Powiat olecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat olecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 32 110 Liczba mieszkańców
 • 874 km2 Powierzchnia
 • 37 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 68,5% Stopa urbanizacji
 • Marian Świerszcz Starosta
 • ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko Adres starostwa powiatowego
 • NOE Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie oleckim (1)
 • Olecko
Powiat olecki na mapie
Identyfikatory
 • 2813 TERYT (TERC)
Herb powiatu oleckiego
powiat olecki herb
Flaga powiatu oleckiego
powiat olecki flaga

powiat olecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
087 520 71 00
087 520 71 05
Kolejowa 27a
19-400 Olecko
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
087 520 72 00 087 520 72 01 087 520 72 11
08 520 72 05
Zamkowa 1
19-400 Olecko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
087 520 03 90
087 520 03 90
Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Olecko
087 520 30 55
087 520 20 65
Wojska Polskiego 13
19-400 Olecko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku
087 520 21 48
087 520 21 48
Parkowa 7
19-400 Olecko
Starostwo Powiatowe w Olecku
(87) 520-21-47
(87) 520-32-19
ul. Kolejowa
19-400 Olecko

Powiat olecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat olecki ma 32 110 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oleckiego w 2050 roku wynosi 29 778, z czego 14 895 to kobiety, a 14 883 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu oleckiego zawarli w 2022 roku 119 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,3% mieszkańców powiatu oleckiego jest stanu wolnego, 49,8% żyje w małżeństwie, 9,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat olecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -118. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,64 na 1000 mieszkańców powiatu oleckiego. W 2022 roku urodziło się 282 dzieci, w tym 49,6% dziewczynek i 50,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 350 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,3% zgonów w powiecie oleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,3% zgonów w powiecie oleckim były nowotwory, a 3,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu oleckiego przypada 12.36 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 303 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 406 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu oleckiego -103. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,4% mieszkańców powiatu oleckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu oleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 32 110 Liczba mieszkańców
 • 16 142 Kobiety
 • 15 968 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie oleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie oleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie oleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oleckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 29 778 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 14 895 Kobiety
 • 14 883 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie oleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie oleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie oleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu oleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat olecki
  41,0 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat olecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu oleckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat olecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat olecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat olecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  31,3%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,8% Żonaci/Zamężne
 • powiat olecki
  49,8%
  Województwo
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 50,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 49,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,7%
  Województwo
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,1%
  Województwo
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • Tutaj
  1,1%
  Województwo
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie oleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 2,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 119 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie oleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -118 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -37 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -81 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,64 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,6
  Warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Kraj
  -3,8
 • -3,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie oleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie oleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie oleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie oleckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 282 Urodzenia żywe
 • 140 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 142 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,6%
  50,4%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. olecki
  8,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cała Polska
  8,1
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat olecki
  39,3
  Województwo
  32,1
  Cały kraj
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 350 g Średnia waga noworodków
 • 3 239 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 461 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 350 g
  Województwo
  3 389 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 23 Waga 4000g - 4499g
 • 23
 • 84 Waga 3500g - 3999g
 • 84
 • 102 Waga 3000g - 3499g
 • 102
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 3 Waga 2000g - 2499g
 • 3
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat olecki
  1,45
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. olecki
  0,72
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. olecki
  0,71
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie oleckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 400 Zgony
 • 177 Kobiety
  (Zgony)
 • 223 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,3%
  55,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat olecki
  12,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  141,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Kraj
  147,0
 • 7,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat olecki
  7,1
  Województwo
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. olecki
  32,3%
  Województwo
  30,2%
  Kraj
  36,0%
 • 23,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  23,3%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 3,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. olecki
  3,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 33 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  20,1
  Cała Polska
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,1
  Kraj
  70,6
 • 287,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat olecki
  287,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  276,2
  Cały kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  249,7
  Polska
  253,9
 • 398,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 375,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 421,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  398,5
  Województwo
  355,1
  Cały kraj
  426,2
 • 67,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 101,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  67,8
  Województwo
  50,1
  Cały kraj
  62,9
 • 43,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat olecki
  43,1
  Warmińsko-mazurskie
  28,5
  Kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  8,0
  Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. olecki
  0,0%
  Warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie oleckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Osoby w zamachach samobójczych
 • 14 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 114 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  114,0
  Województwo
  46,0
  Polska
  38,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. olecki
  19,0
  Województwo
  18,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 9 zażycie innych leków
 • 9
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 5 powieszenie się
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 18 nieustalona
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 3 nieustalona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 4 50-60 lat
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy8
  • pod wpływem alkoholu18
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 8 trzeźwy
 • 18 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 2 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony28
 • 1 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 28 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 18 nieustalony
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 303 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 167 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 136 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 406 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 224 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 182 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -101 Saldo migracji
 • -55 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -103 Saldo migracji wewnętrznych
 • -57 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie oleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat olecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie oleckim oddano do użytku 167 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,18 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie oleckim to 12 297 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 382 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  76,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 22,8% na cele indywidualne, 1,2% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie oleckim to 3,11 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie oleckim to 67,10 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,02% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,88% mieszkań posiada łazienkę, 85,66% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,95% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie oleckim 176 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 278 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 941 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 48 transakcji (mediana cen - 4 680 zł/m2, średnia - 4 779 zł/m2), a na rynku wtórnym 128 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 769 zł/m2, średnia - 3 616 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 278 zł
 • Powiat
  4 278 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 374 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 4 278 zł Ogółem
 • 4 278 zł
 • 3 915 zł do 40 m2
 • 3 915 zł
 • 4 525 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 525 zł
 • 3 840 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 840 zł
 • 3 052 zł od 80,1 m2
 • 3 052 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 941 zł
 • powiat olecki
  3 941 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 363 zł
  Cały kraj
  7 224 zł
 • 3 941 zł Ogółem
 • 3 941 zł
 • 3 742 zł do 40 m2
 • 3 742 zł
 • 4 174 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 174 zł
 • 3 581 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 581 zł
 • 3 006 zł od 80,1 m2
 • 3 006 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 176
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m242
  • od 40,1 do 60 m2102
  • od 60,1 do 80 m229
  • od 80,1 m23
 • 42 do 40 m2
 • 102 od 40,1 do 60 m2
 • 29 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie oleckim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 680 zł
 • Tutaj
  4 680 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 598 zł
  Polska
  6 947 zł
 • 4 680 zł Ogółem
 • 4 680 zł
 • 5 224 zł do 40 m2
 • 5 224 zł
 • 4 668 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 668 zł
 • 4 645 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 645 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 779 zł
 • Powiat
  4 779 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 886 zł
  Cała Polska
  7 466 zł
 • 4 779 zł Ogółem
 • 4 779 zł
 • 5 162 zł do 40 m2
 • 5 162 zł
 • 4 800 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 800 zł
 • 4 232 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 232 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 48
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m240
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 40 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 769 zł
 • pow. olecki
  3 769 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 113 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 3 769 zł Ogółem
 • 3 769 zł
 • 3 757 zł do 40 m2
 • 3 757 zł
 • 3 830 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 830 zł
 • 3 640 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 640 zł
 • 3 052 zł od 80,1 m2
 • 3 052 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 616 zł
 • Powiat
  3 616 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 948 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 3 616 zł Ogółem
 • 3 616 zł
 • 3 521 zł do 40 m2
 • 3 521 zł
 • 3 763 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 763 zł
 • 3 507 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 507 zł
 • 3 006 zł od 80,1 m2
 • 3 006 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 128
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m237
  • od 40,1 do 60 m262
  • od 60,1 do 80 m226
  • od 80,1 m23
 • 37 do 40 m2
 • 62 od 40,1 do 60 m2
 • 26 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 297 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 381,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat olecki
  381,60
  Województwo
  396,50
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. olecki
  72,20 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. olecki
  27,60 m2
  Województwo
  27,60 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. olecki
  3,86
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,83
 • 2,62 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat olecki
  2,62
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  Warmińsko-mazurskie
  0,67
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 167 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat olecki
  5,18
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 520 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  3,11
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cała Polska
  3,89
 • 16,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  16,14
  Województwo
  21,29
  Cała Polska
  24,56
 • 11 213 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 67,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat olecki
  67,1 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat olecki
  0,35 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. olecki
  98,02%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Kraj
  97,75%
 • 93,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat olecki
  93,78%
  Województwo
  95,49%
  Cała Polska
  95,18%
 • 92,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,88%
  Warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Kraj
  93,75%
 • 85,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  85,66%
  Warmińsko-mazurskie
  86,97%
  Kraj
  85,83%
 • 8,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  8,95%
  Warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat olecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie oleckim na 1000 mieszkańców pracuje 208osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie oleckim wynosiło w 2023 roku 13,3% (13,3% wśród kobiet i 13,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oleckim wynosiło 5 397,85 PLN, co odpowiada 80.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oleckiego 2 868 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 063 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 195.

  18,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,6% w przemyśle i budownictwie, a 9,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 208 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  208,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Cały kraj
  259,0
 • 11,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,1% Kobiety
 • 9,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  13,3%
  Województwo
  8,3%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie oleckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie oleckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie oleckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 920 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. olecki
  5 398 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie oleckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 868 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 063 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 195 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,07 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,6% Przemysł i budownictwo
 • 29,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,4% Pozostałe
 • 42,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie oleckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 769 Pracujący ogółem
 • 3 445 Kobiety
 • 3 324 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie oleckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat olecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,5
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  69,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat olecki
  34,7
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Kraj
  38,2
 • 112,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  112,5
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat olecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie oleckim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 424 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 474 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 245 nowych podmiotów, a 180 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (336) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (215) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (464) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (139) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie oleckim najwięcej (137) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 306) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,7% (126) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,1% (996) podmiotów, a 67,2% (2 302) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie oleckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 424 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 126 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 996 Przemysł i budownictwo
 • 2 302 Pozostała działalność
 • 245 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie oleckim w 2023 roku
 • 180 Podmioty wyrejestrowane w powiecie oleckim w 2023 roku
 • 2 474 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 306 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 306
 • 94 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 94
 • 23 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 23
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 423 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 423
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółdzielnie ogółem
 • 16
 • 149 Spółki handlowe ogółem
 • 149
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 133  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 133
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 137 Spółki cywilne ogółem
 • 137
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 474 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 674 Budownictwo
 • 674
 • 528 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 528
 • 216 Przetwórstwo przemysłowe
 • 216
 • 185 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 185
 • 155 Transport i gospodarka magazynowa
 • 155
 • 131 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 131
 • 125 Pozostała działalność
 • 125
 • 98 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 98
 • 72 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 72
 • 59 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 59
 • 57 Informacja i komunikacja
 • 57
 • 56 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 56
 • 55 Edukacja
 • 55
 • 25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 25
 • 23 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 23
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie oleckim stwierdzono 578 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,85 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie oleckim wynosi 86,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu oleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,66 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 9,02 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,71 (74%), drogowe - 2,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,74 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 578 Przestępstwa ogółem
 • 578
 • 345 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 345
 • 120 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 120
 • 72 Przestępstwa drogowe
 • 72
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 24
 • 292 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 292
 • 17,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat olecki
  17,85
  Województwo
  19,85
  Polska
  22,81
 • 10,66 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat olecki
  10,66
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Kraj
  12,98
 • 3,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,71
  Województwo
  5,43
  Cały kraj
  6,99
 • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,22
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,01
  Polska
  1,82
 • 0,74 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,74
  Województwo
  0,37
  Cały kraj
  0,35
 • 9,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. olecki
  9,02
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,33
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat olecki
  87%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  87%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  74%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat olecki
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  96%
  Cała Polska
  88%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  77%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  51%

Powiat olecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu oleckiego wyniosła w 2022 roku 81,5 mln złotych, co daje 2,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu oleckiego - 37.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,0 mln złotych, czyli 18,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu oleckiego wyniosła w 2022 roku 78,1 mln złotych, co daje 2,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (8.6%). W budżecie powiatu oleckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 352 złotych na mieszkańca (14,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie oleckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu oleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu oleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,3 mln

  1,4 tys(100%)

  48,0 mln

  1,4 tys(100%)

  53,6 mln

  1,6 tys(100%)

  51,8 mln

  1,5 tys(100%)

  52,6 mln

  1,5 tys(100%)

  68,0 mln

  2,1 tys(100%)

  65,9 mln

  2,0 tys(100%)

  81,5 mln

  2,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,4 mln

  471(32.5%)

  16,4 mln

  473(34.1%)

  17,2 mln

  498(32.1%)

  19,2 mln

  557(37%)

  19,9 mln

  583(37.9%)

  23,1 mln

  679(34%)

  26,8 mln

  797(40.7%)

  30,5 mln

  945(37.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,8 mln

  195(13.5%)

  5,6 mln

  163(11.8%)

  9,5 mln

  275(17.8%)

  3,6 mln

  104(6.9%)

  2,3 mln

  67,1(4.4%)

  13,2 mln

  388(19.4%)

  6,4 mln

  190(9.7%)

  11,0 mln

  342(13.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  118(8.2%)

  4,4 mln

  127(9.1%)

  4,6 mln

  133(8.6%)

  5,7 mln

  166(11.1%)

  4,5 mln

  132(8.6%)

  4,9 mln

  143(7.2%)

  5,0 mln

  147(7.5%)

  7,5 mln

  234(9.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  100(6.9%)

  3,5 mln

  102(7.3%)

  3,7 mln

  108(6.9%)

  3,9 mln

  113(7.5%)

  4,1 mln

  121(7.9%)

  5,0 mln

  147(7.4%)

  5,0 mln

  150(7.6%)

  6,9 mln

  213(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  202(13.9%)

  7,6 mln

  220(15.9%)

  4,3 mln

  124(8%)

  4,6 mln

  134(8.9%)

  3,9 mln

  115(7.5%)

  4,3 mln

  125(6.3%)

  4,6 mln

  136(6.9%)

  5,4 mln

  168(6.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,3 mln

  95,8(6.6%)

  3,3 mln

  96,3(6.9%)

  3,4 mln

  98,8(6.4%)

  3,5 mln

  101(6.7%)

  4,0 mln

  117(7.6%)

  4,2 mln

  125(6.2%)

  4,3 mln

  127(6.5%)

  4,6 mln

  144(5.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  65,2(4.5%)

  2,2 mln

  63,2(4.6%)

  2,4 mln

  69,7(4.5%)

  2,4 mln

  70,1(4.7%)

  2,5 mln

  72,8(4.7%)

  2,9 mln

  84,0(4.2%)

  3,0 mln

  88,4(4.5%)

  3,7 mln

  115(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,8 mln

  138(9.5%)

  3,0 mln

  87,9(6.3%)

  1,4 mln

  41,1(2.7%)

  1,4 mln

  40,8(2.7%)

  2,0 mln

  58,7(3.8%)

  1,6 mln

  46,3(2.3%)

  1,7 mln

  50,5(2.6%)

  1,4 mln

  42,1(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  481,7 tys

  13,9(1%)

  515,4 tys

  14,9(1.1%)

  485,6 tys

  14,0(0.9%)

  469,0 tys

  13,6(0.9%)

  560,4 tys

  16,4(1.1%)

  447,3 tys

  13,2(0.7%)

  291,8 tys

  8,7(0.4%)

  1,1 mln

  34,1(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  533,8 tys

  15,4(1.1%)

  739,9 tys

  21,4(1.5%)

  620,6 tys

  17,9(1.2%)

  1,4 mln

  39,4(2.6%)

  2,4 mln

  68,9(4.5%)

  729,6 tys

  21,5(1.1%)

  753,1 tys

  22,4(1.1%)

  905,4 tys

  28,1(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  352,1 tys

  10,1(0.7%)

  150,0 tys

  4,3(0.3%)

  317,8 tys

  9,2(0.6%)

  204,2 tys

  5,9(0.4%)

  227,4 tys

  6,7(0.4%)

  256,3 tys

  7,5(0.4%)

  308,5 tys

  9,2(0.5%)

  255,0 tys

  7,9(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  220,5 tys

  6,3(0.4%)

  217,7 tys

  6,3(0.5%)

  215,1 tys

  6,2(0.4%)

  220,4 tys

  6,4(0.4%)

  222,6 tys

  6,5(0.4%)

  212,0 tys

  6,2(0.3%)

  216,4 tys

  6,4(0.3%)

  220,0 tys

  6,8(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  134,4 tys

  4,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,6(0.3%)

  125,2 tys

  3,6(0.2%)

  124,7 tys

  3,6(0.2%)

  127,6 tys

  3,7(0.2%)

  126,6 tys

  3,7(0.2%)

  131,9 tys

  3,9(0.2%)

  132,0 tys

  4,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  72,2 tys

  2,1(0.1%)

  44,9 tys

  1,3(0.1%)

  125,6 tys

  3,6(0.2%)

  16,9 tys

  0,5(0%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,3(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  90,5 tys

  2,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  51,5 tys

  1,5(0.1%)

  53,3 tys

  1,5(0.1%)

  51,8 tys

  1,5(0.1%)

  51,3 tys

  1,5(0.1%)

  55,4 tys

  1,6(0.1%)

  54,3 tys

  1,6(0.1%)

  55,6 tys

  1,7(0.1%)

  60,7 tys

  1,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  460,6 tys

  13,3(0.9%)

  26,8 tys

  0,8(0.1%)

  26,7 tys

  0,8(0%)

  25,4 tys

  0,7(0%)

  26,6 tys

  0,8(0.1%)

  18,5 tys

  0,5(0%)

  25,5 tys

  0,8(0%)

  24,0 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,2 tys

  1,5(0.1%)

  58,1 tys

  1,7(0.1%)

  26,6 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,4 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  14,7 tys

  0,4(0%)

  10,6 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie oleckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu oleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu oleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,8 mln

  1,5 tys(100%)

  47,6 mln

  1,4 tys(100%)

  51,6 mln

  1,5 tys(100%)

  51,3 mln

  1,5 tys(100%)

  58,6 mln

  1,7 tys(100%)

  67,5 mln

  2,1 tys(100%)

  67,3 mln

  2,1 tys(100%)

  78,1 mln

  2,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,9 mln

  717(49%)

  25,6 mln

  739(53.7%)

  25,2 mln

  728(48.8%)

  25,4 mln

  737(49.5%)

  28,4 mln

  833(48.5%)

  36,3 mln

  1,1 tys(53.8%)

  34,3 mln

  1,0 tys(50.9%)

  36,6 mln

  1,1 tys(46.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  144(9.9%)

  5,3 mln

  153(11.1%)

  5,5 mln

  160(10.7%)

  6,3 mln

  183(12.3%)

  6,7 mln

  195(11.4%)

  6,3 mln

  185(9.3%)

  7,0 mln

  209(10.4%)

  12,2 mln

  377(15.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,9 mln

  142(9.7%)

  2,9 mln

  83,1(6%)

  5,2 mln

  149(10%)

  1,9 mln

  55,5(3.7%)

  4,7 mln

  138(8%)

  5,8 mln

  172(8.6%)

  4,7 mln

  140(7%)

  6,7 mln

  209(8.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  97,6(6.7%)

  3,4 mln

  99,2(7.2%)

  3,6 mln

  105(7.1%)

  3,8 mln

  110(7.4%)

  4,1 mln

  119(6.9%)

  4,8 mln

  142(7.2%)

  4,9 mln

  147(7.3%)

  5,4 mln

  167(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  123(8.4%)

  4,7 mln

  134(9.8%)

  2,9 mln

  85,2(5.7%)

  3,0 mln

  88,5(5.9%)

  2,5 mln

  73,3(4.3%)

  2,7 mln

  80,0(4%)

  3,0 mln

  89,3(4.5%)

  3,7 mln

  114(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  731,1 tys

  21,0(1.4%)

  602,6 tys

  17,4(1.3%)

  1,5 mln

  43,0(2.9%)

  2,2 mln

  65,1(4.4%)

  3,2 mln

  94,0(5.5%)

  2,0 mln

  60,0(3%)

  4,9 mln

  146(7.3%)

  2,7 mln

  85,2(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,3 mln

  125(8.5%)

  3,0 mln

  86,2(6.3%)

  1,9 mln

  55,3(3.7%)

  1,4 mln

  39,8(2.7%)

  1,6 mln

  46,9(2.7%)

  1,7 mln

  49,2(2.5%)

  1,4 mln

  41,3(2.1%)

  1,5 mln

  45,1(1.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  29,7(2%)

  504,7 tys

  14,6(1.1%)

  580,4 tys

  16,8(1.1%)

  541,0 tys

  15,7(1.1%)

  367,9 tys

  10,8(0.6%)

  833,7 tys

  24,5(1.2%)

  418,1 tys

  12,4(0.6%)

  1,4 mln

  42,1(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  249,8 tys

  7,2(0.5%)

  312,6 tys

  9,0(0.7%)

  293,6 tys

  8,5(0.6%)

  289,0 tys

  8,4(0.6%)

  301,1 tys

  8,8(0.5%)

  177,4 tys

  5,2(0.3%)

  258,3 tys

  7,7(0.4%)

  1,2 mln

  36,5(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  581,9 tys

  16,7(1.1%)

  690,3 tys

  19,9(1.4%)

  667,1 tys

  19,3(1.3%)

  1,3 mln

  36,6(2.5%)

  2,2 mln

  65,5(3.8%)

  948,8 tys

  27,9(1.4%)

  989,3 tys

  29,4(1.5%)

  968,6 tys

  30,1(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  724,0 tys

  20,8(1.4%)

  133,9 tys

  3,9(0.3%)

  688,3 tys

  19,9(1.3%)

  332,8 tys

  9,7(0.6%)

  407,4 tys

  11,9(0.7%)

  648,3 tys

  19,1(1%)

  366,9 tys

  10,9(0.5%)

  252,0 tys

  7,8(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  192,6 tys

  5,5(0.4%)

  147,5 tys

  4,3(0.3%)

  125,6 tys

  3,6(0.2%)

  1,2 mln

  34,9(2.3%)

  148,1 tys

  4,3(0.3%)

  151,3 tys

  4,4(0.2%)

  175,1 tys

  5,2(0.3%)

  233,7 tys

  7,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  204,9 tys

  5,9(0.4%)

  173,4 tys

  5,0(0.4%)

  172,3 tys

  5,0(0.3%)

  175,8 tys

  5,1(0.3%)

  178,6 tys

  5,2(0.3%)

  168,2 tys

  4,9(0.2%)

  169,1 tys

  5,0(0.3%)

  162,4 tys

  5,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,6(0.3%)

  125,2 tys

  3,6(0.2%)

  124,7 tys

  3,6(0.2%)

  127,6 tys

  3,7(0.2%)

  126,6 tys

  3,7(0.2%)

  131,9 tys

  3,9(0.2%)

  132,0 tys

  4,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  75,6 tys

  2,2(0.1%)

  80,7 tys

  2,3(0.2%)

  141,7 tys

  4,1(0.3%)

  87,5 tys

  2,5(0.2%)

  53,5 tys

  1,6(0.1%)

  48,9 tys

  1,4(0.1%)

  45,7 tys

  1,4(0.1%)

  47,1 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  176,0 tys

  5,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  545

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,2 tys

  0,5(0%)

  12,0 tys

  0,3(0%)

  8,1 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,2 tys

  1,5(0.1%)

  58,1 tys

  1,7(0.1%)

  26,6 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat olecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 107 mieszkańców powiatu oleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 977 kobiet oraz 4 129 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,0% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,3% mieszkańców powiatu oleckiego, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 4,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu oleckiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie oleckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,3%) oraz średnie zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,4%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2022 w powiecie oleckim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 35 oddziałów uczęszczało 702 dzieci (345 dziewczynek oraz 357 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oleckim mieściło się 5 przedszkoli, w których do 17 oddziałów uczęszczało 371 dzieci (178 dziewczynek oraz 193 chłopców). Dostępnych było 391 miejsc.

  17,1% mieszkańców powiatu oleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 798 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,09 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 16 szkół podstawowych, w których w 181 oddziałach uczyło się 2 622 uczniów (1 248 kobiet oraz 1 374 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie oleckim placówkę miało 17 szkół podstawowych, w których w 135 oddziałach uczyło się 2 338 uczniów (1 162 kobiety oraz 1 176 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,14.

  W powiecie oleckim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 465 uczniów (291 kobiet oraz 174 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 93 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oleckim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 724 uczniów (367 kobiet oraz 357 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 226 absolwentów.

  W powiecie oleckim znajdują się 2 Technika, w których w 24 oddziałach uczyło się 606 uczniów (286 kobiet oraz 320 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 111 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oleckim placówkę miały 3 Technika, w których w 31 oddziałach uczyło się 683 uczniów (291 kobiet oraz 392 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 324 absolwentów.

  W powiecie oleckim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 241 uczniów (77 kobiet oraz 164 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,3 uczniów. 21,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,9% mieszkańców powiatu oleckiego w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 17,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. olecki
  17,1%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Polska
  25,2%
 • 21,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  36,7%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,0% Wykształcenie policealne
 • pow. olecki
  4,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 6,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. olecki
  11,6%
  Województwo
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 19,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  18,3%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 12,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,8%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat olecki
  18,7%
  Województwo
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 18,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,4%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 798 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  798,0
  Warmińsko-mazurskie
  857,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,09 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. olecki
  1,09
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 11 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 35 Oddziały
 • 23 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 795 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat olecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 702 Dzieci
 • 345 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 357 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 183 3 lata
 • 183
 • 204 4 lata
 • 204
 • 197 5 lata
 • 197
 • 82 6 lat
 • 82
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 101 3 lata
 • 101
 • 99 4 lata
 • 99
 • 93 5 lata
 • 93
 • 41 6 lat
 • 41
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 82 3 lata
 • 82
 • 105 4 lata
 • 105
 • 104 5 lata
 • 104
 • 41 6 lat
 • 41
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 421 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 63,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 63,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 24,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 65 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat olecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48 Dzieci
 • 22 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 26 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,8%
  54,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 26 4 lata
 • 26
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 12 3 lata
 • 12
 • 9 4 lata
 • 9
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 17 4 lata
 • 17
 •  
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat olecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 155 Oddziały
 • 2 541 Uczniowie
 • 1 217 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 324 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 298 Uczniowie w 1 klasie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 143 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 422 Absolwenci
 • 234 Kobiety
  (absolwenci)
 • 188 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 26 Oddziały
 • 81 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,3%
  61,7%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,5
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,5
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,4
 • 3,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,1
 •  
 • 213,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 170,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 26,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,14
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,81
  Polska
  95,96
 • 88,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,98
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,35
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat olecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 344 Uczniowie
 • 227 Kobiety
  (uczniowie)
 • 117 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,0%
  34,0%
 • 125 Uczniowie w 1 klasie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Absolwenci
 • 55 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 121 Uczniowie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,9%
  47,1%
 • 16 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat olecki
  23,3
  Województwo
  25,6
  Polska
  26,5
 •  
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat olecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 606 Uczniowie
 • 286 Kobiety
  (uczniowie)
 • 320 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 166 Uczniowie w 1 klasie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 111 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 52 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  25,3
  Warmińsko-mazurskie
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 50,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 28,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat olecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 103 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,0%
  69,0%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  21,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,9
 • 30,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 30,3
 • 7,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,3
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat olecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 193 Uczniowie
 • 126 Kobiety
  (uczniowie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,3%
  34,7%
 • 113 Uczniowie w 1 klasie
 • 69 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat olecki
  27,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,9
  Cała Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat olecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat olecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat olecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie oleckim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie oleckim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 160)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie oleckim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie oleckim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 393 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 246 (uczestnicy: 73 284)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 1 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 25 270)
  • koncerty: 73 (uczestnicy: 37 427)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 26 (uczestnicy: 480)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 5 168)
  • konkursy: 24 (uczestnicy: 696)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 1 585)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 220)
  • warsztaty: 52 (uczestnicy: 795)
  • inne: 5 (uczestnicy: 143)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 316)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 81)
  • taneczne: 4 (członkowie: 47)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 52)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 7)
  • teatralne: 3 (członkowie: 25)
  • literackie: 2 (członkowie: 17)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 70)
  • inne: 1 (członkowie: 17)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 4
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 310)
  • teatralne: 5 (członkowie: 39)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 97)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 52)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 30)
  • taneczne: 7 (członkowie: 82)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie oleckim działały 2 kina posiadające 2 sale z 353 miejscami na widowni. Odbyły się 402 seanse, na które przyszło 9 835 widzów, w tym 136 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 417 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie oleckim działało 7 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 118 627 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 9 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 146 118 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 60
  • dostępne dla czytelników: 47
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 47
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie oleckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 27 588 wolumenów w tym ziobry specjalne: 233. Odnotowano 211 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 53 473 wolumeny. Odnotowano 3 283 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie oleckim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 714 członków. Zarejestrowano 831 ćwiczących (mężczyźni: 533, kobiety: 298, chłopcy do lat 18: 436, dziewczęta do lat 18: 267). Aktywnych było 36 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie oleckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat olecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 18 wypadków drogowych w powiecie oleckim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 55,9 wypadków (mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 9,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 66,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie oleckim zarejestrowanych było 28 602 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 21 084 samochodów osobowych (654,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 2 534 samochodów ciężarowych (84,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 43 autobusów (1,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 196 ciągników siodłowych (6,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 323 motocykli (72,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,1 lat.


  W 2022 roku w powiecie oleckim znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 34 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 34 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie oleckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 19 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie oleckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 55,86 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat olecki
  55,9
  Warmińsko-mazurskie
  60,7
  Cała Polska
  56,5
 • 9,31 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  9,3
  Województwo
  6,1
  Cały kraj
  5,0
 • 58,97 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. olecki
  59,0
  Warmińsko-mazurskie
  67,9
  Cały kraj
  65,5
 • 10,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  10,5
  Województwo
  7,2
  Kraj
  5,4
 • 66,43 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  66,4
  Warmińsko-mazurskie
  79,4
  Kraj
  71,0
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat olecki
  16,7
  Województwo
  10,1
  Cały kraj
  8,9
 • 105,56 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat olecki
  105,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  111,8
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 28 602 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie oleckim w 2022 roku
 • 21 084 Samochody osobowe
 • 2 534 Samochody ciężarowe
 • 17 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 43 Autobusy
 • 244 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 196 Ciągniki samochodowe
 • 196   Ciągniki siodłowe
 • 2 178 Ciągniki rolnicze
 • 2 323 Motocykle
 • 783   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 994 Motorowery
 • 21 084Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie oleckim
 • Samochody osobowe w powiecie oleckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 654,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  654,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  647,5
  Kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg4 214
  • 1400-1649 kg4 438
  • 1650-1899 kg4 992
  • 1900 kg i więcej7 440
 • 4 214 do 1399 kg
 • 4 438 1400-1649 kg
 • 4 992 1650-1899 kg
 • 7 440 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 6 163 do 1399 cm3
 • 6 163
 • 12 384 1400-1999 cm3
 • 12 384
 • 2 537 2000 i więcej cm3
 • 2 537
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie oleckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10 486
  • olej napędowy8 232
  • gaz (LPG)2 090
  • pozostałe276
 • 10 486 benzyna
 • 8 232 olej napędowy
 • 2 090 gaz (LPG)
 • 276 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 120 do 1 roku
 • 120
 • 69 2 lata
 • 69
 • 139 3 lata
 • 139
 • 411 4-5 lat
 • 411
 • 424 6-7 lat
 • 424
 • 509 8-9 lat
 • 509
 • 724 10-11 lat
 • 724
 • 2 742 12-15 lat
 • 2 742
 • 4 798 16-20 lat
 • 4 798
 • 3 788 21-25 lat
 • 3 788
 • 2 534 26-30 lat
 • 2 534
 • 4 826 31 lat i więcej
 • 4 826
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie oleckim
 • powiat olecki
  22,2 lat
  Województwo
  21,0 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 2 534Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie oleckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie oleckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. olecki
  84,7
  Warmińsko-mazurskie
  95,4
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 343 do 999 kg
 • 1 343
 • 714 1000-1499 kg
 • 714
 • 150 1500-2999 kg
 • 150
 • 11 3000-3499 kg
 • 11
 • 33 3500-4999 kg
 • 33
 • 98 5000-6999 kg
 • 98
 • 46 7000-9999 kg
 • 46
 • 108 10000-14999 kg
 • 108
 • 31 15000 kg i więcej
 • 31
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna587
  • olej napędowy1 610
  • gaz (LPG)93
  • pozostałe244
 • 587 benzyna
 • 1 610 olej napędowy
 • 93 gaz (LPG)
 • 244 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 11 2 lata
 • 11
 • 12 3 lata
 • 12
 • 42 4-5 lat
 • 42
 • 66 6-7 lat
 • 66
 • 70 8-9 lat
 • 70
 • 98 10-11 lat
 • 98
 • 322 12-15 lat
 • 322
 • 445 16-20 lat
 • 445
 • 423 21-25 lat
 • 423
 • 247 26-30 lat
 • 247
 • 786 31 lat i więcej
 • 786
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie oleckim
 • powiat olecki
  23,2 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,1 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 43Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie oleckim
 • Autobusy w powiecie oleckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1,3 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat olecki
  1,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy32
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe9
 • 1 benzyna
 • 32 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 9 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 2 12-15 lat
 • 2
 • 4 16-20 lat
 • 4
 • 12 21-25 lat
 • 12
 • 4 26-30 lat
 • 4
 • 17 31 lat i więcej
 • 17
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie oleckim
 • pow. olecki
  25,7 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,7 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 196Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie oleckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie oleckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat olecki
  6,1
  Warmińsko-mazurskie
  10,0
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy165
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe28
 • 2 benzyna
 • 165 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 12 4-5 lat
 • 12
 • 11 6-7 lat
 • 11
 • 10 8-9 lat
 • 10
 • 19 10-11 lat
 • 19
 • 41 12-15 lat
 • 41
 • 37 16-20 lat
 • 37
 • 23 21-25 lat
 • 23
 • 11 26-30 lat
 • 11
 • 30 31 lat i więcej
 • 30
 • 18,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie oleckim
 • pow. olecki
  18,0 lat
  Warmińsko-mazurskie
  13,6 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 2 323Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie oleckim
 • Motocykle w powiecie oleckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,1 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat olecki
  72,1
  Województwo
  51,0
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 11 2 lata
 • 11
 • 13 3 lata
 • 13
 • 18 4-5 lat
 • 18
 • 58 6-7 lat
 • 58
 • 25 8-9 lat
 • 25
 • 41 10-11 lat
 • 41
 • 175 12-15 lat
 • 175
 • 206 16-20 lat
 • 206
 • 218 21-25 lat
 • 218
 • 145 26-30 lat
 • 145
 • 1 397 31 lat i więcej
 • 1 397
 • 28,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie oleckim
 • pow. olecki
  28,1 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie oleckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat olecki
  80,1 km
  Województwo
  331,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 2,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. olecki
  2,2 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 34 Liczba licencji na taksówki
 • 34 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami