochodów osobowych (781,1 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 196 samochodów ciężarowych (118,5 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 122 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 696 ciągników siodłowych (14,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 452 motocykli (69,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,0 lat.


  W 2021 roku w powiecie łaskim znajdowało się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 9 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 9 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łaskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 35 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 35 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 33 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łaskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 70,66 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. łaski
  70,7
  woj. łódzkie
  95,4
  Polska
  59,9
 • 10,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  10,1
  Województwo
  7,9
  Kraj
  5,9
 • 70,66 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat łaski
  70,7
  łódzkie
  114,3
  Kraj
  69,4
 • 5,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. łaski
  5,6
  woj. łódzkie
  10,1
  Polska
  7,6
 • 76,92 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  76,9
  Województwo
  126,4
  Kraj
  80,2
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  14,3
  woj. łódzkie
  8,3
  Kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  119,8
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 53 301 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łaskim w 2020 roku
 • 38 850 Samochody osobowe
 • 5 196 Samochody ciężarowe
 • 16 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 122 Autobusy
 • 320 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 696 Ciągniki samochodowe
 • 696   Ciągniki siodłowe
 • 4 665 Ciągniki rolnicze
 • 3 452 Motocykle
 • 1 204   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 381 Motorowery
 • 38 850Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Samochody osobowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 781,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  781,1
  łódzkie
  666,6
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 204
  • 1400-1649 kg10 342
  • 1650-1899 kg9 692
  • 1900 kg i więcej9 612
 • 9 204 do 1399 kg
 • 10 342 1400-1649 kg
 • 9 692 1650-1899 kg
 • 9 612 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 997 do 1399 cm3
 • 14 997
 • 20 929 1400-1999 cm3
 • 20 929
 • 2 924 2000 i więcej cm3
 • 2 924
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łaskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19 231
  • olej napędowy10 621
  • gaz (LPG)8 311
  • pozostałe687
 • 19 231 benzyna
 • 10 621 olej napędowy
 • 8 311 gaz (LPG)
 • 687 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 279 do 1 roku
 • 279
 • 228 2 lata
 • 228
 • 351 3 lata
 • 351
 • 829 4-5 lat
 • 829
 • 977 6-7 lat
 • 977
 • 1 359 8-9 lat
 • 1 359
 • 1 888 10-11 lat
 • 1 888
 • 6 336 12-15 lat
 • 6 336
 • 8 799 16-20 lat
 • 8 799
 • 6 293 21-25 lat
 • 6 293
 • 4 174 26-30 lat
 • 4 174
 • 7 337 31 lat i więcej
 • 7 337
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łaskim
 • Powiat
  20,7 lat
  woj. łódzkie
  19,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 5 196Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 118,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. łaski
  118,5
  łódzkie
  111,5
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 557 do 999 kg
 • 2 557
 • 1 610 1000-1499 kg
 • 1 610
 • 378 1500-2999 kg
 • 378
 • 28 3000-3499 kg
 • 28
 • 95 3500-4999 kg
 • 95
 • 235 5000-6999 kg
 • 235
 • 133 7000-9999 kg
 • 133
 • 119 10000-14999 kg
 • 119
 • 41 15000 kg i więcej
 • 41
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 086
  • olej napędowy3 221
  • gaz (LPG)318
  • pozostałe571
 • 1 086 benzyna
 • 3 221 olej napędowy
 • 318 gaz (LPG)
 • 571 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 26 2 lata
 • 26
 • 35 3 lata
 • 35
 • 114 4-5 lat
 • 114
 • 180 6-7 lat
 • 180
 • 200 8-9 lat
 • 200
 • 314 10-11 lat
 • 314
 • 666 12-15 lat
 • 666
 • 929 16-20 lat
 • 929
 • 808 21-25 lat
 • 808
 • 468 26-30 lat
 • 468
 • 1 428 31 lat i więcej
 • 1 428
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łaskim
 • Powiat
  22,0 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 122Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Autobusy w powiecie łaskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat łaski
  2,5
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16
  • olej napędowy66
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe40
 • 16 benzyna
 • 66 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 40 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 15 2 lata
 • 15
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 5 12-15 lat
 • 5
 • 14 16-20 lat
 • 14
 • 10 21-25 lat
 • 10
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 65 31 lat i więcej
 • 65
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łaskim
 • powiat łaski
  25,7 lat
  woj. łódzkie
  22,6 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 696Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 14,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. łaski
  14,0
  łódzkie
  11,6
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy586
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe93
 • 17 benzyna
 • 586 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 93 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 32 2 lata
 • 32
 • 4 3 lata
 • 4
 • 57 4-5 lat
 • 57
 • 45 6-7 lat
 • 45
 • 97 8-9 lat
 • 97
 • 43 10-11 lat
 • 43
 • 154 12-15 lat
 • 154
 • 82 16-20 lat
 • 82
 • 79 21-25 lat
 • 79
 • 37 26-30 lat
 • 37
 • 55 31 lat i więcej
 • 55
 • 14,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łaskim
 • Tutaj
  14,7 lat
  woj. łódzkie
  13,9 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 3 452Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Motocykle w powiecie łaskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 69,4 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat łaski
  69,4
  łódzkie
  45,3
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 17 2 lata
 • 17
 • 16 3 lata
 • 16
 • 85 4-5 lat
 • 85
 • 55 6-7 lat
 • 55
 • 67 8-9 lat
 • 67
 • 80 10-11 lat
 • 80
 • 320 12-15 lat
 • 320
 • 343 16-20 lat
 • 343
 • 285 21-25 lat
 • 285
 • 173 26-30 lat
 • 173
 • 1 977 31 lat i więcej
 • 1 977
 • 27,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łaskim
 • pow. łaski
  27,0 lat
  łódzkie
  25,0 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 15 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łaskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 354,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. łaski
  354,2 km
  Województwo
  573,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 4,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat łaski
  4,4 km
  woj. łódzkie
  4,3 km
  Polska
  4,9 km
 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 9 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami