Pogorzela w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pogorzela - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pogorzela to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu gostyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pogorzela.
 • 2 029 Liczba mieszkańców
 • 4,4 km² Powierzchnia
 • 465,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 65 Numer kierunkowy
 • PGS Tablice rejestracyjne
 • Piotr Curyk Burmistrz miasta
Pogorzela na mapie
Identyfikatory
 • 17.229351.8219 Współrzędne GPS
 • 3004064 TERYT (TERC)
 • 0954580 SIMC
Herb miasta Pogorzela
Pogorzela herb

Jak Pogorzela wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pogorzela na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pogorzela wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pogorzela plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
25Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
29Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
30Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
33Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
67Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
94Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
113Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
119Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
129Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
143Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
185Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
186Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
235Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
256Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
265Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
331Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
403Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
404Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
408Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
419Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce

Pogorzela - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-860Poczta Pogorzela

Pogorzela - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pogorzeli)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Gostyniu (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Nowe Wrota 10
63-800 Gostyń
Urząd Miejski w Pogorzeli
(65) 573-46-20
(65) 573-46-20
ul. Rynek 1
63-860 Pogorzela

Pogorzela - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pogorzela jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 029, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 3,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pogorzeli zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Pogorzeli jest stanu wolnego, 58,5% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Pogorzela ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,48 na 1000 mieszkańców Pogorzeli. W 2022 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 429 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 30,6% zgonów w Pogorzeli spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Pogorzeli były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pogorzeli przypada 7.39 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 34 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pogorzeli 4. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,4% mieszkańców Pogorzeli jest w wieku produkcyjnym, 22,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 029 Liczba mieszkańców
 • 1 022 Kobiety
 • 1 007 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pogorzeli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pogorzeli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pogorzeli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,4 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 41,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pogorzela, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pogorzela,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pogorzela,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pogorzela,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,9%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,5% Żonaci/Zamężne
 • Pogorzela
  58,5%
  Województwo
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,7%
  Województwo
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,9%
  Województwo
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pogorzeli w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,9
  Wielkopolskie
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pogorzeli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -1,5
  Wielkopolskie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pogorzeli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pogorzeli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pogorzeli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pogorzeli w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 5,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Pogorzela
  5,9
  Wielkopolskie
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 44,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Pogorzela
  44,7
  Wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 139 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 139
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 429 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 351 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 502 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 429 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 87 Waga 4000g - 4499g
 • 87
 • 264 Waga 3500g - 3999g
 • 264
 • 260 Waga 3000g - 3499g
 • 260
 • 87 Waga 2500g - 2999g
 • 87
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,62 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,62
  Województwo
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Pogorzela
  0,78
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,93 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Pogorzela
  0,93
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pogorzeli w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 6 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 60,0%
  40,0%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,4
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 107,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  107,2
  Województwo
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 8,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  8,1
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,7
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gostyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  30,6%
  Województwo
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,4%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Pogorzela
  6,1%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Polska
  6,7%
 • 48 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Kraj
  70,6
 • 260,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  260,9
  Wielkopolskie
  263,4
  Cała Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Cały kraj
  253,9
 • 327,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 324,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 329,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  327,2
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Kraj
  426,2
 • 40,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  40,7
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Polska
  62,9
 • 32,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  32,2
  Wielkopolskie
  35,1
  Polska
  33,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,4
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 4 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pogorzeli w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pogorzela, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pogorzela - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pogorzeli oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pogorzeli to 647 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 319 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pogorzeli to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pogorzeli to 133,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,15% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,83% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,12% mieszkań posiada łazienkę, 80,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,07% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gostyńskiego.

  Powiat gostyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 647 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 318,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Pogorzela
  318,60
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 103,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  103,50 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Pogorzela
  33,00 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Pogorzela
  4,70
  Wielkopolskie
  4,06
  Kraj
  3,83
 • 3,14 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,14
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  Wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,97
  Województwo
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 22 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pogorzela
  5,50
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 10,83 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,83
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 534 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 133,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  133,5 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,26 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,15%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Polska
  97,75%
 • 95,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Pogorzela
  95,83%
  Województwo
  96,64%
  Cała Polska
  95,18%
 • 92,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,12%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Polska
  93,75%
 • 80,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,53%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Cała Polska
  85,83%
 • 65,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  65,07%
  Województwo
  56,79%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pogorzela - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pogorzeli na 1000 mieszkańców pracuje 299osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pogorzeli wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pogorzeli wynosiło 5 738,30 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pogorzeli 218 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 237 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 19.

  18,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Pogorzeli pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 299 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  299,0
  Wielkopolskie
  290,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,9% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Pogorzela
  5,1%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pogorzeli w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pogorzeli w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pogorzeli w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 175 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 738 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pogorzeli w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 218 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 237 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 19 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,09 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,9% Przemysł i budownictwo
 • 34,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,3% Pozostałe
 • 32,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pogorzeli w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 606 Pracujący ogółem
 • 278 Kobiety
 • 328 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pogorzeli w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pogorzela, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,3
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 33,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pogorzela
  33,3
  Wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 87,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  87,8
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pogorzela - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pogorzeli w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 273 podmioty gospodarki narodowej, z czego 200 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 18 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (15) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (21) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pogorzeli najwięcej (15) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (261) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,1% (85) podmiotów, a 67,8% (185) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pogorzeli najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.5%) oraz Budownictwo (24.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 273 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 85 Przemysł i budownictwo
 • 185 Pozostała działalność
 • 18 Podmioty nowo zarejestrowane w Pogorzeli w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Pogorzeli w 2023 roku
 • 200 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 261 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 261
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 273 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 273
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 200 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 59 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 59
 • 48 Budownictwo
 • 48
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 12 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pogorzela - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pogorzeli stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 36 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,83 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pogorzeli wynosi 93,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pogorzeli najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,02 (wykrywalność 93%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,17 (wykrywalność 90%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,88 (77%), drogowe - 1,83 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,11 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pogorzeli.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pogorzela, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 36
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 17,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,83
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 9,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,02
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 6,17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Pogorzela
  6,17
  Województwo
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Pogorzela
  1,83
  Wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,11
  Województwo
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 4,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,88
  Wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pogorzela, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Pogorzela
  93%
  Wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  93%
  Województwo
  65%
  Polska
  63%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  90%
  Województwo
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  78%
  Wielkopolskie
  52%
  Cała Polska
  51%

Pogorzela - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pogorzeli wyniosła w 2022 roku 31,9 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pogorzeli - 39.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,4 mln złotych, czyli 7,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pogorzeli wyniosła w 2022 roku 32,2 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.1%). W budżecie Pogorzeli wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (18,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,6 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,5%.
 • Wydatki budżetu w Pogorzeli według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pogorzeli według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pogorzela, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pogorzeli według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,0 mln

  3,7 tys(100%)

  21,8 mln

  4,3 tys(100%)

  23,5 mln

  4,7 tys(100%)

  23,0 mln

  4,6 tys(100%)

  26,0 mln

  5,2 tys(100%)

  28,5 mln

  6,0 tys(100%)

  29,5 mln

  6,2 tys(100%)

  31,9 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,8 mln

  4,2 tys(46.4%)

  8,9 mln

  4,3 tys(40.9%)

  8,7 mln

  4,1 tys(36.9%)

  8,9 mln

  4,2 tys(38.8%)

  9,7 mln

  4,6 tys(37.2%)

  10,1 mln

  4,8 tys(35.3%)

  11,3 mln

  5,4 tys(38.2%)

  12,5 mln

  6,1 tys(39.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  1,2 tys(12.8%)

  2,0 mln

  949(9%)

  2,7 mln

  1,3 tys(11.4%)

  2,7 mln

  1,3 tys(11.9%)

  2,8 mln

  1,4 tys(11%)

  2,8 mln

  1,3 tys(9.7%)

  3,0 mln

  1,5 tys(10.3%)

  4,4 mln

  2,2 tys(13.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  8,5 tys

  4,1(0%)

  6,5 tys

  3,1(0%)

  5,5 tys

  2,6(0%)

  5,5 tys

  2,6(0%)

  5,5 tys

  2,6(0%)

  6,5 tys

  3,1(0%)

  6,5 tys

  3,1(0%)

  3,6 mln

  1,8 tys(11.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  938,5 tys

  451(4.9%)

  774,5 tys

  373(3.6%)

  697,0 tys

  332(3%)

  671,7 tys

  320(2.9%)

  1,4 mln

  663(5.3%)

  906,3 tys

  434(3.2%)

  1,0 mln

  487(3.4%)

  2,0 mln

  974(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  1,2 tys(13.5%)

  6,0 mln

  2,9 tys(27.7%)

  1,3 mln

  600(5.4%)

  873,7 tys

  416(3.8%)

  976,1 tys

  467(3.8%)

  1,0 mln

  487(3.6%)

  970,5 tys

  469(3.3%)

  1,6 mln

  779(5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  699,2 tys

  336(3.7%)

  659,2 tys

  318(3%)

  742,5 tys

  354(3.2%)

  736,4 tys

  351(3.2%)

  849,3 tys

  407(3.3%)

  911,1 tys

  437(3.2%)

  952,3 tys

  460(3.2%)

  1,1 mln

  527(3.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  657(7.2%)

  1,6 mln

  758(7.2%)

  1,4 mln

  677(6%)

  1,6 mln

  750(6.9%)

  1,4 mln

  659(5.3%)

  1,5 mln

  724(5.3%)

  1,6 mln

  794(5.6%)

  836,2 tys

  412(2.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  418,3 tys

  206(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  699(7.7%)

  1,2 mln

  564(5.4%)

  1,1 mln

  542(4.8%)

  508,1 tys

  242(2.2%)

  906,6 tys

  434(3.5%)

  2,2 mln

  1,0 tys(7.6%)

  1,7 mln

  821(5.8%)

  410,1 tys

  202(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  72,5 tys

  34,9(0.4%)

  66,0 tys

  31,8(0.3%)

  76,8 tys

  36,6(0.3%)

  76,3 tys

  36,3(0.3%)

  72,6 tys

  34,7(0.3%)

  99,8 tys

  47,8(0.4%)

  96,2 tys

  46,5(0.3%)

  130,6 tys

  64,3(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  55,1 tys

  26,5(0.3%)

  52,7 tys

  25,4(0.2%)

  49,3 tys

  23,5(0.2%)

  119,3 tys

  56,8(0.5%)

  67,6 tys

  32,4(0.3%)

  101,9 tys

  48,8(0.4%)

  72,5 tys

  35,1(0.2%)

  101,6 tys

  50,0(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  90,5 tys

  43,5(0.5%)

  88,3 tys

  42,6(0.4%)

  89,5 tys

  42,7(0.4%)

  85,2 tys

  40,6(0.4%)

  125,7 tys

  60,2(0.5%)

  114,2 tys

  54,7(0.4%)

  81,3 tys

  39,3(0.3%)

  91,4 tys

  45,0(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  144,6 tys

  69,5(0.8%)

  112,6 tys

  54,3(0.5%)

  61,7 tys

  29,4(0.3%)

  53,1 tys

  25,3(0.2%)

  88,7 tys

  42,5(0.3%)

  57,5 tys

  27,5(0.2%)

  176,4 tys

  85,3(0.6%)

  82,3 tys

  40,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  183,1 tys

  88,0(1%)

  177,3 tys

  85,5(0.8%)

  162,4 tys

  77,4(0.7%)

  171,1 tys

  81,5(0.7%)

  189,2 tys

  90,6(0.7%)

  218,3 tys

  105(0.8%)

  233,4 tys

  113(0.8%)

  38,7 tys

  19,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  13,0 tys

  6,3(0.1%)

  12,2 tys

  5,9(0.1%)

  6,2 tys

  2,9(0%)

  7,5 tys

  3,6(0%)

  15,0 tys

  7,2(0.1%)

  27,7 tys

  13,3(0.1%)

  8,9 tys

  4,3(0%)

  6,3 tys

  3,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  39,0 tys

  18,7(0.2%)

  4,5 tys

  2,1(0%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  48,2 tys

  22,9(0.2%)

  41,7 tys

  20,0(0.2%)

  36,1 tys

  17,3(0.1%)

  7,3 tys

  3,5(0%)

  6,2 tys

  3,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  119,6 tys

  57,5(0.6%)

  95,3 tys

  45,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  9,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  79,0 tys

  38,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pogorzeli według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pogorzeli według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pogorzela, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pogorzeli według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,1 mln

  3,7 tys(100%)

  21,7 mln

  4,3 tys(100%)

  23,4 mln

  4,6 tys(100%)

  23,3 mln

  4,7 tys(100%)

  26,8 mln

  5,4 tys(100%)

  28,5 mln

  6,0 tys(100%)

  30,8 mln

  6,5 tys(100%)

  32,2 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,1 mln

  4,4 tys(47.6%)

  9,4 mln

  4,5 tys(43.1%)

  9,1 mln

  4,3 tys(38.9%)

  9,0 mln

  4,3 tys(38.4%)

  9,3 mln

  4,5 tys(34.8%)

  10,5 mln

  5,0 tys(36.9%)

  11,5 mln

  5,6 tys(37.3%)

  10,3 mln

  5,1 tys(31.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,7 mln

  2,2 tys(24.4%)

  5,0 mln

  2,4 tys(22.8%)

  5,7 mln

  2,7 tys(24.2%)

  5,8 mln

  2,8 tys(25.1%)

  6,6 mln

  3,2 tys(24.7%)

  7,0 mln

  3,4 tys(24.7%)

  7,6 mln

  3,7 tys(24.6%)

  9,9 mln

  4,9 tys(30.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 mln

  1,8 tys(11.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  569,4 tys

  274(3%)

  642,8 tys

  310(3%)

  554,0 tys

  264(2.4%)

  639,4 tys

  304(2.7%)

  833,0 tys

  399(3.1%)

  863,6 tys

  414(3%)

  864,7 tys

  418(2.8%)

  1,0 mln

  496(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  935(10.2%)

  5,4 mln

  2,6 tys(24.9%)

  562,6 tys

  268(2.4%)

  222,5 tys

  106(1%)

  228,1 tys

  109(0.9%)

  213,7 tys

  102(0.8%)

  212,8 tys

  103(0.7%)

  704,9 tys

  347(2.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  623,3 tys

  307(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  272,9 tys

  131(1.4%)

  291,7 tys

  141(1.3%)

  288,8 tys

  138(1.2%)

  304,2 tys

  145(1.3%)

  432,5 tys

  207(1.6%)

  537,8 tys

  258(1.9%)

  666,2 tys

  322(2.2%)

  617,3 tys

  304(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  498,8 tys

  240(2.6%)

  491,9 tys

  237(2.3%)

  531,6 tys

  253(2.3%)

  708,1 tys

  337(3%)

  598,4 tys

  287(2.2%)

  635,7 tys

  305(2.2%)

  792,1 tys

  383(2.6%)

  479,9 tys

  236(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  631,2 tys

  303(3.3%)

  56,9 tys

  27,4(0.3%)

  91,5 tys

  43,6(0.4%)

  101,5 tys

  48,3(0.4%)

  134,5 tys

  64,4(0.5%)

  77,8 tys

  37,3(0.3%)

  84,3 tys

  40,7(0.3%)

  262,0 tys

  129(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  553(6%)

  436,3 tys

  210(2%)

  148,3 tys

  70,7(0.6%)

  147,9 tys

  70,4(0.6%)

  1,3 mln

  620(4.8%)

  198,7 tys

  95,2(0.7%)

  468,2 tys

  226(1.5%)

  246,1 tys

  121(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  94,1 tys

  45,2(0.5%)

  19,3 tys

  9,3(0.1%)

  32,9 tys

  15,7(0.1%)

  10,2 tys

  4,9(0%)

  2,5 tys

  1,2(0%)

  3,2 tys

  1,5(0%)

  18,2 tys

  8,8(0.1%)

  46,3 tys

  22,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  41,0 tys

  19,7(0.2%)

  27,6 tys

  13,3(0.1%)

  24,0 tys

  11,4(0.1%)

  26,8 tys

  12,7(0.1%)

  37,4 tys

  17,9(0.1%)

  41,0 tys

  19,7(0.1%)

  26,8 tys

  13,0(0.1%)

  22,7 tys

  11,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  30,8 tys

  14,8(0.2%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  29,2 tys

  13,9(0.1%)

  17,9 tys

  8,5(0.1%)

  20,8 tys

  9,9(0.1%)

  12,6 tys

  6,0(0%)

  11,4 tys

  5,5(0%)

  16,9 tys

  8,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,4 tys

  1,2(0%)

  2,1 tys

  1,0(0%)

  5,7 tys

  2,7(0%)

  5,8 tys

  2,7(0%)

  6,1 tys

  2,9(0%)

  6,6 tys

  3,2(0%)

  6,6 tys

  3,2(0%)

  10,1 tys

  5,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  39,0 tys

  18,7(0.2%)

  4,5 tys

  2,1(0%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  48,2 tys

  22,9(0.2%)

  41,7 tys

  20,0(0.2%)

  36,1 tys

  17,3(0.1%)

  7,3 tys

  3,5(0%)

  6,2 tys

  3,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  520,7 tys

  252(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,0 tys

  12,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  3,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  35,8 tys

  17,2(0.2%)

  25,0 tys

  12,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  16,2 tys

  7,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,8 tys

  22,3(0.2%)

  2,3 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pogorzela - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 527 mieszkańców Pogorzeli jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 253 kobiet oraz 274 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,7% mieszkańców Pogorzeli, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,4% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Pogorzeli mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pogorzeli największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,5%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,6%) oraz średnie zawodowe (21,6%).

  W roku 2022 w Pogorzeli mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 175 dzieci (77 dziewczynek oraz 98 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pogorzeli mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 128 dzieci (57 dziewczynek oraz 71 chłopców). Dostępnych było 170 miejsc.

  16,9% mieszkańców Pogorzeli w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 792 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 403 uczniów (205 kobiet oraz 198 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pogorzeli placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 308 uczniów (152 kobiety oraz 156 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,8% ludności (34,4% wśród dziewczynek i 31,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 187,44.

  W Pogorzeli znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 160 uczniów (91 kobiet oraz 69 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 12 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pogorzeli placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 108 uczniów (64 kobiety oraz 44 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 29 absolwentów.

  W Pogorzeli znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 69 uczniów (13 kobiet oraz 56 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pogorzeli placówkę miała 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 98 uczniów (34 kobiety oraz 64 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 29 absolwentów.

  W Pogorzeli znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 96 uczniów (25 kobiet oraz 71 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 19,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,9 uczniów. 24,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 13,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,6% mieszkańców Pogorzeli w wieku potencjalnej nauki (20,4% kobiet i 16,9% mężczyzn).

 • 15,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,0%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 18,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,7%
  Województwo
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,6%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,7%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  32,7%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 24,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,8%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,4%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1792 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 792,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Pogorzela
  0,45
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 185 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pogorzela) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 175 Dzieci
 • 77 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 98 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,0%
  56,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 39 3 lata
 • 39
 • 34 4 lata
 • 34
 • 65 5 lata
 • 65
 • 35 6 lat
 • 35
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 11 4 lata
 • 11
 • 33 5 lata
 • 33
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 26 3 lata
 • 26
 • 23 4 lata
 • 23
 • 32 5 lata
 • 32
 • 16 6 lat
 • 16
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pogorzeli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pogorzeli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe ("Raj Psotników")
  Publiczne
  65 573-46-68
  ul. Rynek 19
  63-860 Pogorzela
  715215
 • Szkoły podstawowe w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pogorzela) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 403 Uczniowie
 • 205 Kobiety
  (uczniowie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,9%
  49,1%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,2
  Wielkopolskie
  17,3
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 30,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 187,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  187,44
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Cały kraj
  95,96
 • 186,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Pogorzela
  186,98
  Województwo
  96,29
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pogorzela) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pogorzela) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pogorzeli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pogorzeli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  65 573-41-41
  65 573-41-42
  ul. Parkowa 7
  63-860 Pogorzela
  1431636
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Pogorzela) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 80,4%
  19,6%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 114 Uczniowie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Pogorzela
  22,9
  Wielkopolskie
  26,1
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Pogorzela) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 69 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 18,8%
  81,2%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 13,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  13,8
  Wielkopolskie
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Pogorzela) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  24,0
  woj. wielkopolskie
  22,8
  Kraj
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Pogorzela) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,7%
  35,3%
 • 8 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Pogorzela
  17,0
  Wielkopolskie
  23,8
  Polska
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pogorzeli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pogorzeli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pogorzeli
  Publiczne
  65 573-44-05
  65 573-44-05
  ul. Krobska 19
  63-860 Pogorzela
  5244-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pogorzeli
  Publiczna
  65 573-44-05
  65 573-44-05
  ul. Krobska 19
  63-860 Pogorzela
  497-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pogorzeli
  Publiczna
  65 573-44-05
  65 573-44-05
  ul. Krobska 19
  63-860 Pogorzela
  585-
  Liceum Ogólnokształcące w Pogorzeli
  Publiczne
  65 573-44-05
  65 573-44-05
  ul. Krobska 19
  63-860 Pogorzela
  236-
  Technikum w Pogorzeli
  Publiczne
  65 573-44-05
  65 573-44-05
  ul. Krobska 19
  63-860 Pogorzela
  231-
 • Edukacyjne grupy wieku w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 32,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 34,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pogorzela, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pogorzela, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pogorzela, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pogorzela - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pogorzeli

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pogorzeli w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pogorzeli
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pogorzeli: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pogorzeli 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 25 (uczestnicy: 1 173)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 253)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 30)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 50)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 30)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 160)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 100)
  • inne: 1 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 6)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 6)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 87)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 6)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 21)
  • taneczne: 5 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Pogorzeli działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 33 743 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 37 967 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pogorzeli działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 119 członków. Zarejestrowano 114 ćwiczących (mężczyźni: 91, kobiety: 23, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 22). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pogorzeli w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pogorzeli
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pogorzeli znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pogorzeli
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1778 - 1781 (ul. Rynek 43)dnia 1953-10-30, wykaz dokumentów: Kl.IX-73/63/53 z 1953-10-30; 722/Wlkp/A z 2008-12-02
  • Zespół - kościół z 1778 - 1781 (ul. Rynek 43)dnia 1953-10-30, wykaz dokumentów: Kl.IX-73/63/53 z 1953-10-30; 722/Wlkp/A z 2008-12-02
  • Pałac z 1880 r.dnia 1974-12-23, wykaz dokumentów: 1673/A z 1974-12-23; 471/Wlkp/A z 2007-02-21
  • Park z XVIII - XIXdnia 1974-12-23, wykaz dokumentów: 1673/A z 1974-12-23; 471/Wlkp/A z 2007-02-21
  • Kościół z 1861 r. (ul. Krobska 5)dnia 1994-01-12, wykaz dokumentów: 1473/A z 1994-01-12; 473/Wlkp/A z 2007-03-07
  • Plebania z 1861 r. (ul. Krobska 5)dnia 1994-01-12, wykaz dokumentów: 1473/A z 1994-01-12; 473/Wlkp/A z 2007-03-07
  • Zespół - kościół z 1861 r. (ul. Krobska 5)dnia 1994-01-12, wykaz dokumentów: 1473/A z 1994-01-12; 473/Wlkp/A z 2007-03-07
  • Miasto z 1419 r.dnia 1994-01-12, wykaz dokumentów: 1475A z 1994-01-12
  • Plebania z 1920 r. (ul. Rynek 43)dnia 2008-12-02, wykaz dokumentów: 722/Wlkp/A z 2008-12-02
  • Cmentarz przykościelny z XV w.dnia 2008-12-02, wykaz dokumentów: 722/Wlkp/A z 2008-12-02
 • Formy ochrony przyrody w Pogorzeli
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pogorzeli znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pogorzeli
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Michał - Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie na wysokości 130cm: 827 cm wysokości 30 m, Data ustanowienia: 2015-08-12, Opis granicy: na działce ewidencyjnej 50235 będący własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez PGL Lp – Nadleśnictwo Piaski.
  • Władysław - Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie na wysokości 130cm: 673 cm wysokości 25 m, Data ustanowienia: 2015-08-12, Opis granicy: na działce ewidencyjnej 50213/1 będący własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez PGL Lp – Nadleśnictwo Piaski

Pogorzela - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 8 wypadków drogowych w Pogorzeli odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 393,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 49,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pogorzeli znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gostyńskiego.

  Powiat gostyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pogorzeli
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 10 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pogorzeli w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 393,89 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  393,9
  Województwo
  1 024,9
  Cały kraj
  1 100,9
 • 49,24 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Pogorzela
  49,2
  Wielkopolskie
  103,3
  Polska
  104,4
 • 492,37 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  492,4
  woj. wielkopolskie
  1 203,8
  Cała Polska
  1 327,3
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Pogorzela
  12,5
  Wielkopolskie
  10,1
  Cały kraj
  9,5
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  125,0
  woj. wielkopolskie
  117,5
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pogorzeli w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 134,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  134,7 km
  woj. wielkopolskie
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 2,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,8 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pogorzela nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DK 36droga krajowa nr 36(Prochowice - Lisowice - Gogołowice - Osiek - Lubin - Siedlce - Ścinawa - Iwno - Krzelów - Boraszyce Wielkie - Boraszyce Małe - Wińsko - Piskorzyna - Wąsocz - Wodniki - Załęcze - Masłowo - Rawicz - Sierakowo - Sarnowa - Miejska Górka - Sobiałkowo - Dłoń - Smolice - Kobylin - Wyganów - Kuklinów - Lutogniew - Krotoszyn - Smoszew - Biadki - Onęber - Daniszyn - Łąkociny - Lamki - Zacharzew - Ostrów Wielkopolski)
  • DW 437droga wojewódzka nr 437(Dolsk - Koszkowo)
  • DW 438droga wojewódzka nr 438(Borek Wielkopolski - Leonów - Zimnowoda - Głoginin - Borzęciczki - Gałązki - Koźmin Wielkopolski)
  • DW 450droga wojewódzka nr 450(Kalisz - Chotów - Gostyczyna - Leziona - Sławin - Ołobok - Wielowieś - Grabów Nad Prosną - Smolniki - Siekierzyn - Marczykowskie - Stara Kuźnica - Doruchów - Zalesie - Torzeniec - Wyszanów - Lubczyna - Mirków - Wieruszów - Kuźnica Skakawska - Opatów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pogorzela nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)
  • LK 360Linia kolejowa nr 360: Jarocin - Kąkolewo [o znaczeniu drugorzędnym] (Jarocin - Brzostów Wielkopolski - Góra - Łobzowiec - Wojciechowo - Borek Wielkopolski - Strumiany - Zalesie Wielkopolskie - Godurowo - Piaski Wielkopolskie - Gostyń - Gola - Kosowo Wielkopolskie - Krzemieniewo - Garzyn - Kąkolewo)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pogorzeli istnieje 38 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 56 Pułku Piechoty

  ul. Armii Poznań

  ul. Bohaterów Westerplatte

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Borecka

  ul. Błonie

  ul. Dworzec

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Glinki

  ul. Gostyńska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Buszy

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kotkowiaka

  ul. Koźmińska

  ul. Krobska

  ul. Krotoszyńska

  ul. Krótka

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Plac Powstańców Wielkopolskich

  ul. Polna

  ul. Rycerska

  ul. Rynek

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Ułańska

  ul. Wacława Roszczaka

  ul. Wałowa

  ul. Wiosny Ludów

  ul. Wojciecha Kucharczyka

  ul. Zielona

  skwer im. Jana Pawła II

  ul. ks. Władysława Czerwińskiego