Powiat chodzieski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat chodzieski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 46 669 Liczba mieszkańców
 • 685 km2 Powierzchnia
 • 69 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 56,5% Stopa urbanizacji
 • Julian Hermaszczuk Starosta
 • ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież Adres starostwa powiatowego
 • PCH Tablice rejestracyjne
Powiat chodzieski na mapie
Identyfikatory
 • 3001 TERYT (TERC)
Herb powiatu chodzieskiego
powiat chodzieski herb
Flaga powiatu chodzieskiego
powiat chodzieski flaga

powiat chodzieski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży
067 222 33 00
067 222 33 16
ul. Marcinkowskiego 6
64-800 Chodzież
Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży
067 281 12 00
067 281 12 15
ul. Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży
67 282 78 48
brak
ul. Gajowa 10
64-800 Chodzież
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Chodzieży
67 282 02 72
67 282 02 73
ul. Składowa 5
64-800 Chodzież
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży
067 282 96 88
067 281 04 01
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Starostwo Powiatowe w Chodzieży
(67) 282-72-61
(67) 281-27-11
ul. Wiosny Ludów
64-800 Chodzież

Powiat chodzieski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat chodzieski ma 46 669 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chodzieskiego w 2050 roku wynosi 41 419, z czego 20 688 to kobiety, a 20 731 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu chodzieskiego zawarli w 2020 roku 194 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców powiatu chodzieskiego jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat chodzieski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -168. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,58 na 1000 mieszkańców powiatu chodzieskiego. W 2020 roku urodziło się 413 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 422 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 33,3% zgonów w powiecie chodzieskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,0% zgonów w powiecie chodzieskim były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu chodzieskiego przypada 12.37 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 362 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 480 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu chodzieskiego -118. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.

  60,2% mieszkańców powiatu chodzieskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu chodzieskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46 669 Liczba mieszkańców
 • 23 741 Kobiety
 • 22 928 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie chodzieskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie chodzieskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie chodzieskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chodzieskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 419 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 688 Kobiety
 • 20 731 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie chodzieskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie chodzieskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie chodzieskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu chodzieskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. chodzieski
  41,0 lat
  Wielkopolskie
  40,9 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat chodzieski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu chodzieskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,7%
  Województwo
  29,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 26,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • powiat chodzieski
  56,2%
  Województwo
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 54,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,8%
  Wielkopolskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat chodzieski
  4,0%
  Wielkopolskie
  4,1%
  Kraj
  5,0%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. chodzieski
  0,2%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie chodzieskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat chodzieski
  4,1
  Wielkopolskie
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat chodzieski
  1,2
  woj. wielkopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,3
 • 194 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie chodzieskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -168 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -80 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -88 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat chodzieski
  -3,6
  Województwo
  -1,2
  Polska
  -3,2
 • -5,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie chodzieskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie chodzieskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie chodzieskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie chodzieskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 413 Urodzenia żywe
 • 201 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 212 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,8
  Wielkopolskie
  10,3
  Kraj
  9,3
 • 37,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,5
  woj. wielkopolskie
  43,4
  Kraj
  39,9
 • 15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15
 • 59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 422 g Średnia waga noworodków
 • 3 343 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 497 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 422 g
  Województwo
  3 413 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 142 Waga 3500g - 3999g
 • 142
 • 146 Waga 3000g - 3499g
 • 146
 • 65 Waga 2500g - 2999g
 • 65
 • 7 Waga 2000g - 2499g
 • 7
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,35
  woj. wielkopolskie
  1,51
  Cała Polska
  1,38
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. chodzieski
  0,66
  Wielkopolskie
  0,73
  Cały kraj
  0,67
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,71
  woj. wielkopolskie
  0,90
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie chodzieskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 581 Zgony
 • 281 Kobiety
  (Zgony)
 • 300 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,4
  Województwo
  11,4
  Polska
  12,5
 • 140,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  140,7
  Województwo
  111,5
  Kraj
  134,3
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. chodzieski
  4,8
  Wielkopolskie
  3,3
  Polska
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat chodzieski
  3,2
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chodzieskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  33,3%
  Województwo
  36,2%
  Cały kraj
  39,4%
 • 29,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  29,0%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  26,5%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,6%
  Wielkopolskie
  6,8%
  Polska
  6,6%
 • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,4
  Kraj
  9,9
 • 63,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  63,6
  Cały kraj
  70,4
 • 305,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  305,3
  Wielkopolskie
  281,3
  Cały kraj
  283,2
 • 266,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,0
  Kraj
  261,3
 • 349,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 362,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 336,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  349,8
  Województwo
  354,7
  Cały kraj
  421,0
 • 73,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 46,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  73,4
  Wielkopolskie
  61,6
  Cały kraj
  69,5
 • 41,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat chodzieski
  41,7
  Województwo
  38,7
  Cały kraj
  35,1
 • 29,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat chodzieski
  29,2
  Województwo
  8,4
  Cały kraj
  7,9
 • 2,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. chodzieski
  2,9%
  Wielkopolskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie chodzieskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 42 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  42,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Cała Polska
  31,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  13,0
  Województwo
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 5 powieszenie się
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 5 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony2
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe8
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 8 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony1
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 1 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 3 renta
 • 3
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 362 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 192 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 170 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 480 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 259 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 221 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -125 Saldo migracji
 • -74 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -51 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -118 Saldo migracji wewnętrznych
 • -67 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -51 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie chodzieskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat chodzieski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chodzieski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie chodzieskim oddano do użytku 166 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie chodzieskim to 15 174 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 324 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  56,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 43,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie chodzieskim to 4,27 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie chodzieskim to 101,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,13% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,06% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,31% mieszkań posiada łazienkę, 83,66% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,64% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie chodzieskim 68 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 641 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 154 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 24 transakcje (mediana cen - 3 742 zł/m2, średnia - 3 786 zł/m2), a na rynku wtórnym 44 transakcje rynkowe (mediana cen - 2 987 zł/m2, średnia - 2 813 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 641 zł
 • Tutaj
  3 641 zł
  woj. wielkopolskie
  4 626 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 3 641 zł Ogółem
 • 3 641 zł
 • 3 093 zł do 40 m2
 • 3 093 zł
 • 3 707 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 707 zł
 • 3 727 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 727 zł
 • 2 749 zł od 80,1 m2
 • 2 749 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 154 zł
 • powiat chodzieski
  3 154 zł
  woj. wielkopolskie
  4 760 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 154 zł Ogółem
 • 3 154 zł
 • 2 916 zł do 40 m2
 • 2 916 zł
 • 3 199 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 199 zł
 • 3 530 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 530 zł
 • 2 531 zł od 80,1 m2
 • 2 531 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 68
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m29
  • od 40,1 do 60 m238
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m26
 • 9 do 40 m2
 • 38 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie chodzieskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 742 zł
 • pow. chodzieski
  3 742 zł
  Wielkopolskie
  4 749 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 3 742 zł Ogółem
 • 3 742 zł
 • 3 675 zł do 40 m2
 • 3 675 zł
 • 3 746 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 746 zł
 • 3 732 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 732 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 786 zł
 • Tutaj
  3 786 zł
  Wielkopolskie
  5 019 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 3 786 zł Ogółem
 • 3 786 zł
 • 3 701 zł do 40 m2
 • 3 701 zł
 • 3 803 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 803 zł
 • 3 792 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 792 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 24
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m210
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 10 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 987 zł
 • powiat chodzieski
  2 987 zł
  woj. wielkopolskie
  4 298 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 987 zł Ogółem
 • 2 987 zł
 • 2 924 zł do 40 m2
 • 2 924 zł
 • 3 122 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 122 zł
 • 3 021 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 021 zł
 • 2 749 zł od 80,1 m2
 • 2 749 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 813 zł
 • powiat chodzieski
  2 813 zł
  Województwo
  4 441 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 813 zł Ogółem
 • 2 813 zł
 • 2 202 zł do 40 m2
 • 2 202 zł
 • 2 965 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 965 zł
 • 2 985 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 985 zł
 • 2 531 zł od 80,1 m2
 • 2 531 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 44
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m228
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m26
 • 5 do 40 m2
 • 28 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15 174 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 324,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  324,10
  woj. wielkopolskie
  363,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  84,40 m2
  Wielkopolskie
  81,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,40 m2
  Województwo
  29,80 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat chodzieski
  4,20
  Wielkopolskie
  4,05
  Polska
  3,82
 • 3,09 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,09
  Województwo
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,74
  Województwo
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 166 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat chodzieski
  3,55
  woj. wielkopolskie
  6,30
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 708 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,27 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat chodzieski
  4,27
  Województwo
  3,93
  Cały kraj
  3,77
 • 15,12 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat chodzieski
  15,12
  Wielkopolskie
  24,75
  Cały kraj
  21,77
 • 16 911 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 101,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat chodzieski
  101,9 m2
  Wielkopolskie
  91,6 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat chodzieski
  0,36 m2
  Województwo
  0,58 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,13%
  Wielkopolskie
  98,60%
  Kraj
  96,97%
 • 97,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,06%
  Wielkopolskie
  96,32%
  Kraj
  94,01%
 • 94,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. chodzieski
  94,31%
  Województwo
  94,21%
  Polska
  91,78%
 • 83,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat chodzieski
  83,66%
  Województwo
  84,41%
  Cała Polska
  83,08%
 • 65,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  65,64%
  woj. wielkopolskie
  56,21%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat chodzieski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie chodzieskim na 1000 mieszkańców pracuje 240osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 45,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie chodzieskim wynosiło w 2020 roku 8,2% (11,1% wśród kobiet i 5,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chodzieskim wynosiło 4 550,77 PLN, co odpowiada 82.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chodzieskiego 4 211 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 299 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -912.

