Lwówek w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Lwówek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lwówek to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu nowotomyskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Lwówek.
 • 2 931 Liczba mieszkańców
 • 3,2 km² Powierzchnia
 • 927,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 100 m n.p.m Wysokość
 • 1406 Data założenia
 • 1414 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PNT Tablice rejestracyjne
 • Piotr Długosz Burmistrz miasta
Lwówek na mapie
Identyfikatory
 • 16.181052.4480 Współrzędne GPS
 • 3015024 TERYT (TERC)
 • 0971028 SIMC
Herb miasta Lwówek
Lwówek herb

Jak Lwówek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Lwówek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Lwówek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Lwówek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
27Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
33Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
51Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
108Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
171Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
176Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
198Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
208Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
209Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
213Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
227Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
239Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
244Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
248Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
265Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
276Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
290Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
295Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
330Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
342Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce

Lwówek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-310Poczta Lwówek koło Nowego Tomyśla

Lwówek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów we Lwówku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Nowym Tomyślu (podlega pod: ZUS I Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kolejowa 4
64-300 Nowy Tomyśl
Urząd Miasta i Gminy Lwówek
(61) 441-40-24
(61) 441-40-24
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwówek

Lwówek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Lwówek jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 931, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Lwówka zawarli w 2022 roku 13 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Lwówka jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Lwówek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,39 na 1000 mieszkańców Lwówka. W 2022 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 371 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 29,4% zgonów we Lwówku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,7% zgonów we Lwówku były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lwówka przypada 11.18 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lwówka -8. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,5% mieszkańców Lwówka jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lwówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 931 Liczba mieszkańców
 • 1 516 Kobiety
 • 1 415 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja we Lwówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet we Lwówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn we Lwówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lwówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,2 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lwówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lwówka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lwówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lwówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lwówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,8%
  Województwo
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,5%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,6%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,1%
  Województwo
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Lwówek
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności we Lwówku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,4
  Województwo
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Lwówek
  1,0
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych we Lwówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,39 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,4
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny we Lwówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) we Lwówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) we Lwówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń we Lwówku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,8
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 39,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,0
  Wielkopolskie
  37,1
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 371 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 312 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 424 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 371 g
  Województwo
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 215 Waga 3500g - 3999g
 • 215
 • 272 Waga 3000g - 3499g
 • 272
 • 102 Waga 2500g - 2999g
 • 102
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,45
  Województwo
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,68
  Wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,90
  Wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów we Lwówku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,2
  Wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 110,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  110,7
  Województwo
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Lwówek
  2,9
  Wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,7
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowotomyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  29,4%
  Wielkopolskie
  28,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 23,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Lwówek
  23,7%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Lwówek
  4,2%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Kraj
  6,7%
 • 38 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Cała Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Cała Polska
  70,6
 • 239,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  239,5
  Wielkopolskie
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Polska
  253,9
 • 296,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 324,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 267,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  296,7
  Wielkopolskie
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 41,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 105,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lwówek
  41,4
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 34,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  34,0
  Wielkopolskie
  35,1
  Cała Polska
  33,8
 • 5,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,2
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały we Lwówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lwówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lwówek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku we Lwówku oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe we Lwówku to 1 063 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 362 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach we Lwówku to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku we Lwówku to 134,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,34% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,40% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,46% mieszkań posiada łazienkę, 80,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 88,05% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowotomyskiego.

  Powiat nowotomyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 063 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 361,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  361,70
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Lwówek
  89,40 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,30 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,31 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Lwówek
  4,31
  Wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,76
  Województwo
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,72
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 40 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Lwówek
  5,00
  Województwo
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 13,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  13,61
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 1 075 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 134,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  134,4 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,37 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,34%
  Województwo
  98,07%
  Polska
  97,75%
 • 98,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Lwówek
  98,40%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,46%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 80,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Lwówek
  80,34%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 88,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  88,05%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Lwówek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • We Lwówku na 1000 mieszkańców pracuje 257osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 42,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane we Lwówku wynosiło w 2023 roku 2,5% (2,5% wśród kobiet i 2,5% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Lwówku wynosiło 5 753,37 PLN, co odpowiada 85.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lwówka 336 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 439 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 103.

  10,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Lwówka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 52,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 257 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Lwówek
  257,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 3,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,7% Kobiety
 • 2,7% Mężczyźni
 • Miasto
  2,5%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego we Lwówku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet we Lwówku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn we Lwówku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 215 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 753 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) we Lwówku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 336 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 439 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 103 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,31 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 52,6% Przemysł i budownictwo
 • 47,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,4% Pozostałe
 • 28,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych we Lwówku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 761 Pracujący ogółem
 • 323 Kobiety
 • 438 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci we Lwówku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lwówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,1
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lwówek
  36,2
  Województwo
  35,6
  Polska
  38,2
 • 113,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Lwówek
  113,8
  Województwo
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lwówek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • We Lwówku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 447 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 329 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 33 nowe podmioty, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (16) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (50) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną we Lwówku najwięcej (35) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (429) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,7% (146) podmiotów, a 65,1% (291) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we Lwówku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 447 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 146 Przemysł i budownictwo
 • 291 Pozostała działalność
 • 33 Podmioty nowo zarejestrowane we Lwówku w 2023 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane we Lwówku w 2023 roku
 • 329 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 429 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 429
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 446 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 446
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 32 Spółki handlowe ogółem
 • 32
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 35 Spółki cywilne ogółem
 • 35
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 329 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 96 Budownictwo
 • 96
 • 81 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 81
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lwówek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku we Lwówku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 47 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,03 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem we Lwówku wynosi 84,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lwówka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,07 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 5,89 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,36 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,58 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lwówka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lwówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 47
 • 33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 33
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 16,03 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Lwówek
  16,03
  Wielkopolskie
  18,91
  Polska
  22,81
 • 11,07 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Lwówek
  11,07
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 1,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Lwówek
  1,58
  Wielkopolskie
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 2,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,36
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,20
  Wielkopolskie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 5,89 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,89
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lwówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  85%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  86%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  52%
  Wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Lwówek
  93%
  Województwo
  94%
  Polska
  88%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  64%
  Województwo
  52%
  Cały kraj
  51%

Lwówek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Lwówka wyniosła w 2022 roku 60,7 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Lwówka - 30.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,7 mln złotych, czyli 7,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lwówka wyniosła w 2022 roku 61,3 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12%). W budżecie Lwówka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 20,5 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,0%.
 • Wydatki budżetu we Lwówku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lwówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lwówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lwówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,5 mln

  3,5 tys(100%)

  38,3 mln

  4,1 tys(100%)

  41,1 mln

  4,4 tys(100%)

  46,1 mln

  5,0 tys(100%)

  49,0 mln

  5,4 tys(100%)

  59,9 mln

  6,7 tys(100%)

  53,2 mln

  6,0 tys(100%)

  60,7 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,8 mln

  4,2 tys(39.3%)

  12,8 mln

  4,2 tys(33.3%)

  13,3 mln

  4,4 tys(32.5%)

  14,3 mln

  4,8 tys(31%)

  14,6 mln

  4,9 tys(29.8%)

  14,7 mln

  5,0 tys(24.6%)

  16,6 mln

  5,6 tys(31.3%)

  18,4 mln

  6,3 tys(30.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  465,2 tys

  153(1.4%)

  2,3 mln

  749(5.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 mln

  2,5 tys(12.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  888(8.3%)

  2,6 mln

  870(6.8%)

  2,8 mln

  920(6.7%)

  2,9 mln

  987(6.4%)

  3,2 mln

  1,1 tys(6.6%)

  3,4 mln

  1,1 tys(5.6%)

  4,1 mln

  1,4 tys(7.7%)

  4,9 mln

  1,7 tys(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  1,8 tys(16.7%)

  11,7 mln

  3,9 tys(30.5%)

  1,7 mln

  567(4.1%)

  1,7 mln

  581(3.8%)

  1,9 mln

  651(3.9%)

  2,1 mln

  706(3.5%)

  2,1 mln

  725(4%)

  4,0 mln

  1,4 tys(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  514(4.8%)

  1,6 mln

  541(4.3%)

  1,8 mln

  601(4.4%)

  2,0 mln

  657(4.2%)

  2,3 mln

  772(4.6%)

  2,6 mln

  899(4.4%)

  3,7 mln

  1,2 tys(6.9%)

  3,5 mln

  1,2 tys(5.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  422(3.9%)

  1,3 mln

  417(3.3%)

  1,5 mln

  492(3.6%)

  1,6 mln

  550(3.6%)

  2,7 mln

  903(5.4%)

  3,2 mln

  1,1 tys(5.3%)

  2,9 mln

  968(5.4%)

  2,7 mln

  931(4.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  683,1 tys

  225(2.1%)

  758,9 tys

  252(2%)

  826,3 tys

  276(2%)

  838,1 tys

  282(1.8%)

  814,0 tys

  276(1.7%)

  868,3 tys

  296(1.5%)

  863,2 tys

  293(1.6%)

  2,4 mln

  811(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  488(4.6%)

  2,7 mln

  889(7%)

  3,5 mln

  1,2 tys(8.6%)

  6,4 mln

  2,2 tys(13.9%)

  4,9 mln

  1,6 tys(9.9%)

  11,9 mln

  4,1 tys(19.9%)

  2,2 mln

  734(4.1%)

  2,3 mln

  786(3.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,3 mln

  1,4 tys(13.4%)

  953,1 tys

  316(2.5%)

  1,0 mln

  348(2.5%)

  1,0 mln

  349(2.3%)

  1,9 mln

  637(3.8%)

  1,9 mln

  645(3.2%)

  2,5 mln

  859(4.8%)

  2,3 mln

  780(3.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  343,1 tys

  113(1.1%)

  326,6 tys

  108(0.9%)

  321,5 tys

  107(0.8%)

  349,0 tys

  117(0.8%)

  357,6 tys

  121(0.7%)

  314,4 tys

  107(0.5%)

  197,4 tys

  66,9(0.4%)

  801,2 tys

  273(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  622,8 tys

  212(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  429,8 tys

  141(1.3%)

  313,4 tys

  104(0.8%)

  298,6 tys

  99,6(0.7%)

  426,4 tys

  143(0.9%)

  323,8 tys

  110(0.7%)

  415,5 tys

  142(0.7%)

  315,9 tys

  107(0.6%)

  425,3 tys

  145(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  169,0 tys

  55,6(0.5%)

  252,2 tys

  83,6(0.7%)

  200,6 tys

  66,9(0.5%)

  459,4 tys

  154(1%)

  335,3 tys

  114(0.7%)

  489,9 tys

  167(0.8%)

  201,0 tys

  68,2(0.4%)

  351,4 tys

  120(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  172,9 tys

  56,9(0.5%)

  329,0 tys

  109(0.9%)

  205,8 tys

  68,6(0.5%)

  299,7 tys

  101(0.7%)

  242,2 tys

  82,0(0.5%)

  273,1 tys

  93,1(0.5%)

  470,9 tys

  160(0.9%)

  196,8 tys

  66,9(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  194,3 tys

  64,0(0.6%)

  145,1 tys

  48,1(0.4%)

  131,9 tys

  44,0(0.3%)

  263,2 tys

  88,4(0.6%)

  188,8 tys

  63,9(0.4%)

  181,2 tys

  61,8(0.3%)

  221,3 tys

  75,1(0.4%)

  156,8 tys

  53,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  386,4 tys

  127(1.2%)

  351,5 tys

  117(0.9%)

  340,3 tys

  113(0.8%)

  337,6 tys

  113(0.7%)

  368,3 tys

  125(0.8%)

  318,3 tys

  109(0.5%)

  401,2 tys

  136(0.8%)

  100,8 tys

  34,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,9 tys

  21,0(0.2%)

  7,0 tys

  2,3(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  71,2 tys

  23,9(0.2%)

  64,6 tys

  21,9(0.1%)

  60,9 tys

  20,8(0.1%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu we Lwówku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lwówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lwówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lwówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,5 mln

  3,6 tys(100%)

  38,6 mln

  4,1 tys(100%)

  41,9 mln

  4,5 tys(100%)

  45,3 mln

  5,0 tys(100%)

  48,1 mln

  5,3 tys(100%)

  58,6 mln

  6,6 tys(100%)

  57,3 mln

  6,5 tys(100%)

  61,3 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,4 mln

  3,7 tys(33.9%)

  12,2 mln

  4,1 tys(31.6%)

  13,2 mln

  4,4 tys(31.5%)

  14,1 mln

  4,7 tys(31%)

  15,5 mln

  5,2 tys(32.2%)

  16,7 mln

  5,7 tys(28.5%)

  18,8 mln

  6,4 tys(32.9%)

  20,4 mln

  7,0 tys(33.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,6 mln

  3,8 tys(34.7%)

  11,5 mln

  3,8 tys(29.8%)

  11,9 mln

  4,0 tys(28.4%)

  11,9 mln

  4,0 tys(26.2%)

  12,5 mln

  4,2 tys(25.9%)

  14,3 mln

  4,9 tys(24.5%)

  15,0 mln

  5,1 tys(26.2%)

  13,4 mln

  4,6 tys(21.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  144,9 tys

  47,7(0.4%)

  1,2 mln

  383(3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 mln

  2,5 tys(12%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  818,5 tys

  269(2.4%)

  866,8 tys

  287(2.2%)

  921,3 tys

  307(2.2%)

  1,0 mln

  342(2.2%)

  1,3 mln

  450(2.8%)

  1,7 mln

  595(3%)

  2,3 mln

  791(4.1%)

  2,4 mln

  826(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  1,4 tys(12.9%)

  10,5 mln

  3,5 tys(27.3%)

  525,2 tys

  175(1.3%)

  486,0 tys

  163(1.1%)

  506,7 tys

  172(1.1%)

  608,4 tys

  207(1%)

  570,4 tys

  193(1%)

  2,3 mln

  778(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  180,9 tys

  59,5(0.5%)

  206,3 tys

  68,4(0.5%)

  234,9 tys

  78,3(0.6%)

  350,7 tys

  118(0.8%)

  856,2 tys

  290(1.8%)

  147,2 tys

  50,2(0.3%)

  97,2 tys

  33,0(0.2%)

  2,0 mln

  676(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,0 mln

  971(8.8%)

  869,7 tys

  288(2.3%)

  909,4 tys

  303(2.2%)

  907,2 tys

  305(2%)

  1,3 mln

  438(2.7%)

  1,2 mln

  418(2.1%)

  1,3 mln

  439(2.3%)

  1,4 mln

  467(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  814,3 tys

  268(2.4%)

  767,1 tys

  254(2%)

  800,4 tys

  267(1.9%)

  864,8 tys

  291(1.9%)

  816,3 tys

  276(1.7%)

  1,0 mln

  356(1.8%)

  1,3 mln

  439(2.3%)

  1,3 mln

  441(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  731,5 tys

  249(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  224,1 tys

  73,8(0.7%)

  76,3 tys

  25,3(0.2%)

  88,2 tys

  29,4(0.2%)

  108,5 tys

  36,4(0.2%)

  88,2 tys

  29,9(0.2%)

  138,8 tys

  47,3(0.2%)

  88,4 tys

  30,0(0.2%)

  445,9 tys

  152(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  116,1 tys

  38,2(0.3%)

  91,4 tys

  30,3(0.2%)

  72,1 tys

  24,0(0.2%)

  89,2 tys

  30,0(0.2%)

  81,3 tys

  27,5(0.2%)

  101,1 tys

  34,5(0.2%)

  107,2 tys

  36,4(0.2%)

  380,7 tys

  130(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  400,9 tys

  132(1.2%)

  123,0 tys

  40,8(0.3%)

  706,6 tys

  236(1.7%)

  3,1 mln

  1,0 tys(6.8%)

  1,0 mln

  352(2.2%)

  6,4 mln

  2,2 tys(11%)

  868,2 tys

  294(1.5%)

  94,6 tys

  32,2(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  2,8(0%)

  50,6 tys

  17,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  2,5(0%)

  90,7 tys

  30,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  210,5 tys

  69,3(0.6%)

  181,9 tys

  60,3(0.5%)

  161,1 tys

  53,7(0.4%)

  160,8 tys

  54,0(0.4%)

  186,6 tys

  63,2(0.4%)

  138,6 tys

  47,3(0.2%)

  184,5 tys

  62,6(0.3%)

  54,2 tys

  18,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,3 tys

  2,1(0%)

  6,5 tys

  2,2(0%)

  11,5 tys

  3,8(0%)

  14,8 tys

  5,0(0%)

  14,1 tys

  4,8(0%)

  15,5 tys

  5,3(0%)

  13,5 tys

  4,6(0%)

  36,0 tys

  12,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  18,4 tys

  6,1(0.1%)

  15,7 tys

  5,2(0%)

  15,0 tys

  5,0(0%)

  22,3 tys

  7,5(0%)

  17,8 tys

  6,0(0%)

  9,9 tys

  3,4(0%)

  280,0 tys

  95,0(0.5%)

  23,7 tys

  8,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,9 tys

  21,0(0.2%)

  7,0 tys

  2,3(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  71,2 tys

  23,9(0.2%)

  64,6 tys

  21,9(0.1%)

  60,9 tys

  20,8(0.1%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,5 tys

  1,5(0%)

  3,6 tys

  1,2(0%)

  3,6 tys

  1,2(0%)

  3,5 tys

  1,2(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  754

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  855

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  17,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  351(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  241,7 tys

  79,6(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lwówek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 721 mieszkańców Lwówka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 343 kobiet oraz 377 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 33,3% mieszkańców Lwówka, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 11,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Lwówka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających we Lwówku największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,6%) oraz wyższe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,9%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  W roku 2022 we Lwówku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 154 dzieci (70 dziewczynek oraz 84 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku we Lwówku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (68 dziewczynek oraz 57 chłopców). Dostępne były 124 miejsca.

  17,8% mieszkańców Lwówka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 19,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 299 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 329 uczniów (164 kobiety oraz 165 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku we Lwówku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 239 uczniów (118 kobiet oraz 121 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (29,2% wśród dziewczynek i 25,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 121,85.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 16,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,1% mieszkańców Lwówka w wieku potencjalnej nauki (24,8% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 16,7% Wykształcenie wyższe
 • Lwówek
  16,7%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Lwówek
  31,8%
  Województwo
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,9%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,1%
  Województwo
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 33,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Lwówek
  33,3%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 25,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Lwówek
  3,0%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,7%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1299 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 299,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,74
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Lwówek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 154 Dzieci
 • 70 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 84 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 28 3 lata
 • 28
 • 45 4 lata
 • 45
 • 40 5 lata
 • 40
 • 41 6 lat
 • 41
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 13 4 lata
 • 13
 • 24 5 lata
 • 24
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 32 4 lata
 • 32
 • 16 5 lata
 • 16
 • 20 6 lat
 • 20
 •  
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych we Lwówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Lwówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole
  Publiczne
  61 441-49-96
  61 291-04-51
  ul. Zbigniewa Świtalskiego 31
  64-310 Lwówek
  511412
 • Szkoły podstawowe we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lwówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 329 Uczniowie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 165 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,8%
  50,2%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,6
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Kraj
  17,0
 •  
 • 22,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 121,85 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Lwówek
  121,85
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Polska
  95,96
 • 120,74 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Lwówek
  120,74
  Wielkopolskie
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lwówek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lwówek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych we Lwówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Lwówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Emilia Sczaniecka)
  Publiczna
  61 441-20-90
  61 441-20-90
  ul. Szkolna 4
  64-310 Lwówek
  2028432
 • Lista szkół ponadpodstawowych we Lwówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Lwówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LIDER" we Lwówku
  Niepubliczne
  61 441-71-46
  61 441-41-97
  ul. GIMNAZJALNA 1
  64-310 Lwówek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku we Lwówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lwówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lwówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lwówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lwówek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa we Lwówku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg we Lwówku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja we Lwówku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku we Lwówku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. We Lwówku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 12 (uczestnicy: 1 320)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 1 320)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 70)
  • teatralne: 2 (członkowie: 11)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 19)
  • taneczne: 1 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 we Lwówku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 297 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 42 476 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 we Lwówku działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 59 członków. Zarejestrowano 84 ćwiczących (mężczyźni: 77, kobiety: 7, chłopcy do lat 18: 56, dziewczęta do lat 18: 7). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych we Lwówku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki we Lwówku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lwówka znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków we Lwówku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1466 r. (ul. Kościelna 1)dnia 1932-12-12, wykaz dokumentów: 2385/A z 1932-12-12
  • Kościół z 1780 r.dnia 1932-12-12, wykaz dokumentów: 2386/A z 1932-12-12
  • Kościół z 1778 - 1797dnia 1968-07-15, wykaz dokumentów: 145/A z 1968-07-15; brak numeru z 2003-03-13
  • Pałac z 1728 r. (ul. 3 Stycznia 3a)dnia 1968-07-15, wykaz dokumentów: 147/A z 1968-07-15
  • Park z końca XVIII w.dnia 1968-07-15, wykaz dokumentów: 147/A z 1968-07-15
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. al. Emilii Sczanieckiej 30)dnia 1970-02-20, wykaz dokumentów: 910/A z 1970-02-20; brak numeru z 2009-11-23
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Stefana Wittmanna 9)dnia 1970-02-25, wykaz dokumentów: 932/A z 1970-02-25
  • Plac z 1. poł. XIX w.dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1620/A z 1974-09-17; brak numeru z 2000-02-11; brak numeru z 2000-07-06
  • Spichlerz z 1851 r. (ul. Rynek 17)dnia 1999-04-19, wykaz dokumentów: 4/Wlkp/A z 1999-04-19

Lwówek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 16 wypadków drogowych we Lwówku odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 544,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 102,1 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju).

  W 2022 roku we Lwówku znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowotomyskiego.

  Powiat nowotomyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe we Lwówku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 13 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe we Lwówku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 544,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  544,4
  Województwo
  1 024,9
  Cały kraj
  1 100,9
 • 102,08 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Lwówek
  102,1
  woj. wielkopolskie
  103,3
  Polska
  104,4
 • 442,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  442,3
  Województwo
  1 203,8
  Polska
  1 327,3
 • 18,75 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  18,8
  woj. wielkopolskie
  10,1
  Polska
  9,5
 • 81,25 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  81,3
  woj. wielkopolskie
  117,5
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu we Lwówku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 577,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  577,5 km
  Województwo
  868,0 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 12,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  12,1 km
  Województwo
  7,4 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lwówek przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • We Lwówku istnieje 43 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. 3 Stycznia

  ul. Długa

  al. Emilii Sczanieckiej

  ul. Gimnazjalna

  ul. Gołębia

  ul. Grobla

  ul. Kamionki

  ul. Kasztanowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Magazynowa

  ul. Modrakowa

  ul. Młyńska

  ul. Nowotomyska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opalenicka

  ul. Parkowa

  ul. Pniewska

  ul. Polna

  ul. Posadowska

  ul. Powstańców Wlkp.

  ul. Południowa

  ul. Przemysłowa

  ul. Ratuszowa

  Rynek

  ul. Sadowa

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Wittmanna

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wąska

  os. Władysława Jagiełły

  ul. Zamkowa

  ul. Zbigniewa Świtalskiego

  ul. Zielona

  ul. Średnia

  ul. Świętojańska

  ul. św. Barbary

  ul. Źródlana

  ul. Żwirowa