Powiat chrzanowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat chrzanowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 122 592 Liczba mieszkańców
 • 370 km2 Powierzchnia
 • 331 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 62,9% Stopa urbanizacji
 • Janusz Szczęśniak Starosta
 • ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów Adres starostwa powiatowego
 • KCH Tablice rejestracyjne
Powiat chrzanowski na mapie
Identyfikatory
 • 1203 TERYT (TERC)
Herb powiatu chrzanowskiego
powiat chrzanowski herb
Flaga powiatu chrzanowskiego
powiat chrzanowski flaga

powiat chrzanowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
(032)627-89-00
(032)627-89-20
ul. Ks. J. Skorupki 3
32-500 Chrzanów
Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
(032)624-62-00
(032)624-62-44
ul. Jordana 7
32-500 Chrzanów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie
(032)623-24-07
(032)623-24-07
ul. Mjr Grzybowskiego 7
32-500 Chrzanów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie
(032)624-15-50
(032)624-15-50
ul. Mjr Grzybowskiego 7
32-500 Chrzanów
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
(32) 625-79-95
(32) 625-79-04
ul. Partyzantów
32-500 Chrzanów

Powiat chrzanowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat chrzanowski ma 122 592 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chrzanowskiego w 2050 roku wynosi 103 985, z czego 53 358 to kobiety, a 50 627 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu chrzanowskiego zawarli w 2021 roku 456 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,6% mieszkańców powiatu chrzanowskiego jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat chrzanowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -944. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,67 na 1000 mieszkańców powiatu chrzanowskiego. W 2021 roku urodziło się 872 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,6% zgonów w powiecie chrzanowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,4% zgonów w powiecie chrzanowskim były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu chrzanowskiego przypada 14.75 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 034 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 201 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu chrzanowskiego -167. W tym samym roku 28 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 26 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  58,9% mieszkańców powiatu chrzanowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu chrzanowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 122 592 Liczba mieszkańców
 • 63 339 Kobiety
 • 59 253 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie chrzanowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie chrzanowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie chrzanowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chrzanowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 103 985 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 53 358 Kobiety
 • 50 627 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie chrzanowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie chrzanowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie chrzanowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu chrzanowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. chrzanowski
  44,0 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 45,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat chrzanowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu chrzanowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat chrzanowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat chrzanowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat chrzanowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,6% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  25,6%
  Województwo
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,8%
  Województwo
  56,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat chrzanowski
  9,7%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  7,9%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Małopolskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie chrzanowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. chrzanowski
  3,7
  Małopolskie
  4,9
  Cała Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. chrzanowski
  1,4
  Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 456 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie chrzanowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -944 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -452 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -492 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat chrzanowski
  -7,7
  woj. małopolskie
  -2,2
  Polska
  -4,9
 • -8,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie chrzanowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie chrzanowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie chrzanowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie chrzanowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 872 Urodzenia żywe
 • 430 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 442 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,1
  Województwo
  9,8
  Polska
  8,7
 • 32,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  32,1
  woj. małopolskie
  41,1
  Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 334 g Średnia waga noworodków
 • 3 261 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 406 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat chrzanowski
  3 334 g
  woj. małopolskie
  3 319 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 263 Waga 3500g - 3999g
 • 263
 • 353 Waga 3000g - 3499g
 • 353
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,12
  Małopolskie
  1,39
  Cały kraj
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. chrzanowski
  0,55
  Województwo
  0,68
  Kraj
  0,64
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. chrzanowski
  0,48
  Województwo
  0,82
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie chrzanowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 816 Zgony
 • 882 Kobiety
  (Zgony)
 • 934 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,6%
  51,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 14,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  14,8
  Województwo
  12,0
  Polska
  13,6
 • 208,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  208,3
  woj. małopolskie
  122,4
  Polska
  156,7
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,3
  woj. małopolskie
  3,0
  Cały kraj
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. chrzanowski
  4,0
  Małopolskie
  2,9
  Polska
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chrzanowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat chrzanowski
  36,6%
  Województwo
  38,1%
  Polska
  34,8%
 • 19,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat chrzanowski
  19,4%
  Małopolskie
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,7%
  woj. małopolskie
  5,0%
  Kraj
  5,4%
 • 304 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Cały kraj
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,4
  Cała Polska
  74,4
 • 290,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  290,4
  Małopolskie
  251,3
  Cały kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  231,7
  Kraj
  246,5
 • 548,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 572,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 523,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  548,7
  woj. małopolskie
  452,3
  Kraj
  475,8
 • 84,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. chrzanowski
  84,2
  Małopolskie
  60,9
  Cały kraj
  70,6
 • 31,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. chrzanowski
  31,9
  woj. małopolskie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  8,0
  Województwo
  6,6
  Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie chrzanowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60 Osoby w zamachach samobójczych
 • 13 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 47 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 42 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 17 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 49 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  49,0
  woj. małopolskie
  36,0
  Polska
  36,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. chrzanowski
  15,0
  Małopolskie
  12,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 4 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 4
 • 8 zażycie innych leków
 • 8
 • 5 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 5
 • 5 samookaleczenie powierzchniowe
 • 5
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 29 powieszenie się
 • 29
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 5 inny
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 2 inny
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 6 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 6
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 11 zawód miłosny
 • 11
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 25 nieustalona
 • 25
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 29 30-49 lat
 • 29
 • 15 50-60 lat
 • 15
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy10
  • pod wpływem alkoholu19
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony29
 • 10 trzeźwy
 • 19 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 29 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 3 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 28 kawaler/panna
 • 28
 • 22 żonaty/zamężna
 • 22
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony50
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 50 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony17
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 17 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 4 renta
 • 4
 • 1 emerytura
 • 1
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 34 nieustalony
 • 34
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 14 nieustalony
 • 14
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 034 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 545 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 489 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 201 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 613 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 588 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Wymeldowania za granicę
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -165 Saldo migracji
 • -69 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -96 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -167 Saldo migracji wewnętrznych
 • -68 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -99 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie chrzanowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat chrzanowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chrzanowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie chrzanowskim oddano do użytku 375 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie chrzanowskim to 44 995 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  57,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 42,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie chrzanowskim to 4,49 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie chrzanowskim to 113,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,44% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,76% mieszkań posiada łazienkę, 86,93% korzysta z centralnego ogrzewania, a 74,28% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie chrzanowskim 254 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 814 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 626 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 17 transakcji (mediana cen - 3 353 zł/m2, średnia - 3 216 zł/m2), a na rynku wtórnym 237 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 854 zł/m2, średnia - 3 658 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 814 zł
 • Tutaj
  3 814 zł
  Województwo
  7 296 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 814 zł Ogółem
 • 3 814 zł
 • 4 000 zł do 40 m2
 • 4 000 zł
 • 3 889 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 889 zł
 • 3 717 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 717 zł
 • 2 332 zł od 80,1 m2
 • 2 332 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 626 zł
 • Tutaj
  3 626 zł
  Województwo
  7 250 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 3 626 zł Ogółem
 • 3 626 zł
 • 3 773 zł do 40 m2
 • 3 773 zł
 • 3 885 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 885 zł
 • 3 634 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 634 zł
 • 2 023 zł od 80,1 m2
 • 2 023 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 254
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m272
  • od 40,1 do 60 m2122
  • od 60,1 do 80 m250
  • od 80,1 m210
 • 72 do 40 m2
 • 122 od 40,1 do 60 m2
 • 50 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie chrzanowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 353 zł
 • Powiat
  3 353 zł
  Małopolskie
  7 331 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 3 353 zł Ogółem
 • 3 353 zł
 • 4 000 zł do 40 m2
 • 4 000 zł
 • 2 151 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 151 zł
 • 3 353 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 353 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 216 zł
 • powiat chrzanowski
  3 216 zł
  Małopolskie
  7 424 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 3 216 zł Ogółem
 • 3 216 zł
 • 3 844 zł do 40 m2
 • 3 844 zł
 • 2 496 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 496 zł
 • 3 511 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 511 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 17
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m26
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 6 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 854 zł
 • powiat chrzanowski
  3 854 zł
  Małopolskie
  7 202 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 854 zł Ogółem
 • 3 854 zł
 • 4 000 zł do 40 m2
 • 4 000 zł
 • 3 951 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 951 zł
 • 3 795 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 795 zł
 • 2 040 zł od 80,1 m2
 • 2 040 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 658 zł
 • pow. chrzanowski
  3 658 zł
  woj. małopolskie
  7 027 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 658 zł Ogółem
 • 3 658 zł
 • 3 767 zł do 40 m2
 • 3 767 zł
 • 3 950 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 950 zł
 • 3 644 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 644 zł
 • 1 767 zł od 80,1 m2
 • 1 767 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 237
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m267
  • od 40,1 do 60 m2116
  • od 60,1 do 80 m246
  • od 80,1 m28
 • 67 do 40 m2
 • 116 od 40,1 do 60 m2
 • 46 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 44 995 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 363,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat chrzanowski
  363,80
  Małopolskie
  363,30
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  75,40 m2
  Małopolskie
  79,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat chrzanowski
  27,40 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,00
  Małopolskie
  3,91
  Cały kraj
  3,82
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. chrzanowski
  2,75
  Województwo
  2,75
  Cały kraj
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,69
  Małopolskie
  0,70
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 375 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  3,06
  Województwo
  6,43
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 685 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,49 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  4,49
  woj. małopolskie
  4,02
  Cała Polska
  3,90
 • 13,74 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  13,74
  woj. małopolskie
  25,89
  Cała Polska
  24,07
 • 42 514 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 113,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. chrzanowski
  113,4 m2
  Województwo
  98,4 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,35 m2
  Województwo
  0,63 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,44%
  Małopolskie
  97,03%
  Cała Polska
  96,97%
 • 96,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,45%
  woj. małopolskie
  95,28%
  Cała Polska
  94,01%
 • 94,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat chrzanowski
  94,76%
  Województwo
  93,52%
  Cały kraj
  91,78%
 • 86,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat chrzanowski
  86,93%
  Województwo
  83,12%
  Cała Polska
  83,08%
 • 74,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  74,28%
  Województwo
  64,65%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat chrzanowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie chrzanowskim na 1000 mieszkańców pracuje 203osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie chrzanowskim wynosiło w 2021 roku 6,7% (7,9% wśród kobiet i 5,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chrzanowskim wynosiło 5 321,95 PLN, co odpowiada 88.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chrzanowskiego 27 023 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 21 917 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 106.

  8,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chrzanowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 203 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  203,0
  Małopolskie
  255,0
  Polska
  257,0
 • 6,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,9% Kobiety
 • 5,6% Mężczyźni
 • powiat chrzanowski
  6,7%
  Małopolskie
  4,5%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie chrzanowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie chrzanowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie chrzanowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 322 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 322 PLN
  Województwo
  6 047 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie chrzanowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 27 023 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 21 917 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 106 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,81 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,9% Przemysł i budownictwo
 • 25,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,1% Pozostałe
 • 45,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie chrzanowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 910 Pracujący ogółem
 • 12 013 Kobiety
 • 12 897 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie chrzanowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat chrzanowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat chrzanowski
  69,6
  Województwo
  67,1
  Polska
  69,0
 • 42,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat chrzanowski
  42,0
  Województwo
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 152,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  152,2
  Małopolskie
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat chrzanowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie chrzanowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 13 150 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 10 043 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 867 nowych podmiotów, a 444 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 188) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (679) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 120) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (360) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie chrzanowskim najwięcej (1 058) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (12 696) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (104) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,5% (3 358) podmiotów, a 73,7% (9 688) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie chrzanowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.1%) oraz Budownictwo (17.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 150 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 104 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 358 Przemysł i budownictwo
 • 9 688 Pozostała działalność
 • 867 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie chrzanowskim w 2021 roku
 • 444 Podmioty wyrejestrowane w powiecie chrzanowskim w 2021 roku
 • 10 043 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 696 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 12 696
 • 373 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 373
 • 74 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 74
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 13 143 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 13 143
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 851 Spółki handlowe ogółem
 • 851
 • 54  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 54
 • 17  Spółki handlowe - akcyjne
 • 17
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 671  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 671
 • 49    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 49
 • 1 058 Spółki cywilne ogółem
 • 1 058
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 043 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 619 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 619
 • 1 707 Budownictwo
 • 1 707
 • 992 Przetwórstwo przemysłowe
 • 992
 • 949 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 949
 • 812 Transport i gospodarka magazynowa
 • 812
 • 573 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 573
 • 565 Pozostała działalność
 • 565
 • 342 Informacja i komunikacja
 • 342
 • 332 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 332
 • 256 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 256
 • 252 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 252
 • 249 Edukacja
 • 249
 • 113 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 113
 • 110 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 110
 • 85 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 85
 • 44 Górnictwo i wydobywanie
 • 44
 • 38 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 38
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chrzanowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie chrzanowskim stwierdzono 2 732 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,19 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie chrzanowskim wynosi 78,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu chrzanowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,22 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 11,11 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,55 (75%), drogowe - 1,57 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat chrzanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 732 Przestępstwa ogółem
 • 2 732
 • 1 751 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 751
 • 683 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 683
 • 193 Przestępstwa drogowe
 • 193
 • 63 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 63
 • 1 368 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 368
 • 22,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. chrzanowski
  22,19
  woj. małopolskie
  20,48
  Kraj
  21,51
 • 14,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,22
  Małopolskie
  10,79
  Cała Polska
  12,82
 • 5,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. chrzanowski
  5,55
  woj. małopolskie
  7,08
  Cały kraj
  5,89
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat chrzanowski
  1,57
  woj. małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,85
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,51
  Małopolskie
  0,25
  Polska
  0,35
 • 11,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,11
  Województwo
  9,25
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat chrzanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  79%
  woj. małopolskie
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat chrzanowski
  77%
  Województwo
  70%
  Cały kraj
  64%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat chrzanowski
  75%
  Województwo
  76%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  85%
  Małopolskie
  83%
  Kraj
  89%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  66%
  Województwo
  57%
  Cały kraj
  53%

Powiat chrzanowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu chrzanowskiego wyniosła w 2021 roku 128,0 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu chrzanowskiego - 39.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,6 mln złotych, czyli 9,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu chrzanowskiego wyniosła w 2021 roku 134,8 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.5%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6.2%). W budżecie powiatu chrzanowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 321 złotych na mieszkańca (29,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,8 złotych na mieszkańca (1,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie chrzanowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu chrzanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat chrzanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu chrzanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  95,1 mln

  748(100%)

  100,2 mln

  791(100%)

  92,3 mln

  731(100%)

  98,4 mln

  782(100%)

  106,6 mln

  850(100%)

  118,7 mln

  950(100%)

  118,6 mln

  955(100%)

  128,0 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  36,7 mln

  289(38.6%)

  35,2 mln

  279(35.2%)

  33,6 mln

  267(36.4%)

  33,1 mln

  263(33.6%)

  33,8 mln

  270(31.7%)

  38,0 mln

  305(32%)

  46,8 mln

  379(39.5%)

  50,1 mln

  408(39.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,6 mln

  91,6(12.2%)

  11,8 mln

  93,6(11.8%)

  10,8 mln

  86,0(11.7%)

  11,2 mln

  88,8(11.4%)

  12,5 mln

  99,6(11.7%)

  12,5 mln

  100(10.5%)

  12,5 mln

  101(10.5%)

  13,0 mln

  106(10.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,3 mln

  65,1(8.7%)

  13,1 mln

  104(13.1%)

  10,1 mln

  80,0(10.9%)

  11,8 mln

  94,1(12%)

  17,1 mln

  136(16%)

  14,9 mln

  120(12.5%)

  9,6 mln

  77,7(8.1%)

  12,9 mln

  105(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,5 mln

  98,2(13.1%)

  12,9 mln

  102(12.9%)

  14,3 mln

  114(15.5%)

  8,5 mln

  67,8(8.7%)

  8,7 mln

  69,7(8.2%)

  10,5 mln

  84,0(8.8%)

  10,3 mln

  82,9(8.6%)

  9,8 mln

  79,9(7.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,3 mln

  49,5(6.6%)

  10,2 mln

  81,0(10.2%)

  6,4 mln

  50,7(6.9%)

  6,9 mln

  54,7(7%)

  7,0 mln

  55,7(6.5%)

  7,5 mln

  60,6(6.4%)

  8,7 mln

  70,2(7.3%)

  8,7 mln

  71,1(6.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,6 mln

  28,3(3.8%)

  3,6 mln

  28,6(3.6%)

  3,8 mln

  30,1(4.1%)

  4,3 mln

  34,3(4.4%)

  4,5 mln

  35,5(4.2%)

  4,9 mln

  39,1(4.1%)

  5,4 mln

  43,5(4.5%)

  5,7 mln

  46,4(4.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,9 mln

  46,8(6.2%)

  4,7 mln

  37,5(4.7%)

  4,0 mln

  32,0(4.4%)

  4,2 mln

  33,2(4.2%)

  4,4 mln

  35,0(4.1%)

  4,5 mln

  36,2(3.8%)

  5,8 mln

  46,7(4.9%)

  5,5 mln

  44,8(4.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,8 mln

  38,1(5.1%)

  4,3 mln

  33,9(4.3%)

  3,3 mln

  26,0(3.6%)

  4,4 mln

  34,6(4.4%)

  3,7 mln

  29,7(3.5%)

  7,7 mln

  62,2(6.5%)

  3,8 mln

  30,6(3.2%)

  5,3 mln

  42,9(4.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  730,3 tys

  5,8(0.8%)

  1,2 mln

  9,2(1.2%)

  2,2 mln

  17,3(2.4%)

  3,6 mln

  28,3(3.6%)

  3,5 mln

  27,5(3.2%)

  6,3 mln

  50,3(5.3%)

  2,5 mln

  20,2(2.1%)

  3,2 mln

  26,0(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  8,6(1.1%)

  1,4 mln

  11,3(1.4%)

  1,5 mln

  12,1(1.7%)

  1,8 mln

  14,6(1.9%)

  2,3 mln

  18,1(2.1%)

  2,2 mln

  17,8(1.9%)

  2,2 mln

  17,9(1.9%)

  2,2 mln

  17,7(1.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  10,8(1.4%)

  80,4 tys

  0,6(0.1%)

  79,6 tys

  0,6(0.1%)

  142,4 tys

  1,1(0.1%)

  135,7 tys

  1,1(0.1%)

  202,5 tys

  1,6(0.2%)

  1,1 mln

  8,9(0.9%)

  1,6 mln

  13,2(1.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  73,1 tys

  0,6(0.1%)

  160,2 tys

  1,3(0.2%)

  380,7 tys

  3,0(0.4%)

  174,6 tys

  1,4(0.2%)

  438,3 tys

  3,5(0.4%)

  357,0 tys

  2,9(0.3%)

  317,6 tys

  2,6(0.3%)

  547,1 tys

  4,5(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  429,6 tys

  3,4(0.5%)

  44,1 tys

  0,3(0%)

  100,6 tys

  0,8(0.1%)

  46,3 tys

  0,4(0%)

  254,7 tys

  2,0(0.2%)

  124,0 tys

  1,0(0.1%)

  101,3 tys

  0,8(0.1%)

  518,8 tys

  4,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  307,5 tys

  2,4(0.3%)

  313,7 tys

  2,5(0.3%)

  313,0 tys

  2,5(0.3%)

  330,0 tys

  2,6(0.3%)

  330,0 tys

  2,7(0.3%)

  330,0 tys

  2,7(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,3 mln

  10,5(1.4%)

  966,8 tys

  7,6(1%)

  928,6 tys

  7,4(1%)

  889,4 tys

  7,1(0.9%)

  896,1 tys

  7,1(0.8%)

  948,5 tys

  7,6(0.8%)

  574,6 tys

  4,6(0.5%)

  315,3 tys

  2,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  28,5 tys

  0,2(0%)

  82,9 tys

  0,7(0.1%)

  82,6 tys

  0,7(0.1%)

  116,5 tys

  0,9(0.1%)

  167,2 tys

  1,3(0.2%)

  180,3 tys

  1,4(0.2%)

  235,8 tys

  1,9(0.2%)

  186,6 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  145,6 tys

  1,1(0.2%)

  195,8 tys

  1,5(0.2%)

  201,0 tys

  1,6(0.2%)

  225,5 tys

  1,8(0.2%)

  243,7 tys

  1,9(0.2%)

  230,6 tys

  1,9(0.2%)

  121,7 tys

  1,0(0.1%)

  120,7 tys

  1,0(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  24,1 tys

  0,2(0%)

  26,6 tys

  0,2(0%)

  27,9 tys

  0,2(0%)

  34,9 tys

  0,3(0%)

  45,9 tys

  0,4(0%)

  51,1 tys

  0,4(0%)

  51,2 tys

  0,4(0%)

  55,7 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  47,1 tys

  0,4(0%)

  48,0 tys

  0,4(0%)

  48,0 tys

  0,4(0.1%)

  49,6 tys

  0,4(0.1%)

  47,9 tys

  0,4(0%)

  53,2 tys

  0,4(0%)

  50,4 tys

  0,4(0%)

  48,3 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,6 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  97,5 tys

  0,8(0.1%)

  49,4 tys

  0,4(0%)

  59,6 tys

  0,5(0.1%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  14,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  108,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie chrzanowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu chrzanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat chrzanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu chrzanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  95,8 mln

  753(100%)

  99,0 mln

  781(100%)

  95,6 mln

  758(100%)

  98,0 mln

  779(100%)

  108,2 mln

  862(100%)

  118,5 mln

  948(100%)

  125,6 mln

  1,0 tys(100%)

  134,8 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,1 mln

  277(36.7%)

  33,9 mln

  268(34.3%)

  33,1 mln

  263(34.6%)

  32,7 mln

  260(33.4%)

  32,5 mln

  259(30%)

  38,1 mln

  306(32.2%)

  48,3 mln

  391(38.5%)

  54,9 mln

  448(40.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  28,8 mln

  227(30.1%)

  31,4 mln

  249(31.8%)

  32,9 mln

  261(34.4%)

  34,2 mln

  272(34.8%)

  39,3 mln

  314(36.3%)

  41,4 mln

  333(35%)

  39,1 mln

  316(31.1%)

  43,9 mln

  358(32.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,8 mln

  45,7(6.1%)

  9,8 mln

  77,6(9.9%)

  6,1 mln

  48,5(6.4%)

  6,4 mln

  51,1(6.6%)

  6,6 mln

  52,3(6.1%)

  7,1 mln

  57,4(6%)

  8,4 mln

  68,1(6.7%)

  8,4 mln

  68,5(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  43,3(5.7%)

  5,8 mln

  45,9(5.9%)

  7,7 mln

  60,9(8%)

  6,3 mln

  50,4(6.5%)

  7,0 mln

  55,7(6.5%)

  7,9 mln

  63,3(6.7%)

  8,1 mln

  65,2(6.4%)

  7,5 mln

  61,3(5.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  35,2(4.7%)

  4,0 mln

  31,5(4%)

  3,1 mln

  24,6(3.2%)

  3,0 mln

  24,2(3.1%)

  2,6 mln

  20,6(2.4%)

  2,2 mln

  17,4(1.8%)

  3,4 mln

  27,1(2.7%)

  3,4 mln

  27,4(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  11,9(1.6%)

  1,9 mln

  14,8(1.9%)

  1,7 mln

  13,8(1.8%)

  2,3 mln

  18,2(2.3%)

  1,8 mln

  14,0(1.6%)

  2,2 mln

  17,5(1.8%)

  1,8 mln

  14,4(1.4%)

  2,7 mln

  22,2(2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  23,4(3.1%)

  5,8 mln

  46,2(5.9%)

  2,7 mln

  21,2(2.8%)

  3,5 mln

  27,6(3.5%)

  8,4 mln

  67,2(7.8%)

  6,6 mln

  52,7(5.5%)

  4,8 mln

  39,0(3.8%)

  2,3 mln

  18,9(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  9,7(1.3%)

  1,4 mln

  11,1(1.4%)

  1,2 mln

  9,9(1.3%)

  1,6 mln

  12,8(1.6%)

  2,0 mln

  15,9(1.8%)

  1,9 mln

  15,5(1.6%)

  2,1 mln

  16,9(1.7%)

  2,0 mln

  16,0(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  13,1(1.7%)

  1,2 mln

  9,2(1.2%)

  2,5 mln

  19,6(2.6%)

  1,3 mln

  10,6(1.4%)

  1,2 mln

  9,7(1.1%)

  1,6 mln

  13,2(1.4%)

  2,0 mln

  15,9(1.6%)

  1,5 mln

  12,3(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,7 mln

  37,0(4.9%)

  1,6 mln

  12,4(1.6%)

  976,8 tys

  7,7(1%)

  1,3 mln

  10,0(1.3%)

  918,5 tys

  7,3(0.8%)

  894,9 tys

  7,2(0.8%)

  2,0 mln

  16,6(1.6%)

  1,3 mln

  10,9(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  399,6 tys

  3,2(0.4%)

  407,8 tys

  3,2(0.4%)

  624,6 tys

  5,0(0.7%)

  1,2 mln

  9,8(1.3%)

  1,0 mln

  8,3(1%)

  4,2 mln

  33,8(3.6%)

  878,1 tys

  7,1(0.7%)

  1,3 mln

  10,7(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,8 mln

  22,2(2.9%)

  1,6 mln

  12,6(1.6%)

  1,7 mln

  13,6(1.8%)

  1,5 mln

  11,9(1.5%)

  1,8 mln

  14,6(1.7%)

  826,5 tys

  6,6(0.7%)

  777,3 tys

  6,3(0.6%)

  1,1 mln

  8,8(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  594,4 tys

  4,7(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  854,4 tys

  6,8(0.9%)

  35,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  152,3 tys

  1,2(0.1%)

  757,3 tys

  6,2(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  307,5 tys

  2,4(0.3%)

  313,7 tys

  2,5(0.3%)

  313,0 tys

  2,5(0.3%)

  330,0 tys

  2,6(0.3%)

  330,0 tys

  2,7(0.3%)

  330,0 tys

  2,7(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  125,0 tys

  1,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  102,6 tys

  0,8(0.1%)

  97,2 tys

  0,8(0.1%)

  103,0 tys

  0,8(0.1%)

  97,1 tys

  0,8(0.1%)

  101,3 tys

  0,8(0.1%)

  111,6 tys

  0,9(0.1%)

  61,4 tys

  0,5(0%)

  92,7 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,6 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  18,1 tys

  0,1(0%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,6 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  47,6 tys

  0,4(0%)

  48,6 tys

  0,4(0%)

  55,7 tys

  0,5(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  14,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  108,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat chrzanowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 25 003 mieszkańców powiatu chrzanowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 239 kobiet oraz 12 764 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 22,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców powiatu chrzanowskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,6% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu chrzanowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie chrzanowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,6%) oraz średnie zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,1%) oraz średnie zawodowe (27,2%).

  W roku 2021 w powiecie chrzanowskim mieściło się 46 przedszkoli, w których do 181 oddziałów uczęszczało 3 767 dzieci (1 849 dziewczynek oraz 1 918 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie chrzanowskim mieściło się 31 przedszkoli, w których do 118 oddziałów uczęszczało 2 723 dzieci (1 368 dziewczynek oraz 1 355 chłopców). Dostępnych było 2 778 miejsc.

  18,2% mieszkańców powiatu chrzanowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 901 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 46 szkół podstawowych, w których w 545 oddziałach uczyło się 9 301 uczniów (4 532 kobiety oraz 4 769 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie chrzanowskim placówkę miały 42 szkoły podstawowe, w których w 375 oddziałach uczyło się 6 991 uczniów (3 427 kobiet oraz 3 564 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów.

  W powiecie chrzanowskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 68 oddziałach uczyło się 1 950 uczniów (1 210 kobiet oraz 740 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 434 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie chrzanowskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 84 oddziałach uczyło się 2 452 uczniów (1 486 kobiet oraz 966 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 787 absolwentów.

  W powiecie chrzanowskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 16 oddziałach uczyło się 298 uczniów (116 kobiet oraz 182 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,7 uczniów. 18,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,1% mieszkańców powiatu chrzanowskiego w wieku potencjalnej nauki (27,0% kobiet i 27,1% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  20,8%
  Województwo
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. chrzanowski
  38,2%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 38,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,7%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 5,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat chrzanowski
  12,1%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat chrzanowski
  22,3%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Polska
  20,0%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,7%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat chrzanowski
  2,9%
  Małopolskie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. chrzanowski
  12,6%
  Małopolskie
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,7%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 901 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat chrzanowski
  901,0
  Małopolskie
  901,0
  Kraj
  896,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat chrzanowski
  0,86
  woj. małopolskie
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 46Przedszkola
 • 13 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 181 Oddziały
 • 27 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 870 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat chrzanowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 767 Dzieci
 • 1 849 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 918 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 72 2 lata i mniej
 • 72
 • 808 3 lata
 • 808
 • 988 4 lata
 • 988
 • 962 5 lata
 • 962
 • 907 6 lat
 • 907
 • 30 7 lat i więcej
 • 30
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 35 2 lata i mniej
 • 35
 • 372 3 lata
 • 372
 • 479 4 lata
 • 479
 • 486 5 lata
 • 486
 • 469 6 lat
 • 469
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 436 3 lata
 • 436
 • 509 4 lata
 • 509
 • 476 5 lata
 • 476
 • 438 6 lat
 • 438
 • 22 7 lat i więcej
 • 22
 • 513 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 269,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 267,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 35,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat chrzanowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 510 Oddziały
 • 9 194 Uczniowie
 • 4 495 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 699 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 1 115 Uczniowie w 1 klasie
 • 531 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 584 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 028 Absolwenci
 • 527 Kobiety
  (absolwenci)
 • 501 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 35 Oddziały
 • 107 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,6%
  65,4%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 11 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. chrzanowski
  17,1
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,1
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,1
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,0
 • 3,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,1
 •  
 • 725,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 602,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 122,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat chrzanowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 61 Oddziały
 • 1 790 Uczniowie
 • 1 129 Kobiety
  (uczniowie)
 • 661 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,1%
  36,9%
 • 472 Uczniowie w 1 klasie
 • 295 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 177 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 380 Absolwenci
 • 253 Kobiety
  (absolwenci)
 • 127 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 160 Uczniowie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,6%
  49,4%
 • 54 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat chrzanowski
  28,7
  Województwo
  26,8
  Kraj
  26,3
 •  
 • 121,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 93,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat chrzanowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 66 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,4%
  60,6%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  18,6
  Województwo
  20,9
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,6
 • 23,2 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,2
 • 11,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 11,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat chrzanowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat chrzanowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat chrzanowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chrzanowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie chrzanowskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie chrzanowskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 430)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie chrzanowskim: 23 (publiczne: 23, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie chrzanowskim 13 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 076 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 838 (uczestnicy: 52 251)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 520)
  • wystawy: 22 (uczestnicy: 2 621)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 265)
  • koncerty: 85 (uczestnicy: 11 047)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 126 (uczestnicy: 6 622)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 152 (uczestnicy: 13 562)
  • konkursy: 58 (uczestnicy: 5 551)
  • pokazy teatralne: 22 (uczestnicy: 3 412)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 348 (uczestnicy: 5 484)
  • inne: 7 (uczestnicy: 1 967)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 108 (członkowie: 1 596)
  • plastyczne/techniczne: 38 (członkowie: 358)
  • taneczne: 6 (członkowie: 120)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 125)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 8)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 18)
  • teatralne: 9 (członkowie: 72)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 25 (członkowie: 273)
  • literackie: 2 (członkowie: 23)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 9 (członkowie: 553)
  • inne: 5 (członkowie: 46)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 179)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 68)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 46)
  • tańca: 1 (absolwenci: 65)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 2
  • politechniczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 9
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 51 (członkowie: 640)
  • teatralne: 5 (członkowie: 47)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 48)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 91)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 14 (członkowie: 185)
  • taneczne: 20 (członkowie: 243)
  • inne: 1 (członkowie: 26)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie chrzanowskim działały 3 kina posiadające 3 sale z 792 miejscami na widowni. Odbyły się 1 484 seanse, na które przyszło 30 754 widzów, w tym 332 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 7 222 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie chrzanowskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 41 092 zwiedzających, co daje 3 338 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie chrzanowskim działało 35 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 625 863 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 90 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 38 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 583 395 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 309
  • dostępne dla czytelników: 163
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 159
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 28
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 29
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 33
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 27


 • Biblioteki naukowe w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie chrzanowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 20 856 wolumenów. Odnotowano 166 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 66 855 wolumenów. Odnotowano 1 680 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie chrzanowskim działało 38 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 056 członków. Zarejestrowano 3 105 ćwiczących (mężczyźni: 2 282, kobiety: 823, chłopcy do lat 18: 1 800, dziewczęta do lat 18: 741). Aktywnych było 55 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (81), instruktora sportowego (42) oraz inne osoby (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie chrzanowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chrzanowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat chrzanowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 41 wypadków drogowych w powiecie chrzanowskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 33,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 81,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie chrzanowskim zarejestrowanych było 95 320 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 77 916 samochodów osobowych (630,1 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 8 392 samochodów ciężarowych (76,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 408 autobusów (3,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 1 094 ciągników siodłowych (8,8 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 391 motocykli (43,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,9 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,7 lat.


  W 2021 roku w powiecie chrzanowskim znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 4 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 43 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 40 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie chrzanowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 41 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 39 Ranni
  (rok 2021)
 • 14 Lekko ranni
 • 25 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie chrzanowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 33,44 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  33,4
  Małopolskie
  65,7
  Kraj
  59,9
 • 4,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  4,9
  woj. małopolskie
  4,2
  Cały kraj
  5,9
 • 31,81 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. chrzanowski
  31,8
  Małopolskie
  76,0
  Polska
  69,4
 • 6,29 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  6,3
  Małopolskie
  5,7
  Cały kraj
  7,6
 • 81,83 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  81,8
  woj. małopolskie
  92,8
  Cała Polska
  80,2
 • 14,63 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  14,6
  Małopolskie
  6,4
  Polska
  9,8
 • 95,12 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  95,1
  woj. małopolskie
  115,7
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 95 320 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie chrzanowskim w 2020 roku
 • 77 916 Samochody osobowe
 • 8 392 Samochody ciężarowe
 • 31 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 408 Autobusy
 • 764 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 095 Ciągniki samochodowe
 • 1 094   Ciągniki siodłowe
 • 1 354 Ciągniki rolnicze
 • 5 391 Motocykle
 • 1 405   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 094 Motorowery
 • 77 916Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie chrzanowskim
 • Samochody osobowe w powiecie chrzanowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 630,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  630,1
  Małopolskie
  617,9
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg18 751
  • 1400-1649 kg20 977
  • 1650-1899 kg18 978
  • 1900 kg i więcej19 210
 • 18 751 do 1399 kg
 • 20 977 1400-1649 kg
 • 18 978 1650-1899 kg
 • 19 210 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 34 424 do 1399 cm3
 • 34 424
 • 37 919 1400-1999 cm3
 • 37 919
 • 5 573 2000 i więcej cm3
 • 5 573
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie chrzanowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna45 005
  • olej napędowy21 132
  • gaz (LPG)10 907
  • pozostałe872
 • 45 005 benzyna
 • 21 132 olej napędowy
 • 10 907 gaz (LPG)
 • 872 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 035 do 1 roku
 • 1 035
 • 806 2 lata
 • 806
 • 1 159 3 lata
 • 1 159
 • 2 993 4-5 lat
 • 2 993
 • 3 276 6-7 lat
 • 3 276
 • 3 876 8-9 lat
 • 3 876
 • 5 267 10-11 lat
 • 5 267
 • 14 100 12-15 lat
 • 14 100
 • 16 293 16-20 lat
 • 16 293
 • 10 197 21-25 lat
 • 10 197
 • 5 682 26-30 lat
 • 5 682
 • 13 232 31 lat i więcej
 • 13 232
 • 18,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie chrzanowskim
 • Tutaj
  18,9 lat
  woj. małopolskie
  18,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 8 392Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie chrzanowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie chrzanowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 76,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat chrzanowski
  76,7
  Małopolskie
  97,2
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 255 do 999 kg
 • 4 255
 • 2 233 1000-1499 kg
 • 2 233
 • 596 1500-2999 kg
 • 596
 • 61 3000-3499 kg
 • 61
 • 165 3500-4999 kg
 • 165
 • 404 5000-6999 kg
 • 404
 • 317 7000-9999 kg
 • 317
 • 242 10000-14999 kg
 • 242
 • 119 15000 kg i więcej
 • 119
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 445
  • olej napędowy5 376
  • gaz (LPG)479
  • pozostałe1 092
 • 1 445 benzyna
 • 5 376 olej napędowy
 • 479 gaz (LPG)
 • 1 092 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 65 do 1 roku
 • 65
 • 59 2 lata
 • 59
 • 80 3 lata
 • 80
 • 220 4-5 lat
 • 220
 • 300 6-7 lat
 • 300
 • 371 8-9 lat
 • 371
 • 569 10-11 lat
 • 569
 • 1 314 12-15 lat
 • 1 314
 • 1 532 16-20 lat
 • 1 532
 • 1 224 21-25 lat
 • 1 224
 • 739 26-30 lat
 • 739
 • 1 919 31 lat i więcej
 • 1 919
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie chrzanowskim
 • powiat chrzanowski
  20,7 lat
  Małopolskie
  18,8 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 408Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie chrzanowskim
 • Autobusy w powiecie chrzanowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. chrzanowski
  3,3
  woj. małopolskie
  3,8
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9
  • olej napędowy284
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe114
 • 9 benzyna
 • 284 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 114 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 15 2 lata
 • 15
 • 5 3 lata
 • 5
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 22 12-15 lat
 • 22
 • 71 16-20 lat
 • 71
 • 79 21-25 lat
 • 79
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 154 31 lat i więcej
 • 154
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie chrzanowskim
 • Powiat
  24,8 lat
  Małopolskie
  21,1 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 1 094Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie chrzanowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie chrzanowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,8
  Małopolskie
  8,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy936
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe154
 • 4 benzyna
 • 936 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 154 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 102 do 1 roku
 • 102
 • 15 2 lata
 • 15
 • 23 3 lata
 • 23
 • 97 4-5 lat
 • 97
 • 70 6-7 lat
 • 70
 • 130 8-9 lat
 • 130
 • 46 10-11 lat
 • 46
 • 225 12-15 lat
 • 225
 • 132 16-20 lat
 • 132
 • 93 21-25 lat
 • 93
 • 84 26-30 lat
 • 84
 • 77 31 lat i więcej
 • 77
 • 14,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie chrzanowskim
 • powiat chrzanowski
  14,0 lat
  Małopolskie
  12,7 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 5 391Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie chrzanowskim
 • Motocykle w powiecie chrzanowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 43,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  43,6
  woj. małopolskie
  42,5
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 98 do 1 roku
 • 98
 • 73 2 lata
 • 73
 • 48 3 lata
 • 48
 • 232 4-5 lat
 • 232
 • 135 6-7 lat
 • 135
 • 141 8-9 lat
 • 141
 • 204 10-11 lat
 • 204
 • 695 12-15 lat
 • 695
 • 644 16-20 lat
 • 644
 • 461 21-25 lat
 • 461
 • 328 26-30 lat
 • 328
 • 2 332 31 lat i więcej
 • 2 332
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie chrzanowskim
 • powiat chrzanowski
  23,7 lat
  Województwo
  22,6 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie chrzanowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 378,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  378,3 km
  woj. małopolskie
  551,4 km
  Polska
  591,9 km
 • 1,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. chrzanowski
  1,1 km
  Małopolskie
  2,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 4 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 40 Liczba licencji na taksówki
 • 43 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami