Frombork w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Frombork - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Frombork to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu braniewskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Frombork.
 • 2 260 Liczba mieszkańców
 • 7,6 km² Powierzchnia
 • 297,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • NBR Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Pietkiewicz Burmistrz miasta
Frombork na mapie
Identyfikatory
 • 19.680154.3575 Współrzędne GPS
 • 2802034 TERYT (TERC)
 • 0932732 SIMC
Herb miasta Frombork
Frombork herb
Flaga miasta Frombork
Frombork flaga

Jak Frombork wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Frombork na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Frombork wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Frombork plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
9Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
15Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
17Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
40Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
42Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
50Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
52Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
82Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
98Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
109Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
114Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
115Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
123Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
130Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
143Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
146Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
161Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
192Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
205Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
213Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
214Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
217Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Frombork - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-530Poczta Frombork

Frombork - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów we Fromborku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Braniewie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Moniuszki 20
14-500 Braniewo
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
(55) 244-06-60
(55) 244-06-61
ul. Młynarska 5A
14-530 Frombork

Frombork - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Frombork jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 260, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 13,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,7 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Fromborka zawarli w 2021 roku 7 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,0% mieszkańców Fromborka jest stanu wolnego, 48,2% żyje w małżeństwie, 8,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Frombork ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,95 na 1000 mieszkańców Fromborka. W 2021 roku urodziło się 8 dzieci, w tym 37,5% dziewczynek i 62,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 390 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,0% zgonów we Fromborku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,7% zgonów we Fromborku były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Fromborka przypada 14.45 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 47 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Fromborka -22. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  59,7% mieszkańców Fromborka jest w wieku produkcyjnym, 13,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Fromborka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 260 Liczba mieszkańców
 • 1 173 Kobiety
 • 1 087 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja we Fromborku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet we Fromborku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn we Fromborku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Fromborka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,7 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 47,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Fromborka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Frombork,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Frombork,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Frombork,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,4%
  Województwo
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 37,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 48,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  48,2%
  Województwo
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 48,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 47,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,1%
  Województwo
  8,4%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,5%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • Miasto
  2,7%
  Województwo
  2,1%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności we Fromborku w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Frombork
  3,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,0
  Cały kraj
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Frombork
  1,7
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych we Fromborku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,95 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -11,0
  Warmińsko-mazurskie
  -5,9
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny we Fromborku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) we Fromborku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) we Fromborku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń we Fromborku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 Urodzenia żywe
 • 3 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,5%
  62,5%
 • 3,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Frombork
  3,5
  Województwo
  7,5
  Cała Polska
  8,7
 • 28,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  28,5
  Województwo
  32,3
  Polska
  37,5
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 63 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 63
 • 57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 57
 • 19 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 19
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 390 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 304 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 464 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 390 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 402 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 25 Waga 4000g - 4499g
 • 25
 • 86 Waga 3500g - 3999g
 • 86
 • 91 Waga 3000g - 3499g
 • 91
 • 43 Waga 2500g - 2999g
 • 43
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 0,96 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Frombork
  0,96
  Województwo
  1,14
  Kraj
  1,32
 • 0,44 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,44
  Województwo
  0,55
  Cały kraj
  0,64
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Frombork
  0,48
  Warmińsko-mazurskie
  0,56
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów we Fromborku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 33 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 36,4%
  63,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Frombork
  14,5
  Warmińsko-mazurskie
  13,4
  Cała Polska
  13,6
 • 210,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Frombork
  210,3
  Warmińsko-mazurskie
  178,8
  Cała Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  3,9
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie braniewskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,0%
  Województwo
  26,3%
  Cały kraj
  34,8%
 • 18,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Frombork
  18,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Frombork
  6,7%
  Województwo
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 116 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  22,5
  Cały kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,0
  Polska
  74,4
 • 268,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Frombork
  268,1
  Województwo
  271,1
  Cały kraj
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  244,1
  Kraj
  246,5
 • 473,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 487,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 459,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Frombork
  473,6
  Warmińsko-mazurskie
  358,8
  Kraj
  475,8
 • 78,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 58,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 97,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  78,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,6
  Kraj
  70,6
 • 15,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Frombork
  15,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2
  Cały kraj
  32,6
 • 5,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Frombork
  5,2
  Województwo
  7,2
  Cała Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Frombork
  0,4%
  Warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 47 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -22 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały we Fromborku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frombork - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku we Fromborku oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe we Fromborku to 846 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 367 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach we Fromborku to 5,43 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku we Fromborku to 129,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,76% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,05% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,64% mieszkań posiada łazienkę, 92,43% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu braniewskiego.

  Powiat braniewski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 846 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 367,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Frombork
  367,00
  Warmińsko-mazurskie
  375,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  72,70 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  26,70 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Frombork
  3,99
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,72
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,67
  Cały kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Frombork
  0,68
  Warmińsko-mazurskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Frombork
  3,10
  Warmińsko-mazurskie
  4,19
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 38 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,43
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,89
  Kraj
  3,90
 • 16,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Frombork
  16,81
  Województwo
  16,28
  Polska
  24,07
 • 903 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 129,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  129,0 m2
  Województwo
  91,9 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Frombork
  0,40 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,38 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Frombork
  99,76%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Cały kraj
  96,97%
 • 99,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Frombork
  99,05%
  Województwo
  94,72%
  Cały kraj
  94,01%
 • 97,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,64%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92,27%
  Polska
  91,78%
 • 92,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Frombork
  92,43%
  Województwo
  83,87%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Frombork
  0,00%
  Warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Frombork - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • We Fromborku na 1000 mieszkańców pracuje 194osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane we Fromborku wynosiło w 2021 roku 16,2% (19,3% wśród kobiet i 13,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Fromborku wynosiło 4 875,92 PLN, co odpowiada 81.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Fromborka 112 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 140 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 28.

  35,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Fromborka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,7% w przemyśle i budownictwie, a 16,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 194 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  194,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  202,0
  Cały kraj
  257,0
 • 16,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 19,3% Kobiety
 • 13,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  16,2%
  Warmińsko-mazurskie
  8,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego we Fromborku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet we Fromborku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn we Fromborku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 876 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 876 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 127 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) we Fromborku w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 112 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 140 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 28 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 35,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,7% Przemysł i budownictwo
 • 7,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,1% Pozostałe
 • 47,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych we Fromborku w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 438 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci we Fromborku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,4
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cała Polska
  69,0
 • 44,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  44,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 192,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  192,6
  Województwo
  119,2
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Frombork - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • We Fromborku w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 271 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 170 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 15 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (15) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną we Fromborku najwięcej (14) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (261) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,1% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,7% (48) podmiotów, a 78,2% (212) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we Fromborku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.4%) oraz Budownictwo (17.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 271 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48 Przemysł i budownictwo
 • 212 Pozostała działalność
 • 15 Podmioty nowo zarejestrowane we Fromborku w 2021 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane we Fromborku w 2021 roku
 • 170 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 261 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 261
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 271 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 271
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 170 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 38 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 38
 • 30 Budownictwo
 • 30
 • 21 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 21
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 13 Przetwórstwo przemysłowe
 • 13
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frombork - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku we Fromborku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 42 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,29 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem we Fromborku wynosi 79,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Fromborka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,47 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 6,37 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,79 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,23 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Fromborka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 42
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 14
 • 18,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Frombork
  18,29
  Województwo
  18,01
  Polska
  21,51
 • 10,47 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,47
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,27
  Kraj
  12,82
 • 3,23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,23
  Warmińsko-mazurskie
  3,60
  Kraj
  5,89
 • 2,79 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,79
  Warmińsko-mazurskie
  2,14
  Cała Polska
  1,85
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,44
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,41
  Kraj
  0,35
 • 6,37 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Frombork
  6,37
  Województwo
  8,71
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  73%
  Cały kraj
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Frombork
  80%
  Warmińsko-mazurskie
  69%
  Cała Polska
  64%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  53%
  Województwo
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Frombork
  94%
  Województwo
  92%
  Kraj
  89%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  woj. warmińsko-mazurskie
  53%
  Cała Polska
  53%

Frombork - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Fromborka wyniosła w 2021 roku 16,9 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Fromborka - 22.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 219,7 tys złotych, czyli 1,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Fromborka wyniosła w 2021 roku 18,9 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.9%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (9.2%). W budżecie Fromborka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 699 złotych na mieszkańca (12,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,4%.
 • Wydatki budżetu we Fromborku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Fromborka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Fromborka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,1 mln

  4,0 tys(100%)

  16,9 mln

  4,6 tys(100%)

  14,5 mln

  3,9 tys(100%)

  14,8 mln

  4,1 tys(100%)

  16,4 mln

  4,5 tys(100%)

  16,0 mln

  4,5 tys(100%)

  19,2 mln

  5,4 tys(100%)

  16,9 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,2 mln

  1,3 tys(21.2%)

  3,2 mln

  1,3 tys(18.9%)

  3,3 mln

  1,4 tys(22.7%)

  3,3 mln

  1,4 tys(22.2%)

  5,2 mln

  2,2 tys(31.8%)

  3,8 mln

  1,6 tys(23.6%)

  3,8 mln

  1,7 tys(19.9%)

  3,8 mln

  1,7 tys(22.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  857(13.9%)

  1,6 mln

  658(9.5%)

  1,6 mln

  649(10.7%)

  1,6 mln

  653(10.5%)

  1,7 mln

  741(10.6%)

  2,0 mln

  840(12.2%)

  1,9 mln

  810(9.7%)

  2,3 mln

  1,0 tys(13.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  1,1 tys(18%)

  1,5 mln

  621(9%)

  2,6 mln

  1,1 tys(18.2%)

  1,5 mln

  614(9.9%)

  1,6 mln

  691(9.9%)

  1,7 mln

  723(10.5%)

  2,0 mln

  884(10.6%)

  2,2 mln

  985(13.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,4 tys(22.5%)

  3,4 mln

  1,4 tys(20.2%)

  5,2 mln

  2,2 tys(36.1%)

  1,7 mln

  706(11.4%)

  1,7 mln

  730(10.4%)

  1,7 mln

  751(10.9%)

  1,7 mln

  751(9%)

  1,7 mln

  759(10.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  646,1 tys

  265(4.3%)

  4,0 mln

  1,6 tys(23.5%)

  400,2 tys

  167(2.8%)

  429,1 tys

  180(2.9%)

  443,3 tys

  188(2.7%)

  450,8 tys

  194(2.8%)

  400,2 tys

  174(2.1%)

  474,9 tys

  210(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  498,5 tys

  205(3.3%)

  269,6 tys

  110(1.6%)

  381,4 tys

  160(2.6%)

  315,4 tys

  132(2.1%)

  306,1 tys

  130(1.9%)

  273,0 tys

  117(1.7%)

  341,1 tys

  148(1.8%)

  314,5 tys

  139(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  366,5 tys

  150(2.4%)

  360,3 tys

  147(2.1%)

  338,9 tys

  142(2.3%)

  305,7 tys

  128(2.1%)

  267,7 tys

  114(1.6%)

  295,5 tys

  127(1.9%)

  230,5 tys

  100,0(1.2%)

  270,4 tys

  120(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  83,5 tys

  34,3(0.6%)

  97,8 tys

  40,0(0.6%)

  166,2 tys

  69,6(1.1%)

  205,5 tys

  86,0(1.4%)

  179,6 tys

  76,3(1.1%)

  202,5 tys

  87,1(1.3%)

  236,3 tys

  103(1.2%)

  234,1 tys

  104(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  99,5 tys

  40,8(0.7%)

  93,0 tys

  38,0(0.5%)

  104,3 tys

  43,6(0.7%)

  925,0 tys

  387(6.2%)

  237,6 tys

  101(1.4%)

  183,8 tys

  79,0(1.2%)

  247,1 tys

  107(1.3%)

  191,8 tys

  84,9(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  150,3 tys

  61,7(1%)

  1,7 mln

  685(9.9%)

  81,5 tys

  34,1(0.6%)

  85,9 tys

  36,0(0.6%)

  78,1 tys

  33,1(0.5%)

  482,5 tys

  207(3%)

  2,9 mln

  1,2 tys(15%)

  171,6 tys

  75,9(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  132,2 tys

  54,2(0.9%)

  436,3 tys

  178(2.6%)

  53,1 tys

  22,2(0.4%)

  189,6 tys

  79,4(1.3%)

  294,3 tys

  125(1.8%)

  58,3 tys

  25,1(0.4%)

  57,8 tys

  25,1(0.3%)

  102,7 tys

  45,5(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  529(8.5%)

  106,0 tys

  43,4(0.6%)

  99,6 tys

  41,7(0.7%)

  112,4 tys

  47,0(0.8%)

  116,1 tys

  49,3(0.7%)

  128,6 tys

  55,3(0.8%)

  52,8 tys

  22,9(0.3%)

  82,9 tys

  36,7(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  30,7 tys

  12,6(0.2%)

  11,9 tys

  4,9(0.1%)

  9,2 tys

  3,9(0.1%)

  48,3 tys

  20,2(0.3%)

  10,9 tys

  4,6(0.1%)

  6,3 tys

  2,7(0%)

  66,3 tys

  28,8(0.3%)

  81,6 tys

  36,1(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  134,2 tys

  55,1(0.9%)

  27,2 tys

  11,1(0.2%)

  35,3 tys

  14,8(0.2%)

  165,0 tys

  69,1(1.1%)

  253,5 tys

  108(1.5%)

  291,3 tys

  125(1.8%)

  207,8 tys

  90,2(1.1%)

  58,4 tys

  25,8(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  70,4 tys

  28,9(0.5%)

  78,7 tys

  32,2(0.5%)

  101,8 tys

  42,6(0.7%)

  94,8 tys

  39,7(0.6%)

  95,9 tys

  40,7(0.6%)

  98,2 tys

  42,2(0.6%)

  69,9 tys

  30,3(0.4%)

  44,5 tys

  19,7(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  131,6 tys

  54,0(0.9%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  3,5 tys

  1,5(0%)

  15,2 tys

  6,4(0.1%)

  19,7 tys

  8,4(0.1%)

  49,7 tys

  21,4(0.3%)

  22,6 tys

  9,8(0.1%)

  9,0 tys

  4,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  37,4 tys

  15,4(0.2%)

  34,9 tys

  14,3(0.2%)

  3,7 tys

  1,5(0%)

  820

  0,3(0%)

  69,0 tys

  29,3(0.4%)

  39,5 tys

  17,0(0.2%)

  33,6 tys

  14,6(0.2%)

  4,6 tys

  2,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,2 tys

  8,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu we Fromborku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Fromborka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Fromborka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,9 mln

  3,5 tys(100%)

  15,3 mln

  4,1 tys(100%)

  14,1 mln

  3,8 tys(100%)

  14,7 mln

  4,0 tys(100%)

  16,2 mln

  4,5 tys(100%)

  16,3 mln

  4,6 tys(100%)

  19,7 mln

  5,6 tys(100%)

  18,9 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,3 mln

  924(17.4%)

  3,0 mln

  1,2 tys(19.8%)

  4,3 mln

  1,8 tys(30.6%)

  4,1 mln

  1,7 tys(28%)

  4,2 mln

  1,8 tys(26.1%)

  4,7 mln

  2,0 tys(29%)

  5,4 mln

  2,4 tys(27.5%)

  5,5 mln

  2,4 tys(28.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,4 mln

  1,4 tys(26.2%)

  3,9 mln

  1,6 tys(25.3%)

  3,9 mln

  1,6 tys(27.6%)

  3,9 mln

  1,6 tys(26.4%)

  4,2 mln

  1,8 tys(25.9%)

  4,4 mln

  1,9 tys(27.3%)

  4,6 mln

  2,0 tys(23.4%)

  4,9 mln

  2,2 tys(25.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  820,7 tys

  337(6.4%)

  737,7 tys

  302(4.8%)

  740,3 tys

  310(5.2%)

  696,3 tys

  291(4.7%)

  670,9 tys

  285(4.1%)

  646,9 tys

  278(4%)

  755,6 tys

  328(3.8%)

  1,7 mln

  772(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  663(12.5%)

  528,1 tys

  216(3.4%)

  430,8 tys

  180(3%)

  435,4 tys

  182(3%)

  547,3 tys

  232(3.4%)

  630,1 tys

  271(3.9%)

  756,0 tys

  328(3.8%)

  716,4 tys

  317(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  1,0 tys(19.1%)

  2,5 mln

  1,0 tys(16.4%)

  4,2 mln

  1,7 tys(29.4%)

  656,7 tys

  275(4.5%)

  632,2 tys

  268(3.9%)

  623,2 tys

  268(3.8%)

  632,0 tys

  274(3.2%)

  594,7 tys

  263(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  82,8 tys

  34,0(0.6%)

  106,2 tys

  43,4(0.7%)

  174,3 tys

  72,9(1.2%)

  213,5 tys

  89,4(1.5%)

  184,8 tys

  78,5(1.1%)

  212,3 tys

  91,3(1.3%)

  244,5 tys

  106(1.2%)

  243,3 tys

  108(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  342,7 tys

  141(2.7%)

  255,2 tys

  104(1.7%)

  182,3 tys

  76,3(1.3%)

  163,3 tys

  68,4(1.1%)

  1,8 mln

  754(10.9%)

  275,1 tys

  118(1.7%)

  184,9 tys

  80,2(0.9%)

  200,5 tys

  88,7(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  3,9 tys

  1,6(0%)

  3,9 tys

  1,7(0%)

  64,0 tys

  27,5(0.4%)

  54,5 tys

  23,6(0.3%)

  149,0 tys

  65,9(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  564,7 tys

  232(4.4%)

  183,0 tys

  74,8(1.2%)

  118,9 tys

  49,8(0.8%)

  101,9 tys

  42,7(0.7%)

  108,0 tys

  45,9(0.7%)

  46,3 tys

  19,9(0.3%)

  98,4 tys

  42,7(0.5%)

  91,3 tys

  40,4(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  318,0 tys

  130(2.1%)

  196

  0,1(0%)

  101

  0,0(0%)

  3,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,0

  0,0(0%)

  36,2 tys

  16,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,4 tys

  5,1(0.1%)

  38,5 tys

  15,7(0.3%)

  29,4 tys

  12,3(0.2%)

  25,4 tys

  10,6(0.2%)

  36,5 tys

  15,5(0.2%)

  20,1 tys

  8,6(0.1%)

  27,9 tys

  12,1(0.1%)

  27,5 tys

  12,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,6 tys

  6,0(0.1%)

  1,7 mln

  676(10.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  10,2(0.1%)

  344,8 tys

  148(2.1%)

  2,1 mln

  901(10.5%)

  16,0 tys

  7,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  107,1 tys

  43,9(0.8%)

  87,6 tys

  35,8(0.6%)

  72,6 tys

  30,4(0.5%)

  52,3 tys

  21,9(0.4%)

  26,8 tys

  11,4(0.2%)

  19,3 tys

  8,3(0.1%)

  17,6 tys

  7,6(0.1%)

  14,7 tys

  6,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  96,0 tys

  39,4(0.7%)

  5,9 tys

  2,4(0%)

  3,8 tys

  1,6(0%)

  3,6 tys

  1,5(0%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  10,9 tys

  4,7(0.1%)

  5,0 tys

  2,2(0%)

  8,0 tys

  3,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  122,0 tys

  50,0(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 tys

  5,7(0.1%)

  18,2 tys

  7,7(0.1%)

  47,7 tys

  20,5(0.3%)

  22,6 tys

  9,8(0.1%)

  7,0 tys

  3,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  37,4 tys

  15,4(0.3%)

  34,9 tys

  14,3(0.2%)

  3,7 tys

  1,5(0%)

  820

  0,3(0%)

  69,0 tys

  29,3(0.4%)

  39,5 tys

  17,0(0.2%)

  33,6 tys

  14,6(0.2%)

  4,6 tys

  2,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,8 tys

  0,7(0%)

  5,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  461,1 tys

  193(3.1%)

  60,0 tys

  25,5(0.4%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  24,8 tys

  10,8(0.1%)

  920

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1 000,0 tys

  410(7.7%)

  2,0 mln

  798(12.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Frombork - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 408 mieszkańców Fromborka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 190 kobiet oraz 218 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 12,5% średnie ogólnokształcące, a 19,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Fromborka, gimnazjalnym 4,3%, natomiast 18,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Fromborka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających we Fromborku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,6%) oraz wyższe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,4%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  W roku 2021 we Fromborku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 61 dzieci (33 dziewczynki oraz 28 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku we Fromborku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 67 dzieci (31 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  12,5% mieszkańców Fromborka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 8,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 135 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 194 uczniów (78 kobiet oraz 116 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku we Fromborku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 211 uczniów (107 kobiet oraz 104 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,4% ludności (24,2% wśród dziewczynek i 35,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,2 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 18,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,3% mieszkańców Fromborka w wieku potencjalnej nauki (26,8% kobiet i 22,0% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,2%
  Województwo
  20,7%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,7%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 36,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Frombork
  3,0%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Frombork
  12,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 17,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,8%
  Województwo
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,8%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Polska
  12,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Frombork
  3,3%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1135 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 135,0
  Województwo
  836,0
  Kraj
  896,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,57
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Frombork) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61 Dzieci
 • 33 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 28 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,1%
  45,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 14 4 lata
 • 14
 • 23 5 lata
 • 23
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 8 4 lata
 • 8
 • 12 5 lata
 • 12
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 6 4 lata
 • 6
 • 11 5 lata
 • 11
 • 9 6 lat
 • 9
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych we Fromborku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Fromborku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Zespole Szkół (Gwiazdkowe Wzgórze)
  Publiczne
  55 243-73-53
  55 243-73-53
  ul. OSIEDLE SŁONECZNE 16
  14-530 Frombork
  4857
 • Szkoły podstawowe we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Frombork) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 194 Uczniowie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie)
 • 116 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,2%
  59,8%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Frombork
  16,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 14,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych we Fromborku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Fromborku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  55 243-73-81
  55 243-73-81
  ul. KATEDRALNA 9
  14-530 Frombork
  714914
 • Edukacyjne grupy wieku we Fromborku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 12,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 8,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 35,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frombork - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, Pomniki Historii, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa we Fromborku

 • Według danych GUS z 2021 roku we Fromborku znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 40)
   • z projektorem multimedialnym: 1
   • z ekranem: 1
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg we Fromborku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja we Fromborku
   (Źródło: GUS, 2021)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku we Fromborku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 55 (uczestnicy: 2 080)
   • wystawy: 1 (uczestnicy: 30)
   • koncerty: 2 (uczestnicy: 700)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 200)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 150)
   • konkursy: 20 (uczestnicy: 300)
   • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 200)
   • warsztaty: 23 (uczestnicy: 500)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 4 (członkowie: 35)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
   • taneczne: 1 (członkowie: 15)
   • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 5)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2021 we Fromborku działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 142 671 zwiedzających, co daje 624 654 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2021 we Fromborku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 083 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 134 wolumeny.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
   • dostępne dla czytelników: 4
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2021 we Fromborku działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 10 988 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 638. Odnotowano 30 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

   Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 16 740 wolumenów. Odnotowano 64 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

   Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
   • dostępne dla czytelników: 1
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • Zabytki we Fromborku
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Fromborka znajduje się 51 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków we Fromborku
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Zespół sakralny i sepulkralny Frombork - zespół katedralny (ul. Katedralna 8)dnia 1994-09-08
   • Kaplica z 1430 - 1450 (ul. Stara 6)dnia 1953-06-27, wykaz dokumentów: F/1 z 1953-06-27; F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Zespół - szpital z poł. XIV w. (ul. Stara 6)dnia 1953-06-27, wykaz dokumentów: F/1 z 1953-06-27; F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Kościół z 2. ćw. XIV w. (ul. Mickiewicza 7)dnia 1953-06-27, wykaz dokumentów: F/2 z 1953-06-27; F/2/1953/484/95 z 1995-12-08; A-108 z 2006-09-13
   • Kościół z 1329 - 1342dnia 1957-03-09, wykaz dokumentów: F/5 z 1957-03-09; F/5/1957/478/95 z 1995-10-04
   • Mur obronny z 1391 r.dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/10 z 1958-10-15
   • Brama z końca XIV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/11 z 1958-10-15
   • Kanonia z 1708 r. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/13 z 1958-10-15
   • Kanonia (data nieznana) (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/14 z 1958-10-15
   • Pałac z 1523 - 1537 (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/15 z 1958-10-15
   • Baszta z XIV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/18 z 1958-10-15
   • Baszta z XVI w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/27 z 1958-10-15
   • Inny budynek forteczny z XIV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/3 z 1958-10-15
   • Kanonia z XVIII w. (ul. Krasickiego 7)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/59 z 1958-10-15
   • Budynek administracyjny z 2. poł. XV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/6 z 1958-10-15
   • Pracownia z XV w. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/60 z 1958-10-15
   • Miasto z 1247 r.dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/61 z 1958-10-15
   • Baszta z 1537 r. (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/7 z 1958-10-15
   • Brama z przełomu XIV/XV w.dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F/9 z 1958-10-15
   • Kanonia z 2. poł. XIX w. (ul. Katedralna 13)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F20 z 1958-10-15
   • Piwnica z XVI w. (ul. Katedralna 15)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F21 z 1958-10-15; A-2119 z 2004-04-07
   • Kanonia z XVII w. (ul. Krasickiego 6)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F22 z 1958-10-15
   • Kanonia z XVI w. (ul. Krasickiego 4)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F23 z 1958-10-15
   • Kanonia z XVII w. (ul. Krasickiego 2)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F24 z 1958-10-15
   • Kanonia z poł. XVIII w. (ul. Katedralna 11)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F8 z 1958-10-15
   • Mur/ogrodzenie z XVIII w. (ul. Katedralna 11)dnia 1958-10-15, wykaz dokumentów: F8 z 1958-10-15; 661/67 z 1967-10-16
   • Brama z XVIII w.dnia 1958-10-17, wykaz dokumentów: F/17 z 1958-10-17
   • Wieża obronna z XIV - XV (ul. Katedralna 8)dnia 1958-10-17, wykaz dokumentów: F/19 z 1958-10-17
   • Baszta z XV w. (ul. Basztowa 1)dnia 1958-10-17, wykaz dokumentów: F/57 z 1958-10-17
   • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1958-10-17, wykaz dokumentów: F/58 z 1958-10-17
   • Mur/ogrodzenie z XVII w.dnia 1958-10-18, wykaz dokumentów: F/56 z 1958-10-18
   • Inny budynek mieszkalny z 1584 r.dnia 1958-10-19, wykaz dokumentów: F/12 z 1958-10-19
   • Kamienica z XVIII w. (ul. Kapelańska 2)dnia 1958-10-19, wykaz dokumentów: F/54 z 1958-10-19
   • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1958-10-19, wykaz dokumentów: F/55 z 1958-10-19
   • Kapliczka z XIX w.dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 660 z 1967-10-12
   • Pałac z 1841 r. (ul. Katedralna 6)dnia 1967-10-16, wykaz dokumentów: 662 z 1967-10-16
   • Inny budynek mieszkalny z XVII - XIX (ul. Stara 4)dnia 1967-10-16, wykaz dokumentów: 663 z 1967-10-16
   • Kanał wodny z XV w.dnia 1968-06-27, wykaz dokumentów: 1305 z 1968-06-27
   • Szkoła z 1920 r. (ul. Elbląska 11)dnia 1982-04-28, wykaz dokumentów: 58/82 z 1982-04-28
   • Wieża ciśnień z 1577 r. (ul. Elbląska 2a)dnia 1989-07-27, wykaz dokumentów: 126/89 z 1989-07-27
   • Plebania z 1904 r. (ul. Elbląska 5)dnia 1995-07-03, wykaz dokumentów: 472/95 z 1995-07-03
   • Kościół z 1857 - 1861 (ul. Elbląska 3)dnia 1995-07-03, wykaz dokumentów: 472/95 z 1995-07-03
   • Kapliczka z 1894 r. (ul. Katedralna 6)dnia 1995-10-27, wykaz dokumentów: 483/95 z 1995-10-27
   • Szpital z poł. XIV w. (ul. Stara 6)dnia 1995-11-23, wykaz dokumentów: F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Mur/ogrodzenie z XV w. (ul. Stara 6)dnia 1995-11-23, wykaz dokumentów: F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Cmentarz rzymsko-katolicki z XIV w.dnia 1995-11-23, wykaz dokumentów: F/1/1953/477/95 z 1995-11-23
   • Figura (data nieznana)dnia 1995-12-08, wykaz dokumentów: F/2/1953/484/95 z 1995-12-08
   • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1995-12-08, wykaz dokumentów: F/2/1953/484/95 z 1995-12-08; A-108 z 2006-09-13
   • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1910 r.dnia 1996-11-29, wykaz dokumentów: 519/96 z 1996-11-29
   • Inny budynek mieszkalny z 1913 - 1915 (ul. Błotna 2)dnia 1998-05-19, wykaz dokumentów: 563/98 z 1998-05-19
   • Magazyn z pocz. XX w. (ul. Rybacka 12)dnia 1999-11-04, wykaz dokumentów: A-1646/99 z 1999-11-04
  • Formy ochrony przyrody we Fromborku
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Fromborka znajduje się 13 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody we Fromborku
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Rzeki Baudy - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy obejmuje strefę przyrzecza oraz środkowego i dolnego odcinka biegu rzeki od okolic Danielewa gm. Młynary do ujścia Baudy do Zalewu Wiślanego na północ od Fromborka. Powierzchnia obszaru wynosi 5488 ha w tym użytki rolne - 59 0% lasy i zakrzewienia - 29 5% a wody powierzchniowe - 1 1%. Elementami krajobrazotwórczymi są: - młode wcięcia erozyjne rzeki Baudy na odcinku od Danielewa do miejscowości Myśliwiec; - młoda stopniowo rorszerzająca się dolina rzeki Baudy na odcinku od wsi Myśliwiec do krawędzi wysoczyzny w rejonie przecięcia koryta rzeki z linią kolejową Frombork - Braniewo; - młode boczne rozcięcia erozyjne w dolinie Baudy porośnięte lasem mieszanym lub liściastym; - sylweta zwartej zabudowy miasta Fromborka; - stożek ujściowy rzeki wraz z pasem sitowia i trzcin wzdłuż linii brzegowej Zalewu Wiślanego. Jest to typowy rolniczo-leśny krajobraz terenów dolin rzecznych na równinie dawnego zastoiska wód polodowcowych o ciekawej rzeźbie terenu. Pas trzcin nad Zalewem Wiślanym stanowi ostoję lęgową ptactwa wodnego i spełnia kryteria ochronne zgodne z konwencją Ramsar. Dodatkową atrakcją są zabytki (zwłaszcza zespół katedralny) Fromborka wsławionego postacią Mikołaja Kopernika., Data ustanowienia: 1985-07-01, Powierzchnia: 16677.8 ha
   • Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1985-07-01, Powierzchnia: 5805.9 ha
   • Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 40862.31 ha
   • Zalew Wiślany - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 32223.86 ha
   • Pomnik przyrodyOpis: ubytek w pniu po wyłamanym konarze, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: ok. 100 m od skrzyżowania ul. Krasickiego i Katedralnej
   • Pomnik przyrodyOpis: pusty pień- drzewo trzyma się na połowie "skorupy" pnia, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: przy Katedrze i Muzeum Mikołaja Kopernika
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-21, Opis granicy: przy skrzyżowaniu ul. Katedralnej z ul. Krasickiego koło kapliczki
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-21, Opis granicy: w parku przy cmentarzu na ul. Sanatoryjnej
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-21, Opis granicy: w parku przy cmentarzu na ul. Sanatoryjnej
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-11-30, Opis granicy: przy skrzyżowaniu ul. Katedralnej z ul. Krasickiego koło kapliczki
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: na terenie SP. przy ul. Katedralnej 9
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: przy ul. Braniewskiej 30 m od skrzyżowania z ul. Harcerską obok kapliczki
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-30, Opis granicy: ul. Katedralna 10- przy budynku Duszpasterstwa Parafii Katedralnej

  Frombork - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 8 wypadków drogowych we Fromborku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 350,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2021 roku we Fromborku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

   W 2021 roku odnotowano w portach morskich we Fromborku 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 24 352 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 23 676 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem null tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem null tysięcy ton.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu braniewskiego.

   Powiat braniewski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe we Fromborku
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 8 Wypadki drogowe
   (lata 2010 - 2021)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (lata 2010 - 2021)
  • 8 Ranni
   (lata 2010 - 2021)
  • 2 Lekko ranni
  • 6 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe we Fromborku w latach 2010 - 2021,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
  • 350,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2021)
  • Frombork
   350,3
   Województwo
   1 232,1
   Kraj
   1 035,8
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2021)
  • Frombork
   0,0
   woj. warmińsko-mazurskie
   118,3
   Cała Polska
   98,5
  • 350,26 Ranni na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2021)
  • Tutaj
   350,3
   woj. warmińsko-mazurskie
   1 522,4
   Cała Polska
   1 251,4
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2021)
  • Miasto
   0,0
   woj. warmińsko-mazurskie
   9,6
   Kraj
   9,5
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2021)
  • Miasto
   100,0
   Województwo
   123,6
   Kraj
   120,8
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 1 Liczba licencji na taksówki
  • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Transport morski
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
  • 0 Przyjazdy
  • 0 Wyjazdy
  • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
  • 24 352 Przyjazdy
  • 23 676 Wyjazdy
  • Ruch pasażerów w portach morskich we Fromborku w latach 2007 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Frombork przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 504droga wojewódzka nr 504(Elbląg - Piastowo - Milejewo - Zajączkowo - Huta Żuławska - Pogrodzie - Frombork - Stępień - Braniewo)
   • DW 505droga wojewódzka nr 505( Frombork - Baranówka - Jędrychowo - Włóczyska - Błudowo - Płonne - Młynary - Sąpy - Stegny - Pasłęk)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Frombork przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 254Linia kolejowa nr 254: Tropy - Braniewo [o znaczenia miejscowym] (Elbląg Zdrój Przystanek - Elbląg Zdrój - Rubno Wielkie - Jagodna - Kamienica Elbląska - Nadbrzeże - Suchacz Zamek - Kadyny - Tolkmicko - Święty Kamień -Frombork - Stępień - Braniewo Brama - Braniewo)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • We Fromborku istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. Basztowa

   ul. Braniewska

   ul. Błotna

   ul. Dworcowa

   ul. Elbląska

   ul. Jaśminowa

   ul. Kapelańska

   ul. Katedralna

   ul. Kolonia Robotnicza

   ul. Kopernika

   ul. Kościelna

   ul. Krasickiego

   ul. Krzywa

   ul. Kwiatowa

   ul. Leśna

   ul. Mickiewicza

   ul. Młynarska

   ul. Nadbrzeżna

   ul. Ogrodowa

   ul. Osiedle Słoneczne

   ul. Ottona Ślizienia

   ul. Parkowa

   ul. Pocztowa

   ul. Polna

   ul. Portowa

   ul. Rybacka

   ul. Rynek

   ul. Sadowa

   ul. Sanatoryjna

   ul. Stara

   ul. Szkolna

   ul. ZHP

   ul. Zielona