Lądek-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Lądek-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lądek-Zdrój to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Lądek-Zdrój.
 • 5 348 Liczba mieszkańców
 • 20,3 km² Powierzchnia
 • 263,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 440-480 m n.p.m Wysokość
 • 1 poł. XIII wieku Data założenia
 • 1325 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DKL Tablice rejestracyjne
 • Roman Kaczmarczyk Burmistrz miasta
Lądek-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 16.879550.3431 Współrzędne GPS
 • 0208084 TERYT (TERC)
 • 0984203 SIMC
Herb miasta Lądek-Zdrój
Lądek-Zdrój herb
Flaga miasta Lądek-Zdrój
Lądek-Zdrój flaga

Lądek-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-540Poczta Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 2

Lądek-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lądku-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Bystrzycy Kłodzkiej (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju
(74) 811-78-50
(74) 814-74-18
ul. Rynek 31
57-540 Lądek-Zdrój

Lądek-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Lądek-Zdrój jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 348, z czego 53,8% stanowią kobiety, a 46,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 17,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,3 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Lądka-Zdroju zawarli w 2021 roku 10 małżeństw, co odpowiada 1,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  31,1% mieszkańców Lądka-Zdroju jest stanu wolnego, 48,8% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Lądek-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -77. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -14,26 na 1000 mieszkańców Lądka-Zdroju. W 2021 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 323 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,34 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,5% zgonów w Lądku-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,5% zgonów w Lądku-Zdroju były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lądka-Zdroju przypada 20.01 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 35 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 72 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lądka-Zdroju -37. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,0% mieszkańców Lądka-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 12,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 30,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lądka-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 348 Liczba mieszkańców
 • 2 875 Kobiety
 • 2 473 Mężczyźni
 • 53,8%
  46,2%
 • 116 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 116 kobiet)
 • 86 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 86 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lądku-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lądku-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lądku-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lądka-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Lądek-Zdrój
  46,3 lat
  woj. dolnośląskie
  43,0 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 48,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 44,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lądek-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lądka-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lądek-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lądek-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lądek-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  31,4%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 26,1% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 48,8% Żonaci/Zamężne
 • Lądek-Zdrój
  48,9%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Polska
  54,0%
 • 47,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Lądek-Zdrój
  9,8%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lądku-Zdroju w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,9
  Dolnośląskie
  4,4
  Cała Polska
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,6
  Dolnośląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lądku-Zdroju w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -77 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -34 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -43 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -14,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -14,3
  woj. dolnośląskie
  -5,5
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lądku-Zdroju w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lądku-Zdroju w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lądku-Zdroju w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lądku-Zdroju w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 5,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,7
  Dolnośląskie
  8,5
  Cała Polska
  8,7
 • 26,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Lądek-Zdrój
  26,9
  Województwo
  36,7
  Kraj
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 60 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 60
 • 56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 323 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 246 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 392 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Lądek-Zdrój
  3 323 g
  Dolnośląskie
  3 341 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 79 Waga 4000g - 4499g
 • 79
 • 250 Waga 3500g - 3999g
 • 250
 • 375 Waga 3000g - 3499g
 • 375
 • 152 Waga 2500g - 2999g
 • 152
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 0,99 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,99
  Dolnośląskie
  1,30
  Cała Polska
  1,32
 • 0,47 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,47
  Dolnośląskie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,34 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,34
  Dolnośląskie
  0,61
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Lądku-Zdroju w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 108 Zgony
 • 49 Kobiety
  (Zgony)
 • 59 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,4%
  54,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 20,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  20,0
  Dolnośląskie
  14,0
  Kraj
  13,6
 • 291,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  291,0
  Dolnośląskie
  165,2
  Cały kraj
  156,7
 • 6,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,5
  Dolnośląskie
  4,5
  Kraj
  3,9
 • 4,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,9
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłodzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Lądek-Zdrój
  40,5%
  Dolnośląskie
  43,0%
  Kraj
  34,8%
 • 18,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  18,5%
  Dolnośląskie
  19,7%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,1%
  Dolnośląskie
  6,2%
  Kraj
  5,4%
 • 498 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Cały kraj
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,1
  Cała Polska
  74,4
 • 325,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  325,5
  Dolnośląskie
  273,5
  Cały kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  256,8
  Cała Polska
  246,5
 • 714,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 696,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 734,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  714,4
  Dolnośląskie
  597,6
  Cały kraj
  475,8
 • 134,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 56,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 211,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  134,8
  Dolnośląskie
  108,7
  Cała Polska
  70,6
 • 38,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  38,1
  Województwo
  29,9
  Cała Polska
  32,6
 • 6,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,4
  woj. dolnośląskie
  6,0
  Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 72 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -36 Saldo migracji
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -37 Saldo migracji wewnętrznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lądku-Zdroju w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 25,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lądek-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lądek-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Lądku-Zdroju oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lądku-Zdroju to 2 561 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 469 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lądku-Zdroju to 7,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Lądku-Zdroju to 175,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,26% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,76% mieszkań posiada łazienkę, 73,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,56% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 561 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 468,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  468,50
  woj. dolnośląskie
  424,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 65,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  65,40 m2
  woj. dolnośląskie
  72,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,60 m2
  Dolnośląskie
  30,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,41
  Województwo
  3,81
  Cała Polska
  3,82
 • 2,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,13
  Dolnośląskie
  2,35
  Polska
  2,55
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,62
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,37
  woj. dolnośląskie
  8,67
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 14 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 7,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  7,00
  Dolnośląskie
  3,56
  Cała Polska
  3,90
 • 2,62 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Lądek-Zdrój
  2,62
  Dolnośląskie
  30,86
  Cała Polska
  24,07
 • 351 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 175,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  175,5 m2
  Dolnośląskie
  83,3 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,07 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Lądek-Zdrój
  0,07 m2
  woj. dolnośląskie
  0,72 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Lądek-Zdrój
  99,26%
  woj. dolnośląskie
  98,69%
  Cała Polska
  96,97%
 • 94,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  94,85%
  woj. dolnośląskie
  95,19%
  Cała Polska
  94,01%
 • 91,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,76%
  woj. dolnośląskie
  93,09%
  Polska
  91,78%
 • 73,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  73,92%
  Dolnośląskie
  82,55%
  Polska
  83,08%
 • 93,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  93,56%
  Dolnośląskie
  66,02%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Lądek-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Lądku-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 149osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 68,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 31,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Lądku-Zdroju wynosiło w 2021 roku 11,8% (11,9% wśród kobiet i 11,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lądku-Zdroju wynosiło 5 141,98 PLN, co odpowiada 85.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lądka-Zdroju 278 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 355 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 77.

  17,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Lądka-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,2% w przemyśle i budownictwie, a 15,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 149 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  149,0
  Województwo
  281,0
  Kraj
  257,0
 • 11,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,9% Kobiety
 • 11,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,8%
  Dolnośląskie
  4,8%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lądku-Zdroju w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lądku-Zdroju w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lądku-Zdroju w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 142 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 142 PLN
  Dolnośląskie
  6 243 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lądku-Zdroju w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 278 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 355 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 77 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,2% Przemysł i budownictwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 36,5% Pozostałe
 • 49,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lądku-Zdroju w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 798 Pracujący ogółem
 • 547 Kobiety
 • 251 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Lądku-Zdroju w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,0% W wieku produkcyjnym
 • 51,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 30,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 37,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lądek-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lądek-Zdrój
  75,3
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 53,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lądek-Zdrój
  53,3
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Polska
  38,2
 • 242,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Lądek-Zdrój
  242,3
  Województwo
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lądek-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Lądku-Zdroju w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 757 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 506 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 42 nowe podmioty, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (68) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (37) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (167) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (29) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lądku-Zdroju najwięcej (47) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (741) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,9% (120) podmiotów, a 82,3% (623) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lądku-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%) oraz Budownictwo (16.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 757 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 120 Przemysł i budownictwo
 • 623 Pozostała działalność
 • 42 Podmioty nowo zarejestrowane w Lądku-Zdroju w 2021 roku
 • 30 Podmioty wyrejestrowane w Lądku-Zdroju w 2021 roku
 • 506 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 741 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 741
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 756 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 756
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 36 Spółki handlowe ogółem
 • 36
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 47 Spółki cywilne ogółem
 • 47
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 506 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 120 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 120
 • 82 Budownictwo
 • 82
 • 64 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 64
 • 58 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 58
 • 39 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 39
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 22 Pozostała działalność
 • 22
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 16 Informacja i komunikacja
 • 16
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lądek-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Lądku-Zdroju stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 120 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,31 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lądku-Zdroju wynosi 72,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lądka-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,30 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 9,74 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,41 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,37 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lądka-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lądek-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 120 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 120
 • 82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 82
 • 18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 18
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 52 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 52
 • 22,31 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  22,31
  Województwo
  28,36
  Polska
  21,51
 • 15,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,30
  Dolnośląskie
  19,16
  Kraj
  12,82
 • 3,37 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Lądek-Zdrój
  3,37
  Województwo
  5,14
  Cały kraj
  5,89
 • 2,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Lądek-Zdrój
  2,41
  woj. dolnośląskie
  2,39
  Kraj
  1,85
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Lądek-Zdrój
  0,50
  Dolnośląskie
  0,41
  Cały kraj
  0,35
 • 9,74 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,74
  Dolnośląskie
  15,90
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lądek-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  72%
  Dolnośląskie
  65%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Lądek-Zdrój
  71%
  woj. dolnośląskie
  60%
  Cała Polska
  64%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  49%
  Województwo
  61%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Lądek-Zdrój
  100%
  Dolnośląskie
  98%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Lądek-Zdrój
  92%
  Dolnośląskie
  88%
  Kraj
  89%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  50%
  Województwo
  46%
  Cała Polska
  53%

Lądek-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Lądka-Zdroju wyniosła w 2021 roku 46,7 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Lądka-Zdroju - 20.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,7 mln złotych, czyli 10,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lądka-Zdroju wyniosła w 2021 roku 54,1 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.9%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11.6%). W budżecie Lądka-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 788 złotych na mieszkańca (11,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,9 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,5%.
 • Wydatki budżetu w Lądku-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lądka-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lądek-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lądka-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,6 mln

  3,0 tys(100%)

  24,3 mln

  2,9 tys(100%)

  29,0 mln

  3,4 tys(100%)

  36,7 mln

  4,4 tys(100%)

  48,4 mln

  5,8 tys(100%)

  58,7 mln

  7,1 tys(100%)

  46,5 mln

  5,7 tys(100%)

  46,7 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,9 mln

  1,3 tys(30.9%)

  8,0 mln

  1,4 tys(33%)

  8,0 mln

  1,4 tys(27.6%)

  12,0 mln

  2,1 tys(32.7%)

  12,1 mln

  2,2 tys(25.1%)

  9,6 mln

  1,7 tys(16.4%)

  9,2 mln

  1,7 tys(19.8%)

  9,5 mln

  1,8 tys(20.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  592(13.6%)

  3,5 mln

  600(14.3%)

  3,7 mln

  646(12.7%)

  4,5 mln

  789(12.2%)

  7,4 mln

  1,3 tys(15.3%)

  22,0 mln

  4,0 tys(37.4%)

  7,3 mln

  1,3 tys(15.6%)

  8,0 mln

  1,5 tys(17%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  594(13.6%)

  3,5 mln

  611(14.6%)

  3,8 mln

  658(13%)

  3,8 mln

  662(10.3%)

  4,4 mln

  776(9%)

  4,4 mln

  797(7.5%)

  4,5 mln

  832(9.8%)

  5,3 mln

  996(11.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  149,4 tys

  25,4(0.6%)

  176,4 tys

  30,4(0.7%)

  569,1 tys

  99,6(2%)

  461,3 tys

  81,1(1.3%)

  1,9 mln

  344(4%)

  2,3 mln

  411(3.9%)

  1,8 mln

  336(3.9%)

  4,6 mln

  866(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  823(18.9%)

  4,6 mln

  796(19%)

  7,9 mln

  1,4 tys(27.2%)

  2,5 mln

  437(6.8%)

  2,4 mln

  418(4.9%)

  2,8 mln

  504(4.8%)

  2,8 mln

  510(6%)

  3,0 mln

  555(6.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  240(5.5%)

  1,2 mln

  205(4.9%)

  1,4 mln

  247(4.9%)

  2,1 mln

  378(5.9%)

  3,1 mln

  559(6.5%)

  3,7 mln

  672(6.4%)

  4,1 mln

  745(8.8%)

  1,9 mln

  347(4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  45,0 tys

  7,7(0.2%)

  284

  0,0(0%)

  6,5 tys

  1,1(0%)

  259,1 tys

  45,6(0.7%)

  743,9 tys

  132(1.5%)

  989,8 tys

  178(1.7%)

  1,1 mln

  201(2.4%)

  1,2 mln

  225(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  243(5.6%)

  1,1 mln

  189(4.5%)

  1,1 mln

  184(3.6%)

  1,9 mln

  331(5.1%)

  1,2 mln

  213(2.5%)

  988,3 tys

  178(1.7%)

  3,4 mln

  630(7.4%)

  1,1 mln

  209(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  121,6 tys

  20,7(0.5%)

  140,5 tys

  24,2(0.6%)

  297,9 tys

  52,1(1%)

  153,2 tys

  27,0(0.4%)

  145,8 tys

  25,9(0.3%)

  208,1 tys

  37,4(0.4%)

  170,7 tys

  31,2(0.4%)

  905,2 tys

  169(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  456,1 tys

  77,7(1.8%)

  1,1 mln

  192(4.6%)

  1,3 mln

  230(4.5%)

  725,6 tys

  128(2%)

  622,0 tys

  111(1.3%)

  848,8 tys

  153(1.4%)

  938,7 tys

  172(2%)

  656,7 tys

  123(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  87,2 tys

  14,8(0.3%)

  62,7 tys

  10,8(0.3%)

  164,3 tys

  28,7(0.6%)

  260,6 tys

  45,8(0.7%)

  5,0 mln

  898(10.4%)

  1,5 mln

  267(2.5%)

  440,0 tys

  80,5(0.9%)

  336,0 tys

  62,8(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  213,1 tys

  36,3(0.8%)

  224,6 tys

  38,7(0.9%)

  231,2 tys

  40,5(0.8%)

  220,8 tys

  38,8(0.6%)

  245,1 tys

  43,6(0.5%)

  238,6 tys

  42,9(0.4%)

  276,2 tys

  50,5(0.6%)

  285,1 tys

  53,3(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  832,8 tys

  142(3.3%)

  151,4 tys

  26,1(0.6%)

  227,6 tys

  39,8(0.8%)

  165,6 tys

  29,1(0.5%)

  1,5 mln

  268(3.1%)

  495,0 tys

  89,1(0.8%)

  198,4 tys

  36,3(0.4%)

  232,9 tys

  43,5(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  388,4 tys

  66,1(1.5%)

  299,7 tys

  51,6(1.2%)

  204,6 tys

  35,8(0.7%)

  165,2 tys

  29,1(0.5%)

  381,0 tys

  67,8(0.8%)

  510,2 tys

  91,8(0.9%)

  332,8 tys

  60,9(0.7%)

  227,9 tys

  42,6(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  121,7 tys

  20,7(0.5%)

  114,9 tys

  19,8(0.5%)

  106,1 tys

  18,6(0.4%)

  89,3 tys

  15,7(0.2%)

  70,5 tys

  12,5(0.1%)

  61,5 tys

  11,1(0.1%)

  36,8 tys

  6,7(0.1%)

  33,2 tys

  6,2(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  5,8(0.1%)

  136,0 tys

  24,9(0.3%)

  17,8 tys

  3,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  529,2 tys

  90,1(2.1%)

  4,8 tys

  0,8(0%)

  40,8 tys

  7,1(0.1%)

  157,6 tys

  27,7(0.4%)

  55,3 tys

  9,8(0.1%)

  27,5 tys

  4,9(0%)

  13,2 tys

  2,4(0%)

  10,7 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  76,4 tys

  13,0(0.3%)

  69,5 tys

  12,0(0.3%)

  13,0 tys

  2,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  102,8 tys

  18,3(0.2%)

  78,3 tys

  14,1(0.1%)

  64,6 tys

  11,8(0.1%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,3 tys

  14,5(0.2%)

  21,5 tys

  3,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  10,0 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  16,0 tys

  2,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lądku-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lądka-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lądek-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lądka-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,3 mln

  3,1 tys(100%)

  26,5 mln

  3,1 tys(100%)

  31,4 mln

  3,7 tys(100%)

  33,5 mln

  4,0 tys(100%)

  39,5 mln

  4,7 tys(100%)

  59,7 mln

  7,3 tys(100%)

  48,8 mln

  6,0 tys(100%)

  54,1 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,4 mln

  1,3 tys(28.1%)

  7,6 mln

  1,3 tys(28.8%)

  8,3 mln

  1,5 tys(26.5%)

  7,9 mln

  1,4 tys(23.5%)

  8,2 mln

  1,5 tys(20.7%)

  8,9 mln

  1,6 tys(14.9%)

  10,8 mln

  2,0 tys(22.2%)

  18,3 mln

  3,4 tys(33.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,3 mln

  1,9 tys(42.9%)

  9,8 mln

  1,7 tys(37.1%)

  10,5 mln

  1,8 tys(33.5%)

  10,8 mln

  1,9 tys(32.1%)

  11,6 mln

  2,1 tys(29.4%)

  12,7 mln

  2,3 tys(21.3%)

  12,4 mln

  2,3 tys(25.4%)

  13,5 mln

  2,5 tys(24.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  176(3.9%)

  1,5 mln

  261(5.7%)

  1,8 mln

  323(5.9%)

  1,4 mln

  247(4.2%)

  2,1 mln

  382(5.4%)

  2,8 mln

  510(4.7%)

  5,7 mln

  1,0 tys(11.6%)

  6,3 mln

  1,2 tys(11.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  95,7 tys

  16,3(0.4%)

  1,6 mln

  278(6.1%)

  1,6 mln

  280(5.1%)

  1,5 mln

  262(4.5%)

  3,7 mln

  652(9.3%)

  18,4 mln

  3,3 tys(30.8%)

  2,9 mln

  533(6%)

  2,0 mln

  379(3.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  87,1 tys

  14,8(0.3%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  53,8 tys

  9,4(0.2%)

  462,0 tys

  81,3(1.4%)

  1,0 mln

  185(2.6%)

  1,7 mln

  302(2.8%)

  1,8 mln

  322(3.6%)

  2,0 mln

  365(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  647(14.5%)

  3,7 mln

  634(13.9%)

  7,0 mln

  1,2 tys(22.3%)

  1,5 mln

  273(4.6%)

  1,3 mln

  234(3.3%)

  1,6 mln

  294(2.7%)

  1,6 mln

  285(3.2%)

  1,6 mln

  294(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  594,0 tys

  101(2.3%)

  275,9 tys

  47,5(1%)

  596,7 tys

  104(1.9%)

  576,9 tys

  101(1.7%)

  165,1 tys

  29,4(0.4%)

  1,7 mln

  300(2.8%)

  408,1 tys

  74,7(0.8%)

  575,9 tys

  108(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  378,5 tys

  64,4(1.4%)

  429,0 tys

  73,9(1.6%)

  387,8 tys

  67,9(1.2%)

  1,9 mln

  343(5.8%)

  2,6 mln

  463(6.6%)

  1,4 mln

  244(2.3%)

  934,2 tys

  171(1.9%)

  543,1 tys

  102(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  277,8 tys

  47,3(1.1%)

  26,7 tys

  4,6(0.1%)

  12,5 tys

  2,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  621

  0,1(0%)

  20,4 tys

  3,7(0%)

  228,7 tys

  41,8(0.5%)

  247,4 tys

  46,3(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  210,8 tys

  35,9(0.8%)

  209,0 tys

  36,0(0.8%)

  224,6 tys

  39,3(0.7%)

  90,0 tys

  15,8(0.3%)

  88,0 tys

  15,6(0.2%)

  161,4 tys

  29,0(0.3%)

  104,3 tys

  19,1(0.2%)

  130,6 tys

  24,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,8 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,8(0%)

  1,8 mln

  329(4.7%)

  1,2 mln

  215(2%)

  1,2 mln

  221(2.5%)

  45,9 tys

  8,6(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  5,8(0.1%)

  136,0 tys

  24,9(0.3%)

  17,8 tys

  3,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  528

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,3 tys

  3,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  91,0 tys

  15,5(0.3%)

  83,3 tys

  14,3(0.3%)

  74,1 tys

  13,0(0.2%)

  55,2 tys

  9,7(0.2%)

  44,5 tys

  7,9(0.1%)

  32,4 tys

  5,8(0.1%)

  12,0 tys

  2,2(0%)

  14,3 tys

  2,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  75,2 tys

  12,8(0.3%)

  455,3 tys

  78,5(1.7%)

  429,7 tys

  75,2(1.4%)

  36,5 tys

  6,4(0.1%)

  7,0 tys

  1,2(0%)

  16,8 tys

  3,0(0%)

  14,7 tys

  2,7(0%)

  13,7 tys

  2,6(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  524,7 tys

  89,3(2%)

  537,7 tys

  92,6(2%)

  313,4 tys

  54,8(1%)

  283,9 tys

  49,9(0.8%)

  286,8 tys

  51,0(0.7%)

  1,0 mln

  184(1.7%)

  8,1 tys

  1,5(0%)

  5,8 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  76,4 tys

  13,0(0.3%)

  69,5 tys

  12,0(0.3%)

  13,0 tys

  2,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  102,8 tys

  18,3(0.3%)

  78,3 tys

  14,1(0.1%)

  64,6 tys

  11,8(0.1%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  8,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  151,5 tys

  26,1(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 tys

  1,2(0%)

  23,5 tys

  4,2(0.1%)

  32,1 tys

  5,8(0.1%)

  1,1 mln

  201(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  12,8 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  339,0 tys

  57,7(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,6 tys

  11,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lądek-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 920 mieszkańców Lądka-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 455 kobiet oraz 465 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,1% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Lądka-Zdroju, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,1% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Lądka-Zdroju mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lądku-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,4%) oraz średnie zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w Lądku-Zdroju mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 141 dzieci (62 dziewczynki oraz 79 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Lądku-Zdroju mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 123 dzieci (52 dziewczynki oraz 71 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  15,0% mieszkańców Lądka-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,3% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 000 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,79 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 336 uczniów (154 kobiety oraz 182 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Lądku-Zdroju placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 350 uczniów (171 kobiet oraz 179 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,0 uczniów.

  W Lądku-Zdroju znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 73 uczniów (39 kobiet oraz 34 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 13 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Lądku-Zdroju placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 169 uczniów (89 kobiet oraz 80 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 56 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (14,1% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,3 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,8% mieszkańców Lądka-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (31,6% kobiet i 26,0% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,2%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  39,1%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Kraj
  35,2%
 • 40,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  4,1%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 5,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,6%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,4%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  woj. dolnośląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Lądek-Zdrój
  14,1%
  Województwo
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1000 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 000,0
  Województwo
  905,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,79 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Lądek-Zdrój
  0,79
  Województwo
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 145 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Lądek-Zdrój) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 141 Dzieci
 • 62 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 79 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,0%
  56,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 39 3 lata
 • 39
 • 29 4 lata
 • 29
 • 33 5 lata
 • 33
 • 38 6 lat
 • 38
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 16 3 lata
 • 16
 • 13 4 lata
 • 13
 • 15 5 lata
 • 15
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 23 3 lata
 • 23
 • 16 4 lata
 • 16
 • 18 5 lata
 • 18
 • 21 6 lat
 • 21
 •  
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Lądku-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lądku-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  74 814-63-80
  ul. PADEREWSKIEGO 2
  57-540 Lądek-Zdrój
  511811
 • Szkoły podstawowe w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lądek-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 336 Uczniowie
 • 154 Kobiety
  (uczniowie)
 • 182 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,8%
  54,2%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Lądek-Zdrój
  21,0
  Dolnośląskie
  17,5
  Kraj
  16,7
 •  
 • 22,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lądku-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lądku-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju (Janusz Korczak)
  Publiczna
  74 814-64-40
  74 814-64-40
  ul. Kościelna 31
  57-540 Lądek-Zdrój
  1528525
 • Szkoły ponadpodstawowe w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Lądek-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 73 Uczniowie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,4%
  46,6%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Lądek-Zdrój
  18,3
  Dolnośląskie
  26,0
  Polska
  26,3
 •  
 • 8,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Lądku-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lądku-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ANDRZEJA ZAWADY (ANDRZEJ ZAWADA)
  Publiczne
  74 814-63-19
  74 814-63-19
  ul. POLNA 2
  57-540 Lądek-Zdrój
  612617
 • Edukacyjne grupy wieku w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lądek-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lądek-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lądek-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lądek-Zdrój - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Lądku-Zdroju

 • Według danych GUS z 2021 roku w Lądku-Zdroju znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • hostele: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 3
  • pokoje gościnne: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 195)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 14


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Lądku-Zdroju w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Lądku-Zdroju
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Lądku-Zdroju: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Lądku-Zdroju 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 91 (uczestnicy: 16 555)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 11 200)
  • koncerty: 22 (uczestnicy: 2 460)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 345)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 160)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 10)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 400)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 1 230)
  • warsztaty: 46 (uczestnicy: 700)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 16)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 42)
  • teatralne: 1 (członkowie: 22)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Lądku-Zdroju działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 145 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 070 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Lądku-Zdroju działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 253 członków. Zarejestrowano 168 ćwiczących (mężczyźni: 115, kobiety: 53, chłopcy do lat 18: 85, dziewczęta do lat 18: 38). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lądku-Zdroju w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lądku-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lądka-Zdroju znajduje się 59 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Lądku-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 356 z 1956-11-25; A/2569/356 z 2010-07-22
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1958-12-18, wykaz dokumentów: 437 z 1958-12-18; A/4309/437 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1958-12-18, wykaz dokumentów: 438 z 1958-12-18; A/4310/438 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w.dnia 1958-12-18, wykaz dokumentów: 439 z 1958-12-18; A/4311/439 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w.dnia 1963-09-28, wykaz dokumentów: 992 z 1963-09-28; A/4306/992 z 2010-11-16
  • Kamienica z XVIII w.dnia 1963-09-30, wykaz dokumentów: 993 z 1963-09-30; A/4313/993 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1964-02-24, wykaz dokumentów: 1065 z 1964-02-24; A/4303/1065 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1964-02-24, wykaz dokumentów: 1066 z 1964-02-24; A/4304/1066 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1964-02-24, wykaz dokumentów: 1067 z 1964-02-24; A/4305/1067 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1964-02-24, wykaz dokumentów: 1068 z 1964-02-24; A/4307/1068 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1964-02-24, wykaz dokumentów: 1069 z 1964-02-24; A/4308/1069 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1964-02-24, wykaz dokumentów: 1070 z 1964-02-24; A/4314/1070 z 2010-11-16
  • Kościół z XVII w.dnia 1964-02-25, wykaz dokumentów: 1073 z 1964-02-25; A/1769/1073 z 2010-03-18
  • Zamek z XIV w.dnia 1965-08-03, wykaz dokumentów: 1330 z 1965-08-03; A/4283/1330 z 2010-11-16
  • Kościół (data nieznana)dnia 1965-08-03, wykaz dokumentów: 1332 z 1965-08-03; A/4282/1332 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1965-08-03, wykaz dokumentów: 1333 z 1965-08-03; A/4296/1333 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1965-08-03, wykaz dokumentów: 1334 z 1965-08-03; A/4297/1334 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1965-08-03, wykaz dokumentów: 1335 z 1965-08-03; A/4298/1335 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVI w.dnia 1965-08-03, wykaz dokumentów: 1336 z 1965-08-03; A/4322/1336 z 2010-11-16
  • Kaplica z 2. poł. XVII w.dnia 1971-12-22, wykaz dokumentów: 1974 z 1971-12-22; A/1878/1974 z 2010-03-29
  • Most z XVI w.dnia 1971-12-22, wykaz dokumentów: 1975 z 1971-12-22; A/4299/1975 z 2010-11-16
  • Dom zdrojowy z XVII w.dnia 1971-12-22, wykaz dokumentów: 1986 z 1971-12-22; A/4301/1986 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1972-05-25, wykaz dokumentów: 2029 z 1972-05-25; A/4291/2029 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1972-05-25, wykaz dokumentów: 2030 z 1972-05-25; A/4292/2030 z 2011-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w.dnia 1972-05-25, wykaz dokumentów: 2031 z 1972-05-25; A/4317/2031 z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 651/Wł z 1977-10-04; A/4316/651/WŁ z 2010-11-16
  • Las z XIX w.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 675/Wł z 1977-10-04; A/4284/675/WŁ z 2010-11-16
  • Las z 1801 r.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 677/Wł z 1977-10-04; A/4286/677/WŁ z 2010-11-16
  • Park z 1800 r.dnia 1977-10-04, wykaz dokumentów: 678/Wł z 1977-10-04; A/4287/678/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w.dnia 1983-03-31, wykaz dokumentów: 1009/Wł z 1983-03-31; A/4295/1009/WŁ z 2010-11-16
  • Ratusz z 1537 r.dnia 1983-09-20, wykaz dokumentów: 947/Wł z 1983-09-20; A/4318/947/WŁ z 2010-11-16
  • Dom zdrojowy z 1498 r.dnia 1983-09-20, wykaz dokumentów: 948/Wł z 1983-09-20; A/4290/2030 z 2010-11-16
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w.dnia 1986-09-01, wykaz dokumentów: 1198/Wł z 1986-09-01; A/4315/1198/WŁ z 2010-11-16
  • Kaplica z 1658 r.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1197/Wł z 1986-09-04; A/4289/1197/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1199/Wł z 1986-09-04; A/4294/1199/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1200/Wł z 1986-09-04; A/4293/1200/WŁ z 2010-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1739 r.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1201/Wł z 1986-09-04; A/4319/1201/WŁ z 2010-11-16
  • Wieża zegarowa z 1580 r.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1202/Wł z 1986-09-04; A/4288/1202/WŁ z 2010-11-16
  • Kamienica z XIX w.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1203/Wł z 1986-09-04; A/4312/1203/WŁ z 2010-11-16
  • Dom zdrojowy z 1842 r.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1204/Wł z 1986-09-04; A/4284/1204/Wł z 2010-11-16
  • Dom zdrojowy z 1782 r.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1204/Wł z 1986-09-04; A/4284/1204/Wł z 2010-11-16
  • Muszla koncertowa z 1905 r.dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1204/Wł z 1986-09-04; A/4284/1204/Wł z 2010-11-16
  • Zespół - dom zdrojowy z 1782 - 1922dnia 1986-09-04, wykaz dokumentów: 1204/Wł z 1986-09-04; A/4284/1204/Wł z 2010-11-16
  • Browar z 1567 r.dnia 1987-06-16, wykaz dokumentów: 1232/Wł z 1987-06-16; A/4320/1232/WŁ z 2010-11-16
  • Willa z 1910 r.dnia 1988-01-01, wykaz dokumentów: 1241/Wł z 1988-01-01; A/4302/1241/WŁ z 2010-11-16
  • Willa z 1860 r.dnia 1988-01-01, wykaz dokumentów: 1242/Wł z 1988-01-01; A/6019/1242/Wł z 2016-08-10
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1991-04-26, wykaz dokumentów: 1332/Wł z 1991-04-26; A/4321/1332/WŁ z 2010-11-16
  • Pensjonat z 1906 r.dnia 1998-06-08, wykaz dokumentów: 1625/Wł z 1998-06-08; A/4300/1625/WŁ z 2010-11-16
  • Seminarium duchowne (data nieznana)dnia 2001-06-29, wykaz dokumentów: 48/A/01 z 2001-06-29
 • Formy ochrony przyrody w Lądku-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Lądka-Zdroju znajduje się 14 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Lądku-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Śnieżnicki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1981-11-09, Powierzchnia: 28800.0 ha, Powierzchnia otuliny: 149000 ha
  • Biała Lądecka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 73.14 ha
  • Góry Złote - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 7128.9 ha
  • Grota Radochowska - Pomnik przyrodyOpis: Jaskinie - otwór zakratowany jaskinia Radochowska - jest to jaskinia krasowa powstała w wapieniach krystalicznych na kontakcie z łupkami łyszczykowymi., Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Jaskinia zlokalizowana jest ponad 2 km na północ od drogi nr 392 (prowadzi tam dobrze oznakowana trasa)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w parku Tysiąclecia ok. 70 m od ul. Lipowej
  • Pomnik przyrodyOpis: 2 konary złamane reszta zabezpieczona odciągami pień pęknięty w pół spięty pasami., Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przy ul. Wolności na wysokości posesji nr 3
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w północnej części parku Tysiąclecia niecałe 40 m od wyjścia na ul. Zwycięstwa
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w Parku Centralnym ok. 25 m na południowy zachód od fontanny
  • Pomnik przyrodyOpis: ok. 2% gałęzi korony suchych, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w Parku Centralnym przy schodach niecałe 40 m na północny zachód od pomnikowej Lipy
  • Pomnik przyrodyOpis: Małe wypróchnienie w części odziomkowej, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w Parku Centralnym przy ul. Zamkowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. Strażackiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja 23 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Ciągnie się wzdłuż pieszej ścieżki przy ul. Lipowej w parku Tysiąclecia
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja 28 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rosną w sąsiedztwie Parku Centralnego pomiędzy ul. Orlą a ul. Cienistą
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: szpaler 25 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Przy styku ul. Zamkowej z ul. M. Kopernika należy skierować się na północny wschód drogą pod górę. Po ok. 280 m rozpocznie się pomnikowa aleja

Lądek-Zdrój - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Lądku-Zdroju odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 18,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Lądku-Zdroju znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lądku-Zdroju
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 1 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lądku-Zdroju w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 18,53 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Lądek-Zdrój
  18,5
  Województwo
  60,1
  Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Lądek-Zdrój
  0,0
  Województwo
  6,2
  Kraj
  5,9
 • 18,53 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  18,5
  woj. dolnośląskie
  70,1
  Cała Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Dolnośląskie
  10,3
  Cała Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  116,6
  Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Lądku-Zdroju w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 213,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  213,2 km
  Dolnośląskie
  542,7 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Lądek-Zdrój
  3,1 km
  Województwo
  3,8 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lądek-Zdrój przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 390droga wojewódzka nr 390(Kamieniec Ząbkowicki - Sosnowa - Płonica - Złoty Stok - Lądek-Zdrój)
  • DW 392droga wojewódzka nr 392(Żelazno - Ołdrzychowice Kłodzkie - Trzebieszowice - Radochów - Lądek-Zdrój - Stójków - Strachocin - Stronie Śląskie - Sienna - Biała Woda - Idzików - Pławnica - Bystrzyca Kłodzka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Lądek-Zdrój nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 322Linia kolejowa nr 322: Kłodzko Nowe - Stronie Śląskie [o znaczenia miejscowym] (Krosnowice Kłodzkie - Żelazno - Ołdrzychowice Kłodzkie - Trzebieszowice - Radochów - Lądek Zdrój - Lądek Stójków)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Lądku-Zdroju istnieje 72 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  Aleja Vaclava Havla

  ul. Brzozowa

  ul. Ceglana

  ul. Cicha

  ul. Cienista

  ul. Fabryczna

  ul. Fiołkowa

  ul. Gerberów

  ul. Graniczna

  ul. Gwieździsta

  ul. Górzysta

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jadwigi

  pl. Jagielloński

  pl. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Bema

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kosmonautów

  ul. Kościelna

  ul. Krokusów

  ul. Krótka

  ul. Kłodzka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludwika Zamenhofa

  ul. Macieja Rataja

  ul. Makowa

  ul. Mariana Langiewicza

  pl. Mariański

  pl. Marii C. Skłodowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  al. Marzeń

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Miła

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Niezapominajek

  ul. Ogrodowa

  ul. Orla

  ul. Ostrowicza

  ul. Parkowa

  pl. Partyzantów

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Przechodnia

  Rondo Mariana Bublewicza

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Spacerowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  pl. Staromłyński

  ul. Stokrotek

  ul. Storczyków

  ul. Strażacka

  ul. Słodowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Trzech Wieszczy

  ul. Widok

  ul. Wiejska

  ul. Wiosenna

  ul. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Węglowa

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zamkowa

  ul. Zdrojowa

  ul. Zwycięstwa

  ul. Łąkowa

  ul. Śnieżna

  ul. Żwirki i Wigury