Czerwińsk nad Wisłą w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Czerwińsk nad Wisłą - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Czerwińsk nad Wisłą to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płońskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czerwińsk nad Wisłą.
  • 1 001 Liczba mieszkańców
  • 5,5 km² Powierzchnia
  • 182,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • 1373–1870, od 2020 Uzyskanie praw miejskich
  • (+48) 24 Numer kierunkowy
  • WPN Tablice rejestracyjne
  • Marcin Gortat Burmistrz miasta
Czerwińsk nad Wisłą na mapie
Identyfikatory
  • 20.312252.3942 Współrzędne GPS
  • 1420044 TERYT (TERC)
  • 0561885 SIMC
Herb miasta Czerwińsk nad Wisłą
Czerwińsk nad Wisłą herb

Jak Czerwińsk nad Wisłą wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Czerwińsk nad Wisłą na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Czerwińsk nad Wisłą wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Czerwińsk nad Wisłą plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
22Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
27Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
59Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
81Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
87Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
93Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
97Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
100Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
104Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
110Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
197Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
238Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
242Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
265Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
267Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
277Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
277Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
286Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
293Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi

Czerwińsk nad Wisłą - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-150Poczta Czerwińsk nad Wisłą, ul. Klasztorna 4

Czerwińsk nad Wisłą - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czerwińsk nad Wisłą)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
(24) 231-58-61
(24) 231-51-99
ul. Władysława Jagiełły 16
09-150 Czerwińsk Nad Wisłą

Czerwińsk nad Wisłą - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Czerwińsk nad Wisłą jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 001, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2020-2022 liczba mieszkańców zmalała o 0,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy Czerwińsk nad Wisłą zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
    28,7% mieszkańców Czerwińsk nad Wisłą jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

    Czerwińsk nad Wisłą ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -13,93 na 1000 mieszkańców Czerwińsk nad Wisłą. W 2022 roku urodziło się 4 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 398 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2021 roku 33,6% zgonów w Czerwińsk nad Wisłą spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,7% zgonów w Czerwińsk nad Wisłą były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czerwińsk nad Wisłą przypada 17.91 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

    W 2022 roku zarejestrowano 6 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 5 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czerwińsk nad Wisłą 1. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

    58,4% mieszkańców Czerwińsk nad Wisłą jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 1 001 Liczba mieszkańców
  • 498 Kobiety
  • 503 Mężczyźni
  • 49,8%
    50,2%
  • 99 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
  • 101 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w Czerwińsk nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w Czerwińsk nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w Czerwińsk nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
  • Miasto
    43,0 lat
    Mazowieckie
    41,6 lat
    Cała Polska
    42,1 lat
  • 45,8 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 40,1 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Czerwińsk nad Wisłą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Czerwińsk nad Wisłą,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    Wykres - Stan cywilny kobiet - Czerwińsk nad Wisłą,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czerwińsk nad Wisłą,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)
  • 28,7% Kawalerowie/Panny
  • Czerwińsk nad Wisłą
    28,8%
    Województwo
    30,0%
    Cały kraj
    29,1%
  • 22,5% Kobiety
    (Panny)
  • 35,5% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 54,7% Żonaci/Zamężne
  • Miasto
    54,9%
    Województwo
    53,7%
    Polska
    54,0%
  • 54,4% Kobiety
    (Zamężne)
  • 55,2% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 9,5% Wdowcy/Wdowy
  • Czerwińsk nad Wisłą
    9,5%
    Mazowieckie
    8,1%
    Cały kraj
    8,5%
  • 15,7% Kobiety
    (Wdowy)
  • 2,6% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Miasto
    6,5%
    woj. mazowieckie
    7,7%
    Kraj
    7,6%
  • 7,0% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 6,0% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,2% Nieustalone
  • Tutaj
    0,3%
    Województwo
    0,5%
    Polska
    0,7%
  • 0,2% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,2% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czerwińsk nad Wisłą w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
  • Miasto
    5,0
    Mazowieckie
    4,3
    Polska
    4,1
  • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
  • Czerwińsk nad Wisłą
    1,9
    woj. mazowieckie
    1,7
    Kraj
    1,6
  • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czerwińsk nad Wisłą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • -14 Przyrost naturalny w roku 2022
  • -6 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -8 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -13,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Miasto
    -13,9
    Województwo
    -2,2
    Polska
    -3,8
  • Wykres - Przyrost naturalny w Czerwińsk nad Wisłą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czerwińsk nad Wisłą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czerwińsk nad Wisłą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w Czerwińsk nad Wisłą w roku 2022
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 4 Urodzenia żywe
  • 2 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 2 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 50,0%
    50,0%
  • 4,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Miasto
    4,0
    woj. mazowieckie
    9,1
    Polska
    8,1
  • 37,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Czerwińsk nad Wisłą
    37,2
    Mazowieckie
    38,1
    Kraj
    35,1
  • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 9
  • 59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 59
  • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 100
  • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 75
  • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 25
  • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 9
  • 3 398 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 370 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 424 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Czerwińsk nad Wisłą
    3 398 g
    Mazowieckie
    3 386 g
    Polska
    3 355 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 1 Waga 5000g i więcej
  • 1
  • 16 Waga 4500g - 4999g
  • 16
  • 71 Waga 4000g - 4499g
  • 71
  • 228 Waga 3500g - 3999g
  • 228
  • 234 Waga 3000g - 3499g
  • 234
  • 95 Waga 2500g - 2999g
  • 95
  • 35 Waga 2000g - 2499g
  • 35
  • 12 Waga 1500g - 1999g
  • 12
  • 2 Waga 1000g - 1499g
  • 2
  • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Miasto
    1,39
    Województwo
    1,33
    Polska
    1,26
  • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Miasto
    0,66
    Województwo
    0,65
    Kraj
    0,61
  • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Czerwińsk nad Wisłą
    0,65
    Województwo
    0,80
    Kraj
    0,68
  • Statystyki zgonów w Czerwińsk nad Wisłą w roku 2022
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 18 Zgony
  • 8 Kobiety
    (Zgony)
  • 10 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 44,4%
    55,6%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 17,9 Zgony na 1000 ludności
  • Tutaj
    17,9
    Województwo
    11,4
    Polska
    11,9
  • 153,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Miasto
    153,6
    Województwo
    124,6
    Polska
    147,0
  • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Miasto
    1,4
    Mazowieckie
    3,1
    Cała Polska
    3,8
  • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Czerwińsk nad Wisłą
    3,4
    Mazowieckie
    2,8
    Cała Polska
    3,1
  • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    1,5
    Polska
    1,2
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płońskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 33,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Tutaj
    33,6%
    Województwo
    30,5%
    Kraj
    34,8%
  • 17,7% Zgony spowodowane nowotworami
  • Miasto
    17,7%
    woj. mazowieckie
    18,6%
    Kraj
    19,6%
  • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Czerwińsk nad Wisłą
    7,3%
    Województwo
    6,4%
    Kraj
    5,4%
  • 230 Zgony spowodowane COVID-19
  • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Województwo
    13,8
    Cały kraj
    13,3
  • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • woj. mazowieckie
    65,5
    Kraj
    74,4
  • 273,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Miasto
    273,7
    Mazowieckie
    248,2
    Polska
    268,1
  • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • Mazowieckie
    228,1
    Cały kraj
    246,5
  • 519,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 593,3 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 442,4 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    519,2
    Mazowieckie
    407,0
    Cały kraj
    475,8
  • 74,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 59,0 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 90,1 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    74,9
    Województwo
    50,0
    Kraj
    70,6
  • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    20,8
    Mazowieckie
    31,1
    Kraj
    32,6
  • 13,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Czerwińsk nad Wisłą
    13,9
    woj. mazowieckie
    6,7
    Cała Polska
    6,9
  • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Czerwińsk nad Wisłą
    0,9%
    Mazowieckie
    0,5%
    Kraj
    0,5%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 6 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 2 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 4 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Zameldowania z zagranicy
  • 0 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 0 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 5 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 3 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 2 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • 1 Saldo migracji
  • -1 Kobiety
    (saldo migracji)
  • 2 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • 1 Saldo migracji wewnętrznych
  • -1 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 2 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 0 Saldo migracji zagranicznych
  • 0 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 0 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czerwińsk nad Wisłą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 11,2% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 16,5% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 63,7% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 67,9% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 20,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 25,1% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 15,7% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czerwińsk nad Wisłą, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerwińsk nad Wisłą - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W 2022 roku w Czerwińsk nad Wisłą oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czerwińsk nad Wisłą to 501 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 501 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

    100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czerwińsk nad Wisłą to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Czerwińsk nad Wisłą to 78,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,41% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,25% mieszkań posiada łazienkę, 68,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.    Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

    Powiat płoński - ceny transakcyjne mieszkań
  • Zasoby mieszkaniowe w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 501 Liczba nieruchomości w 2022 roku
  • 500,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    500,50
    Województwo
    450,60
    Cały kraj
    412,40
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2020-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 70,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Czerwińsk nad Wisłą
    70,00 m2
    Mazowieckie
    73,90 m2
    Cały kraj
    75,30 m2
  • 35,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Czerwińsk nad Wisłą
    35,00 m2
    Mazowieckie
    33,30 m2
    Polska
    31,10 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2020-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 3,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Czerwińsk nad Wisłą
    3,71
    woj. mazowieckie
    3,65
    Cała Polska
    3,83
  • 2,00 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Czerwińsk nad Wisłą
    2,00
    Mazowieckie
    2,22
    Polska
    2,42
  • 0,54 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Czerwińsk nad Wisłą
    0,54
    woj. mazowieckie
    0,61
    Polska
    0,63
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2020-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
  • 2,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
  • Czerwińsk nad Wisłą
    2,00
    Województwo
    7,83
    Polska
    6,31
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2020-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 10 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
  • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
  • Czerwińsk nad Wisłą
    5,00
    Województwo
    3,70
    Cały kraj
    3,89
  • 9,99 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
  • Tutaj
    9,99
    woj. mazowieckie
    29,00
    Kraj
    24,56
  • 156 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
  • 78,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
  • Czerwińsk nad Wisłą
    78,0 m2
    Województwo
    89,2 m2
    Cały kraj
    92,3 m2
  • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
  • Tutaj
    0,16 m2
    woj. mazowieckie
    0,70 m2
    Cały kraj
    0,58 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2020-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 95,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Tutaj
    95,41%
    Mazowieckie
    97,17%
    Kraj
    97,71%
  • 79,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Tutaj
    79,64%
    Województwo
    94,94%
    Kraj
    95,10%
  • 73,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Czerwińsk nad Wisłą
    73,25%
    Mazowieckie
    93,71%
    Polska
    93,66%
  • 68,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Tutaj
    68,86%
    woj. mazowieckie
    88,15%
    Cała Polska
    85,62%
  • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Miasto
    0,00%
    Województwo
    59,35%
    Kraj
    58,23%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2020-2021,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Czerwińsk nad Wisłą - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W Czerwińsk nad Wisłą na 1000 mieszkańców pracuje 399osób . Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

    Bezrobocie rejestrowane w Czerwińsk nad Wisłą wynosiło w 2022 roku 9,3% (9,3% wśród kobiet i 9,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

    W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czerwińsk nad Wisłą wynosiło 5 660,12 PLN, co odpowiada 84.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Czerwińsk nad Wisłą pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 399 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Tutaj
    399,0
    Województwo
    442,0
    Kraj
    402,0
  • 9,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
  • 9,3% Kobiety
  • 9,3% Mężczyźni
  • Czerwińsk nad Wisłą
    9,3%
    Mazowieckie
    4,2%
    Cały kraj
    5,2%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czerwińsk nad Wisłą w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czerwińsk nad Wisłą w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czerwińsk nad Wisłą w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 5 660 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Tutaj
    5 660 PLN
    Mazowieckie
    7 913 PLN
    Kraj
    6 706 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czerwińsk nad Wisłą w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 41,9% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 48,0% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 17,1% Przemysł i budownictwo
  • 9,2% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 25,7% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 13,0% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 13,7% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 2,0% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,9% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 23,3% Pozostałe
  • 33,9% Kobiety
    (pozostałe)
  • 11,8% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czerwińsk nad Wisłą w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 13,9% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 20,6% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 58,4% W wieku produkcyjnym
  • 53,1% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 63,7% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
  • 32,9% Kobiety
    (59+ lat)
  • 15,7% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czerwińsk nad Wisłą, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 71,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
    71,3
    woj. mazowieckie
    71,5
    Polska
    69,0
  • 41,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Miasto
    41,7
    Województwo
    38,1
    Cała Polska
    38,2
  • 141,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Tutaj
    141,1
    Województwo
    113,9
    Polska
    124,2
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 64,6% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 57,3% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 35,4% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 42,7% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Czerwińsk nad Wisłą - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W Czerwińsk nad Wisłą w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 89 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 54 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 7 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (7) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (2) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (7) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2021 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czerwińsk nad Wisłą najwięcej (6) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (81) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    1,1% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 11,2% (10) podmiotów, a 87,6% (78) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czerwińsk nad Wisłą najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.6%) oraz Transport i gospodarka magazynowa (13.0%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 89 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 10 Przemysł i budownictwo
  • 78 Pozostała działalność
  • 7 Podmioty nowo zarejestrowane w Czerwińsk nad Wisłą w 2022 roku
  • 5 Podmioty wyrejestrowane w Czerwińsk nad Wisłą w 2022 roku
  • 54 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 81 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 81
  • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 6
  • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 2
  • 89 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 89
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 4 Spółki handlowe ogółem
  • 4
  • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 3
  • 6 Spółki cywilne ogółem
  • 6
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 54 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 16 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 16
  • 7 Transport i gospodarka magazynowa
  • 7
  • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 5
  • 5 Budownictwo
  • 5
  • 4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 4
  • 4 Przetwórstwo przemysłowe
  • 4
  • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 4
  • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 3
  • 3 Informacja i komunikacja
  • 3
  • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 2
  • 1 Pozostała działalność
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerwińsk nad Wisłą - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W 2022 roku w Czerwińsk nad Wisłą stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 26 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,55 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czerwińsk nad Wisłą wynosi 77,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czerwińsk nad Wisłą najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,86 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,53 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 9,94 (50%), drogowe - 2,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (90%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czerwińsk nad Wisłą.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czerwińsk nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 26 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 26
  • 13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 13
  • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 10
  • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 2
  • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 0
  • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 10
  • 25,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Czerwińsk nad Wisłą
    25,55
    Województwo
    23,30
    Cała Polska
    22,81
  • 12,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    12,86
    woj. mazowieckie
    14,84
    Cała Polska
    12,98
  • 9,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    9,53
    Mazowieckie
    5,93
    Cała Polska
    6,99
  • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    2,22
    Województwo
    1,76
    Polska
    1,82
  • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Czerwińsk nad Wisłą
    0,24
    Województwo
    0,29
    Polska
    0,35
  • 9,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    9,94
    Mazowieckie
    13,04
    Cały kraj
    11,37
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czerwińsk nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Czerwińsk nad Wisłą
    78%
    Województwo
    63%
    Cały kraj
    71%
  • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Tutaj
    70%
    Województwo
    55%
    Cały kraj
    63%
  • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Miasto
    81%
    woj. mazowieckie
    69%
    Kraj
    75%
  • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Czerwińsk nad Wisłą
    98%
    Mazowieckie
    99%
    Kraj
    99%
  • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Miasto
    90%
    Województwo
    87%
    Cały kraj
    88%
  • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Tutaj
    51%
    Mazowieckie
    42%
    Polska
    51%

Czerwińsk nad Wisłą - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułcenull

  • Suma wydatków z budżetu Czerwińsk nad Wisłą wyniosła w 2022 roku 52,1 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Czerwińsk nad Wisłą - 35.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (6.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,2 mln złotych, czyli 15,7% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu Czerwińsk nad Wisłą wyniosła w 2022 roku 53,6 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%). W budżecie Czerwińsk nad Wisłą wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 850 złotych na mieszkańca (11,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,7 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,9%.
  • Wydatki budżetu w Czerwińsk nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowejnull

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czerwińsk nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czerwińsk nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu Czerwińsk nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    -----38,2 mln

    5,2 tys(100%)

    43,7 mln

    6,0 tys(100%)

    52,1 mln

    7,2 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    -----12,1 mln

    12,0 tys(31.8%)

    16,2 mln

    16,4 tys(37.1%)

    18,7 mln

    18,7 tys(35.9%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    -----0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    6,2 mln

    6,2 tys(11.9%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    -----2,9 mln

    2,9 tys(7.5%)

    3,2 mln

    3,3 tys(7.4%)

    3,6 mln

    3,6 tys(6.8%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    -----2,0 mln

    2,0 tys(5.3%)

    2,6 mln

    2,6 tys(6%)

    3,5 mln

    3,5 tys(6.7%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    -----427,0 tys

    423(1.1%)

    622,1 tys

    629(1.4%)

    3,2 mln

    3,2 tys(6.1%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    -----3,7 mln

    3,6 tys(9.6%)

    4,0 mln

    4,0 tys(9%)

    2,8 mln

    2,8 tys(5.3%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    -----619,4 tys

    613(1.6%)

    1,0 mln

    1,0 tys(2.3%)

    2,2 mln

    2,2 tys(4.3%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    -----1,1 mln

    1,1 tys(2.9%)

    1,3 mln

    1,3 tys(3%)

    1,5 mln

    1,5 tys(2.9%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    -----1,2 mln

    1,2 tys(3.2%)

    1,3 mln

    1,3 tys(2.9%)

    1,4 mln

    1,4 tys(2.7%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    -----1,0 mln

    1,0 tys(2.7%)

    1,1 mln

    1,1 tys(2.4%)

    1,4 mln

    1,4 tys(2.6%)

    Handel

    [Dział 500]

    -----687,2 tys

    680(1.8%)

    497,5 tys

    503(1.1%)

    543,9 tys

    543(1%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    -----363,4 tys

    360(1%)

    297,4 tys

    301(0.7%)

    303,5 tys

    303(0.6%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    -----198,4 tys

    196(0.5%)

    196,8 tys

    199(0.4%)

    265,2 tys

    265(0.5%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    -----42,1 tys

    41,7(0.1%)

    82,1 tys

    83,0(0.2%)

    154,4 tys

    154(0.3%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    -----81,2 tys

    80,4(0.2%)

    101,2 tys

    102(0.2%)

    99,1 tys

    99,0(0.2%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    -----34,5 tys

    34,2(0.1%)

    48,2 tys

    48,8(0.1%)

    21,8 tys

    21,8(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    -----46,4 tys

    45,9(0.1%)

    5,3 tys

    5,3(0%)

    1,6 tys

    1,6(0%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    -----0,0

    0,0(0%)

    34,9 tys

    35,3(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    -----4,5 tys

    4,5(0%)

    1,2 tys

    1,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w Czerwińsk nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowejnull

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czerwińsk nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czerwińsk nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu Czerwińsk nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    -----42,4 mln

    5,8 tys(100%)

    48,7 mln

    6,7 tys(100%)

    53,6 mln

    7,4 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    -----17,6 mln

    17,4 tys(41.4%)

    23,2 mln

    23,5 tys(47.7%)

    17,7 mln

    17,7 tys(33%)

    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    -----7,7 mln

    7,6 tys(18.1%)

    7,6 mln

    7,7 tys(15.6%)

    10,9 mln

    10,9 tys(20.4%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    -----0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    6,2 mln

    6,2 tys(11.6%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    -----100,0 tys

    99,0(0.2%)

    200,9 tys

    203(0.4%)

    2,9 mln

    2,9 tys(5.4%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    -----1,7 mln

    1,7 tys(4%)

    1,9 mln

    1,9 tys(3.9%)

    2,0 mln

    2,0 tys(3.7%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    -----458,3 tys

    454(1.1%)

    1,2 mln

    1,2 tys(2.4%)

    1,6 mln

    1,6 tys(2.9%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    -----741,8 tys

    734(1.8%)

    738,4 tys

    747(1.5%)

    1,5 mln

    1,5 tys(2.8%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    -----290,8 tys

    288(0.7%)

    332,7 tys

    336(0.7%)

    1,5 mln

    1,5 tys(2.8%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    -----723,7 tys

    717(1.7%)

    998,8 tys

    1,0 tys(2%)

    1,3 mln

    1,3 tys(2.4%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    -----895,4 tys

    887(2.1%)

    875,7 tys

    885(1.8%)

    995,2 tys

    994(1.9%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    -----313,2 tys

    310(0.7%)

    335,3 tys

    339(0.7%)

    379,4 tys

    379(0.7%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    -----231,2 tys

    229(0.5%)

    103,9 tys

    105(0.2%)

    322,1 tys

    322(0.6%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    -----52,3 tys

    51,8(0.1%)

    67,3 tys

    68,0(0.1%)

    64,9 tys

    64,8(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    -----46,4 tys

    45,9(0.1%)

    5,3 tys

    5,3(0%)

    1,6 tys

    1,6(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    -----0,0

    0,0(0%)

    11,8 tys

    11,9(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    -----10,0 tys

    9,9(0%)

    29,3 tys

    29,6(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    -----15,0 tys

    14,9(0%)

    15,0 tys

    15,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czerwińsk nad Wisłą - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 224 mieszkańców Czerwińsk nad Wisłą jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 99 kobiet oraz 125 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,9% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Czerwińsk nad Wisłą, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Czerwińsk nad Wisłą mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czerwińsk nad Wisłą największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz średnie zawodowe (18,8%).

    11,7% mieszkańców Czerwińsk nad Wisłą w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (10,8% wśród dziewczynek i 12,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 4 000 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

    W roku 2021 w Czerwińsk nad Wisłą placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 293 uczniów (140 kobiet oraz 153 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (24,5% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 336,78.

    W Czerwińsk nad Wisłą znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 17 uczniów (8 kobiet oraz 9 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 0 absolwentów.

    W Czerwińsk nad Wisłą znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 44 uczniów (20 kobiet oraz 24 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,3% mieszkańców (23,5% wśród dziewczyn i 19,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 17,0 uczniów. 11,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców Czerwińsk nad Wisłą w wieku potencjalnej nauki (24,5% kobiet i 21,9% mężczyzn).

  • 17,3% Wykształcenie wyższe
  • Miasto
    17,3%
    woj. mazowieckie
    33,5%
    Kraj
    25,2%
  • 21,5% Kobiety
    (wyższe)
  • 12,9% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
  • Tutaj
    33,3%
    woj. mazowieckie
    34,6%
    Polska
    35,2%
  • 34,5% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 32,3% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,7% Wykształcenie policealne
  • Czerwińsk nad Wisłą
    2,7%
    Mazowieckie
    3,4%
    Cała Polska
    3,3%
  • 3,3% Kobiety
    (policealne)
  • 1,5% Mężczyźni
    (policealne)
  • 13,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Tutaj
    13,9%
    woj. mazowieckie
    13,0%
    Kraj
    11,9%
  • 16,0% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 12,0% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Czerwińsk nad Wisłą
    16,7%
    Województwo
    18,2%
    Polska
    20,0%
  • 15,2% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 18,8% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Miasto
    24,1%
    Województwo
    15,3%
    Cały kraj
    21,2%
  • 19,1% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 29,6% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
  • Miasto
    3,5%
    Mazowieckie
    2,8%
    Polska
    3,0%
  • 2,8% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 4,1% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Czerwińsk nad Wisłą
    18,2%
    Województwo
    10,7%
    Polska
    12,3%
  • 18,8% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 17,6% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Miasto
    3,5%
    woj. mazowieckie
    3,1%
    Polska
    3,1%
  • 3,3% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 3,5% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 4000 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Czerwińsk nad Wisłą
    4 000,0
    woj. mazowieckie
    925,0
    Polska
    883,0
  •  
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czerwińsk nad Wisłą(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czerwińsk nad Wisłą aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą (Władysław Jagiełło)
    Publiczne
    ul. Warszawska 1
    09-150 Czerwińsk nad Wisłą
    487-
  • Szkoły podstawowe w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Wykres - Szkoły podstawowe (Czerwińsk nad Wisłą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
  • 17 Oddziały
  • 293 Uczniowie
  • 140 Kobiety
    (uczniowie)
  • 153 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 47,8%
    52,2%
  • 35 Uczniowie w 1 klasie
  • 19 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 16 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 18 Absolwenci
  • 5 Kobiety
    (absolwenci)
  • 13 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 17,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Czerwińsk nad Wisłą
    17,2
    woj. mazowieckie
    17,3
    Polska
    16,7
  •  
  • 26,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 24,3 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • 336,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    336,78
    Mazowieckie
    98,13
    Cały kraj
    95,71
  • 332,18 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Czerwińsk nad Wisłą
    332,18
    Mazowieckie
    97,07
    Polska
    94,63
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czerwińsk nad Wisłą) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czerwińsk nad Wisłą) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Czerwińsk nad Wisłą(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czerwińsk nad Wisłą aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą (Władysław Jagiełło)
    Publiczna
    24 231-50-11
    24 231-50-11
    ul. Warszawska 1
    09-150 Czerwińsk nad Wisłą
    13219-
  • Szkoły ponadpodstawowe w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Wykres - Licea ogólnokształcące (Czerwińsk nad Wisłą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
  • 1 Oddziały
  • 17 Uczniowie
  • 8 Kobiety
    (uczniowie)
  • 9 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 47,1%
    52,9%
  •  
  • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
  • Tutaj
    17,0
    Mazowieckie
    26,4
    Polska
    26,3
  •  
  • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
  • 0,4 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,1 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Czerwińsk nad Wisłą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 10 Uczniowie w 1 klasie
  • 4 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 6 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  •  
  • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
  • Miasto
    11,0
    Mazowieckie
    17,7
    Cała Polska
    19,6
  •  
  •  
  • Lista szkół ponadpodstawowych w Czerwińsk nad Wisłą(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czerwińsk nad Wisłą aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CZERWIŃSKU (KRÓLOWA JADWIGA)
    Publiczne
    24 231-51-87
    24 231-51-87
    ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24
    09-150 Czerwińsk nad Wisłą
    390-
    TECHNIKUM AGROBIZNESU W CZERWIŃSKU (KRÓLOWA JADWIGA)
    Publiczne
    24 231-51-87
    24 231-51-87
    ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24
    09-150 Czerwińsk nad Wisłą
    474-
    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (KRÓLOWA JADWIGA)
    Publiczne
    24 231-51-87
    24 231-51-87
    ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24
    09-150 Czerwińsk nad Wisłą
    353-
  • Edukacyjne grupy wieku w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

    (Dane powiatowe)
  • 11,7% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 10,8% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 12,5% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 24,5% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 27,3% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 17,8% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 16,7% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 18,8% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 21,3% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 23,5% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 19,5% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 24,5% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 21,9% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czerwińsk nad Wisłą, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czerwińsk nad Wisłą, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czerwińsk nad Wisłą, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerwińsk nad Wisłą - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Kultura i rekreacja w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: GUS, 2022)

  • Według danych z 2022 w Czerwińsk nad Wisłą działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 426 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
    • dostępne dla czytelników: 9
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  • Zabytki w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czerwińsk nad Wisłą znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Czerwińsk nad Wisłą
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Kościół z XII w. (ul. Klasztorna 23)dnia 1958-06-09, wykaz dokumentów: 154/36/58 z 1958-06-09; A-352 z 2008-08-31
    • Klasztor z XV w. (ul. Klasztorna 23)dnia 1958-06-09, wykaz dokumentów: 154/36/58 z 1958-06-09; A-352 z 2008-08-31
    • Zespół - klasztor z XII - XVdnia 1958-06-09, wykaz dokumentów: 154/36/58 z 1958-06-09; A-352 z 2008-08-31
    • Miasto z 1373 r.dnia 2009-01-16, wykaz dokumentów: 47/2009 z 2009-01-16; A-841 z 2009-04-27
  • Formy ochrony przyrody w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czerwińsk nad Wisłą znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czerwińsk nad Wisłą
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Nadwiślański (powiat płoński płocki i sochaczewski) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu II obejmuje ochroną obszar w obrębie Kotliny Warszawskiej. Zaznaczają się tu dwa typy krajobrazu: tarasów zalewowych przeważnie łąkowo-rolnych oraz nadzalewowych tarasów piaszczystych z wydmami przeważnie zalesione. W obrebie Kotliny Płockiej leży Jezioro Włocławskie którego powstanie w zasadniczy sposób zmieniło środowisko przyrodnicze. Podpiętrzenie Wisły kończy się nieco powyżej Płocka. Na wysokim prawym brzegu doliny wystąpiły procesy abrazyjne które uruchomiły osuwiska. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 44314 0 ha, Data ustanowienia: 1988-01-01, Powierzchnia: 44504.0 ha
    • Dolina Środkowej Wisły - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 30777.88 ha
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-04-17

Czerwińsk nad Wisłą - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 8 wypadków drogowych w Czerwińsk nad Wisłą odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 799,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 199,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

    W 2022 roku w Czerwińsk nad Wisłą znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

    Powiat płoński - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Czerwińsk nad Wisłą
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 8 Wypadki drogowe
    (lata 2010 - 2022)
  • 2 Ofiary śmiertelne
    (lata 2010 - 2022)
  • 9 Ranni
    (lata 2010 - 2022)
  • 7 Lekko ranni
  • 2 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Czerwińsk nad Wisłą w latach 2010 - 2022,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 799,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
    799,2
    Województwo
    956,2
    Polska
    1 100,9
  • 199,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
    199,8
    Mazowieckie
    117,8
    Cała Polska
    104,4
  • 899,10 Ranni na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
  • Tutaj
    899,1
    Województwo
    1 130,3
    Polska
    1 327,3
  • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
    25,0
    Mazowieckie
    12,3
    Cała Polska
    9,5
  • 112,50 Ranni na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2022)
  • Czerwińsk nad Wisłą
    112,5
    woj. mazowieckie
    118,2
    Cała Polska
    120,6
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Czerwińsk nad Wisłą nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DK 50droga krajowa nr 50(Ciechanów - Sokołówek - Skarżynek - Kraszewo - Ojrzeń - Kicin - Wola Wodzyńska - Sochocin - Biele - Wycinki - Siedlin - Płońsk - Skrzynki - Radzyminek - Wróblewo - Troski - Kozarzewo - Nacpolsk - Słomin - Kobylniki - Rostkowice - Pozarzyn - Rębowo - Wyszogród - Kamion Poduchowny - Kamion - Młodzieszyn - Ruszki - Kuznocin - Sochaczew - Bielice - Guzów - Wiskitki - Żyrardów - Korytów A - Korytów - Grabce Józefpolskie - Mszczonów - Badowo-Mściska - Ciemno-Gnojna - Chudolipie - Budki Petrykowskie - Konie - Pniewy - Przęsławice - Bikówek - Grójec - Janówek - Żyrów - Nowe Grabice - Czaplinek - Dębówka - Góra Kalwaria - Ostrówek - Piotrowice - Sobiekursk - Tabor - Regut - Człekówka - Kołbiel - Rudno - Rudzienko - Zamienie - Mińsk Mazowiecki - Stojadła - Arynów - Brzóze - Ładzyń - Wólka Czarnińska - Stanisławów - Wólka Piecząca - Kąty Czernickie - Strachówka - Zawiszyn - Łochów - Łojew - Ogrodniki - Zagrodniki - Zieleniec - Sadowne - Płatkownica - Brok - Ostrów Mazowiecka)
    • DW 565droga wojewódzka nr 565(Secymin Polski - Secymin Nowy - Wychódźc - Chociszewo)
    • DW 570droga wojewódzka nr 570(Wróblewo - Skwary - Naruszewo - Stare Radzikowo - Komsin - Parlin - Czerwińsk Nad Wisłą)
    • DW 575droga wojewódzka nr 575(Płock - Jordanów - Dobrzyków - Nowa Korzeniówka - Wymyśle Polskie - Studzieniec - Słubice - Grzybów - Iłów - Uderz - Łady - Arciechów - Bieniew - Januszew - Kamion Poduchowny - Nowy Kamion - Śladów - Kromnów - Piaski Duchowne - Secymin Polski - Secyminek - Wilków Polski - Gniewniewice Folwarczne - Nowe Gniewniewice - Stare Grochale - Sady - Kazuń Nowy)
    • DK 62droga krajowa nr 62(Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
    • DW 705droga wojewódzka nr 705(Śladów - Tułowice - Konary - Sochaczew - Kozłów Biskupi - Zakrzew - Nowa Sucha - Ziąbki - Bolimowska Wieś - Bolimów - Skierniewice - Stare Rowiska - Byczki - Bliski Gaj - Słupia - Jeżów)