  18,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chodzieskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 48,5% w przemyśle i budownictwie, a 11,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 240 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  240,0
  Wielkopolskie
  283,0
  Cały kraj
  252,0
 • 8,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,1% Kobiety
 • 5,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,2%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie chodzieskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie chodzieskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie chodzieskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 551 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat chodzieski
  4 551 PLN
  Województwo
  4 986 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie chodzieskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 211 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 299 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -912 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 48,5% Przemysł i budownictwo
 • 33,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 61,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,7% Pozostałe
 • 33,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie chodzieskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 232 Pracujący ogółem
 • 5 128 Kobiety
 • 6 104 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie chodzieskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat chodzieski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 66,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat chodzieski
  66,1
  Województwo
  67,5
  Kraj
  68,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. chodzieski
  34,7
  Województwo
  34,9
  Cały kraj
  37,5
 • 110,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. chodzieski
  110,1
  Wielkopolskie
  106,7
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat chodzieski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie chodzieskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 814 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 781 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 325 nowych podmiotów, a 233 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (555) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (325) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (553) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (233) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie chodzieskim najwięcej (221) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 585) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (150) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,6% (1 281) podmiotów, a 70,3% (3 383) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie chodzieskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%) oraz Budownictwo (18.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 814 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 150 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 281 Przemysł i budownictwo
 • 3 383 Pozostała działalność
 • 325 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie chodzieskim w 2020 roku
 • 233 Podmioty wyrejestrowane w powiecie chodzieskim w 2020 roku
 • 3 781 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 585 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 585
 • 196 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 196
 • 31 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 31
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 812 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 812
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 39 Spółdzielnie ogółem
 • 39
 • 311 Spółki handlowe ogółem
 • 311
 • 29  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 221  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 221
 • 27    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 150 Spółki cywilne ogółem
 • 150
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 781 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 955 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 955
 • 692 Budownictwo
 • 692
 • 392 Przetwórstwo przemysłowe
 • 392
 • 322 Transport i gospodarka magazynowa
 • 322
 • 294 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 294
 • 273 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 273
 • 199 Pozostała działalność
 • 199
 • 115 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 115
 • 113 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 113
 • 103 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 103
 • 94 Edukacja
 • 94
 • 87 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 87
 • 62 Informacja i komunikacja
 • 62
 • 32 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 32
 • 22 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 22
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chodzieski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie chodzieskim stwierdzono 1 002 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,34 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie chodzieskim wynosi 88,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu chodzieskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,57 (wykrywalność 89%) oraz przeciwko mieniu - 6,20 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,13 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,56 (73%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,72 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 002 Przestępstwa ogółem
 • 1 002
 • 731 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 731
 • 120 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 120
 • 100 Przestępstwa drogowe
 • 100
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 291 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 291
 • 21,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. chodzieski
  21,34
  Województwo
  16,83
  Cały kraj
  19,96
 • 15,57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,57
  Województwo
  10,25
  Cała Polska
  12,25
 • 2,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat chodzieski
  2,56
  Województwo
  4,34
  Kraj
  5,17
 • 2,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,13
  woj. wielkopolskie
  1,58
  Kraj
  1,73
 • 0,72 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. chodzieski
  0,72
  Wielkopolskie
  0,31
  Kraj
  0,37
 • 6,20 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,20
  Wielkopolskie
  8,02
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  89%
  woj. wielkopolskie
  76%
  Cała Polska
  73%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  89%
  woj. wielkopolskie
  67%
  Cały kraj
  65%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat chodzieski
  73%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. chodzieski
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. chodzieski
  100%
  woj. wielkopolskie
  92%
  Cały kraj
  87%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. chodzieski
  71%
  woj. wielkopolskie
  58%
  Cała Polska
  54%

Powiat chodzieski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu chodzieskiego wyniosła w 2020 roku 59,2 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu chodzieskiego - 34.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,4 mln złotych, czyli 4,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu chodzieskiego wyniosła w 2020 roku 59,9 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.2%). W budżecie powiatu chodzieskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 255 złotych na mieszkańca (20,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie chodzieskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu chodzieskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu chodzieskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,7 mln

  935(100%)

  46,8 mln

  983(100%)

  46,3 mln

  974(100%)

  44,9 mln

  947(100%)

  47,9 mln

  1,0 tys(100%)

  52,0 mln

  1,1 tys(100%)

  50,6 mln

  1,1 tys(100%)

  59,2 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,1 mln

  318(33.9%)

  15,7 mln

  331(33.7%)

  16,5 mln

  348(35.7%)

  15,5 mln

  327(34.5%)

  15,6 mln

  328(32.5%)

  18,0 mln

  382(34.6%)

  17,9 mln

  380(35.3%)

  20,7 mln

  442(34.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  165(17.6%)

  7,8 mln

  164(16.7%)

  7,8 mln

  165(16.9%)

  8,4 mln

  177(18.7%)

  5,0 mln

  105(10.4%)

  5,3 mln

  111(10.1%)

  5,6 mln

  119(11.1%)

  6,7 mln

  143(11.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  114(12.1%)

  4,8 mln

  100(10.2%)

  4,5 mln

  95,0(9.8%)

  4,5 mln

  94,4(10%)

  4,8 mln

  101(10%)

  5,0 mln

  106(9.6%)

  5,5 mln

  117(10.8%)

  6,0 mln

  128(10.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,7 mln

  77,6(8.3%)

  3,9 mln

  81,2(8.3%)

  4,6 mln

  96,7(9.9%)

  4,6 mln

  97,9(10.3%)

  4,9 mln

  103(10.2%)

  5,0 mln

  107(9.7%)

  5,4 mln

  115(10.7%)

  5,8 mln

  123(9.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  68,0(7.3%)

  3,5 mln

  72,6(7.4%)

  4,2 mln

  88,6(9.1%)

  3,4 mln

  71,2(7.5%)

  3,6 mln

  76,7(7.6%)

  4,0 mln

  85,5(7.8%)

  4,3 mln

  91,1(8.5%)

  4,9 mln

  104(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  54,2(5.8%)

  3,0 mln

  63,1(6.4%)

  2,5 mln

  52,3(5.4%)

  2,9 mln

  61,1(6.5%)

  3,2 mln

  68,5(6.8%)

  4,1 mln

  87,3(7.9%)

  1,8 mln

  38,0(3.5%)

  4,1 mln

  87,2(6.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  44,9(4.8%)

  2,4 mln

  51,1(5.2%)

  1,8 mln

  38,1(3.9%)

  1,8 mln

  38,9(4.1%)

  2,8 mln

  59,4(5.9%)

  3,0 mln

  64,3(5.8%)

  2,1 mln

  45,4(4.2%)

  2,5 mln

  54,3(4.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  42,1(4.5%)

  1,8 mln

  38,1(3.9%)

  1,5 mln

  31,5(3.2%)

  1,3 mln

  27,7(2.9%)

  1,1 mln

  24,1(2.4%)

  1,0 mln

  21,9(2%)

  1,2 mln

  24,9(2.3%)

  1,1 mln

  22,7(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  655,8 tys

  13,8(1.5%)

  997,4 tys

  20,9(2.1%)

  883,0 tys

  18,6(1.9%)

  903,9 tys

  19,1(2%)

  871,6 tys

  18,4(1.8%)

  936,1 tys

  19,8(1.8%)

  949,2 tys

  20,2(1.9%)

  926,9 tys

  19,8(1.6%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  34,9(3.6%)

  794,6 tys

  16,7(1.7%)

  634,1 tys

  13,4(1.4%)

  637,2 tys

  13,5(1.3%)

  649,2 tys

  13,7(1.2%)

  682,1 tys

  14,5(1.3%)

  804,0 tys

  17,2(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  270,9 tys

  5,7(0.6%)

  217,1 tys

  4,6(0.5%)

  293,2 tys

  6,2(0.6%)

  239,1 tys

  5,0(0.5%)

  202,4 tys

  4,3(0.4%)

  264,6 tys

  5,6(0.5%)

  272,1 tys

  5,8(0.5%)

  281,7 tys

  6,0(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  845,1 tys

  17,7(1.9%)

  187,9 tys

  3,9(0.4%)

  209,7 tys

  4,4(0.5%)

  29,7 tys

  0,6(0.1%)

  1,0 mln

  22,0(2.2%)

  120,8 tys

  2,6(0.2%)

  46,5 tys

  1,0(0.1%)

  199,5 tys

  4,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  200,2 tys

  4,2(0.4%)

  191,6 tys

  4,0(0.4%)

  195,2 tys

  4,1(0.4%)

  195,3 tys

  4,1(0.4%)

  176,0 tys

  3,7(0.4%)

  179,4 tys

  3,8(0.3%)

  183,5 tys

  3,9(0.4%)

  183,6 tys

  3,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  128,6 tys

  2,7(0.3%)

  132,4 tys

  2,8(0.3%)

  124,7 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,8(0.3%)

  133,0 tys

  2,8(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  545,1 tys

  11,4(1.2%)

  469,2 tys

  9,9(1%)

  340,2 tys

  7,2(0.7%)

  305,3 tys

  6,4(0.7%)

  290,9 tys

  6,1(0.6%)

  269,8 tys

  5,7(0.5%)

  229,2 tys

  4,9(0.5%)

  130,4 tys

  2,8(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  33,5 tys

  0,7(0.1%)

  37,8 tys

  0,8(0.1%)

  66,9 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  67,3 tys

  1,4(0.2%)

  58,5 tys

  1,2(0.1%)

  54,7 tys

  1,2(0.1%)

  58,7 tys

  1,2(0.1%)

  77,6 tys

  1,6(0.2%)

  112,4 tys

  2,4(0.2%)

  96,5 tys

  2,1(0.2%)

  54,0 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  11,0 tys

  0,2(0%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  10,9 tys

  0,2(0%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  15,8 tys

  0,3(0%)

  35,6 tys

  0,8(0.1%)

  190,9 tys

  4,1(0.4%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  224

  0,0(0%)

  295

  0,0(0%)

  150

  0,0(0%)

  185

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 tys

  0,1(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie chodzieskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu chodzieskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu chodzieskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,3 mln

  970(100%)

  48,1 mln

  1,0 tys(100%)

  46,0 mln

  968(100%)

  46,2 mln

  974(100%)

  49,1 mln

  1,0 tys(100%)

  53,2 mln

  1,1 tys(100%)

  55,5 mln

  1,2 tys(100%)

  59,9 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,2 mln

  425(43.7%)

  20,7 mln

  434(43%)

  20,8 mln

  438(45.3%)

  21,0 mln

  442(45.4%)

  21,5 mln

  455(43.9%)

  21,6 mln

  457(40.6%)

  23,8 mln

  506(42.9%)

  27,8 mln

  593(46.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,0 mln

  189(19.4%)

  9,4 mln

  197(19.5%)

  9,6 mln

  203(20.9%)

  10,5 mln

  220(22.6%)

  11,0 mln

  233(22.4%)

  13,8 mln

  292(25.9%)

  14,8 mln

  315(26.7%)

  14,1 mln

  302(23.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  116(11.9%)

  5,4 mln

  113(11.2%)

  5,3 mln

  111(11.5%)

  5,7 mln

  121(12.4%)

  4,5 mln

  95,8(9.2%)

  4,7 mln

  99,1(8.8%)

  5,0 mln

  106(9%)

  6,1 mln

  130(10.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  67,9(7%)

  3,5 mln

  72,6(7.2%)

  4,1 mln

  87,0(9%)

  3,4 mln

  71,1(7.3%)

  3,6 mln

  76,4(7.4%)

  4,0 mln

  84,8(7.5%)

  4,2 mln

  89,2(7.6%)

  4,9 mln

  104(8.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  42,1(4.3%)

  1,8 mln

  38,0(3.8%)

  1,5 mln

  31,5(3.3%)

  1,3 mln

  27,7(2.8%)

  1,1 mln

  24,0(2.3%)

  903,5 tys

  19,1(1.7%)

  816,6 tys

  17,4(1.5%)

  1,0 mln

  22,1(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  891,4 tys

  18,7(1.9%)

  989,6 tys

  20,8(2.1%)

  941,1 tys

  19,8(2%)

  921,8 tys

  19,4(2%)

  872,4 tys

  18,4(1.8%)

  915,9 tys

  19,4(1.7%)

  941,4 tys

  20,0(1.7%)

  1,0 mln

  21,4(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  22,6(2.3%)

  1,4 mln

  29,4(2.9%)

  647,9 tys

  13,6(1.4%)

  747,3 tys

  15,8(1.6%)

  1,5 mln

  31,9(3.1%)

  1,5 mln

  32,4(2.9%)

  528,6 tys

  11,2(1%)

  893,8 tys

  19,1(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  650,0 tys

  13,6(1.4%)

  1,6 mln

  33,8(3.3%)

  560,9 tys

  11,8(1.2%)

  582,8 tys

  12,3(1.3%)

  357,2 tys

  7,5(0.7%)

  385,7 tys

  8,2(0.7%)

  425,5 tys

  9,0(0.8%)

  563,5 tys

  12,0(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  626,6 tys

  13,2(1.4%)

  1,0 mln

  21,2(2.1%)

  716,3 tys

  15,1(1.6%)

  593,1 tys

  12,5(1.3%)

  750,9 tys

  15,9(1.5%)

  2,1 mln

  44,1(3.9%)

  950,9 tys

  20,2(1.7%)

  368,6 tys

  7,9(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  381,2 tys

  8,0(0.8%)

  337,0 tys

  7,1(0.7%)

  186,8 tys

  3,9(0.4%)

  249,5 tys

  5,3(0.5%)

  219,9 tys

  4,6(0.4%)

  205,2 tys

  4,3(0.4%)

  331,2 tys

  7,0(0.6%)

  205,7 tys

  4,4(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  165,1 tys

  3,5(0.4%)

  166,6 tys

  3,5(0.3%)

  158,9 tys

  3,3(0.3%)

  153,8 tys

  3,2(0.3%)

  152,9 tys

  3,2(0.3%)

  156,0 tys

  3,3(0.3%)

  158,4 tys

  3,4(0.3%)

  162,0 tys

  3,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  213,9 tys

  4,5(0.5%)

  177,9 tys

  3,7(0.4%)

  236,9 tys

  5,0(0.5%)

  235,5 tys

  5,0(0.5%)

  252,1 tys

  5,3(0.5%)

  318,3 tys

  6,7(0.6%)

  193,0 tys

  4,1(0.3%)

  143,9 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,6 tys

  2,6(0.3%)

  125,2 tys

  2,6(0.3%)

  124,5 tys

  2,6(0.2%)

  132,3 tys

  2,8(0.2%)

  131,8 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  807,7 tys

  17,0(1.7%)

  245,1 tys

  5,1(0.5%)

  88,8 tys

  1,9(0.2%)

  86,3 tys

  1,8(0.2%)

  832,9 tys

  17,6(1.7%)

  284,1 tys

  6,0(0.5%)

  94,7 tys

  2,0(0.2%)

  98,2 tys

  2,1(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  31,3(3.2%)

  1,4 mln

  29,8(2.9%)

  1,1 mln

  22,7(2.3%)

  639,2 tys

  13,5(1.4%)

  732,2 tys

  15,5(1.5%)

  395,6 tys

  8,4(0.7%)

  988,0 tys

  21,0(1.8%)

  78,4 tys

  1,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  33,5 tys

  0,7(0.1%)

  37,8 tys

  0,8(0.1%)

  66,9 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 tys

  0,1(0%)

  9,3

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  406

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,9 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat chodzieski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 11 242 mieszkańców powiatu chodzieskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 404 kobiet oraz 5 838 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,7% mieszkańców powiatu chodzieskiego, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 20,9% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu chodzieskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie chodzieskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (23,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,7%) oraz podstawowe ukończone (17,8%).

  W roku 2018 w powiecie chodzieskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 76 oddziałów uczęszczało 1 580 dzieci (760 dziewczynek oraz 820 chłopców). Dostępnych było 1 836 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie chodzieskim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 53 oddziałów uczęszczało 1 204 dzieci (575 dziewczynek oraz 629 chłopców). Dostępne były 1 223 miejsca.

  16,2% mieszkańców powiatu chodzieskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 839 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 20 szkół podstawowych, w których w 235 oddziałach uczyło się 4 255 uczniów (2 010 kobiet oraz 2 245 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie chodzieskim placówkę miało 13 szkół podstawowych, w których w 153 oddziałach uczyło się 3 242 uczniów (1 606 kobiet oraz 1 636 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,59.

  W powiecie chodzieskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 660 uczniów (390 kobiet oraz 270 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 267 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie chodzieskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 25 oddziałach uczyło się 710 uczniów (469 kobiet oraz 241 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 255 absolwentów.

  W powiecie chodzieskim znajduje się 6 Technik, w których w 30 oddziałach uczyło się 539 uczniów (264 kobiety oraz 275 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 85 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie chodzieskim placówkę miały 4 Technika, w których w 25 oddziałach uczyło się 582 uczniów (235 kobiet oraz 347 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 107 absolwentów.

  W powiecie chodzieskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 9 oddziałach uczyło się 245 uczniów (72 kobiety oraz 173 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,6 uczniów. 27,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 18,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców powiatu chodzieskiego w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 27,5% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. chodzieski
  11,8%
  Województwo
  16,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,0%
  Województwo
  31,7%
  Kraj
  33,3%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,0%
  Województwo
  2,3%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,3%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,8%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat chodzieski
  31,7%
  woj. wielkopolskie
  26,8%
  Polska
  22,9%
 • 23,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,7%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,9%
  Wielkopolskie
  18,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. chodzieski
  1,0%
  Wielkopolskie
  1,1%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 839 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  839,0
  Województwo
  897,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. chodzieski
  0,73
  Wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 15Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 76 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 836 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat chodzieski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 580 Dzieci
 • 760 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 820 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 47 2 lata i mniej
 • 47
 • 302 3 lata
 • 302
 • 376 4 lata
 • 376
 • 387 5 lata
 • 387
 • 456 6 lat
 • 456
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 150 3 lata
 • 150
 • 193 4 lata
 • 193
 • 182 5 lata
 • 182
 • 203 6 lat
 • 203
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 152 3 lata
 • 152
 • 183 4 lata
 • 183
 • 205 5 lata
 • 205
 • 253 6 lat
 • 253
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 94 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 108,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 108,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat chodzieski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Dzieci
 • 8 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 8 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 7 4 lata
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 4 4 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 3 4 lata
 • 3
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat chodzieski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 226 Oddziały
 • 4 168 Uczniowie
 • 1 986 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 182 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 501 Uczniowie w 1 klasie
 • 254 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 247 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 450 Absolwenci 2016
 • 198 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 252 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9 Oddziały
 • 87 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,6%
  72,4%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,1
  woj. wielkopolskie
  17,8
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,1
 • 18,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,1
 • 18,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,4
 • 9,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9,7
 •  
 • 316,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 264,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 637 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki1 040
  • angielski460
  • inny137
 • 1 040 niemiecki
 • 460 angielski
 • 137 inny
 • 63 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 52 angielski
 • 11 niemiecki
 • 41 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 32 niemiecki
 • 9 angielski
 •  
 • 98,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,59
  Wielkopolskie
  97,51
  Cała Polska
  95,46
 • 95,83 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. chodzieski
  95,83
  Wielkopolskie
  95,84
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat chodzieski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat chodzieski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat chodzieski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 461 Uczniowie
 • 300 Kobiety
  (uczniowie)
 • 161 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,1%
  34,9%
 • 147 Uczniowie w 1 klasie
 • 96 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 172 Absolwenci
 • 94 Kobiety
  (absolwenci)
 • 78 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 199 Uczniowie
 • 90 Kobiety
  (uczniowie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,2%
  54,8%
 • 124 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 72 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. chodzieski
  23,6
  Województwo
  26,9
  Polska
  26,2
 •  
 • 35,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 25,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat chodzieski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 539 Uczniowie
 • 264 Kobiety
  (uczniowie)
 • 275 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 154 Uczniowie w 1 klasie
 • 65 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. chodzieski
  18,0
  Wielkopolskie
  24,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 48,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 29,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat chodzieski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 245 Uczniowie
 • 72 Kobiety
  (uczniowie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,4%
  70,6%
 • 122 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  27,2
  Województwo
  22,1
  Kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 2 365 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 214
  • niemiecki1 014
  • hiszpański69
  • rosyjski68
 • 1 214 angielski
 • 1 014 niemiecki
 • 69 hiszpański
 • 68 rosyjski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat chodzieski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat chodzieski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat chodzieski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chodzieski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie chodzieskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie chodzieskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★, 2 ), 2 motele (1 ★★, 1 ) oraz 2 pensjonaty (1 ★★★★, 1 ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 660)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie chodzieskim: 20 (publiczne: 20, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 9). W powiecie chodzieskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 685 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 83 (uczestnicy: 5 669)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 582)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 26 (uczestnicy: 2 678)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 28 (uczestnicy: 598)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 392)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 271)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 248)
  • inne: 4 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 44 (członkowie: 1 047)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 87)
  • taneczne: 6 (członkowie: 113)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 143)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 45)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 80)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 256)
  • koło gospodyń wiejskich: 11 (członkowie: 273)
  • inne: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 45)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 7)
  • tańca: 1 (absolwenci: 18)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 6
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 509)
  • teatralne: 3 (członkowie: 31)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 125)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 153)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 82)
  • taneczne: 5 (członkowie: 118)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie chodzieskim działały 2 kina posiadające 3 sale z 461 miejscami na widowni. Odbyło się 841 seansów, na które przyszło 15 676 widzów, w tym 336 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 543 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie chodzieskim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 195 065 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 29 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 9 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 219 069 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 81
  • dostępne dla czytelników: 43
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 43
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie chodzieskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 47 265 wolumenów w tym ziobry specjalne: 123. Odnotowano 458 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 42 257 wolumenów. Odnotowano 1 107 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie chodzieskim działało 16 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 901 członków. Zarejestrowano 1 011 ćwiczących (mężczyźni: 792, kobiety: 219, chłopcy do lat 18: 494, dziewczęta do lat 18: 140). Aktywnych było 18 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (24), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie chodzieskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chodzieski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat chodzieski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 28 wypadków drogowych w powiecie chodzieskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 31 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 59,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 10,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 61,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie chodzieskim zarejestrowanych było 50 444 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 36 486 samochodów osobowych (779,2 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 924 samochodów ciężarowych (142,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 142 autobusów (3,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski), 739 ciągników siodłowych (15,8 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 994 motocykli (85,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,2 lat.


  W 2020 roku w powiecie chodzieskim znajdowały się 44 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 7 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 17 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie chodzieskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 31 Ranni
  (rok 2020)
 • 12 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie chodzieskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 59,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat chodzieski
  59,8
  Wielkopolskie
  80,7
  Cały kraj
  61,5
 • 10,68 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. chodzieski
  10,7
  Wielkopolskie
  6,2
  Kraj
  6,5
 • 66,21 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  66,2
  Województwo
  92,5
  Cały kraj
  69,2
 • 9,91 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  9,9
  Województwo
  6,5
  Cała Polska
  7,6
 • 61,45 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. chodzieski
  61,5
  Województwo
  97,2
  Cały kraj
  80,2
 • 17,86 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  17,9
  Województwo
  7,7
  Polska
  10,6
 • 110,71 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. chodzieski
  110,7
  woj. wielkopolskie
  114,6
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 50 444 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie chodzieskim w 2020 roku
 • 36 486 Samochody osobowe
 • 5 924 Samochody ciężarowe
 • 29 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 142 Autobusy
 • 366 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 739 Ciągniki samochodowe
 • 739   Ciągniki siodłowe
 • 2 793 Ciągniki rolnicze
 • 3 994 Motocykle
 • 1 851   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 605 Motorowery
 • 36 486Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie chodzieskim
 • Samochody osobowe w powiecie chodzieskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 779,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. chodzieski
  779,2
  woj. wielkopolskie
  716,8
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 058
  • 1400-1649 kg9 245
  • 1650-1899 kg7 657
  • 1900 kg i więcej9 526
 • 10 058 do 1399 kg
 • 9 245 1400-1649 kg
 • 7 657 1650-1899 kg
 • 9 526 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 970 do 1399 cm3
 • 14 970
 • 18 970 1400-1999 cm3
 • 18 970
 • 2 546 2000 i więcej cm3
 • 2 546
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie chodzieskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20 618
  • olej napędowy13 339
  • gaz (LPG)2 235
  • pozostałe294
 • 20 618 benzyna
 • 13 339 olej napędowy
 • 2 235 gaz (LPG)
 • 294 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 283 do 1 roku
 • 283
 • 318 2 lata
 • 318
 • 430 3 lata
 • 430
 • 1 121 4-5 lat
 • 1 121
 • 1 389 6-7 lat
 • 1 389
 • 1 831 8-9 lat
 • 1 831
 • 2 051 10-11 lat
 • 2 051
 • 5 559 12-15 lat
 • 5 559
 • 6 288 16-20 lat
 • 6 288
 • 4 894 21-25 lat
 • 4 894
 • 3 836 26-30 lat
 • 3 836
 • 8 486 31 lat i więcej
 • 8 486
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie chodzieskim
 • Powiat
  20,8 lat
  woj. wielkopolskie
  18,4 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 5 924Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie chodzieskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie chodzieskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 142,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat chodzieski
  142,3
  Województwo
  122,7
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 756 do 999 kg
 • 2 756
 • 1 900 1000-1499 kg
 • 1 900
 • 425 1500-2999 kg
 • 425
 • 58 3000-3499 kg
 • 58
 • 140 3500-4999 kg
 • 140
 • 291 5000-6999 kg
 • 291
 • 134 7000-9999 kg
 • 134
 • 168 10000-14999 kg
 • 168
 • 52 15000 kg i więcej
 • 52
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 109
  • olej napędowy3 982
  • gaz (LPG)140
  • pozostałe693
 • 1 109 benzyna
 • 3 982 olej napędowy
 • 140 gaz (LPG)
 • 693 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 70 do 1 roku
 • 70
 • 44 2 lata
 • 44
 • 72 3 lata
 • 72
 • 201 4-5 lat
 • 201
 • 250 6-7 lat
 • 250
 • 310 8-9 lat
 • 310
 • 376 10-11 lat
 • 376
 • 861 12-15 lat
 • 861
 • 907 16-20 lat
 • 907
 • 794 21-25 lat
 • 794
 • 544 26-30 lat
 • 544
 • 1 495 31 lat i więcej
 • 1 495
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie chodzieskim
 • powiat chodzieski
  20,8 lat
  Wielkopolskie
  18,3 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 142Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie chodzieskim
 • Autobusy w powiecie chodzieskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,0
  Województwo
  2,6
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy105
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe26
 • 11 benzyna
 • 105 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 5 12-15 lat
 • 5
 • 25 16-20 lat
 • 25
 • 41 21-25 lat
 • 41
 • 13 26-30 lat
 • 13
 • 49 31 lat i więcej
 • 49
 • 25,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie chodzieskim
 • Powiat
  25,2 lat
  woj. wielkopolskie
  21,7 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 739Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie chodzieskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie chodzieskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 15,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat chodzieski
  15,8
  woj. wielkopolskie
  17,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy638
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe97
 • 3 benzyna
 • 638 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 97 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 6 2 lata
 • 6
 • 11 3 lata
 • 11
 • 51 4-5 lat
 • 51
 • 66 6-7 lat
 • 66
 • 78 8-9 lat
 • 78
 • 39 10-11 lat
 • 39
 • 168 12-15 lat
 • 168
 • 134 16-20 lat
 • 134
 • 67 21-25 lat
 • 67
 • 45 26-30 lat
 • 45
 • 63 31 lat i więcej
 • 63
 • 15,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie chodzieskim
 • powiat chodzieski
  15,5 lat
  Wielkopolskie
  11,1 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 3 994Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie chodzieskim
 • Motocykle w powiecie chodzieskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  85,3
  woj. wielkopolskie
  49,6
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 14 2 lata
 • 14
 • 24 3 lata
 • 24
 • 76 4-5 lat
 • 76
 • 68 6-7 lat
 • 68
 • 95 8-9 lat
 • 95
 • 114 10-11 lat
 • 114
 • 318 12-15 lat
 • 318
 • 295 16-20 lat
 • 295
 • 197 21-25 lat
 • 197
 • 164 26-30 lat
 • 164
 • 2 596 31 lat i więcej
 • 2 596
 • 28,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie chodzieskim
 • powiat chodzieski
  28,2 lat
  Województwo
  24,4 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 44 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 44 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie chodzieskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 636,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat chodzieski
  636,4 km
  Województwo
  725,3 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 9,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat chodzieski
  9,3 km
  Wielkopolskie
  6,2 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 7 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 17 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami