Drobin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Drobin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Drobin to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Drobin.
 • 2 861 Liczba mieszkańców
 • 9,7 km² Powierzchnia
 • 299,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1511 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • WPL Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Wojciech Samoraj Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.991752.7375 Współrzędne GPS
 • 1419054 TERYT (TERC)
 • 0563223 SIMC
Herb miasta Drobin
Drobin herb

Drobin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-210Poczta Drobin, ul. Komisji Edukacji Narodowej 4

Drobin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Drobinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Płocku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Stanisława Jachowicza 1
09-402 Płock
Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
(24) 260-14-41 105
(24) 260-10-62
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin

Drobin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Drobin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 861, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 6,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Drobina zawarli w 2019 roku 17 małżeństw, co odpowiada 5,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Drobina jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Drobin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,83 na 1000 mieszkańców Drobina. W 2019 roku urodziło się 21 dzieci, w tym 38,1% dziewczynek i 61,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 441 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 35,6% zgonów w Drobinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w Drobinie były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Drobina przypada 11.14 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 14 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Drobina -11. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,8% mieszkańców Drobina jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Drobina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 861 Liczba mieszkańców
 • 1 487 Kobiety
 • 1 374 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Drobinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Drobinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Drobinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Drobina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39,3 latŚredni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,3 lat
  woj. mazowieckie
  41,5 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Drobin, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Drobina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Drobin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Drobin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Drobin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,5%
  Województwo
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0%Żonaci/Zamężne
 • Drobin
  58,1%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,3%
  Województwo
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  Mazowieckie
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Drobinie w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  5,9
  Mazowieckie
  4,9
  Polska
  4,8
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Drobin
  1,5
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,7
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Drobinie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,83 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Drobin
  -3,8
  woj. mazowieckie
  0,4
  Cały kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Drobinie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Drobinie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Drobinie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Drobinie w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 21 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 38,1%
  61,9%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,3
  Mazowieckie
  11,0
  Cała Polska
  9,8
 • 40,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,3
  Mazowieckie
  46,5
  Kraj
  41,8
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 441 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 378 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 506 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 441 g
  Mazowieckie
  3 399 g
  Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 134 Waga 4000g - 4499g
 • 134
 • 367 Waga 3500g - 3999g
 • 367
 • 347 Waga 3000g - 3499g
 • 347
 • 136 Waga 2500g - 2999g
 • 136
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Drobin
  1,38
  Mazowieckie
  1,57
  Cała Polska
  1,42
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,70
  Województwo
  0,76
  Cała Polska
  0,69
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,90
  Mazowieckie
  1,03
  Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w Drobinie w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 32 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,5%
  62,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,1
  Województwo
  10,7
  Cały kraj
  10,7
 • 111,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  111,1
  Województwo
  96,8
  Cała Polska
  109,3
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,8
  woj. mazowieckie
  3,2
  Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Drobin
  3,1
  woj. mazowieckie
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płockim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,6%
  woj. mazowieckie
  34,7%
  Cała Polska
  40,5%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Drobin
  24,5%
  Mazowieckie
  25,5%
  Cała Polska
  26,4%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Drobin
  6,8%
  Mazowieckie
  8,5%
  Cała Polska
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,0
  Cała Polska
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,6
  Cała Polska
  72,2
 • 279,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  279,9
  woj. mazowieckie
  278,2
  Cały kraj
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  257,4
  Cała Polska
  263,9
 • 406,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 444,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 368,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  406,8
  Województwo
  378,0
  Cała Polska
  437,2
 • 58,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 89,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Drobin
  58,5
  Województwo
  58,3
  Polska
  71,0
 • 32,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  32,1
  woj. mazowieckie
  36,3
  Cały kraj
  34,8
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,9
  Mazowieckie
  7,5
  Cała Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Mazowieckie
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -10 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -11 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Drobinie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Drobin, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drobin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Drobinie oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,35 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Drobinie to 998 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 345 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Drobinie to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Drobinie to 146,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,09% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,28% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,46% mieszkań posiada łazienkę, 77,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 998 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 345,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  345,40
  Województwo
  426,20
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 73,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  73,00 m2
  Mazowieckie
  72,30 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 25,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Drobin
  25,20 m2
  Mazowieckie
  30,80 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,78 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,78
  Mazowieckie
  3,62
  Kraj
  3,82
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,89
  woj. mazowieckie
  2,35
  Polska
  2,63
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Drobin
  0,77
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 0,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Drobin
  0,35
  woj. mazowieckie
  7,96
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 5 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Drobin
  5,00
  Województwo
  3,49
  Cały kraj
  3,78
 • 1,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Miasto
  1,75
  woj. mazowieckie
  27,78
  Cały kraj
  20,42
 • 146 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 146,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  146,0 m2
  Mazowieckie
  82,3 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Drobin
  0,05 m2
  woj. mazowieckie
  0,65 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 96,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,09%
  Województwo
  95,93%
  Cała Polska
  96,88%
 • 90,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  90,28%
  woj. mazowieckie
  93,66%
  Cała Polska
  93,83%
 • 82,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  82,46%
  Województwo
  91,69%
  Cały kraj
  91,54%
 • 77,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Drobin
  77,86%
  Mazowieckie
  86,80%
  Kraj
  82,60%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Mazowieckie
  56,98%
  Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Drobin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W Drobinie na 1000 mieszkańców pracuje 183osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Drobinie wynosiło w 2019 roku 10,6% (14,3% wśród kobiet i 7,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drobinie wynosiło 4 001,91 PLN, co odpowiada 82.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Drobina 248 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 170 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -78.

  54,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Drobina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,2% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 183 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  183,0
  Mazowieckie
  309,0
  Cały kraj
  251,0
 • 12,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,4% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,6%
  Mazowieckie
  4,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Drobinie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Drobinie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Drobinie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 002 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 002 PLN
  Mazowieckie
  5 889 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Drobinie w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 248 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 170 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -78 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 55,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,2% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 21,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,4% Pozostałe
 • 26,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Drobinie w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 530 Pracujący ogółem
 • 340 Kobiety
 • 190 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Drobinie w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Drobin, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 64,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,4
  Województwo
  69,6
  Kraj
  66,7
 • 30,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  30,6
  Województwo
  37,0
  Cały kraj
  36,5
 • 90,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  90,3
  Mazowieckie
  113,6
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Drobin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W Drobinie w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 235 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 163 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (29) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (11) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Drobinie najwięcej (12) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (222) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (59) podmiotów, a 74,5% (175) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Drobinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.1%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (17.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 235 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59 Przemysł i budownictwo
 • 175 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Drobinie w 2019 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Drobinie w 2019 roku
 • 163 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 222 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 222
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 5Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 235 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 235
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 163 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 54 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 54
 • 29 Przetwórstwo przemysłowe
 • 29
 • 19 Budownictwo
 • 19
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drobin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Drobinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 26 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,95 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Drobinie wynosi 78,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Drobina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,92 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 2,86 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,33 (99%), o charakterze gospodarczym - 0,95 (67%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Drobina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Drobin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 26
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 8,95 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Drobin
  8,95
  Mazowieckie
  21,24
  Polska
  20,75
 • 4,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Drobin
  4,92
  woj. mazowieckie
  14,55
  Cała Polska
  13,21
 • 0,95 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,95
  woj. mazowieckie
  4,17
  Cała Polska
  4,88
 • 2,33 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Drobin
  2,33
  woj. mazowieckie
  1,84
  Polska
  1,86
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,23
  Mazowieckie
  0,34
  Cała Polska
  0,43
 • 2,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,86
  Mazowieckie
  11,23
  Cała Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Drobin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  woj. mazowieckie
  63%
  Polska
  73%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  Mazowieckie
  54%
  Cały kraj
  65%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Drobin
  68%
  Mazowieckie
  72%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Mazowieckie
  83%
  Cała Polska
  86%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  woj. mazowieckie
  40%
  Cały kraj
  53%

Drobin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu Drobina wyniosła w 2018 roku 43,5 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.4% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu Drobina - 29.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,9 mln złotych, czyli 18,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Drobina wyniosła w 2018 roku 39,5 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.6%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (4.4%). W budżecie Drobina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 428 złotych na mieszkańca (8,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 51,6 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,8%.
 • Wydatki budżetu w Drobinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Drobina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Drobin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Drobina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,2 mln

  3,1 tys(100%)

  28,1 mln

  3,4 tys(100%)

  26,5 mln

  3,2 tys(100%)

  28,0 mln

  3,4 tys(100%)

  25,7 mln

  3,1 tys(100%)

  32,6 mln

  4,0 tys(100%)

  38,6 mln

  4,8 tys(100%)

  43,5 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,7 mln

  4,2 tys(48.6%)

  11,4 mln

  3,8 tys(40.7%)

  10,7 mln

  3,6 tys(40.6%)

  11,1 mln

  3,8 tys(39.7%)

  11,5 mln

  3,9 tys(44.9%)

  11,5 mln

  3,9 tys(35.3%)

  12,4 mln

  4,2 tys(32.2%)

  12,8 mln

  4,4 tys(29.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  820,6 tys

  274(3.1%)

  3,9 mln

  1,3 tys(14%)

  2,5 mln

  825(9.3%)

  3,6 mln

  1,2 tys(12.8%)

  760,8 tys

  258(3%)

  1,6 mln

  558(5.1%)

  2,6 mln

  881(6.7%)

  5,0 mln

  1,7 tys(11.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  838(9.6%)

  2,9 mln

  972(10.4%)

  4,1 mln

  1,4 tys(15.5%)

  3,3 mln

  1,1 tys(11.9%)

  3,0 mln

  1,0 tys(11.6%)

  2,8 mln

  955(8.6%)

  3,6 mln

  1,2 tys(9.3%)

  3,1 mln

  1,1 tys(7.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  481,6 tys

  161(1.8%)

  373,0 tys

  124(1.3%)

  264,1 tys

  88,3(1%)

  765,2 tys

  258(2.7%)

  248,7 tys

  84,4(1%)

  368,1 tys

  125(1.1%)

  915,5 tys

  313(2.4%)

  2,8 mln

  959(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  1,4 tys(16.3%)

  4,2 mln

  1,4 tys(14.9%)

  4,2 mln

  1,4 tys(15.9%)

  4,3 mln

  1,5 tys(15.4%)

  4,8 mln

  1,6 tys(18.6%)

  11,0 mln

  3,7 tys(33.9%)

  1,7 mln

  592(4.5%)

  2,1 mln

  731(4.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  366(4.2%)

  968,4 tys

  323(3.4%)

  947,1 tys

  317(3.6%)

  1,1 mln

  365(3.9%)

  1,6 mln

  549(6.3%)

  1,7 mln

  574(5.2%)

  1,3 mln

  447(3.4%)

  1,2 mln

  421(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  722,6 tys

  241(2.8%)

  749,9 tys

  250(2.7%)

  796,4 tys

  266(3%)

  851,6 tys

  287(3%)

  840,9 tys

  286(3.3%)

  976,0 tys

  331(3%)

  930,3 tys

  318(2.4%)

  955,2 tys

  331(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  288,1 tys

  96,1(1.1%)

  298,4 tys

  99,5(1.1%)

  314,8 tys

  105(1.2%)

  522,1 tys

  176(1.9%)

  419,0 tys

  142(1.6%)

  693,6 tys

  235(2.1%)

  824,2 tys

  282(2.1%)

  929,8 tys

  322(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  435(5%)

  884,1 tys

  295(3.1%)

  666,3 tys

  223(2.5%)

  516,1 tys

  174(1.8%)

  695,0 tys

  236(2.7%)

  116,0 tys

  39,3(0.4%)

  131,4 tys

  44,9(0.3%)

  790,0 tys

  273(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  124,1 tys

  41,4(0.5%)

  552,3 tys

  184(2%)

  374,6 tys

  125(1.4%)

  139,4 tys

  47,0(0.5%)

  190,0 tys

  64,5(0.7%)

  186,2 tys

  63,1(0.6%)

  987,0 tys

  337(2.6%)

  739,1 tys

  256(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  347,9 tys

  116(1.3%)

  355,9 tys

  119(1.3%)

  430,6 tys

  144(1.6%)

  439,1 tys

  148(1.6%)

  441,9 tys

  150(1.7%)

  440,7 tys

  149(1.4%)

  443,1 tys

  151(1.1%)

  418,8 tys

  145(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  620,9 tys

  207(2.4%)

  548,7 tys

  183(2%)

  439,4 tys

  147(1.7%)

  461,0 tys

  156(1.6%)

  435,6 tys

  148(1.7%)

  400,3 tys

  136(1.2%)

  412,4 tys

  141(1.1%)

  389,7 tys

  135(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  591,7 tys

  197(2.3%)

  589,7 tys

  197(2.1%)

  402,8 tys

  135(1.5%)

  463,4 tys

  156(1.7%)

  469,5 tys

  159(1.8%)

  410,9 tys

  139(1.3%)

  341,7 tys

  117(0.9%)

  382,3 tys

  132(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  95,6 tys

  31,9(0.4%)

  124,3 tys

  41,5(0.4%)

  118,2 tys

  39,5(0.4%)

  162,3 tys

  54,8(0.6%)

  122,4 tys

  41,6(0.5%)

  144,4 tys

  48,9(0.4%)

  163,6 tys

  55,9(0.4%)

  202,0 tys

  69,9(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  16,3 tys

  5,4(0.1%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  51,5 tys

  17,4(0.2%)

  58,4 tys

  19,8(0.2%)

  10,5 tys

  3,6(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  70,0 tys

  24,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  47,4 tys

  15,8(0.2%)

  44,0 tys

  14,7(0.2%)

  29,2 tys

  9,7(0.1%)

  36,8 tys

  12,4(0.1%)

  36,4 tys

  12,4(0.1%)

  56,7 tys

  19,2(0.2%)

  48,9 tys

  16,7(0.1%)

  69,6 tys

  24,1(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  50,7 tys

  16,9(0.2%)

  67,8 tys

  22,6(0.2%)

  58,5 tys

  19,6(0.2%)

  52,5 tys

  17,7(0.2%)

  54,4 tys

  18,5(0.2%)

  69,1 tys

  23,4(0.2%)

  65,7 tys

  22,5(0.2%)

  60,3 tys

  20,9(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  81,9 tys

  27,3(0.3%)

  95,0 tys

  31,8(0.4%)

  124,5 tys

  42,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,6 tys

  6,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  1,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  6,2 tys

  2,1(0%)

  79,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  1,6(0%)

  11,7 tys

  4,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  67,7 tys

  22,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Drobinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Drobina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Drobin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Drobina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,3 mln

  3,2 tys(100%)

  30,4 mln

  3,6 tys(100%)

  26,0 mln

  3,1 tys(100%)

  24,9 mln

  3,0 tys(100%)

  27,1 mln

  3,3 tys(100%)

  32,9 mln

  4,0 tys(100%)

  36,8 mln

  4,5 tys(100%)

  39,5 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,8 mln

  3,9 tys(43%)

  12,3 mln

  4,1 tys(40.3%)

  12,0 mln

  4,0 tys(46.3%)

  11,5 mln

  3,9 tys(46.2%)

  13,0 mln

  4,4 tys(47.9%)

  12,8 mln

  4,3 tys(38.8%)

  13,2 mln

  4,5 tys(36%)

  14,1 mln

  4,9 tys(35.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  1,7 tys(18.3%)

  5,5 mln

  1,8 tys(17.9%)

  5,8 mln

  1,9 tys(22.3%)

  6,5 mln

  2,2 tys(26%)

  6,7 mln

  2,3 tys(24.7%)

  6,9 mln

  2,4 tys(21.1%)

  7,2 mln

  2,5 tys(19.7%)

  7,7 mln

  2,7 tys(19.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  462,2 tys

  154(1.7%)

  292,3 tys

  97,5(1%)

  307,2 tys

  103(1.2%)

  418,6 tys

  141(1.7%)

  281,6 tys

  95,6(1%)

  265,7 tys

  90,1(0.8%)

  579,9 tys

  198(1.6%)

  1,8 mln

  607(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  1,3 tys(14.1%)

  3,8 mln

  1,3 tys(12.4%)

  3,7 mln

  1,2 tys(14.4%)

  3,8 mln

  1,3 tys(15.2%)

  4,1 mln

  1,4 tys(15.3%)

  10,4 mln

  3,5 tys(31.6%)

  1,2 mln

  398(3.2%)

  990,6 tys

  343(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  850,7 tys

  284(3.1%)

  719,4 tys

  240(2.4%)

  813,3 tys

  272(3.1%)

  823,0 tys

  278(3.3%)

  812,7 tys

  276(3%)

  908,5 tys

  308(2.8%)

  901,2 tys

  308(2.5%)

  911,6 tys

  316(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  20,0 tys

  6,7(0.1%)

  4,9 mln

  1,6 tys(16.1%)

  268,2 tys

  89,7(1%)

  116,8 tys

  39,4(0.5%)

  451,6 tys

  153(1.7%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  150,0 tys

  51,3(0.4%)

  867,3 tys

  300(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,5 mln

  1,2 tys(12.8%)

  1,2 mln

  402(4%)

  620,4 tys

  207(2.4%)

  726,5 tys

  245(2.9%)

  783,4 tys

  266(2.9%)

  709,8 tys

  241(2.2%)

  918,8 tys

  314(2.5%)

  718,4 tys

  249(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  95,4 tys

  31,8(0.3%)

  918,7 tys

  306(3%)

  1,5 mln

  504(5.8%)

  447,4 tys

  151(1.8%)

  115,9 tys

  39,3(0.4%)

  208,6 tys

  70,7(0.6%)

  110,4 tys

  37,8(0.3%)

  238,5 tys

  82,5(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  850,9 tys

  284(3.1%)

  42,5 tys

  14,2(0.1%)

  33,8 tys

  11,3(0.1%)

  97,3 tys

  32,8(0.4%)

  51,8 tys

  17,6(0.2%)

  2,7 tys

  0,9(0%)

  5,0 tys

  1,7(0%)

  230,0 tys

  79,6(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  24,2 tys

  8,1(0.1%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  237,8 tys

  79,5(0.9%)

  85,4 tys

  28,8(0.3%)

  14,0 tys

  4,8(0.1%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  603,1 tys

  206(1.6%)

  175,9 tys

  60,9(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  171,6 tys

  57,2(0.6%)

  134,7 tys

  44,9(0.4%)

  181,2 tys

  60,6(0.7%)

  190,8 tys

  64,4(0.8%)

  146,7 tys

  49,8(0.5%)

  158,6 tys

  53,8(0.5%)

  155,1 tys

  53,0(0.4%)

  156,9 tys

  54,3(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,5

  0,0(0%)

  54,2 tys

  18,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,7 tys

  12,9(0.1%)

  85,5 tys

  29,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  16,3 tys

  5,4(0.1%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  51,5 tys

  17,4(0.2%)

  58,4 tys

  19,8(0.2%)

  10,5 tys

  3,6(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  70,0 tys

  24,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,0 tys

  1,0(0%)

  4,0 tys

  1,3(0%)

  2,9 tys

  1,0(0%)

  6,0 tys

  2,0(0%)

  15,0 tys

  5,1(0.1%)

  10,0 tys

  3,4(0%)

  16,9 tys

  5,8(0%)

  34,0 tys

  11,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  729,0 tys

  243(2.7%)

  659,6 tys

  220(2.2%)

  356,4 tys

  119(1.4%)

  32,6 tys

  11,0(0.1%)

  473,8 tys

  161(1.8%)

  474,2 tys

  161(1.4%)

  55,8 tys

  19,1(0.2%)

  29,0 tys

  10,0(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  77,5 tys

  25,8(0.3%)

  89,6 tys

  29,9(0.3%)

  111,5 tys

  37,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  4,8(0.1%)

  720

  0,2(0%)

  18,0 tys

  6,1(0.1%)

  5,0 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Drobin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 725 mieszkańców Drobina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 355 kobiet oraz 370 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 13,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców Drobina, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,9% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Drobina mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Drobinie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,5%) oraz podstawowe ukończone (26,3%).

  W roku 2018 w Drobinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 117 dzieci (63 dziewczynki oraz 54 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Drobinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 130 dzieci (72 dziewczynki oraz 58 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  14,8% mieszkańców Drobina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 13,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 776 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 22 oddziałach uczyło się 455 uczniów (218 kobiet oraz 237 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Drobinie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 356 uczniów (167 kobiet oraz 189 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,9% ludności (30,7% wśród dziewczynek i 33,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 146,30.

  W Drobinie znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 50 uczniów (21 kobiet oraz 29 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Drobinie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 9 oddziałach uczyło się 19 uczniów (10 kobiet oraz 9 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 15,1% wśród chłopaków). 2,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 5,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,5% mieszkańców Drobina w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 22,4% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • Drobin
  10,7%
  Województwo
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  26,5%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 28,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Drobin
  2,1%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,9%
  Mazowieckie
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Drobin
  13,5%
  Mazowieckie
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Drobin
  25,9%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Drobin
  6,5%
  Mazowieckie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  27,9%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 29,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 776 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  776,0
  Mazowieckie
  935,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Drobin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 117 Dzieci
 • 63 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 54 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,8%
  46,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 18 3 lata
 • 18
 • 19 4 lata
 • 19
 • 22 5 lata
 • 22
 • 53 6 lat
 • 53
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 11 4 lata
 • 11
 • 11 5 lata
 • 11
 • 29 6 lat
 • 29
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • 11 5 lata
 • 11
 • 24 6 lat
 • 24
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Drobinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drobinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejsko - Gminne Przedszkole w Drobinie
  Publiczne
  24 260-10-84
  24 260-10-84
  ul. Przyszłość 14
  09-210 Drobin
  614312
 • Szkoły podstawowe w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Drobin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 455 Uczniowie
 • 218 Kobiety
  (uczniowie)
 • 237 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci 2016
 • 24 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,7
  woj. mazowieckie
  17,6
  Polska
  17,3
 •  
 • 69,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 56,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 571 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 455 angielski
 • 116 niemiecki
 •  
 • 146,30 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Drobin
  146,30
  woj. mazowieckie
  98,96
  Kraj
  95,46
 • 144,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  144,37
  Województwo
  97,33
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drobin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drobin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Drobinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drobinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczna
  24 260-11-52
  24 260-11-84
  ul. Szkolna 3
  09-210 Drobin
  18369-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Technika (Drobin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 50 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,0%
  58,0%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 5,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  5,0
  woj. mazowieckie
  23,2
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Drobin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,6%
  47,4%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  2,1
  woj. mazowieckie
  18,4
  Kraj
  17,9
 •  
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 125 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 75 angielski
 • 50 niemiecki
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Drobinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drobinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie (Wojciech Kryski)
  Publiczne
  24 260-18-51
  24 260-13-14
  ul. Szkolna 3
  09-210 Drobin
  22114
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Drobinie
  Niepubliczne
  24 260-18-51
  24 260-13-14
  ul. Szkolna 3
  09-210 Drobin
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Drobinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 14,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Drobin, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Drobin, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Drobin, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drobin - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Kultura i rekreacja w Drobinie
  (Źródło: GUS, 2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w Drobinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 (uczestnicy: 499)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 499)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Według danych z 2019 w Drobinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 016 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 025 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Drobinie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 230 członków. Zarejestrowano 222 ćwiczących (mężczyźni: 154, kobiety: 68, chłopcy do lat 18: 120, dziewczęta do lat 18: 66). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Drobinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Drobinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Drobina znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Drobinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w. (ul. Targowa 2)dnia 1962-03-05, wykaz dokumentów: 369/62 z 1962-03-05; A-662 z 2005-11-25
  • Zajazd z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 45)dnia 1975-05-22, wykaz dokumentów: 1434 z 1975-05-22; A-662 z 2005-11-25
  • Miasto z 1350 - 1900dnia 2005-11-25, wykaz dokumentów: A-662 z 2005-11-25

Drobin - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w Drobinie znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płockiego.

  Powiat płocki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Drobinie w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 69,7 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  69,7 km
  Mazowieckie
  561,2 km
  Polska
  444,7 km
 • 1,3 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,3 km
  woj. mazowieckie
  3,7 km
  Polska
  3,6 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Drobin przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 10droga krajowa nr 10(granica (Niemcy) - Lubieszyn - Dołuje - Skarbimierzyce - Mierzyn - Szczecin - Motaniec - Morzyczyn - Stargard Szczeciński - Krąpiel - Suchań - Wapnica - Recz - Wielgoszcz - Prostynia - Cybowo - Kalisz Pomorski - Łowicz Małecki - Mirosławiec - Kalinówka - Piecnik - Jabłonowo - Lubno - Wałcz - Witankowo - Nowa Łubianka - Stara Łubianka - Piła - Śmiłowo - Grabówno - Okaliniec - Pobórka Wielka - Tomaszewo - Kosztowo - Wyrzysk - Ruda - Mrozowo - Sadki - Śmielin - Lubaszcz - Nakło Nad Notecią - Trzeciewnica - Ślesin - Minikowo - Strzelewo - Kamieniec - Kruszyn - Pawłówek - Lisi Ogon - Białe Błota - Bydgoszcz - Makowiska - Solec Kujawski - Przyłubie - Cierpice - Toruń - Lubicz Dolny - Lubicz - Lubicz Górny - Brzozówka - Głogowo - Dobrzejewice - Zawały - Kawęczyn - Obrowo - Zębówiec - Ciernikówko - Czernikowo - Wygoda - Steklin - Wola - Kikół - Konotopie - Złotopole - Lipno - Karnkowo - Skępe - Wólka - Blinno - Gójsk - Sierpc - Borkowo Kościelne - Kisielewo - Grąbiec - Żytowo - Jeżewo - Szumanie-Bakalary - Bełkowo - Drobin - Tupadły - Rogotwórsk - Sokolniki - Dłużniewo Duże - Marychnów - Góra - Krzywanice - Dzierzążnia - Gumowo - Siekluki - Ilino - Ilinko - Płońsk - Siedlin)
  • DK 60droga krajowa nr 60(Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Drobin nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 27Linia kolejowa nr 27: Nasielsk - Toruń Wschodni [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Nasielsk - Cieksyn - Wkra - Dalanówek - Płońsk - Arcelin - Baboszewo - Kaczorowo - Raciąż - Koziebrody - Zawidz Kościelny - Zawidz - Mieszaki - Sierpc - Podwierzbie - Koziołek - Czermno - Skępe - Karnkowo - Lipno - Konotopie - Ograszka - Czernikowo - Obrowo - Dobrzejewice - Lubicz - Grębocin - Toruń Wschodni)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Drobinie istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Bożnicza

  ul. Cmentarna

  ul. Gospodarska

  ul. Klonowa

  ul. Komisji Edukacji Narodowej

  ul. Kopernika

  ul. Kościuszki

  ul. Kryskich

  ul. Krótka

  ul. Kunklewo

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  ul. Magnoliowa

  ul. Marszałka Piłsudskiego

  ul. Mniszkówny

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Padlewskiego

  Plac św. Floriana

  ul. Plebanka

  ul. Polna

  ul. Powstania Styczniowego

  ul. Przyszłość

  ul. Płocka

  ul. Płońska

  ul. Rynek

  ul. Sierpecka

  ul. Spółdzielcza

  ul. Szkolna

  ul. Targowa

  ul. Tupadzka

  ul. Tylna

  ul. Wąska

  ul. Zacisze

  ul. Zaleska

  ul. Świętego Stanisława Kostki