Powiat olecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat olecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 34 148 Liczba mieszkańców
 • 874 km2 Powierzchnia
 • 40 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 68,5% Stopa urbanizacji
 • Marian Świerszcz Starosta
 • ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko Adres starostwa powiatowego
 • NOE Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie oleckim (1)
 • Olecko
Powiat olecki na mapie
Identyfikatory
 • 2813 TERYT (TERC)
Herb powiatu oleckiego
powiat olecki herb
Flaga powiatu oleckiego
powiat olecki flaga

powiat olecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
087 520 71 00
087 520 71 05
Kolejowa 27a
19-400 Olecko
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
087 520 72 00 087 520 72 01 087 520 72 11
08 520 72 05
Zamkowa 1
19-400 Olecko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
087 520 03 90
087 520 03 90
Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Olecko
087 520 30 55
087 520 20 65
Wojska Polskiego 13
19-400 Olecko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku
087 520 21 48
087 520 21 48
Parkowa 7
19-400 Olecko
Starostwo Powiatowe w Olecku
(87) 520-21-47
(87) 520-32-19
ul. Kolejowa
19-400 Olecko

Powiat olecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat olecki ma 34 148 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oleckiego w 2050 roku wynosi 29 778, z czego 14 895 to kobiety, a 14 883 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu oleckiego zawarli w 2019 roku 128 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,5% mieszkańców powiatu oleckiego jest stanu wolnego, 52,3% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat olecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -86. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,51 na 1000 mieszkańców powiatu oleckiego. W 2019 roku urodziło się 327 dzieci, w tym 51,4% dziewczynek i 48,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 398 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 34,8% zgonów w powiecie oleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,8% zgonów w powiecie oleckim były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu oleckiego przypada 12.05 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 418 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 617 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu oleckiego -199. W tym samym roku 17 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  61,1% mieszkańców powiatu oleckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu oleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 34 148 Liczba mieszkańców
 • 17 096 Kobiety
 • 17 052 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie oleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie oleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie oleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oleckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 29 778 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 14 895 Kobiety
 • 14 883 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie oleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie oleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie oleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu oleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat olecki
  40,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,3 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat olecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu oleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  31,5%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,3%
  Województwo
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 52,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. olecki
  9,2%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,3%
  Warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Tutaj
  1,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie oleckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  3,7
  Warmińsko-mazurskie
  4,5
  Cała Polska
  4,8
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat olecki
  2,1
  Województwo
  1,9
  Cała Polska
  1,7
 • 128 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie oleckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -86 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -33 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -53 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,51 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat olecki
  -2,5
  Warmińsko-mazurskie
  -1,4
  Cała Polska
  -0,9
 • -0,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie oleckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie oleckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie oleckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie oleckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 327 Urodzenia żywe
 • 168 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 159 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,4%
  48,6%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,5
  Województwo
  9,1
  Kraj
  9,8
 • 41,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  41,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  38,7
  Kraj
  41,8
 • 22 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 22
 • 67 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 67
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 398 g Średnia waga noworodków
 • 3 296 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 505 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat olecki
  3 398 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 408 g
  Kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 109 Waga 3500g - 3999g
 • 109
 • 113 Waga 3000g - 3499g
 • 113
 • 43 Waga 2500g - 2999g
 • 43
 • 6 Waga 2000g - 2499g
 • 6
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,39
  Warmińsko-mazurskie
  1,32
  Kraj
  1,42
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat olecki
  0,71
  Województwo
  0,64
  Cała Polska
  0,69
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,79
  Województwo
  0,87
  Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie oleckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 413 Zgony
 • 201 Kobiety
  (Zgony)
 • 212 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,1
  Województwo
  10,4
  Cała Polska
  10,7
 • 126,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  126,3
  Województwo
  115,4
  Kraj
  109,3
 • 12,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  12,2
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oleckim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. olecki
  34,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  36,0%
  Cała Polska
  40,5%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,8%
  Warmińsko-mazurskie
  26,9%
  Cały kraj
  26,4%
 • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,6%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,6
  Polska
  9,8
 • 65,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,9
  Kraj
  72,2
 • 286,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. olecki
  286,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  281,9
  Cały kraj
  284,5
 • 256,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  256,1
  Cały kraj
  263,9
 • 359,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 387,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 330,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  359,3
  Warmińsko-mazurskie
  377,1
  Kraj
  437,2
 • 85,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 125,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  85,4
  Województwo
  64,4
  Kraj
  71,0
 • 52,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. olecki
  52,1
  Warmińsko-mazurskie
  29,0
  Cały kraj
  34,8
 • 5,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. olecki
  5,8
  Województwo
  6,0
  Cała Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 418 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 215 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 203 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 617 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 320 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 297 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -194 Saldo migracji
 • -98 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -96 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -199 Saldo migracji wewnętrznych
 • -105 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -94 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie oleckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat olecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie oleckim oddano do użytku 50 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie oleckim to 11 981 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 348 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  72,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie oleckim to 4,46 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie oleckim to 114,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,90% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,30% mieszkań posiada łazienkę, 80,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,03% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 11 981 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 348,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. olecki
  348,00
  Województwo
  363,40
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 71,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  71,20 m2
  Województwo
  68,70 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 24,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. olecki
  24,80 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,00 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,85 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,85
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 2,87 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. olecki
  2,87
  Warmińsko-mazurskie
  2,75
  Kraj
  2,63
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,75
  Warmińsko-mazurskie
  0,73
  Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 50 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 1,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  1,46
  Województwo
  4,08
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 223 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  4,46
  Województwo
  3,68
  Cały kraj
  3,78
 • 6,53 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat olecki
  6,53
  Warmińsko-mazurskie
  15,01
  Kraj
  20,42
 • 5 698 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 114,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  114,0 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Polska
  88,6 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. olecki
  0,17 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,34 m2
  Cały kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 93,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  93,91%
  Województwo
  97,13%
  Polska
  96,88%
 • 91,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. olecki
  91,90%
  Województwo
  94,59%
  Cała Polska
  93,83%
 • 90,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  90,30%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92,08%
  Cała Polska
  91,54%
 • 80,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat olecki
  80,49%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,49%
  Cały kraj
  82,60%
 • 39,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  39,03%
  woj. warmińsko-mazurskie
  46,31%
  Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat olecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie oleckim na 1000 mieszkańców pracuje 199osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie oleckim wynosiło w 2019 roku 9,8% (12,6% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oleckim wynosiło 3 877,74 PLN, co odpowiada 80.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oleckiego 2 868 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 063 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 195.

  28,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,0% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 199 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  199,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  202,0
  Cała Polska
  251,0
 • 12,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,5% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • pow. olecki
  9,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie oleckim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie oleckim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie oleckim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 878 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 878 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  4 028 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie oleckim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 868 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 063 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 195 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,07 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,0% Przemysł i budownictwo
 • 23,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 38,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie oleckim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 6 851 Pracujący ogółem
 • 3 504 Kobiety
 • 3 347 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie oleckim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat olecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat olecki
  63,7
  Województwo
  63,3
  Cały kraj
  66,7
 • 32,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. olecki
  32,4
  Warmińsko-mazurskie
  33,5
  Cały kraj
  36,5
 • 103,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. olecki
  103,5
  Województwo
  112,4
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat olecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie oleckim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 181 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 308 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 262 nowe podmioty, a 159 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (336) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (215) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (464) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (159) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie oleckim najwięcej (139) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 062) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (123) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (880) podmiotów, a 68,5% (2 178) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie oleckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 181 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 123 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 880 Przemysł i budownictwo
 • 2 178 Pozostała działalność
 • 262 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie oleckim w 2019 roku
 • 159 Podmioty wyrejestrowane w powiecie oleckim w 2019 roku
 • 2 308 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 062 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 062
 • 97 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 97
 • 21 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 21
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 180 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 180
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółdzielnie ogółem
 • 15
 • 118 Spółki handlowe ogółem
 • 118
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 100  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 100
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 139 Spółki cywilne ogółem
 • 139
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 308 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 554 Budownictwo
 • 554
 • 523 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 523
 • 230 Przetwórstwo przemysłowe
 • 230
 • 167 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 167
 • 153 Transport i gospodarka magazynowa
 • 153
 • 120 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 120
 • 118 Pozostała działalność
 • 118
 • 98 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 98
 • 75 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 75
 • 66 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 66
 • 56 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 56
 • 51 Edukacja
 • 51
 • 41 Informacja i komunikacja
 • 41
 • 22 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 22
 • 18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 18
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie oleckim stwierdzono 606 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,68 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie oleckim wynosi 87,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu oleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,59 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 7,61 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,86 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,50 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 606 Przestępstwa ogółem
 • 606
 • 363 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 363
 • 120 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 120
 • 98 Przestępstwa drogowe
 • 98
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 261 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 261
 • 17,68 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. olecki
  17,68
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,12
  Cały kraj
  20,75
 • 10,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat olecki
  10,59
  Warmińsko-mazurskie
  11,76
  Cały kraj
  13,21
 • 3,50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,50
  Warmińsko-mazurskie
  3,29
  Polska
  4,88
 • 2,86 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat olecki
  2,86
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,13
  Kraj
  1,86
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,55
  Warmińsko-mazurskie
  0,48
  Cała Polska
  0,43
 • 7,61 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,61
  Województwo
  8,00
  Cała Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat olecki
  87%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Cały kraj
  73%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat olecki
  86%
  Województwo
  70%
  Polska
  65%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. olecki
  81%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat olecki
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  Warmińsko-mazurskie
  91%
  Kraj
  86%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  76%
  Warmińsko-mazurskie
  54%
  Kraj
  53%

Powiat olecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu oleckiego wyniosła w 2018 roku 51,8 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu oleckiego - 37% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.1%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,6 mln złotych, czyli 12,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu oleckiego wyniosła w 2018 roku 51,3 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.4% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.3%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.4%). W budżecie powiatu oleckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 156 złotych na mieszkańca (10,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,9 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie oleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu oleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu oleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,3 mln

  1,3 tys(100%)

  44,2 mln

  1,3 tys(100%)

  44,1 mln

  1,3 tys(100%)

  47,0 mln

  1,3 tys(100%)

  50,3 mln

  1,4 tys(100%)

  48,0 mln

  1,4 tys(100%)

  53,6 mln

  1,6 tys(100%)

  51,8 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,7 mln

  534(40.4%)

  17,2 mln

  491(38.9%)

  17,6 mln

  504(39.9%)

  17,5 mln

  503(37.3%)

  16,4 mln

  471(32.5%)

  16,4 mln

  473(34.1%)

  17,2 mln

  498(32.1%)

  19,2 mln

  557(37%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  96,5(7.3%)

  3,2 mln

  91,8(7.3%)

  3,2 mln

  90,5(7.2%)

  3,7 mln

  107(7.9%)

  4,1 mln

  118(8.2%)

  4,4 mln

  127(9.1%)

  4,6 mln

  133(8.6%)

  5,7 mln

  166(11.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  146(11.1%)

  5,5 mln

  158(12.5%)

  5,6 mln

  162(12.8%)

  6,7 mln

  192(14.2%)

  7,0 mln

  202(13.9%)

  7,6 mln

  220(15.9%)

  4,3 mln

  124(8%)

  4,6 mln

  134(8.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  90,9(6.9%)

  3,2 mln

  91,7(7.3%)

  3,3 mln

  95,6(7.6%)

  3,5 mln

  102(7.5%)

  3,5 mln

  100(6.9%)

  3,5 mln

  102(7.3%)

  3,7 mln

  108(6.9%)

  3,9 mln

  113(7.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,8 mln

  136(10.3%)

  5,4 mln

  154(12.2%)

  5,0 mln

  142(11.3%)

  6,0 mln

  173(12.8%)

  6,8 mln

  195(13.5%)

  5,6 mln

  163(11.8%)

  9,5 mln

  275(17.8%)

  3,6 mln

  104(6.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,8 mln

  109(8.2%)

  3,4 mln

  97,6(7.7%)

  3,4 mln

  97,5(7.7%)

  3,1 mln

  89,2(6.6%)

  3,3 mln

  95,8(6.6%)

  3,3 mln

  96,3(6.9%)

  3,4 mln

  98,8(6.4%)

  3,5 mln

  101(6.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  80,3(6.1%)

  2,1 mln

  60,0(4.8%)

  2,0 mln

  57,7(4.6%)

  2,5 mln

  72,8(5.4%)

  2,3 mln

  65,2(4.5%)

  2,2 mln

  63,2(4.6%)

  2,4 mln

  69,7(4.5%)

  2,4 mln

  70,1(4.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  73,3(5.5%)

  2,1 mln

  60,6(4.8%)

  2,0 mln

  56,7(4.5%)

  2,2 mln

  62,1(4.6%)

  4,8 mln

  138(9.5%)

  3,0 mln

  87,9(6.3%)

  1,4 mln

  41,1(2.7%)

  1,4 mln

  40,8(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  567,0 tys

  16,2(1.2%)

  494,6 tys

  14,1(1.1%)

  524,8 tys

  15,0(1.2%)

  525,1 tys

  15,1(1.1%)

  533,8 tys

  15,4(1.1%)

  739,9 tys

  21,4(1.5%)

  620,6 tys

  17,9(1.2%)

  1,4 mln

  39,4(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  996,7 tys

  28,4(2.2%)

  971,6 tys

  27,8(2.2%)

  805,6 tys

  23,1(1.8%)

  620,7 tys

  17,8(1.3%)

  481,7 tys

  13,9(1%)

  515,4 tys

  14,9(1.1%)

  485,6 tys

  14,0(0.9%)

  469,0 tys

  13,6(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  201,4 tys

  5,7(0.4%)

  198,3 tys

  5,7(0.4%)

  233,1 tys

  6,7(0.5%)

  207,8 tys

  6,0(0.4%)

  220,5 tys

  6,3(0.4%)

  217,7 tys

  6,3(0.5%)

  215,1 tys

  6,2(0.4%)

  220,4 tys

  6,4(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  94,1 tys

  2,7(0.2%)

  127,7 tys

  3,7(0.3%)

  105,0 tys

  3,0(0.2%)

  97,3 tys

  2,8(0.2%)

  352,1 tys

  10,1(0.7%)

  150,0 tys

  4,3(0.3%)

  317,8 tys

  9,2(0.6%)

  204,2 tys

  5,9(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,6(0.3%)

  125,2 tys

  3,6(0.2%)

  124,7 tys

  3,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  41,0 tys

  1,2(0.1%)

  46,2 tys

  1,3(0.1%)

  49,9 tys

  1,4(0.1%)

  50,0 tys

  1,4(0.1%)

  51,5 tys

  1,5(0.1%)

  53,3 tys

  1,5(0.1%)

  51,8 tys

  1,5(0.1%)

  51,3 tys

  1,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,2 tys

  1,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  15,9 tys

  0,5(0%)

  13,6 tys

  0,4(0%)

  32,2 tys

  0,9(0.1%)

  31,1 tys

  0,9(0.1%)

  460,6 tys

  13,3(0.9%)

  26,8 tys

  0,8(0.1%)

  26,7 tys

  0,8(0%)

  25,4 tys

  0,7(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  17,1 tys

  0,5(0%)

  124,5 tys

  3,6(0.3%)

  47,4 tys

  1,4(0.1%)

  71,0 tys

  2,0(0.2%)

  72,2 tys

  2,1(0.1%)

  44,9 tys

  1,3(0.1%)

  125,6 tys

  3,6(0.2%)

  16,9 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  42,5 tys

  1,2(0.1%)

  42,5 tys

  1,2(0.1%)

  44,0 tys

  1,3(0.1%)

  30,0 tys

  0,9(0.1%)

  14,7 tys

  0,4(0%)

  10,6 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  134,4 tys

  3,9(0.3%)

  15,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,4 tys

  0,1(0%)

  33,3

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie oleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu oleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat olecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu oleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,1 mln

  1,4 tys(100%)

  45,1 mln

  1,3 tys(100%)

  45,6 mln

  1,3 tys(100%)

  46,2 mln

  1,3 tys(100%)

  50,8 mln

  1,5 tys(100%)

  47,6 mln

  1,4 tys(100%)

  51,6 mln

  1,5 tys(100%)

  51,3 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,5 mln

  728(53%)

  26,7 mln

  762(59%)

  26,3 mln

  755(57.8%)

  25,6 mln

  736(55.5%)

  24,9 mln

  717(49%)

  25,6 mln

  739(53.7%)

  25,2 mln

  728(48.8%)

  25,4 mln

  737(49.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,8 mln

  108(7.9%)

  4,1 mln

  117(9.1%)

  4,3 mln

  123(9.4%)

  4,7 mln

  135(10.2%)

  5,0 mln

  144(9.9%)

  5,3 mln

  153(11.1%)

  5,5 mln

  160(10.7%)

  6,3 mln

  183(12.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  88,2(6.4%)

  3,1 mln

  89,0(6.9%)

  3,3 mln

  93,8(7.2%)

  3,4 mln

  98,7(7.4%)

  3,4 mln

  97,6(6.7%)

  3,4 mln

  99,2(7.2%)

  3,6 mln

  105(7.1%)

  3,8 mln

  110(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  69,2(5%)

  3,2 mln

  90,8(7%)

  3,3 mln

  94,0(7.2%)

  3,6 mln

  103(7.8%)

  4,3 mln

  123(8.4%)

  4,7 mln

  134(9.8%)

  2,9 mln

  85,2(5.7%)

  3,0 mln

  88,5(5.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,2 mln

  91,7(6.7%)

  506,3 tys

  14,5(1.1%)

  722,2 tys

  20,7(1.6%)

  976,2 tys

  28,0(2.1%)

  731,1 tys

  21,0(1.4%)

  602,6 tys

  17,4(1.3%)

  1,5 mln

  43,0(2.9%)

  2,2 mln

  65,1(4.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  96,2(7%)

  2,4 mln

  69,3(5.4%)

  2,3 mln

  65,2(5%)

  2,5 mln

  73,2(5.5%)

  4,9 mln

  142(9.7%)

  2,9 mln

  83,1(6%)

  5,2 mln

  149(10%)

  1,9 mln

  55,5(3.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  46,1(3.4%)

  1,9 mln

  54,4(4.2%)

  2,0 mln

  57,2(4.4%)

  2,0 mln

  58,0(4.4%)

  4,3 mln

  125(8.5%)

  3,0 mln

  86,2(6.3%)

  1,9 mln

  55,3(3.7%)

  1,4 mln

  39,8(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  585,9 tys

  16,7(1.2%)

  526,5 tys

  15,1(1.2%)

  518,0 tys

  14,8(1.1%)

  567,3 tys

  16,3(1.2%)

  581,9 tys

  16,7(1.1%)

  690,3 tys

  19,9(1.4%)

  667,1 tys

  19,3(1.3%)

  1,3 mln

  36,6(2.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  245,0 tys

  7,0(0.5%)

  224,7 tys

  6,4(0.5%)

  202,9 tys

  5,8(0.4%)

  235,6 tys

  6,8(0.5%)

  192,6 tys

  5,5(0.4%)

  147,5 tys

  4,3(0.3%)

  125,6 tys

  3,6(0.2%)

  1,2 mln

  34,9(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  75,3(5.5%)

  1,2 mln

  34,3(2.7%)

  1,1 mln

  31,1(2.4%)

  1,7 mln

  49,6(3.7%)

  1,0 mln

  29,7(2%)

  504,7 tys

  14,6(1.1%)

  580,4 tys

  16,8(1.1%)

  541,0 tys

  15,7(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  811,2 tys

  23,2(1.7%)

  777,6 tys

  22,2(1.7%)

  1,1 mln

  31,0(2.4%)

  217,7 tys

  6,3(0.5%)

  724,0 tys

  20,8(1.4%)

  133,9 tys

  3,9(0.3%)

  688,3 tys

  19,9(1.3%)

  332,8 tys

  9,7(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  420,8 tys

  12,0(0.9%)

  195,2 tys

  5,6(0.4%)

  204,7 tys

  5,9(0.4%)

  226,2 tys

  6,5(0.5%)

  249,8 tys

  7,2(0.5%)

  312,6 tys

  9,0(0.7%)

  293,6 tys

  8,5(0.6%)

  289,0 tys

  8,4(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  160,3 tys

  4,6(0.3%)

  167,2 tys

  4,8(0.4%)

  173,4 tys

  5,0(0.4%)

  174,9 tys

  5,0(0.4%)

  204,9 tys

  5,9(0.4%)

  173,4 tys

  5,0(0.4%)

  172,3 tys

  5,0(0.3%)

  175,8 tys

  5,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,6(0.3%)

  125,2 tys

  3,6(0.2%)

  124,7 tys

  3,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  181,6 tys

  5,2(0.4%)

  153,1 tys

  4,4(0.3%)

  67,5 tys

  1,9(0.1%)

  71,7 tys

  2,1(0.2%)

  75,6 tys

  2,2(0.1%)

  80,7 tys

  2,3(0.2%)

  141,7 tys

  4,1(0.3%)

  87,5 tys

  2,5(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,2 tys

  1,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  41,5 tys

  1,2(0.1%)

  41,7 tys

  1,2(0.1%)

  45,7 tys

  1,3(0.1%)

  31,5 tys

  0,9(0.1%)

  16,2 tys

  0,5(0%)

  12,0 tys

  0,3(0%)

  8,1 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  176,0 tys

  5,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  545

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat olecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 8 325 mieszkańców powiatu oleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 073 kobiet oraz 4 252 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,5% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,1% mieszkańców powiatu oleckiego, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 28,6% podstawowym ukończonym. 2,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu oleckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie oleckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,8%) oraz średnie zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (28,3%) oraz zasadnicze zawodowe (24,5%).

  W roku 2018 w powiecie oleckim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 33 oddziałów uczęszczało 668 dzieci (323 dziewczynki oraz 345 chłopców). Dostępnych było 795 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oleckim mieściło się 5 przedszkoli, w których do 17 oddziałów uczęszczało 371 dzieci (178 dziewczynek oraz 193 chłopców). Dostępnych było 391 miejsc.

  17,1% mieszkańców powiatu oleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 747 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,09 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 20 szkół podstawowych, w których w 187 oddziałach uczyło się 2 842 uczniów (1 355 kobiet oraz 1 487 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie oleckim placówkę miało 17 szkół podstawowych, w których w 135 oddziałach uczyło się 2 338 uczniów (1 162 kobiety oraz 1 176 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,44.

  W powiecie oleckim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 16 oddziałach uczyło się 388 uczniów (215 kobiet oraz 173 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 135 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oleckim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 724 uczniów (367 kobiet oraz 357 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 226 absolwentów.

  W powiecie oleckim znajdują się 2 Technika, w których w 20 oddziałach uczyło się 488 uczniów (225 kobiet oraz 263 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 90 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oleckim placówkę miały 3 Technika, w których w 31 oddziałach uczyło się 683 uczniów (291 kobiet oraz 392 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 324 absolwentów.

  W powiecie oleckim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 95 uczniów (39 kobiet oraz 56 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,3 uczniów. 19,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,4% mieszkańców powiatu oleckiego w wieku potencjalnej nauki (29,6% kobiet i 29,3% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,7%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  32,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. olecki
  12,5%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  16,3%
  Województwo
  17,0%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat olecki
  18,1%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Kraj
  22,9%
 • 11,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  7,0%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat olecki
  28,6%
  Województwo
  23,9%
  Polska
  19,3%
 • 28,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 28,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat olecki
  2,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 747 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  747,0
  Województwo
  786,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,09 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,09
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 33 Oddziały
 • 22 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 795 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat olecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 668 Dzieci
 • 323 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 345 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 173 3 lata
 • 173
 • 180 4 lata
 • 180
 • 195 5 lata
 • 195
 • 93 6 lat
 • 93
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 91 3 lata
 • 91
 • 92 4 lata
 • 92
 • 85 5 lata
 • 85
 • 41 6 lat
 • 41
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 82 3 lata
 • 82
 • 88 4 lata
 • 88
 • 110 5 lata
 • 110
 • 52 6 lat
 • 52
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 353 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 56,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 56,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 25,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 65 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat olecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Dzieci
 • 22 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 19 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,7%
  46,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 16 3 lata
 • 16
 • 21 4 lata
 • 21
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 11 4 lata
 • 11
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 10 4 lata
 • 10
 •  
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat olecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 165 Oddziały
 • 2 765 Uczniowie
 • 1 331 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 434 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 325 Uczniowie w 1 klasie
 • 151 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 174 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 325 Absolwenci 2016
 • 182 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 143 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21 Oddziały
 • 64 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,8%
  67,2%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,1%
  76,9%
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,2
  Województwo
  16,9
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,2
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,8
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 229,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 179,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 413 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 758
  • niemiecki466
  • rosyjski167
 • 2 758 angielski
 • 466 niemiecki
 • 167 rosyjski
 • 22 francuski
 • 24 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 24 inny
 • 38 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 38 angielski
 •  
 • 91,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. olecki
  91,44
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,25
  Kraj
  95,46
 • 88,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat olecki
  88,38
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,21
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat olecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 251 Uczniowie
 • 158 Kobiety
  (uczniowie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,9%
  37,1%
 • 93 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 105 Absolwenci
 • 68 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 137 Uczniowie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,6%
  58,4%
 • 37 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,3
  Województwo
  25,4
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 20,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat olecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 488 Uczniowie
 • 225 Kobiety
  (uczniowie)
 • 263 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,1%
  53,9%
 • 152 Uczniowie w 1 klasie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Absolwenci
 • 50 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 6 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  24,4
  Warmińsko-mazurskie
  23,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 44,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 27,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat olecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 78 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,6%
  56,4%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,4%
  70,6%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat olecki
  19,0
  Warmińsko-mazurskie
  20,3
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,0
 • 39,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 39,0
 • 5,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,7
 •  
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 576 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski794
  • rosyjski413
  • niemiecki303
  • francuski66
 • 794 angielski
 • 413 rosyjski
 • 303 niemiecki
 • 66 francuski
 • 31 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 31 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat olecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 13 Oddziały
 • 307 Uczniowie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie)
 • 116 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,2%
  37,8%
 • 87 Absolwenci
 • 49 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  23,6
  Województwo
  19,7
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23,6 Szkoły policealne ogółem
 • 23,6
 • 23,6 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23,6
 •  
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat olecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat olecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat olecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie oleckim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie oleckim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 1
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 480)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie oleckim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie oleckim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 361 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 300 (uczestnicy: 85 960)
  • wystawy: 20 (uczestnicy: 772)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 16 (uczestnicy: 15 860)
  • koncerty: 90 (uczestnicy: 40 847)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 34 (uczestnicy: 688)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 33 (uczestnicy: 12 210)
  • konkursy: 19 (uczestnicy: 1 785)
  • pokazy teatralne: 34 (uczestnicy: 3 700)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 8 121)
  • warsztaty: 37 (uczestnicy: 683)
  • inne: 9 (uczestnicy: 1 294)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 562)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 40)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 64)
  • literackie: 2 (członkowie: 42)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)
  • koło gospodyń wiejskich: 2 (członkowie: 43)
  • inne: 17 (członkowie: 343)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 38 (członkowie: 359)
  • teatralne: 8 (członkowie: 67)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 82)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 48)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 47)
  • taneczne: 8 (członkowie: 105)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie oleckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 218 miejscami na widowni. Odbyło się 306 seansów, na które przyszło 13 319 widzów, w tym 94 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 365 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie oleckim działało 7 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 119 703 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 12 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 9 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 146 118 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 66
  • dostępne dla czytelników: 51
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 51
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie oleckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 59 157 wolumenów. Odnotowano 311 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 53 473 wolumeny. Odnotowano 3 283 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie oleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie oleckim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 714 członków. Zarejestrowano 831 ćwiczących (mężczyźni: 533, kobiety: 298, chłopcy do lat 18: 436, dziewczęta do lat 18: 267). Aktywnych było 36 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie oleckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat olecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 41 wypadków drogowych w powiecie oleckim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 46 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 118,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 14,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 19,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 178,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie oleckim zarejestrowanych było 25 798 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 19 139 samochodów osobowych (555,8 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 2 333 samochodów ciężarowych (72,5 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 45 autobusów (1,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 162 ciągników siodłowych (4,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 986 motocykli (57,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,1 lat.


  W 2018 roku w powiecie oleckim znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 48 taksówek oraz 48 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 41 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 46 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie oleckim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 118,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  118,8
  Województwo
  89,5
  Cały kraj
  82,5
 • 14,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. olecki
  14,5
  Warmińsko-mazurskie
  9,8
  Polska
  7,5
 • 19,38 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  19,4
  Województwo
  13,6
  Kraj
  9,3
 • 178,31 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. olecki
  178,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  146,2
  Cały kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 25 798 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie oleckim w 2018 roku
 • 19 139 Samochody osobowe
 • 2 333 Samochody ciężarowe
 • 13 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 45 Autobusy
 • 208 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 162 Ciągniki samochodowe
 • 162   Ciągniki siodłowe
 • 1 925 Ciągniki rolnicze
 • 1 986 Motocykle
 • 683   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 888 Motorowery
 • 19 139Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie oleckim
 • Samochody osobowe w powiecie oleckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 555,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. olecki
  555,8
  Województwo
  546,2
  Kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg4 369
  • 1400-1649 kg4 434
  • 1650-1899 kg4 776
  • 1900 kg i więcej5 560
 • 4 369 do 1399 kg
 • 4 434 1400-1649 kg
 • 4 776 1650-1899 kg
 • 5 560 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 5 862 do 1399 cm3
 • 5 862
 • 11 172 1400-1999 cm3
 • 11 172
 • 2 105 2000 i więcej cm3
 • 2 105
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie oleckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9 805
  • olej napędowy7 192
  • gaz (LPG)2 042
  • pozostałe100
 • 9 805 benzyna
 • 7 192 olej napędowy
 • 2 042 gaz (LPG)
 • 100 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 156 do 1 roku
 • 156
 • 101 2 lata
 • 101
 • 117 3 lata
 • 117
 • 276 4-5 lat
 • 276
 • 365 6-7 lat
 • 365
 • 575 8-9 lat
 • 575
 • 1 008 10-11 lat
 • 1 008
 • 3 109 12-15 lat
 • 3 109
 • 4 670 16-20 lat
 • 4 670
 • 3 375 21-25 lat
 • 3 375
 • 2 248 26-30 lat
 • 2 248
 • 3 139 31 lat i więcej
 • 3 139
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie oleckim
 • Tutaj
  20,7 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,6 lat
  Polska
  18,3 lat
 • 2 333Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie oleckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie oleckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 72,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  72,5
  Warmińsko-mazurskie
  79,7
  Cały kraj
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 306 do 999 kg
 • 1 306
 • 584 1000-1499 kg
 • 584
 • 135 1500-2999 kg
 • 135
 • 8 3000-3499 kg
 • 8
 • 34 3500-4999 kg
 • 34
 • 92 5000-6999 kg
 • 92
 • 46 7000-9999 kg
 • 46
 • 103 10000-14999 kg
 • 103
 • 25 15000 kg i więcej
 • 25
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna612
  • olej napędowy1 393
  • gaz (LPG)96
  • pozostałe232
 • 612 benzyna
 • 1 393 olej napędowy
 • 96 gaz (LPG)
 • 232 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 9 2 lata
 • 9
 • 18 3 lata
 • 18
 • 37 4-5 lat
 • 37
 • 51 6-7 lat
 • 51
 • 94 8-9 lat
 • 94
 • 133 10-11 lat
 • 133
 • 338 12-15 lat
 • 338
 • 468 16-20 lat
 • 468
 • 322 21-25 lat
 • 322
 • 233 26-30 lat
 • 233
 • 611 31 lat i więcej
 • 611
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie oleckim
 • Tutaj
  21,9 lat
  Warmińsko-mazurskie
  20,0 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 45Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie oleckim
 • Autobusy w powiecie oleckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 1,3 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat olecki
  1,3
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy34
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe9
 • 1 benzyna
 • 34 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 9 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 4 12-15 lat
 • 4
 • 11 16-20 lat
 • 11
 • 9 21-25 lat
 • 9
 • 3 26-30 lat
 • 3
 • 14 31 lat i więcej
 • 14
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie oleckim
 • Tutaj
  23,5 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Kraj
  21,0 lat
 • 162Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie oleckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie oleckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,7
  Warmińsko-mazurskie
  7,0
  Cała Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy133
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe26
 • 2 benzyna
 • 133 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 2 2 lata
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 34 10-11 lat
 • 34
 • 29 12-15 lat
 • 29
 • 26 16-20 lat
 • 26
 • 14 21-25 lat
 • 14
 • 13 26-30 lat
 • 13
 • 18 31 lat i więcej
 • 18
 • 16,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie oleckim
 • pow. olecki
  16,6 lat
  Warmińsko-mazurskie
  14,4 lat
  Polska
  12,0 lat
 • 1 986Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie oleckim
 • Motocykle w powiecie oleckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 57,7 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  57,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8
  Cała Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 13 2 lata
 • 13
 • 35 3 lata
 • 35
 • 13 4-5 lat
 • 13
 • 30 6-7 lat
 • 30
 • 35 8-9 lat
 • 35
 • 74 10-11 lat
 • 74
 • 99 12-15 lat
 • 99
 • 155 16-20 lat
 • 155
 • 144 21-25 lat
 • 144
 • 216 26-30 lat
 • 216
 • 1 167 31 lat i więcej
 • 1 167
 • 28,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie oleckim
 • Powiat
  28,1 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie oleckim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 80,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  80,1 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  229,1 km
  Polska
  444,7 km
 • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat olecki
  2,0 km
  Województwo
  3,9 km
  Polska
  3,6 km
 • 48 Liczba licencji na taksówki
 • 48 Liczba taksówek