Bieżuń w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Bieżuń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bieżuń to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu żuromińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bieżuń.
 • 1 706 Liczba mieszkańców
 • 12,1 km² Powierzchnia
 • 141,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1406 Data założenia
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WZU Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Szymański Burmistrz miasta
Bieżuń na mapie
Identyfikatory
 • 19.889252.9606 Współrzędne GPS
 • 1437014 TERYT (TERC)
 • 0111981 SIMC
Herb miasta Bieżuń
Bieżuń herb

Jak Bieżuń wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Bieżuń na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Bieżuń wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Bieżuń plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
33Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
59Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
62Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
118Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
125Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
136Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
178Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
188Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
233Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
238Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
256Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
268Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
302Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
303Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
307Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
311Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
349Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
368Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
375Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności

Bieżuń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-320Poczta Bieżuń

Bieżuń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bieżuniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Żurominie (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szpitalna 89/93
09-300 Żuromin
Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
(23) 657-80-56
(23) 657-80-39
ul. Warszawska 2
09-320 Bieżuń

Bieżuń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Bieżuń jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 706, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bieżunia zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Bieżunia jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Bieżuń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,77 na 1000 mieszkańców Bieżunia. W 2022 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 8,3% dziewczynek i 91,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,0% zgonów w Bieżuniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Bieżuniu były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bieżunia przypada 12.7 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 13 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bieżunia -15. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,7% mieszkańców Bieżunia jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bieżunia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 706 Liczba mieszkańców
 • 873 Kobiety
 • 833 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bieżuniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bieżuniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bieżuniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bieżunia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,3 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bieżuń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bieżunia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bieżuń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bieżuń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bieżuń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,2%
  Mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,3%
  Mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  Mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,2%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Bieżuń
  0,6%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bieżuniu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,9
  woj. mazowieckie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Bieżuń
  1,6
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bieżuniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,77 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,8
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bieżuniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bieżuniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bieżuniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bieżuniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 1 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 8,3%
  91,7%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Bieżuń
  6,9
  Mazowieckie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,7
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 1 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 1
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 343 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Bieżuń
  3 343 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 21 Waga 4000g - 4499g
 • 21
 • 91 Waga 3500g - 3999g
 • 91
 • 98 Waga 3000g - 3499g
 • 98
 • 40 Waga 2500g - 2999g
 • 40
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  Mazowieckie
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Bieżuń
  0,50
  Mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Bieżuniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 63,6%
  36,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,7
  Województwo
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 198,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  198,5
  Województwo
  124,6
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,7
  Mazowieckie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żuromińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,0%
  Mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,2%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,6%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 40 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  16,6
  Cały kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Cały kraj
  70,6
 • 299,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  299,5
  Mazowieckie
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 576,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 683,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 466,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bieżuń
  576,7
  woj. mazowieckie
  326,2
  Kraj
  426,2
 • 58,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  58,2
  Mazowieckie
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 38,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Bieżuń
  38,3
  Mazowieckie
  33,8
  Kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Bieżuń
  0,0
  Mazowieckie
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Bieżuń
  0,0%
  Mazowieckie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -15 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bieżuniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bieżuń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bieżuń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bieżuniu oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bieżuniu to 687 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 400 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bieżuniu to 5,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Bieżuniu to 128,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,36% mieszkań posiada łazienkę, 80,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,73% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żuromińskiego.

  Powiat żuromiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 687 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 399,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Bieżuń
  399,70
  Województwo
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 93,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  93,50 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 37,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  37,30 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,54
  Mazowieckie
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,50 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,50
  Mazowieckie
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,55 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,55
  woj. mazowieckie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,91
  Województwo
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 29 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,80
  woj. mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 16,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  16,87
  woj. mazowieckie
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 641 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 128,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Bieżuń
  128,2 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,37 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Bieżuń
  96,36%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Kraj
  97,75%
 • 92,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Bieżuń
  92,87%
  Województwo
  95,03%
  Cała Polska
  95,18%
 • 88,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  88,36%
  Mazowieckie
  93,83%
  Polska
  93,75%
 • 80,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Bieżuń
  80,06%
  Mazowieckie
  88,35%
  Polska
  85,83%
 • 0,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,73%
  Województwo
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Bieżuń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bieżuniu na 1000 mieszkańców pracuje 225osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bieżuniu wynosiło w 2023 roku 13,8% (13,8% wśród kobiet i 13,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bieżuniu wynosiło 5 390,60 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bieżunia 71 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 65 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6.

  47,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Bieżunia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 225 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  225,0
  Województwo
  318,0
  Cały kraj
  259,0
 • 18,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 23,1% Kobiety
 • 15,0% Mężczyźni
 • Miasto
  13,8%
  Województwo
  4,1%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bieżuniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bieżuniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bieżuniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 781 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Bieżuń
  5 391 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bieżuniu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 71 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -6 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 57,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,6% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bieżuniu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 392 Pracujący ogółem
 • 236 Kobiety
 • 156 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bieżuniu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bieżuń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bieżuń
  73,4
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 39,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,9
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 119,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Bieżuń
  119,0
  Województwo
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bieżuń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Bieżuniu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 205 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 167 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (27) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (9) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (35) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bieżuniu najwięcej (6) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (198) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  17,6% (36) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,0% (43) podmiotów, a 61,5% (126) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bieżuniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%) oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (18.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 205 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 36 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43 Przemysł i budownictwo
 • 126 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Bieżuniu w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Bieżuniu w 2023 roku
 • 167 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 198 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 198
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 205 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 205
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 167 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 38 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 38
 • 31 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31
 • 30 Budownictwo
 • 30
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 4 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bieżuń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bieżuniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 19 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,20 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bieżuniu wynosi 80,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bieżunia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,10 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 4,38 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,61 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bieżunia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 19
 • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 11
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 11,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Bieżuń
  11,20
  Województwo
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 6,10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,10
  woj. mazowieckie
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 2,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,61
  Województwo
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,05
  Województwo
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,22
  Województwo
  0,29
  Polska
  0,35
 • 4,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,38
  Mazowieckie
  13,04
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Bieżuń
  81%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  86%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  53%
  woj. mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Bieżuń
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Bieżuń
  100%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  59%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Bieżuń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Bieżunia wyniosła w 2022 roku 37,3 mln złotych, co daje 8,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 51.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Bieżunia - 23.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (22.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,1 mln złotych, czyli 24,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bieżunia wyniosła w 2022 roku 37,8 mln złotych, co daje 8,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 37.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (17.8%). W budżecie Bieżunia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (17,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,1 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,8%.
 • Wydatki budżetu w Bieżuniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bieżunia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bieżunia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,6 mln

  3,0 tys(100%)

  18,9 mln

  3,7 tys(100%)

  20,2 mln

  3,9 tys(100%)

  21,2 mln

  4,2 tys(100%)

  23,3 mln

  4,7 tys(100%)

  24,6 mln

  5,2 tys(100%)

  25,0 mln

  5,3 tys(100%)

  37,3 mln

  8,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,5 mln

  3,4 tys(41.9%)

  6,7 mln

  3,5 tys(35.2%)

  6,7 mln

  3,6 tys(33.2%)

  7,2 mln

  3,9 tys(33.8%)

  7,6 mln

  4,1 tys(32.7%)

  8,0 mln

  4,4 tys(32.5%)

  8,5 mln

  4,7 tys(34%)

  8,9 mln

  5,2 tys(23.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  619,5 tys

  326(4%)

  299,3 tys

  157(1.6%)

  726,1 tys

  387(3.6%)

  821,7 tys

  443(3.9%)

  1 000,0 tys

  541(4.3%)

  652,3 tys

  357(2.7%)

  619,5 tys

  343(2.5%)

  8,2 mln

  4,8 tys(22.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 mln

  2,3 tys(10.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  989(12%)

  1,8 mln

  939(9.5%)

  2,1 mln

  1,1 tys(10.5%)

  2,2 mln

  1,2 tys(10.5%)

  2,6 mln

  1,4 tys(11%)

  2,6 mln

  1,4 tys(10.5%)

  2,9 mln

  1,6 tys(11.6%)

  3,4 mln

  2,0 tys(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  918(11.2%)

  1,8 mln

  947(9.5%)

  1,6 mln

  838(7.8%)

  2,1 mln

  1,1 tys(10%)

  2,2 mln

  1,2 tys(9.3%)

  2,8 mln

  1,5 tys(11.4%)

  2,5 mln

  1,4 tys(10.1%)

  2,9 mln

  1,7 tys(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  1,4 tys(17.6%)

  6,4 mln

  3,4 tys(33.8%)

  682,0 tys

  364(3.4%)

  676,9 tys

  365(3.2%)

  675,0 tys

  365(2.9%)

  688,3 tys

  376(2.8%)

  874,4 tys

  484(3.5%)

  1,7 mln

  1,0 tys(4.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  167,9 tys

  88,3(1.1%)

  126,3 tys

  66,2(0.7%)

  183,6 tys

  97,9(0.9%)

  207,3 tys

  112(1%)

  254,0 tys

  137(1.1%)

  293,0 tys

  160(1.2%)

  268,9 tys

  149(1.1%)

  1,3 mln

  733(3.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  551,4 tys

  290(3.5%)

  605,2 tys

  317(3.2%)

  610,7 tys

  326(3%)

  618,7 tys

  333(2.9%)

  900,4 tys

  487(3.9%)

  911,0 tys

  498(3.7%)

  920,3 tys

  509(3.7%)

  1,1 mln

  646(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  571,1 tys

  300(3.7%)

  609,4 tys

  319(3.2%)

  646,3 tys

  345(3.2%)

  696,7 tys

  375(3.3%)

  735,3 tys

  397(3.2%)

  581,7 tys

  318(2.4%)

  638,8 tys

  354(2.6%)

  797,3 tys

  464(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  28,0 tys

  14,7(0.2%)

  22,4 tys

  11,8(0.1%)

  87,5 tys

  46,7(0.4%)

  106,4 tys

  57,3(0.5%)

  178,5 tys

  96,5(0.8%)

  25,0 tys

  13,6(0.1%)

  40,1 tys

  22,2(0.2%)

  166,9 tys

  97,1(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  85,1 tys

  44,8(0.5%)

  75,4 tys

  39,5(0.4%)

  80,3 tys

  42,8(0.4%)

  112,7 tys

  60,7(0.5%)

  126,1 tys

  68,2(0.5%)

  320,7 tys

  175(1.3%)

  123,7 tys

  68,5(0.5%)

  159,1 tys

  92,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  220,3 tys

  116(1.4%)

  182,3 tys

  95,5(1%)

  158,2 tys

  84,3(0.8%)

  142,7 tys

  76,9(0.7%)

  197,3 tys

  107(0.8%)

  213,3 tys

  117(0.9%)

  213,3 tys

  118(0.9%)

  130,1 tys

  75,7(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  51,1 tys

  26,9(0.3%)

  47,6 tys

  24,9(0.3%)

  47,5 tys

  25,3(0.2%)

  42,7 tys

  23,0(0.2%)

  83,4 tys

  45,1(0.4%)

  106,0 tys

  57,9(0.4%)

  123,5 tys

  68,3(0.5%)

  95,3 tys

  55,4(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  338,1 tys

  178(2.2%)

  277,0 tys

  145(1.5%)

  237,4 tys

  127(1.2%)

  205,0 tys

  110(1%)

  171,3 tys

  92,6(0.7%)

  110,2 tys

  60,3(0.4%)

  62,4 tys

  34,5(0.2%)

  90,3 tys

  52,5(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  29,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  22,9 tys

  12,0(0.1%)

  17,9 tys

  9,4(0.1%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  26,3 tys

  14,2(0.1%)

  58,7 tys

  31,7(0.3%)

  22,0 tys

  12,1(0.1%)

  8,0 tys

  4,4(0%)

  6,0 tys

  3,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  31,4 tys

  16,5(0.2%)

  3,7 tys

  2,0(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  43,2 tys

  23,3(0.2%)

  33,2 tys

  18,0(0.1%)

  36,2 tys

  19,8(0.1%)

  1,0 tys

  0,6(0%)

  1,0 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  1 000

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  11,7 tys

  6,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,4 tys

  0,7(0%)

  3,2 tys

  1,7(0%)

  4,3 tys

  2,3(0%)

  14,5 tys

  7,8(0.1%)

  39,0 tys

  21,1(0.2%)

  34,5 tys

  18,9(0.1%)

  46,7 tys

  25,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bieżuniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bieżunia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bieżunia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,8 mln

  3,3 tys(100%)

  20,2 mln

  3,9 tys(100%)

  21,6 mln

  4,2 tys(100%)

  22,3 mln

  4,4 tys(100%)

  25,0 mln

  5,0 tys(100%)

  25,6 mln

  5,4 tys(100%)

  27,8 mln

  5,9 tys(100%)

  37,8 mln

  8,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,6 mln

  2,4 tys(27.1%)

  4,8 mln

  2,5 tys(23.8%)

  5,2 mln

  2,8 tys(24.3%)

  6,0 mln

  3,2 tys(27%)

  7,7 mln

  4,2 tys(30.9%)

  7,5 mln

  4,1 tys(29.1%)

  8,1 mln

  4,5 tys(29.2%)

  10,2 mln

  5,9 tys(26.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,3 mln

  3,8 tys(43.4%)

  6,7 mln

  3,5 tys(33.2%)

  7,2 mln

  3,8 tys(33.2%)

  7,3 mln

  3,9 tys(32.9%)

  7,5 mln

  4,0 tys(29.9%)

  7,6 mln

  4,2 tys(29.8%)

  8,7 mln

  4,8 tys(31.3%)

  6,9 mln

  4,0 tys(18.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  101,5 tys

  53,4(0.6%)

  24,2 tys

  12,7(0.1%)

  175,7 tys

  93,7(0.8%)

  307,3 tys

  166(1.4%)

  383,8 tys

  207(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 mln

  3,9 tys(17.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  495

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  2,3 tys(10.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  732,1 tys

  385(4.3%)

  784,5 tys

  411(3.9%)

  747,3 tys

  399(3.5%)

  755,7 tys

  407(3.4%)

  842,4 tys

  455(3.4%)

  1,2 mln

  656(4.7%)

  1,3 mln

  733(4.8%)

  1,4 mln

  834(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  1,3 tys(14.4%)

  6,0 mln

  3,2 tys(29.9%)

  382,3 tys

  204(1.8%)

  324,3 tys

  175(1.5%)

  307,0 tys

  166(1.2%)

  298,0 tys

  163(1.2%)

  369,1 tys

  204(1.3%)

  1,2 mln

  703(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  581,1 tys

  306(3.5%)

  600,3 tys

  315(3%)

  605,5 tys

  323(2.8%)

  613,4 tys

  331(2.8%)

  896,2 tys

  484(3.6%)

  922,5 tys

  504(3.6%)

  926,3 tys

  513(3.3%)

  1,1 mln

  620(2.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  4,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 tys

  4,4(0%)

  22,4 tys

  12,1(0.1%)

  30,0 tys

  16,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  522,0 tys

  304(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  481,4 tys

  253(2.9%)

  481,7 tys

  252(2.4%)

  494,3 tys

  264(2.3%)

  494,1 tys

  266(2.2%)

  429,6 tys

  232(1.7%)

  412,8 tys

  226(1.6%)

  535,0 tys

  296(1.9%)

  507,7 tys

  295(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  349,2 tys

  203(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  186,5 tys

  98,1(1.1%)

  192,7 tys

  101(1%)

  216,5 tys

  115(1%)

  198,0 tys

  107(0.9%)

  123,4 tys

  66,7(0.5%)

  241,5 tys

  132(0.9%)

  205,2 tys

  114(0.7%)

  267,4 tys

  156(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  281,5 tys

  148(1.7%)

  442,3 tys

  232(2.2%)

  154,0 tys

  82,1(0.7%)

  180,5 tys

  97,2(0.8%)

  216,2 tys

  117(0.9%)

  177,6 tys

  97,1(0.7%)

  280,9 tys

  155(1%)

  190,8 tys

  111(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  139,1 tys

  73,2(0.8%)

  103,2 tys

  54,1(0.5%)

  85,6 tys

  45,6(0.4%)

  77,5 tys

  41,7(0.3%)

  115,1 tys

  62,2(0.5%)

  120,8 tys

  66,1(0.5%)

  95,1 tys

  52,6(0.3%)

  115,4 tys

  67,2(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,0 tys

  15,1(0.1%)

  16,8 tys

  9,2(0.1%)

  18,9 tys

  10,4(0.1%)

  39,9 tys

  23,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  31,4 tys

  16,5(0.2%)

  3,7 tys

  2,0(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  43,2 tys

  23,3(0.2%)

  33,2 tys

  18,0(0.1%)

  36,2 tys

  19,8(0.1%)

  1,0 tys

  0,6(0%)

  1,0 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  284,1 tys

  157(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  1 000

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bieżuń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 406 mieszkańców Bieżunia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 206 kobiet oraz 200 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców Bieżunia, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 21,0% podstawowym ukończonym. 4,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Bieżunia mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bieżuniu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,1%) oraz wyższe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,9%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2022 w Bieżuniu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 108 dzieci (56 dziewczynek oraz 52 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bieżuniu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 70 dzieci (29 dziewczynek oraz 41 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  17,9% mieszkańców Bieżunia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 338 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,29 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 285 uczniów (147 kobiet oraz 138 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bieżuniu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 279 uczniów (129 kobiet oraz 150 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (29,6% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 195,21.

  W Bieżuniu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 110 uczniów (62 kobiety oraz 48 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 20 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bieżuniu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 186 uczniów (100 kobiet oraz 86 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 49 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,5% mieszkańców (15,1% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,3 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,2% mieszkańców Bieżunia w wieku potencjalnej nauki (19,6% kobiet i 20,7% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,4%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,8%
  Województwo
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Bieżuń
  2,6%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,5%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Bieżuń
  18,7%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Bieżuń
  24,3%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Bieżuń
  3,3%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 23,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,3%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 4,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1338 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Bieżuń
  1 338,0
  Mazowieckie
  970,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,29 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,29
  woj. mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bieżuń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 108 Dzieci
 • 56 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 52 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,9%
  48,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 29 4 lata
 • 29
 • 27 5 lata
 • 27
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 17 4 lata
 • 17
 • 14 5 lata
 • 14
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 12 4 lata
 • 12
 • 13 5 lata
 • 13
 • 8 6 lat
 • 8
 •  
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bieżuniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bieżuniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Bieżuniu
  Publiczne
  23 657-84-00
  23 657-83-25
  ul. Stefana Gołębiowskiego 1
  09-320 Bieżuń
  5113-
 • Szkoły podstawowe w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bieżuń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 285 Uczniowie
 • 147 Kobiety
  (uczniowie)
 • 138 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,6%
  48,4%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,8
  woj. mazowieckie
  17,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 26,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 195,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  195,21
  Województwo
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 193,84 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Bieżuń
  193,84
  woj. mazowieckie
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bieżuń) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bieżuń) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bieżuniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bieżuniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Zamoyskiego w Bieżuniu (Andrzej Zamoyski)
  Publiczna
  23 657-84-00
  23 657-83-25
  ul. Stefana Gołębiowskiego 1
  09-320 Bieżuń
  13266-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Bieżuń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,4%
  43,6%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  18,3
  Mazowieckie
  26,9
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 10,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bieżuniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bieżuniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu (Władysław Orkan)
  Publiczne
  23 657-80-63
  23 657-80-63
  ul. Warszawska 4
  09-320 Bieżuń
  614721
 • Edukacyjne grupy wieku w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 19,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bieżuń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bieżuń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bieżuń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bieżuń - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bieżuniu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bieżuniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Bieżuniu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Bieżuniu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 140 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 41 (uczestnicy: 2 080)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 260)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 140)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 250)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 220)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 340)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 113)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 36)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 40)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 27)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Według danych z 2022 w Bieżuniu działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 1 160 zwiedzających, co daje 6 698 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Bieżuniu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 858 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 526 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
 • Zabytki w Bieżuniu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bieżunia znajduje się 14 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Bieżuniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac Bieżuń, st.2 z czasów nowożytnych dnia 1960-05-05, wykaz dokumentów: 254/60 z 1960-05-05
  • Pałac z 1. poł. XVII w. (ul. Zamkowa 27)dnia 1960-05-05, wykaz dokumentów: 254/60 z 1960-05-05; A-89 z 2004-07-26
  • Oficyna mieszkalna z 1. poł. XVII w. (ul. Zamkowa 27)dnia 1960-05-05, wykaz dokumentów: 254/60 z 1960-05-05; A-89 z 2004-07-26
  • Inny budynek gospodarczy z 1. poł. XVII w. (ul. Zamkowa 27)dnia 1960-05-05, wykaz dokumentów: 254/60 z 1960-05-05; A-89 z 2004-07-26
  • Zespół - pałac z 1. poł. XVII w. (ul. Zamkowa 27)dnia 1960-05-05, wykaz dokumentów: 254/60 z 1960-05-05; A-89 z 2004-07-26
  • Zespół - fortyfikacja z 1. poł. XVII w. (ul. Zamkowa 27)dnia 1960-05-05, wykaz dokumentów: 254/60 z 1960-05-05; A-89 z 2004-07-26
  • Kościół z końca XVIII w. (ul. Nowy Rynek 27)dnia 1962-04-05, wykaz dokumentów: 642/62 z 1962-04-05; A-132 z 2004-07-30
  • Miasto z końca XVIII w.dnia 1962-05-07, wykaz dokumentów: 736 z 1962-05-07; A-155 z 2004-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Stary Rynek 19)dnia 1991-05-18, wykaz dokumentów: 301/91 z 1991-05-18; A-246 z 2004-08-23
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zamkowa 4)dnia 1991-05-19, wykaz dokumentów: 302/91 z 1991-05-19; A-247 z 2004-08-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1904 r. (ul. Zamkowa 2)dnia 1991-05-19, wykaz dokumentów: 303/91 z 1991-05-19; A-248 z 2004-08-23
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Sierpecka 19)dnia 1991-10-18, wykaz dokumentów: 306/91 z 1991-10-18; A-250 z 2004-08-23; brak numeru z 2010-08-20; brak numeru z 2010-10-25; brak numeru z 2011-04-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1908 r. (ul. Sierpecka 23)dnia 1991-10-18, wykaz dokumentów: 307/91 z 1991-10-18; A-251 z 2004-08-23; brak numeru z 2010-10-25; brak numeru z 2011-05-05; brak numeru z 2013-05-15; brak numeru z 2014-01-10
  • Ogród z 1908 r.dnia 1991-10-18, wykaz dokumentów: 307/91 z 1991-10-18; A-251 z 2004-08-23; brak numeru z 2010-10-25; brak numeru z 2011-05-05; brak numeru z 2013-05-15; brak numeru z 2014-01-10
 • Formy ochrony przyrody w Bieżuniu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bieżunia znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bieżuniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Międzyrzecze Skrwy i Wkry - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry obejmuje ochroną obszar dwóch naturalnych w swym charakterze dolin rzecznych - Skrwy i Wkry z łąkami i grupami drzew i zakrzaczeniami oraz obszarów łąk pól i zadrzewień między nimi., Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 28206.9 ha
  • Nadwkrzański - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Wysoczyzny Ciechanowskiej Doliny rzeki Wkry oraz Niziny Mazowieckiej. Jest to obszar o charakterze wybitnie rolniczym z nielicznymi lasami i zardzewiami. Cenniejsze fragmenty lasów są chronione w rezerwatach m.in: Dziektarzewo i Gołuska Kępa - gdzie chronione są fragmenty lasu mieszanego porastającego skarpę rzeki Wkry. Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar o całkowitej powierzchni 97910 40ha, Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 97910.4 ha
  • Doliny Wkry i Mławki - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 28751.54 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-09-23, Opis granicy: m. Bieżuń ulica nowy rynek

Bieżuń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 12 wypadków drogowych w Bieżuniu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 698,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 58,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Bieżuniu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żuromińskiego.

  Powiat żuromiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bieżuniu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 12 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bieżuniu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 698,08 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  698,1
  Województwo
  956,2
  Kraj
  1 100,9
 • 58,17 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  58,2
  Województwo
  117,8
  Cały kraj
  104,4
 • 698,08 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  698,1
  Mazowieckie
  1 130,3
  Kraj
  1 327,3
 • 8,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  8,3
  Mazowieckie
  12,3
  Cała Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Bieżuń
  100,0
  Mazowieckie
  118,2
  Cały kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bieżuń przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 541droga wojewódzka nr 541(Lubawa - Górne Tuszewo - Tuszewo - Dolne Tuszewo - Montowo - Katlewo - Ostaszewo - Kiełpiny - Lidzbark - Nowy Zieluń - Zieluń - Lubowidz - Brudnice - Żuromin - Franciszkowo - Chamsk - Karniszyn - Bieżuń - Lipniki - Rościszewo - Sierpc - Piaski - Zglenice Duże - Żółtowo - Mochowo - Tłuchówek - Tłuchowo - Kamień Kotowy - Turza Wilcza - Chalin - Dobrzyń nad Wisłą)
  • DW 561droga wojewódzka nr 561( Bieżuń - Dąbrówki - Jaworowo-Kolonia - Zgagowo-Wieś - Zawidz Kościelny - Szumanie-Bakalary)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bieżuniu istnieje 38 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Andrzeja Zamoyskiego

  ul. Borek

  ul. Chabrowa

  ul. Czynszowa

  ul. Garbarzy

  ul. Jędrzeja z Gulczewa

  ul. Kościelna

  ul. Lawendowa

  ul. Leśna

  ul. Makowa

  ul. Mławska

  ul. Nadwkrzańska

  ul. Nowy Rynek

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Polna

  ul. Poświętna

  ul. Prosta

  ul. Płocka

  ul. Różana

  ul. Sierpecka

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Stary Rynek

  ul. Stefana Gołębiowskiego

  ul. Sukienników

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Warszawska

  ul. Wrzosowa

  ul. Wąska

  ul. Zacisze

  ul. Zamkowa

  ul. Zarynek

  ul. Zawidzka

  ul. Złotników

  ul. dr. Antoniego Wolskiego

  ul. ks. Jana Szostakiewicza