Lądek-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Lądek-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lądek-Zdrój to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Lądek-Zdrój.
 • 4 995 Liczba mieszkańców
 • 20,3 km² Powierzchnia
 • 245,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 440-480 m n.p.m Wysokość
 • 1 poł. XIII wieku Data założenia
 • 1325 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DKL Tablice rejestracyjne
 • Roman Kaczmarczyk Burmistrz miasta
Lądek-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 16.879550.3431 Współrzędne GPS
 • 0208084 TERYT (TERC)
 • 0984203 SIMC
Herb miasta Lądek-Zdrój
Lądek-Zdrój herb
Flaga miasta Lądek-Zdrój
Lądek-Zdrój flaga

Jak Lądek-Zdrój wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Lądek-Zdrój na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Lądek-Zdrój wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Lądek-Zdrój plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
9Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
13Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
25Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
38Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
42Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
42Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
53Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
85Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
86Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
114Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
123Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
125Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
132Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
153Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
153Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
160Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
168Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
170Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego

Lądek-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-540Poczta Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 2

Lądek-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lądku-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Bystrzycy Kłodzkiej (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju
(74) 811-78-50
(74) 814-74-18
ul. Rynek 31
57-540 Lądek-Zdrój

Lądek-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Lądek-Zdrój jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 995, z czego 53,1% stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 22,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,7 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Lądka-Zdroju zawarli w 2022 roku 17 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  31,1% mieszkańców Lądka-Zdroju jest stanu wolnego, 48,8% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Lądek-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -67. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -13,24 na 1000 mieszkańców Lądka-Zdroju. W 2022 roku urodziło się 24 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 302 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,36 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,7% zgonów w Lądku-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,4% zgonów w Lądku-Zdroju były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lądka-Zdroju przypada 17.98 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 66 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lądka-Zdroju -26. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  55,4% mieszkańców Lądka-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 13,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 31,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lądka-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 995 Liczba mieszkańców
 • 2 652 Kobiety
 • 2 343 Mężczyźni
 • 53,1%
  46,9%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lądku-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lądku-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lądku-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lądka-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Lądek-Zdrój
  46,7 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 49,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 44,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lądek-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lądka-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lądek-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lądek-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lądek-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,1% Kawalerowie/Panny
 • Lądek-Zdrój
  31,4%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 26,1% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 48,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  48,9%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 47,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,8%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,9%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 10,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lądku-Zdroju w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,4
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  Dolnośląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lądku-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -67 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -45 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -13,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Lądek-Zdrój
  -13,2
  Województwo
  -4,6
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lądku-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lądku-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lądku-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lądku-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 24 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 4,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Lądek-Zdrój
  4,7
  Dolnośląskie
  7,9
  Cała Polska
  8,1
 • 26,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  26,9
  Dolnośląskie
  33,7
  Cała Polska
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 57
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 302 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 219 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 302 g
  Dolnośląskie
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 231 Waga 3500g - 3999g
 • 231
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 153 Waga 2500g - 2999g
 • 153
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,07
  Dolnośląskie
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,51
  Dolnośląskie
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,36 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,36
  Dolnośląskie
  0,63
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Lądku-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91 Zgony
 • 53 Kobiety
  (Zgony)
 • 38 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 58,2%
  41,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 18,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  18,0
  Dolnośląskie
  12,5
  Kraj
  11,9
 • 277,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  277,8
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Cały kraj
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,8
  Województwo
  3,9
  Polska
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Lądek-Zdrój
  4,4
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłodzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  45,7%
  Dolnośląskie
  44,6%
  Kraj
  36,0%
 • 19,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,4%
  Województwo
  23,6%
  Cały kraj
  23,6%
 • 8,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,0%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  6,7%
 • 194 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,9
  Cały kraj
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  85,1
  Cały kraj
  70,6
 • 309,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Lądek-Zdrój
  309,7
  Województwo
  294,0
  Kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  272,2
  Cała Polska
  253,9
 • 729,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 782,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 672,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  729,7
  Województwo
  556,8
  Cała Polska
  426,2
 • 105,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 66,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  105,7
  woj. dolnośląskie
  96,5
  Polska
  62,9
 • 37,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  37,3
  Dolnośląskie
  33,7
  Polska
  33,8
 • 14,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,2
  woj. dolnośląskie
  8,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  woj. dolnośląskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 66 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -26 Saldo migracji
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -26 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lądku-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 26,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lądek-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lądek-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lądku-Zdroju oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,20 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lądku-Zdroju to 2 529 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 502 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lądku-Zdroju to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Lądku-Zdroju to 161,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,31% mieszkań posiada łazienkę, 77,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,44% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 529 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 501,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  501,50
  Dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  65,50 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 32,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  32,90 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,45 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,45
  Województwo
  3,67
  Cała Polska
  3,83
 • 1,99 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  1,99
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,58
  Dolnośląskie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,20 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Lądek-Zdrój
  0,20
  Dolnośląskie
  7,66
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  Dolnośląskie
  3,62
  Cała Polska
  3,89
 • 1,19 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Lądek-Zdrój
  1,19
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Kraj
  24,56
 • 161 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 161,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Lądek-Zdrój
  161,0 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,03 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,03 m2
  woj. dolnośląskie
  0,66 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,49%
  woj. dolnośląskie
  98,22%
  Polska
  97,75%
 • 96,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,64%
  Dolnośląskie
  95,37%
  Polska
  95,18%
 • 94,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,31%
  Dolnośląskie
  93,95%
  Kraj
  93,75%
 • 77,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,74%
  Województwo
  85,03%
  Kraj
  85,83%
 • 93,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  93,44%
  Dolnośląskie
  64,57%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Lądek-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Lądku-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 156osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 68,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 31,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Lądku-Zdroju wynosiło w 2023 roku 11,7% (11,7% wśród kobiet i 11,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lądku-Zdroju wynosiło 5 670,31 PLN, co odpowiada 84.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lądka-Zdroju 278 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 355 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 77.

  10,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Lądka-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,4% w przemyśle i budownictwie, a 17,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 156 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  156,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Kraj
  259,0
 • 13,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,2% Kobiety
 • 12,8% Mężczyźni
 • Lądek-Zdrój
  11,7%
  woj. dolnośląskie
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lądku-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lądku-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lądku-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 142 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Lądek-Zdrój
  5 670 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 945 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lądku-Zdroju w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 278 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 355 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 77 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 39,9% Pozostałe
 • 53,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lądku-Zdroju w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 798 Pracujący ogółem
 • 547 Kobiety
 • 251 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Lądku-Zdroju w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,4% W wieku produkcyjnym
 • 49,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 31,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 39,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lądek-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lądek-Zdrój
  80,6
  Województwo
  70,3
  Polska
  69,0
 • 56,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  56,3
  Województwo
  40,7
  Polska
  38,2
 • 231,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  231,7
  Dolnośląskie
  137,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lądek-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Lądku-Zdroju w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 821 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 500 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 47 nowych podmiotów, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (68) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (37) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (167) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (27) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lądku-Zdroju najwięcej (48) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (804) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,5% (127) podmiotów, a 82,8% (680) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lądku-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%) oraz Budownictwo (17.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 821 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 127 Przemysł i budownictwo
 • 680 Pozostała działalność
 • 47 Podmioty nowo zarejestrowane w Lądku-Zdroju w 2023 roku
 • 27 Podmioty wyrejestrowane w Lądku-Zdroju w 2023 roku
 • 500 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 804 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 804
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 820 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 820
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 42 Spółki handlowe ogółem
 • 42
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 34  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 34
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 48 Spółki cywilne ogółem
 • 48
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 500 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 110 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 110
 • 86 Budownictwo
 • 86
 • 60 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 60
 • 55 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 55
 • 41 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 41
 • 27 Pozostała działalność
 • 27
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 17 Informacja i komunikacja
 • 17
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lądek-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lądku-Zdroju stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 112 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,11 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lądku-Zdroju wynosi 73,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lądka-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,70 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 9,59 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,64 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,34 (58%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lądka-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lądek-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 112 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 112
 • 75 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 75
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 49 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 49
 • 22,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Lądek-Zdrój
  22,11
  Województwo
  29,03
  Cały kraj
  22,81
 • 14,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Lądek-Zdrój
  14,70
  woj. dolnośląskie
  19,57
  Kraj
  12,98
 • 3,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Lądek-Zdrój
  3,34
  Dolnośląskie
  5,59
  Cały kraj
  6,99
 • 2,64 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,64
  Dolnośląskie
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,49
  Dolnośląskie
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 9,59 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Lądek-Zdrój
  9,59
  woj. dolnośląskie
  16,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lądek-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  74%
  Województwo
  63%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Lądek-Zdrój
  71%
  Dolnośląskie
  57%
  Polska
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Lądek-Zdrój
  58%
  Dolnośląskie
  62%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  89%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  50%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Kraj
  51%

Lądek-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Lądka-Zdroju wyniosła w 2022 roku 54,2 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Lądka-Zdroju - 18.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,3 mln złotych, czyli 15,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lądka-Zdroju wyniosła w 2022 roku 60,6 mln złotych, co daje 8,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.7%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (10.8%). W budżecie Lądka-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (13,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,0 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,7%.
 • Wydatki budżetu w Lądku-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lądka-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lądek-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lądka-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,3 mln

  2,9 tys(100%)

  29,0 mln

  3,4 tys(100%)

  36,7 mln

  4,4 tys(100%)

  48,4 mln

  5,8 tys(100%)

  58,7 mln

  7,1 tys(100%)

  46,5 mln

  5,9 tys(100%)

  46,7 mln

  6,0 tys(100%)

  54,2 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,0 mln

  1,4 tys(33%)

  8,0 mln

  1,4 tys(27.6%)

  12,0 mln

  2,1 tys(32.7%)

  12,1 mln

  2,2 tys(25.1%)

  9,6 mln

  1,7 tys(16.4%)

  9,2 mln

  1,7 tys(19.8%)

  9,5 mln

  1,8 tys(20.4%)

  9,9 mln

  2,0 tys(18.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  600(14.3%)

  3,7 mln

  646(12.7%)

  4,5 mln

  789(12.2%)

  7,4 mln

  1,3 tys(15.3%)

  22,0 mln

  4,0 tys(37.4%)

  7,3 mln

  1,3 tys(15.6%)

  8,0 mln

  1,5 tys(17%)

  9,5 mln

  1,9 tys(17.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  611(14.6%)

  3,8 mln

  658(13%)

  3,8 mln

  662(10.3%)

  4,4 mln

  776(9%)

  4,4 mln

  797(7.5%)

  4,5 mln

  832(9.8%)

  5,3 mln

  996(11.4%)

  7,4 mln

  1,5 tys(13.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  192(4.6%)

  1,3 mln

  230(4.5%)

  725,6 tys

  128(2%)

  622,0 tys

  111(1.3%)

  848,8 tys

  153(1.4%)

  938,7 tys

  172(2%)

  656,7 tys

  123(1.4%)

  4,0 mln

  791(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  796(19%)

  7,9 mln

  1,4 tys(27.2%)

  2,5 mln

  437(6.8%)

  2,4 mln

  418(4.9%)

  2,8 mln

  504(4.8%)

  2,8 mln

  510(6%)

  3,0 mln

  555(6.4%)

  3,9 mln

  771(7.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  5,8(0.1%)

  136,0 tys

  24,9(0.3%)

  17,8 tys

  3,3(0%)

  3,7 mln

  742(6.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  176,4 tys

  30,4(0.7%)

  569,1 tys

  99,6(2%)

  461,3 tys

  81,1(1.3%)

  1,9 mln

  344(4%)

  2,3 mln

  411(3.9%)

  1,8 mln

  336(3.9%)

  4,6 mln

  866(9.9%)

  2,3 mln

  466(4.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,8 tys

  0,8(0%)

  40,8 tys

  7,1(0.1%)

  157,6 tys

  27,7(0.4%)

  55,3 tys

  9,8(0.1%)

  27,5 tys

  4,9(0%)

  13,2 tys

  2,4(0%)

  10,7 tys

  2,0(0%)

  2,2 mln

  444(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  205(4.9%)

  1,4 mln

  247(4.9%)

  2,1 mln

  378(5.9%)

  3,1 mln

  559(6.5%)

  3,7 mln

  672(6.4%)

  4,1 mln

  745(8.8%)

  1,9 mln

  347(4%)

  1,3 mln

  260(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  299,7 tys

  51,6(1.2%)

  204,6 tys

  35,8(0.7%)

  165,2 tys

  29,1(0.5%)

  381,0 tys

  67,8(0.8%)

  510,2 tys

  91,8(0.9%)

  332,8 tys

  60,9(0.7%)

  227,9 tys

  42,6(0.5%)

  1,1 mln

  208(1.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  284

  0,0(0%)

  6,5 tys

  1,1(0%)

  259,1 tys

  45,6(0.7%)

  743,9 tys

  132(1.5%)

  989,8 tys

  178(1.7%)

  1,1 mln

  201(2.4%)

  1,2 mln

  225(2.6%)

  808,5 tys

  160(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  189(4.5%)

  1,1 mln

  184(3.6%)

  1,9 mln

  331(5.1%)

  1,2 mln

  213(2.5%)

  988,3 tys

  178(1.7%)

  3,4 mln

  630(7.4%)

  1,1 mln

  209(2.4%)

  709,3 tys

  141(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  224,6 tys

  38,7(0.9%)

  231,2 tys

  40,5(0.8%)

  220,8 tys

  38,8(0.6%)

  245,1 tys

  43,6(0.5%)

  238,6 tys

  42,9(0.4%)

  276,2 tys

  50,5(0.6%)

  285,1 tys

  53,3(0.6%)

  373,3 tys

  74,0(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  62,7 tys

  10,8(0.3%)

  164,3 tys

  28,7(0.6%)

  260,6 tys

  45,8(0.7%)

  5,0 mln

  898(10.4%)

  1,5 mln

  267(2.5%)

  440,0 tys

  80,5(0.9%)

  336,0 tys

  62,8(0.7%)

  340,9 tys

  67,6(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  140,5 tys

  24,2(0.6%)

  297,9 tys

  52,1(1%)

  153,2 tys

  27,0(0.4%)

  145,8 tys

  25,9(0.3%)

  208,1 tys

  37,4(0.4%)

  170,7 tys

  31,2(0.4%)

  905,2 tys

  169(1.9%)

  197,9 tys

  39,2(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  151,4 tys

  26,1(0.6%)

  227,6 tys

  39,8(0.8%)

  165,6 tys

  29,1(0.5%)

  1,5 mln

  268(3.1%)

  495,0 tys

  89,1(0.8%)

  198,4 tys

  36,3(0.4%)

  232,9 tys

  43,5(0.5%)

  112,8 tys

  22,4(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,3 tys

  14,5(0.2%)

  21,5 tys

  3,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,6 tys

  9,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  114,9 tys

  19,8(0.5%)

  106,1 tys

  18,6(0.4%)

  89,3 tys

  15,7(0.2%)

  70,5 tys

  12,5(0.1%)

  61,5 tys

  11,1(0.1%)

  36,8 tys

  6,7(0.1%)

  33,2 tys

  6,2(0.1%)

  44,5 tys

  8,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  69,5 tys

  12,0(0.3%)

  13,0 tys

  2,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  102,8 tys

  18,3(0.2%)

  78,3 tys

  14,1(0.1%)

  64,6 tys

  11,8(0.1%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lądku-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lądka-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lądek-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lądka-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,5 mln

  3,1 tys(100%)

  31,4 mln

  3,7 tys(100%)

  33,5 mln

  4,0 tys(100%)

  39,5 mln

  4,7 tys(100%)

  59,7 mln

  7,3 tys(100%)

  48,8 mln

  6,2 tys(100%)

  54,1 mln

  7,0 tys(100%)

  60,6 mln

  8,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,8 mln

  1,7 tys(37.1%)

  10,5 mln

  1,8 tys(33.5%)

  10,8 mln

  1,9 tys(32.1%)

  11,6 mln

  2,1 tys(29.4%)

  12,7 mln

  2,3 tys(21.3%)

  12,4 mln

  2,3 tys(25.4%)

  13,5 mln

  2,5 tys(24.9%)

  16,8 mln

  3,3 tys(27.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,6 mln

  1,3 tys(28.8%)

  8,3 mln

  1,5 tys(26.5%)

  7,9 mln

  1,4 tys(23.5%)

  8,2 mln

  1,5 tys(20.7%)

  8,9 mln

  1,6 tys(14.9%)

  10,8 mln

  2,0 tys(22.2%)

  18,3 mln

  3,4 tys(33.8%)

  10,7 mln

  2,1 tys(17.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  261(5.7%)

  1,8 mln

  323(5.9%)

  1,4 mln

  247(4.2%)

  2,1 mln

  382(5.4%)

  2,8 mln

  510(4.7%)

  5,7 mln

  1,0 tys(11.6%)

  6,3 mln

  1,2 tys(11.6%)

  6,6 mln

  1,3 tys(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  278(6.1%)

  1,6 mln

  280(5.1%)

  1,5 mln

  262(4.5%)

  3,7 mln

  652(9.3%)

  18,4 mln

  3,3 tys(30.8%)

  2,9 mln

  533(6%)

  2,0 mln

  379(3.7%)

  4,7 mln

  927(7.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  5,8(0.1%)

  136,0 tys

  24,9(0.3%)

  17,8 tys

  3,3(0%)

  4,3 mln

  849(7.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  455,3 tys

  78,5(1.7%)

  429,7 tys

  75,2(1.4%)

  36,5 tys

  6,4(0.1%)

  7,0 tys

  1,2(0%)

  16,8 tys

  3,0(0%)

  14,7 tys

  2,7(0%)

  13,7 tys

  2,6(0%)

  3,6 mln

  711(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  634(13.9%)

  7,0 mln

  1,2 tys(22.3%)

  1,5 mln

  273(4.6%)

  1,3 mln

  234(3.3%)

  1,6 mln

  294(2.7%)

  1,6 mln

  285(3.2%)

  1,6 mln

  294(2.9%)

  2,5 mln

  487(4.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,9 tys

  0,3(0%)

  53,8 tys

  9,4(0.2%)

  462,0 tys

  81,3(1.4%)

  1,0 mln

  185(2.6%)

  1,7 mln

  302(2.8%)

  1,8 mln

  322(3.6%)

  2,0 mln

  365(3.6%)

  2,3 mln

  453(3.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  537,7 tys

  92,6(2%)

  313,4 tys

  54,8(1%)

  283,9 tys

  49,9(0.8%)

  286,8 tys

  51,0(0.7%)

  1,0 mln

  184(1.7%)

  8,1 tys

  1,5(0%)

  5,8 tys

  1,1(0%)

  1,1 mln

  226(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  275,9 tys

  47,5(1%)

  596,7 tys

  104(1.9%)

  576,9 tys

  101(1.7%)

  165,1 tys

  29,4(0.4%)

  1,7 mln

  300(2.8%)

  408,1 tys

  74,7(0.8%)

  575,9 tys

  108(1.1%)

  703,0 tys

  139(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  209,0 tys

  36,0(0.8%)

  224,6 tys

  39,3(0.7%)

  90,0 tys

  15,8(0.3%)

  88,0 tys

  15,6(0.2%)

  161,4 tys

  29,0(0.3%)

  104,3 tys

  19,1(0.2%)

  130,6 tys

  24,4(0.2%)

  634,1 tys

  126(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  429,0 tys

  73,9(1.6%)

  387,8 tys

  67,9(1.2%)

  1,9 mln

  343(5.8%)

  2,6 mln

  463(6.6%)

  1,4 mln

  244(2.3%)

  934,2 tys

  171(1.9%)

  543,1 tys

  102(1%)

  535,2 tys

  106(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  151,5 tys

  26,1(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 tys

  1,2(0%)

  23,5 tys

  4,2(0.1%)

  32,1 tys

  5,8(0.1%)

  1,1 mln

  201(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  241,8 tys

  48,0(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,8(0%)

  1,8 mln

  329(4.7%)

  1,2 mln

  215(2%)

  1,2 mln

  221(2.5%)

  45,9 tys

  8,6(0.1%)

  169,1 tys

  33,5(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,6 tys

  11,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,6 tys

  15,2(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,6 tys

  9,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  83,3 tys

  14,3(0.3%)

  74,1 tys

  13,0(0.2%)

  55,2 tys

  9,7(0.2%)

  44,5 tys

  7,9(0.1%)

  32,4 tys

  5,8(0.1%)

  12,0 tys

  2,2(0%)

  14,3 tys

  2,7(0%)

  21,8 tys

  4,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  69,5 tys

  12,0(0.3%)

  13,0 tys

  2,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  102,8 tys

  18,3(0.3%)

  78,3 tys

  14,1(0.1%)

  64,6 tys

  11,8(0.1%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  26,7 tys

  4,6(0.1%)

  12,5 tys

  2,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  621

  0,1(0%)

  20,4 tys

  3,7(0%)

  228,7 tys

  41,8(0.5%)

  247,4 tys

  46,3(0.5%)

  300

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  528

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,3 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lądek-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 928 mieszkańców Lądka-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 433 kobiet oraz 494 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,1% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Lądka-Zdroju, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,1% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Lądka-Zdroju mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lądku-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,4%) oraz średnie zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2022 w Lądku-Zdroju mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 150 dzieci (69 dziewczynek oraz 81 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Lądku-Zdroju mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 123 dzieci (52 dziewczynki oraz 71 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  15,5% mieszkańców Lądka-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,6% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 059 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,79 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 372 uczniów (170 kobiet oraz 202 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Lądku-Zdroju placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 350 uczniów (171 kobiet oraz 179 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,2% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 31,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 110,06.

  W Lądku-Zdroju znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 82 uczniów (47 kobiet oraz 35 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 20 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Lądku-Zdroju placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 169 uczniów (89 kobiet oraz 80 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 56 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (14,1% wśród dziewczyn i 19,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców Lądka-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 20,5% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,2%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  39,1%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Kraj
  35,2%
 • 40,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  4,1%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 5,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,6%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,4%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Lądek-Zdrój
  23,4%
  Województwo
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. dolnośląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,1%
  Województwo
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Lądek-Zdrój
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1059 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Lądek-Zdrój
  1 059,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Kraj
  927,0
 • 0,79 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Lądek-Zdrój
  0,79
  Dolnośląskie
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 145 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Lądek-Zdrój) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 150 Dzieci
 • 69 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 81 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,0%
  54,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 28 3 lata
 • 28
 • 44 4 lata
 • 44
 • 36 5 lata
 • 36
 • 41 6 lat
 • 41
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 17 3 lata
 • 17
 • 19 4 lata
 • 19
 • 15 5 lata
 • 15
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 25 4 lata
 • 25
 • 21 5 lata
 • 21
 • 24 6 lat
 • 24
 •  
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Lądku-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lądku-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  74 814-63-80
  ul. PADEREWSKIEGO 2
  57-540 Lądek-Zdrój
  511811
 • Szkoły podstawowe w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lądek-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 372 Uczniowie
 • 170 Kobiety
  (uczniowie)
 • 202 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,7%
  54,3%
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Lądek-Zdrój
  23,3
  Województwo
  18,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 110,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Lądek-Zdrój
  110,06
  Województwo
  98,48
  Kraj
  95,96
 • 108,58 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  108,58
  woj. dolnośląskie
  96,90
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lądek-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lądek-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lądku-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lądku-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju (Janusz Korczak)
  Publiczna
  74 814-64-40
  74 814-64-40
  ul. Kościelna 31
  57-540 Lądek-Zdrój
  1528525
 • Szkoły ponadpodstawowe w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Lądek-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 82 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,3%
  42,7%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,5
  Dolnośląskie
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Lądku-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lądku-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ANDRZEJA ZAWADY (ANDRZEJ ZAWADA)
  Publiczne
  74 814-63-19
  74 814-63-19
  ul. POLNA 2
  57-540 Lądek-Zdrój
  612617
 • Edukacyjne grupy wieku w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lądek-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lądek-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lądek-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lądek-Zdrój - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Lądku-Zdroju

 • Według danych GUS z 2022 roku w Lądku-Zdroju znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • hostele: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 3
  • pokoje gościnne: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 195)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 14


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Lądku-Zdroju w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Lądku-Zdroju: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Lądku-Zdroju 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 171 (uczestnicy: 20 618)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 335)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 20)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 12 200)
  • koncerty: 58 (uczestnicy: 3 455)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 230)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 8)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 620)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 2 260)
  • warsztaty: 79 (uczestnicy: 1 490)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 38)
  • teatralne: 1 (członkowie: 18)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Lądku-Zdroju działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 923 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 070 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Lądku-Zdroju działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 253 członków. Zarejestrowano 168 ćwiczących (mężczyźni: 115, kobiety: 53, chłopcy do lat 18: 85, dziewczęta do lat 18: 38). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lądku-Zdroju w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lądku-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lądka-Zdroju znajduje się 59 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Lądku-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 356 z 1956-11-25; A/2569/356 z 2010-07-22
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1958-12-18, wykaz dokumentów: 437 z 1958-12-18; A/4309/437 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1958-12-18, wykaz dokumentów: 438 z 1958-12-18; A/4310/438 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w.dnia 1958-12-18, wykaz dokumentów: 439 z 1958-12-18; A/4311/439 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w.dnia 1963-09-28, wykaz dokumentów: 992 z 1963-09-28; A/4306/992 z 2010-11-16
  • Kamienica z XVIII w.dnia 1963-09-30, wykaz dokumentów: 993 z 1963-09-30; A/4313/993 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1964-02-24, wykaz dokumentów: 1065 z 1964-02-24; A/4303/1065 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1964-02-24, wykaz dokumentów: 1066 z 1964-02-24; A/4304/1066 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1964-02-24, wykaz dokumentów: 1067 z 1964-02-24; A/4305/1067 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1964-02-24, wykaz dokumentów: 1068 z 1964-02-24; A/4307/1068 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1964-02-24, wykaz dokumentów: 1069 z 1964-02-24; A/4308/1069 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1964-02-24, wykaz dokumentów: 1070 z 1964-02-24; A/4314/1070 z 2010-11-16
  • Kościół z XVII w.dnia 1964-02-25, wykaz dokumentów: 1073 z 1964-02-25; A/1769/1073 z 2010-03-18
  • Zamek z XIV w.dnia 1965-08-03, wykaz dokumentów: 1330 z 1965-08-03; A/4283/1330 z 2010-11-16
  • Kościół (data nieznana)dnia 1965-08-03, wykaz dokumentów: 1332 z 1965-08-03; A/4282/1332 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1965-08-03, wykaz dokumentów: 1333 z 1965-08-03; A/4296/1333 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1965-08-03, wykaz dokumentów: 1334 z 1965-08-03; A/4297/1334 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1965-08-03, wykaz dokumentów: 1335 z 1965-08-03; A/4298/1335 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVI w.dnia 1965-08-03, wykaz dokumentów: 1336 z 1965-08-03; A/4322/1336 z 2010-11-16
  • Kaplica z 2. poł. XVII w.dnia 1971-12-22, wykaz dokumentów: 1974 z 1971-12-22; A/1878/1974 z 2010-03-29
  • Most z XVI w.dnia 1971-12-22, wykaz dokumentów: 1975 z 1971-12-22; A/4299/1975 z 2010-11-16
  • Dom zdrojowy z XVII w.dnia 1971-12-22, wykaz dokumentów: 1986 z 1971-12-22; A/4301/1986 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1972-05-25, wykaz dokumentów: 2029 z 1972-05-25; A/4291/2029 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1972-05-25, wykaz dokumentów: 2030 z 1972-05-25; A/4292/2030 z 2011-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w.dnia 1972-05-25, wykaz dokumentów: 2031 z 1972-05-25; A/4317/2031 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Las z XIX w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 675/Wł z 1977-10-04; A/4284/675/WŁ z 2010-11-16
  • Las z 1801 r.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 677/Wł z 1977-10-04; A/4286/677/WŁ z 2010-11-16
  • Park z 1800 r.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 678/Wł z 1977-10-04; A/4287/678/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w.dnia 1983-03-31, wykaz dokumentów: 1009/Wł z 1983-03-31; A/4295/1009/WŁ z 2010-11-16
  • Ratusz z 1537 r.dnia 1983-09-20, wykaz dokumentów: 947/Wł z 1983-09-20; A/4318/947/WŁ z 2010-11-16
  • Dom zdrojowy z 1498 r.dnia 1983-09-20, wykaz dokumentów: 948/Wł z 1983-09-20; A/4290/2030 z 2010-11-16
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w.dnia 1986-09-01, wykaz dokumentów: 1198/Wł z 1986-09-01; A/4315/1198/WŁ z 2010-11-16
  • Kaplica z 1658 r.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1197/Wł z 1986-09-04; A/4289/1197/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1199/Wł z 1986-09-04; A/4294/1199/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1200/Wł z 1986-09-04; A/4293/1200/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1739 r.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1201/Wł z 1986-09-04; A/4319/1201/WŁ z 2010-11-16
  • Wieża zegarowa z 1580 r.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1202/Wł z 1986-09-04; A/4288/1202/WŁ z 2010-11-16
  • Kamienica z XIX w.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1203/Wł z 1986-09-04; A/4312/1203/WŁ z 2010-11-16
  • Dom zdrojowy z 1842 r.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1204/Wł z 1986-09-04; A/4284/1204/Wł z 2010-11-16
  • Dom zdrojowy z 1782 r.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1204/Wł z 1986-09-04; A/4284/1204/Wł z 2010-11-16
  • Muszla koncertowa z 1905 r.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1204/Wł z 1986-09-04; A/4284/1204/Wł z 2010-11-16
  • Zespół - dom zdrojowy z 1782 - 1922dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1204/Wł z 1986-09-04; A/4284/1204/Wł z 2010-11-16
  • Browar z 1567 r.dnia 1987-06-16, wykaz dokumentów: 1232/Wł z 1987-06-16; A/4320/1232/WŁ z 2010-11-16
  • Willa z 1910 r.dnia 1988-01-01, wykaz dokumentów: 1241/Wł z 1988-01-01; A/4302/1241/WŁ z 2010-11-16
  • Willa z 1860 r.dnia 1988-01-01, wykaz dokumentów: 1242/Wł z 1988-01-01; A/6019/1242/Wł z 2016-08-10
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1991-04-26, wykaz dokumentów: 1332/Wł z 1991-04-26; A/4321/1332/WŁ z 2010-11-16
  • Pensjonat z 1906 r.dnia 1998-06-08, wykaz dokumentów: 1625/Wł z 1998-06-08; A/4300/1625/WŁ z 2010-11-16
  • Seminarium duchowne (data nieznana)dnia 2001-06-29, wykaz dokumentów: 48/A/01 z 2001-06-29
 • Formy ochrony przyrody w Lądku-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Lądka-Zdroju znajduje się 14 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Lądku-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Śnieżnicki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1981-11-09, Powierzchnia: 28800.0 ha, Powierzchnia otuliny: 149000 ha
  • Biała Lądecka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 73.14 ha
  • Góry Złote - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 7128.9 ha
  • Grota Radochowska - Pomnik przyrodyOpis: Jaskinie - otwór zakratowany jaskinia Radochowska - jest to jaskinia krasowa powstała w wapieniach krystalicznych na kontakcie z łupkami łyszczykowymi., Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Jaskinia zlokalizowana jest ponad 2 km na północ od drogi nr 392 (prowadzi tam dobrze oznakowana trasa)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w parku Tysiąclecia ok. 70 m od ul. Lipowej
  • Pomnik przyrodyOpis: 2 konary złamane reszta zabezpieczona odciągami pień pęknięty w pół spięty pasami., Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przy ul. Wolności na wysokości posesji nr 3
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w północnej części parku Tysiąclecia niecałe 40 m od wyjścia na ul. Zwycięstwa
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w Parku Centralnym ok. 25 m na południowy zachód od fontanny
  • Pomnik przyrodyOpis: ok. 2% gałęzi korony suchych, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w Parku Centralnym przy schodach niecałe 40 m na północny zachód od pomnikowej Lipy
  • Pomnik przyrodyOpis: Małe wypróchnienie w części odziomkowej, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w Parku Centralnym przy ul. Zamkowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. Strażackiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja 23 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Ciągnie się wzdłuż pieszej ścieżki przy ul. Lipowej w parku Tysiąclecia
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja 28 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rosną w sąsiedztwie Parku Centralnego pomiędzy ul. Orlą a ul. Cienistą
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: szpaler 25 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Przy styku ul. Zamkowej z ul. M. Kopernika należy skierować się na północny wschód drogą pod górę. Po ok. 280 m rozpocznie się pomnikowa aleja

Lądek-Zdrój - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Lądku-Zdroju odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 19,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Lądku-Zdroju znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lądku-Zdroju
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lądku-Zdroju w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 19,83 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  19,8
  Województwo
  64,7
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Dolnośląskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 19,83 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Lądek-Zdrój
  19,8
  Województwo
  76,2
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Dolnośląskie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  117,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Lądku-Zdroju w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 213,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  213,2 km
  Dolnośląskie
  616,8 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 3,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Lądek-Zdrój
  3,3 km
  Dolnośląskie
  4,3 km
  Polska
  5,3 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lądek-Zdrój przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 390droga wojewódzka nr 390(Kamieniec Ząbkowicki - Sosnowa - Płonica - Złoty Stok - Lądek-Zdrój)
  • DW 392droga wojewódzka nr 392(Żelazno - Ołdrzychowice Kłodzkie - Trzebieszowice - Radochów - Lądek-Zdrój - Stójków - Strachocin - Stronie Śląskie - Sienna - Biała Woda - Idzików - Pławnica - Bystrzyca Kłodzka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Lądek-Zdrój nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 322Linia kolejowa nr 322: Kłodzko Nowe - Stronie Śląskie [o znaczenia miejscowym] (Krosnowice Kłodzkie - Żelazno - Ołdrzychowice Kłodzkie - Trzebieszowice - Radochów - Lądek Zdrój - Lądek Stójków)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Lądku-Zdroju istnieje 72 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  Aleja Vaclava Havla

  ul. Brzozowa

  ul. Ceglana

  ul. Cicha

  ul. Cienista

  ul. Fabryczna

  ul. Fiołkowa

  ul. Gerberów

  ul. Graniczna

  ul. Gwieździsta

  ul. Górzysta

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jadwigi

  pl. Jagielloński

  pl. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Bema

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kosmonautów

  ul. Kościelna

  ul. Krokusów

  ul. Krótka

  ul. Kłodzka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludwika Zamenhofa

  ul. Macieja Rataja

  ul. Makowa

  ul. Mariana Langiewicza

  pl. Mariański

  pl. Marii C. Skłodowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  al. Marzeń

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Miła

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Niezapominajek

  ul. Ogrodowa

  ul. Orla

  ul. Ostrowicza

  ul. Parkowa

  pl. Partyzantów

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Przechodnia

  Rondo Mariana Bublewicza

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Spacerowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  pl. Staromłyński

  ul. Stokrotek

  ul. Storczyków

  ul. Strażacka

  ul. Słodowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Trzech Wieszczy

  ul. Widok

  ul. Wiejska

  ul. Wiosenna

  ul. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Węglowa

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zamkowa

  ul. Zdrojowa

  ul. Zwycięstwa

  ul. Łąkowa

  ul. Śnieżna

  ul. Żwirki i Wigury