Janikowo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Janikowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Janikowo to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu inowrocławskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Janikowo.
 • 8 592 Liczba mieszkańców
 • 9,5 km² Powierzchnia
 • 903,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 87,7-95 m n.p.m Wysokość
 • 23 marca 1472 Data założenia
 • 7 lipca 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 52 Numer kierunkowy
 • CIN Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Jan Brzeziński Burmistrz miasta
Janikowo na mapie
Identyfikatory
 • 18.113352.7538 Współrzędne GPS
 • 0407054 TERYT (TERC)
 • 0929109 SIMC
Herb miasta Janikowo
Janikowo herb

Janikowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
88-160Poczta Janikowo

Janikowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Janikowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Inowrocławiu (podlega pod: ZUS Oddział w Bydgoszczy )
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Solankowa 15
88-100 Inowrocław
Urząd Miejski w Janikowie
(52) 351-44-44
(52) 351-35-19
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Janikowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Janikowo jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 592, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Janikowa zawarli w 2020 roku 37 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Janikowa jest stanu wolnego, 56,5% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Janikowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -44. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,06 na 1000 mieszkańców Janikowa. W 2020 roku urodziło się 63 dzieci, w tym 44,4% dziewczynek i 55,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 374 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 34,3% zgonów w Janikowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,4% zgonów w Janikowie były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Janikowa przypada 12.31 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 53 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 82 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Janikowa -29. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  62,3% mieszkańców Janikowa jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Janikowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 592 Liczba mieszkańców
 • 4 444 Kobiety
 • 4 148 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Janikowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Janikowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Janikowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Janikowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Janikowo
  42,9 lat
  Województwo
  42,0 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Janikowo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Janikowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Janikowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Janikowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Janikowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,7%
  Województwo
  29,2%
  Kraj
  28,8%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,5% Żonaci/Zamężne
 • Janikowo
  56,5%
  Kujawsko-pomorskie
  56,3%
  Kraj
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,3%
  Kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Kraj
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Janikowo
  4,7%
  Województwo
  4,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Janikowie w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Janikowo
  4,3
  Kujawsko-pomorskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  1,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,7
  Polska
  1,3
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Janikowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -44 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -26 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,1
  Kujawsko-pomorskie
  -3,6
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Janikowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Janikowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Janikowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Janikowie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63 Urodzenia żywe
 • 28 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 35 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,4%
  55,6%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,3
  Kujawsko-pomorskie
  8,7
  Kraj
  9,3
 • 35,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,7
  Kujawsko-pomorskie
  37,4
  Cały kraj
  39,9
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 374 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 317 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 429 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Janikowo
  3 374 g
  Kujawsko-pomorskie
  3 411 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 128 Waga 4000g - 4499g
 • 128
 • 386 Waga 3500g - 3999g
 • 386
 • 507 Waga 3000g - 3499g
 • 507
 • 191 Waga 2500g - 2999g
 • 191
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Janikowo
  1,26
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,31
  Kraj
  1,38
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,62
  Województwo
  0,64
  Cała Polska
  0,67
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Janikowo
  0,59
  Województwo
  0,71
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Janikowie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 107 Zgony
 • 54 Kobiety
  (Zgony)
 • 53 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,5%
  49,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  12,3
  Cały kraj
  12,5
 • 170,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  170,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  141,4
  Cały kraj
  134,3
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Janikowo
  3,1
  Kujawsko-pomorskie
  4,0
  Kraj
  3,6
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,3
  Kujawsko-pomorskie
  3,5
  Cała Polska
  3,4
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  0,8
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie inowrocławskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Janikowo
  34,3%
  Województwo
  35,2%
  Polska
  39,4%
 • 28,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,4%
  Kujawsko-pomorskie
  29,1%
  Polska
  26,5%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Janikowo
  6,8%
  woj. kujawsko-pomorskie
  6,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 16,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,5
  Cała Polska
  9,9
 • 68,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  68,4
  Cała Polska
  70,4
 • 330,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  330,2
  woj. kujawsko-pomorskie
  309,5
  Cały kraj
  283,2
 • 277,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  277,4
  Kraj
  261,3
 • 398,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 419,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 377,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  398,8
  Kujawsko-pomorskie
  374,4
  Polska
  421,0
 • 56,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  56,0
  Kujawsko-pomorskie
  60,6
  Cały kraj
  69,5
 • 54,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  54,5
  Kujawsko-pomorskie
  42,0
  Cały kraj
  35,1
 • 7,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,2
  Cała Polska
  7,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 53 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 82 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -30 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -29 Saldo migracji wewnętrznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Janikowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Janikowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Janikowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Janikowie oddano do użytku 49 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Janikowie to 3 142 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  91,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 8,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Janikowie to 2,98 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Janikowie to 69,80 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,90% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,59% mieszkań posiada łazienkę, 97,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 86,76% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu inowrocławskiego.

  Powiat inowrocławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 142 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 363,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  363,70
  Województwo
  372,60
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 59,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  59,80 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  70,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 21,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Janikowo
  21,80 m2
  Kujawsko-pomorskie
  26,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,57
  Województwo
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,75
  Kujawsko-pomorskie
  2,68
  Cały kraj
  2,55
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,77
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,71
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 49 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 5,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,67
  Kujawsko-pomorskie
  4,70
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 146 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 2,98 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  2,98
  Kujawsko-pomorskie
  4,05
  Cała Polska
  3,77
 • 16,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Janikowo
  16,90
  Kujawsko-pomorskie
  19,02
  Kraj
  21,77
 • 3 418 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 69,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  69,8 m2
  Województwo
  92,0 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Janikowo
  0,40 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,43 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,94%
  woj. kujawsko-pomorskie
  98,20%
  Kraj
  96,97%
 • 99,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,90%
  Kujawsko-pomorskie
  95,39%
  Polska
  94,01%
 • 99,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  99,59%
  Kujawsko-pomorskie
  92,20%
  Cała Polska
  91,78%
 • 97,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  97,49%
  Województwo
  82,78%
  Polska
  83,08%
 • 86,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  86,76%
  woj. kujawsko-pomorskie
  48,94%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Janikowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Janikowie na 1000 mieszkańców pracuje 370osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 34,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 65,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Janikowie wynosiło w 2020 roku 10,3% (14,2% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Janikowie wynosiło 4 597,12 PLN, co odpowiada 83.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Janikowa 458 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 689 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 231.

  18,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Janikowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,0% w przemyśle i budownictwie, a 17,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 370 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  370,0
  Województwo
  229,0
  Polska
  252,0
 • 10,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,2% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Janikowo
  10,3%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Janikowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Janikowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Janikowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 597 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 597 PLN
  Kujawsko-pomorskie
  4 832 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Janikowie w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 458 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 689 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 231 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,50 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,0% Przemysł i budownictwo
 • 20,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,5% Pozostałe
 • 39,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Janikowie w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 193 Pracujący ogółem
 • 1 108 Kobiety
 • 2 085 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Janikowie w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Janikowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  60,6
  woj. kujawsko-pomorskie
  67,0
  Kraj
  68,0
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  35,7
  Województwo
  36,9
  Kraj
  37,5
 • 143,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  143,7
  woj. kujawsko-pomorskie
  122,6
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Janikowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Janikowie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 704 podmioty gospodarki narodowej, z czego 525 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 60 nowych podmiotów, a 33 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (92) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (54) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (188) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (33) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Janikowie najwięcej (39) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (671) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,6% (138) podmiotów, a 79,5% (560) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Janikowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Transport i gospodarka magazynowa (24.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 704 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 138 Przemysł i budownictwo
 • 560 Pozostała działalność
 • 60 Podmioty nowo zarejestrowane w Janikowie w 2020 roku
 • 33 Podmioty wyrejestrowane w Janikowie w 2020 roku
 • 525 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 671 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 671
 • 24 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 24
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 703 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 703
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 39 Spółki cywilne ogółem
 • 39
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 525 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 127 Transport i gospodarka magazynowa
 • 127
 • 100 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 100
 • 71 Budownictwo
 • 71
 • 42 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 42
 • 41 Przetwórstwo przemysłowe
 • 41
 • 35 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 35
 • 34 Pozostała działalność
 • 34
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Janikowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Janikowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 135 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,56 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Janikowie wynosi 72,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Janikowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,89 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 8,64 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,57 (73%), drogowe - 1,49 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Janikowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Janikowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 135 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 135
 • 86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 86
 • 31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 31
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 75 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 75
 • 15,56 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Janikowo
  15,56
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,96
  Cały kraj
  19,96
 • 9,89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,89
  woj. kujawsko-pomorskie
  11,39
  Kraj
  12,25
 • 3,57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,57
  Kujawsko-pomorskie
  4,00
  Polska
  5,17
 • 1,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,49
  Kujawsko-pomorskie
  1,69
  Polska
  1,73
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Janikowo
  0,24
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,26
  Cała Polska
  0,37
 • 8,64 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,64
  Województwo
  8,84
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Janikowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Janikowo
  72%
  Województwo
  74%
  Polska
  73%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  67%
  Województwo
  68%
  Cała Polska
  65%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  73%
  Kujawsko-pomorskie
  77%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  82%
  woj. kujawsko-pomorskie
  87%
  Cała Polska
  87%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Janikowo
  60%
  woj. kujawsko-pomorskie
  57%
  Kraj
  54%

Janikowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Janikowa wyniosła w 2020 roku 67,4 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Janikowa - 25.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 8,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Janikowa wyniosła w 2020 roku 66,5 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (13.9%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (9.5%). W budżecie Janikowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 766 złotych na mieszkańca (15,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 56,1 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,6%.
 • Wydatki budżetu w Janikowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Janikowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Janikowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Janikowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,5 mln

  3,0 tys(100%)

  45,6 mln

  3,4 tys(100%)

  45,3 mln

  3,4 tys(100%)

  47,9 mln

  3,6 tys(100%)

  51,2 mln

  3,9 tys(100%)

  56,5 mln

  4,3 tys(100%)

  61,4 mln

  4,7 tys(100%)

  67,4 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,9 mln

  1,6 tys(36.9%)

  15,0 mln

  1,7 tys(33%)

  14,8 mln

  1,6 tys(32.7%)

  15,5 mln

  1,7 tys(32.3%)

  15,6 mln

  1,8 tys(30.4%)

  16,1 mln

  1,8 tys(28.5%)

  17,2 mln

  2,0 tys(28.1%)

  16,9 mln

  2,0 tys(25.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  355(8%)

  6,9 mln

  762(15.1%)

  4,8 mln

  530(10.5%)

  4,2 mln

  471(8.7%)

  4,1 mln

  459(7.9%)

  4,7 mln

  533(8.3%)

  5,4 mln

  619(8.8%)

  8,4 mln

  967(12.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  373(8.4%)

  3,4 mln

  380(7.5%)

  3,6 mln

  401(8%)

  3,6 mln

  404(7.5%)

  3,9 mln

  441(7.6%)

  4,4 mln

  505(7.8%)

  4,8 mln

  547(7.8%)

  5,3 mln

  614(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,7 mln

  843(18.9%)

  7,9 mln

  869(17.2%)

  8,3 mln

  922(18.3%)

  14,7 mln

  1,7 tys(30.7%)

  4,5 mln

  509(8.8%)

  4,7 mln

  536(8.3%)

  5,1 mln

  588(8.3%)

  5,3 mln

  614(7.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,4 mln

  371(8.3%)

  2,8 mln

  312(6.2%)

  2,8 mln

  309(6.1%)

  3,0 mln

  335(6.2%)

  3,0 mln

  339(5.9%)

  3,1 mln

  350(5.4%)

  3,6 mln

  415(5.9%)

  4,4 mln

  514(6.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,4 mln

  265(6%)

  2,3 mln

  253(5%)

  3,8 mln

  426(8.4%)

  2,3 mln

  254(4.7%)

  2,5 mln

  283(4.9%)

  3,1 mln

  350(5.4%)

  3,3 mln

  382(5.4%)

  3,2 mln

  374(4.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  157(3.5%)

  1,6 mln

  172(3.4%)

  1,4 mln

  156(3.1%)

  1,4 mln

  163(3%)

  1,5 mln

  170(2.9%)

  2,3 mln

  264(4.1%)

  3,2 mln

  362(5.1%)

  1,6 mln

  186(2.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  287,9 tys

  31,7(0.7%)

  283,4 tys

  31,4(0.6%)

  286,0 tys

  31,8(0.6%)

  234,7 tys

  26,4(0.5%)

  262,5 tys

  29,7(0.5%)

  260,0 tys

  29,7(0.5%)

  242,2 tys

  27,8(0.4%)

  790,9 tys

  91,6(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  749,0 tys

  82,5(1.9%)

  847,4 tys

  93,8(1.9%)

  2,9 mln

  321(6.4%)

  1,0 mln

  116(2.1%)

  2,0 mln

  224(3.9%)

  3,2 mln

  361(5.6%)

  1,3 mln

  147(2.1%)

  719,0 tys

  83,2(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  434,8 tys

  47,9(1.1%)

  483,3 tys

  53,5(1.1%)

  478,8 tys

  53,3(1.1%)

  524,3 tys

  59,0(1.1%)

  515,0 tys

  58,2(1%)

  545,0 tys

  62,2(1%)

  737,6 tys

  84,7(1.2%)

  670,4 tys

  77,6(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  480,3 tys

  52,9(1.2%)

  531,4 tys

  58,8(1.2%)

  460,5 tys

  51,3(1%)

  448,1 tys

  50,4(0.9%)

  444,5 tys

  50,3(0.9%)

  438,5 tys

  50,1(0.8%)

  499,2 tys

  57,3(0.8%)

  662,7 tys

  76,7(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  77,7 tys

  8,6(0.2%)

  71,5 tys

  7,9(0.2%)

  423,5 tys

  47,1(0.9%)

  95,9 tys

  10,8(0.2%)

  172,3 tys

  19,5(0.3%)

  409,7 tys

  46,8(0.7%)

  114,8 tys

  13,2(0.2%)

  377,9 tys

  43,7(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  305,6 tys

  33,7(0.8%)

  1,6 mln

  180(3.6%)

  120,0 tys

  13,4(0.3%)

  38,4 tys

  4,3(0.1%)

  20,9 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  0,8(0%)

  351,6 tys

  40,7(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  116(2.6%)

  836,2 tys

  92,6(1.8%)

  585,1 tys

  65,1(1.3%)

  545,9 tys

  61,4(1.1%)

  508,9 tys

  57,5(1%)

  489,2 tys

  55,9(0.9%)

  476,2 tys

  54,7(0.8%)

  299,7 tys

  34,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  112,8 tys

  12,4(0.3%)

  105,5 tys

  11,7(0.2%)

  90,3 tys

  10,1(0.2%)

  109,0 tys

  12,3(0.2%)

  133,0 tys

  15,0(0.3%)

  228,4 tys

  26,1(0.4%)

  119,8 tys

  13,8(0.2%)

  189,5 tys

  21,9(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,1 tys

  0,3(0%)

  77,9 tys

  8,6(0.2%)

  95,1 tys

  10,6(0.2%)

  13,1 tys

  1,5(0%)

  5,1 tys

  0,6(0%)

  102,6 tys

  11,7(0.2%)

  96,6 tys

  11,1(0.2%)

  83,7 tys

  9,7(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  221,1 tys

  24,4(0.5%)

  56,0 tys

  6,2(0.1%)

  57,5 tys

  6,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,2 tys

  8,2(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  336,0 tys

  37,0(0.8%)

  271,5 tys

  30,1(0.6%)

  330,5 tys

  36,8(0.7%)

  128,6 tys

  14,5(0.3%)

  51,5 tys

  5,8(0.1%)

  51,8 tys

  5,9(0.1%)

  46,9 tys

  5,4(0.1%)

  52,0 tys

  6,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  542,0 tys

  60,0(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,7 tys

  5,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,2 tys

  3,9(0.1%)

  15,1 tys

  1,8(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,2 tys

  1,7(0%)

  13,7 tys

  1,5(0%)

  14,4 tys

  1,6(0%)

  13,5 tys

  1,5(0%)

  17,6 tys

  2,0(0%)

  9,7 tys

  1,1(0%)

  9,8 tys

  1,1(0%)

  10,8 tys

  1,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  374

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  110,1 tys

  12,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Janikowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Janikowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Janikowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Janikowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,2 mln

  3,2 tys(100%)

  45,9 mln

  3,4 tys(100%)

  42,8 mln

  3,2 tys(100%)

  50,2 mln

  3,8 tys(100%)

  51,8 mln

  3,9 tys(100%)

  57,0 mln

  4,3 tys(100%)

  62,9 mln

  4,8 tys(100%)

  66,5 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,0 mln

  2,2 tys(46.4%)

  20,3 mln

  2,2 tys(44.3%)

  19,5 mln

  2,2 tys(45.7%)

  20,2 mln

  2,3 tys(40.3%)

  20,4 mln

  2,3 tys(39.3%)

  23,4 mln

  2,7 tys(41%)

  26,0 mln

  3,0 tys(41.3%)

  24,8 mln

  2,9 tys(37.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,1 mln

  896(18.8%)

  8,0 mln

  881(17.4%)

  8,3 mln

  924(19.4%)

  8,6 mln

  971(17.2%)

  8,6 mln

  977(16.7%)

  9,0 mln

  1,0 tys(15.8%)

  9,6 mln

  1,1 tys(15.2%)

  9,2 mln

  1,1 tys(13.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,3 mln

  693(14.6%)

  6,5 mln

  719(14.2%)

  3,4 mln

  384(8%)

  2,9 mln

  321(5.7%)

  3,6 mln

  404(6.9%)

  3,6 mln

  416(6.4%)

  5,3 mln

  603(8.4%)

  6,3 mln

  730(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  731,1 tys

  80,5(1.7%)

  2,5 mln

  278(5.5%)

  2,7 mln

  303(6.4%)

  2,5 mln

  280(5%)

  2,5 mln

  286(4.9%)

  2,9 mln

  335(5.1%)

  2,0 mln

  232(3.2%)

  3,1 mln

  360(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  635(13.4%)

  5,8 mln

  642(12.7%)

  6,0 mln

  668(14%)

  12,3 mln

  1,4 tys(24.5%)

  2,2 mln

  253(4.3%)

  2,3 mln

  265(4.1%)

  2,4 mln

  274(3.8%)

  2,4 mln

  279(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  739,9 tys

  81,5(1.7%)

  1,1 mln

  118(2.3%)

  945,1 tys

  105(2.2%)

  1,1 mln

  120(2.1%)

  1,2 mln

  133(2.3%)

  1,0 mln

  118(1.8%)

  1,0 mln

  115(1.6%)

  1,2 mln

  144(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  412,7 tys

  45,5(1%)

  452,4 tys

  50,1(1%)

  448,9 tys

  50,0(1%)

  487,2 tys

  54,8(1%)

  478,2 tys

  54,1(0.9%)

  501,8 tys

  57,3(0.9%)

  695,8 tys

  79,9(1.1%)

  628,5 tys

  72,8(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  166,1 tys

  18,3(0.4%)

  194,3 tys

  21,5(0.4%)

  169,5 tys

  18,9(0.4%)

  788,4 tys

  88,6(1.6%)

  128,6 tys

  14,5(0.2%)

  224,8 tys

  25,7(0.4%)

  241,3 tys

  27,7(0.4%)

  475,5 tys

  55,0(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  80,5 tys

  8,9(0.2%)

  68,6 tys

  7,6(0.1%)

  129,7 tys

  14,4(0.3%)

  707,3 tys

  79,5(1.4%)

  486,9 tys

  55,1(0.9%)

  958,5 tys

  109(1.7%)

  348,1 tys

  40,0(0.6%)

  270,1 tys

  31,3(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  342,2 tys

  37,7(0.8%)

  478,8 tys

  53,0(1%)

  334,7 tys

  37,3(0.8%)

  476,2 tys

  53,5(0.9%)

  313,0 tys

  35,4(0.6%)

  363,1 tys

  41,5(0.6%)

  278,8 tys

  32,0(0.4%)

  212,1 tys

  24,5(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,1 tys

  0,3(0%)

  77,9 tys

  8,6(0.2%)

  95,1 tys

  10,6(0.2%)

  13,1 tys

  1,5(0%)

  5,1 tys

  0,6(0%)

  102,6 tys

  11,7(0.2%)

  96,6 tys

  11,1(0.2%)

  83,7 tys

  9,7(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  195,2 tys

  21,5(0.5%)

  53,5 tys

  5,9(0.1%)

  54,5 tys

  6,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,2 tys

  8,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  121,9 tys

  13,4(0.3%)

  129,3 tys

  14,3(0.3%)

  97,6 tys

  10,9(0.2%)

  104,9 tys

  11,8(0.2%)

  85,8 tys

  9,7(0.2%)

  74,8 tys

  8,5(0.1%)

  60,0 tys

  6,9(0.1%)

  31,2 tys

  3,6(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  159,7 tys

  17,6(0.4%)

  155,7 tys

  17,2(0.3%)

  144,8 tys

  16,1(0.3%)

  50,7 tys

  5,7(0.1%)

  937

  0,1(0%)

  30,5 tys

  3,5(0.1%)

  72,4 tys

  8,3(0.1%)

  25,8 tys

  3,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  9,3 tys

  1,0(0%)

  13,8 tys

  1,5(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  25,8 tys

  2,9(0%)

  13,6 tys

  1,5(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  10,6 tys

  1,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,1 tys

  0,5(0%)

  4,2 tys

  0,5(0%)

  6,5 tys

  0,7(0%)

  4,6 tys

  0,5(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  9,9 tys

  1,1(0%)

  10,1 tys

  1,2(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  50,0 tys

  5,6(0.1%)

  6,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  492

  0,1(0%)

  422

  0,0(0%)

  740

  0,1(0%)

  914

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  104,5 tys

  11,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  215,7 tys

  24,6(0.4%)

  30,0 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  321,3 tys

  35,8(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Janikowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 755 mieszkańców Janikowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 849 kobiet oraz 906 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,8% mieszkańców Janikowa, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 21,0% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa kujawsko-pomorskiego mieszkańcy Janikowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Janikowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz średnie zawodowe (20,0%).

  W roku 2018 w Janikowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 220 dzieci (101 dziewczynek oraz 119 chłopców). Dostępnych było 280 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Janikowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 195 dzieci (103 dziewczynki oraz 92 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  17,7% mieszkańców Janikowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 968 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 32 oddziałach uczyło się 685 uczniów (325 kobiet oraz 360 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Janikowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 26 oddziałach uczyło się 573 uczniów (268 kobiet oraz 305 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 105,55.

  W Janikowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 72 uczniów (33 kobiety oraz 39 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 20 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Janikowie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 4 oddziałach uczyło się 71 uczniów (20 kobiet oraz 51 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 8 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 15,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,8% mieszkańców Janikowa w wieku potencjalnej nauki (23,4% kobiet i 28,0% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  12,3%
  Województwo
  14,8%
  Polska
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,8%
  Kujawsko-pomorskie
  31,0%
  Kraj
  33,3%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,3%
  woj. kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Kraj
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,9%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,6%
  Województwo
  17,1%
  Polska
  18,1%
 • 19,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Janikowo
  27,8%
  woj. kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,0%
  Województwo
  5,5%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,0%
  Kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,1%
  Kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 968 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  968,0
  Kujawsko-pomorskie
  792,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,78
  Województwo
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 280 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Janikowo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 220 Dzieci
 • 101 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 119 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,9%
  54,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 53 3 lata
 • 53
 • 85 4 lata
 • 85
 • 61 5 lata
 • 61
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 24 3 lata
 • 24
 • 38 4 lata
 • 38
 • 30 5 lata
 • 30
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 29 3 lata
 • 29
 • 47 4 lata
 • 47
 • 31 5 lata
 • 31
 • 4 6 lat
 • 4
 • 84 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Janikowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Janikowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkoel Publiczne nr 1
  Publiczne
  52 351-44-41
  52 351-44-41
  ul. Słoneczna 31
  88-160 Janikowo
  918718
  Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"
  Niepubliczne
  88 499-10-30
  ul. Słoneczna 29
  88-160 Janikowo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Janikowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 685 Uczniowie
 • 325 Kobiety
  (uczniowie)
 • 360 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Absolwenci 2016
 • 48 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 21,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Janikowo
  21,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,6
  Kraj
  17,3
 •  
 • 105,55 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  105,55
  Kujawsko-pomorskie
  93,73
  Polska
  95,46
 • 105,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  105,08
  Województwo
  91,77
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Janikowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Janikowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Janikowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Janikowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Janikowie
  Publiczna
  52 351-44-48
  52 351-44-48
  ul. Biskupa Michała Kozala 3
  88-160 Janikowo
  2858153
 • Szkoły ponadpodstawowe w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Janikowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 72 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,8%
  54,2%
 • 34 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  27,1
  Polska
  26,2
 •  
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Szkoły policealne (Janikowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 2 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,4%
  39,6%
 • 15 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Janikowo
  24,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  19,3
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24,0 Szkoły policealne ogółem
 • 24,0
 • 24,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24,0
 •  
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Janikowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Janikowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie
  Niepubliczna
  78 871-70-92
  ul. Szkolna 1
  88-160 Janikowo
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Albert" w Janikowie
  Niepubliczne
  52 351-44-47
  52 351-44-47
  ul. Głiowna 6
  88-160 Janikowo
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie
  Niepubliczne
  78 871-70-92
  ul. Szkolna 1
  88-160 Janikowo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Janikowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Janikowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Janikowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Janikowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Janikowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Janikowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Janikowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Janikowie
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Janikowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Janikowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 162 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 21 (uczestnicy: 3 615)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 165)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 3 050)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 50)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 198)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 147)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 5)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 185)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 147)
  • inne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 15 (absolwenci: 267)
  • języków obcych: 15 (absolwenci: 267)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 57)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Janikowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 162 miejscami na widowni. Odbyło się 120 seansów, na które przyszło 3 292 widzów, w tym 63 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 069 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Janikowie działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Janikowie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 54 231 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 660 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  Według danych z 2016 w Janikowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 206 członków. Zarejestrowano 182 ćwiczących (mężczyźni: 177, kobiety: 5, chłopcy do lat 18: 146, dziewczęta do lat 18: 5). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Janikowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Janikowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Janikowa znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Janikowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1460 r. (ul. Przyjezierna 11)dnia 1931-03-11, wykaz dokumentów: 123/31A z 1931-03-11
 • Formy ochrony przyrody w Janikowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Janikowa znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Janikowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: ok.. 140 lat, Data ustanowienia: 1991-08-14, Opis granicy: Klomb przed dworcem PKP w Janikowie
  • Pomnik przyrodyOpis: Granit przeniesiony z pola z Kołodziejewa, Data ustanowienia: 2010-11-19, Opis granicy: przed budynkiem Urzędu miejskiego w Janikowie przy ul. Przemysłowej 6

Janikowo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 14 wypadków drogowych w Janikowie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 162,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 23,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Janikowie znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu inowrocławskiego.

  Powiat inowrocławski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Janikowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 17 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 6 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Janikowie w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 162,07 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  162,1
  Kujawsko-pomorskie
  586,0
  Cała Polska
  971,2
 • 23,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  23,2
  Województwo
  98,9
  Cała Polska
  92,2
 • 196,80 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Janikowo
  196,8
  Kujawsko-pomorskie
  650,1
  Cały kraj
  1 176,3
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  14,3
  Województwo
  16,9
  Cały kraj
  9,5
 • 121,43 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Janikowo
  121,4
  Kujawsko-pomorskie
  110,9
  Polska
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Janikowie w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 522,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Janikowo
  522,0 km
  Kujawsko-pomorskie
  678,2 km
  Polska
  551,8 km
 • 3,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  3,7 km
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,9 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Janikowo nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 15droga krajowa nr 15(Trzebnica - Księgnice - Kobylice - Ligota - Jaźwiny - Blizocin - Skoroszów - Lasowice - Miłochowice - Milicz - Wszewilki - Dziadkowo - Rakłowice - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Czarny Sad - Lipowiec - Koźmin Wielkopolski - Chełkówko - Wałków - Golina - Jarocin - Cielcza - Mieszków - Wolica Pusta - Klęka - Nowe Miasto nad Wartą - Lubrze - Miąskowo - Czarne Piątkowo - Białe Piątkowo - Miłosław - Kębłowo - Skotniki - Obłaczkowo - Września - Sokołowo - Gulczewo - Czeluścin - Żydowo - Gniezno - Trzemeszno - Lubiń - Wylatowo - Żabienko - Kwieciszewo - Goryszewo - Jeziorki - Strzelno - Markowice - Krusza Duchowna - Tupadły - Inowrocław - Latkowo - Szadłowice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń - Grębocin - Rogówko - Brzeźno - Gronowo - Wielka Łąka - Elzanowo - Szychowo - Kowalewo Pomorskie - Frydrychowo - Pluskowęsy - Kiełpiny - Lipnica - Karczewo - Wrocki - Pląchoty - Małki - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Jajkowo - Wielki Głęboczek - Brzozie Lubawskie - Nielbark - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Bratian - Rakowice - Łążek - Sampława - Lubawa - Byszwałd - Rożental - Lipowo - Bałcyny - Smykówko - Morliny - Ostróda)
  • DK 25droga krajowa nr 25(Bobolice - Przyrost - Biały Dwór - Biały Bór - Brzezie - Sporysz - Rzeczenica - Gwieździn - Stołczno - Kołdowo - Człuchów - Ględowo - Jęczniki Wielkie - Wierzchowo - Zamarte - Orzełek - Kamień Krajeński - Płocicz - Sępólno Krajeńskie - Niechorz - Przepałkowo - Olszewka - Obodowo - Dziedno - Mąkowarsko - Lucim - Buszkowo - Nowy Dwór - Koronowo - Stopka - Gościeradz - Tryszczyn - Bydgoszcz - Brzoza - Chmielniki - Prądocin - Januszkowo - Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne - Złotniki Kujawskie - Jaksice - Sławęcinek - Inowrocław - Tupadły - Krusza Duchowna - Markowice - Strzelno - Młyny - Wronowy - Proszyska - Kuśnierz - Nożyczyn - Pilich - Skulsk - Lisewo - Kijowiec - Szyszyńskie Holendry - Ślesin - Lubomyśle - Mikorzyn - Honoratka - Konin - Stare Miasto - Modła Królewska - Główiew - Rychwał - Siąszyce - Zosinki - Biała Panieńska - Lubiny - Zbiersk - Stawiszyn - Piątek Mały - Piątek Mały Kolonia - Anielin - Witoldów - Russów - Kokanin-Kolonia - Kokanin - Niedźwiady - Kalisz - Nowe Skalmierzyce - Skalmierzyce - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Czarnylas - Chojnik - Międzybórz - Ose - Oska Piła - Drołtowice - Katiusza - Sokołowice - Oleśnica)
  • DW 251droga wojewódzka nr 251(Kaliska - Tarnowo Pałuckie - Łekno - Ludwikowo - Niemczyn - Starężynek - Starężyn - Damasławek - Juncewo - Bogdarka - Słębowo - Sarbinowo - Żnin-Wieś - Żnin - Murczyn - Młodocin - Pturek - Knieja - Barcin - Krotoszyn - Piechcin - Pakość - Cieślin - Inowrocław)
  • DW 255droga wojewódzka nr 255(Strzelno - Bławatki - Głogówiec - Trląg - Broniewice - Dobieszewice - Jankowo - Pakość)
  • DW 412droga wojewódzka nr 412(Tupadły - Przedbojewice - Janowice - Kobylniki)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Janikowo przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 353Linia kolejowa nr 353: Poznań Wschód - Skandawa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Wschód - Ligowiec - Kobylnica - Biskupice Wielkopolskie - Promno - Pobiedziska Letnisko - Pobiedziska - Lednogóra - Fałkowo - Pierzyska - Mnichówko - Gniezno - Jankowo Dolne - Trzemeszno - Wydartowo - Mogilno - Kołodziejewo -Janikowo - Inowrocław - Więcławice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń Główny - Toruń Miasto - Toruń Wschodni - Papowo Toruńskie - Turzno - Kamionki Jezioro - Rychnowo Wielkie - Kowalewo Pomorskie - Zieleń - Wąbrzeźno - Książki - Jabłonowo Pomorskie - Ostrowite koło Jabłonowa - Lipinki - Biskupiec Pomorski - Jamielnik - Iława Główna - Rudzienice Suskie - Pikus - Samborowo - Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - Biesal - Unieszewo - Naterki - Olsztyn Zachodni - Olsztyn Główny - Łęgajny - Barczewo - Wipsowo - Czerwonka - Górowo - Sątopy-Samulewo - Łankiejmy - Korsze - Parys - Drogosze - Modgarby - Skandawa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Janikowie istnieje 39 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Główna

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Jana z Ludziska

  ul. Klonowa

  ul. Kwiatowa

  ul. Miła

  ul. Młodzieżowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Przemysłowa

  ul. Przyjezierna

  ul. Północna

  Rondo ks. Andrzeja Stawickiego

  ul. Rybacka

  ul. Sieczkowicka

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Przybyszewskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Ustronie

  ul. Wałowa

  ul. Wewnętrzna

  ul. Wiejska

  ul. Wiśniowa

  ul. Wędkarska

  ul. Zachodnia

  ul. Zacisze

  ul. Zaułek

  ul. Zygmunta Wilkońskiego

  ul. bp. Michała Kozala

  gen. Stanisława Taczaka

  ul. Łączna