Szepietowo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Szepietowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szepietowo to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu wysokomazowieckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Szepietowo.
 • 2 023 Liczba mieszkańców
 • 2,8 km² Powierzchnia
 • 712,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2010 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BWM Tablice rejestracyjne
 • Robert Lucjan Wyszyński Burmistrz miasta
Szepietowo na mapie
Identyfikatory
 • 22.543952.8703 Współrzędne GPS
 • 2013094 TERYT (TERC)
 • 0407380 SIMC
Herb miasta Szepietowo
Szepietowo herb

Jak Szepietowo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Szepietowo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Szepietowo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Szepietowo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
14Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
34Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
58Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
59Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
75Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
93Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
99Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
100Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
144Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
169Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
171Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
175Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
187Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
205Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
240Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
256Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
377Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
389Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
392Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce

Szepietowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-210Poczta Szepietowo, ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 D

Szepietowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szepietowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wysokiem Mazowieckiem (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Odrodzenia 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
Urząd Miejski w Szepietowie
(86) 476-01-32 313
(86) 476-01-10
ul. Główna 6
18-210 Szepietowo

Szepietowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Szepietowo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 023, z czego 49,2% stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni. W latach 2010-2022 liczba mieszkańców zmalała o 12,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szepietowa zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Szepietowa jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Szepietowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,93 na 1000 mieszkańców Szepietowa. W 2022 roku urodziło się 9 dzieci, w tym 66,7% dziewczynek i 33,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 397 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,6% zgonów w Szepietowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 14,3% zgonów w Szepietowie były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szepietowa przypada 9.36 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 9 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 27 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szepietowa -18. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,1% mieszkańców Szepietowa jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szepietowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 023 Liczba mieszkańców
 • 996 Kobiety
 • 1 027 Mężczyźni
 • 49,2%
  50,8%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szepietowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szepietowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szepietowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szepietowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,0 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szepietowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szepietowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szepietowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szepietowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szepietowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,8%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Kraj
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,9%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Szepietowo
  9,7%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Szepietowo
  4,6%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Szepietowo
  0,0%
  Podlaskie
  0,7%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szepietowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,0
  woj. podlaskie
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Szepietowo
  1,5
  Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szepietowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,9
  woj. podlaskie
  -3,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szepietowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szepietowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szepietowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szepietowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 3 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 66,7%
  33,3%
 • 4,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,4
  Podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  8,1
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,8
  Podlaskie
  35,9
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 397 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 337 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 397 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 145 Waga 3500g - 3999g
 • 145
 • 154 Waga 3000g - 3499g
 • 154
 • 57 Waga 2500g - 2999g
 • 57
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Szepietowo
  1,38
  Podlaskie
  1,27
  Kraj
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Szepietowo
  0,73
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,58
  Podlaskie
  0,68
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Szepietowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,1%
  57,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • Szepietowo
  9,4
  Podlaskie
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 173,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  173,0
  woj. podlaskie
  147,1
  Cała Polska
  147,0
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,3
  Podlaskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,2
  woj. podlaskie
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wysokomazowieckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,6%
  woj. podlaskie
  35,6%
  Cały kraj
  34,8%
 • 14,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  14,3%
  woj. podlaskie
  17,0%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Szepietowo
  5,4%
  Podlaskie
  5,5%
  Cały kraj
  5,4%
 • 173 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  10,8
  Polska
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  76,2
  Cały kraj
  74,4
 • 239,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Szepietowo
  239,4
  Podlaskie
  245,9
  Polska
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  234,4
  Cała Polska
  246,5
 • 694,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 808,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 581,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  694,4
  woj. podlaskie
  515,8
  Kraj
  475,8
 • 76,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  76,8
  woj. podlaskie
  60,8
  Cały kraj
  70,6
 • 22,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  22,0
  Podlaskie
  33,1
  Cały kraj
  32,6
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Szepietowo
  3,7
  Podlaskie
  8,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Szepietowo
  0,2%
  Podlaskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -18 Saldo migracji
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szepietowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szepietowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szepietowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szepietowie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,48 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szepietowie to 691 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 342 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szepietowie to 6,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Szepietowie to 172,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,81% mieszkań posiada łazienkę, 84,91% korzysta z centralnego ogrzewania, a 6,82% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wysokomazowieckiego.

  Powiat wysokomazowiecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 691 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 341,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Szepietowo
  341,60
  Województwo
  411,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 102,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  102,10 m2
  woj. podlaskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 34,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  34,90 m2
  Województwo
  32,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,99
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,83
 • 2,93 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,93
  Województwo
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,59
  woj. podlaskie
  0,60
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,48
  woj. podlaskie
  5,72
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 20 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,67
  woj. podlaskie
  4,14
  Kraj
  3,89
 • 9,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  9,89
  Podlaskie
  23,68
  Polska
  24,56
 • 518 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 172,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  172,7 m2
  woj. podlaskie
  98,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,26 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,84%
  Podlaskie
  97,50%
  Kraj
  97,71%
 • 98,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,55%
  Podlaskie
  92,17%
  Polska
  95,10%
 • 96,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,81%
  Podlaskie
  90,58%
  Kraj
  93,66%
 • 84,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  84,91%
  woj. podlaskie
  83,39%
  Polska
  85,62%
 • 6,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  6,82%
  Województwo
  33,33%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2010-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Szepietowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Szepietowie na 1000 mieszkańców pracuje 394osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Szepietowie wynosiło w 2022 roku 7,5% (7,5% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szepietowie wynosiło 6 070,52 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  42,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Szepietowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,3% w przemyśle i budownictwie, a 11,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 394 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  394,0
  woj. podlaskie
  380,0
  Cała Polska
  402,0
 • 7,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,5% Kobiety
 • 7,5% Mężczyźni
 • Szepietowo
  7,5%
  Województwo
  7,3%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szepietowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szepietowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szepietowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 071 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 071 PLN
  Podlaskie
  6 013 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szepietowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 35,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 49,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,3% Przemysł i budownictwo
 • 19,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szepietowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szepietowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 72,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Szepietowo
  72,0
  Województwo
  66,2
  Cały kraj
  69,0
 • 41,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  41,8
  Podlaskie
  37,0
  Kraj
  38,2
 • 138,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Szepietowo
  138,3
  Województwo
  126,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szepietowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Szepietowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 258 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 201 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (25) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (14) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (21) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szepietowie najwięcej (14) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (242) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,4% (81) podmiotów, a 66,7% (172) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szepietowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 258 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 81 Przemysł i budownictwo
 • 172 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Szepietowie w 2022 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Szepietowie w 2022 roku
 • 201 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 242 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 242
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 258 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 258
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 201 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 52 Budownictwo
 • 52
 • 47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 47
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szepietowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szepietowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 25 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szepietowie wynosi 83,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szepietowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,22 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 4,02 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,39 (97%), o charakterze gospodarczym - 3,05 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szepietowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szepietowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 25
 • 13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 13
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 12,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,25
  Podlaskie
  19,92
  Cały kraj
  22,81
 • 6,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Szepietowo
  6,22
  Województwo
  8,92
  Polska
  12,98
 • 3,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Szepietowo
  3,05
  Województwo
  7,89
  Cały kraj
  6,99
 • 2,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,39
  woj. podlaskie
  2,21
  Cały kraj
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,37
  woj. podlaskie
  0,46
  Cała Polska
  0,35
 • 4,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,02
  Podlaskie
  6,92
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szepietowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  83%
  Województwo
  81%
  Cała Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  74%
  Polska
  63%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  82%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Szepietowo
  98%
  woj. podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Podlaskie
  92%
  Polska
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  56%
  Województwo
  53%
  Kraj
  51%

Szepietowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Szepietowa wyniosła w 2022 roku 44,4 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Szepietowa - 25.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (13.6%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,2 mln złotych, czyli 16,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szepietowa wyniosła w 2022 roku 42,0 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%). W budżecie Szepietowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (17,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,7 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,1%.
 • Wydatki budżetu w Szepietowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szepietowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szepietowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szepietowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,4 mln

  3,0 tys(100%)

  22,5 mln

  3,2 tys(100%)

  26,5 mln

  3,8 tys(100%)

  32,3 mln

  4,6 tys(100%)

  39,1 mln

  5,7 tys(100%)

  40,3 mln

  6,0 tys(100%)

  36,4 mln

  5,5 tys(100%)

  44,4 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,8 mln

  3,9 tys(40.9%)

  7,4 mln

  3,3 tys(33%)

  8,1 mln

  3,7 tys(30.5%)

  9,1 mln

  4,2 tys(28.3%)

  9,5 mln

  4,4 tys(24.2%)

  9,7 mln

  4,5 tys(24.2%)

  10,6 mln

  5,0 tys(29%)

  11,3 mln

  5,6 tys(25.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  801,1 tys

  353(3.7%)

  937,1 tys

  420(4.2%)

  1,0 mln

  472(3.9%)

  2,1 mln

  989(6.7%)

  2,3 mln

  1,0 tys(5.8%)

  4,2 mln

  1,9 tys(10.4%)

  4,3 mln

  2,0 tys(11.9%)

  6,0 mln

  3,0 tys(13.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,1 tys

  21,8(0.1%)

  33,8 tys

  15,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 mln

  2,4 tys(10.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  1,2 tys(12.7%)

  2,3 mln

  1,0 tys(10.2%)

  2,4 mln

  1,1 tys(9.2%)

  3,0 mln

  1,4 tys(9.4%)

  5,1 mln

  2,4 tys(13.1%)

  3,2 mln

  1,5 tys(7.8%)

  3,3 mln

  1,5 tys(9%)

  4,0 mln

  2,0 tys(8.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  79,5 tys

  35,1(0.4%)

  449,2 tys

  202(2%)

  490,0 tys

  222(1.8%)

  3,1 mln

  1,4 tys(9.5%)

  657,2 tys

  304(1.7%)

  1,1 mln

  515(2.8%)

  603,5 tys

  284(1.7%)

  3,4 mln

  1,7 tys(7.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  1,2 tys(12.3%)

  1,1 mln

  506(5%)

  1,1 mln

  506(4.2%)

  1,4 mln

  646(4.3%)

  1,4 mln

  639(3.5%)

  1,8 mln

  848(4.5%)

  2,3 mln

  1,1 tys(6.2%)

  3,0 mln

  1,5 tys(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,4 tys(14.7%)

  7,3 mln

  3,3 tys(32.7%)

  1,5 mln

  699(5.8%)

  1,5 mln

  691(4.7%)

  1,8 mln

  811(4.5%)

  1,8 mln

  847(4.5%)

  1,9 mln

  884(5.2%)

  2,9 mln

  1,4 tys(6.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  632(6.7%)

  1,6 mln

  697(6.9%)

  1,8 mln

  827(6.9%)

  2,6 mln

  1,2 tys(8.1%)

  7,9 mln

  3,6 tys(20.1%)

  7,2 mln

  3,3 tys(17.8%)

  2,7 mln

  1,3 tys(7.3%)

  1,8 mln

  896(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  444(4.7%)

  545,5 tys

  245(2.4%)

  851,3 tys

  385(3.2%)

  613,0 tys

  282(1.9%)

  1,0 mln

  477(2.6%)

  689,0 tys

  319(1.7%)

  701,4 tys

  330(1.9%)

  785,5 tys

  388(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  216,4 tys

  95,4(1%)

  213,7 tys

  95,9(1%)

  336,4 tys

  152(1.3%)

  421,5 tys

  194(1.3%)

  451,0 tys

  208(1.2%)

  371,2 tys

  172(0.9%)

  251,1 tys

  118(0.7%)

  586,1 tys

  290(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  71,5 tys

  31,5(0.3%)

  36,0 tys

  16,2(0.2%)

  18,0 tys

  8,1(0.1%)

  15,7 tys

  7,2(0%)

  64,8 tys

  29,9(0.2%)

  65,1 tys

  30,2(0.2%)

  77,0 tys

  36,2(0.2%)

  516,3 tys

  255(1.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,4 tys

  30,3(0.2%)

  211,7 tys

  105(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  170,7 tys

  75,3(0.8%)

  207,8 tys

  93,2(0.9%)

  522,2 tys

  236(2%)

  160,1 tys

  73,7(0.5%)

  167,3 tys

  77,3(0.4%)

  138,9 tys

  64,4(0.3%)

  189,1 tys

  88,9(0.5%)

  143,6 tys

  71,0(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  81,9 tys

  36,1(0.4%)

  83,6 tys

  37,5(0.4%)

  184,3 tys

  83,4(0.7%)

  191,1 tys

  88,0(0.6%)

  87,4 tys

  40,4(0.2%)

  46,2 tys

  21,4(0.1%)

  136,1 tys

  64,0(0.4%)

  143,0 tys

  70,7(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  42,7 tys

  18,8(0.2%)

  37,6 tys

  16,9(0.2%)

  105,9 tys

  48,0(0.4%)

  59,0 tys

  27,2(0.2%)

  58,7 tys

  27,1(0.2%)

  43,1 tys

  20,0(0.1%)

  89,9 tys

  42,3(0.2%)

  104,4 tys

  51,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  171,3 tys

  75,5(0.8%)

  204,4 tys

  91,7(0.9%)

  229,7 tys

  104(0.9%)

  251,2 tys

  116(0.8%)

  179,2 tys

  82,8(0.5%)

  230,3 tys

  107(0.6%)

  230,0 tys

  108(0.6%)

  48,6 tys

  24,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  62,1 tys

  27,4(0.3%)

  7,2 tys

  3,2(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  73,9 tys

  34,0(0.2%)

  61,5 tys

  28,4(0.2%)

  59,3 tys

  27,5(0.1%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,5 tys

  2,0(0%)

  7,2 tys

  3,2(0%)

  924

  0,4(0%)

  924

  0,4(0%)

  924

  0,4(0%)

  184,9 tys

  85,7(0.5%)

  924

  0,4(0%)

  924

  0,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szepietowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szepietowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szepietowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szepietowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,3 mln

  3,1 tys(100%)

  24,3 mln

  3,4 tys(100%)

  27,3 mln

  3,9 tys(100%)

  30,4 mln

  4,3 tys(100%)

  36,0 mln

  5,2 tys(100%)

  38,9 mln

  5,8 tys(100%)

  40,0 mln

  6,0 tys(100%)

  42,0 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,0 mln

  3,1 tys(31.3%)

  7,4 mln

  3,3 tys(30.3%)

  8,2 mln

  3,7 tys(30%)

  8,5 mln

  3,9 tys(28.1%)

  9,9 mln

  4,6 tys(27.6%)

  9,6 mln

  4,5 tys(24.7%)

  10,6 mln

  5,0 tys(26.6%)

  13,4 mln

  6,6 tys(31.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,1 mln

  3,1 tys(31.9%)

  7,8 mln

  3,5 tys(32.3%)

  7,9 mln

  3,6 tys(29.1%)

  8,5 mln

  3,9 tys(28.1%)

  8,9 mln

  4,1 tys(24.6%)

  12,9 mln

  6,0 tys(33.2%)

  11,2 mln

  5,3 tys(28.1%)

  10,3 mln

  5,1 tys(24.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,9 tys

  31,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 mln

  2,4 tys(11.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  701,4 tys

  309(3.1%)

  771,5 tys

  346(3.2%)

  777,9 tys

  352(2.8%)

  1,3 mln

  590(4.2%)

  1,2 mln

  562(3.4%)

  1,2 mln

  576(3.2%)

  2,1 mln

  965(5.1%)

  3,2 mln

  1,6 tys(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  890(9%)

  701,4 tys

  315(2.9%)

  691,2 tys

  313(2.5%)

  890,9 tys

  410(2.9%)

  891,7 tys

  412(2.5%)

  1,3 mln

  587(3.3%)

  1,5 mln

  706(3.8%)

  1,8 mln

  903(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  1,1 tys(11.3%)

  6,6 mln

  3,0 tys(27.4%)

  870,6 tys

  394(3.2%)

  792,0 tys

  365(2.6%)

  942,7 tys

  435(2.6%)

  931,9 tys

  432(2.4%)

  864,8 tys

  407(2.2%)

  1,8 mln

  872(4.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  547,7 tys

  242(2.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  332,8 tys

  151(1.2%)

  87,3 tys

  40,2(0.3%)

  3,0 mln

  1,4 tys(8.3%)

  2,6 mln

  1,2 tys(6.7%)

  151,9 tys

  71,4(0.4%)

  538,2 tys

  266(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  522(5.3%)

  421,1 tys

  189(1.7%)

  407,5 tys

  184(1.5%)

  851,4 tys

  392(2.8%)

  854,7 tys

  395(2.4%)

  527,0 tys

  244(1.4%)

  571,8 tys

  269(1.4%)

  476,6 tys

  236(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  159,3 tys

  70,2(0.7%)

  264,6 tys

  119(1.1%)

  196,2 tys

  88,8(0.7%)

  1,2 mln

  549(3.9%)

  424,6 tys

  196(1.2%)

  111,1 tys

  51,5(0.3%)

  3,6 mln

  1,7 tys(9%)

  329,5 tys

  163(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  20,0 tys

  8,8(0.1%)

  13,6 tys

  6,1(0.1%)

  11,6 tys

  5,2(0%)

  42,7 tys

  19,7(0.1%)

  13,2 tys

  6,1(0%)

  128,6 tys

  59,6(0.3%)

  19,9 tys

  9,4(0%)

  294,4 tys

  146(0.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,4 tys

  30,3(0.2%)

  206,5 tys

  102(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  446,3 tys

  197(2%)

  96,5 tys

  43,3(0.4%)

  137,5 tys

  62,2(0.5%)

  120,6 tys

  55,6(0.4%)

  1,1 mln

  516(3.1%)

  116,9 tys

  54,2(0.3%)

  259,6 tys

  122(0.6%)

  150,3 tys

  74,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  65,3 tys

  28,8(0.3%)

  48,3 tys

  21,7(0.2%)

  49,7 tys

  22,5(0.2%)

  59,2 tys

  27,3(0.2%)

  55,0 tys

  25,4(0.2%)

  52,6 tys

  24,4(0.1%)

  50,7 tys

  23,8(0.1%)

  38,9 tys

  19,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  443,4 tys

  196(2%)

  19,8 tys

  8,9(0.1%)

  25,8 tys

  11,7(0.1%)

  268,4 tys

  124(0.9%)

  178,0 tys

  82,2(0.5%)

  28,4 tys

  13,2(0.1%)

  29,3 tys

  13,8(0.1%)

  37,0 tys

  18,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  46,5 tys

  20,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,2 tys

  9,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,1 tys

  0,9(0%)

  2,2 tys

  1,0(0%)

  2,2 tys

  1,0(0%)

  2,2 tys

  1,0(0%)

  2,3 tys

  1,0(0%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  2,5 tys

  1,2(0%)

  3,2 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  62,1 tys

  27,4(0.3%)

  7,2 tys

  3,2(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  73,9 tys

  34,0(0.2%)

  61,5 tys

  28,4(0.2%)

  59,3 tys

  27,5(0.2%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  46,6 tys

  20,6(0.2%)

  6,1 tys

  2,7(0%)

  4,0 tys

  1,8(0%)

  139,4 tys

  64,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  298

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,0 tys

  16,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szepietowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 468 mieszkańców Szepietowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 193 kobiet oraz 275 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 23,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,9% mieszkańców Szepietowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 18,6% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Szepietowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szepietowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,1%) oraz średnie zawodowe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,7%) oraz średnie zawodowe (26,7%).

  W roku 2021 w Szepietowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 66 dzieci (34 dziewczynki oraz 32 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  13,7% mieszkańców Szepietowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,4% wśród dziewczynek i 14,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 082 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 356 uczniów (158 kobiet oraz 198 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,5% ludności (31,0% wśród dziewczynek i 31,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 185,42.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (15,5% wśród dziewczyn i 20,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców Szepietowa w wieku potencjalnej nauki (24,1% kobiet i 20,1% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,4%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Szepietowo
  36,2%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Polska
  35,2%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,6%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Szepietowo
  23,9%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 21,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  20,9%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 15,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Szepietowo
  18,6%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 19,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Szepietowo
  3,9%
  Podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2082 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 082,0
  Województwo
  867,0
  Kraj
  883,0
 • 0,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,71
  woj. podlaskie
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Szepietowo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66 Dzieci
 • 34 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 32 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 15 4 lata
 • 15
 • 17 5 lata
 • 17
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 6 4 lata
 • 6
 • 11 5 lata
 • 11
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 9 4 lata
 • 9
 • 6 5 lata
 • 6
 • 10 6 lat
 • 10
 • 73 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szepietowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szepietowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczne Przedszkole im Kubusia Puchatka w Szepietowie Sebastian Zaręba
  Niepubliczne
  86 476-02-20
  86 476-02-20
  ul. Nowa 1a
  18-210 Szepietowo
  ---
  Niepubliczne Przedszkole w Szepietowie Agata Mokrzewska
  Niepubliczne
  50 849-34-14
  ul. 1 MAJA 2
  18-100 Szepietowo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szepietowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 356 Uczniowie
 • 158 Kobiety
  (uczniowie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Szepietowo
  19,8
  woj. podlaskie
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 28,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 185,42 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Szepietowo
  185,42
  Podlaskie
  93,34
  Cała Polska
  95,71
 • 184,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  184,38
  woj. podlaskie
  92,41
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szepietowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szepietowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szepietowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szepietowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  86 476-02-45
  86 476-27-33
  ul. 1 Maja 2
  18-210 Szepietowo
  1629825
 • Edukacyjne grupy wieku w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 13,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szepietowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szepietowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szepietowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szepietowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Szepietowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Szepietowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Szepietowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Szepietowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 144 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 79 (uczestnicy: 7 590)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 1 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 2 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 24 (uczestnicy: 900)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 290)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 14 (uczestnicy: 1 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 107)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 32)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 75)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 140)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 55)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Szepietowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 875 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  Według danych z 2016 w Szepietowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 148 członków. Zarejestrowano 161 ćwiczących (mężczyźni: 119, kobiety: 42, chłopcy do lat 18: 81, dziewczęta do lat 18: 42). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Szepietowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Szepietowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szepietowa znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Szepietowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 r.dnia 1991-12-30, wykaz dokumentów: A-435 z 1991-12-30

Szepietowo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 10 wypadków drogowych w Szepietowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 494,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Szepietowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wysokomazowieckiego.

  Powiat wysokomazowiecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szepietowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 11 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szepietowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 494,32 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Szepietowo
  494,3
  Województwo
  733,0
  Kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Szepietowo
  0,0
  Województwo
  129,1
  Cały kraj
  104,4
 • 543,75 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  543,7
  woj. podlaskie
  870,2
  Kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. podlaskie
  17,6
  Cały kraj
  9,5
 • 110,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Szepietowo
  110,0
  woj. podlaskie
  118,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szepietowo przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 66droga krajowa nr 66(Zambrów - Wola Zambrowska - Stary Laskowiec - Wdziękoń Pierwszy - Tybory-Misztale - Wysokie Mazowieckie - Mystki-Rzym - Plewki - Szepietowo - Dąbrówka Kościelna - Wojny-Pogorzel - Patoki - Brańsk - Kalnica - Kadłubówka - Łubin Kościelny - Grabowiec - Bielsk Podlaski - Lewki - Malinniki - Suchowolce - Kleszczele - Czeremcha - granica (Białoruś))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Szepietowo przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy -Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Szepietowie istnieje 38 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Białostocka

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Cicha

  ul. Główna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kolejowa

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mazowiecka

  ul. Nowa

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Papieża Jana Pawła II

  ul. Piwna

  ul. Przemysłowa

  ul. Robotnicza

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Strażacka

  pl. Słoneczny

  ul. Towarowa

  ul. Willowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Wędkarska

  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. mjr. Hubala

  ul. św. Maksymiliana Kolbe