Drobin w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Drobin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Drobin to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Drobin.
 • 2 657 Liczba mieszkańców
 • 9,7 km² Powierzchnia
 • 275,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1511 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • WPL Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Wojciech Samoraj Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.991752.7375 Współrzędne GPS
 • 1419054 TERYT (TERC)
 • 0563223 SIMC
Herb miasta Drobin
Drobin herb

Jak Drobin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Drobin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Drobin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Drobin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
7Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
9Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
21Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
21Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
31Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
44Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
71Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
84Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
97Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
98Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
104Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
118Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
122Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
129Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
155Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
159Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
163Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
185Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
221Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
240Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
264Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca

Drobin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-210Poczta Drobin, ul. Komisji Edukacji Narodowej 4

Drobin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Drobinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Płocku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Stanisława Jachowicza 1
09-402 Płock
Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
(24) 260-14-41 105
(24) 260-10-62
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin

Drobin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Drobin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 657, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 12,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Drobina zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Drobina jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Drobin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -27. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,11 na 1000 mieszkańców Drobina. W 2022 roku urodziło się 14 dzieci, w tym 64,3% dziewczynek i 35,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 405 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,3% zgonów w Drobinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w Drobinie były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Drobina przypada 15.36 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 29 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 35 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Drobina -6. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,9% mieszkańców Drobina jest w wieku produkcyjnym, 20,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Drobina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 657 Liczba mieszkańców
 • 1 367 Kobiety
 • 1 290 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Drobinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Drobinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Drobinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Drobina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Drobin
  40,6 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Drobin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Drobina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Drobin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Drobin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Drobin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,2%
  Mazowieckie
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Drobin
  57,2%
  Mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,1%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,3%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Drobin
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Drobinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Drobin
  2,6
  woj. mazowieckie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Drobin
  1,9
  Mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Drobinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -27 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,11 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Drobin
  -10,1
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Drobinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Drobinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Drobinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Drobinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 64,3%
  35,7%
 • 5,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,2
  woj. mazowieckie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 35,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Drobin
  35,5
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 405 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 311 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 497 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 405 g
  Województwo
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 103 Waga 4000g - 4499g
 • 103
 • 285 Waga 3500g - 3999g
 • 285
 • 323 Waga 3000g - 3499g
 • 323
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,33
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,66
  Mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,69
  Województwo
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Drobinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,4 Zgony na 1000 ludności
 • Drobin
  15,4
  Województwo
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 145,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  145,5
  Mazowieckie
  124,6
  Polska
  147,0
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,3
  Mazowieckie
  3,1
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płockim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,3%
  woj. mazowieckie
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Drobin
  20,9%
  Województwo
  18,6%
  Kraj
  19,6%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,4%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 206 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 290,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  290,2
  Województwo
  248,2
  Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Kraj
  246,5
 • 421,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 505,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 335,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Drobin
  421,1
  Województwo
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 53,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 72,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  53,4
  Województwo
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 27,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Drobin
  27,1
  woj. mazowieckie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Drobin
  7,2
  woj. mazowieckie
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Drobin
  0,6%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Drobinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Drobin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drobin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Drobinie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,13 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Drobinie to 1 005 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 378 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Drobinie to 7,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Drobinie to 135,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,85% mieszkań posiada łazienkę, 75,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,20% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płockiego.

  Powiat płocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 005 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 378,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  378,20
  Mazowieckie
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  75,50 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  28,50 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,85 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,85
  Województwo
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,64
  Województwo
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Drobin
  0,69
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,13 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,13
  woj. mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 7,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  7,00
  woj. mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 7,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  7,90
  woj. mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 407 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 135,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  135,7 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Drobin
  0,15 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Drobin
  95,81%
  Województwo
  97,17%
  Polska
  97,71%
 • 92,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,42%
  Województwo
  94,94%
  Polska
  95,10%
 • 84,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  84,85%
  Województwo
  93,71%
  Polska
  93,66%
 • 75,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Drobin
  75,47%
  Województwo
  88,15%
  Cały kraj
  85,62%
 • 0,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,20%
  woj. mazowieckie
  59,35%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Drobin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Drobinie na 1000 mieszkańców pracuje 379osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Drobinie wynosiło w 2022 roku 11,5% (11,5% wśród kobiet i 11,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drobinie wynosiło 5 772,84 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Drobina 248 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 170 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -78.

  35,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Drobina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,3% w przemyśle i budownictwie, a 17,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 379 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  379,0
  Województwo
  442,0
  Kraj
  402,0
 • 11,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,5% Kobiety
 • 11,5% Mężczyźni
 • Drobin
  11,5%
  Mazowieckie
  4,2%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Drobinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Drobinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Drobinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 773 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Drobin
  5 773 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Drobinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 248 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 170 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -78 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 35,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,3% Przemysł i budownictwo
 • 11,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,5% Pozostałe
 • 38,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Drobinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Drobin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  69,9
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  35,7
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 104,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Drobin
  104,1
  Województwo
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Drobin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Drobinie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 250 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 170 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (29) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (11) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Drobinie najwięcej (14) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (237) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,0% (75) podmiotów, a 69,6% (174) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Drobinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.6%) oraz Budownictwo (18.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 250 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 75 Przemysł i budownictwo
 • 174 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Drobinie w 2022 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Drobinie w 2022 roku
 • 170 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 237 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 237
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 250 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 250
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 17 Spółki handlowe ogółem
 • 17
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 170 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 47
 • 31 Budownictwo
 • 31
 • 30 Przetwórstwo przemysłowe
 • 30
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drobin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Drobinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 37 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Drobinie wynosi 81,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Drobina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,74 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 5,15 (wykrywalność 84%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,32 (49%), drogowe - 2,37 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Drobina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Drobin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 37
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 11 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 11
 • 13,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,83
  Województwo
  23,30
  Polska
  22,81
 • 5,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,74
  Województwo
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 5,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Drobin
  5,15
  Województwo
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,37 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,37
  Mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Drobin
  0,16
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 4,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,32
  Województwo
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Drobin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  82%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  84%
  Województwo
  69%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Województwo
  87%
  Polska
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Drobin
  50%
  Mazowieckie
  42%
  Polska
  51%

Drobin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Drobina wyniosła w 2022 roku 54,1 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Drobina - 33.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,2 mln złotych, czyli 5,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Drobina wyniosła w 2022 roku 55,1 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (15.5%). W budżecie Drobina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 867 złotych na mieszkańca (11,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 28,1 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,3%.
 • Wydatki budżetu w Drobinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Drobina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Drobin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Drobina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,7 mln

  3,1 tys(100%)

  32,6 mln

  4,0 tys(100%)

  38,6 mln

  4,8 tys(100%)

  43,5 mln

  5,5 tys(100%)

  41,5 mln

  5,2 tys(100%)

  46,5 mln

  6,1 tys(100%)

  48,6 mln

  6,5 tys(100%)

  54,1 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,5 mln

  3,9 tys(44.9%)

  11,5 mln

  3,9 tys(35.3%)

  12,4 mln

  4,2 tys(32.2%)

  12,8 mln

  4,4 tys(29.5%)

  14,2 mln

  5,0 tys(34.3%)

  14,0 mln

  5,0 tys(30.2%)

  15,5 mln

  5,6 tys(31.9%)

  18,3 mln

  6,9 tys(33.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  1,6 tys(18.6%)

  11,0 mln

  3,7 tys(33.9%)

  1,7 mln

  592(4.5%)

  2,1 mln

  731(4.9%)

  1,7 mln

  585(4%)

  1,7 mln

  599(3.6%)

  1,8 mln

  657(3.8%)

  9,3 mln

  3,5 tys(17.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  549(6.3%)

  1,7 mln

  574(5.2%)

  1,3 mln

  447(3.4%)

  1,2 mln

  421(2.8%)

  2,4 mln

  822(5.7%)

  4,7 mln

  1,7 tys(10.2%)

  4,1 mln

  1,5 tys(8.5%)

  5,1 mln

  1,9 tys(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  1,0 tys(11.6%)

  2,8 mln

  955(8.6%)

  3,6 mln

  1,2 tys(9.3%)

  3,1 mln

  1,1 tys(7.1%)

  3,1 mln

  1,1 tys(7.4%)

  2,9 mln

  1,0 tys(6.3%)

  3,2 mln

  1,1 tys(6.6%)

  3,6 mln

  1,4 tys(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  760,8 tys

  258(3%)

  1,6 mln

  558(5.1%)

  2,6 mln

  881(6.7%)

  5,0 mln

  1,7 tys(11.5%)

  1,4 mln

  506(3.5%)

  2,9 mln

  1,0 tys(6.2%)

  3,3 mln

  1,2 tys(6.8%)

  1,8 mln

  695(3.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  840,9 tys

  286(3.3%)

  976,0 tys

  331(3%)

  930,3 tys

  318(2.4%)

  955,2 tys

  331(2.2%)

  1,2 mln

  413(2.8%)

  1,2 mln

  425(2.6%)

  1,2 mln

  438(2.5%)

  1,4 mln

  525(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  190,0 tys

  64,5(0.7%)

  186,2 tys

  63,1(0.6%)

  987,0 tys

  337(2.6%)

  739,1 tys

  256(1.7%)

  337,9 tys

  118(0.8%)

  303,4 tys

  108(0.7%)

  253,6 tys

  91,3(0.5%)

  1,3 mln

  488(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  419,0 tys

  142(1.6%)

  693,6 tys

  235(2.1%)

  824,2 tys

  282(2.1%)

  929,8 tys

  322(2.1%)

  1,3 mln

  457(3.2%)

  1,6 mln

  559(3.4%)

  1,1 mln

  387(2.2%)

  1,1 mln

  409(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  435,6 tys

  148(1.7%)

  400,3 tys

  136(1.2%)

  412,4 tys

  141(1.1%)

  389,7 tys

  135(0.9%)

  464,4 tys

  162(1.1%)

  350,6 tys

  124(0.8%)

  238,6 tys

  85,9(0.5%)

  863,4 tys

  325(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  18,6 tys

  6,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  1,0(0%)

  6,0 tys

  2,1(0%)

  5,5 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  736,7 tys

  277(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  469,5 tys

  159(1.8%)

  410,9 tys

  139(1.3%)

  341,7 tys

  117(0.9%)

  382,3 tys

  132(0.9%)

  499,5 tys

  175(1.2%)

  539,0 tys

  191(1.2%)

  616,3 tys

  222(1.3%)

  508,3 tys

  191(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  248,7 tys

  84,4(1%)

  368,1 tys

  125(1.1%)

  915,5 tys

  313(2.4%)

  2,8 mln

  959(6.4%)

  693,8 tys

  242(1.7%)

  363,4 tys

  129(0.8%)

  384,0 tys

  138(0.8%)

  505,7 tys

  190(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  122,4 tys

  41,6(0.5%)

  144,4 tys

  48,9(0.4%)

  163,6 tys

  55,9(0.4%)

  202,0 tys

  69,9(0.5%)

  187,4 tys

  65,5(0.5%)

  142,0 tys

  50,3(0.3%)

  214,6 tys

  77,2(0.4%)

  343,2 tys

  129(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  695,0 tys

  236(2.7%)

  116,0 tys

  39,3(0.4%)

  131,4 tys

  44,9(0.3%)

  790,0 tys

  273(1.8%)

  192,9 tys

  67,4(0.5%)

  392,5 tys

  139(0.8%)

  361,9 tys

  130(0.7%)

  245,5 tys

  92,4(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  36,4 tys

  12,4(0.1%)

  56,7 tys

  19,2(0.2%)

  48,9 tys

  16,7(0.1%)

  69,6 tys

  24,1(0.2%)

  118,1 tys

  41,3(0.3%)

  52,2 tys

  18,5(0.1%)

  123,4 tys

  44,4(0.3%)

  199,3 tys

  75,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  441,9 tys

  150(1.7%)

  440,7 tys

  149(1.4%)

  443,1 tys

  151(1.1%)

  418,8 tys

  145(1%)

  456,7 tys

  160(1.1%)

  341,1 tys

  121(0.7%)

  324,0 tys

  117(0.7%)

  150,5 tys

  56,6(0.3%)

  Handel

  [Dział 500]

  54,4 tys

  18,5(0.2%)

  69,1 tys

  23,4(0.2%)

  65,7 tys

  22,5(0.2%)

  60,3 tys

  20,9(0.1%)

  74,9 tys

  26,2(0.2%)

  102,3 tys

  36,3(0.2%)

  1,6 mln

  568(3.2%)

  85,5 tys

  32,2(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,4 tys

  19,8(0.2%)

  10,5 tys

  3,6(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  70,0 tys

  24,2(0.2%)

  67,4 tys

  23,6(0.2%)

  89,2 tys

  31,6(0.2%)

  23,7 tys

  8,5(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  11,7 tys

  4,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Drobinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Drobina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Drobin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Drobina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,1 mln

  3,3 tys(100%)

  32,9 mln

  4,0 tys(100%)

  36,8 mln

  4,5 tys(100%)

  39,5 mln

  5,0 tys(100%)

  43,4 mln

  5,5 tys(100%)

  49,0 mln

  6,5 tys(100%)

  50,3 mln

  6,7 tys(100%)

  55,1 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,0 mln

  4,4 tys(47.9%)

  12,8 mln

  4,3 tys(38.8%)

  13,2 mln

  4,5 tys(36%)

  14,1 mln

  4,9 tys(35.8%)

  15,1 mln

  5,3 tys(34.9%)

  18,8 mln

  6,7 tys(38.4%)

  20,8 mln

  7,5 tys(41.3%)

  16,9 mln

  6,4 tys(30.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,7 mln

  2,3 tys(24.7%)

  6,9 mln

  2,4 tys(21.1%)

  7,2 mln

  2,5 tys(19.7%)

  7,7 mln

  2,7 tys(19.6%)

  8,4 mln

  2,9 tys(19.3%)

  8,4 mln

  3,0 tys(17.1%)

  9,3 mln

  3,4 tys(18.6%)

  11,9 mln

  4,5 tys(21.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  1,4 tys(15.3%)

  10,4 mln

  3,5 tys(31.6%)

  1,2 mln

  398(3.2%)

  990,6 tys

  343(2.5%)

  892,4 tys

  312(2.1%)

  1,2 mln

  410(2.4%)

  821,8 tys

  296(1.6%)

  8,5 mln

  3,2 tys(15.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  473,8 tys

  161(1.8%)

  474,2 tys

  161(1.4%)

  55,8 tys

  19,1(0.2%)

  29,0 tys

  10,0(0.1%)

  1,2 mln

  405(2.7%)

  2,8 mln

  1,0 tys(5.8%)

  2,0 mln

  714(3.9%)

  2,5 mln

  935(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  783,4 tys

  266(2.9%)

  709,8 tys

  241(2.2%)

  918,8 tys

  314(2.5%)

  718,4 tys

  249(1.8%)

  805,0 tys

  281(1.9%)

  709,5 tys

  252(1.4%)

  1,0 mln

  369(2%)

  1,5 mln

  578(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  812,7 tys

  276(3%)

  908,5 tys

  308(2.8%)

  901,2 tys

  308(2.5%)

  911,6 tys

  316(2.3%)

  1,2 mln

  404(2.7%)

  1,2 mln

  443(2.6%)

  1,2 mln

  429(2.4%)

  1,3 mln

  495(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  469(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  14,0 tys

  4,8(0.1%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  603,1 tys

  206(1.6%)

  175,9 tys

  60,9(0.4%)

  53,6 tys

  18,7(0.1%)

  26,0 tys

  9,2(0.1%)

  53,4 tys

  19,2(0.1%)

  997,4 tys

  375(1.8%)

  Handel

  [Dział 500]

  720

  0,2(0%)

  18,0 tys

  6,1(0.1%)

  5,0 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  928,5 tys

  349(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  115,9 tys

  39,3(0.4%)

  208,6 tys

  70,7(0.6%)

  110,4 tys

  37,8(0.3%)

  238,5 tys

  82,5(0.6%)

  94,5 tys

  33,0(0.2%)

  115,0 tys

  40,8(0.2%)

  132,2 tys

  47,6(0.3%)

  361,9 tys

  136(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  281,6 tys

  95,6(1%)

  265,7 tys

  90,1(0.8%)

  579,9 tys

  198(1.6%)

  1,8 mln

  607(4.4%)

  297,1 tys

  104(0.7%)

  258,0 tys

  91,5(0.5%)

  279,0 tys

  100(0.6%)

  237,2 tys

  89,3(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  451,6 tys

  153(1.7%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  150,0 tys

  51,3(0.4%)

  867,3 tys

  300(2.2%)

  2,2 mln

  754(5%)

  364,0 tys

  129(0.7%)

  50,2 tys

  18,1(0.1%)

  225,2 tys

  84,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  146,7 tys

  49,8(0.5%)

  158,6 tys

  53,8(0.5%)

  155,1 tys

  53,0(0.4%)

  156,9 tys

  54,3(0.4%)

  153,0 tys

  53,5(0.4%)

  141,4 tys

  50,1(0.3%)

  129,9 tys

  46,8(0.3%)

  115,2 tys

  43,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  51,8 tys

  17,6(0.2%)

  2,7 tys

  0,9(0%)

  5,0 tys

  1,7(0%)

  230,0 tys

  79,6(0.6%)

  25,0 tys

  8,7(0.1%)

  100,0 tys

  35,4(0.2%)

  165,1 tys

  59,4(0.3%)

  49,0 tys

  18,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,0 tys

  5,1(0.1%)

  10,0 tys

  3,4(0%)

  16,9 tys

  5,8(0%)

  34,0 tys

  11,8(0.1%)

  36,4 tys

  12,7(0.1%)

  8,2 tys

  2,9(0%)

  5,5 tys

  2,0(0%)

  18,0 tys

  6,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,4 tys

  19,8(0.2%)

  10,5 tys

  3,6(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  70,0 tys

  24,2(0.2%)

  67,4 tys

  23,6(0.2%)

  89,2 tys

  31,6(0.2%)

  23,6 tys

  8,5(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,4 tys

  6,6(0%)

  430

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  54,2 tys

  18,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,7 tys

  12,9(0.1%)

  85,5 tys

  29,6(0.2%)

  46,4 tys

  16,2(0.1%)

  252,3 tys

  89,4(0.5%)

  339,7 tys

  122(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Drobin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 717 mieszkańców Drobina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 337 kobiet oraz 379 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 19,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców Drobina, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 17,0% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Drobina mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Drobinie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,9%) oraz średnie zawodowe (22,3%).

  W roku 2021 w Drobinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (65 dziewczynek oraz 60 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Drobinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 130 dzieci (72 dziewczynki oraz 58 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  16,0% mieszkańców Drobina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 14,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 977 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 406 uczniów (200 kobiet oraz 206 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Drobinie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 356 uczniów (167 kobiet oraz 189 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 153,21.

  W Drobinie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 16 uczniów (7 kobiet oraz 9 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,7% mieszkańców (19,5% wśród dziewczyn i 19,8% wśród chłopaków). 8,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców Drobina w wieku potencjalnej nauki (20,4% kobiet i 22,8% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Drobin
  18,3%
  Mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,7%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Drobin
  10,7%
  Województwo
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,1%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,8%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Drobin
  17,0%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 977 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  977,0
  woj. mazowieckie
  925,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Drobin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 125 Dzieci
 • 65 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 60 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,0%
  48,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 33 4 lata
 • 33
 • 36 5 lata
 • 36
 • 39 6 lat
 • 39
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 18 4 lata
 • 18
 • 17 5 lata
 • 17
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 15 4 lata
 • 15
 • 19 5 lata
 • 19
 • 18 6 lat
 • 18
 •  
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Drobinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drobinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejsko - Gminne Przedszkole w Drobinie
  Publiczne
  24 260-10-84
  24 260-10-84
  ul. Przyszłość 14
  09-210 Drobin
  614312
 • Szkoły podstawowe w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Drobin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 406 Uczniowie
 • 200 Kobiety
  (uczniowie)
 • 206 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,3
  woj. mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 •  
 • 43,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 39,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 153,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Drobin
  153,21
  Województwo
  98,13
  Cała Polska
  95,71
 • 151,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Drobin
  151,70
  Województwo
  97,07
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drobin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drobin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Drobinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drobinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczna
  24 260-11-52
  24 260-11-84
  ul. Szkolna 3
  09-210 Drobin
  18369-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Drobin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 8,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  8,0
  woj. mazowieckie
  17,7
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Drobinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drobinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie (Wojciech Kryski)
  Publiczne
  24 260-18-51
  24 260-13-14
  ul. Szkolna 3
  09-210 Drobin
  22114
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Drobinie
  Niepubliczne
  24 260-18-51
  24 260-13-14
  ul. Szkolna 3
  09-210 Drobin
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Drobin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Drobin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Drobin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drobin - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Kultura i rekreacja w Drobinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Drobinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Drobinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 750 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 13 (uczestnicy: 1 380)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 800)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 400)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 180)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Według danych z 2022 w Drobinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 909 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 025 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Drobinie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 230 członków. Zarejestrowano 222 ćwiczących (mężczyźni: 154, kobiety: 68, chłopcy do lat 18: 120, dziewczęta do lat 18: 66). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Drobinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Drobinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Drobina znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Drobinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w. (ul. Targowa 2)dnia 1962-03-05, wykaz dokumentów: 369/62 z 1962-03-05; A-662 z 2005-11-25
  • Zajazd z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 45)dnia 1975-05-22, wykaz dokumentów: 1434 z 1975-05-22; A-662 z 2005-11-25
  • Miasto z 1350 - 1900dnia 2005-11-25, wykaz dokumentów: A-662 z 2005-11-25

Drobin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Drobinie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 188,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Drobinie znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płockiego.

  Powiat płocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Drobinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Drobinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 188,18 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Drobin
  188,2
  woj. mazowieckie
  52,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Drobin
  0,0
  Mazowieckie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 225,82 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  225,8
  woj. mazowieckie
  61,7
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  10,0
  Cała Polska
  8,9
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  120,0
  Mazowieckie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Drobinie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  69,7 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Drobin
  1,4 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Drobin przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 10droga krajowa nr 10(granica (Niemcy) - Lubieszyn - Dołuje - Skarbimierzyce - Mierzyn - Szczecin - Motaniec - Morzyczyn - Stargard Szczeciński - Krąpiel - Suchań - Wapnica - Recz - Wielgoszcz - Prostynia - Cybowo - Kalisz Pomorski - Łowicz Małecki - Mirosławiec - Kalinówka - Piecnik - Jabłonowo - Lubno - Wałcz - Witankowo - Nowa Łubianka - Stara Łubianka - Piła - Śmiłowo - Grabówno - Okaliniec - Pobórka Wielka - Tomaszewo - Kosztowo - Wyrzysk - Ruda - Mrozowo - Sadki - Śmielin - Lubaszcz - Nakło Nad Notecią - Trzeciewnica - Ślesin - Minikowo - Strzelewo - Kamieniec - Kruszyn - Pawłówek - Lisi Ogon - Białe Błota - Bydgoszcz - Makowiska - Solec Kujawski - Przyłubie - Cierpice - Toruń - Lubicz Dolny - Lubicz - Lubicz Górny - Brzozówka - Głogowo - Dobrzejewice - Zawały - Kawęczyn - Obrowo - Zębówiec - Ciernikówko - Czernikowo - Wygoda - Steklin - Wola - Kikół - Konotopie - Złotopole - Lipno - Karnkowo - Skępe - Wólka - Blinno - Gójsk - Sierpc - Borkowo Kościelne - Kisielewo - Grąbiec - Żytowo - Jeżewo - Szumanie-Bakalary - Bełkowo - Drobin - Tupadły - Rogotwórsk - Sokolniki - Dłużniewo Duże - Marychnów - Góra - Krzywanice - Dzierzążnia - Gumowo - Siekluki - Ilino - Ilinko - Płońsk - Siedlin)
  • DK 60droga krajowa nr 60(Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Drobin nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 27Linia kolejowa nr 27: Nasielsk - Toruń Wschodni [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Nasielsk - Cieksyn - Wkra - Dalanówek - Płońsk - Arcelin - Baboszewo - Kaczorowo - Raciąż - Koziebrody - Zawidz Kościelny - Zawidz - Mieszaki - Sierpc - Podwierzbie - Koziołek - Czermno - Skępe - Karnkowo - Lipno - Konotopie - Ograszka - Czernikowo - Obrowo - Dobrzejewice - Lubicz - Grębocin - Toruń Wschodni)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Drobinie istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Bożnicza

  ul. Cmentarna

  ul. Gospodarska

  ul. Klonowa

  ul. Komisji Edukacji Narodowej

  ul. Kopernika

  ul. Kościuszki

  ul. Kryskich

  ul. Krótka

  ul. Kunklewo

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  ul. Magnoliowa

  ul. Marszałka Piłsudskiego

  ul. Mniszkówny

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Padlewskiego

  Plac św. Floriana

  ul. Plebanka

  ul. Polna

  ul. Powstania Styczniowego

  ul. Przyszłość

  ul. Płocka

  ul. Płońska

  ul. Rynek

  ul. Sierpecka

  ul. Spółdzielcza

  ul. Szkolna

  ul. Targowa

  ul. Tupadzka

  ul. Tylna

  ul. Wąska

  ul. Zacisze

  ul. Zaleska

  ul. Świętego Stanisława Kostki