Powiat bieruńsko-lędziński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat bieruńsko-lędziński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 59 898 Liczba mieszkańców
 • 158 km2 Powierzchnia
 • 374 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 78,2% Stopa urbanizacji
 • Bernard Bednorz Starosta
 • ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń Adres starostwa powiatowego
 • STY, SBL Tablice rejestracyjne
Powiat bieruńsko-lędziński na mapie
Identyfikatory
 • 2414 TERYT (TERC)
Herb powiatu bieruńsko-lędzińskiego
powiat bieruńsko-lędziński herb

powiat bieruńsko-lędziński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
32/ 323-32-00 Tel. dyż. 32/ 323-32-55
32/ 323-32-44
ul. Turystyczna 1 A
43-155 Bieruń
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu
32/ 216-63-30
32/ 216-63-30
ul. Lędzińska 24
43-143 Lędziny
Starostwo Powiatowe w Bieruniu
(32) 226-91-00
(32) 226-90-00
ul.św.Kingi
43-155 Bieruń

Powiat bieruńsko-lędziński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat bieruńsko-lędziński ma 59 898 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 7,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2050 roku wynosi 59 137, z czego 30 056 to kobiety, a 29 081 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego zawarli w 2020 roku 221 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,9% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest stanu wolnego, 61,5% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bieruńsko-lędziński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -38. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,63 na 1000 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W 2020 roku urodziło się 599 dzieci, w tym 47,1% dziewczynek i 52,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 326 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,94 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 46,5% zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,1% zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bieruńsko-lędzińskiego przypada 10.64 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 701 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 615 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego 86. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 21 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -16.

  61,3% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 898 Liczba mieszkańców
 • 30 407 Kobiety
 • 29 491 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 137 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 30 056 Kobiety
 • 29 081 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,6 lat
  śląskie
  43,1 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,9%
  woj. śląskie
  27,1%
  Kraj
  28,8%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,5% Żonaci/Zamężne
 • powiat bieruńsko-lędziński
  61,5%
  śląskie
  57,5%
  Kraj
  55,8%
 • 60,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,0%
  woj. śląskie
  9,8%
  Cała Polska
  9,6%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  woj. śląskie
  5,1%
  Kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,8%
  Województwo
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,7
  woj. śląskie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat bieruńsko-lędziński
  1,4
  woj. śląskie
  1,4
  Cały kraj
  1,3
 • 221 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -38 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -25 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,63 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -0,6
  Województwo
  -4,9
  Polska
  -3,2
 • -1,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bieruńsko-lędzińskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 599 Urodzenia żywe
 • 282 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 317 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,1%
  52,9%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. bieruńsko-lędziński
  10,0
  woj. śląskie
  8,5
  Cała Polska
  9,3
 • 43,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. bieruńsko-lędziński
  43,1
  woj. śląskie
  37,6
  Cały kraj
  39,9
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 55 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 55
 • 107 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 107
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 326 g Średnia waga noworodków
 • 3 244 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 398 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 326 g
  Województwo
  3 327 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 167 Waga 3500g - 3999g
 • 167
 • 257 Waga 3000g - 3499g
 • 257
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,44
  woj. śląskie
  1,32
  Cała Polska
  1,38
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,68
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • 0,94 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  0,94
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 637 Zgony
 • 307 Kobiety
  (Zgony)
 • 330 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,2%
  51,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. bieruńsko-lędziński
  10,6
  woj. śląskie
  13,3
  Kraj
  12,5
 • 106,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  106,3
  śląskie
  157,4
  Kraj
  134,3
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,3
  śląskie
  3,6
  Polska
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat bieruńsko-lędziński
  3,2
  Województwo
  3,8
  Cała Polska
  3,4
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  46,5%
  śląskie
  41,9%
  Kraj
  39,4%
 • 26,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,1%
  śląskie
  27,4%
  Kraj
  26,5%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. bieruńsko-lędziński
  5,4%
  woj. śląskie
  5,0%
  Kraj
  6,6%
 • 10,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  10,3
  Kraj
  9,9
 • 79,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  79,2
  Polska
  70,4
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. bieruńsko-lędziński
  242,8
  Województwo
  313,1
  Cały kraj
  283,2
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,7
  Cały kraj
  261,3
 • 432,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 498,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 363,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  432,1
  śląskie
  478,9
  Kraj
  421,0
 • 88,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 131,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  88,2
  woj. śląskie
  72,9
  Kraj
  69,5
 • 26,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  26,4
  woj. śląskie
  38,8
  Cały kraj
  35,1
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat bieruńsko-lędziński
  6,6
  Województwo
  8,6
  Polska
  7,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Województwo
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie bieruńsko-lędzińskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40 Osoby w zamachach samobójczych
 • 13 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 67 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  67,0
  śląskie
  36,0
  Cała Polska
  31,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  18,0
  śląskie
  12,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 13 zażycie innych leków
 • 13
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 4 inny
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 12 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 12
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 nieustalona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 7 19-24 lat
 • 7
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 5 50-60 lat
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu15
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków10
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 3 trzeźwy
 • 15 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 10 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 14 kawaler/panna
 • 14
 • 13 żonaty/zamężna
 • 13
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 11 nieustalony
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony30
 • 0 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 30 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 5 emerytura
 • 5
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 19 nieustalony
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 701 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 367 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 334 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 615 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 319 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 296 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 70 Saldo migracji
 • 39 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 31 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 86 Saldo migracji wewnętrznych
 • 48 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 38 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Saldo migracji zagranicznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bieruńsko-lędziński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim oddano do użytku 254 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,25 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim to 19 088 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 319 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  90,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bieruńsko-lędzińskim to 5,16 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim to 146,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,84% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,36% mieszkań posiada łazienkę, 89,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,52% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie bieruńsko-lędzińskim 104 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 850 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 764 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 transakcje (mediana cen - 4 155 zł/m2, średnia - 4 142 zł/m2), a na rynku wtórnym 100 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 830 zł/m2, średnia - 3 750 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 850 zł
 • Powiat
  3 850 zł
  śląskie
  3 960 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 850 zł Ogółem
 • 3 850 zł
 • 4 317 zł do 40 m2
 • 4 317 zł
 • 3 880 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 880 zł
 • 3 748 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 748 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 764 zł
 • Tutaj
  3 764 zł
  Województwo
  3 988 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 764 zł Ogółem
 • 3 764 zł
 • 4 077 zł do 40 m2
 • 4 077 zł
 • 3 646 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 646 zł
 • 3 750 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 750 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 104
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m255
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m20
 • 25 do 40 m2
 • 55 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 155 zł
 • Powiat
  4 155 zł
  Województwo
  4 948 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 155 zł Ogółem
 • 4 155 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 142 zł
 • pow. bieruńsko-lędziński
  4 142 zł
  Województwo
  4 909 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 4 142 zł Ogółem
 • 4 142 zł
 • 4Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 830 zł
 • powiat bieruńsko-lędziński
  3 830 zł
  woj. śląskie
  3 625 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 3 830 zł Ogółem
 • 3 830 zł
 • 4 068 zł do 40 m2
 • 4 068 zł
 • 3 880 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 880 zł
 • 3 737 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 737 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 750 zł
 • Tutaj
  3 750 zł
  woj. śląskie
  3 718 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 3 750 zł Ogółem
 • 3 750 zł
 • 4 066 zł do 40 m2
 • 4 066 zł
 • 3 643 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 643 zł
 • 3 710 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 710 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 100
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m224
  • od 40,1 do 60 m253
  • od 60,1 do 80 m222
  • od 80,1 m20
 • 24 do 40 m2
 • 53 od 40,1 do 60 m2
 • 22 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 088 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 319,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. bieruńsko-lędziński
  319,10
  woj. śląskie
  401,50
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 96,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  96,00 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat bieruńsko-lędziński
  30,60 m2
  woj. śląskie
  28,80 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,59
  woj. śląskie
  3,77
  Kraj
  3,82
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. bieruńsko-lędziński
  3,13
  Województwo
  2,49
  Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,68
  śląskie
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 254 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,25
  Województwo
  4,07
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 310 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,16 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  5,16
  Województwo
  4,03
  Polska
  3,77
 • 21,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  21,90
  woj. śląskie
  16,39
  Kraj
  21,77
 • 37 133 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 146,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  146,2 m2
  śląskie
  95,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,62 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  0,62 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat bieruńsko-lędziński
  99,58%
  woj. śląskie
  98,82%
  Polska
  96,97%
 • 98,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat bieruńsko-lędziński
  98,84%
  śląskie
  95,61%
  Cały kraj
  94,01%
 • 97,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  97,36%
  śląskie
  94,04%
  Kraj
  91,78%
 • 89,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat bieruńsko-lędziński
  89,95%
  Województwo
  82,40%
  Cały kraj
  83,08%
 • 55,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat bieruńsko-lędziński
  55,52%
  śląskie
  66,35%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat bieruńsko-lędziński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie bieruńsko-lędzińskim na 1000 mieszkańców pracuje 323osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 30,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 69,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosiło w 2020 roku 2,7% (3,2% wśród kobiet i 2,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosiło 4 649,07 PLN, co odpowiada 84.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego 7 815 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 566 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 249.

  4,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 64,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 323 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat bieruńsko-lędziński
  323,0
  śląskie
  275,0
  Cała Polska
  252,0
 • 2,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,2% Kobiety
 • 2,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,7%
  śląskie
  4,9%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 649 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 649 PLN
  Województwo
  5 451 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 815 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 566 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 249 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 64,1% Przemysł i budownictwo
 • 34,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 77,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,3% Pozostałe
 • 35,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 294 Pracujący ogółem
 • 5 938 Kobiety
 • 13 356 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,1
  Województwo
  69,3
  Polska
  68,0
 • 30,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. bieruńsko-lędziński
  30,9
  śląskie
  40,2
  Kraj
  37,5
 • 95,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  95,7
  śląskie
  138,1
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bieruńsko-lędziński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie bieruńsko-lędzińskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 289 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 049 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 345 nowych podmiotów, a 162 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (466) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (344) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (781) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (162) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie bieruńsko-lędzińskim najwięcej (352) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 078) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (42) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (1 250) podmiotów, a 75,6% (3 997) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie bieruńsko-lędzińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.2%) oraz Budownictwo (13.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 289 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 42 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 250 Przemysł i budownictwo
 • 3 997 Pozostała działalność
 • 345 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim w 2020 roku
 • 162 Podmioty wyrejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim w 2020 roku
 • 4 049 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 078 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 078
 • 172 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 172
 • 37 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 37
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 5 287 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 287
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 452 Spółki handlowe ogółem
 • 452
 • 64  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 64
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 352  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 352
 • 53    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 53
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 282 Spółki cywilne ogółem
 • 282
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 049 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 020 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 020
 • 562 Budownictwo
 • 562
 • 458 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 458
 • 420 Przetwórstwo przemysłowe
 • 420
 • 279 Transport i gospodarka magazynowa
 • 279
 • 269 Pozostała działalność
 • 269
 • 241 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 241
 • 192 Informacja i komunikacja
 • 192
 • 131 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 131
 • 114 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 114
 • 107 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 107
 • 106 Edukacja
 • 106
 • 54 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 54
 • 46 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 46
 • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bieruńsko-lędziński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim stwierdzono 821 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosi 70,40% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,25 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 7,67 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,94 (72%), drogowe - 0,94 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 821 Przestępstwa ogółem
 • 821
 • 554 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 554
 • 176 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 176
 • 56 Przestępstwa drogowe
 • 56
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 459 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 459
 • 13,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,71
  Województwo
  26,09
  Cały kraj
  19,96
 • 9,25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,25
  śląskie
  13,67
  Cała Polska
  12,25
 • 2,94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,94
  Województwo
  10,18
  Cały kraj
  5,17
 • 0,94 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,94
  Województwo
  1,41
  Polska
  1,73
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. bieruńsko-lędziński
  0,32
  śląskie
  0,45
  Kraj
  0,37
 • 7,67 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. bieruńsko-lędziński
  7,67
  śląskie
  13,14
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. bieruńsko-lędziński
  70%
  woj. śląskie
  79%
  Polska
  73%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat bieruńsko-lędziński
  66%
  Województwo
  68%
  Polska
  65%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  72%
  Województwo
  91%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat bieruńsko-lędziński
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  Województwo
  85%
  Kraj
  87%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat bieruńsko-lędziński
  61%
  Województwo
  67%
  Polska
  54%

Powiat bieruńsko-lędziński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego wyniosła w 2020 roku 52,1 mln złotych, co daje 870 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - 34.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,0 mln złotych, czyli 19,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego wyniosła w 2020 roku 55,0 mln złotych, co daje 918 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (36.8%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (6.2%). W budżecie powiatu bieruńsko-lędzińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 339 złotych na mieszkańca (36,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,3 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie bieruńsko-lędzińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,9 mln

  940(100%)

  54,2 mln

  923(100%)

  48,2 mln

  817(100%)

  42,8 mln

  725(100%)

  44,6 mln

  752(100%)

  61,2 mln

  1,0 tys(100%)

  54,3 mln

  909(100%)

  52,1 mln

  870(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,2 mln

  259(27.6%)

  15,6 mln

  266(28.9%)

  13,8 mln

  234(28.7%)

  13,0 mln

  221(30.5%)

  13,6 mln

  228(30.4%)

  15,3 mln

  256(25%)

  14,1 mln

  236(26%)

  17,9 mln

  299(34.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  21,0 mln

  359(38.3%)

  19,5 mln

  331(36%)

  15,5 mln

  263(32.2%)

  7,6 mln

  129(17.8%)

  8,4 mln

  141(18.9%)

  19,4 mln

  325(31.7%)

  8,6 mln

  145(15.9%)

  9,3 mln

  156(17.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,2 mln

  123(13.1%)

  7,1 mln

  120(13%)

  7,1 mln

  120(14.6%)

  7,4 mln

  126(17.4%)

  7,9 mln

  132(17.6%)

  8,6 mln

  143(14%)

  7,9 mln

  133(14.6%)

  8,0 mln

  133(15.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  26,8(2.9%)

  1,5 mln

  25,7(2.8%)

  1,3 mln

  22,8(2.8%)

  1,3 mln

  21,7(3%)

  1,3 mln

  22,4(3%)

  1,6 mln

  26,9(2.6%)

  1,8 mln

  30,5(3.4%)

  4,0 mln

  66,8(7.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  59,8(6.4%)

  3,4 mln

  58,3(6.3%)

  3,0 mln

  51,3(6.3%)

  3,8 mln

  65,1(9%)

  2,6 mln

  44,2(5.9%)

  2,2 mln

  36,3(3.5%)

  2,6 mln

  44,2(4.9%)

  3,1 mln

  51,5(5.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,8 mln

  30,9(3.3%)

  1,9 mln

  31,5(3.4%)

  1,9 mln

  31,5(3.9%)

  2,3 mln

  38,7(5.3%)

  2,3 mln

  39,0(5.2%)

  2,1 mln

  35,3(3.4%)

  2,1 mln

  34,6(3.8%)

  1,9 mln

  31,0(3.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  19,7(2.1%)

  1,2 mln

  20,6(2.2%)

  1,4 mln

  24,4(3%)

  1,4 mln

  24,1(3.3%)

  1,2 mln

  20,9(2.8%)

  4,9 mln

  82,8(8.1%)

  9,1 mln

  151(16.7%)

  1,5 mln

  25,2(2.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,3 mln

  22,9(2.4%)

  1,5 mln

  25,8(2.8%)

  1,3 mln

  22,8(2.8%)

  2,2 mln

  37,4(5.2%)

  2,0 mln

  34,1(4.5%)

  1,5 mln

  25,8(2.5%)

  1,3 mln

  21,1(2.3%)

  1,1 mln

  18,9(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  102,8 tys

  1,8(0.2%)

  291,8 tys

  5,0(0.5%)

  807,8 tys

  13,7(1.7%)

  1,5 mln

  24,6(3.4%)

  1,1 mln

  18,6(2.5%)

  1,1 mln

  19,1(1.9%)

  1,3 mln

  22,1(2.4%)

  607,0 tys

  10,1(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  172,9 tys

  3,0(0.3%)

  208,9 tys

  3,6(0.4%)

  328

  0,0(0%)

  305,3 tys

  5,2(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  450,0 tys

  7,5(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  233,4 tys

  4,0(0.4%)

  247,1 tys

  4,2(0.5%)

  217,6 tys

  3,7(0.5%)

  365,1 tys

  6,2(0.9%)

  305,2 tys

  5,1(0.7%)

  185,9 tys

  3,1(0.3%)

  342,0 tys

  5,7(0.6%)

  407,4 tys

  6,8(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  187,2 tys

  3,2(0.3%)

  271,4 tys

  4,6(0.5%)

  350,8 tys

  5,9(0.7%)

  261,5 tys

  4,4(0.6%)

  346,4 tys

  5,8(0.8%)

  294,5 tys

  4,9(0.5%)

  248,2 tys

  4,2(0.5%)

  231,0 tys

  3,9(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  224,8 tys

  3,8(0.4%)

  188,7 tys

  3,2(0.3%)

  217,7 tys

  3,7(0.5%)

  222,6 tys

  3,8(0.5%)

  289,9 tys

  4,9(0.6%)

  258,9 tys

  4,3(0.4%)

  248,6 tys

  4,2(0.5%)

  199,7 tys

  3,3(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  939,8 tys

  16,0(1.7%)

  293,1 tys

  5,0(0.5%)

  1,0 mln

  17,7(2.2%)

  781,9 tys

  13,2(1.8%)

  913,3 tys

  15,3(2%)

  1,4 mln

  23,4(2.3%)

  1,9 mln

  31,4(3.5%)

  183,8 tys

  3,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.2%)

  130,6 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  212,7 tys

  3,6(0.4%)

  154,2 tys

  2,6(0.3%)

  100,5 tys

  1,7(0.2%)

  77,3 tys

  1,3(0.2%)

  59,3 tys

  1,0(0.1%)

  40,3 tys

  0,7(0.1%)

  43,1 tys

  0,7(0.1%)

  49,2 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  94,9 tys

  1,6(0.2%)

  37,1 tys

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  698,9 tys

  11,9(1.3%)

  37,6 tys

  0,6(0.1%)

  42,5 tys

  0,7(0.1%)

  187,0 tys

  3,1(0.4%)

  161,0 tys

  2,7(0.3%)

  51,8 tys

  0,9(0.1%)

  36,4 tys

  0,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  29,3 tys

  0,5(0.1%)

  83,8 tys

  1,4(0.2%)

  17,1 tys

  0,3(0%)

  26,7 tys

  0,5(0.1%)

  26,5 tys

  0,4(0.1%)

  28,3 tys

  0,5(0%)

  33,7 tys

  0,6(0.1%)

  34,8 tys

  0,6(0.1%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  28,0 tys

  0,5(0.1%)

  28,4 tys

  0,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  177

  0,0(0%)

  508

  0,0(0%)

  517

  0,0(0%)

  478

  0,0(0%)

  602

  0,0(0%)

  159

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  39,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie bieruńsko-lędzińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,2 mln

  946(100%)

  54,8 mln

  933(100%)

  48,6 mln

  824(100%)

  47,6 mln

  806(100%)

  46,7 mln

  788(100%)

  61,1 mln

  1,0 tys(100%)

  50,5 mln

  846(100%)

  55,0 mln

  918(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,4 mln

  229(24.3%)

  15,3 mln

  260(27.9%)

  16,4 mln

  277(33.7%)

  17,0 mln

  287(35.7%)

  18,2 mln

  306(38.9%)

  20,3 mln

  340(33.3%)

  22,2 mln

  371(43.9%)

  20,8 mln

  347(37.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,4 mln

  297(31.5%)

  17,6 mln

  299(32.1%)

  14,9 mln

  253(30.7%)

  14,9 mln

  252(31.3%)

  14,5 mln

  244(31.1%)

  16,0 mln

  268(26.2%)

  15,0 mln

  250(29.6%)

  20,2 mln

  338(36.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,0 mln

  290(30.7%)

  11,9 mln

  202(21.7%)

  8,0 mln

  135(16.4%)

  5,6 mln

  94,7(11.8%)

  2,0 mln

  34,1(4.3%)

  9,5 mln

  159(15.5%)

  3,3 mln

  54,6(6.5%)

  3,4 mln

  56,6(6.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  901,8 tys

  15,4(1.6%)

  1,0 mln

  17,5(1.9%)

  1,0 mln

  17,2(2.1%)

  1,0 mln

  17,4(2.2%)

  1,0 mln

  17,6(2.2%)

  1,3 mln

  21,1(2.1%)

  1,2 mln

  19,6(2.3%)

  2,8 mln

  47,3(5.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  34,2(3.6%)

  2,0 mln

  33,8(3.6%)

  1,9 mln

  31,4(3.8%)

  1,9 mln

  31,5(3.9%)

  1,9 mln

  31,1(4%)

  1,9 mln

  32,1(3.1%)

  1,9 mln

  32,5(3.9%)

  1,6 mln

  26,7(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  943,7 tys

  16,1(1.7%)

  1,0 mln

  17,2(1.9%)

  984,1 tys

  16,7(2%)

  1,8 mln

  31,2(3.9%)

  1,2 mln

  20,5(2.6%)

  933,6 tys

  15,6(1.5%)

  1,1 mln

  18,2(2.2%)

  1,3 mln

  21,9(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  507,6 tys

  8,7(0.9%)

  717,2 tys

  12,2(1.3%)

  1,2 mln

  21,1(2.6%)

  1,5 mln

  25,3(3.1%)

  1,2 mln

  19,8(2.5%)

  888,3 tys

  14,9(1.5%)

  1,1 mln

  18,6(2.2%)

  1,3 mln

  20,9(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  161,2 tys

  2,8(0.3%)

  164,8 tys

  2,8(0.3%)

  171,5 tys

  2,9(0.4%)

  185,3 tys

  3,1(0.4%)

  178,2 tys

  3,0(0.4%)

  4,6 mln

  77,0(7.5%)

  2,2 mln

  36,0(4.3%)

  1,1 mln

  17,9(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  26,4(2.8%)

  1,5 mln

  25,3(2.7%)

  964,9 tys

  16,4(2%)

  394,8 tys

  6,7(0.8%)

  2,4 mln

  40,5(5.2%)

  1,2 mln

  19,8(1.9%)

  1,3 mln

  22,1(2.6%)

  485,7 tys

  8,1(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  29,0 tys

  0,5(0.1%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  328

  0,0(0%)

  85,3 tys

  1,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,0 tys

  4,2(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  42,4 tys

  0,7(0.1%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  211,2 tys

  3,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.2%)

  130,6 tys

  2,2(0.3%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  23,0(2.4%)

  3,1 mln

  52,7(5.7%)

  2,9 mln

  49,3(6%)

  3,1 mln

  51,6(6.4%)

  3,1 mln

  51,9(6.6%)

  3,4 mln

  56,3(5.5%)

  23,1 tys

  0,4(0%)

  60,4 tys

  1,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  11,3 tys

  0,2(0%)

  10,4 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,2(0%)

  10,9 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,2(0%)

  11,7 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  12,6 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  65,3 tys

  1,1(0.1%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  437

  0,0(0%)

  269

  0,0(0%)

  372

  0,0(0%)

  227

  0,0(0%)

  168

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  28,3 tys

  0,5(0.1%)

  96,4

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,0 tys

  0,2(0%)

  18,0 tys

  0,3(0%)

  13,3 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,2(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  16,1 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,5

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  177

  0,0(0%)

  508

  0,0(0%)

  517

  0,0(0%)

  478

  0,0(0%)

  602

  0,0(0%)

  159

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  401,0 tys

  6,8(0.7%)

  190,6 tys

  3,2(0.4%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  39,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat bieruńsko-lędziński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14 129 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 943 kobiet oraz 7 186 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 20,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,8% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 15,9% podstawowym ukończonym. 0,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bieruńsko-lędzińskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,7%) oraz podstawowe ukończone (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,2%) oraz średnie zawodowe (24,3%).

  W roku 2018 w powiecie bieruńsko-lędzińskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 98 oddziałów uczęszczało 2 257 dzieci (1 144 dziewczynki oraz 1 113 chłopców). Dostępne były 2 273 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 63 oddziałów uczęszczało 1 427 dzieci (720 dziewczynek oraz 707 chłopców). Dostępnych było 1 340 miejsc.

  19,7% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,8% wśród dziewczynek i 19,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 897 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 13 szkół podstawowych, w których w 254 oddziałach uczyło się 5 044 uczniów (2 486 kobiet oraz 2 558 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim placówkę miało 13 szkół podstawowych, w których w 175 oddziałach uczyło się 3 488 uczniów (1 726 kobiet oraz 1 762 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,2% ludności (30,3% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,79.

  W powiecie bieruńsko-lędzińskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 371 uczniów (230 kobiet oraz 141 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 140 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 619 uczniów (391 kobiet oraz 228 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 254 absolwentów.

  W powiecie bieruńsko-lędzińskim znajdują się 2 Technika, w których w 26 oddziałach uczyło się 712 uczniów (244 kobiety oraz 468 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 154 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim placówkę miały 3 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 847 uczniów (246 kobiet oraz 601 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 135 absolwentów.

  W powiecie bieruńsko-lędzińskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 109 uczniów (33 kobiety oraz 76 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,7% mieszkańców (11,5% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,5 uczniów. 21,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wieku potencjalnej nauki (25,7% kobiet i 24,9% mężczyzn).

 • 14,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  14,1%
  woj. śląskie
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 16,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat bieruńsko-lędziński
  32,8%
  śląskie
  34,2%
  Polska
  33,3%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • powiat bieruńsko-lędziński
  1,8%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat bieruńsko-lędziński
  10,2%
  Województwo
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,8%
  woj. śląskie
  20,2%
  Polska
  18,1%
 • 17,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  30,8%
  Województwo
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 24,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. bieruńsko-lędziński
  5,5%
  woj. śląskie
  4,9%
  Kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. bieruńsko-lędziński
  15,9%
  śląskie
  16,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 20,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  0,8%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  1,4%
 • 0,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 897 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat bieruńsko-lędziński
  897,0
  śląskie
  890,0
  Kraj
  873,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat bieruńsko-lędziński
  0,90
  woj. śląskie
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 9Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 98 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 273 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat bieruńsko-lędziński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 257 Dzieci
 • 1 144 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 113 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,7%
  49,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 482 3 lata
 • 482
 • 562 4 lata
 • 562
 • 609 5 lata
 • 609
 • 567 6 lat
 • 567
 • 15 7 lat i więcej
 • 15
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 234 3 lata
 • 234
 • 294 4 lata
 • 294
 • 316 5 lata
 • 316
 • 282 6 lat
 • 282
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 248 3 lata
 • 248
 • 268 4 lata
 • 268
 • 293 5 lata
 • 293
 • 285 6 lat
 • 285
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • 215 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 160,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 158,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat bieruńsko-lędziński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 254 Oddziały
 • 5 044 Uczniowie
 • 2 486 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 558 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 681 Uczniowie w 1 klasie
 • 351 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 330 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 556 Absolwenci 2016
 • 259 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 297 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat bieruńsko-lędziński
  19,9
  woj. śląskie
  18,1
  Polska
  17,3
 •  
 • 350,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 298,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 382 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki285
  • angielski49
  • inny48
 • 285 niemiecki
 • 49 angielski
 • 48 inny
 •  
 • 94,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,79
  śląskie
  96,32
  Cały kraj
  95,46
 • 94,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,08
  Województwo
  94,54
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bieruńsko-lędziński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bieruńsko-lędziński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat bieruńsko-lędziński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 301 Uczniowie
 • 211 Kobiety
  (uczniowie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,1%
  29,9%
 • 111 Uczniowie w 1 klasie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 108 Absolwenci
 • 74 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 70 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,1%
  72,9%
 • 16 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,5
  Województwo
  26,5
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 24,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat bieruńsko-lędziński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 712 Uczniowie
 • 244 Kobiety
  (uczniowie)
 • 468 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,3%
  65,7%
 • 214 Uczniowie w 1 klasie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 139 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 154 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 124 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. bieruńsko-lędziński
  27,4
  śląskie
  23,8
  Polska
  23,8
 •  
 • 64,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 41,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat bieruńsko-lędziński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 109 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,3%
  69,7%
 • 52 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  21,8
  woj. śląskie
  18,3
  Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 2 179 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 124
  • niemiecki580
  • hiszpański182
  • rosyjski165
  • francuski128
 • 1 124 angielski
 • 580 niemiecki
 • 182 hiszpański
 • 165 rosyjski
 • 128 francuski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat bieruńsko-lędziński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 2 Oddziały
 • 43 Uczniowie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  21,5
  śląskie
  16,0
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21,5 Szkoły policealne ogółem
 • 21,5
 • 21,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21,5
 •  
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bieruńsko-lędziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bieruńsko-lędziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bieruńsko-lędziński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie bieruńsko-lędzińskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie bieruńsko-lędzińskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 826 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 74 (uczestnicy: 7 455)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 180)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 920)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 2 085)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 640)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 190)
  • pokazy teatralne: 18 (uczestnicy: 1 180)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 220)
  • inne: 10 (uczestnicy: 1 990)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 616)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 135)
  • taneczne: 4 (członkowie: 126)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 60)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 25)
  • teatralne: 1 (członkowie: 45)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 225)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 157)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 50)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 36)
  • tańca: 3 (absolwenci: 51)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 354)
  • teatralne: 3 (członkowie: 49)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 117)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 37)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 41)
  • taneczne: 7 (członkowie: 110)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bieruńsko-lędzińskim działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bieruńsko-lędzińskim działało 8 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 187 894 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 8 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 172 543 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 60
  • dostępne dla czytelników: 33
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 33
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bieruńsko-lędzińskim działało 20 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 545 członków. Zarejestrowano 1 518 ćwiczących (mężczyźni: 1 044, kobiety: 474, chłopcy do lat 18: 737, dziewczęta do lat 18: 370). Aktywne były 33 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (35) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bieruńsko-lędziński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat bieruńsko-lędziński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 42 wypadków drogowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 46 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 70,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 100,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim zarejestrowanych było 45 681 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 36 990 samochodów osobowych (618,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 276 samochodów ciężarowych (77,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 97 autobusów (1,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 357 ciągników siodłowych (6,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 415 motocykli (40,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,9 lat.


  W 2020 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim znajdowało się 38 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 42 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 46 Ranni
  (rok 2020)
 • 13 Lekko ranni
 • 33 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 70,21 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  70,2
  woj. śląskie
  53,0
  Cały kraj
  61,5
 • 10,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  10,0
  Województwo
  4,2
  Polska
  6,5
 • 76,89 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  76,9
  woj. śląskie
  60,4
  Cały kraj
  69,2
 • 13,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  13,1
  Województwo
  5,5
  Cały kraj
  7,6
 • 100,70 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat bieruńsko-lędziński
  100,7
  śląskie
  78,7
  Cała Polska
  80,2
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  14,3
  Województwo
  7,9
  Kraj
  10,6
 • 109,52 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  109,5
  śląskie
  113,9
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 45 681 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim w 2020 roku
 • 36 990 Samochody osobowe
 • 4 276 Samochody ciężarowe
 • 43 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 97 Autobusy
 • 529 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 357 Ciągniki samochodowe
 • 357   Ciągniki siodłowe
 • 1 017 Ciągniki rolnicze
 • 2 415 Motocykle
 • 601   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 999 Motorowery
 • 36 990Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • Samochody osobowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 618,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  618,3
  woj. śląskie
  624,0
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 193
  • 1400-1649 kg9 611
  • 1650-1899 kg9 546
  • 1900 kg i więcej9 640
 • 8 193 do 1399 kg
 • 9 611 1400-1649 kg
 • 9 546 1650-1899 kg
 • 9 640 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 728 do 1399 cm3
 • 16 728
 • 17 850 1400-1999 cm3
 • 17 850
 • 2 412 2000 i więcej cm3
 • 2 412
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 317
  • olej napędowy10 547
  • gaz (LPG)4 741
  • pozostałe385
 • 21 317 benzyna
 • 10 547 olej napędowy
 • 4 741 gaz (LPG)
 • 385 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 720 do 1 roku
 • 720
 • 607 2 lata
 • 607
 • 719 3 lata
 • 719
 • 1 718 4-5 lat
 • 1 718
 • 1 938 6-7 lat
 • 1 938
 • 2 385 8-9 lat
 • 2 385
 • 2 957 10-11 lat
 • 2 957
 • 7 260 12-15 lat
 • 7 260
 • 7 739 16-20 lat
 • 7 739
 • 4 327 21-25 lat
 • 4 327
 • 2 126 26-30 lat
 • 2 126
 • 4 494 31 lat i więcej
 • 4 494
 • 17,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • pow. bieruńsko-lędziński
  17,0 lat
  śląskie
  17,8 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 4 276Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 77,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  77,4
  woj. śląskie
  86,2
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 016 do 999 kg
 • 2 016
 • 1 209 1000-1499 kg
 • 1 209
 • 254 1500-2999 kg
 • 254
 • 49 3000-3499 kg
 • 49
 • 120 3500-4999 kg
 • 120
 • 226 5000-6999 kg
 • 226
 • 183 7000-9999 kg
 • 183
 • 166 10000-14999 kg
 • 166
 • 53 15000 kg i więcej
 • 53
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna570
  • olej napędowy3 072
  • gaz (LPG)210
  • pozostałe424
 • 570 benzyna
 • 3 072 olej napędowy
 • 210 gaz (LPG)
 • 424 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 74 do 1 roku
 • 74
 • 37 2 lata
 • 37
 • 128 3 lata
 • 128
 • 282 4-5 lat
 • 282
 • 258 6-7 lat
 • 258
 • 286 8-9 lat
 • 286
 • 318 10-11 lat
 • 318
 • 827 12-15 lat
 • 827
 • 680 16-20 lat
 • 680
 • 452 21-25 lat
 • 452
 • 280 26-30 lat
 • 280
 • 654 31 lat i więcej
 • 654
 • 17,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • powiat bieruńsko-lędziński
  17,3 lat
  śląskie
  18,8 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 97Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • Autobusy w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,6 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat bieruńsko-lędziński
  1,6
  woj. śląskie
  2,7
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy64
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe29
 • 4 benzyna
 • 64 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 29 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 4 12-15 lat
 • 4
 • 16 16-20 lat
 • 16
 • 13 21-25 lat
 • 13
 • 13 26-30 lat
 • 13
 • 40 31 lat i więcej
 • 40
 • 25,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • Tutaj
  25,4 lat
  śląskie
  21,8 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 357Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. bieruńsko-lędziński
  6,0
  Województwo
  9,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy315
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe38
 • 4 benzyna
 • 315 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 38 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 6 2 lata
 • 6
 • 10 3 lata
 • 10
 • 14 4-5 lat
 • 14
 • 26 6-7 lat
 • 26
 • 31 8-9 lat
 • 31
 • 16 10-11 lat
 • 16
 • 94 12-15 lat
 • 94
 • 44 16-20 lat
 • 44
 • 44 21-25 lat
 • 44
 • 32 26-30 lat
 • 32
 • 30 31 lat i więcej
 • 30
 • 16,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • pow. bieruńsko-lędziński
  16,1 lat
  śląskie
  13,6 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 2 415Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • Motocykle w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 40,4 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat bieruńsko-lędziński
  40,4
  Województwo
  35,3
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 56 do 1 roku
 • 56
 • 38 2 lata
 • 38
 • 28 3 lata
 • 28
 • 133 4-5 lat
 • 133
 • 91 6-7 lat
 • 91
 • 80 8-9 lat
 • 80
 • 121 10-11 lat
 • 121
 • 367 12-15 lat
 • 367
 • 366 16-20 lat
 • 366
 • 256 21-25 lat
 • 256
 • 153 26-30 lat
 • 153
 • 726 31 lat i więcej
 • 726
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 • pow. bieruńsko-lędziński
  20,9 lat
  Województwo
  22,3 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 38 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 km  Będących pod zarządem gminy
 • 26 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 402,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  2 402,8 km
  śląskie
  968,9 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 6,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. bieruńsko-lędziński
  6,4 km
  śląskie
  2,7 km
  Kraj
  4,5 km
 • 0 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami