Powiat łaski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łaski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 49 583 Liczba mieszkańców
 • 618 km2 Powierzchnia
 • 81 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 36,7% Stopa urbanizacji
 • Teresa Wesołowska Starosta
 • ul. Południowa 1, 98-100 Łask Adres starostwa powiatowego
 • ELA Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łaskim (1)
 • Łask
Powiat łaski na mapie
Identyfikatory
 • 1003 TERYT (TERC)
Herb powiatu łaskiego
powiat łaski herb
Flaga powiatu łaskiego
powiat łaski flaga

powiat łaski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku
ul. Południowa 1, (43) 675-34-19
98-100 Łask
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
(43) 675-21-08, (43) 675-91-13
ul. M. Konopnickiej 21
98-100 Łask
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku
(43) 675-34-39, fax. 676-13-99
ul. Strażacka 2
98-100 Łask
Komenda Powiatowa Policji w Łasku
(43) 675-69-11
ul. 9-Maja 32-36
98-100 Łask
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Łasku
(43) 675-22-94, 675-23-15
ul.Warszawska 38
98-100 Łask
Starostwo Powiatowe w Łasku
(43) 675-68-00
(43) 675-68-09
ul. Południowa
98-100 Łask

Powiat łaski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat łaski ma 49 583 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łaskiego w 2050 roku wynosi 44 878, z czego 23 040 to kobiety, a 21 838 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łaskiego zawarli w 2020 roku 175 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu łaskiego jest stanu wolnego, 56,0% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łaski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -297. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,96 na 1000 mieszkańców powiatu łaskiego. W 2020 roku urodziło się 410 dzieci, w tym 46,6% dziewczynek i 53,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 378 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 34,8% zgonów w powiecie łaskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w powiecie łaskim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łaskiego przypada 14.2 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 609 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 541 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łaskiego 68. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,0% mieszkańców powiatu łaskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 49 583 Liczba mieszkańców
 • 25 488 Kobiety
 • 24 095 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łaskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44 878 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 040 Kobiety
 • 21 838 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,6 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łaski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,8%
  woj. łódzkie
  26,6%
  Kraj
  28,8%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. łaski
  56,0%
  woj. łódzkie
  55,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • pow. łaski
  10,9%
  woj. łódzkie
  11,5%
  Kraj
  9,6%
 • 17,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,1%
  łódzkie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. łaski
  0,2%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łaskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  3,5
  woj. łódzkie
  3,6
  Polska
  3,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,4
  łódzkie
  1,3
  Kraj
  1,3
 • 175 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łaskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -297 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -134 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -163 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,96 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -6,0
  łódzkie
  -6,1
  Polska
  -3,2
 • -6,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łaskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łaskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łaskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łaskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 410 Urodzenia żywe
 • 191 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 219 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,6%
  53,4%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. łaski
  8,2
  łódzkie
  8,5
  Kraj
  9,3
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  36,6
  woj. łódzkie
  38,2
  Polska
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 378 g Średnia waga noworodków
 • 3 335 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 415 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. łaski
  3 378 g
  Województwo
  3 375 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 123 Waga 3500g - 3999g
 • 123
 • 164 Waga 3000g - 3499g
 • 164
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  woj. łódzkie
  1,34
  Cała Polska
  1,38
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat łaski
  0,58
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,67
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. łaski
  0,58
  łódzkie
  0,58
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie łaskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 707 Zgony
 • 325 Kobiety
  (Zgony)
 • 382 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,0%
  54,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat łaski
  14,2
  Województwo
  14,6
  Cały kraj
  12,5
 • 172,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  172,4
  łódzkie
  171,4
  Kraj
  134,3
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łaski
  2,4
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,6
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  łódzkie
  4,1
  Cały kraj
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łaskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat łaski
  34,8%
  łódzkie
  36,3%
  Cały kraj
  39,4%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,6%
  Województwo
  25,1%
  Cała Polska
  26,5%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,1%
  woj. łódzkie
  7,9%
  Kraj
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,4
  Cały kraj
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  76,4
  Cały kraj
  70,4
 • 319,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. łaski
  319,8
  Województwo
  312,0
  Cała Polska
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  285,7
  Cały kraj
  261,3
 • 433,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 482,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 381,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łaski
  433,7
  woj. łódzkie
  451,8
  Cały kraj
  421,0
 • 53,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 86,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  53,8
  łódzkie
  62,5
  Cała Polska
  69,5
 • 27,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  27,3
  woj. łódzkie
  39,3
  Kraj
  35,1
 • 7,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat łaski
  7,8
  Województwo
  8,4
  Cała Polska
  7,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. łaski
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łaskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 40 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  40,0
  łódzkie
  51,0
  Kraj
  31,0
 • 22 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat łaski
  22,0
  woj. łódzkie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 0 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie2
  • wyższe2
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 2 wyższe
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 609 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 333 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 276 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 541 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 299 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 242 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 69 Saldo migracji
 • 34 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 35 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 68 Saldo migracji wewnętrznych
 • 34 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 34 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łaskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łaski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie łaskim oddano do użytku 151 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,04 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łaskim to 19 798 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 398 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łaskim to 5,18 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie łaskim to 137,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,26% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,81% mieszkań posiada łazienkę, 71,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 5,02% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie łaskim 53 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 253 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 242 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 transakcje (mediana cen - 4 180 zł/m2, średnia - 3 929 zł/m2), a na rynku wtórnym 49 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 235 zł/m2, średnia - 3 181 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 253 zł
 • pow. łaski
  3 253 zł
  Województwo
  5 134 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 253 zł Ogółem
 • 3 253 zł
 • 3 096 zł do 40 m2
 • 3 096 zł
 • 3 313 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 313 zł
 • 3 325 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 325 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 242 zł
 • Tutaj
  3 242 zł
  łódzkie
  5 078 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 242 zł Ogółem
 • 3 242 zł
 • 3 170 zł do 40 m2
 • 3 170 zł
 • 3 323 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 323 zł
 • 3 125 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 125 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 53
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m215
  • od 40,1 do 60 m228
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 15 do 40 m2
 • 28 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łaskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 180 zł
 • pow. łaski
  4 180 zł
  woj. łódzkie
  5 615 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 4 180 zł Ogółem
 • 4 180 zł
 • 4 250 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 250 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 929 zł
 • powiat łaski
  3 929 zł
  woj. łódzkie
  5 598 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 3 929 zł Ogółem
 • 3 929 zł
 • 4 264 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 264 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 4
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m23
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 3 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 235 zł
 • Tutaj
  3 235 zł
  łódzkie
  4 769 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 235 zł Ogółem
 • 3 235 zł
 • 3 096 zł do 40 m2
 • 3 096 zł
 • 3 235 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 235 zł
 • 3 397 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 397 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 181 zł
 • Tutaj
  3 181 zł
  łódzkie
  4 688 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 181 zł Ogółem
 • 3 181 zł
 • 3 170 zł do 40 m2
 • 3 170 zł
 • 3 219 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 219 zł
 • 3 110 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 110 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 49
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m215
  • od 40,1 do 60 m225
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m20
 • 15 do 40 m2
 • 25 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 798 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 398,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  398,10
  Województwo
  427,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. łaski
  78,90 m2
  Województwo
  69,90 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. łaski
  31,40 m2
  łódzkie
  29,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,91
  łódzkie
  3,61
  Polska
  3,82
 • 2,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,51
  woj. łódzkie
  2,34
  Kraj
  2,55
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat łaski
  0,64
  łódzkie
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 151 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,04 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. łaski
  3,04
  łódzkie
  4,63
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 782 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,18
  woj. łódzkie
  3,79
  Kraj
  3,77
 • 15,72 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. łaski
  15,72
  woj. łódzkie
  17,55
  Cała Polska
  21,77
 • 20 762 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 137,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  137,5 m2
  łódzkie
  90,6 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat łaski
  0,42 m2
  woj. łódzkie
  0,42 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat łaski
  90,97%
  Województwo
  94,90%
  Cała Polska
  96,97%
 • 84,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. łaski
  84,26%
  łódzkie
  89,89%
  Polska
  94,01%
 • 79,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. łaski
  79,81%
  woj. łódzkie
  86,01%
  Cała Polska
  91,78%
 • 71,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  71,29%
  Województwo
  77,97%
  Polska
  83,08%
 • 5,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  5,02%
  łódzkie
  45,26%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat łaski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie łaskim na 1000 mieszkańców pracuje 151osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łaskim wynosiło w 2020 roku 7,9% (8,1% wśród kobiet i 7,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łaskim wynosiło 4 162,46 PLN, co odpowiada 75.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łaskiego 6 935 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 374 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 561.

  43,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łaskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,6% w przemyśle i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  151,0
  Województwo
  252,0
  Cały kraj
  252,0
 • 7,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,1% Kobiety
 • 7,7% Mężczyźni
 • pow. łaski
  7,9%
  woj. łódzkie
  6,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łaskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łaskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łaskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 162 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 162 PLN
  Województwo
  5 148 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łaskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 935 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 374 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 561 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 43,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 46,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,6% Przemysł i budownictwo
 • 18,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,4% Pozostałe
 • 28,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łaskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 512 Pracujący ogółem
 • 3 966 Kobiety
 • 3 546 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łaskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łaski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 66,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat łaski
  66,8
  woj. łódzkie
  71,6
  Cały kraj
  68,0
 • 38,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,2
  łódzkie
  42,3
  Kraj
  37,5
 • 133,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  133,8
  woj. łódzkie
  144,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łaski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie łaskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 825 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 907 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 314 nowych podmiotów, a 176 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (454) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (314) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (505) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (176) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łaskim najwięcej (263) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 621) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (132) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,3% (1 365) podmiotów, a 69,0% (3 328) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łaskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.4%) oraz Budownictwo (17.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 825 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 132 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 365 Przemysł i budownictwo
 • 3 328 Pozostała działalność
 • 314 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łaskim w 2020 roku
 • 176 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łaskim w 2020 roku
 • 3 907 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 621 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 621
 • 171 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 171
 • 29 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 29
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 4 821 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 821
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 201 Spółki handlowe ogółem
 • 201
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 154  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 154
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 263 Spółki cywilne ogółem
 • 263
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 907 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 110 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 110
 • 701 Budownictwo
 • 701
 • 479 Przetwórstwo przemysłowe
 • 479
 • 335 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 335
 • 223 Transport i gospodarka magazynowa
 • 223
 • 200 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 200
 • 200 Pozostała działalność
 • 200
 • 114 Informacja i komunikacja
 • 114
 • 110 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 110
 • 100 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 100
 • 99 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 99
 • 85 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 85
 • 78 Edukacja
 • 78
 • 34 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 34
 • 27 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 27
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie łaskim stwierdzono 646 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,97 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łaskim wynosi 64,40% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łaskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,35 (wykrywalność 52%) oraz przeciwko mieniu - 5,68 (wykrywalność 32%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,67 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,27 (50%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 646 Przestępstwa ogółem
 • 646
 • 366 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 366
 • 113 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 113
 • 133 Przestępstwa drogowe
 • 133
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 283 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 283
 • 12,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  12,97
  łódzkie
  18,25
  Kraj
  19,96
 • 7,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  7,35
  łódzkie
  11,15
  Kraj
  12,25
 • 2,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  2,27
  woj. łódzkie
  4,55
  Kraj
  5,17
 • 2,67 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,67
  łódzkie
  1,96
  Cała Polska
  1,73
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat łaski
  0,36
  woj. łódzkie
  0,40
  Polska
  0,37
 • 5,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. łaski
  5,68
  Województwo
  8,73
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  64%
  woj. łódzkie
  70%
  Cały kraj
  73%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  53%
  woj. łódzkie
  60%
  Kraj
  65%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  50%
  woj. łódzkie
  79%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  łódzkie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  woj. łódzkie
  87%
  Cały kraj
  87%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat łaski
  33%
  woj. łódzkie
  48%
  Cała Polska
  54%

Powiat łaski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łaskiego wyniosła w 2020 roku 50,5 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu łaskiego - 28.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (23.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,4 mln złotych, czyli 14,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łaskiego wyniosła w 2020 roku 50,6 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9.9%). W budżecie powiatu łaskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 235 złotych na mieszkańca (23,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,7 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łaskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,0 mln

  1,1 tys(100%)

  47,6 mln

  939(100%)

  38,0 mln

  752(100%)

  41,3 mln

  823(100%)

  43,2 mln

  859(100%)

  50,0 mln

  997(100%)

  47,9 mln

  957(100%)

  50,5 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,7 mln

  250(23.5%)

  12,1 mln

  240(25.5%)

  12,0 mln

  238(31.5%)

  12,2 mln

  242(29.4%)

  11,9 mln

  237(27.6%)

  11,1 mln

  222(22.2%)

  12,9 mln

  259(27%)

  14,5 mln

  291(28.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  78,8(7.4%)

  6,1 mln

  120(12.8%)

  3,9 mln

  78,3(10.4%)

  8,2 mln

  162(19.7%)

  10,0 mln

  199(23.2%)

  15,9 mln

  317(31.8%)

  12,9 mln

  259(27%)

  11,7 mln

  236(23.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,9 mln

  95,9(9%)

  5,2 mln

  102(10.9%)

  5,3 mln

  105(14%)

  5,5 mln

  109(13.3%)

  6,1 mln

  121(14%)

  7,5 mln

  149(14.9%)

  6,4 mln

  129(13.4%)

  7,2 mln

  145(14.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  71,5(6.7%)

  3,7 mln

  73,9(7.9%)

  5,0 mln

  99,4(13.2%)

  3,8 mln

  75,0(9.1%)

  4,1 mln

  81,7(9.5%)

  4,2 mln

  84,4(8.5%)

  4,5 mln

  90,7(9.5%)

  5,0 mln

  101(10%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 mln

  69,7(6.5%)

  3,6 mln

  71,5(7.6%)

  4,1 mln

  82,1(10.9%)

  3,5 mln

  70,1(8.5%)

  3,5 mln

  69,9(8.1%)

  4,0 mln

  79,1(7.9%)

  3,7 mln

  73,6(7.7%)

  4,1 mln

  82,2(8.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  26,8(2.5%)

  1,4 mln

  28,2(3%)

  1,6 mln

  30,9(4.1%)

  1,6 mln

  31,3(3.8%)

  1,6 mln

  31,7(3.7%)

  1,6 mln

  32,2(3.2%)

  1,6 mln

  31,3(3.3%)

  1,9 mln

  38,2(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  19,0 mln

  376(35.3%)

  11,0 mln

  217(23.1%)

  1,9 mln

  37,8(5%)

  1,6 mln

  32,7(4%)

  1,3 mln

  26,3(3.1%)

  1,2 mln

  24,5(2.5%)

  1,1 mln

  21,5(2.2%)

  1,1 mln

  22,0(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  58,3(5.5%)

  2,9 mln

  58,3(6.2%)

  2,7 mln

  53,0(7%)

  2,6 mln

  52,4(6.4%)

  773,6 tys

  15,4(1.8%)

  856,2 tys

  17,1(1.7%)

  929,6 tys

  18,6(1.9%)

  1,0 mln

  20,6(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  874,1 tys

  17,2(1.6%)

  539,4 tys

  10,7(1.1%)

  616,8 tys

  12,3(1.6%)

  584,3 tys

  11,6(1.4%)

  632,9 tys

  12,6(1.5%)

  615,9 tys

  12,3(1.2%)

  656,8 tys

  13,2(1.4%)

  598,1 tys

  12,0(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  94,9 tys

  1,9(0.2%)

  100,0 tys

  2,0(0.2%)

  124,3 tys

  2,5(0.3%)

  168,6 tys

  3,4(0.4%)

  314,4 tys

  6,3(0.7%)

  176,2 tys

  3,5(0.4%)

  250,8 tys

  5,0(0.5%)

  290,0 tys

  5,8(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  793,0 tys

  15,6(1.5%)

  609,6 tys

  12,1(1.3%)

  584,5 tys

  11,6(1.5%)

  511,0 tys

  10,2(1.2%)

  445,4 tys

  8,9(1%)

  385,0 tys

  7,7(0.8%)

  324,6 tys

  6,5(0.7%)

  206,7 tys

  4,2(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  102,6 tys

  2,0(0.2%)

  103,8 tys

  2,1(0.2%)

  106,9 tys

  2,1(0.3%)

  108,4 tys

  2,2(0.3%)

  108,8 tys

  2,2(0.3%)

  108,5 tys

  2,2(0.2%)

  121,2 tys

  2,4(0.3%)

  135,4 tys

  2,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,6(0.3%)

  132,0 tys

  2,7(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  647,6 tys

  12,9(1.6%)

  59,7 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,0 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  37,2 tys

  0,7(0.1%)

  37,8 tys

  0,7(0.1%)

  44,6 tys

  0,9(0.1%)

  53,1 tys

  1,1(0.1%)

  53,6 tys

  1,1(0.1%)

  47,2 tys

  0,9(0.1%)

  52,7 tys

  1,1(0.1%)

  38,9 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  32,0 tys

  0,6(0.1%)

  32,6 tys

  0,7(0.1%)

  32,6 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  23,0 tys

  0,5(0%)

  26,2 tys

  0,5(0.1%)

  29,1 tys

  0,6(0.1%)

  29,6 tys

  0,6(0.1%)

  34,0 tys

  0,7(0.1%)

  28,4 tys

  0,6(0.1%)

  38,7 tys

  0,8(0.1%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,2 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  499

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  109,6 tys

  2,2(0.3%)

  32,8 tys

  0,7(0.1%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  58,3 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łaskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,7 mln

  805(100%)

  42,9 mln

  847(100%)

  42,3 mln

  838(100%)

  43,1 mln

  859(100%)

  45,9 mln

  914(100%)

  47,9 mln

  955(100%)

  53,4 mln

  1,1 tys(100%)

  50,6 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,6 mln

  386(48.1%)

  18,5 mln

  365(43%)

  18,0 mln

  359(42.7%)

  17,5 mln

  348(40.6%)

  17,8 mln

  354(38.7%)

  17,4 mln

  347(36.2%)

  19,6 mln

  392(36.7%)

  21,0 mln

  422(41.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,2 mln

  142(17.7%)

  8,1 mln

  159(18.8%)

  8,6 mln

  171(20.4%)

  9,4 mln

  186(21.7%)

  9,8 mln

  196(21.4%)

  11,3 mln

  226(23.6%)

  12,8 mln

  256(23.9%)

  12,5 mln

  251(24.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  71,5(8.9%)

  3,7 mln

  73,5(8.7%)

  4,8 mln

  96,3(11.4%)

  3,8 mln

  74,8(8.7%)

  4,1 mln

  81,6(8.9%)

  4,2 mln

  84,1(8.8%)

  4,5 mln

  90,0(8.4%)

  5,0 mln

  101(9.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 mln

  66,0(8.2%)

  4,7 mln

  92,5(10.9%)

  3,8 mln

  75,0(8.9%)

  3,5 mln

  70,1(8.2%)

  3,2 mln

  63,9(7%)

  3,2 mln

  63,1(6.6%)

  3,0 mln

  60,0(5.6%)

  3,1 mln

  62,5(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  446,1 tys

  8,8(1.1%)

  1,4 mln

  28,0(3.3%)

  697,2 tys

  13,9(1.6%)

  2,7 mln

  54,2(6.3%)

  4,2 mln

  83,4(9.1%)

  4,4 mln

  87,9(9.2%)

  5,9 mln

  118(11%)

  2,3 mln

  46,2(4.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  37,7(4.7%)

  2,1 mln

  41,0(4.8%)

  1,6 mln

  32,5(3.9%)

  1,9 mln

  37,1(4.3%)

  2,2 mln

  44,6(4.9%)

  3,1 mln

  61,2(6.4%)

  2,0 mln

  40,6(3.8%)

  1,8 mln

  36,5(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  841,7 tys

  16,6(2.1%)

  513,9 tys

  10,2(1.2%)

  1,1 mln

  21,8(2.6%)

  1,1 mln

  22,2(2.6%)

  1,1 mln

  22,4(2.4%)

  1,1 mln

  22,8(2.4%)

  1,1 mln

  22,6(2.1%)

  1,1 mln

  21,1(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  414,0 tys

  8,2(1%)

  458,7 tys

  9,1(1.1%)

  612,9 tys

  12,2(1.4%)

  622,0 tys

  12,4(1.4%)

  666,8 tys

  13,3(1.5%)

  543,7 tys

  10,9(1.1%)

  376,7 tys

  7,5(0.7%)

  547,2 tys

  11,0(1.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  21,5(2.7%)

  1,0 mln

  20,6(2.4%)

  718,7 tys

  14,3(1.7%)

  975,6 tys

  19,4(2.3%)

  329,6 tys

  6,6(0.7%)

  379,8 tys

  7,6(0.8%)

  420,9 tys

  8,4(0.8%)

  475,5 tys

  9,6(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  884,0 tys

  17,4(2.2%)

  1,2 mln

  24,3(2.9%)

  1,1 mln

  21,0(2.5%)

  441,8 tys

  8,8(1%)

  538,0 tys

  10,7(1.2%)

  403,3 tys

  8,0(0.8%)

  1,1 mln

  21,6(2%)

  424,4 tys

  8,5(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  843,5 tys

  16,6(2.1%)

  663,0 tys

  13,1(1.5%)

  604,1 tys

  12,0(1.4%)

  492,2 tys

  9,8(1.1%)

  499,0 tys

  9,9(1.1%)

  370,8 tys

  7,4(0.8%)

  943,1 tys

  18,9(1.8%)

  394,1 tys

  7,9(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  151,6 tys

  3,0(0.4%)

  179,7 tys

  3,6(0.4%)

  141,1 tys

  2,8(0.3%)

  167,1 tys

  3,3(0.4%)

  140,5 tys

  2,8(0.3%)

  214,9 tys

  4,3(0.4%)

  283,5 tys

  5,7(0.5%)

  326,8 tys

  6,6(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  320,9 tys

  6,3(0.8%)

  299,2 tys

  5,9(0.7%)

  275,4 tys

  5,5(0.7%)

  211,1 tys

  4,2(0.5%)

  206,7 tys

  4,1(0.5%)

  220,0 tys

  4,4(0.5%)

  213,1 tys

  4,3(0.4%)

  170,2 tys

  3,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,2 tys

  2,6(0.3%)

  140,5 tys

  2,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  80,0 tys

  1,6(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  32,0 tys

  0,6(0.1%)

  52,3 tys

  1,0(0.1%)

  71,7 tys

  1,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  35,9 tys

  0,7(0.1%)

  82,2 tys

  1,6(0.2%)

  73,7 tys

  1,5(0.2%)

  77,2 tys

  1,5(0.2%)

  77,0 tys

  1,5(0.2%)

  68,6 tys

  1,4(0.1%)

  26,9 tys

  0,5(0.1%)

  23,3 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,2

  0,0(0%)

  640

  0,0(0%)

  962

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  964

  0,0(0%)

  485

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  58,3 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łaski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 10 718 mieszkańców powiatu łaskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 213 kobiet oraz 5 505 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców powiatu łaskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 24,1% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łaskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łaskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,1%) oraz podstawowe ukończone (22,8%).

  W roku 2018 w powiecie łaskim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 58 oddziałów uczęszczało 1 225 dzieci (553 dziewczynki oraz 672 chłopców). Dostępnych było 1 310 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łaskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 798 dzieci (378 dziewczynek oraz 420 chłopców). Dostępne były 784 miejsca.

  17,9% mieszkańców powiatu łaskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 811 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 20 szkół podstawowych, w których w 221 oddziałach uczyło się 3 711 uczniów (1 779 kobiet oraz 1 932 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łaskim placówkę miały 23 szkoły podstawowe, w których w 170 oddziałach uczyło się 3 030 uczniów (1 495 kobiet oraz 1 535 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,20.

  W powiecie łaskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 387 uczniów (228 kobiet oraz 159 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 167 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łaskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 31 oddziałach uczyło się 834 uczniów (510 kobiet oraz 324 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 283 absolwentów.

  W powiecie łaskim znajdują się 2 Technika, w których w 14 oddziałach uczyło się 350 uczniów (174 kobiety oraz 176 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 105 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łaskim placówkę miały 4 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 771 uczniów (387 kobiet oraz 384 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 216 absolwentów.

  W powiecie łaskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 98 uczniów (26 kobiet oraz 72 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,8 uczniów. 16,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,4% mieszkańców powiatu łaskiego w wieku potencjalnej nauki (28,7% kobiet i 28,0% mężczyzn).

 • 13,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  13,1%
  woj. łódzkie
  16,6%
  Polska
  17,9%
 • 15,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. łaski
  30,9%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Kraj
  33,3%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,1%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Kraj
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  13,8%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. łaski
  15,0%
  Województwo
  17,7%
  Polska
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,5%
  łódzkie
  20,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,3%
  Województwo
  4,8%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat łaski
  24,1%
  Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat łaski
  2,1%
  Województwo
  1,6%
  Kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 811 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  811,0
  Województwo
  868,0
  Polska
  873,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat łaski
  1,00
  łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 16Przedszkola
 • 15 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 58 Oddziały
 • 18 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 5 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 310 Miejsca
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat łaski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 225 Dzieci
 • 553 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 672 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,1%
  54,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 255 3 lata
 • 255
 • 382 4 lata
 • 382
 • 351 5 lata
 • 351
 • 216 6 lat
 • 216
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 111 3 lata
 • 111
 • 166 4 lata
 • 166
 • 169 5 lata
 • 169
 • 93 6 lat
 • 93
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 144 3 lata
 • 144
 • 216 4 lata
 • 216
 • 182 5 lata
 • 182
 • 123 6 lat
 • 123
 • 314 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 100,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 99,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 17,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 50 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łaski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Dzieci
 • 10 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 10 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 10 3 lata
 • 10
 • 8 4 lata
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 3 4 lata
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 5 4 lata
 • 5
 •  
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 213 Oddziały
 • 3 671 Uczniowie
 • 1 770 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 901 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 454 Uczniowie w 1 klasie
 • 208 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 246 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 457 Absolwenci 2016
 • 226 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 231 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,5%
  77,5%
 • 6 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. łaski
  16,8
  woj. łódzkie
  17,3
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,8
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,8
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,2
 • 5,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,0
 •  
 • 285,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 245,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 297 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 297 niemiecki
 • 21 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 21 angielski
 •  
 • 95,20 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,20
  Województwo
  95,95
  Kraj
  95,46
 • 94,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat łaski
  94,43
  łódzkie
  94,41
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łaski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łaski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 387 Uczniowie
 • 228 Kobiety
  (uczniowie)
 • 159 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,9%
  41,1%
 • 97 Uczniowie w 1 klasie
 • 61 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 167 Absolwenci
 • 99 Kobiety
  (absolwenci)
 • 68 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. łaski
  22,8
  woj. łódzkie
  25,7
  Polska
  26,2
 •  
 • 32,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat łaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 350 Uczniowie
 • 174 Kobiety
  (uczniowie)
 • 176 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 90 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 105 Absolwenci
 • 53 Kobiety
  (absolwenci)
 • 52 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  25,0
  Województwo
  22,9
  Kraj
  23,8
 •  
 • 35,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 27,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 90 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,8%
  72,2%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 8 Uczniowie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 12,5%
  87,5%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  16,3
  woj. łódzkie
  15,4
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,3
 • 18,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 18,0
 • 8,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,0
 •  
 •  
 • 1 595 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski861
  • niemiecki447
  • hiszpański193
  • rosyjski94
 • 861 angielski
 • 447 niemiecki
 • 193 hiszpański
 • 94 rosyjski
 • 10 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 10 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łaski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łaski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łaski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łaskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie łaskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 160)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie łaskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie łaskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 639 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 98 (uczestnicy: 17 327)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 386)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 2 426)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 720)
  • koncerty: 26 (uczestnicy: 7 229)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 1 310)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 1 605)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 1 191)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 600)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 550)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 310)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 671)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 136)
  • taneczne: 4 (członkowie: 76)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 53)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 176)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 170)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 38)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 637)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 74)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 6)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 7)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 500)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 50)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 41 (członkowie: 833)
  • teatralne: 2 (członkowie: 28)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 218)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 171)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 134)
  • taneczne: 10 (członkowie: 268)
  • inne: 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łaskim działało 13 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 175 463 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 253 011 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 80
  • dostępne dla czytelników: 41
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 41
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łaskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 939 wolumenów w tym ziobry specjalne: 633. Odnotowano 1 028 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 787 wolumenów. Odnotowano 1 223 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łaskim działało 21 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 481 członków. Zarejestrowano 1 358 ćwiczących (mężczyźni: 982, kobiety: 376, chłopcy do lat 18: 716, dziewczęta do lat 18: 355). Aktywnych było 27 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (25).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łaskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łaski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łaski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 33 wypadków drogowych w powiecie łaskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 41 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 66,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 76,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie łaskim zarejestrowanych było 53 301 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 38 850 samochodów osobowych (781,1 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 196 samochodów ciężarowych (118,5 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 122 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 696 ciągników siodłowych (14,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 452 motocykli (69,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,0 lat.


  W 2020 roku w powiecie łaskim znajdowało się 21 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 12 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łaskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 33 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 41 Ranni
  (rok 2020)
 • 4 Lekko ranni
 • 37 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łaskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 66,35 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  66,4
  Województwo
  99,9
  Cała Polska
  61,5
 • 6,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  6,0
  łódzkie
  9,1
  Cała Polska
  6,5
 • 82,44 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  82,4
  woj. łódzkie
  113,3
  Kraj
  69,2
 • 5,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. łaski
  5,6
  łódzkie
  10,1
  Polska
  7,6
 • 76,92 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  76,9
  Województwo
  126,4
  Polska
  80,2
 • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat łaski
  9,1
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  10,6
 • 124,24 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat łaski
  124,2
  woj. łódzkie
  113,4
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 53 301 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łaskim w 2020 roku
 • 38 850 Samochody osobowe
 • 5 196 Samochody ciężarowe
 • 16 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 122 Autobusy
 • 320 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 696 Ciągniki samochodowe
 • 696   Ciągniki siodłowe
 • 4 665 Ciągniki rolnicze
 • 3 452 Motocykle
 • 1 204   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 381 Motorowery
 • 38 850Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Samochody osobowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 781,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. łaski
  781,1
  łódzkie
  666,6
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 204
  • 1400-1649 kg10 342
  • 1650-1899 kg9 692
  • 1900 kg i więcej9 612
 • 9 204 do 1399 kg
 • 10 342 1400-1649 kg
 • 9 692 1650-1899 kg
 • 9 612 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 997 do 1399 cm3
 • 14 997
 • 20 929 1400-1999 cm3
 • 20 929
 • 2 924 2000 i więcej cm3
 • 2 924
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łaskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19 231
  • olej napędowy10 621
  • gaz (LPG)8 311
  • pozostałe687
 • 19 231 benzyna
 • 10 621 olej napędowy
 • 8 311 gaz (LPG)
 • 687 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 279 do 1 roku
 • 279
 • 228 2 lata
 • 228
 • 351 3 lata
 • 351
 • 829 4-5 lat
 • 829
 • 977 6-7 lat
 • 977
 • 1 359 8-9 lat
 • 1 359
 • 1 888 10-11 lat
 • 1 888
 • 6 336 12-15 lat
 • 6 336
 • 8 799 16-20 lat
 • 8 799
 • 6 293 21-25 lat
 • 6 293
 • 4 174 26-30 lat
 • 4 174
 • 7 337 31 lat i więcej
 • 7 337
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łaskim
 • Tutaj
  20,7 lat
  woj. łódzkie
  19,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 5 196Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 118,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat łaski
  118,5
  łódzkie
  111,5
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 557 do 999 kg
 • 2 557
 • 1 610 1000-1499 kg
 • 1 610
 • 378 1500-2999 kg
 • 378
 • 28 3000-3499 kg
 • 28
 • 95 3500-4999 kg
 • 95
 • 235 5000-6999 kg
 • 235
 • 133 7000-9999 kg
 • 133
 • 119 10000-14999 kg
 • 119
 • 41 15000 kg i więcej
 • 41
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 086
  • olej napędowy3 221
  • gaz (LPG)318
  • pozostałe571
 • 1 086 benzyna
 • 3 221 olej napędowy
 • 318 gaz (LPG)
 • 571 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 26 2 lata
 • 26
 • 35 3 lata
 • 35
 • 114 4-5 lat
 • 114
 • 180 6-7 lat
 • 180
 • 200 8-9 lat
 • 200
 • 314 10-11 lat
 • 314
 • 666 12-15 lat
 • 666
 • 929 16-20 lat
 • 929
 • 808 21-25 lat
 • 808
 • 468 26-30 lat
 • 468
 • 1 428 31 lat i więcej
 • 1 428
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łaskim
 • pow. łaski
  22,0 lat
  łódzkie
  20,5 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 122Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Autobusy w powiecie łaskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. łaski
  2,5
  Województwo
  2,9
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16
  • olej napędowy66
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe40
 • 16 benzyna
 • 66 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 40 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 15 2 lata
 • 15
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 5 12-15 lat
 • 5
 • 14 16-20 lat
 • 14
 • 10 21-25 lat
 • 10
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 65 31 lat i więcej
 • 65
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łaskim
 • powiat łaski
  25,7 lat
  woj. łódzkie
  22,6 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 696Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łaskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 14,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat łaski
  14,0
  łódzkie
  11,6
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy586
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe93
 • 17 benzyna
 • 586 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 93 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 32 2 lata
 • 32
 • 4 3 lata
 • 4
 • 57 4-5 lat
 • 57
 • 45 6-7 lat
 • 45
 • 97 8-9 lat
 • 97
 • 43 10-11 lat
 • 43
 • 154 12-15 lat
 • 154
 • 82 16-20 lat
 • 82
 • 79 21-25 lat
 • 79
 • 37 26-30 lat
 • 37
 • 55 31 lat i więcej
 • 55
 • 14,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łaskim
 • Tutaj
  14,7 lat
  woj. łódzkie
  13,9 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 3 452Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łaskim
 • Motocykle w powiecie łaskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 69,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  69,4
  Województwo
  45,3
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 17 2 lata
 • 17
 • 16 3 lata
 • 16
 • 85 4-5 lat
 • 85
 • 55 6-7 lat
 • 55
 • 67 8-9 lat
 • 67
 • 80 10-11 lat
 • 80
 • 320 12-15 lat
 • 320
 • 343 16-20 lat
 • 343
 • 285 21-25 lat
 • 285
 • 173 26-30 lat
 • 173
 • 1 977 31 lat i więcej
 • 1 977
 • 27,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łaskim
 • pow. łaski
  27,0 lat
  Województwo
  25,0 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 15 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łaskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 331,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  331,6 km
  łódzkie
  519,2 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 4,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,1 km
  woj. łódzkie
  3,9 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami