Stryków w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Stryków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stryków to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu zgierskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Stryków.
 • 3 381 Liczba mieszkańców
 • 8,2 km² Powierzchnia
 • 414,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 42 Numer kierunkowy
 • EZG Tablice rejestracyjne
 • Witold Bronisław Kosmowski Burmistrz miasta
Stryków na mapie
Identyfikatory
 • 19.605551.9022 Współrzędne GPS
 • 1020084 TERYT (TERC)
 • 0959240 SIMC
Herb miasta Stryków
Stryków herb
Flaga miasta Stryków
Stryków flaga

Jak Stryków wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Stryków na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Stryków wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Stryków plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
23Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
53Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
60Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
67Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
85Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
96Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
129Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
152Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
176Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
198Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
204Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
207Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
214Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
218Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
222Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
229Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
243Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
248Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
253Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
274Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności

Stryków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-010Poczta Stryków koło Łodzi

Stryków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Strykowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Strykowie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Zgierzu (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Długa 43 (sprawy emerytalne), ul. Chopina 5 (sprawy dochodowe i zasiłkowe)
95-100 Zgierz
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Strykowie
(42) 719-82-95
ul. Targowa 19
95-100 Stryków
Ochotnicza Straż Pożarna Stryków
(42) 719-99-98
ul. Targowa 19
95-010 Stryków
Ochotnicza Straż Pożarna Kiełmina
Kiełmina 25
95-010 Stryków
Komisariat Policji w Strykowie
(42) 719-84-40, fax. (42) 719-99-97 kp.stykow@policja.zgierz.pl
ul. Grunwaldzka 5
95-010 Stryków
Urząd Miasta - Gminy Stryków
(42) 719-80-02
(42) 719-81-93
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

Stryków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Stryków jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 381, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 5,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Strykowa zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  24,8% mieszkańców Strykowa jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 9,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Stryków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,81 na 1000 mieszkańców Strykowa. W 2022 roku urodziło się 26 dzieci, w tym 46,2% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 335 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 28,1% zgonów w Strykowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w Strykowie były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Strykowa przypada 11.42 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 27 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 42 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Strykowa -15. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,1% mieszkańców Strykowa jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Strykowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 381 Liczba mieszkańców
 • 1 736 Kobiety
 • 1 645 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Strykowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Strykowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Strykowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Strykowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,7 lat
  woj. łódzkie
  43,4 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stryków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Strykowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stryków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stryków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stryków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,7%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 28,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • Stryków
  53,7%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 51,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,3%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  9,3%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • Stryków
  2,9%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Strykowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Stryków
  4,4
  woj. łódzkie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Strykowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,81 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Stryków
  -3,8
  łódzkie
  -6,4
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Strykowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Strykowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Strykowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Strykowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 26 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,2%
  53,8%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,6
  Województwo
  7,6
  Cały kraj
  8,1
 • 32,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,4
  łódzkie
  34,6
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 335 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 409 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Stryków
  3 335 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 355 Waga 3500g - 3999g
 • 355
 • 483 Waga 3000g - 3499g
 • 483
 • 178 Waga 2500g - 2999g
 • 178
 • 52 Waga 2000g - 2499g
 • 52
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Stryków
  1,26
  woj. łódzkie
  1,28
  Kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Stryków
  0,61
  woj. łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,55
  woj. łódzkie
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Strykowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 59,0%
  41,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,4
  łódzkie
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 181,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  181,8
  łódzkie
  183,7
  Polska
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Stryków
  5,8
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  łódzkie
  3,7
  Kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zgierskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  28,1%
  Województwo
  29,5%
  Kraj
  36,0%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Stryków
  23,9%
  woj. łódzkie
  21,9%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,8%
  łódzkie
  7,9%
  Polska
  6,7%
 • 187 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,0
  Cały kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,8
  Polska
  70,6
 • 312,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Stryków
  312,8
  łódzkie
  306,0
  Cały kraj
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Cała Polska
  253,9
 • 366,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 386,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 345,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  366,8
  łódzkie
  412,1
  Cała Polska
  426,2
 • 53,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  53,6
  Województwo
  53,5
  Kraj
  62,9
 • 39,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  39,0
  Województwo
  38,6
  Polska
  33,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Stryków
  4,6
  Województwo
  8,0
  Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  łódzkie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 42 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -15 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Strykowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stryków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stryków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Strykowie oddano do użytku 21 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Strykowie to 1 495 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 440 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  57,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Strykowie to 4,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Strykowie to 93,10 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,12% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,64% mieszkań posiada łazienkę, 77,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 11,30% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zgierskiego.

  Powiat zgierski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 495 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 439,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  439,60
  Województwo
  445,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  74,00 m2
  woj. łódzkie
  71,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 32,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,50 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,74
  Województwo
  3,68
  Cała Polska
  3,83
 • 2,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,27
  Województwo
  2,24
  Cała Polska
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,61
  łódzkie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 21 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Stryków
  6,17
  woj. łódzkie
  5,58
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 99 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,71
  Województwo
  3,80
  Polska
  3,89
 • 29,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Stryków
  29,11
  Województwo
  21,24
  Cała Polska
  24,56
 • 1 956 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 93,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  93,1 m2
  woj. łódzkie
  93,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,58 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Stryków
  96,12%
  woj. łódzkie
  96,76%
  Cała Polska
  97,75%
 • 93,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  93,58%
  łódzkie
  92,46%
  Polska
  95,18%
 • 90,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Stryków
  90,64%
  łódzkie
  89,88%
  Cały kraj
  93,75%
 • 77,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Stryków
  77,53%
  łódzkie
  82,27%
  Kraj
  85,83%
 • 11,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Stryków
  11,30%
  woj. łódzkie
  46,52%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Stryków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Strykowie na 1000 mieszkańców pracuje 1 340osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 48,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Strykowie wynosiło w 2023 roku 5,2% (5,2% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Strykowie wynosiło 6 024,38 PLN, co odpowiada 89.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Strykowa 374 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 319 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -55.

  8,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Strykowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,0% w przemyśle i budownictwie, a 25,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 340 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Stryków
  1 340,0
  Województwo
  258,0
  Cały kraj
  259,0
 • 3,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,0% Kobiety
 • 3,0% Mężczyźni
 • Miasto
  5,2%
  łódzkie
  5,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Strykowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Strykowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Strykowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 477 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 024 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Strykowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 374 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 319 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -55 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,0% Przemysł i budownictwo
 • 30,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 27,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,4% Pozostałe
 • 37,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Strykowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 586 Pracujący ogółem
 • 2 210 Kobiety
 • 2 376 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Strykowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,1% W wieku produkcyjnym
 • 50,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stryków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Stryków
  75,2
  woj. łódzkie
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 42,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  42,8
  woj. łódzkie
  43,1
  Polska
  38,2
 • 132,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  132,4
  woj. łódzkie
  145,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stryków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Strykowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 397 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 288 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 18 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (43) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (16) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (86) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Strykowie najwięcej (25) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (373) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (101) podmiotów, a 74,1% (294) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Strykowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 397 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 101 Przemysł i budownictwo
 • 294 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w Strykowie w 2023 roku
 • 18 Podmioty wyrejestrowane w Strykowie w 2023 roku
 • 288 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 373 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 373
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 396 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 396
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 29 Spółki handlowe ogółem
 • 29
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 288 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 77 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 77
 • 44 Budownictwo
 • 44
 • 33 Przetwórstwo przemysłowe
 • 33
 • 23 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 23
 • 23 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 23
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stryków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Strykowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 66 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,22 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Strykowie wynosi 71,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Strykowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,45 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 9,88 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,46 (61%), drogowe - 2,52 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Strykowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stryków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 66
 • 39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 39
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 34 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 34
 • 19,22 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,22
  woj. łódzkie
  19,38
  Kraj
  22,81
 • 11,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Stryków
  11,45
  Województwo
  11,45
  Kraj
  12,98
 • 4,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Stryków
  4,46
  woj. łódzkie
  5,35
  Cały kraj
  6,99
 • 2,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,52
  łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Stryków
  0,23
  łódzkie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 9,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,88
  Województwo
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stryków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  72%
  Województwo
  65%
  Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  68%
  woj. łódzkie
  57%
  Kraj
  63%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  61%
  łódzkie
  67%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Stryków
  99%
  woj. łódzkie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  łódzkie
  86%
  Cała Polska
  88%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Stryków
  54%
  łódzkie
  44%
  Polska
  51%

Stryków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Strykowa wyniosła w 2022 roku 119,1 mln złotych, co daje 9,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Strykowa - 30.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,3 mln złotych, czyli 7,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Strykowa wyniosła w 2022 roku 133,0 mln złotych, co daje 10,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (59.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (13.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.5%). W budżecie Strykowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (12,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 530 złotych na mieszkańca (5,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 40,5%.
 • Wydatki budżetu w Strykowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Strykowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stryków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Strykowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,1 mln

  5,6 tys(100%)

  69,2 mln

  5,6 tys(100%)

  78,3 mln

  6,3 tys(100%)

  79,1 mln

  6,3 tys(100%)

  95,1 mln

  7,5 tys(100%)

  104,6 mln

  8,0 tys(100%)

  109,3 mln

  8,4 tys(100%)

  119,1 mln

  9,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,2 mln

  5,8 tys(29.2%)

  22,8 mln

  6,5 tys(32.9%)

  27,7 mln

  7,9 tys(35.3%)

  28,5 mln

  8,1 tys(36%)

  30,7 mln

  8,8 tys(32.3%)

  28,9 mln

  8,4 tys(27.6%)

  30,3 mln

  9,0 tys(27.7%)

  36,8 mln

  10,8 tys(30.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,7 mln

  1,6 tys(8.2%)

  6,2 mln

  1,8 tys(8.9%)

  6,4 mln

  1,8 tys(8.1%)

  6,5 mln

  1,9 tys(8.2%)

  7,2 mln

  2,1 tys(7.6%)

  7,8 mln

  2,3 tys(7.4%)

  9,1 mln

  2,7 tys(8.3%)

  12,3 mln

  3,6 tys(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,3 mln

  2,7 tys(13.5%)

  10,6 mln

  3,0 tys(15.3%)

  8,9 mln

  2,6 tys(11.4%)

  10,2 mln

  2,9 tys(12.9%)

  15,5 mln

  4,5 tys(16.3%)

  20,1 mln

  5,9 tys(19.2%)

  21,2 mln

  6,3 tys(19.4%)

  12,3 mln

  3,6 tys(10.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  63,7 tys

  18,2(0.1%)

  126,2 tys

  36,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 mln

  3,2 tys(9.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  1,8 tys(9.1%)

  13,0 mln

  3,7 tys(18.8%)

  3,9 mln

  1,1 tys(4.9%)

  4,0 mln

  1,1 tys(5%)

  4,5 mln

  1,3 tys(4.7%)

  4,8 mln

  1,4 tys(4.6%)

  5,2 mln

  1,5 tys(4.7%)

  10,4 mln

  3,0 tys(8.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,2 mln

  631(3.2%)

  1,9 mln

  558(2.8%)

  2,6 mln

  755(3.4%)

  2,2 mln

  624(2.8%)

  2,8 mln

  812(3%)

  3,4 mln

  995(3.3%)

  5,0 mln

  1,5 tys(4.6%)

  6,7 mln

  2,0 tys(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 mln

  676(3.4%)

  2,6 mln

  756(3.8%)

  2,5 mln

  727(3.2%)

  3,8 mln

  1,1 tys(4.8%)

  4,6 mln

  1,3 tys(4.9%)

  3,6 mln

  1,1 tys(3.5%)

  4,1 mln

  1,2 tys(3.7%)

  5,3 mln

  1,6 tys(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,9 mln

  4,6 tys(23%)

  3,3 mln

  962(4.8%)

  6,0 mln

  1,7 tys(7.7%)

  5,0 mln

  1,4 tys(6.3%)

  5,7 mln

  1,6 tys(6%)

  5,7 mln

  1,7 tys(5.4%)

  6,6 mln

  2,0 tys(6%)

  5,1 mln

  1,5 tys(4.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  631(3.2%)

  3,2 mln

  915(4.6%)

  4,1 mln

  1,2 tys(5.2%)

  725,8 tys

  208(0.9%)

  2,3 mln

  663(2.4%)

  6,3 mln

  1,8 tys(6%)

  1,8 mln

  519(1.6%)

  2,6 mln

  753(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  304(1.5%)

  1,1 mln

  311(1.6%)

  1,1 mln

  316(1.4%)

  2,7 mln

  764(3.4%)

  2,4 mln

  680(2.5%)

  1,2 mln

  342(1.1%)

  2,6 mln

  782(2.4%)

  2,5 mln

  745(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  326(1.6%)

  1,1 mln

  311(1.6%)

  1,2 mln

  345(1.5%)

  1,4 mln

  388(1.7%)

  1,3 mln

  370(1.4%)

  739,1 tys

  216(0.7%)

  725,2 tys

  215(0.7%)

  1,7 mln

  501(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  291(1.5%)

  1,8 mln

  516(2.6%)

  992,7 tys

  284(1.3%)

  1,0 mln

  293(1.3%)

  908,0 tys

  261(1%)

  1,4 mln

  420(1.4%)

  2,5 mln

  737(2.3%)

  1,5 mln

  449(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  400,3 tys

  115(0.6%)

  252,8 tys

  72,7(0.4%)

  291,1 tys

  83,3(0.4%)

  284,6 tys

  81,5(0.4%)

  304,9 tys

  87,7(0.3%)

  381,2 tys

  111(0.4%)

  307,3 tys

  91,0(0.3%)

  341,8 tys

  101(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  849,8 tys

  243(1.2%)

  857,3 tys

  247(1.2%)

  809,5 tys

  232(1%)

  920,7 tys

  263(1.2%)

  1,2 mln

  342(1.3%)

  1,4 mln

  410(1.3%)

  1,4 mln

  403(1.2%)

  282,1 tys

  82,9(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  235,3 tys

  67,4(0.3%)

  284,8 tys

  81,9(0.4%)

  356,1 tys

  102(0.5%)

  343,6 tys

  98,3(0.4%)

  322,8 tys

  92,8(0.3%)

  206,3 tys

  60,2(0.2%)

  88,6 tys

  26,2(0.1%)

  249,2 tys

  73,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  160,2 tys

  45,9(0.2%)

  97,3 tys

  28,0(0.1%)

  109,8 tys

  31,4(0.1%)

  117,3 tys

  33,6(0.1%)

  162,5 tys

  46,7(0.2%)

  154,1 tys

  45,0(0.1%)

  158,5 tys

  46,9(0.1%)

  118,9 tys

  35,0(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,9 tys

  14,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,8 tys

  2,8(0%)

  15,0 tys

  4,3(0%)

  15,8 tys

  4,5(0%)

  16,5 tys

  4,7(0%)

  12,2 tys

  3,5(0%)

  64,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  104,2 tys

  29,8(0.2%)

  12,0 tys

  3,5(0%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  144,9 tys

  41,5(0.2%)

  109,5 tys

  31,5(0.1%)

  94,3 tys

  27,5(0.1%)

  9,8 tys

  2,9(0%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,5 tys

  21,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Strykowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Strykowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stryków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Strykowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,2 mln

  5,5 tys(100%)

  67,7 mln

  5,4 tys(100%)

  76,9 mln

  6,2 tys(100%)

  83,1 mln

  6,6 tys(100%)

  99,9 mln

  7,9 tys(100%)

  110,9 mln

  8,5 tys(100%)

  124,6 mln

  9,6 tys(100%)

  133,0 mln

  10,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  39,8 mln

  11,4 tys(58.4%)

  41,1 mln

  11,8 tys(60.7%)

  45,6 mln

  13,1 tys(59.3%)

  51,3 mln

  14,7 tys(61.7%)

  60,9 mln

  17,5 tys(60.9%)

  66,5 mln

  19,4 tys(59.9%)

  74,8 mln

  22,2 tys(60%)

  79,3 mln

  23,3 tys(59.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,9 mln

  3,1 tys(16%)

  11,4 mln

  3,3 tys(16.8%)

  11,8 mln

  3,4 tys(15.4%)

  12,3 mln

  3,5 tys(14.8%)

  14,2 mln

  4,1 tys(14.2%)

  14,7 mln

  4,3 tys(13.3%)

  20,2 mln

  6,0 tys(16.2%)

  18,1 mln

  5,3 tys(13.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 mln

  3,3 tys(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  1,1 tys(5.4%)

  10,3 mln

  3,0 tys(15.3%)

  861,6 tys

  247(1.1%)

  992,7 tys

  284(1.2%)

  976,7 tys

  281(1%)

  1,0 mln

  293(0.9%)

  998,3 tys

  296(0.8%)

  5,5 mln

  1,6 tys(4.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  414(2.1%)

  1,3 mln

  386(2%)

  1,3 mln

  360(1.6%)

  1,9 mln

  533(2.2%)

  1,7 mln

  499(1.7%)

  3,1 mln

  900(2.8%)

  3,9 mln

  1,1 tys(3.1%)

  4,5 mln

  1,3 tys(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  499(2.6%)

  2,0 mln

  561(2.9%)

  1,9 mln

  531(2.4%)

  3,9 mln

  1,1 tys(4.7%)

  3,5 mln

  1,0 tys(3.5%)

  1,9 mln

  562(1.7%)

  2,9 mln

  856(2.3%)

  2,6 mln

  774(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  525(2.7%)

  727,0 tys

  209(1.1%)

  3,3 mln

  944(4.3%)

  456,0 tys

  131(0.5%)

  571,3 tys

  164(0.6%)

  556,8 tys

  162(0.5%)

  538,7 tys

  160(0.4%)

  1,1 mln

  314(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  358,6 tys

  103(0.5%)

  180,7 tys

  52,0(0.3%)

  263,4 tys

  75,4(0.3%)

  237,8 tys

  68,1(0.3%)

  287,7 tys

  82,7(0.3%)

  421,8 tys

  123(0.4%)

  344,5 tys

  102(0.3%)

  450,0 tys

  132(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  323,0 tys

  92,5(0.5%)

  230,5 tys

  66,3(0.3%)

  496,4 tys

  142(0.6%)

  402,0 tys

  115(0.5%)

  1,1 mln

  321(1.1%)

  1,3 mln

  379(1.2%)

  1,1 mln

  322(0.9%)

  341,9 tys

  101(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  225,1 tys

  64,5(0.3%)

  237,6 tys

  68,3(0.4%)

  251,1 tys

  71,9(0.3%)

  261,7 tys

  74,9(0.3%)

  299,9 tys

  86,2(0.3%)

  291,1 tys

  84,9(0.3%)

  332,4 tys

  98,4(0.3%)

  333,0 tys

  97,9(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  169

  0,0(0%)

  791,9 tys

  235(0.6%)

  275,4 tys

  81,0(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,7 mln

  2,2 tys(11.2%)

  126,1 tys

  36,3(0.2%)

  88,2 tys

  25,2(0.1%)

  157,9 tys

  45,2(0.2%)

  1,5 mln

  430(1.5%)

  3,3 mln

  954(2.9%)

  1,1 mln

  316(0.9%)

  197,0 tys

  57,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  16,7 tys

  4,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,4 tys

  72,0(0.3%)

  20,0 tys

  5,8(0%)

  166,4 tys

  49,3(0.1%)

  53,2 tys

  15,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  80,1 tys

  22,9(0.1%)

  60,8 tys

  17,5(0.1%)

  53,1 tys

  15,2(0.1%)

  55,7 tys

  16,0(0.1%)

  52,8 tys

  15,2(0.1%)

  30,7 tys

  8,9(0%)

  25,0 tys

  7,4(0%)

  18,0 tys

  5,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  104,2 tys

  29,8(0.2%)

  12,0 tys

  3,5(0%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  144,9 tys

  41,5(0.2%)

  109,5 tys

  31,5(0.1%)

  94,3 tys

  27,5(0.1%)

  9,8 tys

  2,9(0%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 tys

  0,4(0%)

  6,5 tys

  1,9(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  12,0 tys

  3,4(0%)

  19,5 tys

  5,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stryków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 753 mieszkańców Strykowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 339 kobiet oraz 413 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,8% mieszkańców Strykowa, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Strykowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Strykowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,7%) oraz średnie zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,4%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2022 w Strykowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 169 dzieci (75 dziewczynek oraz 94 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Strykowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 123 dzieci (52 dziewczynki oraz 71 chłopców). Dostępne były 124 miejsca.

  17,4% mieszkańców Strykowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 634 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 567 uczniów (286 kobiet oraz 281 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Strykowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 16 oddziałach uczyło się 347 uczniów (152 kobiety oraz 195 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 33,6% ludności (35,4% wśród dziewczynek i 32,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 179,43.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,9% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,3% mieszkańców Strykowa w wieku potencjalnej nauki (21,9% kobiet i 22,6% mężczyzn).

 • 23,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  23,8%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 27,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,0%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Stryków
  3,8%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Stryków
  13,2%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Stryków
  20,0%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Stryków
  18,8%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 15,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Stryków
  14,0%
  łódzkie
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1634 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 634,0
  Województwo
  934,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,63
  łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Stryków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 169 Dzieci
 • 75 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 94 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,4%
  55,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 43 3 lata
 • 43
 • 59 4 lata
 • 59
 • 53 5 lata
 • 53
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 23 4 lata
 • 23
 • 26 5 lata
 • 26
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 22 3 lata
 • 22
 • 36 4 lata
 • 36
 • 27 5 lata
 • 27
 • 8 6 lat
 • 8
 • 44 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 15,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Strykowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Strykowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Strykowie
  Publiczne
  42 719-80-87
  42 719-80-87
  ul. Jana Pawła II 7
  95-010 Stryków
  410016
  PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP W STRYKOWIE
  Niepubliczne
  42 719-80-93
  ul. Warszawska 46
  95-010 Stryków
  ---
 • Szkoły podstawowe w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Stryków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 567 Uczniowie
 • 286 Kobiety
  (uczniowie)
 • 281 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,3
  Województwo
  16,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 41,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 34,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 179,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Stryków
  179,43
  Województwo
  97,10
  Cała Polska
  95,96
 • 177,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  177,85
  łódzkie
  95,87
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stryków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stryków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Strykowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Strykowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Władysława Jagiełły (Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  42 719-80-05
  42 719-80-05
  ul. Warszawska 39
  95-010 Stryków
  920120
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie (Nobliści Polscy)
  Publiczna
  42 719-81-44
  42 719-81-44
  ul. Targowa 21
  95-010 Stryków
  8170-
 • Edukacyjne grupy wieku w Strykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 33,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 35,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stryków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stryków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stryków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stryków - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Strykowie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Strykowie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 340)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Strykowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Strykowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Strykowie: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Strykowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 97 (uczestnicy: 13 780)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 180)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 130)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 11 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 750)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 240)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 360)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 35 (uczestnicy: 720)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 281)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 72)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 162)
  • inne: 3 (członkowie: 42)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 267)
  • teatralne: 1 (członkowie: 19)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 42)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 21)
  • taneczne: 1 (członkowie: 185)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Strykowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 056 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 317 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Strykowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 198 członków. Zarejestrowano 178 ćwiczących (mężczyźni: 175, kobiety: 3, chłopcy do lat 18: 129, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Strykowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Strykowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Strykowa znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Strykowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Grunwaldzka 7a)dnia 1956-11-09, wykaz dokumentów: 725-I-109 z 1956-11-09
 • Formy ochrony przyrody w Strykowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Strykowa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Strykowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia 384 cm., Data ustanowienia: 1997-10-10, Opis granicy: Stryków ul. Warszawska 12 dz nr 118

Stryków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 11 wypadków drogowych w Strykowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 323,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 29,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Strykowie znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zgierskiego.

  Powiat zgierski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Strykowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 11 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 17 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Strykowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 323,43 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  323,4
  łódzkie
  92,9
  Polska
  56,5
 • 29,40 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  29,4
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  5,0
 • 499,85 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  499,9
  woj. łódzkie
  110,7
  Cała Polska
  65,5
 • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  9,1
  Województwo
  7,4
  Kraj
  8,9
 • 154,55 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  154,5
  woj. łódzkie
  119,2
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Strykowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 367,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  367,3 km
  łódzkie
  624,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 4,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Stryków
  4,5 km
  woj. łódzkie
  4,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Stryków przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A1autostrada A1(Rusocin - Stanisławie - Swarożyn - Pelplin - Kopytkowo - Warlubie - Nowe Marzy - Grudziądz - Lisewo - Turzno - Lubicz Dolny - Toruń - Ciechocinek - Włocławek - Kowal - Sójki - Kutno - Piątek - Stryków - Brzeziny - Łódź - Tuszyn - Srock - Piotrków Trybunalski - Pyrzowice - Piekary Śląskie - Bytom - Zabrze - Czekanów - Gliwice - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Bełk - Rybnik - Żory - Świerklany - Mszana - Gorzyczki - granica (Czechy))
  • A2autostrada A2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)
  • DK 14droga krajowa nr 14(Łowicz - Jamno - Krępa - Domaniewice - Kadzielin - Głowno - Bratoszewice - Stryków - Sosnowiec Dolny - Łódź - Ksawerów - Pabianice)
  • DW 708droga wojewódzka nr 708(Ozorków - Maszkowice - Modlna - Celestynów - Bądków - Warszyce - Wola Branicka-Kolonia - Kębliny - Moszczenica - Anielin Swędowski - Stryków - Niesułków - Niesułków Kolonia - Dąbrówka Duża - Tadzin - Brzeziny)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Stryków przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 15Linia kolejowa nr 15: Bednary - Łódź Kaliska [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Bednary - Łowicz Przedmieście - Grudze - Domaniewice - Domaniewice Centrum - Kamień Łowicki - Głowno - Bratoszewice -Stryków - Swędów - Glinnik - Glinnik Wieś - Smardzew - Zgierz - Łódź Radogoszcz Zachód - Łódź Żabieniec - Łódź Kaliska)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Strykowie istnieje 56 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Bitumiczna

  ul. Boguchwała Panasa

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Browarna

  ul. Brzezińska

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Dojazdowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Emilii Plater

  ul. Generała Józefa Sowińskiego

  ul. Grunwaldzka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Legionów

  ul. Macieja Stryjkowskiego

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Ozorkowska

  Plac Waleriana Łukasińskiego

  ul. Podlipie

  ul. Polna

  ul. Pszeniczna

  ul. Rolnicza

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stary Rynek

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stodolniana

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Warszawska

  ul. Wczasowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojciecha Głowackiego

  ul. Wolska

  ul. Wschodnia

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Władysława Szafera

  ul. Zacisze

  ul. Zakładowa

  ul. Zlotowa

  ul. Żytnia