Gorzów Śląski w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Gorzów Śląski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gorzów Śląski to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu oleskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Gorzów Śląski.
 • 2 425 Liczba mieszkańców
 • 18,5 km² Powierzchnia
 • 130,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1294 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • OOL Tablice rejestracyjne
 • Artur Joachim Tomala Burmistrz miasta
Gorzów Śląski na mapie
Identyfikatory
 • 18.422951.0280 Współrzędne GPS
 • 1608024 TERYT (TERC)
 • 0931490 SIMC
Herb miasta Gorzów Śląski
Gorzów Śląski herb
Flaga miasta Gorzów Śląski
Gorzów Śląski flaga

Jak Gorzów Śląski wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Gorzów Śląski na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Gorzów Śląski wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Gorzów Śląski plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
73Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
82Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
103Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
118Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
133Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
156Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
184Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
196Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
213Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
249Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
254Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
267Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
303Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
309Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
314Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
316Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
336Miasta o największej powierzchni w Polsce
348Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
356Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi

Gorzów Śląski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-310Poczta Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 19
46-310Skrytki Pocztowe Poczta Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 19

Gorzów Śląski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Gorzowie Śląskim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Oleśnie (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Słowackiego 2
46-300 Olesno
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
(34) 350-57-10
(34) 350-57-10
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski

Gorzów Śląski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gorzów Śląski jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 425, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Gorzowa Śląskiego zawarli w 2022 roku 9 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Gorzowa Śląskiego jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Gorzów Śląski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,06 na 1000 mieszkańców Gorzowa Śląskiego. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 47,4% dziewczynek i 52,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 426 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,6% zgonów w Gorzowie Śląskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w Gorzowie Śląskim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Gorzowa Śląskiego przypada 9.87 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 50 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 24 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Gorzowa Śląskiego 26. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  61,7% mieszkańców Gorzowa Śląskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Gorzowa Śląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 425 Liczba mieszkańców
 • 1 264 Kobiety
 • 1 161 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Gorzowie Śląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Gorzowie Śląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Gorzowie Śląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Gorzowa Śląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gorzów Śląski
  43,0 lat
  woj. opolskie
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gorzów Śląski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Gorzowa Śląskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gorzów Śląski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gorzów Śląski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gorzów Śląski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,6%
  woj. opolskie
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 32,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,8%
  woj. opolskie
  54,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,3%
  Województwo
  8,8%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gorzów Śląski
  4,9%
  Województwo
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  Opolskie
  1,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Gorzowie Śląskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,7
  woj. opolskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  Opolskie
  1,5
  Cała Polska
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Gorzowie Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gorzów Śląski
  -2,1
  woj. opolskie
  -5,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Gorzowie Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Gorzowie Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Gorzowie Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Gorzowie Śląskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,4%
  52,6%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gorzów Śląski
  7,8
  Województwo
  7,2
  Polska
  8,1
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,1
  woj. opolskie
  32,0
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 119 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 119
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 426 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 357 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 487 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 426 g
  woj. opolskie
  3 355 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 162 Waga 3500g - 3999g
 • 162
 • 188 Waga 3000g - 3499g
 • 188
 • 64 Waga 2500g - 2999g
 • 64
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,36
  Opolskie
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,64
  woj. opolskie
  0,57
  Cały kraj
  0,61
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,58
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Gorzowie Śląskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 Zgony
 • 7 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 29,2%
  70,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,9
  Opolskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 156,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  156,6
  Opolskie
  173,0
  Kraj
  147,0
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gorzów Śląski
  4,1
  Opolskie
  2,4
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oleskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,6%
  Województwo
  35,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,6%
  Opolskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gorzów Śląski
  6,3%
  woj. opolskie
  6,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 53 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  29,4
  Kraj
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  73,8
  Polska
  70,6
 • 307,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  307,6
  Województwo
  300,6
  Cała Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,1
  Polska
  253,9
 • 469,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 517,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 419,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gorzów Śląski
  469,5
  Opolskie
  437,7
  Cały kraj
  426,2
 • 70,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  70,5
  Opolskie
  60,6
  Cała Polska
  62,9
 • 31,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,5
  Opolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,3
  Opolskie
  8,4
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. opolskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 50 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 24 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 22 Saldo migracji
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 26 Saldo migracji wewnętrznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Gorzowie Śląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gorzów Śląski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gorzów Śląski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Gorzowie Śląskim oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Gorzowie Śląskim to 862 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  72,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 27,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Gorzowie Śląskim to 3,18 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Gorzowie Śląskim to 74,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,26% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,97% mieszkań posiada łazienkę, 80,05% korzysta z centralnego ogrzewania, a 15,43% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oleskiego.

  Powiat oleski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 862 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 354,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gorzów Śląski
  354,40
  woj. opolskie
  388,00
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  90,70 m2
  Opolskie
  82,00 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 32,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,20 m2
  woj. opolskie
  31,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,54
  Opolskie
  4,18
  Cały kraj
  3,83
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gorzów Śląski
  2,82
  Opolskie
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  Opolskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,52
  Województwo
  3,50
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 35 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gorzów Śląski
  3,18
  Opolskie
  4,34
  Cała Polska
  3,89
 • 14,39 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  14,39
  woj. opolskie
  15,18
  Kraj
  24,56
 • 818 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 74,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gorzów Śląski
  74,4 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,34 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gorzów Śląski
  98,26%
  Opolskie
  98,44%
  Cały kraj
  97,75%
 • 95,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gorzów Śląski
  95,94%
  Opolskie
  97,49%
  Cała Polska
  95,18%
 • 93,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,97%
  woj. opolskie
  95,94%
  Cała Polska
  93,75%
 • 80,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,05%
  woj. opolskie
  85,05%
  Cały kraj
  85,83%
 • 15,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  15,43%
  Województwo
  50,68%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gorzów Śląski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Gorzowie Śląskim na 1000 mieszkańców pracuje 201osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Gorzowie Śląskim wynosiło w 2023 roku 4,5% (4,5% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gorzowie Śląskim wynosiło 5 527,82 PLN, co odpowiada 82.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Gorzowa Śląskiego 199 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 354 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 155.

  22,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Gorzowa Śląskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 201 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  201,0
  woj. opolskie
  229,0
  Kraj
  259,0
 • 5,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,7% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Miasto
  4,5%
  Województwo
  5,9%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Gorzowie Śląskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Gorzowie Śląskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Gorzowie Śląskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 916 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gorzów Śląski
  5 528 PLN
  Województwo
  6 134 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Gorzowie Śląskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 199 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 354 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 155 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 35,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Gorzowie Śląskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 488 Pracujący ogółem
 • 302 Kobiety
 • 186 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Gorzowie Śląskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gorzów Śląski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  62,0
  Opolskie
  66,0
  Polska
  69,0
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,2
  woj. opolskie
  39,3
  Polska
  38,2
 • 140,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  140,3
  Opolskie
  147,3
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gorzów Śląski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Gorzowie Śląskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 251 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 191 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (22) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (7) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (29) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Gorzowie Śląskim najwięcej (16) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (233) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,3% (66) podmiotów, a 70,5% (177) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gorzowie Śląskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.4%) oraz Budownictwo (23.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 251 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66 Przemysł i budownictwo
 • 177 Pozostała działalność
 • 17 Podmioty nowo zarejestrowane w Gorzowie Śląskim w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Gorzowie Śląskim w 2023 roku
 • 191 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 233 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 233
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 251 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 251
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 191 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 60 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 60
 • 44 Budownictwo
 • 44
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gorzów Śląski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Gorzowie Śląskim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 39 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,19 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Gorzowie Śląskim wynosi 78,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Gorzowa Śląskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,68 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 7,58 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,61 (49%), drogowe - 1,99 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Gorzowa Śląskiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gorzów Śląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 39
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 16,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gorzów Śląski
  16,19
  Województwo
  17,34
  Cała Polska
  22,81
 • 8,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,68
  woj. opolskie
  10,21
  Cała Polska
  12,98
 • 3,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,61
  woj. opolskie
  4,50
  Cały kraj
  6,99
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,99
  Opolskie
  1,77
  Cała Polska
  1,82
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,19
  Opolskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 7,58 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,58
  woj. opolskie
  9,23
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gorzów Śląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  Województwo
  69%
  Kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gorzów Śląski
  81%
  woj. opolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  50%
  Województwo
  60%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gorzów Śląski
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  woj. opolskie
  50%
  Kraj
  51%

Gorzów Śląski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Gorzowa Śląskiego wyniosła w 2022 roku 41,4 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Gorzowa Śląskiego - 30.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,3 mln złotych, czyli 12,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Gorzowa Śląskiego wyniosła w 2022 roku 43,1 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.8%). W budżecie Gorzowa Śląskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 908 złotych na mieszkańca (14,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,7%.
 • Wydatki budżetu w Gorzowie Śląskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Gorzowa Śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gorzów Śląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Gorzowa Śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,7 mln

  3,0 tys(100%)

  23,5 mln

  3,3 tys(100%)

  24,2 mln

  3,4 tys(100%)

  26,2 mln

  3,7 tys(100%)

  28,4 mln

  4,0 tys(100%)

  32,8 mln

  4,6 tys(100%)

  33,4 mln

  4,7 tys(100%)

  41,4 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,3 mln

  3,3 tys(38%)

  8,6 mln

  3,5 tys(36.4%)

  8,5 mln

  3,4 tys(34.9%)

  8,9 mln

  3,6 tys(34%)

  9,6 mln

  3,9 tys(33.7%)

  10,1 mln

  4,1 tys(30.8%)

  11,1 mln

  4,5 tys(33.1%)

  12,6 mln

  5,2 tys(30.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  10,7 tys

  4,3(0%)

  20,7 tys

  8,4(0.1%)

  10,7 tys

  4,4(0%)

  9,8 tys

  4,0(0%)

  9,9 tys

  4,0(0%)

  11,4 tys

  4,7(0%)

  12,1 tys

  5,0(0%)

  5,6 mln

  2,3 tys(13.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  1,3 tys(15.3%)

  2,5 mln

  1,0 tys(10.7%)

  2,8 mln

  1,1 tys(11.4%)

  2,9 mln

  1,2 tys(11.1%)

  3,5 mln

  1,4 tys(12.4%)

  3,6 mln

  1,5 tys(10.9%)

  3,4 mln

  1,4 tys(10.2%)

  3,7 mln

  1,5 tys(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  484(5.5%)

  1,4 mln

  571(6%)

  1,8 mln

  715(7.2%)

  2,1 mln

  860(8.1%)

  2,1 mln

  838(7.3%)

  2,2 mln

  921(6.8%)

  2,6 mln

  1,1 tys(7.7%)

  3,3 mln

  1,4 tys(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,3 tys(14.4%)

  6,3 mln

  2,6 tys(26.9%)

  1,4 mln

  577(5.8%)

  1,5 mln

  596(5.6%)

  1,6 mln

  629(5.5%)

  1,6 mln

  646(4.8%)

  1,6 mln

  669(4.9%)

  2,6 mln

  1,1 tys(6.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  1,0 tys(11.6%)

  1,8 mln

  751(7.8%)

  776,9 tys

  317(3.2%)

  1,1 mln

  456(4.3%)

  897,7 tys

  364(3.2%)

  1,3 mln

  535(4%)

  978,5 tys

  402(2.9%)

  2,4 mln

  978(5.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  919,8 tys

  369(4.2%)

  936,7 tys

  381(4%)

  943,4 tys

  385(3.9%)

  1,5 mln

  616(5.8%)

  1,1 mln

  452(3.9%)

  1,5 mln

  597(4.4%)

  1,2 mln

  500(3.6%)

  2,1 mln

  857(5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  939,6 tys

  377(4.3%)

  796,8 tys

  324(3.4%)

  854,0 tys

  348(3.5%)

  818,7 tys

  334(3.1%)

  1,1 mln

  446(3.9%)

  980,4 tys

  402(3%)

  1,9 mln

  786(5.7%)

  1,7 mln

  682(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,5 tys

  5,5(0%)

  262,6 tys

  108(0.8%)

  496,3 tys

  204(1.5%)

  744,9 tys

  306(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  238,6 tys

  95,8(1.1%)

  256,5 tys

  104(1.1%)

  496,1 tys

  202(2%)

  253,3 tys

  103(1%)

  577,1 tys

  234(2%)

  332,1 tys

  136(1%)

  421,1 tys

  173(1.3%)

  460,4 tys

  189(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  57,0 tys

  22,9(0.3%)

  126,7 tys

  51,5(0.5%)

  50,6 tys

  20,7(0.2%)

  104,5 tys

  42,6(0.4%)

  100,1 tys

  40,6(0.4%)

  124,8 tys

  51,2(0.4%)

  133,0 tys

  54,7(0.4%)

  203,8 tys

  83,8(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  411,9 tys

  165(1.9%)

  121,7 tys

  49,5(0.5%)

  92,8 tys

  37,9(0.4%)

  137,6 tys

  56,1(0.5%)

  116,1 tys

  47,1(0.4%)

  130,1 tys

  53,4(0.4%)

  104,4 tys

  42,9(0.3%)

  171,5 tys

  70,5(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,1 tys

  7,3(0.1%)

  20,0 tys

  8,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,0 tys

  32,9(0.2%)

  156,0 tys

  64,1(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  106,5 tys

  42,7(0.5%)

  111,0 tys

  45,1(0.5%)

  115,5 tys

  47,1(0.5%)

  147,8 tys

  60,3(0.6%)

  135,3 tys

  54,9(0.5%)

  107,3 tys

  44,0(0.3%)

  175,0 tys

  72,0(0.5%)

  140,2 tys

  57,7(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  201,4 tys

  80,9(0.9%)

  183,0 tys

  74,4(0.8%)

  175,9 tys

  71,8(0.7%)

  144,0 tys

  58,7(0.5%)

  116,0 tys

  47,0(0.4%)

  52,6 tys

  21,6(0.2%)

  25,0 tys

  10,3(0.1%)

  100,4 tys

  41,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  320,7 tys

  129(1.5%)

  278,8 tys

  113(1.2%)

  337,7 tys

  138(1.4%)

  356,6 tys

  145(1.4%)

  285,4 tys

  116(1%)

  236,6 tys

  97,0(0.7%)

  241,8 tys

  99,5(0.7%)

  39,8 tys

  16,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,6 tys

  28,8(0.3%)

  6,4 tys

  2,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  103,8 tys

  42,3(0.4%)

  70,9 tys

  28,7(0.2%)

  71,7 tys

  29,4(0.2%)

  53,9 tys

  22,2(0.2%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  700

  0,3(0%)

  600

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  30,6(0.3%)

  37,4 tys

  15,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Gorzowie Śląskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gorzowa Śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gorzów Śląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Gorzowa Śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,0 mln

  3,0 tys(100%)

  24,3 mln

  3,4 tys(100%)

  25,2 mln

  3,5 tys(100%)

  27,3 mln

  3,8 tys(100%)

  29,7 mln

  4,2 tys(100%)

  34,0 mln

  4,8 tys(100%)

  36,1 mln

  5,1 tys(100%)

  43,1 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,2 mln

  3,3 tys(37.4%)

  7,5 mln

  3,0 tys(30.7%)

  7,9 mln

  3,2 tys(31.2%)

  8,6 mln

  3,5 tys(31.4%)

  9,0 mln

  3,6 tys(30.2%)

  8,8 mln

  3,6 tys(25.7%)

  9,7 mln

  4,0 tys(27%)

  12,9 mln

  5,3 tys(30%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,8 mln

  3,1 tys(35.2%)

  8,1 mln

  3,3 tys(33.3%)

  8,1 mln

  3,3 tys(32%)

  9,2 mln

  3,8 tys(33.7%)

  9,9 mln

  4,0 tys(33.5%)

  10,7 mln

  4,4 tys(31.3%)

  12,7 mln

  5,2 tys(35.1%)

  11,4 mln

  4,7 tys(26.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  2,3 tys(12.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  702,1 tys

  282(3.2%)

  802,6 tys

  326(3.3%)

  747,8 tys

  305(3%)

  757,9 tys

  309(2.8%)

  909,5 tys

  369(3.1%)

  1,6 mln

  676(4.8%)

  1,6 mln

  674(4.5%)

  2,7 mln

  1,1 tys(6.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  121,8 tys

  48,9(0.6%)

  250,9 tys

  102(1%)

  136,0 tys

  55,5(0.5%)

  273,1 tys

  111(1%)

  270,8 tys

  110(0.9%)

  550,7 tys

  226(1.6%)

  682,2 tys

  281(1.9%)

  1,5 mln

  607(3.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  930(10.5%)

  5,5 mln

  2,2 tys(22.5%)

  541,8 tys

  221(2.1%)

  472,6 tys

  193(1.7%)

  449,5 tys

  182(1.5%)

  442,8 tys

  182(1.3%)

  498,7 tys

  205(1.4%)

  1,3 mln

  544(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  785,5 tys

  315(3.6%)

  736,8 tys

  299(3%)

  872,0 tys

  356(3.5%)

  822,3 tys

  335(3%)

  936,2 tys

  380(3.2%)

  936,3 tys

  384(2.8%)

  974,6 tys

  401(2.7%)

  1,1 mln

  447(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  507,3 tys

  204(2.3%)

  531,2 tys

  216(2.2%)

  583,0 tys

  238(2.3%)

  641,5 tys

  262(2.3%)

  777,4 tys

  315(2.6%)

  681,3 tys

  279(2%)

  769,3 tys

  316(2.1%)

  598,4 tys

  246(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  959,8 tys

  385(4.4%)

  662,7 tys

  269(2.7%)

  179,3 tys

  73,2(0.7%)

  18,3 tys

  7,5(0.1%)

  120,6 tys

  48,9(0.4%)

  568,2 tys

  233(1.7%)

  202,3 tys

  83,2(0.6%)

  596,1 tys

  245(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  131,7 tys

  52,9(0.6%)

  170,1 tys

  69,1(0.7%)

  141,2 tys

  57,6(0.6%)

  112,2 tys

  45,8(0.4%)

  142,4 tys

  57,7(0.5%)

  119,4 tys

  49,0(0.4%)

  105,5 tys

  43,4(0.3%)

  396,9 tys

  163(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  30,0 tys

  12,0(0.1%)

  35,0 tys

  14,2(0.1%)

  40,0 tys

  16,3(0.2%)

  262,0 tys

  107(1%)

  40,0 tys

  16,2(0.1%)

  50,0 tys

  20,5(0.1%)

  196,6 tys

  80,9(0.5%)

  54,4 tys

  22,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,4(0%)

  4,9 tys

  2,0(0%)

  7,2 tys

  2,9(0%)

  40,6 tys

  16,5(0.1%)

  15,7 tys

  6,4(0.1%)

  15,7 tys

  6,4(0%)

  19,3 tys

  8,0(0.1%)

  51,0 tys

  21,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  71,0 tys

  28,5(0.3%)

  63,9 tys

  26,0(0.3%)

  57,6 tys

  23,5(0.2%)

  59,1 tys

  24,1(0.2%)

  50,1 tys

  20,3(0.2%)

  32,2 tys

  13,2(0.1%)

  23,4 tys

  9,6(0.1%)

  33,4 tys

  13,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  347,0 tys

  139(1.6%)

  12,0 tys

  4,9(0%)

  12,0 tys

  4,9(0%)

  12,0 tys

  4,9(0%)

  12,0 tys

  4,9(0%)

  12,0 tys

  4,9(0%)

  17,0 tys

  7,0(0%)

  12,0 tys

  4,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,6 tys

  28,8(0.3%)

  6,4 tys

  2,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  103,8 tys

  42,3(0.4%)

  70,9 tys

  28,7(0.2%)

  71,7 tys

  29,4(0.2%)

  53,9 tys

  22,2(0.1%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,0 tys

  14,8(0.1%)

  86,1

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  700

  0,3(0%)

  600

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  818

  0,3(0%)

  16,7 tys

  6,8(0.1%)

  10,2 tys

  4,2(0%)

  12,3 tys

  5,0(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gorzów Śląski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 494 mieszkańców Gorzowa Śląskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 260 kobiet oraz 234 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 8,9% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,6% mieszkańców Gorzowa Śląskiego, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 13,9% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Gorzowa Śląskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Gorzowie Śląskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,1%) oraz wyższe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,8%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2022 w Gorzowie Śląskim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 140 dzieci (72 dziewczynki oraz 68 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Gorzowie Śląskim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 94 dzieci (42 dziewczynki oraz 52 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  17,6% mieszkańców Gorzowa Śląskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 433 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,42 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 264 uczniów (135 kobiet oraz 129 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Gorzowie Śląskim placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 263 uczniów (125 kobiet oraz 138 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (29,5% wśród dziewczynek i 22,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 141,18.

  W Gorzowie Śląskim znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 216 uczniów (112 kobiet oraz 104 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 45 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Gorzowie Śląskim placówkę miała 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 171 uczniów (21 kobiet oraz 150 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 21 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (14,7% wśród dziewczyn i 20,3% wśród chłopaków). 36,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,5% mieszkańców Gorzowa Śląskiego w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 24,2% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Gorzów Śląski
  16,8%
  Opolskie
  21,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gorzów Śląski
  33,1%
  woj. opolskie
  34,9%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,3%
  Opolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  8,9%
  Województwo
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,9%
  woj. opolskie
  20,9%
  Kraj
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  30,6%
  Opolskie
  25,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 23,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gorzów Śląski
  2,7%
  Opolskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,9%
  woj. opolskie
  12,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gorzów Śląski
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1433 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gorzów Śląski
  1 433,0
  Opolskie
  953,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,42 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,42
  Opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gorzów Śląski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 140 Dzieci
 • 72 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 68 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,4%
  48,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 31 4 lata
 • 31
 • 34 5 lata
 • 34
 • 43 6 lat
 • 43
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 12 4 lata
 • 12
 • 15 5 lata
 • 15
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 19 4 lata
 • 19
 • 19 5 lata
 • 19
 • 15 6 lat
 • 15
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Gorzowie Śląskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gorzowie Śląskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne (nie dotyczy)
  Publiczne
  34 359-40-24
  ul. Parkowa 2
  46-310 Gorzów Śląski
  510812
 • Szkoły podstawowe w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gorzów Śląski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 264 Uczniowie
 • 135 Kobiety
  (uczniowie)
 • 129 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,6
  Opolskie
  15,9
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 23,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 141,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gorzów Śląski
  141,18
  Opolskie
  94,54
  Cały kraj
  95,96
 • 141,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  141,18
  Opolskie
  93,41
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gorzów Śląski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gorzów Śląski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Gorzowie Śląskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gorzowie Śląskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim
  Publiczna
  34 359-42-19
  34 359-47-44
  ul. Byczyńska 13
  46-310 Gorzów Śląski
  12219-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Gorzów Śląski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 216 Uczniowie
 • 112 Kobiety
  (uczniowie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,9%
  48,1%
 • 65 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 36,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gorzów Śląski
  36,0
  Opolskie
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 18,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Szkoły policealne (Gorzów Śląski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 • 12 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  16,0
  Opolskie
  23,0
  Polska
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Gorzowie Śląskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gorzowie Śląskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  34 359-42-16
  34 359-42-16
  ul. Byczyńska 9
  46-310 Gorzów Śląski
  8208-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  34 359-42-16
  34 359-42-16
  ul. Byczyńska 9
  46-310 Gorzów Śląski
  233-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  34 359-42-16
  34 359-42-16
  ul. Byczyńska 9
  46-310 Gorzów Śląski
  132-
  Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  34 359-42-16
  34 359-42-16
  ul. Byczyńska 9
  46-310 Gorzów Śląski
  ---
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  34 359-42-16
  34 359-42-16
  ul. Byczyńska 9
  46-310 Gorzów Śląski
  ---
  Zasadnicza Szkoła zawodowa
  Publiczna
  34 359-42-16
  34 359-42-16
  ul. Byczyńska 9
  46-310 Gorzów Śląski
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  34 359-42-16
  24 359-42-16
  ul. Byczyńska 9
  46-310 Gorzów Śląski
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gorzów Śląski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gorzów Śląski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gorzów Śląski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gorzów Śląski - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Gorzowie Śląskim

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Gorzowie Śląskim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Gorzowie Śląskim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Gorzowie Śląskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 31 (uczestnicy: 2 490)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 800)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 320)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 120)
  • inne: 10 (uczestnicy: 700)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 402)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 5)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 12)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 200)
  • literackie: 1 (członkowie: 24)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 130)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Według danych z 2022 w Gorzowie Śląskim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 363 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 413 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Gorzowie Śląskim działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 120 członków. Zarejestrowano 100 ćwiczących (mężczyźni: 97, kobiety: 3, chłopcy do lat 18: 70, dziewczęta do lat 18: 3). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Gorzowie Śląskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Gorzowa Śląskiego znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Gorzowie Śląskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Byczyńska 9)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1474/66 z 1966-08-08
  • Zajazd z XIX w. (ul. Byczyńska 12)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1475/66 z 1966-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1476/66 z 1966-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 2)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1477/66 z 1966-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 9)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1478/66 z 1966-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1775 - 1825 (ul. Rynek 10)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1479/66 z 1966-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 11)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1480/66 z 1966-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1481/66 z 1966-08-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mała 2)dnia 1966-08-08, wykaz dokumentów: 1482/66 z 1966-08-08
  • Dwór z 1725 - 1775 (ul. Złota 1)dnia 1967-03-20, wykaz dokumentów: 1030/67 z 1967-03-20
 • Formy ochrony przyrody w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Gorzowa Śląskiego znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Gorzowie Śląskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-07-19, Opis granicy: ul. Golska przy drodze na dz.247
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo dąb szypułkowy (Quercus robur) o wymiarach: obwód pnia 392 cm, Data ustanowienia: 2016-06-18, Opis granicy: Drzewo rośnie przy ul. Zielonej (teren cmentarza komunalnego) na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 882 obręb Gorzów Śląski
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo dąb szypułkowy (Quercus robur) obwód 312 cm, Data ustanowienia: 2016-06-18, Opis granicy: Drzewo rośnie w Gorzowie Śląskim przy ul. Zielonej (teren cmentarza komunalnego) na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 882 obręb Gorzów Śląski
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo grusza pospolita (Pyrus communis) obwód pnia 280 cm, Data ustanowienia: 2016-06-18, Opis granicy: Drzewo rośnie w Gorzowie Śląskim przy ul. Krótkiej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 100 obręb Gorzów Śląsk
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 385 cm, Data ustanowienia: 2016-06-18, Opis granicy: Drzewo rośnie w Budzowie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 121 arkusz mapy 1 obręb Budzów
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 377 cm, Data ustanowienia: 2016-06-18, Opis granicy: Drzewo rośnie w Budzowie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 121 arkusz mapy 1 obręb Budzów

Gorzów Śląski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 17 wypadków drogowych w Gorzowie Śląskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 26 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 699,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 164,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Gorzowie Śląskim znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oleskiego.

  Powiat oleski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Gorzowie Śląskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 26 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 21 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Gorzowie Śląskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 699,01 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Gorzów Śląski
  699,0
  woj. opolskie
  949,1
  Cały kraj
  1 100,9
 • 164,47 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  164,5
  Województwo
  120,1
  Polska
  104,4
 • 1 069,08 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 069,1
  Opolskie
  1 107,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 23,53 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  23,5
  Województwo
  12,7
  Polska
  9,5
 • 152,94 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Gorzów Śląski
  152,9
  Województwo
  116,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 10 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Gorzowie Śląskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 650,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  650,7 km
  Opolskie
  681,6 km
  Kraj
  633,6 km
 • 14,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  14,3 km
  woj. opolskie
  6,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Gorzów Śląski przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 42droga krajowa nr 42(Namysłów - Kamienna - Gręboszów - Domaszowice - Duczów Mały - Duczów Wielki - Wierzbica Górna - Ligota Wołczyńska - Wołczyn - Markotów Mały - Ligota Dolna - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Strojec - Faustianka - Porąbki - Rudniki - Jaworek - Jaworzno - Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze - Kiedosy - Draby - Lisowice-Kolonia - Raciszyn - Działoszyn - Posmykowizna - Trębaczew - Dylów Rządowy - Pajęczno - Makowiska - Stare Gajęcice - Janki - Konstantynów - Dworszowice Kościelne - Nowa Brzeźnica - Kruplin Radomszczański - Jedlino Drugie - Jedlino Pierwsze - Wola Jedlińska - Ładzice - Radomsko - Kietlin - Antopol - Bugaj Dmeniński - Łagiewniki - Zakrzew - Kodrąb - Juzefów - Rzejowice - Granice - Strzelce Małe - Jaskółki - Przedbórz - Przyłanki - Smyków - Czermno - Skórnice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Dęba - Nowy Kazanów - Końskie - Pomyków - Piła - Stąporków - Odrowąż - Płaczków - Górki - Bliżyn - Wojtyniów - Brzeście - Bugaj - Skarżysko-Kamienna - Parszów - Wielka Wieś - Wąchock - Starachowice - Kuczów - Styków - Rudnik)
  • DK 45droga krajowa nr 45(Zabełków - Roszków - Krzyżanowice - Tworków - Bieńkowice - Racibórz - Rudnik - Szonowice - Witosławice - Ciężkowice - Polska Cerkiew - Zakrzów - Długomiłowice - Reńska Wieś - Większyce - Komorno - Poborszów - Mechnica - Stradunia - Żużela - Żywocice - Krapkowice - Gwoździce - Dąbrówka Górna - Zimnice Wielkie - Zimnice Małe - Źlinice - Boguszyce - Chrzowice - Folwark - Opole - Zawada - Borek - Węgry - Osowiec Śląski - Jełowa - Bierdzany - Trzebiszyn - Kopalina - Jasienie - Kuniów - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Kowale - Sołtysy - Wierzbie - Morzykobyła - Kadłub - Gaszyn - Wieluń - Wydrzyn - Czarnożyły - Emanuelina - Nietuszyna - Gwizdałki - Dobroszyny - Wola Rudlicka - Oleśnica - Złoczew)
  • DW 487droga wojewódzka nr 487(Byczyna - Roszkowice - Wojsławice - Karnów-Uszyce - Uszyce - Zdziechowice - Nowa Wieś Oleska - Gorzów Śląski - Jastrzygowice - Podlesie - Boroszów - Olesno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Gorzów Śląski nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 143Linia kolejowa nr 143: Kalety - Wrocław Mikołajów WP2 [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kalety - Koszęcin - Rusinowice - Lubliniec - Kochcice - Ciasna - Sieraków Śląski - Sowczyce - Olesno Śląskie - Stare Olesno - Bąków - Kluczbork - Smardy - Wołczyn - Wierzbica Górna - Domaszowice - Gręboszów - Namysłów - Wilków Namysłowski - Bierutów - Solniki Wielkie - Oleśnica - Borowa Oleśnicka - Długołęka - Wrocław Psie Pole - Wrocław Sołtysowice - Wrocław Nadodrze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Gorzowie Śląskim istnieje 53 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Boczna

  ul. Byczyńska

  ul. Curie-Skłodowskiej

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Golska

  ul. Grzybowa

  ul. Gustawa Morcinka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jabłonkowa

  ul. Jana Jaronia

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Lompy

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Karola Miarki

  ul. Kluczborska

  ul. Kolorowa

  ul. Kościelna

  ul. Krasickiego

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Leśniki

  ul. Makowa

  ul. Marcina Gorzołki

  ul. Mała

  ul. Młyńska

  ul. Ogrodowa

  ul. Okólna

  ul. Oleska

  ul. Parkowa

  ul. Pawła Stalmacha

  ul. Piaskowa

  ul. Pieloka

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Rynek

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stawowa

  ul. Słoneczna

  ul. Towarowa

  ul. Tylna

  ul. Wałowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Wąska

  ul. Zielona

  ul. Złota

  ul. ks. Józefa Olszoka

  ul. Łąkowa