Powiat miechowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat miechowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 48 047 Liczba mieszkańców
 • 676 km2 Powierzchnia
 • 71 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 23,2% Stopa urbanizacji
 • Marian Gamrat Starosta
 • ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów Adres starostwa powiatowego
 • KMI Tablice rejestracyjne
Powiat miechowski na mapie
Identyfikatory
 • 1208 TERYT (TERC)
Herb powiatu miechowskiego
powiat miechowski herb
Flaga powiatu miechowskiego
powiat miechowski flaga

powiat miechowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie
(041)382-41-00
(041)382-41-09
ul. Racławicka 20
32-200 Miechów
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
(041)382-22-00
(041)382-22-03
ul. B.Prusa 3
32-200 Miechów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie
(041)383-40-70
(041)383-40-70
ul. Sienkiewicza 18
32-200 Miechów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie
(041)389-04-51
(041)383-11-59
ul. Konopnickiej 6
32-200 Miechów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miechowie
(041)383-18-29
(041)383-18-29 wew. 105
ul. M. Konopnickiej 23a
32-200 Miechów
Starostwo Powiatowe w Miechowie
(41) 382-11-10
(41) 382-11-18
ul. Racławicka
32-200 Miechów

Powiat miechowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat miechowski ma 48 047 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu miechowskiego w 2050 roku wynosi 40 825, z czego 20 558 to kobiety, a 20 267 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu miechowskiego zawarli w 2021 roku 192 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców powiatu miechowskiego jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat miechowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -339. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,02 na 1000 mieszkańców powiatu miechowskiego. W 2021 roku urodziło się 393 dzieci, w tym 52,4% dziewczynek i 47,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,1% zgonów w powiecie miechowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w powiecie miechowskim były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu miechowskiego przypada 15.16 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 450 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 502 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu miechowskiego -52. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  58,2% mieszkańców powiatu miechowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu miechowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 047 Liczba mieszkańców
 • 24 422 Kobiety
 • 23 625 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie miechowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie miechowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie miechowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu miechowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 825 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 558 Kobiety
 • 20 267 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie miechowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie miechowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie miechowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu miechowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. miechowski
  43,4 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat miechowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu miechowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat miechowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat miechowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat miechowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,3%
  Małopolskie
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • pow. miechowski
  57,1%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,6%
  Małopolskie
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,9%
  Województwo
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  Małopolskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie miechowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. miechowski
  4,0
  Województwo
  4,9
  Cała Polska
  4,4
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat miechowski
  1,0
  Województwo
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 192 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie miechowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -339 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -124 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -215 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,0
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -4,9
 • -11,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie miechowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie miechowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie miechowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie miechowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 393 Urodzenia żywe
 • 206 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 187 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,4%
  47,6%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. miechowski
  8,1
  woj. małopolskie
  9,8
  Polska
  8,7
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. miechowski
  37,0
  Małopolskie
  41,1
  Cały kraj
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 355 g Średnia waga noworodków
 • 3 298 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 419 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. miechowski
  3 355 g
  Województwo
  3 319 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 157 Waga 3000g - 3499g
 • 157
 • 54 Waga 2500g - 2999g
 • 54
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. miechowski
  1,26
  woj. małopolskie
  1,39
  Polska
  1,32
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat miechowski
  0,66
  Województwo
  0,68
  Polska
  0,64
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. miechowski
  0,54
  woj. małopolskie
  0,82
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie miechowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 732 Zgony
 • 330 Kobiety
  (Zgony)
 • 402 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,1%
  54,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 15,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  15,2
  Województwo
  12,0
  Cała Polska
  13,6
 • 186,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  186,3
  Województwo
  122,4
  Kraj
  156,7
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,1
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,9
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat miechowski
  3,9
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie miechowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat miechowski
  41,1%
  woj. małopolskie
  38,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat miechowski
  20,2%
  Małopolskie
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. miechowski
  4,2%
  Małopolskie
  5,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 93 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Cała Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,4
  Cała Polska
  74,4
 • 311,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  311,1
  woj. małopolskie
  251,3
  Cała Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  231,7
  Cała Polska
  246,5
 • 632,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 637,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 628,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  632,6
  Małopolskie
  452,3
  Cała Polska
  475,8
 • 75,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat miechowski
  75,0
  woj. małopolskie
  60,9
  Cała Polska
  70,6
 • 37,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. miechowski
  37,2
  Województwo
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat miechowski
  0,0
  Małopolskie
  6,6
  Cały kraj
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat miechowski
  0,0%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie miechowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 37 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  37,0
  Województwo
  36,0
  Kraj
  36,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat miechowski
  19,0
  Województwo
  12,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 3 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony16
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 12 nieustalony
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 450 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 249 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 201 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 502 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 270 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 232 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -49 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -32 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -52 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -31 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie miechowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat miechowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat miechowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie miechowskim oddano do użytku 67 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie miechowskim to 17 420 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  88,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 11,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie miechowskim to 5,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie miechowskim to 136,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,55% mieszkań posiada łazienkę, 61,39% korzysta z centralnego ogrzewania, a 10,77% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie miechowskim 22 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 418 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 069 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 5 transakcji (mediana cen - 6 693 zł/m2, średnia - 6 739 zł/m2), a na rynku wtórnym 17 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 664 zł/m2, średnia - 3 478 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 418 zł
 • powiat miechowski
  4 418 zł
  woj. małopolskie
  7 296 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 4 418 zł Ogółem
 • 4 418 zł
 • 3 664 zł do 40 m2
 • 3 664 zł
 • 4 888 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 888 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 069 zł
 • Powiat
  4 069 zł
  Województwo
  7 250 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 4 069 zł Ogółem
 • 4 069 zł
 • 4 042 zł do 40 m2
 • 4 042 zł
 • 4 850 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 850 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 22
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m29
  • od 40,1 do 60 m210
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 9 do 40 m2
 • 10 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie miechowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 693 zł
 • powiat miechowski
  6 693 zł
  woj. małopolskie
  7 331 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 6 693 zł Ogółem
 • 6 693 zł
 • 6 601 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 601 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 739 zł
 • Tutaj
  6 739 zł
  Małopolskie
  7 424 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 6 739 zł Ogółem
 • 6 739 zł
 • 6 618 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 618 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 5
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m23
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 3 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 664 zł
 • powiat miechowski
  3 664 zł
  woj. małopolskie
  7 202 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 3 664 zł Ogółem
 • 3 664 zł
 • 3 197 zł do 40 m2
 • 3 197 zł
 • 3 956 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 956 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 478 zł
 • Powiat
  3 478 zł
  Małopolskie
  7 027 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 478 zł Ogółem
 • 3 478 zł
 • 3 340 zł do 40 m2
 • 3 340 zł
 • 4 187 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 187 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 17
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m27
  • od 40,1 do 60 m27
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 7 do 40 m2
 • 7 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 420 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 359,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  359,40
  Województwo
  363,30
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 82,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. miechowski
  82,80 m2
  Małopolskie
  79,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,70 m2
  woj. małopolskie
  28,70 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat miechowski
  3,96
  Województwo
  3,91
  Cała Polska
  3,82
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,78
  Województwo
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat miechowski
  0,70
  Województwo
  0,70
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 67 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  1,39
  Małopolskie
  6,43
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 344 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. miechowski
  5,13
  Województwo
  4,02
  Cała Polska
  3,90
 • 7,16 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  7,16
  Województwo
  25,89
  Kraj
  24,07
 • 9 160 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 136,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat miechowski
  136,7 m2
  Małopolskie
  98,4 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat miechowski
  0,19 m2
  woj. małopolskie
  0,63 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. miechowski
  92,81%
  Województwo
  97,03%
  Cała Polska
  96,97%
 • 83,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat miechowski
  83,77%
  Województwo
  95,28%
  Cały kraj
  94,01%
 • 79,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat miechowski
  79,55%
  woj. małopolskie
  93,52%
  Polska
  91,78%
 • 61,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  61,39%
  woj. małopolskie
  83,12%
  Kraj
  83,08%
 • 10,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. miechowski
  10,77%
  Małopolskie
  64,65%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat miechowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie miechowskim na 1000 mieszkańców pracuje 138osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie miechowskim wynosiło w 2021 roku 4,1% (4,4% wśród kobiet i 3,9% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie miechowskim wynosiło 4 906,57 PLN, co odpowiada 81.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu miechowskiego 4 929 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 640 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 289.

  62,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu miechowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 5,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 138 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  138,0
  Małopolskie
  255,0
  Cały kraj
  257,0
 • 4,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,4% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • powiat miechowski
  4,1%
  Województwo
  4,5%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie miechowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie miechowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie miechowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 907 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. miechowski
  4 907 PLN
  Województwo
  6 047 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie miechowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 929 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 640 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 289 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,54 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 65,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 5,5% Przemysł i budownictwo
 • 2,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,3% Pozostałe
 • 27,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie miechowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 619 Pracujący ogółem
 • 3 595 Kobiety
 • 3 024 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie miechowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 52,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat miechowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  71,7
  Województwo
  67,1
  Cała Polska
  69,0
 • 42,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. miechowski
  42,5
  Województwo
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 145,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  145,7
  Małopolskie
  109,4
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat miechowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie miechowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 984 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 932 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 320 nowych podmiotów, a 182 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (400) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (301) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (426) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (138) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie miechowskim najwięcej (289) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 848) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (113) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,4% (1 114) podmiotów, a 75,4% (3 757) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie miechowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.4%) oraz Budownictwo (17.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 984 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 113 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 114 Przemysł i budownictwo
 • 3 757 Pozostała działalność
 • 320 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie miechowskim w 2021 roku
 • 182 Podmioty wyrejestrowane w powiecie miechowskim w 2021 roku
 • 3 932 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 848 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 848
 • 118 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 118
 • 17 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 17
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 4 983 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 983
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółdzielnie ogółem
 • 16
 • 194 Spółki handlowe ogółem
 • 194
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 157  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 157
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 289 Spółki cywilne ogółem
 • 289
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 932 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 156 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 156
 • 695 Budownictwo
 • 695
 • 515 Transport i gospodarka magazynowa
 • 515
 • 315 Przetwórstwo przemysłowe
 • 315
 • 257 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 257
 • 220 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 220
 • 172 Pozostała działalność
 • 172
 • 137 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 137
 • 97 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 97
 • 95 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 95
 • 94 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 94
 • 82 Informacja i komunikacja
 • 82
 • 51 Edukacja
 • 51
 • 21 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 21
 • 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 17
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat miechowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie miechowskim stwierdzono 890 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,43 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie miechowskim wynosi 79,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu miechowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,02 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 8,80 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,55 (86%), drogowe - 1,99 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 890 Przestępstwa ogółem
 • 890
 • 484 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 484
 • 268 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 268
 • 96 Przestępstwa drogowe
 • 96
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 13
 • 425 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 425
 • 18,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  18,43
  woj. małopolskie
  20,48
  Kraj
  21,51
 • 10,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat miechowski
  10,02
  Małopolskie
  10,79
  Kraj
  12,82
 • 5,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,55
  Małopolskie
  7,08
  Cały kraj
  5,89
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,99
  Województwo
  1,29
  Cały kraj
  1,85
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. miechowski
  0,27
  Województwo
  0,25
  Cała Polska
  0,35
 • 8,80 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,80
  woj. małopolskie
  9,25
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. miechowski
  80%
  Województwo
  76%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. miechowski
  71%
  Województwo
  70%
  Cały kraj
  64%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  86%
  Małopolskie
  76%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat miechowski
  100%
  woj. małopolskie
  83%
  Polska
  89%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. miechowski
  67%
  Województwo
  57%
  Polska
  53%

Powiat miechowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu miechowskiego wyniosła w 2021 roku 93,2 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu miechowskiego - 26.4% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (25.2%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,9 mln złotych, czyli 23,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu miechowskiego wyniosła w 2021 roku 89,0 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 6.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (13.2%). W budżecie powiatu miechowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 196 złotych na mieszkańca (10,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,5 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie miechowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu miechowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu miechowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  60,3 mln

  1,2 tys(100%)

  64,8 mln

  1,3 tys(100%)

  56,5 mln

  1,1 tys(100%)

  56,4 mln

  1,1 tys(100%)

  69,0 mln

  1,4 tys(100%)

  77,7 mln

  1,6 tys(100%)

  81,9 mln

  1,7 tys(100%)

  93,2 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,0 mln

  160(13.2%)

  16,2 mln

  327(25%)

  7,9 mln

  160(14.1%)

  7,5 mln

  152(13.3%)

  17,4 mln

  355(25.3%)

  16,7 mln

  342(21.5%)

  16,3 mln

  336(19.9%)

  24,6 mln

  513(26.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,8 mln

  378(31.2%)

  16,9 mln

  340(26%)

  16,3 mln

  329(28.9%)

  16,9 mln

  343(30%)

  17,8 mln

  363(25.8%)

  19,9 mln

  407(25.6%)

  21,4 mln

  442(26.2%)

  23,5 mln

  488(25.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,8 mln

  197(16.2%)

  10,2 mln

  205(15.7%)

  10,1 mln

  203(17.8%)

  6,9 mln

  140(12.2%)

  7,3 mln

  149(10.6%)

  10,7 mln

  218(13.7%)

  8,8 mln

  181(10.7%)

  9,2 mln

  192(9.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,0 mln

  140(11.5%)

  6,9 mln

  139(10.6%)

  6,5 mln

  131(11.5%)

  6,1 mln

  123(10.7%)

  6,2 mln

  127(9%)

  8,3 mln

  171(10.7%)

  8,5 mln

  175(10.4%)

  8,9 mln

  184(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,9 mln

  138(11.4%)

  5,0 mln

  101(7.7%)

  5,8 mln

  117(10.3%)

  5,6 mln

  113(9.9%)

  6,4 mln

  130(9.3%)

  6,6 mln

  135(8.5%)

  7,3 mln

  150(8.9%)

  7,5 mln

  157(8.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  75,5(6.2%)

  3,7 mln

  75,5(5.8%)

  3,9 mln

  79,6(7%)

  4,2 mln

  84,8(7.4%)

  4,5 mln

  90,8(6.5%)

  4,7 mln

  97,0(6.1%)

  5,8 mln

  120(7.1%)

  5,5 mln

  115(6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  44,1(3.6%)

  2,1 mln

  42,2(3.2%)

  2,0 mln

  41,0(3.6%)

  2,0 mln

  40,3(3.5%)

  1,9 mln

  38,4(2.7%)

  1,9 mln

  39,6(2.5%)

  2,4 mln

  50,4(3%)

  2,6 mln

  54,2(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  867,1 tys

  17,4(1.4%)

  502,6 tys

  10,1(0.8%)

  718,8 tys

  14,5(1.3%)

  901,2 tys

  18,3(1.6%)

  654,9 tys

  13,3(0.9%)

  1,3 mln

  26,2(1.6%)

  1,1 mln

  23,0(1.4%)

  2,0 mln

  42,0(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  564,0 tys

  11,4(1%)

  774,0 tys

  15,8(1.1%)

  478,9 tys

  9,8(0.6%)

  764,8 tys

  15,8(0.9%)

  1,8 mln

  37,5(1.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  36,5(3%)

  2,2 mln

  44,9(3.4%)

  1,9 mln

  38,6(3.4%)

  888,6 tys

  18,0(1.6%)

  774,6 tys

  15,8(1.1%)

  1,4 mln

  27,7(1.7%)

  2,2 mln

  44,5(2.6%)

  995,6 tys

  20,7(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  488,7 tys

  9,8(0.8%)

  419,2 tys

  8,5(0.6%)

  392,2 tys

  7,9(0.7%)

  470,1 tys

  9,5(0.8%)

  484,1 tys

  9,9(0.7%)

  492,1 tys

  10,1(0.6%)

  553,8 tys

  11,4(0.7%)

  582,0 tys

  12,1(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  92,7 tys

  1,9(0.2%)

  82,7 tys

  1,7(0.1%)

  189,6 tys

  3,8(0.3%)

  247,6 tys

  5,0(0.4%)

  321,7 tys

  6,5(0.5%)

  296,1 tys

  6,1(0.4%)

  757,0 tys

  15,6(0.9%)

  418,4 tys

  8,7(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  479,0 tys

  9,6(0.8%)

  397,6 tys

  8,0(0.6%)

  434,1 tys

  8,8(0.8%)

  384,4 tys

  7,8(0.7%)

  370,9 tys

  7,5(0.5%)

  511,6 tys

  10,5(0.7%)

  415,9 tys

  8,6(0.5%)

  264,0 tys

  5,5(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  34,5 tys

  0,7(0.1%)

  35,2 tys

  0,7(0.1%)

  20,3 tys

  0,4(0%)

  32,7 tys

  0,7(0.1%)

  30,1 tys

  0,6(0%)

  220,6 tys

  4,5(0.3%)

  1,2 mln

  24,8(1.5%)

  246,2 tys

  5,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,5(0.2%)

  123,8 tys

  2,5(0.2%)

  129,0 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  128,9 tys

  2,7(0.2%)

  131,8 tys

  2,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  86,3 tys

  1,7(0.1%)

  132,1 tys

  2,7(0.2%)

  104,3 tys

  2,1(0.2%)

  79,4 tys

  1,6(0.1%)

  77,7 tys

  1,6(0.1%)

  74,8 tys

  1,5(0.1%)

  75,9 tys

  1,6(0.1%)

  80,0 tys

  1,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,6 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  43,1 tys

  0,9(0.1%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  38,4 tys

  0,8(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  39,6 tys

  0,8(0.1%)

  28,4 tys

  0,6(0%)

  26,7 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,1 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie miechowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu miechowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu miechowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,4 mln

  1,1 tys(100%)

  62,1 mln

  1,2 tys(100%)

  57,7 mln

  1,2 tys(100%)

  57,9 mln

  1,2 tys(100%)

  66,8 mln

  1,4 tys(100%)

  73,5 mln

  1,5 tys(100%)

  95,8 mln

  2,0 tys(100%)

  89,0 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,5 mln

  612(54.1%)

  29,2 mln

  590(47.1%)

  27,8 mln

  562(48.2%)

  27,7 mln

  561(47.8%)

  28,3 mln

  576(42.4%)

  31,3 mln

  641(42.6%)

  44,4 mln

  915(46.3%)

  41,4 mln

  861(46.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,9 mln

  137(12.1%)

  7,1 mln

  144(11.5%)

  7,7 mln

  155(13.3%)

  8,5 mln

  173(14.8%)

  9,4 mln

  191(14.1%)

  10,6 mln

  218(14.5%)

  10,4 mln

  215(10.9%)

  12,0 mln

  250(13.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  45,9(4.1%)

  9,3 mln

  188(15%)

  5,6 mln

  114(9.8%)

  3,0 mln

  60,8(5.2%)

  8,8 mln

  180(13.2%)

  9,4 mln

  193(12.8%)

  15,8 mln

  325(16.5%)

  11,8 mln

  245(13.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  153(13.5%)

  8,0 mln

  162(12.9%)

  8,0 mln

  161(13.8%)

  6,3 mln

  127(10.8%)

  6,7 mln

  136(10%)

  8,7 mln

  178(11.9%)

  8,6 mln

  178(9%)

  8,3 mln

  172(9.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  73,2(6.5%)

  3,7 mln

  74,8(6%)

  3,9 mln

  79,4(6.8%)

  4,1 mln

  83,9(7.1%)

  4,4 mln

  89,9(6.6%)

  4,7 mln

  96,2(6.4%)

  5,5 mln

  114(5.8%)

  5,5 mln

  115(6.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  564,0 tys

  11,4(1%)

  773,0 tys

  15,7(1.2%)

  476,9 tys

  9,8(0.6%)

  761,1 tys

  15,7(0.8%)

  1,8 mln

  37,0(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  769,1 tys

  15,4(1.4%)

  502,9 tys

  10,1(0.8%)

  650,1 tys

  13,1(1.1%)

  682,3 tys

  13,8(1.2%)

  770,3 tys

  15,7(1.2%)

  1,4 mln

  28,1(1.9%)

  1,0 mln

  21,4(1.1%)

  1,7 mln

  34,4(1.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  874,3 tys

  17,5(1.6%)

  780,7 tys

  15,7(1.3%)

  628,5 tys

  12,7(1.1%)

  742,6 tys

  15,1(1.3%)

  627,8 tys

  12,8(0.9%)

  524,0 tys

  10,7(0.7%)

  1,1 mln

  22,1(1.1%)

  1,0 mln

  21,8(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  30,5(2.7%)

  1,6 mln

  32,9(2.6%)

  1,6 mln

  31,6(2.7%)

  887,6 tys

  18,0(1.5%)

  768,2 tys

  15,6(1.2%)

  639,3 tys

  13,1(0.9%)

  1,3 mln

  26,9(1.4%)

  995,6 tys

  20,7(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  22,0(1.9%)

  587,7 tys

  11,9(0.9%)

  800,7 tys

  16,2(1.4%)

  2,0 mln

  41,1(3.5%)

  1,9 mln

  39,6(2.9%)

  1,7 mln

  35,7(2.4%)

  1,4 mln

  29,6(1.5%)

  591,2 tys

  12,3(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  379,3 tys

  7,6(0.7%)

  478,0 tys

  9,6(0.8%)

  441,6 tys

  8,9(0.8%)

  489,1 tys

  9,9(0.8%)

  1,4 mln

  28,8(2.1%)

  645,6 tys

  13,2(0.9%)

  1,3 mln

  25,8(1.3%)

  453,9 tys

  9,4(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  130,5 tys

  2,6(0.2%)

  120,0 tys

  2,4(0.2%)

  120,0 tys

  2,4(0.2%)

  182,2 tys

  3,7(0.3%)

  140,0 tys

  2,8(0.2%)

  140,0 tys

  2,9(0.2%)

  176,4 tys

  3,6(0.2%)

  165,0 tys

  3,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  117,0 tys

  2,3(0.2%)

  82,7 tys

  1,7(0.1%)

  83,9 tys

  1,7(0.1%)

  80,7 tys

  1,6(0.1%)

  74,3 tys

  1,5(0.1%)

  37,8 tys

  0,8(0.1%)

  53,2 tys

  1,1(0.1%)

  158,8 tys

  3,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  193,2 tys

  3,9(0.3%)

  205,0 tys

  4,1(0.3%)

  137,4 tys

  2,8(0.2%)

  211,0 tys

  4,3(0.4%)

  142,8 tys

  2,9(0.2%)

  153,1 tys

  3,1(0.2%)

  199,4 tys

  4,1(0.2%)

  141,4 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,5(0.2%)

  123,8 tys

  2,5(0.2%)

  125,1 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  127,2 tys

  2,6(0.1%)

  131,8 tys

  2,7(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  246,7 tys

  5,0(0.4%)

  140,5 tys

  2,8(0.2%)

  71,8 tys

  1,5(0.1%)

  97,3 tys

  2,0(0.2%)

  60,7 tys

  1,2(0.1%)

  88,7 tys

  1,8(0.1%)

  113,8 tys

  2,3(0.1%)

  77,3 tys

  1,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  73,9 tys

  1,5(0.1%)

  103,7 tys

  2,1(0.2%)

  96,3 tys

  1,9(0.2%)

  73,7 tys

  1,5(0.1%)

  75,2 tys

  1,5(0.1%)

  74,5 tys

  1,5(0.1%)

  73,8 tys

  1,5(0.1%)

  76,6 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,0 tys

  2,5(0.2%)

  601,6 tys

  12,4(0.6%)

  73,0 tys

  1,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  39,6 tys

  0,8(0.1%)

  28,4 tys

  0,6(0%)

  26,7 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,1 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat miechowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 280 mieszkańców powiatu miechowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 026 kobiet oraz 5 254 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 27,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu miechowskiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 14,1% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu miechowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie miechowskim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (24,6%) oraz wyższe (22,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (30,1%) oraz zasadnicze zawodowe (28,5%).

  W roku 2021 w powiecie miechowskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 44 oddziałów uczęszczało 811 dzieci (401 dziewczynek oraz 410 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie miechowskim mieściło się 5 przedszkoli, w których do 18 oddziałów uczęszczało 449 dzieci (220 dziewczynek oraz 229 chłopców). Dostępnych było 440 miejsc.

  17,5% mieszkańców powiatu miechowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 888 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 22 szkoły podstawowe, w których w 233 oddziałach uczyło się 3 671 uczniów (1 815 kobiet oraz 1 856 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie miechowskim placówkę miało 36 szkół podstawowych, w których w 218 oddziałach uczyło się 3 042 uczniów (1 503 kobiety oraz 1 539 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,8 uczniów.

  W powiecie miechowskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 668 uczniów (444 kobiety oraz 224 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 182 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie miechowskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 663 uczniów (423 kobiety oraz 240 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 200 absolwentów.

  W powiecie miechowskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 212 uczniów (58 kobiet oraz 154 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,7 uczniów. 12,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,4% mieszkańców powiatu miechowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 28,7% mężczyzn).

 • 18,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  18,4%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  39,0%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 39,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,0%
  Małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat miechowski
  8,8%
  Województwo
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 27,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. miechowski
  27,2%
  Województwo
  19,7%
  Polska
  20,0%
 • 24,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 30,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. miechowski
  22,4%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,8%
  Małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. miechowski
  14,1%
  Województwo
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,3%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 888 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  888,0
  Województwo
  901,0
  Polska
  896,0
 • 1,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,52
  Małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 12Przedszkola
 • 18 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 44 Oddziały
 • 47 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 770 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat miechowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 811 Dzieci
 • 401 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 410 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 195 3 lata
 • 195
 • 214 4 lata
 • 214
 • 219 5 lata
 • 219
 • 166 6 lat
 • 166
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 88 3 lata
 • 88
 • 100 4 lata
 • 100
 • 118 5 lata
 • 118
 • 85 6 lat
 • 85
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 107 3 lata
 • 107
 • 114 4 lata
 • 114
 • 101 5 lata
 • 101
 • 81 6 lat
 • 81
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 793 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 52,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 51,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 44,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 128 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat miechowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70 Dzieci
 • 37 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 33 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,9%
  47,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 25 3 lata
 • 25
 • 36 4 lata
 • 36
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 11 3 lata
 • 11
 • 20 4 lata
 • 20
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 14 3 lata
 • 14
 • 16 4 lata
 • 16
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat miechowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 223 Oddziały
 • 3 642 Uczniowie
 • 1 806 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 836 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 473 Uczniowie w 1 klasie
 • 235 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 238 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 438 Absolwenci
 • 229 Kobiety
  (absolwenci)
 • 209 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,0%
  69,0%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,8
  Województwo
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,8
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,8
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,3
 • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,9
 •  
 • 312,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 258,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat miechowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 653 Uczniowie
 • 436 Kobiety
  (uczniowie)
 • 217 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,8%
  33,2%
 • 156 Uczniowie w 1 klasie
 • 112 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 163 Absolwenci
 • 99 Kobiety
  (absolwenci)
 • 64 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,3%
  46,7%
 • 19 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  25,7
  woj. małopolskie
  26,8
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 42,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat miechowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 10 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,8%
  63,2%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. miechowski
  12,5
  woj. małopolskie
  20,9
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 12,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 12,5
 • 27,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,6
 • 1,9 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 1,9
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat miechowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat miechowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat miechowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat miechowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie miechowskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie miechowskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 230)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie miechowskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie miechowskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 318 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 78 (uczestnicy: 7 050)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 580)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 3 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 25 (uczestnicy: 1 550)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 250)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 175)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 32)
  • taneczne: 1 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 51)
  • inne: 2 (członkowie: 62)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 45)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 338)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 43)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 130)
  • taneczne: 11 (członkowie: 140)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie miechowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 218 miejscami na widowni. Odbyły się 743 seanse, na które przyszło 11 079 widzów, w tym 129 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 568 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie miechowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 419 zwiedzających, co daje 294 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie miechowskim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 200 664 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 15 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 199 364 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 123
  • dostępne dla czytelników: 80
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 80
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie miechowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 23 692 wolumeny w tym ziobry specjalne: 21. Odnotowano 151 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 446 wolumenów. Odnotowano 850 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie miechowskim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 455 członków. Zarejestrowano 1 364 ćwiczących (mężczyźni: 940, kobiety: 424, chłopcy do lat 18: 776, dziewczęta do lat 18: 369). Aktywnych było 59 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (28), instruktora sportowego (30) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie miechowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat miechowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat miechowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 27 wypadków drogowych w powiecie miechowskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 34 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 56,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 12,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 16,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 154,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie miechowskim zarejestrowanych było 53 809 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 33 144 samochodów osobowych (683,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 6 938 samochodów ciężarowych (163,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 227 autobusów (4,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 991 ciągników siodłowych (20,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 541 motocykli (52,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,1 lat.


  W 2021 roku w powiecie miechowskim znajdowały się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 31 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 31 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie miechowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 34 Ranni
  (rok 2021)
 • 7 Lekko ranni
 • 27 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie miechowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 56,19 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  56,2
  Województwo
  65,7
  Cały kraj
  59,9
 • 12,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  12,5
  woj. małopolskie
  4,2
  Cała Polska
  5,9
 • 70,76 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat miechowski
  70,8
  woj. małopolskie
  76,0
  Polska
  69,4
 • 16,73 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. miechowski
  16,7
  Województwo
  5,7
  Kraj
  7,6
 • 154,25 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat miechowski
  154,3
  Województwo
  92,8
  Polska
  80,2
 • 22,22 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. miechowski
  22,2
  Województwo
  6,4
  Kraj
  9,8
 • 125,93 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  125,9
  Województwo
  115,7
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 53 809 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie miechowskim w 2020 roku
 • 33 144 Samochody osobowe
 • 6 938 Samochody ciężarowe
 • 20 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 227 Autobusy
 • 444 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 991 Ciągniki samochodowe
 • 991   Ciągniki siodłowe
 • 9 524 Ciągniki rolnicze
 • 2 541 Motocykle
 • 997   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 541 Motorowery
 • 33 144Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie miechowskim
 • Samochody osobowe w powiecie miechowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 683,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  683,9
  Małopolskie
  617,9
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 003
  • 1400-1649 kg9 783
  • 1650-1899 kg8 455
  • 1900 kg i więcej6 903
 • 8 003 do 1399 kg
 • 9 783 1400-1649 kg
 • 8 455 1650-1899 kg
 • 6 903 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 897 do 1399 cm3
 • 13 897
 • 17 578 1400-1999 cm3
 • 17 578
 • 1 669 2000 i więcej cm3
 • 1 669
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie miechowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 490
  • olej napędowy9 569
  • gaz (LPG)5 696
  • pozostałe389
 • 17 490 benzyna
 • 9 569 olej napędowy
 • 5 696 gaz (LPG)
 • 389 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 370 do 1 roku
 • 370
 • 233 2 lata
 • 233
 • 295 3 lata
 • 295
 • 744 4-5 lat
 • 744
 • 828 6-7 lat
 • 828
 • 1 142 8-9 lat
 • 1 142
 • 1 698 10-11 lat
 • 1 698
 • 5 401 12-15 lat
 • 5 401
 • 7 615 16-20 lat
 • 7 615
 • 5 681 21-25 lat
 • 5 681
 • 3 462 26-30 lat
 • 3 462
 • 5 675 31 lat i więcej
 • 5 675
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie miechowskim
 • pow. miechowski
  20,3 lat
  Małopolskie
  18,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 6 938Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie miechowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie miechowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 163,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. miechowski
  163,6
  Małopolskie
  97,2
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 662 do 999 kg
 • 2 662
 • 2 319 1000-1499 kg
 • 2 319
 • 638 1500-2999 kg
 • 638
 • 111 3000-3499 kg
 • 111
 • 167 3500-4999 kg
 • 167
 • 630 5000-6999 kg
 • 630
 • 204 7000-9999 kg
 • 204
 • 129 10000-14999 kg
 • 129
 • 78 15000 kg i więcej
 • 78
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 625
  • olej napędowy4 116
  • gaz (LPG)311
  • pozostałe886
 • 1 625 benzyna
 • 4 116 olej napędowy
 • 311 gaz (LPG)
 • 886 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 49 do 1 roku
 • 49
 • 49 2 lata
 • 49
 • 58 3 lata
 • 58
 • 172 4-5 lat
 • 172
 • 173 6-7 lat
 • 173
 • 214 8-9 lat
 • 214
 • 306 10-11 lat
 • 306
 • 840 12-15 lat
 • 840
 • 1 147 16-20 lat
 • 1 147
 • 1 101 21-25 lat
 • 1 101
 • 676 26-30 lat
 • 676
 • 2 153 31 lat i więcej
 • 2 153
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie miechowskim
 • Tutaj
  22,9 lat
  Małopolskie
  18,8 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 227Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie miechowskim
 • Autobusy w powiecie miechowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,7 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat miechowski
  4,7
  woj. małopolskie
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy167
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe57
 • 2 benzyna
 • 167 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 57 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 11 12-15 lat
 • 11
 • 57 16-20 lat
 • 57
 • 50 21-25 lat
 • 50
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 77 31 lat i więcej
 • 77
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie miechowskim
 • Tutaj
  24,9 lat
  Województwo
  21,1 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 991Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie miechowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie miechowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 20,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. miechowski
  20,4
  Województwo
  8,5
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy871
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe114
 • 3 benzyna
 • 871 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 114 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 17 2 lata
 • 17
 • 35 3 lata
 • 35
 • 111 4-5 lat
 • 111
 • 90 6-7 lat
 • 90
 • 111 8-9 lat
 • 111
 • 54 10-11 lat
 • 54
 • 226 12-15 lat
 • 226
 • 145 16-20 lat
 • 145
 • 114 21-25 lat
 • 114
 • 49 26-30 lat
 • 49
 • 28 31 lat i więcej
 • 28
 • 13,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie miechowskim
 • powiat miechowski
  13,5 lat
  woj. małopolskie
  12,7 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 2 541Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie miechowskim
 • Motocykle w powiecie miechowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 52,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. miechowski
  52,4
  Województwo
  42,5
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 44 do 1 roku
 • 44
 • 14 2 lata
 • 14
 • 17 3 lata
 • 17
 • 103 4-5 lat
 • 103
 • 48 6-7 lat
 • 48
 • 77 8-9 lat
 • 77
 • 79 10-11 lat
 • 79
 • 278 12-15 lat
 • 278
 • 265 16-20 lat
 • 265
 • 215 21-25 lat
 • 215
 • 140 26-30 lat
 • 140
 • 1 261 31 lat i więcej
 • 1 261
 • 25,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie miechowskim
 • powiat miechowski
  25,1 lat
  Małopolskie
  22,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 22 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie miechowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 326,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. miechowski
  326,8 km
  Małopolskie
  551,4 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 4,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,6 km
  woj. małopolskie
  2,5 km
  Kraj
  4,9 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 31 Liczba licencji na taksówki
 • 31 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami