Rawa Mazowiecka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Rawa Mazowiecka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Rawa Mazowiecka to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu rawskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Rawa Mazowiecka.
  • 17 193 Liczba mieszkańców
  • 14,3 km² Powierzchnia
  • 1 218,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • 1228 Data założenia
  • 1321 Uzyskanie praw miejskich
  • (+48) 46 Numer kierunkowy
  • ERW Tablice rejestracyjne
  • Piotr Irla Burmistrz miasta
Rawa Mazowiecka na mapie
Identyfikatory
  • 20.256251.7662 Współrzędne GPS
  • 1013011 TERYT (TERC)
  • 0977077 SIMC
Herb miasta Rawa Mazowiecka
Rawa Mazowiecka herb

Rawa Mazowiecka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
96-200Poczta Rawa Mazowiecka 001, ul. Kościuszki 6
96-201Poczta Filia UP Rawa Mazowiecka 001, ul. Cmentarna 1

Rawa Mazowiecka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Rawie Mazowieckiej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Rawie Mazowieckiej aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej
(46) 814-47-46
(46) 814-47-44
Juliusza Słowackiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka
ZUS Biuro Terenowe w Rawie Mazowieckiej (podlega pod: ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Solidarności 1 a
96-200 Rawa Mazowiecka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej
(46) 814-60-70
ul. Tomaszowska 8
96-200 Rawa Mazowiecka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
(46) 814-43-53, 814-27-02
ul Mszczonowska 10
96-200 Rawa Mazowiecka
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
(46) 814-81-00
ul. Kościuszki23
96-200 Rawa Mazowiecka
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Rawie Mazowieckiej
(46) 814-48 62,814-34-95
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
(46) 814-46-31
(46) 814-46-31
Pl. Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
(46) 814-47-11
(46) 814-43-23
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Rawa Mazowiecka jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 17 193, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej zawarli w 2019 roku 72 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
    27,2% mieszkańców Rawy Mazowieckiej jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

    Rawa Mazowiecka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,29 na 1000 mieszkańców Rawy Mazowieckiej. W 2019 roku urodziło się 157 dzieci, w tym 42,7% dziewczynek i 57,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 447 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2019 roku 34,9% zgonów w Rawie Mazowieckiej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w Rawie Mazowieckiej były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Rawy Mazowieckiej przypada 9.35 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2019 roku zarejestrowano 119 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 270 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Rawy Mazowieckiej -151. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

    56,4% mieszkańców Rawy Mazowieckiej jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców Rawy Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 17 193 Liczba mieszkańców
  • 8 988 Kobiety
  • 8 205 Mężczyźni
  • 52,3%
    47,7%
  • 110 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
  • 91 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w Rawie Mazowieckiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w Rawie Mazowieckiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w Rawie Mazowieckiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców Rawy Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
  • Rawa Mazowiecka
    42,0 lat
    Województwo
    43,3 lat
    Cały kraj
    42,0 lat
  • 44,1 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 39,7 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Rawa Mazowiecka, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców Rawy Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Rawa Mazowiecka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Rawa Mazowiecka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Rawa Mazowiecka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 27,2% Kawalerowie/Panny
  • Tutaj
    27,4%
    łódzkie
    26,6%
    Cały kraj
    28,8%
  • 21,4% Kobiety
    (Panny)
  • 33,6% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 58,4% Żonaci/Zamężne
  • Rawa Mazowiecka
    58,5%
    woj. łódzkie
    55,0%
    Cała Polska
    55,8%
  • 57,1% Kobiety
    (Zamężne)
  • 59,9% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 10,9% Wdowcy/Wdowy
  • Tutaj
    10,6%
    woj. łódzkie
    11,5%
    Kraj
    9,6%
  • 17,6% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,5% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Miasto
    3,2%
    woj. łódzkie
    5,8%
    Kraj
    5,0%
  • 3,7% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 2,7% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,3% Nieustalone
  • Miasto
    0,3%
    łódzkie
    1,1%
    Cały kraj
    0,8%
  • 0,2% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,3% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Rawie Mazowieckiej w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
  • Tutaj
    4,2
    woj. łódzkie
    4,5
    Cała Polska
    4,8
  • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
  • Miasto
    1,3
    łódzkie
    2,0
    Cały kraj
    1,7
  • 72 Małżeństwa zawarte w roku 2019
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Rawie Mazowieckiej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • -5 Przyrost naturalny w roku 2019
  • 2 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -7 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -0,29 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Miasto
    -0,3
    Województwo
    -3,6
    Cała Polska
    -0,9
  • Wykres - Przyrost naturalny w Rawie Mazowieckiej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Rawie Mazowieckiej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Rawie Mazowieckiej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w Rawie Mazowieckiej w roku 2019
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 157 Urodzenia żywe
  • 67 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 90 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 42,7%
    57,3%
  • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Tutaj
    9,1
    woj. łódzkie
    8,8
    Polska
    9,8
  • 46,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Rawa Mazowiecka
    46,3
    woj. łódzkie
    38,2
    Kraj
    39,9
  • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 6
  • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 45
  • 117 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 117
  • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 92
  • 43 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 43
  • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 8
  • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 1
  • 3 447 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 353 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 523 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Miasto
    3 447 g
    łódzkie
    3 375 g
    Kraj
    3 379 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 11 Waga 4500g - 4999g
  • 11
  • 49 Waga 4000g - 4499g
  • 49
  • 177 Waga 3500g - 3999g
  • 177
  • 179 Waga 3000g - 3499g
  • 179
  • 71 Waga 2500g - 2999g
  • 71
  • 12 Waga 2000g - 2499g
  • 12
  • 2 Waga 1500g - 1999g
  • 2
  • 2 Waga 1000g - 1499g
  • 2
  • 1,55 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Tutaj
    1,55
    woj. łódzkie
    1,34
    Polska
    1,38
  • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Tutaj
    0,69
    łódzkie
    0,65
    Kraj
    0,67
  • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Miasto
    0,79
    woj. łódzkie
    0,58
    Polska
    0,74
  • Statystyki zgonów w Rawie Mazowieckiej w roku 2019
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 162 Zgony
  • 65 Kobiety
    (Zgony)
  • 97 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 40,1%
    59,9%
  • 1 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 1 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 0,0%
    100,0%
  • 9,4 Zgony na 1000 ludności
  • Tutaj
    9,4
    woj. łódzkie
    12,4
    Cała Polska
    10,7
  • 120,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Miasto
    120,9
    woj. łódzkie
    141,4
    Cała Polska
    109,3
  • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Miasto
    2,1
    łódzkie
    3,8
    Kraj
    3,8
  • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Miasto
    4,0
    łódzkie
    3,7
    Polska
    3,1
  • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. łódzkie
    1,4
    Cały kraj
    1,2
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rawskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 34,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Tutaj
    34,9%
    łódzkie
    36,3%
    Kraj
    39,4%
  • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
  • Tutaj
    23,4%
    łódzkie
    25,1%
    Kraj
    26,5%
  • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Rawa Mazowiecka
    5,6%
    woj. łódzkie
    7,9%
    Polska
    6,6%
  • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • łódzkie
    11,4
    Cała Polska
    9,9
  • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • łódzkie
    76,4
    Cały kraj
    70,4
  • 275,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Tutaj
    275,5
    woj. łódzkie
    312,0
    Cały kraj
    283,2
  • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • łódzkie
    285,7
    Cała Polska
    261,3
  • 411,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 418,0 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 404,2 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Rawa Mazowiecka
    411,2
    łódzkie
    451,8
    Cały kraj
    421,0
  • 75,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 25,6 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 122,1 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Miasto
    75,0
    woj. łódzkie
    62,5
    Kraj
    69,5
  • 12,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Rawa Mazowiecka
    12,2
    woj. łódzkie
    39,3
    Cała Polska
    35,1
  • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Rawa Mazowiecka
    0,0
    woj. łódzkie
    8,4
    Cała Polska
    7,9
  • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Tutaj
    0,0%
    Województwo
    0,7%
    Polska
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 119 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 62 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 57 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 1 Zameldowania z zagranicy
  • 0 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 1 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 270 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 134 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 136 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 1 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 1 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -151 Saldo migracji
  • -72 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -79 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -151 Saldo migracji wewnętrznych
  • -72 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -79 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 0 Saldo migracji zagranicznych
  • 0 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 0 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w Rawie Mazowieckiej w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 14,5% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 17,6% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 64,2% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 62,6% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 65,9% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 19,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 22,9% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 16,5% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Rawa Mazowiecka, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rawa Mazowiecka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W 2020 roku w Rawie Mazowieckiej oddano do użytku 18 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Rawie Mazowieckiej to 6 466 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 373 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    50,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 50,0% na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Rawie Mazowieckiej to 3,44 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Rawie Mazowieckiej to 109,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,37% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,19% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,36% mieszkań posiada łazienkę, 89,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 75,01% z gazu sieciowego.    Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rawskiego.

    Powiat rawski - ceny transakcyjne mieszkań
  • Zasoby mieszkaniowe w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 6 466 Liczba nieruchomości w 2020 roku
  • 373,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    373,20
    łódzkie
    420,50
    Cały kraj
    385,90
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
  • 66,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Rawa Mazowiecka
    66,90 m2
    woj. łódzkie
    69,70 m2
    Kraj
    74,40 m2
  • 25,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Tutaj
    25,00 m2
    woj. łódzkie
    29,30 m2
    Cała Polska
    28,70 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
  • 3,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Tutaj
    3,77
    łódzkie
    3,61
    Polska
    3,82
  • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Miasto
    2,68
    Województwo
    2,38
    Kraj
    2,59
  • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Miasto
    0,71
    Województwo
    0,66
    Kraj
    0,68
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 18 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
  • 1,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
  • Tutaj
    1,05
    woj. łódzkie
    4,63
    Kraj
    5,77
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 62 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
  • 3,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
  • Rawa Mazowiecka
    3,44
    łódzkie
    3,79
    Cały kraj
    3,77
  • 3,61 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
  • Tutaj
    3,61
    łódzkie
    17,55
    Cała Polska
    21,77
  • 1 972 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
  • 109,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
  • Miasto
    109,6 m2
    łódzkie
    90,6 m2
    Polska
    88,7 m2
  • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
  • Miasto
    0,11 m2
    Województwo
    0,42 m2
    Cała Polska
    0,51 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 97,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Miasto
    97,37%
    łódzkie
    94,84%
    Kraj
    96,93%
  • 97,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Rawa Mazowiecka
    97,19%
    łódzkie
    89,78%
    Cały kraj
    93,92%
  • 95,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Tutaj
    95,36%
    Województwo
    85,85%
    Cała Polska
    91,66%
  • 89,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Rawa Mazowiecka
    89,14%
    Województwo
    77,72%
    Cała Polska
    82,84%
  • 75,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Miasto
    75,01%
    woj. łódzkie
    44,80%
    Cały kraj
    56,01%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Rawa Mazowiecka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • W Rawie Mazowieckiej na 1000 mieszkańców pracuje 342osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 48,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,1% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w Rawie Mazowieckiej wynosiło w 2020 roku 5,0% (5,2% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

    W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rawie Mazowieckiej wynosiło 4 255,27 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rawy Mazowieckiej 956 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 454 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 498.

    49,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Rawy Mazowieckiej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,0% w przemyśle i budownictwie, a 14,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 342 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Rawa Mazowiecka
    342,0
    Województwo
    253,0
    Kraj
    255,0
  • 3,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
  • 3,9% Kobiety
  • 3,4% Mężczyźni
  • Miasto
    5,0%
    łódzkie
    6,2%
    Cały kraj
    6,2%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Rawie Mazowieckiej w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Rawie Mazowieckiej w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Rawie Mazowieckiej w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 4 255 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Miasto
    4 255 PLN
    łódzkie
    4 790 PLN
    Polska
    5 182 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Rawie Mazowieckiej w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 956 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza miasto zamieszkania)
  • 1 454 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innego miasta)
  • 498 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 1,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 49,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 46,6% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 51,4% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 18,0% Przemysł i budownictwo
  • 11,0% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 24,2% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 14,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 13,7% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 14,9% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 2,0% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,7% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 17,3% Pozostałe
  • 26,7% Kobiety
    (pozostałe)
  • 8,8% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Rawie Mazowieckiej w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 5 919 Pracujący ogółem
  • 2 893 Kobiety
  • 3 026 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w Rawie Mazowieckiej w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 17,4% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 21,0% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 56,4% W wieku produkcyjnym
  • 50,8% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 62,5% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 24,5% W wieku poprodukcyjnym
  • 31,8% Kobiety
    (59+ lat)
  • 16,5% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Rawa Mazowiecka, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 77,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Rawa Mazowiecka
    77,3
    Województwo
    71,6
    Cały kraj
    68,0
  • 43,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Miasto
    43,4
    łódzkie
    42,3
    Kraj
    37,5
  • 128,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Rawa Mazowiecka
    128,0
    Województwo
    144,5
    Polska
    122,8
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 63,7% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 59,3% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 36,3% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 40,7% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Rawa Mazowiecka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W Rawie Mazowieckiej w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 251 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 732 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 98 nowych podmiotów, a 61 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (261) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (98) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (238) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (61) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Rawie Mazowieckiej najwięcej (172) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 142) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    0,4% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,7% (420) podmiotów, a 80,9% (1 822) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Rawie Mazowieckiej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.8%) oraz Budownictwo (12.0%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 2 251 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 420 Przemysł i budownictwo
  • 1 822 Pozostała działalność
  • 98 Podmioty nowo zarejestrowane w Rawie Mazowieckiej w 2020 roku
  • 61 Podmioty wyrejestrowane w Rawie Mazowieckiej w 2020 roku
  • 1 732 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 2 142 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 2 142
  • 85 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 85
  • 23 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 23
  • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
  • 1
  • 2 250 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 2 250
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 7 Spółdzielnie ogółem
  • 7
  • 131 Spółki handlowe ogółem
  • 131
  • 22  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 22
  • 4  Spółki handlowe - akcyjne
  • 4
  • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 1
  • 98  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 98
  • 21    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 21
  • 172 Spółki cywilne ogółem
  • 172
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 732 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 568 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 568
  • 207 Budownictwo
  • 207
  • 177 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 177
  • 133 Przetwórstwo przemysłowe
  • 133
  • 129 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 129
  • 126 Transport i gospodarka magazynowa
  • 126
  • 79 Pozostała działalność
  • 79
  • 73 Informacja i komunikacja
  • 73
  • 57 Edukacja
  • 57
  • 55 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 55
  • 48 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 48
  • 35 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 35
  • 20 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 20
  • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 10
  • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 5
  • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 4
  • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
  • 3
  • 3 Górnictwo i wydobywanie
  • 3
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rawa Mazowiecka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W 2020 roku w Rawie Mazowieckiej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 373 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,63 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Rawie Mazowieckiej wynosi 88,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Rawy Mazowieckiej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,37 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 8,51 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,47 (91%), drogowe - 2,10 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (100%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Rawy Mazowieckiej.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Rawa Mazowiecka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 373 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 373
  • 213 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 213
  • 112 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 112
  • 36 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 36
  • 9 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 9
  • 147 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 147
  • 21,63 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Rawa Mazowiecka
    21,63
    łódzkie
    18,25
    Polska
    19,96
  • 12,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Rawa Mazowiecka
    12,37
    Województwo
    11,15
    Cały kraj
    12,25
  • 6,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    6,47
    Województwo
    4,55
    Cały kraj
    5,17
  • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    2,10
    Województwo
    1,96
    Kraj
    1,73
  • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    0,52
    Województwo
    0,40
    Polska
    0,37
  • 8,51 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    8,51
    Województwo
    8,73
    Cały kraj
    9,65
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Rawa Mazowiecka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Tutaj
    88%
    Województwo
    70%
    Cały kraj
    73%
  • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Tutaj
    85%
    łódzkie
    60%
    Cała Polska
    65%
  • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Tutaj
    91%
    woj. łódzkie
    79%
    Cała Polska
    82%
  • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Miasto
    99%
    łódzkie
    99%
    Cała Polska
    99%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Tutaj
    100%
    łódzkie
    87%
    Cały kraj
    87%
  • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Rawa Mazowiecka
    78%
    Województwo
    48%
    Kraj
    54%

Rawa Mazowiecka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Suma wydatków z budżetu Rawy Mazowieckiej wyniosła w 2019 roku 96,0 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.6% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu Rawy Mazowieckiej - 32.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (8.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (6.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,5 mln złotych, czyli 16,1% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu Rawy Mazowieckiej wyniosła w 2019 roku 93,6 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.4% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (47.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (13.8%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (4.4%). W budżecie Rawy Mazowieckiej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,6 tys złotych na mieszkańca (29,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 86,7 złotych na mieszkańca (1,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,4%.
  • Wydatki budżetu w Rawie Mazowieckiej według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Rawy Mazowieckiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Rawa Mazowiecka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu Rawy Mazowieckiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    61,5 mln

    3,4 tys(100%)

    57,5 mln

    3,2 tys(100%)

    63,5 mln

    3,6 tys(100%)

    58,7 mln

    3,3 tys(100%)

    67,9 mln

    3,9 tys(100%)

    75,8 mln

    4,3 tys(100%)

    86,0 mln

    4,9 tys(100%)

    96,0 mln

    5,5 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    24,3 mln

    1,4 tys(39.5%)

    25,6 mln

    1,4 tys(44.5%)

    23,1 mln

    1,3 tys(36.4%)

    24,5 mln

    1,4 tys(41.7%)

    26,3 mln

    1,5 tys(38.7%)

    28,6 mln

    1,6 tys(37.7%)

    28,5 mln

    1,6 tys(33.2%)

    31,4 mln

    1,8 tys(32.8%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    5,8 mln

    326(9.4%)

    5,7 mln

    318(9.9%)

    6,0 mln

    340(9.5%)

    6,3 mln

    358(10.7%)

    6,4 mln

    365(9.4%)

    6,4 mln

    368(8.5%)

    7,3 mln

    419(8.5%)

    8,4 mln

    486(8.8%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    1,1 mln

    59,8(1.7%)

    2,0 mln

    113(3.5%)

    6,7 mln

    378(10.6%)

    5,4 mln

    307(9.2%)

    2,0 mln

    114(2.9%)

    1,6 mln

    92,7(2.1%)

    1,4 mln

    80,4(1.6%)

    6,2 mln

    356(6.4%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    2,5 mln

    138(4%)

    2,4 mln

    136(4.2%)

    2,5 mln

    143(4%)

    2,4 mln

    138(4.1%)

    2,6 mln

    150(3.9%)

    3,8 mln

    218(5%)

    8,7 mln

    497(10.1%)

    5,4 mln

    313(5.6%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    3,7 mln

    210(6.1%)

    4,0 mln

    227(7%)

    6,1 mln

    344(9.6%)

    3,8 mln

    216(6.5%)

    4,5 mln

    254(6.6%)

    5,4 mln

    307(7.1%)

    6,3 mln

    359(7.3%)

    5,2 mln

    300(5.4%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    7,9 mln

    444(12.9%)

    8,4 mln

    469(14.5%)

    8,8 mln

    495(13.8%)

    9,0 mln

    513(15.4%)

    18,3 mln

    1,0 tys(27%)

    4,6 mln

    262(6%)

    5,0 mln

    288(5.8%)

    4,9 mln

    280(5.1%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    12,4 mln

    697(20.2%)

    2,4 mln

    136(4.2%)

    1,8 mln

    101(2.8%)

    1,5 mln

    86,0(2.6%)

    1,7 mln

    94,8(2.5%)

    1,8 mln

    104(2.4%)

    1,9 mln

    109(2.2%)

    3,9 mln

    226(4.1%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    894,9 tys

    50,2(1.5%)

    976,2 tys

    54,8(1.7%)

    807,0 tys

    45,5(1.3%)

    1,0 mln

    58,7(1.8%)

    1,7 mln

    94,7(2.5%)

    2,6 mln

    150(3.5%)

    4,5 mln

    257(5.2%)

    3,8 mln

    221(4%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    709,5 tys

    39,8(1.2%)

    697,9 tys

    39,2(1.2%)

    742,1 tys

    41,8(1.2%)

    831,8 tys

    47,2(1.4%)

    734,3 tys

    41,8(1.1%)

    719,7 tys

    41,2(0.9%)

    989,3 tys

    56,8(1.2%)

    1,1 mln

    62,8(1.1%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    416,6 tys

    23,4(0.7%)

    424,3 tys

    23,8(0.7%)

    454,6 tys

    25,6(0.7%)

    472,3 tys

    26,8(0.8%)

    500,1 tys

    28,5(0.7%)

    610,6 tys

    34,9(0.8%)

    583,5 tys

    33,5(0.7%)

    1,0 mln

    59,4(1.1%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    536,8 tys

    30,1(0.9%)

    627,5 tys

    35,2(1.1%)

    682,0 tys

    38,5(1.1%)

    622,6 tys

    35,4(1.1%)

    621,3 tys

    35,4(0.9%)

    656,6 tys

    37,6(0.9%)

    759,8 tys

    43,7(0.9%)

    915,6 tys

    52,8(1%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    1,2 mln

    66,0(1.9%)

    1,1 mln

    61,4(1.9%)

    1,0 mln

    57,7(1.6%)

    948,0 tys

    53,8(1.6%)

    926,5 tys

    52,8(1.4%)

    831,4 tys

    47,6(1.1%)

    798,2 tys

    45,9(0.9%)

    811,5 tys

    46,8(0.8%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    218,8 tys

    12,4(0.4%)

    0,0

    0,0(0%)

    180,0 tys

    10,3(0.2%)

    1,0 mln

    59,0(1.2%)

    768,3 tys

    44,3(0.8%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    148,3 tys

    8,6(0.2%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    3,2 tys

    0,2(0%)

    3,4 tys

    0,2(0%)

    102,7 tys

    5,8(0.2%)

    97,1 tys

    5,5(0.2%)

    11,2 tys

    0,6(0%)

    5,3 tys

    0,3(0%)

    136,4 tys

    7,8(0.2%)

    114,9 tys

    6,6(0.1%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    68,6 tys

    3,9(0.1%)

    51,3 tys

    2,9(0.1%)

    43,1 tys

    2,4(0.1%)

    90,3 tys

    5,1(0.2%)

    107,0 tys

    6,1(0.2%)

    68,6 tys

    3,9(0.1%)

    92,1 tys

    5,3(0.1%)

    92,4 tys

    5,3(0.1%)

    Handel

    [Dział 500]

    30,5 tys

    1,7(0%)

    29,4 tys

    1,7(0.1%)

    25,9 tys

    1,5(0%)

    25,2 tys

    1,4(0%)

    25,6 tys

    1,5(0%)

    23,6 tys

    1,4(0%)

    26,1 tys

    1,5(0%)

    42,6 tys

    2,5(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    3,1 mln

    173(5.4%)

    4,5 mln

    254(7.1%)

    1,4 mln

    80,1(2.4%)

    1,5 mln

    84,5(2.2%)

    147,1 tys

    8,4(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    11,6 tys

    0,7(0%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    11,8 tys

    0,7(0%)

    12,3 tys

    0,7(0%)

    13,9 tys

    0,8(0%)

    12,0 tys

    0,7(0%)

    13,3 tys

    0,8(0%)

    11,4 tys

    0,7(0%)

    6,5 tys

    0,4(0%)

    7,8 tys

    0,4(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w Rawie Mazowieckiej według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Rawy Mazowieckiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Rawa Mazowiecka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu Rawy Mazowieckiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    51,8 mln

    2,9 tys(100%)

    55,0 mln

    3,1 tys(100%)

    57,4 mln

    3,2 tys(100%)

    58,6 mln

    3,3 tys(100%)

    70,0 mln

    4,0 tys(100%)

    74,0 mln

    4,2 tys(100%)

    85,5 mln

    4,9 tys(100%)

    93,6 mln

    5,4 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    28,6 mln

    1,6 tys(55.2%)

    30,3 mln

    1,7 tys(55.1%)

    31,8 mln

    1,8 tys(55.5%)

    32,4 mln

    1,8 tys(55.3%)

    34,1 mln

    1,9 tys(48.7%)

    33,6 mln

    1,9 tys(45.4%)

    40,9 mln

    2,4 tys(47.9%)

    44,8 mln

    2,6 tys(47.8%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    10,0 mln

    562(19.3%)

    10,4 mln

    581(18.8%)

    9,9 mln

    557(17.2%)

    10,4 mln

    590(17.7%)

    11,1 mln

    634(15.9%)

    11,4 mln

    651(15.4%)

    12,3 mln

    706(14.4%)

    13,0 mln

    748(13.8%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    3,1 mln

    171(5.9%)

    3,0 mln

    167(5.4%)

    2,3 mln

    127(3.9%)

    3,5 mln

    197(5.9%)

    3,9 mln

    222(5.6%)

    4,3 mln

    243(5.7%)

    3,5 mln

    199(4.1%)

    4,1 mln

    236(4.4%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    121,0 tys

    6,8(0.2%)

    109,5 tys

    6,1(0.2%)

    119,3 tys

    6,7(0.2%)

    105,9 tys

    6,0(0.2%)

    102,5 tys

    5,8(0.1%)

    188,0 tys

    10,8(0.3%)

    2,9 mln

    169(3.4%)

    3,1 mln

    181(3.4%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    2,5 mln

    143(4.9%)

    2,3 mln

    130(4.2%)

    1,9 mln

    105(3.2%)

    1,9 mln

    109(3.3%)

    2,5 mln

    141(3.5%)

    2,0 mln

    117(2.8%)

    3,3 mln

    190(3.9%)

    2,6 mln

    149(2.8%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    78,6 tys

    4,4(0.2%)

    253,6 tys

    14,2(0.5%)

    1,1 mln

    61,6(1.9%)

    1,4 mln

    77,2(2.3%)

    2,2 mln

    124(3.1%)

    3,7 mln

    213(5%)

    3,3 mln

    189(3.8%)

    1,9 mln

    108(2%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    5,2 mln

    291(10%)

    5,3 mln

    296(9.6%)

    5,4 mln

    307(9.5%)

    5,8 mln

    329(9.9%)

    14,9 mln

    851(21.3%)

    1,3 mln

    72,8(1.7%)

    1,3 mln

    75,9(1.5%)

    1,1 mln

    62,5(1.2%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    149,9 tys

    8,4(0.3%)

    1,0 mln

    58,5(1.9%)

    2,5 mln

    142(4.4%)

    1,9 mln

    108(3.2%)

    19,0 tys

    1,1(0%)

    18,9 tys

    1,1(0%)

    13,6 tys

    0,8(0%)

    1,0 mln

    58,7(1.1%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    1,5 mln

    82,9(2.9%)

    0,0

    0,0(0%)

    912

    0,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    7,5 tys

    0,4(0%)

    56,9 tys

    3,3(0.1%)

    44,2 tys

    2,5(0.1%)

    781,7 tys

    45,1(0.8%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    148,4 tys

    8,3(0.3%)

    153,6 tys

    8,6(0.3%)

    178,0 tys

    10,0(0.3%)

    235,0 tys

    13,3(0.4%)

    257,3 tys

    14,7(0.4%)

    283,3 tys

    16,2(0.4%)

    438,0 tys

    25,2(0.5%)

    544,1 tys

    31,4(0.6%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    148,3 tys

    8,6(0.2%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    3,2 tys

    0,2(0%)

    3,4 tys

    0,2(0%)

    102,7 tys

    5,8(0.2%)

    97,1 tys

    5,5(0.2%)

    11,2 tys

    0,6(0%)

    5,3 tys

    0,3(0%)

    136,4 tys

    7,8(0.2%)

    114,9 tys

    6,6(0.1%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    2,8 tys

    0,2(0%)

    2,8 tys

    0,2(0%)

    12,8 tys

    0,7(0%)

    11,8 tys

    0,7(0%)

    2,9 tys

    0,2(0%)

    8,9 tys

    0,5(0%)

    11,1 tys

    0,6(0%)

    111,3 tys

    6,4(0.1%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    77,8 tys

    4,4(0.2%)

    99,6 tys

    5,6(0.2%)

    86,2 tys

    4,9(0.2%)

    79,3 tys

    4,5(0.1%)

    68,1 tys

    3,9(0.1%)

    53,3 tys

    3,1(0.1%)

    45,1 tys

    2,6(0.1%)

    49,8 tys

    2,9(0.1%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    24,6 tys

    1,4(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    20,0 tys

    1,1(0%)

    9,2 tys

    0,5(0%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    5,6 tys

    0,3(0%)

    6,0 tys

    0,3(0%)

    7,7 tys

    0,4(0%)

    6,3 tys

    0,4(0%)

    7,2 tys

    0,4(0%)

    5,8 tys

    0,3(0%)

    5,4 tys

    0,3(0%)

    7,2 tys

    0,4(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    357,5 tys

    20,1(0.7%)

    397,5 tys

    22,3(0.7%)

    370,6 tys

    20,9(0.6%)

    387,9 tys

    22,0(0.7%)

    446,2 tys

    25,4(0.6%)

    464,4 tys

    26,6(0.6%)

    494,7 tys

    28,4(0.6%)

    2,1 tys

    0,1(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    1,7 mln

    95,5(3.1%)

    1,6 mln

    90,6(2.8%)

    430,9 tys

    24,5(0.7%)

    392,2 tys

    22,3(0.6%)

    100,0 tys

    5,7(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Rawa Mazowiecka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 3 852 mieszkańców Rawy Mazowieckiej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 847 kobiet oraz 2 005 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,6% mieszkańców Rawy Mazowieckiej, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 26,0% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Rawy Mazowieckiej mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Rawie Mazowieckiej największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,2%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz podstawowe ukończone (25,8%).

    W roku 2018 w Rawie Mazowieckiej mieściło się 7 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 696 dzieci (339 dziewczynek oraz 357 chłopców). Dostępnych było 778 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Rawie Mazowieckiej mieściły się 3 przedszkola, w których do 24 oddziałów uczęszczało 591 dzieci (285 dziewczynek oraz 306 chłopców). Dostępnych było 595 miejsc.

    18,6% mieszkańców Rawy Mazowieckiej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 206 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,70 dzieci w wieku przedszkolnym.

    Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 94 oddziałach uczyło się 1 684 uczniów (818 kobiet oraz 866 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Rawie Mazowieckiej placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 56 oddziałach uczyło się 1 165 uczniów (557 kobiet oraz 608 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,1% ludności (30,6% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 116,70.

    W Rawie Mazowieckiej znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 736 uczniów (449 kobiet oraz 287 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 272 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Rawie Mazowieckiej placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 1 050 uczniów (612 kobiet oraz 438 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 332 absolwentów.

    W Rawie Mazowieckiej znajdują się 2 Technika, w których w 25 oddziałach uczyło się 664 uczniów (227 kobiet oraz 437 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 156 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Rawie Mazowieckiej placówkę miały 4 Technika, w których w 30 oddziałach uczyło się 733 uczniów (313 kobiet oraz 420 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 203 absolwentów.

    W Rawie Mazowieckiej znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 99 uczniów (38 kobiet oraz 61 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 18,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,5 uczniów. 5,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,2% mieszkańców Rawy Mazowieckiej w wieku potencjalnej nauki (19,5% kobiet i 19,0% mężczyzn).

  • 12,0% Wykształcenie wyższe
  • Tutaj
    12,0%
    łódzkie
    16,6%
    Cały kraj
    17,9%
  • 15,1% Kobiety
    (wyższe)
  • 8,8% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 30,7% Wykształcenie średnie i policealne
  • Miasto
    30,7%
    woj. łódzkie
    34,1%
    Kraj
    33,3%
  • 33,2% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 28,1% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,1% Wykształcenie policealne
  • Rawa Mazowiecka
    2,1%
    Województwo
    2,8%
    Cały kraj
    2,7%
  • 2,9% Kobiety
    (policealne)
  • 1,3% Mężczyźni
    (policealne)
  • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Tutaj
    10,0%
    łódzkie
    13,7%
    Cała Polska
    12,4%
  • 13,1% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 6,7% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Rawa Mazowiecka
    18,6%
    woj. łódzkie
    17,7%
    Kraj
    18,1%
  • 17,2% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 20,1% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 23,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Miasto
    23,6%
    łódzkie
    20,8%
    Polska
    22,9%
  • 17,8% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 29,6% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
  • Rawa Mazowiecka
    5,5%
    woj. łódzkie
    4,8%
    Cały kraj
    5,2%
  • 4,8% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 6,1% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 26,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Tutaj
    26,0%
    woj. łódzkie
    22,1%
    Polska
    19,3%
  • 26,2% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 25,8% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Miasto
    2,3%
    woj. łódzkie
    1,6%
    Cały kraj
    1,4%
  • 3,0% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,5% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 1206 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Rawa Mazowiecka
    1 206,0
    woj. łódzkie
    868,0
    Cała Polska
    873,0
  • 0,70 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Rawa Mazowiecka
    0,70
    łódzkie
    0,90
    Kraj
    0,89
  •  
  • 7Przedszkola
  • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
  • 0 Przedszkola specjalne
  • 36 Oddziały
  • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
  • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
  • 778 Miejsca
  • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  • Wykres - Przedszkola (Rawa Mazowiecka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 696 Dzieci
  • 339 Dziewczynki
    (Dzieci)
  • 357 Chłopcy
    (Dzieci)
  • 48,7%
    51,3%
  • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
  • 22 2 lata i mniej
  • 22
  • 194 3 lata
  • 194
  • 215 4 lata
  • 215
  • 247 5 lata
  • 247
  • 17 6 lat
  • 17
  • 1 7 lat i więcej
  • 1
  • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
  • 11 2 lata i mniej
  • 11
  • 91 3 lata
  • 91
  • 109 4 lata
  • 109
  • 118 5 lata
  • 118
  • 10 6 lat
  • 10
  • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
  • 11 2 lata i mniej
  • 11
  • 103 3 lata
  • 103
  • 106 4 lata
  • 106
  • 129 5 lata
  • 129
  • 7 6 lat
  • 7
  • 1 7 lat i więcej
  • 1
  • 228 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
  •  
  • 65,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 64,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 20,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 20,4 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Rawie Mazowieckiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rawie Mazowieckiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole Miejskie nr 3 "Bajkowy Zakatek"
    Publiczne
    46 814-42-02
    46 814-42-02
    ul. SOLIDARNOŚCI 3B
    96-200 Rawa Mazowiecka
    819321
    Przedszkole Miejskie nr 1 "Tęczowa Jedyneczka"
    Publiczne
    46 814-37-32
    46 814-49-72
    ul. Kilińskiego 2
    96-200 Rawa Mazowiecka
    716818
    Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej
    Publiczne
    46 814-47-34
    46 814-47-34
    ul. Zamkowa Wola 5
    96-200 Rawa Mazowiecka
    716721
    Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"
    Niepubliczne
    ul. Tomaszowska 69d
    96-200 Rawa Mazowiecka
    ---
    Małe Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Domek"
    Niepubliczne
    46 815-10-39
    46 815-10-39
    ul. J. III Sobieskiego 47
    96-200 Rawa Mazowiecka
    ---
    Niepubliczne Przedszkole "MIŚ"
    Niepubliczne
    46 814-55-51
    46 814-55-51
    ul. Faworna 1
    96-200 Rawa Mazowiecka
    ---
    Niepubliczne Przedszkole Plastyczne EKOgroszki
    Niepubliczne
    60 304-36-21
    ul. Wyzwolenia 10
    96-200 Rawa Mazowiecka
    ---
    Niepubliczne Przedszkole Wesola Kraina
    Niepubliczne
    51 612-98-94
    ul. Reymonta 7a/15
    96-200 Rawa Mazowiecka
    ---
  • Szkoły podstawowe w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Wykres - Szkoły podstawowe (Rawa Mazowiecka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
  • 78 Oddziały
  • 1 637 Uczniowie
  • 801 Kobiety
    (uczniowie)
  • 836 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 48,9%
    51,1%
  • 213 Uczniowie w 1 klasie
  • 106 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 107 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 183 Absolwenci 2016
  • 79 Kobiety
    (absolwenci 2016)
  • 104 Mężczyźni
    (absolwenci 2016)
  •  
  • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
  • 16 Oddziały
  • 47 Uczniowie
  • 17 Kobiety
    (uczniowie)
  • 30 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 36,2%
    63,8%
  • 3 Uczniowie w 1 klasie
  • 1 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 2 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 12 Absolwenci 2016
  • 6 Kobiety
    (absolwenci 2016)
  • 6 Mężczyźni
    (absolwenci 2016)
  •  
  • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Rawa Mazowiecka
    17,9
    Województwo
    17,3
    Kraj
    17,3
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 17,9 Szkoły podstawowe ogółem
  • 17,9
  • 17,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 17,9
  • 21,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 21,0
  • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
  • 2,9
  •  
  • 116,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 99,1 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 17,8 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 17,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
  • 14,2 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,9 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • 2 019 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
    • Obowiązkowo uczący się języka obcego
    • angielski1 637
    • niemiecki157
    • rosyjski129
    • hiszpański96
  • 1 637 angielski
  • 157 niemiecki
  • 129 rosyjski
  • 96 hiszpański
  • 31 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
  • 31 angielski
  •  
  • 116,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    116,70
    łódzkie
    95,95
    Polska
    95,46
  • 115,25 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    115,25
    Województwo
    94,41
    Kraj
    93,85
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rawa Mazowiecka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rawa Mazowiecka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rawie Mazowieckiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa nr 1 (Tadeusz Kościuszko)
    Publiczna
    46 814-35-32
    46 814-35-32
    ul. Kościuszki 19
    96-200 Rawa Mazowiecka
    2452253
    Szkoła Podstawowa nr 2 (Mariia Konopnicka)
    Publiczna
    46 814-22-36
    46 814-22-36
    ul. Miła 2
    96-200 Rawa Mazowiecka
    2147441
    Szkoła Podstawowa nr 4 (Kornel Makuszyński)
    Publiczna
    46 814-05-05
    46 814-05-05
    ul. Kazimierza Wielkiego 28
    96-200 Rawa Mazowiecka
    1633834
    SZKOŁA PODSTAWOWA W SOSW W RAWIE MAZ.
    Publiczna
    ul. PRZEMYSŁOWA 2
    96-200 Rawa Mazowiecka
    421-
  • Szkoły ponadpodstawowe w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Wykres - Licea ogólnokształcące (Rawa Mazowiecka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
  • 25 Oddziały
  • 628 Uczniowie
  • 405 Kobiety
    (uczniowie)
  • 223 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 64,5%
    35,5%
  • 194 Uczniowie w 1 klasie
  • 121 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 73 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 228 Absolwenci
  • 146 Kobiety
    (absolwenci)
  • 82 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
  • 5 Oddziały
  • 108 Uczniowie
  • 44 Kobiety
    (uczniowie)
  • 64 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 40,7%
    59,3%
  • 50 Absolwenci
  • 15 Kobiety
    (absolwenci)
  • 35 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
  • Tutaj
    24,5
    łódzkie
    25,7
    Kraj
    26,2
  •  
  • 49,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
  • 39,8 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 10,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
  • 1,3 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,5 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • Wykres - Technika (Rawa Mazowiecka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
  • 25 Oddziały
  • 664 Uczniowie
  • 227 Kobiety
    (uczniowie)
  • 437 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 34,2%
    65,8%
  • 189 Uczniowie w 1 klasie
  • 62 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 127 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 156 Absolwenci
  • 54 Kobiety
    (absolwenci)
  • 102 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 26,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
  • Miasto
    26,6
    Województwo
    22,9
    Kraj
    23,8
  •  
  • 48,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
  • 33,9 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 15,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Rawa Mazowiecka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
  • 15 Oddziały
  • 85 Uczniowie
  • 34 Kobiety
    (uczniowie)
  • 51 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 40,0%
    60,0%
  • 38 Uczniowie w 1 klasie
  • 14 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 24 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  •  
  • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
  • 2 Oddziały
  • 14 Uczniowie
  • 4 Kobiety
    (uczniowie)
  • 10 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 28,6%
    71,4%
  • 5 Uczniowie w 1 klasie
  • 2 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 3 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  •  
  • 5,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
  • Miasto
    5,8
    woj. łódzkie
    15,4
    Cały kraj
    17,9
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
  • 5,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
  • 5,8
  • 5,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
  • 5,7
  • 7,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
  • 7,0
  •  
  • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
  • 7,7 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 5,8 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
  • 2,2 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 1,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • 2 223 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
    • Obowiązkowo uczący się języka obcego
    • angielski1 381
    • niemiecki438
    • rosyjski404
  • 1 381 angielski
  • 438 niemiecki
  • 404 rosyjski
  • 490 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • 239 niemiecki
  • 251 inny
  • 17 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
  • 17 angielski
  • Wykres - Szkoły policealne (Rawa Mazowiecka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
  • 3 Oddziały
  • 42 Uczniowie
  • 18 Kobiety
    (uczniowie)
  • 24 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 42,9%
    57,1%
  • 29 Absolwenci
  • 13 Kobiety
    (absolwenci)
  • 16 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
  • Miasto
    14,0
    Województwo
    21,2
    Polska
    19,2
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
  • 14,0 Szkoły policealne ogółem
  • 14,0
  • 14,0 Szkoły policealne dla dorosłych
  • 14,0
  •  
  • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
  • 1,2 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,2 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista szkół ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rawie Mazowieckiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Technikum
    Publiczne
    46 815-41-41
    46 815-41-41
    ul. Zwolińskiego 46
    96-200 Rawa Mazowiecka
    22529-
    Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej (Maria Skłodowska - Curie)
    Publiczne
    46 814-37-45
    46 814-37-45
    ul. Kościuszki 20
    96-200 Rawa Mazowiecka
    15391-
    Liceum Ogólnokształcące
    Publiczne
    46 814-46-36
    46 814-46-36
    ul. Reymonta 14
    96-200 Rawa Mazowiecka
    13317-
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa po gimnazjum
    Publiczna
    46 815-41-41
    46 815-41-41
    ul. Zwolińskiego 46
    96-200 Rawa Mazowiecka
    7220-
    Technikum
    Publiczne
    46 814-46-36
    46 814-46-36
    ul. Reymonta 14
    96-200 Rawa Mazowiecka
    7178-
    Liceum Ogólnokształcące
    Publiczne
    46 815-41-41
    46 815-41-41
    ul. Zwolińskiego 46
    96-200 Rawa Mazowiecka
    3101-
    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
    Publiczne
    46 815-41-41
    46 815-41-41
    ul. Zwolińskiego 46
    96-200 Rawa Mazowiecka
    270-
    Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
    Publiczne
    46 815-41-41
    46 815-41-41
    ul. Zwolińskiego 46
    96-200 Rawa Mazowiecka
    126-
    ZSZ W SOSW W RAWIE MAZ.
    Publiczna
    46 815-42-90
    46 815-49-15
    ul. PRZEMYSŁOWA 2
    96-200 Rawa Mazowiecka
    317-
    PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W RAWIE MAZ.
    Publiczna
    46 815-42-90
    46 815-49-15
    ul. PRZEMYSŁOWA 2
    96-200 Rawa Mazowiecka
    316-
    Niepubliczna Szkoła Muzyczna im. Tadeusza Majerskiego w Rawie Mazowieckiej
    Niepubliczna
    66 133-57-93
    ul. Miła 2
    96-200 Rawa Mazowiecka
    ---
    Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Leszek Górecki
    Niepubliczne
    60 660-80-88
    60 660-80-88
    ul. Zwolińskiego 46
    96-200 Rawa Mazowiecka
    ---
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła w Rawie Mazowieckiej
    Niepubliczna
    50 006-89-47
    46 815-42-70
    ul. Zwolińskiego 10A
    96-200 Rawa Mazowiecka
    ---
    Technikum Ekonomiczne "FORUM"
    Niepubliczne
    46 814-21-11
    46 814-21-11
    ul. Tadeusza Kościuszki 20
    96-200 Rawa Mazowiecka
    ---
    Studium Rachunkowości "FORUM"
    Niepubliczna
    46 814-21-11
    46 814-21-11
    ul. Tadeusza Kościuszki 20
    96-200 Rawa Mazowiecka
    ---
  • Edukacyjne grupy wieku w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

    (Dane powiatowe)
  • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 18,7% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 18,5% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 30,1% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 30,6% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 29,7% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 13,1% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 14,6% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 18,1% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 18,4% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 19,2% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 19,5% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 19,0% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Rawa Mazowiecka, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Rawa Mazowiecka, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Rawa Mazowiecka, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rawa Mazowiecka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Baza noclegowa w Rawie Mazowieckiej

  • Według danych GUS z 2020 roku w Rawie Mazowieckiej znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

    Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
    • inne obiekty hotelowe: 1
    • pokoje gościnne: 1


    Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
    • pochylnia wjazdowa: 2
    • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
    • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


    Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
    • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 230)
    • z nagłośnieniem: 1
    • z projektorem multimedialnym: 1
    • z obsługą techniczną: 1
    • z ekranem: 1
    • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
    • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


    Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Rawie Mazowieckiej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: GUS, 2020)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Rawie Mazowieckiej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Rawie Mazowieckiej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 57 (uczestnicy: 7 250)
    • seanse filmowe: 15 (uczestnicy: 1 600)
    • wystawy: 8 (uczestnicy: 100)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 600)
    • koncerty: 10 (uczestnicy: 3 500)
    • konkursy: 5 (uczestnicy: 250)
    • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 1 000)
    • warsztaty: 4 (uczestnicy: 200)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
    • ogółem: 13 (członkowie: 163)
    • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 40)
    • taneczne: 6 (członkowie: 80)
    • muzyczne: 2 (członkowie: 25)
    • teatralne: 2 (członkowie: 18)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
    • ogółem: 3 (absolwenci: 40)
    • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 40)


    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2020 w Rawie Mazowieckiej działało 1 kino posiadające 1 salę z 300 miejscami na widowni. Odbyło się 312 seansów, na które przyszło 8 403 widzów, w tym 172 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 678 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

    Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Według danych z 2020 w Rawie Mazowieckiej działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 083 zwiedzających, co daje 626 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

    Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Według danych z 2020 w Rawie Mazowieckiej działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 86 427 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 71 691 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 28
    • dostępne dla czytelników: 11
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
    Według danych z 2020 w Rawie Mazowieckiej działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 30 559 wolumenów w tym ziobry specjalne: 510. Odnotowano 954 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

    Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 346 wolumenów. Odnotowano 975 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

    Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
    • dostępne dla czytelników: 4
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
    Według danych z 2016 w Rawie Mazowieckiej działało 11 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 729 członków. Zarejestrowano 922 ćwiczących (mężczyźni: 710, kobiety: 212, chłopcy do lat 18: 632, dziewczęta do lat 18: 149). Aktywnych było 15 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (21) oraz inne osoby (1).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Rawie Mazowieckiej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Rawy Mazowieckiej znajduje się 38 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków w Rawie Mazowieckiej
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Grodzisko stożkowate Rawa Mazowiecka, st.1 ze średniowieczadnia 1966-07-15, wykaz dokumentów: 360 z 1966-07-15
    • Osada przygrodowa Rawa Mazowiecka, st.1a ze średniowieczadnia 1966-07-15, wykaz dokumentów: 360 z 1966-07-15; 794 z 1991-01-15
    • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. Armii Krajowej 1)dnia 1953-06-29, wykaz dokumentów: 600-XI-37 z 1953-06-29; 272 z 1967-12-27
    • Dwór (data nieznana) (ul. Juliusza Słowackiego 44)dnia 1954-06-29, wykaz dokumentów: 601-XI-38 z 1954-06-29
    • Hala targowa z poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 11)dnia 1954-06-29, wykaz dokumentów: 602-XI-39 z 1954-06-29; 270 z 1967-12-27; brak numeru z 2010-07-14; brak numeru z 2011-04-19
    • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 16)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 271 z 1967-12-27
    • Kościół z 1. poł. XVII w. (ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 9)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 777 z 1967-12-27
    • Dzwonnica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 9)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 779 z 1967-12-27
    • Szkoła z 1. poł. XVII w. (ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 9)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 780 z 1967-12-27
    • Kościół z 1790 r. (ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 3)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 781 z 1967-12-27
    • Klasztor z 1. poł. XIX w. (ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 3)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 782 z 1967-12-27
    • Kościół z XVI w. (ul. Warszawska 12)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 783 z 1967-12-27
    • Zamek z XIV w.dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 784 z 1967-12-27
    • Ratusz z 1822 r. (ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 785 z 1967-12-27
    • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 786 z 1967-12-27
    • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 787 z 1967-12-27
    • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 788 z 1967-12-27
    • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 11)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 789 z 1967-12-27
    • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 11)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 790 z 1967-12-27
    • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 12)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 791 z 1967-12-27
    • Inny budynek mieszkalny z 1824 - 1825 (ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 14)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 792 z 1967-12-27
    • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 15)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 793 z 1967-12-27
    • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Wolności 6)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 795 z 1967-12-27
    • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1978-09-16, wykaz dokumentów: 478 z 1978-09-16
    • Inny budynek mieszkalny z 1930 r. (ul. Łowicka 26)dnia 1984-09-29, wykaz dokumentów: 631 z 1984-09-29
    • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Warszawska 8)dnia 1986-08-25, wykaz dokumentów: 769 z 1986-08-25
    • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. 1 Maja 55A)dnia 1989-02-07, wykaz dokumentów: 789 z 1989-02-07
    • Miasto z XIV - XXdnia 1991-10-04, wykaz dokumentów: 800A z 1991-10-04
    • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1820 r.dnia 1991-11-20, wykaz dokumentów: 806A z 1991-11-20
    • Cmentarz żydowski z 1. poł. XVIII w.dnia 1992-03-20, wykaz dokumentów: 872A z 1992-03-20; brak numeru z 2012-01-03; brak numeru z 2015-06-23
    • Młyn z 1918 - 1919dnia 1992-12-04, wykaz dokumentów: 886A z 1992-12-04
    • Willa z 1. ćw. XX w. (ul. Miła 4)dnia 1992-12-04, wykaz dokumentów: 913A z 1992-12-04
    • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XX w.dnia 1992-12-04, wykaz dokumentów: 913A z 1992-12-04
    • Brama z 1. ćw. XX w.dnia 1992-12-04, wykaz dokumentów: 913A z 1992-12-04
    • Zespół - willa z 1. ćw. XX w. (ul. Miła 4)dnia 1992-12-04, wykaz dokumentów: 913A z 1992-12-04
    • Szkoła z 1922 - 1937 (ul. Tadeusza Kościuszki 19)dnia 1992-12-22, wykaz dokumentów: 916A z 1992-12-22
    • Dworzec z 1922 r. (ul. Kolejowa 10)dnia 1996-12-31, wykaz dokumentów: 1000/A z 1996-12-31; A/256 z 2015-07-16
    • Most z 1928 r.dnia 1996-12-31, wykaz dokumentów: 1000/A z 1996-12-31; A/256 z 2015-07-16
  • Formy ochrony przyrody w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Rawy Mazowieckiej znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Rawie Mazowieckiej
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Rawka - krajobrazowy rezerwat przyrodyTyp: biocenotyczny i fizjocenotyczny, Data ustanowienia: 1984-01-01, Opis granicy: Rzeka Rawka od jej źródeł do ujścia o długości 97 km wraz z rozgałęzieniami koryta rzeki starorzeczami dolnymi odcinkami prawobrzeżnych dopływów Krzemionki Korabiewki Rokity i Grabianki oraz przybrzeżnymi pasami terenu o szerokości 10 m o łącznej powierzchni 487 00 ha., Powierzchnia: 487.0 ha
    • Górnej Rawki - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar górnej Rawki położony jest przy południowej granicy województwa. Jest to teren o urozmaiconej rzeźbie położony w całości w dorzeczu Rawki. Obejmuje jej tereny źródliskowe na granicy Wysoczyzny Skierniewickiej i Wysoczyzny Rawskiej na południe od Rawy Maz. W budowie geologicznej przeważają utwory morenowe: żwiry i piaski strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej. O walorach krajobrazowych stanowi tu zróżnicowanie rzeźby korzystna mozaika niewielkich terenów leśnych łąk i gruntów rolnych. Największe kompleksy leśne występują w okolicach Głuchowa Boguszyc. W dolinach rzecznych znajdują się duże kompleksy stawów rybnych. Najbardziej zróżnicowany fragment lasu mieszanego obejmujący starodrzew sosnowy i łęg olszowy objęty jest ochroną rezerwatową (rez. Popień). Z obiektów kulturowych na uwagę zasługuje zespół zabytków architektury sakralnej z XVI w. w Boguszycach oraz park podworski we wsi Popień., Data ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 8400.0 ha
    • Pomnik przyrodyOpis: wiąz szypułkowy, Data ustanowienia: 1994-03-26, Opis granicy: Pas drogowy przy ul. Reymonta 2
    • Pomnik przyrodyOpis: Wiąz szypułkowy pień pojedynczy zdrowy uszkodzone napływy korzeniowe u podstawy korona pokrój jajowaty, Data ustanowienia: 1994-03-26, Opis granicy: Rośnie 3 km od stacji Rawa Mazowiecka 3 k m od przystanku autobusowego PKS Rawa Mazowiecka w pasie drogowym ul. Mickiewicza
    • Pomnik przyrodyOpis: Wiąz szypułkowy pień pojedynczy zdrowy korona pokrój kulisty, Data ustanowienia: 1994-03-26, Opis granicy: Rośnie 0 6 km od stacji Rawa Mazowiecka 0 6 km od przystanku autobusowego PKS Rawa Mazowiecka w pasie drogowym ul. Mickiewicza
    • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy pień pojedynczy prosty zdrowy korona pokrój naturalny regularna symetryczna nisko osadzona. Prace leczniczo-pielęgnacyjne w 2007 r., Data ustanowienia: 1998-06-10, Opis granicy: Rośnie 500 m od stacji Rawa Mazowiecka 300 m od przystanku autobusowego PKS Rawa Mazowiecka. Teren skweru miejskiego przy Placu Piłsudskiego przed budynkiem Urzędu Miasta
    • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy pień pojedynczy prosty zdrowy-leczony korona pokrój naturalny nisko osadzona. Prace leczniczo-pielęgnacyjne w 2007 r., Data ustanowienia: 1998-06-10, Opis granicy: Rośnie 500 m od stacji Rawa Mazowiecka 300 m od przystanku autobusowego PKS Rawa Mazowiecka. Teren skweru miejskiego przy Placu Piłsudskiego przed budynkiem Urzędu Miasta

Rawa Mazowiecka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • Według danych z 2020 roku w wyniku 24 wypadków drogowych w Rawie Mazowieckiej odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 139,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 11,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

    W 2019 roku w Rawie Mazowieckiej znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 24 taksówki oraz 24 licencje na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rawskiego.

    Powiat rawski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Rawie Mazowieckiej
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 24 Wypadki drogowe
    (rok 2020)
  • 2 Ofiary śmiertelne
    (rok 2020)
  • 28 Ranni
    (rok 2020)
  • 2 Lekko ranni
  • 26 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Rawie Mazowieckiej w latach 2010 - 2020,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
  • 139,59 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (rok 2020)
  • Miasto
    139,6
    łódzkie
    99,9
    Cały kraj
    61,5
  • 11,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (rok 2020)
  • Tutaj
    11,6
    woj. łódzkie
    9,1
    Polska
    6,5
  • 162,86 Ranni na 100 tys. ludności
    (rok 2020)
  • Rawa Mazowiecka
    162,9
    woj. łódzkie
    113,3
    Cała Polska
    69,2
  • 8,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (rok 2020)
  • Miasto
    8,3
    łódzkie
    9,1
    Polska
    10,6
  • 116,67 Ranni na 100 wypadków
    (rok 2020)
  • Miasto
    116,7
    woj. łódzkie
    113,4
    Polska
    112,4
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 5 km  Będących pod zarządem gminy
  • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Rawie Mazowieckiej w latach 2013 - 2019,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
  • 4 405,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Rawa Mazowiecka
    4 405,6 km
    Województwo
    476,7 km
    Cały kraj
    496,9 km
  • 3,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Miasto
    3,6 km
    woj. łódzkie
    3,5 km
    Cała Polska
    4,1 km
  • 24 Liczba licencji na taksówki
  • 24 Liczba taksówek
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Rawa Mazowiecka przechodzi 5 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • S8droga ekspresowa S8(Magnice - Tyniec Mały - Wrocław - Łozina - Oleśnica - Cieśle - Szczodrów - Syców - Bralin - Kępno - Wieruszów - Walichnowy - Złoczew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Polichno - Wolbórz - Studzianki-Kolonia - Zawada - Tomaszów Mazowiecki - Jakubów - Emilianów - Czerniewice - Wólka Jagielczyńska - Podkonice Duże - Rawa Mazowiecka - Julianów - Babsk - Kowiesy - Huta Zawadzka - Mszczonów - Radziejowice - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Radzymin - Wola Rasztowska - Trojany - Niegów - Mostówka - Wyszków - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Zambrów - Wiśniewo - Kołaki Kościelne - Mężenin - Jeżewo Stare - Rzędziany - Złotoryia - Choroszcz - Białystok)
    • DK 72droga krajowa nr 72(Konin - Żdżary - Kępina - Tuliszków - Wymysłów - Grzymiszew - Imiełków - Albertów - Słodków - Słodków Kolonia - Turek - Przykona - Wichertów - Smulsko - Ewinów - Człopy - Uniejów - Dominikowice - Grocholice - Zakrzew - Rodrysin - Praga - Poddębice - Józefka - Panaszew - Przekora - Złotniki - Kuciny - Prawęcice - Jastrzębiec - Łobódź - Aleksandrów Łódzki - Łódź - Natolin - Teolin - Lipiny - Paprotnia - Brzeziny - Przecław - Rogów Parcela - Jeżów - Białynin - Białynin-Podbór - Głuchów - Złota - Soczyce - Ścieki - Rawa Mazowiecka)
    • DW 707droga wojewódzka nr 707(Skierniewice - Podtrzcianna - Strzyboga - Nowy Kawęczyn - Kaczorów - Kurzeszyn - Niwna - Rawa Mazowiecka - Pukinin - Cielądz - Żdżary - Jankowice - Nowe Miasto nad Pilicą)
    • DW 725droga wojewódzka nr 725( Rawa Mazowiecka - Kaleń - Wólka Lesiewska - Biała Rawska - Koprzywna - Wola-Chojnata - Stanisławów - Krukówka - Wilków Pierwszy - Wilków Drugi - Łaszczyn - Jadwigów - Głudna - Rębowola - Mała Wieś - Bielsk Duży)
    • DW 726droga wojewódzka nr 726( Rawa Mazowiecka - Sadykierz - Rzeczyca - Liciążna - Inowłódź - Dęborzeczka - Kruszewiec - Bukowiec Opoczyński - Opoczno - Ogonowice - Wąglany - Miedzna Drewniana - Miedzna Murowana - Trojanowice - Żarnów)
  • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Rawie Mazowieckiej istnieje 110 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 1 Maja

    ul. Akacjowa

    Aleja Konstytucji 3 Maja

    ul. Aleksandrówka

    ul. Armii Krajowej

    ul. Asnyka

    ul. Biała

    ul. Bolesława Chrobrego

    ul. Braci Świderskich

    ul. Browarna

    ul. Brzechwy

    ul. Chmielna

    ul. Cmentarna

    ul. Dolna

    ul. Dąbrowskiej

    ul. Faworna

    ul. Fredry

    ul. Górna

    ul. Gąsiorowskiego

    rondo Henryka Skierkowskiego

    rondo Jana Pawła II

    ul. Jana Sobieskiego

    ul. Jasińskiego

    ul. Jerozolimska

    ul. Jeziorańskiego

    ul. Jeżowska

    ul. Kaczeńcowa

    ul. Kardynała Wyszyńskiego

    ul. Katowicka

    ul. Kazimierza Wielkiego

    ul. Kilińskiego

    ul. Kochanowskiego

    ul. Kolejowa

    ul. Konopnickiej

    ul. Kopernika

    ul. Korczaka

    ul. Kościuszki

    ul. Krakowska

    ul. Krasickiego

    ul. Krzywe Koło

    ul. Księdza Skorupki

    ul. Księże Domki

    ul. Laskowa

    ul. Lenartowicza

    ul. Makuszyńskiego

    ul. Mazowiecka

    ul. Mickiewicza

    ul. Miodowa

    ul. Miła

    ul. Mszczonowska

    ul. Murarska

    ul. Niepodległości

    ul. Nowa

    ul. Ogrodowa

    ul. Opoczyńska

    ul. Orzechowa

    ul. Orzeszkowej

    ul. Osada Dolna

    Osiedle 9 Maja

    ul. Parkowa

    ul. Paska

    ul. Piaskowa

    ul. Piekarska

    ul. Piwna

    Plac Marszałka Piłsudskiego

    Plac Wolności

    ul. Podmiejska

    ul. Polna

    ul. Południowa

    ul. Prusa

    ul. Przechodnia

    ul. Przemysłowa

    ul. Pszeniczna

    ul. Reymonta

    ul. Różana

    ul. Sadowa

    ul. Sienkiewicza

    ul. Skierniewicka

    ul. Solidarności

    ul. Staffa

    ul. Stefana Batorego

    ul. Słodowa

    ul. Słoneczna

    ul. Słowackiego

    ul. Targowa

    ul. Tatar

    ul. Tomaszowska

    ul. Tulipanowa

    ul. Tuwima

    rondo Unii Europejskiej

    ul. Urbańskiego

    ul. Warszawska

    ul. Wałowska

    ul. Wierzbowa

    ul. Willowa

    ul. Wiśniowa

    ul. Wodna

    ul. Wyzwolenia

    ul. Zamkowa

    ul. Zamkowa Wola

    ul. Zapolskiej

    ul. Zatylna

    ul. Zielona

    ul. Ziemowita

    ul. Zwolińskiego

    ul. Łowicka

    ul. Łąkowa

    ul. Żeromskiego

    ul. Żmichowskiej

    ul. Żytnia