Powiat bocheński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat bocheński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 106 826 Liczba mieszkańców
 • 649 km2 Powierzchnia
 • 163 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 32,2% Stopa urbanizacji
 • Ludwik Węgrzyn Starosta
 • ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia Adres starostwa powiatowego
 • KBC Tablice rejestracyjne
Powiat bocheński na mapie
Identyfikatory
 • 1201 TERYT (TERC)
Herb powiatu bocheńskiego
powiat bocheński herb
Flaga powiatu bocheńskiego
powiat bocheński flaga

powiat bocheński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni
(014)611-60-97
(014)611-61-00
ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 7
32-700 Bochnia
Komenda Powiatowa Policji w Bochni
(014)615-22-22
(014)615-22-44
ul. Krakowska39
32-700 Bochnia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni
(014)611-71-84
(014)611-71-84
ul.Windakiewicza 9/4
32-700 Bochnia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni
(014)612-32-34
(014)612-39-47
ul. Konstytucji 3 Maja 5
32-700 Bochnia
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni
(014)612-34-13
(014)612-34-13 wew. 26
ul. Partyzantów 6
32-700 Bochnia
Starostwo Powiatowe w Bochni
(14) 615-37-00
(14) 615-37-08
ul. Kazimierza Wielkiego
32-700 Bochnia

Powiat bocheński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat bocheński ma 106 826 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 9,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bocheńskiego w 2050 roku wynosi 108 622, z czego 54 840 to kobiety, a 53 782 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bocheńskiego zawarli w 2020 roku 460 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,1% mieszkańców powiatu bocheńskiego jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 1,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bocheński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,02 na 1000 mieszkańców powiatu bocheńskiego. W 2020 roku urodziło się 1 185 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 349 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,00 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 45,7% zgonów w powiecie bocheńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,6% zgonów w powiecie bocheńskim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bocheńskiego przypada 11.05 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 851 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 823 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bocheńskiego 28. W tym samym roku 49 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 33.

  60,3% mieszkańców powiatu bocheńskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bocheńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 106 826 Liczba mieszkańców
 • 54 020 Kobiety
 • 52 806 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bocheńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bocheńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bocheńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bocheńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 108 622 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 54 840 Kobiety
 • 53 782 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bocheńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bocheńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bocheńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bocheńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat bocheński
  39,5 lat
  woj. małopolskie
  41,1 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bocheński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bocheńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bocheński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bocheński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bocheński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,1% Kawalerowie/Panny
 • pow. bocheński
  31,1%
  Małopolskie
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 26,3% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • powiat bocheński
  58,2%
  Małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • pow. bocheński
  8,7%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. bocheński
  1,9%
  Małopolskie
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bocheńskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. bocheński
  4,3
  Małopolskie
  4,2
  Polska
  3,8
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. bocheński
  0,7
  Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,3
 • 460 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bocheńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. bocheński
  0,0
  woj. małopolskie
  -1,0
  Cały kraj
  -3,2
 • -1,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bocheńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bocheńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bocheńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bocheńskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 185 Urodzenia żywe
 • 585 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 600 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. bocheński
  11,1
  Województwo
  10,4
  Cała Polska
  9,3
 • 46,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  46,3
  Województwo
  43,4
  Kraj
  39,9
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 45
 • 13 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 13
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 349 g Średnia waga noworodków
 • 3 278 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 418 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat bocheński
  3 349 g
  woj. małopolskie
  3 328 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 81 Waga 4000g - 4499g
 • 81
 • 358 Waga 3500g - 3999g
 • 358
 • 513 Waga 3000g - 3499g
 • 513
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 52 Waga 2000g - 2499g
 • 52
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,52
  Województwo
  1,45
  Polska
  1,38
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,75
  Małopolskie
  0,70
  Kraj
  0,67
 • 1,00 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. bocheński
  1,00
  woj. małopolskie
  0,91
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie bocheńskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 183 Zgony
 • 569 Kobiety
  (Zgony)
 • 614 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 5 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 71,4%
  28,6%
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • pow. bocheński
  11,1
  Województwo
  11,4
  Polska
  12,5
 • 99,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat bocheński
  99,8
  Małopolskie
  109,7
  Kraj
  134,3
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,9
  Małopolskie
  3,5
  Cała Polska
  3,6
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,8
  Małopolskie
  2,8
  Cały kraj
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bocheńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,7%
  Małopolskie
  46,1%
  Cała Polska
  39,4%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,6%
  woj. małopolskie
  26,4%
  Kraj
  26,5%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat bocheński
  6,1%
  woj. małopolskie
  6,9%
  Polska
  6,6%
 • 5,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  5,7
  Cały kraj
  9,9
 • 70,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,3
  Kraj
  70,4
 • 223,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  223,2
  Województwo
  256,0
  Cały kraj
  283,2
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  237,9
  Cały kraj
  261,3
 • 369,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 387,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 351,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat bocheński
  369,5
  Województwo
  446,5
  Polska
  421,0
 • 57,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  57,4
  Województwo
  72,1
  Kraj
  69,5
 • 24,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. bocheński
  24,1
  Małopolskie
  32,4
  Kraj
  35,1
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  3,7
  woj. małopolskie
  6,8
  Cały kraj
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. bocheński
  0,5%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie bocheńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 49 Osoby w zamachach samobójczych
 • 15 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 34 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 28 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 46 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. bocheński
  46,0
  Małopolskie
  32,0
  Kraj
  31,0
 • 10 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  10,0
  Małopolskie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 5 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 5
 • 10 zażycie innych leków
 • 10
 • 14 samookaleczenie powierzchniowe
 • 14
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 18 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 18
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 7 zawód miłosny
 • 7
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 6 inna nie wymieniona
 • 6
 • 14 nieustalona
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 23 30-49 lat
 • 23
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy13
  • pod wpływem alkoholu20
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków7
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 13 trzeźwy
 • 20 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 7 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 4 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 23 kawaler/panna
 • 23
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 1 separacja
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony34
 • 2 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 34 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 13 praca
 • 13
 • 10 na utrzymaniu innej osoby
 • 10
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 20 nieustalony
 • 20
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 851 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 457 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 394 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 49 Zameldowania z zagranicy
 • 20 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 823 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 433 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 390 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 61 Saldo migracji
 • 36 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 25 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 28 Saldo migracji wewnętrznych
 • 24 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 33 Saldo migracji zagranicznych
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 21 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bocheńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bocheński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bocheński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie bocheńskim oddano do użytku 469 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie bocheńskim to 33 361 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 312 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  72,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bocheńskim to 4,88 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie bocheńskim to 104,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,38% mieszkań posiada łazienkę, 77,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 82,99% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie bocheńskim 216 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 990 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 865 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 132 transakcje (mediana cen - 5 034 zł/m2, średnia - 5 068 zł/m2), a na rynku wtórnym 84 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 747 zł/m2, średnia - 4 582 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 990 zł
 • pow. bocheński
  4 990 zł
  Małopolskie
  7 296 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 4 990 zł Ogółem
 • 4 990 zł
 • 5 048 zł do 40 m2
 • 5 048 zł
 • 5 004 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 004 zł
 • 4 686 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 686 zł
 • 4 021 zł od 80,1 m2
 • 4 021 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 865 zł
 • powiat bocheński
  4 865 zł
  Województwo
  7 250 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 4 865 zł Ogółem
 • 4 865 zł
 • 5 135 zł do 40 m2
 • 5 135 zł
 • 4 853 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 853 zł
 • 4 769 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 769 zł
 • 3 995 zł od 80,1 m2
 • 3 995 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 216
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2103
  • od 40,1 do 60 m281
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m29
 • 103 do 40 m2
 • 81 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie bocheńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 034 zł
 • pow. bocheński
  5 034 zł
  woj. małopolskie
  7 331 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 5 034 zł Ogółem
 • 5 034 zł
 • 5 051 zł do 40 m2
 • 5 051 zł
 • 5 083 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 083 zł
 • 4 899 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 899 zł
 • 4 386 zł od 80,1 m2
 • 4 386 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 068 zł
 • powiat bocheński
  5 068 zł
  woj. małopolskie
  7 424 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 5 068 zł Ogółem
 • 5 068 zł
 • 5 156 zł do 40 m2
 • 5 156 zł
 • 5 193 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 193 zł
 • 4 806 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 806 zł
 • 4 422 zł od 80,1 m2
 • 4 422 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 132
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m275
  • od 40,1 do 60 m240
  • od 60,1 do 80 m213
  • od 80,1 m24
 • 75 do 40 m2
 • 40 od 40,1 do 60 m2
 • 13 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 747 zł
 • pow. bocheński
  4 747 zł
  woj. małopolskie
  7 202 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 4 747 zł Ogółem
 • 4 747 zł
 • 5 013 zł do 40 m2
 • 5 013 zł
 • 4 688 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 688 zł
 • 4 076 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 076 zł
 • 3 651 zł od 80,1 m2
 • 3 651 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 582 zł
 • powiat bocheński
  4 582 zł
  Małopolskie
  7 027 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 4 582 zł Ogółem
 • 4 582 zł
 • 5 074 zł do 40 m2
 • 5 074 zł
 • 4 531 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 531 zł
 • 4 722 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 722 zł
 • 3 672 zł od 80,1 m2
 • 3 672 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 84
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m228
  • od 40,1 do 60 m241
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m25
 • 28 do 40 m2
 • 41 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 33 361 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 311,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  311,90
  Małopolskie
  363,30
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 91,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  91,70 m2
  Województwo
  79,00 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 28,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. bocheński
  28,60 m2
  Małopolskie
  28,70 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,46
  Małopolskie
  3,91
  Polska
  3,82
 • 3,21 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat bocheński
  3,21
  woj. małopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,72
  Województwo
  0,70
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 469 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. bocheński
  4,39
  Małopolskie
  5,82
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 287 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  4,88
  woj. małopolskie
  3,86
  Cała Polska
  3,77
 • 21,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat bocheński
  21,38
  Województwo
  22,49
  Polska
  21,77
 • 49 103 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 104,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat bocheński
  104,7 m2
  Małopolskie
  92,3 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,46 m2
  Małopolskie
  0,54 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  93,83%
  Województwo
  97,03%
  Cały kraj
  96,97%
 • 92,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,39%
  Województwo
  95,28%
  Cała Polska
  94,01%
 • 90,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,38%
  woj. małopolskie
  93,52%
  Cały kraj
  91,78%
 • 77,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  77,86%
  Małopolskie
  83,12%
  Cała Polska
  83,08%
 • 82,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  82,99%
  Województwo
  64,65%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat bocheński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie bocheńskim na 1000 mieszkańców pracuje 181osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bocheńskim wynosiło w 2020 roku 4,1% (4,9% wśród kobiet i 3,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bocheńskim wynosiło 4 523,92 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bocheńskiego 10 760 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 003 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 757.

  37,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bocheńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 181 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat bocheński
  181,0
  Województwo
  249,0
  Cały kraj
  252,0
 • 4,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,9% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Powiat
  4,1%
  Małopolskie
  5,3%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bocheńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bocheńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bocheńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 524 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 524 PLN
  woj. małopolskie
  5 536 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bocheńskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 760 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 003 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 757 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,56 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 37,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,0% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 31,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bocheńskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 336 Pracujący ogółem
 • 9 457 Kobiety
 • 9 879 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bocheńskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bocheński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,7
  woj. małopolskie
  66,2
  Polska
  68,0
 • 30,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. bocheński
  30,9
  woj. małopolskie
  34,4
  Cała Polska
  37,5
 • 89,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat bocheński
  89,0
  Małopolskie
  108,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bocheński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie bocheńskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 140 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 8 101 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 752 nowe podmioty, a 296 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (964) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (748) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (706) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (296) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie bocheńskim najwięcej (520) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 767) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (160) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,1% (3 355) podmiotów, a 65,3% (6 625) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie bocheńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 140 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 160 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 355 Przemysł i budownictwo
 • 6 625 Pozostała działalność
 • 752 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie bocheńskim w 2020 roku
 • 296 Podmioty wyrejestrowane w powiecie bocheńskim w 2020 roku
 • 8 101 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 767 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 767
 • 310 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 310
 • 57 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 57
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 10 134 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 134
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 21 Spółdzielnie ogółem
 • 21
 • 546 Spółki handlowe ogółem
 • 546
 • 45  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 389  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 389
 • 40    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 40
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 520 Spółki cywilne ogółem
 • 520
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 101 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 099 Budownictwo
 • 2 099
 • 1 827 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 827
 • 867 Przetwórstwo przemysłowe
 • 867
 • 738 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 738
 • 447 Transport i gospodarka magazynowa
 • 447
 • 439 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 439
 • 362 Pozostała działalność
 • 362
 • 250 Informacja i komunikacja
 • 250
 • 224 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 224
 • 199 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 199
 • 178 Edukacja
 • 178
 • 157 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 157
 • 144 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 144
 • 85 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 85
 • 62 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 62
 • 13 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 13
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bocheński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie bocheńskim stwierdzono 2 036 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,02 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bocheńskim wynosi 83,50% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bocheńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,87 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 6,88 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,78 (71%), drogowe - 1,20 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bocheński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 036 Przestępstwa ogółem
 • 2 036
 • 949 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 949
 • 405 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 405
 • 128 Przestępstwa drogowe
 • 128
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 736 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 736
 • 19,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. bocheński
  19,02
  woj. małopolskie
  20,26
  Cała Polska
  19,96
 • 8,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,87
  woj. małopolskie
  10,99
  Cały kraj
  12,25
 • 3,78 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat bocheński
  3,78
  woj. małopolskie
  7,23
  Polska
  5,17
 • 1,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat bocheński
  1,20
  Małopolskie
  1,25
  Kraj
  1,73
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. bocheński
  0,18
  woj. małopolskie
  0,30
  Polska
  0,37
 • 6,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat bocheński
  6,88
  Małopolskie
  7,50
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bocheński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. bocheński
  84%
  woj. małopolskie
  78%
  Cała Polska
  73%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  77%
  woj. małopolskie
  70%
  Cały kraj
  65%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  72%
  woj. małopolskie
  86%
  Kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Małopolskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  85%
  woj. małopolskie
  84%
  Cała Polska
  87%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. bocheński
  62%
  woj. małopolskie
  54%
  Cała Polska
  54%

Powiat bocheński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu bocheńskiego wyniosła w 2020 roku 131,6 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu bocheńskiego - 38.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,9 mln złotych, czyli 18,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu bocheńskiego wyniosła w 2020 roku 138,9 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (6.4%). W budżecie powiatu bocheńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 236 złotych na mieszkańca (18,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,8 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie bocheńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu bocheńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat bocheński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu bocheńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  93,2 mln

  891(100%)

  104,9 mln

  1,0 tys(100%)

  94,3 mln

  896(100%)

  92,3 mln

  874(100%)

  105,6 mln

  997(100%)

  127,1 mln

  1,2 tys(100%)

  119,4 mln

  1,1 tys(100%)

  131,6 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  35,2 mln

  336(37.8%)

  35,8 mln

  341(34.1%)

  35,2 mln

  334(37.3%)

  35,8 mln

  338(38.8%)

  38,1 mln

  359(36.1%)

  44,9 mln

  421(35.3%)

  47,0 mln

  439(39.3%)

  50,8 mln

  475(38.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,5 mln

  176(19.8%)

  27,1 mln

  258(25.8%)

  17,3 mln

  164(18.3%)

  13,8 mln

  131(15%)

  18,0 mln

  169(17%)

  30,1 mln

  282(23.7%)

  23,1 mln

  217(19.4%)

  23,2 mln

  217(17.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,6 mln

  81,6(9.2%)

  9,2 mln

  87,1(8.7%)

  9,3 mln

  88,4(9.9%)

  9,5 mln

  89,9(10.3%)

  11,0 mln

  103(10.4%)

  11,5 mln

  108(9.1%)

  12,8 mln

  119(10.7%)

  12,2 mln

  114(9.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,0 mln

  124(13.9%)

  11,9 mln

  114(11.4%)

  10,8 mln

  102(11.4%)

  11,6 mln

  110(12.6%)

  8,6 mln

  81,5(8.2%)

  9,9 mln

  93,0(7.8%)

  11,0 mln

  103(9.3%)

  11,3 mln

  106(8.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,6 mln

  43,5(4.9%)

  5,0 mln

  47,5(4.8%)

  5,7 mln

  53,6(6%)

  4,7 mln

  44,6(5.1%)

  5,0 mln

  46,9(4.7%)

  5,3 mln

  50,1(4.2%)

  5,7 mln

  53,0(4.7%)

  6,6 mln

  62,0(5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,7 mln

  45,1(5.1%)

  4,7 mln

  44,6(4.5%)

  4,5 mln

  43,0(4.8%)

  4,8 mln

  45,2(5.2%)

  4,9 mln

  46,0(4.6%)

  4,8 mln

  45,5(3.8%)

  5,5 mln

  51,1(4.6%)

  6,3 mln

  58,6(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  24,8(2.8%)

  5,2 mln

  49,7(5%)

  3,1 mln

  29,6(3.3%)

  3,0 mln

  28,6(3.3%)

  3,1 mln

  29,6(3%)

  3,2 mln

  30,0(2.5%)

  3,2 mln

  30,3(2.7%)

  5,7 mln

  53,2(4.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  13,1(1.5%)

  1,2 mln

  11,1(1.1%)

  1,5 mln

  14,2(1.6%)

  1,5 mln

  14,5(1.7%)

  1,5 mln

  14,6(1.5%)

  1,8 mln

  16,9(1.4%)

  1,2 mln

  11,6(1%)

  5,4 mln

  51,0(4.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  26,3(3%)

  2,7 mln

  25,7(2.6%)

  2,4 mln

  22,7(2.5%)

  2,2 mln

  20,6(2.4%)

  1,7 mln

  16,1(1.6%)

  1,8 mln

  16,8(1.4%)

  1,8 mln

  16,6(1.5%)

  1,7 mln

  15,7(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,5 mln

  14,5(1.6%)

  1,1 mln

  10,6(1.1%)

  1,0 mln

  9,6(1.1%)

  885,4 tys

  8,4(1%)

  951,3 tys

  9,0(0.9%)

  982,5 tys

  9,2(0.8%)

  1,3 mln

  12,4(1.1%)

  1,2 mln

  11,3(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  100,6 tys

  1,0(0.1%)

  417,2 tys

  4,0(0.4%)

  2,7 mln

  25,8(2.9%)

  642,6 tys

  6,1(0.7%)

  1,1 mln

  10,6(1.1%)

  631,3 tys

  5,9(0.5%)

  1,2 mln

  11,2(1%)

  1,0 mln

  9,5(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  245,7 tys

  2,3(0.3%)

  250,6 tys

  2,4(0.2%)

  255,2 tys

  2,4(0.2%)

  253,5 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  148,3 tys

  1,4(0.2%)

  218,7 tys

  2,1(0.2%)

  173,6 tys

  1,6(0.2%)

  197,1 tys

  1,9(0.2%)

  252,0 tys

  2,4(0.2%)

  261,9 tys

  2,5(0.2%)

  267,7 tys

  2,5(0.2%)

  227,0 tys

  2,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  136,6 tys

  1,3(0.1%)

  210,0 tys

  2,0(0.2%)

  231,8 tys

  2,2(0.2%)

  186,6 tys

  1,8(0.2%)

  129,6 tys

  1,2(0.1%)

  129,3 tys

  1,2(0.1%)

  138,0 tys

  1,3(0.1%)

  133,3 tys

  1,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  24,5 tys

  0,2(0%)

  35,0 tys

  0,3(0%)

  42,4 tys

  0,4(0%)

  2,6 mln

  24,9(2.9%)

  3,5 mln

  33,3(3.3%)

  47,9 tys

  0,5(0%)

  57,0 tys

  0,5(0%)

  121,2 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  48,7 tys

  0,5(0.1%)

  63,0 tys

  0,6(0.1%)

  289,5 tys

  2,7(0.3%)

  417,1 tys

  3,9(0.5%)

  3,1 mln

  29,3(2.9%)

  6,8 mln

  63,8(5.3%)

  104,1 tys

  1,0(0.1%)

  94,9 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  51,3 tys

  0,5(0%)

  70,1 tys

  0,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  24,2 tys

  0,2(0%)

  5,2 tys

  0,0(0%)

  35,4 tys

  0,3(0%)

  35,7 tys

  0,3(0%)

  40,6 tys

  0,4(0%)

  43,1 tys

  0,4(0%)

  37,8 tys

  0,4(0%)

  69,1 tys

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,3 tys

  0,1(0%)

  10,8 tys

  0,1(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  10,8 tys

  0,1(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  96,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie bocheńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu bocheńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat bocheński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu bocheńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  96,9 mln

  926(100%)

  103,0 mln

  982(100%)

  97,2 mln

  924(100%)

  96,6 mln

  915(100%)

  103,7 mln

  979(100%)

  114,0 mln

  1,1 tys(100%)

  121,0 mln

  1,1 tys(100%)

  138,9 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  47,5 mln

  453(49%)

  50,6 mln

  481(49.1%)

  44,9 mln

  425(46.1%)

  46,4 mln

  439(48%)

  47,3 mln

  446(45.6%)

  46,8 mln

  440(41.1%)

  54,4 mln

  509(45%)

  69,5 mln

  650(50%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,9 mln

  152(16.4%)

  17,2 mln

  163(16.7%)

  18,4 mln

  175(18.9%)

  20,7 mln

  196(21.4%)

  23,0 mln

  217(22.2%)

  26,1 mln

  245(22.9%)

  28,7 mln

  269(23.7%)

  28,4 mln

  266(20.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,5 mln

  81,1(8.8%)

  6,1 mln

  58,1(5.9%)

  7,3 mln

  69,1(7.5%)

  8,1 mln

  76,4(8.4%)

  6,9 mln

  64,8(6.6%)

  8,0 mln

  75,2(7%)

  8,3 mln

  77,6(6.9%)

  8,9 mln

  83,3(6.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,6 mln

  101(10.9%)

  12,3 mln

  117(12%)

  10,2 mln

  96,8(10.5%)

  4,5 mln

  42,4(4.6%)

  5,8 mln

  54,4(5.6%)

  11,3 mln

  107(9.9%)

  12,2 mln

  114(10.1%)

  6,4 mln

  59,4(4.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  41,9(4.5%)

  4,3 mln

  41,1(4.2%)

  5,3 mln

  50,1(5.4%)

  4,4 mln

  41,8(4.6%)

  4,7 mln

  44,6(4.6%)

  5,2 mln

  49,0(4.6%)

  5,5 mln

  51,6(4.6%)

  6,3 mln

  58,7(4.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  12,4(1.3%)

  1,7 mln

  15,8(1.6%)

  1,8 mln

  17,3(1.9%)

  2,0 mln

  19,3(2.1%)

  1,8 mln

  17,1(1.7%)

  2,4 mln

  22,5(2.1%)

  1,8 mln

  16,6(1.5%)

  4,6 mln

  43,3(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  17,4(1.9%)

  796,1 tys

  7,6(0.8%)

  1,5 mln

  14,2(1.5%)

  1,4 mln

  13,1(1.4%)

  1,9 mln

  17,6(1.8%)

  4,9 mln

  45,7(4.3%)

  2,8 mln

  26,2(2.3%)

  4,3 mln

  40,2(3.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  10,7(1.2%)

  3,4 mln

  32,6(3.3%)

  1,0 mln

  9,9(1.1%)

  636,3 tys

  6,0(0.7%)

  854,5 tys

  8,1(0.8%)

  792,8 tys

  7,4(0.7%)

  763,2 tys

  7,1(0.6%)

  2,2 mln

  20,5(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  17,7(1.9%)

  2,9 mln

  27,5(2.8%)

  3,4 mln

  32,5(3.5%)

  2,4 mln

  23,0(2.5%)

  1,8 mln

  16,6(1.7%)

  1,5 mln

  13,7(1.3%)

  1,6 mln

  14,5(1.3%)

  1,7 mln

  15,6(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  29,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,6 tys

  0,9(0.1%)

  1,4 mln

  13,2(1.3%)

  2,1 mln

  20,1(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  13,3(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  26,3(2.8%)

  2,6 mln

  24,7(2.5%)

  2,4 mln

  22,5(2.4%)

  2,1 mln

  19,8(2.2%)

  1,5 mln

  13,8(1.4%)

  1,3 mln

  12,2(1.1%)

  1,0 mln

  9,6(0.8%)

  975,5 tys

  9,1(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  616,7 tys

  5,9(0.6%)

  667,5 tys

  6,4(0.6%)

  619,3 tys

  5,9(0.6%)

  683,5 tys

  6,5(0.7%)

  554,3 tys

  5,2(0.5%)

  488,4 tys

  4,6(0.4%)

  616,8 tys

  5,8(0.5%)

  362,9 tys

  3,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  245,7 tys

  2,3(0.3%)

  249,6 tys

  2,4(0.2%)

  246,8 tys

  2,3(0.2%)

  253,5 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,5(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  24,5 tys

  0,2(0%)

  35,0 tys

  0,3(0%)

  42,4 tys

  0,4(0%)

  2,6 mln

  24,9(2.7%)

  3,5 mln

  33,3(3.4%)

  47,9 tys

  0,5(0%)

  60,0 tys

  0,6(0%)

  110,2 tys

  1,0(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  490,0 tys

  4,7(0.5%)

  257,9 tys

  2,5(0.3%)

  222,6 tys

  2,1(0.2%)

  165,0 tys

  1,6(0.2%)

  164,5 tys

  1,6(0.2%)

  116,4 tys

  1,1(0.1%)

  99,8 tys

  0,9(0.1%)

  82,8 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  51,3 tys

  0,5(0%)

  70,1 tys

  0,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  46,0 tys

  0,4(0%)

  88,4 tys

  0,8(0.1%)

  89,3 tys

  0,8(0.1%)

  91,6 tys

  0,9(0.1%)

  88,8 tys

  0,8(0.1%)

  93,3 tys

  0,9(0.1%)

  51,8 tys

  0,5(0%)

  68,0 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  96,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,2 tys

  0,0(0%)

  37,1 tys

  0,4(0%)

  71,7 tys

  0,7(0.1%)

  41,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  181

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat bocheński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 27 308 mieszkańców powiatu bocheńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 325 kobiet oraz 13 983 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców powiatu bocheńskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 18,4% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bocheńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bocheńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,5%) oraz średnie zawodowe (21,6%).

  W roku 2018 w powiecie bocheńskim mieściły się 53 przedszkola, w których do 175 oddziałów uczęszczało 3 673 dzieci (1 772 dziewczynki oraz 1 901 chłopców). Dostępne były 3 973 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bocheńskim mieściło się 40 przedszkoli, w których do 120 oddziałów uczęszczało 2 646 dzieci (1 347 dziewczynek oraz 1 299 chłopców). Dostępnych było 2 490 miejsc.

  18,5% mieszkańców powiatu bocheńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 891 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,91 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 57 szkół podstawowych, w których w 583 oddziałach uczyło się 9 608 uczniów (4 696 kobiet oraz 4 912 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie bocheńskim placówkę miało 58 szkół podstawowych, w których w 417 oddziałach uczyło się 7 399 uczniów (3 527 kobiet oraz 3 872 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,38.

  W powiecie bocheńskim znajduje się 10 licea ogólnokształcące, w których w 61 oddziałach uczyło się 1 660 uczniów (1 037 kobiet oraz 623 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 560 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bocheńskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 67 oddziałach uczyło się 1 841 uczniów (1 209 kobiet oraz 632 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 671 absolwentów.

  W powiecie bocheńskim znajdują się 4 Technika, w których w 77 oddziałach uczyło się 1 962 uczniów (793 kobiety oraz 1 169 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 455 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bocheńskim placówkę miało 5 Technik, w których w 86 oddziałach uczyło się 2 191 uczniów (845 kobiet oraz 1 346 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 518 absolwentów.

  W powiecie bocheńskim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 358 uczniów (85 kobiet oraz 273 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,2 uczniów. 23,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,3% mieszkańców powiatu bocheńskiego w wieku potencjalnej nauki (27,1% kobiet i 27,6% mężczyzn).

 • 14,2% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  14,2%
  Małopolskie
  18,2%
  Cały kraj
  17,9%
 • 17,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. bocheński
  32,7%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,6%
  Małopolskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat bocheński
  10,3%
  Województwo
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  19,8%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 18,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,7%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Kraj
  22,9%
 • 20,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,0%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. bocheński
  18,4%
  Małopolskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. bocheński
  1,0%
  Małopolskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 891 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  891,0
  Województwo
  883,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,91 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,91
  woj. małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 53Przedszkola
 • 29 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 175 Oddziały
 • 48 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 973 Miejsca
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat bocheński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 673 Dzieci
 • 1 772 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 901 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 87 2 lata i mniej
 • 87
 • 840 3 lata
 • 840
 • 1 015 4 lata
 • 1 015
 • 955 5 lata
 • 955
 • 765 6 lat
 • 765
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 426 3 lata
 • 426
 • 490 4 lata
 • 490
 • 450 5 lata
 • 450
 • 364 6 lat
 • 364
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 414 3 lata
 • 414
 • 525 4 lata
 • 525
 • 505 5 lata
 • 505
 • 401 6 lat
 • 401
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 922 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 269,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 265,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 52,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 65 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat bocheński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39 Dzieci
 • 10 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 29 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 25,6%
  74,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 12 3 lata
 • 12
 • 10 4 lata
 • 10
 • 7 5 lata
 • 7
 • 4 6 lat
 • 4
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 1 4 lata
 • 1
 • 2 6 lat
 • 2
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 9 4 lata
 • 9
 • 7 5 lata
 • 7
 • 2 6 lat
 • 2
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat bocheński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 574 Oddziały
 • 9 538 Uczniowie
 • 4 668 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 870 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 1 263 Uczniowie w 1 klasie
 • 612 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 651 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 095 Absolwenci 2016
 • 564 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 531 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9 Oddziały
 • 70 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat bocheński
  16,5
  Małopolskie
  16,8
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,5
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,5
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,6
 • 7,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7,8
 •  
 • 783,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 651,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 132,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 940 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 673 niemiecki
 • 267 inny
 • 34 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 34 angielski
 •  
 • 95,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  95,38
  Województwo
  95,56
  Cały kraj
  95,46
 • 94,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,87
  Małopolskie
  94,56
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bocheński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bocheński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat bocheński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 45 Oddziały
 • 1 200 Uczniowie
 • 855 Kobiety
  (uczniowie)
 • 345 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,3%
  28,8%
 • 425 Uczniowie w 1 klasie
 • 316 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 384 Absolwenci
 • 269 Kobiety
  (absolwenci)
 • 115 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 16 Oddziały
 • 460 Uczniowie
 • 182 Kobiety
  (uczniowie)
 • 278 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,6%
  60,4%
 • 162 Absolwenci
 • 56 Kobiety
  (absolwenci)
 • 106 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  27,2
  Małopolskie
  26,5
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 83,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 63,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat bocheński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 77 Oddziały
 • 1 962 Uczniowie
 • 793 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 169 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,4%
  59,6%
 • 510 Uczniowie w 1 klasie
 • 199 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 311 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 455 Absolwenci
 • 169 Kobiety
  (absolwenci)
 • 286 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat bocheński
  25,5
  woj. małopolskie
  25,3
  Kraj
  23,8
 •  
 • 164,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 110,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat bocheński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 351 Uczniowie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie)
 • 268 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,6%
  76,4%
 • 175 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 131 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat bocheński
  23,9
  woj. małopolskie
  17,3
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 23,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 23,9
 • 25,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,1
 • 7,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,0
 •  
 •  
 • 7 146 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 657
  • niemiecki2 827
  • francuski302
  • łaciński226
  • hiszpański134
 • 3 657 angielski
 • 2 827 niemiecki
 • 302 francuski
 • 226 łaciński
 • 134 hiszpański
 • 5 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 5 niemiecki
 • 5 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 5 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat bocheński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 32 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 96,9%
  3,1%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 20 Oddziały
 • 322 Uczniowie
 • 267 Kobiety
  (uczniowie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 82,9%
  17,1%
 • 122 Absolwenci
 • 100 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. bocheński
  16,1
  Małopolskie
  19,6
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 16,1 Szkoły policealne ogółem
 • 16,1
 • 16,0 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16,0
 • 16,1 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 16,1
 •  
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 32 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 32 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bocheński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bocheński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bocheński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bocheński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie bocheńskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie bocheńskim znajdowało się 7 hoteli (6 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki kolonijne: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 12 (liczba sal: 25, liczba miejsc: 3 170)
  • z nagłośnieniem: 12
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 11
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 11
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 12
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 15


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie bocheńskim: 50 (publiczne: 50, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 16, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie bocheńskim 19 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 252 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 530 (uczestnicy: 29 684)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 230)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 10 517)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 840)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 2 728)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 45 (uczestnicy: 1 035)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 64 (uczestnicy: 1 595)
  • konkursy: 65 (uczestnicy: 2 156)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 868)
  • warsztaty: 110 (uczestnicy: 1 541)
  • inne: 201 (uczestnicy: 8 174)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 114 (członkowie: 1 963)
  • plastyczne/techniczne: 32 (członkowie: 472)
  • taneczne: 8 (członkowie: 229)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 163)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 4 (członkowie: 72)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 9 (członkowie: 138)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 68)
  • koło gospodyń wiejskich: 35 (członkowie: 681)
  • inne: 12 (członkowie: 115)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 188)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 6)
  • tańca: 7 (absolwenci: 140)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 52 (członkowie: 1 228)
  • teatralne: 7 (członkowie: 189)
  • muzyczne - instrumentalne: 14 (członkowie: 254)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 246)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 11 (członkowie: 383)
  • taneczne: 5 (członkowie: 114)
  • inne: 1 (członkowie: 42)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bocheńskim działało 1 kino posiadające 2 sale z 180 miejscami na widowni. Odbyło się 637 seansów, na które przyszło 10 697 widzów, w tym 176 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 778 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bocheńskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 25 458 zwiedzających, co daje 2 379 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bocheńskim działało 36 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 391 028 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 56 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 37 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 402 318 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 136
  • dostępne dla czytelników: 60
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 59
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 24
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 32
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bocheńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 33 717 wolumenów w tym ziobry specjalne: 384. Odnotowano 452 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 33 426 wolumenów. Odnotowano 2 563 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie bocheńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bocheńskim działało 55 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 753 członków. Zarejestrowano 2 753 ćwiczących (mężczyźni: 2 187, kobiety: 566, chłopcy do lat 18: 1 514, dziewczęta do lat 18: 521). Aktywne były 84 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (57), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (49).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie bocheńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bocheński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat bocheński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 84 wypadków drogowych w powiecie bocheńskim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 95 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 78,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 113,6 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie bocheńskim zarejestrowanych było 83 611 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 62 405 samochodów osobowych (583,5 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 8 292 samochodów ciężarowych (84,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 383 autobusów (3,6 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 764 ciągników siodłowych (7,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 807 motocykli (44,9 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,2 lat.


  W 2020 roku w powiecie bocheńskim znajdowało się 29 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 44 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 44 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie bocheńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 84 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 10 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 95 Ranni
  (rok 2020)
 • 32 Lekko ranni
 • 63 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie bocheńskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 78,54 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  78,5
  woj. małopolskie
  66,4
  Cała Polska
  61,5
 • 9,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. bocheński
  9,4
  Małopolskie
  4,6
  Cała Polska
  6,5
 • 88,83 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat bocheński
  88,8
  woj. małopolskie
  75,2
  Kraj
  69,2
 • 11,96 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  12,0
  Małopolskie
  5,7
  Kraj
  7,6
 • 113,62 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  113,6
  woj. małopolskie
  92,8
  Cała Polska
  80,2
 • 11,90 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat bocheński
  11,9
  Województwo
  6,9
  Kraj
  10,6
 • 113,10 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat bocheński
  113,1
  Małopolskie
  113,2
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 83 611 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie bocheńskim w 2020 roku
 • 62 405 Samochody osobowe
 • 8 292 Samochody ciężarowe
 • 10 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 383 Autobusy
 • 539 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 766 Ciągniki samochodowe
 • 764   Ciągniki siodłowe
 • 6 419 Ciągniki rolnicze
 • 4 807 Motocykle
 • 1 516   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 739 Motorowery
 • 62 405Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie bocheńskim
 • Samochody osobowe w powiecie bocheńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 583,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  583,5
  Województwo
  617,9
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 034
  • 1400-1649 kg16 234
  • 1650-1899 kg17 005
  • 1900 kg i więcej18 132
 • 11 034 do 1399 kg
 • 16 234 1400-1649 kg
 • 17 005 1650-1899 kg
 • 18 132 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 608 do 1399 cm3
 • 22 608
 • 35 462 1400-1999 cm3
 • 35 462
 • 4 335 2000 i więcej cm3
 • 4 335
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie bocheńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 884
  • olej napędowy22 683
  • gaz (LPG)9 148
  • pozostałe7 690
 • 22 884 benzyna
 • 22 683 olej napędowy
 • 9 148 gaz (LPG)
 • 7 690 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 582 do 1 roku
 • 582
 • 544 2 lata
 • 544
 • 801 3 lata
 • 801
 • 1 961 4-5 lat
 • 1 961
 • 2 223 6-7 lat
 • 2 223
 • 3 052 8-9 lat
 • 3 052
 • 4 256 10-11 lat
 • 4 256
 • 12 838 12-15 lat
 • 12 838
 • 15 228 16-20 lat
 • 15 228
 • 8 561 21-25 lat
 • 8 561
 • 4 024 26-30 lat
 • 4 024
 • 8 335 31 lat i więcej
 • 8 335
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie bocheńskim
 • pow. bocheński
  18,4 lat
  woj. małopolskie
  18,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 8 292Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie bocheńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie bocheńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  84,7
  woj. małopolskie
  97,2
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 178 do 999 kg
 • 4 178
 • 2 574 1000-1499 kg
 • 2 574
 • 546 1500-2999 kg
 • 546
 • 53 3000-3499 kg
 • 53
 • 107 3500-4999 kg
 • 107
 • 238 5000-6999 kg
 • 238
 • 207 7000-9999 kg
 • 207
 • 228 10000-14999 kg
 • 228
 • 161 15000 kg i więcej
 • 161
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna403
  • olej napędowy6 336
  • gaz (LPG)405
  • pozostałe1 148
 • 403 benzyna
 • 6 336 olej napędowy
 • 405 gaz (LPG)
 • 1 148 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 82 do 1 roku
 • 82
 • 57 2 lata
 • 57
 • 96 3 lata
 • 96
 • 365 4-5 lat
 • 365
 • 421 6-7 lat
 • 421
 • 470 8-9 lat
 • 470
 • 609 10-11 lat
 • 609
 • 1 670 12-15 lat
 • 1 670
 • 1 695 16-20 lat
 • 1 695
 • 1 114 21-25 lat
 • 1 114
 • 541 26-30 lat
 • 541
 • 1 172 31 lat i więcej
 • 1 172
 • 18,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie bocheńskim
 • pow. bocheński
  18,1 lat
  Małopolskie
  18,8 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 383Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie bocheńskim
 • Autobusy w powiecie bocheńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  3,8
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy337
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe42
 • 3 benzyna
 • 337 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 42 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 12 10-11 lat
 • 12
 • 52 12-15 lat
 • 52
 • 133 16-20 lat
 • 133
 • 79 21-25 lat
 • 79
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 65 31 lat i więcej
 • 65
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie bocheńskim
 • powiat bocheński
  21,1 lat
  Województwo
  21,1 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 764Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie bocheńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie bocheńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,1
  woj. małopolskie
  8,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy653
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe109
 • 0 benzyna
 • 653 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 109 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 1 2 lata
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 40 4-5 lat
 • 40
 • 75 6-7 lat
 • 75
 • 94 8-9 lat
 • 94
 • 57 10-11 lat
 • 57
 • 183 12-15 lat
 • 183
 • 97 16-20 lat
 • 97
 • 108 21-25 lat
 • 108
 • 50 26-30 lat
 • 50
 • 45 31 lat i więcej
 • 45
 • 15,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie bocheńskim
 • Powiat
  15,4 lat
  Województwo
  12,7 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 4 807Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie bocheńskim
 • Motocykle w powiecie bocheńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 44,9 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. bocheński
  44,9
  woj. małopolskie
  42,5
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 52 do 1 roku
 • 52
 • 43 2 lata
 • 43
 • 43 3 lata
 • 43
 • 217 4-5 lat
 • 217
 • 143 6-7 lat
 • 143
 • 152 8-9 lat
 • 152
 • 201 10-11 lat
 • 201
 • 620 12-15 lat
 • 620
 • 670 16-20 lat
 • 670
 • 470 21-25 lat
 • 470
 • 309 26-30 lat
 • 309
 • 1 887 31 lat i więcej
 • 1 887
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie bocheńskim
 • Tutaj
  23,2 lat
  woj. małopolskie
  22,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 29 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 21 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie bocheńskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 439,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  439,4 km
  Województwo
  508,5 km
  Kraj
  551,8 km
 • 2,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,7 km
  woj. małopolskie
  2,3 km
  Polska
  4,5 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 44 Liczba licencji na taksówki
 • 44 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami