Ustka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Ustka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ustka to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego, powiatu słupskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Ustka.
 • 13 828 Liczba mieszkańców
 • 10,2 km² Powierzchnia
 • 1 357,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 0 - 26,7 m n.p.m Wysokość
 • XIII wiek Data założenia
 • 1935 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 59 Numer kierunkowy
 • GSL Tablice rejestracyjne
 • Jacek Adam Graczyk Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.861954.5806 Współrzędne GPS
 • 2212011 TERYT (TERC)
 • 0977427 SIMC
Herb miasta Ustka
Ustka herb
Flaga miasta Ustka
Ustka flaga

Jak Ustka wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ustka na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ustka wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ustka plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
15Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
16Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
21Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
30Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
33Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
59Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
59Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
63Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
80Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
84Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
94Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
105Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
114Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
133Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
133Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
140Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
147Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
152Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
174Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
175Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
193Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców

Ustka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
76-270Poczta Ustka 001, ul. Marynarki Polskiej 47
76-270Skrytki Pocztowe Poczta Ustka 001, ul. Marynarki Polskiej 47
76-271Poczta Filia UP Ustka 001, ul. Bosmańska
76-272Poczta Ustka 004, ul. Kopernika 22
76-273Poczta UP Ustka 005, ul. Promenada
76-274Poczta Filia UP Ustka 001, ul. Orzechowo

Ustka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ustce)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Słupsku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Zwycięstwa 8
76-200 Słupsk
Urząd Miasta Ustka
(59) 815-43-00
(59) 815-29-00
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka

Ustka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Ustka jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 13 828, z czego 53,0% stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 15,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,2 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ustki zawarli w 2022 roku 49 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  30,9% mieszkańców Ustki jest stanu wolnego, 52,3% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Ustka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -119. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,47 na 1000 mieszkańców Ustki. W 2022 roku urodziło się 99 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 402 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 33,1% zgonów w Ustce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w Ustce były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ustki przypada 15.51 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 150 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 241 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ustki -91. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  54,2% mieszkańców Ustki jest w wieku produkcyjnym, 14,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 31,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ustki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 828 Liczba mieszkańców
 • 7 332 Kobiety
 • 6 496 Mężczyźni
 • 53,0%
  47,0%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ustce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ustce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ustce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ustki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  46,2 lat
  woj. pomorskie
  40,9 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 48,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 44,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ustka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ustki
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ustka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ustka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ustka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  31,3%
  woj. pomorskie
  30,3%
  Polska
  29,1%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,3% Żonaci/Zamężne
 • Ustka
  52,2%
  Województwo
  53,3%
  Kraj
  54,0%
 • 52,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Ustka
  7,9%
  Województwo
  7,5%
  Cały kraj
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,2%
  Pomorskie
  7,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  woj. pomorskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ustce w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Ustka
  3,5
  woj. pomorskie
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Ustka
  1,7
  woj. pomorskie
  1,6
  Polska
  1,6
 • 49 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ustce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -119 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -74 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -45 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -8,5
  woj. pomorskie
  -1,9
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ustce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ustce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ustce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ustce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 99 Urodzenia żywe
 • 48 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 51 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,0
  woj. pomorskie
  8,9
  Polska
  8,1
 • 33,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Ustka
  33,9
  Województwo
  37,4
  Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 402 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 339 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 455 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 402 g
  Województwo
  3 411 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 85 Waga 4000g - 4499g
 • 85
 • 253 Waga 3500g - 3999g
 • 253
 • 255 Waga 3000g - 3499g
 • 255
 • 101 Waga 2500g - 2999g
 • 101
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  Pomorskie
  1,32
  Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  Pomorskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,71
  Województwo
  0,82
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ustce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 218 Zgony
 • 122 Kobiety
  (Zgony)
 • 96 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 56,0%
  44,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,5
  Województwo
  10,8
  Polska
  11,9
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  141,8
  woj. pomorskie
  121,3
  Cały kraj
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Ustka
  2,7
  woj. pomorskie
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,5
  woj. pomorskie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie słupskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,1%
  Województwo
  36,8%
  Polska
  36,0%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,7%
  Pomorskie
  25,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,5%
  woj. pomorskie
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 34 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  17,2
  Cały kraj
  15,8
 • 67,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  67,1
  Cała Polska
  70,6
 • 271,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  271,2
  woj. pomorskie
  274,0
  Polska
  280,1
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,0
  Cała Polska
  253,9
 • 362,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 402,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 322,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  362,7
  Pomorskie
  397,1
  Cały kraj
  426,2
 • 71,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ustka
  71,2
  Województwo
  59,9
  Cała Polska
  62,9
 • 37,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  37,3
  Województwo
  32,0
  Kraj
  33,8
 • 14,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Ustka
  14,5
  Pomorskie
  6,2
  Cała Polska
  7,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Ustka
  1,4%
  woj. pomorskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 150 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 88 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 62 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 241 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 120 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 121 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -95 Saldo migracji
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -63 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -91 Saldo migracji wewnętrznych
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -59 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ustce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 61,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 58,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 63,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 26,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ustka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ustka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ustce oddano do użytku 19 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,36 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ustce to 7 708 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 553 mieszkania. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  57,9% mieszkań zostało przeznaczonych na lokale społeczne czynszowe, 26,3% na sprzedaż lub wynajem, 15,8% jako cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ustce to 3,47 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ustce to 58,20 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,62% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,31% mieszkań posiada łazienkę, 94,67% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,52% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu słupskiego.

  Powiat słupski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 708 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 552,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Ustka
  552,50
  Województwo
  411,40
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 61,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Ustka
  61,80 m2
  Województwo
  73,20 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 34,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Ustka
  34,10 m2
  woj. pomorskie
  30,10 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,53 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,53
  woj. pomorskie
  3,75
  Kraj
  3,83
 • 1,81 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  1,81
  Pomorskie
  2,43
  Cała Polska
  2,42
 • 0,51 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,51
  Pomorskie
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 19 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,36 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Ustka
  1,36
  Województwo
  8,74
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,47 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Ustka
  3,47
  Województwo
  3,50
  Polska
  3,89
 • 4,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,73
  Województwo
  30,63
  Cała Polska
  24,56
 • 1 105 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 58,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  58,2 m2
  Województwo
  80,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,08 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,08 m2
  Pomorskie
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,62%
  woj. pomorskie
  97,59%
  Kraj
  97,75%
 • 98,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Ustka
  98,62%
  Pomorskie
  96,87%
  Kraj
  95,18%
 • 98,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,31%
  Pomorskie
  95,83%
  Cały kraj
  93,75%
 • 94,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  94,67%
  Województwo
  88,57%
  Cały kraj
  85,83%
 • 72,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  72,52%
  Województwo
  55,37%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Ustka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ustce na 1000 mieszkańców pracuje 193osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 62,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ustce wynosiło w 2023 roku 7,3% (7,3% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ustce wynosiło 5 628,96 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ustki 1 134 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 822 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -312.

  11,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Ustki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 193 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  193,0
  woj. pomorskie
  249,0
  Polska
  259,0
 • 7,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,2% Kobiety
 • 7,3% Mężczyźni
 • Miasto
  7,3%
  Województwo
  4,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ustce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ustce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ustce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 106 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Ustka
  5 629 PLN
  Województwo
  6 697 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ustce w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 134 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 822 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -312 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,9% Przemysł i budownictwo
 • 37,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,1% Pozostałe
 • 36,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ustce w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 728 Pracujący ogółem
 • 1 690 Kobiety
 • 1 038 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ustce w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 54,2% W wieku produkcyjnym
 • 48,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 31,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 38,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 22,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ustka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 84,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  84,5
  Pomorskie
  69,7
  Cały kraj
  69,0
 • 57,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  57,6
  woj. pomorskie
  35,9
  Kraj
  38,2
 • 214,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Ustka
  214,9
  woj. pomorskie
  106,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ustka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Ustce w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 289 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 621 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 125 nowych podmiotów, a 112 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (209) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (122) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (313) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (84) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ustce najwięcej (235) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 224) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (83) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 13,8% (316) podmiotów, a 82,6% (1 890) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ustce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (33.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 289 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 83 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 316 Przemysł i budownictwo
 • 1 890 Pozostała działalność
 • 125 Podmioty nowo zarejestrowane w Ustce w 2023 roku
 • 112 Podmioty wyrejestrowane w Ustce w 2023 roku
 • 1 621 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 224 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 224
 • 50 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 50
 • 15 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 15
 • 2 289 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 289
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 113 Spółki handlowe ogółem
 • 113
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 100  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 100
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 235 Spółki cywilne ogółem
 • 235
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 621 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 540 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 540
 • 293 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 293
 • 125 Budownictwo
 • 125
 • 106 Przetwórstwo przemysłowe
 • 106
 • 92 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 92
 • 91 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 91
 • 84 Transport i gospodarka magazynowa
 • 84
 • 65 Pozostała działalność
 • 65
 • 46 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 46
 • 35 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 35
 • 34 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 34
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 30 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 30
 • 29 Informacja i komunikacja
 • 29
 • 18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 18
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ustka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ustce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 229 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,39 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ustce wynosi 74,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ustki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,69 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 7,39 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,98 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (37%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ustki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ustka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 229 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 229
 • 149 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 149
 • 35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 35
 • 28 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 28
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 103 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 103
 • 16,39 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,39
  Województwo
  23,25
  Polska
  22,81
 • 10,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,69
  woj. pomorskie
  14,36
  Cała Polska
  12,98
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,47
  woj. pomorskie
  6,34
  Polska
  6,99
 • 1,98 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,98
  Pomorskie
  1,68
  Cały kraj
  1,82
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Ustka
  0,41
  Województwo
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 7,39 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,39
  Województwo
  12,89
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ustka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Ustka
  75%
  woj. pomorskie
  65%
  Kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  Pomorskie
  59%
  Polska
  63%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Ustka
  37%
  Województwo
  68%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. pomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  97%
  Województwo
  82%
  Polska
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  51%
  Pomorskie
  45%
  Cała Polska
  51%

Ustka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ustki wyniosła w 2022 roku 129,3 mln złotych, co daje 9,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ustki - 23.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 30,7 mln złotych, czyli 23,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ustki wyniosła w 2022 roku 110,7 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 6.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8%). W budżecie Ustki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (16,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 39,4 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,0%.
 • Wydatki budżetu w Ustce według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ustki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ustka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ustki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,2 mln

  4,7 tys(100%)

  64,3 mln

  4,0 tys(100%)

  78,1 mln

  5,0 tys(100%)

  85,6 mln

  5,5 tys(100%)

  93,7 mln

  6,1 tys(100%)

  116,9 mln

  8,1 tys(100%)

  136,7 mln

  9,6 tys(100%)

  129,3 mln

  9,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,9 mln

  1,2 tys(25.2%)

  19,1 mln

  1,2 tys(29.8%)

  20,5 mln

  1,3 tys(26.2%)

  21,5 mln

  1,4 tys(25.1%)

  24,0 mln

  1,6 tys(25.6%)

  23,6 mln

  1,6 tys(20.2%)

  26,5 mln

  1,8 tys(19.4%)

  30,2 mln

  2,2 tys(23.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  25,7 mln

  1,6 tys(34.1%)

  4,6 mln

  292(7.2%)

  9,9 mln

  633(12.7%)

  8,2 mln

  528(9.6%)

  8,3 mln

  542(8.9%)

  25,5 mln

  1,7 tys(21.8%)

  44,9 mln

  3,0 tys(32.9%)

  16,5 mln

  1,2 tys(12.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,6 mln

  351(7.4%)

  7,1 mln

  447(11%)

  10,9 mln

  692(13.9%)

  8,4 mln

  542(9.8%)

  11,6 mln

  755(12.4%)

  17,0 mln

  1,1 tys(14.6%)

  13,7 mln

  916(10%)

  15,3 mln

  1,1 tys(11.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,4 mln

  464(9.8%)

  8,0 mln

  505(12.4%)

  8,3 mln

  526(10.6%)

  10,0 mln

  645(11.7%)

  10,9 mln

  706(11.6%)

  9,9 mln

  652(8.5%)

  11,4 mln

  760(8.3%)

  14,4 mln

  1,0 tys(11.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  75,2(1.6%)

  1,4 mln

  87,0(2.1%)

  2,1 mln

  133(2.7%)

  4,1 mln

  266(4.8%)

  3,5 mln

  226(3.7%)

  2,9 mln

  192(2.5%)

  1,3 mln

  84,8(0.9%)

  12,2 mln

  873(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  474(10%)

  12,8 mln

  812(20%)

  4,8 mln

  304(6.1%)

  4,9 mln

  315(5.7%)

  5,4 mln

  355(5.8%)

  5,8 mln

  384(5%)

  6,5 mln

  436(4.8%)

  8,5 mln

  608(6.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  77,9(1.7%)

  1,4 mln

  85,6(2.1%)

  1,6 mln

  104(2.1%)

  1,5 mln

  93,5(1.7%)

  4,3 mln

  282(4.6%)

  3,0 mln

  197(2.6%)

  1,8 mln

  122(1.3%)

  8,0 mln

  573(6.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,2 mln

  202(4.3%)

  4,7 mln

  300(7.4%)

  3,7 mln

  233(4.7%)

  8,3 mln

  538(9.8%)

  3,6 mln

  231(3.8%)

  5,0 mln

  331(4.3%)

  6,7 mln

  449(4.9%)

  4,8 mln

  346(3.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  617,4 tys

  38,8(0.8%)

  556,4 tys

  35,2(0.9%)

  496,5 tys

  31,6(0.6%)

  409,5 tys

  26,4(0.5%)

  329,1 tys

  21,4(0.4%)

  495,4 tys

  32,6(0.4%)

  566,5 tys

  37,9(0.4%)

  2,7 mln

  195(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  83,3(1.8%)

  1,4 mln

  86,3(2.1%)

  1,7 mln

  105(2.1%)

  1,7 mln

  108(2%)

  1,7 mln

  113(1.9%)

  2,0 mln

  133(1.7%)

  2,0 mln

  137(1.5%)

  2,0 mln

  146(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  527,7 tys

  33,1(0.7%)

  571,9 tys

  36,2(0.9%)

  734,6 tys

  46,8(0.9%)

  1,1 mln

  70,9(1.3%)

  910,8 tys

  59,3(1%)

  1,1 mln

  75,4(1%)

  1,3 mln

  86,1(0.9%)

  1,2 mln

  83,8(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  500,8 tys

  31,4(0.7%)

  484,7 tys

  30,7(0.8%)

  496,5 tys

  31,6(0.6%)

  617,8 tys

  39,8(0.7%)

  809,5 tys

  52,7(0.9%)

  1,0 mln

  68,5(0.9%)

  703,8 tys

  47,1(0.5%)

  934,2 tys

  67,0(0.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  280,1 tys

  17,6(0.4%)

  744,6 tys

  47,1(1.2%)

  249,1 tys

  15,9(0.3%)

  990,5 tys

  63,8(1.2%)

  854,8 tys

  55,6(0.9%)

  262,8 tys

  17,3(0.2%)

  487,1 tys

  32,6(0.4%)

  586,2 tys

  42,0(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  331,9 tys

  20,8(0.4%)

  714,9 tys

  45,2(1.1%)

  962,1 tys

  61,2(1.2%)

  1,3 mln

  84,8(1.5%)

  2,1 mln

  135(2.2%)

  395,1 tys

  26,0(0.3%)

  304,3 tys

  20,3(0.2%)

  384,2 tys

  27,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  726,9 tys

  45,6(1%)

  693,9 tys

  43,9(1.1%)

  820,8 tys

  52,2(1.1%)

  923,9 tys

  59,5(1.1%)

  824,3 tys

  53,6(0.9%)

  757,3 tys

  49,8(0.6%)

  763,0 tys

  51,0(0.6%)

  19,7 tys

  1,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,4 tys

  2,2(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  96,2 tys

  6,0(0.1%)

  12,7 tys

  0,8(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  88,7 tys

  5,7(0.1%)

  99,5 tys

  6,5(0.1%)

  84,5 tys

  5,6(0.1%)

  61,7 tys

  4,1(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  38,5

  0,0(0%)

  34,4

  0,0(0%)

  15,8

  0,0(0%)

  15,1

  0,0(0%)

  16,3

  0,0(0%)

  22,1

  0,0(0%)

  23,8

  0,0(0%)

  22,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ustce według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ustki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ustka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ustki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,4 mln

  4,8 tys(100%)

  70,0 mln

  4,4 tys(100%)

  82,7 mln

  5,2 tys(100%)

  92,6 mln

  5,9 tys(100%)

  86,6 mln

  5,6 tys(100%)

  105,9 mln

  7,3 tys(100%)

  119,8 mln

  8,4 tys(100%)

  110,7 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,9 mln

  1,5 tys(31.3%)

  26,2 mln

  1,7 tys(37.4%)

  27,5 mln

  1,7 tys(33.3%)

  28,6 mln

  1,8 tys(30.9%)

  29,5 mln

  1,9 tys(34%)

  27,9 mln

  1,8 tys(26.4%)

  32,6 mln

  2,2 tys(27.2%)

  33,6 mln

  2,4 tys(30.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,3 mln

  771(16.1%)

  13,4 mln

  846(19.1%)

  13,5 mln

  858(16.3%)

  14,8 mln

  951(16%)

  16,7 mln

  1,1 tys(19.3%)

  16,3 mln

  1,1 tys(15.4%)

  20,9 mln

  1,4 tys(17.5%)

  21,6 mln

  1,6 tys(19.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  477,7 tys

  30,0(0.6%)

  612,4 tys

  38,7(0.9%)

  1,8 mln

  114(2.2%)

  1,6 mln

  105(1.8%)

  2,0 mln

  129(2.3%)

  1,7 mln

  113(1.6%)

  1,8 mln

  117(1.5%)

  8,9 mln

  636(8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  8,5 mln

  533(11.1%)

  11,5 mln

  730(16.5%)

  17,5 mln

  1,1 tys(21.2%)

  24,0 mln

  1,5 tys(25.9%)

  7,0 mln

  458(8.1%)

  11,7 mln

  768(11%)

  12,2 mln

  816(10.2%)

  8,7 mln

  625(7.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  19,4 mln

  1,2 tys(25.4%)

  1,3 mln

  80,7(1.8%)

  1,1 mln

  70,8(1.3%)

  2,6 mln

  169(2.8%)

  4,5 mln

  294(5.2%)

  9,7 mln

  638(9.2%)

  16,5 mln

  1,1 tys(13.8%)

  8,6 mln

  619(7.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  120(2.5%)

  2,7 mln

  170(3.8%)

  5,5 mln

  352(6.7%)

  3,5 mln

  228(3.8%)

  6,6 mln

  430(7.6%)

  5,7 mln

  377(5.4%)

  5,0 mln

  331(4.1%)

  7,9 mln

  569(7.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  151(3.2%)

  2,3 mln

  143(3.2%)

  2,1 mln

  134(2.5%)

  2,3 mln

  146(2.4%)

  2,3 mln

  151(2.7%)

  2,0 mln

  135(1.9%)

  2,7 mln

  183(2.3%)

  3,1 mln

  224(2.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  160,6 tys

  10,1(0.2%)

  20,0 tys

  1,3(0%)

  16,8 tys

  1,1(0%)

  299,5 tys

  19,3(0.3%)

  595,7 tys

  38,8(0.7%)

  10,0 mln

  661(9.5%)

  32,2 tys

  2,2(0%)

  2,8 mln

  198(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  299(6.2%)

  9,7 mln

  614(13.9%)

  1,6 mln

  102(1.9%)

  1,5 mln

  97,1(1.6%)

  2,0 mln

  130(2.3%)

  2,3 mln

  152(2.2%)

  3,8 mln

  256(3.2%)

  2,6 mln

  189(2.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  902,1 tys

  56,6(1.2%)

  767,4 tys

  48,5(1.1%)

  580,2 tys

  36,9(0.7%)

  1,9 mln

  123(2.1%)

  973,9 tys

  63,4(1.1%)

  978,2 tys

  64,4(0.9%)

  5,4 mln

  361(4.5%)

  1,5 mln

  111(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,1 mln

  68,5(1.4%)

  1,2 mln

  76,7(1.7%)

  1,1 mln

  71,9(1.4%)

  884,9 tys

  57,0(1%)

  365,7 tys

  23,8(0.4%)

  623,5 tys

  41,0(0.6%)

  585,5 tys

  39,2(0.5%)

  594,3 tys

  42,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  166,8 tys

  10,5(0.2%)

  186,8 tys

  11,8(0.3%)

  161,5 tys

  10,3(0.2%)

  272,2 tys

  17,5(0.3%)

  221,2 tys

  14,4(0.3%)

  192,0 tys

  12,6(0.2%)

  204,0 tys

  13,6(0.2%)

  200,1 tys

  14,3(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  150,5 tys

  9,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,1 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  469,8 tys

  30,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,2 tys

  8,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  17,5 tys

  1,1(0%)

  31,0 tys

  2,0(0%)

  29,1 tys

  1,9(0%)

  28,0 tys

  1,8(0%)

  42,9 tys

  2,8(0%)

  37,7 tys

  2,5(0%)

  62,3 tys

  4,2(0.1%)

  44,3 tys

  3,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  14,8 tys

  0,9(0%)

  10,6 tys

  0,7(0%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  13,8 tys

  0,9(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  142,3 tys

  9,5(0.1%)

  41,0 tys

  2,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  120,5 tys

  7,6(0.2%)

  97,0 tys

  6,1(0.1%)

  66,9 tys

  4,3(0.1%)

  38,6 tys

  2,5(0%)

  25,5 tys

  1,7(0%)

  15,5 tys

  1,0(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  96,2 tys

  6,0(0.1%)

  12,7 tys

  0,8(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  88,7 tys

  5,7(0.1%)

  99,5 tys

  6,5(0.1%)

  84,5 tys

  5,6(0.1%)

  61,7 tys

  4,1(0.1%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1 000

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  636

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  1,3 mln

  86,7(1.1%)

  257

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ustka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 740 mieszkańców Ustki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 299 kobiet oraz 1 445 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców Ustki, gimnazjalnym 4,2%, natomiast 17,3% podstawowym ukończonym. 4,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy Ustki mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ustce największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz średnie zawodowe (20,5%).

  W roku 2022 w Ustce mieściło się 5 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 518 dzieci (243 dziewczynki oraz 275 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ustce mieściły się 3 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 354 dzieci (164 dziewczynki oraz 190 chłopców). Dostępnych było 313 miejsc.

  15,6% mieszkańców Ustki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 332 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 400 uczniów (695 kobiet oraz 705 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ustce placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 43 oddziałach uczyło się 985 uczniów (490 kobiet oraz 495 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (30,5% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 142,86.

  W Ustce znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 87 uczniów (21 kobiet oraz 66 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ustce placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 218 uczniów (118 kobiet oraz 100 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 85 absolwentów.

  W Ustce znajduje się 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 90 uczniów (34 kobiety oraz 56 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ustce placówkę miała 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 201 uczniów (94 kobiety oraz 107 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 47 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (15,2% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,8 uczniów. 22,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców Ustki w wieku potencjalnej nauki (22,8% kobiet i 23,3% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,7%
  Województwo
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,6%
  woj. pomorskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Ustka
  2,4%
  woj. pomorskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,6%
  Województwo
  12,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,6%
  woj. pomorskie
  18,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Ustka
  25,1%
  woj. pomorskie
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Ustka
  4,2%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 3,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Ustka
  17,3%
  Województwo
  11,9%
  Polska
  12,3%
 • 18,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  4,1%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1332 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 332,0
  Województwo
  892,0
  Kraj
  927,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,68
  Pomorskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 24 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 542 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ustka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 518 Dzieci
 • 243 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 275 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,9%
  53,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 116 3 lata
 • 116
 • 127 4 lata
 • 127
 • 138 5 lata
 • 138
 • 132 6 lat
 • 132
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 58 3 lata
 • 58
 • 71 4 lata
 • 71
 • 56 5 lata
 • 56
 • 57 6 lat
 • 57
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 58 3 lata
 • 58
 • 56 4 lata
 • 56
 • 82 5 lata
 • 82
 • 75 6 lat
 • 75
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 29 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 42,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 42,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ustce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ustce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR3
  Publiczne
  79 290-02-95
  ul. POLNA 12
  76-270 Ustka
  512913
  MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2
  Publiczne
  59 814-49-93
  59 814-49-93
  ul. ŻEROMSKIEGO 13
  76-270 Ustka
  410311
  MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1
  Publiczne
  59 814-42-09
  59 814-42-09
  ul. PIŁSUDSKIEGO 2
  76-270 Ustka
  410010
  Niepubliczne Przedszkole "Na Wydmie"
  Niepubliczne
  53 623-61-35
  ul. Na Wydmie 10
  76-270 Ustka
  3569
  Przedszkole w Ustce
  Niepubliczne
  79 456-76-46
  ul. Darłowska 3b
  76-270 Ustka
  ---
 • Szkoły podstawowe w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ustka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 60 Oddziały
 • 1 352 Uczniowie
 • 675 Kobiety
  (uczniowie)
 • 677 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,9%
  50,1%
 • 137 Uczniowie w 1 klasie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 257 Absolwenci
 • 115 Kobiety
  (absolwenci)
 • 142 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 15 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,5
  Pomorskie
  18,1
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21,5
 • 21,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21,5
 • 22,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22,5
 • 9,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9,6
 •  
 • 106,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 88,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 142,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  142,86
  Pomorskie
  97,37
  Kraj
  95,96
 • 139,49 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  139,49
  Pomorskie
  96,01
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ustka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ustka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ustce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ustce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (kmdra Bolesława Romanowskiego)
  Publiczna
  59 814-50-81
  59 814-50-81
  ul. Jagiellońska 1
  76-270 Ustka
  2555259
  Szkoła Podstawowa nr 1 (kpt Leonid Teliga)
  Publiczna
  59 814-46-24
  59 814-46-24
  ul. Darłowska 18
  76-270 Ustka
  2044946
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ustce
  Niepubliczna
  79 456-76-46
  ul. Darłowska 3b
  76-270 Ustka
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Ustka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 87 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,1%
  75,9%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Ustka
  21,8
  woj. pomorskie
  27,0
  Polska
  26,5
 •  
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Ustka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 90 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,8%
  62,2%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  22,5
  Województwo
  25,9
  Polska
  24,9
 •  
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Ustce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ustce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M. Kopernika
  Publiczne
  59 814-71-06
  59 814-71-06
  ul. Bursztynowa 12
  76-270 Ustka
  4118-
  TECHnikum
  Publiczne
  59 814-71-06
  59 814-71-06
  ul. Bursztynowa 12
  76-270 Ustka
  386-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  59 814-71-06
  59 814-71-06
  ul. Bursztynowa 12
  76-270 Ustka
  137-
  Technikum Uzupełniające dla dorosłych
  Publiczne
  59 814-71-06
  59 814-71-06
  ul. Bursztynowa 12
  76-270 Ustka
  112-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  59 814-71-06
  59 814-71-06
  ul. Bursztynowa 12
  76-270 Ustka
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ustce
  Publiczna
  59 814-71-06
  59 814-71-06
  ul. Bursztynowa 12
  76-270 Ustka
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Ustce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ustka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ustka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ustka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ustka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ustce

 • Według danych GUS z 2022 roku w Ustce znajdowało się 10 hoteli (1 ★★★★★, 3 ★★★★, 2 ★★★, 4 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5 (całoroczne: 3)
  • ośrodki wczasowe: 14 (całoroczne: 6)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 2)
  • domy pracy twórczej: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 2
  • pokoje gościnne: 14 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 12
  • drzwi automatycznie otwierane: 9
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 13


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 16 (liczba sal: 31, liczba miejsc: 2 414)
  • z nagłośnieniem: 12
  • z projektorem multimedialnym: 13
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 14
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 13
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 9
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 40


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ustce w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ustce
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ustce: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Ustce 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 140 (uczestnicy: 7 123)
  • seanse filmowe: 34 (uczestnicy: 62)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 666)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 480)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 2 067)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 260)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 60)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 58)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 1 219)
  • interdyscyplinarne: 13 (uczestnicy: 1 133)
  • warsztaty: 47 (uczestnicy: 888)
  • inne: 2 (uczestnicy: 230)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 157)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 56)
  • taneczne: 4 (członkowie: 34)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 31)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 7)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • inne: 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 35)


  Według danych z 2022 w Ustce działało 1 kino posiadające 1 salę z 240 miejscami na widowni. Odbyło się 1 055 seansów, na które przyszło 14 289 widzów, w tym 467 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 604 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Ustce działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 51 717 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 55 870 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 36
  • dostępne dla czytelników: 22
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 22
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Ustce działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 150 członków. Zarejestrowano 408 ćwiczących (mężczyźni: 357, kobiety: 51, chłopcy do lat 18: 325, dziewczęta do lat 18: 47). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ustce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ustce
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ustki znajduje się 17 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Ustce
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z końca XVIII w.dnia 1957-08-29, wykaz dokumentów: 150 z 1957-08-29
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Marynarki Polskiej 10)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: 161 z 1958-10-15
  • Willa z 1890 r. (ul. Fryderyka Chopina 8)dnia 1989-09-01, wykaz dokumentów: A-301/1-2 z 1989-09-01; brak numeru z 1989-10-06
  • Stajnia z 1890 r. (ul. Fryderyka Chopina 8)dnia 1989-09-01, wykaz dokumentów: A-301/1-2 z 1989-09-01; brak numeru z 1989-10-06
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z 1890 r. (ul. Fryderyka Chopina 8)dnia 1989-09-01, wykaz dokumentów: A-301/1-2 z 1989-09-01; brak numeru z 1989-10-06
  • Kościół z 1885 r. (ul. Marynarki Polskiej 79a)dnia 1993-08-30, wykaz dokumentów: A-319 z 1993-08-30
  • Latarnia morska z 1892 r.dnia 1993-08-30, wykaz dokumentów: A-322 z 1993-08-30
  • Willa z 1900 r. (ul. Stefana Żeromskiego 1)dnia 1996-05-22, wykaz dokumentów: A-346/1-2 z 1996-05-22
  • Stajnia z 1900 r. (ul. Stefana Żeromskiego 1)dnia 1996-05-22, wykaz dokumentów: A-346/1-2 z 1996-05-22
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Stefana Żeromskiego 1)dnia 1996-05-22, wykaz dokumentów: A-346/1-2 z 1996-05-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XX w. (ul. Mikołaja Kopernika 5)dnia 1996-12-12, wykaz dokumentów: A-350 z 1996-12-12
  • Oficyna mieszkalna z 1. ćw. XX w. (ul. Mikołaja Kopernika 5)dnia 1996-12-12, wykaz dokumentów: A-350 z 1996-12-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1887 r. (ul. Fryderyka Chopina 4)dnia 1998-04-27, wykaz dokumentów: A-363 z 1998-04-27
  • Szkoła z 1911 r. (ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3)dnia 2005-04-01, wykaz dokumentów: A-1247 z 2005-04-01; brak numeru z 2005-04-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1804 r. (ul. Czerwonych Kosynierów 21)dnia 2006-06-30, wykaz dokumentów: A-1786 z 2006-06-30; brak numeru z 2009-12-15
  • Magazyn (data nieznana) (ul. Bulwar Portowy 6)dnia 2009-10-12, wykaz dokumentów: A-1857 z 2009-10-12; brak numeru z 2016-11-21
  • Budowla z 1936 r.dnia 2011-12-06, wykaz dokumentów: A-1880 z 2011-12-06
 • Formy ochrony przyrody w Ustce
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ustki znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ustce
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Buczyna nad Słupią - leśny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1988-02-15, Powierzchnia: 18.92 ha
  • Dolina Słupi - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2014-01-18, Powierzchnia: 6991.48 ha
  • Gwido - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2012-03-01, Opis granicy: Promenada Nadmorska
  • Promienie Heliosa - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2012-03-01, Opis granicy: Promenada Nadmorska
  • Trójząb Neptuna - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2012-03-01, Opis granicy: Promenada Nadmorska
  • Zeus - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2012-03-01, Opis granicy: Promenada Nadmorska
  • Ostoja Łabędzi - zespół przyrodniczo-krajobrazowyData ustanowienia: 1994-01-01

Ustka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 24 wypadków drogowych w Ustce odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 172,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ustce znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 31 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 29 licencji na taksówki.

  W 2022 roku odnotowano w portach morskich w Ustce 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 0 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 0 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 0 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 95 tysięcy ton.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu słupskiego.

  Powiat słupski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ustce
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 32 Ranni
  (rok 2022)
 • 9 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ustce w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 172,04 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  172,0
  Województwo
  67,5
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Ustka
  0,0
  woj. pomorskie
  4,2
  Cała Polska
  5,0
 • 229,39 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  229,4
  Województwo
  82,5
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Ustka
  0,0
  Pomorskie
  6,3
  Polska
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  133,3
  Pomorskie
  122,2
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ustce w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12 443,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  12 443,6 km
  woj. pomorskie
  890,1 km
  Kraj
  633,6 km
 • 9,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  9,9 km
  Województwo
  6,9 km
  Kraj
  5,3 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 29 Liczba licencji na taksówki
 • 31 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w Ustce w latach 2007 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2022 roku
 • 0,0 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 95,0 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Tranzyt (rok 2016)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w Ustce w latach 2007 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ustka przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 21droga krajowa nr 21(Miastko - Dretyń - Bożanka - Trzebielino - Zielin - Suchorze - Objezierze - Kruszyna - Kwakowo - Zajączkowo - Łosiono - Kobylnica - Słupsk - Włynkówko - Bydlino - Ustka)
  • DW 203droga wojewódzka nr 203(Koszalin - Gorzebądź - Skibno - Sucha Koszalińska - Iwięcino - Bielkowo - Gleźnowo - Bukowo Morskie - Dąbki - Bobolin - Żukowo Morskie - Darłowo - Zakrzewo - Kopnica - Drozdowo - Sulimice - Karsino - Masłowice - Ronino - Chudaczewo - Pieńkowo - Postomino - Zaleskie - Duninowo - Ustka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ustka przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 405Linia kolejowa nr 405: Piła Główna - Ustka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Piła Główna - Stara Łubianka - Płytnica - Ptusza - Jastrowie - Okonek - Brokęcino - Lotyń - Turowo Pomorskie - Szczecinek - Gwda Mała - Drzonowo - Biały Bór - Słosinko - Miastko - Kawcze - Przytocko - Ciecholub - Biesowice - Kępka - Kępice - Korzybie - Wrząca Pomorska - Słonowice - Widzino - Kobylnica Słupska - Słupsk - Strzelinko - Gałęzinowo - Charnowo Słupskie - Mokrzyca -Ustka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Ustce istnieje 104 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Azaliowa

  ul. Bałtycka

  ul. Bohaterów Westerplatte

  ul. Bolesława Limanowskiego

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  Bulwar Portowy

  ul. Bursztynowa

  ul. Chabrowa

  ul. Cisowa

  ul. Czerwonych Kosynierów

  ul. Darłowska

  ul. Dworcowa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Grunwaldzka

  ul. Harcerska

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Irysowa

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana z Kolna

  ul. Jaśminowa

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kaszubska

  ul. Klonowa

  ul. Kolorowa

  ul. Konwaliowa

  ul. Koszarowa

  ul. Kowalewskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krokusowa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Legionów

  ul. Leszka Bakuły

  ul. Leśna

  ul. Liliowa

  ul. Lipowa

  ul. Makowa

  ul. Marynarki Polskiej

  ul. Maurycego Augusta Beniowskiego

  ul. Mała

  ul. Mieczysława Kościelniaka

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Morska

  ul. Na Wydmie

  ul. Nad Słupią

  ul. Nadmorska

  ul. Narcyzowa

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  Park im. Jana Pawła II

  ul. Perłowa

  ul. Piotra Dunina

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Pomorska

  ul. Portowa

  ul. Promenada Nadmorska

  ul. Przylesie

  Rondo Wileńskie

  ul. Rumiankowa

  ul. Rybacka

  ul. Rzeczna

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  Skwer Latarników

  Skwer im. Aliny Skibniewskiej

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Sprzymierzeńców

  ul. Stefana Banacha

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Storczykowa

  ul. Szafirkowa

  ul. Słoneczna

  ul. Słowiańska

  ul. Słupska

  ul. Tadeusza Kościuszki

  Trakt Solidarności

  Trakt Usteckich Marynarzy, Rybaków i Żeglarzy

  ul. Tulipanowa

  ul. Uroczysko

  ul. Walerego Wróblewskiego

  ul. Wczasowa

  ul. Wiejska

  ul. Wilcza

  ul. Willowa

  pl. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Zielona

  pl. gen. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. gen. Kazimierza Pułaskiego

  ul. gen. Mariusza Zaruskiego

  rondo gen. Stanisława Sosabowskiego

  ul. kard. Wyszyńskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Żeglarzy