Powiat wołowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wołowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 45 728 Liczba mieszkańców
 • 675 km2 Powierzchnia
 • 68 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 52,8% Stopa urbanizacji
 • Janusz Dziarski Starosta
 • pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów Adres starostwa powiatowego
 • DWL Tablice rejestracyjne
Powiat wołowski na mapie
Identyfikatory
 • 0222 TERYT (TERC)
Herb powiatu wołowskiego
powiat wołowski herb
Flaga powiatu wołowskiego
powiat wołowski flaga

powiat wołowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
71 380 52 14
71 389 24 95
ul. Piłsudskiego 23
56-100 Wołów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie
71 389 27 02
71 389 58 58
ul. Wojska Polskiego 38
56-100 Wołów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołowie
71 389 26 72
71 389 28 56
ul. Józefa Piłsudzkiego 36
56-100 Wołów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
71 389 27 93
71 389 53 25
ul. Skłodowskiej-Curie 9
56-100 Wołów
Starostwo Powiatowe w Wołowie
(71) 380-59-01
(71) 380-59-00
Pl.Piastowski
56-100 Wołów

Powiat wołowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat wołowski ma 45 728 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wołowskiego w 2050 roku wynosi 39 832, z czego 19 887 to kobiety, a 19 945 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wołowskiego zawarli w 2022 roku 152 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu wołowskiego jest stanu wolnego, 53,2% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wołowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -253. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,52 na 1000 mieszkańców powiatu wołowskiego. W 2022 roku urodziło się 342 dzieci, w tym 45,0% dziewczynek i 55,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 373 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 43,7% zgonów w powiecie wołowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w powiecie wołowskim były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wołowskiego przypada 12.97 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 526 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 551 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wołowskiego -25. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 35 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -21.

  59,9% mieszkańców powiatu wołowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 45 728 Liczba mieszkańców
 • 23 420 Kobiety
 • 22 308 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wołowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 832 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 887 Kobiety
 • 19 945 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wołowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wołowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wołowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat wołowski
  42,8 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wołowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wołowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wołowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wołowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,2%
  Województwo
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. wołowski
  53,2%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,4%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,7%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • Tutaj
  1,5%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wołowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,3
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat wołowski
  1,7
  woj. dolnośląskie
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 152 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wołowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -253 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -139 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -114 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,52 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,5
  Województwo
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • -6,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wołowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wołowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wołowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wołowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 342 Urodzenia żywe
 • 154 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 188 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,0%
  55,0%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,5
  woj. dolnośląskie
  7,9
  Cały kraj
  8,1
 • 33,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat wołowski
  33,5
  Województwo
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 2 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 373 g Średnia waga noworodków
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 461 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wołowski
  3 373 g
  Województwo
  3 335 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 95 Waga 3500g - 3999g
 • 95
 • 132 Waga 3000g - 3499g
 • 132
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,24
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  Województwo
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. wołowski
  0,57
  Dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie wołowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 595 Zgony
 • 293 Kobiety
  (Zgony)
 • 302 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,2%
  50,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,0
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Cała Polska
  11,9
 • 174,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wołowski
  174,0
  Dolnośląskie
  158,8
  Polska
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,9
  Dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  Dolnośląskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat wołowski
  43,7%
  Dolnośląskie
  43,0%
  Polska
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  18,9%
  woj. dolnośląskie
  19,7%
  Cały kraj
  19,6%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,1%
  Dolnośląskie
  6,2%
  Polska
  5,4%
 • 105 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,3
  Cały kraj
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,1
  Polska
  74,4
 • 277,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  277,1
  Województwo
  273,5
  Kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  256,8
  Polska
  246,5
 • 643,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 608,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 678,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  643,0
  Województwo
  597,6
  Kraj
  475,8
 • 152,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 242,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wołowski
  152,7
  woj. dolnośląskie
  108,7
  Polska
  70,6
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat wołowski
  16,9
  Województwo
  29,9
  Polska
  32,6
 • 4,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. wołowski
  4,2
  Dolnośląskie
  6,0
  Kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,3%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wołowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Osoby w zamachach samobójczych
 • 11 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 74 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. wołowski
  74,0
  Dolnośląskie
  35,0
  Cała Polska
  38,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat wołowski
  15,0
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 8 samookaleczenie powierzchniowe
 • 8
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 3 śmierć bliskiej osoby
 • 3
 • 13 nieustalona
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 19 30-49 lat
 • 19
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 1 50-60 lat
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy9
  • pod wpływem alkoholu15
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 9 trzeźwy
 • 15 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 18 kawaler/panna
 • 18
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne12
  • zasadnicze zawodowe7
  • średnie6
  • wyższe2
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 12 podstawowe i gimnazjalne
 • 7 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 2 wyższe
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 12 praca
 • 12
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 526 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 270 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 256 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 551 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 296 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 255 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -46 Saldo migracji
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -25 Saldo migracji wewnętrznych
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Saldo migracji zagranicznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wołowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wołowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wołowskim oddano do użytku 144 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wołowskim to 18 083 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 395 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  63,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 36,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wołowskim to 4,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie wołowskim to 105,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,22% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,33% mieszkań posiada łazienkę, 84,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 54,77% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie wołowskim 356 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 077 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 709 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 80 transakcji (mediana cen - 4 425 zł/m2, średnia - 4 461 zł/m2), a na rynku wtórnym 276 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 640 zł/m2, średnia - 3 468 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 077 zł
 • Powiat
  4 077 zł
  woj. dolnośląskie
  6 105 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 4 077 zł Ogółem
 • 4 077 zł
 • 3 656 zł do 40 m2
 • 3 656 zł
 • 4 280 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 280 zł
 • 4 072 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 072 zł
 • 2 803 zł od 80,1 m2
 • 2 803 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 709 zł
 • Powiat
  3 709 zł
  Województwo
  6 062 zł
  Polska
  6 334 zł
 • 3 709 zł Ogółem
 • 3 709 zł
 • 3 615 zł do 40 m2
 • 3 615 zł
 • 3 946 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 946 zł
 • 3 688 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 688 zł
 • 2 668 zł od 80,1 m2
 • 2 668 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 356
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m280
  • od 40,1 do 60 m2177
  • od 60,1 do 80 m286
  • od 80,1 m213
 • 80 do 40 m2
 • 177 od 40,1 do 60 m2
 • 86 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wołowskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 425 zł
 • Powiat
  4 425 zł
  woj. dolnośląskie
  7 178 zł
  Cały kraj
  6 412 zł
 • 4 425 zł Ogółem
 • 4 425 zł
 • 4 859 zł do 40 m2
 • 4 859 zł
 • 4 560 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 560 zł
 • 4 158 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 158 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 461 zł
 • powiat wołowski
  4 461 zł
  woj. dolnośląskie
  7 118 zł
  Polska
  6 899 zł
 • 4 461 zł Ogółem
 • 4 461 zł
 • 4 608 zł do 40 m2
 • 4 608 zł
 • 4 701 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 701 zł
 • 4 260 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 260 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 80
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m240
  • od 60,1 do 80 m235
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 40 od 40,1 do 60 m2
 • 35 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 640 zł
 • pow. wołowski
  3 640 zł
  Województwo
  4 815 zł
  Kraj
  5 254 zł
 • 3 640 zł Ogółem
 • 3 640 zł
 • 3 627 zł do 40 m2
 • 3 627 zł
 • 3 846 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 846 zł
 • 3 492 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 492 zł
 • 2 803 zł od 80,1 m2
 • 2 803 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 468 zł
 • pow. wołowski
  3 468 zł
  woj. dolnośląskie
  5 227 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 3 468 zł Ogółem
 • 3 468 zł
 • 3 534 zł do 40 m2
 • 3 534 zł
 • 3 731 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 731 zł
 • 3 290 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 290 zł
 • 2 668 zł od 80,1 m2
 • 2 668 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 276
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m275
  • od 40,1 do 60 m2137
  • od 60,1 do 80 m251
  • od 80,1 m213
 • 75 do 40 m2
 • 137 od 40,1 do 60 m2
 • 51 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 083 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 395,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  395,40
  Dolnośląskie
  448,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat wołowski
  74,50 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 29,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. wołowski
  29,50 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat wołowski
  3,99
  Województwo
  3,67
  Cała Polska
  3,83
 • 2,53 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat wołowski
  2,53
  Województwo
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 144 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  3,15
  Dolnośląskie
  7,66
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 624 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat wołowski
  4,33
  Województwo
  3,62
  Kraj
  3,89
 • 13,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat wołowski
  13,65
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Polska
  24,56
 • 15 217 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 105,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. wołowski
  105,7 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. wołowski
  0,33 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. wołowski
  98,22%
  woj. dolnośląskie
  98,19%
  Polska
  97,71%
 • 94,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat wołowski
  94,80%
  Dolnośląskie
  95,29%
  Cały kraj
  95,10%
 • 93,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. wołowski
  93,33%
  woj. dolnośląskie
  93,85%
  Cały kraj
  93,66%
 • 84,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. wołowski
  84,50%
  Województwo
  84,79%
  Cały kraj
  85,62%
 • 54,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. wołowski
  54,77%
  Dolnośląskie
  64,70%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat wołowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie wołowskim na 1000 mieszkańców pracuje 388osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wołowskim wynosiło w 2022 roku 11,6% (11,6% wśród kobiet i 11,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wołowskim wynosiło 7 909,26 PLN, co odpowiada 117.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wołowskiego 7 460 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 832 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 628.

  10,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wołowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,4% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 388 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat wołowski
  388,0
  Województwo
  402,0
  Cała Polska
  402,0
 • 11,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,6% Kobiety
 • 11,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,6%
  Województwo
  4,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wołowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wołowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wołowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 909 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat wołowski
  7 909 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 945 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wołowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 460 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 832 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 628 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,4% Przemysł i budownictwo
 • 25,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,6% Pozostałe
 • 52,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wołowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wołowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  66,9
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 38,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  38,4
  Województwo
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 134,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  134,4
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wołowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie wołowskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 697 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 253 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 348 nowych podmiotów, a 233 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (460) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (328) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (476) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (176) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wołowskim najwięcej (247) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 543) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (90) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,2% (1 277) podmiotów, a 70,9% (3 330) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wołowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 697 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 90 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 277 Przemysł i budownictwo
 • 3 330 Pozostała działalność
 • 348 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wołowskim w 2022 roku
 • 233 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wołowskim w 2022 roku
 • 3 253 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 543 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 543
 • 117 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 117
 • 31 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 31
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 4 691 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 691
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 266 Spółki handlowe ogółem
 • 266
 • 30  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 30
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 228  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 228
 • 26    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 247 Spółki cywilne ogółem
 • 247
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 253 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 823 Budownictwo
 • 823
 • 694 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 694
 • 279 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 279
 • 249 Przetwórstwo przemysłowe
 • 249
 • 180 Pozostała działalność
 • 180
 • 171 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 171
 • 169 Transport i gospodarka magazynowa
 • 169
 • 145 Informacja i komunikacja
 • 145
 • 125 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 125
 • 101 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 101
 • 90 Edukacja
 • 90
 • 90 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 90
 • 67 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 67
 • 42 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 42
 • 20 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 20
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wołowskim stwierdzono 856 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,66 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wołowskim wynosi 68,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wołowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,38 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 9,77 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,97 (33%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 856 Przestępstwa ogółem
 • 856
 • 568 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 568
 • 136 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 136
 • 94 Przestępstwa drogowe
 • 94
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 448 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 448
 • 18,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. wołowski
  18,66
  Województwo
  29,03
  Polska
  22,81
 • 12,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat wołowski
  12,38
  Województwo
  19,57
  Kraj
  12,98
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,97
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat wołowski
  2,05
  Dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  1,82
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat wołowski
  0,48
  Dolnośląskie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 9,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat wołowski
  9,77
  Województwo
  16,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat wołowski
  68%
  Dolnośląskie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  69%
  woj. dolnośląskie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. wołowski
  33%
  Województwo
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Dolnośląskie
  97%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. wołowski
  91%
  Dolnośląskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. wołowski
  49%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Cały kraj
  51%

Powiat wołowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wołowskiego wyniosła w 2022 roku 80,2 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu wołowskiego - 40.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (13.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,7 mln złotych, czyli 5,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wołowskiego wyniosła w 2022 roku 83,3 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.3%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8%). W budżecie powiatu wołowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 370 złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,6 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wołowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,9 mln

  1,3 tys(100%)

  60,8 mln

  1,3 tys(100%)

  60,9 mln

  1,3 tys(100%)

  66,7 mln

  1,4 tys(100%)

  67,0 mln

  1,4 tys(100%)

  64,8 mln

  1,4 tys(100%)

  74,6 mln

  1,6 tys(100%)

  80,2 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,6 mln

  436(34.3%)

  21,4 mln

  454(35.2%)

  21,1 mln

  448(34.7%)

  23,4 mln

  497(35%)

  23,1 mln

  494(34.5%)

  24,0 mln

  514(37%)

  29,3 mln

  633(39.3%)

  32,5 mln

  711(40.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,8 mln

  166(13.1%)

  7,9 mln

  168(13%)

  8,5 mln

  181(14%)

  8,0 mln

  169(11.9%)

  8,8 mln

  188(13.2%)

  8,9 mln

  191(13.7%)

  9,7 mln

  209(13%)

  11,1 mln

  243(13.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  111(8.7%)

  5,3 mln

  113(8.8%)

  6,4 mln

  135(10.5%)

  6,6 mln

  140(9.9%)

  6,9 mln

  147(10.3%)

  6,9 mln

  149(10.7%)

  7,7 mln

  167(10.4%)

  8,5 mln

  186(10.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  73,1(5.8%)

  3,6 mln

  76,3(5.9%)

  4,3 mln

  91,2(7.1%)

  4,3 mln

  91,5(6.5%)

  4,4 mln

  92,9(6.5%)

  5,9 mln

  126(9.1%)

  5,3 mln

  115(7.1%)

  6,6 mln

  145(8.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  57,6(4.5%)

  3,1 mln

  65,3(5.1%)

  2,6 mln

  54,7(4.2%)

  2,4 mln

  50,7(3.6%)

  1,3 mln

  28,7(2%)

  2,0 mln

  43,0(3.1%)

  3,0 mln

  64,8(4%)

  3,2 mln

  70,8(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  122(9.6%)

  5,7 mln

  121(9.4%)

  1,2 mln

  26,5(2%)

  1,4 mln

  29,3(2.1%)

  1,6 mln

  34,2(2.4%)

  1,8 mln

  38,1(2.7%)

  3,5 mln

  76,0(4.7%)

  3,1 mln

  68,8(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,6 mln

  204(16.1%)

  10,4 mln

  220(17.1%)

  6,7 mln

  143(11.1%)

  9,8 mln

  208(14.7%)

  9,7 mln

  206(14.4%)

  3,5 mln

  75,4(5.4%)

  4,3 mln

  92,1(5.7%)

  2,9 mln

  64,4(3.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  23,5(1.9%)

  1,2 mln

  25,3(2%)

  1,8 mln

  38,5(3%)

  1,6 mln

  34,8(2.5%)

  1,6 mln

  33,1(2.3%)

  1,7 mln

  36,0(2.6%)

  2,0 mln

  42,3(2.6%)

  2,1 mln

  46,2(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  788,5 tys

  16,7(1.3%)

  717,8 tys

  15,2(1.2%)

  777,7 tys

  16,5(1.3%)

  793,2 tys

  16,9(1.2%)

  829,1 tys

  17,7(1.2%)

  680,6 tys

  14,6(1.1%)

  434,6 tys

  9,4(0.6%)

  1,3 mln

  29,2(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  678,4 tys

  14,4(1.1%)

  588,3 tys

  12,5(1%)

  571,1 tys

  12,1(0.9%)

  1,8 mln

  38,2(2.7%)

  684,0 tys

  14,6(1%)

  844,3 tys

  18,1(1.3%)

  1,2 mln

  26,5(1.6%)

  1,0 mln

  22,7(1.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,1 mln

  24,3(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  501,3 tys

  10,6(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  29,2(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  390,1 tys

  8,5(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  115,5 tys

  2,4(0.2%)

  19,7 tys

  0,4(0%)

  396,7 tys

  8,4(0.7%)

  507,6 tys

  10,8(0.8%)

  46,1 tys

  1,0(0.1%)

  713,5 tys

  15,3(1.1%)

  820,7 tys

  17,7(1.1%)

  341,8 tys

  7,5(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  275,2 tys

  5,8(0.5%)

  269,1 tys

  5,7(0.4%)

  247,4 tys

  5,3(0.4%)

  220,4 tys

  4,7(0.3%)

  234,6 tys

  5,0(0.4%)

  223,3 tys

  4,8(0.3%)

  235,7 tys

  5,1(0.3%)

  220,8 tys

  4,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  122,8 tys

  2,6(0.2%)

  212,3 tys

  4,5(0.3%)

  152,2 tys

  3,2(0.3%)

  148,3 tys

  3,2(0.2%)

  275,9 tys

  5,9(0.4%)

  143,4 tys

  3,1(0.2%)

  146,2 tys

  3,2(0.2%)

  181,3 tys

  4,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,6(0.2%)

  128,9 tys

  2,7(0.2%)

  133,4 tys

  2,8(0.2%)

  129,2 tys

  2,8(0.2%)

  132,0 tys

  2,8(0.2%)

  132,0 tys

  2,9(0.2%)

  131,8 tys

  2,9(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  178,1 tys

  3,8(0.3%)

  120,1 tys

  2,5(0.2%)

  231,1 tys

  4,9(0.4%)

  185,4 tys

  3,9(0.3%)

  57,9 tys

  1,2(0.1%)

  82,0 tys

  1,8(0.1%)

  52,4 tys

  1,1(0.1%)

  68,3 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,9 tys

  1,1(0.1%)

  50,8 tys

  1,1(0.1%)

  55,9 tys

  1,2(0.1%)

  55,2 tys

  1,2(0.1%)

  45,1 tys

  1,0(0.1%)

  36,7 tys

  0,8(0.1%)

  46,2 tys

  1,0(0.1%)

  33,7 tys

  0,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  20,0 tys

  0,4(0%)

  58,7 tys

  1,2(0.1%)

  38,5 tys

  0,8(0.1%)

  41,0 tys

  0,9(0.1%)

  39,5 tys

  0,8(0.1%)

  392,5 tys

  8,4(0.6%)

  43,8 tys

  0,9(0.1%)

  16,7 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  0,6(0%)

  30,4 tys

  0,6(0%)

  36,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  186,4 tys

  3,9(0.3%)

  39,4 tys

  0,8(0.1%)

  39,0 tys

  0,8(0.1%)

  39,1 tys

  0,8(0.1%)

  38,7 tys

  0,8(0.1%)

  34,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wołowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,4 mln

  1,3 tys(100%)

  59,0 mln

  1,3 tys(100%)

  60,0 mln

  1,3 tys(100%)

  64,3 mln

  1,4 tys(100%)

  67,2 mln

  1,4 tys(100%)

  67,1 mln

  1,4 tys(100%)

  77,5 mln

  1,7 tys(100%)

  83,3 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,5 mln

  625(48%)

  29,9 mln

  634(50.6%)

  28,1 mln

  596(46.8%)

  29,4 mln

  624(45.7%)

  29,8 mln

  636(44.3%)

  33,1 mln

  709(49.3%)

  35,8 mln

  773(46.2%)

  35,3 mln

  773(42.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,9 mln

  189(14.6%)

  9,9 mln

  210(16.7%)

  10,9 mln

  231(18.1%)

  12,0 mln

  255(18.7%)

  13,5 mln

  288(20.1%)

  13,0 mln

  279(19.4%)

  15,1 mln

  327(19.5%)

  18,6 mln

  406(22.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  72,7(5.6%)

  3,6 mln

  75,6(6%)

  4,3 mln

  90,2(7.1%)

  4,3 mln

  90,6(6.6%)

  4,3 mln

  92,3(6.4%)

  5,7 mln

  122(8.5%)

  5,2 mln

  113(6.8%)

  6,6 mln

  145(8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  38,4(2.9%)

  1,9 mln

  40,9(3.3%)

  2,8 mln

  59,8(4.7%)

  4,6 mln

  97,3(7.1%)

  3,6 mln

  77,3(5.4%)

  1,7 mln

  35,5(2.5%)

  5,0 mln

  108(6.4%)

  6,1 mln

  134(7.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  37,7(2.9%)

  1,6 mln

  33,9(2.7%)

  1,4 mln

  30,6(2.4%)

  1,4 mln

  29,4(2.2%)

  1,2 mln

  25,8(1.8%)

  1,7 mln

  35,5(2.5%)

  1,8 mln

  38,6(2.3%)

  2,4 mln

  51,8(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  67,7(5.2%)

  3,2 mln

  67,6(5.4%)

  846,5 tys

  18,0(1.4%)

  975,9 tys

  20,7(1.5%)

  1,2 mln

  25,4(1.8%)

  1,3 mln

  27,1(1.9%)

  3,6 mln

  77,1(4.6%)

  2,4 mln

  51,7(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,8 mln

  122(9.4%)

  5,6 mln

  119(9.5%)

  3,5 mln

  74,2(5.8%)

  3,8 mln

  81,3(6%)

  4,7 mln

  99,8(7%)

  2,0 mln

  42,0(2.9%)

  1,9 mln

  40,5(2.4%)

  2,0 mln

  43,9(2.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  275,5 tys

  5,8(0.4%)

  269,4 tys

  5,7(0.5%)

  723,5 tys

  15,4(1.2%)

  575,9 tys

  12,2(0.9%)

  402,8 tys

  8,6(0.6%)

  391,2 tys

  8,4(0.6%)

  572,6 tys

  12,4(0.7%)

  1,8 mln

  40,3(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,5 mln

  73,9(5.7%)

  757,7 tys

  16,1(1.3%)

  1,4 mln

  28,8(2.3%)

  778,2 tys

  16,5(1.2%)

  1,9 mln

  40,0(2.8%)

  770,8 tys

  16,5(1.1%)

  1,6 mln

  33,7(2%)

  1,6 mln

  35,5(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  863,0 tys

  18,3(1.4%)

  907,9 tys

  19,3(1.5%)

  838,6 tys

  17,8(1.4%)

  1,6 mln

  34,0(2.5%)

  1,3 mln

  27,7(1.9%)

  1,1 mln

  24,1(1.7%)

  1,2 mln

  25,1(1.5%)

  1,1 mln

  24,3(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  494,4 tys

  10,5(0.8%)

  481,3 tys

  10,2(0.8%)

  975,7 tys

  20,7(1.6%)

  659,9 tys

  14,0(1%)

  582,9 tys

  12,5(0.9%)

  612,2 tys

  13,1(0.9%)

  759,8 tys

  16,4(1%)

  661,2 tys

  14,5(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  113,8 tys

  2,4(0.2%)

  19,7 tys

  0,4(0%)

  228,7 tys

  4,9(0.4%)

  179,2 tys

  3,8(0.3%)

  46,1 tys

  1,0(0.1%)

  528,8 tys

  11,3(0.8%)

  558,2 tys

  12,1(0.7%)

  341,8 tys

  7,5(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  527,8 tys

  11,2(0.9%)

  131,3 tys

  2,8(0.2%)

  80,4 tys

  1,7(0.1%)

  42,3 tys

  0,9(0.1%)

  65,5 tys

  1,4(0.1%)

  35,0 tys

  0,8(0.1%)

  87,7 tys

  1,9(0.1%)

  207,6 tys

  4,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  228,8 tys

  4,8(0.4%)

  222,5 tys

  4,7(0.4%)

  198,5 tys

  4,2(0.3%)

  187,5 tys

  4,0(0.3%)

  190,5 tys

  4,1(0.3%)

  199,2 tys

  4,3(0.3%)

  198,1 tys

  4,3(0.3%)

  193,9 tys

  4,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,6(0.2%)

  128,9 tys

  2,7(0.2%)

  133,4 tys

  2,8(0.2%)

  129,2 tys

  2,8(0.2%)

  131,9 tys

  2,8(0.2%)

  132,1 tys

  2,9(0.2%)

  131,8 tys

  2,9(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  951,5 tys

  20,2(1.5%)

  341,2 tys

  7,2(0.6%)

  368,5 tys

  7,8(0.6%)

  276,0 tys

  5,9(0.4%)

  62,7 tys

  1,3(0.1%)

  64,7 tys

  1,4(0.1%)

  64,9 tys

  1,4(0.1%)

  73,2 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,2 tys

  0,9(0.1%)

  157,1 tys

  3,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,9

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  0,6(0%)

  30,4 tys

  0,6(0%)

  36,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  63,4 tys

  1,3(0.1%)

  119,8 tys

  2,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wołowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 782 mieszkańców powiatu wołowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 785 kobiet oraz 4 998 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,1% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 23,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców powiatu wołowskiego, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wołowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wołowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (25,3%).

  W roku 2021 w powiecie wołowskim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 58 oddziałów uczęszczało 1 325 dzieci (639 dziewczynek oraz 686 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołowskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 789 dzieci (389 dziewczynek oraz 400 chłopców). Dostępnych było 830 miejsc.

  18,7% mieszkańców powiatu wołowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 844 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,05 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 19 szkół podstawowych, w których w 235 oddziałach uczyło się 3 607 uczniów (1 749 kobiet oraz 1 858 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołowskim placówkę miało 20 szkół podstawowych, w których w 158 oddziałach uczyło się 2 759 uczniów (1 308 kobiet oraz 1 451 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,50.

  W powiecie wołowskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 50 oddziałach uczyło się 727 uczniów (393 kobiety oraz 334 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 128 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wołowskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 703 uczniów (436 kobiet oraz 267 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 262 absolwentów.

  W powiecie wołowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 279 uczniów (93 kobiety oraz 186 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,5 uczniów. 23,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,1% mieszkańców powiatu wołowskiego w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 27,4% mężczyzn).

 • 19,2% Wykształcenie wyższe
 • powiat wołowski
  19,2%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat wołowski
  38,2%
  Województwo
  36,0%
  Kraj
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,1% Wykształcenie policealne
 • pow. wołowski
  4,1%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat wołowski
  11,1%
  Województwo
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  23,0%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. wołowski
  24,1%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat wołowski
  2,7%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,5%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Polska
  12,3%
 • 13,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 844 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  844,0
  Województwo
  892,0
  Cały kraj
  883,0
 • 1,05 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. wołowski
  1,05
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 7 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 58 Oddziały
 • 16 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 185 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wołowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 325 Dzieci
 • 639 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 686 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 276 3 lata
 • 276
 • 333 4 lata
 • 333
 • 379 5 lata
 • 379
 • 307 6 lat
 • 307
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 130 3 lata
 • 130
 • 156 4 lata
 • 156
 • 185 5 lata
 • 185
 • 152 6 lat
 • 152
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 146 3 lata
 • 146
 • 177 4 lata
 • 177
 • 194 5 lata
 • 194
 • 155 6 lat
 • 155
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 304 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 112,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 110,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 40 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wołowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37 Dzieci
 • 12 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 25 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 32,4%
  67,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 7 4 lata
 • 7
 • 7 5 lata
 • 7
 • 5 6 lat
 • 5
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 11 3 lata
 • 11
 • 4 4 lata
 • 4
 • 5 5 lata
 • 5
 • 3 6 lat
 • 3
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wołowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 196 Oddziały
 • 3 420 Uczniowie
 • 1 699 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 721 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 416 Uczniowie w 1 klasie
 • 220 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 196 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 399 Absolwenci
 • 195 Kobiety
  (absolwenci)
 • 204 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 39 Oddziały
 • 187 Uczniowie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie)
 • 137 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,7%
  73,3%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. wołowski
  15,3
  Dolnośląskie
  17,5
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,3
 • 15,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,3
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,4
 • 4,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,8
 •  
 • 259,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 215,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 38,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,50
  Dolnośląskie
  96,38
  Kraj
  95,71
 • 92,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. wołowski
  92,45
  Województwo
  95,04
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wołowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wołowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wołowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 43 Oddziały
 • 579 Uczniowie
 • 368 Kobiety
  (uczniowie)
 • 211 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,6%
  36,4%
 • 150 Uczniowie w 1 klasie
 • 97 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Absolwenci
 • 66 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 148 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 16,9%
  83,1%
 • 37 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. wołowski
  14,5
  woj. dolnośląskie
  26,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 54,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 42,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wołowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  23,3
  woj. dolnośląskie
  18,5
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wołowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wołowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wołowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wołowskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie wołowskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wołowskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 982 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 453 (uczestnicy: 33 383)
  • seanse filmowe: 91 (uczestnicy: 6 620)
  • wystawy: 23 (uczestnicy: 1 060)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 17 (uczestnicy: 6 350)
  • koncerty: 38 (uczestnicy: 11 660)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 35 (uczestnicy: 2 445)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 250)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 456)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 1 430)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 730)
  • warsztaty: 215 (uczestnicy: 2 082)
  • inne: 2 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 43 (członkowie: 975)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 252)
  • taneczne: 1 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 15 (członkowie: 215)
  • teatralne: 3 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 335)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 3)
  • inne: 5 (członkowie: 95)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 30)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 245)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 85)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 36)
  • taneczne: 7 (członkowie: 99)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wołowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 292 miejscami na widowni. Odbyło się 441 seansów, na które przyszło 4 163 widzów, w tym 187 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 722 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wołowskim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 154 539 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 28 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 185 586 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 62
  • dostępne dla czytelników: 40
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 40
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wołowskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 37 561 wolumenów w tym ziobry specjalne: 147. Odnotowano 593 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 56 516 wolumenów. Odnotowano 1 180 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wołowskim działało 25 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 620 członków. Zarejestrowano 1 631 ćwiczących (mężczyźni: 1 343, kobiety: 288, chłopcy do lat 18: 960, dziewczęta do lat 18: 231). Aktywne były 32 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (38), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wołowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wołowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wołowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 15 wypadków drogowych w powiecie wołowskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 32,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 2,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 36,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie wołowskim zarejestrowanych było 43 494 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 34 019 samochodów osobowych (738,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 3 489 samochodów ciężarowych (83,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 231 autobusów (5,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 334 ciągników siodłowych (7,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 007 motocykli (65,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,1 lat.


  W 2022 roku w powiecie wołowskim znajdowały się 42 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 14 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wołowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 19 Ranni
  (rok 2022)
 • 9 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wołowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 32,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. wołowski
  32,8
  woj. dolnośląskie
  64,7
  Polska
  56,5
 • 2,19 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  2,2
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 41,55 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  41,6
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Polska
  65,5
 • 4,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  4,6
  Dolnośląskie
  7,1
  Cała Polska
  6,6
 • 36,79 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  36,8
  Dolnośląskie
  79,8
  Kraj
  77,6
 • 6,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat wołowski
  6,7
  Dolnośląskie
  7,4
  Polska
  8,9
 • 126,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. wołowski
  126,7
  Województwo
  117,8
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 43 494 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wołowskim w 2021 roku
 • 34 019 Samochody osobowe
 • 3 489 Samochody ciężarowe
 • 60 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 231 Autobusy
 • 257 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 334 Ciągniki samochodowe
 • 334   Ciągniki siodłowe
 • 2 157 Ciągniki rolnicze
 • 3 007 Motocykle
 • 1 003   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 393 Motorowery
 • 34 019Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wołowskim
 • Samochody osobowe w powiecie wołowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 738,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat wołowski
  738,8
  woj. dolnośląskie
  699,4
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 392
  • 1400-1649 kg8 510
  • 1650-1899 kg7 759
  • 1900 kg i więcej9 358
 • 8 392 do 1399 kg
 • 8 510 1400-1649 kg
 • 7 759 1650-1899 kg
 • 9 358 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 661 do 1399 cm3
 • 12 661
 • 18 650 1400-1999 cm3
 • 18 650
 • 2 708 2000 i więcej cm3
 • 2 708
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wołowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19 277
  • olej napędowy10 457
  • gaz (LPG)3 890
  • pozostałe395
 • 19 277 benzyna
 • 10 457 olej napędowy
 • 3 890 gaz (LPG)
 • 395 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 181 do 1 roku
 • 181
 • 208 2 lata
 • 208
 • 228 3 lata
 • 228
 • 686 4-5 lat
 • 686
 • 801 6-7 lat
 • 801
 • 929 8-9 lat
 • 929
 • 1 354 10-11 lat
 • 1 354
 • 4 773 12-15 lat
 • 4 773
 • 7 231 16-20 lat
 • 7 231
 • 6 249 21-25 lat
 • 6 249
 • 3 988 26-30 lat
 • 3 988
 • 7 391 31 lat i więcej
 • 7 391
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wołowskim
 • Tutaj
  21,8 lat
  woj. dolnośląskie
  19,5 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 3 489Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wołowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wołowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 83,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  83,0
  Dolnośląskie
  101,3
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 658 do 999 kg
 • 1 658
 • 1 071 1000-1499 kg
 • 1 071
 • 264 1500-2999 kg
 • 264
 • 22 3000-3499 kg
 • 22
 • 64 3500-4999 kg
 • 64
 • 163 5000-6999 kg
 • 163
 • 113 7000-9999 kg
 • 113
 • 88 10000-14999 kg
 • 88
 • 46 15000 kg i więcej
 • 46
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna466
  • olej napędowy2 697
  • gaz (LPG)114
  • pozostałe212
 • 466 benzyna
 • 2 697 olej napędowy
 • 114 gaz (LPG)
 • 212 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 9 2 lata
 • 9
 • 15 3 lata
 • 15
 • 64 4-5 lat
 • 64
 • 104 6-7 lat
 • 104
 • 142 8-9 lat
 • 142
 • 195 10-11 lat
 • 195
 • 488 12-15 lat
 • 488
 • 621 16-20 lat
 • 621
 • 599 21-25 lat
 • 599
 • 289 26-30 lat
 • 289
 • 950 31 lat i więcej
 • 950
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wołowskim
 • Tutaj
  22,1 lat
  woj. dolnośląskie
  19,7 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 231Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wołowskim
 • Autobusy w powiecie wołowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 5,0 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat wołowski
  5,0
  Województwo
  3,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy226
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe5
 • 0 benzyna
 • 226 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 5 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 33 12-15 lat
 • 33
 • 32 16-20 lat
 • 32
 • 65 21-25 lat
 • 65
 • 32 26-30 lat
 • 32
 • 59 31 lat i więcej
 • 59
 • 24,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wołowskim
 • Powiat
  24,0 lat
  woj. dolnośląskie
  22,0 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 334Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wołowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wołowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 7,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,2
  Województwo
  8,8
  Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy306
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe27
 • 1 benzyna
 • 306 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 27 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 6 2 lata
 • 6
 • 4 3 lata
 • 4
 • 13 4-5 lat
 • 13
 • 27 6-7 lat
 • 27
 • 35 8-9 lat
 • 35
 • 31 10-11 lat
 • 31
 • 36 12-15 lat
 • 36
 • 55 16-20 lat
 • 55
 • 39 21-25 lat
 • 39
 • 34 26-30 lat
 • 34
 • 51 31 lat i więcej
 • 51
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wołowskim
 • pow. wołowski
  17,9 lat
  Dolnośląskie
  14,3 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 3 007Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wołowskim
 • Motocykle w powiecie wołowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 65,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  65,3
  Województwo
  37,2
  Cała Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 26 do 1 roku
 • 26
 • 28 2 lata
 • 28
 • 20 3 lata
 • 20
 • 37 4-5 lat
 • 37
 • 93 6-7 lat
 • 93
 • 54 8-9 lat
 • 54
 • 61 10-11 lat
 • 61
 • 193 12-15 lat
 • 193
 • 305 16-20 lat
 • 305
 • 340 21-25 lat
 • 340
 • 181 26-30 lat
 • 181
 • 1 669 31 lat i więcej
 • 1 669
 • 27,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wołowskim
 • Powiat
  27,1 lat
  woj. dolnośląskie
  23,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 42 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 20 km  Będących pod zarządem gminy
 • 20 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wołowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 626,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat wołowski
  626,7 km
  woj. dolnośląskie
  495,9 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 9,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat wołowski
  9,3 km
  Województwo
  3,4 km
  Polska
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 14 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami