Powiat wołowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wołowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 46 455 Liczba mieszkańców
 • 675 km2 Powierzchnia
 • 70 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 52,8% Stopa urbanizacji
 • Janusz Dziarski Starosta
 • pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów Adres starostwa powiatowego
 • DWL Tablice rejestracyjne
Powiat wołowski na mapie
Identyfikatory
 • 0222 TERYT (TERC)
Herb powiatu wołowskiego
powiat wołowski herb
Flaga powiatu wołowskiego
powiat wołowski flaga

powiat wołowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
71 380 52 14
71 389 24 95
ul. Piłsudskiego 23
56-100 Wołów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie
71 389 27 02
71 389 58 58
ul. Wojska Polskiego 38
56-100 Wołów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołowie
71 389 26 72
71 389 28 56
ul. Józefa Piłsudzkiego 36
56-100 Wołów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
71 389 27 93
71 389 53 25
ul. Skłodowskiej-Curie 9
56-100 Wołów
Starostwo Powiatowe w Wołowie
(71) 380-59-01
(71) 380-59-00
Pl.Piastowski
56-100 Wołów

Powiat wołowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wołowski ma 46 455 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wołowskiego w 2050 roku wynosi 39 832, z czego 19 887 to kobiety, a 19 945 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wołowskiego zawarli w 2020 roku 178 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców powiatu wołowskiego jest stanu wolnego, 54,1% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wołowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -213. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,56 na 1000 mieszkańców powiatu wołowskiego. W 2020 roku urodziło się 391 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 420 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 36,4% zgonów w powiecie wołowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,9% zgonów w powiecie wołowskim były nowotwory, a 9,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wołowskiego przypada 12.93 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 464 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 456 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wołowskiego 8. W tym samym roku 35 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 22 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 13.

  60,4% mieszkańców powiatu wołowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46 455 Liczba mieszkańców
 • 23 758 Kobiety
 • 22 697 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wołowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 832 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 887 Kobiety
 • 19 945 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wołowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wołowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wołowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wołowski
  42,6 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wołowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,6%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,1%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,8%
  Województwo
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,5%
  Województwo
  6,6%
  Polska
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,9% Nieustalone
 • powiat wołowski
  1,9%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wołowskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  1,7
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,3
 • 178 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wołowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -213 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -97 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -116 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,56 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat wołowski
  -4,6
  Województwo
  -4,1
  Kraj
  -3,2
 • -4,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wołowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wołowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wołowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wołowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 391 Urodzenia żywe
 • 188 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 203 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. wołowski
  8,4
  Województwo
  8,9
  Kraj
  9,3
 • 36,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  36,7
  Województwo
  38,3
  Cały kraj
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 420 g Średnia waga noworodków
 • 3 320 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 513 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 420 g
  Województwo
  3 354 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 36 Waga 4000g - 4499g
 • 36
 • 121 Waga 3500g - 3999g
 • 121
 • 157 Waga 3000g - 3499g
 • 157
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. wołowski
  1,25
  Dolnośląskie
  1,33
  Kraj
  1,38
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  woj. dolnośląskie
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. wołowski
  0,65
  Dolnośląskie
  0,68
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie wołowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 604 Zgony
 • 285 Kobiety
  (Zgony)
 • 319 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,9
  Dolnośląskie
  13,0
  Cała Polska
  12,5
 • 154,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  154,5
  Dolnośląskie
  146,2
  Kraj
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wołowski
  0,0
  Dolnośląskie
  3,5
  Polska
  3,6
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. wołowski
  3,4
  Dolnośląskie
  3,6
  Cała Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,4%
  Dolnośląskie
  38,5%
  Polska
  39,4%
 • 28,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,9%
  Województwo
  27,5%
  Cała Polska
  26,5%
 • 9,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat wołowski
  9,3%
  woj. dolnośląskie
  7,3%
  Cała Polska
  6,6%
 • 14,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  14,8
  Cała Polska
  9,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  74,5
  Cała Polska
  70,4
 • 336,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  336,8
  woj. dolnośląskie
  310,8
  Polska
  283,2
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  288,4
  Polska
  261,3
 • 424,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 463,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 383,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wołowski
  424,2
  Województwo
  434,1
  Polska
  421,0
 • 88,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wołowski
  88,1
  Dolnośląskie
  90,6
  Kraj
  69,5
 • 45,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  45,9
  Dolnośląskie
  38,3
  Cała Polska
  35,1
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. wołowski
  0,0
  Dolnośląskie
  9,1
  Cała Polska
  7,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wołowski
  0,0%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wołowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 30 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  30,0
  woj. dolnośląskie
  38,0
  Cała Polska
  31,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  13,0
  Województwo
  16,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 4 powieszenie się
 • 4
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 3 nieustalona
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 2 50-60 lat
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 3 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie2
  • wyższe2
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 2 wyższe
 • 4 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 464 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 247 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 217 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Zameldowania z zagranicy
 • 22 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 456 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 248 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 208 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 21 Saldo migracji
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Saldo migracji zagranicznych
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wołowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wołowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie wołowskim oddano do użytku 194 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,16 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wołowskim to 17 601 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 378 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  55,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 44,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wołowskim to 3,66 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie wołowskim to 91,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,23% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,71% mieszkań posiada łazienkę, 83,98% korzysta z centralnego ogrzewania, a 57,90% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie wołowskim 384 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 775 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 302 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 104 transakcje (mediana cen - 3 923 zł/m2, średnia - 3 960 zł/m2), a na rynku wtórnym 280 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 133 zł/m2, średnia - 3 025 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 775 zł
 • Powiat
  3 775 zł
  woj. dolnośląskie
  4 720 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 3 775 zł Ogółem
 • 3 775 zł
 • 3 104 zł do 40 m2
 • 3 104 zł
 • 3 768 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 768 zł
 • 3 861 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 861 zł
 • 3 197 zł od 80,1 m2
 • 3 197 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 302 zł
 • powiat wołowski
  3 302 zł
  woj. dolnośląskie
  4 827 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 302 zł Ogółem
 • 3 302 zł
 • 3 136 zł do 40 m2
 • 3 136 zł
 • 3 388 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 388 zł
 • 3 338 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 338 zł
 • 3 027 zł od 80,1 m2
 • 3 027 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 384
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m266
  • od 40,1 do 60 m2166
  • od 60,1 do 80 m2125
  • od 80,1 m227
 • 66 do 40 m2
 • 166 od 40,1 do 60 m2
 • 125 od 60,1 do 80 m2
 • 27 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wołowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 923 zł
 • pow. wołowski
  3 923 zł
  Województwo
  5 781 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 3 923 zł Ogółem
 • 3 923 zł
 • 3 924 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 924 zł
 • 3 911 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 911 zł
 • 4 121 zł od 80,1 m2
 • 4 121 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 960 zł
 • pow. wołowski
  3 960 zł
  woj. dolnośląskie
  5 806 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 3 960 zł Ogółem
 • 3 960 zł
 • 3 867 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 867 zł
 • 3 976 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 976 zł
 • 4 110 zł od 80,1 m2
 • 4 110 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 104
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m236
  • od 60,1 do 80 m260
  • od 80,1 m27
 • 0 do 40 m2
 • 36 od 40,1 do 60 m2
 • 60 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 133 zł
 • Powiat
  3 133 zł
  Dolnośląskie
  4 006 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 3 133 zł Ogółem
 • 3 133 zł
 • 3 083 zł do 40 m2
 • 3 083 zł
 • 3 496 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 496 zł
 • 2 670 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 670 zł
 • 2 564 zł od 80,1 m2
 • 2 564 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 025 zł
 • powiat wołowski
  3 025 zł
  woj. dolnośląskie
  4 356 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 3 025 zł Ogółem
 • 3 025 zł
 • 3 123 zł do 40 m2
 • 3 123 zł
 • 3 266 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 266 zł
 • 2 767 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 767 zł
 • 2 670 zł od 80,1 m2
 • 2 670 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 280
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m265
  • od 40,1 do 60 m2130
  • od 60,1 do 80 m265
  • od 80,1 m220
 • 65 do 40 m2
 • 130 od 40,1 do 60 m2
 • 65 od 60,1 do 80 m2
 • 20 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 601 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 377,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. wołowski
  377,50
  Dolnośląskie
  424,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat wołowski
  72,80 m2
  Województwo
  72,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 27,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat wołowski
  27,50 m2
  Województwo
  30,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,89
  woj. dolnośląskie
  3,81
  Polska
  3,82
 • 2,65 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,65
  Dolnośląskie
  2,35
  Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat wołowski
  0,68
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 194 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat wołowski
  4,16
  woj. dolnośląskie
  7,56
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 711 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,66 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. wołowski
  3,66
  Województwo
  3,50
  Kraj
  3,77
 • 15,25 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. wołowski
  15,25
  Województwo
  26,44
  Cały kraj
  21,77
 • 17 687 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 91,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. wołowski
  91,2 m2
  woj. dolnośląskie
  81,3 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat wołowski
  0,38 m2
  Dolnośląskie
  0,61 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. wołowski
  98,23%
  woj. dolnośląskie
  98,69%
  Cały kraj
  96,97%
 • 94,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. wołowski
  94,95%
  Województwo
  95,19%
  Cały kraj
  94,01%
 • 92,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. wołowski
  92,71%
  Dolnośląskie
  93,09%
  Polska
  91,78%
 • 83,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat wołowski
  83,98%
  Województwo
  82,55%
  Cała Polska
  83,08%
 • 57,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  57,90%
  Województwo
  66,02%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wołowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie wołowskim na 1000 mieszkańców pracuje 201osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wołowskim wynosiło w 2020 roku 11,7% (13,8% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wołowskim wynosiło 5 907,36 PLN, co odpowiada 107.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wołowskiego 7 460 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 832 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 628.

  22,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wołowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,8% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 201 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat wołowski
  201,0
  woj. dolnośląskie
  277,0
  Polska
  252,0
 • 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,8% Kobiety
 • 9,9% Mężczyźni
 • Powiat
  11,7%
  woj. dolnośląskie
  5,6%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wołowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wołowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wołowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 907 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 907 PLN
  Województwo
  5 694 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wołowskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 460 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 832 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 628 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,8% Przemysł i budownictwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,4% Pozostałe
 • 44,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wołowskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 9 394 Pracujący ogółem
 • 4 693 Kobiety
 • 4 701 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wołowskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wołowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,7
  woj. dolnośląskie
  69,0
  Kraj
  68,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. wołowski
  37,4
  Województwo
  39,9
  Polska
  37,5
 • 132,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat wołowski
  132,4
  Województwo
  137,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wołowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie wołowskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 456 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 068 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 328 nowych podmiotów, a 176 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (460) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (328) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (476) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (176) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wołowskim najwięcej (250) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 301) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (95) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,9% (1 199) podmiotów, a 71,0% (3 162) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wołowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 456 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 95 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 199 Przemysł i budownictwo
 • 3 162 Pozostała działalność
 • 328 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wołowskim w 2020 roku
 • 176 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wołowskim w 2020 roku
 • 3 068 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 301 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 301
 • 117 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 117
 • 32 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 32
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 4 450 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 450
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 243 Spółki handlowe ogółem
 • 243
 • 30  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 30
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 207  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 207
 • 26    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 250 Spółki cywilne ogółem
 • 250
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 068 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 760 Budownictwo
 • 760
 • 701 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 701
 • 257 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 257
 • 241 Przetwórstwo przemysłowe
 • 241
 • 172 Transport i gospodarka magazynowa
 • 172
 • 166 Pozostała działalność
 • 166
 • 145 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 145
 • 111 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 111
 • 109 Informacja i komunikacja
 • 109
 • 97 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 97
 • 83 Edukacja
 • 83
 • 80 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 80
 • 71 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 71
 • 42 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 42
 • 27 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 27
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie wołowskim stwierdzono 681 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wołowskim wynosi 73,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wołowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,87 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 6,36 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,20 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,48 (50%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 681 Przestępstwa ogółem
 • 681
 • 461 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 461
 • 69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 69
 • 103 Przestępstwa drogowe
 • 103
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 297 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 297
 • 14,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,57
  woj. dolnośląskie
  25,81
  Cała Polska
  19,96
 • 9,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat wołowski
  9,87
  Dolnośląskie
  18,28
  Kraj
  12,25
 • 1,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat wołowski
  1,48
  Dolnośląskie
  3,97
  Cały kraj
  5,17
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat wołowski
  2,20
  Województwo
  2,13
  Cała Polska
  1,73
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat wołowski
  0,39
  Dolnośląskie
  0,43
  Cały kraj
  0,37
 • 6,36 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,36
  woj. dolnośląskie
  14,62
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wołowski
  73%
  Województwo
  66%
  Cały kraj
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  70%
  Dolnośląskie
  59%
  Cały kraj
  65%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. wołowski
  51%
  Dolnośląskie
  68%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. wołowski
  100%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat wołowski
  94%
  woj. dolnośląskie
  85%
  Polska
  87%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat wołowski
  48%
  Województwo
  46%
  Kraj
  54%

Powiat wołowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wołowskiego wyniosła w 2020 roku 64,8 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu wołowskiego - 37% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (13.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,5 mln złotych, czyli 3,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wołowskiego wyniosła w 2020 roku 67,1 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.4%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.5%). W budżecie powiatu wołowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 244 złotych na mieszkańca (17,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,7 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wołowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,5 mln

  1,2 tys(100%)

  67,5 mln

  1,4 tys(100%)

  59,9 mln

  1,3 tys(100%)

  60,8 mln

  1,3 tys(100%)

  60,9 mln

  1,3 tys(100%)

  66,7 mln

  1,4 tys(100%)

  67,0 mln

  1,4 tys(100%)

  64,8 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,4 mln

  451(36.6%)

  21,1 mln

  445(31.2%)

  20,6 mln

  436(34.3%)

  21,4 mln

  454(35.2%)

  21,1 mln

  448(34.7%)

  23,4 mln

  497(35%)

  23,1 mln

  494(34.5%)

  24,0 mln

  514(37%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,3 mln

  133(10.8%)

  6,8 mln

  143(10.1%)

  7,8 mln

  166(13.1%)

  7,9 mln

  168(13%)

  8,5 mln

  181(14%)

  8,0 mln

  169(11.9%)

  8,8 mln

  188(13.2%)

  8,9 mln

  191(13.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,4 mln

  155(12.6%)

  5,3 mln

  112(7.9%)

  5,2 mln

  111(8.7%)

  5,3 mln

  113(8.8%)

  6,4 mln

  135(10.5%)

  6,6 mln

  140(9.9%)

  6,9 mln

  147(10.3%)

  6,9 mln

  149(10.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  76,1(6.2%)

  3,5 mln

  73,3(5.1%)

  3,4 mln

  73,1(5.8%)

  3,6 mln

  76,3(5.9%)

  4,3 mln

  91,2(7.1%)

  4,3 mln

  91,5(6.5%)

  4,4 mln

  92,9(6.5%)

  5,9 mln

  126(9.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,3 mln

  133(10.8%)

  7,7 mln

  163(11.5%)

  9,6 mln

  204(16.1%)

  10,4 mln

  220(17.1%)

  6,7 mln

  143(11.1%)

  9,8 mln

  208(14.7%)

  9,7 mln

  206(14.4%)

  3,5 mln

  75,4(5.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  60,4(4.9%)

  3,9 mln

  81,9(5.8%)

  2,7 mln

  57,6(4.5%)

  3,1 mln

  65,3(5.1%)

  2,6 mln

  54,7(4.2%)

  2,4 mln

  50,7(3.6%)

  1,3 mln

  28,7(2%)

  2,0 mln

  43,0(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  125(10.2%)

  5,7 mln

  120(8.5%)

  5,8 mln

  122(9.6%)

  5,7 mln

  121(9.4%)

  1,2 mln

  26,5(2%)

  1,4 mln

  29,3(2.1%)

  1,6 mln

  34,2(2.4%)

  1,8 mln

  38,1(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  22,8(1.9%)

  1,1 mln

  23,9(1.7%)

  1,1 mln

  23,5(1.9%)

  1,2 mln

  25,3(2%)

  1,8 mln

  38,5(3%)

  1,6 mln

  34,8(2.5%)

  1,6 mln

  33,1(2.3%)

  1,7 mln

  36,0(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  416,4 tys

  8,8(0.7%)

  662,5 tys

  14,0(1%)

  678,4 tys

  14,4(1.1%)

  588,3 tys

  12,5(1%)

  571,1 tys

  12,1(0.9%)

  1,8 mln

  38,2(2.7%)

  684,0 tys

  14,6(1%)

  844,3 tys

  18,1(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  27,8(2.3%)

  8,7 mln

  183(12.8%)

  115,5 tys

  2,4(0.2%)

  19,7 tys

  0,4(0%)

  396,7 tys

  8,4(0.7%)

  507,6 tys

  10,8(0.8%)

  46,1 tys

  1,0(0.1%)

  713,5 tys

  15,3(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  29,0(2.4%)

  959,7 tys

  20,2(1.4%)

  788,5 tys

  16,7(1.3%)

  717,8 tys

  15,2(1.2%)

  777,7 tys

  16,5(1.3%)

  793,2 tys

  16,9(1.2%)

  829,1 tys

  17,7(1.2%)

  680,6 tys

  14,6(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  15,8 tys

  0,3(0%)

  11,5 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,4(0%)

  58,7 tys

  1,2(0.1%)

  38,5 tys

  0,8(0.1%)

  41,0 tys

  0,9(0.1%)

  39,5 tys

  0,8(0.1%)

  392,5 tys

  8,4(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  242,5 tys

  5,1(0.4%)

  224,4 tys

  4,7(0.3%)

  275,2 tys

  5,8(0.5%)

  269,1 tys

  5,7(0.4%)

  247,4 tys

  5,3(0.4%)

  220,4 tys

  4,7(0.3%)

  234,6 tys

  5,0(0.4%)

  223,3 tys

  4,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  22,6 tys

  0,5(0%)

  140,3 tys

  3,0(0.2%)

  122,8 tys

  2,6(0.2%)

  212,3 tys

  4,5(0.3%)

  152,2 tys

  3,2(0.3%)

  148,3 tys

  3,2(0.2%)

  275,9 tys

  5,9(0.4%)

  143,4 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,6(0.2%)

  128,9 tys

  2,7(0.2%)

  133,4 tys

  2,8(0.2%)

  129,2 tys

  2,8(0.2%)

  132,0 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,4 tys

  0,1(0%)

  906,2 tys

  19,1(1.3%)

  178,1 tys

  3,8(0.3%)

  120,1 tys

  2,5(0.2%)

  231,1 tys

  4,9(0.4%)

  185,4 tys

  3,9(0.3%)

  57,9 tys

  1,2(0.1%)

  82,0 tys

  1,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  42,1 tys

  0,9(0.1%)

  47,9 tys

  1,0(0.1%)

  50,9 tys

  1,1(0.1%)

  50,8 tys

  1,1(0.1%)

  55,9 tys

  1,2(0.1%)

  55,2 tys

  1,2(0.1%)

  45,1 tys

  1,0(0.1%)

  36,7 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  22,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  0,6(0%)

  30,4 tys

  0,6(0%)

  36,0 tys

  0,8(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  700,7 tys

  14,8(1%)

  186,4 tys

  3,9(0.3%)

  39,4 tys

  0,8(0.1%)

  39,0 tys

  0,8(0.1%)

  39,1 tys

  0,8(0.1%)

  38,7 tys

  0,8(0.1%)

  34,8 tys

  0,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  45,7 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  24,3(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  501,3 tys

  10,6(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  29,2(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wołowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  57,9 mln

  1,2 tys(100%)

  68,8 mln

  1,4 tys(100%)

  61,4 mln

  1,3 tys(100%)

  59,0 mln

  1,3 tys(100%)

  60,0 mln

  1,3 tys(100%)

  64,3 mln

  1,4 tys(100%)

  67,2 mln

  1,4 tys(100%)

  67,1 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,1 mln

  633(52%)

  30,0 mln

  632(43.5%)

  29,5 mln

  625(48%)

  29,9 mln

  634(50.6%)

  28,1 mln

  596(46.8%)

  29,4 mln

  624(45.7%)

  29,8 mln

  636(44.3%)

  33,1 mln

  709(49.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,6 mln

  160(13.1%)

  8,5 mln

  178(12.3%)

  8,9 mln

  189(14.6%)

  9,9 mln

  210(16.7%)

  10,9 mln

  231(18.1%)

  12,0 mln

  255(18.7%)

  13,5 mln

  288(20.1%)

  13,0 mln

  279(19.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  76,0(6.2%)

  3,5 mln

  73,3(5.1%)

  3,4 mln

  72,7(5.6%)

  3,6 mln

  75,6(6%)

  4,3 mln

  90,2(7.1%)

  4,3 mln

  90,6(6.6%)

  4,3 mln

  92,3(6.4%)

  5,7 mln

  122(8.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  83,2(6.8%)

  5,3 mln

  112(7.7%)

  5,8 mln

  122(9.4%)

  5,6 mln

  119(9.5%)

  3,5 mln

  74,2(5.8%)

  3,8 mln

  81,3(6%)

  4,7 mln

  99,8(7%)

  2,0 mln

  42,0(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  48,5(4%)

  2,3 mln

  48,0(3.3%)

  1,8 mln

  37,7(2.9%)

  1,6 mln

  33,9(2.7%)

  1,4 mln

  30,6(2.4%)

  1,4 mln

  29,4(2.2%)

  1,2 mln

  25,8(1.8%)

  1,7 mln

  35,5(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,5 mln

  53,6(4.4%)

  2,5 mln

  51,8(3.6%)

  1,8 mln

  38,4(2.9%)

  1,9 mln

  40,9(3.3%)

  2,8 mln

  59,8(4.7%)

  4,6 mln

  97,3(7.1%)

  3,6 mln

  77,3(5.4%)

  1,7 mln

  35,5(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  57,8(4.7%)

  3,1 mln

  66,1(4.6%)

  3,2 mln

  67,7(5.2%)

  3,2 mln

  67,6(5.4%)

  846,5 tys

  18,0(1.4%)

  975,9 tys

  20,7(1.5%)

  1,2 mln

  25,4(1.8%)

  1,3 mln

  27,1(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  22,0(1.8%)

  823,2 tys

  17,4(1.2%)

  863,0 tys

  18,3(1.4%)

  907,9 tys

  19,3(1.5%)

  838,6 tys

  17,8(1.4%)

  1,6 mln

  34,0(2.5%)

  1,3 mln

  27,7(1.9%)

  1,1 mln

  24,1(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  618,5 tys

  13,0(1.1%)

  729,2 tys

  15,4(1.1%)

  3,5 mln

  73,9(5.7%)

  757,7 tys

  16,1(1.3%)

  1,4 mln

  28,8(2.3%)

  778,2 tys

  16,5(1.2%)

  1,9 mln

  40,0(2.8%)

  770,8 tys

  16,5(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  366,0 tys

  7,7(0.6%)

  462,0 tys

  9,7(0.7%)

  494,4 tys

  10,5(0.8%)

  481,3 tys

  10,2(0.8%)

  975,7 tys

  20,7(1.6%)

  659,9 tys

  14,0(1%)

  582,9 tys

  12,5(0.9%)

  612,2 tys

  13,1(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  28,3(2.3%)

  8,7 mln

  183(12.6%)

  113,8 tys

  2,4(0.2%)

  19,7 tys

  0,4(0%)

  228,7 tys

  4,9(0.4%)

  179,2 tys

  3,8(0.3%)

  46,1 tys

  1,0(0.1%)

  528,8 tys

  11,3(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  235,8 tys

  5,0(0.4%)

  280,6 tys

  5,9(0.4%)

  275,5 tys

  5,8(0.4%)

  269,4 tys

  5,7(0.5%)

  723,5 tys

  15,4(1.2%)

  575,9 tys

  12,2(0.9%)

  402,8 tys

  8,6(0.6%)

  391,2 tys

  8,4(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  203,9 tys

  4,3(0.4%)

  205,1 tys

  4,3(0.3%)

  228,8 tys

  4,8(0.4%)

  222,5 tys

  4,7(0.4%)

  198,5 tys

  4,2(0.3%)

  187,5 tys

  4,0(0.3%)

  190,5 tys

  4,1(0.3%)

  199,2 tys

  4,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,6(0.2%)

  128,9 tys

  2,7(0.2%)

  133,4 tys

  2,8(0.2%)

  129,2 tys

  2,8(0.2%)

  131,9 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  229,4 tys

  4,8(0.4%)

  877,1 tys

  18,5(1.3%)

  951,5 tys

  20,2(1.5%)

  341,2 tys

  7,2(0.6%)

  368,5 tys

  7,8(0.6%)

  276,0 tys

  5,9(0.4%)

  62,7 tys

  1,3(0.1%)

  64,7 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,2 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  28,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  0,6(0%)

  30,4 tys

  0,6(0%)

  36,0 tys

  0,8(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  981,4 tys

  20,6(1.7%)

  942,7 tys

  19,9(1.4%)

  527,8 tys

  11,2(0.9%)

  131,3 tys

  2,8(0.2%)

  80,4 tys

  1,7(0.1%)

  42,3 tys

  0,9(0.1%)

  65,5 tys

  1,4(0.1%)

  35,0 tys

  0,8(0.1%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,9

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  45,7 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  701,3 tys

  14,8(1%)

  63,4 tys

  1,3(0.1%)

  119,8 tys

  2,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wołowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 838 mieszkańców powiatu wołowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 846 kobiet oraz 4 992 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 18,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,7% mieszkańców powiatu wołowskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,7% podstawowym ukończonym. 1,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wołowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wołowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,4%) oraz średnie zawodowe (19,3%).

  W roku 2018 w powiecie wołowskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 51 oddziałów uczęszczało 991 dzieci (485 dziewczynek oraz 506 chłopców). Dostępnych było 1 185 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołowskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 789 dzieci (389 dziewczynek oraz 400 chłopców). Dostępnych było 830 miejsc.

  18,2% mieszkańców powiatu wołowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 853 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,05 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 20 szkół podstawowych, w których w 213 oddziałach uczyło się 3 521 uczniów (1 701 kobiet oraz 1 820 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołowskim placówkę miało 20 szkół podstawowych, w których w 158 oddziałach uczyło się 2 759 uczniów (1 308 kobiet oraz 1 451 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,89.

  W powiecie wołowskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 497 uczniów (256 kobiet oraz 241 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 179 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołowskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 703 uczniów (436 kobiet oraz 267 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 262 absolwentów.

  W powiecie wołowskim znajdują się 3 Technika, w których w 20 oddziałach uczyło się 526 uczniów (227 kobiet oraz 299 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 115 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołowskim placówkę miały 3 Technika, w których w 20 oddziałach uczyło się 483 uczniów (267 kobiet oraz 216 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 60 absolwentów.

  W powiecie wołowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 134 uczniów (40 kobiet oraz 94 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,0% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,7 uczniów. 22,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,0% mieszkańców powiatu wołowskiego w wieku potencjalnej nauki (27,7% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 13,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. wołowski
  13,4%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 15,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat wołowski
  34,6%
  Województwo
  35,0%
  Kraj
  33,3%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,4%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. wołowski
  12,9%
  Województwo
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat wołowski
  18,2%
  Województwo
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 17,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,7%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,3%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,7%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. wołowski
  1,3%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 853 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. wołowski
  853,0
  Dolnośląskie
  887,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,05 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,05
  Dolnośląskie
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 11 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 51 Oddziały
 • 28 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 185 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat wołowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 991 Dzieci
 • 485 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 506 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 255 3 lata
 • 255
 • 256 4 lata
 • 256
 • 221 5 lata
 • 221
 • 211 6 lat
 • 211
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 120 3 lata
 • 120
 • 131 4 lata
 • 131
 • 107 5 lata
 • 107
 • 106 6 lat
 • 106
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 135 3 lata
 • 135
 • 125 4 lata
 • 125
 • 114 5 lata
 • 114
 • 105 6 lat
 • 105
 • 559 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 81,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 81,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 45,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 40 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wołowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Dzieci
 • 11 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 15 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,3%
  57,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 10 4 lata
 • 10
 • 5 5 lata
 • 5
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 4 4 lata
 • 4
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 4 3 lata
 • 4
 • 6 4 lata
 • 6
 • 3 5 lata
 • 3
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wołowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 189 Oddziały
 • 3 354 Uczniowie
 • 1 652 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 702 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 446 Uczniowie w 1 klasie
 • 218 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 228 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 373 Absolwenci 2016
 • 195 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 178 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24 Oddziały
 • 167 Uczniowie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie)
 • 118 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,3%
  70,7%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci 2016
 • 4 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. wołowski
  16,5
  Województwo
  18,4
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,5
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,5
 • 17,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,7
 • 7,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7,0
 •  
 • 254,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 214,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 32,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 345 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 318 angielski
 • 27 niemiecki
 • 122 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 71 niemiecki
 • 51 angielski
 • 8 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 8 niemiecki
 •  
 • 96,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. wołowski
  96,89
  woj. dolnośląskie
  94,88
  Cały kraj
  95,46
 • 93,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,81
  woj. dolnośląskie
  92,92
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wołowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wołowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wołowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 320 Uczniowie
 • 205 Kobiety
  (uczniowie)
 • 115 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,1%
  35,9%
 • 93 Uczniowie w 1 klasie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 130 Absolwenci
 • 67 Kobiety
  (absolwenci)
 • 63 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 5 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 172 Uczniowie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,5%
  71,5%
 • 63 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. wołowski
  20,7
  woj. dolnośląskie
  26,2
  Polska
  26,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 20,7 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 20,7
 • 20,3 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 20,3
 • 2,5 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 30,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat wołowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 526 Uczniowie
 • 227 Kobiety
  (uczniowie)
 • 299 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,2%
  56,8%
 • 142 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 72 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  26,3
  Województwo
  23,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 46,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 30,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wołowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 134 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 94 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,9%
  70,1%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  22,3
  woj. dolnośląskie
  18,9
  Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 1 856 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski883
  • niemiecki826
  • hiszpański92
  • rosyjski29
  • francuski26
 • 883 angielski
 • 826 niemiecki
 • 92 hiszpański
 • 29 rosyjski
 • 26 francuski
 • 5 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 5 angielski
 • 5 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 5 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat wołowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 1 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  14,0
  Dolnośląskie
  20,0
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14,0 Szkoły policealne ogółem
 • 14,0
 • 14,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14,0
 •  
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wołowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wołowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wołowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wołowskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie wołowskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie wołowskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 992 standardowych miejsc dla widzów.



  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 227 (uczestnicy: 8 893)
  • seanse filmowe: 51 (uczestnicy: 1 185)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 433)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 26 (uczestnicy: 2 813)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 27 (uczestnicy: 775)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 231)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 868)
  • warsztaty: 77 (uczestnicy: 1 648)
  • inne: 13 (uczestnicy: 240)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 42 (członkowie: 998)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 168)
  • taneczne: 2 (członkowie: 22)
  • muzyczne: 10 (członkowie: 113)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 4 (członkowie: 50)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 423)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 60)
  • inne: 3 (członkowie: 132)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 230)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 55)
  • taneczne: 7 (członkowie: 128)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wołowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 292 miejscami na widowni. Odbyło się 245 seansów, na które przyszło 2 488 widzów, w tym 112 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 591 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wołowskim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 153 909 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 22 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 185 586 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 63
  • dostępne dla czytelników: 45
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 44
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Biblioteki naukowe w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wołowskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 37 283 wolumeny w tym ziobry specjalne: 147. Odnotowano 669 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 56 516 wolumenów. Odnotowano 1 180 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wołowskim działało 25 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 620 członków. Zarejestrowano 1 631 ćwiczących (mężczyźni: 1 343, kobiety: 288, chłopcy do lat 18: 960, dziewczęta do lat 18: 231). Aktywne były 32 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (38), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wołowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wołowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 12 wypadków drogowych w powiecie wołowskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 25,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 28,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie wołowskim zarejestrowanych było 42 182 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 33 032 samochodów osobowych (708,5 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 3 342 samochodów ciężarowych (78,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 217 autobusów (4,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 325 ciągników siodłowych (7,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 914 motocykli (62,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,9 lat.


  W 2020 roku w powiecie wołowskim znajdowało się 40 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 17 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wołowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 12 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wołowskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 25,74 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  25,7
  Dolnośląskie
  54,6
  Kraj
  61,5
 • 4,29 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat wołowski
  4,3
  Dolnośląskie
  5,7
  Polska
  6,5
 • 25,74 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. wołowski
  25,7
  Województwo
  62,0
  Cały kraj
  69,2
 • 4,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat wołowski
  4,7
  woj. dolnośląskie
  6,7
  Kraj
  7,6
 • 28,45 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  28,5
  woj. dolnośląskie
  73,3
  Kraj
  80,2
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  16,7
  Dolnośląskie
  10,5
  Cały kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  100,0
  woj. dolnośląskie
  113,7
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 42 182 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wołowskim w 2020 roku
 • 33 032 Samochody osobowe
 • 3 342 Samochody ciężarowe
 • 52 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 217 Autobusy
 • 234 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 325 Ciągniki samochodowe
 • 325   Ciągniki siodłowe
 • 2 118 Ciągniki rolnicze
 • 2 914 Motocykle
 • 973   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 349 Motorowery
 • 33 032Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wołowskim
 • Samochody osobowe w powiecie wołowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 708,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat wołowski
  708,5
  Województwo
  679,0
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 458
  • 1400-1649 kg8 381
  • 1650-1899 kg7 572
  • 1900 kg i więcej8 621
 • 8 458 do 1399 kg
 • 8 381 1400-1649 kg
 • 7 572 1650-1899 kg
 • 8 621 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 402 do 1399 cm3
 • 12 402
 • 18 059 1400-1999 cm3
 • 18 059
 • 2 571 2000 i więcej cm3
 • 2 571
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wołowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna18 801
  • olej napędowy9 978
  • gaz (LPG)3 885
  • pozostałe368
 • 18 801 benzyna
 • 9 978 olej napędowy
 • 3 885 gaz (LPG)
 • 368 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 228 do 1 roku
 • 228
 • 167 2 lata
 • 167
 • 277 3 lata
 • 277
 • 551 4-5 lat
 • 551
 • 707 6-7 lat
 • 707
 • 991 8-9 lat
 • 991
 • 1 359 10-11 lat
 • 1 359
 • 4 948 12-15 lat
 • 4 948
 • 7 173 16-20 lat
 • 7 173
 • 6 077 21-25 lat
 • 6 077
 • 3 779 26-30 lat
 • 3 779
 • 6 775 31 lat i więcej
 • 6 775
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wołowskim
 • Powiat
  21,5 lat
  woj. dolnośląskie
  19,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 3 342Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wołowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wołowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  78,7
  Województwo
  98,2
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 595 do 999 kg
 • 1 595
 • 1 008 1000-1499 kg
 • 1 008
 • 251 1500-2999 kg
 • 251
 • 22 3000-3499 kg
 • 22
 • 65 3500-4999 kg
 • 65
 • 158 5000-6999 kg
 • 158
 • 115 7000-9999 kg
 • 115
 • 85 10000-14999 kg
 • 85
 • 43 15000 kg i więcej
 • 43
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna463
  • olej napędowy2 552
  • gaz (LPG)114
  • pozostałe213
 • 463 benzyna
 • 2 552 olej napędowy
 • 114 gaz (LPG)
 • 213 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 9 2 lata
 • 9
 • 15 3 lata
 • 15
 • 69 4-5 lat
 • 69
 • 101 6-7 lat
 • 101
 • 143 8-9 lat
 • 143
 • 179 10-11 lat
 • 179
 • 488 12-15 lat
 • 488
 • 614 16-20 lat
 • 614
 • 548 21-25 lat
 • 548
 • 270 26-30 lat
 • 270
 • 892 31 lat i więcej
 • 892
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wołowskim
 • pow. wołowski
  21,9 lat
  Dolnośląskie
  19,4 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 217Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wołowskim
 • Autobusy w powiecie wołowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,7
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy212
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe5
 • 0 benzyna
 • 212 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 5 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 27 12-15 lat
 • 27
 • 27 16-20 lat
 • 27
 • 67 21-25 lat
 • 67
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 52 31 lat i więcej
 • 52
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wołowskim
 • Powiat
  23,8 lat
  woj. dolnośląskie
  21,5 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 325Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wołowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wołowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat wołowski
  7,0
  woj. dolnośląskie
  8,2
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy296
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe28
 • 1 benzyna
 • 296 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 24 4-5 lat
 • 24
 • 27 6-7 lat
 • 27
 • 39 8-9 lat
 • 39
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 48 12-15 lat
 • 48
 • 46 16-20 lat
 • 46
 • 46 21-25 lat
 • 46
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 44 31 lat i więcej
 • 44
 • 17,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wołowskim
 • powiat wołowski
  17,4 lat
  Województwo
  14,3 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 2 914Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wołowskim
 • Motocykle w powiecie wołowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 62,5 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat wołowski
  62,5
  woj. dolnośląskie
  35,4
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 17 2 lata
 • 17
 • 14 3 lata
 • 14
 • 80 4-5 lat
 • 80
 • 54 6-7 lat
 • 54
 • 51 8-9 lat
 • 51
 • 64 10-11 lat
 • 64
 • 201 12-15 lat
 • 201
 • 304 16-20 lat
 • 304
 • 313 21-25 lat
 • 313
 • 169 26-30 lat
 • 169
 • 1 613 31 lat i więcej
 • 1 613
 • 26,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wołowskim
 • powiat wołowski
  26,9 lat
  Dolnośląskie
  23,0 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 29 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wołowskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 589,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. wołowski
  589,7 km
  woj. dolnośląskie
  561,1 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 8,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  8,5 km
  Dolnośląskie
  3,9 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 17 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami