Szepietowo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Szepietowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szepietowo to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu wysokomazowieckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Szepietowo.
 • 2 146 Liczba mieszkańców
 • 2,8 km² Powierzchnia
 • 755,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2010 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BWM Tablice rejestracyjne
 • Robert Lucjan Wyszyński Burmistrz miasta
Szepietowo na mapie
Identyfikatory
 • 22.543952.8703 Współrzędne GPS
 • 2013094 TERYT (TERC)
 • 0407380 SIMC
Herb miasta Szepietowo
Szepietowo herb

Szepietowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-210Poczta Szepietowo, ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 D

Szepietowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szepietowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wysokiem Mazowieckiem (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Odrodzenia 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
Urząd Miejski w Szepietowie
(86) 476-01-32 313
(86) 476-01-10
ul. Główna 6
18-210 Szepietowo

Szepietowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Szepietowo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 146, z czego 49,2% stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni. W latach 2010-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szepietowa zawarli w 2020 roku 11 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,2% mieszkańców Szepietowa jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Szepietowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,79 na 1000 mieszkańców Szepietowa. W 2020 roku urodziło się 15 dzieci, w tym 53,3% dziewczynek i 46,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 476 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 47,9% zgonów w Szepietowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w Szepietowie były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szepietowa przypada 9.77 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szepietowa -14. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,6% mieszkańców Szepietowa jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szepietowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 146 Liczba mieszkańców
 • 1 055 Kobiety
 • 1 091 Mężczyźni
 • 49,2%
  50,8%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szepietowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szepietowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szepietowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szepietowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,3 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szepietowo, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szepietowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szepietowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szepietowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szepietowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,4%
  woj. podlaskie
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,4%
  woj. podlaskie
  54,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • Szepietowo
  10,6%
  Województwo
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 17,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Szepietowo
  2,3%
  woj. podlaskie
  4,6%
  Polska
  5,0%
 • 2,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Szepietowo
  0,3%
  Podlaskie
  1,2%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szepietowie w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  5,1
  woj. podlaskie
  3,8
  Kraj
  3,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Szepietowo
  1,3
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,3
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szepietowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -6 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,8
  woj. podlaskie
  -3,5
  Cała Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szepietowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szepietowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szepietowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szepietowie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,3%
  46,7%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,0
  Podlaskie
  9,0
  Cały kraj
  9,3
 • 41,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  41,0
  Podlaskie
  39,2
  Cała Polska
  39,9
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 476 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 433 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 508 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 476 g
  woj. podlaskie
  3 446 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 182 Waga 3500g - 3999g
 • 182
 • 175 Waga 3000g - 3499g
 • 175
 • 53 Waga 2500g - 2999g
 • 53
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Szepietowo
  1,37
  Podlaskie
  1,31
  Kraj
  1,38
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Szepietowo
  0,59
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,67
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,65
  Podlaskie
  0,72
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Szepietowie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 Zgony
 • 6 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 28,6%
  71,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Szepietowo
  9,8
  Podlaskie
  12,4
  Kraj
  12,5
 • 154,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  154,2
  woj. podlaskie
  138,5
  Cała Polska
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  Podlaskie
  3,4
  Cała Polska
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,2
  woj. podlaskie
  3,2
  Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wysokomazowieckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,9%
  woj. podlaskie
  41,7%
  Cały kraj
  39,4%
 • 24,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,0%
  woj. podlaskie
  24,3%
  Cały kraj
  26,5%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Szepietowo
  6,1%
  Podlaskie
  8,1%
  Cały kraj
  6,6%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  11,3
  Polska
  9,9
 • 70,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  70,0
  Cały kraj
  70,4
 • 275,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Szepietowo
  275,2
  Podlaskie
  257,9
  Polska
  283,2
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  252,7
  Cała Polska
  261,3
 • 548,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 559,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 538,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  548,6
  woj. podlaskie
  442,2
  Kraj
  421,0
 • 40,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 61,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  40,7
  woj. podlaskie
  42,5
  Cały kraj
  69,5
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  24,8
  Podlaskie
  28,0
  Cały kraj
  35,1
 • 10,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Szepietowo
  10,6
  Podlaskie
  8,8
  Cała Polska
  7,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Szepietowo
  1,0%
  Podlaskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -14 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szepietowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szepietowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szepietowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Szepietowie oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szepietowie to 693 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 321 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szepietowie to 6,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Szepietowie to 182,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,09% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,75% mieszkań posiada łazienkę, 89,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,01% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wysokomazowieckiego.

  Powiat wysokomazowiecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 693 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 321,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Szepietowo
  321,30
  Województwo
  397,50
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2010-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 102,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  102,70 m2
  woj. podlaskie
  77,30 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 33,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,00 m2
  Województwo
  30,70 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2010-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,89
  Województwo
  4,02
  Kraj
  3,82
 • 3,11 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,11
  Województwo
  2,52
  Cały kraj
  2,55
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  woj. podlaskie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2010-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  1,85
  woj. podlaskie
  5,48
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2010-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 27 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 6,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  6,75
  woj. podlaskie
  4,00
  Kraj
  3,77
 • 12,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  12,52
  Podlaskie
  21,92
  Polska
  21,77
 • 731 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 182,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  182,8 m2
  woj. podlaskie
  96,5 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,34 m2
  woj. podlaskie
  0,53 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2010-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,39%
  Podlaskie
  93,45%
  Kraj
  96,97%
 • 95,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,09%
  Podlaskie
  89,18%
  Polska
  94,01%
 • 89,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  89,75%
  Podlaskie
  87,24%
  Kraj
  91,78%
 • 89,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  89,47%
  woj. podlaskie
  79,62%
  Polska
  83,08%
 • 1,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  1,01%
  Województwo
  32,87%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2010-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Szepietowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Szepietowie na 1000 mieszkańców pracuje 298osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 46,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Szepietowie wynosiło w 2020 roku 7,5% (7,0% wśród kobiet i 7,9% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szepietowie wynosiło 5 071,35 PLN, co odpowiada 91.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  61,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Szepietowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,2% w przemyśle i budownictwie, a 7,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 298 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  298,0
  woj. podlaskie
  200,0
  Cała Polska
  252,0
 • 7,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,0% Kobiety
 • 7,9% Mężczyźni
 • Szepietowo
  7,5%
  Województwo
  7,8%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szepietowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szepietowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szepietowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 071 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 071 PLN
  Podlaskie
  4 930 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szepietowie w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 61,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 65,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,2% Przemysł i budownictwo
 • 13,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 13,1% Pozostałe
 • 21,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szepietowie w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 643 Pracujący ogółem
 • 301 Kobiety
 • 342 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Szepietowie w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szepietowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Szepietowo
  64,9
  Województwo
  65,1
  Cały kraj
  68,0
 • 37,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,6
  Podlaskie
  36,2
  Kraj
  37,5
 • 137,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Szepietowo
  137,8
  Województwo
  125,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szepietowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Szepietowie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 251 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 196 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 18 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (25) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (14) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (21) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szepietowie najwięcej (12) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (234) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,9% (80) podmiotów, a 66,1% (166) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szepietowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 251 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 80 Przemysł i budownictwo
 • 166 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Szepietowie w 2020 roku
 • 18 Podmioty wyrejestrowane w Szepietowie w 2020 roku
 • 196 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 234 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 234
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 251 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 251
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 196 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 50 Budownictwo
 • 50
 • 42 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 42
 • 29 Transport i gospodarka magazynowa
 • 29
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 13 Przetwórstwo przemysłowe
 • 13
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szepietowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Szepietowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 25 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,42 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szepietowie wynosi 79,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szepietowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,23 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 4,47 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,47 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,94 (67%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szepietowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szepietowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 25
 • 13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 13
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 11,42 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,42
  Podlaskie
  14,95
  Cały kraj
  19,96
 • 6,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Szepietowo
  6,23
  Województwo
  9,01
  Polska
  12,25
 • 1,94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Szepietowo
  1,94
  Województwo
  2,99
  Cały kraj
  5,17
 • 2,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,47
  woj. podlaskie
  2,20
  Cały kraj
  1,73
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,44
  woj. podlaskie
  0,45
  Cała Polska
  0,37
 • 4,47 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,47
  Podlaskie
  6,26
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szepietowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  79%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  73%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  75%
  Polska
  65%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  67%
  Województwo
  78%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Szepietowo
  99%
  woj. podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  Podlaskie
  91%
  Polska
  87%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  Województwo
  61%
  Kraj
  54%

Szepietowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Szepietowa wyniosła w 2020 roku 40,3 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Szepietowa - 24.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.8%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,6 mln złotych, czyli 26,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szepietowa wyniosła w 2020 roku 38,9 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (6.7%). W budżecie Szepietowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 712 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,1 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,5%.
 • Wydatki budżetu w Szepietowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szepietowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szepietowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szepietowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,8 mln

  2,6 tys(100%)

  17,9 mln

  2,5 tys(100%)

  21,4 mln

  3,0 tys(100%)

  22,5 mln

  3,2 tys(100%)

  26,5 mln

  3,8 tys(100%)

  32,3 mln

  4,6 tys(100%)

  39,1 mln

  5,7 tys(100%)

  40,3 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,3 mln

  3,2 tys(38.7%)

  7,4 mln

  3,2 tys(41.2%)

  8,8 mln

  3,9 tys(40.9%)

  7,4 mln

  3,3 tys(33%)

  8,1 mln

  3,7 tys(30.5%)

  9,1 mln

  4,2 tys(28.3%)

  9,5 mln

  4,4 tys(24.2%)

  9,7 mln

  4,5 tys(24.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  1,1 tys(12.8%)

  2,5 mln

  1,1 tys(14.1%)

  1,4 mln

  632(6.7%)

  1,6 mln

  697(6.9%)

  1,8 mln

  827(6.9%)

  2,6 mln

  1,2 tys(8.1%)

  7,9 mln

  3,6 tys(20.1%)

  7,2 mln

  3,3 tys(17.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  776,9 tys

  340(4.1%)

  771,4 tys

  339(4.3%)

  801,1 tys

  353(3.7%)

  937,1 tys

  420(4.2%)

  1,0 mln

  472(3.9%)

  2,1 mln

  989(6.7%)

  2,3 mln

  1,0 tys(5.8%)

  4,2 mln

  1,9 tys(10.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  948(11.5%)

  2,2 mln

  987(12.6%)

  2,7 mln

  1,2 tys(12.7%)

  2,3 mln

  1,0 tys(10.2%)

  2,4 mln

  1,1 tys(9.2%)

  3,0 mln

  1,4 tys(9.4%)

  5,1 mln

  2,4 tys(13.1%)

  3,2 mln

  1,5 tys(7.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  931(11.3%)

  989,1 tys

  434(5.5%)

  2,6 mln

  1,2 tys(12.3%)

  1,1 mln

  506(5%)

  1,1 mln

  506(4.2%)

  1,4 mln

  646(4.3%)

  1,4 mln

  639(3.5%)

  1,8 mln

  848(4.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  1,1 tys(13%)

  2,4 mln

  1,1 tys(13.6%)

  3,1 mln

  1,4 tys(14.7%)

  7,3 mln

  3,3 tys(32.7%)

  1,5 mln

  699(5.8%)

  1,5 mln

  691(4.7%)

  1,8 mln

  811(4.5%)

  1,8 mln

  847(4.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  163,2 tys

  71,5(0.9%)

  161,2 tys

  70,8(0.9%)

  79,5 tys

  35,1(0.4%)

  449,2 tys

  202(2%)

  490,0 tys

  222(1.8%)

  3,1 mln

  1,4 tys(9.5%)

  657,2 tys

  304(1.7%)

  1,1 mln

  515(2.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  696,5 tys

  305(3.7%)

  479,6 tys

  211(2.7%)

  1,0 mln

  444(4.7%)

  545,5 tys

  245(2.4%)

  851,3 tys

  385(3.2%)

  613,0 tys

  282(1.9%)

  1,0 mln

  477(2.6%)

  689,0 tys

  319(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  160,2 tys

  70,2(0.9%)

  170,0 tys

  74,6(0.9%)

  216,4 tys

  95,4(1%)

  213,7 tys

  95,9(1%)

  336,4 tys

  152(1.3%)

  421,5 tys

  194(1.3%)

  451,0 tys

  208(1.2%)

  371,2 tys

  172(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  173,2 tys

  75,9(0.9%)

  179,0 tys

  78,6(1%)

  171,3 tys

  75,5(0.8%)

  204,4 tys

  91,7(0.9%)

  229,7 tys

  104(0.9%)

  251,2 tys

  116(0.8%)

  179,2 tys

  82,8(0.5%)

  230,3 tys

  107(0.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,4 tys

  2,4(0%)

  5,0 tys

  2,2(0%)

  4,5 tys

  2,0(0%)

  7,2 tys

  3,2(0%)

  924

  0,4(0%)

  924

  0,4(0%)

  924

  0,4(0%)

  184,9 tys

  85,7(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  167,4 tys

  73,4(0.9%)

  225,1 tys

  98,8(1.3%)

  170,7 tys

  75,3(0.8%)

  207,8 tys

  93,2(0.9%)

  522,2 tys

  236(2%)

  160,1 tys

  73,7(0.5%)

  167,3 tys

  77,3(0.4%)

  138,9 tys

  64,4(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  102,7 tys

  45,0(0.5%)

  77,1 tys

  33,9(0.4%)

  71,5 tys

  31,5(0.3%)

  36,0 tys

  16,2(0.2%)

  18,0 tys

  8,1(0.1%)

  15,7 tys

  7,2(0%)

  64,8 tys

  29,9(0.2%)

  65,1 tys

  30,2(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,3 tys

  0,6(0%)

  57,2 tys

  25,1(0.3%)

  62,1 tys

  27,4(0.3%)

  7,2 tys

  3,2(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  73,9 tys

  34,0(0.2%)

  61,5 tys

  28,4(0.2%)

  59,3 tys

  27,5(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  69,8 tys

  30,6(0.4%)

  75,7 tys

  33,2(0.4%)

  81,9 tys

  36,1(0.4%)

  83,6 tys

  37,5(0.4%)

  184,3 tys

  83,4(0.7%)

  191,1 tys

  88,0(0.6%)

  87,4 tys

  40,4(0.2%)

  46,2 tys

  21,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  70,1 tys

  30,7(0.4%)

  83,8 tys

  36,8(0.5%)

  42,7 tys

  18,8(0.2%)

  37,6 tys

  16,9(0.2%)

  105,9 tys

  48,0(0.4%)

  59,0 tys

  27,2(0.2%)

  58,7 tys

  27,1(0.2%)

  43,1 tys

  20,0(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  52,4 tys

  23,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,1 tys

  21,8(0.1%)

  33,8 tys

  15,6(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szepietowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szepietowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szepietowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szepietowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,8 mln

  2,6 tys(100%)

  18,9 mln

  2,6 tys(100%)

  22,3 mln

  3,1 tys(100%)

  24,3 mln

  3,4 tys(100%)

  27,3 mln

  3,9 tys(100%)

  30,4 mln

  4,3 tys(100%)

  36,0 mln

  5,2 tys(100%)

  38,9 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  3,3 tys(40.1%)

  6,5 mln

  2,9 tys(34.5%)

  7,1 mln

  3,1 tys(31.9%)

  7,8 mln

  3,5 tys(32.3%)

  7,9 mln

  3,6 tys(29.1%)

  8,5 mln

  3,9 tys(28.1%)

  8,9 mln

  4,1 tys(24.6%)

  12,9 mln

  6,0 tys(33.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,7 mln

  2,9 tys(35.9%)

  7,4 mln

  3,2 tys(39%)

  7,0 mln

  3,1 tys(31.3%)

  7,4 mln

  3,3 tys(30.3%)

  8,2 mln

  3,7 tys(30%)

  8,5 mln

  3,9 tys(28.1%)

  9,9 mln

  4,6 tys(27.6%)

  9,6 mln

  4,5 tys(24.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  467,4 tys

  205(2.5%)

  381,9 tys

  168(2%)

  547,7 tys

  242(2.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  332,8 tys

  151(1.2%)

  87,3 tys

  40,2(0.3%)

  3,0 mln

  1,4 tys(8.3%)

  2,6 mln

  1,2 tys(6.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  546,0 tys

  239(2.9%)

  1,1 mln

  498(6%)

  2,0 mln

  890(9%)

  701,4 tys

  315(2.9%)

  691,2 tys

  313(2.5%)

  890,9 tys

  410(2.9%)

  891,7 tys

  412(2.5%)

  1,3 mln

  587(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  692,1 tys

  303(3.7%)

  690,7 tys

  303(3.7%)

  701,4 tys

  309(3.1%)

  771,5 tys

  346(3.2%)

  777,9 tys

  352(2.8%)

  1,3 mln

  590(4.2%)

  1,2 mln

  562(3.4%)

  1,2 mln

  576(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  828(10.1%)

  1,9 mln

  817(9.8%)

  2,5 mln

  1,1 tys(11.3%)

  6,6 mln

  3,0 tys(27.4%)

  870,6 tys

  394(3.2%)

  792,0 tys

  365(2.6%)

  942,7 tys

  435(2.6%)

  931,9 tys

  432(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  118,0 tys

  51,7(0.6%)

  298,2 tys

  131(1.6%)

  1,2 mln

  522(5.3%)

  421,1 tys

  189(1.7%)

  407,5 tys

  184(1.5%)

  851,4 tys

  392(2.8%)

  854,7 tys

  395(2.4%)

  527,0 tys

  244(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  2,6(0%)

  20,0 tys

  8,8(0.1%)

  13,6 tys

  6,1(0.1%)

  11,6 tys

  5,2(0%)

  42,7 tys

  19,7(0.1%)

  13,2 tys

  6,1(0%)

  128,6 tys

  59,6(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  160,9 tys

  70,5(0.9%)

  173,4 tys

  76,1(0.9%)

  446,3 tys

  197(2%)

  96,5 tys

  43,3(0.4%)

  137,5 tys

  62,2(0.5%)

  120,6 tys

  55,6(0.4%)

  1,1 mln

  516(3.1%)

  116,9 tys

  54,2(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  172,2 tys

  75,5(0.9%)

  140,1 tys

  61,5(0.7%)

  159,3 tys

  70,2(0.7%)

  264,6 tys

  119(1.1%)

  196,2 tys

  88,8(0.7%)

  1,2 mln

  549(3.9%)

  424,6 tys

  196(1.2%)

  111,1 tys

  51,5(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,3 tys

  0,6(0%)

  57,2 tys

  25,1(0.3%)

  62,1 tys

  27,4(0.3%)

  7,2 tys

  3,2(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  73,9 tys

  34,0(0.2%)

  61,5 tys

  28,4(0.2%)

  59,3 tys

  27,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  78,1 tys

  34,2(0.4%)

  81,4 tys

  35,7(0.4%)

  65,3 tys

  28,8(0.3%)

  48,3 tys

  21,7(0.2%)

  49,7 tys

  22,5(0.2%)

  59,2 tys

  27,3(0.2%)

  55,0 tys

  25,4(0.2%)

  52,6 tys

  24,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  369,3 tys

  162(2%)

  133,6 tys

  58,6(0.7%)

  443,4 tys

  196(2%)

  19,8 tys

  8,9(0.1%)

  25,8 tys

  11,7(0.1%)

  268,4 tys

  124(0.9%)

  178,0 tys

  82,2(0.5%)

  28,4 tys

  13,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,9 tys

  0,9(0%)

  2,1 tys

  0,9(0%)

  2,1 tys

  0,9(0%)

  2,2 tys

  1,0(0%)

  2,2 tys

  1,0(0%)

  2,2 tys

  1,0(0%)

  2,3 tys

  1,0(0%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,0 tys

  3,1(0%)

  5,3 tys

  2,3(0%)

  46,6 tys

  20,6(0.2%)

  6,1 tys

  2,7(0%)

  4,0 tys

  1,8(0%)

  139,4 tys

  64,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  141

  0,1(0%)

  46,8 tys

  20,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,9 tys

  31,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,5 tys

  20,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szepietowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 484 mieszkańców Szepietowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 205 kobiet oraz 279 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 17,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,8% mieszkańców Szepietowa, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 28,0% podstawowym ukończonym. 4,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Szepietowa mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szepietowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,7%) oraz średnie zawodowe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (27,2%) oraz zasadnicze zawodowe (27,1%).

  W roku 2018 w Szepietowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 72 dzieci (29 dziewczynek oraz 43 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  14,3% mieszkańców Szepietowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,2% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 887 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 381 uczniów (173 kobiety oraz 208 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,8% ludności (34,6% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 197,41.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 19,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,9% mieszkańców Szepietowa w wieku potencjalnej nauki (28,3% kobiet i 25,8% mężczyzn).

 • 11,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,2%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Szepietowo
  29,0%
  woj. podlaskie
  32,9%
  Polska
  33,3%
 • 32,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  Podlaskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,8%
  woj. podlaskie
  12,0%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Szepietowo
  17,6%
  woj. podlaskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  20,8%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Polska
  22,9%
 • 14,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  6,5%
  Województwo
  5,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Szepietowo
  28,0%
  Województwo
  23,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 28,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Szepietowo
  4,5%
  Podlaskie
  3,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 5,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1887 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 887,0
  Województwo
  855,0
  Kraj
  873,0
 • 0,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,71
  woj. podlaskie
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Szepietowo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72 Dzieci
 • 29 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 43 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,3%
  59,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 21 4 lata
 • 21
 • 19 5 lata
 • 19
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 9 4 lata
 • 9
 • 7 5 lata
 • 7
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 12 4 lata
 • 12
 • 12 5 lata
 • 12
 • 9 6 lat
 • 9
 • 66 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szepietowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szepietowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczne Przedszkole im Kubusia Puchatka w Szepietowie Sebastian Zaręba
  Niepubliczne
  86 476-02-20
  86 476-02-20
  ul. Nowa 1a
  18-210 Szepietowo
  ---
  Niepubliczne Przedszkole w Szepietowie Agata Mokrzewska
  Niepubliczne
  50 849-34-14
  ul. 1 MAJA 2
  18-100 Szepietowo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szepietowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 381 Uczniowie
 • 173 Kobiety
  (uczniowie)
 • 208 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,4%
  54,6%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Absolwenci 2016
 • 13 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Szepietowo
  21,2
  woj. podlaskie
  17,1
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 197,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Szepietowo
  197,41
  Podlaskie
  93,75
  Cała Polska
  95,46
 • 196,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  196,89
  woj. podlaskie
  92,55
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szepietowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szepietowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szepietowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szepietowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  86 476-02-45
  86 476-27-33
  ul. 1 Maja 2
  18-210 Szepietowo
  1629825
 • Edukacyjne grupy wieku w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 34,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szepietowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szepietowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szepietowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szepietowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Szepietowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Szepietowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Szepietowie
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Szepietowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Szepietowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 144 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 22 (uczestnicy: 2 300)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 900)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 115)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 35)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 70)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 102)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 37)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 35)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Szepietowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 155 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  Według danych z 2016 w Szepietowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 148 członków. Zarejestrowano 161 ćwiczących (mężczyźni: 119, kobiety: 42, chłopcy do lat 18: 81, dziewczęta do lat 18: 42). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Szepietowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Szepietowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szepietowa znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Szepietowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 r.dnia 1991-12-30, wykaz dokumentów: A-435 z 1991-12-30

Szepietowo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 9 wypadków drogowych w Szepietowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 417,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Szepietowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wysokomazowieckiego.

  Powiat wysokomazowiecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szepietowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szepietowie w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 417,25 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Szepietowo
  417,2
  Województwo
  649,0
  Kraj
  971,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Szepietowo
  0,0
  Województwo
  113,2
  Cały kraj
  92,2
 • 417,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  417,2
  woj. podlaskie
  776,4
  Kraj
  1 176,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  0,0
  woj. podlaskie
  17,4
  Cały kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Szepietowo
  100,0
  woj. podlaskie
  119,6
  Polska
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szepietowo przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 66droga krajowa nr 66(Zambrów - Wola Zambrowska - Stary Laskowiec - Wdziękoń Pierwszy - Tybory-Misztale - Wysokie Mazowieckie - Mystki-Rzym - Plewki - Szepietowo - Dąbrówka Kościelna - Wojny-Pogorzel - Patoki - Brańsk - Kalnica - Kadłubówka - Łubin Kościelny - Grabowiec - Bielsk Podlaski - Lewki - Malinniki - Suchowolce - Kleszczele - Czeremcha - granica (Białoruś))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Szepietowo przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy -Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Szepietowie istnieje 38 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Białostocka

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Cicha

  ul. Główna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kolejowa

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mazowiecka

  ul. Nowa

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Papieża Jana Pawła II

  ul. Piwna

  ul. Przemysłowa

  ul. Robotnicza

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Strażacka

  pl. Słoneczny

  ul. Towarowa

  ul. Willowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Wędkarska

  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. mjr. Hubala

  ul. św. Maksymiliana Kolbe