Debrzno w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Debrzno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Debrzno to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego, powiatu człuchowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Debrzno.
 • 4 868 Liczba mieszkańców
 • 7,5 km² Powierzchnia
 • 648,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 130,4 - 173,3 m n.p.m Wysokość
 • 1354 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 59 Numer kierunkowy
 • GCZ Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Tomasz Kallas Burmistrz miasta
Debrzno na mapie
Identyfikatory
 • 17.236453.5381 Współrzędne GPS
 • 2203044 TERYT (TERC)
 • 0977338 SIMC
Herb miasta Debrzno
Debrzno herb
Flaga miasta Debrzno
Debrzno flaga

Jak Debrzno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Debrzno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Debrzno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Debrzno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
44Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
48Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
49Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
61Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
91Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
103Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
104Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
112Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
139Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
155Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
222Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
236Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
252Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
266Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
271Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
307Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
309Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
314Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
322Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu

Debrzno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
77-310Poczta Debrzno, Pl. Pocztowy 1
77-310Skrytki Pocztowe Poczta Debrzno, Pl. Pocztowy 1

Debrzno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Debrznie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Człuchowie (podlega pod: ZUS Oddział w Słupsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Jerzego z Dąbrowy 3 a
77-300 Człuchów
Urząd Miasta i Gminy w Debrznie
(59) 833-53-51
(59) 833-52-04
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

Debrzno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Debrzno jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 868, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Debrzna zawarli w 2022 roku 17 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców Debrzna jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Debrzno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -37. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,48 na 1000 mieszkańców Debrzna. W 2022 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 45,5% dziewczynek i 54,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 317 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,2% zgonów w Debrznie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,6% zgonów w Debrznie były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Debrzna przypada 11.93 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 57 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 81 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Debrzna -24. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  57,0% mieszkańców Debrzna jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Debrzna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 868 Liczba mieszkańców
 • 2 479 Kobiety
 • 2 389 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Debrznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Debrznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Debrznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Debrzna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,7 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Debrzno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Debrzna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Debrzno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Debrzno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Debrzno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Debrzno
  30,7%
  woj. pomorskie
  30,3%
  Cały kraj
  29,1%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Debrzno
  53,9%
  Pomorskie
  53,3%
  Kraj
  54,0%
 • 53,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  Województwo
  7,5%
  Kraj
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,8%
  woj. pomorskie
  7,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  woj. pomorskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Debrznie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,4
  Pomorskie
  4,5
  Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,8
  Pomorskie
  1,6
  Cała Polska
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Debrznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -37 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -22 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,5
  woj. pomorskie
  -1,9
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Debrznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Debrznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Debrznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Debrznie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,5%
  54,5%
 • 4,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Debrzno
  4,5
  Województwo
  8,9
  Cały kraj
  8,1
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,4
  Pomorskie
  37,4
  Cały kraj
  35,1
 • 15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 317 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 251 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 367 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 317 g
  woj. pomorskie
  3 411 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 36 Waga 4000g - 4499g
 • 36
 • 122 Waga 3500g - 3999g
 • 122
 • 127 Waga 3000g - 3499g
 • 127
 • 74 Waga 2500g - 2999g
 • 74
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  Województwo
  1,32
  Polska
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,55
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Debrzno
  0,61
  woj. pomorskie
  0,82
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Debrznie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 27 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,2%
  45,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,9
  Pomorskie
  10,8
  Cała Polska
  11,9
 • 165,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  165,1
  Pomorskie
  121,3
  Kraj
  147,0
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,0
  woj. pomorskie
  4,6
  Cały kraj
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,9
  woj. pomorskie
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie człuchowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  38,2%
  woj. pomorskie
  36,8%
  Kraj
  36,0%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Debrzno
  27,6%
  Pomorskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,2%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 33 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  17,2
  Kraj
  15,8
 • 67,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  67,1
  Polska
  70,6
 • 342,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  342,6
  Województwo
  274,0
  Kraj
  280,1
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,0
  Cała Polska
  253,9
 • 474,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 495,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 453,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  474,8
  Pomorskie
  397,1
  Polska
  426,2
 • 79,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 172,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Debrzno
  79,5
  Województwo
  59,9
  Kraj
  62,9
 • 44,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Debrzno
  44,1
  Województwo
  32,0
  Cała Polska
  33,8
 • 14,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,7
  Pomorskie
  6,2
  Kraj
  7,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,3%
  woj. pomorskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 81 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -25 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -24 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Debrznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Debrzno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Debrzno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Debrznie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,02 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Debrznie to 1 882 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 384 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Debrznie to 4,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Debrznie to 130,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,52% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,31% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,51% mieszkań posiada łazienkę, 93,52% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,11% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu człuchowskiego.

