Powiat płocki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat płocki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 110 952 Liczba mieszkańców
 • 1 796 km2 Powierzchnia
 • 62 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 9,3% Stopa urbanizacji
 • Mariusz Bieniek Starosta
 • ul. Bielska 59, 09-400 Płock Adres starostwa powiatowego
 • WPL Tablice rejestracyjne
Powiat płocki na mapie
Identyfikatory
 • 1419 TERYT (TERC)
Herb powiatu płockiego
powiat płocki herb
Flaga powiatu płockiego
powiat płocki flaga

Powiat płocki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat płocki ma 110 952 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu płockiego w 2050 roku wynosi 111 105, z czego 55 618 to kobiety, a 55 487 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu płockiego zawarli w 2019 roku 487 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców powiatu płockiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat płocki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -118. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,06 na 1000 mieszkańców powiatu płockiego. W 2019 roku urodziło się 1 063 dzieci, w tym 50,8% dziewczynek i 49,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 441 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 35,6% zgonów w powiecie płockim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w powiecie płockim były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu płockiego przypada 10.64 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 1 475 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 464 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu płockiego 11. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 14.

  62,2% mieszkańców powiatu płockiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu płockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 110 952 Liczba mieszkańców
 • 55 911 Kobiety
 • 55 041 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie płockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie płockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie płockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu płockiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 111 105 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 55 618 Kobiety
 • 55 487 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie płockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie płockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie płockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu płockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. płocki
  40,7 lat
  Mazowieckie
  41,5 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat płocki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu płockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • powiat płocki
  28,5%
  Województwo
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat płocki
  58,1%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,3%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  Mazowieckie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat płocki
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie płockim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat płocki
  4,4
  woj. mazowieckie
  4,9
  Cała Polska
  4,8
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. płocki
  1,5
  woj. mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 487 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie płockim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -118 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -27 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -91 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,1
  Województwo
  0,4
  Cały kraj
  -0,9
 • -4,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie płockim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie płockim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie płockim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie płockim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 063 Urodzenia żywe
 • 540 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 523 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,8%
  49,2%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat płocki
  9,6
  Województwo
  11,0
  Cały kraj
  9,8
 • 40,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat płocki
  40,3
  Województwo
  46,5
  Kraj
  41,8
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 441 g Średnia waga noworodków
 • 3 378 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 506 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 441 g
  Mazowieckie
  3 399 g
  Cały kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 134 Waga 4000g - 4499g
 • 134
 • 367 Waga 3500g - 3999g
 • 367
 • 347 Waga 3000g - 3499g
 • 347
 • 136 Waga 2500g - 2999g
 • 136
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. płocki
  1,38
  woj. mazowieckie
  1,57
  Polska
  1,42
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,70
  woj. mazowieckie
  0,76
  Cała Polska
  0,69
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat płocki
  0,90
  woj. mazowieckie
  1,03
  Kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie płockim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 181 Zgony
 • 567 Kobiety
  (Zgony)
 • 614 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,0%
  52,0%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,6
  woj. mazowieckie
  10,7
  Kraj
  10,7
 • 111,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. płocki
  111,1
  Mazowieckie
  96,8
  Polska
  109,3
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,8
  Województwo
  3,2
  Cała Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat płocki
  3,1
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płockim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  35,6%
  Mazowieckie
  34,7%
  Cała Polska
  40,5%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. płocki
  24,5%
  Województwo
  25,5%
  Kraj
  26,4%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat płocki
  6,8%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Polska
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,0
  Cały kraj
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,6
  Polska
  72,2
 • 279,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  279,9
  Województwo
  278,2
  Kraj
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  257,4
  Cała Polska
  263,9
 • 406,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 444,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 368,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  406,8
  Mazowieckie
  378,0
  Cały kraj
  437,2
 • 58,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 89,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. płocki
  58,5
  Województwo
  58,3
  Cała Polska
  71,0
 • 32,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,1
  Mazowieckie
  36,3
  Polska
  34,8
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. płocki
  8,9
  woj. mazowieckie
  7,5
  Cała Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. płocki
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 475 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 778 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 697 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 464 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 826 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 638 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 25 Saldo migracji
 • -41 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 66 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 11 Saldo migracji wewnętrznych
 • -48 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 59 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 14 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie płockim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat płocki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płocki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie płockim oddano do użytku 363 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie płockim to 35 562 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 320 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  93,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,6% na sprzedaż lub wynajem, 0,3% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie płockim to 4,90 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie płockim to 134,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,19% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,09% mieszkań posiada łazienkę, 75,76% korzysta z centralnego ogrzewania, a 6,97% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 35 562 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 320,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. płocki
  320,10
  Województwo
  426,20
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 93,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat płocki
  93,60 m2
  Mazowieckie
  72,30 m2
  Cały kraj
  74,20 m2
 • 30,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  30,00 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,32 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,32
  Województwo
  3,62
  Cały kraj
  3,82
 • 3,12 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. płocki
  3,12
  woj. mazowieckie
  2,35
  Cały kraj
  2,63
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat płocki
  0,72
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 363 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 3,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  3,27
  Województwo
  7,96
  Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1 779 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,90 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  4,90
  Mazowieckie
  3,49
  Polska
  3,78
 • 16,03 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. płocki
  16,03
  Mazowieckie
  27,78
  Cała Polska
  20,42
 • 48 653 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 134,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  134,0 m2
  Województwo
  82,3 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  0,44 m2
  woj. mazowieckie
  0,65 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 91,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  91,43%
  woj. mazowieckie
  95,93%
  Cała Polska
  96,88%
 • 84,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat płocki
  84,19%
  Województwo
  93,66%
  Cała Polska
  93,83%
 • 81,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  81,09%
  Mazowieckie
  91,69%
  Cały kraj
  91,54%
 • 75,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  75,76%
  Województwo
  86,80%
  Kraj
  82,60%
 • 6,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  6,97%
  Województwo
  56,98%
  Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat płocki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie płockim na 1000 mieszkańców pracuje 109osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie płockim wynosiło w 2019 roku 10,2% (13,5% wśród kobiet i 7,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie płockim wynosiło 4 001,91 PLN, co odpowiada 82.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu płockiego 9 035 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 400 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 635.

  54,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu płockiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,2% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 109 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  109,0
  Województwo
  309,0
  Polska
  251,0
 • 11,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,4% Kobiety
 • 8,4% Mężczyźni
 • pow. płocki
  10,2%
  Województwo
  4,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie płockim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie płockim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie płockim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 002 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 002 PLN
  Województwo
  5 889 PLN
  Kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie płockim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 035 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 400 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 635 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 55,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,2% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 21,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,4% Pozostałe
 • 26,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie płockim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 097 Pracujący ogółem
 • 6 025 Kobiety
 • 6 072 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie płockim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat płocki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 60,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  60,9
  Województwo
  69,6
  Cała Polska
  66,7
 • 31,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat płocki
  31,0
  woj. mazowieckie
  37,0
  Polska
  36,5
 • 103,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  103,6
  woj. mazowieckie
  113,6
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat płocki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie płockim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 187 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 589 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 889 nowych podmiotów, a 461 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (914) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (653) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (699) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (461) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie płockim najwięcej (312) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 853) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,4% (364) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,7% (2 186) podmiotów, a 68,9% (5 637) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie płockim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%) oraz Budownictwo (18.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 8 187 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 364 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 186 Przemysł i budownictwo
 • 5 637 Pozostała działalność
 • 889 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie płockim w 2019 roku
 • 461 Podmioty wyrejestrowane w powiecie płockim w 2019 roku
 • 6 589 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 853 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 853
 • 292 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 292
 • 39 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 39
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 8 184 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 184
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 379 Spółki handlowe ogółem
 • 379
 • 20  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 281  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 281
 • 19    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 312 Spółki cywilne ogółem
 • 312
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 589 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 627 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 627
 • 1 202 Budownictwo
 • 1 202
 • 681 Przetwórstwo przemysłowe
 • 681
 • 658 Transport i gospodarka magazynowa
 • 658
 • 548 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 548
 • 343 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 343
 • 327 Pozostała działalność
 • 327
 • 308 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 308
 • 188 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 188
 • 170 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 170
 • 162 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 162
 • 113 Informacja i komunikacja
 • 113
 • 107 Edukacja
 • 107
 • 67 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 67
 • 52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 52
 • 17 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 17
 • 13 Górnictwo i wydobywanie
 • 13
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płocki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie płockim stwierdzono 993 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,95 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie płockim wynosi 78,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu płockiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,92 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 2,86 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,33 (99%), o charakterze gospodarczym - 0,95 (67%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 993 Przestępstwa ogółem
 • 993
 • 546 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 546
 • 105 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 105
 • 259 Przestępstwa drogowe
 • 259
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 317 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 317
 • 8,95 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. płocki
  8,95
  Województwo
  21,24
  Cała Polska
  20,75
 • 4,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat płocki
  4,92
  woj. mazowieckie
  14,55
  Polska
  13,21
 • 0,95 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat płocki
  0,95
  woj. mazowieckie
  4,17
  Polska
  4,88
 • 2,33 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. płocki
  2,33
  woj. mazowieckie
  1,84
  Polska
  1,86
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat płocki
  0,23
  Mazowieckie
  0,34
  Cały kraj
  0,43
 • 2,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat płocki
  2,86
  woj. mazowieckie
  11,23
  Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. płocki
  78%
  Mazowieckie
  63%
  Cały kraj
  73%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  woj. mazowieckie
  54%
  Kraj
  65%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  72%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. płocki
  100%
  woj. mazowieckie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  89%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  86%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat płocki
  46%
  Mazowieckie
  40%
  Cały kraj
  53%

Powiat płocki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu płockiego wyniosła w 2018 roku 105,3 mln złotych, co daje 948 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu płockiego - 32.2% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (19.2%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,2 mln złotych, czyli 6,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu płockiego wyniosła w 2018 roku 106,6 mln złotych, co daje 960 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.6% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (29.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.4%). W budżecie powiatu płockiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 200 złotych na mieszkańca (20,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie płockim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu płockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu płockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  85,6 mln

  777(100%)

  84,8 mln

  767(100%)

  93,8 mln

  846(100%)

  107,0 mln

  963(100%)

  89,7 mln

  807(100%)

  98,1 mln

  883(100%)

  109,6 mln

  986(100%)

  105,3 mln

  948(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  26,5 mln

  240(31%)

  28,9 mln

  261(34.1%)

  31,3 mln

  282(33.4%)

  30,3 mln

  273(28.3%)

  30,7 mln

  277(34.3%)

  33,9 mln

  305(34.5%)

  30,7 mln

  276(28%)

  33,9 mln

  305(32.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,9 mln

  125(16.2%)

  14,3 mln

  129(16.9%)

  14,7 mln

  133(15.7%)

  14,5 mln

  131(13.6%)

  15,5 mln

  140(17.3%)

  16,9 mln

  152(17.2%)

  18,6 mln

  167(17%)

  20,2 mln

  182(19.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,5 mln

  168(21.7%)

  18,5 mln

  167(21.9%)

  18,1 mln

  163(19.3%)

  17,4 mln

  157(16.3%)

  17,7 mln

  159(19.7%)

  16,2 mln

  146(16.5%)

  17,5 mln

  157(15.9%)

  19,3 mln

  173(18.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,4 mln

  103(13.3%)

  6,9 mln

  62,1(8.1%)

  14,6 mln

  132(15.6%)

  28,1 mln

  253(26.3%)

  10,1 mln

  90,7(11.2%)

  14,7 mln

  132(15%)

  20,0 mln

  180(18.3%)

  10,3 mln

  92,5(9.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,4 mln

  48,6(6.3%)

  5,0 mln

  45,1(5.9%)

  5,8 mln

  52,0(6.2%)

  6,2 mln

  55,5(5.8%)

  5,4 mln

  48,9(6.1%)

  5,5 mln

  49,3(5.6%)

  5,8 mln

  51,8(5.3%)

  5,9 mln

  52,8(5.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  36,9(4.8%)

  4,4 mln

  39,3(5.1%)

  4,9 mln

  43,9(5.2%)

  5,0 mln

  45,1(4.7%)

  4,6 mln

  41,1(5.1%)

  3,7 mln

  33,4(3.8%)

  3,2 mln

  29,2(3%)

  2,9 mln

  26,3(2.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,7 mln

  15,8(2%)

  1,8 mln

  16,1(2.1%)

  2,0 mln

  18,3(2.2%)

  2,1 mln

  18,9(2%)

  2,2 mln

  20,0(2.5%)

  2,4 mln

  22,0(2.5%)

  2,6 mln

  23,4(2.4%)

  2,8 mln

  25,3(2.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  253,8 tys

  2,3(0.3%)

  324,9 tys

  2,9(0.4%)

  132,6 tys

  1,2(0.1%)

  616,1 tys

  5,5(0.6%)

  1,2 mln

  10,8(1.3%)

  1,9 mln

  16,8(1.9%)

  3,5 mln

  31,6(3.2%)

  1,8 mln

  16,2(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  10,0(1.3%)

  513,7 tys

  4,6(0.6%)

  581,4 tys

  5,2(0.6%)

  596,1 tys

  5,4(0.6%)

  586,8 tys

  5,3(0.7%)

  953,6 tys

  8,6(1%)

  985,3 tys

  8,9(0.9%)

  984,7 tys

  8,9(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,3 mln

  12,1(1.6%)

  1,5 mln

  13,5(1.8%)

  889,2 tys

  8,0(0.9%)

  1 000,0 tys

  9,0(0.9%)

  972,3 tys

  8,8(1.1%)

  700,0 tys

  6,3(0.7%)

  872,5 tys

  7,8(0.8%)

  961,6 tys

  8,7(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  66,9 tys

  0,6(0.1%)

  49,8 tys

  0,4(0.1%)

  52,2 tys

  0,5(0.1%)

  52,0 tys

  0,5(0%)

  100,0 tys

  0,9(0.1%)

  100,9 tys

  0,9(0.1%)

  206,2 tys

  1,9(0.2%)

  329,0 tys

  3,0(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  157,8 tys

  1,4(0.2%)

  136,0 tys

  1,2(0.2%)

  170,6 tys

  1,5(0.2%)

  185,1 tys

  1,7(0.2%)

  194,5 tys

  1,8(0.2%)

  217,7 tys

  2,0(0.2%)

  254,2 tys

  2,3(0.2%)

  294,5 tys

  2,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,1 tys

  2,2(0.2%)

  247,4 tys

  2,2(0.2%)

  249,8 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  9,3(1.2%)

  2,3 mln

  20,7(2.7%)

  177,8 tys

  1,6(0.2%)

  492,4 tys

  4,4(0.5%)

  205,5 tys

  1,9(0.2%)

  510,3 tys

  4,6(0.5%)

  223,0 tys

  2,0(0.2%)

  248,1 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  89,4 tys

  0,8(0.1%)

  90,0 tys

  0,8(0.1%)

  104,8 tys

  0,9(0.1%)

  130,0 tys

  1,2(0.1%)

  146,8 tys

  1,3(0.2%)

  179,2 tys

  1,6(0.2%)

  172,2 tys

  1,5(0.2%)

  200,1 tys

  1,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,9 tys

  0,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  84,9 tys

  0,8(0.1%)

  101,5 tys

  0,9(0.1%)

  24,6 tys

  0,2(0%)

  41,8 tys

  0,4(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  27,7 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  13,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  175,9 tys

  1,6(0.2%)

  192,9 tys

  1,7(0.2%)

  76,9 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie płockim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu płockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat płocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu płockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  86,2 mln

  783(100%)

  88,7 mln

  802(100%)

  93,0 mln

  838(100%)

  101,3 mln

  912(100%)

  91,2 mln

  820(100%)

  95,6 mln

  860(100%)

  101,0 mln

  909(100%)

  106,6 mln

  960(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,4 mln

  276(35.3%)

  32,7 mln

  294(36.8%)

  29,5 mln

  266(31.8%)

  33,9 mln

  305(33.4%)

  28,4 mln

  256(31.2%)

  30,8 mln

  277(32.2%)

  31,7 mln

  285(31.4%)

  33,4 mln

  301(31.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  22,2 mln

  201(25.7%)

  24,2 mln

  218(27.2%)

  25,8 mln

  233(27.8%)

  25,0 mln

  225(24.7%)

  26,1 mln

  235(28.7%)

  28,7 mln

  258(30%)

  29,3 mln

  263(29%)

  31,6 mln

  284(29.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,0 mln

  127(16.3%)

  14,8 mln

  133(16.6%)

  16,3 mln

  146(17.5%)

  17,6 mln

  158(17.4%)

  20,1 mln

  181(22.1%)

  21,6 mln

  194(22.6%)

  22,8 mln

  205(22.6%)

  26,0 mln

  234(24.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  36,9(4.7%)

  4,4 mln

  39,2(4.9%)

  4,8 mln

  43,5(5.2%)

  5,0 mln

  45,0(4.9%)

  4,5 mln

  40,4(4.9%)

  3,7 mln

  33,3(3.9%)

  3,1 mln

  28,1(3.1%)

  2,9 mln

  26,2(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  40,2(5.2%)

  2,0 mln

  18,0(2.3%)

  3,8 mln

  34,5(4.1%)

  9,1 mln

  81,9(9%)

  3,2 mln

  29,1(3.5%)

  3,7 mln

  33,6(3.9%)

  3,4 mln

  30,7(3.4%)

  2,6 mln

  23,8(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,3 mln

  20,7(2.7%)

  1,6 mln

  14,4(1.8%)

  1,7 mln

  15,0(1.8%)

  1,8 mln

  15,8(1.7%)

  1,9 mln

  16,8(2%)

  2,3 mln

  20,6(2.4%)

  2,4 mln

  21,2(2.3%)

  2,3 mln

  20,7(2.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  302,8 tys

  2,7(0.4%)

  346,6 tys

  3,1(0.4%)

  449,7 tys

  4,1(0.5%)

  565,2 tys

  5,1(0.6%)

  388,4 tys

  3,5(0.4%)

  790,7 tys

  7,1(0.8%)

  2,6 mln

  23,2(2.6%)

  1,7 mln

  14,9(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  25,7(3.3%)

  2,0 mln

  18,0(2.2%)

  2,2 mln

  20,0(2.4%)

  2,6 mln

  23,6(2.6%)

  1,8 mln

  16,0(1.9%)

  1,7 mln

  15,0(1.7%)

  1,7 mln

  15,2(1.7%)

  1,5 mln

  13,5(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  16,7(2.1%)

  2,8 mln

  25,4(3.2%)

  1,3 mln

  12,0(1.4%)

  1,3 mln

  11,3(1.2%)

  2,1 mln

  18,6(2.3%)

  1,7 mln

  15,0(1.8%)

  1,6 mln

  14,8(1.6%)

  1,3 mln

  12,0(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,7 mln

  24,3(3.1%)

  1,8 mln

  16,6(2.1%)

  1,1 mln

  9,5(1.1%)

  879,1 tys

  7,9(0.9%)

  1,6 mln

  14,3(1.7%)

  153,9 tys

  1,4(0.2%)

  82,6 tys

  0,7(0.1%)

  555,8 tys

  5,0(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,1 tys

  2,2(0.3%)

  247,4 tys

  2,2(0.2%)

  249,8 tys

  2,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  987,3 tys

  8,9(1.1%)

  2,1 mln

  18,5(2.3%)

  1,4 mln

  12,8(1.5%)

  1,2 mln

  11,2(1.2%)

  513,7 tys

  4,6(0.6%)

  237,7 tys

  2,1(0.2%)

  236,3 tys

  2,1(0.2%)

  210,7 tys

  1,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,9 tys

  0,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  86,4 tys

  0,8(0.1%)

  135,5 tys

  1,2(0.2%)

  4,6 mln

  41,2(4.9%)

  2,3 mln

  20,5(2.2%)

  563,2 tys

  5,1(0.6%)

  428

  0,0(0%)

  777

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  605

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  227

  0,0(0%)

  582

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  5,3 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat płocki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 27 100 mieszkańców powiatu płockiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 148 kobiet oraz 13 952 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 13,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców powiatu płockiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,9% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu płockiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie płockim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,5%) oraz podstawowe ukończone (26,3%).

  W roku 2018 w powiecie płockim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 114 oddziałów uczęszczało 2 400 dzieci (1 186 dziewczynek oraz 1 214 chłopców). Dostępnych było 2 575 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie płockim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 57 oddziałów uczęszczało 1 289 dzieci (627 dziewczynek oraz 662 chłopców). Dostępnych było 1 208 miejsc.

  15,2% mieszkańców powiatu płockiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 14,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 707 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,15 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 54 szkoły podstawowe, w których w 583 oddziałach uczyło się 8 476 uczniów (4 113 kobiet oraz 4 363 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie płockim placówkę miało 67 szkół podstawowych, w których w 478 oddziałach uczyło się 7 325 uczniów (3 521 kobiet oraz 3 804 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,37.

  W powiecie płockim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 248 uczniów (146 kobiet oraz 102 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 88 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie płockim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 31 oddziałach uczyło się 689 uczniów (407 kobiet oraz 282 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 171 absolwentów.

  W powiecie płockim znajdują się 3 Technika, w których w 29 oddziałach uczyło się 478 uczniów (182 kobiety oraz 296 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 92 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie płockim placówkę miało 5 Technik, w których w 24 oddziałach uczyło się 533 uczniów (215 kobiet oraz 318 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 152 absolwentów.

  W powiecie płockim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 50 uczniów (10 kobiet oraz 40 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,7 uczniów. 4,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 16,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,2% mieszkańców powiatu płockiego w wieku potencjalnej nauki (31,0% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat płocki
  10,7%
  Województwo
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 12,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. płocki
  26,5%
  Województwo
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 28,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,1%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,9%
  Województwo
  14,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  13,5%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat płocki
  25,9%
  Mazowieckie
  17,3%
  Kraj
  22,9%
 • 19,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat płocki
  6,5%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. płocki
  27,9%
  Mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  19,3%
 • 29,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat płocki
  2,5%
  Mazowieckie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 707 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. płocki
  707,0
  woj. mazowieckie
  935,0
  Polska
  873,0
 • 1,15 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,15
  Mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 25Przedszkola
 • 29 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 114 Oddziały
 • 49 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 575 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat płocki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 400 Dzieci
 • 1 186 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 214 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 40 2 lata i mniej
 • 40
 • 470 3 lata
 • 470
 • 541 4 lata
 • 541
 • 638 5 lata
 • 638
 • 694 6 lat
 • 694
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 234 3 lata
 • 234
 • 273 4 lata
 • 273
 • 302 5 lata
 • 302
 • 347 6 lat
 • 347
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 236 3 lata
 • 236
 • 268 4 lata
 • 268
 • 336 5 lata
 • 336
 • 347 6 lat
 • 347
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 789 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 160,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 158,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 48,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 101 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat płocki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87 Dzieci
 • 50 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 37 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,5%
  42,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 34 3 lata
 • 34
 • 24 4 lata
 • 24
 • 21 5 lata
 • 21
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 21 3 lata
 • 21
 • 13 4 lata
 • 13
 • 10 5 lata
 • 10
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 11 4 lata
 • 11
 • 11 5 lata
 • 11
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat płocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 576 Oddziały
 • 8 452 Uczniowie
 • 4 103 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 349 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 1 019 Uczniowie w 1 klasie
 • 481 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 538 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 055 Absolwenci 2016
 • 502 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 553 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat płocki
  14,5
  Województwo
  17,6
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,5
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,5
 • 14,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,7
 • 3,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,4
 •  
 • 802,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 678,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 124,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 10 209 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski8 249
  • niemiecki1 926
 • 8 249 angielski
 • 1 926 niemiecki
 • 34 rosyjski
 • 1 380 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki1 226
  • angielski103
  • francuski51
 • 1 226 niemiecki
 • 103 angielski
 • 51 francuski
 •  
 • 85,37 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat płocki
  85,37
  Mazowieckie
  98,96
  Kraj
  95,46
 • 84,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat płocki
  84,22
  Województwo
  97,33
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat płocki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat płocki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat płocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 201 Uczniowie
 • 132 Kobiety
  (uczniowie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,7%
  34,3%
 • 65 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 47 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,8%
  70,2%
 • 53 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. płocki
  20,7
  woj. mazowieckie
  26,1
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 18,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 15,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat płocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 478 Uczniowie
 • 182 Kobiety
  (uczniowie)
 • 296 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,1%
  61,9%
 • 146 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 94 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  16,5
  Mazowieckie
  23,2
  Kraj
  23,8
 •  
 • 52,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 33,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat płocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 50 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 4,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat płocki
  4,5
  Mazowieckie
  18,4
  Cały kraj
  17,9
 •  
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 398 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski712
  • niemiecki430
  • rosyjski256
 • 712 angielski
 • 430 niemiecki
 • 256 rosyjski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat płocki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat płocki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat płocki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płocki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie płockim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie płockim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 9
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 18, liczba miejsc: 1 435)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 9
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 9
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 15


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie płockim: 12 (publiczne: 12, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 10 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 8). W powiecie płockim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 600 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 340 (uczestnicy: 45 989)
  • seanse filmowe: 57 (uczestnicy: 1 050)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 2 570)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 2 040)
  • koncerty: 30 (uczestnicy: 32 679)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 55 (uczestnicy: 1 660)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 37 (uczestnicy: 3 135)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 285)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 650)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 121 (uczestnicy: 1 810)
  • inne: 1 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 946)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 137)
  • taneczne: 7 (członkowie: 115)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 74)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 35)
  • teatralne: 1 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 35)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 (członkowie: 343)
  • koło gospodyń wiejskich: 6 (członkowie: 107)
  • inne: 2 (członkowie: 70)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 159)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 50)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 39)
  • tańca: 1 (absolwenci: 15)
  • komputerowe: 4 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 7
  • komputerowe: 6
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 491)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 73)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 53)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 80)
  • taneczne: 16 (członkowie: 285)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie płockim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 2). Odnotowano 27 614 zwiedzających, co daje 2 488 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie płockim działały 33 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 398 536 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 49 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 13 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 10 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 35 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 437 647 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 145
  • dostępne dla czytelników: 87
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 87
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Kluby sportowe w powiecie płockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie płockim działało 36 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 970 członków. Zarejestrowano 1 959 ćwiczących (mężczyźni: 1 608, kobiety: 351, chłopcy do lat 18: 960, dziewczęta do lat 18: 314). Aktywne były 64 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (43), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie płockim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat płocki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat płocki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 106 wypadków drogowych w powiecie płockim odnotowano 17 ofiar śmiertelnych oraz 122 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 95,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 15,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 93,1 rannych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie płockim zarejestrowanych było 131 088 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 90 831 samochodów osobowych (817,6 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 13 207 samochodów ciężarowych (133,4 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 264 autobusów (2,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 615 ciągników siodłowych (14,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 8 433 motocykli (75,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,8 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to gaz (LPG).
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,3 lat.


  W 2018 roku w powiecie płockim znajdowały się 52 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 taksówek oraz 8 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 106 Wypadki drogowe
 • 17 Ofiary śmiertelne
 • 122 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie płockim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 95,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  95,4
  woj. mazowieckie
  74,8
  Polska
  82,5
 • 15,30 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  15,3
  Województwo
  8,3
  Kraj
  7,5
 • 12,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  13,0
  Województwo
  9,2
  Cała Polska
  9,3
 • 93,07 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat płocki
  93,1
  Mazowieckie
  96,4
  Cały kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 131 088 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie płockim w 2018 roku
 • 90 831 Samochody osobowe
 • 13 207 Samochody ciężarowe
 • 1 111 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 264 Autobusy
 • 774 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 622 Ciągniki samochodowe
 • 1 615   Ciągniki siodłowe
 • 15 957 Ciągniki rolnicze
 • 8 433 Motocykle
 • 3 631   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 117 Motorowery
 • 90 831Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie płockim
 • Samochody osobowe w powiecie płockim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 817,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  817,6
  Mazowieckie
  678,0
  Kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg32 114
  • 1400-1649 kg23 427
  • 1650-1899 kg18 661
  • 1900 kg i więcej16 629
 • 32 114 do 1399 kg
 • 23 427 1400-1649 kg
 • 18 661 1650-1899 kg
 • 16 629 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 40 086 do 1399 cm3
 • 40 086
 • 45 594 1400-1999 cm3
 • 45 594
 • 5 151 2000 i więcej cm3
 • 5 151
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie płockim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna26 578
  • olej napędowy21 752
  • gaz (LPG)40 005
  • pozostałe2 496
 • 26 578 benzyna
 • 21 752 olej napędowy
 • 40 005 gaz (LPG)
 • 2 496 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 800 do 1 roku
 • 800
 • 481 2 lata
 • 481
 • 623 3 lata
 • 623
 • 1 476 4-5 lat
 • 1 476
 • 2 041 6-7 lat
 • 2 041
 • 2 714 8-9 lat
 • 2 714
 • 4 714 10-11 lat
 • 4 714
 • 12 204 12-15 lat
 • 12 204
 • 19 144 16-20 lat
 • 19 144
 • 15 028 21-25 lat
 • 15 028
 • 10 925 26-30 lat
 • 10 925
 • 20 681 31 lat i więcej
 • 20 681
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie płockim
 • pow. płocki
  21,8 lat
  Mazowieckie
  16,8 lat
  Polska
  18,3 lat
 • 13 207Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie płockim
 • Samochody ciężarowe w powiecie płockim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 133,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  133,4
  Mazowieckie
  126,6
  Cały kraj
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 989 do 999 kg
 • 6 989
 • 2 910 1000-1499 kg
 • 2 910
 • 900 1500-2999 kg
 • 900
 • 88 3000-3499 kg
 • 88
 • 280 3500-4999 kg
 • 280
 • 1 019 5000-6999 kg
 • 1 019
 • 554 7000-9999 kg
 • 554
 • 296 10000-14999 kg
 • 296
 • 171 15000 kg i więcej
 • 171
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna633
  • olej napędowy6 313
  • gaz (LPG)5 818
  • pozostałe443
 • 633 benzyna
 • 6 313 olej napędowy
 • 5 818 gaz (LPG)
 • 443 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 50 do 1 roku
 • 50
 • 37 2 lata
 • 37
 • 58 3 lata
 • 58
 • 247 4-5 lat
 • 247
 • 247 6-7 lat
 • 247
 • 508 8-9 lat
 • 508
 • 687 10-11 lat
 • 687
 • 1 448 12-15 lat
 • 1 448
 • 2 146 16-20 lat
 • 2 146
 • 1 530 21-25 lat
 • 1 530
 • 1 498 26-30 lat
 • 1 498
 • 4 751 31 lat i więcej
 • 4 751
 • 23,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie płockim
 • pow. płocki
  23,9 lat
  Mazowieckie
  17,5 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 264Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie płockim
 • Autobusy w powiecie płockim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,4
  woj. mazowieckie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy142
  • gaz (LPG)100
  • pozostałe19
 • 3 benzyna
 • 142 olej napędowy
 • 100 gaz (LPG)
 • 19 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 28 12-15 lat
 • 28
 • 43 16-20 lat
 • 43
 • 20 21-25 lat
 • 20
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 123 31 lat i więcej
 • 123
 • 26,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie płockim
 • pow. płocki
  26,1 lat
  Mazowieckie
  19,0 lat
  Cały kraj
  21,0 lat
 • 1 615Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie płockim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie płockim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 14,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. płocki
  14,5
  woj. mazowieckie
  19,3
  Cała Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy1 171
  • gaz (LPG)343
  • pozostałe89
 • 12 benzyna
 • 1 171 olej napędowy
 • 343 gaz (LPG)
 • 89 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 17 do 1 roku
 • 17
 • 22 2 lata
 • 22
 • 19 3 lata
 • 19
 • 63 4-5 lat
 • 63
 • 102 6-7 lat
 • 102
 • 71 8-9 lat
 • 71
 • 197 10-11 lat
 • 197
 • 259 12-15 lat
 • 259
 • 268 16-20 lat
 • 268
 • 150 21-25 lat
 • 150
 • 211 26-30 lat
 • 211
 • 236 31 lat i więcej
 • 236
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie płockim
 • powiat płocki
  18,4 lat
  woj. mazowieckie
  9,4 lat
  Kraj
  12,0 lat
 • 8 433Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie płockim
 • Motocykle w powiecie płockim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 75,9 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. płocki
  75,9
  woj. mazowieckie
  36,2
  Cały kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 56 2 lata
 • 56
 • 154 3 lata
 • 154
 • 82 4-5 lat
 • 82
 • 123 6-7 lat
 • 123
 • 172 8-9 lat
 • 172
 • 258 10-11 lat
 • 258
 • 439 12-15 lat
 • 439
 • 602 16-20 lat
 • 602
 • 425 21-25 lat
 • 425
 • 961 26-30 lat
 • 961
 • 5 128 31 lat i więcej
 • 5 128
 • 28,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie płockim
 • pow. płocki
  28,3 lat
  Województwo
  21,5 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 52 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 14 km  Będących pod zarządem gminy
 • 25 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie płockim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 290,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  290,5 km
  Województwo
  561,2 km
  Kraj
  444,7 km
 • 4,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  4,7 km
  woj. mazowieckie
  3,7 km
  Cały kraj
  3,6 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba taksówek