Dobrodzień w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Dobrodzień - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dobrodzień to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu oleskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dobrodzień.
 • 3 473 Liczba mieszkańców
 • 19,5 km² Powierzchnia
 • 177,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • przed 1279 Data założenia
 • 1374 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • OOL Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Ryszard Jasiński Burmistrz miasta
Dobrodzień na mapie
Identyfikatory
 • 18.445050.7288 Współrzędne GPS
 • 1608014 TERYT (TERC)
 • 0931454 SIMC
Herb miasta Dobrodzień
Dobrodzień herb
Flaga miasta Dobrodzień
Dobrodzień flaga

Jak Dobrodzień wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dobrodzień na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dobrodzień wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dobrodzień plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
25Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
82Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
103Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
112Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
119Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
133Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
133Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
179Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
196Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
213Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
233Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
253Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
254Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
267Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
276Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
303Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
309Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
314Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
316Miasta o największej powierzchni w Polsce
316Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
317Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności

Dobrodzień - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-380Poczta Dobrodzień, ul. Piastowska 9
46-380Skrytki Pocztowe Poczta Dobrodzień, ul. Piastowska 9

Dobrodzień - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dobrodzieniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Oleśnie (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Słowackiego 2
46-300 Olesno
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
(34) 357-51-00 32
(34) 3575100wew.30
pl. Wolności 1
46-380 Dobrodzień

Dobrodzień - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Dobrodzień jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 473, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 20,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dobrodzienia zawarli w 2022 roku 17 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców Dobrodzienia jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Dobrodzień ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,34 na 1000 mieszkańców Dobrodzienia. W 2022 roku urodziło się 21 dzieci, w tym 52,4% dziewczynek i 47,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 426 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,6% zgonów w Dobrodzieniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w Dobrodzieniu były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dobrodzienia przypada 12.39 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dobrodzienia 3. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  60,4% mieszkańców Dobrodzienia jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dobrodzienia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 473 Liczba mieszkańców
 • 1 823 Kobiety
 • 1 650 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dobrodzieniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dobrodzieniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dobrodzieniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dobrodzienia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,8 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dobrodzień, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dobrodzienia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dobrodzień,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dobrodzień,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dobrodzień,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,6%
  woj. opolskie
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 32,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,8%
  Województwo
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,3%
  Województwo
  8,8%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,9%
  Województwo
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  woj. opolskie
  1,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dobrodzieniu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,9
  woj. opolskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  Opolskie
  1,5
  Cały kraj
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dobrodzieniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -22 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,3
  Województwo
  -5,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dobrodzieniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dobrodzieniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dobrodzieniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dobrodzieniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,4%
  47,6%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,1
  Opolskie
  7,2
  Polska
  8,1
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Dobrodzień
  36,1
  woj. opolskie
  32,0
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 119 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 119
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 426 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 357 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 487 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Dobrodzień
  3 426 g
  woj. opolskie
  3 355 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 162 Waga 3500g - 3999g
 • 162
 • 188 Waga 3000g - 3499g
 • 188
 • 64 Waga 2500g - 2999g
 • 64
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,36
  Opolskie
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,64
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,61
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,64
  Województwo
  0,58
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dobrodzieniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 43 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,5%
  46,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Dobrodzień
  12,4
  Województwo
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 156,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  156,6
  Województwo
  173,0
  Kraj
  147,0
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,1
  Opolskie
  2,4
  Cała Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oleskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  37,6%
  woj. opolskie
  35,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,6%
  Województwo
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dobrodzień
  6,3%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 53 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  29,4
  Kraj
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  73,8
  Kraj
  70,6
 • 307,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  307,6
  Opolskie
  300,6
  Cały kraj
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,1
  Cała Polska
  253,9
 • 469,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 517,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 419,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  469,5
  woj. opolskie
  437,7
  Polska
  426,2
 • 70,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  70,5
  Opolskie
  60,6
  Polska
  62,9
 • 31,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Dobrodzień
  31,5
  woj. opolskie
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,3
  woj. opolskie
  8,4
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. opolskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Saldo migracji
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dobrodzieniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dobrodzień, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobrodzień - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dobrodzieniu oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dobrodzieniu to 1 391 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 399 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  50,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 50,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dobrodzieniu to 5,63 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Dobrodzieniu to 169,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,99% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,20% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,48% mieszkań posiada łazienkę, 82,75% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,07% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oleskiego.

  Powiat oleski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 391 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 398,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  398,70
  woj. opolskie
  388,00
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  85,50 m2
  Opolskie
  82,00 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 34,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Dobrodzień
  34,10 m2
  Województwo
  31,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,38 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,38
  Województwo
  4,18
  Cała Polska
  3,83
 • 2,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Dobrodzień
  2,51
  woj. opolskie
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,57
  Województwo
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Dobrodzień
  2,29
  woj. opolskie
  3,50
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 45 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,63
  Województwo
  4,34
  Polska
  3,89
 • 12,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  12,90
  woj. opolskie
  15,18
  Cały kraj
  24,56
 • 1 356 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 169,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  169,5 m2
  Opolskie
  106,0 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Dobrodzień
  0,39 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,99%
  Województwo
  98,44%
  Polska
  97,75%
 • 98,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Dobrodzień
  98,20%
  Opolskie
  97,49%
  Kraj
  95,18%
 • 97,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,48%
  Opolskie
  95,94%
  Cała Polska
  93,75%
 • 82,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,75%
  Opolskie
  85,05%
  Kraj
  85,83%
 • 0,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Dobrodzień
  0,07%
  Województwo
  50,68%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Dobrodzień - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dobrodzieniu na 1000 mieszkańców pracuje 465osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dobrodzieniu wynosiło w 2023 roku 4,5% (4,5% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrodzieniu wynosiło 5 527,82 PLN, co odpowiada 82.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrodzienia 177 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 911 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 734.

  22,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrodzienia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 465 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Dobrodzień
  465,0
  Opolskie
  229,0
  Cały kraj
  259,0
 • 3,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,7% Kobiety
 • 3,1% Mężczyźni
 • Miasto
  4,5%
  woj. opolskie
  5,9%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dobrodzieniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dobrodzieniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dobrodzieniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 916 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 528 PLN
  woj. opolskie
  6 134 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dobrodzieniu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 177 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 911 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 734 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 5,15 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 35,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dobrodzieniu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 621 Pracujący ogółem
 • 774 Kobiety
 • 847 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dobrodzieniu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dobrodzień, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,5
  Opolskie
  66,0
  Cały kraj
  69,0
 • 39,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  39,1
  Opolskie
  39,3
  Cały kraj
  38,2
 • 147,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  147,8
  woj. opolskie
  147,3
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 54,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 51,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 45,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 48,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dobrodzień - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Dobrodzieniu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 436 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 307 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (13) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (49) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dobrodzieniu najwięcej (37) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (409) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 38,3% (167) podmiotów, a 60,1% (262) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dobrodzieniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Przetwórstwo przemysłowe (27.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 436 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 167 Przemysł i budownictwo
 • 262 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Dobrodzieniu w 2023 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w Dobrodzieniu w 2023 roku
 • 307 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 409 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 409
 • 23 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 23
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 435 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 435
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 43 Spółki handlowe ogółem
 • 43
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 35  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 35
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 37 Spółki cywilne ogółem
 • 37
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 307 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 83 Przetwórstwo przemysłowe
 • 83
 • 60 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 60
 • 54 Budownictwo
 • 54
 • 24 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 24
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobrodzień - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dobrodzieniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,19 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dobrodzieniu wynosi 78,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dobrodzienia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,68 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 7,58 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,61 (49%), drogowe - 1,99 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dobrodzienia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dobrodzień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 26 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 26
 • 16,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,19
  Województwo
  17,34
  Cały kraj
  22,81
 • 8,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Dobrodzień
  8,68
  Opolskie
  10,21
  Cała Polska
  12,98
 • 3,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Dobrodzień
  3,61
  Województwo
  4,50
  Kraj
  6,99
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,99
  woj. opolskie
  1,77
  Polska
  1,82
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,19
  Opolskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 7,58 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Dobrodzień
  7,58
  Opolskie
  9,23
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dobrodzień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Dobrodzień
  78%
  woj. opolskie
  69%
  Cały kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Dobrodzień
  81%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Dobrodzień
  50%
  woj. opolskie
  60%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. opolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Opolskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  woj. opolskie
  50%
  Kraj
  51%

Dobrodzień - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Dobrodzienia wyniosła w 2022 roku 62,5 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 26.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Dobrodzienia - 33.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,0 mln złotych, czyli 14,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dobrodzienia wyniosła w 2022 roku 62,5 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.1%). W budżecie Dobrodzienia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (16,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,5 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,1%.
 • Wydatki budżetu w Dobrodzieniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dobrodzienia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dobrodzień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dobrodzienia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,3 mln

  3,3 tys(100%)

  36,2 mln

  3,6 tys(100%)

  38,0 mln

  3,8 tys(100%)

  46,7 mln

  4,7 tys(100%)

  48,1 mln

  4,9 tys(100%)

  47,5 mln

  5,1 tys(100%)

  49,7 mln

  5,4 tys(100%)

  62,5 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,2 mln

  3,5 tys(39.7%)

  13,4 mln

  3,6 tys(37%)

  14,0 mln

  3,7 tys(37%)

  16,9 mln

  4,5 tys(36.2%)

  16,1 mln

  4,4 tys(33.4%)

  16,5 mln

  4,5 tys(34.7%)

  18,3 mln

  5,0 tys(36.9%)

  20,8 mln

  6,0 tys(33.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  162,8 tys

  43,3(0.5%)

  174,9 tys

  46,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  2,6(0%)

  168,7 tys

  46,0(0.4%)

  188,6 tys

  51,7(0.4%)

  8,8 mln

  2,5 tys(14.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  920(10.4%)

  1,9 mln

  497(5.2%)

  1,9 mln

  514(5.1%)

  2,5 mln

  670(5.3%)

  7,5 mln

  2,0 tys(15.6%)

  6,1 mln

  1,7 tys(12.9%)

  2,5 mln

  696(5.1%)

  6,0 mln

  1,7 tys(9.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,0 mln

  1,1 tys(12%)

  3,9 mln

  1,0 tys(10.8%)

  4,6 mln

  1,2 tys(12.2%)

  4,6 mln

  1,2 tys(9.8%)

  4,3 mln

  1,2 tys(9%)

  4,2 mln

  1,1 tys(8.8%)

  4,3 mln

  1,2 tys(8.7%)

  5,0 mln

  1,4 tys(7.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  680(7.7%)

  3,9 mln

  1,0 tys(10.8%)

  2,7 mln

  707(7%)

  6,2 mln

  1,7 tys(13.3%)

  3,6 mln

  971(7.4%)

  974,1 tys

  266(2.1%)

  1,5 mln

  408(3%)

  4,6 mln

  1,3 tys(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  1,1 tys(12.3%)

  8,4 mln

  2,2 tys(23.2%)

  1,9 mln

  519(5.1%)

  2,1 mln

  552(4.4%)

  1,9 mln

  514(3.9%)

  2,0 mln

  533(4.1%)

  2,7 mln

  731(5.4%)

  3,2 mln

  917(5.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  478(5.4%)

  2,0 mln

  527(5.5%)

  1,9 mln

  501(4.9%)

  2,8 mln

  761(6.1%)

  2,2 mln

  604(4.6%)

  2,2 mln

  600(4.6%)

  2,4 mln

  648(4.8%)

  2,6 mln

  755(4.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  244,9 tys

  65,1(0.7%)

  795,1 tys

  212(2.2%)

  778,2 tys

  208(2%)

  316,7 tys

  85,1(0.7%)

  273,0 tys

  74,0(0.6%)

  323,0 tys

  88,1(0.7%)

  288,2 tys

  79,0(0.6%)

  2,0 mln

  572(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,6 mln

  693(7.8%)

  470,9 tys

  125(1.3%)

  406,4 tys

  108(1.1%)

  1,2 mln

  333(2.7%)

  509,6 tys

  138(1.1%)

  561,4 tys

  153(1.2%)

  568,4 tys

  156(1.1%)

  677,5 tys

  194(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  286,0 tys

  76,1(0.9%)

  294,9 tys

  78,5(0.8%)

  274,7 tys

  73,3(0.7%)

  294,4 tys

  79,1(0.6%)

  323,0 tys

  87,5(0.7%)

  239,7 tys

  65,4(0.5%)

  139,4 tys

  38,2(0.3%)

  555,1 tys

  159(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  99,5 tys

  26,4(0.3%)

  133,2 tys

  35,5(0.4%)

  87,0 tys

  23,2(0.2%)

  76,0 tys

  20,4(0.2%)

  49,5 tys

  13,4(0.1%)

  122,6 tys

  33,4(0.3%)

  3,2 mln

  874(6.4%)

  255,3 tys

  73,2(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  129,1 tys

  34,3(0.4%)

  119,7 tys

  31,9(0.3%)

  125,6 tys

  33,5(0.3%)

  148,4 tys

  39,9(0.3%)

  156,2 tys

  42,3(0.3%)

  104,6 tys

  28,5(0.2%)

  196,4 tys

  53,8(0.4%)

  191,7 tys

  54,9(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  114,9 tys

  30,6(0.3%)

  146,0 tys

  38,9(0.4%)

  118,7 tys

  31,7(0.3%)

  147,4 tys

  39,6(0.3%)

  144,9 tys

  39,3(0.3%)

  143,7 tys

  39,2(0.3%)

  226,8 tys

  62,1(0.5%)

  179,3 tys

  51,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  413,5 tys

  110(1.2%)

  505,2 tys

  135(1.4%)

  575,0 tys

  153(1.5%)

  637,3 tys

  171(1.4%)

  647,8 tys

  176(1.3%)

  535,7 tys

  146(1.1%)

  603,5 tys

  165(1.2%)

  95,0 tys

  27,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  57,5 tys

  15,3(0.2%)

  62,0 tys

  16,5(0.2%)

  46,2 tys

  12,3(0.1%)

  76,8 tys

  20,6(0.2%)

  97,9 tys

  26,5(0.2%)

  78,4 tys

  21,4(0.2%)

  72,7 tys

  19,9(0.1%)

  82,8 tys

  23,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,3 tys

  17,6(0.2%)

  8,7 tys

  2,3(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  77,9 tys

  20,9(0.2%)

  70,7 tys

  19,2(0.1%)

  66,2 tys

  18,1(0.1%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,5 tys

  18,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  168,6 tys

  46,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  615

  0,2(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  861

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  1,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,7 tys

  15,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  4,8 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Hotele i restauracje

  [Dział 550]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,0 tys

  4,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dobrodzieniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dobrodzienia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dobrodzień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dobrodzienia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,1 mln

  3,1 tys(100%)

  36,1 mln

  3,6 tys(100%)

  39,3 mln

  3,9 tys(100%)

  43,4 mln

  4,4 tys(100%)

  46,4 mln

  4,7 tys(100%)

  51,7 mln

  5,5 tys(100%)

  59,0 mln

  6,4 tys(100%)

  62,5 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,2 mln

  3,0 tys(35.9%)

  11,7 mln

  3,1 tys(32.5%)

  13,1 mln

  3,5 tys(33.5%)

  14,2 mln

  3,8 tys(32.6%)

  14,2 mln

  3,9 tys(30.6%)

  15,2 mln

  4,1 tys(29.3%)

  17,3 mln

  4,8 tys(29.4%)

  19,3 mln

  5,5 tys(30.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,7 mln

  3,4 tys(40.9%)

  13,2 mln

  3,5 tys(36.5%)

  14,1 mln

  3,8 tys(36%)

  14,7 mln

  4,0 tys(33.9%)

  14,8 mln

  4,0 tys(31.8%)

  16,1 mln

  4,4 tys(31.1%)

  20,1 mln

  5,5 tys(34%)

  16,2 mln

  4,6 tys(25.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  41,8 tys

  11,1(0.1%)

  36,1 tys

  9,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  2,0(0%)

  159,0 tys

  43,4(0.3%)

  176,2 tys

  48,3(0.3%)

  8,8 mln

  2,5 tys(14.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  731,2 tys

  194(2.3%)

  1,2 mln

  316(3.3%)

  240,0 tys

  64,0(0.6%)

  2,4 mln

  658(5.6%)

  1,4 mln

  372(3%)

  922,7 tys

  252(1.8%)

  543,7 tys

  149(0.9%)

  3,3 mln

  943(5.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  385,3 tys

  102(1.2%)

  293,5 tys

  78,2(0.8%)

  266,6 tys

  71,1(0.7%)

  282,6 tys

  75,9(0.7%)

  477,3 tys

  129(1%)

  583,2 tys

  159(1.1%)

  4,5 mln

  1,2 tys(7.6%)

  1,9 mln

  537(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  793(9.6%)

  7,2 mln

  1,9 tys(20%)

  836,5 tys

  223(2.1%)

  849,0 tys

  228(2%)

  741,9 tys

  201(1.6%)

  685,1 tys

  187(1.3%)

  678,4 tys

  186(1.1%)

  1,8 mln

  522(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  890,5 tys

  237(2.9%)

  912,5 tys

  243(2.5%)

  929,9 tys

  248(2.4%)

  961,4 tys

  258(2.2%)

  1,5 mln

  394(3.1%)

  1,0 mln

  279(2%)

  1,5 mln

  405(2.5%)

  1,5 mln

  422(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  341(4.1%)

  982,6 tys

  262(2.7%)

  863,3 tys

  230(2.2%)

  811,3 tys

  218(1.9%)

  2,5 mln

  689(5.5%)

  3,5 mln

  949(6.7%)

  1,5 mln

  421(2.6%)

  1,4 mln

  410(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  378,4 tys

  101(1.2%)

  369,5 tys

  98,4(1%)

  381,7 tys

  102(1%)

  487,5 tys

  131(1.1%)

  687,3 tys

  186(1.5%)

  866,0 tys

  236(1.7%)

  720,8 tys

  197(1.2%)

  1,1 mln

  303(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  163,6 tys

  43,5(0.5%)

  118,6 tys

  31,6(0.3%)

  129,2 tys

  34,5(0.3%)

  138,8 tys

  37,3(0.3%)

  97,2 tys

  26,3(0.2%)

  126,1 tys

  34,4(0.2%)

  123,5 tys

  33,8(0.2%)

  418,9 tys

  120(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,5 tys

  2,0(0%)

  5,2 tys

  1,4(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  8,0 tys

  2,2(0%)

  10,7 tys

  2,9(0%)

  26,7 tys

  7,3(0%)

  86,3 tys

  24,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,9 tys

  1,0(0%)

  5,6 tys

  1,5(0%)

  19,8 tys

  5,3(0.1%)

  19,9 tys

  5,3(0%)

  22,8 tys

  6,2(0%)

  24,6 tys

  6,7(0%)

  24,6 tys

  6,7(0%)

  35,8 tys

  10,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,5 tys

  18,5(0.2%)

  53,8 tys

  14,3(0.1%)

  53,0 tys

  14,1(0.1%)

  56,0 tys

  15,1(0.1%)

  53,5 tys

  14,5(0.1%)

  32,7 tys

  8,9(0.1%)

  22,4 tys

  6,1(0%)

  33,6 tys

  9,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  96,0 tys

  25,5(0.3%)

  4,1 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,4 tys

  9,1(0.1%)

  97,3 tys

  26,6(0.2%)

  6,1 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,3 tys

  17,6(0.2%)

  8,7 tys

  2,3(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  77,9 tys

  20,9(0.2%)

  70,7 tys

  19,2(0.2%)

  66,2 tys

  18,1(0.1%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  469

  0,1(0%)

  670

  0,2(0%)

  804

  0,2(0%)

  536

  0,1(0%)

  799

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  291,3 tys

  79,8(0.5%)

  975

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  125,1 tys

  33,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  3,2(0%)

  8,4 tys

  2,3(0%)

  106

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  1,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  630

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  818

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  8,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dobrodzień - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 736 mieszkańców Dobrodzienia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 370 kobiet oraz 366 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 8,9% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,6% mieszkańców Dobrodzienia, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 13,9% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Dobrodzienia mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dobrodzieniu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,1%) oraz wyższe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,8%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2022 w Dobrodzieniu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 130 dzieci (73 dziewczynki oraz 57 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dobrodzieniu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 140 dzieci (74 dziewczynki oraz 66 chłopców). Dostępnych było 140 miejsc.

  18,1% mieszkańców Dobrodzienia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,6% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 972 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 338 uczniów (155 kobiet oraz 183 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dobrodzieniu placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 15 oddziałach uczyło się 300 uczniów (158 kobiet oraz 142 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,6% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 23,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 136,84.

  W Dobrodzieniu znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 138 uczniów (73 kobiety oraz 65 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dobrodzieniu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 84 uczniów (56 kobiet oraz 28 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 23 absolwentów.

  W Dobrodzieniu znajduje się 1 Technikum, w którym w 1 oddziale uczyło się 17 uczniów (8 kobiet oraz 9 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 12 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dobrodzieniu placówkę miała 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 143 uczniów (66 kobiet oraz 77 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 66 absolwentów.

  W Dobrodzieniu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 100 uczniów (26 kobiet oraz 74 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,9% mieszkańców (16,2% wśród dziewczyn i 21,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,7 uczniów. 25,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 17,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców Dobrodzienia w wieku potencjalnej nauki (24,4% kobiet i 26,2% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Dobrodzień
  16,8%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Dobrodzień
  33,1%
  Opolskie
  34,9%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,3%
  woj. opolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Dobrodzień
  8,9%
  Opolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,9%
  Województwo
  20,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  30,6%
  Opolskie
  25,7%
  Polska
  21,2%
 • 23,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. opolskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,9%
  Województwo
  12,3%
  Polska
  12,3%
 • 16,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Dobrodzień
  2,9%
  woj. opolskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 972 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  972,0
  woj. opolskie
  953,0
  Kraj
  927,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Dobrodzień
  0,68
  Opolskie
  0,79
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 120 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Dobrodzień) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 130 Dzieci
 • 73 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 57 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,2%
  43,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 36 4 lata
 • 36
 • 38 5 lata
 • 38
 • 31 6 lat
 • 31
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 20 4 lata
 • 20
 • 20 5 lata
 • 20
 • 16 6 lat
 • 16
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 16 4 lata
 • 16
 • 18 5 lata
 • 18
 • 15 6 lat
 • 15
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 9 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dobrodzieniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrodzieniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi
  Publiczne
  ul. Piastowska 64
  46-380 Dobrodzień
  58513
 • Szkoły podstawowe w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dobrodzień) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 304 Uczniowie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie)
 • 149 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,0%
  49,0%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 5 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,1
  Opolskie
  15,9
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,1
 • 14,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,1
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,5
 • 11,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11,3
 •  
 • 29,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 136,84 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  136,84
  woj. opolskie
  94,54
  Cała Polska
  95,96
 • 131,58 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  131,58
  Województwo
  93,41
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobrodzień) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobrodzień) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dobrodzieniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrodzieniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Powstańców Śląskich)
  Publiczna
  34 357-52-07
  34 357-52-07
  ul. PIASTOWSKA 49
  46-380 Dobrodzień
  1529227
  Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOS w Dobrodzieniu
  Publiczna
  34 357-52-48
  34 357-52-48
  ul. Piastowska 35
  46-380 Dobrodzień
  332-
  szkoła podstawowa specjalna
  Publiczna
  34 357-52-48
  34 357-52-48
  ul. Piastowska 35
  46-380 Dobrodzień
  16-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Dobrodzień) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 106 Uczniowie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,7%
  45,3%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 32 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,9%
  53,1%
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  19,7
  Województwo
  25,9
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Dobrodzień) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,1%
  52,9%
 • 12 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  17,0
  Opolskie
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Dobrodzień) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Dobrodzień
  25,0
  woj. opolskie
  19,6
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dobrodzieniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrodzieniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im. Wojska Polskiego)
  Publiczna
  34 357-52-46
  34 357-52-46
  ul. Oleska 7
  46-380 Dobrodzień
  6167-
  Liceum Ogólnokształcące (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  34 357-52-46
  34 357-52-46
  ul. Oleska 7
  46-380 Dobrodzień
  395-
  Technika 4 letnie po gimn.
  Publiczne
  34 357-52-46
  34 357-52-46
  ul. Oleska 7
  46-380 Dobrodzień
  588-
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  34 357-52-48
  34 357-52-48
  ul. PIASTOWSKA 35
  46-380 Dobrodzień
  17-
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  34 357-52-46
  34 357-52-46
  ul. Oleska 7
  46-380 Dobrodzień
  ---
  Uzupełniające Liceum Oglólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  34 357-52-46
  34 357-52-46
  ul. Oleska 7
  46-380 Dobrodzień
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  34 357-52-46
  34 357-52-46
  ul. Oleska 7
  46-380 Dobrodzień
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  34 357-52-46
  34 357-52-46
  ul. Oleska 7
  46-380 Dobrodzień
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dobrodzień, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dobrodzień, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dobrodzień, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobrodzień - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Dobrodzieniu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Dobrodzieniu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dobrodzieniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dobrodzieniu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Dobrodzieniu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Dobrodzieniu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 296 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 58 (uczestnicy: 3 440)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 150)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 1 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 700)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 40)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 284)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 70)
  • taneczne: 2 (członkowie: 110)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 140)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 140)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Dobrodzieniu działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 350 zwiedzających, co daje 1 008 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Dobrodzieniu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 325 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 816 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Dobrodzieniu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 72 członków. Zarejestrowano 72 ćwiczących (mężczyźni: 72, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 34, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dobrodzieniu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dobrodzieniu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dobrodzienia znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Dobrodzieniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1953-03-14, wykaz dokumentów: R/399/53 z 1953-03-14
  • Kościół z 2. poł. XVII w.dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R/471/56 z 1956-11-02; 385/60 z 1960-03-12; 74/76/A z 1978-03-01
  • Dwór z 1. poł. XIX w. (ul. Parkowa 5)dnia 1960-03-12, wykaz dokumentów: 387/60 z 1960-03-12
  • Kościół z XIX w.dnia 1971-03-09, wykaz dokumentów: 1181/71 z 1971-03-09; 76/76/A z 1978-03-01
  • Cmentarz żydowski z XVIII w.dnia 1988-05-27, wykaz dokumentów: A/439/88 z 1988-05-27

Dobrodzień - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Dobrodzieniu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 86,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 28,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Dobrodzieniu znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oleskiego.

  Powiat oleski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dobrodzieniu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dobrodzieniu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 85,98 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  86,0
  Opolskie
  46,5
  Polska
  56,5
 • 28,66 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  28,7
  Opolskie
  6,8
  Kraj
  5,0
 • 114,65 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  114,6
  Opolskie
  54,4
  Polska
  65,5
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Dobrodzień
  33,3
  Opolskie
  14,6
  Kraj
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Dobrodzień
  133,3
  woj. opolskie
  117,1
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dobrodzieniu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 319,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  319,5 km
  woj. opolskie
  681,6 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 5,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,7 km
  woj. opolskie
  6,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dobrodzień przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 46droga krajowa nr 46(Kłodzko - Jaszkówka - Podzamek - Laski - Mąkolno - Złoty Stok - Kamienica - Paczków - Stary Paczków - Ścibórz - Otmuchów - Wójcice - Goświnowice - Nysa - Hanuszów - Strobice - Pakosławice - Sidzina - Malerzowice Wielkie - Grabin - Jaczowice - Brzęczkowice - Niemodlin - Sosnówka - Prądy - Dąbrowa - Karczów - Wrzoski - Opole - Lędziny - Chrząstowice - Dębska Kuźnia - Schodnia - Ozimek - Grodziec - Myślina - Błachów - Dobrodzień - Gosławice - Gwoździany - Pawonków - Lisowice - Lubliniec - Lubecko - Kochanowice - Lisów - Herby - Blachownia - Częstochowa - Odrzykoń - Olsztyn - Przymiłowice - Piasek - Janów - Apolonka - Bystrzanowice - Lgoczanka - Ślęzany - Lelów - Nakło - Szczekociny)
  • DW 901droga wojewódzka nr 901(Gliwice - Pyskowice - Zacharzowice - Sieroty - Wielowieś - Kieleczka - Kielcza - Żędowice - Zawadzkie - Pietraszów - Pludry - Stara Bzinica - Dobrodzień - Malichów - Kocury - Wachowice - Olesno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Dobrodzień nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 61Linia kolejowa nr 61: Kielce - Fosowskie [o znaczeniu państwowym] (Kielce - Kielce Herbskie - Kielce Czarnów - Górki Szczukowskie - Piekoszów - Rykoszyn - Wierna Rzeka - Małogoszcz - Bukowa - Ludynia - Ludynia Dwór - Włoszczowa - Czarnca - Żelisławice - Koniecpol - Koniecpol Magdasz - Podlesie - Staropole Częstochowskie - Julianka - Lusławice - Turów - Kusięta Nowe - Częstochowa Stradom - Częstochowa Gnaszyn - Blachownia - Herby Stare (dawna lokalizacja) - Herby Stare - Liswarta - Lisów - Kochanowice - Lubliniec - Lisowice - Pawonków - Pludry - Fosowskie)
  • LK 175Linia kolejowa nr 175: Strzelce Opolskie - Kluczbork [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Strzelce Opolskie - Rozmierka - Kadłub - Sporok - Staniszcze Wielkie - Fosowskie - Myślina Lubliniecka - Zębowice - Szumirad - Lasowice Małe Oleskie - Kluczbork)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dobrodzieniu istnieje 44 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Arki Bożka

  ul. Bieńka

  ul. Chłopska

  ul. Cmentarna

  ul. Dworcowa

  ul. Dzierży

  ul. Dębowa

  ul. Edyty Stein

  ul. Habas

  ul. Jaśminowa

  ul. Jodłowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konrada Mańki

  ul. Kościuszki

  ul. Księdza Gładysza

  ul. Leśna

  ul. Lubliniecka

  ul. Mickiewicza

  ul. Miodowa

  ul. Moniuszki

  ul. Na Bąki

  ul. Ogrodowa

  ul. Oleska

  ul. Opolska

  ul. Parkowa

  ul. Piastowska

  Plac Stempnik

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Reymonta

  ul. Rzędowicka

  ul. Solna

  ul. Spółdzielcza

  ul. Strzelnica

  ul. Studzienna

  ul. Szemrowicka

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Wiosenna

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Zielona