Bieżuń w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Bieżuń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bieżuń to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu żuromińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bieżuń.
 • 1 807 Liczba mieszkańców
 • 12,1 km² Powierzchnia
 • 149,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1406 Data założenia
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WZU Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Szymański Burmistrz miasta
Bieżuń na mapie
Identyfikatory
 • 19.889252.9606 Współrzędne GPS
 • 1437014 TERYT (TERC)
 • 0111981 SIMC
Herb miasta Bieżuń
Bieżuń herb

Bieżuń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-320Poczta Bieżuń

Bieżuń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bieżuniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Żurominie (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szpitalna 89/93
09-300 Żuromin
Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
(23) 657-80-56
(23) 657-80-39
ul. Warszawska 2
09-320 Bieżuń

Bieżuń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Bieżuń jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 807, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bieżunia zawarli w 2021 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Bieżunia jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Bieżuń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,74 na 1000 mieszkańców Bieżunia. W 2021 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 41,7% dziewczynek i 58,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 364 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,7% zgonów w Bieżuniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,8% zgonów w Bieżuniu były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bieżunia przypada 9.32 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 13 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 21 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bieżunia -8. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,6% mieszkańców Bieżunia jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bieżunia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 807 Liczba mieszkańców
 • 939 Kobiety
 • 868 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bieżuniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bieżuniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bieżuniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bieżunia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,4 lat
  Mazowieckie
  41,7 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bieżuń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bieżunia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bieżuń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bieżuń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bieżuń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,2%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,3%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  Mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,2%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,6%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bieżuniu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  2,7
  woj. mazowieckie
  4,6
  Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Bieżuń
  1,5
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bieżuniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,7
  woj. mazowieckie
  -3,6
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bieżuniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bieżuniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bieżuniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bieżuniu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,7%
  58,3%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Bieżuń
  6,6
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  38,6
  woj. mazowieckie
  42,2
  Polska
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 364 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 294 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 419 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Bieżuń
  3 364 g
  Mazowieckie
  3 396 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 109 Waga 3500g - 3999g
 • 109
 • 118 Waga 3000g - 3499g
 • 118
 • 52 Waga 2500g - 2999g
 • 52
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  woj. mazowieckie
  1,49
  Cała Polska
  1,32
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Bieżuń
  0,56
  Mazowieckie
  0,73
  Polska
  0,64
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,61
  Mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Bieżuniu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 58,8%
  41,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,3
  Województwo
  13,6
  Kraj
  13,6
 • 164,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Bieżuń
  164,3
  Mazowieckie
  136,2
  Cała Polska
  156,7
 • 6,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,1
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,0
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żuromińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,7%
  woj. mazowieckie
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 22,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,8%
  Mazowieckie
  18,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,8%
  Mazowieckie
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 61 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Cały kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 337,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  337,1
  Województwo
  248,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Polska
  246,5
 • 556,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 643,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 467,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  556,4
  Województwo
  407,0
  Polska
  475,8
 • 50,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 6,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bieżuń
  50,5
  Mazowieckie
  50,0
  Cała Polska
  70,6
 • 64,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Bieżuń
  64,9
  woj. mazowieckie
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 16,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  16,2
  Mazowieckie
  6,7
  Cały kraj
  6,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Bieżuń
  1,1%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 21 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bieżuniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bieżuń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bieżuń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Bieżuniu oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,77 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bieżuniu to 685 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 375 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bieżuniu to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Bieżuniu to 103,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,53% mieszkań posiada łazienkę, 80,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żuromińskiego.

  Powiat żuromiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 685 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 374,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Bieżuń
  374,50
  Mazowieckie
  440,20
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 88,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Bieżuń
  88,90 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 33,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Bieżuń
  33,30 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,62 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,62
  woj. mazowieckie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,67
  Mazowieckie
  2,27
  Cały kraj
  2,55
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,58
  Mazowieckie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,77 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  2,77
  Mazowieckie
  8,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 25 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,00
  woj. mazowieckie
  3,74
  Kraj
  3,90
 • 13,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  13,84
  Województwo
  30,65
  Polska
  24,07
 • 519 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 103,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  103,8 m2
  woj. mazowieckie
  91,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,29 m2
  woj. mazowieckie
  0,75 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Bieżuń
  94,74%
  Mazowieckie
  96,09%
  Kraj
  96,97%
 • 89,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  89,93%
  Województwo
  93,90%
  Cały kraj
  94,01%
 • 84,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Bieżuń
  84,53%
  woj. mazowieckie
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 80,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Bieżuń
  80,29%
  Województwo
  87,29%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,00%
  Mazowieckie
  58,44%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Bieżuń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bieżuniu na 1000 mieszkańców pracuje 217osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bieżuniu wynosiło w 2021 roku 14,2% (17,8% wśród kobiet i 11,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bieżuniu wynosiło 4 781,49 PLN, co odpowiada 79.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bieżunia 71 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 65 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6.

  63,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Bieżunia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,8% w przemyśle i budownictwie, a 6,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 217 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Bieżuń
  217,0
  Mazowieckie
  323,0
  Polska
  257,0
 • 14,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,8% Kobiety
 • 11,3% Mężczyźni
 • Miasto
  14,2%
  Województwo
  4,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bieżuniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bieżuniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bieżuniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 781 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 781 PLN
  Województwo
  7 108 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bieżuniu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 71 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -6 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 69,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,8% Przemysł i budownictwo
 • 6,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 17,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 4,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,2% Pozostałe
 • 27,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bieżuniu w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 392 Pracujący ogółem
 • 236 Kobiety
 • 156 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bieżuniu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bieżuń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,0
  Województwo
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bieżuń
  35,7
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 121,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Bieżuń
  121,8
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bieżuń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bieżuniu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 201 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 164 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (27) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (9) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (35) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bieżuniu najwięcej (6) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (193) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  18,9% (38) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,4% (37) podmiotów, a 62,7% (126) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bieżuniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.8%) oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (20.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 201 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 38 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37 Przemysł i budownictwo
 • 126 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w Bieżuniu w 2021 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Bieżuniu w 2021 roku
 • 164 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 193 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 193
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 201 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 201
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 164 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 39 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 39
 • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34
 • 22 Budownictwo
 • 22
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bieżuń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Bieżuniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 17 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bieżuniu wynosi 75,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bieżunia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,04 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 3,67 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,40 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,74 (48%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bieżunia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 17
 • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 11
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 9,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,50
  Mazowieckie
  22,31
  Cała Polska
  21,51
 • 6,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Bieżuń
  6,04
  Województwo
  14,38
  Cały kraj
  12,82
 • 1,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Bieżuń
  1,74
  Województwo
  5,32
  Cały kraj
  5,89
 • 1,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,40
  woj. mazowieckie
  1,84
  Kraj
  1,85
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,26
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,35
 • 3,67 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,67
  Województwo
  11,83
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  75%
  Województwo
  64%
  Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  76%
  Mazowieckie
  55%
  Kraj
  64%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Bieżuń
  49%
  Mazowieckie
  71%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. mazowieckie
  86%
  Polska
  89%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Bieżuń
  48%
  Województwo
  41%
  Polska
  53%

Bieżuń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Bieżunia wyniosła w 2021 roku 25,0 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Bieżunia - 34% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 527,3 tys złotych, czyli 2,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bieżunia wyniosła w 2021 roku 27,8 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.8%). W budżecie Bieżunia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (17,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,0 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,9%.
 • Wydatki budżetu w Bieżuniu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bieżunia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bieżunia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,2 mln

  3,1 tys(100%)

  15,6 mln

  3,0 tys(100%)

  18,9 mln

  3,7 tys(100%)

  20,2 mln

  3,9 tys(100%)

  21,2 mln

  4,2 tys(100%)

  23,3 mln

  4,7 tys(100%)

  24,6 mln

  5,0 tys(100%)

  25,0 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,6 mln

  3,5 tys(40.8%)

  6,5 mln

  3,4 tys(41.9%)

  6,7 mln

  3,5 tys(35.2%)

  6,7 mln

  3,6 tys(33.2%)

  7,2 mln

  3,9 tys(33.8%)

  7,6 mln

  4,1 tys(32.7%)

  8,0 mln

  4,4 tys(32.5%)

  8,5 mln

  4,7 tys(34%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  1,0 tys(12.1%)

  1,9 mln

  989(12%)

  1,8 mln

  939(9.5%)

  2,1 mln

  1,1 tys(10.5%)

  2,2 mln

  1,2 tys(10.5%)

  2,6 mln

  1,4 tys(11%)

  2,6 mln

  1,4 tys(10.5%)

  2,9 mln

  1,6 tys(11.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  943(11%)

  1,7 mln

  918(11.2%)

  1,8 mln

  947(9.5%)

  1,6 mln

  838(7.8%)

  2,1 mln

  1,1 tys(10%)

  2,2 mln

  1,2 tys(9.3%)

  2,8 mln

  1,5 tys(11.4%)

  2,5 mln

  1,4 tys(10.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  660,1 tys

  349(4.1%)

  551,4 tys

  290(3.5%)

  605,2 tys

  317(3.2%)

  610,7 tys

  326(3%)

  618,7 tys

  333(2.9%)

  900,4 tys

  487(3.9%)

  911,0 tys

  498(3.7%)

  920,3 tys

  509(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  1,4 tys(16.6%)

  2,8 mln

  1,4 tys(17.6%)

  6,4 mln

  3,4 tys(33.8%)

  682,0 tys

  364(3.4%)

  676,9 tys

  365(3.2%)

  675,0 tys

  365(2.9%)

  688,3 tys

  376(2.8%)

  874,4 tys

  484(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  515,2 tys

  273(3.2%)

  571,1 tys

  300(3.7%)

  609,4 tys

  319(3.2%)

  646,3 tys

  345(3.2%)

  696,7 tys

  375(3.3%)

  735,3 tys

  397(3.2%)

  581,7 tys

  318(2.4%)

  638,8 tys

  354(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  957,7 tys

  507(5.9%)

  619,5 tys

  326(4%)

  299,3 tys

  157(1.6%)

  726,1 tys

  387(3.6%)

  821,7 tys

  443(3.9%)

  1 000,0 tys

  541(4.3%)

  652,3 tys

  357(2.7%)

  619,5 tys

  343(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  189,3 tys

  100(1.2%)

  167,9 tys

  88,3(1.1%)

  126,3 tys

  66,2(0.7%)

  183,6 tys

  97,9(0.9%)

  207,3 tys

  112(1%)

  254,0 tys

  137(1.1%)

  293,0 tys

  160(1.2%)

  268,9 tys

  149(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  214,1 tys

  113(1.3%)

  220,3 tys

  116(1.4%)

  182,3 tys

  95,5(1%)

  158,2 tys

  84,3(0.8%)

  142,7 tys

  76,9(0.7%)

  197,3 tys

  107(0.8%)

  213,3 tys

  117(0.9%)

  213,3 tys

  118(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  34,7 tys

  18,4(0.2%)

  85,1 tys

  44,8(0.5%)

  75,4 tys

  39,5(0.4%)

  80,3 tys

  42,8(0.4%)

  112,7 tys

  60,7(0.5%)

  126,1 tys

  68,2(0.5%)

  320,7 tys

  175(1.3%)

  123,7 tys

  68,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  52,0 tys

  27,5(0.3%)

  51,1 tys

  26,9(0.3%)

  47,6 tys

  24,9(0.3%)

  47,5 tys

  25,3(0.2%)

  42,7 tys

  23,0(0.2%)

  83,4 tys

  45,1(0.4%)

  106,0 tys

  57,9(0.4%)

  123,5 tys

  68,3(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  411,0 tys

  217(2.5%)

  338,1 tys

  178(2.2%)

  277,0 tys

  145(1.5%)

  237,4 tys

  127(1.2%)

  205,0 tys

  110(1%)

  171,3 tys

  92,6(0.7%)

  110,2 tys

  60,3(0.4%)

  62,4 tys

  34,5(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  3,2 tys

  1,7(0%)

  4,3 tys

  2,3(0%)

  14,5 tys

  7,8(0.1%)

  39,0 tys

  21,1(0.2%)

  34,5 tys

  18,9(0.1%)

  46,7 tys

  25,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  22,4 tys

  11,9(0.1%)

  28,0 tys

  14,7(0.2%)

  22,4 tys

  11,8(0.1%)

  87,5 tys

  46,7(0.4%)

  106,4 tys

  57,3(0.5%)

  178,5 tys

  96,5(0.8%)

  25,0 tys

  13,6(0.1%)

  40,1 tys

  22,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,5 tys

  3,9(0%)

  22,9 tys

  12,0(0.1%)

  17,9 tys

  9,4(0.1%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  26,3 tys

  14,2(0.1%)

  58,7 tys

  31,7(0.3%)

  22,0 tys

  12,1(0.1%)

  8,0 tys

  4,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,9 tys

  15,8(0.2%)

  31,4 tys

  16,5(0.2%)

  3,7 tys

  2,0(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  43,2 tys

  23,3(0.2%)

  33,2 tys

  18,0(0.1%)

  36,2 tys

  19,8(0.1%)

  1,0 tys

  0,6(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  76,9 tys

  40,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  1 000

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  4,1 tys

  2,2(0%)

  11,7 tys

  6,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bieżuniu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bieżunia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bieżunia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,4 mln

  3,3 tys(100%)

  16,8 mln

  3,3 tys(100%)

  20,2 mln

  3,9 tys(100%)

  21,6 mln

  4,2 tys(100%)

  22,3 mln

  4,4 tys(100%)

  25,0 mln

  5,0 tys(100%)

  25,6 mln

  5,2 tys(100%)

  27,8 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  4,0 tys(43.3%)

  7,3 mln

  3,8 tys(43.4%)

  6,7 mln

  3,5 tys(33.2%)

  7,2 mln

  3,8 tys(33.2%)

  7,3 mln

  3,9 tys(32.9%)

  7,5 mln

  4,0 tys(29.9%)

  7,6 mln

  4,2 tys(29.8%)

  8,7 mln

  4,8 tys(31.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,1 mln

  2,7 tys(29.5%)

  4,6 mln

  2,4 tys(27.1%)

  4,8 mln

  2,5 tys(23.8%)

  5,2 mln

  2,8 tys(24.3%)

  6,0 mln

  3,2 tys(27%)

  7,7 mln

  4,2 tys(30.9%)

  7,5 mln

  4,1 tys(29.1%)

  8,1 mln

  4,5 tys(29.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  286,9 tys

  152(1.6%)

  732,1 tys

  385(4.3%)

  784,5 tys

  411(3.9%)

  747,3 tys

  399(3.5%)

  755,7 tys

  407(3.4%)

  842,4 tys

  455(3.4%)

  1,2 mln

  656(4.7%)

  1,3 mln

  733(4.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  561,2 tys

  297(3.2%)

  581,1 tys

  306(3.5%)

  600,3 tys

  315(3%)

  605,5 tys

  323(2.8%)

  613,4 tys

  331(2.8%)

  896,2 tys

  484(3.6%)

  922,5 tys

  504(3.6%)

  926,3 tys

  513(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  435,1 tys

  230(2.5%)

  481,4 tys

  253(2.9%)

  481,7 tys

  252(2.4%)

  494,3 tys

  264(2.3%)

  494,1 tys

  266(2.2%)

  429,6 tys

  232(1.7%)

  412,8 tys

  226(1.6%)

  535,0 tys

  296(1.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  1,3 tys(13.7%)

  2,4 mln

  1,3 tys(14.4%)

  6,0 mln

  3,2 tys(29.9%)

  382,3 tys

  204(1.8%)

  324,3 tys

  175(1.5%)

  307,0 tys

  166(1.2%)

  298,0 tys

  163(1.2%)

  369,1 tys

  204(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  284,1 tys

  157(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  523,2 tys

  277(3%)

  281,5 tys

  148(1.7%)

  442,3 tys

  232(2.2%)

  154,0 tys

  82,1(0.7%)

  180,5 tys

  97,2(0.8%)

  216,2 tys

  117(0.9%)

  177,6 tys

  97,1(0.7%)

  280,9 tys

  155(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  215,2 tys

  114(1.2%)

  186,5 tys

  98,1(1.1%)

  192,7 tys

  101(1%)

  216,5 tys

  115(1%)

  198,0 tys

  107(0.9%)

  123,4 tys

  66,7(0.5%)

  241,5 tys

  132(0.9%)

  205,2 tys

  114(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  161,5 tys

  85,4(0.9%)

  139,1 tys

  73,2(0.8%)

  103,2 tys

  54,1(0.5%)

  85,6 tys

  45,6(0.4%)

  77,5 tys

  41,7(0.3%)

  115,1 tys

  62,2(0.5%)

  120,8 tys

  66,1(0.5%)

  95,1 tys

  52,6(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,0 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,0 tys

  15,1(0.1%)

  16,8 tys

  9,2(0.1%)

  18,9 tys

  10,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,9 tys

  15,8(0.2%)

  31,4 tys

  16,5(0.2%)

  3,7 tys

  2,0(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  43,2 tys

  23,3(0.2%)

  33,2 tys

  18,0(0.1%)

  36,2 tys

  19,8(0.1%)

  1,0 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  4,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 tys

  4,4(0%)

  22,4 tys

  12,1(0.1%)

  30,0 tys

  16,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  75,7 tys

  40,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  495

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  1 000

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  64,7 tys

  34,2(0.4%)

  101,5 tys

  53,4(0.6%)

  24,2 tys

  12,7(0.1%)

  175,7 tys

  93,7(0.8%)

  307,3 tys

  166(1.4%)

  383,8 tys

  207(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bieżuń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 397 mieszkańców Bieżunia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 205 kobiet oraz 192 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców Bieżunia, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 21,0% podstawowym ukończonym. 4,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Bieżunia mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bieżuniu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,1%) oraz wyższe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,9%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2021 w Bieżuniu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 109 dzieci (61 dziewczynek oraz 48 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bieżuniu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 70 dzieci (29 dziewczynek oraz 41 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  16,9% mieszkańców Bieżunia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 237 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,29 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 304 uczniów (154 kobiety oraz 150 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bieżuniu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 279 uczniów (129 kobiet oraz 150 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 24,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,9 uczniów.

  W Bieżuniu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 108 uczniów (65 kobiet oraz 43 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 29 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bieżuniu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 186 uczniów (100 kobiet oraz 86 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 49 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,1% mieszkańców (15,1% wśród dziewczyn i 15,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,2% mieszkańców Bieżunia w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 26,0% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Bieżuń
  15,4%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  31,8%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,5%
  Województwo
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Bieżuń
  18,7%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,3%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Bieżuń
  3,3%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Bieżuń
  21,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 23,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Bieżuń
  4,3%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 4,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1237 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 237,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Kraj
  896,0
 • 0,29 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,29
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bieżuń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 109 Dzieci
 • 61 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 48 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,0%
  44,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 27 4 lata
 • 27
 • 21 5 lata
 • 21
 • 36 6 lat
 • 36
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 13 4 lata
 • 13
 • 14 5 lata
 • 14
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 14 4 lata
 • 14
 • 7 5 lata
 • 7
 • 17 6 lat
 • 17
 •  
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bieżuniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bieżuniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Bieżuniu
  Publiczne
  23 657-84-00
  23 657-83-25
  ul. Stefana Gołębiowskiego 1
  09-320 Bieżuń
  5113-
 • Szkoły podstawowe w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bieżuń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 304 Uczniowie
 • 154 Kobiety
  (uczniowie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,7%
  49,3%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Bieżuń
  17,9
  Mazowieckie
  17,3
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 28,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bieżuniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bieżuniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Zamoyskiego w Bieżuniu (Andrzej Zamoyski)
  Publiczna
  23 657-84-00
  23 657-83-25
  ul. Stefana Gołębiowskiego 1
  09-320 Bieżuń
  13266-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Bieżuń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 108 Uczniowie
 • 65 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,2%
  39,8%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  18,0
  woj. mazowieckie
  26,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 11,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bieżuniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bieżuniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu (Władysław Orkan)
  Publiczne
  23 657-80-63
  23 657-80-63
  ul. Warszawska 4
  09-320 Bieżuń
  614721
 • Edukacyjne grupy wieku w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bieżuń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bieżuń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bieżuń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bieżuń - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bieżuniu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bieżuniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bieżuniu
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Bieżuniu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Bieżuniu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 140 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 25 (uczestnicy: 1 525)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 320)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 140)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 270)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 275)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 260)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 126)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 1 (członkowie: 6)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 51)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 27)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Według danych z 2021 w Bieżuniu działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 146 zwiedzających, co daje 800 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Bieżuniu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 322 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 526 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
 • Zabytki w Bieżuniu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bieżunia znajduje się 14 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Bieżuniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac Bieżuń, st.2 z czasów nowożytnych dnia 1960-05-05, wykaz dokumentów: 254/60 z 1960-05-05
  • Pałac z 1. poł. XVII w. (ul. Zamkowa 27)dnia 1960-05-05, wykaz dokumentów: 254/60 z 1960-05-05; A-89 z 2004-07-26
  • Oficyna mieszkalna z 1. poł. XVII w. (ul. Zamkowa 27)dnia 1960-05-05, wykaz dokumentów: 254/60 z 1960-05-05; A-89 z 2004-07-26
  • Inny budynek gospodarczy z 1. poł. XVII w. (ul. Zamkowa 27)dnia 1960-05-05, wykaz dokumentów: 254/60 z 1960-05-05; A-89 z 2004-07-26
  • Zespół - pałac z 1. poł. XVII w. (ul. Zamkowa 27)dnia 1960-05-05, wykaz dokumentów: 254/60 z 1960-05-05; A-89 z 2004-07-26
  • Zespół - fortyfikacja z 1. poł. XVII w. (ul. Zamkowa 27)dnia 1960-05-05, wykaz dokumentów: 254/60 z 1960-05-05; A-89 z 2004-07-26
  • Kościół z końca XVIII w. (ul. Nowy Rynek 27)dnia 1962-04-05, wykaz dokumentów: 642/62 z 1962-04-05; A-132 z 2004-07-30
  • Miasto z końca XVIII w.dnia 1962-05-07, wykaz dokumentów: 736 z 1962-05-07; A-155 z 2004-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Stary Rynek 19)dnia 1991-05-18, wykaz dokumentów: 301/91 z 1991-05-18; A-246 z 2004-08-23
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zamkowa 4)dnia 1991-05-19, wykaz dokumentów: 302/91 z 1991-05-19; A-247 z 2004-08-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1904 r. (ul. Zamkowa 2)dnia 1991-05-19, wykaz dokumentów: 303/91 z 1991-05-19; A-248 z 2004-08-23
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Sierpecka 19)dnia 1991-10-18, wykaz dokumentów: 306/91 z 1991-10-18; A-250 z 2004-08-23; brak numeru z 2010-08-20; brak numeru z 2010-10-25; brak numeru z 2011-04-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1908 r. (ul. Sierpecka 23)dnia 1991-10-18, wykaz dokumentów: 307/91 z 1991-10-18; A-251 z 2004-08-23; brak numeru z 2010-10-25; brak numeru z 2011-05-05; brak numeru z 2013-05-15; brak numeru z 2014-01-10
  • Ogród z 1908 r.dnia 1991-10-18, wykaz dokumentów: 307/91 z 1991-10-18; A-251 z 2004-08-23; brak numeru z 2010-10-25; brak numeru z 2011-05-05; brak numeru z 2013-05-15; brak numeru z 2014-01-10
 • Formy ochrony przyrody w Bieżuniu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bieżunia znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bieżuniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Międzyrzecze Skrwy i Wkry - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry obejmuje ochroną obszar dwóch naturalnych w swym charakterze dolin rzecznych - Skrwy i Wkry z łąkami i grupami drzew i zakrzaczeniami oraz obszarów łąk pól i zadrzewień między nimi., Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 28206.9 ha
  • Nadwkrzański - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Wysoczyzny Ciechanowskiej Doliny rzeki Wkry oraz Niziny Mazowieckiej. Jest to obszar o charakterze wybitnie rolniczym z nielicznymi lasami i zardzewiami. Cenniejsze fragmenty lasów są chronione w rezerwatach m.in: Dziektarzewo i Gołuska Kępa - gdzie chronione są fragmenty lasu mieszanego porastającego skarpę rzeki Wkry. Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar o całkowitej powierzchni 97910 40ha, Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 97910.4 ha
  • Doliny Wkry i Mławki - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 28751.54 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-09-23, Opis granicy: m. Bieżuń ulica nowy rynek

Bieżuń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 10 wypadków drogowych w Bieżuniu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 548,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 54,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Bieżuniu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żuromińskiego.

  Powiat żuromiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bieżuniu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 10 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bieżuniu w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 548,25 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  548,2
  woj. mazowieckie
  918,8
  Polska
  1 035,8
 • 54,82 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  54,8
  Województwo
  114,4
  Kraj
  98,5
 • 548,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Bieżuń
  548,2
  woj. mazowieckie
  1 086,6
  Kraj
  1 251,4
 • 10,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  10,0
  Mazowieckie
  12,5
  Cały kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  118,3
  Kraj
  120,8
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bieżuń przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 541droga wojewódzka nr 541(Lubawa - Górne Tuszewo - Tuszewo - Dolne Tuszewo - Montowo - Katlewo - Ostaszewo - Kiełpiny - Lidzbark - Nowy Zieluń - Zieluń - Lubowidz - Brudnice - Żuromin - Franciszkowo - Chamsk - Karniszyn - Bieżuń - Lipniki - Rościszewo - Sierpc - Piaski - Zglenice Duże - Żółtowo - Mochowo - Tłuchówek - Tłuchowo - Kamień Kotowy - Turza Wilcza - Chalin - Dobrzyń nad Wisłą)
  • DW 561droga wojewódzka nr 561( Bieżuń - Dąbrówki - Jaworowo-Kolonia - Zgagowo-Wieś - Zawidz Kościelny - Szumanie-Bakalary)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bieżuniu istnieje 38 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Andrzeja Zamoyskiego

  ul. Borek

  ul. Chabrowa

  ul. Czynszowa

  ul. Garbarzy

  ul. Jędrzeja z Gulczewa

  ul. Kościelna

  ul. Lawendowa

  ul. Leśna

  ul. Makowa

  ul. Mławska

  ul. Nadwkrzańska

  ul. Nowy Rynek

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Polna

  ul. Poświętna

  ul. Prosta

  ul. Płocka

  ul. Różana

  ul. Sierpecka

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Stary Rynek

  ul. Stefana Gołębiowskiego

  ul. Sukienników

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Warszawska

  ul. Wrzosowa

  ul. Wąska

  ul. Zacisze

  ul. Zamkowa

  ul. Zarynek

  ul. Zawidzka

  ul. Złotników

  ul. dr. Antoniego Wolskiego

  ul. ks. Jana Szostakiewicza