Powiat chodzieski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat chodzieski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 45 476 Liczba mieszkańców
 • 685 km2 Powierzchnia
 • 66 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 56,5% Stopa urbanizacji
 • Julian Hermaszczuk Starosta
 • ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież Adres starostwa powiatowego
 • PCH Tablice rejestracyjne
Powiat chodzieski na mapie
Identyfikatory
 • 3001 TERYT (TERC)
Herb powiatu chodzieskiego
powiat chodzieski herb
Flaga powiatu chodzieskiego
powiat chodzieski flaga

powiat chodzieski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży
067 222 33 00
067 222 33 16
ul. Marcinkowskiego 6
64-800 Chodzież
Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży
067 281 12 00
067 281 12 15
ul. Wiosny Ludów 14
64-800 Chodzież
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży
67 282 78 48
brak
ul. Gajowa 10
64-800 Chodzież
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Chodzieży
67 282 02 72
67 282 02 73
ul. Składowa 5
64-800 Chodzież
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży
067 282 96 88
067 281 04 01
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Starostwo Powiatowe w Chodzieży
(67) 282-72-61
(67) 281-27-11
ul. Wiosny Ludów
64-800 Chodzież

Powiat chodzieski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat chodzieski ma 45 476 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chodzieskiego w 2050 roku wynosi 41 419, z czego 20 688 to kobiety, a 20 731 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu chodzieskiego zawarli w 2022 roku 185 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców powiatu chodzieskiego jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat chodzieski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -207. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,54 na 1000 mieszkańców powiatu chodzieskiego. W 2022 roku urodziło się 340 dzieci, w tym 53,8% dziewczynek i 46,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 436 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 27,1% zgonów w powiecie chodzieskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,2% zgonów w powiecie chodzieskim były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu chodzieskiego przypada 11.99 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 421 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 517 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu chodzieskiego -96. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 20 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -18.

  59,9% mieszkańców powiatu chodzieskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu chodzieskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 45 476 Liczba mieszkańców
 • 23 199 Kobiety
 • 22 277 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie chodzieskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie chodzieskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie chodzieskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chodzieskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 419 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 688 Kobiety
 • 20 731 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie chodzieskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie chodzieskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie chodzieskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu chodzieskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,4 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat chodzieski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu chodzieskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat chodzieski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat chodzieski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat chodzieski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • pow. chodzieski
  30,0%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 25,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,0%
  Województwo
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • powiat chodzieski
  9,0%
  Województwo
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  7,0%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • powiat chodzieski
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie chodzieskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. chodzieski
  4,1
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat chodzieski
  1,5
  Wielkopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 185 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie chodzieskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -207 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -70 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -137 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,54 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat chodzieski
  -4,5
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • -5,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie chodzieskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie chodzieskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie chodzieskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie chodzieskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 340 Urodzenia żywe
 • 183 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 157 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,8%
  46,2%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat chodzieski
  7,5
  Województwo
  8,7
  Polska
  8,1
 • 32,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  32,6
  Wielkopolskie
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 436 g Średnia waga noworodków
 • 3 421 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 436 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 26 Waga 4000g - 4499g
 • 26
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 117 Waga 3000g - 3499g
 • 117
 • 49 Waga 2500g - 2999g
 • 49
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,28
  Województwo
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,69
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. chodzieski
  0,62
  Wielkopolskie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie chodzieskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 547 Zgony
 • 253 Kobiety
  (Zgony)
 • 294 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,0
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 160,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  160,9
  Województwo
  124,8
  Polska
  147,0
 • 8,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  8,8
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. chodzieski
  3,6
  Wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chodzieskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  27,1%
  Wielkopolskie
  27,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 21,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  21,2%
  Województwo
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,9%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 95 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,6
  Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  60,0
  Cała Polska
  74,4
 • 271,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. chodzieski
  271,5
  Wielkopolskie
  261,2
  Cały kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  242,8
  Polska
  246,5
 • 347,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 375,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 318,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  347,5
  Województwo
  338,7
  Kraj
  475,8
 • 34,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 41,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  34,3
  Województwo
  49,4
  Cały kraj
  70,6
 • 42,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  42,7
  Wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  32,6
 • 17,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat chodzieski
  17,1
  Województwo
  6,8
  Cały kraj
  6,9
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat chodzieski
  1,5%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie chodzieskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Osoby w zamachach samobójczych
 • 16 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 61 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. chodzieski
  61,0
  Wielkopolskie
  24,0
  Polska
  38,0
 • 9 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  9,0
  Wielkopolskie
  12,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 8 samookaleczenie powierzchniowe
 • 8
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 3 powieszenie się
 • 3
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 6 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 6
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 13 30-49 lat
 • 13
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu18
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 3 trzeźwy
 • 18 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony2
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 16 kawaler/panna
 • 16
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne8
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 3 podstawowe niepełne
 • 8 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 14 praca
 • 14
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 421 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 225 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 196 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 517 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 269 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 248 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -114 Saldo migracji
 • -54 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -60 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -96 Saldo migracji wewnętrznych
 • -44 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -52 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Saldo migracji zagranicznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie chodzieskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat chodzieski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chodzieski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie chodzieskim oddano do użytku 176 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie chodzieskim to 15 791 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 347 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  60,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 39,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie chodzieskim to 4,46 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie chodzieskim to 112,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,55% mieszkań posiada łazienkę, 86,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 66,13% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie chodzieskim 176 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 897 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 510 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 39 transakcji (mediana cen - 3 929 zł/m2, średnia - 4 001 zł/m2), a na rynku wtórnym 137 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 636 zł/m2, średnia - 3 381 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 897 zł
 • Tutaj
  3 897 zł
  Województwo
  5 109 zł
  Cały kraj
  5 877 zł
 • 3 897 zł Ogółem
 • 3 897 zł
 • 3 897 zł do 40 m2
 • 3 897 zł
 • 3 852 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 852 zł
 • 3 997 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 997 zł
 • 1 749 zł od 80,1 m2
 • 1 749 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 510 zł
 • Tutaj
  3 510 zł
  woj. wielkopolskie
  5 354 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 3 510 zł Ogółem
 • 3 510 zł
 • 3 767 zł do 40 m2
 • 3 767 zł
 • 3 506 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 506 zł
 • 3 960 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 960 zł
 • 1 891 zł od 80,1 m2
 • 1 891 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 176
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m234
  • od 40,1 do 60 m285
  • od 60,1 do 80 m247
  • od 80,1 m210
 • 34 do 40 m2
 • 85 od 40,1 do 60 m2
 • 47 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie chodzieskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 929 zł
 • powiat chodzieski
  3 929 zł
  woj. wielkopolskie
  5 783 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 3 929 zł Ogółem
 • 3 929 zł
 • 3 900 zł do 40 m2
 • 3 900 zł
 • 4 156 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 156 zł
 • 3 941 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 941 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 001 zł
 • pow. chodzieski
  4 001 zł
  Wielkopolskie
  5 980 zł
  Polska
  6 899 zł
 • 4 001 zł Ogółem
 • 4 001 zł
 • 3 809 zł do 40 m2
 • 3 809 zł
 • 4 140 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 140 zł
 • 4 007 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 007 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 39
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m215
  • od 40,1 do 60 m214
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 15 do 40 m2
 • 14 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 636 zł
 • Tutaj
  3 636 zł
  Wielkopolskie
  4 599 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 3 636 zł Ogółem
 • 3 636 zł
 • 3 841 zł do 40 m2
 • 3 841 zł
 • 3 385 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 385 zł
 • 4 006 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 006 zł
 • 1 749 zł od 80,1 m2
 • 1 749 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 381 zł
 • powiat chodzieski
  3 381 zł
  woj. wielkopolskie
  4 719 zł
  Polska
  5 903 zł
 • 3 381 zł Ogółem
 • 3 381 zł
 • 3 730 zł do 40 m2
 • 3 730 zł
 • 3 371 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 371 zł
 • 3 947 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 947 zł
 • 1 891 zł od 80,1 m2
 • 1 891 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 137
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m219
  • od 40,1 do 60 m271
  • od 60,1 do 80 m237
  • od 80,1 m210
 • 19 do 40 m2
 • 71 od 40,1 do 60 m2
 • 37 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 791 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 347,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat chodzieski
  347,20
  Województwo
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 83,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  83,30 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  28,90 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,18
  Województwo
  4,06
  Polska
  3,83
 • 2,88 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat chodzieski
  2,88
  Wielkopolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 176 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,87
  Województwo
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 785 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat chodzieski
  4,46
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 17,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat chodzieski
  17,26
  Województwo
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 19 780 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 112,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat chodzieski
  112,4 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat chodzieski
  0,43 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat chodzieski
  98,16%
  Województwo
  98,04%
  Kraj
  97,71%
 • 96,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,95%
  Wielkopolskie
  96,58%
  Kraj
  95,10%
 • 95,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,55%
  Wielkopolskie
  95,43%
  Kraj
  93,66%
 • 86,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. chodzieski
  86,70%
  Województwo
  86,82%
  Polska
  85,62%
 • 66,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat chodzieski
  66,13%
  Województwo
  55,85%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat chodzieski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie chodzieskim na 1000 mieszkańców pracuje 406osób . Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie chodzieskim wynosiło w 2022 roku 7,0% (7,0% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chodzieskim wynosiło 5 542,99 PLN, co odpowiada 82.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chodzieskiego 4 211 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 299 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -912.

  13,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chodzieskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 52,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 406 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  406,0
  woj. wielkopolskie
  440,0
  Polska
  402,0
 • 7,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,0% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,0%
  Wielkopolskie
  2,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie chodzieskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie chodzieskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie chodzieskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 543 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 543 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie chodzieskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 211 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 299 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -912 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 52,3% Przemysł i budownictwo
 • 36,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 65,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,4% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie chodzieskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat chodzieski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat chodzieski
  66,8
  Województwo
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 35,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat chodzieski
  35,5
  Województwo
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 113,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. chodzieski
  113,7
  Województwo
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat chodzieski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie chodzieskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 003 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 927 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 366 nowych podmiotów, a 285 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (555) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (325) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (553) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (215) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie chodzieskim najwięcej (246) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 782) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (153) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,8% (1 343) podmiotów, a 70,1% (3 507) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie chodzieskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.2%) oraz Budownictwo (18.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 003 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 153 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 343 Przemysł i budownictwo
 • 3 507 Pozostała działalność
 • 366 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie chodzieskim w 2022 roku
 • 285 Podmioty wyrejestrowane w powiecie chodzieskim w 2022 roku
 • 3 927 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 782 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 782
 • 190 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 190
 • 29 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 29
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 5 001 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 001
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 39 Spółdzielnie ogółem
 • 39
 • 334 Spółki handlowe ogółem
 • 334
 • 29  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 246  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 246
 • 27    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 153 Spółki cywilne ogółem
 • 153
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 927 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 949 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 949
 • 737 Budownictwo
 • 737
 • 400 Przetwórstwo przemysłowe
 • 400
 • 334 Transport i gospodarka magazynowa
 • 334
 • 305 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 305
 • 297 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 297
 • 215 Pozostała działalność
 • 215
 • 129 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 129
 • 117 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 117
 • 103 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 103
 • 99 Edukacja
 • 99
 • 84 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 84
 • 71 Informacja i komunikacja
 • 71
 • 35 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 35
 • 25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 25
 • 16 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 16
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chodzieski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie chodzieskim stwierdzono 1 016 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie chodzieskim wynosi 87,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu chodzieskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,68 (wykrywalność 89%) oraz przeciwko mieniu - 9,20 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,23 (78%), drogowe - 2,06 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 016 Przestępstwa ogółem
 • 1 016
 • 533 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 533
 • 330 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 330
 • 94 Przestępstwa drogowe
 • 94
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 420 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 420
 • 22,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. chodzieski
  22,26
  Wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 11,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. chodzieski
  11,68
  Województwo
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 7,23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,23
  Województwo
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 2,06 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat chodzieski
  2,06
  Województwo
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,50
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 9,20 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. chodzieski
  9,20
  Wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  87%
  Wielkopolskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  89%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  78%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat chodzieski
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. chodzieski
  100%
  Województwo
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. chodzieski
  74%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Powiat chodzieski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu chodzieskiego wyniosła w 2022 roku 71,6 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu chodzieskiego - 33.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,5 mln złotych, czyli 10,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu chodzieskiego wyniosła w 2022 roku 74,3 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.1%). W budżecie powiatu chodzieskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 404 złotych na mieszkańca (24,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,2 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie chodzieskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu chodzieskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu chodzieskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,3 mln

  974(100%)

  44,9 mln

  947(100%)

  47,9 mln

  1,0 tys(100%)

  52,0 mln

  1,1 tys(100%)

  50,6 mln

  1,1 tys(100%)

  59,2 mln

  1,3 tys(100%)

  60,5 mln

  1,3 tys(100%)

  71,6 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,5 mln

  348(35.7%)

  15,5 mln

  327(34.5%)

  15,6 mln

  328(32.5%)

  18,0 mln

  382(34.6%)

  17,9 mln

  380(35.3%)

  20,7 mln

  442(34.9%)

  22,0 mln

  474(36.4%)

  23,8 mln

  524(33.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,8 mln

  165(16.9%)

  8,4 mln

  177(18.7%)

  5,0 mln

  105(10.4%)

  5,3 mln

  111(10.1%)

  5,6 mln

  119(11.1%)

  6,7 mln

  143(11.3%)

  6,6 mln

  143(11%)

  8,1 mln

  179(11.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  95,0(9.8%)

  4,5 mln

  94,4(10%)

  4,8 mln

  101(10%)

  5,0 mln

  106(9.6%)

  5,5 mln

  117(10.8%)

  6,0 mln

  128(10.1%)

  6,4 mln

  139(10.7%)

  8,1 mln

  179(11.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  52,3(5.4%)

  2,9 mln

  61,1(6.5%)

  3,2 mln

  68,5(6.8%)

  4,1 mln

  87,3(7.9%)

  1,8 mln

  38,0(3.5%)

  4,1 mln

  87,2(6.9%)

  2,4 mln

  51,8(4%)

  7,7 mln

  169(10.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,6 mln

  96,7(9.9%)

  4,6 mln

  97,9(10.3%)

  4,9 mln

  103(10.2%)

  5,0 mln

  107(9.7%)

  5,4 mln

  115(10.7%)

  5,8 mln

  123(9.7%)

  6,1 mln

  131(10.1%)

  6,0 mln

  131(8.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  88,6(9.1%)

  3,4 mln

  71,2(7.5%)

  3,6 mln

  76,7(7.6%)

  4,0 mln

  85,5(7.8%)

  4,3 mln

  91,1(8.5%)

  4,9 mln

  104(8.2%)

  5,1 mln

  109(8.4%)

  5,4 mln

  120(7.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  38,1(3.9%)

  1,8 mln

  38,9(4.1%)

  2,8 mln

  59,4(5.9%)

  3,0 mln

  64,3(5.8%)

  2,1 mln

  45,4(4.2%)

  2,5 mln

  54,3(4.3%)

  2,7 mln

  57,4(4.4%)

  3,0 mln

  66,0(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  31,5(3.2%)

  1,3 mln

  27,7(2.9%)

  1,1 mln

  24,1(2.4%)

  1,0 mln

  21,9(2%)

  1,2 mln

  24,9(2.3%)

  1,1 mln

  22,7(1.8%)

  1,9 mln

  41,2(3.2%)

  1,6 mln

  35,2(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  883,0 tys

  18,6(1.9%)

  903,9 tys

  19,1(2%)

  871,6 tys

  18,4(1.8%)

  936,1 tys

  19,8(1.8%)

  949,2 tys

  20,2(1.9%)

  926,9 tys

  19,8(1.6%)

  1,1 mln

  23,3(1.8%)

  1,3 mln

  28,5(1.8%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  794,6 tys

  16,7(1.7%)

  634,1 tys

  13,4(1.4%)

  637,2 tys

  13,5(1.3%)

  649,2 tys

  13,7(1.2%)

  682,1 tys

  14,5(1.3%)

  804,0 tys

  17,2(1.4%)

  801,1 tys

  17,2(1.3%)

  720,7 tys

  15,8(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  340,2 tys

  7,2(0.7%)

  305,3 tys

  6,4(0.7%)

  290,9 tys

  6,1(0.6%)

  269,8 tys

  5,7(0.5%)

  229,2 tys

  4,9(0.5%)

  130,4 tys

  2,8(0.2%)

  93,6 tys

  2,0(0.2%)

  414,1 tys

  9,1(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  293,2 tys

  6,2(0.6%)

  239,1 tys

  5,0(0.5%)

  202,4 tys

  4,3(0.4%)

  264,6 tys

  5,6(0.5%)

  272,1 tys

  5,8(0.5%)

  281,7 tys

  6,0(0.5%)

  302,2 tys

  6,5(0.5%)

  406,4 tys

  8,9(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  195,2 tys

  4,1(0.4%)

  195,3 tys

  4,1(0.4%)

  176,0 tys

  3,7(0.4%)

  179,4 tys

  3,8(0.3%)

  183,5 tys

  3,9(0.4%)

  183,6 tys

  3,9(0.3%)

  185,6 tys

  4,0(0.3%)

  171,3 tys

  3,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  128,6 tys

  2,7(0.3%)

  132,4 tys

  2,8(0.3%)

  124,7 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,8(0.3%)

  133,0 tys

  2,8(0.2%)

  134,3 tys

  2,9(0.2%)

  134,0 tys

  2,9(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  209,7 tys

  4,4(0.5%)

  29,7 tys

  0,6(0.1%)

  1,0 mln

  22,0(2.2%)

  120,8 tys

  2,6(0.2%)

  46,5 tys

  1,0(0.1%)

  199,5 tys

  4,3(0.3%)

  68,7 tys

  1,5(0.1%)

  131,8 tys

  2,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  54,7 tys

  1,2(0.1%)

  58,7 tys

  1,2(0.1%)

  77,6 tys

  1,6(0.2%)

  112,4 tys

  2,4(0.2%)

  96,5 tys

  2,1(0.2%)

  54,0 tys

  1,2(0.1%)

  60,0 tys

  1,3(0.1%)

  60,0 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,9 tys

  0,2(0%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  15,8 tys

  0,3(0%)

  35,6 tys

  0,8(0.1%)

  190,9 tys

  4,1(0.4%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  19,6 tys

  0,4(0%)

  32,6 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  13,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  33,5 tys

  0,7(0.1%)

  37,8 tys

  0,8(0.1%)

  66,9 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  224

  0,0(0%)

  295

  0,0(0%)

  150

  0,0(0%)

  185

  0,0(0%)

  437

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,8 tys

  0,1(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie chodzieskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu chodzieskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat chodzieski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu chodzieskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,0 mln

  968(100%)

  46,2 mln

  974(100%)

  49,1 mln

  1,0 tys(100%)

  53,2 mln

  1,1 tys(100%)

  55,5 mln

  1,2 tys(100%)

  59,9 mln

  1,3 tys(100%)

  69,8 mln

  1,5 tys(100%)

  74,3 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,8 mln

  438(45.3%)

  21,0 mln

  442(45.4%)

  21,5 mln

  455(43.9%)

  21,6 mln

  457(40.6%)

  23,8 mln

  506(42.9%)

  27,8 mln

  593(46.4%)

  30,2 mln

  649(43.2%)

  29,3 mln

  644(39.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,6 mln

  203(20.9%)

  10,5 mln

  220(22.6%)

  11,0 mln

  233(22.4%)

  13,8 mln

  292(25.9%)

  14,8 mln

  315(26.7%)

  14,1 mln

  302(23.6%)

  16,2 mln

  350(23.3%)

  20,6 mln

  453(27.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  111(11.5%)

  5,7 mln

  121(12.4%)

  4,5 mln

  95,8(9.2%)

  4,7 mln

  99,1(8.8%)

  5,0 mln

  106(9%)

  6,1 mln

  130(10.2%)

  5,9 mln

  127(8.4%)

  7,5 mln

  166(10.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  87,0(9%)

  3,4 mln

  71,1(7.3%)

  3,6 mln

  76,4(7.4%)

  4,0 mln

  84,8(7.5%)

  4,2 mln

  89,2(7.6%)

  4,9 mln

  104(8.1%)

  5,0 mln

  109(7.2%)

  5,4 mln

  119(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  22,7(2.3%)

  639,2 tys

  13,5(1.4%)

  732,2 tys

  15,5(1.5%)

  395,6 tys

  8,4(0.7%)

  988,0 tys

  21,0(1.8%)

  78,4 tys

  1,7(0.1%)

  4,9 mln

  105(7%)

  4,2 mln

  93,2(5.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  31,5(3.3%)

  1,3 mln

  27,7(2.8%)

  1,1 mln

  24,0(2.3%)

  903,5 tys

  19,1(1.7%)

  816,6 tys

  17,4(1.5%)

  1,0 mln

  22,1(1.7%)

  1,4 mln

  30,4(2%)

  1,4 mln

  30,0(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  941,1 tys

  19,8(2%)

  921,8 tys

  19,4(2%)

  872,4 tys

  18,4(1.8%)

  915,9 tys

  19,4(1.7%)

  941,4 tys

  20,0(1.7%)

  1,0 mln

  21,4(1.7%)

  1,2 mln

  25,3(1.7%)

  1,2 mln

  25,6(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  647,9 tys

  13,6(1.4%)

  747,3 tys

  15,8(1.6%)

  1,5 mln

  31,9(3.1%)

  1,5 mln

  32,4(2.9%)

  528,6 tys

  11,2(1%)

  893,8 tys

  19,1(1.5%)

  609,4 tys

  13,1(0.9%)

  636,1 tys

  14,0(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  716,3 tys

  15,1(1.6%)

  593,1 tys

  12,5(1.3%)

  750,9 tys

  15,9(1.5%)

  2,1 mln

  44,1(3.9%)

  950,9 tys

  20,2(1.7%)

  368,6 tys

  7,9(0.6%)

  1,1 mln

  23,6(1.6%)

  557,1 tys

  12,2(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  560,9 tys

  11,8(1.2%)

  582,8 tys

  12,3(1.3%)

  357,2 tys

  7,5(0.7%)

  385,7 tys

  8,2(0.7%)

  425,5 tys

  9,0(0.8%)

  563,5 tys

  12,0(0.9%)

  451,1 tys

  9,7(0.6%)

  455,2 tys

  10,0(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  186,8 tys

  3,9(0.4%)

  249,5 tys

  5,3(0.5%)

  219,9 tys

  4,6(0.4%)

  205,2 tys

  4,3(0.4%)

  331,2 tys

  7,0(0.6%)

  205,7 tys

  4,4(0.3%)

  218,1 tys

  4,7(0.3%)

  446,0 tys

  9,8(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  236,9 tys

  5,0(0.5%)

  235,5 tys

  5,0(0.5%)

  252,1 tys

  5,3(0.5%)

  318,3 tys

  6,7(0.6%)

  193,0 tys

  4,1(0.3%)

  143,9 tys

  3,1(0.2%)

  224,0 tys

  4,8(0.3%)

  228,7 tys

  5,0(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  88,8 tys

  1,9(0.2%)

  86,3 tys

  1,8(0.2%)

  832,9 tys

  17,6(1.7%)

  284,1 tys

  6,0(0.5%)

  94,7 tys

  2,0(0.2%)

  98,2 tys

  2,1(0.2%)

  90,9 tys

  2,0(0.1%)

  147,5 tys

  3,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  158,9 tys

  3,3(0.3%)

  153,8 tys

  3,2(0.3%)

  152,9 tys

  3,2(0.3%)

  156,0 tys

  3,3(0.3%)

  158,4 tys

  3,4(0.3%)

  162,0 tys

  3,5(0.3%)

  147,7 tys

  3,2(0.2%)

  135,4 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  122,6 tys

  2,6(0.3%)

  125,2 tys

  2,6(0.3%)

  124,5 tys

  2,6(0.2%)

  132,3 tys

  2,8(0.2%)

  131,8 tys

  2,8(0.2%)

  131,9 tys

  2,8(0.2%)

  131,0 tys

  2,9(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  406

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,6 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  13,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  33,5 tys

  0,7(0.1%)

  37,8 tys

  0,8(0.1%)

  66,9 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,9 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat chodzieski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 145 mieszkańców powiatu chodzieskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 319 kobiet oraz 5 825 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców powiatu chodzieskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu chodzieskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie chodzieskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,4%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,4%) oraz średnie zawodowe (20,6%).

  W roku 2021 w powiecie chodzieskim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 75 oddziałów uczęszczało 1 578 dzieci (793 dziewczynki oraz 785 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie chodzieskim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 53 oddziałów uczęszczało 1 204 dzieci (575 dziewczynek oraz 629 chłopców). Dostępne były 1 223 miejsca.

  16,3% mieszkańców powiatu chodzieskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 850 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 19 szkół podstawowych, w których w 247 oddziałach uczyło się 4 149 uczniów (1 968 kobiet oraz 2 181 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie chodzieskim placówkę miało 13 szkół podstawowych, w których w 153 oddziałach uczyło się 3 242 uczniów (1 606 kobiet oraz 1 636 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,05.

  W powiecie chodzieskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 704 uczniów (445 kobiet oraz 259 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 201 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie chodzieskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 25 oddziałach uczyło się 710 uczniów (469 kobiet oraz 241 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 255 absolwentów.

  W powiecie chodzieskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 23 oddziałach uczyło się 616 uczniów (168 kobiet oraz 448 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 14,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,1 uczniów. 26,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,4% mieszkańców powiatu chodzieskiego w wieku potencjalnej nauki (29,2% kobiet i 27,6% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. chodzieski
  15,6%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. chodzieski
  32,8%
  Województwo
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,9%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,4%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,2%
  Województwo
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 23,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat chodzieski
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  13,7%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 850 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. chodzieski
  850,0
  Wielkopolskie
  902,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 16Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 75 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 836 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat chodzieski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 578 Dzieci
 • 793 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 785 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 43 2 lata i mniej
 • 43
 • 318 3 lata
 • 318
 • 415 4 lata
 • 415
 • 368 5 lata
 • 368
 • 414 6 lat
 • 414
 • 20 7 lat i więcej
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 148 3 lata
 • 148
 • 217 4 lata
 • 217
 • 189 5 lata
 • 189
 • 207 6 lat
 • 207
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 170 3 lata
 • 170
 • 198 4 lata
 • 198
 • 179 5 lata
 • 179
 • 207 6 lat
 • 207
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • 106 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 93,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 92,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat chodzieski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 225 Oddziały
 • 4 028 Uczniowie
 • 1 920 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 108 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 453 Uczniowie w 1 klasie
 • 229 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 224 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 509 Absolwenci
 • 249 Kobiety
  (absolwenci)
 • 260 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22 Oddziały
 • 121 Uczniowie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,7%
  60,3%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. chodzieski
  16,8
  Wielkopolskie
  17,0
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,8
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,8
 • 17,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,9
 • 5,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,5
 •  
 • 318,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 258,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 99,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  99,05
  woj. wielkopolskie
  97,57
  Kraj
  95,71
 • 96,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,87
  Wielkopolskie
  96,51
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat chodzieski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat chodzieski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat chodzieski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 599 Uczniowie
 • 396 Kobiety
  (uczniowie)
 • 203 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,1%
  33,9%
 • 152 Uczniowie w 1 klasie
 • 108 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 147 Absolwenci
 • 99 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 105 Uczniowie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,7%
  53,3%
 • 54 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. chodzieski
  25,1
  Wielkopolskie
  26,2
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 49,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 36,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat chodzieski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 179 Uczniowie w 1 klasie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 136 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. chodzieski
  26,8
  Województwo
  21,5
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat chodzieski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat chodzieski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat chodzieski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chodzieski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie chodzieskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie chodzieskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 2 motele (1 ★★, 1 ) oraz 2 pensjonaty (1 ★★★★, 1 ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 640)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie chodzieskim: 21 (publiczne: 21, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie chodzieskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 639 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 137 (uczestnicy: 26 009)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 1 070)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 2 330)
  • koncerty: 47 (uczestnicy: 18 682)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 30 (uczestnicy: 541)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 1 041)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 440)
  • warsztaty: 14 (uczestnicy: 655)
  • inne: 2 (uczestnicy: 950)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 962)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 93)
  • taneczne: 8 (członkowie: 169)
  • muzyczne: 19 (członkowie: 174)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 48)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 80)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 317)
  • inne: 3 (członkowie: 71)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 36)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 12)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 6)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 18)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 10
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 498)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 125)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 210)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 90)
  • taneczne: 4 (członkowie: 53)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie chodzieskim działały 2 kina posiadające 3 sale z 469 miejscami na widowni. Odbyło się 1 907 seansów, na które przyszło 29 799 widzów, w tym 648 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 10 268 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie chodzieskim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 191 756 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 27 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 9 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 219 069 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 89
  • dostępne dla czytelników: 50
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 50
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie chodzieskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 46 775 wolumenów w tym ziobry specjalne: 123. Odnotowano 484 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 42 257 wolumenów. Odnotowano 1 107 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie chodzieskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie chodzieskim działało 16 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 901 członków. Zarejestrowano 1 011 ćwiczących (mężczyźni: 792, kobiety: 219, chłopcy do lat 18: 494, dziewczęta do lat 18: 140). Aktywnych było 18 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (24), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie chodzieskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chodzieski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat chodzieski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 20 wypadków drogowych w powiecie chodzieskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 20 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,6 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 52,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie chodzieskim zarejestrowanych było 51 554 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 37 321 samochodów osobowych (814,6 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 6 067 samochodów ciężarowych (149,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 138 autobusów (3,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 757 ciągników siodłowych (16,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 037 motocykli (88,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,4 lat.


  W 2022 roku w powiecie chodzieskim znajdowało się 61 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 7 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie chodzieskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 20 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie chodzieskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 43,98 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. chodzieski
  44,0
  Wielkopolskie
  65,8
  Cała Polska
  56,5
 • 6,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  6,6
  Województwo
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 43,98 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat chodzieski
  44,0
  Wielkopolskie
  74,9
  Cały kraj
  65,5
 • 9,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. chodzieski
  9,7
  Wielkopolskie
  6,7
  Kraj
  6,6
 • 52,37 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  52,4
  Województwo
  80,8
  Cały kraj
  77,6
 • 15,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  15,0
  Województwo
  9,3
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. chodzieski
  100,0
  Województwo
  113,8
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 51 554 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie chodzieskim w 2021 roku
 • 37 321 Samochody osobowe
 • 6 067 Samochody ciężarowe
 • 29 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 138 Autobusy
 • 397 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 757 Ciągniki samochodowe
 • 757   Ciągniki siodłowe
 • 2 837 Ciągniki rolnicze
 • 4 037 Motocykle
 • 1 875   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 672 Motorowery
 • 37 321Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie chodzieskim
 • Samochody osobowe w powiecie chodzieskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 814,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  814,6
  Województwo
  735,7
  Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 056
  • 1400-1649 kg9 321
  • 1650-1899 kg7 858
  • 1900 kg i więcej10 086
 • 10 056 do 1399 kg
 • 9 321 1400-1649 kg
 • 7 858 1650-1899 kg
 • 10 086 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 213 do 1399 cm3
 • 15 213
 • 19 508 1400-1999 cm3
 • 19 508
 • 2 600 2000 i więcej cm3
 • 2 600
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie chodzieskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 032
  • olej napędowy13 670
  • gaz (LPG)2 244
  • pozostałe375
 • 21 032 benzyna
 • 13 670 olej napędowy
 • 2 244 gaz (LPG)
 • 375 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 224 do 1 roku
 • 224
 • 316 2 lata
 • 316
 • 424 3 lata
 • 424
 • 1 153 4-5 lat
 • 1 153
 • 1 406 6-7 lat
 • 1 406
 • 1 659 8-9 lat
 • 1 659
 • 2 099 10-11 lat
 • 2 099
 • 5 429 12-15 lat
 • 5 429
 • 6 523 16-20 lat
 • 6 523
 • 4 996 21-25 lat
 • 4 996
 • 3 946 26-30 lat
 • 3 946
 • 9 146 31 lat i więcej
 • 9 146
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie chodzieskim
 • pow. chodzieski
  21,1 lat
  woj. wielkopolskie
  18,7 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 6 067Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie chodzieskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie chodzieskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 149,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. chodzieski
  149,0
  woj. wielkopolskie
  127,3
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 793 do 999 kg
 • 2 793
 • 2 008 1000-1499 kg
 • 2 008
 • 427 1500-2999 kg
 • 427
 • 54 3000-3499 kg
 • 54
 • 139 3500-4999 kg
 • 139
 • 291 5000-6999 kg
 • 291
 • 135 7000-9999 kg
 • 135
 • 168 10000-14999 kg
 • 168
 • 52 15000 kg i więcej
 • 52
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 097
  • olej napędowy4 135
  • gaz (LPG)140
  • pozostałe695
 • 1 097 benzyna
 • 4 135 olej napędowy
 • 140 gaz (LPG)
 • 695 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 71 do 1 roku
 • 71
 • 40 2 lata
 • 40
 • 66 3 lata
 • 66
 • 230 4-5 lat
 • 230
 • 266 6-7 lat
 • 266
 • 281 8-9 lat
 • 281
 • 414 10-11 lat
 • 414
 • 852 12-15 lat
 • 852
 • 880 16-20 lat
 • 880
 • 789 21-25 lat
 • 789
 • 606 26-30 lat
 • 606
 • 1 572 31 lat i więcej
 • 1 572
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie chodzieskim
 • Powiat
  21,0 lat
  woj. wielkopolskie
  18,5 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 138Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie chodzieskim
 • Autobusy w powiecie chodzieskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat chodzieski
  3,0
  Województwo
  2,7
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy101
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe26
 • 11 benzyna
 • 101 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 2 12-15 lat
 • 2
 • 21 16-20 lat
 • 21
 • 38 21-25 lat
 • 38
 • 19 26-30 lat
 • 19
 • 50 31 lat i więcej
 • 50
 • 26,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie chodzieskim
 • powiat chodzieski
  26,1 lat
  Wielkopolskie
  22,0 lat
  Kraj
  22,0 lat
 • 757Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie chodzieskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie chodzieskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 16,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  16,3
  Województwo
  19,0
  Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy642
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe111
 • 3 benzyna
 • 642 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 111 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 4 2 lata
 • 4
 • 9 3 lata
 • 9
 • 50 4-5 lat
 • 50
 • 53 6-7 lat
 • 53
 • 76 8-9 lat
 • 76
 • 69 10-11 lat
 • 69
 • 151 12-15 lat
 • 151
 • 137 16-20 lat
 • 137
 • 76 21-25 lat
 • 76
 • 49 26-30 lat
 • 49
 • 70 31 lat i więcej
 • 70
 • 15,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie chodzieskim
 • Powiat
  15,9 lat
  woj. wielkopolskie
  11,1 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 4 037Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie chodzieskim
 • Motocykle w powiecie chodzieskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 88,1 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat chodzieski
  88,1
  woj. wielkopolskie
  52,0
  Cała Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 26 2 lata
 • 26
 • 12 3 lata
 • 12
 • 58 4-5 lat
 • 58
 • 84 6-7 lat
 • 84
 • 82 8-9 lat
 • 82
 • 93 10-11 lat
 • 93
 • 307 12-15 lat
 • 307
 • 304 16-20 lat
 • 304
 • 256 21-25 lat
 • 256
 • 130 26-30 lat
 • 130
 • 2 653 31 lat i więcej
 • 2 653
 • 28,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie chodzieskim
 • powiat chodzieski
  28,4 lat
  Wielkopolskie
  24,4 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 61 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie chodzieskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 886,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  886,0 km
  woj. wielkopolskie
  848,7 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 13,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat chodzieski
  13,4 km
  Województwo
  7,3 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 7 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 13 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami