Klimontów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Klimontów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Klimontów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu sandomierskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Klimontów.
 • 1 762 Liczba mieszkańców
 • 4,7 km² Powierzchnia
 • 378,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1604–1870, 2020 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • TSA Tablice rejestracyjne
 • Marek Goździewski Burmistrz miasta
Klimontów na mapie
Identyfikatory
 • 21.448950.6578 Współrzędne GPS
 • 2609034 TERYT (TERC)
 • 0795933 SIMC
Herb miasta Klimontów
Klimontów herb

Jak Klimontów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Klimontów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Klimontów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Klimontów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
10Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
22Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
68Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
81Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
86Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
92Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
92Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
93Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
101Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
107Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
124Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
125Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
139Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
172Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
180Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
182Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
183Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
218Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
255Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
256Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
260Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań

Klimontów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-640Poczta Klimontów

Klimontów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Klimontowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Klimontów
(15) 866-10-06
(15) 866-18-47
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

Klimontów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Klimontów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 762, z czego 53,1% stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Klimontowa zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Klimontowa jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Klimontów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,77 na 1000 mieszkańców Klimontowa. W 2022 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 63,6% dziewczynek i 36,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 254 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,47 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,5% zgonów w Klimontowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w Klimontowie były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Klimontowa przypada 14.98 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 7 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 15 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Klimontowa -8. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,3% mieszkańców Klimontowa jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Klimontowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 762 Liczba mieszkańców
 • 935 Kobiety
 • 827 Mężczyźni
 • 53,1%
  46,9%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Klimontowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Klimontowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Klimontowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Klimontowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,2 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Klimontów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Klimontowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Klimontów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Klimontów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Klimontów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,0%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,6%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Klimontów
  5,6%
  Województwo
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,6%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Klimontowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Klimontów
  4,8
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,0
  świętokrzyskie
  1,3
  Polska
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Klimontowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,77 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,8
  świętokrzyskie
  -6,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Klimontowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Klimontowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Klimontowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Klimontowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 63,6%
  36,4%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,2
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Cały kraj
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  29,8
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 254 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 140 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 365 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 254 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 129 Waga 3500g - 3999g
 • 129
 • 194 Waga 3000g - 3499g
 • 194
 • 84 Waga 2500g - 2999g
 • 84
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,11
  świętokrzyskie
  1,19
  Cała Polska
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,47
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Klimontowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,0 Zgony na 1000 ludności
 • Klimontów
  15,0
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Polska
  11,9
 • 215,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  215,0
  Województwo
  193,5
  Polska
  147,0
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,3
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  świętokrzyskie
  3,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sandomierskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Klimontów
  41,5%
  Województwo
  38,8%
  Polska
  36,0%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,2%
  woj. świętokrzyskie
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,7%
  świętokrzyskie
  4,8%
  Kraj
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  17,5
  Cała Polska
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,1
  Polska
  70,6
 • 305,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Klimontów
  305,4
  Województwo
  312,9
  Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  284,7
  Cały kraj
  253,9
 • 571,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 628,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 509,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Klimontów
  571,1
  świętokrzyskie
  517,8
  Cała Polska
  426,2
 • 73,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 167,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  73,6
  Województwo
  63,9
  Kraj
  62,9
 • 29,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Klimontów
  29,3
  świętokrzyskie
  34,3
  Cały kraj
  33,8
 • 5,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,3
  Województwo
  8,6
  Cała Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Klimontów
  0,4%
  woj. świętokrzyskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Klimontowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Klimontów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Klimontów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Klimontowie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Klimontowie to 646 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 367 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Klimontowie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Klimontowie to 128,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,92% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,13% mieszkań posiada łazienkę, 84,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 57,89% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sandomierskiego.

  Powiat sandomierski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 646 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 367,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  367,00
  świętokrzyskie
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2020-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  95,60 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 35,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  35,10 m2
  woj. świętokrzyskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2020-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,52 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Klimontów
  4,52
  świętokrzyskie
  3,91
  Polska
  3,83
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,72
  Województwo
  2,57
  Kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Klimontów
  0,60
  woj. świętokrzyskie
  0,66
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2020-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Klimontów
  1,14
  Województwo
  3,74
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,00
  świętokrzyskie
  4,75
  Cały kraj
  3,89
 • 6,82 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,82
  świętokrzyskie
  17,76
  Cała Polska
  24,56
 • 256 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 128,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  128,0 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,15 m2
  świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,92%
  woj. świętokrzyskie
  95,94%
  Polska
  97,75%
 • 98,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Klimontów
  98,30%
  świętokrzyskie
  90,70%
  Cała Polska
  95,18%
 • 96,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,13%
  świętokrzyskie
  88,22%
  Kraj
  93,75%
 • 84,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  84,06%
  świętokrzyskie
  82,88%
  Kraj
  85,83%
 • 57,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  57,89%
  Województwo
  46,61%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2020-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Klimontów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Klimontowie na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 76,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 23,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Klimontowie wynosiło w 2023 roku 7,8% (7,8% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Klimontowie wynosiło 5 954,75 PLN, co odpowiada 88.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  40,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Klimontowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Klimontów
  0,0
  Województwo
  200,0
  Kraj
  259,0
 • 9,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,3% Kobiety
 • 7,6% Mężczyźni
 • Klimontów
  7,8%
  Województwo
  7,8%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Klimontowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Klimontowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Klimontowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 414 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Klimontów
  5 955 PLN
  woj. świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Klimontowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,1% Przemysł i budownictwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,2% Pozostałe
 • 37,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Klimontowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 311 Pracujący ogółem
 • 237 Kobiety
 • 74 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Klimontowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Klimontów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,8
  świętokrzyskie
  69,3
  Cały kraj
  69,0
 • 39,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Klimontów
  39,0
  woj. świętokrzyskie
  41,5
  Cała Polska
  38,2
 • 145,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Klimontów
  145,5
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Klimontów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Klimontowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 250 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 191 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (7) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (21) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Klimontowie najwięcej (11) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (239) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  16,8% (42) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 83,2% (208) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Klimontowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (41.4%) oraz Budownictwo (16.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 250 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 42 Przemysł i budownictwo
 • 208 Pozostała działalność
 • 26 Podmioty nowo zarejestrowane w Klimontowie w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Klimontowie w 2023 roku
 • 191 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 239 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 239
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 250 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 250
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 191 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 79 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 79
 • 31 Budownictwo
 • 31
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 7 Przetwórstwo przemysłowe
 • 7
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Klimontów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Klimontowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 29 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,12 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Klimontowie wynosi 83,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Klimontowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,48 (wykrywalność 77%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,97 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,68 (85%), drogowe - 1,82 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Klimontowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Klimontów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 29
 • 12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 12
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 16,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Klimontów
  16,12
  Województwo
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 6,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,97
  Województwo
  10,85
  Kraj
  12,98
 • 6,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,68
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Polska
  6,99
 • 1,82 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Klimontów
  1,82
  woj. świętokrzyskie
  1,83
  Polska
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,23
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 9,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,48
  świętokrzyskie
  8,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Klimontów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  84%
  Województwo
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  77%
  woj. świętokrzyskie
  69%
  Cała Polska
  63%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  85%
  świętokrzyskie
  78%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Klimontów
  94%
  świętokrzyskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  77%
  świętokrzyskie
  59%
  Kraj
  51%

Klimontów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Klimontowa wyniosła w 2022 roku 60,3 mln złotych, co daje 8,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Klimontowa - 24.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.7%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,9 mln złotych, czyli 26,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Klimontowa wyniosła w 2022 roku 55,0 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.6%). W budżecie Klimontowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 790 złotych na mieszkańca (10,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,8 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 4,9%.
 • Wydatki budżetu w Klimontowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Klimontowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Klimontów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Klimontowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----41,5 mln

  5,4 tys(100%)

  49,4 mln

  6,5 tys(100%)

  60,3 mln

  8,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----12,2 mln

  6,5 tys(29.4%)

  13,3 mln

  7,2 tys(27%)

  14,7 mln

  8,3 tys(24.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----3,5 mln

  1,9 tys(8.4%)

  6,9 mln

  3,7 tys(14%)

  7,0 mln

  4,0 tys(11.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 mln

  3,3 tys(9.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----825,4 tys

  438(2%)

  3,2 mln

  1,7 tys(6.6%)

  5,3 mln

  3,0 tys(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----4,0 mln

  2,1 tys(9.7%)

  4,3 mln

  2,3 tys(8.7%)

  5,2 mln

  2,9 tys(8.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----1,1 mln

  586(2.7%)

  1,5 mln

  811(3.1%)

  4,8 mln

  2,7 tys(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----1,6 mln

  860(3.9%)

  2,5 mln

  1,4 tys(5.1%)

  3,3 mln

  1,9 tys(5.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----1,1 mln

  579(2.6%)

  2,2 mln

  1,2 tys(4.5%)

  1,5 mln

  877(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -----921,2 tys

  489(2.2%)

  421,8 tys

  227(0.9%)

  1,2 mln

  666(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----402,0 tys

  213(1%)

  1,0 mln

  547(2.1%)

  782,4 tys

  445(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -----185,3 tys

  98,3(0.4%)

  141,3 tys

  76,1(0.3%)

  689,6 tys

  392(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----644,7 tys

  342(1.6%)

  201,1 tys

  108(0.4%)

  484,9 tys

  276(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -----10,9 tys

  5,8(0%)

  11,7 tys

  6,3(0%)

  315,6 tys

  179(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----59,0 tys

  31,3(0.1%)

  129,9 tys

  70,0(0.3%)

  212,8 tys

  121(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----378,5 tys

  201(0.9%)

  347,4 tys

  187(0.7%)

  127,2 tys

  72,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -----12,4 tys

  6,6(0%)

  23,0 tys

  12,4(0%)

  26,5 tys

  15,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -----846,1 tys

  449(2%)

  27,3 tys

  14,7(0.1%)

  7,1 tys

  4,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----74,2 tys

  39,4(0.2%)

  1,7 tys

  0,9(0%)

  1,7 tys

  1,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -----0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  4,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Klimontowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Klimontowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Klimontów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Klimontowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----50,4 mln

  6,5 tys(100%)

  50,6 mln

  6,6 tys(100%)

  55,0 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -----24,1 mln

  12,8 tys(47.9%)

  22,5 mln

  12,1 tys(44.4%)

  18,4 mln

  10,5 tys(33.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -----5,9 mln

  3,1 tys(11.6%)

  6,8 mln

  3,7 tys(13.5%)

  9,2 mln

  5,2 tys(16.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 mln

  3,3 tys(10.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----1,9 mln

  1,0 tys(3.8%)

  3,0 mln

  1,6 tys(6%)

  4,7 mln

  2,7 tys(8.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----627,5 tys

  333(1.2%)

  96,0 tys

  51,7(0.2%)

  2,8 mln

  1,6 tys(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----742,3 tys

  394(1.5%)

  1,2 mln

  623(2.3%)

  2,1 mln

  1,2 tys(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----587,4 tys

  312(1.2%)

  572,5 tys

  308(1.1%)

  834,1 tys

  474(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----1,0 mln

  542(2%)

  967,3 tys

  521(1.9%)

  770,7 tys

  438(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----325,8 tys

  173(0.6%)

  400,0 tys

  215(0.8%)

  360,4 tys

  205(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -----783

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  350,9 tys

  199(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----318,9 tys

  169(0.6%)

  242,0 tys

  130(0.5%)

  297,5 tys

  169(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -----611,1 tys

  324(1.2%)

  80,9 tys

  43,6(0.2%)

  282,7 tys

  161(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -----392,7 tys

  208(0.8%)

  62,3 tys

  33,6(0.1%)

  230,6 tys

  131(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----94,2 tys

  50,0(0.2%)

  52,6 tys

  28,4(0.1%)

  119,7 tys

  68,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----116,4 tys

  61,8(0.2%)

  124,1 tys

  66,8(0.2%)

  118,4 tys

  67,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -----0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  4,3(0%)

  7,0 tys

  4,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----74,2 tys

  39,4(0.1%)

  1,7 tys

  0,9(0%)

  1,7 tys

  1,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----1,4 tys

  0,7(0%)

  1,0 mln

  555(2%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----4,9 tys

  2,6(0%)

  500,0 tys

  269(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Klimontów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 399 mieszkańców Klimontowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 193 kobiet oraz 206 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 23,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców Klimontowa, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,3% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Klimontowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Klimontowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,2%) oraz średnie zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz średnie zawodowe (26,1%).

  W roku 2022 w Klimontowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 221 dzieci (110 dziewczynek oraz 111 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  13,9% mieszkańców Klimontowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 12,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 4 514 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 381 uczniów (168 kobiet oraz 213 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,2% ludności (24,0% wśród dziewczynek i 24,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 320,17.

  W Klimontowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 49 uczniów (27 kobiet oraz 22 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 14 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,0% mieszkańców (23,0% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 12,3 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,5% mieszkańców Klimontowa w wieku potencjalnej nauki (25,7% kobiet i 23,4% mężczyzn).

 • 21,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  21,8%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Polska
  25,2%
 • 26,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  38,0%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 39,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Klimontów
  11,8%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  23,2%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 20,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Klimontów
  21,4%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,3%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 14,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Klimontów
  2,8%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4514 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  4 514,0
  świętokrzyskie
  893,0
  Cały kraj
  927,0
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Klimontów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 221 Dzieci
 • 110 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 111 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 47 3 lata
 • 47
 • 54 4 lata
 • 54
 • 56 5 lata
 • 56
 • 59 6 lat
 • 59
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 22 4 lata
 • 22
 • 29 5 lata
 • 29
 • 34 6 lat
 • 34
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 22 3 lata
 • 22
 • 32 4 lata
 • 32
 • 27 5 lata
 • 27
 • 25 6 lat
 • 25
 •  
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Klimontowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Klimontowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole samorządowe
  Publiczne
  15 866-10-28
  ul. Szkolna 1
  27-640 Klimontów
  3637
  Przedszkole Sióstr Imienia Jezus
  Publiczne
  15 834-44-61
  ul. Krakowska 1
  27-640 Klimontów
  2386
 • Szkoły podstawowe w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Klimontów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 370 Uczniowie
 • 166 Kobiety
  (uczniowie)
 • 204 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,9%
  55,1%
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 11 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 18,2%
  81,8%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Klimontów
  16,6
  woj. świętokrzyskie
  14,8
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,6
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,6
 • 20,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,6
 • 2,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,2
 •  
 • 31,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 320,17 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  320,17
  Województwo
  90,62
  Cała Polska
  95,96
 • 316,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  316,81
  woj. świętokrzyskie
  89,66
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Klimontów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Klimontów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Klimontowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Klimontowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie (Jerzy Ossolinski)
  Publiczna
  15 866-10-18
  15 866-10-18
  ul. Szkolna 1
  27-640 Klimontów
  2043540
 • Szkoły ponadpodstawowe w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Klimontów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 49 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,1%
  44,9%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  12,3
  woj. świętokrzyskie
  27,0
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Klimontowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Klimontowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  15 866-12-61
  15 866-12-61
  ul. B. Jasieńskiego 1
  27-640 Klimontów
  4115-
  Liceum Ogólnokształcące (św. Urszula Ledóchowska)
  Publiczne
  15 866-12-61
  15 866-12-61
  ul. B. Jasieńskiego 1
  27-640 Klimontów
  374-
  Zaoczne Uzupełniające Technikum Zawodowe dla Dorosłych
  Niepubliczne
  15 866-12-61
  15 866-12-61
  ul. Brunona Jasieńskiego 1
  27-640 Klimontów
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (św. Urszula Ledóchowska)
  Publiczna
  15 866-12-61
  15 866-12-61
  ul. B. Jasieńskiego 1
  27-640 Klimontów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 13,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Klimontów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Klimontów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Klimontów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Klimontów - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Klimontowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Klimontowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 110 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 14 (uczestnicy: 1 380)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 30)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 900)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 115)
  • taneczne: 1 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 125)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 4 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Klimontowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 504 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 563 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Klimontowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 27 członków. Zarejestrowano 195 ćwiczących (mężczyźni: 195, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 170, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Klimontowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Klimontowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Klimontowa znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Klimontowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1643 - 1650 (ul. Krakowska 4)dnia 1966-01-10, wykaz dokumentów: 9 z 1966-01-10; 106 z 1977-06-14; A.667/1-4 z 2010-09-20
  • Zespół - kościół z XVII w. (ul. Krakowska 4)dnia 1966-01-10, wykaz dokumentów: 9 z 1966-01-10; 44 z 1967-03-01; 106 z 1977-06-14; 108 z 1977-06-14; A.667/1-4 z 2010-09-20; A.677/3 z 2012-12-31
  • Synagoga z XIX w.dnia 1967-03-01, wykaz dokumentów: 43 z 1967-03-01; 107 z 1977-06-14; A.680 z 2010-09-20
  • Plebania z XVIII w. (ul. Krakowska 4)dnia 1967-03-01, wykaz dokumentów: 44 z 1967-03-01; 108 z 1977-06-14; A.667/1-4 z 2010-09-20
  • Klasztor z XVII w. (ul. Brunona Jasieńskiego 2)dnia 1972-03-03, wykaz dokumentów: 662 z 1972-03-03; 105 z 1977-06-14; A.678/1-3 z 2010-09-20
  • Kościół z XVII w.dnia 1972-03-03, wykaz dokumentów: 662 z 1972-03-03; 105 z 1977-06-14; A.678/1-3 z 2010-09-20
  • Zespół - kościół z XVII w. (ul. Brunona Jasieńskiego 2)dnia 1972-03-03, wykaz dokumentów: 662 z 1972-03-03; 105 z 1977-06-14; A.678/1-3 z 2010-09-20
  • Założenie urbanistyczne z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 783/A z 1972-05-30; 109 z 1982-07-28; brak numeru z 1998-06-19; brak numeru z 1998-07-14; A.681 z 2010-09-20
  • Mur/ogrodzenie z XVII w. (ul. Brunona Jasieńskiego 2)dnia 1977-06-14, wykaz dokumentów: 105 z 1977-06-14; A.678/1-3 z 2010-09-20
  • Brama z końca XVIII w. (ul. Krakowska 4)dnia 1977-06-14, wykaz dokumentów: 106 z 1977-06-14; A.667/1-4 z 2010-09-20
  • Kapliczka z 1780 r. (ul. Jakuba Zysmana 1)dnia 1977-06-14, wykaz dokumentów: 106 z 1977-06-14; A.667/1-4 z 2010-09-20; A.677/3 z 2012-12-31
  • Miasto z XVII w.dnia 1984-05-22, wykaz dokumentów: 110 z 1984-05-22; brak numeru z 1998-03-25; A.676 z 2010-09-20
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z poł. XIX w.dnia 1988-06-13, wykaz dokumentów: 599/A z 1988-06-13; brak numeru z 1998-09-16; A.679 z 2010-09-20
 • Formy ochrony przyrody w Klimontowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Klimontowa znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Klimontowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 350 lat, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: w pobliżu bramy wejściowej na teren przykościelny
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 200 lat, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: w płd części parku podworskiego przy jego granicy
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 300 lat, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: w parku podworskim w sąsiedztwe rowu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: przy północnej granicy parku podworskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 80 lat, Data ustanowienia: 1991-06-28, Opis granicy: w centralnej części parku podworskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 150 lat, Data ustanowienia: 1997-03-20, Opis granicy: przy murze otaczającym kościół
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 100 lat, Data ustanowienia: 1997-03-20, Opis granicy: przy murze otaczającym kościół

Klimontów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 35 wypadków drogowych w Klimontowie odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 49 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 988,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 284,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Klimontowie znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sandomierskiego.

  Powiat sandomierski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Klimontowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 35 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 49 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 19 Lekko ranni
 • 30 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Klimontowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 988,64 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 988,6
  woj. świętokrzyskie
  1 329,3
  Cały kraj
  1 100,9
 • 284,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Klimontów
  284,1
  Województwo
  137,7
  Kraj
  104,4
 • 2 784,09 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  2 784,1
  świętokrzyskie
  1 628,0
  Cały kraj
  1 327,3
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  14,3
  Województwo
  10,4
  Kraj
  9,5
 • 140,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  140,0
  woj. świętokrzyskie
  122,5
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Klimontowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 972,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Klimontów
  972,1 km
  świętokrzyskie
  382,3 km
  Polska
  633,6 km
 • 12,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Klimontów
  12,9 km
  świętokrzyskie
  3,8 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Klimontów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 9droga krajowa nr 9(Radom - Makowiec - Skaryszew - Modrzejowice - Bujak - Alojzów - Walentynów - Krzyżanowice - Iłża - Pastwiska - Marcule - Lubienia - Młynek - Brody - Rudnik - Nietulisko Duże - Kunów - Rudka - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Milków - Rżuchów - Obręczyna - Sadowie - Opatów - Oficjałów - Okalina - Włostów - Lipnik - Kurów - Grabina - Pęchów - Klimontów - Byszówka - Borek Klimontowski - Wólka Gieraszowska - Sulisławice - Trzebiesławice - Łoniów - Jasienica - Piaseczno - Łążek - Tarnobrzeg - Jadachy - Tarnowska Wola - Nowa Dęba - Majdan Królewski - Hadykówka - Cmolas - Kolbuszowa Dolna - Kolbuszowa - Kolbuszowa Górna - Kupno - Widełka - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Rzeszów)
  • DW 758droga wojewódzka nr 758(Iwaniska - Ujazd - Kujawy - Pokrzywianka - Górki - Klimontów - Byszów - Jachimowice - Koprzywnica - Błonie - Ciszyca - Tarnobrzeg)