Powiat gdański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat gdański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 121 406 Liczba mieszkańców
 • 794 km2 Powierzchnia
 • 141 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,6% Stopa urbanizacji
 • Stefan Skonieczny Starosta
 • ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański Adres starostwa powiatowego
 • GDA Tablice rejestracyjne
Powiat gdański na mapie
Identyfikatory
 • 2204 TERYT (TERC)
Herb powiatu gdańskiego
powiat gdański herb

powiat gdański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
58 683 56 84
58 682 23 22
Gdańska 1a
83-000 Pruszcz Gdański
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
58 785 42 22
58 682 22 41
Wita Stwosza 4
83-000 Pruszcz Gdański
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim
58 691 09 85
58 683 54 11
Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim
58 683 54 12 503 397 415 . alarmowy
58 683 54 12
Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
58 692 07 06
58 683 36 98
Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
(58) 683-49-99
(58) 683-48-99
ul. Wojska Polskiego
83-000 Pruszcz Gdański

Powiat gdański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat gdański ma 121 406 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 50,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,1 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gdańskiego w 2050 roku wynosi 168 877, z czego 86 067 to kobiety, a 82 810 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu gdańskiego zawarli w 2020 roku 406 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców powiatu gdańskiego jest stanu wolnego, 59,4% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gdański ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 470. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,94 na 1000 mieszkańców powiatu gdańskiego. W 2020 roku urodziło się 1 373 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 461 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,52 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,8% zgonów w powiecie gdańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,2% zgonów w powiecie gdańskim były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gdańskiego przypada 7.57 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 2 826 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 478 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gdańskiego 1 348. W tym samym roku 34 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 28.

  61,2% mieszkańców powiatu gdańskiego jest w wieku produkcyjnym, 22,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gdańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 121 406 Liczba mieszkańców
 • 61 820 Kobiety
 • 59 586 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gdańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gdańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gdańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gdańskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 168 877 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 86 067 Kobiety
 • 82 810 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gdańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gdańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gdańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gdańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 38,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  38,1 lat
  Województwo
  40,8 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 39,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gdański, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gdańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gdański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gdański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gdański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,0%
  woj. pomorskie
  29,4%
  Polska
  28,8%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,4% Żonaci/Zamężne
 • powiat gdański
  59,4%
  woj. pomorskie
  55,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  6,8%
  Województwo
  8,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 11,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,6%
  Pomorskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • powiat gdański
  0,1%
  Pomorskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gdańskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,2
  woj. pomorskie
  1,3
  Kraj
  1,3
 • 406 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gdańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 470 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 283 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 187 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,94 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. gdański
  3,9
  woj. pomorskie
  -0,5
  Polska
  -3,2
 • 3,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 4,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gdańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gdańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gdańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gdańskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 373 Urodzenia żywe
 • 674 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 699 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 11,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat gdański
  11,5
  Województwo
  10,4
  Cała Polska
  9,3
 • 45,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  45,1
  woj. pomorskie
  44,1
  Polska
  39,9
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 113 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 113
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 461 g Średnia waga noworodków
 • 3 405 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 516 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 461 g
  Województwo
  3 449 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 5000g i więcej
 • 6
 • 26 Waga 4500g - 4999g
 • 26
 • 164 Waga 4000g - 4499g
 • 164
 • 483 Waga 3500g - 3999g
 • 483
 • 476 Waga 3000g - 3499g
 • 476
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,58 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,58
  Województwo
  1,53
  Cała Polska
  1,38
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. gdański
  0,78
  woj. pomorskie
  0,74
  Cała Polska
  0,67
 • 1,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,52
  Województwo
  0,95
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie gdańskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 903 Zgony
 • 391 Kobiety
  (Zgony)
 • 512 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,3%
  56,7%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 28,6%
  71,4%
 • 7,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. gdański
  7,6
  woj. pomorskie
  10,9
  Cała Polska
  12,5
 • 65,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  65,8
  Województwo
  104,8
  Cały kraj
  134,3
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,1
  woj. pomorskie
  4,0
  Cały kraj
  3,6
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. gdański
  2,6
  woj. pomorskie
  2,9
  Cały kraj
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gdańskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat gdański
  41,8%
  Pomorskie
  42,7%
  Kraj
  39,4%
 • 29,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat gdański
  29,2%
  Województwo
  28,1%
  Cały kraj
  26,5%
 • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,6%
  woj. pomorskie
  7,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,0
  Kraj
  9,9
 • 68,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  68,0
  Kraj
  70,4
 • 196,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat gdański
  196,7
  Województwo
  270,1
  Cała Polska
  283,2
 • 256,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  256,4
  Kraj
  261,3
 • 281,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 292,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 270,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  281,8
  woj. pomorskie
  409,7
  Polska
  421,0
 • 59,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  59,2
  Województwo
  72,2
  Kraj
  69,5
 • 30,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. gdański
  30,1
  woj. pomorskie
  33,7
  Cały kraj
  35,1
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,0
  woj. pomorskie
  8,8
  Polska
  7,9
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat gdański
  1,5%
  woj. pomorskie
  1,0%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie gdańskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 59 Osoby w zamachach samobójczych
 • 23 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 36 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 40 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 50 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  50,0
  Województwo
  29,0
  Cały kraj
  31,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat gdański
  14,0
  Pomorskie
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 9 samookaleczenie powierzchniowe
 • 9
 • 10 rzucenie się z wysokości
 • 10
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 12 powieszenie się
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 25 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 25
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 7 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 7
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 10 zawód miłosny
 • 10
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 17 nieustalona
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 11 19-24 lat
 • 11
 • 9 25-29 lat
 • 9
 • 21 30-49 lat
 • 21
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy9
  • pod wpływem alkoholu20
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków8
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony24
 • 9 trzeźwy
 • 20 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 8 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 33 kawaler/panna
 • 33
 • 13 żonaty/zamężna
 • 13
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne9
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie6
  • wyższe2
  • nieustalony39
 • 2 podstawowe niepełne
 • 9 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 2 wyższe
 • 39 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 14 praca
 • 14
 • 13 na utrzymaniu innej osoby
 • 13
 • 3 emerytura
 • 3
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 25 nieustalony
 • 25
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 2 emerytura
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 826 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 460 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 366 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 478 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 787 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 691 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 376 Saldo migracji
 • 691 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 685 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 348 Saldo migracji wewnętrznych
 • 673 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 675 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 28 Saldo migracji zagranicznych
 • 18 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gdańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gdański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gdański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie gdańskim oddano do użytku 1 787 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 14,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie gdańskim to 41 998 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 349 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  77,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 22,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie gdańskim to 3,74 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie gdańskim to 83,40 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,25% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,19% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,87% mieszkań posiada łazienkę, 92,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 58,32% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie gdańskim 1 017 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 959 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 523 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 297 transakcji (mediana cen - 5 641 zł/m2, średnia - 5 083 zł/m2), a na rynku wtórnym 720 transakcji rynkowych (mediana cen - 6 294 zł/m2, średnia - 5 746 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 959 zł
 • Powiat
  5 959 zł
  woj. pomorskie
  6 343 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 5 959 zł Ogółem
 • 5 959 zł
 • 6 476 zł do 40 m2
 • 6 476 zł
 • 6 265 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 265 zł
 • 5 688 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 688 zł
 • 4 324 zł od 80,1 m2
 • 4 324 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 523 zł
 • Powiat
  5 523 zł
  woj. pomorskie
  6 751 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 5 523 zł Ogółem
 • 5 523 zł
 • 6 544 zł do 40 m2
 • 6 544 zł
 • 6 120 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 120 zł
 • 5 457 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 457 zł
 • 4 531 zł od 80,1 m2
 • 4 531 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 017
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2194
  • od 40,1 do 60 m2450
  • od 60,1 do 80 m2201
  • od 80,1 m2172
 • 194 do 40 m2
 • 450 od 40,1 do 60 m2
 • 201 od 60,1 do 80 m2
 • 172 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie gdańskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 641 zł
 • pow. gdański
  5 641 zł
  woj. pomorskie
  6 246 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 5 641 zł Ogółem
 • 5 641 zł
 • 5 883 zł do 40 m2
 • 5 883 zł
 • 5 858 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 858 zł
 • 5 608 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 608 zł
 • 4 260 zł od 80,1 m2
 • 4 260 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 083 zł
 • pow. gdański
  5 083 zł
  Pomorskie
  6 907 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 5 083 zł Ogółem
 • 5 083 zł
 • 5 930 zł do 40 m2
 • 5 930 zł
 • 5 771 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 771 zł
 • 5 221 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 221 zł
 • 4 476 zł od 80,1 m2
 • 4 476 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 297
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m239
  • od 40,1 do 60 m2107
  • od 60,1 do 80 m274
  • od 80,1 m277
 • 39 do 40 m2
 • 107 od 40,1 do 60 m2
 • 74 od 60,1 do 80 m2
 • 77 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 294 zł
 • powiat gdański
  6 294 zł
  woj. pomorskie
  6 469 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 6 294 zł Ogółem
 • 6 294 zł
 • 6 655 zł do 40 m2
 • 6 655 zł
 • 6 486 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 486 zł
 • 5 832 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 832 zł
 • 4 568 zł od 80,1 m2
 • 4 568 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 746 zł
 • powiat gdański
  5 746 zł
  Pomorskie
  6 586 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 5 746 zł Ogółem
 • 5 746 zł
 • 6 698 zł do 40 m2
 • 6 698 zł
 • 6 228 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 228 zł
 • 5 600 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 600 zł
 • 4 579 zł od 80,1 m2
 • 4 579 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 720
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2155
  • od 40,1 do 60 m2343
  • od 60,1 do 80 m2127
  • od 80,1 m295
 • 155 do 40 m2
 • 343 od 40,1 do 60 m2
 • 127 od 60,1 do 80 m2
 • 95 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41 998 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 349,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  349,00
  woj. pomorskie
  389,50
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 88,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat gdański
  88,10 m2
  woj. pomorskie
  72,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 30,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat gdański
  30,70 m2
  woj. pomorskie
  28,20 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. gdański
  4,13
  Pomorskie
  3,76
  Kraj
  3,82
 • 2,87 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,87
  woj. pomorskie
  2,57
  Polska
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat gdański
  0,69
  Województwo
  0,68
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 787 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 14,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  14,85
  Pomorskie
  8,13
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6 688 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat gdański
  3,74
  Województwo
  3,40
  Cały kraj
  3,77
 • 55,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  55,58
  woj. pomorskie
  27,69
  Polska
  21,77
 • 149 015 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 83,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  83,4 m2
  woj. pomorskie
  79,7 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 1,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. gdański
  1,24 m2
  Województwo
  0,65 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat gdański
  99,25%
  Pomorskie
  99,36%
  Cały kraj
  96,97%
 • 98,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat gdański
  98,19%
  woj. pomorskie
  98,15%
  Polska
  94,01%
 • 96,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,87%
  woj. pomorskie
  96,02%
  Cały kraj
  91,78%
 • 92,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  92,34%
  woj. pomorskie
  88,26%
  Kraj
  83,08%
 • 58,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  58,32%
  Województwo
  56,41%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat gdański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie gdańskim na 1000 mieszkańców pracuje 210osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gdańskim wynosiło w 2020 roku 5,4% (7,3% wśród kobiet i 3,6% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gdańskim wynosiło 5 014,67 PLN, co odpowiada 90.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gdańskiego 8 933 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 555 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 378.

  10,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gdańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,6% w przemyśle i budownictwie, a 31,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 210 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  210,0
  Województwo
  249,0
  Cały kraj
  252,0
 • 5,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,3% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Powiat
  5,4%
  Województwo
  5,9%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gdańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gdańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gdańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 015 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 015 PLN
  woj. pomorskie
  5 484 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gdańskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 933 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 555 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 378 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,6% Przemysł i budownictwo
 • 19,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 31,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 31,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 30,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,0% Pozostałe
 • 37,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gdańskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 25 250 Pracujący ogółem
 • 12 280 Kobiety
 • 12 970 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie gdańskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 20,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gdański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. gdański
  63,3
  Pomorskie
  68,7
  Cała Polska
  68,0
 • 26,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  26,4
  Województwo
  35,3
  Cały kraj
  37,5
 • 71,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat gdański
  71,3
  Pomorskie
  105,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gdański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie gdańskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 16 823 podmioty gospodarki narodowej, z czego 12 935 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 296 nowych podmiotów, a 661 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 598) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (1 035) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 211) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (641) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie gdańskim najwięcej (1 350) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (16 326) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (148) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,7% (4 991) podmiotów, a 69,5% (11 684) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie gdańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.0%) oraz Budownictwo (17.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16 823 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 148 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 991 Przemysł i budownictwo
 • 11 684 Pozostała działalność
 • 1 296 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie gdańskim w 2020 roku
 • 661 Podmioty wyrejestrowane w powiecie gdańskim w 2020 roku
 • 12 935 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 326 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 16 326
 • 426 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 426
 • 71 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 71
 • 16 823 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 16 823
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 1 653 Spółki handlowe ogółem
 • 1 653
 • 131  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 131
 • 18  Spółki handlowe - akcyjne
 • 18
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1 350  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 350
 • 124    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 124
 • 819 Spółki cywilne ogółem
 • 819
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 935 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 328 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 328
 • 2 273 Budownictwo
 • 2 273
 • 1 811 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 811
 • 1 481 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 481
 • 1 206 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 206
 • 793 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 793
 • 574 Pozostała działalność
 • 574
 • 522 Informacja i komunikacja
 • 522
 • 480 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 480
 • 368 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 368
 • 318 Edukacja
 • 318
 • 295 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 295
 • 217 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 217
 • 130 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 130
 • 96 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 96
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 12 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 12
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gdański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie gdańskim stwierdzono 6 583 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 55,15 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie gdańskim wynosi 86,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu gdańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 47,23 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 14,69 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,09 (79%), drogowe - 1,37 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gdański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 583 Przestępstwa ogółem
 • 6 583
 • 5 637 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 5 637
 • 727 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 727
 • 163 Przestępstwa drogowe
 • 163
 • 41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 41
 • 1 754 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 754
 • 55,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  55,15
  woj. pomorskie
  21,04
  Kraj
  19,96
 • 47,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  47,23
  woj. pomorskie
  14,90
  Kraj
  12,25
 • 6,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat gdański
  6,09
  Pomorskie
  3,71
  Cała Polska
  5,17
 • 1,37 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,37
  woj. pomorskie
  1,59
  Polska
  1,73
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat gdański
  0,34
  Pomorskie
  0,39
  Kraj
  0,37
 • 14,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,69
  Pomorskie
  11,04
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gdański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. gdański
  86%
  Pomorskie
  67%
  Cała Polska
  73%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  87%
  Pomorskie
  62%
  Cały kraj
  65%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  79%
  woj. pomorskie
  68%
  Polska
  82%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. gdański
  96%
  Województwo
  98%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  93%
  Pomorskie
  86%
  Cała Polska
  87%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  54%
  Województwo
  45%
  Kraj
  54%

Powiat gdański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu gdańskiego wyniosła w 2020 roku 106,8 mln złotych, co daje 894 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu gdańskiego - 23% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,3 mln złotych, czyli 21,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu gdańskiego wyniosła w 2020 roku 121,1 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (33.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (5.6%). W budżecie powiatu gdańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 322 złotych na mieszkańca (31,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,9 złotych na mieszkańca (1,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie gdańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu gdańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat gdański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu gdańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,2 mln

  636(100%)

  81,4 mln

  765(100%)

  88,5 mln

  816(100%)

  78,0 mln

  705(100%)

  84,9 mln

  753(100%)

  86,6 mln

  752(100%)

  92,2 mln

  785(100%)

  106,8 mln

  894(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,0 mln

  114(18.2%)

  13,0 mln

  121(16%)

  13,5 mln

  124(15.3%)

  12,9 mln

  115(16.5%)

  21,2 mln

  186(24.9%)

  22,6 mln

  195(26.1%)

  18,4 mln

  155(19.9%)

  24,5 mln

  204(23%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,3 mln

  117(18.5%)

  21,7 mln

  202(26.7%)

  16,0 mln

  146(18.1%)

  19,8 mln

  177(25.4%)

  13,1 mln

  115(15.4%)

  13,1 mln

  113(15.1%)

  12,7 mln

  107(13.8%)

  19,0 mln

  158(17.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,6 mln

  91,4(14.5%)

  10,4 mln

  96,6(12.7%)

  11,5 mln

  106(13%)

  11,8 mln

  105(15.1%)

  12,3 mln

  108(14.4%)

  15,5 mln

  133(17.9%)

  17,3 mln

  146(18.8%)

  13,9 mln

  115(13%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,3 mln

  59,8(9.5%)

  7,4 mln

  69,2(9.1%)

  7,3 mln

  66,4(8.2%)

  7,7 mln

  69,3(9.9%)

  8,6 mln

  75,4(10.1%)

  8,5 mln

  73,5(9.9%)

  8,9 mln

  75,1(9.7%)

  9,7 mln

  80,6(9.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,1 mln

  86,9(13.8%)

  9,9 mln

  92,5(12.2%)

  10,6 mln

  96,6(11.9%)

  11,9 mln

  106(15.2%)

  6,0 mln

  52,8(7.1%)

  6,9 mln

  59,4(8%)

  11,3 mln

  95,4(12.3%)

  9,1 mln

  75,8(8.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  35,8(5.7%)

  4,2 mln

  39,0(5.2%)

  4,2 mln

  38,5(4.8%)

  4,4 mln

  39,0(5.6%)

  4,5 mln

  39,4(5.3%)

  5,4 mln

  46,5(6.2%)

  7,0 mln

  59,1(7.6%)

  6,9 mln

  57,4(6.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  13,7(2.2%)

  1,5 mln

  13,5(1.8%)

  1,6 mln

  14,4(1.8%)

  1,6 mln

  14,6(2.1%)

  1,8 mln

  15,4(2.1%)

  2,2 mln

  18,8(2.5%)

  3,2 mln

  26,7(3.4%)

  5,1 mln

  42,2(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  772,5 tys

  7,3(1.2%)

  801,9 tys

  7,5(1%)

  731,6 tys

  6,7(0.8%)

  1,0 mln

  9,1(1.3%)

  1,3 mln

  11,6(1.6%)

  1,3 mln

  11,3(1.5%)

  1,5 mln

  12,6(1.6%)

  4,2 mln

  35,1(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  8,5 mln

  80,8(12.8%)

  10,8 mln

  101(13.3%)

  20,3 mln

  186(23%)

  47,6 tys

  0,4(0.1%)

  612,0 tys

  5,4(0.7%)

  1,2 mln

  10,4(1.4%)

  1,1 mln

  9,3(1.2%)

  2,8 mln

  23,3(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  13,8(2.2%)

  719,4 tys

  6,7(0.9%)

  1,3 mln

  11,6(1.4%)

  5,2 mln

  46,2(6.6%)

  7,4 mln

  64,8(8.7%)

  918,6 tys

  7,9(1.1%)

  2,4 mln

  19,9(2.6%)

  2,5 mln

  20,5(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  23,0 tys

  0,2(0%)

  73,8 tys

  0,7(0.1%)

  588,3 tys

  5,4(0.7%)

  340,2 tys

  3,0(0.4%)

  840,9 tys

  7,4(1%)

  75,6 tys

  0,7(0.1%)

  326,9 tys

  2,8(0.4%)

  946,4 tys

  7,9(0.9%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  230,0 tys

  2,1(0.3%)

  249,4 tys

  2,2(0.3%)

  247,4 tys

  2,1(0.3%)

  326,8 tys

  2,8(0.4%)

  323,3 tys

  2,7(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  170,4 tys

  1,6(0.3%)

  182,7 tys

  1,7(0.2%)

  288,6 tys

  2,6(0.3%)

  281,2 tys

  2,5(0.4%)

  330,1 tys

  2,9(0.4%)

  322,2 tys

  2,8(0.4%)

  356,6 tys

  3,0(0.4%)

  246,7 tys

  2,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  171,5 tys

  1,6(0.3%)

  173,9 tys

  1,6(0.2%)

  219,3 tys

  2,0(0.2%)

  175,0 tys

  1,6(0.2%)

  173,9 tys

  1,5(0.2%)

  166,1 tys

  1,4(0.2%)

  163,1 tys

  1,4(0.2%)

  165,6 tys

  1,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  54,2 tys

  0,5(0.1%)

  54,5 tys

  0,5(0.1%)

  150,7 tys

  1,4(0.2%)

  48,8 tys

  0,4(0.1%)

  244,7 tys

  2,1(0.3%)

  446,2 tys

  3,8(0.5%)

  57,0 tys

  0,5(0.1%)

  163,7 tys

  1,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  26,9 tys

  0,3(0%)

  768

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  316,0 tys

  2,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,4 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  97,0 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,4 tys

  0,3(0%)

  32,1 tys

  0,3(0%)

  64,2 tys

  0,5(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  434,1 tys

  4,1(0.7%)

  280,1 tys

  2,6(0.3%)

  174,3 tys

  1,6(0.2%)

  215,7 tys

  1,9(0.3%)

  165,0 tys

  1,4(0.2%)

  184,3 tys

  1,6(0.2%)

  115,2 tys

  1,0(0.1%)

  41,6 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  47,4 tys

  0,5(0.1%)

  32,5 tys

  0,3(0%)

  41,7 tys

  0,4(0%)

  76,8 tys

  0,7(0.1%)

  76,7 tys

  0,7(0.1%)

  61,7 tys

  0,5(0.1%)

  60,7 tys

  0,5(0.1%)

  15,7 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  92,2 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  9,3(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie gdańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu gdańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat gdański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu gdańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,0 mln

  672(100%)

  80,6 mln

  758(100%)

  89,4 mln

  824(100%)

  81,1 mln

  733(100%)

  83,9 mln

  744(100%)

  92,3 mln

  801(100%)

  100,0 mln

  851(100%)

  121,1 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,9 mln

  227(34.2%)

  25,9 mln

  241(32.1%)

  28,3 mln

  259(31.7%)

  31,7 mln

  284(39.1%)

  34,7 mln

  304(41.3%)

  39,6 mln

  341(42.9%)

  45,3 mln

  383(45.3%)

  44,4 mln

  369(36.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,9 mln

  161(24.2%)

  17,7 mln

  165(22%)

  17,2 mln

  157(19.2%)

  19,7 mln

  177(24.3%)

  18,7 mln

  164(22.3%)

  21,2 mln

  182(22.9%)

  22,6 mln

  191(22.6%)

  40,5 mln

  337(33.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  45,9(6.9%)

  5,2 mln

  48,6(6.5%)

  5,8 mln

  53,2(6.5%)

  6,9 mln

  62,1(8.6%)

  4,9 mln

  42,6(5.8%)

  5,5 mln

  46,9(5.9%)

  6,3 mln

  52,8(6.3%)

  6,7 mln

  56,1(5.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  35,5(5.3%)

  4,0 mln

  36,9(4.9%)

  3,9 mln

  35,7(4.4%)

  4,0 mln

  36,1(5%)

  4,3 mln

  37,7(5.1%)

  5,1 mln

  43,7(5.5%)

  6,5 mln

  54,7(6.5%)

  6,2 mln

  51,4(5.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,8 mln

  54,7(8.2%)

  10,5 mln

  97,8(13%)

  9,1 mln

  82,8(10.1%)

  7,9 mln

  70,4(9.7%)

  6,8 mln

  59,8(8.1%)

  6,4 mln

  55,0(6.9%)

  5,9 mln

  50,2(5.9%)

  6,2 mln

  51,2(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  177,9 tys

  1,7(0.3%)

  225,8 tys

  2,1(0.3%)

  221,1 tys

  2,0(0.2%)

  217,6 tys

  1,9(0.3%)

  945,5 tys

  8,3(1.1%)

  475,2 tys

  4,1(0.5%)

  1,9 mln

  16,0(1.9%)

  3,6 mln

  30,0(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 mln

  19,0(2.9%)

  2,1 mln

  19,3(2.6%)

  1,9 mln

  17,7(2.2%)

  2,4 mln

  21,1(2.9%)

  2,4 mln

  20,8(2.8%)

  2,4 mln

  20,5(2.6%)

  2,6 mln

  21,7(2.6%)

  3,0 mln

  25,2(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  8,6 mln

  81,8(12.3%)

  10,8 mln

  100(13.4%)

  18,5 mln

  169(20.7%)

  1,7 mln

  15,3(2.1%)

  612,0 tys

  5,4(0.7%)

  1,0 mln

  8,6(1.1%)

  1,1 mln

  9,3(1.1%)

  2,6 mln

  21,5(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  21,0(3.2%)

  2,1 mln

  19,2(2.6%)

  1,9 mln

  17,3(2.1%)

  4,3 mln

  38,5(5.3%)

  2,5 mln

  21,7(3%)

  2,1 mln

  17,7(2.2%)

  2,2 mln

  18,9(2.2%)

  2,4 mln

  19,6(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  531,6 tys

  5,1(0.8%)

  809,8 tys

  7,5(1%)

  682,0 tys

  6,2(0.8%)

  526,3 tys

  4,7(0.6%)

  3,7 mln

  32,3(4.4%)

  4,8 mln

  41,4(5.2%)

  935,9 tys

  7,9(0.9%)

  740,9 tys

  6,2(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  683,4 tys

  6,5(1%)

  746,9 tys

  7,0(0.9%)

  928,1 tys

  8,5(1%)

  1,1 mln

  9,6(1.3%)

  742,7 tys

  6,5(0.9%)

  514,6 tys

  4,4(0.6%)

  560,7 tys

  4,7(0.6%)

  456,9 tys

  3,8(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  230,0 tys

  2,1(0.3%)

  248,2 tys

  2,2(0.3%)

  247,4 tys

  2,1(0.3%)

  326,8 tys

  2,8(0.3%)

  323,3 tys

  2,7(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  16,9 tys

  0,2(0%)

  21,4 tys

  0,2(0%)

  472,6 tys

  4,3(0.5%)

  72,1 tys

  0,6(0.1%)

  619,2 tys

  5,4(0.7%)

  21,4 tys

  0,2(0%)

  353,9 tys

  3,0(0.4%)

  268,7 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  291,6 tys

  2,8(0.4%)

  283,7 tys

  2,6(0.4%)

  201,6 tys

  1,8(0.2%)

  148,1 tys

  1,3(0.2%)

  152,6 tys

  1,3(0.2%)

  192,7 tys

  1,7(0.2%)

  44,9 tys

  0,4(0%)

  142,4 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  152,5 tys

  1,4(0.2%)

  153,9 tys

  1,4(0.2%)

  153,9 tys

  1,4(0.2%)

  152,5 tys

  1,4(0.2%)

  148,9 tys

  1,3(0.2%)

  141,0 tys

  1,2(0.2%)

  137,7 tys

  1,2(0.1%)

  139,8 tys

  1,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,4 tys

  0,3(0%)

  32,1 tys

  0,3(0%)

  64,2 tys

  0,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  127,7 tys

  1,2(0.2%)

  106,2 tys

  1,0(0.1%)

  89,0 tys

  0,8(0.1%)

  58,0 tys

  0,5(0.1%)

  78,9 tys

  0,7(0.1%)

  63,8 tys

  0,5(0.1%)

  188,7 tys

  1,6(0.2%)

  62,5 tys

  0,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  92,2 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  9,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat gdański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 31 597 mieszkańców powiatu gdańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 15 472 kobiet oraz 16 125 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 18,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu gdańskiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 18,5% podstawowym ukończonym. 1,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gdańskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gdańskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,7%) oraz podstawowe ukończone (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz średnie zawodowe (20,0%).

  W roku 2018 w powiecie gdańskim mieściło się 46 przedszkoli, w których do 182 oddziałów uczęszczało 3 866 dzieci (1 907 dziewczynek oraz 1 959 chłopców). Dostępnych było 4 149 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gdańskim mieściło się 17 przedszkoli, w których do 54 oddziałów uczęszczało 1 382 dzieci (686 dziewczynek oraz 696 chłopców). Dostępnych było 1 391 miejsc.

  19,7% mieszkańców powiatu gdańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,8% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 938 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 44 szkoły podstawowe, w których w 616 oddziałach uczyło się 12 046 uczniów (5 902 kobiety oraz 6 144 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie gdańskim placówkę miało 38 szkół podstawowych, w których w 344 oddziałach uczyło się 6 592 uczniów (3 210 kobiet oraz 3 382 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,0% ludności (31,2% wśród dziewczynek i 30,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,41.

  W powiecie gdańskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 577 uczniów (356 kobiet oraz 221 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 188 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gdańskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 27 oddziałach uczyło się 736 uczniów (432 kobiety oraz 304 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 218 absolwentów.

  W powiecie gdańskim znajdują się 2 Technika, w których w 24 oddziałach uczyło się 417 uczniów (186 kobiet oraz 231 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 85 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gdańskim placówkę miały 2 Technika, w których w 24 oddziałach uczyło się 602 uczniów (322 kobiety oraz 280 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 144 absolwentów.

  W powiecie gdańskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 140 uczniów (61 kobiet oraz 79 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,8% mieszkańców (11,4% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,9 uczniów. 11,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 17,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców powiatu gdańskiego w wieku potencjalnej nauki (24,1% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 18,9% Wykształcenie wyższe
 • powiat gdański
  18,9%
  woj. pomorskie
  18,7%
  Kraj
  17,9%
 • 21,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat gdański
  33,1%
  Województwo
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • pow. gdański
  2,4%
  Pomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. gdański
  12,4%
  Pomorskie
  13,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,3%
  woj. pomorskie
  17,3%
  Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. gdański
  22,4%
  Pomorskie
  23,2%
  Polska
  22,9%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,8%
  woj. pomorskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. gdański
  18,5%
  Województwo
  18,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 19,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat gdański
  1,3%
  woj. pomorskie
  1,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 938 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. gdański
  938,0
  Województwo
  835,0
  Polska
  873,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,00
  Pomorskie
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 46Przedszkola
 • 36 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 182 Oddziały
 • 85 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 149 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat gdański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 866 Dzieci
 • 1 907 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 959 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 87 2 lata i mniej
 • 87
 • 1 015 3 lata
 • 1 015
 • 1 078 4 lata
 • 1 078
 • 1 015 5 lata
 • 1 015
 • 666 6 lat
 • 666
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 52 2 lata i mniej
 • 52
 • 497 3 lata
 • 497
 • 528 4 lata
 • 528
 • 510 5 lata
 • 510
 • 320 6 lat
 • 320
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 35 2 lata i mniej
 • 35
 • 518 3 lata
 • 518
 • 550 4 lata
 • 550
 • 505 5 lata
 • 505
 • 346 6 lat
 • 346
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 1 744 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 315,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 312,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 112,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 110,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 13 Oddziały
 • 109 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat gdański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81 Dzieci
 • 26 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 55 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 32,1%
  67,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 19 3 lata
 • 19
 • 12 4 lata
 • 12
 • 20 5 lata
 • 20
 • 17 6 lat
 • 17
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 6 3 lata
 • 6
 • 5 4 lata
 • 5
 • 3 5 lata
 • 3
 • 4 6 lat
 • 4
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 7 4 lata
 • 7
 • 17 5 lata
 • 17
 • 13 6 lat
 • 13
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 18,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 18,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat gdański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 602 Oddziały
 • 11 980 Uczniowie
 • 5 868 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 112 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 1 565 Uczniowie w 1 klasie
 • 764 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 801 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 211 Absolwenci 2016
 • 566 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 645 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 66 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,5%
  48,5%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,6
  Województwo
  18,3
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,6
 • 19,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,6
 • 19,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,9
 • 4,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,7
 •  
 • 923,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 777,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 146,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 24,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 820 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki1 677
  • francuski115
  • inny28
 • 1 677 niemiecki
 • 115 francuski
 • 28 inny
 • 55 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 55 angielski
 •  
 • 99,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  99,41
  Pomorskie
  94,99
  Polska
  95,46
 • 98,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat gdański
  98,08
  Województwo
  93,21
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gdański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gdański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat gdański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 461 Uczniowie
 • 287 Kobiety
  (uczniowie)
 • 174 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,3%
  37,7%
 • 141 Uczniowie w 1 klasie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 155 Absolwenci
 • 96 Kobiety
  (absolwenci)
 • 59 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 116 Uczniowie
 • 69 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,5%
  40,5%
 • 21 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. gdański
  28,9
  woj. pomorskie
  26,3
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 31,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat gdański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 417 Uczniowie
 • 186 Kobiety
  (uczniowie)
 • 231 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,6%
  55,4%
 • 118 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Absolwenci
 • 46 Kobiety
  (absolwenci)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  17,4
  Pomorskie
  24,2
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 42,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 27,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat gdański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 134 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,8%
  55,2%
 • 81 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 16,7%
  83,3%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  11,7
  Pomorskie
  18,4
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 11,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 11,7
 • 13,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 13,4
 • 3,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,0
 •  
 •  
 • 1 924 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski992
  • niemiecki838
  • hiszpański94
 • 992 angielski
 • 838 niemiecki
 • 94 hiszpański
 • 10 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 10 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat gdański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 58 Uczniowie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 82,8%
  17,2%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 6 Oddziały
 • 88 Uczniowie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 92,0%
  8,0%
 • 40 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  16,2
  Pomorskie
  18,8
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 16,2 Szkoły policealne ogółem
 • 16,2
 • 19,3 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 19,3
 • 14,7 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14,7
 •  
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 23 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 23 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gdański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gdański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gdański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gdański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie gdańskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie gdańskim znajdowało się 8 hoteli (1 ★★★★, 5 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 4
  • kwatery agroturystyczne: 4 (całoroczne: 2)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 9
  • drzwi automatycznie otwierane: 5
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 12 (liczba sal: 28, liczba miejsc: 1 917)
  • z nagłośnieniem: 10
  • z projektorem multimedialnym: 9
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 11
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 20


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie gdańskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie gdańskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 363 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 303 (uczestnicy: 15 665)
  • seanse filmowe: 63 (uczestnicy: 690)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 1 160)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 27 (uczestnicy: 2 995)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 110)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 55 (uczestnicy: 2 667)
  • konkursy: 64 (uczestnicy: 1 312)
  • pokazy teatralne: 16 (uczestnicy: 1 327)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 15 (uczestnicy: 286)
  • warsztaty: 29 (uczestnicy: 869)
  • inne: 11 (uczestnicy: 3 649)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 45 (członkowie: 856)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 92)
  • taneczne: 5 (członkowie: 93)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 168)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 17 (członkowie: 273)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 75)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 5 (członkowie: 80)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 72)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 17)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 15)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 371)
  • teatralne: 1 (członkowie: 18)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 81)
  • taneczne: 5 (członkowie: 95)
  • inne: 10 (członkowie: 147)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie gdańskim działały 2 kina posiadające 3 sale z 173 miejscami na widowni. Odbyło się 316 seansów, na które przyszło 3 110 widzów, w tym 114 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 979 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie gdańskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie gdańskim działało 13 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 238 339 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 36 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 241 023 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 93
  • dostępne dla czytelników: 55
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 55
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie gdańskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 26 772 wolumeny w tym ziobry specjalne: 538. Odnotowano 340 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 35 282 wolumeny. Odnotowano 870 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie gdańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gdańskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 815 członków. Zarejestrowano 1 825 ćwiczących (mężczyźni: 1 542, kobiety: 283, chłopcy do lat 18: 886, dziewczęta do lat 18: 240). Aktywne były 43 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (50), instruktora sportowego (52) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie gdańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gdański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat gdański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 146 wypadków drogowych w powiecie gdańskim odnotowano 13 ofiar śmiertelnych oraz 178 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 121,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 148,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie gdańskim zarejestrowanych było 119 676 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 82 595 samochodów osobowych (686,4 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 16 212 samochodów ciężarowych (213,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 850 autobusów (7,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 9 521 ciągników siodłowych (79,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 5 129 motocykli (42,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 7,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,1 lat.


  W 2020 roku w powiecie gdańskim znajdowało się 90 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 70 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 70 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie gdańskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 146 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 13 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 178 Ranni
  (rok 2020)
 • 21 Lekko ranni
 • 157 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie gdańskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 121,34 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat gdański
  121,3
  Pomorskie
  78,7
  Cała Polska
  61,5
 • 10,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  10,8
  Województwo
  7,2
  Cała Polska
  6,5
 • 147,93 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  147,9
  Pomorskie
  95,3
  Polska
  69,2
 • 10,86 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  10,9
  Województwo
  8,8
  Cały kraj
  7,6
 • 148,73 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  148,7
  Województwo
  116,4
  Cała Polska
  80,2
 • 8,90 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  8,9
  woj. pomorskie
  9,1
  Polska
  10,6
 • 121,92 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat gdański
  121,9
  woj. pomorskie
  121,0
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 119 676 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie gdańskim w 2020 roku
 • 82 595 Samochody osobowe
 • 16 212 Samochody ciężarowe
 • 45 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 850 Autobusy
 • 1 065 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 9 532 Ciągniki samochodowe
 • 9 521   Ciągniki siodłowe
 • 4 293 Ciągniki rolnicze
 • 5 129 Motocykle
 • 2 494   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 480 Motorowery
 • 82 595Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie gdańskim
 • Samochody osobowe w powiecie gdańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 686,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  686,4
  Pomorskie
  641,8
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 416
  • 1400-1649 kg17 133
  • 1650-1899 kg19 693
  • 1900 kg i więcej28 353
 • 17 416 do 1399 kg
 • 17 133 1400-1649 kg
 • 19 693 1650-1899 kg
 • 28 353 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 31 079 do 1399 cm3
 • 31 079
 • 43 208 1400-1999 cm3
 • 43 208
 • 8 308 2000 i więcej cm3
 • 8 308
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie gdańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36 585
  • olej napędowy30 496
  • gaz (LPG)7 652
  • pozostałe7 862
 • 36 585 benzyna
 • 30 496 olej napędowy
 • 7 652 gaz (LPG)
 • 7 862 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 2 949 do 1 roku
 • 2 949
 • 2 170 2 lata
 • 2 170
 • 1 999 3 lata
 • 1 999
 • 4 457 4-5 lat
 • 4 457
 • 4 013 6-7 lat
 • 4 013
 • 4 228 8-9 lat
 • 4 228
 • 4 437 10-11 lat
 • 4 437
 • 12 824 12-15 lat
 • 12 824
 • 13 594 16-20 lat
 • 13 594
 • 9 487 21-25 lat
 • 9 487
 • 7 233 26-30 lat
 • 7 233
 • 15 204 31 lat i więcej
 • 15 204
 • 18,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie gdańskim
 • Powiat
  18,3 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 16 212Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie gdańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie gdańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 213,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat gdański
  213,9
  woj. pomorskie
  100,3
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 8 109 do 999 kg
 • 8 109
 • 3 848 1000-1499 kg
 • 3 848
 • 884 1500-2999 kg
 • 884
 • 100 3000-3499 kg
 • 100
 • 276 3500-4999 kg
 • 276
 • 832 5000-6999 kg
 • 832
 • 704 7000-9999 kg
 • 704
 • 970 10000-14999 kg
 • 970
 • 489 15000 kg i więcej
 • 489
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 720
  • olej napędowy11 186
  • gaz (LPG)332
  • pozostałe2 974
 • 1 720 benzyna
 • 11 186 olej napędowy
 • 332 gaz (LPG)
 • 2 974 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 908 do 1 roku
 • 908
 • 538 2 lata
 • 538
 • 383 3 lata
 • 383
 • 868 4-5 lat
 • 868
 • 976 6-7 lat
 • 976
 • 1 047 8-9 lat
 • 1 047
 • 1 012 10-11 lat
 • 1 012
 • 2 147 12-15 lat
 • 2 147
 • 1 875 16-20 lat
 • 1 875
 • 1 458 21-25 lat
 • 1 458
 • 1 035 26-30 lat
 • 1 035
 • 3 965 31 lat i więcej
 • 3 965
 • 18,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie gdańskim
 • powiat gdański
  18,3 lat
  woj. pomorskie
  19,6 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 850Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie gdańskim
 • Autobusy w powiecie gdańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  7,1
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy665
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe175
 • 10 benzyna
 • 665 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 175 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 20 do 1 roku
 • 20
 • 14 2 lata
 • 14
 • 32 3 lata
 • 32
 • 33 4-5 lat
 • 33
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 19 8-9 lat
 • 19
 • 41 10-11 lat
 • 41
 • 159 12-15 lat
 • 159
 • 157 16-20 lat
 • 157
 • 47 21-25 lat
 • 47
 • 54 26-30 lat
 • 54
 • 238 31 lat i więcej
 • 238
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie gdańskim
 • Powiat
  20,0 lat
  woj. pomorskie
  22,2 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 9 521Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie gdańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie gdańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. gdański
  79,1
  Województwo
  12,1
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy9 055
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe452
 • 12 benzyna
 • 9 055 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 452 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 608 do 1 roku
 • 1 608
 • 1 291 2 lata
 • 1 291
 • 785 3 lata
 • 785
 • 1 507 4-5 lat
 • 1 507
 • 1 081 6-7 lat
 • 1 081
 • 946 8-9 lat
 • 946
 • 418 10-11 lat
 • 418
 • 1 165 12-15 lat
 • 1 165
 • 262 16-20 lat
 • 262
 • 147 21-25 lat
 • 147
 • 78 26-30 lat
 • 78
 • 233 31 lat i więcej
 • 233
 • 7,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie gdańskim
 • Tutaj
  7,0 lat
  Województwo
  13,5 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 5 129Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie gdańskim
 • Motocykle w powiecie gdańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 42,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  42,6
  Pomorskie
  38,1
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 127 do 1 roku
 • 127
 • 58 2 lata
 • 58
 • 60 3 lata
 • 60
 • 260 4-5 lat
 • 260
 • 142 6-7 lat
 • 142
 • 143 8-9 lat
 • 143
 • 187 10-11 lat
 • 187
 • 589 12-15 lat
 • 589
 • 661 16-20 lat
 • 661
 • 527 21-25 lat
 • 527
 • 327 26-30 lat
 • 327
 • 2 048 31 lat i więcej
 • 2 048
 • 23,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie gdańskim
 • pow. gdański
  23,1 lat
  Województwo
  23,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 38 km  Będących pod zarządem gminy
 • 25 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 27 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie gdańskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 133,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat gdański
  1 133,9 km
  Województwo
  807,3 km
  Kraj
  551,8 km
 • 7,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat gdański
  7,5 km
  Województwo
  6,3 km
  Kraj
  4,5 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 70 Liczba licencji na taksówki
 • 70 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami