Powiat włocławski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat włocławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 85 420 Liczba mieszkańców
 • 1 474 km2 Powierzchnia
 • 59 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 20,3% Stopa urbanizacji
 • Kazimierz Kaca Starosta
 • ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek Adres starostwa powiatowego
 • CWL Tablice rejestracyjne
Powiat włocławski na mapie
Identyfikatory
 • 0418 TERYT (TERC)
Herb powiatu włocławskiego
powiat włocławski herb
Flaga powiatu włocławskiego
powiat włocławski flaga

Powiat włocławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat włocławski ma 85 420 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu włocławskiego w 2050 roku wynosi 74 805, z czego 37 467 to kobiety, a 37 338 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu włocławskiego zawarli w 2020 roku 301 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców powiatu włocławskiego jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat włocławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -453. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,27 na 1000 mieszkańców powiatu włocławskiego. W 2020 roku urodziło się 685 dzieci, w tym 47,0% dziewczynek i 53,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 381 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 40,9% zgonów w powiecie włocławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,8% zgonów w powiecie włocławskim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu włocławskiego przypada 13.25 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 975 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 002 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu włocławskiego -27. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  61,9% mieszkańców powiatu włocławskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu włocławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 85 420 Liczba mieszkańców
 • 43 062 Kobiety
 • 42 358 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie włocławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie włocławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie włocławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu włocławskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74 805 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 37 467 Kobiety
 • 37 338 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie włocławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie włocławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie włocławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu włocławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat włocławski
  41,9 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  42,0 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat włocławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu włocławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat włocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat włocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat włocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. włocławski
  29,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat włocławski
  56,7%
  Kujawsko-pomorskie
  56,3%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,2%
  Kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Kraj
  9,6%
 • 17,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. włocławski
  3,2%
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie włocławskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,5
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,6
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,7
  Polska
  1,3
 • 301 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie włocławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -453 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -200 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -253 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  -3,6
  Cała Polska
  -3,2
 • -9,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie włocławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie włocławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie włocławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie włocławskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 685 Urodzenia żywe
 • 322 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 363 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,0%
  53,0%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat włocławski
  8,0
  Województwo
  8,7
  Kraj
  9,3
 • 34,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  34,5
  woj. kujawsko-pomorskie
  37,4
  Cały kraj
  39,9
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 381 g Średnia waga noworodków
 • 3 259 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 489 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 381 g
  Kujawsko-pomorskie
  3 411 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 78 Waga 4000g - 4499g
 • 78
 • 228 Waga 3500g - 3999g
 • 228
 • 227 Waga 3000g - 3499g
 • 227
 • 97 Waga 2500g - 2999g
 • 97
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat włocławski
  1,19
  Województwo
  1,31
  Polska
  1,38
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,56
  Kujawsko-pomorskie
  0,64
  Kraj
  0,67
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,60
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,71
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie włocławskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 138 Zgony
 • 522 Kobiety
  (Zgony)
 • 616 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 13,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,3
  Województwo
  12,3
  Polska
  12,5
 • 166,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  166,1
  Kujawsko-pomorskie
  141,4
  Cała Polska
  134,3
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. włocławski
  4,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,0
  Kraj
  3,6
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. włocławski
  3,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,5
  Cała Polska
  3,4
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie włocławskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat włocławski
  40,9%
  Województwo
  35,2%
  Polska
  39,4%
 • 25,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. włocławski
  25,8%
  Województwo
  29,1%
  Polska
  26,5%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,1%
  Województwo
  6,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 16,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  16,5
  Cała Polska
  9,9
 • 68,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  68,4
  Cały kraj
  70,4
 • 286,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat włocławski
  286,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  309,5
  Cała Polska
  283,2
 • 277,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  277,4
  Kraj
  261,3
 • 454,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 511,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 395,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat włocławski
  454,0
  Kujawsko-pomorskie
  374,4
  Kraj
  421,0
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 94,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  62,6
  Kujawsko-pomorskie
  60,6
  Cały kraj
  69,5
 • 32,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,2
  Województwo
  42,0
  Cały kraj
  35,1
 • 11,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. włocławski
  11,5
  Województwo
  8,2
  Cała Polska
  7,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie włocławskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 33 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 38 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 6 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 32 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 45 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. włocławski
  45,0
  Województwo
  19,0
  Polska
  31,0
 • 44 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. włocławski
  44,0
  Województwo
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 32 powieszenie się
 • 32
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 32 powieszenie się
 • 32
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 26 nieustalona
 • 26
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 25 nieustalona
 • 25
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 16 50-60 lat
 • 16
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 16 50-60 lat
 • 16
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony34
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 34 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony33
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 33 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 7 wdowiec/wdowa
 • 7
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 11 kawaler/panna
 • 11
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 7 wdowiec/wdowa
 • 7
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie1
  • wyższe2
  • nieustalony26
 • 1 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 2 wyższe
 • 26 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie1
  • wyższe2
  • nieustalony25
 • 1 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 2 wyższe
 • 25 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 3 renta
 • 3
 • 8 emerytura
 • 8
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 15 nieustalony
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 3 renta
 • 3
 • 8 emerytura
 • 8
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 14 nieustalony
 • 14
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 975 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 521 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 454 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 002 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 566 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 436 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -40 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -27 Saldo migracji wewnętrznych
 • -45 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie włocławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat włocławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat włocławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie włocławskim oddano do użytku 234 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,73 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie włocławskim to 27 607 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 322 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie włocławskim to 5,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie włocławskim to 136,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,99% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,10% mieszkań posiada łazienkę, 72,73% korzysta z centralnego ogrzewania, a 7,58% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie włocławskim 61 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 030 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 188 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 030 zł
 • Tutaj
  2 030 zł
  Kujawsko-pomorskie
  4 724 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 2 030 zł Ogółem
 • 2 030 zł
 • 1 813 zł do 40 m2
 • 1 813 zł
 • 1 953 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 953 zł
 • 2 319 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 319 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 188 zł
 • Powiat
  2 188 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  4 663 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 2 188 zł Ogółem
 • 2 188 zł
 • 1 776 zł do 40 m2
 • 1 776 zł
 • 2 105 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 105 zł
 • 2 559 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 559 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 61
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m218
  • od 40,1 do 60 m226
  • od 60,1 do 80 m216
  • od 80,1 m20
 • 18 do 40 m2
 • 26 od 40,1 do 60 m2
 • 16 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie włocławskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 014 zł
 • powiat włocławski
  2 014 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  4 487 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 014 zł Ogółem
 • 2 014 zł
 • 1 721 zł do 40 m2
 • 1 721 zł
 • 1 953 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 953 zł
 • 2 319 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 319 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 180 zł
 • pow. włocławski
  2 180 zł
  Województwo
  4 410 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 180 zł Ogółem
 • 2 180 zł
 • 1 700 zł do 40 m2
 • 1 700 zł
 • 2 105 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 105 zł
 • 2 559 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 559 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 60
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m226
  • od 60,1 do 80 m216
  • od 80,1 m20
 • 17 do 40 m2
 • 26 od 40,1 do 60 m2
 • 16 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 27 607 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 322,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  322,30
  woj. kujawsko-pomorskie
  372,60
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,00 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  70,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 27,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,70 m2
  Kujawsko-pomorskie
  26,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat włocławski
  4,06
  Województwo
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. włocławski
  3,10
  Województwo
  2,68
  Polska
  2,55
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. włocławski
  0,77
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 234 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,73 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  2,73
  Kujawsko-pomorskie
  4,70
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 259 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. włocławski
  5,38
  Województwo
  4,05
  Kraj
  3,77
 • 14,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  14,70
  woj. kujawsko-pomorskie
  19,02
  Cały kraj
  21,77
 • 31 978 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 136,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  136,7 m2
  Województwo
  92,0 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,37 m2
  Kujawsko-pomorskie
  0,43 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  92,99%
  Województwo
  98,20%
  Cała Polska
  96,97%
 • 85,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  85,72%
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,39%
  Cała Polska
  94,01%
 • 81,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. włocławski
  81,10%
  woj. kujawsko-pomorskie
  92,20%
  Polska
  91,78%
 • 72,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  72,73%
  Województwo
  82,78%
  Cały kraj
  83,08%
 • 7,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  7,58%
  woj. kujawsko-pomorskie
  48,94%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat włocławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie włocławskim na 1000 mieszkańców pracuje 147osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie włocławskim wynosiło w 2020 roku 14,8% (18,4% wśród kobiet i 11,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie włocławskim wynosiło 4 383,49 PLN, co odpowiada 79.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu włocławskiego 6 972 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 938 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 034.

  49,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu włocławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,0% w przemyśle i budownictwie, a 10,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 147 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat włocławski
  147,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  229,0
  Polska
  252,0
 • 14,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 18,4% Kobiety
 • 11,7% Mężczyźni
 • pow. włocławski
  14,8%
  Województwo
  8,9%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie włocławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie włocławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie włocławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 383 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat włocławski
  4 383 PLN
  Województwo
  4 832 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie włocławskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 972 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 938 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 034 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 49,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,0% Przemysł i budownictwo
 • 12,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 31,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie włocławskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 615 Pracujący ogółem
 • 6 819 Kobiety
 • 5 796 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie włocławskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat włocławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. włocławski
  61,7
  Województwo
  67,0
  Kraj
  68,0
 • 33,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,7
  Województwo
  36,9
  Kraj
  37,5
 • 120,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  120,8
  Kujawsko-pomorskie
  122,6
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat włocławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie włocławskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 675 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 376 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 490 nowych podmiotów, a 259 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (611) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (469) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (745) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (259) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie włocławskim najwięcej (258) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 422) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (241) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,5% (1 835) podmiotów, a 68,9% (4 599) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie włocławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.0%) oraz Budownictwo (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 675 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 241 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 835 Przemysł i budownictwo
 • 4 599 Pozostała działalność
 • 490 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie włocławskim w 2020 roku
 • 259 Podmioty wyrejestrowane w powiecie włocławskim w 2020 roku
 • 5 376 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 422 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 422
 • 221 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 221
 • 31 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 31
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 6 674 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 674
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 32 Spółdzielnie ogółem
 • 32
 • 260 Spółki handlowe ogółem
 • 260
 • 11  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 203  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 203
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 258 Spółki cywilne ogółem
 • 258
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 376 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 558 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 558
 • 1 146 Budownictwo
 • 1 146
 • 451 Przetwórstwo przemysłowe
 • 451
 • 419 Transport i gospodarka magazynowa
 • 419
 • 349 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 349
 • 292 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 292
 • 247 Pozostała działalność
 • 247
 • 192 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 192
 • 144 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 144
 • 130 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 130
 • 126 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 126
 • 96 Informacja i komunikacja
 • 96
 • 95 Edukacja
 • 95
 • 59 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 59
 • 33 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 33
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 14 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 14
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat włocławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie włocławskim stwierdzono 1 022 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,90 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie włocławskim wynosi 62,50% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu włocławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,43 (wykrywalność 46%) oraz przeciwko mieniu - 5,16 (wykrywalność 25%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,62 (97%), o charakterze gospodarczym - 0,99 (64%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat włocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 022 Przestępstwa ogółem
 • 1 022
 • 638 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 638
 • 85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 85
 • 225 Przestępstwa drogowe
 • 225
 • 17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 17
 • 443 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 443
 • 11,90 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. włocławski
  11,90
  Kujawsko-pomorskie
  17,96
  Polska
  19,96
 • 7,43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. włocławski
  7,43
  Kujawsko-pomorskie
  11,39
  Kraj
  12,25
 • 0,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,99
  Kujawsko-pomorskie
  4,00
  Cały kraj
  5,17
 • 2,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat włocławski
  2,62
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,69
  Polska
  1,73
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,20
  Województwo
  0,26
  Polska
  0,37
 • 5,16 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. włocławski
  5,16
  Województwo
  8,84
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat włocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat włocławski
  63%
  woj. kujawsko-pomorskie
  74%
  Cała Polska
  73%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. włocławski
  47%
  Województwo
  68%
  Kraj
  65%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat włocławski
  65%
  Kujawsko-pomorskie
  77%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. włocławski
  98%
  Kujawsko-pomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  82%
  woj. kujawsko-pomorskie
  87%
  Kraj
  87%
 • 26% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  26%
  Województwo
  57%
  Kraj
  54%

Powiat włocławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu włocławskiego wyniosła w 2020 roku 115,5 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu włocławskiego - 24.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 37,7 mln złotych, czyli 32,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu włocławskiego wyniosła w 2020 roku 126,9 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 26.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.7%). W budżecie powiatu włocławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 182 złotych na mieszkańca (12,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,0 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie włocławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu włocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat włocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu włocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,1 mln

  818(100%)

  75,7 mln

  871(100%)

  75,0 mln

  866(100%)

  72,7 mln

  839(100%)

  80,4 mln

  929(100%)

  87,0 mln

  1,0 tys(100%)

  95,6 mln

  1,1 tys(100%)

  115,5 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,0 mln

  115(14.1%)

  10,4 mln

  119(13.7%)

  10,2 mln

  117(13.6%)

  10,1 mln

  116(13.9%)

  11,1 mln

  128(13.8%)

  10,3 mln

  119(11.8%)

  17,9 mln

  208(18.7%)

  28,1 mln

  329(24.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,6 mln

  122(14.9%)

  18,4 mln

  212(24.3%)

  16,8 mln

  194(22.5%)

  11,4 mln

  132(15.7%)

  18,8 mln

  217(23.4%)

  26,9 mln

  312(31%)

  19,8 mln

  230(20.7%)

  21,8 mln

  254(18.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,7 mln

  180(22%)

  16,1 mln

  186(21.3%)

  17,8 mln

  205(23.7%)

  22,3 mln

  257(30.7%)

  13,9 mln

  160(17.3%)

  15,0 mln

  174(17.2%)

  16,4 mln

  191(17.2%)

  17,2 mln

  201(14.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,0 mln

  68,8(8.4%)

  6,8 mln

  78,8(9%)

  7,5 mln

  86,4(10%)

  7,7 mln

  89,2(10.6%)

  9,1 mln

  106(11.4%)

  11,4 mln

  132(13.1%)

  15,0 mln

  174(15.7%)

  16,9 mln

  197(14.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  12,2 mln

  140(17.1%)

  11,9 mln

  137(15.7%)

  11,0 mln

  126(14.6%)

  10,1 mln

  117(14%)

  8,4 mln

  96,5(10.4%)

  7,2 mln

  83,2(8.3%)

  6,8 mln

  79,2(7.1%)

  9,5 mln

  111(8.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  12,0 mln

  138(16.8%)

  7,8 mln

  89,9(10.3%)

  7,6 mln

  88,0(10.2%)

  6,1 mln

  71,0(8.5%)

  5,8 mln

  66,5(7.2%)

  6,1 mln

  70,5(7%)

  6,3 mln

  73,1(6.6%)

  8,5 mln

  99,0(7.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,9 mln

  21,7(2.6%)

  1,6 mln

  18,4(2.1%)

  1,4 mln

  16,2(1.9%)

  1,9 mln

  21,4(2.5%)

  2,2 mln

  25,2(2.7%)

  2,2 mln

  25,7(2.6%)

  2,6 mln

  30,2(2.7%)

  2,2 mln

  25,5(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  16,2(2%)

  1,5 mln

  16,8(1.9%)

  1,5 mln

  17,7(2%)

  1,5 mln

  17,6(2.1%)

  1,6 mln

  18,9(2%)

  1,7 mln

  20,2(2%)

  1,9 mln

  22,0(2%)

  2,0 mln

  23,6(1.8%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  79,0 tys

  0,9(0.1%)

  17,6 tys

  0,2(0%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  81,1 tys

  0,9(0.1%)

  1,9 mln

  21,9(2%)

  1,5 mln

  17,7(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  61,1 tys

  0,7(0.1%)

  80,1 tys

  0,9(0.1%)

  107,4 tys

  1,2(0.1%)

  132,5 tys

  1,5(0.2%)

  142,8 tys

  1,6(0.2%)

  173,7 tys

  2,0(0.2%)

  461,3 tys

  5,4(0.5%)

  831,8 tys

  9,7(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  52,9 tys

  0,6(0.1%)

  48,4 tys

  0,6(0.1%)

  57,8 tys

  0,7(0.1%)

  67,0 tys

  0,8(0.1%)

  65,7 tys

  0,8(0.1%)

  65,0 tys

  0,8(0.1%)

  255,9 tys

  3,0(0.3%)

  651,6 tys

  7,6(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  117,2 tys

  1,3(0.2%)

  497,8 tys

  5,7(0.7%)

  331,0 tys

  3,8(0.4%)

  364,2 tys

  4,2(0.5%)

  395,3 tys

  4,6(0.5%)

  412,3 tys

  4,8(0.5%)

  617,8 tys

  7,2(0.6%)

  458,3 tys

  5,4(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  198,6 tys

  2,3(0.3%)

  29,8 tys

  0,3(0%)

  193,0 tys

  2,2(0.3%)

  214,9 tys

  2,5(0.3%)

  211,2 tys

  2,4(0.3%)

  257,6 tys

  3,0(0.3%)

  297,9 tys

  3,5(0.3%)

  340,7 tys

  4,0(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  184,9 tys

  2,1(0.3%)

  163,2 tys

  1,9(0.2%)

  166,7 tys

  1,9(0.2%)

  168,2 tys

  1,9(0.2%)

  167,3 tys

  1,9(0.2%)

  171,7 tys

  2,0(0.2%)

  217,0 tys

  2,5(0.2%)

  236,4 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,9 tys

  2,1(0.3%)

  185,6 tys

  2,1(0.2%)

  183,2 tys

  2,1(0.2%)

  195,8 tys

  2,3(0.2%)

  193,1 tys

  2,3(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  112,0 tys

  1,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  24,6 tys

  0,3(0%)

  25,6 tys

  0,3(0%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  14,4 tys

  0,2(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  708,2 tys

  8,1(1%)

  254,2 tys

  2,9(0.3%)

  261,3 tys

  3,0(0.3%)

  271,6 tys

  3,1(0.4%)

  824,6 tys

  9,5(1%)

  268,3 tys

  3,1(0.3%)

  67,9 tys

  0,8(0.1%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,5 tys

  0,4(0%)

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,2 tys

  0,0(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  31,9 tys

  0,4(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  130,0 tys

  1,5(0.2%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  17,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  88,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie włocławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu włocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat włocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu włocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,8 mln

  871(100%)

  73,3 mln

  844(100%)

  76,3 mln

  881(100%)

  72,9 mln

  842(100%)

  80,1 mln

  926(100%)

  88,0 mln

  1,0 tys(100%)

  100,7 mln

  1,2 tys(100%)

  126,9 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,3 mln

  280(32.1%)

  24,6 mln

  283(33.6%)

  24,3 mln

  280(31.9%)

  25,6 mln

  295(35.1%)

  27,0 mln

  312(33.7%)

  29,8 mln

  345(33.9%)

  33,8 mln

  392(33.5%)

  50,1 mln

  584(39.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,7 mln

  123(14.1%)

  11,5 mln

  132(15.7%)

  12,5 mln

  144(16.3%)

  13,9 mln

  161(19.1%)

  15,0 mln

  173(18.8%)

  16,6 mln

  193(18.9%)

  18,4 mln

  213(18.2%)

  19,0 mln

  222(15%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,7 mln

  135(15.5%)

  12,5 mln

  144(17.1%)

  12,9 mln

  149(16.9%)

  13,9 mln

  160(19.1%)

  13,1 mln

  152(16.4%)

  14,0 mln

  162(15.9%)

  15,2 mln

  177(15.1%)

  16,2 mln

  189(12.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  35,1(4%)

  3,7 mln

  43,0(5.1%)

  7,0 mln

  81,0(9.2%)

  1,9 mln

  21,5(2.6%)

  7,6 mln

  87,4(9.4%)

  10,1 mln

  117(11.5%)

  7,5 mln

  86,9(7.4%)

  10,0 mln

  116(7.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  167,0 tys

  1,9(0.2%)

  176,6 tys

  2,0(0.2%)

  159,3 tys

  1,8(0.2%)

  242,6 tys

  2,8(0.3%)

  117,5 tys

  1,4(0.1%)

  394,5 tys

  4,6(0.4%)

  4,7 mln

  54,3(4.6%)

  9,1 mln

  106(7.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  12,2 mln

  140(16.1%)

  11,9 mln

  137(16.2%)

  10,8 mln

  124(14.1%)

  10,0 mln

  116(13.7%)

  8,3 mln

  95,9(10.4%)

  7,0 mln

  81,6(8%)

  6,1 mln

  71,4(6.1%)

  7,0 mln

  81,8(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  10,8 mln

  124(14.2%)

  6,2 mln

  71,7(8.5%)

  5,9 mln

  68,3(7.8%)

  4,4 mln

  51,3(6.1%)

  3,9 mln

  45,5(4.9%)

  4,1 mln

  47,3(4.6%)

  4,2 mln

  48,8(4.2%)

  6,1 mln

  70,8(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  20,8(2.4%)

  1,6 mln

  18,1(2.1%)

  1,5 mln

  17,8(2%)

  1,7 mln

  19,8(2.4%)

  1,6 mln

  18,1(2%)

  1,7 mln

  19,1(1.9%)

  1,9 mln

  21,8(1.9%)

  2,1 mln

  24,3(1.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  0,1(0%)

  1,5 mln

  17,9(1.5%)

  1,4 mln

  15,9(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  287,2 tys

  3,3(0.4%)

  118,9 tys

  1,4(0.2%)

  263,5 tys

  3,0(0.3%)

  252,2 tys

  2,9(0.3%)

  281,3 tys

  3,2(0.4%)

  329,7 tys

  3,8(0.4%)

  355,2 tys

  4,1(0.4%)

  1,2 mln

  13,6(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  148,2 tys

  1,7(0.2%)

  261,9 tys

  3,0(0.4%)

  291,9 tys

  3,4(0.4%)

  308,4 tys

  3,6(0.4%)

  274,3 tys

  3,2(0.3%)

  252,6 tys

  2,9(0.3%)

  355,7 tys

  4,1(0.4%)

  442,8 tys

  5,2(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  474,3 tys

  5,5(0.6%)

  457,0 tys

  5,3(0.6%)

  471,8 tys

  5,4(0.6%)

  388,0 tys

  4,5(0.5%)

  336,3 tys

  3,9(0.4%)

  224,2 tys

  2,6(0.3%)

  331,4 tys

  3,9(0.3%)

  397,9 tys

  4,6(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  233,9 tys

  2,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,9 tys

  2,1(0.3%)

  185,6 tys

  2,1(0.2%)

  183,2 tys

  2,1(0.2%)

  195,8 tys

  2,3(0.2%)

  193,1 tys

  2,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  103,9 tys

  1,2(0.1%)

  104,8 tys

  1,2(0.1%)

  104,8 tys

  1,2(0.1%)

  103,9 tys

  1,2(0.1%)

  103,2 tys

  1,2(0.1%)

  105,3 tys

  1,2(0.1%)

  134,2 tys

  1,6(0.1%)

  155,8 tys

  1,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  139,4 tys

  1,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  11,0 tys

  0,1(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  12,3 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  31,9 tys

  0,4(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  88,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat włocławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 19 726 mieszkańców powiatu włocławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 610 kobiet oraz 10 116 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 12,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,8% mieszkańców powiatu włocławskiego, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 31,6% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu włocławskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie włocławskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (33,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,4%) oraz podstawowe ukończone (29,2%).

  W roku 2018 w powiecie włocławskim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 69 oddziałów uczęszczało 1 459 dzieci (705 dziewczynek oraz 754 chłopców). Dostępnych było 1 597 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie włocławskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 29 oddziałów uczęszczało 660 dzieci (330 dziewczynek oraz 330 chłopców). Dostępnych było 715 miejsc.

  15,4% mieszkańców powiatu włocławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 637 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 38 szkół podstawowych, w których w 415 oddziałach uczyło się 6 283 uczniów (3 037 kobiet oraz 3 246 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie włocławskim placówkę miało 45 szkół podstawowych, w których w 349 oddziałach uczyło się 5 644 uczniów (2 720 kobiet oraz 2 924 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,82.

  W powiecie włocławskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 444 uczniów (240 kobiet oraz 204 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 152 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie włocławskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 692 uczniów (450 kobiet oraz 242 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 224 absolwentów.

  W powiecie włocławskim znajduje się 5 Technik, w których w 28 oddziałach uczyło się 543 uczniów (230 kobiet oraz 313 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 115 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie włocławskim placówkę miało 6 Technik, w których w 31 oddziałach uczyło się 712 uczniów (397 kobiet oraz 315 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 115 absolwentów.

  W powiecie włocławskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 183 uczniów (34 kobiety oraz 149 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,2 uczniów. 18,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 19,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,0% mieszkańców powiatu włocławskiego w wieku potencjalnej nauki (30,8% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 9,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  9,1%
  Kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Kraj
  17,9%
 • 11,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 6,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  25,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  31,0%
  Kraj
  33,3%
 • 28,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat włocławski
  11,2%
  woj. kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  12,7%
  Kujawsko-pomorskie
  17,1%
  Cała Polska
  18,1%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. włocławski
  25,8%
  Województwo
  26,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat włocławski
  5,7%
  Kujawsko-pomorskie
  5,5%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 31,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  31,6%
  Kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 33,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat włocławski
  2,2%
  Kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 637 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. włocławski
  637,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  792,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat włocławski
  1,35
  Kujawsko-pomorskie
  0,99
  Polska
  0,89
 •  
 • 19Przedszkola
 • 26 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 69 Oddziały
 • 44 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 597 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat włocławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 459 Dzieci
 • 705 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 754 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 57 2 lata i mniej
 • 57
 • 259 3 lata
 • 259
 • 381 4 lata
 • 381
 • 417 5 lata
 • 417
 • 330 6 lat
 • 330
 • 15 7 lat i więcej
 • 15
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 128 3 lata
 • 128
 • 176 4 lata
 • 176
 • 214 5 lata
 • 214
 • 147 6 lat
 • 147
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 131 3 lata
 • 131
 • 205 4 lata
 • 205
 • 203 5 lata
 • 203
 • 183 6 lat
 • 183
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 779 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 94,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 94,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 47,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 75 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat włocławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Dzieci
 • 20 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 27 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,6%
  57,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 27 3 lata
 • 27
 • 16 4 lata
 • 16
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 11 3 lata
 • 11
 • 8 4 lata
 • 8
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 16 3 lata
 • 16
 • 8 4 lata
 • 8
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat włocławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 415 Oddziały
 • 6 283 Uczniowie
 • 3 037 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 246 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 788 Uczniowie w 1 klasie
 • 362 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 426 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 768 Absolwenci 2016
 • 375 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 393 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat włocławski
  15,1
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,6
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 600,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 489,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 110,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 034 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 1 009 niemiecki
 • 25 angielski
 •  
 • 86,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. włocławski
  86,82
  woj. kujawsko-pomorskie
  93,73
  Polska
  95,46
 • 85,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  85,16
  Kujawsko-pomorskie
  91,77
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat włocławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat włocławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat włocławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 240 Uczniowie
 • 151 Kobiety
  (uczniowie)
 • 89 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,9%
  37,1%
 • 90 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Absolwenci
 • 51 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10 Oddziały
 • 204 Uczniowie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie)
 • 115 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,6%
  56,4%
 • 77 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. włocławski
  20,2
  Województwo
  27,1
  Kraj
  26,2
 •  
 • 26,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat włocławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 543 Uczniowie
 • 230 Kobiety
  (uczniowie)
 • 313 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,4%
  57,6%
 • 121 Uczniowie w 1 klasie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 67 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  19,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  23,0
  Polska
  23,8
 •  
 • 60,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 39,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat włocławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 183 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 149 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 18,6%
  81,4%
 • 92 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat włocławski
  18,3
  Kujawsko-pomorskie
  13,9
  Cały kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 1 757 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 038
  • niemiecki681
  • rosyjski38
 • 1 038 angielski
 • 681 niemiecki
 • 38 rosyjski
 • 105 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 53 niemiecki
 • 52 inny
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat włocławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 12 Oddziały
 • 147 Uczniowie
 • 97 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,0%
  34,0%
 • 68 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  12,3
  Województwo
  19,3
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 12,3 Szkoły policealne ogółem
 • 12,3
 • 12,3 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 12,3
 •  
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat włocławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat włocławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat włocławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat włocławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie włocławskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie włocławskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 740)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie włocławskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 7). W powiecie włocławskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 400 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 149 (uczestnicy: 10 830)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 1 041)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 255)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 700)
  • koncerty: 26 (uczestnicy: 900)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 230)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 11 (uczestnicy: 2 950)
  • konkursy: 19 (uczestnicy: 204)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 750)
  • interdyscyplinarne: 13 (uczestnicy: 500)
  • warsztaty: 38 (uczestnicy: 750)
  • inne: 8 (uczestnicy: 1 550)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 343)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 70)
  • taneczne: 4 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 30)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 17)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 65)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 2 (członkowie: 26)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 77)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 60)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 12)
  • tańca: 1 (absolwenci: 5)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 503)
  • teatralne: 2 (członkowie: 52)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 18)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 49)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 12 (członkowie: 238)
  • taneczne: 10 (członkowie: 146)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie włocławskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 10 592 zwiedzających, co daje 1 233 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie włocławskim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 260 484 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 36 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 23 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 310 824 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 106
  • dostępne dla czytelników: 76
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 76
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie włocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie włocławskim działało 39 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 828 członków. Zarejestrowano 2 312 ćwiczących (mężczyźni: 1 696, kobiety: 616, chłopcy do lat 18: 1 156, dziewczęta do lat 18: 461). Aktywnych było 79 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (52) oraz inne osoby (34).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie włocławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat włocławski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat włocławski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 45 wypadków drogowych w powiecie włocławskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 40 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 52,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 44,3 rannych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie włocławskim zarejestrowanych było 90 226 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 63 902 samochodów osobowych (746,1 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 056 samochodów ciężarowych (102,0 - więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 143 autobusów (1,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 681 ciągników siodłowych (8,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 953 motocykli (69,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,5 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,1 lat.


  W 2020 roku w powiecie włocławskim znajdowało się 49 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 12 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie włocławskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 45 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 40 Ranni
  (rok 2020)
 • 40 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie włocławskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 52,54 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat włocławski
  52,5
  Województwo
  40,1
  Cała Polska
  61,5
 • 10,51 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  10,5
  woj. kujawsko-pomorskie
  6,5
  Cały kraj
  6,5
 • 46,70 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. włocławski
  46,7
  Kujawsko-pomorskie
  41,7
  Cała Polska
  69,2
 • 9,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat włocławski
  10,0
  Województwo
  7,6
  Cały kraj
  7,6
 • 44,33 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  44,3
  Kujawsko-pomorskie
  49,0
  Cała Polska
  80,2
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. włocławski
  20,0
  Kujawsko-pomorskie
  16,2
  Polska
  10,6
 • 88,89 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  88,9
  Kujawsko-pomorskie
  103,9
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 90 226 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie włocławskim w 2020 roku
 • 63 902 Samochody osobowe
 • 8 056 Samochody ciężarowe
 • 75 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 143 Autobusy
 • 485 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 682 Ciągniki samochodowe
 • 681   Ciągniki siodłowe
 • 11 005 Ciągniki rolnicze
 • 5 953 Motocykle
 • 2 413   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 239 Motorowery
 • 63 902Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie włocławskim
 • Samochody osobowe w powiecie włocławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 746,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. włocławski
  746,1
  Kujawsko-pomorskie
  646,2
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 455
  • 1400-1649 kg16 926
  • 1650-1899 kg14 945
  • 1900 kg i więcej14 576
 • 17 455 do 1399 kg
 • 16 926 1400-1649 kg
 • 14 945 1650-1899 kg
 • 14 576 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 26 067 do 1399 cm3
 • 26 067
 • 34 104 1400-1999 cm3
 • 34 104
 • 3 731 2000 i więcej cm3
 • 3 731
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie włocławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna31 662
  • olej napędowy18 035
  • gaz (LPG)13 636
  • pozostałe569
 • 31 662 benzyna
 • 18 035 olej napędowy
 • 13 636 gaz (LPG)
 • 569 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 450 do 1 roku
 • 450
 • 363 2 lata
 • 363
 • 423 3 lata
 • 423
 • 1 176 4-5 lat
 • 1 176
 • 1 348 6-7 lat
 • 1 348
 • 1 837 8-9 lat
 • 1 837
 • 2 537 10-11 lat
 • 2 537
 • 8 702 12-15 lat
 • 8 702
 • 13 760 16-20 lat
 • 13 760
 • 13 015 21-25 lat
 • 13 015
 • 8 469 26-30 lat
 • 8 469
 • 11 822 31 lat i więcej
 • 11 822
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie włocławskim
 • Powiat
  21,5 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 8 056Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie włocławskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie włocławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 102,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat włocławski
  102,0
  Województwo
  95,5
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 741 do 999 kg
 • 3 741
 • 2 572 1000-1499 kg
 • 2 572
 • 647 1500-2999 kg
 • 647
 • 62 3000-3499 kg
 • 62
 • 92 3500-4999 kg
 • 92
 • 386 5000-6999 kg
 • 386
 • 259 7000-9999 kg
 • 259
 • 198 10000-14999 kg
 • 198
 • 99 15000 kg i więcej
 • 99
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 709
  • olej napędowy5 300
  • gaz (LPG)394
  • pozostałe653
 • 1 709 benzyna
 • 5 300 olej napędowy
 • 394 gaz (LPG)
 • 653 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 37 do 1 roku
 • 37
 • 28 2 lata
 • 28
 • 41 3 lata
 • 41
 • 155 4-5 lat
 • 155
 • 205 6-7 lat
 • 205
 • 282 8-9 lat
 • 282
 • 404 10-11 lat
 • 404
 • 1 099 12-15 lat
 • 1 099
 • 1 426 16-20 lat
 • 1 426
 • 1 338 21-25 lat
 • 1 338
 • 778 26-30 lat
 • 778
 • 2 263 31 lat i więcej
 • 2 263
 • 22,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie włocławskim
 • pow. włocławski
  22,5 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,6 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 143Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie włocławskim
 • Autobusy w powiecie włocławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,7 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat włocławski
  1,7
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,0
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy123
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe18
 • 2 benzyna
 • 123 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 18 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 11 12-15 lat
 • 11
 • 36 16-20 lat
 • 36
 • 29 21-25 lat
 • 29
 • 18 26-30 lat
 • 18
 • 42 31 lat i więcej
 • 42
 • 24,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie włocławskim
 • powiat włocławski
  24,2 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  24,4 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 681Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie włocławskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie włocławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. włocławski
  8,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,7
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy625
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe51
 • 3 benzyna
 • 625 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 51 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 6 2 lata
 • 6
 • 6 3 lata
 • 6
 • 34 4-5 lat
 • 34
 • 68 6-7 lat
 • 68
 • 67 8-9 lat
 • 67
 • 35 10-11 lat
 • 35
 • 197 12-15 lat
 • 197
 • 124 16-20 lat
 • 124
 • 62 21-25 lat
 • 62
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 15,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie włocławskim
 • Powiat
  15,4 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  15,4 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 5 953Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie włocławskim
 • Motocykle w powiecie włocławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 69,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  69,5
  Kujawsko-pomorskie
  49,0
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 41 do 1 roku
 • 41
 • 30 2 lata
 • 30
 • 22 3 lata
 • 22
 • 163 4-5 lat
 • 163
 • 73 6-7 lat
 • 73
 • 73 8-9 lat
 • 73
 • 123 10-11 lat
 • 123
 • 359 12-15 lat
 • 359
 • 531 16-20 lat
 • 531
 • 538 21-25 lat
 • 538
 • 396 26-30 lat
 • 396
 • 3 604 31 lat i więcej
 • 3 604
 • 28,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie włocławskim
 • pow. włocławski
  28,1 lat
  Kujawsko-pomorskie
  26,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 49 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 24 km  Będących pod zarządem gminy
 • 22 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie włocławskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 331,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  331,8 km
  Kujawsko-pomorskie
  678,2 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 5,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  5,7 km
  Kujawsko-pomorskie
  5,9 km
  Polska
  4,5 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami