Powiat płocki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat płocki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 109 735 Liczba mieszkańców
 • 1 797 km2 Powierzchnia
 • 61 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 9,3% Stopa urbanizacji
 • Mariusz Bieniek Starosta
 • ul. Bielska 59, 09-400 Płock Adres starostwa powiatowego
 • WPL Tablice rejestracyjne
Powiat płocki na mapie
Identyfikatory
 • 1419 TERYT (TERC)
Herb powiatu płockiego
powiat płocki herb
Flaga powiatu płockiego
powiat płocki flaga

Powiat płocki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat płocki ma 109 735 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu płockiego w 2050 roku wynosi 111 105, z czego 55 618 to kobiety, a 55 487 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu płockiego zawarli w 2022 roku 415 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu płockiego jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat płocki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -402. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,67 na 1000 mieszkańców powiatu płockiego. W 2022 roku urodziło się 884 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 405 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,3% zgonów w powiecie płockim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w powiecie płockim były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu płockiego przypada 11.73 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 498 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 224 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu płockiego 274. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  61,8% mieszkańców powiatu płockiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu płockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 109 735 Liczba mieszkańców
 • 55 270 Kobiety
 • 54 465 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie płockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie płockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie płockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu płockiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 111 105 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 55 618 Kobiety
 • 55 487 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie płockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie płockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie płockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu płockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat płocki
  41,1 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat płocki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu płockiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat płocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat płocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat płocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,2%
  Mazowieckie
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. płocki
  57,2%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,1%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat płocki
  5,3%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie płockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. płocki
  3,8
  Mazowieckie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,9
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 415 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie płockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -402 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -188 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -214 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat płocki
  -3,7
  Województwo
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • -9,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie płockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie płockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie płockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie płockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 884 Urodzenia żywe
 • 437 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 447 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,1
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 35,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat płocki
  35,5
  Województwo
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 405 g Średnia waga noworodków
 • 3 311 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 497 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 405 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 103 Waga 4000g - 4499g
 • 103
 • 285 Waga 3500g - 3999g
 • 285
 • 323 Waga 3000g - 3499g
 • 323
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. płocki
  1,33
  Mazowieckie
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  Mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,69
  Województwo
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie płockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 286 Zgony
 • 625 Kobiety
  (Zgony)
 • 661 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,6%
  51,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,7
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 145,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. płocki
  145,5
  Województwo
  124,6
  Kraj
  147,0
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,3
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat płocki
  3,4
  Mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płockim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. płocki
  30,3%
  Województwo
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. płocki
  20,9%
  Województwo
  18,6%
  Kraj
  19,6%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat płocki
  6,4%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 206 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cały kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Cała Polska
  74,4
 • 290,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  290,2
  Województwo
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 421,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 505,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 335,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat płocki
  421,1
  Województwo
  407,0
  Polska
  475,8
 • 53,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 72,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  53,4
  Województwo
  50,0
  Polska
  70,6
 • 27,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  27,1
  Mazowieckie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. płocki
  7,2
  Mazowieckie
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie płockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 149 Osoby w zamachach samobójczych
 • 54 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 95 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 84 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 65 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 27 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 136 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  136,0
  woj. mazowieckie
  25,0
  Cała Polska
  38,0
 • 29 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  29,0
  woj. mazowieckie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 22 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 22
 • 23 zażycie innych leków
 • 23
 • 10 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 10
 • 22 samookaleczenie powierzchniowe
 • 22
 • 15 rzucenie się z wysokości
 • 15
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 50 powieszenie się
 • 50
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 26 powieszenie się
 • 26
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 51 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 51
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 19 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 19
 • 1 mobbing, cybermobbing, znęcanie
 • 1
 • 5 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 5
 • 25 zawód miłosny
 • 25
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 6 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 6
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 9 inna nie wymieniona
 • 9
 • 40 nieustalona
 • 40
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 11 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 11
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 12 nieustalona
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 12 13-18 lat
 • 12
 • 25 19-24 lat
 • 25
 • 21 25-29 lat
 • 21
 • 51 30-49 lat
 • 51
 • 32 50-60 lat
 • 32
 • 7 70 lat i więcej
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy30
  • pod wpływem alkoholu62
  • pod wpływem środków odurzających3
  • pod wpływem leków23
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony38
 • 30 trzeźwy
 • 62 pod wpływem alkoholu
 • 3 pod wpływem środków odurzających
 • 23 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 38 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony25
 • 2 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 25 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 68 kawaler/panna
 • 68
 • 44 żonaty/zamężna
 • 44
 • 6 konkubinat
 • 6
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 11 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 11
 • 15 nieustalony
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne5
  • podstawowe i gimnazjalne26
  • zasadnicze zawodowe13
  • średnie12
  • wyższe6
  • nieustalony87
 • 5 podstawowe niepełne
 • 26 podstawowe i gimnazjalne
 • 13 zasadnicze zawodowe
 • 12 średnie
 • 6 wyższe
 • 87 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie5
  • wyższe1
  • nieustalony23
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 1 wyższe
 • 23 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 33 praca
 • 33
 • 25 na utrzymaniu innej osoby
 • 25
 • 10 renta
 • 10
 • 8 emerytura
 • 8
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 16 bez stałego źródła utrzymania
 • 16
 • 56 nieustalony
 • 56
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 12 nieustalony
 • 12
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 498 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 766 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 732 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 224 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 669 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 555 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 282 Saldo migracji
 • 101 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 181 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 274 Saldo migracji wewnętrznych
 • 97 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 177 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie płockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat płocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płocki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie płockim oddano do użytku 463 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie płockim to 36 098 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 329 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  95,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 4,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie płockim to 4,89 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie płockim to 126,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,15% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,82% mieszkań posiada łazienkę, 76,97% korzysta z centralnego ogrzewania, a 13,67% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie płockim 84 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 071 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 191 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 20 transakcji (mediana cen - 3 148 zł/m2, średnia - 3 440 zł/m2), a na rynku wtórnym 64 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 005 zł/m2, średnia - 3 076 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 071 zł
 • powiat płocki
  3 071 zł
  Województwo
  7 845 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 3 071 zł Ogółem
 • 3 071 zł
 • 2 399 zł do 40 m2
 • 2 399 zł
 • 4 000 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 000 zł
 • 2 882 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 882 zł
 • 3 402 zł od 80,1 m2
 • 3 402 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 191 zł
 • Tutaj
  3 191 zł
  Mazowieckie
  8 379 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 3 191 zł Ogółem
 • 3 191 zł
 • 2 423 zł do 40 m2
 • 2 423 zł
 • 3 377 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 377 zł
 • 3 066 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 066 zł
 • 3 296 zł od 80,1 m2
 • 3 296 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 84
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m239
  • od 60,1 do 80 m213
  • od 80,1 m215
 • 17 do 40 m2
 • 39 od 40,1 do 60 m2
 • 13 od 60,1 do 80 m2
 • 15 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie płockim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 148 zł
 • Powiat
  3 148 zł
  Województwo
  6 927 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 3 148 zł Ogółem
 • 3 148 zł
 • 2 878 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 878 zł
 • 2 882 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 882 zł
 • 3 408 zł od 80,1 m2
 • 3 408 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 440 zł
 • Powiat
  3 440 zł
  Województwo
  7 790 zł
  Polska
  6 899 zł
 • 3 440 zł Ogółem
 • 3 440 zł
 • 3 506 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 506 zł
 • 3 215 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 215 zł
 • 3 565 zł od 80,1 m2
 • 3 565 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 20
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m28
  • od 80,1 m28
 • 0 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 8 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 005 zł
 • Tutaj
  3 005 zł
  Województwo
  8 768 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 3 005 zł Ogółem
 • 3 005 zł
 • 2 399 zł do 40 m2
 • 2 399 zł
 • 4 000 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 000 zł
 • 4 002 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 002 zł
 • 2 902 zł od 80,1 m2
 • 2 902 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 076 zł
 • pow. płocki
  3 076 zł
  Województwo
  8 984 zł
  Cała Polska
  5 903 zł
 • 3 076 zł Ogółem
 • 3 076 zł
 • 2 423 zł do 40 m2
 • 2 423 zł
 • 3 361 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 361 zł
 • 2 821 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 821 zł
 • 3 039 zł od 80,1 m2
 • 3 039 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 64
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m235
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m27
 • 17 do 40 m2
 • 35 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 098 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 329,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  329,00
  Województwo
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 96,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  96,00 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat płocki
  31,60 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,46
  woj. mazowieckie
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. płocki
  3,04
  Województwo
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat płocki
  0,68
  woj. mazowieckie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 463 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat płocki
  4,22
  woj. mazowieckie
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 266 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. płocki
  4,89
  woj. mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 20,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat płocki
  20,65
  Mazowieckie
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 58 460 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 126,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat płocki
  126,3 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. płocki
  0,53 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,01%
  woj. mazowieckie
  97,17%
  Kraj
  97,71%
 • 89,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  89,15%
  Województwo
  94,94%
  Polska
  95,10%
 • 85,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. płocki
  85,82%
  woj. mazowieckie
  93,71%
  Cały kraj
  93,66%
 • 76,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  76,97%
  Województwo
  88,15%
  Cały kraj
  85,62%
 • 13,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat płocki
  13,67%
  Mazowieckie
  59,35%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat płocki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie płockim na 1000 mieszkańców pracuje 404osób . Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie płockim wynosiło w 2022 roku 11,5% (11,5% wśród kobiet i 11,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie płockim wynosiło 5 772,84 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu płockiego 9 035 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 400 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 635.

  35,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu płockiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,3% w przemyśle i budownictwie, a 17,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 404 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat płocki
  404,0
  Województwo
  442,0
  Polska
  402,0
 • 11,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,5% Kobiety
 • 11,5% Mężczyźni
 • pow. płocki
  11,5%
  Województwo
  4,2%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie płockim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie płockim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie płockim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 773 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 773 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie płockim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 035 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 400 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 635 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 35,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,3% Przemysł i budownictwo
 • 11,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,5% Pozostałe
 • 38,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie płockim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat płocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,8
  Województwo
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 31,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  31,8
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 105,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat płocki
  105,9
  Mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat płocki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie płockim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 365 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 594 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 920 nowych podmiotów, a 491 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (920) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (653) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (699) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (381) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie płockim najwięcej (379) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 028) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (369) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,0% (2 623) podmiotów, a 68,1% (6 373) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie płockim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.8%) oraz Budownictwo (19.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 365 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 369 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 623 Przemysł i budownictwo
 • 6 373 Pozostała działalność
 • 920 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie płockim w 2022 roku
 • 491 Podmioty wyrejestrowane w powiecie płockim w 2022 roku
 • 7 594 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 028 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 028
 • 294 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 294
 • 41 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 41
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 9 363 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 363
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 483 Spółki handlowe ogółem
 • 483
 • 21  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 379  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 379
 • 20    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 314 Spółki cywilne ogółem
 • 314
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 594 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 653 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 653
 • 1 508 Budownictwo
 • 1 508
 • 865 Transport i gospodarka magazynowa
 • 865
 • 769 Przetwórstwo przemysłowe
 • 769
 • 637 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 637
 • 418 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 418
 • 379 Pozostała działalność
 • 379
 • 312 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 312
 • 235 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 235
 • 175 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 175
 • 168 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 168
 • 163 Informacja i komunikacja
 • 163
 • 120 Edukacja
 • 120
 • 79 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 79
 • 74 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 74
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 15 Górnictwo i wydobywanie
 • 15
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płocki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie płockim stwierdzono 1 516 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie płockim wynosi 81,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu płockiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,74 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 5,15 (wykrywalność 84%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,32 (49%), drogowe - 2,37 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 516 Przestępstwa ogółem
 • 1 516
 • 629 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 629
 • 565 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 565
 • 260 Przestępstwa drogowe
 • 260
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 474 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 474
 • 13,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat płocki
  13,83
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 5,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. płocki
  5,74
  Mazowieckie
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 5,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat płocki
  5,15
  Mazowieckie
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 2,37 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. płocki
  2,37
  woj. mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,16
  Mazowieckie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 4,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat płocki
  4,32
  Województwo
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat płocki
  82%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat płocki
  71%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. płocki
  84%
  woj. mazowieckie
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat płocki
  100%
  Mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  50%
  woj. mazowieckie
  42%
  Polska
  51%

Powiat płocki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu płockiego wyniosła w 2022 roku 157,1 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu płockiego - 29.7% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (18.3%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (15.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,4 mln złotych, czyli 11,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu płockiego wyniosła w 2022 roku 150,4 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (29.1%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.5%). W budżecie powiatu płockiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 274 złotych na mieszkańca (20,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,4 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie płockim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu płockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu płockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  89,7 mln

  807(100%)

  98,1 mln

  883(100%)

  109,6 mln

  986(100%)

  105,3 mln

  948(100%)

  122,4 mln

  1,1 tys(100%)

  142,4 mln

  1,3 tys(100%)

  139,0 mln

  1,3 tys(100%)

  157,1 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  30,7 mln

  277(34.3%)

  33,9 mln

  305(34.5%)

  30,7 mln

  276(28%)

  33,9 mln

  305(32.2%)

  38,5 mln

  347(31.5%)

  48,0 mln

  433(33.7%)

  45,0 mln

  408(32.4%)

  46,7 mln

  425(29.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  15,5 mln

  140(17.3%)

  16,9 mln

  152(17.2%)

  18,6 mln

  167(17%)

  20,2 mln

  182(19.2%)

  22,8 mln

  205(18.6%)

  23,8 mln

  215(16.7%)

  24,7 mln

  224(17.7%)

  28,8 mln

  262(18.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,7 mln

  159(19.7%)

  16,2 mln

  146(16.5%)

  17,5 mln

  157(15.9%)

  19,3 mln

  173(18.3%)

  20,8 mln

  188(17%)

  23,9 mln

  216(16.8%)

  24,4 mln

  221(17.5%)

  24,8 mln

  226(15.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,1 mln

  90,7(11.2%)

  14,7 mln

  132(15%)

  20,0 mln

  180(18.3%)

  10,3 mln

  92,5(9.8%)

  18,5 mln

  167(15.1%)

  25,1 mln

  227(17.6%)

  21,7 mln

  197(15.6%)

  24,1 mln

  220(15.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,4 mln

  48,9(6.1%)

  5,5 mln

  49,3(5.6%)

  5,8 mln

  51,8(5.3%)

  5,9 mln

  52,8(5.6%)

  6,0 mln

  54,1(4.9%)

  6,1 mln

  55,2(4.3%)

  6,2 mln

  56,3(4.5%)

  6,7 mln

  61,2(4.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  100,0 tys

  0,9(0.1%)

  100,9 tys

  0,9(0.1%)

  206,2 tys

  1,9(0.2%)

  329,0 tys

  3,0(0.3%)

  290,4 tys

  2,6(0.2%)

  331,0 tys

  3,0(0.2%)

  389,0 tys

  3,5(0.3%)

  6,6 mln

  59,9(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,6 mln

  41,1(5.1%)

  3,7 mln

  33,4(3.8%)

  3,2 mln

  29,2(3%)

  2,9 mln

  26,3(2.8%)

  2,7 mln

  23,9(2.2%)

  2,8 mln

  24,8(1.9%)

  3,8 mln

  34,6(2.7%)

  3,9 mln

  35,2(2.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,2 mln

  20,0(2.5%)

  2,4 mln

  22,0(2.5%)

  2,6 mln

  23,4(2.4%)

  2,8 mln

  25,3(2.7%)

  3,2 mln

  29,2(2.6%)

  3,4 mln

  30,6(2.4%)

  3,5 mln

  31,6(2.5%)

  3,8 mln

  34,7(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  586,8 tys

  5,3(0.7%)

  953,6 tys

  8,6(1%)

  985,3 tys

  8,9(0.9%)

  984,7 tys

  8,9(0.9%)

  1,2 mln

  10,5(1%)

  1,1 mln

  10,2(0.8%)

  2,4 mln

  21,4(1.7%)

  3,1 mln

  28,6(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  972,3 tys

  8,8(1.1%)

  700,0 tys

  6,3(0.7%)

  872,5 tys

  7,8(0.8%)

  961,6 tys

  8,7(0.9%)

  1,0 mln

  9,4(0.9%)

  828,9 tys

  7,5(0.6%)

  454,2 tys

  4,1(0.3%)

  1,7 mln

  15,7(1.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  10,8(1.3%)

  1,9 mln

  16,8(1.9%)

  3,5 mln

  31,6(3.2%)

  1,8 mln

  16,2(1.7%)

  508,8 tys

  4,6(0.4%)

  178,4 tys

  1,6(0.1%)

  112,8 tys

  1,0(0.1%)

  370,3 tys

  3,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  146,8 tys

  1,3(0.2%)

  179,2 tys

  1,6(0.2%)

  172,2 tys

  1,5(0.2%)

  200,1 tys

  1,8(0.2%)

  192,2 tys

  1,7(0.2%)

  54,7 tys

  0,5(0%)

  77,0 tys

  0,7(0.1%)

  278,3 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  244,1 tys

  2,2(0.2%)

  247,4 tys

  2,2(0.2%)

  249,8 tys

  2,2(0.2%)

  263,5 tys

  2,4(0.2%)

  261,9 tys

  2,4(0.2%)

  262,0 tys

  2,4(0.2%)

  261,5 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  205,5 tys

  1,9(0.2%)

  510,3 tys

  4,6(0.5%)

  223,0 tys

  2,0(0.2%)

  248,1 tys

  2,2(0.2%)

  912,0 tys

  8,2(0.7%)

  704,6 tys

  6,4(0.5%)

  179,1 tys

  1,6(0.1%)

  234,9 tys

  2,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  194,5 tys

  1,8(0.2%)

  217,7 tys

  2,0(0.2%)

  254,2 tys

  2,3(0.2%)

  294,5 tys

  2,7(0.3%)

  294,8 tys

  2,7(0.2%)

  161,5 tys

  1,5(0.1%)

  178,2 tys

  1,6(0.1%)

  212,2 tys

  1,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,6 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  27,7 tys

  0,2(0%)

  31,1 tys

  0,3(0%)

  64,4 tys

  0,6(0%)

  68,8 tys

  0,6(0%)

  93,5 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  76,9 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie płockim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu płockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu płockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  91,2 mln

  820(100%)

  95,6 mln

  860(100%)

  101,0 mln

  909(100%)

  106,6 mln

  960(100%)

  127,6 mln

  1,1 tys(100%)

  143,7 mln

  1,3 tys(100%)

  143,0 mln

  1,3 tys(100%)

  150,4 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,4 mln

  256(31.2%)

  30,8 mln

  277(32.2%)

  31,7 mln

  285(31.4%)

  33,4 mln

  301(31.3%)

  40,7 mln

  367(31.9%)

  47,2 mln

  426(32.8%)

  50,5 mln

  458(35.3%)

  46,7 mln

  425(31%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  26,1 mln

  235(28.7%)

  28,7 mln

  258(30%)

  29,3 mln

  263(29%)

  31,6 mln

  284(29.6%)

  34,9 mln

  314(27.3%)

  46,6 mln

  421(32.5%)

  42,3 mln

  383(29.6%)

  43,8 mln

  399(29.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,1 mln

  181(22.1%)

  21,6 mln

  194(22.6%)

  22,8 mln

  205(22.6%)

  26,0 mln

  234(24.4%)

  28,2 mln

  254(22.1%)

  28,1 mln

  254(19.6%)

  31,9 mln

  290(22.3%)

  33,8 mln

  308(22.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 mln

  57,0(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  40,4(4.9%)

  3,7 mln

  33,3(3.9%)

  3,1 mln

  28,1(3.1%)

  2,9 mln

  26,2(2.7%)

  2,6 mln

  23,9(2.1%)

  2,6 mln

  23,9(1.8%)

  3,7 mln

  33,6(2.6%)

  3,9 mln

  35,1(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  29,1(3.5%)

  3,7 mln

  33,6(3.9%)

  3,4 mln

  30,7(3.4%)

  2,6 mln

  23,8(2.5%)

  9,9 mln

  89,2(7.8%)

  7,7 mln

  69,7(5.4%)

  3,1 mln

  28,4(2.2%)

  3,2 mln

  28,9(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,9 mln

  16,8(2%)

  2,3 mln

  20,6(2.4%)

  2,4 mln

  21,2(2.3%)

  2,3 mln

  20,7(2.2%)

  2,2 mln

  20,2(1.8%)

  2,5 mln

  22,7(1.8%)

  3,1 mln

  28,1(2.2%)

  2,8 mln

  25,5(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  513,7 tys

  4,6(0.6%)

  237,7 tys

  2,1(0.2%)

  236,3 tys

  2,1(0.2%)

  210,7 tys

  1,9(0.2%)

  714,1 tys

  6,4(0.6%)

  1,4 mln

  12,7(1%)

  1,6 mln

  14,6(1.1%)

  2,6 mln

  23,4(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  18,6(2.3%)

  1,7 mln

  15,0(1.8%)

  1,6 mln

  14,8(1.6%)

  1,3 mln

  12,0(1.3%)

  2,4 mln

  21,6(1.9%)

  1,8 mln

  16,7(1.3%)

  1,3 mln

  11,4(0.9%)

  1,6 mln

  14,5(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  14,3(1.7%)

  153,9 tys

  1,4(0.2%)

  82,6 tys

  0,7(0.1%)

  555,8 tys

  5,0(0.5%)

  1,6 mln

  14,2(1.2%)

  803,7 tys

  7,3(0.6%)

  765,4 tys

  6,9(0.5%)

  1,3 mln

  11,5(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  16,0(1.9%)

  1,7 mln

  15,0(1.7%)

  1,7 mln

  15,2(1.7%)

  1,5 mln

  13,5(1.4%)

  1,2 mln

  10,5(0.9%)

  1,4 mln

  12,6(1%)

  1,1 mln

  10,4(0.8%)

  1,2 mln

  10,8(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  388,4 tys

  3,5(0.4%)

  790,7 tys

  7,1(0.8%)

  2,6 mln

  23,2(2.6%)

  1,7 mln

  14,9(1.6%)

  483,1 tys

  4,4(0.4%)

  301,8 tys

  2,7(0.2%)

  611,8 tys

  5,5(0.4%)

  812,9 tys

  7,4(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  244,1 tys

  2,2(0.3%)

  247,4 tys

  2,2(0.2%)

  249,8 tys

  2,2(0.2%)

  263,5 tys

  2,4(0.2%)

  261,9 tys

  2,4(0.2%)

  262,0 tys

  2,4(0.2%)

  261,5 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115,3 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  563,2 tys

  5,1(0.6%)

  428

  0,0(0%)

  777

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  31,1 tys

  0,3(0%)

  64,4 tys

  0,6(0%)

  68,8 tys

  0,6(0%)

  90,0 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  227

  0,0(0%)

  582

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  29,8 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat płocki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 462 mieszkańców powiatu płockiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 844 kobiet oraz 13 618 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 19,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców powiatu płockiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 17,0% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu płockiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie płockim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,9%) oraz średnie zawodowe (22,3%).

  W roku 2021 w powiecie płockim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 129 oddziałów uczęszczało 2 515 dzieci (1 261 dziewczynek oraz 1 254 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie płockim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 57 oddziałów uczęszczało 1 289 dzieci (627 dziewczynek oraz 662 chłopców). Dostępnych było 1 208 miejsc.

  16,1% mieszkańców powiatu płockiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 684 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,15 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 52 szkoły podstawowe, w których w 575 oddziałach uczyło się 8 375 uczniów (4 075 kobiet oraz 4 300 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie płockim placówkę miało 67 szkół podstawowych, w których w 478 oddziałach uczyło się 7 325 uczniów (3 521 kobiet oraz 3 804 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,08.

  W powiecie płockim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 13 oddziałach uczyło się 280 uczniów (193 kobiety oraz 87 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 73 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie płockim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 31 oddziałach uczyło się 689 uczniów (407 kobiet oraz 282 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 171 absolwentów.

  W powiecie płockim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 9 oddziałach uczyło się 152 uczniów (39 kobiet oraz 113 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,5 uczniów. 16,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,4% mieszkańców powiatu płockiego w wieku potencjalnej nauki (29,0% kobiet i 29,8% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,3%
  Województwo
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  32,7%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • powiat płocki
  2,9%
  Mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,7%
  Mazowieckie
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. płocki
  19,1%
  Mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,8%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. płocki
  3,4%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  17,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. płocki
  3,8%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 684 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. płocki
  684,0
  woj. mazowieckie
  925,0
  Cała Polska
  883,0
 • 1,15 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat płocki
  1,15
  woj. mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 29 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 129 Oddziały
 • 48 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 575 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat płocki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 515 Dzieci
 • 1 261 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 254 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,1%
  49,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 43 2 lata i mniej
 • 43
 • 469 3 lata
 • 469
 • 689 4 lata
 • 689
 • 659 5 lata
 • 659
 • 648 6 lat
 • 648
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 237 3 lata
 • 237
 • 348 4 lata
 • 348
 • 329 5 lata
 • 329
 • 323 6 lat
 • 323
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 232 3 lata
 • 232
 • 341 4 lata
 • 341
 • 330 5 lata
 • 330
 • 325 6 lat
 • 325
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 783 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 173,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 172,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 51,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 101 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat płocki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Dzieci
 • 54 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 29 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 65,1%
  34,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 28 3 lata
 • 28
 • 31 4 lata
 • 31
 • 13 5 lata
 • 13
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 19 4 lata
 • 19
 • 9 5 lata
 • 9
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 12 4 lata
 • 12
 • 4 5 lata
 • 4
 • 4 6 lat
 • 4
 •  
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat płocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 565 Oddziały
 • 8 356 Uczniowie
 • 4 070 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 286 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 980 Uczniowie w 1 klasie
 • 490 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 490 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 994 Absolwenci
 • 473 Kobiety
  (absolwenci)
 • 521 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,3%
  73,7%
 • 3 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. płocki
  14,6
  woj. mazowieckie
  17,3
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,6
 • 14,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,6
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,8
 • 1,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,9
 •  
 • 825,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 697,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 127,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 82,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. płocki
  82,08
  Województwo
  98,13
  Kraj
  95,71
 • 81,42 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  81,42
  Województwo
  97,07
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat płocki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat płocki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat płocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 280 Uczniowie
 • 193 Kobiety
  (uczniowie)
 • 87 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,9%
  31,1%
 • 65 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Absolwenci
 • 51 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 5 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  21,5
  woj. mazowieckie
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 23,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat płocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. płocki
  16,9
  Mazowieckie
  17,7
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat płocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat płocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat płocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płocki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie płockim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie płockim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 1 400)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie płockim: 9 (publiczne: 9, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie płockim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 190 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 523 (uczestnicy: 28 101)
  • seanse filmowe: 55 (uczestnicy: 1 830)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 120)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 2 050)
  • koncerty: 29 (uczestnicy: 8 878)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 213 (uczestnicy: 4 843)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 38 (uczestnicy: 2 005)
  • konkursy: 18 (uczestnicy: 295)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 990)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 114 (uczestnicy: 2 060)
  • inne: 39 (uczestnicy: 4 940)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 689)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 233)
  • taneczne: 5 (członkowie: 106)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 29)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 4 (członkowie: 76)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 75)
  • inne: 2 (członkowie: 110)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 197)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 165)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 7
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 50 (członkowie: 822)
  • teatralne: 2 (członkowie: 45)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 95)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 62)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 80)
  • taneczne: 20 (członkowie: 450)
  • inne: 13 (członkowie: 90)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie płockim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 2). Odnotowano 16 227 zwiedzających, co daje 1 480 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie płockim działało 29 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 381 464 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 43 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 35 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 437 647 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 186
  • dostępne dla czytelników: 114
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 114
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 14


 • Kluby sportowe w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie płockim działało 36 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 970 członków. Zarejestrowano 1 959 ćwiczących (mężczyźni: 1 608, kobiety: 351, chłopcy do lat 18: 960, dziewczęta do lat 18: 314). Aktywne były 64 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (43), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie płockim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płocki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat płocki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 94 wypadków drogowych w powiecie płockim odnotowano 15 ofiar śmiertelnych oraz 122 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 85,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 13,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 56,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie płockim zarejestrowanych było 145 213 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 101 668 samochodów osobowych (926,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 14 322 samochodów ciężarowych (147,6 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 295 autobusów (2,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 884 ciągników siodłowych (17,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 9 460 motocykli (86,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,6 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to gaz (LPG).
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 24,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,4 lat.


  W 2022 roku w powiecie płockim znajdowało się 50 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie płockim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 94 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 15 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 122 Ranni
  (rok 2022)
 • 44 Lekko ranni
 • 78 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie płockim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 85,66 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  85,7
  Województwo
  52,6
  Polska
  56,5
 • 13,67 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  13,7
  woj. mazowieckie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 111,18 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. płocki
  111,2
  Województwo
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 8,95 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat płocki
  9,0
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  6,6
 • 56,47 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  56,5
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  77,6
 • 15,96 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  16,0
  Województwo
  10,0
  Cała Polska
  8,9
 • 129,79 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. płocki
  129,8
  Mazowieckie
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 145 213 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie płockim w 2021 roku
 • 101 668 Samochody osobowe
 • 14 322 Samochody ciężarowe
 • 1 114 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 295 Autobusy
 • 910 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 892 Ciągniki samochodowe
 • 1 884   Ciągniki siodłowe
 • 16 666 Ciągniki rolnicze
 • 9 460 Motocykle
 • 3 970   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 468 Motorowery
 • 101 668Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie płockim
 • Samochody osobowe w powiecie płockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 926,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  926,2
  Województwo
  742,4
  Cały kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg31 893
  • 1400-1649 kg24 711
  • 1650-1899 kg21 886
  • 1900 kg i więcej23 178
 • 31 893 do 1399 kg
 • 24 711 1400-1649 kg
 • 21 886 1650-1899 kg
 • 23 178 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 42 271 do 1399 cm3
 • 42 271
 • 52 950 1400-1999 cm3
 • 52 950
 • 6 447 2000 i więcej cm3
 • 6 447
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie płockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna30 780
  • olej napędowy27 087
  • gaz (LPG)40 841
  • pozostałe2 960
 • 30 780 benzyna
 • 27 087 olej napędowy
 • 40 841 gaz (LPG)
 • 2 960 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 587 do 1 roku
 • 587
 • 550 2 lata
 • 550
 • 723 3 lata
 • 723
 • 2 035 4-5 lat
 • 2 035
 • 2 411 6-7 lat
 • 2 411
 • 2 686 8-9 lat
 • 2 686
 • 3 921 10-11 lat
 • 3 921
 • 12 536 12-15 lat
 • 12 536
 • 18 651 16-20 lat
 • 18 651
 • 18 436 21-25 lat
 • 18 436
 • 12 809 26-30 lat
 • 12 809
 • 26 323 31 lat i więcej
 • 26 323
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie płockim
 • Tutaj
  22,6 lat
  woj. mazowieckie
  17,5 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 14 322Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie płockim
 • Samochody ciężarowe w powiecie płockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 147,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  147,6
  Mazowieckie
  137,1
  Cała Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 7 430 do 999 kg
 • 7 430
 • 3 445 1000-1499 kg
 • 3 445
 • 975 1500-2999 kg
 • 975
 • 86 3000-3499 kg
 • 86
 • 286 3500-4999 kg
 • 286
 • 1 027 5000-6999 kg
 • 1 027
 • 569 7000-9999 kg
 • 569
 • 309 10000-14999 kg
 • 309
 • 195 15000 kg i więcej
 • 195
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna626
  • olej napędowy7 356
  • gaz (LPG)5 842
  • pozostałe498
 • 626 benzyna
 • 7 356 olej napędowy
 • 5 842 gaz (LPG)
 • 498 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 34 2 lata
 • 34
 • 79 3 lata
 • 79
 • 229 4-5 lat
 • 229
 • 360 6-7 lat
 • 360
 • 350 8-9 lat
 • 350
 • 606 10-11 lat
 • 606
 • 1 537 12-15 lat
 • 1 537
 • 2 024 16-20 lat
 • 2 024
 • 2 061 21-25 lat
 • 2 061
 • 1 220 26-30 lat
 • 1 220
 • 5 761 31 lat i więcej
 • 5 761
 • 24,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie płockim
 • powiat płocki
  24,7 lat
  Mazowieckie
  18,4 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 295Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie płockim
 • Autobusy w powiecie płockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,7 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat płocki
  2,7
  woj. mazowieckie
  3,9
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy173
  • gaz (LPG)100
  • pozostałe20
 • 2 benzyna
 • 173 olej napędowy
 • 100 gaz (LPG)
 • 20 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 21 12-15 lat
 • 21
 • 62 16-20 lat
 • 62
 • 26 21-25 lat
 • 26
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 144 31 lat i więcej
 • 144
 • 26,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie płockim
 • Tutaj
  26,4 lat
  woj. mazowieckie
  19,7 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 1 884Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie płockim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie płockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 17,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. płocki
  17,1
  woj. mazowieckie
  23,5
  Cała Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy1 430
  • gaz (LPG)343
  • pozostałe99
 • 12 benzyna
 • 1 430 olej napędowy
 • 343 gaz (LPG)
 • 99 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 10 2 lata
 • 10
 • 21 3 lata
 • 21
 • 86 4-5 lat
 • 86
 • 102 6-7 lat
 • 102
 • 160 8-9 lat
 • 160
 • 153 10-11 lat
 • 153
 • 303 12-15 lat
 • 303
 • 285 16-20 lat
 • 285
 • 242 21-25 lat
 • 242
 • 140 26-30 lat
 • 140
 • 369 31 lat i więcej
 • 369
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie płockim
 • pow. płocki
  19,0 lat
  Województwo
  10,1 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 9 460Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie płockim
 • Motocykle w powiecie płockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 86,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  86,2
  Mazowieckie
  42,2
  Cały kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 50 2 lata
 • 50
 • 54 3 lata
 • 54
 • 114 4-5 lat
 • 114
 • 259 6-7 lat
 • 259
 • 141 8-9 lat
 • 141
 • 189 10-11 lat
 • 189
 • 642 12-15 lat
 • 642
 • 737 16-20 lat
 • 737
 • 714 21-25 lat
 • 714
 • 461 26-30 lat
 • 461
 • 6 038 31 lat i więcej
 • 6 038
 • 28,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie płockim
 • pow. płocki
  28,4 lat
  Mazowieckie
  21,9 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 50 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 19 km  Będących pod zarządem gminy
 • 15 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 16 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie płockim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 280,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  280,5 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Polska
  624,0 km
 • 4,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,6 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami