Frombork w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Frombork - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Frombork to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu braniewskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Frombork.
 • 2 071 Liczba mieszkańców
 • 7,6 km² Powierzchnia
 • 272,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • NBR Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Pietkiewicz Burmistrz miasta
Frombork na mapie
Identyfikatory
 • 19.680154.3575 Współrzędne GPS
 • 2802034 TERYT (TERC)
 • 0932732 SIMC
Herb miasta Frombork
Frombork herb
Flaga miasta Frombork
Frombork flaga

Jak Frombork wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Frombork na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Frombork wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Frombork plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
10Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
15Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
22Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
28Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
31Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
51Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
53Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
89Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
91Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
92Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
101Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
154Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
194Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
211Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
211Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
268Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
275Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
326Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
345Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
368Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności

Frombork - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-530Poczta Frombork

Frombork - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów we Fromborku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Braniewie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Moniuszki 20
14-500 Braniewo
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
(55) 244-06-60
(55) 244-06-61
ul. Młynarska 5A
14-530 Frombork

Frombork - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Frombork jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 071, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 20,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,1 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Fromborka zawarli w 2022 roku 3 małżeństw, co odpowiada 1,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,0% mieszkańców Fromborka jest stanu wolnego, 48,2% żyje w małżeństwie, 8,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Frombork ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -21. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,95 na 1000 mieszkańców Fromborka. W 2022 roku urodziło się 8 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 388 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,2% zgonów we Fromborku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów we Fromborku były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Fromborka przypada 13.74 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 27 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 24 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Fromborka 3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  57,2% mieszkańców Fromborka jest w wieku produkcyjnym, 15,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Fromborka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 071 Liczba mieszkańców
 • 1 073 Kobiety
 • 998 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja we Fromborku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet we Fromborku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn we Fromborku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Fromborka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  45,1 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 47,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Fromborka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Frombork,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Frombork,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Frombork,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,4%
  Województwo
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 37,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 48,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  48,2%
  Województwo
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 48,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 47,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,1%
  Województwo
  8,4%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Frombork
  8,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,7% Nieustalone
 • Frombork
  2,7%
  Województwo
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności we Fromborku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Frombork
  1,4
  Województwo
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 3 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych we Fromborku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -21 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,95 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -10,0
  Województwo
  -4,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny we Fromborku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) we Fromborku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) we Fromborku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń we Fromborku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 3,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,8
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cała Polska
  8,1
 • 30,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Frombork
  30,9
  Województwo
  32,1
  Kraj
  35,1
 • 17 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 17
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 388 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 358 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 419 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 388 g
  Województwo
  3 389 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 85 Waga 3500g - 3999g
 • 85
 • 90 Waga 3000g - 3499g
 • 90
 • 28 Waga 2500g - 2999g
 • 28
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Frombork
  1,16
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Frombork
  0,59
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Frombork
  0,51
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów we Fromborku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,7
  Województwo
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 196,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  196,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Cała Polska
  147,0
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Frombork
  4,0
  Warmińsko-mazurskie
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,2
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie braniewskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Frombork
  37,2%
  Województwo
  30,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 26,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,0%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Frombork
  6,0%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 29 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  20,1
  Polska
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,1
  Kraj
  70,6
 • 339,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Frombork
  339,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  276,2
  Cała Polska
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  249,7
  Kraj
  253,9
 • 486,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 561,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 411,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Frombork
  486,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  355,1
  Cały kraj
  426,2
 • 80,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 60,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 101,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Frombork
  80,4
  Województwo
  50,1
  Cała Polska
  62,9
 • 21,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Frombork
  21,0
  Warmińsko-mazurskie
  28,5
  Kraj
  33,8
 • 10,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Frombork
  10,5
  Warmińsko-mazurskie
  8,0
  Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 24 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały we Fromborku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Frombork, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frombork - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku we Fromborku oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,48 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe we Fromborku to 871 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 415 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach we Fromborku to 3,00 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku we Fromborku to 61,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,44% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,44% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,10% mieszkań posiada łazienkę, 92,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu braniewskiego.

  Powiat braniewski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 871 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 415,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  415,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Frombork
  73,10 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,30 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Frombork
  3,99
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,83
 • 2,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Frombork
  2,41
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,60
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,67
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Frombork
  0,48
  Województwo
  5,65
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,00
  Województwo
  3,77
  Cały kraj
  3,89
 • 1,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Frombork
  1,43
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,29
  Cały kraj
  24,56
 • 61 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 61,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Frombork
  61,0 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,03 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Frombork
  0,03 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,44%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Polska
  97,75%
 • 96,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Frombork
  96,44%
  Województwo
  95,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Frombork
  96,10%
  Warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Cały kraj
  93,75%
 • 92,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  92,19%
  woj. warmińsko-mazurskie
  86,97%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  Warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Frombork - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • We Fromborku na 1000 mieszkańców pracuje 206osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane we Fromborku wynosiło w 2023 roku 14,4% (14,4% wśród kobiet i 14,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Fromborku wynosiło 5 368,32 PLN, co odpowiada 80.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Fromborka 112 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 140 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 28.

  25,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Fromborka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,7% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 206 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  206,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Kraj
  259,0
 • 18,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 23,0% Kobiety
 • 15,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  14,4%
  Warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego we Fromborku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet we Fromborku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn we Fromborku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 876 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 368 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) we Fromborku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 112 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 140 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 28 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,7% Przemysł i budownictwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 38,1% Pozostałe
 • 55,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych we Fromborku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 438 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci we Fromborku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Frombork, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  74,7
  Województwo
  65,7
  Polska
  69,0
 • 48,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Frombork
  48,5
  Województwo
  35,7
  Polska
  38,2
 • 185,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  185,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Frombork - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • We Fromborku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 275 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 167 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (12) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną we Fromborku najwięcej (17) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (267) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,4% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,3% (53) podmiotów, a 76,4% (210) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we Fromborku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.4%) oraz Budownictwo (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 275 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53 Przemysł i budownictwo
 • 210 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane we Fromborku w 2023 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane we Fromborku w 2023 roku
 • 167 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 267 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 267
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 275 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 275
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółki handlowe ogółem
 • 18
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 167 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 34 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 34
 • 30 Budownictwo
 • 30
 • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 20
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frombork - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku we Fromborku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 41 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,33 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem we Fromborku wynosi 75,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Fromborka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,18 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 7,97 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,34 (52%), drogowe - 2,08 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,66 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Fromborka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 41
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 19,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,33
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Kraj
  22,81
 • 11,18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,18
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cała Polska
  12,98
 • 4,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,34
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,43
  Kraj
  6,99
 • 2,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Frombork
  2,08
  Województwo
  2,01
  Polska
  1,82
 • 0,66 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,37
  Cały kraj
  0,35
 • 7,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Frombork
  7,97
  Warmińsko-mazurskie
  10,33
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  71%
  Polska
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Frombork
  52%
  Województwo
  70%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  Województwo
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  60%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Kraj
  51%

Frombork - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Fromborka wyniosła w 2022 roku 20,6 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Fromborka - 22.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 945,9 tys złotych, czyli 4,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Fromborka wyniosła w 2022 roku 23,6 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 26.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.5%). W budżecie Fromborka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (20,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,3 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,7%.
 • Wydatki budżetu we Fromborku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Fromborka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Fromborka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,9 mln

  4,6 tys(100%)

  14,5 mln

  3,9 tys(100%)

  14,8 mln

  4,1 tys(100%)

  16,4 mln

  4,5 tys(100%)

  16,0 mln

  4,5 tys(100%)

  19,2 mln

  5,8 tys(100%)

  16,9 mln

  5,2 tys(100%)

  20,6 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,2 mln

  1,3 tys(18.9%)

  3,3 mln

  1,4 tys(22.7%)

  3,3 mln

  1,4 tys(22.2%)

  5,2 mln

  2,2 tys(31.8%)

  3,8 mln

  1,6 tys(23.6%)

  3,8 mln

  1,7 tys(19.9%)

  3,8 mln

  1,7 tys(22.6%)

  4,6 mln

  2,2 tys(22.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,4 tys(20.2%)

  5,2 mln

  2,2 tys(36.1%)

  1,7 mln

  706(11.4%)

  1,7 mln

  730(10.4%)

  1,7 mln

  751(10.9%)

  1,7 mln

  751(9%)

  1,7 mln

  759(10.1%)

  3,7 mln

  1,7 tys(17.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  658(9.5%)

  1,6 mln

  649(10.7%)

  1,6 mln

  653(10.5%)

  1,7 mln

  741(10.6%)

  2,0 mln

  840(12.2%)

  1,9 mln

  810(9.7%)

  2,3 mln

  1,0 tys(13.8%)

  2,8 mln

  1,4 tys(13.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  621(9%)

  2,6 mln

  1,1 tys(18.2%)

  1,5 mln

  614(9.9%)

  1,6 mln

  691(9.9%)

  1,7 mln

  723(10.5%)

  2,0 mln

  884(10.6%)

  2,2 mln

  985(13.1%)

  2,8 mln

  1,3 tys(13.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  93,0 tys

  38,0(0.5%)

  104,3 tys

  43,6(0.7%)

  925,0 tys

  387(6.2%)

  237,6 tys

  101(1.4%)

  183,8 tys

  79,0(1.2%)

  247,1 tys

  107(1.3%)

  191,8 tys

  84,9(1.1%)

  772,0 tys

  368(3.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,0 mln

  1,6 tys(23.5%)

  400,2 tys

  167(2.8%)

  429,1 tys

  180(2.9%)

  443,3 tys

  188(2.7%)

  450,8 tys

  194(2.8%)

  400,2 tys

  174(2.1%)

  474,9 tys

  210(2.8%)

  573,3 tys

  273(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  269,6 tys

  110(1.6%)

  381,4 tys

  160(2.6%)

  315,4 tys

  132(2.1%)

  306,1 tys

  130(1.9%)

  273,0 tys

  117(1.7%)

  341,1 tys

  148(1.8%)

  314,5 tys

  139(1.9%)

  369,0 tys

  176(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 tys

  1,2(0%)

  3,5 tys

  1,5(0%)

  15,2 tys

  6,4(0.1%)

  19,7 tys

  8,4(0.1%)

  49,7 tys

  21,4(0.3%)

  22,6 tys

  9,8(0.1%)

  9,0 tys

  4,0(0.1%)

  363,6 tys

  173(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  27,2 tys

  11,1(0.2%)

  35,3 tys

  14,8(0.2%)

  165,0 tys

  69,1(1.1%)

  253,5 tys

  108(1.5%)

  291,3 tys

  125(1.8%)

  207,8 tys

  90,2(1.1%)

  58,4 tys

  25,8(0.3%)

  331,0 tys

  158(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  97,8 tys

  40,0(0.6%)

  166,2 tys

  69,6(1.1%)

  205,5 tys

  86,0(1.4%)

  179,6 tys

  76,3(1.1%)

  202,5 tys

  87,1(1.3%)

  236,3 tys

  103(1.2%)

  234,1 tys

  104(1.4%)

  260,1 tys

  124(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  78,7 tys

  32,2(0.5%)

  101,8 tys

  42,6(0.7%)

  94,8 tys

  39,7(0.6%)

  95,9 tys

  40,7(0.6%)

  98,2 tys

  42,2(0.6%)

  69,9 tys

  30,3(0.4%)

  44,5 tys

  19,7(0.3%)

  188,2 tys

  89,6(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,9 tys

  4,9(0.1%)

  9,2 tys

  3,9(0.1%)

  48,3 tys

  20,2(0.3%)

  10,9 tys

  4,6(0.1%)

  6,3 tys

  2,7(0%)

  66,3 tys

  28,8(0.3%)

  81,6 tys

  36,1(0.5%)

  126,0 tys

  60,0(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,7 mln

  685(9.9%)

  81,5 tys

  34,1(0.6%)

  85,9 tys

  36,0(0.6%)

  78,1 tys

  33,1(0.5%)

  482,5 tys

  207(3%)

  2,9 mln

  1,2 tys(15%)

  171,6 tys

  75,9(1%)

  124,4 tys

  59,3(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  436,3 tys

  178(2.6%)

  53,1 tys

  22,2(0.4%)

  189,6 tys

  79,4(1.3%)

  294,3 tys

  125(1.8%)

  58,3 tys

  25,1(0.4%)

  57,8 tys

  25,1(0.3%)

  102,7 tys

  45,5(0.6%)

  114,2 tys

  54,4(0.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,4 tys

  36,4(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  106,0 tys

  43,4(0.6%)

  99,6 tys

  41,7(0.7%)

  112,4 tys

  47,0(0.8%)

  116,1 tys

  49,3(0.7%)

  128,6 tys

  55,3(0.8%)

  52,8 tys

  22,9(0.3%)

  82,9 tys

  36,7(0.5%)

  66,8 tys

  31,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  360,3 tys

  147(2.1%)

  338,9 tys

  142(2.3%)

  305,7 tys

  128(2.1%)

  267,7 tys

  114(1.6%)

  295,5 tys

  127(1.9%)

  230,5 tys

  100,0(1.2%)

  270,4 tys

  120(1.6%)

  18,7 tys

  8,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  34,9 tys

  14,3(0.2%)

  3,7 tys

  1,5(0%)

  820

  0,3(0%)

  69,0 tys

  29,3(0.4%)

  39,5 tys

  17,0(0.2%)

  33,6 tys

  14,6(0.2%)

  4,6 tys

  2,0(0%)

  756

  0,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu we Fromborku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Fromborka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Fromborka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,3 mln

  4,1 tys(100%)

  14,1 mln

  3,8 tys(100%)

  14,7 mln

  4,0 tys(100%)

  16,2 mln

  4,5 tys(100%)

  16,3 mln

  4,6 tys(100%)

  19,7 mln

  6,0 tys(100%)

  18,9 mln

  5,9 tys(100%)

  23,6 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,9 mln

  1,6 tys(25.3%)

  3,9 mln

  1,6 tys(27.6%)

  3,9 mln

  1,6 tys(26.4%)

  4,2 mln

  1,8 tys(25.9%)

  4,4 mln

  1,9 tys(27.3%)

  4,6 mln

  2,0 tys(23.4%)

  4,9 mln

  2,2 tys(25.9%)

  8,5 mln

  4,0 tys(36%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,0 mln

  1,2 tys(19.8%)

  4,3 mln

  1,8 tys(30.6%)

  4,1 mln

  1,7 tys(28%)

  4,2 mln

  1,8 tys(26.1%)

  4,7 mln

  2,0 tys(29%)

  5,4 mln

  2,4 tys(27.5%)

  5,5 mln

  2,4 tys(28.9%)

  5,3 mln

  2,5 tys(22.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  1,0 tys(16.4%)

  4,2 mln

  1,7 tys(29.4%)

  656,7 tys

  275(4.5%)

  632,2 tys

  268(3.9%)

  623,2 tys

  268(3.8%)

  632,0 tys

  274(3.2%)

  594,7 tys

  263(3.1%)

  2,5 mln

  1,2 tys(10.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  737,7 tys

  302(4.8%)

  740,3 tys

  310(5.2%)

  696,3 tys

  291(4.7%)

  670,9 tys

  285(4.1%)

  646,9 tys

  278(4%)

  755,6 tys

  328(3.8%)

  1,7 mln

  772(9.2%)

  1,3 mln

  612(5.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  528,1 tys

  216(3.4%)

  430,8 tys

  180(3%)

  435,4 tys

  182(3%)

  547,3 tys

  232(3.4%)

  630,1 tys

  271(3.9%)

  756,0 tys

  328(3.8%)

  716,4 tys

  317(3.8%)

  1,0 mln

  492(4.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  461,1 tys

  193(3.1%)

  60,0 tys

  25,5(0.4%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  24,8 tys

  10,8(0.1%)

  920

  0,4(0%)

  540,8 tys

  258(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 tys

  5,7(0.1%)

  18,2 tys

  7,7(0.1%)

  47,7 tys

  20,5(0.3%)

  22,6 tys

  9,8(0.1%)

  7,0 tys

  3,1(0%)

  361,6 tys

  172(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  183,0 tys

  74,8(1.2%)

  118,9 tys

  49,8(0.8%)

  101,9 tys

  42,7(0.7%)

  108,0 tys

  45,9(0.7%)

  46,3 tys

  19,9(0.3%)

  98,4 tys

  42,7(0.5%)

  91,3 tys

  40,4(0.5%)

  321,4 tys

  153(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  106,2 tys

  43,4(0.7%)

  174,3 tys

  72,9(1.2%)

  213,5 tys

  89,4(1.5%)

  184,8 tys

  78,5(1.1%)

  212,3 tys

  91,3(1.3%)

  244,5 tys

  106(1.2%)

  243,3 tys

  108(1.3%)

  269,6 tys

  128(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,7 mln

  676(10.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  10,2(0.1%)

  344,8 tys

  148(2.1%)

  2,1 mln

  901(10.5%)

  16,0 tys

  7,1(0.1%)

  132,0 tys

  62,9(0.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  255,2 tys

  104(1.7%)

  182,3 tys

  76,3(1.3%)

  163,3 tys

  68,4(1.1%)

  1,8 mln

  754(10.9%)

  275,1 tys

  118(1.7%)

  184,9 tys

  80,2(0.9%)

  200,5 tys

  88,7(1.1%)

  82,9 tys

  39,5(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  3,9 tys

  1,6(0%)

  3,9 tys

  1,7(0%)

  64,0 tys

  27,5(0.4%)

  54,5 tys

  23,6(0.3%)

  149,0 tys

  65,9(0.8%)

  64,4 tys

  30,7(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  38,5 tys

  15,7(0.3%)

  29,4 tys

  12,3(0.2%)

  25,4 tys

  10,6(0.2%)

  36,5 tys

  15,5(0.2%)

  20,1 tys

  8,6(0.1%)

  27,9 tys

  12,1(0.1%)

  27,5 tys

  12,2(0.1%)

  32,1 tys

  15,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  87,6 tys

  35,8(0.6%)

  72,6 tys

  30,4(0.5%)

  52,3 tys

  21,9(0.4%)

  26,8 tys

  11,4(0.2%)

  19,3 tys

  8,3(0.1%)

  17,6 tys

  7,6(0.1%)

  14,7 tys

  6,5(0.1%)

  14,4 tys

  6,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  34,9 tys

  14,3(0.2%)

  3,7 tys

  1,5(0%)

  820

  0,3(0%)

  69,0 tys

  29,3(0.4%)

  39,5 tys

  17,0(0.2%)

  33,6 tys

  14,6(0.2%)

  4,6 tys

  2,0(0%)

  756

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  318,0 tys

  130(2.1%)

  196

  0,1(0%)

  101

  0,0(0%)

  3,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,0

  0,0(0%)

  36,2 tys

  16,0(0.2%)

  75,4

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,9 tys

  2,4(0%)

  3,8 tys

  1,6(0%)

  3,6 tys

  1,5(0%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  10,9 tys

  4,7(0.1%)

  5,0 tys

  2,2(0%)

  8,0 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 mln

  798(12.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Frombork - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 427 mieszkańców Fromborka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 203 kobiet oraz 225 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 12,5% średnie ogólnokształcące, a 19,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Fromborka, gimnazjalnym 4,3%, natomiast 18,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Fromborka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających we Fromborku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,6%) oraz wyższe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,4%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  W roku 2022 we Fromborku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 73 dzieci (34 dziewczynki oraz 39 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku we Fromborku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 67 dzieci (31 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  15,9% mieszkańców Fromborka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 13,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 958 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 11 oddziałach uczyło się 180 uczniów (71 kobiet oraz 109 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku we Fromborku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 211 uczniów (107 kobiet oraz 104 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,6% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 36,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 104,65.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (15,2% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,1% mieszkańców Fromborka w wieku potencjalnej nauki (24,1% kobiet i 18,5% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Frombork
  16,2%
  Województwo
  20,7%
  Polska
  25,2%
 • 19,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Frombork
  34,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 36,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,5%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Frombork
  4,3%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Polska
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,8%
  Województwo
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 958 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Frombork
  958,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  857,0
  Kraj
  927,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Frombork
  0,57
  Województwo
  1,00
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Frombork) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73 Dzieci
 • 34 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 39 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,6%
  53,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 20 3 lata
 • 20
 • 8 4 lata
 • 8
 • 18 5 lata
 • 18
 • 25 6 lat
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 5 4 lata
 • 5
 • 9 5 lata
 • 9
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 3 4 lata
 • 3
 • 9 5 lata
 • 9
 • 12 6 lat
 • 12
 •  
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych we Fromborku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Fromborku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Zespole Szkół (Gwiazdkowe Wzgórze)
  Publiczne
  55 243-73-53
  55 243-73-53
  ul. OSIEDLE SŁONECZNE 16
  14-530 Frombork
  4857
 • Szkoły podstawowe we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Frombork) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 180 Uczniowie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,4%
  60,6%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Frombork
  16,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 11,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 104,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  104,65
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,81
  Cała Polska
  95,96
 • 103,49 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  103,49
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,35
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Frombork) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Frombork) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych we Fromborku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Fromborku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  55 243-73-81
  55 243-73-81
  ul. KATEDRALNA 9
  14-530 Frombork
  714914
 • Edukacyjne grupy wieku we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 36,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Frombork, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Frombork, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Frombork, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frombork - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, Pomniki Historii, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa we Fromborku

 • Według danych GUS z 2022 roku we Fromborku znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 40)
   • z projektorem multimedialnym: 1
   • z ekranem: 1
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg we Fromborku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja we Fromborku
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku we Fromborku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 15 (uczestnicy: 600)
   • wystawy: 2 (uczestnicy: 200)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 200)
   • konkursy: 10 (uczestnicy: 200)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 3 (członkowie: 28)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 8)
   • taneczne: 1 (członkowie: 15)
   • muzyczne: 1 (członkowie: 5)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 2 (członkowie: 18)
   • teatralne: 1 (członkowie: 8)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 we Fromborku działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 54 248 zwiedzających, co daje 256 978 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2022 we Fromborku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 853 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 134 wolumeny.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
   • dostępne dla czytelników: 4
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2022 we Fromborku działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 11 045 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 638. Odnotowano 30 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

   Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 16 740 wolumenów. Odnotowano 64 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

   Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
   • dostępne dla czytelników: 1
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • Zabytki we Fromborku
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Fromborka znajduje się 51 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków we Fromborku
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Zespół sakralny i sepulkralny Frombork - zespół katedralny (ul. Katedralna 8)dnia 1994-09-08
   • Kaplica z 1430 - 1450 (ul. Stara 6)dnia 1953-06-27, wykaz dokumentów: F/1 z 1953-06-27; F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Zespół - szpital z poł. XIV w. (ul. Stara 6)dnia 1953-06-27, wykaz dokumentów: F/1 z 1953-06-27; F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Kościół z 2. ćw. XIV w. (ul. Mickiewicza 7)dnia 1953-06-27, wykaz dokumentów: F/2 z 1953-06-27; F/2/1953/484/95 z 1995-12-08; A-108 z 2006-09-13
   • Kościół z 1329 - 1342dnia 1957-03-09, wykaz dokumentów: F/5 z 1957-03-09; F/5/1957/478/95 z 1995-10-04
   • Mur obronny z 1391 r.dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/10 z 1958-10-15
   • Brama z końca XIV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/11 z 1958-10-15
   • Kanonia z 1708 r. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/13 z 1958-10-15
   • Kanonia (data nieznana) (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/14 z 1958-10-15
   • Pałac z 1523 - 1537 (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/15 z 1958-10-15
   • Baszta z XIV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/18 z 1958-10-15
   • Baszta z XVI w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/27 z 1958-10-15
   • Inny budynek forteczny z XIV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/3 z 1958-10-15
   • Kanonia z XVIII w. (ul. Krasickiego 7)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/59 z 1958-10-15
   • Budynek administracyjny z 2. poł. XV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/6 z 1958-10-15
   • Pracownia z XV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/60 z 1958-10-15
   • Miasto z 1247 r.dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/61 z 1958-10-15
   • Baszta z 1537 r. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/7 z 1958-10-15
   • Brama z przełomu XIV/XV w.dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/9 z 1958-10-15
   • Kanonia z 2. poł. XIX w. (ul. Katedralna 13)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F20 z 1958-10-15
   • Piwnica z XVI w. (ul. Katedralna 15)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F21 z 1958-10-15; A-2119 z 2004-04-07
   • Kanonia z XVII w. (ul. Krasickiego 6)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F22 z 1958-10-15
   • Kanonia z XVI w. (ul. Krasickiego 4)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F23 z 1958-10-15
   • Kanonia z XVII w. (ul. Krasickiego 2)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F24 z 1958-10-15
   • Kanonia z poł. XVIII w. (ul. Katedralna 11)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F8 z 1958-10-15
   • Mur/ogrodzenie z XVIII w. (ul. Katedralna 11)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F8 z 1958-10-15; 661/67 z 1967-10-16
   • Brama z XVIII w.dnia 1958-10-17, wykaz dokumentów: F/17 z 1958-10-17
   • Wieża obronna z XIV - XV (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-17, wykaz dokumentów: F/19 z 1958-10-17
   • Baszta z XV w. (ul. Basztowa 1)dnia 1958-10-17, wykaz dokumentów: F/57 z 1958-10-17
   • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1958-10-17, wykaz dokumentów: F/58 z 1958-10-17
   • Mur/ogrodzenie z XVII w.dnia 1958-10-18, wykaz dokumentów: F/56 z 1958-10-18
   • Inny budynek mieszkalny z 1584 r.dnia 1958-10-19, wykaz dokumentów: F/12 z 1958-10-19
   • Kamienica z XVIII w. (ul. Kapelańska 2)dnia 1958-10-19, wykaz dokumentów: F/54 z 1958-10-19
   • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1958-10-19, wykaz dokumentów: F/55 z 1958-10-19
   • Kapliczka z XIX w.dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 660 z 1967-10-12
   • Pałac z 1841 r. (ul. Katedralna 6)dnia 1967-10-16, wykaz dokumentów: 662 z 1967-10-16
   • Inny budynek mieszkalny z XVII - XIX (ul. Stara 4)dnia 1967-10-16, wykaz dokumentów: 663 z 1967-10-16
   • Kanał wodny z XV w.dnia 1968-06-27, wykaz dokumentów: 1305 z 1968-06-27
   • Szkoła z 1920 r. (ul. Elbląska 11)dnia 1982-04-28, wykaz dokumentów: 58/82 z 1982-04-28
   • Wieża ciśnień z 1577 r. (ul. Elbląska 2a)dnia 1989-07-27, wykaz dokumentów: 126/89 z 1989-07-27
   • Plebania z 1904 r. (ul. Elbląska 5)dnia 1995-07-03, wykaz dokumentów: 472/95 z 1995-07-03
   • Kościół z 1857 - 1861 (ul. Elbląska 3)dnia 1995-07-03, wykaz dokumentów: 472/95 z 1995-07-03
   • Kapliczka z 1894 r. (ul. Katedralna 6)dnia 1995-10-27, wykaz dokumentów: 483/95 z 1995-10-27
   • Szpital z poł. XIV w. (ul. Stara 6)dnia 1995-11-23, wykaz dokumentów: F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Mur/ogrodzenie z XV w. (ul. Stara 6)dnia 1995-11-23, wykaz dokumentów: F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Cmentarz rzymsko-katolicki z XIV w.dnia 1995-11-23, wykaz dokumentów: F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Figura (data nieznana)dnia 1995-12-08, wykaz dokumentów: F/2/1953/484/95 z 1995-12-08
   • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1995-12-08, wykaz dokumentów: F/2/1953/484/95 z 1995-12-08; A-108 z 2006-09-13
   • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1910 r.dnia 1996-11-29, wykaz dokumentów: 519/96 z 1996-11-29
   • Inny budynek mieszkalny z 1913 - 1915 (ul. Błotna 2)dnia 1998-05-19, wykaz dokumentów: 563/98 z 1998-05-19
   • Magazyn z pocz. XX w. (ul. Rybacka 12)dnia 1999-11-04, wykaz dokumentów: A-1646/99 z 1999-11-04
  • Formy ochrony przyrody we Fromborku
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Fromborka znajduje się 13 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody we Fromborku
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Rzeki Baudy - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy obejmuje strefę przyrzecza oraz środkowego i dolnego odcinka biegu rzeki od okolic Danielewa gm. Młynary do ujścia Baudy do Zalewu Wiślanego na północ od Fromborka. Powierzchnia obszaru wynosi 5488 ha w tym użytki rolne - 59 0% lasy i zakrzewienia - 29 5% a wody powierzchniowe - 1 1%. Elementami krajobrazotwórczymi są: - młode wcięcia erozyjne rzeki Baudy na odcinku od Danielewa do miejscowości Myśliwiec; - młoda stopniowo rorszerzająca się dolina rzeki Baudy na odcinku od wsi Myśliwiec do krawędzi wysoczyzny w rejonie przecięcia koryta rzeki z linią kolejową Frombork - Braniewo; - młode boczne rozcięcia erozyjne w dolinie Baudy porośnięte lasem mieszanym lub liściastym; - sylweta zwartej zabudowy miasta Fromborka; - stożek ujściowy rzeki wraz z pasem sitowia i trzcin wzdłuż linii brzegowej Zalewu Wiślanego. Jest to typowy rolniczo-leśny krajobraz terenów dolin rzecznych na równinie dawnego zastoiska wód polodowcowych o ciekawej rzeźbie terenu. Pas trzcin nad Zalewem Wiślanym stanowi ostoję lęgową ptactwa wodnego i spełnia kryteria ochronne zgodne z konwencją Ramsar. Dodatkową atrakcją są zabytki (zwłaszcza zespół katedralny) Fromborka wsławionego postacią Mikołaja Kopernika., Data ustanowienia: 1985-07-01, Powierzchnia: 16677.8 ha
   • Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1985-07-01, Powierzchnia: 5805.9 ha
   • Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 40862.31 ha
   • Zalew Wiślany - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 32223.86 ha
   • Pomnik przyrodyOpis: ubytek w pniu po wyłamanym konarze, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: ok. 100 m od skrzyżowania ul. Krasickiego i Katedralnej
   • Pomnik przyrodyOpis: pusty pień- drzewo trzyma się na połowie "skorupy" pnia, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: przy Katedrze i Muzeum Mikołaja Kopernika
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-21, Opis granicy: przy skrzyżowaniu ul. Katedralnej z ul. Krasickiego koło kapliczki
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-21, Opis granicy: w parku przy cmentarzu na ul. Sanatoryjnej
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-21, Opis granicy: w parku przy cmentarzu na ul. Sanatoryjnej
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-11-30, Opis granicy: przy skrzyżowaniu ul. Katedralnej z ul. Krasickiego koło kapliczki
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: na terenie SP. przy ul. Katedralnej 9
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: przy ul. Braniewskiej 30 m od skrzyżowania z ul. Harcerską obok kapliczki
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: ul. Katedralna 10- przy budynku Duszpasterstwa Parafii Katedralnej

  Frombork - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 9 wypadków drogowych we Fromborku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 428,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku we Fromborku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

   W 2022 roku odnotowano w portach morskich we Fromborku 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 20 703 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 27 069 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem null tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem null tysięcy ton.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu braniewskiego.

   Powiat braniewski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe we Fromborku
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 9 Wypadki drogowe
   (lata 2010 - 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (lata 2010 - 2022)
  • 9 Ranni
   (lata 2010 - 2022)
  • 2 Lekko ranni
  • 7 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe we Fromborku w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 428,78 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
   428,8
   Województwo
   1 327,9
   Kraj
   1 100,9
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Tutaj
   0,0
   Województwo
   127,9
   Cały kraj
   104,4
  • 428,78 Ranni na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Frombork
   428,8
   Warmińsko-mazurskie
   1 633,7
   Cała Polska
   1 327,3
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2022)
  • Frombork
   0,0
   Warmińsko-mazurskie
   9,6
   Polska
   9,5
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
   100,0
   Warmińsko-mazurskie
   123,0
   Cała Polska
   120,6
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 1 Liczba licencji na taksówki
  • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Transport morski
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
  • 0 Przyjazdy
  • 0 Wyjazdy
  • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
  • 20 703 Przyjazdy
  • 27 069 Wyjazdy
  • Ruch pasażerów w portach morskich we Fromborku w latach 2007 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Frombork przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 504droga wojewódzka nr 504(Elbląg - Piastowo - Milejewo - Zajączkowo - Huta Żuławska - Pogrodzie - Frombork - Stępień - Braniewo)
   • DW 505droga wojewódzka nr 505( Frombork - Baranówka - Jędrychowo - Włóczyska - Błudowo - Płonne - Młynary - Sąpy - Stegny - Pasłęk)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Frombork przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 254Linia kolejowa nr 254: Tropy - Braniewo [o znaczenia miejscowym] (Elbląg Zdrój Przystanek - Elbląg Zdrój - Rubno Wielkie - Jagodna - Kamienica Elbląska - Nadbrzeże - Suchacz Zamek - Kadyny - Tolkmicko - Święty Kamień -Frombork - Stępień - Braniewo Brama - Braniewo)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • We Fromborku istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. Basztowa

   ul. Braniewska

   ul. Błotna

   ul. Dworcowa

   ul. Elbląska

   ul. Jaśminowa

   ul. Kapelańska

   ul. Katedralna

   ul. Kolonia Robotnicza

   ul. Kopernika

   ul. Kościelna

   ul. Krasickiego

   ul. Krzywa

   ul. Kwiatowa

   ul. Leśna

   ul. Mickiewicza

   ul. Młynarska

   ul. Nadbrzeżna

   ul. Ogrodowa

   ul. Osiedle Słoneczne

   ul. Ottona Ślizienia

   ul. Parkowa

   ul. Pocztowa

   ul. Polna

   ul. Portowa

   ul. Rybacka

   ul. Rynek

   ul. Sadowa

   ul. Sanatoryjna

   ul. Stara

   ul. Szkolna

   ul. ZHP

   ul. Zielona