Złoty Stok w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Złoty Stok - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Złoty Stok to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu ząbkowickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Złoty Stok.
 • 2 675 Liczba mieszkańców
 • 7,7 km² Powierzchnia
 • 346,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 274 – 848 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DZA Tablice rejestracyjne
 • Grażyna Orczyk Burmistrz miasta
Złoty Stok na mapie
Identyfikatory
 • 16.875850.4446 Współrzędne GPS
 • 0224074 TERYT (TERC)
 • 0984723 SIMC
Herb miasta Złoty Stok
Złoty Stok herb

Jak Złoty Stok wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Złoty Stok na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Złoty Stok wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Złoty Stok plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
14Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
30Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
36Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
36Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
46Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
54Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
104Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
113Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
136Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
137Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
154Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
159Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
168Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
171Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
184Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
185Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
185Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
189Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
208Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
213Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
247Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców

Złoty Stok - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-250Poczta Złoty Stok

Złoty Stok - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Złotym Stoku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Ząbkowicach Śląskich (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Os. XX-lecia 52
57-200 Ząbkowice Śląskie
Urząd Miejski w Złotym Stoku
(74) 816-41-64
(74) 816-41-33
Rynek 22
57-250 Złoty Stok

Złoty Stok - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Złoty Stok jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 675, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 11,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,6 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Złotego Stoku zawarli w 2021 roku 13 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  32,5% mieszkańców Złotego Stoku jest stanu wolnego, 49,5% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Złoty Stok ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -31. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,62 na 1000 mieszkańców Złotego Stoku. W 2021 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 45,5% dziewczynek i 54,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 239 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,39 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 44,8% zgonów w Złotym Stoku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,3% zgonów w Złotym Stoku były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Złotego Stoku przypada 15.74 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 32 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 35 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Złotego Stoku -3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,7% mieszkańców Złotego Stoku jest w wieku produkcyjnym, 13,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Złotego Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 675 Liczba mieszkańców
 • 1 384 Kobiety
 • 1 291 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Złotym Stoku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Złotym Stoku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Złotym Stoku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Złotego Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  45,6 lat
  woj. dolnośląskie
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 47,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 44,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Złoty Stok, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Złotego Stoku
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Złoty Stok,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Złoty Stok,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Złoty Stok,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 32,5% Kawalerowie/Panny
 • Złoty Stok
  32,5%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 27,0% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  49,5%
  Województwo
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 49,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Złoty Stok
  8,7%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Polska
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Złotym Stoku w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,9
  woj. dolnośląskie
  4,4
  Polska
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,7
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Złotym Stoku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -31 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -20 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,62 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Złoty Stok
  -11,6
  Dolnośląskie
  -5,5
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Złotym Stoku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Złotym Stoku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Złotym Stoku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Złotym Stoku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 6 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,5%
  54,5%
 • 4,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  8,5
  Cały kraj
  8,7
 • 27,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Złoty Stok
  27,6
  Dolnośląskie
  36,7
  Cała Polska
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 62 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 62
 • 57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 57
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 239 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 217 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 258 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 239 g
  Województwo
  3 341 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 19 Waga 4000g - 4499g
 • 19
 • 112 Waga 3500g - 3999g
 • 112
 • 167 Waga 3000g - 3499g
 • 167
 • 62 Waga 2500g - 2999g
 • 62
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 0,98 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,98
  Województwo
  1,30
  Cały kraj
  1,32
 • 0,46 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,46
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,64
 • 0,39 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,39
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Złotym Stoku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42 Zgony
 • 25 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 59,5%
  40,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,7
  woj. dolnośląskie
  14,0
  Polska
  13,6
 • 253,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  253,5
  Dolnośląskie
  165,2
  Cały kraj
  156,7
 • 7,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  7,5
  Dolnośląskie
  4,5
  Cały kraj
  3,9
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Złoty Stok
  4,2
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ząbkowickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Złoty Stok
  44,8%
  Województwo
  43,0%
  Kraj
  34,8%
 • 18,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Złoty Stok
  18,3%
  Województwo
  19,7%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Złoty Stok
  6,4%
  Województwo
  6,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 153 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  13,3
  Cała Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,1
  Kraj
  74,4
 • 297,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  297,9
  Dolnośląskie
  273,5
  Kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  256,8
  Kraj
  246,5
 • 727,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 753,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 700,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  727,7
  Dolnośląskie
  597,6
  Cały kraj
  475,8
 • 122,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 66,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 176,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Złoty Stok
  122,3
  Województwo
  108,7
  Cały kraj
  70,6
 • 18,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Złoty Stok
  18,8
  woj. dolnośląskie
  29,9
  Polska
  32,6
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,3
  Województwo
  6,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Złotym Stoku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 10,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Złoty Stok, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Złoty Stok - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Złotym Stoku oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,11 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Złotym Stoku to 1 157 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 429 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Złotym Stoku to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Złotym Stoku to 135,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,22% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,01% mieszkań posiada łazienkę, 66,98% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ząbkowickiego.

  Powiat ząbkowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 157 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 429,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  429,20
  Województwo
  424,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 69,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  69,80 m2
  woj. dolnośląskie
  72,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 30,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,00 m2
  Województwo
  30,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,58 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Złoty Stok
  3,58
  Dolnośląskie
  3,81
  Polska
  3,82
 • 2,33 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Złoty Stok
  2,33
  Województwo
  2,35
  Kraj
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Dolnośląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,11 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  1,11
  woj. dolnośląskie
  7,56
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 15 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  5,00
  Dolnośląskie
  3,50
  Cały kraj
  3,77
 • 5,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  5,56
  Dolnośląskie
  26,44
  Cały kraj
  21,77
 • 406 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 135,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  135,3 m2
  woj. dolnośląskie
  81,3 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,15 m2
  woj. dolnośląskie
  0,61 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Złoty Stok
  99,22%
  woj. dolnośląskie
  98,69%
  Cały kraj
  96,97%
 • 94,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,81%
  woj. dolnośląskie
  95,19%
  Kraj
  94,01%
 • 91,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Złoty Stok
  91,01%
  woj. dolnośląskie
  93,09%
  Cały kraj
  91,78%
 • 66,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  66,98%
  woj. dolnośląskie
  82,55%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  woj. dolnośląskie
  66,02%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Złoty Stok - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Złotym Stoku na 1000 mieszkańców pracuje 156osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 67,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 32,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Złotym Stoku wynosiło w 2021 roku 12,3% (13,4% wśród kobiet i 11,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Złotym Stoku wynosiło 4 975,61 PLN, co odpowiada 82.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Złotego Stoku 113 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 320 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 207.

  31,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Złotego Stoku pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,8% w przemyśle i budownictwie, a 15,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 156 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Złoty Stok
  156,0
  woj. dolnośląskie
  281,0
  Cały kraj
  257,0
 • 12,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,4% Kobiety
 • 11,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,3%
  woj. dolnośląskie
  4,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Złotym Stoku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Złotym Stoku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Złotym Stoku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 976 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 976 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 243 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Złotym Stoku w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 113 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 320 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 207 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,83 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,8% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,1% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Złotym Stoku w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 418 Pracujący ogółem
 • 281 Kobiety
 • 137 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Złotym Stoku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Złoty Stok, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Złoty Stok
  70,5
  Dolnośląskie
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 48,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Złoty Stok
  48,2
  Województwo
  40,7
  Kraj
  38,2
 • 216,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  216,0
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Złoty Stok - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Złotym Stoku w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 406 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 214 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (39) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (20) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (51) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Złotym Stoku najwięcej (29) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (394) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,4% (95) podmiotów, a 75,9% (308) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Złotym Stoku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.1%) oraz Budownictwo (23.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 406 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 95 Przemysł i budownictwo
 • 308 Pozostała działalność
 • 26 Podmioty nowo zarejestrowane w Złotym Stoku w 2021 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Złotym Stoku w 2021 roku
 • 214 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 394 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 394
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 406 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 406
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 31 Spółki handlowe ogółem
 • 31
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 29  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 29
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 214 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 58 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 58
 • 51 Budownictwo
 • 51
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 16 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 16
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Złoty Stok - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Złotym Stoku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 43 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,03 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Złotym Stoku wynosi 75,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Złotego Stoku najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,17 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 7,18 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,25 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,95 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Złotego Stoku.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Złoty Stok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 43
 • 27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 27
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 16,03 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,03
  Dolnośląskie
  28,36
  Polska
  21,51
 • 10,17 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,17
  Województwo
  19,16
  Cały kraj
  12,82
 • 2,95 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,95
  Dolnośląskie
  5,14
  Polska
  5,89
 • 2,25 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,25
  Województwo
  2,39
  Kraj
  1,85
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Złoty Stok
  0,31
  Województwo
  0,41
  Cała Polska
  0,35
 • 7,18 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Złoty Stok
  7,18
  Województwo
  15,90
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Złoty Stok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  76%
  woj. dolnośląskie
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  Dolnośląskie
  60%
  Polska
  64%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Złoty Stok
  52%
  Dolnośląskie
  61%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Złoty Stok
  99%
  Województwo
  98%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Złoty Stok
  100%
  woj. dolnośląskie
  88%
  Kraj
  89%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  55%
  Województwo
  46%
  Kraj
  53%

Złoty Stok - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Złotego Stoku wyniosła w 2021 roku 31,2 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 42.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Złotego Stoku - 17.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.2%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,5 mln złotych, czyli 27,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Złotego Stoku wyniosła w 2021 roku 30,7 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (12.3%). W budżecie Złotego Stoku wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 778 złotych na mieszkańca (11,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,6 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,1%.
 • Wydatki budżetu w Złotym Stoku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Złotego Stoku według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Złoty Stok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Złotego Stoku według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,9 mln

  3,2 tys(100%)

  15,2 mln

  3,3 tys(100%)

  16,4 mln

  3,5 tys(100%)

  18,9 mln

  4,1 tys(100%)

  25,4 mln

  5,6 tys(100%)

  25,3 mln

  5,7 tys(100%)

  22,3 mln

  5,0 tys(100%)

  31,2 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,7 mln

  1,6 tys(31.7%)

  4,6 mln

  1,6 tys(30.3%)

  4,4 mln

  1,5 tys(26.7%)

  4,5 mln

  1,6 tys(24%)

  4,6 mln

  1,7 tys(18.2%)

  5,0 mln

  1,8 tys(19.8%)

  5,2 mln

  1,9 tys(23.2%)

  5,3 mln

  2,0 tys(17.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  521(10.1%)

  1,6 mln

  560(10.7%)

  959,2 tys

  337(5.8%)

  2,7 mln

  945(14.1%)

  5,5 mln

  2,0 tys(21.8%)

  4,1 mln

  1,5 tys(16.3%)

  1,1 mln

  423(5.1%)

  4,1 mln

  1,5 tys(13.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  194,0 tys

  66,9(1.3%)

  254,0 tys

  87,6(1.7%)

  167,5 tys

  58,9(1%)

  158,3 tys

  56,1(0.8%)

  211,7 tys

  76,0(0.8%)

  191,4 tys

  70,2(0.8%)

  216,4 tys

  80,3(1%)

  3,5 mln

  1,3 tys(11.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  41,3 tys

  14,2(0.3%)

  41,6 tys

  14,3(0.3%)

  12,4 tys

  4,4(0.1%)

  7,9 tys

  2,8(0%)

  1,6 mln

  573(6.3%)

  48,9 tys

  17,9(0.2%)

  1,9 mln

  691(8.4%)

  3,0 mln

  1,1 tys(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  659(12.8%)

  2,2 mln

  750(14.3%)

  2,1 mln

  750(13%)

  2,3 mln

  807(12%)

  2,9 mln

  1,0 tys(11.2%)

  3,4 mln

  1,2 tys(13.4%)

  2,5 mln

  945(11.4%)

  2,9 mln

  1,1 tys(9.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  345(6.7%)

  689,9 tys

  238(4.5%)

  978,3 tys

  344(5.9%)

  1,3 mln

  473(7.1%)

  1,6 mln

  589(6.5%)

  1,9 mln

  686(7.4%)

  1,1 mln

  404(4.9%)

  2,3 mln

  852(7.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  978,3 tys

  337(6.6%)

  1,6 mln

  543(10.3%)

  1,5 mln

  528(9.1%)

  1,3 mln

  450(6.7%)

  2,4 mln

  868(9.5%)

  2,3 mln

  831(9%)

  2,0 mln

  757(9.2%)

  2,3 mln

  845(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  1,1 tys(21.8%)

  3,0 mln

  1,1 tys(20%)

  5,0 mln

  1,8 tys(30.6%)

  1,5 mln

  540(8%)

  1,5 mln

  540(5.9%)

  1,8 mln

  657(7.1%)

  1,8 mln

  664(8%)

  2,0 mln

  732(6.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  216,1 tys

  74,4(1.4%)

  174,6 tys

  60,2(1.1%)

  193,4 tys

  68,0(1.2%)

  237,3 tys

  84,1(1.3%)

  212,8 tys

  76,4(0.8%)

  794,4 tys

  291(3.1%)

  201,5 tys

  74,7(0.9%)

  247,7 tys

  92,6(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  176,0 tys

  60,7(1.2%)

  106,0 tys

  36,6(0.7%)

  123,2 tys

  43,3(0.7%)

  114,9 tys

  40,7(0.6%)

  121,0 tys

  43,4(0.5%)

  119,3 tys

  43,7(0.5%)

  118,1 tys

  43,8(0.5%)

  171,0 tys

  63,9(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  202,3 tys

  69,7(1.4%)

  174,7 tys

  60,3(1.1%)

  158,6 tys

  55,8(1%)

  133,3 tys

  47,3(0.7%)

  152,2 tys

  54,6(0.6%)

  251,1 tys

  92,0(1%)

  161,2 tys

  59,8(0.7%)

  161,4 tys

  60,4(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  103,5 tys

  35,7(0.7%)

  125,7 tys

  43,4(0.8%)

  127,2 tys

  44,7(0.8%)

  121,2 tys

  43,0(0.6%)

  114,1 tys

  40,9(0.4%)

  138,6 tys

  50,8(0.5%)

  131,9 tys

  48,9(0.6%)

  157,9 tys

  59,0(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  111,0 tys

  38,3(0.7%)

  118,8 tys

  41,0(0.8%)

  141,0 tys

  49,6(0.9%)

  113,4 tys

  40,2(0.6%)

  131,7 tys

  47,3(0.5%)

  386,6 tys

  142(1.5%)

  181,7 tys

  67,4(0.8%)

  142,1 tys

  53,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  375,6 tys

  129(2.5%)

  328,6 tys

  113(2.2%)

  297,5 tys

  105(1.8%)

  249,9 tys

  88,6(1.3%)

  194,7 tys

  69,9(0.8%)

  177,3 tys

  65,0(0.7%)

  147,2 tys

  54,6(0.7%)

  141,2 tys

  52,8(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,8 tys

  31,9(0.6%)

  76,3 tys

  27,1(0.4%)

  48,3 tys

  17,3(0.2%)

  54,9 tys

  20,1(0.2%)

  49,1 tys

  18,2(0.2%)

  49,9 tys

  18,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  56,5 tys

  19,5(0.4%)

  60,6 tys

  20,9(0.4%)

  55,7 tys

  19,6(0.3%)

  71,4 tys

  25,3(0.4%)

  69,5 tys

  24,9(0.3%)

  41,4 tys

  15,2(0.2%)

  38,5 tys

  14,3(0.2%)

  30,2 tys

  11,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,0 tys

  2,8(0.1%)

  63,0 tys

  21,7(0.4%)

  71,7 tys

  25,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,4 tys

  6,2(0.1%)

  52,4 tys

  19,2(0.2%)

  16,8 tys

  6,2(0.1%)

  13,4 tys

  5,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,7 tys

  19,2(0.4%)

  61,9 tys

  21,4(0.4%)

  7,6 tys

  2,7(0%)

  978

  0,3(0%)

  72,0 tys

  25,8(0.3%)

  70,3 tys

  25,8(0.3%)

  58,0 tys

  21,5(0.3%)

  975

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,1 tys

  14,7(0.2%)

  43,9 tys

  16,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Złotym Stoku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Złotego Stoku według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Złoty Stok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Złotego Stoku według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,0 mln

  3,0 tys(100%)

  15,1 mln

  3,2 tys(100%)

  16,8 mln

  3,6 tys(100%)

  17,6 mln

  3,8 tys(100%)

  22,0 mln

  4,8 tys(100%)

  22,3 mln

  5,0 tys(100%)

  28,2 mln

  6,4 tys(100%)

  30,7 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,2 mln

  1,8 tys(37%)

  5,7 mln

  2,0 tys(38%)

  5,8 mln

  2,0 tys(34.6%)

  5,7 mln

  2,0 tys(32.3%)

  6,1 mln

  2,2 tys(27.9%)

  6,7 mln

  2,5 tys(30%)

  11,5 mln

  4,3 tys(40.8%)

  11,2 mln

  4,2 tys(36.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,6 mln

  1,6 tys(33.1%)

  4,5 mln

  1,5 tys(29.5%)

  4,2 mln

  1,5 tys(25%)

  4,2 mln

  1,5 tys(24.1%)

  4,7 mln

  1,7 tys(21.4%)

  5,5 mln

  2,0 tys(24.6%)

  5,4 mln

  2,0 tys(19.2%)

  5,8 mln

  2,2 tys(19%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  342,5 tys

  118(2.4%)

  487,6 tys

  168(3.2%)

  577,2 tys

  203(3.4%)

  536,8 tys

  190(3%)

  307,3 tys

  110(1.4%)

  288,6 tys

  106(1.3%)

  573,3 tys

  213(2%)

  3,8 mln

  1,4 tys(12.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,0 tys

  2,1(0%)

  101,7 tys

  35,1(0.7%)

  207,6 tys

  73,0(1.2%)

  1,2 mln

  435(7%)

  3,2 mln

  1,2 tys(14.8%)

  2,1 mln

  772(9.5%)

  509,5 tys

  189(1.8%)

  1,4 mln

  521(4.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,8 tys

  2,7(0.1%)

  929,4 tys

  321(6.2%)

  634,4 tys

  223(3.8%)

  524,7 tys

  186(3%)

  1,7 mln

  595(7.5%)

  1,4 mln

  527(6.5%)

  988,6 tys

  367(3.5%)

  1,2 mln

  442(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  913(18.9%)

  2,3 mln

  802(15.4%)

  4,3 mln

  1,5 tys(25.6%)

  833,4 tys

  295(4.7%)

  747,7 tys

  268(3.4%)

  997,5 tys

  366(4.5%)

  912,1 tys

  338(3.2%)

  995,8 tys

  372(3.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  421,1 tys

  151(1.9%)

  90,9 tys

  33,3(0.4%)

  920,5 tys

  341(3.3%)

  782,7 tys

  293(2.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  316,8 tys

  109(2.3%)

  103,9 tys

  35,8(0.7%)

  212,5 tys

  74,7(1.3%)

  72,5 tys

  25,7(0.4%)

  324,5 tys

  116(1.5%)

  72,7 tys

  26,7(0.3%)

  1,2 mln

  440(4.2%)

  381,3 tys

  143(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  255,1 tys

  87,9(1.8%)

  280,2 tys

  96,7(1.9%)

  254,6 tys

  89,5(1.5%)

  255,0 tys

  90,4(1.4%)

  324,7 tys

  116(1.5%)

  263,8 tys

  96,7(1.2%)

  341,8 tys

  127(1.2%)

  325,8 tys

  122(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  310,7 tys

  107(2.2%)

  246,0 tys

  84,8(1.6%)

  286,9 tys

  101(1.7%)

  128,1 tys

  45,4(0.7%)

  134,0 tys

  48,1(0.6%)

  164,9 tys

  60,5(0.7%)

  172,1 tys

  63,8(0.6%)

  158,1 tys

  59,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  230,4 tys

  79,4(1.6%)

  214,5 tys

  74,0(1.4%)

  192,6 tys

  67,7(1.1%)

  153,0 tys

  54,2(0.9%)

  104,2 tys

  37,4(0.5%)

  83,8 tys

  30,7(0.4%)

  55,8 tys

  20,7(0.2%)

  40,0 tys

  14,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  132,6 tys

  45,7(0.9%)

  16,8 tys

  5,9(0.1%)

  24,4 tys

  8,6(0.1%)

  20,0 tys

  7,2(0.1%)

  138,0 tys

  50,6(0.6%)

  262,5 tys

  97,4(0.9%)

  30,0 tys

  11,2(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  420

  0,1(0%)

  144

  0,1(0%)

  367

  0,1(0%)

  121

  0,0(0%)

  129

  0,0(0%)

  27,2 tys

  10,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  16,9 tys

  5,8(0.1%)

  21,1 tys

  7,3(0.1%)

  31,0 tys

  10,9(0.2%)

  23,5 tys

  8,3(0.1%)

  21,5 tys

  7,7(0.1%)

  15,2 tys

  5,6(0.1%)

  19,5 tys

  7,2(0.1%)

  12,2 tys

  4,5(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,7 tys

  19,2(0.4%)

  61,9 tys

  21,4(0.4%)

  7,6 tys

  2,7(0%)

  978

  0,3(0%)

  72,7 tys

  26,1(0.3%)

  69,5 tys

  25,5(0.3%)

  58,0 tys

  21,5(0.2%)

  975

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,8 tys

  19,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  604

  0,2(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  4,9 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,5 tys

  10,1(0.1%)

  190,9 tys

  70,8(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,1 tys

  14,7(0.2%)

  43,9 tys

  16,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Złoty Stok - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 494 mieszkańców Złotego Stoku jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 248 kobiet oraz 246 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 25,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,2% mieszkańców Złotego Stoku, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Złotego Stoku mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Złotym Stoku największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (23,1%) oraz wyższe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,2%) oraz średnie zawodowe (27,8%).

  W roku 2021 w Złotym Stoku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 52 dzieci (26 dziewczynek oraz 26 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Złotym Stoku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 121 dzieci (50 dziewczynek oraz 71 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  11,9% mieszkańców Złotego Stoku w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,5% wśród dziewczynek i 11,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 788 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 265 uczniów (137 kobiet oraz 128 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Złotym Stoku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 248 uczniów (132 kobiety oraz 116 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,7 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,0% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 23,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,7% mieszkańców Złotego Stoku w wieku potencjalnej nauki (25,8% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Złoty Stok
  16,1%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 40,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  40,1%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 41,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Złoty Stok
  3,8%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 5,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,9%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Złoty Stok
  25,4%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Cały kraj
  20,0%
 • 23,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,2%
  Województwo
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,3%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Polska
  12,3%
 • 14,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,2%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 788 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  788,0
  woj. dolnośląskie
  905,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Złoty Stok
  0,80
  Dolnośląskie
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Złoty Stok) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52 Dzieci
 • 26 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 26 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 9 3 lata
 • 9
 • 17 4 lata
 • 17
 • 15 5 lata
 • 15
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 4 3 lata
 • 4
 • 10 4 lata
 • 10
 • 6 5 lata
 • 6
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 7 4 lata
 • 7
 • 9 5 lata
 • 9
 • 5 6 lat
 • 5
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Złotym Stoku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Złotym Stoku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Placówka Opieki Przedszkolnej "Bajka"
  Niepubliczne
  74 817-52-19
  ul. 3 Maja 29
  57-250 Złoty Stok
  ---
 • Szkoły podstawowe w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Złoty Stok) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 265 Uczniowie
 • 137 Kobiety
  (uczniowie)
 • 128 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,7%
  48,3%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Złoty Stok
  17,7
  Województwo
  17,5
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 23,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Złotym Stoku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Złotym Stoku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA (TADEUSZ KOŚCIUSZKO)
  Publiczna
  74 817-51-23
  74 817-51-23
  ul. CHEMIKÓW 8
  57-250 Złoty Stok
  13246-
 • Edukacyjne grupy wieku w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 11,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Złoty Stok, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Złoty Stok, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Złoty Stok, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Złoty Stok - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Złotym Stoku

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Złotym Stoku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Złotym Stoku
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Złotym Stoku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Złotym Stoku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 56 (uczestnicy: 3 660)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
  • koncerty: 26 (uczestnicy: 2 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 250)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 500)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 320)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 60)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 40)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 120)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 70)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 8)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • politechniczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)


  Według danych z 2021 w Złotym Stoku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 271 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 32 691 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Złotym Stoku działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 70 członków. Zarejestrowano 70 ćwiczących (mężczyźni: 70, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 40, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Złotym Stoku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Złotym Stoku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Złotego Stoku znajduje się 19 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Złotym Stoku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miejsce eksploatacji surowca kopalnia Złoty Stok, st.1 ze średniowieczadnia 1970-12-29, wykaz dokumentów: 533/Arch z 1970-12-29
  • Miejsce eksploatacji surowca kopalnia Złoty Stok, st.5 z czasów nowożytnych dnia 1970-12-29, wykaz dokumentów: 534/Arch z 1970-12-29
  • Kościół z 1583 r.dnia 1956-11-24, wykaz dokumentów: 398 z 1956-11-24; 1352/Wł z 1991-09-26; A/5197/1352/WŁ z 2011-05-05
  • Miasto (data nieznana)dnia 1959-09-01, wykaz dokumentów: 627 z 1959-09-01; A/2583/627 z 2010-07-23
  • Sztolnia (data nieznana)dnia 1964-04-17, wykaz dokumentów: 863 z 1964-04-17; A/5209/863 z 2011-05-05
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1966-10-15, wykaz dokumentów: 1885 z 1966-10-15; A/5208/1885 z 2011-05-05
  • Mennica z 1520 r.dnia 1981-05-14, wykaz dokumentów: 806/WŁ z 1981-05-14; A/5199/806/WŁ z 2011-05-05
  • Kamienica z XVII w.dnia 1985-04-13, wykaz dokumentów: 1089/WŁ z 1985-04-13; A/5207/1089/WŁ z 2011-05-05
  • Kościół z 1875 - 1876dnia 1985-04-13, wykaz dokumentów: 1090/Wł z 1985-04-13; A/1929/1090/Wł z 2010-03-31
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1985-04-29, wykaz dokumentów: 1111/WŁ z 1985-04-29; A/5201/1111/WŁ z 2011-05-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1840 - 1850dnia 1985-04-29, wykaz dokumentów: 1112/WŁ z 1985-04-29; A/5202/1112/WŁ z 2011-05-05
  • Kamienica z XVIII w.dnia 1985-04-29, wykaz dokumentów: 1113/WŁ z 1985-04-29; A/5206/1113/WŁ z 2011-05-05
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1985-04-29, wykaz dokumentów: 1114/WŁ z 1985-04-29; A/5203/1114/WŁ z 2011-05-05
  • Kamienica z XVIII w.dnia 1985-04-29, wykaz dokumentów: 1115/WŁ z 1985-04-29; A/5204/1115/WŁ z 2011-05-05
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1985-04-29, wykaz dokumentów: 1116/WŁ z 1985-04-29; A/5205/1116/WŁ z 2011-05-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1870 r.dnia 1985-04-29, wykaz dokumentów: 1117/WŁ z 1985-04-29; A/5200/1117/WŁ z 2011-05-05
  • Mauzoleum z XIX w.dnia 2010-04-30, wykaz dokumentów: A/2107/1-2 z 2010-04-30
  • Cmentarz ewangelicki z 1583 r.dnia 2010-04-30, wykaz dokumentów: A/2107/1-2 z 2010-04-30
  • Kościół z XV w.dnia 2011-05-05, wykaz dokumentów: A/5198/398 z 2011-05-05
 • Formy ochrony przyrody w Złotym Stoku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Złotego Stoku znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Złotym Stoku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Śnieżnicki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1981-11-09, Powierzchnia: 28800.0 ha, Powierzchnia otuliny: 149000 ha
  • Góry Złote - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 7128.9 ha
  • Kopalnie w Złotym Stoku - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 170.05 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: poucinane uschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy buk rośnie w parku pomiędzy ul. Wiejską i Kłodzką sąsiadując z rzędami ławek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik usytuowany jest na placu Mickiewicza ok. 20 m na wschód od pomnika wieszcza
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy klon znajduje się w parku pomiędzy ul. Wiejską i Kłodzką tuż obok skrzyżowania tychże ulic w sąsiedztwie niewielkiego głazu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy klon znajduje się w parku pomiędzy ul. Wiejską i Kłodzką tuż obok północno-zachodniego narożnika budynku usytuowanego na posesji przy ul. 3 Maja 3B
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy klon znajduje się w parku pomiędzy ul. Wiejską i Kłodzką tuż obok budynku usytuowanego przy ul. 3 Maja 1
  • Hałda storczykowa - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt w tym kilkutysięcznej populacji storczyka męskiego, Data ustanowienia: 2004-01-01, Opis granicy: Północno- wschodnia część Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego na południowo- wschodnim stoku Haniaka (545 m npm) w Wąwozie Kłodzkim na wysokości ok. 500 m npm., Powierzchnia: 2.58 ha

Złoty Stok - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 13 wypadków drogowych w Złotym Stoku odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 487,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 75,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Złotym Stoku znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ząbkowickiego.

  Powiat ząbkowicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Złotym Stoku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 13 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 6 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Złotym Stoku w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 487,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Złoty Stok
  487,3
  Dolnośląskie
  960,6
  Cały kraj
  1 035,8
 • 74,96 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  75,0
  woj. dolnośląskie
  90,1
  Kraj
  98,5
 • 487,26 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  487,3
  Dolnośląskie
  1 222,9
  Cały kraj
  1 251,4
 • 15,38 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  15,4
  Dolnośląskie
  9,4
  Cała Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  100,0
  woj. dolnośląskie
  127,3
  Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Złotym Stoku w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 119,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  119,6 km
  Województwo
  542,7 km
  Kraj
  591,9 km
 • 2,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,1 km
  Województwo
  3,8 km
  Kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Złoty Stok przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 46droga krajowa nr 46(Kłodzko - Jaszkówka - Podzamek - Laski - Mąkolno - Złoty Stok - Kamienica - Paczków - Stary Paczków - Ścibórz - Otmuchów - Wójcice - Goświnowice - Nysa - Hanuszów - Strobice - Pakosławice - Sidzina - Malerzowice Wielkie - Grabin - Jaczowice - Brzęczkowice - Niemodlin - Sosnówka - Prądy - Dąbrowa - Karczów - Wrzoski - Opole - Lędziny - Chrząstowice - Dębska Kuźnia - Schodnia - Ozimek - Grodziec - Myślina - Błachów - Dobrodzień - Gosławice - Gwoździany - Pawonków - Lisowice - Lubliniec - Lubecko - Kochanowice - Lisów - Herby - Blachownia - Częstochowa - Odrzykoń - Olsztyn - Przymiłowice - Piasek - Janów - Apolonka - Bystrzanowice - Lgoczanka - Ślęzany - Lelów - Nakło - Szczekociny)
  • DW 390droga wojewódzka nr 390(Kamieniec Ząbkowicki - Sosnowa - Płonica - Złoty Stok - Lądek-Zdrój)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Złoty Stok nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
  • LK 276Linia kolejowa nr 276: Wrocław Główny - Międzylesie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski - Żórawina - Węgry - Boreczek - Warkocz - Strzelin - Biały Kościół - Henryków - Ziębice - Starczów - Kamieniec Ząbkowicki - Suszka - Bardo Przyłęk - Bardo Śląskie - Ławica - Kłodzko Główne - Kłodzko Miasto - Krosnowice Kłodzkie - Krosnowice Górne - Gorzanów - Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Kłodzka Przedmieście - Długopole Zdrój - Domaszków - Roztoki Bystrzyckie - Międzylesie)
  • LK 322Linia kolejowa nr 322: Kłodzko Nowe - Stronie Śląskie [o znaczenia miejscowym] (Krosnowice Kłodzkie - Żelazno - Ołdrzychowice Kłodzkie - Trzebieszowice - Radochów - Lądek Zdrój - Lądek Stójków)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Złotym Stoku istnieje 42 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  pl. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Chemików

  ul. Działkowa

  ul. Gajowa

  ul. Górnicza

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kasprowicza

  skwer Jana Pawła II

  ul. Joachima Lelewela

  ul. Kolejowa

  pl. Kościelny

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kłodzka

  ul. Leśna

  ul. Mariana Orłowicza

  park Miejski

  ul. Niska

  ul. Ogrodowa

  ul. Polna

  ul. Radosna

  ul. Romualda Traugutta

  Rynek

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strzelecka

  ul. Sudecka

  ul. Słoneczna

  pl. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiejska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Wąska

  ul. Złota

  ul. św. Jadwigi