Powiat chrzanowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat chrzanowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 125 725 Liczba mieszkańców
 • 372 km2 Powierzchnia
 • 339 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 62,9% Stopa urbanizacji
 • Janusz Szczęśniak Starosta
 • ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów Adres starostwa powiatowego
 • KCH Tablice rejestracyjne
Powiat chrzanowski na mapie
Identyfikatory
 • 1203 TERYT (TERC)
Herb powiatu chrzanowskiego
powiat chrzanowski herb
Flaga powiatu chrzanowskiego
powiat chrzanowski flaga

powiat chrzanowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
(032)627-89-00
(032)627-89-20
ul. Ks. J. Skorupki 3
32-500 Chrzanów
Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
(032)624-62-00
(032)624-62-44
ul. Jordana 7
32-500 Chrzanów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie
(032)623-24-07
(032)623-24-07
ul. Mjr Grzybowskiego 7
32-500 Chrzanów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie
(032)624-15-50
(032)624-15-50
ul. Mjr Grzybowskiego 7
32-500 Chrzanów
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
(32) 625-79-95
(32) 625-79-04
ul. Partyzantów
32-500 Chrzanów

Powiat chrzanowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat chrzanowski ma 125 725 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chrzanowskiego w 2050 roku wynosi 103 985, z czego 53 358 to kobiety, a 50 627 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu chrzanowskiego zawarli w 2017 roku 617 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  25,7% mieszkańców powiatu chrzanowskiego jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat chrzanowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -196. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,56 na 1000 mieszkańców powiatu chrzanowskiego. W 2017 roku urodziło się 1 159 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 364 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 52,2% zgonów w powiecie chrzanowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w powiecie chrzanowskim były nowotwory, a 2,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu chrzanowskiego przypada 11.01 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 1 080 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 184 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu chrzanowskiego -104. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 37 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -24.

  61,4% mieszkańców powiatu chrzanowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu chrzanowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 125 725 Liczba mieszkańców
 • 64 898 Kobiety
 • 60 827 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie chrzanowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie chrzanowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie chrzanowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chrzanowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 103 985 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 53 358 Kobiety
 • 50 627 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie chrzanowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie chrzanowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie chrzanowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu chrzanowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat chrzanowski
  42,9 lat
  woj. małopolskie
  40,5 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat chrzanowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu chrzanowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat chrzanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat chrzanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat chrzanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. chrzanowski
  25,7%
  Małopolskie
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 20,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  60,1%
  Województwo
  56,8%
  Kraj
  55,8%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • powiat chrzanowski
  9,6%
  Małopolskie
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. chrzanowski
  4,5%
  Małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • pow. chrzanowski
  0,1%
  Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie chrzanowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,9
  Województwo
  5,4
  Cały kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,8
  Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,7
 • 617 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie chrzanowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -196 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -85 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -111 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,56 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat chrzanowski
  -1,6
  Województwo
  1,9
  Kraj
  -0,0
 • -0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie chrzanowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie chrzanowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie chrzanowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie chrzanowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 159 Urodzenia żywe
 • 566 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 593 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,2
  woj. małopolskie
  11,3
  Cały kraj
  10,5
 • 40,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,8
  Małopolskie
  46,2
  Polska
  44,2
 • 5.58 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.58
 • 48.19 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.19
 • 99.48 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99.48
 • 77.12 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77.12
 • 32.77 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.77
 • 5.62 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.62
 • 3 364 g Średnia waga noworodków
 • 3 299 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 425 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. chrzanowski
  3 364 g
  Małopolskie
  3 333 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 114 Waga 4000g - 4499g
 • 114
 • 349 Waga 3500g - 3999g
 • 349
 • 443 Waga 3000g - 3499g
 • 443
 • 178 Waga 2500g - 2999g
 • 178
 • 47 Waga 2000g - 2499g
 • 47
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. chrzanowski
  1,34
  Województwo
  1,49
  Cała Polska
  1,45
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat chrzanowski
  0,65
  woj. małopolskie
  0,72
  Polska
  0,71
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,86
  Województwo
  1,20
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie chrzanowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 390 Zgony
 • 647 Kobiety
  (Zgony)
 • 743 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,5%
  53,5%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,0
  woj. małopolskie
  9,1
  Polska
  10,1
 • 121,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat chrzanowski
  121,7
  woj. małopolskie
  84,5
  Kraj
  101,5
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,6
  Małopolskie
  3,4
  Cały kraj
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. chrzanowski
  3,6
  Województwo
  2,5
  Kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chrzanowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  52,0%
  woj. małopolskie
  50,2%
  Cały kraj
  45,7%
 • 28,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat chrzanowski
  28,4%
  Województwo
  28,1%
  Cała Polska
  26,7%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat chrzanowski
  3,6%
  woj. małopolskie
  4,6%
  Cała Polska
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,3
  Kraj
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  72,9
  Polska
  74,3
 • 302,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  302,4
  Małopolskie
  261,6
  Polska
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,4
  Polska
  261,6
 • 552,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 543,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 562,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat chrzanowski
  552,7
  Małopolskie
  467,3
  Cała Polska
  469,0
 • 92,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 147,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  92,0
  woj. małopolskie
  72,0
  Kraj
  87,7
 • 41,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,3
  Województwo
  31,1
  Cały kraj
  31,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  4,6
  Województwo
  7,3
  Polska
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 080 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 550 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 530 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 184 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 607 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 577 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Wymeldowania za granicę
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -128 Saldo migracji
 • -71 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -57 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -104 Saldo migracji wewnętrznych
 • -57 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -24 Saldo migracji zagranicznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie chrzanowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat chrzanowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chrzanowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie chrzanowskim oddano do użytku 211 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,68 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie chrzanowskim to 44 133 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 350 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 87,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 8,5% na mieszkania komunalne, 2,8% jako mieszkania spółdzielcze, sprzedaż lub wynajem (0,9%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie chrzanowskim to 5,66 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie chrzanowskim to 139,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,41% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,38% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,65% mieszkań posiada łazienkę, 86,63% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,71% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 44 133 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 350,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  350,10
  woj. małopolskie
  343,80
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 74,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. chrzanowski
  74,30 m2
  Małopolskie
  78,20 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 26,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. chrzanowski
  26,00 m2
  woj. małopolskie
  26,90 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,98 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,98
  Województwo
  3,92
  Polska
  3,82
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,86
  Małopolskie
  2,91
  Cała Polska
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,72
  woj. małopolskie
  0,74
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 211 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,68 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. chrzanowski
  1,68
  Małopolskie
  5,89
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 181 Użytek własny
 • 2 Sprzedaż lub wynajem
 • 98,9%
  1,1%
 • 1 194 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,66 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,66
  Województwo
  3,92
  Cała Polska
  3,91
 • 9,50 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  9,50
  Województwo
  23,09
  Cały kraj
  18,14
 • 29 370 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 139,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  139,2 m2
  Małopolskie
  93,4 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat chrzanowski
  0,23 m2
  Małopolskie
  0,55 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat chrzanowski
  98,41%
  Małopolskie
  96,82%
  Cała Polska
  96,79%
 • 96,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. chrzanowski
  96,38%
  woj. małopolskie
  94,95%
  Kraj
  93,66%
 • 94,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat chrzanowski
  94,65%
  Małopolskie
  93,08%
  Polska
  91,31%
 • 86,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,63%
  Małopolskie
  81,97%
  Polska
  82,12%
 • 72,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat chrzanowski
  72,71%
  Województwo
  63,94%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat chrzanowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie chrzanowskim na 1000 mieszkańców pracuje 199 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie chrzanowskim wynosiło w 2017 roku 8,6% (10,6% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chrzanowskim wynosiło 3 878,27 PLN, co odpowiada 85.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chrzanowskiego 27 023 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 21 917 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 106.

  8,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chrzanowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,7% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 199 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  199,0
  Małopolskie
  238,0
  Cały kraj
  247,0
 • 8,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,6% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • pow. chrzanowski
  8,6%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie chrzanowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie chrzanowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie chrzanowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 878 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 878 PLN
  Małopolskie
  4 347 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie chrzanowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 27 023 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 21 917 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 106 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,81 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 62,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,1% Pozostałe
 • 45,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie chrzanowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24 966 Pracujący ogółem
 • 11 906 Kobiety
 • 13 060 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie chrzanowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat chrzanowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  62,9
  Województwo
  62,6
  Kraj
  63,4
 • 36,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,3
  woj. małopolskie
  31,8
  Cała Polska
  34,0
 • 137,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  137,1
  woj. małopolskie
  103,2
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat chrzanowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie chrzanowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 11 862 podmioty gospodarki narodowej, z czego 8 801 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 009 nowych podmiotów, a 877 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 188) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (863) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (1 120) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (656) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie chrzanowskim najwięcej (1 036) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 365) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (92) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (2 801) podmiotów, a 75,6% (8 969) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie chrzanowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.3%) oraz Budownictwo (14.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 862 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 92 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 801 Przemysł i budownictwo
 • 8 969 Pozostała działalność
 • 1 009 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie chrzanowskim w 2017 roku
 • 877 Podmioty wyrejestrowane w powiecie chrzanowskim w 2017 roku
 • 8 801 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 365 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 365
 • 409 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 409
 • 80 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 80
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 11 854 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 854
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 2
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 845 Spółki handlowe ogółem
 • 845
 • 67  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 67
 • 19  Spółki handlowe - akcyjne
 • 19
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 665  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 665
 • 63    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 63
 • 1 036 Spółki cywilne ogółem
 • 1 036
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 801 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 665 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 665
 • 1 267 Budownictwo
 • 1 267
 • 870 Przetwórstwo przemysłowe
 • 870
 • 805 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 805
 • 745 Transport i gospodarka magazynowa
 • 745
 • 491 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 491
 • 457 Pozostała działalność
 • 457
 • 262 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 262
 • 254 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 254
 • 243 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 243
 • 226 Informacja i komunikacja
 • 226
 • 177 Edukacja
 • 177
 • 96 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 96
 • 94 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 94
 • 71 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 71
 • 41 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 41
 • 32 Górnictwo i wydobywanie
 • 32
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chrzanowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie chrzanowskim stwierdzono 3 432 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 27,27 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie chrzanowskim wynosi 82,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu chrzanowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 17,51 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 10,24 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,13 (91%), drogowe - 1,72 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,67 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat chrzanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 432 Przestępstwa ogółem
 • 3 432
 • 2 204 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 204
 • 897 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 897
 • 216 Przestępstwa drogowe
 • 216
 • 84 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 84
 • 1 289 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 289
 • 27,27 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. chrzanowski
  27,27
  Województwo
  24,34
  Cały kraj
  19,62
 • 17,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,51
  Województwo
  12,99
  Cały kraj
  12,07
 • 7,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,13
  Małopolskie
  9,11
  Cała Polska
  4,94
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,72
  woj. małopolskie
  1,46
  Cała Polska
  1,78
 • 0,67 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat chrzanowski
  0,67
  Województwo
  0,40
  Cały kraj
  0,49
 • 10,24 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat chrzanowski
  10,24
  Województwo
  9,56
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat chrzanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  83%
  Województwo
  79%
  Cała Polska
  72%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  78%
  Małopolskie
  67%
  Polska
  60%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat chrzanowski
  91%
  Małopolskie
  93%
  Kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat chrzanowski
  87%
  Województwo
  83%
  Polska
  84%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat chrzanowski
  64%
  Województwo
  58%
  Kraj
  52%

Powiat chrzanowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu chrzanowskiego wyniosła w 2016 roku 92,3 mln złotych, co daje 731 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 8.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu chrzanowskiego - 36.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,9 mln złotych, czyli 8,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu chrzanowskiego wyniosła w 2016 roku 95,6 mln złotych, co daje 758 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8%). W budżecie powiatu chrzanowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 228 złotych na mieszkańca (30,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,2 złotych na mieszkańca (1,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie chrzanowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu chrzanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat chrzanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu chrzanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  94,9 mln

  743(100%)

  96,9 mln

  756(100%)

  92,1 mln

  720(100%)

  86,6 mln

  678(100%)

  90,4 mln

  710(100%)

  95,1 mln

  748(100%)

  100,2 mln

  791(100%)

  92,3 mln

  731(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,5 mln

  270(36.3%)

  34,5 mln

  271(35.6%)

  36,0 mln

  281(39%)

  34,6 mln

  271(39.9%)

  33,3 mln

  262(36.9%)

  36,7 mln

  289(38.6%)

  35,2 mln

  279(35.2%)

  33,6 mln

  267(36.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,9 mln

  77,6(10.4%)

  11,3 mln

  88,5(11.6%)

  10,7 mln

  83,6(11.6%)

  11,6 mln

  90,8(13.4%)

  12,2 mln

  96,1(13.5%)

  12,5 mln

  98,2(13.1%)

  12,9 mln

  102(12.9%)

  14,3 mln

  114(15.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,6 mln

  75,5(10.2%)

  9,7 mln

  75,9(10%)

  10,2 mln

  79,8(11.1%)

  11,0 mln

  86,4(12.7%)

  11,0 mln

  86,6(12.2%)

  11,6 mln

  91,6(12.2%)

  11,8 mln

  93,6(11.8%)

  10,8 mln

  86,0(11.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  23,4 mln

  183(24.6%)

  19,6 mln

  154(20.2%)

  14,3 mln

  112(15.5%)

  7,8 mln

  61,4(9.1%)

  10,4 mln

  81,6(11.5%)

  8,3 mln

  65,1(8.7%)

  13,1 mln

  104(13.1%)

  10,1 mln

  80,0(10.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 mln

  44,1(5.9%)

  5,4 mln

  42,7(5.6%)

  5,8 mln

  45,6(6.3%)

  5,8 mln

  45,4(6.7%)

  6,3 mln

  49,6(7%)

  6,3 mln

  49,5(6.6%)

  10,2 mln

  81,0(10.2%)

  6,4 mln

  50,7(6.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,2 mln

  24,9(3.3%)

  3,7 mln

  29,1(3.8%)

  3,6 mln

  27,8(3.9%)

  3,5 mln

  27,8(4.1%)

  3,6 mln

  28,5(4%)

  5,9 mln

  46,8(6.2%)

  4,7 mln

  37,5(4.7%)

  4,0 mln

  32,0(4.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,3 mln

  33,6(4.5%)

  4,1 mln

  32,4(4.3%)

  4,1 mln

  32,3(4.5%)

  3,8 mln

  30,1(4.4%)

  3,7 mln

  28,9(4.1%)

  3,6 mln

  28,3(3.8%)

  3,6 mln

  28,6(3.6%)

  3,8 mln

  30,1(4.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  21,1(2.8%)

  5,5 mln

  42,9(5.6%)

  3,9 mln

  30,4(4.2%)

  3,9 mln

  30,7(4.5%)

  4,5 mln

  35,6(5%)

  4,8 mln

  38,1(5.1%)

  4,3 mln

  33,9(4.3%)

  3,3 mln

  26,0(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  480,3 tys

  3,8(0.5%)

  489,3 tys

  3,8(0.5%)

  807,7 tys

  6,3(0.9%)

  970,6 tys

  7,6(1.1%)

  802,2 tys

  6,3(0.9%)

  730,3 tys

  5,8(0.8%)

  1,2 mln

  9,2(1.2%)

  2,2 mln

  17,3(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  186,2 tys

  1,5(0.2%)

  382,1 tys

  3,0(0.4%)

  480,1 tys

  3,8(0.5%)

  414,8 tys

  3,2(0.5%)

  726,9 tys

  5,7(0.8%)

  1,1 mln

  8,6(1.1%)

  1,4 mln

  11,3(1.4%)

  1,5 mln

  12,1(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  691,6 tys

  5,4(0.7%)

  1,5 mln

  11,8(1.5%)

  1,7 mln

  13,7(1.9%)

  2,1 mln

  16,4(2.4%)

  1,5 mln

  11,4(1.6%)

  1,3 mln

  10,5(1.4%)

  966,8 tys

  7,6(1%)

  928,6 tys

  7,4(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  282,3 tys

  2,2(0.3%)

  175,6 tys

  1,4(0.2%)

  102,6 tys

  0,8(0.1%)

  63,1 tys

  0,5(0.1%)

  73,1 tys

  0,6(0.1%)

  160,2 tys

  1,3(0.2%)

  380,7 tys

  3,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  307,5 tys

  2,4(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  240,4 tys

  1,9(0.3%)

  215,1 tys

  1,7(0.2%)

  188,2 tys

  1,5(0.2%)

  135,9 tys

  1,1(0.2%)

  152,0 tys

  1,2(0.2%)

  145,6 tys

  1,1(0.2%)

  195,8 tys

  1,5(0.2%)

  201,0 tys

  1,6(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  429,6 tys

  3,4(0.5%)

  44,1 tys

  0,3(0%)

  100,6 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  74,7 tys

  0,6(0.1%)

  50,4 tys

  0,4(0.1%)

  25,7 tys

  0,2(0%)

  26,4 tys

  0,2(0%)

  28,5 tys

  0,2(0%)

  82,9 tys

  0,7(0.1%)

  82,6 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  114,9 tys

  0,9(0.1%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  32,9 tys

  0,3(0%)

  46,1 tys

  0,4(0.1%)

  1,6 mln

  12,2(1.7%)

  1,4 mln

  10,8(1.4%)

  80,4 tys

  0,6(0.1%)

  79,6 tys

  0,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  37,0 tys

  0,3(0%)

  42,8 tys

  0,3(0%)

  41,2 tys

  0,3(0%)

  42,8 tys

  0,3(0%)

  45,7 tys

  0,4(0.1%)

  47,1 tys

  0,4(0%)

  48,0 tys

  0,4(0%)

  48,0 tys

  0,4(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  29,8 tys

  0,2(0%)

  17,8 tys

  0,1(0%)

  25,9 tys

  0,2(0%)

  26,6 tys

  0,2(0%)

  24,1 tys

  0,2(0%)

  26,6 tys

  0,2(0%)

  27,9 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,8 tys

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  586,5 tys

  4,6(0.7%)

  384,8 tys

  3,0(0.4%)

  14,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  8,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  31,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  108,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie chrzanowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu chrzanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat chrzanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu chrzanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,6 mln

  631(100%)

  86,3 mln

  673(100%)

  90,6 mln

  708(100%)

  86,7 mln

  679(100%)

  89,4 mln

  702(100%)

  95,8 mln

  753(100%)

  99,0 mln

  781(100%)

  95,6 mln

  758(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,1 mln

  251(39.8%)

  31,4 mln

  246(36.3%)

  36,1 mln

  282(39.9%)

  35,4 mln

  278(40.8%)

  35,5 mln

  279(39.7%)

  35,1 mln

  277(36.7%)

  33,9 mln

  268(34.3%)

  33,1 mln

  263(34.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,5 mln

  169(26.7%)

  23,2 mln

  182(26.8%)

  24,5 mln

  191(27%)

  25,1 mln

  197(28.9%)

  27,0 mln

  212(30.2%)

  28,8 mln

  227(30.1%)

  31,4 mln

  249(31.8%)

  32,9 mln

  261(34.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  29,9(4.7%)

  5,4 mln

  42,2(6.2%)

  4,4 mln

  34,5(4.9%)

  4,6 mln

  36,1(5.3%)

  5,3 mln

  41,3(5.9%)

  5,5 mln

  43,3(5.7%)

  5,8 mln

  45,9(5.9%)

  7,7 mln

  60,9(8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,2 mln

  40,5(6.4%)

  5,3 mln

  41,2(6.1%)

  5,7 mln

  44,3(6.3%)

  5,5 mln

  43,3(6.4%)

  5,8 mln

  45,7(6.5%)

  5,8 mln

  45,7(6.1%)

  9,8 mln

  77,6(9.9%)

  6,1 mln

  48,5(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  20,6(3.3%)

  3,3 mln

  25,8(3.8%)

  3,6 mln

  27,9(3.9%)

  3,8 mln

  29,6(4.3%)

  4,4 mln

  34,7(4.9%)

  4,5 mln

  35,2(4.7%)

  4,0 mln

  31,5(4%)

  3,1 mln

  24,6(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,3 mln

  88,2(14%)

  11,4 mln

  89,2(13.2%)

  6,7 mln

  52,2(7.4%)

  2,1 mln

  16,7(2.5%)

  2,8 mln

  22,3(3.2%)

  3,0 mln

  23,4(3.1%)

  5,8 mln

  46,2(5.9%)

  2,7 mln

  21,2(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  314,9 tys

  2,5(0.4%)

  472,7 tys

  3,7(0.5%)

  1,9 mln

  14,7(2.1%)

  912,2 tys

  7,1(1.1%)

  659,5 tys

  5,2(0.7%)

  1,7 mln

  13,1(1.7%)

  1,2 mln

  9,2(1.2%)

  2,5 mln

  19,6(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  480,3 tys

  3,8(0.6%)

  836,0 tys

  6,6(1%)

  1,3 mln

  10,2(1.4%)

  1,6 mln

  12,8(1.9%)

  1,5 mln

  11,6(1.6%)

  1,5 mln

  11,9(1.6%)

  1,9 mln

  14,8(1.9%)

  1,7 mln

  13,8(1.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  409,0 tys

  3,2(0.5%)

  1,6 mln

  12,2(1.7%)

  2,3 mln

  18,0(2.6%)

  1,3 mln

  10,0(1.4%)

  2,8 mln

  22,2(2.9%)

  1,6 mln

  12,6(1.6%)

  1,7 mln

  13,6(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  8,0(1.3%)

  1,2 mln

  9,1(1.3%)

  1,1 mln

  8,9(1.3%)

  1,3 mln

  10,5(1.6%)

  1,4 mln

  11,1(1.6%)

  1,2 mln

  9,7(1.3%)

  1,4 mln

  11,1(1.4%)

  1,2 mln

  9,9(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  9,2(1.5%)

  1,8 mln

  14,0(2.1%)

  3,0 mln

  23,5(3.3%)

  2,1 mln

  16,5(2.4%)

  2,0 mln

  15,5(2.2%)

  4,7 mln

  37,0(4.9%)

  1,6 mln

  12,4(1.6%)

  976,8 tys

  7,7(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  453,8 tys

  3,6(0.6%)

  810,5 tys

  6,4(0.9%)

  150,0 tys

  1,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  702,8 tys

  5,5(0.8%)

  594,4 tys

  4,7(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  854,4 tys

  6,8(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  555,9 tys

  4,4(0.7%)

  879,4 tys

  6,9(1%)

  533,4 tys

  4,2(0.6%)

  1,2 mln

  9,1(1.3%)

  594,8 tys

  4,7(0.7%)

  399,6 tys

  3,2(0.4%)

  407,8 tys

  3,2(0.4%)

  624,6 tys

  5,0(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  307,5 tys

  2,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  81,9 tys

  0,6(0.1%)

  77,8 tys

  0,6(0.1%)

  83,1 tys

  0,7(0.1%)

  94,4 tys

  0,7(0.1%)

  96,9 tys

  0,8(0.1%)

  102,6 tys

  0,8(0.1%)

  97,2 tys

  0,8(0.1%)

  103,0 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,8 tys

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  5,7 tys

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  2,3 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  304

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  630,7 tys

  4,9(0.7%)

  341,1 tys

  2,7(0.4%)

  14,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  31,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  108,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat chrzanowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 26 031 mieszkańców powiatu chrzanowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 771 kobiet oraz 13 260 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 12,2% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców powiatu chrzanowskiego, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu chrzanowskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie chrzanowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz wyższe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  17,4% mieszkańców powiatu chrzanowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 827 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,94 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,40.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,72.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,1% mieszkańców powiatu chrzanowskiego w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 30,0% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,5%
  Małopolskie
  18,2%
  Cały kraj
  17,9%
 • 17,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,5% W miastach
  (wyższe)
 • 12,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. chrzanowski
  35,0%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,2%
  Małopolskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,7% W miastach
  (policealne)
 • 2,4% Na wsi
  (policealne)
 • 12,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. chrzanowski
  12,2%
  woj. małopolskie
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat chrzanowski
  19,6%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,6%
  Małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  4,8%
  Województwo
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  19,0%
  woj. małopolskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat chrzanowski
  1,0%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 827 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat chrzanowski
  827,0
  Województwo
  820,0
  Polska
  811,0
 • 0,94 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,94
  woj. małopolskie
  0,99
  Polska
  1,01
 •  
 • 228,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 227,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 32,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,40
  Małopolskie
  96,08
  Kraj
  96,62
 • 92,88 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,88
  Województwo
  93,17
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat chrzanowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat chrzanowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,0
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 488,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 425,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,72 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. chrzanowski
  98,72
  woj. małopolskie
  98,59
  Cała Polska
  100,01
 • 91,53 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  91,53
  Województwo
  93,36
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat chrzanowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat chrzanowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat chrzanowski
  23,0
  woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 16 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 16
 •  
 • 253,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 207,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie chrzanowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat chrzanowski
  27,0
  woj. małopolskie
  27,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 93,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 70,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  25,0
  woj. małopolskie
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 118,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 84,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat chrzanowski
  24,0
  Małopolskie
  20,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat chrzanowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat chrzanowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat chrzanowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chrzanowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie chrzanowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie chrzanowskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 365)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie chrzanowskim: 27 (publiczne: 27, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 13 (przystosowane wejście do budynku: 13, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie chrzanowskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 866 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 594 (uczestnicy: 215 457)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 440)
  • wystawy: 50 (uczestnicy: 12 933)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 53 (uczestnicy: 19 727)
  • koncerty: 116 (uczestnicy: 29 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 350 (uczestnicy: 30 960)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 317 (uczestnicy: 61 599)
  • konkursy: 34 (uczestnicy: 2 950)
  • pokazy teatralne: 55 (uczestnicy: 13 252)
  • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 6 936)
  • warsztaty: 558 (uczestnicy: 8 751)
  • inne: 47 (uczestnicy: 28 809)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 168 (członkowie: 2 424)
  • plastyczne/techniczne: 19 (członkowie: 196)
  • taneczne: 25 (członkowie: 288)
  • muzyczne: 16 (członkowie: 104)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 22)
  • teatralne: 7 (członkowie: 52)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 56 (członkowie: 509)
  • literackie: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 673)
  • koło gospodyń wiejskich: 26 (członkowie: 411)
  • inne: 12 (członkowie: 139)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 28 (absolwenci: 270)
  • języków obcych: 9 (absolwenci: 131)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 4)
  • nauki gry na instrumentach: 16 (absolwenci: 95)
  • tańca: 1 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 2
  • politechniczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 855)
  • teatralne: 5 (członkowie: 45)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 64)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 141)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 22 (członkowie: 319)
  • taneczne: 10 (członkowie: 266)
  • inne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie chrzanowskim działały 3 kina posiadające 3 sale z 792 miejscami na widowni. Odbyło się 2 261 seansów, na które przyszło 87 257 widzów, w tym 1 092 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 48 137 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie chrzanowskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 87 523 zwiedzających, co daje 6 955 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie chrzanowskim działało 35 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 612 029 wolumenów oraz 412 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 123 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 15 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 38 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 583 395 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 324
  • dostępne dla czytelników: 164
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 162
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 33
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 34
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 31
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 16
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 14


 • Biblioteki naukowe w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie chrzanowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 28 101 wolumenów w tym ziobry specjalne: 296. Odnotowano 327 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 66 855 wolumenów. Odnotowano 1 680 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie chrzanowskim działało 38 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 056 członków. Zarejestrowano 3 105 ćwiczących (mężczyźni: 2 282, kobiety: 823, chłopcy do lat 18: 1 800, dziewczęta do lat 18: 741). Aktywnych było 55 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (81), instruktora sportowego (42) oraz inne osoby (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie chrzanowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chrzanowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat chrzanowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 150 wypadków drogowych w powiecie chrzanowskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 181 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 119,0 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 4,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 211,9 rannych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie chrzanowskim zarejestrowanych było 85 430 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 69 959 samochodów osobowych (555,0 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 7 708 samochodów ciężarowych (68,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 384 autobusów (3,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski), 973 ciągników siodłowych (7,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 510 motocykli (35,8 - więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,6 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,3 lat.


  W 2017 roku w powiecie chrzanowskim znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 39 taksówek oraz 39 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 150 Wypadki drogowe
 • 6 Ofiary śmiertelne
 • 181 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie chrzanowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 119,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. chrzanowski
  119,0
  Małopolskie
  116,5
  Cała Polska
  87,6
 • 4,75 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  4,8
  woj. małopolskie
  5,5
  Cały kraj
  7,9
 • 7,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat chrzanowski
  7,0
  Małopolskie
  7,8
  Kraj
  10,6
 • 211,87 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat chrzanowski
  211,9
  woj. małopolskie
  200,8
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 85 430 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie chrzanowskim w 2016 roku
 • 69 959 Samochody osobowe
 • 7 708 Samochody ciężarowe
 • 524 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 384 Autobusy
 • 634 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 975 Ciągniki samochodowe
 • 973   Ciągniki siodłowe
 • 1 260 Ciągniki rolnicze
 • 4 510 Motocykle
 • 1 068   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 872 Motorowery
 • 69 959Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie chrzanowskim
 • Samochody osobowe w powiecie chrzanowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 555,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. chrzanowski
  555,0
  Województwo
  534,6
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg20 334
  • 1400-1649 kg20 162
  • 1650-1899 kg15 693
  • 1900 kg i więcej13 770
 • 20 334 do 1399 kg
 • 20 162 1400-1649 kg
 • 15 693 1650-1899 kg
 • 13 770 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 32 513 do 1399 cm3
 • 32 513
 • 32 921 1400-1999 cm3
 • 32 921
 • 4 525 2000 i więcej cm3
 • 4 525
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie chrzanowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna41 704
  • olej napędowy18 561
  • gaz (LPG)9 602
  • pozostałe92
 • 41 704 benzyna
 • 18 561 olej napędowy
 • 9 602 gaz (LPG)
 • 92 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 417 do 1 roku
 • 1 417
 • 785 2 lata
 • 785
 • 1 003 3 lata
 • 1 003
 • 2 391 4-5 lat
 • 2 391
 • 3 317 6-7 lat
 • 3 317
 • 5 149 8-9 lat
 • 5 149
 • 5 583 10-11 lat
 • 5 583
 • 13 082 12-15 lat
 • 13 082
 • 15 776 16-20 lat
 • 15 776
 • 7 208 21-25 lat
 • 7 208
 • 4 605 26-30 lat
 • 4 605
 • 9 643 31 lat i więcej
 • 9 643
 • 17,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie chrzanowskim
 • powiat chrzanowski
  17,6 lat
  Województwo
  17,6 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 7 708Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie chrzanowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie chrzanowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 68,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  68,9
  Województwo
  86,8
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 072 do 999 kg
 • 4 072
 • 1 815 1000-1499 kg
 • 1 815
 • 578 1500-2999 kg
 • 578
 • 62 3000-3499 kg
 • 62
 • 155 3500-4999 kg
 • 155
 • 405 5000-6999 kg
 • 405
 • 312 7000-9999 kg
 • 312
 • 225 10000-14999 kg
 • 225
 • 84 15000 kg i więcej
 • 84
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 504
  • olej napędowy5 637
  • gaz (LPG)524
  • pozostałe43
 • 1 504 benzyna
 • 5 637 olej napędowy
 • 524 gaz (LPG)
 • 43 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 51 do 1 roku
 • 51
 • 56 2 lata
 • 56
 • 60 3 lata
 • 60
 • 239 4-5 lat
 • 239
 • 469 6-7 lat
 • 469
 • 513 8-9 lat
 • 513
 • 551 10-11 lat
 • 551
 • 1 284 12-15 lat
 • 1 284
 • 1 571 16-20 lat
 • 1 571
 • 862 21-25 lat
 • 862
 • 616 26-30 lat
 • 616
 • 1 436 31 lat i więcej
 • 1 436
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie chrzanowskim
 • Powiat
  19,1 lat
  Małopolskie
  17,7 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 384Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie chrzanowskim
 • Autobusy w powiecie chrzanowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,0
  woj. małopolskie
  3,6
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9
  • olej napędowy373
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe1
 • 9 benzyna
 • 373 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 53 12-15 lat
 • 53
 • 107 16-20 lat
 • 107
 • 40 21-25 lat
 • 40
 • 67 26-30 lat
 • 67
 • 91 31 lat i więcej
 • 91
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie chrzanowskim
 • pow. chrzanowski
  23,0 lat
  Małopolskie
  19,7 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 973Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie chrzanowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie chrzanowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 7,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,7
  Małopolskie
  6,8
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy964
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe2
 • 4 benzyna
 • 964 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 96 do 1 roku
 • 96
 • 27 2 lata
 • 27
 • 47 3 lata
 • 47
 • 106 4-5 lat
 • 106
 • 37 6-7 lat
 • 37
 • 161 8-9 lat
 • 161
 • 101 10-11 lat
 • 101
 • 115 12-15 lat
 • 115
 • 100 16-20 lat
 • 100
 • 91 21-25 lat
 • 91
 • 53 26-30 lat
 • 53
 • 39 31 lat i więcej
 • 39
 • 12,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie chrzanowskim
 • Tutaj
  12,1 lat
  woj. małopolskie
  11,8 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 4 510Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie chrzanowskim
 • Motocykle w powiecie chrzanowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 35,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  35,8
  Małopolskie
  33,1
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 164 do 1 roku
 • 164
 • 47 2 lata
 • 47
 • 25 3 lata
 • 25
 • 106 4-5 lat
 • 106
 • 144 6-7 lat
 • 144
 • 255 8-9 lat
 • 255
 • 268 10-11 lat
 • 268
 • 430 12-15 lat
 • 430
 • 423 16-20 lat
 • 423
 • 287 21-25 lat
 • 287
 • 629 26-30 lat
 • 629
 • 1 732 31 lat i więcej
 • 1 732
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie chrzanowskim
 • Tutaj
  23,3 lat
  woj. małopolskie
  22,9 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie chrzanowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 254,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  254,0 km
  Małopolskie
  326,7 km
  Polska
  388,2 km
 • 0,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,7 km
  woj. małopolskie
  1,5 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 39 Liczba licencji na taksówki
 • 39 Liczba taksówek