Powiat miechowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat miechowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 49 315 Liczba mieszkańców
 • 676 km2 Powierzchnia
 • 73 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 23,2% Stopa urbanizacji
 • Marian Gamrat Starosta
 • ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów Adres starostwa powiatowego
 • KMI Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie miechowskim (1)
 • Miechów
Powiat miechowski na mapie
Identyfikatory
 • 1208 TERYT (TERC)
Herb powiatu miechowskiego
powiat miechowski herb
Flaga powiatu miechowskiego
powiat miechowski flaga

powiat miechowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie
(041)382-41-00
(041)382-41-09
ul. Racławicka 20
32-200 Miechów
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
(041)382-22-00
(041)382-22-03
ul. B.Prusa 3
32-200 Miechów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie
(041)383-40-70
(041)383-40-70
ul. Sienkiewicza 18
32-200 Miechów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie
(041)389-04-51
(041)383-11-59
ul. Konopnickiej 6
32-200 Miechów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miechowie
(041)383-18-29
(041)383-18-29 wew. 105
ul. M. Konopnickiej 23a
32-200 Miechów
Starostwo Powiatowe w Miechowie
(41) 382-11-10
(41) 382-11-18
ul. Racławicka
32-200 Miechów

Powiat miechowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat miechowski ma 49 315 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu miechowskiego w 2050 roku wynosi 40 825, z czego 20 558 to kobiety, a 20 267 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu miechowskiego zawarli w 2017 roku 246 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu miechowskiego jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 3,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat miechowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -176. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,56 na 1000 mieszkańców powiatu miechowskiego. W 2017 roku urodziło się 473 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 53,4% zgonów w powiecie miechowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w powiecie miechowskim były nowotwory, a 3,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu miechowskiego przypada 12.34 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 436 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 445 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu miechowskiego -9. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  59,8% mieszkańców powiatu miechowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu miechowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 49 315 Liczba mieszkańców
 • 25 037 Kobiety
 • 24 278 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie miechowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie miechowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie miechowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu miechowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40 825 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 558 Kobiety
 • 20 267 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie miechowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie miechowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie miechowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu miechowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,6 lat
  Województwo
  40,5 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat miechowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu miechowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,2%
  Małopolskie
  30,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,2%
  woj. małopolskie
  56,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,4% Wdowcy/Wdowy
 • pow. miechowski
  12,4%
  Małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 20,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,0%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 3,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. miechowski
  0,2%
  Małopolskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie miechowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,0
  Małopolskie
  5,4
  Polska
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. miechowski
  1,2
  woj. małopolskie
  1,3
  Kraj
  1,7
 • 246 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie miechowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -176 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -79 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -97 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,56 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,6
  Małopolskie
  1,9
  Cała Polska
  -0,0
 • -1,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie miechowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie miechowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie miechowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie miechowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 473 Urodzenia żywe
 • 227 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 246 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,6
  Województwo
  11,3
  Cała Polska
  10,5
 • 43,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  43,0
  Małopolskie
  46,2
  Kraj
  44,2
 • 9.6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.6
 • 53.51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.51
 • 104.53 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104.53
 • 78.65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78.65
 • 31.62 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.62
 • 4.84 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.84
 • 3 368 g Średnia waga noworodków
 • 3 286 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 444 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. miechowski
  3 368 g
  Województwo
  3 333 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 147 Waga 3500g - 3999g
 • 147
 • 165 Waga 3000g - 3499g
 • 165
 • 73 Waga 2500g - 2999g
 • 73
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat miechowski
  1,40
  Województwo
  1,49
  Kraj
  1,45
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,67
  Województwo
  0,72
  Cała Polska
  0,71
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. miechowski
  0,73
  woj. małopolskie
  1,20
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie miechowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 611 Zgony
 • 327 Kobiety
  (Zgony)
 • 284 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,5%
  46,5%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • pow. miechowski
  12,3
  Małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  10,1
 • 127,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. miechowski
  127,8
  Województwo
  84,5
  Cały kraj
  101,5
 • 8,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. miechowski
  8,4
  woj. małopolskie
  3,4
  Polska
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat miechowski
  3,2
  Województwo
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie miechowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  58,2%
  Województwo
  50,2%
  Cały kraj
  45,7%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  24,7%
  Województwo
  28,1%
  Cały kraj
  26,7%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. miechowski
  3,7%
  woj. małopolskie
  4,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,3
  Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,9
  Cała Polska
  74,3
 • 326,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. miechowski
  326,1
  woj. małopolskie
  261,6
  Polska
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  248,4
  Cała Polska
  261,6
 • 767,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 859,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 671,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat miechowski
  767,0
  Małopolskie
  467,3
  Cała Polska
  469,0
 • 101,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 149,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. miechowski
  101,0
  Małopolskie
  72,0
  Cały kraj
  87,7
 • 27,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  27,7
  woj. małopolskie
  31,1
  Polska
  31,8
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  7,9
  Województwo
  7,3
  Kraj
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,6%
  Małopolskie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 436 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 228 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 208 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 445 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 246 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 199 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -9 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie miechowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat miechowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat miechowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie miechowskim oddano do użytku 91 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie miechowskim to 17 151 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 91,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 8,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie miechowskim to 5,35 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie miechowskim to 146,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,67% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,49% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,20% mieszkań posiada łazienkę, 60,66% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,83% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17 151 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 346,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  346,40
  Małopolskie
  343,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat miechowski
  81,90 m2
  woj. małopolskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 28,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. miechowski
  28,40 m2
  Województwo
  26,90 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat miechowski
  3,94
  Małopolskie
  3,92
  Cały kraj
  3,82
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat miechowski
  2,89
  woj. małopolskie
  2,91
  Cały kraj
  2,69
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,74
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 91 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat miechowski
  1,85
  Województwo
  5,89
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 54 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 487 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,35 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat miechowski
  5,35
  woj. małopolskie
  3,92
  Cała Polska
  3,91
 • 9,88 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  9,88
  Województwo
  23,09
  Cały kraj
  18,14
 • 13 336 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 146,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat miechowski
  146,5 m2
  woj. małopolskie
  93,4 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,27 m2
  Małopolskie
  0,55 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat miechowski
  92,67%
  woj. małopolskie
  96,82%
  Kraj
  96,79%
 • 83,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  83,49%
  Małopolskie
  94,95%
  Polska
  93,66%
 • 79,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  79,20%
  Województwo
  93,08%
  Polska
  91,31%
 • 60,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. miechowski
  60,66%
  Małopolskie
  81,97%
  Cała Polska
  82,12%
 • 4,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  4,83%
  woj. małopolskie
  63,94%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat miechowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie miechowskim na 1000 mieszkańców pracuje 126 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie miechowskim wynosiło w 2017 roku 5,4% (6,3% wśród kobiet i 4,6% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie miechowskim wynosiło 3 436,12 PLN, co odpowiada 75.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu miechowskiego 4 929 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 640 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 289.

  63,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu miechowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 5,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 126 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat miechowski
  126,0
  Województwo
  238,0
  Cała Polska
  247,0
 • 5,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,3% Kobiety
 • 4,6% Mężczyźni
 • Powiat
  5,4%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie miechowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie miechowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie miechowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 436 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat miechowski
  3 436 PLN
  Województwo
  4 347 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie miechowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 929 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 640 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 289 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,54 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 5,6% Przemysł i budownictwo
 • 2,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 9,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,7% Pozostałe
 • 27,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie miechowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 228 Pracujący ogółem
 • 3 491 Kobiety
 • 2 737 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie miechowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat miechowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 67,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,4
  Małopolskie
  62,6
  Cały kraj
  63,4
 • 38,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. miechowski
  38,7
  Województwo
  31,8
  Cała Polska
  34,0
 • 135,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  135,0
  Województwo
  103,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat miechowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie miechowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 468 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 488 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 307 nowych podmiotów, a 264 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (400) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (301) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (426) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (201) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie miechowskim najwięcej (276) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 315) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (127) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,3% (905) podmiotów, a 76,9% (3 436) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie miechowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.1%) oraz Budownictwo (14.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 468 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 127 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 905 Przemysł i budownictwo
 • 3 436 Pozostała działalność
 • 307 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie miechowskim w 2017 roku
 • 264 Podmioty wyrejestrowane w powiecie miechowskim w 2017 roku
 • 3 488 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 315 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 315
 • 135 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 135
 • 17 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 17
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 4 467 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 467
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 163 Spółki handlowe ogółem
 • 163
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 130  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 130
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 276 Spółki cywilne ogółem
 • 276
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 488 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 121 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 121
 • 508 Budownictwo
 • 508
 • 459 Transport i gospodarka magazynowa
 • 459
 • 299 Przetwórstwo przemysłowe
 • 299
 • 227 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 227
 • 196 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 196
 • 132 Pozostała działalność
 • 132
 • 111 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 111
 • 101 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 101
 • 90 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 90
 • 83 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 83
 • 73 Informacja i komunikacja
 • 73
 • 40 Edukacja
 • 40
 • 23 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 23
 • 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 17
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat miechowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie miechowskim stwierdzono 799 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,18 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie miechowskim wynosi 83,20% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu miechowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,72 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 4,74 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,13 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,76 (72%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 799 Przestępstwa ogółem
 • 799
 • 579 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 579
 • 87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 87
 • 105 Przestępstwa drogowe
 • 105
 • 9 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 9
 • 234 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 234
 • 16,18 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat miechowski
  16,18
  Małopolskie
  24,34
  Cała Polska
  19,62
 • 11,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat miechowski
  11,72
  woj. małopolskie
  12,99
  Polska
  12,07
 • 1,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. miechowski
  1,76
  Województwo
  9,11
  Cała Polska
  4,94
 • 2,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat miechowski
  2,13
  Województwo
  1,46
  Cały kraj
  1,78
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat miechowski
  0,18
  woj. małopolskie
  0,40
  Polska
  0,49
 • 4,74 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,74
  woj. małopolskie
  9,56
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. miechowski
  83%
  Małopolskie
  79%
  Cała Polska
  72%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  81%
  Małopolskie
  67%
  Cały kraj
  60%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat miechowski
  73%
  Województwo
  93%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. miechowski
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  89%
  Województwo
  83%
  Cała Polska
  84%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. miechowski
  53%
  Województwo
  58%
  Cała Polska
  52%

Powiat miechowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu miechowskiego wyniosła w 2016 roku 56,5 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 14.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu miechowskiego - 28.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (14.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,2 mln złotych, czyli 11,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu miechowskiego wyniosła w 2016 roku 57,7 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.8%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.3%). W budżecie powiatu miechowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 119 złotych na mieszkańca (10,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,2 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie miechowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu miechowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu miechowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  60,1 mln

  1,2 tys(100%)

  58,7 mln

  1,2 tys(100%)

  62,5 mln

  1,2 tys(100%)

  57,6 mln

  1,1 tys(100%)

  63,2 mln

  1,3 tys(100%)

  60,3 mln

  1,2 tys(100%)

  64,8 mln

  1,3 tys(100%)

  56,5 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,4 mln

  307(25.6%)

  16,5 mln

  330(28.1%)

  16,4 mln

  325(26.2%)

  17,6 mln

  351(30.5%)

  18,8 mln

  376(29.7%)

  18,8 mln

  378(31.2%)

  16,9 mln

  340(26%)

  16,3 mln

  329(28.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,7 mln

  193(16.1%)

  8,7 mln

  173(14.8%)

  9,2 mln

  182(14.7%)

  9,3 mln

  186(16.2%)

  9,7 mln

  194(15.3%)

  9,8 mln

  197(16.2%)

  10,2 mln

  205(15.7%)

  10,1 mln

  203(17.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,7 mln

  372(31%)

  15,5 mln

  310(26.4%)

  17,3 mln

  344(27.7%)

  6,6 mln

  131(11.4%)

  13,0 mln

  261(20.6%)

  8,0 mln

  160(13.2%)

  16,2 mln

  327(25%)

  7,9 mln

  160(14.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,9 mln

  97,9(8.2%)

  4,9 mln

  97,4(8.3%)

  5,2 mln

  104(8.4%)

  6,0 mln

  120(10.4%)

  6,5 mln

  130(10.2%)

  7,0 mln

  140(11.5%)

  6,9 mln

  139(10.6%)

  6,5 mln

  131(11.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  84,4(7%)

  4,7 mln

  93,7(8%)

  4,6 mln

  91,0(7.3%)

  7,8 mln

  155(13.5%)

  6,2 mln

  125(9.8%)

  6,9 mln

  138(11.4%)

  5,0 mln

  101(7.7%)

  5,8 mln

  117(10.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  69,4(5.8%)

  3,4 mln

  68,9(5.9%)

  3,6 mln

  71,1(5.7%)

  3,5 mln

  69,5(6.1%)

  3,8 mln

  76,3(6%)

  3,8 mln

  75,5(6.2%)

  3,7 mln

  75,5(5.8%)

  3,9 mln

  79,6(7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  31,0(2.6%)

  1,9 mln

  37,9(3.2%)

  2,2 mln

  43,5(3.5%)

  1,9 mln

  38,8(3.4%)

  1,9 mln

  37,9(3%)

  2,2 mln

  44,1(3.6%)

  2,1 mln

  42,2(3.2%)

  2,0 mln

  41,0(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  21,2(1.8%)

  1,4 mln

  27,3(2.3%)

  1,6 mln

  32,7(2.6%)

  2,2 mln

  44,1(3.8%)

  1,6 mln

  32,5(2.6%)

  1,8 mln

  36,5(3%)

  2,2 mln

  44,9(3.4%)

  1,9 mln

  38,6(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  450,6 tys

  9,0(0.7%)

  492,0 tys

  9,8(0.8%)

  1,2 mln

  23,6(1.9%)

  619,9 tys

  12,4(1.1%)

  482,0 tys

  9,6(0.8%)

  867,1 tys

  17,4(1.4%)

  502,6 tys

  10,1(0.8%)

  718,8 tys

  14,5(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  357,9 tys

  7,1(0.6%)

  528,0 tys

  10,6(0.9%)

  745,0 tys

  14,8(1.2%)

  861,4 tys

  17,2(1.5%)

  576,6 tys

  11,5(0.9%)

  479,0 tys

  9,6(0.8%)

  397,6 tys

  8,0(0.6%)

  434,1 tys

  8,8(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  163,2 tys

  3,3(0.3%)

  528,1 tys

  10,6(0.9%)

  282,6 tys

  5,6(0.5%)

  324,8 tys

  6,5(0.6%)

  381,1 tys

  7,6(0.6%)

  488,7 tys

  9,8(0.8%)

  419,2 tys

  8,5(0.6%)

  392,2 tys

  7,9(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  47,7 tys

  1,0(0.1%)

  53,5 tys

  1,1(0.1%)

  44,0 tys

  0,9(0.1%)

  150,1 tys

  3,0(0.3%)

  111,3 tys

  2,2(0.2%)

  92,7 tys

  1,9(0.2%)

  82,7 tys

  1,7(0.1%)

  189,6 tys

  3,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  66,5 tys

  1,3(0.1%)

  76,4 tys

  1,5(0.1%)

  77,3 tys

  1,5(0.1%)

  75,9 tys

  1,5(0.1%)

  74,6 tys

  1,5(0.1%)

  86,3 tys

  1,7(0.1%)

  132,1 tys

  2,7(0.2%)

  104,3 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  32,0 tys

  0,6(0.1%)

  33,5 tys

  0,7(0.1%)

  49,7 tys

  1,0(0.1%)

  634,5 tys

  12,7(1.1%)

  34,4 tys

  0,7(0.1%)

  34,5 tys

  0,7(0.1%)

  35,2 tys

  0,7(0.1%)

  20,3 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  27,0 tys

  0,5(0%)

  37,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,1 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie miechowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu miechowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu miechowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,2 mln

  1,1 tys(100%)

  55,6 mln

  1,1 tys(100%)

  60,5 mln

  1,2 tys(100%)

  59,2 mln

  1,2 tys(100%)

  67,2 mln

  1,3 tys(100%)

  56,4 mln

  1,1 tys(100%)

  62,1 mln

  1,2 tys(100%)

  57,7 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,3 mln

  525(46.8%)

  27,5 mln

  551(49.5%)

  28,3 mln

  562(46.7%)

  29,9 mln

  597(50.5%)

  30,5 mln

  610(45.3%)

  30,5 mln

  612(54.1%)

  29,2 mln

  590(47.1%)

  27,8 mln

  562(48.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  142(12.6%)

  6,5 mln

  130(11.7%)

  6,9 mln

  137(11.4%)

  7,5 mln

  149(12.6%)

  7,6 mln

  152(11.3%)

  7,6 mln

  153(13.5%)

  8,0 mln

  162(12.9%)

  8,0 mln

  161(13.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,6 mln

  91,4(8.1%)

  4,9 mln

  97,5(8.8%)

  5,8 mln

  115(9.6%)

  5,9 mln

  118(10%)

  6,2 mln

  124(9.3%)

  6,9 mln

  137(12.1%)

  7,1 mln

  144(11.5%)

  7,7 mln

  155(13.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,5 mln

  209(18.6%)

  7,6 mln

  152(13.7%)

  10,8 mln

  214(17.8%)

  3,5 mln

  69,7(5.9%)

  6,8 mln

  137(10.2%)

  2,3 mln

  45,9(4.1%)

  9,3 mln

  188(15%)

  5,6 mln

  114(9.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  68,2(6.1%)

  3,4 mln

  68,0(6.1%)

  3,5 mln

  70,2(5.8%)

  3,5 mln

  69,4(5.9%)

  3,8 mln

  76,0(5.7%)

  3,6 mln

  73,2(6.5%)

  3,7 mln

  74,8(6%)

  3,9 mln

  79,4(6.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  870,0 tys

  17,4(1.5%)

  1,3 mln

  25,1(2.3%)

  1,4 mln

  28,4(2.4%)

  1,5 mln

  29,7(2.5%)

  1,6 mln

  32,5(2.4%)

  1,5 mln

  30,5(2.7%)

  1,6 mln

  32,9(2.6%)

  1,6 mln

  31,6(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  28,9(2.6%)

  1,7 mln

  33,3(3%)

  1,1 mln

  21,0(1.7%)

  945,6 tys

  18,9(1.6%)

  1,5 mln

  29,6(2.2%)

  1,1 mln

  22,0(1.9%)

  587,7 tys

  11,9(0.9%)

  800,7 tys

  16,2(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  451,4 tys

  9,0(0.8%)

  1,2 mln

  23,8(2.1%)

  571,1 tys

  11,3(0.9%)

  617,9 tys

  12,3(1%)

  480,2 tys

  9,6(0.7%)

  769,1 tys

  15,4(1.4%)

  502,9 tys

  10,1(0.8%)

  650,1 tys

  13,1(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  609,2 tys

  12,2(1.1%)

  852,4 tys

  17,1(1.5%)

  1,1 mln

  21,5(1.8%)

  798,2 tys

  15,9(1.3%)

  744,7 tys

  14,9(1.1%)

  874,3 tys

  17,5(1.6%)

  780,7 tys

  15,7(1.3%)

  628,5 tys

  12,7(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  230,9 tys

  4,6(0.4%)

  176,4 tys

  3,5(0.3%)

  283,9 tys

  5,6(0.5%)

  4,3 mln

  86,0(7.3%)

  7,3 mln

  145(10.8%)

  379,3 tys

  7,6(0.7%)

  478,0 tys

  9,6(0.8%)

  441,6 tys

  8,9(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  424,6 tys

  8,5(0.8%)

  155,2 tys

  3,1(0.3%)

  211,2 tys

  4,2(0.3%)

  192,4 tys

  3,8(0.3%)

  240,3 tys

  4,8(0.4%)

  193,2 tys

  3,9(0.3%)

  205,0 tys

  4,1(0.3%)

  137,4 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  8,0 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,4(0%)

  65,8 tys

  1,3(0.1%)

  128,1 tys

  2,6(0.2%)

  102,6 tys

  2,1(0.2%)

  130,5 tys

  2,6(0.2%)

  120,0 tys

  2,4(0.2%)

  120,0 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  65,7 tys

  1,3(0.1%)

  74,0 tys

  1,5(0.1%)

  76,5 tys

  1,5(0.1%)

  75,3 tys

  1,5(0.1%)

  72,3 tys

  1,4(0.1%)

  73,9 tys

  1,5(0.1%)

  103,7 tys

  2,1(0.2%)

  96,3 tys

  1,9(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  114,3 tys

  2,3(0.2%)

  128,2 tys

  2,5(0.2%)

  122,5 tys

  2,4(0.2%)

  86,1 tys

  1,7(0.1%)

  117,0 tys

  2,3(0.2%)

  82,7 tys

  1,7(0.1%)

  83,9 tys

  1,7(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  230,0 tys

  4,6(0.4%)

  173,6 tys

  3,5(0.3%)

  259,3 tys

  5,2(0.4%)

  236,9 tys

  4,7(0.4%)

  194,0 tys

  3,9(0.3%)

  246,7 tys

  5,0(0.4%)

  140,5 tys

  2,8(0.2%)

  71,8 tys

  1,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,1 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,3(0%)

  25,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat miechowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 116 mieszkańców powiatu miechowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 429 kobiet oraz 5 687 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców powiatu miechowskiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 24,8% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu miechowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie miechowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,1%) oraz średnie zawodowe (18,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,4%) oraz podstawowe ukończone (22,3%).

  16,8% mieszkańców powiatu miechowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 782 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,36.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,9% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,68.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 28 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,2% mieszkańców powiatu miechowskiego w wieku potencjalnej nauki (31,8% kobiet i 32,5% mężczyzn).

 • 13,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,1%
  Małopolskie
  18,2%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,1% W miastach
  (wyższe)
 • 9,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  32,3%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat miechowski
  2,4%
  Małopolskie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  Małopolskie
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,2% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,7%
  Województwo
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. miechowski
  23,2%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. miechowski
  24,8%
  Województwo
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 27,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. miechowski
  1,1%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 782 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  782,0
  Małopolskie
  820,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,84
  woj. małopolskie
  0,99
  Kraj
  1,01
 •  
 • 47,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 46,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 43,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat miechowski
  98,36
  woj. małopolskie
  96,08
  Polska
  96,62
 • 94,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. miechowski
  94,97
  Województwo
  93,17
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat miechowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat miechowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,0
  woj. małopolskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 217,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 187,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  96,68
  woj. małopolskie
  98,59
  Polska
  100,01
 • 92,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  92,79
  Małopolskie
  93,36
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat miechowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat miechowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat miechowski
  21,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 117,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 90,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie miechowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. miechowski
  23,0
  Województwo
  27,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 13 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 13
 • 32,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. miechowski
  28,0
  woj. małopolskie
  24,0
  Kraj
  24,0
 • 28 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 28
 • 28 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 28
 • 85,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 58,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  23,0
  Małopolskie
  20,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat miechowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat miechowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat miechowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat miechowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie miechowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie miechowskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 640)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie miechowskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie miechowskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 222 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 49 (uczestnicy: 15 624)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 710)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 13 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 803)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 496)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 65)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 353)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 60)
  • taneczne: 7 (członkowie: 125)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 40)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 56)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 60)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 36 (członkowie: 424)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 65)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 96)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 76)
  • taneczne: 11 (członkowie: 175)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie miechowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 222 miejscami na widowni. Odbyło się 813 seansów, na które przyszło 20 076 widzów, w tym 194 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 7 139 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie miechowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 6 000 zwiedzających, co daje 1 215 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie miechowskim działało 13 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 206 761 wolumenów oraz 134 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 34 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 15 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 199 364 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 124
  • dostępne dla czytelników: 85
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 85
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 10
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 13
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie miechowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 24 733 wolumeny w tym ziobry specjalne: 149. Odnotowano 420 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 446 wolumenów. Odnotowano 850 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie miechowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie miechowskim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 455 członków. Zarejestrowano 1 364 ćwiczących (mężczyźni: 940, kobiety: 424, chłopcy do lat 18: 776, dziewczęta do lat 18: 369). Aktywnych było 59 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (28), instruktora sportowego (30) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie miechowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat miechowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat miechowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 69 wypadków drogowych w powiecie miechowskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 99 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 139,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 22,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 23,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 209,1 rannych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie miechowskim zarejestrowanych było 47 341 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 28 747 samochodów osobowych (580,7 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 6 263 samochodów ciężarowych (142,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 213 autobusów (4,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 770 ciągników siodłowych (15,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 1 970 motocykli (39,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,2 lat.


  W 2017 roku w powiecie miechowskim znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 24 taksówki oraz 24 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 69 Wypadki drogowe
 • 11 Ofiary śmiertelne
 • 99 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie miechowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 139,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. miechowski
  139,4
  Województwo
  116,5
  Kraj
  87,6
 • 22,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  22,2
  woj. małopolskie
  5,5
  Cały kraj
  7,9
 • 23,24 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  23,2
  Województwo
  7,8
  Polska
  10,6
 • 209,12 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  209,1
  Małopolskie
  200,8
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 47 341 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie miechowskim w 2016 roku
 • 28 747 Samochody osobowe
 • 6 263 Samochody ciężarowe
 • 409 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 213 Autobusy
 • 342 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 770 Ciągniki samochodowe
 • 770   Ciągniki siodłowe
 • 9 036 Ciągniki rolnicze
 • 1 970 Motocykle
 • 706   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 229 Motorowery
 • 28 747Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie miechowskim
 • Samochody osobowe w powiecie miechowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 580,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  580,7
  Województwo
  534,6
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 566
  • 1400-1649 kg9 376
  • 1650-1899 kg6 469
  • 1900 kg i więcej4 336
 • 8 566 do 1399 kg
 • 9 376 1400-1649 kg
 • 6 469 1650-1899 kg
 • 4 336 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 862 do 1399 cm3
 • 12 862
 • 14 627 1400-1999 cm3
 • 14 627
 • 1 258 2000 i więcej cm3
 • 1 258
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie miechowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 888
  • olej napędowy7 520
  • gaz (LPG)5 317
  • pozostałe22
 • 15 888 benzyna
 • 7 520 olej napędowy
 • 5 317 gaz (LPG)
 • 22 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 265 do 1 roku
 • 265
 • 156 2 lata
 • 156
 • 158 3 lata
 • 158
 • 574 4-5 lat
 • 574
 • 809 6-7 lat
 • 809
 • 1 412 8-9 lat
 • 1 412
 • 1 815 10-11 lat
 • 1 815
 • 4 932 12-15 lat
 • 4 932
 • 7 847 16-20 lat
 • 7 847
 • 4 404 21-25 lat
 • 4 404
 • 2 570 26-30 lat
 • 2 570
 • 3 805 31 lat i więcej
 • 3 805
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie miechowskim
 • Powiat
  19,3 lat
  woj. małopolskie
  17,6 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 6 263Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie miechowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie miechowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 142,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. miechowski
  142,1
  woj. małopolskie
  86,8
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 415 do 999 kg
 • 2 415
 • 1 997 1000-1499 kg
 • 1 997
 • 592 1500-2999 kg
 • 592
 • 103 3000-3499 kg
 • 103
 • 170 3500-4999 kg
 • 170
 • 636 5000-6999 kg
 • 636
 • 175 7000-9999 kg
 • 175
 • 110 10000-14999 kg
 • 110
 • 65 15000 kg i więcej
 • 65
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 670
  • olej napędowy4 245
  • gaz (LPG)314
  • pozostałe34
 • 1 670 benzyna
 • 4 245 olej napędowy
 • 314 gaz (LPG)
 • 34 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 38 2 lata
 • 38
 • 50 3 lata
 • 50
 • 91 4-5 lat
 • 91
 • 194 6-7 lat
 • 194
 • 248 8-9 lat
 • 248
 • 296 10-11 lat
 • 296
 • 823 12-15 lat
 • 823
 • 1 344 16-20 lat
 • 1 344
 • 810 21-25 lat
 • 810
 • 686 26-30 lat
 • 686
 • 1 651 31 lat i więcej
 • 1 651
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie miechowskim
 • Powiat
  22,0 lat
  Województwo
  17,7 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 213Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie miechowskim
 • Autobusy w powiecie miechowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,3
  woj. małopolskie
  3,6
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy204
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe6
 • 2 benzyna
 • 204 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 34 12-15 lat
 • 34
 • 50 16-20 lat
 • 50
 • 30 21-25 lat
 • 30
 • 40 26-30 lat
 • 40
 • 46 31 lat i więcej
 • 46
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie miechowskim
 • powiat miechowski
  22,9 lat
  woj. małopolskie
  19,7 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 770Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie miechowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie miechowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 15,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. miechowski
  15,6
  Województwo
  6,8
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy762
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe2
 • 3 benzyna
 • 762 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 24 do 1 roku
 • 24
 • 21 2 lata
 • 21
 • 40 3 lata
 • 40
 • 85 4-5 lat
 • 85
 • 39 6-7 lat
 • 39
 • 151 8-9 lat
 • 151
 • 79 10-11 lat
 • 79
 • 93 12-15 lat
 • 93
 • 144 16-20 lat
 • 144
 • 58 21-25 lat
 • 58
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 16 31 lat i więcej
 • 16
 • 12,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie miechowskim
 • powiat miechowski
  12,0 lat
  Województwo
  11,8 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 1 970Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie miechowskim
 • Motocykle w powiecie miechowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 39,8 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. miechowski
  39,8
  Województwo
  33,1
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 9 2 lata
 • 9
 • 4 3 lata
 • 4
 • 36 4-5 lat
 • 36
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 93 8-9 lat
 • 93
 • 73 10-11 lat
 • 73
 • 139 12-15 lat
 • 139
 • 176 16-20 lat
 • 176
 • 93 21-25 lat
 • 93
 • 282 26-30 lat
 • 282
 • 983 31 lat i więcej
 • 983
 • 26,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie miechowskim
 • Tutaj
  26,2 lat
  Województwo
  22,9 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie miechowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 7,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  7,4 km
  Małopolskie
  326,7 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 0,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. miechowski
  0,1 km
  Małopolskie
  1,5 km
  Polska
  3,2 km
 • 24 Liczba licencji na taksówki
 • 24 Liczba taksówek