  Powiat człuchowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 882 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 383,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  383,50
  Pomorskie
  411,40
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  65,50 m2
  woj. pomorskie
  73,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 25,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Debrzno
  25,10 m2
  Pomorskie
  30,10 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,82 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,82
  woj. pomorskie
  3,75
  Kraj
  3,83
 • 2,61 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Debrzno
  2,61
  Pomorskie
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,68
  Pomorskie
  0,65
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,02 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Debrzno
  1,02
  Pomorskie
  8,74
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 24 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Debrzno
  4,80
  Pomorskie
  3,50
  Polska
  3,89
 • 4,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Debrzno
  4,89
  Województwo
  30,63
  Polska
  24,56
 • 652 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 130,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  130,4 m2
  woj. pomorskie
  80,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Debrzno
  0,13 m2
  Pomorskie
  0,71 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Debrzno
  99,52%
  Pomorskie
  97,59%
  Polska
  97,75%
 • 99,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,31%
  Województwo
  96,87%
  Polska
  95,18%
 • 98,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,51%
  Województwo
  95,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 93,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Debrzno
  93,52%
  Województwo
  88,57%
  Polska
  85,83%
 • 0,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Debrzno
  0,11%
  Pomorskie
  55,37%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Debrzno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Debrznie na 1000 mieszkańców pracuje 121osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 62,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 37,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Debrznie wynosiło w 2023 roku 9,9% (9,9% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Debrznie wynosiło 5 613,05 PLN, co odpowiada 83.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Debrzna 385 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 53 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -332.

  19,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Debrzna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,1% w przemyśle i budownictwie, a 14,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 121 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  121,0
  Województwo
  249,0
  Cały kraj
  259,0
 • 13,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 18,6% Kobiety
 • 9,6% Mężczyźni
 • Miasto
  9,9%
  Pomorskie
  4,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Debrznie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Debrznie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Debrznie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 003 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 613 PLN
  woj. pomorskie
  6 697 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Debrznie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 385 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -332 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,14 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,1% Przemysł i budownictwo
 • 21,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,2% Pozostałe
 • 43,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Debrznie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 600 Pracujący ogółem
 • 376 Kobiety
 • 224 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Debrznie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,0% W wieku produkcyjnym
 • 52,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Debrzno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Debrzno
  75,6
  Pomorskie
  69,7
  Polska
  69,0
 • 41,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  41,2
  Województwo
  35,9
  Kraj
  38,2
 • 119,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  119,7
  Województwo
  106,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Debrzno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Debrznie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 489 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 325 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 31 nowych podmiotów, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (57) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (19) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (77) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Debrznie najwięcej (29) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (472) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,3% (114) podmiotów, a 75,9% (371) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Debrznie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.9%) oraz Budownictwo (24.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 489 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 114 Przemysł i budownictwo
 • 371 Pozostała działalność
 • 31 Podmioty nowo zarejestrowane w Debrznie w 2023 roku
 • 27 Podmioty wyrejestrowane w Debrznie w 2023 roku
 • 325 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 472 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 472
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 489 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 489
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 29 Spółki cywilne ogółem
 • 29
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 325 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 81 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 81
 • 81 Budownictwo
 • 81
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 26 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 26
 • 23 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 23
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Debrzno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Debrznie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 67 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,69 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Debrznie wynosi 69,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Debrzna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,78 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 6,18 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,09 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,96 (45%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Debrzna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Debrzno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 67
 • 38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 38
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 30 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 30
 • 13,69 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,69
  Pomorskie
  23,25
  Kraj
  22,81
 • 7,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,78
  Pomorskie
  14,36
  Cały kraj
  12,98
 • 2,96 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,96
  Pomorskie
  6,34
  Cały kraj
  6,99
 • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,09
  Pomorskie
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,24
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 6,18 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,18
  Województwo
  12,89
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Debrzno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Debrzno
  70%
  woj. pomorskie
  65%
  Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Debrzno
  70%
  Pomorskie
  59%
  Polska
  63%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Debrzno
  45%
  Województwo
  68%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. pomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Debrzno
  92%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  Pomorskie
  45%
  Cała Polska
  51%

Debrzno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Debrzna wyniosła w 2022 roku 60,3 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Debrzna - 27.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 9,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Debrzna wyniosła w 2022 roku 57,8 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.5%). W budżecie Debrzna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 800 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,1 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,6%.
 • Wydatki budżetu w Debrznie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Debrzna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Debrzno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Debrzna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,1 mln

  4,0 tys(100%)

  38,7 mln

  4,2 tys(100%)

  43,7 mln

  4,8 tys(100%)

  48,8 mln

  5,4 tys(100%)

  50,4 mln

  5,6 tys(100%)

  50,4 mln

  5,7 tys(100%)

  55,3 mln

  6,3 tys(100%)

  60,3 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,8 mln

  1,9 tys(26.5%)

  10,1 mln

  2,0 tys(26.1%)

  10,2 mln

  2,0 tys(23.2%)

  10,7 mln

  2,1 tys(21.8%)

  11,8 mln

  2,3 tys(23.5%)

  12,6 mln

  2,5 tys(25%)

  14,1 mln

  2,8 tys(25.5%)

  16,3 mln

  3,3 tys(27.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  519,1 tys

  100(1.4%)

  691,3 tys

  134(1.8%)

  2,9 mln

  560(6.6%)

  1,4 mln

  277(2.9%)

  582,1 tys

  115(1.2%)

  1,9 mln

  385(3.8%)

  1,8 mln

  360(3.2%)

  5,1 mln

  1,0 tys(8.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  649(9.1%)

  2,7 mln

  515(6.8%)

  2,7 mln

  530(6.2%)

  3,1 mln

  606(6.3%)

  5,9 mln

  1,2 tys(11.6%)

  4,3 mln

  856(8.5%)

  4,7 mln

  942(8.5%)

  5,0 mln

  1,0 tys(8.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  652(9.1%)

  3,2 mln

  612(8.1%)

  3,5 mln

  675(7.9%)

  3,5 mln

  694(7.3%)

  4,5 mln

  887(8.9%)

  3,6 mln

  712(7.1%)

  3,9 mln

  781(7%)

  4,9 mln

  1,0 tys(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,0 mln

  1,7 tys(24.2%)

  14,5 mln

  2,8 tys(37.4%)

  3,4 mln

  655(7.7%)

  3,3 mln

  653(6.8%)

  3,1 mln

  621(6.2%)

  3,1 mln

  620(6.2%)

  3,3 mln

  665(6%)

  4,7 mln

  960(7.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  690(9.7%)

  2,0 mln

  398(5.3%)

  1,2 mln

  240(2.8%)

  5,6 mln

  1,1 tys(11.5%)

  1,4 mln

  271(2.7%)

  1,4 mln

  281(2.8%)

  4,3 mln

  863(7.8%)

  3,9 mln

  804(6.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,7 mln

  331(4.6%)

  1,7 mln

  328(4.4%)

  2,4 mln

  465(5.5%)

  1,9 mln

  375(3.9%)

  1,3 mln

  255(2.6%)

  1,5 mln

  303(3%)

  1,3 mln

  268(2.4%)

  2,1 mln

  436(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  310(4.3%)

  1,3 mln

  252(3.4%)

  1,3 mln

  247(2.9%)

  1,6 mln

  313(3.3%)

  1,9 mln

  381(3.8%)

  1,8 mln

  363(3.6%)

  2,1 mln

  420(3.8%)

  2,1 mln

  433(3.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  419,0 tys

  80,8(1.1%)

  449,6 tys

  87,3(1.2%)

  538,8 tys

  105(1.2%)

  530,0 tys

  104(1.1%)

  583,9 tys

  115(1.2%)

  473,0 tys

  94,2(0.9%)

  332,4 tys

  66,7(0.6%)

  1,2 mln

  238(1.9%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  531,2 tys

  102(1.4%)

  442,9 tys

  86,0(1.1%)

  319,6 tys

  62,0(0.7%)

  415,2 tys

  81,4(0.9%)

  467,4 tys

  92,3(0.9%)

  304,9 tys

  60,7(0.6%)

  415,7 tys

  83,4(0.8%)

  611,7 tys

  125(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  133,9 tys

  25,8(0.4%)

  128,8 tys

  25,0(0.3%)

  148,4 tys

  28,8(0.3%)

  194,3 tys

  38,1(0.4%)

  147,4 tys

  29,1(0.3%)

  242,7 tys

  48,4(0.5%)

  237,6 tys

  47,7(0.4%)

  318,5 tys

  64,9(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  127,4 tys

  24,6(0.3%)

  174,4 tys

  33,9(0.5%)

  155,7 tys

  30,2(0.4%)

  183,5 tys

  36,0(0.4%)

  408,1 tys

  80,6(0.8%)

  255,2 tys

  50,8(0.5%)

  264,4 tys

  53,1(0.5%)

  226,1 tys

  46,1(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  270,1 tys

  52,1(0.7%)

  263,3 tys

  51,1(0.7%)

  446,9 tys

  86,7(1%)

  1,4 mln

  272(2.8%)

  2,1 mln

  407(4.1%)

  475,0 tys

  94,6(0.9%)

  267,5 tys

  53,7(0.5%)

  204,8 tys

  41,7(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,1 mln

  397(5.6%)

  713,6 tys

  139(1.8%)

  256,2 tys

  49,7(0.6%)

  253,9 tys

  49,8(0.5%)

  817,8 tys

  161(1.6%)

  798,0 tys

  159(1.6%)

  184,7 tys

  37,1(0.3%)

  188,1 tys

  38,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  328,9 tys

  63,4(0.9%)

  318,8 tys

  61,9(0.8%)

  309,0 tys

  60,0(0.7%)

  752,6 tys

  148(1.5%)

  256,0 tys

  50,5(0.5%)

  225,1 tys

  44,8(0.4%)

  194,9 tys

  39,1(0.4%)

  167,4 tys

  34,1(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  1,0(0%)

  256,2 tys

  49,7(0.6%)

  54,8 tys

  10,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,8(0%)

  44,1 tys

  8,9(0.1%)

  30,2 tys

  6,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,5 tys

  2,2(0%)

  69,1 tys

  13,4(0.2%)

  120,4 tys

  23,4(0.3%)

  62,1 tys

  12,2(0.1%)

  18,1 tys

  3,6(0%)

  19,6 tys

  3,9(0%)

  14,8 tys

  3,0(0%)

  17,0 tys

  3,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  95,6 tys

  18,4(0.3%)

  10,8 tys

  2,1(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  113,4 tys

  22,2(0.2%)

  105,5 tys

  20,8(0.2%)

  103,3 tys

  20,6(0.2%)

  8,3 tys

  1,7(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  130,1 tys

  25,1(0.4%)

  20,7 tys

  4,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,0 tys

  23,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Debrznie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Debrzna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Debrzno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Debrzna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,0 mln

  4,1 tys(100%)

  41,3 mln

  4,5 tys(100%)

  45,7 mln

  5,0 tys(100%)

  45,7 mln

  5,0 tys(100%)

  47,0 mln

  5,2 tys(100%)

  54,1 mln

  6,2 tys(100%)

  54,1 mln

  6,2 tys(100%)

  57,8 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,9 mln

  2,3 tys(31.3%)

  12,6 mln

  2,5 tys(30.5%)

  13,7 mln

  2,7 tys(30%)

  14,1 mln

  2,8 tys(30.8%)

  15,0 mln

  3,0 tys(31.8%)

  15,9 mln

  3,2 tys(29.5%)

  17,1 mln

  3,4 tys(31.6%)

  16,4 mln

  3,3 tys(28.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,7 mln

  1,3 tys(17.7%)

  7,1 mln

  1,4 tys(17.2%)

  7,7 mln

  1,5 tys(16.8%)

  8,3 mln

  1,6 tys(18.1%)

  8,7 mln

  1,7 tys(18.5%)

  9,0 mln

  1,8 tys(16.7%)

  9,4 mln

  1,9 tys(17.4%)

  12,4 mln

  2,5 tys(21.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  141,4 tys

  27,3(0.4%)

  1,1 mln

  219(2.7%)

  1,8 mln

  356(4%)

  1,5 mln

  297(3.3%)

  585,1 tys

  115(1.2%)

  2,4 mln

  479(4.4%)

  1,4 mln

  282(2.6%)

  4,9 mln

  1,0 tys(8.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  817,5 tys

  158(2.2%)

  809,0 tys

  157(2%)

  794,2 tys

  154(1.7%)

  732,8 tys

  144(1.6%)

  672,9 tys

  133(1.4%)

  731,1 tys

  146(1.4%)

  1,1 mln

  223(2.1%)

  3,0 mln

  601(5.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  567(7.7%)

  1,3 mln

  257(3.2%)

  1,3 mln

  250(2.8%)

  1,3 mln

  260(2.9%)

  1,8 mln

  347(3.7%)

  2,7 mln

  542(5%)

  3,0 mln

  608(5.6%)

  2,6 mln

  523(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,9 mln

  1,3 tys(18.1%)

  12,5 mln

  2,4 tys(30.1%)

  1,4 mln

  265(3%)

  1,2 mln

  233(2.6%)

  1,0 mln

  207(2.2%)

  1,0 mln

  202(1.9%)

  1,1 mln

  213(2%)

  2,4 mln

  497(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 mln

  459(6.3%)

  1,6 mln

  305(3.8%)

  1,6 mln

  307(3.5%)

  1,1 mln

  225(2.5%)

  1,2 mln

  236(2.5%)

  1,3 mln

  258(2.4%)

  1,2 mln

  247(2.3%)

  1,7 mln

  355(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  293(4%)

  1,4 mln

  269(3.3%)

  149,4 tys

  29,0(0.3%)

  2,9 mln

  576(6.4%)

  376,1 tys

  74,2(0.8%)

  1,2 mln

  244(2.3%)

  1,5 mln

  309(2.8%)

  1,0 mln

  213(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  168,9 tys

  32,6(0.4%)

  178,1 tys

  34,6(0.4%)

  373,5 tys

  72,5(0.8%)

  120,7 tys

  23,7(0.3%)

  139,0 tys

  27,4(0.3%)

  257,3 tys

  51,2(0.5%)

  143,5 tys

  28,8(0.3%)

  564,1 tys

  115(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  230(3.1%)

  876,9 tys

  170(2.1%)

  3,3 mln

  634(7.2%)

  868,0 tys

  170(1.9%)

  2,7 mln

  525(5.7%)

  2,5 mln

  492(4.6%)

  547,3 tys

  110(1%)

  324,1 tys

  66,0(0.6%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  142,7 tys

  27,5(0.4%)

  189,0 tys

  36,7(0.5%)

  152,8 tys

  29,7(0.3%)

  161,5 tys

  31,7(0.4%)

  185,6 tys

  36,6(0.4%)

  196,4 tys

  39,1(0.4%)

  236,4 tys

  47,4(0.4%)

  307,5 tys

  62,7(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  257,1 tys

  49,6(0.7%)

  247,2 tys

  48,0(0.6%)

  213,9 tys

  41,5(0.5%)

  174,0 tys

  34,1(0.4%)

  156,4 tys

  30,9(0.3%)

  132,6 tys

  26,4(0.2%)

  99,4 tys

  19,9(0.2%)

  99,9 tys

  20,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,1 tys

  8,2(0.1%)

  65,9 tys

  13,2(0.1%)

  27,1 tys

  5,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  95,6 tys

  18,4(0.3%)

  10,8 tys

  2,1(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  113,4 tys

  22,2(0.2%)

  105,5 tys

  20,8(0.2%)

  103,3 tys

  20,6(0.2%)

  8,3 tys

  1,7(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  400

  0,1(0%)

  240

  0,0(0%)

  480

  0,1(0%)

  141

  0,0(0%)

  240

  0,0(0%)

  189

  0,0(0%)

  22,1 tys

  4,4(0%)

  590

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  742

  0,1(0%)

  9,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,8(0%)

  121,6 tys

  24,0(0.3%)

  3,5 tys

  0,7(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,9

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  91,2 tys

  17,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,8 mln

  533(7.3%)

  1,4 mln

  275(3.4%)

  171,1 tys

  33,2(0.4%)

  76,3 tys

  15,0(0.2%)

  3,3 tys

  0,7(0%)

  713

  0,1(0%)

  4,9 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  825

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  9,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Debrzno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 200 mieszkańców Debrzna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 563 kobiet oraz 636 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców Debrzna, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy Debrzna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Debrznie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (20,3%) oraz wyższe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,5%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  W roku 2022 w Debrznie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 165 dzieci (75 dziewczynek oraz 90 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Debrznie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 121 dzieci (67 dziewczynek oraz 54 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  17,7% mieszkańców Debrzna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 029 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 476 uczniów (209 kobiet oraz 267 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Debrznie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 480 uczniów (196 kobiet oraz 284 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 24,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 116,67.

  W Debrznie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 63 uczniów (0 kobiet oraz 63 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,8% mieszkańców (19,6% wśród dziewczyn i 21,8% wśród chłopaków). 10,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,3% mieszkańców Debrzna w wieku potencjalnej nauki (19,6% kobiet i 20,9% mężczyzn).

 • 15,1% Wykształcenie wyższe
 • Debrzno
  15,1%
  woj. pomorskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 18,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,3%
  Pomorskie
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Pomorskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,8%
  Województwo
  12,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Debrzno
  18,9%
  woj. pomorskie
  18,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,1%
  woj. pomorskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 20,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Debrzno
  4,0%
  Pomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,7%
  Województwo
  11,9%
  Kraj
  12,3%
 • 18,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  woj. pomorskie
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1029 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Debrzno
  1 029,0
  Województwo
  892,0
  Kraj
  927,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,01
  Pomorskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Debrzno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 165 Dzieci
 • 75 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 90 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 50 4 lata
 • 50
 • 53 5 lata
 • 53
 • 37 6 lat
 • 37
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 24 4 lata
 • 24
 • 28 5 lata
 • 28
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 26 4 lata
 • 26
 • 25 5 lata
 • 25
 • 20 6 lat
 • 20
 • 38 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Debrznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Debrznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie im Jana Brzechwy (Jan Brzechwa)
  Publiczne
  59 833-52-17
  59 833-52-17
  ul. Ogrodowa 20
  77-310 Debrzno
  714016
 • Szkoły podstawowe w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Debrzno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 428 Uczniowie
 • 209 Kobiety
  (uczniowie)
 • 219 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 17 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Debrzno
  19,0
  woj. pomorskie
  18,1
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,0
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,0
 • 20,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,4
 • 12,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12,0
 •  
 • 31,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 116,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  116,67
  woj. pomorskie
  97,37
  Kraj
  95,96
 • 108,58 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  108,58
  Województwo
  96,01
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Debrzno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Debrzno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Debrznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Debrznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  59 833-53-33
  59 833-52-13
  ul. Królewska 8
  77-310 Debrzno
  22488-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Debrznie
  Publiczna
  59 833-51-58
  59 833-53-48
  ul. Królewska 5
  77-310 Debrzno
  239-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Debrzno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 63 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Debrzno
  10,5
  Pomorskie
  23,9
  Cały kraj
  21,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w Debrznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Debrzno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Debrzno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Debrzno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Debrzno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Debrznie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pokoje gościnne: 1


 • Kultura i rekreacja w Debrznie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Debrznie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Debrznie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 253 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 54 (uczestnicy: 5 603)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 3 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 1 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 40)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 13)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 300)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 188)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 17)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 95)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 61)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 17)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 44)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Debrznie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 181 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 167 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  Według danych z 2016 w Debrznie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 194 członków. Zarejestrowano 279 ćwiczących (mężczyźni: 254, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 213, dziewczęta do lat 18: 23). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Debrznie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Debrznie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Debrzna znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Debrznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Mur miejski z 2. poł. XIV w.dnia 1959-02-21, wykaz dokumentów: 165 z 1959-02-21
  • Kościół z 1894 - 1895 (ul. Wincentego Witosa 5)dnia 1997-06-10, wykaz dokumentów: A-335 z 1997-06-10
 • Formy ochrony przyrody w Debrznie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Debrzna znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Debrznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miłachowo - stepowy rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1976-12-15, Powierzchnia: 3.7 ha
  • Dolina Debrzynki - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 920.87 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: lipa drodnolistna, Data ustanowienia: 2000-08-31, Opis granicy: przy szosie Debrzno-Rozwory
  • Pomnik przyrodyOpis: buk zwyczajny martwe gałęzie czworak 3 złamany, Data ustanowienia: 2000-08-31, Opis granicy: nad jeziorem Żuczek
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 2000-08-31, Opis granicy: nad jeziorem Kwieckie (Długie)

Debrzno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 27 wypadków drogowych w Debrznie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 550,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 40,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Debrznie znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu człuchowskiego.

  Powiat człuchowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Debrznie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 29 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Debrznie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 550,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  550,1
  woj. pomorskie
  1 345,0
  Cała Polska
  1 100,9
 • 40,75 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  40,7
  Województwo
  88,9
  Cały kraj
  104,4
 • 590,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  590,9
  woj. pomorskie
  1 680,5
  Cały kraj
  1 327,3
 • 7,41 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  7,4
  woj. pomorskie
  6,6
  Cała Polska
  9,5
 • 107,41 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Debrzno
  107,4
  woj. pomorskie
  124,9
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Debrznie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 330,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  330,4 km
  Województwo
  890,1 km
  Kraj
  633,6 km
 • 8,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Debrzno
  8,6 km
  woj. pomorskie
  6,9 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Debrzno przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 188droga wojewódzka nr 188(Człuchów - Dębnica - Przytok - Mosiny - Myśligoszcz - Debrzno-Wieś - Smolnica - Lipka - Zakrzewo - Złotów - Blękwit - Klukowo - Krajenka - Żeleźnica - Skórka - Piła)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Debrznie istnieje 55 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Barlickiego

  ul. Brzozowa

  ul. Błogosławionego Aniceta Koplińskiego

  ul. Chopina

  ul. Cicha

  ul. Czerniakowska

  ul. Dobra

  ul. Duboisa

  ul. Długa

  ul. Gronowska

  ul. Górna

  ul. Harcerska

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jeziorna

  ul. Kościuszki

  ul. Królewska

  ul. Księdza Skorupki

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Mickiewicza

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Miodowa

  ul. Miła

  ul. Mokotowska

  ul. Moniuszki

  ul. Młynarska

  ul. Młyńska

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrzei

  Osiedle Słoneczne

  ul. Parkowa

  skwer Plac Lotników Polskich

  ul. Plac Pocztowy

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Przechodnia

  ul. Rataja

  pl. Rondo Miast Frydlandzkich

  pl. Rondo Wrota Pomorza

  ul. Rynek

  ul. Sezamkowa

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sportowa

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Traugutta

  ul. Trębacka

  ul. Witosa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Zjednoczenia