Powiat bieruńsko-lędziński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat bieruńsko-lędziński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 59 991 Liczba mieszkańców
 • 158 km2 Powierzchnia
 • 379 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 78,2% Stopa urbanizacji
 • Bernard Bednorz Starosta
 • ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń Adres starostwa powiatowego
 • STY, SBL Tablice rejestracyjne
Powiat bieruńsko-lędziński na mapie
Identyfikatory
 • 2414 TERYT (TERC)
Herb powiatu bieruńsko-lędzińskiego
powiat bieruńsko-lędziński herb

powiat bieruńsko-lędziński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
32/ 323-32-00 Tel. dyż. 32/ 323-32-55
32/ 323-32-44
ul. Turystyczna 1 A
43-155 Bieruń
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu
32/ 216-63-30
32/ 216-63-30
ul. Lędzińska 24
43-143 Lędziny
Starostwo Powiatowe w Bieruniu
(32) 226-91-00
(32) 226-90-00
ul.św.Kingi
43-155 Bieruń

Powiat bieruńsko-lędziński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat bieruńsko-lędziński ma 59 991 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 8,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2050 roku wynosi 59 137, z czego 30 056 to kobiety, a 29 081 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego zawarli w 2021 roku 252 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,9% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest stanu wolnego, 61,6% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bieruńsko-lędziński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -124. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,07 na 1000 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W 2021 roku urodziło się 586 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 291 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,1% zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim były nowotwory, a 2,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bieruńsko-lędzińskiego przypada 11.85 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 922 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 641 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego 281. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  60,7% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 991 Liczba mieszkańców
 • 30 482 Kobiety
 • 29 509 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 137 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 30 056 Kobiety
 • 29 081 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. bieruńsko-lędziński
  40,8 lat
  śląskie
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bieruńsko-lędziński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bieruńsko-lędziński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bieruńsko-lędziński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  24,9%
  Województwo
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 29,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  61,6%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 61,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  7,8%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,5%
  śląskie
  8,0%
  Kraj
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. śląskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat bieruńsko-lędziński
  4,2
  śląskie
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,2
  woj. śląskie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 252 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -124 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -36 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -88 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,07 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,1
  woj. śląskie
  -7,0
  Kraj
  -4,9
 • -2,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bieruńsko-lędzińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 586 Urodzenia żywe
 • 288 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 298 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,8
  Województwo
  7,8
  Kraj
  8,7
 • 42,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  42,3
  woj. śląskie
  34,6
  Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 111 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 111
 • 91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 291 g Średnia waga noworodków
 • 3 242 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 338 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  3 291 g
  woj. śląskie
  3 303 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 36 Waga 4000g - 4499g
 • 36
 • 165 Waga 3500g - 3999g
 • 165
 • 249 Waga 3000g - 3499g
 • 249
 • 88 Waga 2500g - 2999g
 • 88
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,43
  Województwo
  1,24
  Polska
  1,32
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  0,70
  woj. śląskie
  0,60
  Cała Polska
  0,64
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  0,83
  woj. śląskie
  0,53
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 710 Zgony
 • 324 Kobiety
  (Zgony)
 • 386 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,9
  Województwo
  14,8
  Cały kraj
  13,6
 • 121,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  121,2
  woj. śląskie
  190,4
  Cała Polska
  156,7
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,1
  Województwo
  4,4
  Cały kraj
  3,9
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat bieruńsko-lędziński
  3,5
  Województwo
  4,1
  Polska
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. bieruńsko-lędziński
  41,1%
  Województwo
  35,1%
  Polska
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. bieruńsko-lędziński
  20,4%
  Województwo
  20,2%
  Polska
  19,6%
 • 2,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat bieruńsko-lędziński
  2,7%
  śląskie
  3,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 123 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,9
  Cały kraj
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Cały kraj
  74,4
 • 244,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. bieruńsko-lędziński
  244,0
  woj. śląskie
  304,2
  Cały kraj
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  279,8
  Kraj
  246,5
 • 491,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 507,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 474,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  491,4
  woj. śląskie
  529,0
  Kraj
  475,8
 • 75,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  75,5
  śląskie
  81,3
  Cała Polska
  70,6
 • 16,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat bieruńsko-lędziński
  16,6
  woj. śląskie
  39,9
  Cały kraj
  32,6
 • 3,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,3
  woj. śląskie
  6,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat bieruńsko-lędziński
  0,3%
  śląskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie bieruńsko-lędzińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 34 Osoby w zamachach samobójczych
 • 10 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 24 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 33 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 57 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  57,0
  woj. śląskie
  40,0
  Kraj
  36,0
 • 20 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  20,0
  woj. śląskie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 4 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 4
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 17 nieustalona
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 6 13-18 lat
 • 6
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków7
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony19
 • 0 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 7 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 19 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 13 kawaler/panna
 • 13
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony20
 • 1 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 20 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 1 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 9 na utrzymaniu innej osoby
 • 9
 • 2 renta
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 12 nieustalony
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 922 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 483 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 439 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 641 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 327 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 314 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 279 Saldo migracji
 • 149 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 130 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 281 Saldo migracji wewnętrznych
 • 156 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 125 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bieruńsko-lędziński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim oddano do użytku 317 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,28 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim to 19 088 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 319 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  84,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 15,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bieruńsko-lędzińskim to 4,90 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim to 139,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,84% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,36% mieszkań posiada łazienkę, 89,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,52% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie bieruńsko-lędzińskim 104 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 850 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 764 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 transakcje (mediana cen - 4 155 zł/m2, średnia - 4 142 zł/m2), a na rynku wtórnym 100 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 830 zł/m2, średnia - 3 750 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 850 zł
 • powiat bieruńsko-lędziński
  3 850 zł
  Województwo
  3 960 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 850 zł Ogółem
 • 3 850 zł
 • 4 317 zł do 40 m2
 • 4 317 zł
 • 3 880 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 880 zł
 • 3 748 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 748 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 764 zł
 • Tutaj
  3 764 zł
  Województwo
  3 988 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 764 zł Ogółem
 • 3 764 zł
 • 4 077 zł do 40 m2
 • 4 077 zł
 • 3 646 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 646 zł
 • 3 750 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 750 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 104
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m255
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m20
 • 25 do 40 m2
 • 55 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 155 zł
 • Powiat
  4 155 zł
  śląskie
  4 948 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 4 155 zł Ogółem
 • 4 155 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 142 zł
 • Tutaj
  4 142 zł
  śląskie
  4 909 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 4 142 zł Ogółem
 • 4 142 zł
 • 4Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 830 zł
 • Powiat
  3 830 zł
  śląskie
  3 625 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 830 zł Ogółem
 • 3 830 zł
 • 4 068 zł do 40 m2
 • 4 068 zł
 • 3 880 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 880 zł
 • 3 737 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 737 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 750 zł
 • Tutaj
  3 750 zł
  Województwo
  3 718 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 750 zł Ogółem
 • 3 750 zł
 • 4 066 zł do 40 m2
 • 4 066 zł
 • 3 643 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 643 zł
 • 3 710 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 710 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 100
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m224
  • od 40,1 do 60 m253
  • od 60,1 do 80 m222
  • od 80,1 m20
 • 24 do 40 m2
 • 53 od 40,1 do 60 m2
 • 22 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 088 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 319,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  319,10
  Województwo
  401,50
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 96,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. bieruńsko-lędziński
  96,00 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat bieruńsko-lędziński
  30,60 m2
  woj. śląskie
  28,80 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,59
  woj. śląskie
  3,77
  Cały kraj
  3,82
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. bieruńsko-lędziński
  3,13
  woj. śląskie
  2,49
  Cała Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,68
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 317 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 5,28 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  5,28
  woj. śląskie
  3,81
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 552 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,90 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,90
  woj. śląskie
  4,32
  Kraj
  3,90
 • 25,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  25,87
  Województwo
  16,46
  Polska
  24,07
 • 44 081 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 139,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  139,1 m2
  śląskie
  108,3 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,73 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,73 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. bieruńsko-lędziński
  99,58%
  Województwo
  98,82%
  Polska
  96,97%
 • 98,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat bieruńsko-lędziński
  98,84%
  woj. śląskie
  95,61%
  Kraj
  94,01%
 • 97,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. bieruńsko-lędziński
  97,36%
  śląskie
  94,04%
  Polska
  91,78%
 • 89,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. bieruńsko-lędziński
  89,95%
  Województwo
  82,40%
  Kraj
  83,08%
 • 55,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat bieruńsko-lędziński
  55,52%
  woj. śląskie
  66,35%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat bieruńsko-lędziński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie bieruńsko-lędzińskim na 1000 mieszkańców pracuje 304osób . Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 32,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 67,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosiło w 2021 roku 1,9% (2,3% wśród kobiet i 1,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosiło 5 054,59 PLN, co odpowiada 84.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego 7 815 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 566 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 249.

  4,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 63,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 304 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat bieruńsko-lędziński
  304,0
  śląskie
  277,0
  Cały kraj
  257,0
 • 1,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 2,3% Kobiety
 • 1,5% Mężczyźni
 • Powiat
  1,9%
  śląskie
  4,2%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 055 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat bieruńsko-lędziński
  5 055 PLN
  Województwo
  5 908 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 815 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 566 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 249 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 63,9% Przemysł i budownictwo
 • 33,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 77,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,8% Pozostałe
 • 37,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 250 Pracujący ogółem
 • 5 921 Kobiety
 • 12 329 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat bieruńsko-lędziński
  64,7
  śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 31,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat bieruńsko-lędziński
  31,8
  śląskie
  41,1
  Cała Polska
  38,2
 • 96,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  96,5
  śląskie
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bieruńsko-lędziński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie bieruńsko-lędzińskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 520 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 244 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 404 nowe podmioty, a 197 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (466) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (344) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (781) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (162) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie bieruńsko-lędzińskim najwięcej (376) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 316) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (43) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (1 300) podmiotów, a 75,7% (4 177) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie bieruńsko-lędzińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%) oraz Budownictwo (14.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 520 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 43 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 300 Przemysł i budownictwo
 • 4 177 Pozostała działalność
 • 404 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim w 2021 roku
 • 197 Podmioty wyrejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim w 2021 roku
 • 4 244 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 316 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 316
 • 167 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 167
 • 35 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 35
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 5 518 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 518
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 479 Spółki handlowe ogółem
 • 479
 • 62  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 62
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 376  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 376
 • 51    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 51
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 280 Spółki cywilne ogółem
 • 280
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 244 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 049 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 049
 • 601 Budownictwo
 • 601
 • 480 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 480
 • 424 Przetwórstwo przemysłowe
 • 424
 • 286 Transport i gospodarka magazynowa
 • 286
 • 272 Pozostała działalność
 • 272
 • 264 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 264
 • 222 Informacja i komunikacja
 • 222
 • 144 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 144
 • 118 Edukacja
 • 118
 • 115 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 115
 • 108 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 108
 • 61 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 61
 • 49 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 49
 • 35 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 35
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bieruńsko-lędziński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim stwierdzono 964 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,09 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosi 62,70% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,17 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 8,70 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,70 (50%), drogowe - 1,62 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 964 Przestępstwa ogółem
 • 964
 • 669 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 669
 • 162 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 162
 • 97 Przestępstwa drogowe
 • 97
 • 17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 17
 • 521 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 521
 • 16,09 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,09
  Województwo
  27,10
  Cały kraj
  21,51
 • 11,17 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,17
  Województwo
  13,97
  Polska
  12,82
 • 2,70 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. bieruńsko-lędziński
  2,70
  śląskie
  10,47
  Kraj
  5,89
 • 1,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,62
  śląskie
  1,64
  Cała Polska
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,28
  Województwo
  0,42
  Cały kraj
  0,35
 • 8,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,70
  śląskie
  15,29
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  63%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  59%
  Województwo
  67%
  Polska
  64%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. bieruńsko-lędziński
  50%
  śląskie
  82%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. bieruńsko-lędziński
  99%
  śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. bieruńsko-lędziński
  77%
  woj. śląskie
  90%
  Polska
  89%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat bieruńsko-lędziński
  44%
  Województwo
  64%
  Polska
  53%

Powiat bieruńsko-lędziński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego wyniosła w 2021 roku 57,9 mln złotych, co daje 967 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - 33.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (21%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,7 mln złotych, czyli 22,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego wyniosła w 2021 roku 65,0 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.3%) oraz z Dział 710 - Działalność usługowa (5.6%). W budżecie powiatu bieruńsko-lędzińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 377 złotych na mieszkańca (34,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,7 złotych na mieszkańca (1,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie bieruńsko-lędzińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,2 mln

  923(100%)

  48,2 mln

  817(100%)

  42,8 mln

  725(100%)

  44,6 mln

  752(100%)

  61,2 mln

  1,0 tys(100%)

  54,3 mln

  909(100%)

  52,1 mln

  870(100%)

  57,9 mln

  967(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,6 mln

  266(28.9%)

  13,8 mln

  234(28.7%)

  13,0 mln

  221(30.5%)

  13,6 mln

  228(30.4%)

  15,3 mln

  256(25%)

  14,1 mln

  236(26%)

  17,9 mln

  299(34.3%)

  19,3 mln

  322(33.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  19,5 mln

  331(36%)

  15,5 mln

  263(32.2%)

  7,6 mln

  129(17.8%)

  8,4 mln

  141(18.9%)

  19,4 mln

  325(31.7%)

  8,6 mln

  145(15.9%)

  9,3 mln

  156(17.9%)

  12,2 mln

  203(21%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,1 mln

  120(13%)

  7,1 mln

  120(14.6%)

  7,4 mln

  126(17.4%)

  7,9 mln

  132(17.6%)

  8,6 mln

  143(14%)

  7,9 mln

  133(14.6%)

  8,0 mln

  133(15.3%)

  8,5 mln

  142(14.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  25,7(2.8%)

  1,3 mln

  22,8(2.8%)

  1,3 mln

  21,7(3%)

  1,3 mln

  22,4(3%)

  1,6 mln

  26,9(2.6%)

  1,8 mln

  30,5(3.4%)

  4,0 mln

  66,8(7.7%)

  4,3 mln

  72,4(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  58,3(6.3%)

  3,0 mln

  51,3(6.3%)

  3,8 mln

  65,1(9%)

  2,6 mln

  44,2(5.9%)

  2,2 mln

  36,3(3.5%)

  2,6 mln

  44,2(4.9%)

  3,1 mln

  51,5(5.9%)

  3,8 mln

  62,7(6.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  31,5(3.4%)

  1,9 mln

  31,5(3.9%)

  2,3 mln

  38,7(5.3%)

  2,3 mln

  39,0(5.2%)

  2,1 mln

  35,3(3.4%)

  2,1 mln

  34,6(3.8%)

  1,9 mln

  31,0(3.6%)

  1,5 mln

  25,6(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  291,8 tys

  5,0(0.5%)

  807,8 tys

  13,7(1.7%)

  1,5 mln

  24,6(3.4%)

  1,1 mln

  18,6(2.5%)

  1,1 mln

  19,1(1.9%)

  1,3 mln

  22,1(2.4%)

  607,0 tys

  10,1(1.2%)

  1,3 mln

  21,6(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  20,6(2.2%)

  1,4 mln

  24,4(3%)

  1,4 mln

  24,1(3.3%)

  1,2 mln

  20,9(2.8%)

  4,9 mln

  82,8(8.1%)

  9,1 mln

  151(16.7%)

  1,5 mln

  25,2(2.9%)

  1,3 mln

  21,6(2.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,5 mln

  25,8(2.8%)

  1,3 mln

  22,8(2.8%)

  2,2 mln

  37,4(5.2%)

  2,0 mln

  34,1(4.5%)

  1,5 mln

  25,8(2.5%)

  1,3 mln

  21,1(2.3%)

  1,1 mln

  18,9(2.2%)

  1,0 mln

  17,2(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  271,4 tys

  4,6(0.5%)

  350,8 tys

  5,9(0.7%)

  261,5 tys

  4,4(0.6%)

  346,4 tys

  5,8(0.8%)

  294,5 tys

  4,9(0.5%)

  248,2 tys

  4,2(0.5%)

  231,0 tys

  3,9(0.4%)

  581,2 tys

  9,7(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  293,1 tys

  5,0(0.5%)

  1,0 mln

  17,7(2.2%)

  781,9 tys

  13,2(1.8%)

  913,3 tys

  15,3(2%)

  1,4 mln

  23,4(2.3%)

  1,9 mln

  31,4(3.5%)

  183,8 tys

  3,1(0.4%)

  404,6 tys

  6,7(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  188,7 tys

  3,2(0.3%)

  217,7 tys

  3,7(0.5%)

  222,6 tys

  3,8(0.5%)

  289,9 tys

  4,9(0.6%)

  258,9 tys

  4,3(0.4%)

  248,6 tys

  4,2(0.5%)

  199,7 tys

  3,3(0.4%)

  224,2 tys

  3,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.2%)

  130,6 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.3%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  247,1 tys

  4,2(0.5%)

  217,6 tys

  3,7(0.5%)

  365,1 tys

  6,2(0.9%)

  305,2 tys

  5,1(0.7%)

  185,9 tys

  3,1(0.3%)

  342,0 tys

  5,7(0.6%)

  407,4 tys

  6,8(0.8%)

  53,4 tys

  0,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  698,9 tys

  11,9(1.3%)

  37,6 tys

  0,6(0.1%)

  42,5 tys

  0,7(0.1%)

  187,0 tys

  3,1(0.4%)

  161,0 tys

  2,7(0.3%)

  51,8 tys

  0,9(0.1%)

  36,4 tys

  0,6(0.1%)

  45,8 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  94,9 tys

  1,6(0.2%)

  37,1 tys

  0,6(0.1%)

  42,6 tys

  0,7(0.1%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  28,0 tys

  0,5(0.1%)

  28,4 tys

  0,5(0.1%)

  35,1 tys

  0,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  83,8 tys

  1,4(0.2%)

  17,1 tys

  0,3(0%)

  26,7 tys

  0,5(0.1%)

  26,5 tys

  0,4(0.1%)

  28,3 tys

  0,5(0%)

  33,7 tys

  0,6(0.1%)

  34,8 tys

  0,6(0.1%)

  34,6 tys

  0,6(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  154,2 tys

  2,6(0.3%)

  100,5 tys

  1,7(0.2%)

  77,3 tys

  1,3(0.2%)

  59,3 tys

  1,0(0.1%)

  40,3 tys

  0,7(0.1%)

  43,1 tys

  0,7(0.1%)

  49,2 tys

  0,8(0.1%)

  28,8 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  208,9 tys

  3,6(0.4%)

  328

  0,0(0%)

  305,3 tys

  5,2(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  450,0 tys

  7,5(0.9%)

  24,0 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  177

  0,0(0%)

  508

  0,0(0%)

  517

  0,0(0%)

  478

  0,0(0%)

  602

  0,0(0%)

  159

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  39,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie bieruńsko-lędzińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,8 mln

  933(100%)

  48,6 mln

  824(100%)

  47,6 mln

  806(100%)

  46,7 mln

  788(100%)

  61,1 mln

  1,0 tys(100%)

  50,5 mln

  846(100%)

  55,0 mln

  918(100%)

  65,0 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,6 mln

  299(32.1%)

  14,9 mln

  253(30.7%)

  14,9 mln

  252(31.3%)

  14,5 mln

  244(31.1%)

  16,0 mln

  268(26.2%)

  15,0 mln

  250(29.6%)

  20,2 mln

  338(36.8%)

  27,5 mln

  459(42.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,3 mln

  260(27.9%)

  16,4 mln

  277(33.7%)

  17,0 mln

  287(35.7%)

  18,2 mln

  306(38.9%)

  20,3 mln

  340(33.3%)

  22,2 mln

  371(43.9%)

  20,8 mln

  347(37.8%)

  23,6 mln

  393(36.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  17,5(1.9%)

  1,0 mln

  17,2(2.1%)

  1,0 mln

  17,4(2.2%)

  1,0 mln

  17,6(2.2%)

  1,3 mln

  21,1(2.1%)

  1,2 mln

  19,6(2.3%)

  2,8 mln

  47,3(5.1%)

  3,7 mln

  61,2(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,9 mln

  202(21.7%)

  8,0 mln

  135(16.4%)

  5,6 mln

  94,7(11.8%)

  2,0 mln

  34,1(4.3%)

  9,5 mln

  159(15.5%)

  3,3 mln

  54,6(6.5%)

  3,4 mln

  56,6(6.2%)

  2,8 mln

  46,6(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,0 mln

  17,2(1.9%)

  984,1 tys

  16,7(2%)

  1,8 mln

  31,2(3.9%)

  1,2 mln

  20,5(2.6%)

  933,6 tys

  15,6(1.5%)

  1,1 mln

  18,2(2.2%)

  1,3 mln

  21,9(2.4%)

  2,1 mln

  34,5(3.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  33,8(3.6%)

  1,9 mln

  31,4(3.8%)

  1,9 mln

  31,5(3.9%)

  1,9 mln

  31,1(4%)

  1,9 mln

  32,1(3.1%)

  1,9 mln

  32,5(3.9%)

  1,6 mln

  26,7(2.9%)

  2,0 mln

  33,3(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  717,2 tys

  12,2(1.3%)

  1,2 mln

  21,1(2.6%)

  1,5 mln

  25,3(3.1%)

  1,2 mln

  19,8(2.5%)

  888,3 tys

  14,9(1.5%)

  1,1 mln

  18,6(2.2%)

  1,3 mln

  20,9(2.3%)

  1,1 mln

  19,0(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  25,3(2.7%)

  964,9 tys

  16,4(2%)

  394,8 tys

  6,7(0.8%)

  2,4 mln

  40,5(5.2%)

  1,2 mln

  19,8(1.9%)

  1,3 mln

  22,1(2.6%)

  485,7 tys

  8,1(0.9%)

  330,4 tys

  5,5(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.2%)

  130,6 tys

  2,2(0.3%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  164,8 tys

  2,8(0.3%)

  171,5 tys

  2,9(0.4%)

  185,3 tys

  3,1(0.4%)

  178,2 tys

  3,0(0.4%)

  4,6 mln

  77,0(7.5%)

  2,2 mln

  36,0(4.3%)

  1,1 mln

  17,9(1.9%)

  107,8 tys

  1,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,1 mln

  52,7(5.7%)

  2,9 mln

  49,3(6%)

  3,1 mln

  51,6(6.4%)

  3,1 mln

  51,9(6.6%)

  3,4 mln

  56,3(5.5%)

  23,1 tys

  0,4(0%)

  60,4 tys

  1,0(0.1%)

  55,6 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,4 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,2(0%)

  10,9 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,2(0%)

  11,7 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,6 tys

  0,2(0%)

  10,1 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  65,3 tys

  1,1(0.1%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  42,4 tys

  0,7(0.1%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  211,2 tys

  3,5(0.4%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  177

  0,0(0%)

  508

  0,0(0%)

  517

  0,0(0%)

  478

  0,0(0%)

  602

  0,0(0%)

  159

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  401,0 tys

  6,8(0.7%)

  190,6 tys

  3,2(0.4%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,7

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  269

  0,0(0%)

  372

  0,0(0%)

  227

  0,0(0%)

  168

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  28,3 tys

  0,5(0.1%)

  96,4

  0,0(0%)

  29,1

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,1 tys

  0,1(0%)

  328

  0,0(0%)

  85,3 tys

  1,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,0 tys

  4,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  18,0 tys

  0,3(0%)

  13,3 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  16,1 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  39,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat bieruńsko-lędziński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 256 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 970 kobiet oraz 7 286 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 23,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 9,6% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bieruńsko-lędzińskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,7%) oraz zasadnicze zawodowe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,9%) oraz średnie zawodowe (27,9%).

  W roku 2021 w powiecie bieruńsko-lędzińskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 101 oddziałów uczęszczało 2 302 dzieci (1 133 dziewczynki oraz 1 169 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 63 oddziałów uczęszczało 1 427 dzieci (720 dziewczynek oraz 707 chłopców). Dostępnych było 1 340 miejsc.

  19,4% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 19,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 901 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 13 szkół podstawowych, w których w 270 oddziałach uczyło się 5 416 uczniów (2 717 kobiet oraz 2 699 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim placówkę miało 13 szkół podstawowych, w których w 175 oddziałach uczyło się 3 488 uczniów (1 726 kobiet oraz 1 762 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,7% ludności (31,2% wśród dziewczynek i 30,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,1 uczniów.

  W powiecie bieruńsko-lędzińskim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 17 oddziałach uczyło się 490 uczniów (309 kobiet oraz 181 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 112 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 619 uczniów (391 kobiet oraz 228 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 254 absolwentów.

  W powiecie bieruńsko-lędzińskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 251 uczniów (63 kobiety oraz 188 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,8 uczniów. 20,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,1% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wieku potencjalnej nauki (24,4% kobiet i 23,7% mężczyzn).

 • 21,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  21,8%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 25,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat bieruńsko-lędziński
  36,0%
  Województwo
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat bieruńsko-lędziński
  10,3%
  Województwo
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  23,1%
  woj. śląskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat bieruńsko-lędziński
  26,6%
  śląskie
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 21,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat bieruńsko-lędziński
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat bieruńsko-lędziński
  9,6%
  Województwo
  10,6%
  Cała Polska
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 901 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  901,0
  Województwo
  907,0
  Kraj
  896,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  0,90
  woj. śląskie
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 101 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 273 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat bieruńsko-lędziński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 302 Dzieci
 • 1 133 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 169 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 489 3 lata
 • 489
 • 626 4 lata
 • 626
 • 625 5 lata
 • 625
 • 546 6 lat
 • 546
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 239 3 lata
 • 239
 • 325 4 lata
 • 325
 • 299 5 lata
 • 299
 • 263 6 lat
 • 263
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 250 3 lata
 • 250
 • 301 4 lata
 • 301
 • 326 5 lata
 • 326
 • 283 6 lat
 • 283
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 261 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 174,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 172,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 17,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat bieruńsko-lędziński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 270 Oddziały
 • 5 416 Uczniowie
 • 2 717 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 699 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,2%
  49,8%
 • 727 Uczniowie w 1 klasie
 • 372 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 355 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 544 Absolwenci
 • 246 Kobiety
  (absolwenci)
 • 298 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. bieruńsko-lędziński
  20,1
  śląskie
  17,2
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 371,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 314,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat bieruńsko-lędziński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 490 Uczniowie
 • 309 Kobiety
  (uczniowie)
 • 181 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,1%
  36,9%
 • 146 Uczniowie w 1 klasie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Absolwenci
 • 81 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  28,8
  Województwo
  26,5
  Kraj
  26,3
 •  
 • 31,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat bieruńsko-lędziński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat bieruńsko-lędziński
  20,9
  śląskie
  17,9
  Kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bieruńsko-lędziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bieruńsko-lędziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bieruńsko-lędziński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie bieruńsko-lędzińskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie bieruńsko-lędzińskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 826 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 164 (uczestnicy: 14 393)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 270)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 220)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 40)
  • koncerty: 52 (uczestnicy: 5 572)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 450)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 540)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 225)
  • pokazy teatralne: 23 (uczestnicy: 1 970)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 260)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 130)
  • warsztaty: 30 (uczestnicy: 435)
  • inne: 22 (uczestnicy: 4 281)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 637)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 137)
  • taneczne: 2 (członkowie: 68)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 74)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 25)
  • teatralne: 1 (członkowie: 45)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 194)
  • inne: 7 (członkowie: 74)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 12 (absolwenci: 238)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 15)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 60)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 88)
  • tańca: 2 (absolwenci: 50)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 316)
  • teatralne: 2 (członkowie: 48)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 70)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 60)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 49)
  • taneczne: 4 (członkowie: 89)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie bieruńsko-lędzińskim działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie bieruńsko-lędzińskim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 186 541 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 25 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 8 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 172 543 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 71
  • dostępne dla czytelników: 40
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 32
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Kluby sportowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bieruńsko-lędzińskim działało 20 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 545 członków. Zarejestrowano 1 518 ćwiczących (mężczyźni: 1 044, kobiety: 474, chłopcy do lat 18: 737, dziewczęta do lat 18: 370). Aktywne były 33 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (35) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bieruńsko-lędziński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat bieruńsko-lędziński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 31 wypadków drogowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 51,7 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 100,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim zarejestrowanych było 45 681 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 36 990 samochodów osobowych (618,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 276 samochodów ciężarowych (77,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 97 autobusów (1,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 357 ciągników siodłowych (6,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 415 motocykli (40,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,9 lat.


  W 2021 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim znajdowało się 46 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 31 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 39 Ranni
  (rok 2021)
 • 7 Lekko ranni
 • 32 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 51,67 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  51,7
  woj. śląskie
  49,4
  Kraj
  59,9
 • 5,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  5,0
  woj. śląskie
  3,3
  Polska
  5,9
 • 65,01 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  65,0
  śląskie
  57,8
  Cały kraj
  69,4
 • 13,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  13,1
  Województwo
  5,5
  Polska
  7,6
 • 100,70 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  100,7
  Województwo
  78,7
  Cały kraj
  80,2
 • 9,68 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  9,7
  śląskie
  6,7
  Polska
  9,8
 • 125,81 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  125,8
  woj. śląskie
  116,9
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 45 681 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim w 2020 roku
 • 36 990 Samochody osobowe
 • 4 276 Samochody ciężarowe
 • 43 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 97 Autobusy
 • 529 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 357 Ciągniki samochodowe
 • 357   Ciągniki siodłowe
 • 1 017 Ciągniki rolnicze
 • 2 415 Motocykle
 • 601   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 999 Motorowery
 • 36 990Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • Samochody osobowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 618,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  618,3
  śląskie
  624,0
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 193
  • 1400-1649 kg9 611
  • 1650-1899 kg9 546
  • 1900 kg i więcej9 640
 • 8 193 do 1399 kg
 • 9 611 1400-1649 kg
 • 9 546 1650-1899 kg
 • 9 640 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 728 do 1399 cm3
 • 16 728
 • 17 850 1400-1999 cm3
 • 17 850
 • 2 412 2000 i więcej cm3
 • 2 412
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 317
  • olej napędowy10 547
  • gaz (LPG)4 741
  • pozostałe385
 • 21 317 benzyna
 • 10 547 olej napędowy
 • 4 741 gaz (LPG)
 • 385 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 720 do 1 roku
 • 720
 • 607 2 lata
 • 607
 • 719 3 lata
 • 719
 • 1 718 4-5 lat
 • 1 718
 • 1 938 6-7 lat
 • 1 938
 • 2 385 8-9 lat
 • 2 385
 • 2 957 10-11 lat
 • 2 957
 • 7 260 12-15 lat
 • 7 260
 • 7 739 16-20 lat
 • 7 739
 • 4 327 21-25 lat
 • 4 327
 • 2 126 26-30 lat
 • 2 126
 • 4 494 31 lat i więcej
 • 4 494
 • 17,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • pow. bieruńsko-lędziński
  17,0 lat
  woj. śląskie
  17,8 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 4 276Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 77,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat bieruńsko-lędziński
  77,4
  Województwo
  86,2
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 016 do 999 kg
 • 2 016
 • 1 209 1000-1499 kg
 • 1 209
 • 254 1500-2999 kg
 • 254
 • 49 3000-3499 kg
 • 49
 • 120 3500-4999 kg
 • 120
 • 226 5000-6999 kg
 • 226
 • 183 7000-9999 kg
 • 183
 • 166 10000-14999 kg
 • 166
 • 53 15000 kg i więcej
 • 53
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna570
  • olej napędowy3 072
  • gaz (LPG)210
  • pozostałe424
 • 570 benzyna
 • 3 072 olej napędowy
 • 210 gaz (LPG)
 • 424 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 74 do 1 roku
 • 74
 • 37 2 lata
 • 37
 • 128 3 lata
 • 128
 • 282 4-5 lat
 • 282
 • 258 6-7 lat
 • 258
 • 286 8-9 lat
 • 286
 • 318 10-11 lat
 • 318
 • 827 12-15 lat
 • 827
 • 680 16-20 lat
 • 680
 • 452 21-25 lat
 • 452
 • 280 26-30 lat
 • 280
 • 654 31 lat i więcej
 • 654
 • 17,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • Powiat
  17,3 lat
  woj. śląskie
  18,8 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 97Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • Autobusy w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  1,6
  Województwo
  2,7
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy64
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe29
 • 4 benzyna
 • 64 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 29 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 4 12-15 lat
 • 4
 • 16 16-20 lat
 • 16
 • 13 21-25 lat
 • 13
 • 13 26-30 lat
 • 13
 • 40 31 lat i więcej
 • 40
 • 25,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • powiat bieruńsko-lędziński
  25,4 lat
  śląskie
  21,8 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 357Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,0
  Województwo
  9,5
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy315
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe38
 • 4 benzyna
 • 315 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 38 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 6 2 lata
 • 6
 • 10 3 lata
 • 10
 • 14 4-5 lat
 • 14
 • 26 6-7 lat
 • 26
 • 31 8-9 lat
 • 31
 • 16 10-11 lat
 • 16
 • 94 12-15 lat
 • 94
 • 44 16-20 lat
 • 44
 • 44 21-25 lat
 • 44
 • 32 26-30 lat
 • 32
 • 30 31 lat i więcej
 • 30
 • 16,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • pow. bieruńsko-lędziński
  16,1 lat
  śląskie
  13,6 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 2 415Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • Motocykle w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 40,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  40,4
  woj. śląskie
  35,3
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 56 do 1 roku
 • 56
 • 38 2 lata
 • 38
 • 28 3 lata
 • 28
 • 133 4-5 lat
 • 133
 • 91 6-7 lat
 • 91
 • 80 8-9 lat
 • 80
 • 121 10-11 lat
 • 121
 • 367 12-15 lat
 • 367
 • 366 16-20 lat
 • 366
 • 256 21-25 lat
 • 256
 • 153 26-30 lat
 • 153
 • 726 31 lat i więcej
 • 726
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • pow. bieruńsko-lędziński
  20,9 lat
  śląskie
  22,3 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 14 km  Będących pod zarządem gminy
 • 31 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 908,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  2 908,6 km
  woj. śląskie
  1 109,9 km
  Kraj
  591,9 km
 • 7,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat bieruńsko-lędziński
  7,7 km
  śląskie
  3,1 km
  Polska
  4,9 km
 • 0 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami