Frombork w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Frombork - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Frombork to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu braniewskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Frombork.
 • 2 284 Liczba mieszkańców
 • 7,6 km² Powierzchnia
 • 300,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • NBR Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Pietkiewicz Burmistrz miasta
Frombork na mapie
Identyfikatory
 • 19.680154.3575 Współrzędne GPS
 • 2802034 TERYT (TERC)
 • 0932732 SIMC
Herb miasta Frombork
Frombork herb
Flaga miasta Frombork
Frombork flaga

Frombork - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-530Poczta Frombork

Frombork - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów we Fromborku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Braniewie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Moniuszki 20
14-500 Braniewo
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
(55) 244-06-60
(55) 244-06-61
ul. Młynarska 5A
14-530 Frombork

Frombork - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Frombork jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 284, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 12,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Fromborka zawarli w 2020 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców Fromborka jest stanu wolnego, 52,2% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Frombork ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,91 na 1000 mieszkańców Fromborka. W 2020 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 54,5% dziewczynek i 45,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 437 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 37,6% zgonów we Fromborku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,7% zgonów we Fromborku były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Fromborka przypada 11.66 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 19 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 31 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Fromborka -12. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,5% mieszkańców Fromborka jest w wieku produkcyjnym, 14,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Fromborka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 284 Liczba mieszkańców
 • 1 185 Kobiety
 • 1 099 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja we Fromborku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet we Fromborku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn we Fromborku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Fromborka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,0 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 46,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Frombork, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Fromborka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,1%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,2%
  Województwo
  54,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 51,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Frombork
  5,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,0% Nieustalone
 • Frombork
  3,0%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 3,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności we Fromborku w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  2,6
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Frombork
  1,4
  Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,3
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych we Fromborku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -16 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,91 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,9
  Województwo
  -3,3
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny we Fromborku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) we Fromborku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) we Fromborku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń we Fromborku w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,5%
  45,5%
 • 4,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,8
  Warmińsko-mazurskie
  8,5
  Cała Polska
  9,3
 • 37,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Frombork
  37,4
  Województwo
  36,7
  Kraj
  39,9
 • 19 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19
 • 58 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 437 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 386 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 485 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 437 g
  Województwo
  3 412 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 119 Waga 3000g - 3499g
 • 119
 • 34 Waga 2500g - 2999g
 • 34
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Frombork
  1,25
  Warmińsko-mazurskie
  1,27
  Cała Polska
  1,38
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Frombork
  0,61
  Warmińsko-mazurskie
  0,62
  Cała Polska
  0,67
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Frombork
  0,74
  Warmińsko-mazurskie
  0,72
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów we Fromborku w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 27 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,7%
  59,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,7
  Województwo
  11,8
  Cała Polska
  12,5
 • 134,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  134,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  138,4
  Cała Polska
  134,3
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Frombork
  5,7
  Warmińsko-mazurskie
  3,7
  Cała Polska
  3,6
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,4
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,6
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie braniewskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Frombork
  37,6%
  Województwo
  35,2%
  Cała Polska
  39,4%
 • 27,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,7%
  Województwo
  27,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Frombork
  5,0%
  Warmińsko-mazurskie
  8,1%
  Cała Polska
  6,6%
 • 23,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  23,6
  Polska
  9,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Kraj
  70,4
 • 308,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Frombork
  308,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  286,1
  Cała Polska
  283,2
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  258,5
  Kraj
  261,3
 • 417,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 489,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 344,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Frombork
  417,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  367,9
  Cały kraj
  421,0
 • 97,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 71,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 121,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Frombork
  97,6
  Województwo
  67,6
  Cała Polska
  69,5
 • 29,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Frombork
  29,1
  Warmińsko-mazurskie
  35,3
  Kraj
  35,1
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Frombork
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  7,4
  Polska
  7,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  Warmińsko-mazurskie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -12 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały we Fromborku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frombork - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku we Fromborku oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe we Fromborku to 846 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 367 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach we Fromborku to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku we Fromborku to 151,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,76% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,05% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,64% mieszkań posiada łazienkę, 92,43% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.



  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu braniewskiego.

  Powiat braniewski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 846 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 367,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  367,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Frombork
  72,70 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,70 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Frombork
  3,99
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Frombork
  2,72
  Warmińsko-mazurskie
  2,67
  Cały kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,68
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Frombork
  0,87
  Województwo
  4,56
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 10 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  5,00
  Województwo
  3,78
  Cały kraj
  3,77
 • 4,34 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Frombork
  4,34
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,26
  Cały kraj
  21,77
 • 302 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 151,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Frombork
  151,0 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Frombork
  0,13 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,76%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Polska
  96,97%
 • 99,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Frombork
  99,05%
  Województwo
  94,72%
  Cały kraj
  94,01%
 • 97,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Frombork
  97,64%
  Warmińsko-mazurskie
  92,27%
  Cały kraj
  91,78%
 • 92,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  92,43%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,87%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  Warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Frombork - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • We Fromborku na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane we Fromborku wynosiło w 2020 roku 16,9% (20,8% wśród kobiet i 13,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Fromborku wynosiło 4 460,29 PLN, co odpowiada 80.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Fromborka 112 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 140 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 28.

  34,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Fromborka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,6% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  199,0
  Kraj
  252,0
 • 16,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 20,8% Kobiety
 • 13,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  16,9%
  Warmińsko-mazurskie
  10,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego we Fromborku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet we Fromborku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn we Fromborku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 460 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 460 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 709 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) we Fromborku w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 112 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 140 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 28 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,6% Przemysł i budownictwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 21,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,0% Pozostałe
 • 46,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych we Fromborku w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,4
  Województwo
  64,7
  Polska
  68,0
 • 41,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Frombork
  41,6
  Województwo
  34,7
  Polska
  37,5
 • 175,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  175,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  116,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Frombork - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • We Fromborku w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 273 podmioty gospodarki narodowej, z czego 172 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (17) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną we Fromborku najwięcej (15) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (263) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,0% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,8% (54) podmiotów, a 76,2% (208) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we Fromborku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.7%) oraz Budownictwo (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 273 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54 Przemysł i budownictwo
 • 208 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane we Fromborku w 2020 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane we Fromborku w 2020 roku
 • 172 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 263 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 263
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 273 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 273
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 172 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 39 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 39
 • 31 Budownictwo
 • 31
 • 21 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 21
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 7 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frombork - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku we Fromborku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 54 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,51 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem we Fromborku wynosi 88,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Fromborka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,59 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 9,14 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,28 (88%), drogowe - 3,08 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Fromborka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 54
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 21 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 21
 • 23,51 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  23,51
  Warmińsko-mazurskie
  18,51
  Kraj
  19,96
 • 13,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,59
  Warmińsko-mazurskie
  11,70
  Cała Polska
  12,25
 • 5,28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,28
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,74
  Kraj
  5,17
 • 3,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Frombork
  3,08
  Województwo
  2,04
  Polska
  1,73
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,46
  Województwo
  0,42
  Cały kraj
  0,37
 • 9,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Frombork
  9,14
  Warmińsko-mazurskie
  8,54
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  73%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  85%
  Województwo
  70%
  Polska
  65%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Frombork
  89%
  Województwo
  76%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  95%
  Województwo
  92%
  Cały kraj
  87%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  78%
  Warmińsko-mazurskie
  56%
  Kraj
  54%

Frombork - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Fromborka wyniosła w 2020 roku 19,2 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Fromborka - 19.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 630 - Turystyka (15%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,7 mln złotych, czyli 19,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Fromborka wyniosła w 2020 roku 19,7 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.4%) oraz z Dział 630 - Turystyka (10.5%). W budżecie Fromborka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 594 złotych na mieszkańca (10,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,0%.
 • Wydatki budżetu we Fromborku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Fromborka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Fromborka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,9 mln

  4,8 tys(100%)

  15,1 mln

  4,0 tys(100%)

  16,9 mln

  4,6 tys(100%)

  14,5 mln

  3,9 tys(100%)

  14,8 mln

  4,1 tys(100%)

  16,4 mln

  4,5 tys(100%)

  16,0 mln

  4,5 tys(100%)

  19,2 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,0 mln

  1,2 tys(17%)

  3,2 mln

  1,3 tys(21.2%)

  3,2 mln

  1,3 tys(18.9%)

  3,3 mln

  1,4 tys(22.7%)

  3,3 mln

  1,4 tys(22.2%)

  5,2 mln

  2,2 tys(31.8%)

  3,8 mln

  1,6 tys(23.6%)

  3,8 mln

  1,7 tys(19.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  171,6 tys

  69,3(1%)

  150,3 tys

  61,7(1%)

  1,7 mln

  685(9.9%)

  81,5 tys

  34,1(0.6%)

  85,9 tys

  36,0(0.6%)

  78,1 tys

  33,1(0.5%)

  482,5 tys

  207(3%)

  2,9 mln

  1,2 tys(15%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  1,3 tys(17.9%)

  2,7 mln

  1,1 tys(18%)

  1,5 mln

  621(9%)

  2,6 mln

  1,1 tys(18.2%)

  1,5 mln

  614(9.9%)

  1,6 mln

  691(9.9%)

  1,7 mln

  723(10.5%)

  2,0 mln

  884(10.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  855(11.8%)

  2,1 mln

  857(13.9%)

  1,6 mln

  658(9.5%)

  1,6 mln

  649(10.7%)

  1,6 mln

  653(10.5%)

  1,7 mln

  741(10.6%)

  2,0 mln

  840(12.2%)

  1,9 mln

  810(9.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  1,3 tys(18.6%)

  3,4 mln

  1,4 tys(22.5%)

  3,4 mln

  1,4 tys(20.2%)

  5,2 mln

  2,2 tys(36.1%)

  1,7 mln

  706(11.4%)

  1,7 mln

  730(10.4%)

  1,7 mln

  751(10.9%)

  1,7 mln

  751(9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  594,6 tys

  240(3.3%)

  646,1 tys

  265(4.3%)

  4,0 mln

  1,6 tys(23.5%)

  400,2 tys

  167(2.8%)

  429,1 tys

  180(2.9%)

  443,3 tys

  188(2.7%)

  450,8 tys

  194(2.8%)

  400,2 tys

  174(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  538(7.4%)

  498,5 tys

  205(3.3%)

  269,6 tys

  110(1.6%)

  381,4 tys

  160(2.6%)

  315,4 tys

  132(2.1%)

  306,1 tys

  130(1.9%)

  273,0 tys

  117(1.7%)

  341,1 tys

  148(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  143,1 tys

  57,8(0.8%)

  99,5 tys

  40,8(0.7%)

  93,0 tys

  38,0(0.5%)

  104,3 tys

  43,6(0.7%)

  925,0 tys

  387(6.2%)

  237,6 tys

  101(1.4%)

  183,8 tys

  79,0(1.2%)

  247,1 tys

  107(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  88,7 tys

  35,8(0.5%)

  83,5 tys

  34,3(0.6%)

  97,8 tys

  40,0(0.6%)

  166,2 tys

  69,6(1.1%)

  205,5 tys

  86,0(1.4%)

  179,6 tys

  76,3(1.1%)

  202,5 tys

  87,1(1.3%)

  236,3 tys

  103(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  335,6 tys

  136(1.9%)

  366,5 tys

  150(2.4%)

  360,3 tys

  147(2.1%)

  338,9 tys

  142(2.3%)

  305,7 tys

  128(2.1%)

  267,7 tys

  114(1.6%)

  295,5 tys

  127(1.9%)

  230,5 tys

  100,0(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  990(13.7%)

  134,2 tys

  55,1(0.9%)

  27,2 tys

  11,1(0.2%)

  35,3 tys

  14,8(0.2%)

  165,0 tys

  69,1(1.1%)

  253,5 tys

  108(1.5%)

  291,3 tys

  125(1.8%)

  207,8 tys

  90,2(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  113,0 tys

  45,7(0.6%)

  70,4 tys

  28,9(0.5%)

  78,7 tys

  32,2(0.5%)

  101,8 tys

  42,6(0.7%)

  94,8 tys

  39,7(0.6%)

  95,9 tys

  40,7(0.6%)

  98,2 tys

  42,2(0.6%)

  69,9 tys

  30,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  81,1 tys

  32,8(0.5%)

  30,7 tys

  12,6(0.2%)

  11,9 tys

  4,9(0.1%)

  9,2 tys

  3,9(0.1%)

  48,3 tys

  20,2(0.3%)

  10,9 tys

  4,6(0.1%)

  6,3 tys

  2,7(0%)

  66,3 tys

  28,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  196,6 tys

  79,4(1.1%)

  132,2 tys

  54,2(0.9%)

  436,3 tys

  178(2.6%)

  53,1 tys

  22,2(0.4%)

  189,6 tys

  79,4(1.3%)

  294,3 tys

  125(1.8%)

  58,3 tys

  25,1(0.4%)

  57,8 tys

  25,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  470,6 tys

  190(2.6%)

  1,3 mln

  529(8.5%)

  106,0 tys

  43,4(0.6%)

  99,6 tys

  41,7(0.7%)

  112,4 tys

  47,0(0.8%)

  116,1 tys

  49,3(0.7%)

  128,6 tys

  55,3(0.8%)

  52,8 tys

  22,9(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,5 tys

  5,5(0.1%)

  37,4 tys

  15,4(0.2%)

  34,9 tys

  14,3(0.2%)

  3,7 tys

  1,5(0%)

  820

  0,3(0%)

  69,0 tys

  29,3(0.4%)

  39,5 tys

  17,0(0.2%)

  33,6 tys

  14,6(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  220,5 tys

  89,1(1.2%)

  131,6 tys

  54,0(0.9%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  3,5 tys

  1,5(0%)

  15,2 tys

  6,4(0.1%)

  19,7 tys

  8,4(0.1%)

  49,7 tys

  21,4(0.3%)

  22,6 tys

  9,8(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,6 tys

  4,3(0.1%)

  21,2 tys

  8,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  866

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu we Fromborku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Fromborka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Fromborka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,2 mln

  5,1 tys(100%)

  12,9 mln

  3,5 tys(100%)

  15,3 mln

  4,1 tys(100%)

  14,1 mln

  3,8 tys(100%)

  14,7 mln

  4,0 tys(100%)

  16,2 mln

  4,5 tys(100%)

  16,3 mln

  4,6 tys(100%)

  19,7 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,4 mln

  981(12.6%)

  2,3 mln

  924(17.4%)

  3,0 mln

  1,2 tys(19.8%)

  4,3 mln

  1,8 tys(30.6%)

  4,1 mln

  1,7 tys(28%)

  4,2 mln

  1,8 tys(26.1%)

  4,7 mln

  2,0 tys(29%)

  5,4 mln

  2,4 tys(27.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,8 mln

  4,4 tys(56.4%)

  3,4 mln

  1,4 tys(26.2%)

  3,9 mln

  1,6 tys(25.3%)

  3,9 mln

  1,6 tys(27.6%)

  3,9 mln

  1,6 tys(26.4%)

  4,2 mln

  1,8 tys(25.9%)

  4,4 mln

  1,9 tys(27.3%)

  4,6 mln

  2,0 tys(23.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  13,1 tys

  5,3(0.1%)

  14,6 tys

  6,0(0.1%)

  1,7 mln

  676(10.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  10,2(0.1%)

  344,8 tys

  148(2.1%)

  2,1 mln

  901(10.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  421(5.4%)

  1,6 mln

  663(12.5%)

  528,1 tys

  216(3.4%)

  430,8 tys

  180(3%)

  435,4 tys

  182(3%)

  547,3 tys

  232(3.4%)

  630,1 tys

  271(3.9%)

  756,0 tys

  328(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  782,8 tys

  316(4.1%)

  820,7 tys

  337(6.4%)

  737,7 tys

  302(4.8%)

  740,3 tys

  310(5.2%)

  696,3 tys

  291(4.7%)

  670,9 tys

  285(4.1%)

  646,9 tys

  278(4%)

  755,6 tys

  328(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  950(12.2%)

  2,5 mln

  1,0 tys(19.1%)

  2,5 mln

  1,0 tys(16.4%)

  4,2 mln

  1,7 tys(29.4%)

  656,7 tys

  275(4.5%)

  632,2 tys

  268(3.9%)

  623,2 tys

  268(3.8%)

  632,0 tys

  274(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  83,0 tys

  33,5(0.4%)

  82,8 tys

  34,0(0.6%)

  106,2 tys

  43,4(0.7%)

  174,3 tys

  72,9(1.2%)

  213,5 tys

  89,4(1.5%)

  184,8 tys

  78,5(1.1%)

  212,3 tys

  91,3(1.3%)

  244,5 tys

  106(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  41,4 tys

  16,7(0.2%)

  342,7 tys

  141(2.7%)

  255,2 tys

  104(1.7%)

  182,3 tys

  76,3(1.3%)

  163,3 tys

  68,4(1.1%)

  1,8 mln

  754(10.9%)

  275,1 tys

  118(1.7%)

  184,9 tys

  80,2(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  497,0 tys

  201(2.6%)

  564,7 tys

  232(4.4%)

  183,0 tys

  74,8(1.2%)

  118,9 tys

  49,8(0.8%)

  101,9 tys

  42,7(0.7%)

  108,0 tys

  45,9(0.7%)

  46,3 tys

  19,9(0.3%)

  98,4 tys

  42,7(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  3,9 tys

  1,6(0%)

  3,9 tys

  1,7(0%)

  64,0 tys

  27,5(0.4%)

  54,5 tys

  23,6(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,5 tys

  5,5(0.1%)

  37,4 tys

  15,4(0.3%)

  34,9 tys

  14,3(0.2%)

  3,7 tys

  1,5(0%)

  820

  0,3(0%)

  69,0 tys

  29,3(0.4%)

  39,5 tys

  17,0(0.2%)

  33,6 tys

  14,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  28,7 tys

  11,6(0.1%)

  12,4 tys

  5,1(0.1%)

  38,5 tys

  15,7(0.3%)

  29,4 tys

  12,3(0.2%)

  25,4 tys

  10,6(0.2%)

  36,5 tys

  15,5(0.2%)

  20,1 tys

  8,6(0.1%)

  27,9 tys

  12,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,7(0%)

  5,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  461,1 tys

  193(3.1%)

  60,0 tys

  25,5(0.4%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  24,8 tys

  10,8(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  151,2 tys

  61,1(0.8%)

  122,0 tys

  50,0(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 tys

  5,7(0.1%)

  18,2 tys

  7,7(0.1%)

  47,7 tys

  20,5(0.3%)

  22,6 tys

  9,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,5 tys

  28,1(0.4%)

  107,1 tys

  43,9(0.8%)

  87,6 tys

  35,8(0.6%)

  72,6 tys

  30,4(0.5%)

  52,3 tys

  21,9(0.4%)

  26,8 tys

  11,4(0.2%)

  19,3 tys

  8,3(0.1%)

  17,6 tys

  7,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  870,9 tys

  352(4.5%)

  96,0 tys

  39,4(0.7%)

  5,9 tys

  2,4(0%)

  3,8 tys

  1,6(0%)

  3,6 tys

  1,5(0%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  10,9 tys

  4,7(0.1%)

  5,0 tys

  2,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  318,0 tys

  130(2.1%)

  196

  0,1(0%)

  101

  0,0(0%)

  3,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,9 tys

  1,6(0%)

  1 000,0 tys

  410(7.7%)

  2,0 mln

  798(12.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Frombork - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 437 mieszkańców Fromborka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 205 kobiet oraz 232 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,9% mieszkańców Fromborka, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 25,9% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Fromborka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających we Fromborku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,3%) oraz zasadnicze zawodowe (16,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz podstawowe ukończone (24,5%).

  W roku 2018 we Fromborku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 84 dzieci (40 dziewczynek oraz 44 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc. Dla porównania w 2008 roku we Fromborku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 67 dzieci (31 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  14,2% mieszkańców Fromborka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 13,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 982 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 180 uczniów (77 kobiet oraz 103 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku we Fromborku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 211 uczniów (107 kobiet oraz 104 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,1% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 34,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 114,65.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 18,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,8% mieszkańców Fromborka w wieku potencjalnej nauki (28,8% kobiet i 19,4% mężczyzn).

 • 11,9% Wykształcenie wyższe
 • Frombork
  11,9%
  Województwo
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 13,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Frombork
  30,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Polska
  33,3%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,3%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,9%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 16,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Frombork
  6,3%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 6,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  25,9%
  Województwo
  23,9%
  Kraj
  19,3%
 • 27,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 982 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Frombork
  982,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  786,0
  Kraj
  873,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Frombork
  0,57
  Województwo
  1,00
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Frombork) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 44 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 14 3 lata
 • 14
 • 15 4 lata
 • 15
 • 27 5 lata
 • 27
 • 25 6 lat
 • 25
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 5 4 lata
 • 5
 • 14 5 lata
 • 14
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 10 4 lata
 • 10
 • 13 5 lata
 • 13
 • 14 6 lat
 • 14
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych we Fromborku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Fromborku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Zespole Szkół (Gwiazdkowe Wzgórze)
  Publiczne
  55 243-73-53
  55 243-73-53
  ul. OSIEDLE SŁONECZNE 16
  14-530 Frombork
  4857
 • Szkoły podstawowe we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Frombork) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 180 Uczniowie
 • 77 Kobiety
  (uczniowie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,8%
  57,2%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci 2016
 • 9 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Frombork
  18,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,9
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 114,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  114,65
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,25
  Cała Polska
  95,46
 • 110,19 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  110,19
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,21
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Frombork) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Frombork) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych we Fromborku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Fromborku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  55 243-73-81
  55 243-73-81
  ul. KATEDRALNA 9
  14-530 Frombork
  714914
 • Edukacyjne grupy wieku we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 34,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frombork - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, Pomniki Historii, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa we Fromborku

 • Według danych GUS z 2020 roku we Fromborku znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
   • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 100)
   • z projektorem multimedialnym: 1
   • z ekranem: 2
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg we Fromborku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja we Fromborku
   (Źródło: GUS, 2020)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku we Fromborku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).



   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 64 (uczestnicy: 6 380)
   • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 100)
   • wystawy: 2 (uczestnicy: 5 000)
   • koncerty: 2 (uczestnicy: 500)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 50)
   • konkursy: 7 (uczestnicy: 200)
   • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 30)
   • warsztaty: 50 (uczestnicy: 500)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
   • ogółem: 3 (członkowie: 35)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
   • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
   • ogółem: 4 (absolwenci: 9)
   • języków obcych: 1 (absolwenci: 3)
   • wiedzy praktycznej: 3 (absolwenci: 6)


   Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
   • inne: 1


   Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
   • ogółem: 1 (członkowie: 15)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)


   Według danych z 2020 we Fromborku działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 132 572 zwiedzających, co daje 572 418 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2020 we Fromborku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 716 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 134 wolumeny.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
   • dostępne dla czytelników: 3
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1




   Według danych z 2020 we Fromborku działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 10 934 wolumeny w tym ziobry specjalne: 2 638. Odnotowano 29 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

   Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 16 740 wolumenów. Odnotowano 64 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

   Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
   • dostępne dla czytelników: 1
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1




  • Zabytki we Fromborku
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Fromborka znajduje się 51 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków we Fromborku
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Zespół sakralny i sepulkralny Frombork - zespół katedralny (ul. Katedralna 8)dnia 1994-09-08
   • Kaplica z 1430 - 1450 (ul. Stara 6)dnia 1953-06-27, wykaz dokumentów: F/1 z 1953-06-27; F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Zespół - szpital z poł. XIV w. (ul. Stara 6)dnia 1953-06-27, wykaz dokumentów: F/1 z 1953-06-27; F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Kościół z 2. ćw. XIV w. (ul. Mickiewicza 7)dnia 1953-06-27, wykaz dokumentów: F/2 z 1953-06-27; F/2/1953/484/95 z 1995-12-08; A-108 z 2006-09-13
   • Kościół z 1329 - 1342dnia 1957-03-09, wykaz dokumentów: F/5 z 1957-03-09; F/5/1957/478/95 z 1995-10-04
   • Mur obronny z 1391 r.dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/10 z 1958-10-15
   • Brama z końca XIV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/11 z 1958-10-15
   • Kanonia z 1708 r. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/13 z 1958-10-15
   • Kanonia (data nieznana) (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/14 z 1958-10-15
   • Pałac z 1523 - 1537 (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/15 z 1958-10-15
   • Baszta z XIV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/18 z 1958-10-15
   • Baszta z XVI w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/27 z 1958-10-15
   • Inny budynek forteczny z XIV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/3 z 1958-10-15
   • Kanonia z XVIII w. (ul. Krasickiego 7)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/59 z 1958-10-15
   • Budynek administracyjny z 2. poł. XV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/6 z 1958-10-15
   • Pracownia z XV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/60 z 1958-10-15
   • Miasto z 1247 r.dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/61 z 1958-10-15
   • Baszta z 1537 r. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/7 z 1958-10-15
   • Brama z przełomu XIV/XV w.dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/9 z 1958-10-15
   • Kanonia z 2. poł. XIX w. (ul. Katedralna 13)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F20 z 1958-10-15
   • Piwnica z XVI w. (ul. Katedralna 15)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F21 z 1958-10-15; A-2119 z 2004-04-07
   • Kanonia z XVII w. (ul. Krasickiego 6)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F22 z 1958-10-15
   • Kanonia z XVI w. (ul. Krasickiego 4)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F23 z 1958-10-15
   • Kanonia z XVII w. (ul. Krasickiego 2)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F24 z 1958-10-15
   • Kanonia z poł. XVIII w. (ul. Katedralna 11)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F8 z 1958-10-15
   • Mur/ogrodzenie z XVIII w. (ul. Katedralna 11)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F8 z 1958-10-15; 661/67 z 1967-10-16
   • Brama z XVIII w.dnia 1958-10-17, wykaz dokumentów: F/17 z 1958-10-17
   • Wieża obronna z XIV - XV (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-17, wykaz dokumentów: F/19 z 1958-10-17
   • Baszta z XV w. (ul. Basztowa 1)dnia 1958-10-17, wykaz dokumentów: F/57 z 1958-10-17
   • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1958-10-17, wykaz dokumentów: F/58 z 1958-10-17
   • Mur/ogrodzenie z XVII w.dnia 1958-10-18, wykaz dokumentów: F/56 z 1958-10-18
   • Inny budynek mieszkalny z 1584 r.dnia 1958-10-19, wykaz dokumentów: F/12 z 1958-10-19
   • Kamienica z XVIII w. (ul. Kapelańska 2)dnia 1958-10-19, wykaz dokumentów: F/54 z 1958-10-19
   • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1958-10-19, wykaz dokumentów: F/55 z 1958-10-19
   • Kapliczka z XIX w.dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 660 z 1967-10-12
   • Pałac z 1841 r. (ul. Katedralna 6)dnia 1967-10-16, wykaz dokumentów: 662 z 1967-10-16
   • Inny budynek mieszkalny z XVII - XIX (ul. Stara 4)dnia 1967-10-16, wykaz dokumentów: 663 z 1967-10-16
   • Kanał wodny z XV w.dnia 1968-06-27, wykaz dokumentów: 1305 z 1968-06-27
   • Szkoła z 1920 r. (ul. Elbląska 11)dnia 1982-04-28, wykaz dokumentów: 58/82 z 1982-04-28
   • Wieża ciśnień z 1577 r. (ul. Elbląska 2a)dnia 1989-07-27, wykaz dokumentów: 126/89 z 1989-07-27
   • Plebania z 1904 r. (ul. Elbląska 5)dnia 1995-07-03, wykaz dokumentów: 472/95 z 1995-07-03
   • Kościół z 1857 - 1861 (ul. Elbląska 3)dnia 1995-07-03, wykaz dokumentów: 472/95 z 1995-07-03
   • Kapliczka z 1894 r. (ul. Katedralna 6)dnia 1995-10-27, wykaz dokumentów: 483/95 z 1995-10-27
   • Szpital z poł. XIV w. (ul. Stara 6)dnia 1995-11-23, wykaz dokumentów: F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Mur/ogrodzenie z XV w. (ul. Stara 6)dnia 1995-11-23, wykaz dokumentów: F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Cmentarz rzymsko-katolicki z XIV w.dnia 1995-11-23, wykaz dokumentów: F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Figura (data nieznana)dnia 1995-12-08, wykaz dokumentów: F/2/1953/484/95 z 1995-12-08
   • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1995-12-08, wykaz dokumentów: F/2/1953/484/95 z 1995-12-08; A-108 z 2006-09-13
   • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1910 r.dnia 1996-11-29, wykaz dokumentów: 519/96 z 1996-11-29
   • Inny budynek mieszkalny z 1913 - 1915 (ul. Błotna 2)dnia 1998-05-19, wykaz dokumentów: 563/98 z 1998-05-19
   • Magazyn z pocz. XX w. (ul. Rybacka 12)dnia 1999-11-04, wykaz dokumentów: A-1646/99 z 1999-11-04
  • Formy ochrony przyrody we Fromborku
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Fromborka znajduje się 13 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody we Fromborku
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Rzeki Baudy - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy obejmuje strefę przyrzecza oraz środkowego i dolnego odcinka biegu rzeki od okolic Danielewa gm. Młynary do ujścia Baudy do Zalewu Wiślanego na północ od Fromborka. Powierzchnia obszaru wynosi 5488 ha w tym użytki rolne - 59 0% lasy i zakrzewienia - 29 5% a wody powierzchniowe - 1 1%. Elementami krajobrazotwórczymi są: - młode wcięcia erozyjne rzeki Baudy na odcinku od Danielewa do miejscowości Myśliwiec; - młoda stopniowo rorszerzająca się dolina rzeki Baudy na odcinku od wsi Myśliwiec do krawędzi wysoczyzny w rejonie przecięcia koryta rzeki z linią kolejową Frombork - Braniewo; - młode boczne rozcięcia erozyjne w dolinie Baudy porośnięte lasem mieszanym lub liściastym; - sylweta zwartej zabudowy miasta Fromborka; - stożek ujściowy rzeki wraz z pasem sitowia i trzcin wzdłuż linii brzegowej Zalewu Wiślanego. Jest to typowy rolniczo-leśny krajobraz terenów dolin rzecznych na równinie dawnego zastoiska wód polodowcowych o ciekawej rzeźbie terenu. Pas trzcin nad Zalewem Wiślanym stanowi ostoję lęgową ptactwa wodnego i spełnia kryteria ochronne zgodne z konwencją Ramsar. Dodatkową atrakcją są zabytki (zwłaszcza zespół katedralny) Fromborka wsławionego postacią Mikołaja Kopernika., Data ustanowienia: 1985-07-01, Powierzchnia: 16677.8 ha
   • Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1985-07-01, Powierzchnia: 5805.9 ha
   • Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 40862.31 ha
   • Zalew Wiślany - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 32223.86 ha
   • Pomnik przyrodyOpis: ubytek w pniu po wyłamanym konarze, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: ok. 100 m od skrzyżowania ul. Krasickiego i Katedralnej
   • Pomnik przyrodyOpis: pusty pień- drzewo trzyma się na połowie "skorupy" pnia, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: przy Katedrze i Muzeum Mikołaja Kopernika
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-21, Opis granicy: przy skrzyżowaniu ul. Katedralnej z ul. Krasickiego koło kapliczki
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-21, Opis granicy: w parku przy cmentarzu na ul. Sanatoryjnej
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-21, Opis granicy: w parku przy cmentarzu na ul. Sanatoryjnej
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-11-30, Opis granicy: przy skrzyżowaniu ul. Katedralnej z ul. Krasickiego koło kapliczki
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: na terenie SP. przy ul. Katedralnej 9
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: przy ul. Braniewskiej 30 m od skrzyżowania z ul. Harcerską obok kapliczki
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: ul. Katedralna 10- przy budynku Duszpasterstwa Parafii Katedralnej

  Frombork - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 8 wypadków drogowych we Fromborku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 347,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2020 roku we Fromborku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

   W 2020 roku odnotowano w portach morskich we Fromborku 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 14 461 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 14 439 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem null tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem null tysięcy ton.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu braniewskiego.

   Powiat braniewski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe we Fromborku
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 8 Wypadki drogowe
   (lata 2010 - 2020)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (lata 2010 - 2020)
  • 8 Ranni
   (lata 2010 - 2020)
  • 2 Lekko ranni
  • 6 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe we Fromborku w latach 2010 - 2020,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
  • 347,07 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2020)
  • Miasto
   347,1
   Województwo
   1 157,4
   Kraj
   971,2
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2020)
  • Tutaj
   0,0
   Województwo
   110,6
   Cały kraj
   92,2
  • 347,07 Ranni na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2020)
  • Frombork
   347,1
   Warmińsko-mazurskie
   1 434,6
   Cała Polska
   1 176,3
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2020)
  • Frombork
   0,0
   Warmińsko-mazurskie
   9,6
   Polska
   9,5
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2020)
  • Miasto
   100,0
   Warmińsko-mazurskie
   123,9
   Cała Polska
   121,1
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 1 Liczba licencji na taksówki
  • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Transport morski
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
  • 0 Przyjazdy
  • 0 Wyjazdy
  • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
  • 14 461 Przyjazdy
  • 14 439 Wyjazdy
  • Ruch pasażerów w portach morskich we Fromborku w latach 2007 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Frombork przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 504droga wojewódzka nr 504(Elbląg - Piastowo - Milejewo - Zajączkowo - Huta Żuławska - Pogrodzie - Frombork - Stępień - Braniewo)
   • DW 505droga wojewódzka nr 505( Frombork - Baranówka - Jędrychowo - Włóczyska - Błudowo - Płonne - Młynary - Sąpy - Stegny - Pasłęk)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Frombork przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 254Linia kolejowa nr 254: Tropy - Braniewo [o znaczenia miejscowym] (Elbląg Zdrój Przystanek - Elbląg Zdrój - Rubno Wielkie - Jagodna - Kamienica Elbląska - Nadbrzeże - Suchacz Zamek - Kadyny - Tolkmicko - Święty Kamień -Frombork - Stępień - Braniewo Brama - Braniewo)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • We Fromborku istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. Basztowa

   ul. Braniewska

   ul. Błotna

   ul. Dworcowa

   ul. Elbląska

   ul. Jaśminowa

   ul. Kapelańska

   ul. Katedralna

   ul. Kolonia Robotnicza

   ul. Kopernika

   ul. Kościelna

   ul. Krasickiego

   ul. Krzywa

   ul. Kwiatowa

   ul. Leśna

   ul. Mickiewicza

   ul. Młynarska

   ul. Nadbrzeżna

   ul. Ogrodowa

   ul. Osiedle Słoneczne

   ul. Ottona Ślizienia

   ul. Parkowa

   ul. Pocztowa

   ul. Polna

   ul. Portowa

   ul. Rybacka

   ul. Rynek

   ul. Sadowa

   ul. Sanatoryjna

   ul. Stara

   ul. Szkolna

   ul. ZHP

   ul. Zielona