Powiat głubczycki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat głubczycki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 42 804 Liczba mieszkańców
 • 673 km2 Powierzchnia
 • 64 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 45,8% Stopa urbanizacji
 • Józef Kozina Starosta
 • ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce Adres starostwa powiatowego
 • OGL Tablice rejestracyjne
Powiat głubczycki na mapie
Identyfikatory
 • 1602 TERYT (TERC)
Herb powiatu głubczyckiego
powiat głubczycki herb

powiat głubczycki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach
77 471 08 50
77 471 08 52
Kołłątaja 4
48-100 Głubczyce
Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach
77-47-10-203
77-47-10-245
Chrobrego 6
48-100 Głubczyce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głubczycach
77-55-03-601
77-55-036-03
Powstańców 4
48-100 Głubczyce
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głubczycach
77-47-10-717
77-47-10-718
Grunwaldzka 1b
48-100 Głubczyce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głubczycach
77-48-52-662
77-48-52-662
Grunwaldzka 1a
48-100 Głubczyce
Starostwo Powiatowe w Głubczycach
(77) 405-36-60
(77) 405-36-61
ul. Kochanowskiego
48-100 Głubczyce

Powiat głubczycki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat głubczycki ma 42 804 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 17,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu głubczyckiego w 2050 roku wynosi 32 097, z czego 16 231 to kobiety, a 15 866 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu głubczyckiego zawarli w 2022 roku 155 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców powiatu głubczyckiego jest stanu wolnego, 53,2% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat głubczycki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -456. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,53 na 1000 mieszkańców powiatu głubczyckiego. W 2022 roku urodziło się 245 dzieci, w tym 45,7% dziewczynek i 54,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 319 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,35 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,2% zgonów w powiecie głubczyckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w powiecie głubczyckim były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu głubczyckiego przypada 16.19 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 461 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 562 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu głubczyckiego -101. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  60,0% mieszkańców powiatu głubczyckiego jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu głubczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 42 804 Liczba mieszkańców
 • 21 754 Kobiety
 • 21 050 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie głubczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie głubczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie głubczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu głubczyckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 32 097 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 16 231 Kobiety
 • 15 866 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie głubczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie głubczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie głubczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu głubczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  44,1 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat głubczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu głubczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat głubczycki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat głubczycki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat głubczycki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,1%
  woj. opolskie
  27,8%
  Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,2%
  Województwo
  54,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,8%
  Województwo
  8,8%
  Polska
  8,5%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. głubczycki
  7,1%
  Województwo
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • pow. głubczycki
  0,8%
  Województwo
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie głubczyckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat głubczycki
  3,6
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  woj. opolskie
  1,5
  Cały kraj
  1,6
 • 155 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie głubczyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -456 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -228 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -228 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,53 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -10,5
  Województwo
  -5,2
  Cała Polska
  -3,8
 • -9,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -11,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie głubczyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie głubczyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie głubczyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie głubczyckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 245 Urodzenia żywe
 • 112 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 133 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,7%
  54,3%
 • 5,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,7
  Województwo
  7,2
  Polska
  8,1
 • 26,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  26,9
  woj. opolskie
  32,0
  Polska
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 67 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 67
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 319 g Średnia waga noworodków
 • 3 229 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 396 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 319 g
  Województwo
  3 355 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 24 Waga 4000g - 4499g
 • 24
 • 69 Waga 3500g - 3999g
 • 69
 • 99 Waga 3000g - 3499g
 • 99
 • 34 Waga 2500g - 2999g
 • 34
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,04 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat głubczycki
  1,04
  woj. opolskie
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,47 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,47
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,61
 • 0,35 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat głubczycki
  0,35
  woj. opolskie
  0,58
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie głubczyckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 701 Zgony
 • 340 Kobiety
  (Zgony)
 • 361 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 16,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat głubczycki
  16,2
  Opolskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 286,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  286,1
  Opolskie
  173,0
  Cała Polska
  147,0
 • 12,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  12,2
  Opolskie
  2,4
  Cała Polska
  3,8
 • 4,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,9
  woj. opolskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie głubczyckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  31,2%
  woj. opolskie
  35,2%
  Polska
  36,0%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat głubczycki
  22,0%
  Województwo
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat głubczycki
  6,4%
  Opolskie
  6,0%
  Polska
  6,7%
 • 63 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  29,4
  Kraj
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  73,8
  Polska
  70,6
 • 355,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. głubczycki
  355,6
  woj. opolskie
  300,6
  Cała Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  273,1
  Cała Polska
  253,9
 • 505,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 522,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 488,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  505,6
  Opolskie
  437,7
  Kraj
  426,2
 • 67,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  67,5
  woj. opolskie
  60,6
  Cała Polska
  62,9
 • 22,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. głubczycki
  22,7
  Opolskie
  34,0
  Polska
  33,8
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  4,5
  Opolskie
  8,4
  Cała Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,3%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie głubczyckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  14,0
  Województwo
  28,0
  Cała Polska
  38,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. głubczycki
  12,0
  Opolskie
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 5 powieszenie się
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 4 powieszenie się
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 3 nieustalona
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 3 nieustalona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 3 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 2 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 4 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 461 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 215 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 246 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 562 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 278 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 284 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -96 Saldo migracji
 • -57 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -39 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -101 Saldo migracji wewnętrznych
 • -63 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -38 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie głubczyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat głubczycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat głubczycki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie głubczyckim oddano do użytku 67 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,56 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie głubczyckim to 16 952 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 394 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 46,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie głubczyckim to 4,78 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie głubczyckim to 154,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,02% mieszkań posiada łazienkę, 80,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 49,52% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie głubczyckim 117 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 458 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 391 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 458 zł
 • Tutaj
  2 458 zł
  woj. opolskie
  5 015 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 2 458 zł Ogółem
 • 2 458 zł
 • 2 658 zł do 40 m2
 • 2 658 zł
 • 2 515 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 515 zł
 • 2 723 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 723 zł
 • 1 535 zł od 80,1 m2
 • 1 535 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 391 zł
 • pow. głubczycki
  2 391 zł
  Województwo
  4 903 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 2 391 zł Ogółem
 • 2 391 zł
 • 2 810 zł do 40 m2
 • 2 810 zł
 • 2 548 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 548 zł
 • 2 570 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 570 zł
 • 1 362 zł od 80,1 m2
 • 1 362 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 117
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m220
  • od 40,1 do 60 m256
  • od 60,1 do 80 m230
  • od 80,1 m211
 • 20 do 40 m2
 • 56 od 40,1 do 60 m2
 • 30 od 60,1 do 80 m2
 • 11 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie głubczyckim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 425 zł
 • powiat głubczycki
  2 425 zł
  Województwo
  4 279 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 2 425 zł Ogółem
 • 2 425 zł
 • 2 658 zł do 40 m2
 • 2 658 zł
 • 2 515 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 515 zł
 • 2 645 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 645 zł
 • 1 535 zł od 80,1 m2
 • 1 535 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 384 zł
 • Powiat
  2 384 zł
  Województwo
  4 345 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 2 384 zł Ogółem
 • 2 384 zł
 • 2 810 zł do 40 m2
 • 2 810 zł
 • 2 548 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 548 zł
 • 2 557 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 557 zł
 • 1 362 zł od 80,1 m2
 • 1 362 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 115
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m220
  • od 40,1 do 60 m256
  • od 60,1 do 80 m228
  • od 80,1 m211
 • 20 do 40 m2
 • 56 od 40,1 do 60 m2
 • 28 od 60,1 do 80 m2
 • 11 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 952 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 393,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. głubczycki
  393,60
  Województwo
  388,00
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. głubczycki
  79,40 m2
  Województwo
  82,00 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 31,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. głubczycki
  31,30 m2
  woj. opolskie
  31,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. głubczycki
  4,02
  Województwo
  4,18
  Polska
  3,83
 • 2,54 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. głubczycki
  2,54
  Opolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. głubczycki
  0,63
  woj. opolskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 67 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,56 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,56
  Opolskie
  3,50
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 320 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,78 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,78
  woj. opolskie
  4,34
  Kraj
  3,89
 • 7,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  7,43
  Województwo
  15,18
  Kraj
  24,56
 • 10 325 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 154,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  154,1 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,24 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat głubczycki
  97,84%
  Województwo
  98,44%
  Polska
  97,75%
 • 96,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. głubczycki
  96,60%
  Opolskie
  97,49%
  Polska
  95,18%
 • 93,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,02%
  Opolskie
  95,94%
  Cała Polska
  93,75%
 • 80,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat głubczycki
  80,07%
  Województwo
  85,05%
  Kraj
  85,83%
 • 49,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  49,52%
  Województwo
  50,68%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat głubczycki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie głubczyckim na 1000 mieszkańców pracuje 168osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie głubczyckim wynosiło w 2023 roku 10,2% (10,2% wśród kobiet i 10,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie głubczyckim wynosiło 5 978,21 PLN, co odpowiada 89.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu głubczyckiego 6 947 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 483 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 464.

  20,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu głubczyckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,1% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 168 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  168,0
  Województwo
  229,0
  Cały kraj
  259,0
 • 10,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,0% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • pow. głubczycki
  10,2%
  Opolskie
  5,9%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie głubczyckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie głubczyckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie głubczyckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 182 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. głubczycki
  5 978 PLN
  Opolskie
  6 134 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie głubczyckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 947 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 483 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 464 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,79 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,1% Przemysł i budownictwo
 • 13,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 38,1% Pozostałe
 • 56,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie głubczyckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 310 Pracujący ogółem
 • 3 738 Kobiety
 • 3 572 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie głubczyckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat głubczycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,6
  Województwo
  66,0
  Cały kraj
  69,0
 • 40,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  40,8
  Opolskie
  39,3
  Cała Polska
  38,2
 • 158,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  158,2
  Opolskie
  147,3
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat głubczycki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie głubczyckim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 449 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 979 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 246 nowych podmiotów, a 147 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (345) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (222) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (401) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (117) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie głubczyckim najwięcej (201) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 310) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (148) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,6% (1 006) podmiotów, a 74,1% (3 295) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie głubczyckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.0%) oraz Budownictwo (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 449 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 148 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 006 Przemysł i budownictwo
 • 3 295 Pozostała działalność
 • 246 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie głubczyckim w 2023 roku
 • 147 Podmioty wyrejestrowane w powiecie głubczyckim w 2023 roku
 • 2 979 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 310 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 310
 • 103 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 103
 • 29 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 29
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 4 442 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 442
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 Spółdzielnie ogółem
 • 26
 • 190 Spółki handlowe ogółem
 • 190
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 162  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 162
 • 17    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 201 Spółki cywilne ogółem
 • 201
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 979 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 834 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 834
 • 634 Budownictwo
 • 634
 • 258 Przetwórstwo przemysłowe
 • 258
 • 200 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 200
 • 183 Transport i gospodarka magazynowa
 • 183
 • 169 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 169
 • 142 Pozostała działalność
 • 142
 • 119 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 119
 • 101 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 101
 • 84 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 84
 • 68 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 68
 • 64 Informacja i komunikacja
 • 64
 • 56 Edukacja
 • 56
 • 36 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 36
 • 22 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 22
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat głubczycki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie głubczyckim stwierdzono 610 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,08 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie głubczyckim wynosi 68,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu głubczyckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,32 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 6,46 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (87%), drogowe - 1,22 (98%) oraz o charakterze gospodarczym - 2,08 (44%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 610 Przestępstwa ogółem
 • 610
 • 447 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 447
 • 90 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 90
 • 53 Przestępstwa drogowe
 • 53
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 280 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 280
 • 14,08 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,08
  Województwo
  17,34
  Cała Polska
  22,81
 • 10,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. głubczycki
  10,32
  Opolskie
  10,21
  Polska
  12,98
 • 2,08 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,08
  woj. opolskie
  4,50
  Cały kraj
  6,99
 • 1,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat głubczycki
  1,22
  Województwo
  1,77
  Cała Polska
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  woj. opolskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 6,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,46
  Opolskie
  9,23
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  woj. opolskie
  69%
  Cała Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  69%
  woj. opolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  44%
  Województwo
  60%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. głubczycki
  88%
  Opolskie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. głubczycki
  47%
  Województwo
  50%
  Kraj
  51%

Powiat głubczycki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu głubczyckiego wyniosła w 2022 roku 93,6 mln złotych, co daje 2,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu głubczyckiego - 46.8% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (14.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,2 mln złotych, czyli 5,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu głubczyckiego wyniosła w 2022 roku 94,3 mln złotych, co daje 2,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 852 - Pomoc społeczna (44.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.6%). W budżecie powiatu głubczyckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 334 złotych na mieszkańca (15,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,2 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie głubczyckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu głubczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu głubczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  57,3 mln

  1,2 tys(100%)

  60,5 mln

  1,3 tys(100%)

  69,8 mln

  1,5 tys(100%)

  72,8 mln

  1,6 tys(100%)

  75,8 mln

  1,7 tys(100%)

  76,6 mln

  1,7 tys(100%)

  89,7 mln

  2,1 tys(100%)

  93,6 mln

  2,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  29,6 mln

  632(51.7%)

  31,3 mln

  673(51.7%)

  27,5 mln

  594(39.3%)

  32,8 mln

  714(45%)

  33,8 mln

  743(44.6%)

  35,3 mln

  784(46.1%)

  40,3 mln

  902(44.9%)

  43,8 mln

  1,0 tys(46.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,0 mln

  193(15.8%)

  9,3 mln

  200(15.3%)

  9,0 mln

  195(12.9%)

  11,2 mln

  244(15.4%)

  10,3 mln

  225(13.5%)

  11,5 mln

  255(15%)

  12,4 mln

  278(13.9%)

  13,9 mln

  322(14.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  110(9%)

  5,3 mln

  114(8.8%)

  7,5 mln

  162(10.7%)

  5,6 mln

  123(7.7%)

  6,3 mln

  138(8.3%)

  6,1 mln

  136(8%)

  6,5 mln

  146(7.3%)

  7,4 mln

  173(8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  60,4(4.9%)

  3,8 mln

  81,6(6.3%)

  9,4 mln

  202(13.4%)

  7,5 mln

  162(10.2%)

  7,7 mln

  168(10.1%)

  1,5 mln

  33,3(2%)

  8,6 mln

  193(9.6%)

  6,6 mln

  154(7.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  78,4(6.4%)

  3,8 mln

  82,0(6.3%)

  4,0 mln

  85,5(5.7%)

  4,2 mln

  92,4(5.8%)

  4,6 mln

  100,0(6%)

  5,3 mln

  119(7%)

  5,3 mln

  119(5.9%)

  6,2 mln

  144(6.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  34,1(2.8%)

  1,6 mln

  34,3(2.6%)

  1,7 mln

  36,4(2.4%)

  1,7 mln

  36,1(2.3%)

  1,8 mln

  40,6(2.4%)

  3,7 mln

  81,9(4.8%)

  2,1 mln

  48,0(2.4%)

  3,1 mln

  72,0(3.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,0 mln

  42,2(3.5%)

  2,0 mln

  42,1(3.2%)

  2,0 mln

  42,2(2.8%)

  2,0 mln

  42,9(2.7%)

  2,2 mln

  47,7(2.9%)

  2,4 mln

  52,7(3.1%)

  5,0 mln

  111(5.5%)

  2,9 mln

  66,7(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  37,5(3.1%)

  1,5 mln

  32,7(2.5%)

  2,2 mln

  48,5(3.2%)

  1,3 mln

  28,6(1.8%)

  2,2 mln

  48,2(2.9%)

  3,5 mln

  76,7(4.5%)

  2,1 mln

  48,0(2.4%)

  1,3 mln

  30,0(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  474,6 tys

  10,1(0.8%)

  735,5 tys

  15,8(1.2%)

  708,2 tys

  15,3(1%)

  656,4 tys

  14,3(0.9%)

  699,0 tys

  15,3(0.9%)

  745,8 tys

  16,6(1%)

  904,5 tys

  20,3(1%)

  911,8 tys

  21,2(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  436,0 tys

  9,3(0.8%)

  401,3 tys

  8,6(0.7%)

  407,2 tys

  8,8(0.6%)

  531,1 tys

  11,6(0.7%)

  504,6 tys

  11,1(0.7%)

  395,0 tys

  8,8(0.5%)

  228,8 tys

  5,1(0.3%)

  840,3 tys

  19,5(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  252,9 tys

  5,4(0.4%)

  271,9 tys

  5,9(0.4%)

  270,0 tys

  5,8(0.4%)

  269,7 tys

  5,9(0.4%)

  292,7 tys

  6,4(0.4%)

  300,0 tys

  6,7(0.4%)

  343,0 tys

  7,7(0.4%)

  617,3 tys

  14,3(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  195,0 tys

  4,2(0.3%)

  172,9 tys

  3,7(0.3%)

  655,3 tys

  14,2(0.9%)

  215,7 tys

  4,7(0.3%)

  225,9 tys

  5,0(0.3%)

  180,2 tys

  4,0(0.2%)

  292,8 tys

  6,6(0.3%)

  177,6 tys

  4,1(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  64,3 tys

  1,4(0.1%)

  104,0 tys

  2,2(0.2%)

  88,5 tys

  1,9(0.1%)

  76,5 tys

  1,7(0.1%)

  282,5 tys

  6,2(0.4%)

  128,6 tys

  2,9(0.2%)

  127,7 tys

  2,9(0.1%)

  147,1 tys

  3,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,7(0.2%)

  125,2 tys

  2,7(0.2%)

  125,2 tys

  2,7(0.2%)

  128,0 tys

  2,8(0.2%)

  132,0 tys

  2,9(0.2%)

  128,7 tys

  2,9(0.1%)

  132,0 tys

  3,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  61,9 tys

  1,3(0.1%)

  110,6 tys

  2,4(0.2%)

  38,8 tys

  0,8(0.1%)

  37,9 tys

  0,8(0.1%)

  107,8 tys

  2,4(0.1%)

  52,7 tys

  1,2(0.1%)

  54,3 tys

  1,2(0.1%)

  75,0 tys

  1,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  46,6 tys

  1,0(0.1%)

  46,2 tys

  1,0(0.1%)

  47,7 tys

  1,0(0.1%)

  46,5 tys

  1,0(0.1%)

  45,5 tys

  1,0(0.1%)

  46,6 tys

  1,0(0.1%)

  49,4 tys

  1,1(0.1%)

  51,6 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,8 tys

  0,2(0%)

  11,7 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  158,1 tys

  3,4(0.2%)

  11,2 tys

  0,2(0%)

  158,1 tys

  3,5(0.2%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  14,6 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  49,7 tys

  1,1(0.1%)

  52,2 tys

  1,1(0.1%)

  87,8 tys

  2,0(0.1%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  57,4 tys

  1,2(0.1%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,2 tys

  0,2(0%)

  37,6 tys

  0,8(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie głubczyckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu głubczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat głubczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu głubczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,1 mln

  1,2 tys(100%)

  60,7 mln

  1,3 tys(100%)

  67,1 mln

  1,5 tys(100%)

  74,1 mln

  1,6 tys(100%)

  76,3 mln

  1,7 tys(100%)

  81,2 mln

  1,8 tys(100%)

  90,0 mln

  2,1 tys(100%)

  94,3 mln

  2,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  26,6 mln

  567(45.7%)

  28,1 mln

  604(46.2%)

  28,2 mln

  610(42%)

  31,4 mln

  683(42.3%)

  33,3 mln

  732(43.7%)

  34,8 mln

  772(42.8%)

  39,7 mln

  888(44.1%)

  42,0 mln

  975(44.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,1 mln

  321(25.9%)

  15,1 mln

  326(24.9%)

  15,0 mln

  326(22.4%)

  16,2 mln

  354(21.9%)

  18,5 mln

  405(24.2%)

  22,6 mln

  503(27.9%)

  23,6 mln

  529(26.3%)

  22,3 mln

  517(23.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,4 mln

  158(12.7%)

  7,8 mln

  167(12.8%)

  8,3 mln

  180(12.4%)

  9,3 mln

  202(12.5%)

  10,2 mln

  224(13.4%)

  10,1 mln

  225(12.5%)

  11,2 mln

  252(12.5%)

  15,6 mln

  363(16.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  77,8(6.3%)

  3,8 mln

  81,8(6.3%)

  3,9 mln

  85,3(5.9%)

  4,2 mln

  91,0(5.6%)

  4,6 mln

  99,9(6%)

  5,3 mln

  118(6.5%)

  5,3 mln

  119(5.9%)

  6,1 mln

  142(6.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  37,5(3%)

  1,5 mln

  32,7(2.5%)

  1,4 mln

  31,2(2.1%)

  1,2 mln

  27,0(1.7%)

  951,8 tys

  20,9(1.2%)

  1,2 mln

  27,2(1.5%)

  1,5 mln

  32,8(1.6%)

  1,3 mln

  30,0(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  555,1 tys

  11,8(1%)

  499,5 tys

  10,8(0.8%)

  521,2 tys

  11,3(0.8%)

  493,2 tys

  10,7(0.7%)

  456,0 tys

  10,0(0.6%)

  2,2 mln

  48,8(2.7%)

  546,5 tys

  12,2(0.6%)

  1,2 mln

  28,8(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  934,5 tys

  19,9(1.6%)

  921,9 tys

  19,9(1.5%)

  840,6 tys

  18,2(1.3%)

  815,8 tys

  17,8(1.1%)

  829,5 tys

  18,2(1.1%)

  893,0 tys

  19,8(1.1%)

  1,1 mln

  24,3(1.2%)

  1,1 mln

  24,4(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  574,5 tys

  12,3(1%)

  1,5 mln

  31,7(2.4%)

  3,9 mln

  85,4(5.9%)

  5,5 mln

  120(7.4%)

  3,7 mln

  80,5(4.8%)

  52,7 tys

  1,2(0.1%)

  2,3 mln

  51,3(2.5%)

  538,9 tys

  12,5(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  221,6 tys

  4,7(0.4%)

  185,1 tys

  4,0(0.3%)

  166,0 tys

  3,6(0.2%)

  228,8 tys

  5,0(0.3%)

  183,3 tys

  4,0(0.2%)

  211,4 tys

  4,7(0.3%)

  426,4 tys

  9,6(0.5%)

  441,2 tys

  10,2(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  338,2 tys

  7,2(0.6%)

  249,7 tys

  5,4(0.4%)

  238,4 tys

  5,2(0.4%)

  229,5 tys

  5,0(0.3%)

  452,3 tys

  9,9(0.6%)

  285,0 tys

  6,3(0.4%)

  319,6 tys

  7,2(0.4%)

  424,1 tys

  9,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  236,2 tys

  5,0(0.4%)

  241,2 tys

  5,2(0.4%)

  250,7 tys

  5,4(0.4%)

  264,6 tys

  5,8(0.4%)

  212,1 tys

  4,7(0.3%)

  160,9 tys

  3,6(0.2%)

  763,9 tys

  17,1(0.8%)

  359,9 tys

  8,4(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  465,5 tys

  9,9(0.8%)

  199,0 tys

  4,3(0.3%)

  2,1 mln

  44,8(3.1%)

  74,4 tys

  1,6(0.1%)

  103,0 tys

  2,3(0.1%)

  100,8 tys

  2,2(0.1%)

  649,2 tys

  14,5(0.7%)

  359,3 tys

  8,3(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  245,3 tys

  5,7(0.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  259,6 tys

  5,5(0.4%)

  444,7 tys

  9,6(0.7%)

  264,9 tys

  5,7(0.4%)

  1,5 mln

  33,0(2%)

  275,9 tys

  6,1(0.4%)

  163,7 tys

  3,6(0.2%)

  160,6 tys

  3,6(0.2%)

  235,8 tys

  5,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,7(0.2%)

  125,2 tys

  2,7(0.2%)

  125,2 tys

  2,7(0.2%)

  128,0 tys

  2,8(0.2%)

  132,0 tys

  2,9(0.2%)

  114,9 tys

  2,6(0.1%)

  132,0 tys

  3,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  46,6 tys

  1,0(0.1%)

  46,2 tys

  1,0(0.1%)

  47,7 tys

  1,0(0.1%)

  46,5 tys

  1,0(0.1%)

  45,5 tys

  1,0(0.1%)

  46,6 tys

  1,0(0.1%)

  49,4 tys

  1,1(0.1%)

  51,6 tys

  1,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  36,9 tys

  0,8(0.1%)

  83,8 tys

  1,8(0.1%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  40,1 tys

  0,9(0.1%)

  45,6 tys

  1,0(0.1%)

  48,0 tys

  1,1(0.1%)

  13,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  49,7 tys

  1,1(0.1%)

  52,2 tys

  1,1(0.1%)

  87,8 tys

  2,0(0.1%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,0 tys

  3,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,7 tys

  3,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat głubczycki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 096 mieszkańców powiatu głubczyckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 426 kobiet oraz 4 671 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu głubczyckiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu głubczyckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie głubczyckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (19,4%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,5%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2022 w powiecie głubczyckim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 53 oddziałów uczęszczało 1 116 dzieci (581 dziewczynek oraz 535 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie głubczyckim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 48 oddziałów uczęszczało 1 017 dzieci (534 dziewczynki oraz 483 chłopców). Dostępne były 1 164 miejsca.

  15,5% mieszkańców powiatu głubczyckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 15,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 928 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 19 szkół podstawowych, w których w 196 oddziałach uczyło się 2 863 uczniów (1 366 kobiet oraz 1 497 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie głubczyckim placówkę miało 21 szkół podstawowych, w których w 172 oddziałach uczyło się 2 819 uczniów (1 347 kobiet oraz 1 472 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,00.

  W powiecie głubczyckim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 27 oddziałach uczyło się 563 uczniów (336 kobiet oraz 227 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 169 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie głubczyckim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 657 uczniów (401 kobiet oraz 256 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 248 absolwentów.

  W powiecie głubczyckim znajdują się 2 Technika, w których w 39 oddziałach uczyło się 759 uczniów (328 kobiet oraz 431 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 101 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie głubczyckim placówkę miały 2 Technika, w których w 28 oddziałach uczyło się 474 uczniów (219 kobiet oraz 255 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 102 absolwentów.

  W powiecie głubczyckim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 35 oddziałach uczyło się 166 uczniów (51 kobiet oraz 115 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,9 uczniów. 4,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 19,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,1% mieszkańców powiatu głubczyckiego w wieku potencjalnej nauki (29,9% kobiet i 30,2% mężczyzn).

 • 16,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  16,0%
  Opolskie
  21,2%
  Polska
  25,2%
 • 19,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  35,0%
  Województwo
  34,9%
  Kraj
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • pow. głubczycki
  3,4%
  Opolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,7%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,8%
  woj. opolskie
  20,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. głubczycki
  26,4%
  Opolskie
  25,7%
  Polska
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. głubczycki
  3,4%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. głubczycki
  16,0%
  Opolskie
  12,3%
  Kraj
  12,3%
 • 18,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,2%
  woj. opolskie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 928 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat głubczycki
  928,0
  woj. opolskie
  953,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,88
  woj. opolskie
  0,79
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 12Przedszkola
 • 9 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 53 Oddziały
 • 17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 192 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat głubczycki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 116 Dzieci
 • 581 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 535 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,1%
  47,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 234 3 lata
 • 234
 • 287 4 lata
 • 287
 • 273 5 lata
 • 273
 • 288 6 lat
 • 288
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 122 3 lata
 • 122
 • 151 4 lata
 • 151
 • 152 5 lata
 • 152
 • 140 6 lat
 • 140
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 112 3 lata
 • 112
 • 136 4 lata
 • 136
 • 121 5 lata
 • 121
 • 148 6 lat
 • 148
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 311 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 75,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 74,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat głubczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 182 Oddziały
 • 2 826 Uczniowie
 • 1 352 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 474 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,8%
  52,2%
 • 344 Uczniowie w 1 klasie
 • 159 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 185 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 518 Absolwenci
 • 272 Kobiety
  (absolwenci)
 • 246 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 37 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,8%
  62,2%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat głubczycki
  14,6
  Województwo
  15,9
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,6
 • 14,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,6
 • 15,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,5
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 242,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 188,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. głubczycki
  89,00
  woj. opolskie
  94,54
  Cała Polska
  95,96
 • 87,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,85
  woj. opolskie
  93,41
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat głubczycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat głubczycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat głubczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 461 Uczniowie
 • 285 Kobiety
  (uczniowie)
 • 176 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,8%
  38,2%
 • 161 Uczniowie w 1 klasie
 • 103 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 125 Absolwenci
 • 80 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 102 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 44 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,9
  Województwo
  25,9
  Polska
  26,5
 •  
 • 34,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat głubczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 759 Uczniowie
 • 328 Kobiety
  (uczniowie)
 • 431 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,2%
  56,8%
 • 245 Uczniowie w 1 klasie
 • 115 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 130 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 59 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. głubczycki
  19,5
  woj. opolskie
  25,5
  Kraj
  24,9
 •  
 • 64,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 39,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat głubczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 4,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. głubczycki
  4,7
  woj. opolskie
  19,6
  Cała Polska
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat głubczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 6,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  6,5
  Województwo
  23,0
  Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat głubczycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat głubczycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat głubczycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat głubczycki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie głubczyckim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie głubczyckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 85)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie głubczyckim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie głubczyckim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 885 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 220 (uczestnicy: 33 968)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 665)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 2 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 460)
  • koncerty: 59 (uczestnicy: 10 340)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 18 (uczestnicy: 1 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 43 (uczestnicy: 10 690)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 410)
  • pokazy teatralne: 20 (uczestnicy: 1 770)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 123)
  • interdyscyplinarne: 13 (uczestnicy: 700)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 2 320)
  • inne: 9 (uczestnicy: 1 890)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 829)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 21)
  • taneczne: 2 (członkowie: 150)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 66)
  • teatralne: 1 (członkowie: 35)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 350)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 172)
  • inne: 1 (członkowie: 35)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 70)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 50)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • politechniczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 762)
  • teatralne: 2 (członkowie: 35)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 56)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 119)
  • taneczne: 10 (członkowie: 292)
  • inne: 5 (członkowie: 260)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie głubczyckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 751 zwiedzających, co daje 404 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie głubczyckim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 143 724 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 14 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 14 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 178 117 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 49
  • dostępne dla czytelników: 26
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 26
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie głubczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie głubczyckim działało 38 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 809 członków. Zarejestrowano 1 646 ćwiczących (mężczyźni: 1 419, kobiety: 227, chłopcy do lat 18: 777, dziewczęta do lat 18: 200). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (38), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie głubczyckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat głubczycki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat głubczycki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 17 wypadków drogowych w powiecie głubczyckim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 39,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 52,5 rannych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie głubczyckim zarejestrowanych było 43 776 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 33 183 samochodów osobowych (770,5 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 4 378 samochodów ciężarowych (109,6 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 198 autobusów (4,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 343 ciągników siodłowych (8,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 668 motocykli (38,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 23,2 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 25,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,1 lat.


  W 2022 roku w powiecie głubczyckim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie głubczyckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 23 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 21 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie głubczyckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 39,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  39,5
  Województwo
  46,5
  Cały kraj
  56,5
 • 9,29 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat głubczycki
  9,3
  Opolskie
  6,8
  Cały kraj
  5,0
 • 53,41 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  53,4
  Opolskie
  54,4
  Cały kraj
  65,5
 • 9,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. głubczycki
  9,1
  Województwo
  7,1
  Cały kraj
  5,4
 • 52,54 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  52,5
  Opolskie
  56,6
  Kraj
  71,0
 • 23,53 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  23,5
  Opolskie
  14,6
  Cały kraj
  8,9
 • 135,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  135,3
  Województwo
  117,1
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 43 776 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie głubczyckim w 2022 roku
 • 33 183 Samochody osobowe
 • 4 378 Samochody ciężarowe
 • 67 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 198 Autobusy
 • 300 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 344 Ciągniki samochodowe
 • 343   Ciągniki siodłowe
 • 3 705 Ciągniki rolnicze
 • 1 668 Motocykle
 • 499   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 155 Motorowery
 • 33 183Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie głubczyckim
 • Samochody osobowe w powiecie głubczyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 770,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. głubczycki
  770,5
  woj. opolskie
  753,6
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 535
  • 1400-1649 kg6 311
  • 1650-1899 kg6 405
  • 1900 kg i więcej8 932
 • 11 535 do 1399 kg
 • 6 311 1400-1649 kg
 • 6 405 1650-1899 kg
 • 8 932 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 799 do 1399 cm3
 • 13 799
 • 16 999 1400-1999 cm3
 • 16 999
 • 2 385 2000 i więcej cm3
 • 2 385
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie głubczyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19 253
  • olej napędowy10 365
  • gaz (LPG)2 942
  • pozostałe623
 • 19 253 benzyna
 • 10 365 olej napędowy
 • 2 942 gaz (LPG)
 • 623 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 217 do 1 roku
 • 217
 • 132 2 lata
 • 132
 • 242 3 lata
 • 242
 • 704 4-5 lat
 • 704
 • 798 6-7 lat
 • 798
 • 884 8-9 lat
 • 884
 • 1 221 10-11 lat
 • 1 221
 • 3 821 12-15 lat
 • 3 821
 • 6 374 16-20 lat
 • 6 374
 • 5 237 21-25 lat
 • 5 237
 • 3 256 26-30 lat
 • 3 256
 • 10 297 31 lat i więcej
 • 10 297
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie głubczyckim
 • powiat głubczycki
  23,2 lat
  Opolskie
  21,1 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 4 378Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie głubczyckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie głubczyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 109,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  109,6
  Opolskie
  104,0
  Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 218 do 999 kg
 • 2 218
 • 1 140 1000-1499 kg
 • 1 140
 • 241 1500-2999 kg
 • 241
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 92 3500-4999 kg
 • 92
 • 318 5000-6999 kg
 • 318
 • 206 7000-9999 kg
 • 206
 • 94 10000-14999 kg
 • 94
 • 34 15000 kg i więcej
 • 34
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 219
  • olej napędowy2 242
  • gaz (LPG)101
  • pozostałe816
 • 1 219 benzyna
 • 2 242 olej napędowy
 • 101 gaz (LPG)
 • 816 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 10 2 lata
 • 10
 • 20 3 lata
 • 20
 • 76 4-5 lat
 • 76
 • 93 6-7 lat
 • 93
 • 116 8-9 lat
 • 116
 • 161 10-11 lat
 • 161
 • 461 12-15 lat
 • 461
 • 575 16-20 lat
 • 575
 • 539 21-25 lat
 • 539
 • 369 26-30 lat
 • 369
 • 1 940 31 lat i więcej
 • 1 940
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie głubczyckim
 • Tutaj
  25,3 lat
  woj. opolskie
  21,2 lat
  Polska
  20,0 lat
 • 198Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie głubczyckim
 • Autobusy w powiecie głubczyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,6
  Opolskie
  3,3
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15
  • olej napędowy120
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe62
 • 15 benzyna
 • 120 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 62 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 17 12-15 lat
 • 17
 • 35 16-20 lat
 • 35
 • 25 21-25 lat
 • 25
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 99 31 lat i więcej
 • 99
 • 27,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie głubczyckim
 • Powiat
  27,1 lat
  woj. opolskie
  23,1 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 343Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie głubczyckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie głubczyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. głubczycki
  8,0
  woj. opolskie
  12,4
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy272
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe67
 • 3 benzyna
 • 272 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 67 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 11 4-5 lat
 • 11
 • 19 6-7 lat
 • 19
 • 23 8-9 lat
 • 23
 • 30 10-11 lat
 • 30
 • 67 12-15 lat
 • 67
 • 57 16-20 lat
 • 57
 • 43 21-25 lat
 • 43
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 66 31 lat i więcej
 • 66
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie głubczyckim
 • pow. głubczycki
  19,3 lat
  woj. opolskie
  15,1 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 1 668Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie głubczyckim
 • Motocykle w powiecie głubczyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 38,7 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  38,7
  woj. opolskie
  44,1
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 13 2 lata
 • 13
 • 22 3 lata
 • 22
 • 32 4-5 lat
 • 32
 • 62 6-7 lat
 • 62
 • 30 8-9 lat
 • 30
 • 52 10-11 lat
 • 52
 • 159 12-15 lat
 • 159
 • 197 16-20 lat
 • 197
 • 199 21-25 lat
 • 199
 • 117 26-30 lat
 • 117
 • 767 31 lat i więcej
 • 767
 • 25,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie głubczyckim
 • Tutaj
  25,1 lat
  Opolskie
  23,8 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie głubczyckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 113,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  113,0 km
  Województwo
  681,6 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. głubczycki
  1,8 km
  Województwo
  6,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami