Powiat głubczycki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat głubczycki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 44 723 Liczba mieszkańców
 • 673 km2 Powierzchnia
 • 69 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 45,8% Stopa urbanizacji
 • Józef Kozina Starosta
 • ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce Adres starostwa powiatowego
 • OGL Tablice rejestracyjne
Powiat głubczycki na mapie
Identyfikatory
 • 1602 TERYT (TERC)
Herb powiatu głubczyckiego
powiat głubczycki herb

powiat głubczycki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach
77 471 08 50
77 471 08 52
Kołłątaja 4
48-100 Głubczyce
Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach
77-47-10-203
77-47-10-245
Chrobrego 6
48-100 Głubczyce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głubczycach
77-55-03-601
77-55-036-03
Powstańców 4
48-100 Głubczyce
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głubczycach
77-47-10-717
77-47-10-718
Grunwaldzka 1b
48-100 Głubczyce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głubczycach
77-48-52-662
77-48-52-662
Grunwaldzka 1a
48-100 Głubczyce
Starostwo Powiatowe w Głubczycach
(77) 405-36-60
(77) 405-36-61
ul. Kochanowskiego
48-100 Głubczyce

Powiat głubczycki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat głubczycki ma 44 723 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 13,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu głubczyckiego w 2050 roku wynosi 32 097, z czego 16 231 to kobiety, a 15 866 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu głubczyckiego zawarli w 2020 roku 142 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców powiatu głubczyckiego jest stanu wolnego, 54,2% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat głubczycki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -411. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,07 na 1000 mieszkańców powiatu głubczyckiego. W 2020 roku urodziło się 294 dzieci, w tym 51,4% dziewczynek i 48,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 337 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,42 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 47,3% zgonów w powiecie głubczyckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,9% zgonów w powiecie głubczyckim były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu głubczyckiego przypada 15.57 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 452 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 587 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu głubczyckiego -135. W tym samym roku 23 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 20.

  60,5% mieszkańców powiatu głubczyckiego jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu głubczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44 723 Liczba mieszkańców
 • 22 878 Kobiety
 • 21 845 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie głubczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie głubczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie głubczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu głubczyckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 097 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 16 231 Kobiety
 • 15 866 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie głubczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie głubczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie głubczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu głubczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,8 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat głubczycki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu głubczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,1%
  Województwo
  28,3%
  Polska
  28,8%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. głubczycki
  54,2%
  Województwo
  54,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. głubczycki
  11,0%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 18,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat głubczycki
  4,2%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • Tutaj
  1,5%
  woj. opolskie
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie głubczyckim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,8
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,8
  Województwo
  1,1
  Polska
  1,3
 • 142 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie głubczyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -411 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -208 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -203 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,07 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,1
  woj. opolskie
  -4,9
  Polska
  -3,2
 • -7,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -10,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie głubczyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie głubczyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie głubczyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie głubczyckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 294 Urodzenia żywe
 • 151 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 143 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,4%
  48,6%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,5
  Województwo
  8,1
  Kraj
  9,3
 • 29,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat głubczycki
  29,3
  woj. opolskie
  35,4
  Cała Polska
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 62 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 62
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 337 g Średnia waga noworodków
 • 3 249 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 431 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 337 g
  Województwo
  3 367 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 94 Waga 3500g - 3999g
 • 94
 • 99 Waga 3000g - 3499g
 • 99
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 0,99 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat głubczycki
  0,99
  woj. opolskie
  1,23
  Cały kraj
  1,38
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat głubczycki
  0,51
  Opolskie
  0,59
  Cały kraj
  0,67
 • 0,42 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,42
  Opolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie głubczyckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 705 Zgony
 • 359 Kobiety
  (Zgony)
 • 346 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,9%
  49,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 15,6 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  15,6
  Opolskie
  13,0
  Cała Polska
  12,5
 • 239,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  239,8
  woj. opolskie
  159,9
  Polska
  134,3
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,4
  woj. opolskie
  4,0
  Cały kraj
  3,6
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. głubczycki
  4,5
  Opolskie
  3,3
  Polska
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie głubczyckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat głubczycki
  47,3%
  Opolskie
  44,6%
  Polska
  39,4%
 • 21,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,9%
  woj. opolskie
  26,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat głubczycki
  6,6%
  Opolskie
  5,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  0,2
  Cała Polska
  9,9
 • 77,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  77,2
  Cała Polska
  70,4
 • 278,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat głubczycki
  278,0
  woj. opolskie
  286,9
  Cała Polska
  283,2
 • 260,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  260,1
  Cała Polska
  261,3
 • 599,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 603,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 596,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. głubczycki
  599,8
  Opolskie
  485,0
  Polska
  421,0
 • 84,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 121,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  84,0
  Opolskie
  72,1
  Cała Polska
  69,5
 • 34,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  34,2
  Województwo
  28,1
  Polska
  35,1
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  4,3
  Województwo
  6,5
  Cała Polska
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. głubczycki
  0,4%
  Opolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie głubczyckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 12 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 26 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  26,0
  woj. opolskie
  22,0
  Cały kraj
  31,0
 • 20 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. głubczycki
  20,0
  Województwo
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 9 powieszenie się
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 1 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 4 emerytura
 • 4
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 2 emerytura
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 452 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 216 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 236 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 587 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 285 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 302 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -115 Saldo migracji
 • -60 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -55 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -135 Saldo migracji wewnętrznych
 • -69 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -66 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 20 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie głubczyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat głubczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat głubczycki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie głubczyckim oddano do użytku 38 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie głubczyckim to 17 287 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 384 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  76,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 23,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie głubczyckim to 5,24 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie głubczyckim to 146,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,71% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,22% mieszkań posiada łazienkę, 76,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 49,88% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie głubczyckim 308 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 635 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 654 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 67 transakcji (mediana cen - 4 000 zł/m2, średnia - 3 983 zł/m2), a na rynku wtórnym 241 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 202 zł/m2, średnia - 2 308 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 635 zł
 • powiat głubczycki
  2 635 zł
  Województwo
  3 922 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 2 635 zł Ogółem
 • 2 635 zł
 • 2 062 zł do 40 m2
 • 2 062 zł
 • 3 069 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 069 zł
 • 2 725 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 725 zł
 • 1 795 zł od 80,1 m2
 • 1 795 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 654 zł
 • Powiat
  2 654 zł
  Województwo
  3 828 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 2 654 zł Ogółem
 • 2 654 zł
 • 2 360 zł do 40 m2
 • 2 360 zł
 • 2 889 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 889 zł
 • 2 704 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 704 zł
 • 1 790 zł od 80,1 m2
 • 1 790 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 308
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m242
  • od 40,1 do 60 m2175
  • od 60,1 do 80 m272
  • od 80,1 m219
 • 42 do 40 m2
 • 175 od 40,1 do 60 m2
 • 72 od 60,1 do 80 m2
 • 19 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie głubczyckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 000 zł
 • pow. głubczycki
  4 000 zł
  Województwo
  5 223 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 000 zł Ogółem
 • 4 000 zł
 • 3 960 zł do 40 m2
 • 3 960 zł
 • 4 054 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 054 zł
 • 3 739 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 739 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 983 zł
 • pow. głubczycki
  3 983 zł
  Województwo
  5 010 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 3 983 zł Ogółem
 • 3 983 zł
 • 3 958 zł do 40 m2
 • 3 958 zł
 • 4 170 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 170 zł
 • 3 906 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 906 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 67
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m251
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 51 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 202 zł
 • pow. głubczycki
  2 202 zł
  woj. opolskie
  3 105 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 202 zł Ogółem
 • 2 202 zł
 • 1 946 zł do 40 m2
 • 1 946 zł
 • 2 187 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 187 zł
 • 2 662 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 662 zł
 • 1 574 zł od 80,1 m2
 • 1 574 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 308 zł
 • pow. głubczycki
  2 308 zł
  Województwo
  3 282 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 308 zł Ogółem
 • 2 308 zł
 • 2 174 zł do 40 m2
 • 2 174 zł
 • 2 382 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 382 zł
 • 2 513 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 513 zł
 • 1 700 zł od 80,1 m2
 • 1 700 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 241
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m238
  • od 40,1 do 60 m2124
  • od 60,1 do 80 m262
  • od 80,1 m217
 • 38 do 40 m2
 • 124 od 40,1 do 60 m2
 • 62 od 60,1 do 80 m2
 • 17 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 287 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 384,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. głubczycki
  384,00
  Opolskie
  370,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. głubczycki
  78,10 m2
  woj. opolskie
  81,40 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 30,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,00 m2
  Opolskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,97 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,97
  woj. opolskie
  4,19
  Kraj
  3,82
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,60
  Województwo
  2,70
  Kraj
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 38 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,84
  Województwo
  2,68
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 199 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat głubczycki
  5,24
  Województwo
  4,59
  Polska
  3,77
 • 4,42 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. głubczycki
  4,42
  Opolskie
  12,30
  Polska
  21,77
 • 5 573 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 146,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  146,7 m2
  Opolskie
  115,2 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat głubczycki
  0,12 m2
  Województwo
  0,31 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,56%
  Województwo
  98,31%
  Polska
  96,97%
 • 94,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,71%
  Województwo
  97,06%
  Cały kraj
  94,01%
 • 89,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. głubczycki
  89,22%
  Opolskie
  93,71%
  Kraj
  91,78%
 • 76,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. głubczycki
  76,47%
  Opolskie
  82,73%
  Cały kraj
  83,08%
 • 49,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  49,88%
  Województwo
  48,46%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat głubczycki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie głubczyckim na 1000 mieszkańców pracuje 167osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie głubczyckim wynosiło w 2020 roku 10,2% (11,7% wśród kobiet i 8,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie głubczyckim wynosiło 4 703,75 PLN, co odpowiada 85.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu głubczyckiego 6 947 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 483 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 464.

  33,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu głubczyckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,1% w przemyśle i budownictwie, a 9,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 167 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  167,0
  Opolskie
  219,0
  Cała Polska
  252,0
 • 10,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,7% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,2%
  Opolskie
  6,9%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie głubczyckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie głubczyckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie głubczyckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 704 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 704 PLN
  Województwo
  5 079 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie głubczyckim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 947 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 483 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 464 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,79 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 33,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,1% Przemysł i budownictwo
 • 10,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,3% Pozostałe
 • 46,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie głubczyckim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 501 Pracujący ogółem
 • 3 857 Kobiety
 • 3 644 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie głubczyckim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat głubczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. głubczycki
  65,2
  Opolskie
  64,5
  Polska
  68,0
 • 39,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,7
  woj. opolskie
  38,2
  Cały kraj
  37,5
 • 155,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat głubczycki
  155,8
  Województwo
  144,8
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat głubczycki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie głubczyckim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 292 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 883 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 222 nowe podmioty, a 117 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (345) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (222) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (401) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (117) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie głubczyckim najwięcej (200) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 140) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (150) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,3% (957) podmiotów, a 74,2% (3 185) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie głubczyckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.0%) oraz Budownictwo (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 292 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 150 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 957 Przemysł i budownictwo
 • 3 185 Pozostała działalność
 • 222 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie głubczyckim w 2020 roku
 • 117 Podmioty wyrejestrowane w powiecie głubczyckim w 2020 roku
 • 2 883 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 140 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 140
 • 114 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 114
 • 31 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 31
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 4 285 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 285
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 176 Spółki handlowe ogółem
 • 176
 • 17  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 146  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 146
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 200 Spółki cywilne ogółem
 • 200
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 883 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 835 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 835
 • 599 Budownictwo
 • 599
 • 244 Przetwórstwo przemysłowe
 • 244
 • 207 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 207
 • 185 Transport i gospodarka magazynowa
 • 185
 • 168 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 168
 • 125 Pozostała działalność
 • 125
 • 118 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 118
 • 97 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 97
 • 73 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 73
 • 71 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 71
 • 55 Edukacja
 • 55
 • 47 Informacja i komunikacja
 • 47
 • 28 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 28
 • 22 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 22
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat głubczycki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie głubczyckim stwierdzono 575 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,70 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie głubczyckim wynosi 73,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu głubczyckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,68 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 6,40 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,41 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,12 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 575 Przestępstwa ogółem
 • 575
 • 393 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 393
 • 96 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 96
 • 64 Przestępstwa drogowe
 • 64
 • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 10
 • 290 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 290
 • 12,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,70
  woj. opolskie
  16,02
  Cała Polska
  19,96
 • 8,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,68
  Opolskie
  11,09
  Cała Polska
  12,25
 • 2,12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,12
  woj. opolskie
  2,63
  Cała Polska
  5,17
 • 1,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,41
  woj. opolskie
  1,63
  Cały kraj
  1,73
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  Województwo
  0,32
  Cała Polska
  0,37
 • 6,40 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,40
  Województwo
  7,46
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. głubczycki
  74%
  Opolskie
  73%
  Cała Polska
  73%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. głubczycki
  71%
  Województwo
  69%
  Kraj
  65%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  66%
  Opolskie
  69%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. głubczycki
  100%
  Opolskie
  90%
  Cała Polska
  87%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  57%
  woj. opolskie
  52%
  Cały kraj
  54%

Powiat głubczycki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu głubczyckiego wyniosła w 2020 roku 76,6 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu głubczyckiego - 46.1% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (15%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,6 mln złotych, czyli 2,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu głubczyckiego wyniosła w 2020 roku 81,2 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 852 - Pomoc społeczna (42.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.9%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.5%). W budżecie powiatu głubczyckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 195 złotych na mieszkańca (10,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie głubczyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu głubczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu głubczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  57,0 mln

  1,2 tys(100%)

  61,6 mln

  1,3 tys(100%)

  57,3 mln

  1,2 tys(100%)

  60,5 mln

  1,3 tys(100%)

  69,8 mln

  1,5 tys(100%)

  72,8 mln

  1,6 tys(100%)

  75,8 mln

  1,7 tys(100%)

  76,6 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  27,4 mln

  578(48.2%)

  28,2 mln

  597(45.9%)

  29,6 mln

  632(51.7%)

  31,3 mln

  673(51.7%)

  27,5 mln

  594(39.3%)

  32,8 mln

  714(45%)

  33,8 mln

  743(44.6%)

  35,3 mln

  784(46.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,5 mln

  221(18.4%)

  12,0 mln

  255(19.5%)

  9,0 mln

  193(15.8%)

  9,3 mln

  200(15.3%)

  9,0 mln

  195(12.9%)

  11,2 mln

  244(15.4%)

  10,3 mln

  225(13.5%)

  11,5 mln

  255(15%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,8 mln

  102(8.5%)

  5,7 mln

  120(9.2%)

  5,2 mln

  110(9%)

  5,3 mln

  114(8.8%)

  7,5 mln

  162(10.7%)

  5,6 mln

  123(7.7%)

  6,3 mln

  138(8.3%)

  6,1 mln

  136(8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  92,6(7.7%)

  4,8 mln

  103(7.9%)

  3,7 mln

  78,4(6.4%)

  3,8 mln

  82,0(6.3%)

  4,0 mln

  85,5(5.7%)

  4,2 mln

  92,4(5.8%)

  4,6 mln

  100,0(6%)

  5,3 mln

  119(7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  30,9(2.6%)

  1,5 mln

  32,3(2.5%)

  1,6 mln

  34,1(2.8%)

  1,6 mln

  34,3(2.6%)

  1,7 mln

  36,4(2.4%)

  1,7 mln

  36,1(2.3%)

  1,8 mln

  40,6(2.4%)

  3,7 mln

  81,9(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  45,0(3.8%)

  2,2 mln

  45,9(3.5%)

  1,8 mln

  37,5(3.1%)

  1,5 mln

  32,7(2.5%)

  2,2 mln

  48,5(3.2%)

  1,3 mln

  28,6(1.8%)

  2,2 mln

  48,2(2.9%)

  3,5 mln

  76,7(4.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,1 mln

  43,5(3.6%)

  2,1 mln

  44,4(3.4%)

  2,0 mln

  42,2(3.5%)

  2,0 mln

  42,1(3.2%)

  2,0 mln

  42,2(2.8%)

  2,0 mln

  42,9(2.7%)

  2,2 mln

  47,7(2.9%)

  2,4 mln

  52,7(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  49,0(4.1%)

  3,1 mln

  66,4(5.1%)

  2,8 mln

  60,4(4.9%)

  3,8 mln

  81,6(6.3%)

  9,4 mln

  202(13.4%)

  7,5 mln

  162(10.2%)

  7,7 mln

  168(10.1%)

  1,5 mln

  33,3(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  525,6 tys

  11,1(0.9%)

  486,9 tys

  10,3(0.8%)

  474,6 tys

  10,1(0.8%)

  735,5 tys

  15,8(1.2%)

  708,2 tys

  15,3(1%)

  656,4 tys

  14,3(0.9%)

  699,0 tys

  15,3(0.9%)

  745,8 tys

  16,6(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  633,6 tys

  13,4(1.1%)

  592,3 tys

  12,5(1%)

  436,0 tys

  9,3(0.8%)

  401,3 tys

  8,6(0.7%)

  407,2 tys

  8,8(0.6%)

  531,1 tys

  11,6(0.7%)

  504,6 tys

  11,1(0.7%)

  395,0 tys

  8,8(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  275,1 tys

  5,8(0.5%)

  261,0 tys

  5,5(0.4%)

  252,9 tys

  5,4(0.4%)

  271,9 tys

  5,9(0.4%)

  270,0 tys

  5,8(0.4%)

  269,7 tys

  5,9(0.4%)

  292,7 tys

  6,4(0.4%)

  300,0 tys

  6,7(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  94,2 tys

  2,0(0.2%)

  249,3 tys

  5,3(0.4%)

  195,0 tys

  4,2(0.3%)

  172,9 tys

  3,7(0.3%)

  655,3 tys

  14,2(0.9%)

  215,7 tys

  4,7(0.3%)

  225,9 tys

  5,0(0.3%)

  180,2 tys

  4,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,3 tys

  0,2(0%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  7,8 tys

  0,2(0%)

  11,7 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  158,1 tys

  3,4(0.2%)

  11,2 tys

  0,2(0%)

  158,1 tys

  3,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,7(0.2%)

  125,2 tys

  2,7(0.2%)

  125,2 tys

  2,7(0.2%)

  128,0 tys

  2,8(0.2%)

  132,0 tys

  2,9(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  91,3 tys

  1,9(0.2%)

  53,1 tys

  1,1(0.1%)

  64,3 tys

  1,4(0.1%)

  104,0 tys

  2,2(0.2%)

  88,5 tys

  1,9(0.1%)

  76,5 tys

  1,7(0.1%)

  282,5 tys

  6,2(0.4%)

  128,6 tys

  2,9(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,3 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  49,7 tys

  1,1(0.1%)

  52,2 tys

  1,1(0.1%)

  87,8 tys

  2,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  113,0 tys

  2,4(0.2%)

  90,0 tys

  1,9(0.1%)

  61,9 tys

  1,3(0.1%)

  110,6 tys

  2,4(0.2%)

  38,8 tys

  0,8(0.1%)

  37,9 tys

  0,8(0.1%)

  107,8 tys

  2,4(0.1%)

  52,7 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  63,2 tys

  1,3(0.1%)

  61,7 tys

  1,3(0.1%)

  46,6 tys

  1,0(0.1%)

  46,2 tys

  1,0(0.1%)

  47,7 tys

  1,0(0.1%)

  46,5 tys

  1,0(0.1%)

  45,5 tys

  1,0(0.1%)

  46,6 tys

  1,0(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,4 tys

  1,2(0.1%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,2 tys

  0,2(0%)

  37,6 tys

  0,8(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  54,3 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie głubczyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu głubczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu głubczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  57,5 mln

  1,2 tys(100%)

  62,4 mln

  1,3 tys(100%)

  58,1 mln

  1,2 tys(100%)

  60,7 mln

  1,3 tys(100%)

  67,1 mln

  1,5 tys(100%)

  74,1 mln

  1,6 tys(100%)

  76,3 mln

  1,7 tys(100%)

  81,2 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  24,9 mln

  524(43.2%)

  26,0 mln

  550(41.7%)

  26,6 mln

  567(45.7%)

  28,1 mln

  604(46.2%)

  28,2 mln

  610(42%)

  31,4 mln

  683(42.3%)

  33,3 mln

  732(43.7%)

  34,8 mln

  772(42.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,3 mln

  344(28.3%)

  15,8 mln

  335(25.4%)

  15,1 mln

  321(25.9%)

  15,1 mln

  326(24.9%)

  15,0 mln

  326(22.4%)

  16,2 mln

  354(21.9%)

  18,5 mln

  405(24.2%)

  22,6 mln

  503(27.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,5 mln

  138(11.3%)

  7,0 mln

  148(11.2%)

  7,4 mln

  158(12.7%)

  7,8 mln

  167(12.8%)

  8,3 mln

  180(12.4%)

  9,3 mln

  202(12.5%)

  10,2 mln

  224(13.4%)

  10,1 mln

  225(12.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  92,2(7.6%)

  4,8 mln

  103(7.8%)

  3,7 mln

  77,8(6.3%)

  3,8 mln

  81,8(6.3%)

  3,9 mln

  85,3(5.9%)

  4,2 mln

  91,0(5.6%)

  4,6 mln

  99,9(6%)

  5,3 mln

  118(6.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  452,1 tys

  9,5(0.8%)

  541,6 tys

  11,5(0.9%)

  555,1 tys

  11,8(1%)

  499,5 tys

  10,8(0.8%)

  521,2 tys

  11,3(0.8%)

  493,2 tys

  10,7(0.7%)

  456,0 tys

  10,0(0.6%)

  2,2 mln

  48,8(2.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  45,0(3.7%)

  2,2 mln

  45,9(3.5%)

  1,8 mln

  37,5(3%)

  1,5 mln

  32,7(2.5%)

  1,4 mln

  31,2(2.1%)

  1,2 mln

  27,0(1.7%)

  951,8 tys

  20,9(1.2%)

  1,2 mln

  27,2(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  732,2 tys

  15,4(1.3%)

  729,4 tys

  15,4(1.2%)

  934,5 tys

  19,9(1.6%)

  921,9 tys

  19,9(1.5%)

  840,6 tys

  18,2(1.3%)

  815,8 tys

  17,8(1.1%)

  829,5 tys

  18,2(1.1%)

  893,0 tys

  19,8(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  215,2 tys

  4,5(0.4%)

  375,6 tys

  7,9(0.6%)

  338,2 tys

  7,2(0.6%)

  249,7 tys

  5,4(0.4%)

  238,4 tys

  5,2(0.4%)

  229,5 tys

  5,0(0.3%)

  452,3 tys

  9,9(0.6%)

  285,0 tys

  6,3(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  114,5 tys

  2,4(0.2%)

  257,9 tys

  5,5(0.4%)

  221,6 tys

  4,7(0.4%)

  185,1 tys

  4,0(0.3%)

  166,0 tys

  3,6(0.2%)

  228,8 tys

  5,0(0.3%)

  183,3 tys

  4,0(0.2%)

  211,4 tys

  4,7(0.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  21,3(1.8%)

  2,3 mln

  49,1(3.7%)

  259,6 tys

  5,5(0.4%)

  444,7 tys

  9,6(0.7%)

  264,9 tys

  5,7(0.4%)

  1,5 mln

  33,0(2%)

  275,9 tys

  6,1(0.4%)

  163,7 tys

  3,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  260,3 tys

  5,5(0.5%)

  244,3 tys

  5,2(0.4%)

  236,2 tys

  5,0(0.4%)

  241,2 tys

  5,2(0.4%)

  250,7 tys

  5,4(0.4%)

  264,6 tys

  5,8(0.4%)

  212,1 tys

  4,7(0.3%)

  160,9 tys

  3,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,0 tys

  3,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,7 tys

  3,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,7(0.2%)

  125,2 tys

  2,7(0.2%)

  125,2 tys

  2,7(0.2%)

  128,0 tys

  2,8(0.2%)

  132,0 tys

  2,9(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  351,9 tys

  7,4(0.6%)

  570,8 tys

  12,1(0.9%)

  465,5 tys

  9,9(0.8%)

  199,0 tys

  4,3(0.3%)

  2,1 mln

  44,8(3.1%)

  74,4 tys

  1,6(0.1%)

  103,0 tys

  2,3(0.1%)

  100,8 tys

  2,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,3 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  49,7 tys

  1,1(0.1%)

  52,2 tys

  1,1(0.1%)

  87,8 tys

  2,0(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  46,0 tys

  1,0(0.1%)

  1,3 mln

  27,6(2.1%)

  574,5 tys

  12,3(1%)

  1,5 mln

  31,7(2.4%)

  3,9 mln

  85,4(5.9%)

  5,5 mln

  120(7.4%)

  3,7 mln

  80,5(4.8%)

  52,7 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  47,2 tys

  1,0(0.1%)

  46,6 tys

  1,0(0.1%)

  46,6 tys

  1,0(0.1%)

  46,2 tys

  1,0(0.1%)

  47,7 tys

  1,0(0.1%)

  46,5 tys

  1,0(0.1%)

  45,5 tys

  1,0(0.1%)

  46,6 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  90,0 tys

  1,9(0.2%)

  50,0 tys

  1,1(0.1%)

  36,9 tys

  0,8(0.1%)

  83,8 tys

  1,8(0.1%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  40,1 tys

  0,9(0.1%)

  45,6 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  54,3 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat głubczycki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 231 mieszkańców powiatu głubczyckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 513 kobiet oraz 4 718 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców powiatu głubczyckiego, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 24,7% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu głubczyckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie głubczyckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,0%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,6%) oraz podstawowe ukończone (21,2%).

  W roku 2018 w powiecie głubczyckim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 50 oddziałów uczęszczało 1 013 dzieci (506 dziewczynek oraz 507 chłopców). Dostępne były 1 192 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie głubczyckim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 48 oddziałów uczęszczało 1 017 dzieci (534 dziewczynki oraz 483 chłopców). Dostępne były 1 164 miejsca.

  15,1% mieszkańców powiatu głubczyckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 899 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 19 szkół podstawowych, w których w 195 oddziałach uczyło się 3 026 uczniów (1 479 kobiet oraz 1 547 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie głubczyckim placówkę miało 21 szkół podstawowych, w których w 172 oddziałach uczyło się 2 819 uczniów (1 347 kobiet oraz 1 472 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,30.

  W powiecie głubczyckim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 470 uczniów (274 kobiety oraz 196 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 184 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie głubczyckim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 657 uczniów (401 kobiet oraz 256 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 248 absolwentów.

  W powiecie głubczyckim znajdują się 2 Technika, w których w 24 oddziałach uczyło się 489 uczniów (204 kobiety oraz 285 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 88 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie głubczyckim placówkę miały 2 Technika, w których w 28 oddziałach uczyło się 474 uczniów (219 kobiet oraz 255 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 102 absolwentów.

  W powiecie głubczyckim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 4 oddziałach uczyło się 90 uczniów (23 kobiety oraz 67 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,6 uczniów. 22,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 20,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,8% mieszkańców powiatu głubczyckiego w wieku potencjalnej nauki (30,4% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,4%
  woj. opolskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. głubczycki
  31,3%
  Opolskie
  31,8%
  Polska
  33,3%
 • 34,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • pow. głubczycki
  2,7%
  Województwo
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. głubczycki
  11,6%
  Opolskie
  11,4%
  Kraj
  12,4%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  17,0%
  woj. opolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat głubczycki
  26,0%
  woj. opolskie
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,2%
  woj. opolskie
  5,1%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat głubczycki
  24,7%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 28,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. głubczycki
  1,4%
  woj. opolskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 899 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  899,0
  woj. opolskie
  906,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,88
  Województwo
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 10 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 50 Oddziały
 • 20 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 192 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat głubczycki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 013 Dzieci
 • 506 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 507 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 215 3 lata
 • 215
 • 250 4 lata
 • 250
 • 275 5 lata
 • 275
 • 229 6 lat
 • 229
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 107 3 lata
 • 107
 • 132 4 lata
 • 132
 • 134 5 lata
 • 134
 • 113 6 lat
 • 113
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 108 3 lata
 • 108
 • 118 4 lata
 • 118
 • 141 5 lata
 • 141
 • 116 6 lat
 • 116
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 341 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 73,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 73,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 18,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat głubczycki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 13 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 23,5%
  76,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 12 3 lata
 • 12
 • 2 4 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 9 3 lata
 • 9
 • 2 4 lata
 • 2
 •  
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat głubczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 191 Oddziały
 • 3 003 Uczniowie
 • 1 466 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 537 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 328 Uczniowie w 1 klasie
 • 167 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 161 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 392 Absolwenci 2016
 • 201 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 191 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,5%
  43,5%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. głubczycki
  15,5
  woj. opolskie
  16,2
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,5
 • 15,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,5
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,7
 • 5,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,8
 •  
 • 268,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 207,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 553 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 553 niemiecki
 • 10 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 10 angielski
 •  
 • 88,30 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. głubczycki
  88,30
  woj. opolskie
  94,14
  Cała Polska
  95,46
 • 87,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,28
  Województwo
  92,48
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat głubczycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat głubczycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat głubczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 361 Uczniowie
 • 229 Kobiety
  (uczniowie)
 • 132 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,4%
  36,6%
 • 119 Uczniowie w 1 klasie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 127 Absolwenci
 • 70 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 109 Uczniowie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,3%
  58,7%
 • 58 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  19,6
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 33,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 28,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat głubczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 489 Uczniowie
 • 204 Kobiety
  (uczniowie)
 • 285 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 144 Uczniowie w 1 klasie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Absolwenci
 • 47 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat głubczycki
  20,4
  Opolskie
  23,9
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 48,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 28,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat głubczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 90 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,6%
  74,4%
 • 58 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  22,5
  Opolskie
  19,0
  Cały kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 1 828 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski978
  • niemiecki572
  • rosyjski181
  • francuski97
 • 978 angielski
 • 572 niemiecki
 • 181 rosyjski
 • 97 francuski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat głubczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 7 Oddziały
 • 128 Uczniowie
 • 100 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 78,1%
  21,9%
 • 67 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. głubczycki
  18,3
  Województwo
  15,9
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18,3 Szkoły policealne ogółem
 • 18,3
 • 18,3 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18,3
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat głubczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat głubczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat głubczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat głubczycki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie głubczyckim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie głubczyckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 150)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie głubczyckim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie głubczyckim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 317 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 151 (uczestnicy: 14 959)
  • seanse filmowe: 24 (uczestnicy: 2 312)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 331)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 294)
  • koncerty: 26 (uczestnicy: 2 706)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 105)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 3 047)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 204)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 2 019)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 780)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 71)
  • inne: 25 (uczestnicy: 3 090)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 690)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 68)
  • taneczne: 4 (członkowie: 115)
  • muzyczne: 10 (członkowie: 102)
  • teatralne: 1 (członkowie: 32)
  • literackie: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 272)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 64)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • politechniczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 46 (członkowie: 663)
  • teatralne: 3 (członkowie: 48)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 33)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 209)
  • taneczne: 18 (członkowie: 253)
  • inne: 4 (członkowie: 120)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie głubczyckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 400 zwiedzających, co daje 88 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie głubczyckim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 148 626 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 17 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 14 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 178 117 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 53
  • dostępne dla czytelników: 29
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 29
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie głubczyckim działało 38 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 809 członków. Zarejestrowano 1 646 ćwiczących (mężczyźni: 1 419, kobiety: 227, chłopcy do lat 18: 777, dziewczęta do lat 18: 200). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (38), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie głubczyckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat głubczycki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat głubczycki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 16 wypadków drogowych w powiecie głubczyckim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 35,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 32,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie głubczyckim zarejestrowanych było 42 720 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 32 493 samochodów osobowych (721,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 4 268 samochodów ciężarowych (101,6 - więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 184 autobusów (4,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 305 ciągników siodłowych (6,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 506 motocykli (33,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,5 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 24,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,0 lat.


  W 2020 roku w powiecie głubczyckim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie głubczyckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 14 Ranni
  (rok 2020)
 • 6 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie głubczyckim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 35,54 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  35,5
  Opolskie
  50,0
  Kraj
  61,5
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  11,1
  Opolskie
  6,7
  Cały kraj
  6,5
 • 31,10 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  31,1
  Województwo
  55,1
  Cały kraj
  69,2
 • 11,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. głubczycki
  11,7
  woj. opolskie
  7,5
  Polska
  7,6
 • 32,77 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat głubczycki
  32,8
  Opolskie
  62,2
  Cała Polska
  80,2
 • 31,25 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  31,3
  Opolskie
  13,3
  Polska
  10,6
 • 87,50 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  87,5
  woj. opolskie
  110,2
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 42 720 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie głubczyckim w 2020 roku
 • 32 493 Samochody osobowe
 • 4 268 Samochody ciężarowe
 • 72 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 184 Autobusy
 • 283 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 306 Ciągniki samochodowe
 • 305   Ciągniki siodłowe
 • 3 680 Ciągniki rolnicze
 • 1 506 Motocykle
 • 432   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 104 Motorowery
 • 32 493Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie głubczyckim
 • Samochody osobowe w powiecie głubczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 721,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  721,8
  Opolskie
  697,1
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 787
  • 1400-1649 kg6 389
  • 1650-1899 kg6 345
  • 1900 kg i więcej7 972
 • 11 787 do 1399 kg
 • 6 389 1400-1649 kg
 • 6 345 1650-1899 kg
 • 7 972 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 684 do 1399 cm3
 • 13 684
 • 16 524 1400-1999 cm3
 • 16 524
 • 2 285 2000 i więcej cm3
 • 2 285
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie głubczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna18 931
  • olej napędowy10 067
  • gaz (LPG)3 038
  • pozostałe457
 • 18 931 benzyna
 • 10 067 olej napędowy
 • 3 038 gaz (LPG)
 • 457 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 223 do 1 roku
 • 223
 • 211 2 lata
 • 211
 • 250 3 lata
 • 250
 • 608 4-5 lat
 • 608
 • 716 6-7 lat
 • 716
 • 964 8-9 lat
 • 964
 • 1 285 10-11 lat
 • 1 285
 • 4 327 12-15 lat
 • 4 327
 • 6 396 16-20 lat
 • 6 396
 • 5 282 21-25 lat
 • 5 282
 • 3 076 26-30 lat
 • 3 076
 • 9 155 31 lat i więcej
 • 9 155
 • 22,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie głubczyckim
 • Powiat
  22,5 lat
  woj. opolskie
  20,5 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 4 268Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie głubczyckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie głubczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 101,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. głubczycki
  101,6
  woj. opolskie
  94,4
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 181 do 999 kg
 • 2 181
 • 1 076 1000-1499 kg
 • 1 076
 • 242 1500-2999 kg
 • 242
 • 36 3000-3499 kg
 • 36
 • 95 3500-4999 kg
 • 95
 • 317 5000-6999 kg
 • 317
 • 200 7000-9999 kg
 • 200
 • 90 10000-14999 kg
 • 90
 • 31 15000 kg i więcej
 • 31
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 227
  • olej napędowy2 125
  • gaz (LPG)111
  • pozostałe805
 • 1 227 benzyna
 • 2 125 olej napędowy
 • 111 gaz (LPG)
 • 805 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 17 2 lata
 • 17
 • 17 3 lata
 • 17
 • 73 4-5 lat
 • 73
 • 95 6-7 lat
 • 95
 • 137 8-9 lat
 • 137
 • 163 10-11 lat
 • 163
 • 497 12-15 lat
 • 497
 • 582 16-20 lat
 • 582
 • 504 21-25 lat
 • 504
 • 354 26-30 lat
 • 354
 • 1 810 31 lat i więcej
 • 1 810
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie głubczyckim
 • pow. głubczycki
  24,8 lat
  woj. opolskie
  20,8 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 184Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie głubczyckim
 • Autobusy w powiecie głubczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,1
  woj. opolskie
  3,1
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15
  • olej napędowy106
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe62
 • 15 benzyna
 • 106 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 62 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 2 lata
 • 3
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 24 12-15 lat
 • 24
 • 21 16-20 lat
 • 21
 • 25 21-25 lat
 • 25
 • 16 26-30 lat
 • 16
 • 93 31 lat i więcej
 • 93
 • 27,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie głubczyckim
 • Tutaj
  27,2 lat
  Opolskie
  22,4 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 305Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie głubczyckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie głubczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  Województwo
  10,7
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy234
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe67
 • 3 benzyna
 • 234 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 67 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 16 6-7 lat
 • 16
 • 22 8-9 lat
 • 22
 • 16 10-11 lat
 • 16
 • 78 12-15 lat
 • 78
 • 46 16-20 lat
 • 46
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 34 26-30 lat
 • 34
 • 51 31 lat i więcej
 • 51
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie głubczyckim
 • pow. głubczycki
  19,3 lat
  Województwo
  14,8 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 1 506Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie głubczyckim
 • Motocykle w powiecie głubczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 33,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  33,5
  woj. opolskie
  38,8
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 20 do 1 roku
 • 20
 • 15 2 lata
 • 15
 • 10 3 lata
 • 10
 • 55 4-5 lat
 • 55
 • 24 6-7 lat
 • 24
 • 46 8-9 lat
 • 46
 • 49 10-11 lat
 • 49
 • 147 12-15 lat
 • 147
 • 177 16-20 lat
 • 177
 • 163 21-25 lat
 • 163
 • 94 26-30 lat
 • 94
 • 706 31 lat i więcej
 • 706
 • 25,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie głubczyckim
 • powiat głubczycki
  25,0 lat
  Województwo
  23,5 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie głubczyckim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 113,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  113,0 km
  woj. opolskie
  591,6 km
  Polska
  551,8 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat głubczycki
  1,7 km
  Województwo
  5,7 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami