Klimontów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Klimontów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Klimontów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu sandomierskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Klimontów.
 • 1 862 Liczba mieszkańców
 • 4,7 km² Powierzchnia
 • 399,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1604–1870, 2020 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • TSA Tablice rejestracyjne
 • Marek Goździewski Burmistrz miasta
Klimontów na mapie
Identyfikatory
 • 21.448950.6578 Współrzędne GPS
 • 2609034 TERYT (TERC)
 • 0795933 SIMC
Herb miasta Klimontów
Klimontów herb

Klimontów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-640Poczta Klimontów

Klimontów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Klimontowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Klimontów
(15) 866-10-06
(15) 866-18-47
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

Klimontów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Klimontów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 862, z czego 53,0% stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni. W latach 2020-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Klimontowa zawarli w 2020 roku 6 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców Klimontowa jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Klimontów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,00 na 1000 mieszkańców Klimontowa. W 2020 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 57,9% dziewczynek i 42,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 296 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 50,3% zgonów w Klimontowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,0% zgonów w Klimontowie były nowotwory, a 2,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Klimontowa przypada 12.5 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 8 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 18 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Klimontowa -10. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,1% mieszkańców Klimontowa jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Klimontowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 862 Liczba mieszkańców
 • 986 Kobiety
 • 876 Mężczyźni
 • 53,0%
  47,0%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Klimontowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Klimontowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Klimontowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Klimontowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,8 lat
  świętokrzyskie
  43,3 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Klimontów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Klimontowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Klimontów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Klimontów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Klimontów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,3%
  woj. świętokrzyskie
  27,7%
  Kraj
  28,8%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,3%
  świętokrzyskie
  57,2%
  Polska
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • Klimontów
  10,4%
  Województwo
  10,5%
  Polska
  9,6%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  4,0%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • Klimontów
  1,0%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Klimontowie w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  4,0
  świętokrzyskie
  3,4
  Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  1,2
  świętokrzyskie
  1,1
  Polska
  1,3
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Klimontowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,0
  woj. świętokrzyskie
  -6,4
  Cały kraj
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Klimontowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Klimontowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Klimontowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Klimontowie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,9%
  42,1%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,5
  woj. świętokrzyskie
  7,7
  Kraj
  9,3
 • 34,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,3
  świętokrzyskie
  34,4
  Cały kraj
  39,9
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 296 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 190 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 419 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 296 g
  świętokrzyskie
  3 358 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 167 Waga 3500g - 3999g
 • 167
 • 221 Waga 3000g - 3499g
 • 221
 • 122 Waga 2500g - 2999g
 • 122
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,16
  Województwo
  1,18
  Polska
  1,38
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,62
  woj. świętokrzyskie
  0,57
  Cały kraj
  0,67
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Klimontów
  0,56
  woj. świętokrzyskie
  0,55
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Klimontowie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,5
  Województwo
  14,1
  Polska
  12,5
 • 179,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  179,6
  woj. świętokrzyskie
  182,4
  Kraj
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  świętokrzyskie
  4,2
  Cały kraj
  3,6
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Klimontów
  3,4
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,4
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sandomierskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  50,3%
  woj. świętokrzyskie
  48,3%
  Cała Polska
  39,4%
 • 27,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,0%
  świętokrzyskie
  23,3%
  Kraj
  26,5%
 • 2,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  3,8%
  Polska
  6,6%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  0,1
  Polska
  9,9
 • 83,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,9
  Polska
  70,4
 • 320,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  320,6
  Województwo
  272,7
  Polska
  283,2
 • 255,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  255,1
  Cała Polska
  261,3
 • 597,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 584,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 610,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  597,3
  Województwo
  566,2
  Kraj
  421,0
 • 119,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 193,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Klimontów
  119,3
  świętokrzyskie
  107,7
  Cały kraj
  69,5
 • 32,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  32,8
  Województwo
  30,1
  Cała Polska
  35,1
 • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Klimontów
  2,5
  woj. świętokrzyskie
  4,9
  Cała Polska
  7,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  świętokrzyskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Klimontowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Klimontów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Klimontów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Klimontowie oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Klimontowie to 652 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Klimontowie to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Klimontowie to 137,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 80,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 78,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 76,07% mieszkań posiada łazienkę, 63,04% korzysta z centralnego ogrzewania, a 57,82% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sandomierskiego.

  Powiat sandomierski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 652 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 346,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  346,10
  świętokrzyskie
  370,80
  Cała Polska
  392,40
 • 89,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  89,70 m2
  woj. świętokrzyskie
  75,30 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Klimontów
  31,00 m2
  świętokrzyskie
  27,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • 3,98 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,98
  Województwo
  3,80
  Kraj
  3,82
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Klimontów
  2,89
  woj. świętokrzyskie
  2,70
  Cały kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Klimontów
  0,73
  Województwo
  0,71
  Polska
  0,67
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,53
  świętokrzyskie
  3,25
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,00
  świętokrzyskie
  4,44
  Cała Polska
  3,77
 • 2,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  2,65
  Województwo
  14,41
  Cały kraj
  21,77
 • 137 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 137,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  137,0 m2
  świętokrzyskie
  101,1 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,07 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,07 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,33 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 80,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Klimontów
  80,98%
  świętokrzyskie
  92,53%
  Cała Polska
  96,97%
 • 78,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  78,99%
  świętokrzyskie
  86,76%
  Kraj
  94,01%
 • 76,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  76,07%
  świętokrzyskie
  84,27%
  Kraj
  91,78%
 • 63,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  63,04%
  Województwo
  79,51%
  Polska
  83,08%
 • 57,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Klimontów
  57,82%
  Województwo
  42,98%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2020-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Klimontów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Klimontowie na 1000 mieszkańców pracuje 48osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 73,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 26,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Klimontowie wynosiło w 2020 roku 8,6% (9,5% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Klimontowie wynosiło 4 966,33 PLN, co odpowiada 89.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  53,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Klimontowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,1% w przemyśle i budownictwie, a 10,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 48 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Klimontów
  48,0
  Województwo
  193,0
  Kraj
  252,0
 • 8,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,5% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Klimontów
  8,6%
  woj. świętokrzyskie
  8,5%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Klimontowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Klimontowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Klimontowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 966 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 966 PLN
  świętokrzyskie
  4 800 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Klimontowie w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 53,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 55,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,1% Przemysł i budownictwo
 • 7,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,3% Pozostałe
 • 29,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Klimontowie w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 314 Pracujący ogółem
 • 232 Kobiety
 • 82 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Klimontowie w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Klimontów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 66,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Klimontów
  66,3
  woj. świętokrzyskie
  68,3
  Cała Polska
  68,0
 • 37,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Klimontów
  37,2
  woj. świętokrzyskie
  40,6
  Cała Polska
  37,5
 • 127,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Klimontów
  127,6
  Województwo
  146,7
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Klimontów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Klimontowie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 218 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 163 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 3 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (7) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (21) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Klimontowie najwięcej (11) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (205) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  16,5% (36) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 83,5% (182) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Klimontowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (44.2%) oraz Budownictwo (16.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 218 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 36 Przemysł i budownictwo
 • 182 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Klimontowie w 2020 roku
 • 3 Podmioty wyrejestrowane w Klimontowie w 2020 roku
 • 163 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 205 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 205
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 218 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 218
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 163 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 72 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 72
 • 27 Budownictwo
 • 27
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Przetwórstwo przemysłowe
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Klimontów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Klimontowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 21 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,34 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Klimontowie wynosi 82,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Klimontowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,18 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 4,25 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (96%), drogowe - 1,34 (99%) oraz o charakterze gospodarczym - 2,32 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Klimontowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Klimontów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 21
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 11,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,34
  Województwo
  18,44
  Kraj
  19,96
 • 7,18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,18
  woj. świętokrzyskie
  9,25
  Polska
  12,25
 • 2,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Klimontów
  2,32
  woj. świętokrzyskie
  6,85
  Polska
  5,17
 • 1,34 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,34
  Województwo
  1,69
  Kraj
  1,73
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,40
  świętokrzyskie
  0,35
  Kraj
  0,37
 • 4,25 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,25
  Województwo
  6,67
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Klimontów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  82%
  woj. świętokrzyskie
  82%
  Cała Polska
  73%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  80%
  świętokrzyskie
  74%
  Polska
  65%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  78%
  woj. świętokrzyskie
  88%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Klimontów
  99%
  świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  97%
  świętokrzyskie
  88%
  Kraj
  87%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  64%
  świętokrzyskie
  65%
  Polska
  54%

Klimontów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Klimontowa wyniosła w 2020 roku 41,5 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Klimontowa - 29.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,3 mln złotych, czyli 15,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Klimontowa wyniosła w 2020 roku 50,4 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (11.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (3.8%). W budżecie Klimontowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 384 złotych na mieszkańca (6,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,4 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 4,7%.
 • Wydatki budżetu w Klimontowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Klimontowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Klimontów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Klimontowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------41,5 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------12,2 mln

  6,5 tys(29.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------4,0 mln

  2,1 tys(9.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------3,5 mln

  1,9 tys(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------1,6 mln

  860(3.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------1,1 mln

  586(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------1,1 mln

  579(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------921,2 tys

  489(2.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -------846,1 tys

  449(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------825,4 tys

  438(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------644,7 tys

  342(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------402,0 tys

  213(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------378,5 tys

  201(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------185,3 tys

  98,3(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------74,2 tys

  39,4(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------59,0 tys

  31,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------12,4 tys

  6,6(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------10,9 tys

  5,8(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Klimontowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Klimontowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Klimontów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Klimontowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------50,4 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------24,1 mln

  12,8 tys(47.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------5,9 mln

  3,1 tys(11.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------1,9 mln

  1,0 tys(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------1,0 mln

  542(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------742,3 tys

  394(1.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------627,5 tys

  333(1.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -------611,1 tys

  324(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------587,4 tys

  312(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------392,7 tys

  208(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------325,8 tys

  173(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------318,9 tys

  169(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------116,4 tys

  61,8(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------94,2 tys

  50,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------74,2 tys

  39,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------4,9 tys

  2,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------1,4 tys

  0,7(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------783

  0,4(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Klimontów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 432 mieszkańców Klimontowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 225 kobiet oraz 207 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców Klimontowa, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 22,4% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Klimontowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Klimontowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,2%) oraz wyższe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz średnie zawodowe (20,6%).

  W roku 2018 w Klimontowie mieściły się 4 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 170 dzieci (84 dziewczynki oraz 86 chłopców). Dostępne były 222 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w Klimontowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 89 dzieci (42 dziewczynki oraz 47 chłopców). Dostępnych było 90 miejsc.

  16,2% mieszkańców Klimontowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 741 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,76 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 51 oddziałach uczyło się 593 uczniów (257 kobiet oraz 336 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Klimontowie placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 41 oddziałach uczyło się 545 uczniów (284 kobiety oraz 261 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (24,0% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,59.

  W Klimontowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 2 oddziałach uczyło się 42 uczniów (11 kobiet oraz 31 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 30 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Klimontowie placówkę miały 2 Technika, w których w 8 oddziałach uczyło się 181 uczniów (68 kobiet oraz 113 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 56 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (15,6% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). 21,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,5% mieszkańców Klimontowa w wieku potencjalnej nauki (29,8% kobiet i 25,1% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,4%
  świętokrzyskie
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,6%
  woj. świętokrzyskie
  31,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 36,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Klimontów
  2,5%
  świętokrzyskie
  2,5%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,4%
  świętokrzyskie
  10,7%
  Polska
  12,4%
 • 15,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Klimontów
  18,7%
  woj. świętokrzyskie
  18,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,6%
  Województwo
  22,3%
  Polska
  22,9%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,8%
  świętokrzyskie
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Klimontów
  22,4%
  świętokrzyskie
  22,2%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,1%
  świętokrzyskie
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 741 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Klimontów
  741,0
  woj. świętokrzyskie
  835,0
  Kraj
  873,0
 • 0,76 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,76
  Województwo
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 222 Miejsca
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Klimontów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 170 Dzieci
 • 84 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 86 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 35 3 lata
 • 35
 • 32 4 lata
 • 32
 • 38 5 lata
 • 38
 • 51 6 lat
 • 51
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 19 3 lata
 • 19
 • 12 4 lata
 • 12
 • 23 5 lata
 • 23
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 16 3 lata
 • 16
 • 20 4 lata
 • 20
 • 15 5 lata
 • 15
 • 29 6 lat
 • 29
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 40 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 14,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 20 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Klimontów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Dzieci
 • 8 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 5 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 61,5%
  38,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 7 5 lata
 • 7
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 •  
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Klimontowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Klimontowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole samorządowe
  Publiczne
  15 866-10-28
  ul. Szkolna 1
  27-640 Klimontów
  3637
  Przedszkole Sióstr Imienia Jezus
  Publiczne
  15 834-44-61
  ul. Krakowska 1
  27-640 Klimontów
  2386
 • Szkoły podstawowe w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Klimontów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 49 Oddziały
 • 588 Uczniowie
 • 257 Kobiety
  (uczniowie)
 • 331 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,7%
  56,3%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 82 Absolwenci 2016
 • 34 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 5 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  11,6
  woj. świętokrzyskie
  15,6
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 11,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 11,6
 • 11,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 11,6
 • 12,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 12,0
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 70,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 57,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 84,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,59
  woj. świętokrzyskie
  93,58
  Cała Polska
  95,46
 • 84,17 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,17
  woj. świętokrzyskie
  92,29
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Klimontów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Klimontów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Klimontowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Klimontowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie (Jerzy Ossolinski)
  Publiczna
  15 866-10-18
  15 866-10-18
  ul. Szkolna 1
  27-640 Klimontów
  2043540
 • Szkoły ponadpodstawowe w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Technika (Klimontów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 42 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,2%
  73,8%
 • 30 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Klimontów
  21,0
  Województwo
  23,9
  Kraj
  23,8
 •  
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 84 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 42 niemiecki
 • 42 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Klimontowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Klimontowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  15 866-12-61
  15 866-12-61
  ul. B. Jasieńskiego 1
  27-640 Klimontów
  4115-
  Liceum Ogólnokształcące (św. Urszula Ledóchowska)
  Publiczne
  15 866-12-61
  15 866-12-61
  ul. B. Jasieńskiego 1
  27-640 Klimontów
  374-
  Zaoczne Uzupełniające Technikum Zawodowe dla Dorosłych
  Niepubliczne
  15 866-12-61
  15 866-12-61
  ul. Brunona Jasieńskiego 1
  27-640 Klimontów
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (św. Urszula Ledóchowska)
  Publiczna
  15 866-12-61
  15 866-12-61
  ul. B. Jasieńskiego 1
  27-640 Klimontów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Klimontów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Klimontów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Klimontów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Klimontów - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Klimontowie
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Klimontowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Klimontowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 110 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 5 (uczestnicy: 400)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 50)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 60)
  • taneczne: 1 (członkowie: 50)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 5)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 5)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 70)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Klimontowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 059 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 563 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Klimontowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 27 członków. Zarejestrowano 195 ćwiczących (mężczyźni: 195, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 170, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Klimontowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Klimontowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Klimontowa znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Klimontowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1643 - 1650 (ul. Krakowska 4)dnia 1966-01-10, wykaz dokumentów: 9 z 1966-01-10; 106 z 1977-06-14; A.667/1-4 z 2010-09-20
  • Zespół - kościół z XVII w. (ul. Krakowska 4)dnia 1966-01-10, wykaz dokumentów: 9 z 1966-01-10; 44 z 1967-03-01; 106 z 1977-06-14; 108 z 1977-06-14; A.667/1-4 z 2010-09-20; A.677/3 z 2012-12-31
  • Synagoga z XIX w.dnia 1967-03-01, wykaz dokumentów: 43 z 1967-03-01; 107 z 1977-06-14; A.680 z 2010-09-20
  • Plebania z XVIII w. (ul. Krakowska 4)dnia 1967-03-01, wykaz dokumentów: 44 z 1967-03-01; 108 z 1977-06-14; A.667/1-4 z 2010-09-20
  • Klasztor z XVII w. (ul. Brunona Jasieńskiego 2)dnia 1972-03-03, wykaz dokumentów: 662 z 1972-03-03; 105 z 1977-06-14; A.678/1-3 z 2010-09-20
  • Kościół z XVII w.dnia 1972-03-03, wykaz dokumentów: 662 z 1972-03-03; 105 z 1977-06-14; A.678/1-3 z 2010-09-20
  • Zespół - kościół z XVII w. (ul. Brunona Jasieńskiego 2)dnia 1972-03-03, wykaz dokumentów: 662 z 1972-03-03; 105 z 1977-06-14; A.678/1-3 z 2010-09-20
  • Założenie urbanistyczne z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 783/A z 1972-05-30; 109 z 1982-07-28; brak numeru z 1998-06-19; brak numeru z 1998-07-14; A.681 z 2010-09-20
  • Mur/ogrodzenie z XVII w. (ul. Brunona Jasieńskiego 2)dnia 1977-06-14, wykaz dokumentów: 105 z 1977-06-14; A.678/1-3 z 2010-09-20
  • Brama z końca XVIII w. (ul. Krakowska 4)dnia 1977-06-14, wykaz dokumentów: 106 z 1977-06-14; A.667/1-4 z 2010-09-20
  • Kapliczka z 1780 r. (ul. Jakuba Zysmana 1)dnia 1977-06-14, wykaz dokumentów: 106 z 1977-06-14; A.667/1-4 z 2010-09-20; A.677/3 z 2012-12-31
  • Miasto z XVII w.dnia 1984-05-22, wykaz dokumentów: 110 z 1984-05-22; brak numeru z 1998-03-25; A.676 z 2010-09-20
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z poł. XIX w.dnia 1988-06-13, wykaz dokumentów: 599/A z 1988-06-13; brak numeru z 1998-09-16; A.679 z 2010-09-20
 • Formy ochrony przyrody w Klimontowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Klimontowa znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Klimontowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 350 lat, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: w pobliżu bramy wejściowej na teren przykościelny
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 200 lat, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: w płd części parku podworskiego przy jego granicy
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 300 lat, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: w parku podworskim w sąsiedztwe rowu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: przy północnej granicy parku podworskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 80 lat, Data ustanowienia: 1991-06-28, Opis granicy: w centralnej części parku podworskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 150 lat, Data ustanowienia: 1997-03-20, Opis granicy: przy murze otaczającym kościół
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 100 lat, Data ustanowienia: 1997-03-20, Opis granicy: przy murze otaczającym kościół

Klimontów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 32 wypadków drogowych w Klimontowie odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 46 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 698,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 212,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Klimontowie znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sandomierskiego.

  Powiat sandomierski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Klimontowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 32 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 46 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 18 Lekko ranni
 • 28 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Klimontowie w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 1 698,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  1 698,5
  świętokrzyskie
  1 162,2
  Cały kraj
  971,2
 • 212,31 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  212,3
  Województwo
  120,0
  Kraj
  92,2
 • 2 441,61 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  2 441,6
  woj. świętokrzyskie
  1 429,6
  Cały kraj
  1 176,3
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Klimontów
  12,5
  świętokrzyskie
  10,3
  Polska
  9,5
 • 143,75 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Klimontów
  143,8
  świętokrzyskie
  123,0
  Cały kraj
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Klimontowie w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 881,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  881,9 km
  Województwo
  335,4 km
  Kraj
  551,8 km
 • 11,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  11,0 km
  woj. świętokrzyskie
  3,2 km
  Kraj
  4,5 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Klimontów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 9droga krajowa nr 9(Radom - Makowiec - Skaryszew - Modrzejowice - Bujak - Alojzów - Walentynów - Krzyżanowice - Iłża - Pastwiska - Marcule - Lubienia - Młynek - Brody - Rudnik - Nietulisko Duże - Kunów - Rudka - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Milków - Rżuchów - Obręczyna - Sadowie - Opatów - Oficjałów - Okalina - Włostów - Lipnik - Kurów - Grabina - Pęchów - Klimontów - Byszówka - Borek Klimontowski - Wólka Gieraszowska - Sulisławice - Trzebiesławice - Łoniów - Jasienica - Piaseczno - Łążek - Tarnobrzeg - Jadachy - Tarnowska Wola - Nowa Dęba - Majdan Królewski - Hadykówka - Cmolas - Kolbuszowa Dolna - Kolbuszowa - Kolbuszowa Górna - Kupno - Widełka - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Rzeszów)
  • DW 758droga wojewódzka nr 758(Iwaniska - Ujazd - Kujawy - Pokrzywianka - Górki - Klimontów - Byszów - Jachimowice - Koprzywnica - Błonie - Ciszyca - Tarnobrzeg)