Kobyłka w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Kobyłka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kobyłka to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu wołomińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Kobyłka.
 • 28 147 Liczba mieszkańców
 • 19,6 km² Powierzchnia
 • 1 433,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1969 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WWL Tablice rejestracyjne
 • Edyta Zbieć Burmistrz miasta
Kobyłka na mapie
Identyfikatory
 • 21.196052.3392 Współrzędne GPS
 • 1434011 TERYT (TERC)
 • 0920539 SIMC
Herb miasta Kobyłka
Kobyłka herb

Jak Kobyłka wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kobyłka na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kobyłka wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kobyłka plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
7Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
7Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
8Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
13Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
31Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
38Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
43Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
44Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
48Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
48Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
54Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
56Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
65Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
73Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
79Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
84Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
85Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
89Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
89Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
109Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
130Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
134Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
140Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi

Kobyłka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-230Poczta Kobyłka, ul. Orszagha 14

Kobyłka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kobyłce)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wołominie (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 20
05-200 Wołomin
Urząd Miasta Kobyłka
(22) 760-70-08
(22) 760-70-55
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Kobyłka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kobyłka jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 28 147, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 63,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,0 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kobyłki zawarli w 2022 roku 112 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Kobyłki jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,9% to wdowy/wdowcy.

  Kobyłka ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 85. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,05 na 1000 mieszkańców Kobyłki. W 2022 roku urodziło się 306 dzieci, w tym 51,0% dziewczynek i 49,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 428 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 24,6% zgonów w Kobyłce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w Kobyłce były nowotwory, a 9,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kobyłki przypada 7.93 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 646 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 305 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kobyłki 341. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  60,1% mieszkańców Kobyłki jest w wieku produkcyjnym, 24,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kobyłki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 28 147 Liczba mieszkańców
 • 14 585 Kobiety
 • 13 562 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kobyłce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kobyłce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kobyłce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kobyłki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  37,0 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 38,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 35,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kobyłka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kobyłki
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kobyłka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kobyłka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kobyłka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,8%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,2%
  Mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,9% Wdowcy/Wdowy
 • Kobyłka
  6,9%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 11,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,9%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kobyłce w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Kobyłka
  4,0
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 112 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kobyłce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 85 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 50 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 35 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,05 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Kobyłka
  3,1
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kobyłce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kobyłce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kobyłce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kobyłce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 306 Urodzenia żywe
 • 156 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 150 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,0%
  49,0%
 • 11,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,0
  Mazowieckie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 41,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  41,6
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 121 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 428 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 359 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 496 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 428 g
  Województwo
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 28 Waga 4500g - 4999g
 • 28
 • 311 Waga 4000g - 4499g
 • 311
 • 1 013 Waga 3500g - 3999g
 • 1 013
 • 1 017 Waga 3000g - 3499g
 • 1 017
 • 349 Waga 2500g - 2999g
 • 349
 • 81 Waga 2000g - 2499g
 • 81
 • 30 Waga 1500g - 1999g
 • 30
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,53
  woj. mazowieckie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kobyłka
  0,76
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,15
  Mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kobyłce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 221 Zgony
 • 106 Kobiety
  (Zgony)
 • 115 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,0%
  52,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,9 Zgony na 1000 ludności
 • Kobyłka
  7,9
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 86,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  86,8
  Mazowieckie
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,8
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kobyłka
  2,4
  Mazowieckie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołomińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kobyłka
  24,6%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kobyłka
  22,1%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Polska
  23,6%
 • 9,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  9,4%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 162 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 200,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  200,9
  woj. mazowieckie
  266,8
  Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 223,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 206,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 240,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kobyłka
  223,0
  Województwo
  326,2
  Cała Polska
  426,2
 • 40,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 65,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kobyłka
  40,2
  woj. mazowieckie
  46,3
  Polska
  62,9
 • 24,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  24,9
  Mazowieckie
  33,8
  Cały kraj
  33,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,0
  Województwo
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 646 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 354 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 292 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 305 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 163 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 142 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 347 Saldo migracji
 • 195 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 152 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 341 Saldo migracji wewnętrznych
 • 191 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 150 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kobyłce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kobyłka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kobyłka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kobyłce oddano do użytku 285 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kobyłce to 9 854 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 352 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 24,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kobyłce to 4,68 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kobyłce to 119,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,84% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,83% mieszkań posiada łazienkę, 86,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,41% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

  Powiat wołomiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 854 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 352,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  352,00
  Województwo
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 100,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kobyłka
  100,90 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 35,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  35,50 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,66 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Kobyłka
  4,66
  Mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,84 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,84
  Województwo
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  Mazowieckie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 285 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 10,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,18
  Województwo
  7,83
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 335 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,68 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kobyłka
  4,68
  Mazowieckie
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 47,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kobyłka
  47,68
  Mazowieckie
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 34 179 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 119,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Kobyłka
  119,9 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 1,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,22 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kobyłka
  96,01%
  Mazowieckie
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 95,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,84%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Kraj
  95,18%
 • 95,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,83%
  Mazowieckie
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 86,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,41%
  Województwo
  88,35%
  Polska
  85,83%
 • 91,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Kobyłka
  91,41%
  Województwo
  59,27%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kobyłka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kobyłce na 1000 mieszkańców pracuje 106osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kobyłce wynosiło w 2023 roku 5,8% (5,8% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kobyłce wynosiło 6 065,79 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kobyłki 2 298 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 873 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 425.

  6,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Kobyłki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 28,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 106 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  106,0
  Województwo
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 6,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,2% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,8%
  Województwo
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kobyłce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kobyłce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kobyłce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 451 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 066 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kobyłce w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 298 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 873 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 425 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 28,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 33,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,5% Pozostałe
 • 45,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kobyłce w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 926 Pracujący ogółem
 • 1 508 Kobiety
 • 1 418 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kobyłce w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 24,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 19,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kobyłka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  66,4
  Województwo
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 25,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  25,6
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 62,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kobyłka
  62,9
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 65,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kobyłka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kobyłce w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 415 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 609 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 343 nowe podmioty, a 183 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (364) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (182) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (255) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (140) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kobyłce najwięcej (279) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 326) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,5% (1 082) podmiotów, a 75,2% (3 321) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kobyłce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.2%) oraz Budownictwo (15.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 415 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 082 Przemysł i budownictwo
 • 3 321 Pozostała działalność
 • 343 Podmioty nowo zarejestrowane w Kobyłce w 2023 roku
 • 183 Podmioty wyrejestrowane w Kobyłce w 2023 roku
 • 3 609 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 326 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 326
 • 78 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 78
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 4 415 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 415
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 333 Spółki handlowe ogółem
 • 333
 • 25  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 25
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 279  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 279
 • 24    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 24
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 272 Spółki cywilne ogółem
 • 272
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 609 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 694 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 694
 • 540 Budownictwo
 • 540
 • 497 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 497
 • 312 Informacja i komunikacja
 • 312
 • 307 Przetwórstwo przemysłowe
 • 307
 • 227 Transport i gospodarka magazynowa
 • 227
 • 212 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 212
 • 202 Pozostała działalność
 • 202
 • 170 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 170
 • 141 Edukacja
 • 141
 • 88 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 88
 • 83 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 83
 • 65 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 65
 • 44 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 44
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kobyłka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kobyłce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 818 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kobyłce wynosi 66,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kobyłki najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 18,52 (wykrywalność 53%) oraz o charakterze kryminalnym - 16,21 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 10,81 (86%), drogowe - 1,54 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kobyłki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kobyłka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 818 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 818
 • 452 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 452
 • 301 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 301
 • 43 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 43
 • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 10
 • 516 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 516
 • 29,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  29,33
  woj. mazowieckie
  23,30
  Polska
  22,81
 • 16,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,21
  Województwo
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 10,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,81
  woj. mazowieckie
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 1,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Kobyłka
  1,54
  Mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Kobyłka
  0,35
  Mazowieckie
  0,29
  Polska
  0,35
 • 18,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,52
  Mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kobyłka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Kobyłka
  66%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  48%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  63%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  87%
  Województwo
  69%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  92%
  Mazowieckie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  53%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Kobyłka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kobyłki wyniosła w 2022 roku 175,8 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kobyłki - 34.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.2%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 34,9 mln złotych, czyli 19,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kobyłki wyniosła w 2022 roku 160,0 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 23.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.5%). W budżecie Kobyłki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,8 tys złotych na mieszkańca (30,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,2 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,8%.
 • Wydatki budżetu w Kobyłce według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kobyłki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kobyłka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kobyłki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,7 mln

  3,2 tys(100%)

  89,5 mln

  4,0 tys(100%)

  101,6 mln

  4,5 tys(100%)

  131,5 mln

  5,6 tys(100%)

  139,7 mln

  5,8 tys(100%)

  144,1 mln

  5,4 tys(100%)

  168,9 mln

  6,2 tys(100%)

  175,8 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,0 mln

  1,6 tys(48.8%)

  38,3 mln

  1,7 tys(42.8%)

  34,1 mln

  1,5 tys(33.5%)

  40,0 mln

  1,7 tys(30.4%)

  45,2 mln

  1,9 tys(32.3%)

  46,3 mln

  1,8 tys(32.1%)

  54,5 mln

  2,1 tys(32.3%)

  61,3 mln

  2,2 tys(34.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,1 mln

  231(7.3%)

  7,1 mln

  315(7.9%)

  14,6 mln

  633(14.4%)

  29,8 mln

  1,3 tys(22.7%)

  22,4 mln

  918(16.1%)

  11,8 mln

  471(8.2%)

  24,4 mln

  945(14.4%)

  26,7 mln

  955(15.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,8 mln

  310(9.7%)

  6,1 mln

  273(6.8%)

  6,4 mln

  275(6.3%)

  11,1 mln

  470(8.5%)

  11,4 mln

  466(8.1%)

  17,1 mln

  680(11.9%)

  15,0 mln

  580(8.9%)

  17,7 mln

  634(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,9 mln

  405(12.7%)

  9,7 mln

  432(10.8%)

  10,0 mln

  433(9.9%)

  11,1 mln

  469(8.4%)

  10,7 mln

  437(7.6%)

  10,1 mln

  401(7%)

  12,9 mln

  502(7.7%)

  13,4 mln

  478(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  367(11.5%)

  22,1 mln

  983(24.7%)

  4,1 mln

  177(4%)

  4,2 mln

  175(3.2%)

  4,5 mln

  183(3.2%)

  4,6 mln

  184(3.2%)

  5,1 mln

  199(3%)

  10,6 mln

  379(6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  59,6(1.9%)

  1,1 mln

  49,1(1.2%)

  1,3 mln

  56,7(1.3%)

  1,2 mln

  52,1(0.9%)

  1,7 mln

  69,2(1.2%)

  1,2 mln

  47,1(0.8%)

  2,1 mln

  82,5(1.3%)

  4,8 mln

  173(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,0 tys

  2,2(0%)

  20,0 tys

  0,8(0%)

  25,0 tys

  1,0(0%)

  4,0 mln

  144(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  70,2(2.2%)

  1,6 mln

  69,7(1.7%)

  1,7 mln

  74,4(1.7%)

  2,0 mln

  84,9(1.5%)

  4,3 mln

  176(3.1%)

  2,8 mln

  112(2%)

  1,9 mln

  74,9(1.1%)

  3,7 mln

  134(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  488,1 tys

  22,3(0.7%)

  520,7 tys

  23,2(0.6%)

  664,4 tys

  28,7(0.7%)

  869,6 tys

  36,7(0.7%)

  1,2 mln

  48,7(0.9%)

  1,1 mln

  42,0(0.7%)

  748,6 tys

  29,0(0.4%)

  2,5 mln

  90,2(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  91,3(2.9%)

  1,9 mln

  82,8(2.1%)

  4,0 mln

  173(3.9%)

  4,2 mln

  176(3.2%)

  1,4 mln

  59,3(1%)

  1,7 mln

  66,8(1.2%)

  3,1 mln

  119(1.8%)

  2,3 mln

  82,2(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  536,5 tys

  24,5(0.8%)

  171,5 tys

  7,6(0.2%)

  184,3 tys

  8,0(0.2%)

  273,9 tys

  11,6(0.2%)

  384,6 tys

  15,8(0.3%)

  6,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  52,5(0.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,6 tys

  2,2(0%)

  839,5 tys

  30,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  431,2 tys

  19,7(0.6%)

  460,7 tys

  20,5(0.5%)

  542,2 tys

  23,4(0.5%)

  560,2 tys

  23,6(0.4%)

  454,9 tys

  18,6(0.3%)

  436,1 tys

  17,3(0.3%)

  729,5 tys

  28,3(0.4%)

  694,1 tys

  24,8(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  220,8 tys

  10,1(0.3%)

  286,2 tys

  12,7(0.3%)

  323,8 tys

  14,0(0.3%)

  237,5 tys

  10,0(0.2%)

  587,5 tys

  24,1(0.4%)

  436,5 tys

  17,4(0.3%)

  442,8 tys

  17,2(0.3%)

  691,3 tys

  24,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  141,4 tys

  6,5(0.2%)

  137,8 tys

  6,1(0.2%)

  198,6 tys

  8,6(0.2%)

  216,4 tys

  9,1(0.2%)

  200,5 tys

  8,2(0.1%)

  248,6 tys

  9,9(0.2%)

  1,4 mln

  54,7(0.8%)

  406,4 tys

  14,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  117,2 tys

  5,4(0.2%)

  123,4 tys

  5,5(0.1%)

  156,1 tys

  6,8(0.2%)

  106,4 tys

  4,5(0.1%)

  82,7 tys

  3,4(0.1%)

  118,4 tys

  4,7(0.1%)

  144,8 tys

  5,6(0.1%)

  240,9 tys

  8,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  151,7 tys

  6,9(0.2%)

  18,4 tys

  0,8(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  204,8 tys

  8,6(0.2%)

  153,5 tys

  6,3(0.1%)

  157,6 tys

  6,3(0.1%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,9 tys

  1,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  742

  0,0(0%)

  271

  0,0(0%)

  187

  0,0(0%)

  195

  0,0(0%)

  215

  0,0(0%)

  235

  0,0(0%)

  241

  0,0(0%)

  195

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kobyłce według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kobyłki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kobyłka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kobyłki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,6 mln

  3,0 tys(100%)

  90,8 mln

  4,1 tys(100%)

  95,9 mln

  4,2 tys(100%)

  129,4 mln

  5,5 tys(100%)

  132,6 mln

  5,5 tys(100%)

  148,0 mln

  5,6 tys(100%)

  194,6 mln

  7,1 tys(100%)

  160,0 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  33,8 mln

  1,5 tys(51.6%)

  37,6 mln

  1,7 tys(41.5%)

  42,0 mln

  1,8 tys(43.8%)

  46,7 mln

  2,0 tys(36.1%)

  55,1 mln

  2,3 tys(41.5%)

  55,3 mln

  2,2 tys(37.4%)

  67,0 mln

  2,6 tys(34.4%)

  66,9 mln

  2,4 tys(41.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,6 mln

  665(22.2%)

  15,6 mln

  693(17.1%)

  17,1 mln

  738(17.8%)

  18,2 mln

  767(14%)

  19,2 mln

  788(14.5%)

  23,7 mln

  941(16%)

  30,8 mln

  1,2 tys(15.8%)

  24,7 mln

  884(15.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  152(5.1%)

  4,2 mln

  188(4.6%)

  3,0 mln

  129(3.1%)

  3,1 mln

  129(2.4%)

  4,7 mln

  191(3.5%)

  8,1 mln

  323(5.5%)

  10,8 mln

  421(5.6%)

  10,4 mln

  372(6.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,7 mln

  213(7.1%)

  11,6 mln

  515(12.7%)

  4,8 mln

  205(5%)

  22,2 mln

  937(17.2%)

  5,8 mln

  239(4.4%)

  4,9 mln

  193(3.3%)

  33,8 mln

  1,3 tys(17.3%)

  9,6 mln

  342(6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,4 tys

  0,8(0%)

  81,9 tys

  3,6(0.1%)

  2,4 mln

  102(2.5%)

  9,9 mln

  418(7.7%)

  8,3 mln

  340(6.3%)

  5,9 mln

  235(4%)

  792,5 tys

  30,7(0.4%)

  6,8 mln

  243(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  238(7.9%)

  18,9 mln

  843(20.9%)

  1,1 mln

  47,9(1.2%)

  1,1 mln

  47,4(0.9%)

  1,1 mln

  46,4(0.9%)

  1,2 mln

  48,4(0.8%)

  1,3 mln

  49,9(0.7%)

  6,1 mln

  217(3.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  0,5(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  3,9 mln

  141(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,2 mln

  146(4.9%)

  2,1 mln

  94,2(2.3%)

  1,7 mln

  73,0(1.8%)

  2,1 mln

  86,8(1.6%)

  2,5 mln

  101(1.9%)

  2,6 mln

  104(1.8%)

  3,7 mln

  142(1.9%)

  3,3 mln

  117(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  177,1 tys

  8,1(0.3%)

  219,5 tys

  9,8(0.2%)

  327,0 tys

  14,1(0.3%)

  372,1 tys

  15,7(0.3%)

  342,6 tys

  14,0(0.3%)

  240,9 tys

  9,6(0.2%)

  373,7 tys

  14,5(0.2%)

  3,0 mln

  106(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  125,1 tys

  5,7(0.2%)

  141,8 tys

  6,3(0.2%)

  90,3 tys

  3,9(0.1%)

  105,8 tys

  4,5(0.1%)

  101,8 tys

  4,2(0.1%)

  6,9 tys

  0,3(0%)

  55,0 tys

  2,1(0%)

  1,0 mln

  36,5(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,4(0%)

  18,8 tys

  0,8(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  352,4 tys

  12,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  86,9 tys

  4,0(0.1%)

  80,0 tys

  3,6(0.1%)

  70,8 tys

  3,1(0.1%)

  80,5 tys

  3,4(0.1%)

  79,7 tys

  3,3(0.1%)

  117,9 tys

  4,7(0.1%)

  80,0 tys

  3,1(0%)

  124,2 tys

  4,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  100,2 tys

  4,1(0.1%)

  88,0

  0,0(0%)

  27,4 tys

  1,1(0%)

  48,5 tys

  1,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  0,6(0%)

  54,1 tys

  2,1(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  151,7 tys

  6,9(0.2%)

  18,4 tys

  0,8(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  204,8 tys

  8,6(0.2%)

  153,5 tys

  6,3(0.1%)

  157,6 tys

  6,3(0.1%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  247,2 tys

  11,3(0.4%)

  176,5 tys

  7,9(0.2%)

  223,2 tys

  9,7(0.2%)

  160,1 tys

  6,8(0.1%)

  178,0 tys

  7,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  478

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kobyłka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 962 mieszkańców Kobyłki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 429 kobiet oraz 3 533 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 29,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,9% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 16,2% mieszkańców Kobyłki, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 10,9% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Kobyłki mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kobyłce największy odsetek ma wykształcenie wyższe (35,2%) oraz średnie zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (23,0%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2022 w Kobyłce mieściło się 13 przedszkoli, w których do 78 oddziałów uczęszczało 1 685 dzieci (846 dziewczynek oraz 839 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kobyłce mieściły się 4 przedszkola, w których do 19 oddziałów uczęszczało 419 dzieci (205 dziewczynek oraz 214 chłopców). Dostępnych było 513 miejsc.

  24,0% mieszkańców Kobyłki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (23,8% wśród dziewczynek i 24,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 926 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 119 oddziałach uczyło się 2 679 uczniów (1 327 kobiet oraz 1 352 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kobyłce placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 278 uczniów (639 kobiet oraz 639 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,5% ludności (30,5% wśród dziewczynek i 30,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,32.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (15,5% wśród dziewczyn i 15,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 17,1% mieszkańców Kobyłki w wieku potencjalnej nauki (17,6% kobiet i 16,6% mężczyzn).

 • 29,4% Wykształcenie wyższe
 • Kobyłka
  29,4%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 35,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,8%
  Województwo
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,2%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,8%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Kobyłka
  16,2%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 12,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Kobyłka
  10,9%
  Mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 10,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 926 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  926,0
  Województwo
  970,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Kobyłka
  0,64
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 78 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 412 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kobyłka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 685 Dzieci
 • 846 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 839 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,2%
  49,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 42 2 lata i mniej
 • 42
 • 378 3 lata
 • 378
 • 430 4 lata
 • 430
 • 415 5 lata
 • 415
 • 407 6 lat
 • 407
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 192 3 lata
 • 192
 • 226 4 lata
 • 226
 • 195 5 lata
 • 195
 • 210 6 lat
 • 210
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 186 3 lata
 • 186
 • 204 4 lata
 • 204
 • 220 5 lata
 • 220
 • 197 6 lat
 • 197
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 •  
 • 98,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 98,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 73 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Kobyłka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Dzieci
 • 46 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 37 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,4%
  44,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 5 3 lata
 • 5
 • 15 4 lata
 • 15
 • 33 5 lata
 • 33
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 3 3 lata
 • 3
 • 6 4 lata
 • 6
 • 18 5 lata
 • 18
 • 15 6 lat
 • 15
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 9 4 lata
 • 9
 • 15 5 lata
 • 15
 • 11 6 lat
 • 11
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kobyłce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kobyłce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole nr 1 (Krasnala Hałabała)
  Publiczne
  22 786-12-18
  22 786-12-18
  ul. T. Kościuszki 6
  05-230 Kobyłka
  921718
  Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnym Nr 2 w Kobyłce (nie dotyczy)
  Publiczne
  22 786-10-94
  22 786-06-68
  ul. Elizy Orzeszkowej 3/5
  05-230 Kobyłka
  8170-
  Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu (św. Franciszek z Asyżu)
  Publiczne
  22 786-25-48
  ul. Żymirskiego 5
  05-230 Kobyłka
  511714
  Ognisko Przedszkolne Kubuś
  Niepubliczny
  22 799-07-77
  ul. Poniatowskiego 56a
  05-230 Kobyłka
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ANIMUS
  Niepubliczne
  51 060-74-61
  ul. Ks. Marmo 13
  05-230 Kobyłka
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Słoneczna Polana
  Niepubliczne
  Kobyłka
  05-230 Kobyłka
  ---
  Niepubliczne Przedszkole nr 1 w Kobyłce
  Niepubliczne
  50 811-78-70
  ul. Natolińska 11
  05-230 Kobyłka
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Kobyłce
  Niepubliczne
  ul. ul. Ceramiczna 49
  05-230 Kobyłka
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kobyłka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 119 Oddziały
 • 2 679 Uczniowie
 • 1 327 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 352 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 397 Uczniowie w 1 klasie
 • 202 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 195 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 371 Absolwenci
 • 183 Kobiety
  (absolwenci)
 • 188 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,5
  Mazowieckie
  17,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 186,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 162,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 87,32 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Kobyłka
  87,32
  Województwo
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 86,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  86,80
  woj. mazowieckie
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kobyłka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kobyłka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kobyłce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kobyłce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
  Publiczna
  22 786-15-71
  22 786-15-72
  ul. Załuskiego 57
  05-230 Kobyłka
  33692-
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce (Zofia Nałkowska)
  Publiczna
  22 786-10-10
  22 786-44-40
  ul. Jezuicka 1
  05-230 Kobyłka
  27602-
  Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce (Bohaterów Bitwy Ossowskiej)
  Publiczna
  22 786-10-26
  22 786-06-68
  ul. Elizy Orzeszkowej 3/5
  05-230 Kobyłka
  21441-
  NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ANIMUS
  Niepubliczna
  51 060-74-61
  ul. ks.Marmo 13 C
  05-230 Kobyłka
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kobyłce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 24,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kobyłka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kobyłka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kobyłka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kobyłka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kobyłce

 • Według danych GUS z 2022 roku w Kobyłce znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kobyłce w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Kobyłce
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kobyłce: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kobyłce 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 140 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 59 (uczestnicy: 4 230)
   • wystawy: 5 (uczestnicy: 250)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 300)
   • koncerty: 14 (uczestnicy: 2 000)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 100)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 100)
   • konkursy: 1 (uczestnicy: 60)
   • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 800)
   • warsztaty: 4 (uczestnicy: 120)
   • inne: 9 (uczestnicy: 500)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 37 (członkowie: 979)
   • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 92)
   • taneczne: 12 (członkowie: 200)
   • muzyczne: 5 (członkowie: 60)
   • informatyczne: 1 (członkowie: 21)
   • teatralne: 1 (członkowie: 11)
   • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 155)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 300)
   • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
   • inne: 6 (członkowie: 130)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 1
   • komputerowe: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 5 (członkowie: 185)
   • teatralne: 2 (członkowie: 120)
   • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 30)
   • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 35)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Kobyłce działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 980 zwiedzających, co daje 352 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2022 w Kobyłce działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 41 204 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 458 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
   • dostępne dla czytelników: 15
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Kobyłce działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 255 członków. Zarejestrowano 222 ćwiczących (mężczyźni: 120, kobiety: 102, chłopcy do lat 18: 114, dziewczęta do lat 18: 101). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (8).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Kobyłce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Kobyłce
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kobyłki znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Kobyłce
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Kościół z XVIII w.dnia 1953-12-01, wykaz dokumentów: 1047/23 z 1953-12-01
   • Mur/ogrodzenie z 1. poł. XIX w.dnia 1991-02-20, wykaz dokumentów: 1466 z 1991-02-20
   • Mauzoleum z 1927 r.dnia 1991-02-20, wykaz dokumentów: 1466 z 1991-02-20
   • Mauzoleum z 1837 r.dnia 1991-02-20, wykaz dokumentów: 1466 z 1991-02-20
   • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1803 r.dnia 1991-02-20, wykaz dokumentów: 1466 z 1991-02-20
   • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Rumuńska 2)dnia 2007-10-12, wykaz dokumentów: A-766 z 2007-10-12
  • Formy ochrony przyrody w Kobyłce
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kobyłki znajduje się 19 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kobyłce
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Grabicz - faunistyczny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1978-01-01, Powierzchnia: 29.34 ha
   • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
   • Dąb na starej posesji Wistów - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-05-12, Opis granicy: Ro nie przy osiedlu Zalasek soliter na polanie
   • Głaz Edmunda - Pomnik przyrodyOpis: amfibolit, Data ustanowienia: 2009-07-31, Opis granicy: głaz - przy leśniczówce Grabicz na terenie rezerwatu "Grabicz"
   • Marianna - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: w zadrzewieniu ulicy Chałubińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Zagańczyka
   • Marianna - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: przy drodze tuż przy płocie prywatnej posesji. Przy linii energetycznej
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1975-10-21, Opis granicy: na trawniku w odległości ok.. 4m od budynku mieszkalnego oraz ok.. 1 m od drogi (chodnika) w bezpośrednim sąsiedztwie płotu (siatka płotu dotyka pnia). Korona sięga do linii energetycznej
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-08-02, Opis granicy: Drzewo ro nie na skraju rowu w bezpo rednim s siedztwie rzeki D ugiej w zadrzewieniach kowych pomi dzyulicami D browskiego i Rataja 54
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-08-02, Opis granicy: Drzewo ro nie na skraju rowu w bezpo rednim s siedztwie rzeki w zadrzewieniach kowych pomi dzy ulicamiD browskiego i Rataja 52 kilkana cie metrów na zachód od d bu Nr 33
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-08-02, Opis granicy: Drzewo ro nie na skraju rowu w bezpo rednim s siedztwie rzeki na zalesionym obszarze kowym pomi dzyulicami D browskiego i Rataja 56 kilkana cie metrów na zachód od d bu Nr 34 po drugiej stronie rzeki
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-06-10, Opis granicy: w szpalerze przy płocie plebanii od strony ulicy przy nowo wybudowanym parkingu w odległości ok.. 1m od krawężnika. Pierwsze drzewo w rzędzie od kierunku: Wołomin.
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-06-10, Opis granicy: w szpalerze przy płocie plebanii od strony ulicy przy nowo wybudowanym parkingu w odległości ok.. 1m od krawężnika. Pierwsze drzewo w rzędzie od kierunku: Wołomin.
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-06-10, Opis granicy: w szpalerze przy płocie plebanii od strony ulicy przy nowo wybudowanym parkingu w odległości ok.. 1m od krawężnika. Pierwsze drzewo w rzędzie od kierunku: Wołomin.
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-06-10, Opis granicy: w szpalerze przy płocie plebanii od strony ulicy przy nowo wybudowanym parkingu w odległości ok.. 1m od krawężnika. Pierwsze drzewo w rzędzie od kierunku: Wołomin.
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-06-10, Opis granicy: przy ul. Załuskiego w pasie pom. Drogą a chodnikiem przy parkingu. Piąta w rzędzie od kierunku Wołomina
   • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: wzdłuż muru odgradzającego ogród przy plebanii od ul. Załuskiego
   • Pomnik przyrodyOpis: drzewa w parku podworskim: lipa drobnolistna grab pospolity 4 szt. modrzew syberyjski, Data ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: na działce nr 39/8 w parku podworskim
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-02-05, Opis granicy: Drzewo usytu owane w szpalerze wzd u betonowego ogrodzenia przy ulicy ymirskiego 45 w gruncie naturalnym. Oznaczone tabliczk .
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2010-07-25, Opis granicy: pojedynczy - w odl. Ok.. 10 m na północ od budynku mieszkalnego ok.. 4 m na południe od komórki drewnianej ok.. 2 5 m na zachód od drogi stanowiącej pieszy odcinek ul. Majdańskiej

  Kobyłka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Kobyłce odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 21,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Kobyłce znajdowało się 25 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 5 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

   Powiat wołomiński - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Kobyłce
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 6 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 3 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 4 Ranni
   (rok 2022)
  • 1 Lekko ranni
  • 3 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Kobyłce w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 21,43 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Kobyłka
   21,4
   woj. mazowieckie
   52,6
   Kraj
   56,5
  • 10,72 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Kobyłka
   10,7
   Województwo
   5,2
   Kraj
   5,0
  • 14,29 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Kobyłka
   14,3
   Województwo
   61,7
   Cały kraj
   65,5
  • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Tutaj
   50,0
   woj. mazowieckie
   10,0
   Cały kraj
   8,9
  • 66,67 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Tutaj
   66,7
   woj. mazowieckie
   117,3
   Polska
   116,0
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 25 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 16 km  Będących pod zarządem gminy
  • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kobyłce w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 12 831,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Kobyłka
   12 831,0 km
   Województwo
   796,1 km
   Kraj
   633,6 km
  • 9,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Tutaj
   9,0 km
   Mazowieckie
   5,1 km
   Polska
   5,3 km
  • 5 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
  • 4 Liczba licencji na taksówki
  • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Kobyłka przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 634droga wojewódzka nr 634(Warszawa - Ząbki - Zielonka - Kobyłka - Wołomin - Nowe Lipiny - Duczki - Krzywica - Tuł - Karolew - Miąse - Jasienica - Tłuszcz - Wólka Kozłowska)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Kobyłka przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka -Kobyłka Ossów -Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
   • LK 21Linia kolejowa nr 21: Warszawa Wileńska – Wołomin Słoneczna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wileńska - Warszawa Wileńska Marki - Warszawa Zacisze-Wilno - Ząbki - Zielonka -Kobyłka Ossów -Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna)