Bychawa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Bychawa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bychawa to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu lubelskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bychawa.
 • 4 757 Liczba mieszkańców
 • 6,7 km² Powierzchnia
 • 711,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • IX-X w. Data założenia
 • 1537 - 1863 i od 1958 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 81 Numer kierunkowy
 • LUB Tablice rejestracyjne
 • Janusz Stanisław Urban Burmistrz miasta
Bychawa na mapie
Identyfikatory
 • 22.530151.0135 Współrzędne GPS
 • 0609034 TERYT (TERC)
 • 0955621 SIMC
Herb miasta Bychawa
Bychawa herb
Flaga miasta Bychawa
Bychawa flaga

Bychawa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
23-100Poczta Bychawa, ul. Piłsudskiego 7-15
23-100Skrytki Pocztowe Poczta Bychawa, ul. Piłsudskiego 7-15

Bychawa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bychawie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Lublinie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. T. Zana 36, 38c
20-601 Lublin
Urząd Miejski w Bychawie
(81) 566-00-04
(81) 566-00-48
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa

Bychawa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Bychawa jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 757, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 12,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bychawy zawarli w 2021 roku 18 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Bychawy jest stanu wolnego, 59,3% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Bychawa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,18 na 1000 mieszkańców Bychawy. W 2021 roku urodziło się 39 dzieci, w tym 56,4% dziewczynek i 43,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 47,0% zgonów w Bychawie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,2% zgonów w Bychawie były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bychawy przypada 12.33 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 90 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bychawy -50. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  59,0% mieszkańców Bychawy jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bychawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 757 Liczba mieszkańców
 • 2 498 Kobiety
 • 2 259 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bychawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bychawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bychawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bychawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Bychawa
  43,3 lat
  Województwo
  42,6 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 45,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bychawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bychawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bychawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bychawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bychawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,2%
  Lubelskie
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,4%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,3%
  Województwo
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Bychawa
  2,9%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Kraj
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Bychawa
  0,2%
  Lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bychawie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,8
  woj. lubelskie
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Bychawa
  1,4
  Lubelskie
  1,5
  Cała Polska
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bychawie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,18 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,2
  Województwo
  -6,7
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bychawie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bychawie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bychawie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bychawie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,4%
  43,6%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,2
  Lubelskie
  8,0
  Polska
  8,7
 • 34,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,9
  woj. lubelskie
  35,0
  Cały kraj
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 264 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 418 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 344 g
  Lubelskie
  3 345 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 106 Waga 4000g - 4499g
 • 106
 • 432 Waga 3500g - 3999g
 • 432
 • 482 Waga 3000g - 3499g
 • 482
 • 186 Waga 2500g - 2999g
 • 186
 • 57 Waga 2000g - 2499g
 • 57
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,23
  Województwo
  1,20
  Kraj
  1,32
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,59
  woj. lubelskie
  0,58
  Polska
  0,64
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,70
  woj. lubelskie
  0,54
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Bychawie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 61,0%
  39,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Bychawa
  12,3
  Lubelskie
  14,7
  Kraj
  13,6
 • 143,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  143,2
  woj. lubelskie
  184,0
  Kraj
  156,7
 • 6,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,1
  Województwo
  4,6
  Cała Polska
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,0
  Lubelskie
  3,7
  Kraj
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubelskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Bychawa
  47,0%
  woj. lubelskie
  42,2%
  Kraj
  34,8%
 • 15,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  15,2%
  Lubelskie
  17,4%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,5%
  woj. lubelskie
  3,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 351 Zgony spowodowane COVID-19
 • 12,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  12,8
  Cała Polska
  13,3
 • 89,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  89,0
  Cała Polska
  74,4
 • 176,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  176,2
  Lubelskie
  259,7
  Cała Polska
  268,1
 • 234,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  234,9
  Cały kraj
  246,5
 • 543,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 589,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 495,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  543,5
  woj. lubelskie
  630,6
  Cały kraj
  475,8
 • 69,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bychawa
  69,3
  Województwo
  80,0
  Kraj
  70,6
 • 20,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  20,6
  Lubelskie
  29,1
  Cała Polska
  32,6
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,9
  Lubelskie
  7,9
  Kraj
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Bychawa
  0,4%
  Lubelskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 90 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -51 Saldo migracji
 • -30 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -50 Saldo migracji wewnętrznych
 • -29 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bychawie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bychawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bychawa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Bychawie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bychawie to 1 715 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 356 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bychawie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Bychawie to 149,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,03% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,25% mieszkań posiada łazienkę, 87,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubelskiego.

  Powiat lubelski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 715 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 356,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  356,30
  Województwo
  378,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 74,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  74,40 m2
  Województwo
  77,70 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 26,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Bychawa
  26,50 m2
  Lubelskie
  29,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,96
  Województwo
  3,86
  Kraj
  3,82
 • 2,81 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,81
  woj. lubelskie
  2,64
  Polska
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Bychawa
  0,71
  Lubelskie
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,42
  Województwo
  4,37
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 11 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Bychawa
  5,50
  woj. lubelskie
  4,25
  Cała Polska
  3,90
 • 2,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  2,31
  Województwo
  18,55
  Cały kraj
  24,07
 • 299 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 149,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  149,5 m2
  woj. lubelskie
  98,1 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,06 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Bychawa
  0,06 m2
  Lubelskie
  0,43 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,03%
  woj. lubelskie
  91,91%
  Polska
  96,97%
 • 93,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Bychawa
  93,41%
  woj. lubelskie
  85,47%
  Kraj
  94,01%
 • 91,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  91,25%
  Województwo
  83,02%
  Cały kraj
  91,78%
 • 87,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  87,41%
  Lubelskie
  76,30%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Bychawa
  0,00%
  Województwo
  46,14%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Bychawa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bychawie na 1000 mieszkańców pracuje 226osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 58,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bychawie wynosiło w 2021 roku 6,2% (7,0% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bychawie wynosiło 4 615,93 PLN, co odpowiada 76.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bychawy 262 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 285 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 23.

  60,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Bychawy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,7% w przemyśle i budownictwie, a 10,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 226 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  226,0
  Lubelskie
  193,0
  Kraj
  257,0
 • 6,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,0% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Bychawa
  6,2%
  Województwo
  7,2%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bychawie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bychawie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bychawie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 616 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Bychawa
  4 616 PLN
  Województwo
  5 319 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bychawie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 262 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 285 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 23 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,09 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 60,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,7% Przemysł i budownictwo
 • 6,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,2% Pozostałe
 • 22,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bychawie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 077 Pracujący ogółem
 • 629 Kobiety
 • 448 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bychawie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bychawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bychawa
  69,5
  Województwo
  68,4
  Polska
  69,0
 • 41,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bychawa
  41,8
  woj. lubelskie
  38,9
  Polska
  38,2
 • 151,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Bychawa
  151,1
  Lubelskie
  131,6
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bychawa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bychawie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 507 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 375 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 nowych podmiotów, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (68) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (27) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (54) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bychawie najwięcej (32) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (486) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,1% (97) podmiotów, a 80,3% (407) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bychawie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.5%) oraz Budownictwo (16.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 507 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 97 Przemysł i budownictwo
 • 407 Pozostała działalność
 • 35 Podmioty nowo zarejestrowane w Bychawie w 2021 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w Bychawie w 2021 roku
 • 375 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 486 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 486
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 506 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 506
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 32 Spółki cywilne ogółem
 • 32
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 375 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 107 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 107
 • 61 Budownictwo
 • 61
 • 42 Transport i gospodarka magazynowa
 • 42
 • 35 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 35
 • 29 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 29
 • 26 Pozostała działalność
 • 26
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bychawa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Bychawie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 46 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bychawie wynosi 72,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bychawy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,58 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 3,92 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,81 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,91 (53%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bychawy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bychawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 46
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 9,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Bychawa
  9,76
  Lubelskie
  15,97
  Cała Polska
  21,51
 • 5,58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,58
  woj. lubelskie
  9,04
  Kraj
  12,82
 • 1,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,91
  Województwo
  4,10
  Cały kraj
  5,89
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,81
  Województwo
  1,93
  Cała Polska
  1,85
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Bychawa
  0,22
  Lubelskie
  0,33
  Cała Polska
  0,35
 • 3,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,92
  woj. lubelskie
  6,92
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bychawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Bychawa
  72%
  woj. lubelskie
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Bychawa
  68%
  Województwo
  78%
  Kraj
  64%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  54%
  Lubelskie
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Bychawa
  97%
  Lubelskie
  95%
  Cały kraj
  89%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  46%
  woj. lubelskie
  66%
  Cały kraj
  53%

Bychawa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Bychawy wyniosła w 2021 roku 59,5 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Bychawy - 29.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,6 mln złotych, czyli 17,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bychawy wyniosła w 2021 roku 66,7 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.8%). W budżecie Bychawy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 642 złotych na mieszkańca (11,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 58,0 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,4%.
 • Wydatki budżetu w Bychawie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bychawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bychawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bychawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,8 mln

  3,5 tys(100%)

  29,7 mln

  2,5 tys(100%)

  37,9 mln

  3,2 tys(100%)

  44,6 mln

  3,8 tys(100%)

  53,7 mln

  4,6 tys(100%)

  51,0 mln

  4,4 tys(100%)

  53,5 mln

  4,6 tys(100%)

  59,5 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,3 mln

  3,5 tys(43.8%)

  12,0 mln

  2,4 tys(40.5%)

  12,6 mln

  2,5 tys(33.1%)

  12,3 mln

  2,5 tys(27.6%)

  13,8 mln

  2,8 tys(25.8%)

  15,0 mln

  3,1 tys(29.4%)

  15,9 mln

  3,3 tys(29.6%)

  17,6 mln

  3,7 tys(29.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,7 mln

  1,1 tys(13.7%)

  2,9 mln

  579(9.8%)

  2,2 mln

  436(5.8%)

  4,9 mln

  985(11%)

  12,4 mln

  2,5 tys(23.1%)

  3,3 mln

  686(6.5%)

  4,0 mln

  828(7.5%)

  7,6 mln

  1,6 tys(12.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  652(8%)

  1,8 mln

  349(5.9%)

  2,9 mln

  569(7.5%)

  4,3 mln

  856(9.6%)

  3,7 mln

  741(6.8%)

  4,9 mln

  1,0 tys(9.6%)

  5,7 mln

  1,2 tys(10.7%)

  6,7 mln

  1,4 tys(11.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  815(10%)

  3,6 mln

  703(12%)

  3,6 mln

  716(9.5%)

  3,8 mln

  762(8.5%)

  4,0 mln

  807(7.4%)

  4,4 mln

  901(8.6%)

  4,3 mln

  886(8%)

  4,5 mln

  939(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  1,2 tys(15.1%)

  6,0 mln

  1,2 tys(20.3%)

  13,2 mln

  2,6 tys(34.9%)

  2,8 mln

  561(6.3%)

  3,1 mln

  618(5.7%)

  3,4 mln

  705(6.7%)

  3,2 mln

  672(6%)

  3,5 mln

  730(5.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  244(3%)

  968,0 tys

  192(3.3%)

  1,0 mln

  200(2.6%)

  1,2 mln

  241(2.7%)

  1,2 mln

  250(2.3%)

  1,3 mln

  267(2.5%)

  1,4 mln

  297(2.7%)

  1,4 mln

  295(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  719,7 tys

  140(1.7%)

  760,7 tys

  151(2.6%)

  751,1 tys

  150(2%)

  739,4 tys

  149(1.7%)

  741,8 tys

  150(1.4%)

  1,1 mln

  236(2.2%)

  1,5 mln

  320(2.9%)

  1,2 mln

  262(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  149,1 tys

  28,9(0.4%)

  155,4 tys

  30,8(0.5%)

  173,9 tys

  34,7(0.5%)

  283,9 tys

  57,1(0.6%)

  349,4 tys

  70,7(0.7%)

  291,3 tys

  60,0(0.6%)

  586,4 tys

  122(1.1%)

  568,4 tys

  119(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  386,4 tys

  74,9(0.9%)

  356,8 tys

  70,6(1.2%)

  381,6 tys

  76,1(1%)

  406,9 tys

  81,8(0.9%)

  404,3 tys

  81,8(0.8%)

  394,1 tys

  81,2(0.8%)

  394,1 tys

  81,9(0.7%)

  431,8 tys

  90,8(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  210,2 tys

  40,7(0.5%)

  167,0 tys

  33,1(0.6%)

  264,1 tys

  52,7(0.7%)

  316,1 tys

  63,5(0.7%)

  1,1 mln

  214(2%)

  298,2 tys

  61,4(0.6%)

  291,7 tys

  60,6(0.5%)

  236,5 tys

  49,7(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  121,3 tys

  23,5(0.3%)

  96,1 tys

  19,0(0.3%)

  148,0 tys

  29,5(0.4%)

  102,7 tys

  20,6(0.2%)

  108,7 tys

  22,0(0.2%)

  166,4 tys

  34,3(0.3%)

  235,8 tys

  49,0(0.4%)

  221,1 tys

  46,5(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  149,2 tys

  28,9(0.4%)

  152,8 tys

  30,2(0.5%)

  169,8 tys

  33,9(0.4%)

  174,9 tys

  35,1(0.4%)

  169,0 tys

  34,2(0.3%)

  178,9 tys

  36,8(0.4%)

  88,8 tys

  18,5(0.2%)

  188,6 tys

  39,6(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,9 tys

  62,3(0.7%)

  160,5 tys

  32,5(0.3%)

  55,2 tys

  11,4(0.1%)

  138,4 tys

  28,7(0.3%)

  153,6 tys

  32,3(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  321,2 tys

  62,3(0.8%)

  386,1 tys

  76,4(1.3%)

  368,5 tys

  73,5(1%)

  358,0 tys

  71,9(0.8%)

  348,0 tys

  70,4(0.6%)

  392,9 tys

  80,9(0.8%)

  235,9 tys

  49,0(0.4%)

  135,3 tys

  28,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  57,8 tys

  11,2(0.1%)

  107,5 tys

  21,3(0.4%)

  99,9 tys

  19,9(0.3%)

  15,8 tys

  3,2(0%)

  56,4 tys

  11,4(0.1%)

  2,2 mln

  459(4.4%)

  32,4 tys

  6,7(0.1%)

  17,0 tys

  3,6(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,8 tys

  4,7(0%)

  13,3 tys

  2,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  155,2 tys

  30,1(0.4%)

  157,9 tys

  31,3(0.5%)

  13,2 tys

  2,6(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  210,9 tys

  42,7(0.4%)

  145,2 tys

  29,9(0.3%)

  138,5 tys

  28,8(0.3%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,8 tys

  3,8(0%)

  36,8 tys

  7,3(0.1%)

  70,8 tys

  14,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  379,4 tys

  73,5(0.9%)

  52,2 tys

  10,3(0.2%)

  20,5 tys

  4,1(0.1%)

  19,3 tys

  3,9(0%)

  54,3 tys

  11,0(0.1%)

  38,8 tys

  8,0(0.1%)

  18,0 tys

  3,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bychawie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bychawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bychawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bychawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,8 mln

  3,0 tys(100%)

  30,0 mln

  2,5 tys(100%)

  39,7 mln

  3,3 tys(100%)

  44,8 mln

  3,8 tys(100%)

  52,6 mln

  4,5 tys(100%)

  51,2 mln

  4,4 tys(100%)

  56,0 mln

  4,8 tys(100%)

  66,7 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,9 mln

  2,3 tys(33.4%)

  12,3 mln

  2,4 tys(40.9%)

  12,7 mln

  2,5 tys(32.1%)

  14,0 mln

  2,8 tys(31.2%)

  14,8 mln

  3,0 tys(28.1%)

  18,2 mln

  3,8 tys(35.6%)

  20,3 mln

  4,2 tys(36.3%)

  26,2 mln

  5,5 tys(39.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,2 mln

  1,6 tys(22.8%)

  8,1 mln

  1,6 tys(26.9%)

  9,3 mln

  1,9 tys(23.4%)

  10,0 mln

  2,0 tys(22.4%)

  10,4 mln

  2,1 tys(19.7%)

  11,3 mln

  2,3 tys(22.2%)

  11,2 mln

  2,3 tys(20.1%)

  13,3 mln

  2,8 tys(19.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,1 mln

  787(11.3%)

  1,7 mln

  342(5.7%)

  1,2 mln

  242(3.1%)

  3,3 mln

  671(7.5%)

  10,3 mln

  2,1 tys(19.5%)

  1,8 mln

  369(3.5%)

  2,0 mln

  419(3.6%)

  4,6 mln

  957(6.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  204(2.9%)

  250,3 tys

  49,5(0.8%)

  819,8 tys

  164(2.1%)

  648,2 tys

  130(1.4%)

  175,7 tys

  35,6(0.3%)

  1,2 mln

  243(2.3%)

  1,2 mln

  256(2.2%)

  2,3 mln

  493(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  1,1 tys(15.4%)

  5,2 mln

  1,0 tys(17.2%)

  12,3 mln

  2,5 tys(31%)

  1,8 mln

  365(4.1%)

  1,9 mln

  388(3.6%)

  2,3 mln

  483(4.6%)

  2,1 mln

  440(3.8%)

  2,3 mln

  477(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  467(6.7%)

  660,8 tys

  131(2.2%)

  1,8 mln

  361(4.6%)

  616,3 tys

  124(1.4%)

  756,2 tys

  153(1.4%)

  648,4 tys

  134(1.3%)

  762,5 tys

  158(1.4%)

  1,1 mln

  228(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  672,4 tys

  130(1.9%)

  687,2 tys

  136(2.3%)

  714,2 tys

  142(1.8%)

  709,8 tys

  143(1.6%)

  858,3 tys

  174(1.6%)

  915,3 tys

  189(1.8%)

  921,8 tys

  191(1.6%)

  1,0 mln

  220(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  920,1 tys

  178(2.6%)

  236,7 tys

  46,9(0.8%)

  305,6 tys

  61,0(0.8%)

  265,7 tys

  53,4(0.6%)

  260,3 tys

  52,7(0.5%)

  315,1 tys

  64,9(0.6%)

  331,9 tys

  69,0(0.6%)

  360,4 tys

  75,8(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  308,4 tys

  59,8(0.9%)

  283,6 tys

  56,1(0.9%)

  291,2 tys

  58,1(0.7%)

  397,9 tys

  80,0(0.9%)

  891,9 tys

  180(1.7%)

  818,6 tys

  169(1.6%)

  255,3 tys

  53,0(0.5%)

  303,6 tys

  63,8(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  154,5 tys

  29,9(0.4%)

  137,4 tys

  27,2(0.5%)

  123,0 tys

  24,5(0.3%)

  108,7 tys

  21,8(0.2%)

  78,9 tys

  16,0(0.1%)

  96,4 tys

  19,9(0.2%)

  132,7 tys

  27,6(0.2%)

  122,4 tys

  25,7(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  485

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  136

  0,0(0%)

  9,7 tys

  2,0(0%)

  52,4 tys

  10,6(0.1%)

  17,2 tys

  3,5(0%)

  119,8 tys

  24,9(0.2%)

  52,6 tys

  11,1(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,0 tys

  7,6(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  306,2 tys

  61,5(0.7%)

  159,4 tys

  32,3(0.3%)

  46,3 tys

  9,5(0.1%)

  229,5 tys

  47,7(0.4%)

  17,9 tys

  3,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  155,2 tys

  30,1(0.4%)

  157,9 tys

  31,3(0.5%)

  13,2 tys

  2,6(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  210,9 tys

  42,7(0.4%)

  145,2 tys

  29,9(0.3%)

  138,5 tys

  28,8(0.2%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  29,1 tys

  5,6(0.1%)

  366,8 tys

  72,6(1.2%)

  63,0 tys

  12,6(0.2%)

  48,0 tys

  9,6(0.1%)

  31,8 tys

  6,4(0.1%)

  26,0 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  252

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  400,6 tys

  77,6(1.1%)

  24,5 tys

  4,9(0.1%)

  21,5 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,3 tys

  7,1(0.1%)

  19,6 tys

  4,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  1,5(0%)

  1,0 mln

  210(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bychawa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 000 mieszkańców Bychawy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 503 kobiet oraz 497 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,4% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców Bychawy, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 24,0% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Bychawy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bychawie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,4%) oraz wyższe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz podstawowe ukończone (22,5%).

  W roku 2021 w Bychawie mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 224 dzieci (120 dziewczynek oraz 104 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bychawie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 148 dzieci (73 dziewczynki oraz 75 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  15,3% mieszkańców Bychawy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 14,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 541 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,41 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 26 oddziałach uczyło się 525 uczniów (259 kobiet oraz 266 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bychawie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 524 uczniów (268 kobiet oraz 256 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (24,7% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,2 uczniów.

  W Bychawie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 10 oddziałach uczyło się 234 uczniów (148 kobiet oraz 86 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 48 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bychawie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 16 oddziałach uczyło się 449 uczniów (267 kobiet oraz 182 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 113 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (15,5% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,4 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,5% mieszkańców Bychawy w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 26,6% mężczyzn).

 • 15,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,0%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 17,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,5%
  Lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 32,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  Lubelskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Bychawa
  9,4%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,5%
  Lubelskie
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Bychawa
  22,5%
  Lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,9%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  24,0%
  Lubelskie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 25,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,9%
  Lubelskie
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1541 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Bychawa
  1 541,0
  Lubelskie
  881,0
  Kraj
  896,0
 • 0,41 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,41
  Województwo
  1,01
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 276 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bychawa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 224 Dzieci
 • 120 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 104 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,6%
  46,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 60 3 lata
 • 60
 • 49 4 lata
 • 49
 • 62 5 lata
 • 62
 • 49 6 lat
 • 49
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 27 3 lata
 • 27
 • 31 4 lata
 • 31
 • 35 5 lata
 • 35
 • 23 6 lat
 • 23
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 33 3 lata
 • 33
 • 18 4 lata
 • 18
 • 27 5 lata
 • 27
 • 26 6 lat
 • 26
 •  
 • 17,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bychawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bychawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole NR 1 w Bychawie
  Publiczne
  81 566-15-68
  ul. Partyzantów 5
  23-100 Bychawa
  918915
  "Akademia Poziomkowa"Przedszkole Niepubliczne nr.1
  Niepubliczne
  79 555-57-54
  ul. MARSZ.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 7/15
  23-100 Bychawa
  ---
 • Szkoły podstawowe w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bychawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 525 Uczniowie
 • 259 Kobiety
  (uczniowie)
 • 266 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 67 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Bychawa
  20,2
  Województwo
  15,2
  Kraj
  16,7
 •  
 • 33,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bychawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bychawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Bychawie
  Publiczna
  81 566-01-42
  81 566-01-42
  ul. Szkolna 8
  23-100 Bychawa
  1841337
 • Szkoły ponadpodstawowe w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Bychawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 234 Uczniowie
 • 148 Kobiety
  (uczniowie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,2%
  36,8%
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Bychawa
  23,4
  woj. lubelskie
  26,2
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bychawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bychawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego (ks. Antoni Kwiatkowski)
  Publiczne
  81 566-00-19
  81 566-00-19
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 81
  23-100 Bychawa
  10253-
  Technikum Nr 1 (mjr Henryk Dobrzański)
  Publiczne
  81 566-00-45
  81 566-00-45
  ul. Reymonta 4b
  23-100 Bychawa
  8198-
  Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych (mjr Henryk Dobrzański)
  Publiczna
  81 566-00-45
  81 566-00-45
  ul. Reymonta 4b
  23-100 Bychawa
  137-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (mjr Henryk Dobrzański)
  Publiczna
  81 566-00-45
  81 566-00-45
  ul. Reymonta 4b
  23-100 Bychawa
  118-
 • Edukacyjne grupy wieku w Bychawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bychawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bychawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bychawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bychawa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bychawie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bychawie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bychawie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Bychawie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 12 (uczestnicy: 1 200)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 60)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 35)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 130)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 55)
  • taneczne: 4 (członkowie: 75)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Bychawie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 39 559 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 597 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 17
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 17
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Bychawie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 293 członków. Zarejestrowano 228 ćwiczących (mężczyźni: 170, kobiety: 58, chłopcy do lat 18: 167, dziewczęta do lat 18: 58). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bychawie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Bychawie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bychawy znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Bychawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1639 r. (ul. 11 Listopada 1)dnia 1956-07-21, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/69/56 z 1956-07-21; A/175 z 1967-01-31
  • Dzwonnica z 1862 r. (ul. 11 Listopada 1)dnia 1956-07-21, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/70/56 z 1956-07-21; A/175 z 1967-01-31
  • Zieleń towarzysząca (data nieznana)dnia 1967-01-31, wykaz dokumentów: A/175 z 1967-01-31
  • Spichlerz z 1. poł. XIX w.dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/291 z 1967-03-31
  • Spichlerz z 1. poł. XIX w. (ul. Mikołaja Pileckiego 7a)dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/291 z 1967-03-31
  • Obora z 1. poł. XIX w. (ul. Mikołaja Pileckiego 9)dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/291 z 1967-03-31
  • Zespół - spichlerz z 1. poł. XIX w.dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/291 z 1967-03-31
  • Relikt z pocz. XVI w.dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/292 z 1967-03-31
  • Park (data nieznana)dnia 1967-03-31, wykaz dokumentów: A/292 z 1967-03-31
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1849 - 1851dnia 1987-05-15, wykaz dokumentów: A/936 z 1987-05-15
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1993-07-26, wykaz dokumentów: A/1088 z 1993-07-26
  • Synagoga z 1810 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 5)dnia 1995-06-21, wykaz dokumentów: A/1102 z 1995-06-21
  • Kapliczka z poł. XVIII w.dnia 2004-11-26, wykaz dokumentów: A/341 z 2004-11-26
 • Formy ochrony przyrody w Bychawie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bychawy znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bychawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Podzamcze - stepowy rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1974-09-01, Powierzchnia: 3.4 ha
  • Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu leży w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego i łączy się z Krzczonowskim Parkiem Krajobrazowym. Jego powierzchnia wynosi 19 510 ha. Charakteryzuje go krajobraz rolniczy ale z dość dużymi kompleksami leśnymi i urozmaiconym krajobrazem ( liczne źródła i doliny rzeczne)., Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 19510.0 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-08-24, Opis granicy: rośnie na obrzeżu parkingu przy ul. 1 Maja przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Bychawie
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-08-24, Opis granicy: rośnie w ogrodzie gospodarstwa rolnego przy ul. Sienkiewicza 2 w Bychawie ok. 40 m za stodołą

Bychawa - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Bychawie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 20,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Bychawie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubelskiego.

  Powiat lubelski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bychawie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 1 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bychawie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 20,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Bychawa
  20,9
  woj. lubelskie
  43,0
  Cała Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Bychawa
  0,0
  Lubelskie
  6,5
  Kraj
  5,9
 • 20,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  20,9
  Lubelskie
  46,5
  Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  0,0
  woj. lubelskie
  15,1
  Kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Bychawa
  100,0
  Lubelskie
  108,3
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bychawie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 34,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  34,2 km
  Województwo
  437,6 km
  Kraj
  591,9 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Bychawa
  0,4 km
  Województwo
  5,3 km
  Kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bychawa przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 834droga wojewódzka nr 834(Bełżyce - Jaroszewice-Kolonia - Czółna - Tomaszówka - Niedrzwica Duża - Kajetanówka - Strzyżewice - Bychawa - Gałęzów - Wola Gałęzowska - Stara Wieś)
  • DW 836droga wojewódzka nr 836( Bychawa - Osowa - Piotrków - Chmiel Drugi - Majdan Kozic Górnych - Majdanek Kozicki - Kozice Górne - Kozice Dolne - Wola Piasecka - Kębłów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bychawie istnieje 52 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Antoniego Budnego

  ul. Armii Krajowej

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Grodzany

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kajetana Koźmiana

  ul. Kornela Makuszyńskiego

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Księdza Dominika Maja

  ul. Lubelska

  ul. Macieja Rataja

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Marysin

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Pileckiego

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piotra Ściegiennego

  ul. Piękna

  ul. Podwale

  ul. Podzamcze

  ul. Polna

  ul. Powstańców Warszawy

  ul. Rynek

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wandzin

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zadębie

  ul. Zamkowa

  ul. gen. Grota-Roweckiego

  ul. gen. Władysława Andersa

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. księdza Antoniego Kwiatkowskiego